SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 YLEISTÄ ARVIOINTIKERTOMUKSESTA 2 3 VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 YLEISTÄ ARVIOINTIKERTOMUKSESTA 2 3 VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS 2"

Transkriptio

1

2

3 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 YLEISTÄ ARVIOINTIKERTOMUKSESTA 2 3 VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Vuoden 2013 arviointikertomuksen käsittely Vuoden 2013 arviointikertomuksesta aiheutuneet toimenpiteet 3 4 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Yleistä taloudesta Rauman kaupungin strategian Rauman Tarinan tavoitteet Rauman kaupungin valtuustoryhmien yhteisen valtuustosopimuksen vuosille toteutuminen vuonna Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Palveleva rakenneuudistus Yritysten kasvun mahdollistaminen Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Vahva talous pitkäjänteisesti Kaupunginhallitus, konsernihallinto Kaupunginhallitus, työllisyydenhoito Sosiaali- ja terveyslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta 19 5 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Taseyksiköt Ruokapalvelut -taseyksikkö Puhtauspalvelut -taseyksikkö Pienvenesatamat -taseyksikkö Winnova/SAMK -taseyksikkö Liikelaitokset Rauman satamaliikelaitos Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos Rauman seudun jätehuoltoliikelaitos 22 6 KUNTAKONSERNIIN KUULUVAT YHTEISÖT 23 7 YHTEENVETO 24 8 ALLEKIRJOITUKSET 24

4 RAUMAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA TARKASTUSLAUTAKUNTA Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kaupunginvaltuutettuja. Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi. Arvioinnin tulokset annetaan valtuustolle arviointikertomuksena. Tilintarkastaja antaa valtuustolle erikseen tilintarkastuskertomuksen. Tarkastuslautakuntaan ovat tilivuonna 2014 kuuluneet seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen Irma Suonpää, puheenjohtaja Tomi Vainio, varapuheenjohtaja Klaus Kauko Marjut Lindgren Anu Sallinen Ahti Santaharju Hanna Selkämö Pasi Sihvonen Risto Vänttinen Varajäsen Annukka Mäkelä Vappu Laukkanen Kari Joutsa Heimo Törmä Merja Loutti Tommi Salonen Sami Tiittanen Pekka Mantere Anni Lähdemäki Lautakunnan sihteerinä on toiminut kaupunginreviisori Arto Suomela. Kaupungin tilintarkastuksesta on vastannut PwC Julkistarkastus Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Irma Kivilähde. Sisäisen tarkastuksen tehtävistä vastaa kaupunginreviisori tarkastussäännön mukaisesti. Lautakunta on pitänyt tilikautta 2014 koskevia kokouksia yhteensä 14 kertaa. Lautakunta osallistui myös ja järjestettyihin valtuuston arviointipäiville, joiden tavoitteena oli kuulla hallintokunnittain ja liikelaitoksittain vuoden 2014 tilinpäätös- ja tulosraportointiin pohjautuvat toiminnan kannalta merkittävimmät ja olennaisimmat asiat. 1

5 2 YLEISTÄ ARVIOINTIKERTOMUKSESTA Vuoden 2014 talousarviossa on esitetty kaupunginvaltuuston määrittelemät kaupunkikonsernia koskevat tavoitteet vuodelle 2014, jotka on johdettu vuonna 2013 hyväksytystä kaupungin strategiasta Rauman Tarina. Hallintokunnat ovat tulosalueittain määritelleet omat tavoitteensa vuodelle 2014 perustuen kaupunkikonsernin tavoitteisiin. Jotta seuranta ja arviointi olisivat mahdollisia, hallintokuntien tavoitteiden tulisi olla mitattavia ja selkeitä. Koska hyväksyttyjä tavoitteita on niin suuri määrä, ei tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan toista kaikkia tavoitteita, vaan keskittyy poikkeamiin ja muutoksiin. Kuntalain 65 :ssä todetaan mm. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Taloussuunnitelma vuosille on hyväksytty vuoden 2014 talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 3 VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS 3.1 Vuoden 2013 arviointikertomuksen käsittely Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan vuoden 2013 arviointikertomusta ja päätti kehottaa kaupunginhallitusta ottamaan huomioon arviointikertomuksessa esille tulleet asiat. Kaupunginhallitus päätti merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2013 tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen lautakunnille ja liikelaitosten johtokunnille lausunnolle kullekin omalta osaltaan. Kaupunginhallitus edellytti myös, että mikäli arviointikertomuksen arvio koskee useampaa lautakuntaa, tulee valmistelu tehdä yhdessä, mutta kunkin lautakunnan tulee esittää siitä silti oma lausuntonsa. Keskushallinnon edellytettiin kokoavan lausunnot ja tarkistavan, että kaikki vastaukset on saatu. Lausunnot tuli toimittaa talousjohtajalle viimeistään Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan antaa saadut lausunnot kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi lausunnot

6 3.2 Vuoden 2013 arviointikertomuksesta aiheutuneet toimenpiteet Arviointikertomus 2013 Toimenpiteet 2014 Tavoitteena ollutta kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun tilakysymysten ratkaisua yhtenäiskouluratkaisun yhteydessä osana kampusselvitystä ei ole kyetty toteuttamaan. Tavoitteena oli varhaiskasvatuksen tilakysymysten ratkaisu Nyberginpuiston päiväkodin valmistuttua Ko. päiväkoti valmistuu syksyllä Muiden em. tilakysymysten ratkaisut ovat kesken. Tavoitteena olleet sosiaalisen luototuksen kehittäminen ja mielenterveys/psykiatrian raumalaisen palvelurakenteen ratkaisu eivät toteutuneet. Selvityksen tekeminen palkitsemistavoista tavoitteiden saavuttamisesta ei toteutunut. Rauman kaupungin omistajapoliittisen ohjauksen vaikutus sairaanhoitopiiriin ja koulutusorganisaatioihin on ollut puutteellista. Kaupungin käyttötalouden menokehitys on edelleen suurempaa kuin tulorahoituksen kasvu. Tuloveroprosentti oli edelleen alle maan keskiarvon (Rauma 18 %, koko maa %). Kriisiviestintäsuunnitelman laatiminen siirtyi vuodelle Julkaisujärjestelmän (verkkopalvelu ja internet-sivusto) käyttöönotto siirtyi vuodelle 2014 Taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta. Ei ole toteutunut. Asia kesken. Ennallaan. Toteutunut osittain. Ennallaan. Huononi, vuosikate aleni 24,6 miljoonasta eurosta 17,2 miljoonaan euroon. Toteutui. (Rauma 19 %, koko maa 19,74 %) Ei ole vielä valmistunut. Toteutui vuoden 2014 lopulla, kotisivut ovat vielä keskeneräiset. KV myönsi sosiaali- ja terveyslautakunnalle 5,4 miljoonan euron lisämäärärahan, mikä jakaantui tulosalueille sosiaalipalvelut 1,1 miljoona euroa, vanhuspalvelut 0,7 miljoona euroa ja erikoissairaanhoitoon 3,6 miljoonaa euroa. Lisäksi määrärahan keskeisenä siirtona erikoissairaanhoitoon KH myönsi 1,0 miljoonaa euroa. Näiden määrärahalisäyksien jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta alitti uuden toimintakatteensa 0,8 miljoonalla eurolla. Puheterapiassa ei edelleenkään toteutunut hoidon saatavuustavoite. Tämä tilanne puheterapian suhteen on jatkunut monta vuotta ja tilanne on edelleen epätyydyttävä. Tutkimusjonossa (=jonottaa ensimmäistä puheterapeutin käyntiä) on 85 lasta, jonotusaika 9 kk ( kk), terapiajonossa (=arviokäynti on toteutunut ja päädytty terapiajaksoon) on 49 lasta (vuonna lasta), joista pisimpään odottanut 8 kk (vuonna kk) ja kontrollijonossa (=odottaa uutta puheterapeutin käyntiä, ei terapiajonossa) on 65 lasta (vuonna lasta) 3

7 Tilinpäätöksen mukaan päivystyksen keskimääräinen odotusaika ilmoittautumisesta vastaanoton alkuun oli 1 tunti 18 minuuttia (vuonna minuuttia enemmän). Keskimääräinen aika ilmoittautumisesta vastaanoton päättymiseen oli 3 tuntia 7 minuuttia, mikä oli 7 minuuttia vähemmän kuin vuonna Lääkäriaikojen saannin vaikeus avoterveydenhuollossa sekä erityisesti työterveydenhuollossa aiheuttaa turhaa painetta päivystykseen, mikä näkyy päivystyksen jonotusajoissa. Tarkastuslautakunta katsoo, että työterveyshuollon lääkäriaikojen saanti tulee saada kuntoon, jotta päivystyksen jonotusajat eivät muodostu kohtuuttomiksi. Vammaispalvelujen osalta palvelutakuu (7 vrk) palvelutarpeen selvityksestä toteutui vain 87,4 prosenttisesti. Keskimääräinen em. käsittelyaika oli kolme päivää. Naulan työkeskuksen toimitilakysymys tulee käsitellä pikaisesti. Päihde- ja mielenterveyssuunnitelmien päivittäminen ei toteutunut. Perhekeskustoiminnan käynnistyminen on viivästynyt. Sijoitettuna olevien lasten määrä nousi vuoden lapsesta 154 lapseen vuonna Lastensuojelun toimintakate ylittyi alkuperäisestä talousarviosta 0,5 miljoonaa euroa. Tehostetun palveluasumisen ja vanhainkodin jonotustilanteesta on tilinpäätöksessä kerrottu ainoastaan terveyskeskussairaalan tilanne eli siellä odotti vuoden 2013 lopulla jatkohoitopaikkaa tehostettuun palveluasumiseen tai vanhainkotiin 26 potilasta. Vanhainkotien hoitohenkilöstön mitoitus/asukas on keskimäärin 0,61 hoitotyöntekijää /asukas. Sitä vastoin tehostetun palveluasumisen yksiköissä Sinisaaren Kotikaaressa on mitoitus 0,48 ja Marttilanmäen Ripissä 0,41 hoitotyöntekijää/asukas. Uusimmassa sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksessa ehdoton alaraja tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotien osalta on 0,50 hoitotyöntekijää asukasta kohden. Tilinpäätöksen mukaan: Valtakunnallisia laatusuosituksia tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotipaikkojen osalta ei ole mahdollista vielä toteuttaa. Terveyskeskussairaalaan ei ole pystytty ottamaan erikoissairaanhoidosta kaikkia tarjottuja potilaita ja siirtoviivemaksuja kertyi euroa. Hoitajamitoitus on terveyskeskussairaalassa ollut osastoilla 0,76 hoitajaa/potilas. Päivystyksen keskimääräinen odotusaika ilmoittautumisesta vastaanoton alkuun oli 1 tunti 22 minuuttia (vuonna tunti 18 minuuttia) Keskimääräinen aika ilmoittautumisesta vastaanoton päättymiseen oli 3 tuntia 10 minuuttia, (vuonna tuntia 7 minuuttia). Tilanne on edelleen huono. Ei tietoa tilinpäätöksessä. Asia kesken. Asia kesken. Perhekeskuksen toimintamalli on hyväksytty kesäkuussa 2014 ja tavoitteena on toiminnan aloittaminen vuoden 2015 alussa. Sijoitettuna olevien lasten määrä laski vuoden lapsesta 144 lapseen vuonna Lastensuojelun toimintakate ylittyi kuitenkin alkuperäisestä talousarviosta euroa. Ympärivuorokautiseen hoitoon odotti 23 asiakasta, joista 15 oli ollut jonossa yli 3 kuukautta. Kolmen kuukauden määräaika on vanhuspalvelulain mukaan ehdoton, joten tilanne on lainvastainen. Ympärivuorokautisen hoidon paikan on saanut alle kolmessa kuukaudessa noin 67 % asiakkaista. Tilinpäätöksen mukaan hoitotyötä tekevän henkilöstön / asukas suhdeluku on kaikissa yksiköissä vähintään 0,50. Siirtoviivemaksuja oli vain euroa. Ei tietoa tilinpäätöksessä. 4

8 Palvelusetelin käyttöönotto kotisairaanhoidossa ei toteutunut. Vuoden 2013 lopussa Rauman aluesairaalassa jonot poliklinikoille tai leikkaukseen ovat hoitotakuun puitteissa lukuun ottamatta tekonivelkirurgiaa. Tavoite siirtymisestä erikoissairaanhoidon osastolta kuntoutukseen ei ole toteutunut raumalaisten potilaiden osalta. Hoitoketju terveydenhuollon ja vanhuspalvelujen välillä ei vielä toiminut saumattomasti. Tästä edellinen tarkastuslautakunta huomautti jo vuoden 2012 arviointikertomuksessa. Hoitoketjun toimiminen terveydenhuollon ja vanhuspalvelujen välillä on tärkeää sekä vanhusten, omaisten että kaupungin talouden kannalta. Hoitotakuun raportointi on sekä erikoissairaanhoidon että kaupungin omien toimintojen osalta edelleen varsin sekavaa ja puutteellista. Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun tilaratkaisuissa ei ole tehty päätöksiä vuoden 2013 aikana. Vuoden 2013 talousarviossa oli kaupunginjohtajan erityistavoite museotoimen osalta: Talousarviovuoden aikana tulee selvittää kaupungin oman museotoimen ja niiden museoiden, jotka saavat kaupungilta merkittävää taloudellista tukea, hallinnon ja toiminnan koordinoinnin toteuttamisen edellytykset. Tämä tavoite ei ole toteutunut. Satakunnan pelastuslaitoksen valvontatavoitteet Rauman osalta jäivät kauas talousarviossa olleista tavoitemääristä. Myös alle minuutin lähtövalmiusaikatavoite jäi toteutumatta ollen neljä sekuntia yli minuutin. Kaupunginhallitus keskeytti päätöksellään suunnitelman toimittaa pakatut kotihoitoateriat jäähdytettynä. Tavoite mitoittaa siivous- ja oheispalvelutöitä uudelleen sairaalan, vanhainkotien, kaupungintalon, terveysasemien ja hammashoitoloiden osalta toteutui vain sairaalan osalta. Syynä olivat hallinnon henkilöstön poikkeusjärjestelyt. Tavoite saada pienvenesatamien suunnittelu ja dokumentointi sähköiseen muotoon ei ole toteutunut. Hukkavesiprosentti oli kuitenkin edelleen korkea eli 21,0 % (vuonna ,4 %). Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen osakaskuntia ovat Rauma ja Eurajoki. Eurajoki on ilmoittanut suuntautuvansa Porin suuntaan, mutta yhteistoimintasopimuksen purkaminen ei ole edennyt. Asiaa on selvitetty yhdessä Porin ja Eurajoen kanssa ja Eurajoen jätehuoltoviranomainen, Porin seudun jätelautakunta, on vuoden 2014 alkupuolella päättänyt, että kuljetusyritysten on tuotava Eurajoen alueelta Ennallaan. Ei tietoa tilinpäätöksessä. Siirtoviivemaksujen väheneminen on positiivinen muutos. Entisellään. Ei päätöksiä vuoden 2014 aikana. Ei toteutunut. Valvontatavoitteet toteutuivat ainoastaan opetusrakennusten ja päiväkotien sekä asuinrakennusten osalta. Kaupunginhallitus päätti hankkia kotihoidon aterioiden valmistuksen ja kuljetuksen Seniori Ateria Oy:ltä. Mitoitustyö on jäädytetty ja mitoittajan työpanos siirretty ostopalvelujen valvontatehtäviin hallinnon sairauslomien takia. Tekeillä. Vuonna 2014 edelleen korkea eli 21,1 %. Tilanne ennallaan. Turun hallinto-oikeus on joulukuussa 2014 hylännyt Porin seudun jätelautakunnan päätöksestä tehdyn valituksen. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallintooikeuteen. 5

9 kerätty sekalainen yhdyskuntajäte Rauman seudun jätehuoltolaitoksen vastaanottoon alkaen. Vuodelta 2013 Eurajoen jätteet, arviolta 1500 t, eivät tulleet Hevossuolle. Tästä aiheutui n tulon menetys. Rauman Energia Oy:n sijoitetun pääoman tuottoprosenttitavoite 7,0 % ei toteutunut vaan jäi vuonna ,6 %:tiin. Konsernin asunto- ja kiinteistöyhtiöille asetettu tavoite asuntojen käyttöasteesta jäi talousarviota (97,5 %) huonommaksi eli 95,6 prosenttiin. Myöskään hoitokulupoikkeamatavoite (budjetin pitävyys) +-4 % ei toteutunut vaan oli 11 %. Sijoitetun pääoman tuottoprosenttitavoite lähes toteutui vuonna 2014 ollen 6,9 %. Eri taloyhtiöille asetetut käyttöastetavoitteet ( %) toteutuivat pääosin. 4 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 4.1 Yleistä taloudesta Kaupungin tuloslaskelman (sisältää peruskaupungin, taseyksiköt ja liikelaitokset) mukaan vuoden 2014 tilikauden tulos oli noin 15,2 miljoona euroa ylijäämäinen. Tuloksen sisältyy Satamaliikelaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä tehty omaisuudenluovutuksesta kirjattu satunnainen laskennallinen tuotto, joka oli noin 21 miljoona euroa. Ilman tuota kirjausta tulos olisi siis ollut noin 5,7 miljoona euroa alijäämäinen. Vuoden 2014 tilinpäätöksen tuloslaskelmassa on ensimmäistä kertaa otettu käyttöön tuloslaskelman oikaisuna ns. valmistus omaan käyttöön. Kirjaustavan muutos ei vaikuta toimintakatteeseen eikä tilikauden tulokseen. Oman käyttöön valmistuksen arvo oli vuonna ,4 miljoona euroa. Toimintakulut olivat 284,3 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 1,7 % ja toimintatuotot 64,2 miljoona euroa (kasvua 2,2 %). Kaupungin vuosikate oli +17,2 miljoona euroa (+24,6 miljoona euroa vuonna 2013), mikä on 75 % poistojen määrästä (23 miljoona euroa). Vuosikatteen huononemisen merkittävin tekijä oli valtionosuuksien väheneminen 2,4 miljoonalla eurolla ja toimintakulujen suurempi kasvu suhteessa kokonaistuloihin. Verotulot (164,2 miljoona euroa) pysyivät lähes entisellään. Osuus yhteisöveron tuotosta väheni 0,65 miljoona euroa (21,8 milj. euroa). Kunnallisvero (136,2 miljoona euroa) pysyi ennallaan huolimatta kunnallisveron yhden prosentin korotuksesta. Kiinteistöveroa tilitettiin 6,0 miljoona euroa (lisäystä 0,7 miljoona euroa). Kaupungin rahat ja pankkisaamiset olivat vuodenvaihteessa 49,1 miljoona euroa, rahoitusarvopaperit 8,6 miljoona euroa ja saamiset 14 miljoona euroa. Talousarviolainoja oli jäljellä 0,4 miljoona euroa eli 10 euroa/asukas ( lainoja oli 0,56 miljoona euroa eli 14 euroa/asukas). Rauman kaupunkikonsernin toimintatuotot olivat 171,3 miljoona euroa (kasvua 10,0 %) ja toimintakulut 358,1 miljoona euroa (kasvua 5,7 %). Konsernin vuosikate oli 28,0 milj. euroa, joka 6,4 miljoona euroa huonompi kuin vuonna Vuosikatteen heikkenemisen taustalla on toimintakatteen heikkeneminen eli nettomenojen lisääntyminen 4,5 miljoonalla ja 2,3 miljoona euroa pienentyneet kaupungin valtionosuudet. Konsernin vuosikate 28,0 miljoona euroa ei aivan kattanut poistoja (30 miljoona euroa). Konsernin tilikauden 6

10 alijäämä oli 3,5 miljoona euroa (+ 5,1 miljoona euroa vuonna 2013). Konsernin lainamäärä oli 54,3 miljoona euroa eli euroa/asukas (vuonna ,37 miljoona euroa ja euroa/asukas; vuonna 2013 koko maa 5538 euroa/asukas). Konsernin lainamäärä jakaantui seuraavasti: asuntoliiketoiminta 34,9 miljoona euroa, energialiiketoiminta 5,7 miljoona. euroa, muu elinkeinotoiminta 10,7 miljoona euroa, kuntayhtymät 2,6 miljoona euroa ja peruskaupunki 0,4 miljoona euroa. Omavaraisuusaste (100*(Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(koko pääoma - saadut ennakot) mittaa vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Raumalla konsernin omavaraisuusaste oli vuonna ,3 %. Hyvänä kaupunkikonsernin omavaraisuusasteena pidetään yli 50 %:n omavaraisuutta. Tuloveroprosentti vuonna 2014 oli 19,00 prosenttia. Erillistilinpäätösten osalta satamaliikelaitoksen ylijäämä ,63 euroa, vesi- ja viemäriliikelaitoksen ylijäämä ,05 euroa ja jätehuoltoliikelaitoksen ylijäämä ,19 euroa on kirjattu taseen yli- /alijäämätileille. Kaupungin (mukaan lukien liikelaitokset) tilikauden ylijäämä euroa (sisältää poistoeroa ,38) euroa on siirretty taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämäriville. Vastaavasti kaupunkikonsernin tilikauden alijäämä euroa on siirretty taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämäriville. 4.2 Rauman kaupungin strategian Rauman Tarinan tavoitteet Rauman Tarinassa oli kuusi keskeistä linjanvetoa eli tavoitetta: 1. Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2014 alussa Rauman telakka-alueen ostamisesta. Kaupungin virastoja velvoitettiin osallistumaan työllisyyden hoitoon. Rauman kaupungin strategian Rauman Tarinan tiimoilta järjestettiin esimieskoulutusta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden konserniohjaussäännön. 2. Rauma tuottaa palveluja ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Kaupunginhallitus on valmistellut lukion yläkouluverkon muutoksia. Yrityspalvelujen yhteistyöryhmä sekä elinkeinoelämän kanssa yhteinen hankintafoorumi ovat toimineet aktiivisesti. Terveyskeskussairaalassa on tehty rakennemuutos terveyskeskussairaalan ja vanhuspalvelujen välillä lopettamalla yksi terveyskeskussairaalan osasto. Aluesairaalan ja terveyskeskussairaalan osastot yhdistetään samalle tulosalueelle. Erinäisiä kuntarakenneselvityksiä on laadittu. Luottamushenkilöportaali on otettu käyttöön vuoden 2014 aikana. Lautakuntien jäsenille on hankittu ipad -tabletit ja datapakettiliittymät. Portaalin kautta jaetaan mm. sähköiset esityslistat. 3. Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Kaupunki on tehnyt telakka-alueen ja Lakarin logistiikka-alueen yhteismarkkinointia ja yrityshankintaa aktiivisesti. Lakarin alueen liikennejärjestelyyn liittyvän Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamisesta on tehty päätös. Aboa Venture IV Ky pääomarahastoon osallistumisesta on tehty päätös. Kaupunki osallistuu lukuisiin yrityskehittämisiin liittyviin 7

11 projekteihin. SAMK:n ja Winnovan toimintojen keskittämistä Merikoulun ympäristöön on alettu toteuttaa. 4. Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! Kaivopuiston päiväkoti otettiin käyttöön elokuussa. Fåfängan suunnitteluvarauksen toisesta vaiheesta on tehty kaupungin ja kahden varaajan kanssa suunnitteluvaraussopimukset. Vuokra-asuntostrategian laatiminen on keskeytetty vuokra-asuntojen markkinatilanteen monimutkaistuttua. Keskustan puistoja ja leikkikenttiä on ehostettu edelleen. Ensimmäiset uudet yritysopasteet on pystytetty kaupunkialueen opasteet - projektin puitteissa. 5. Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Kriisiviestintäsuunnitelman linjauksia on esitelty sidosryhmille. Yleiskaavaluonnoksen valmistelua on jatkettu. Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR-aineisto) on otettu käyttöön ja sen tietoja on hyödynnetty yleiskaavan perusselvityksissä. Tonttitarjonta on ollut riittävää. 6. Rauma kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Rauman tuloveroprosentti 19 % on alle maan keskiarvon (19,74 %). Kaupunginjohtaja asetti poliittisen talouden sopeuttamisohjelmaa valmistelevan toimikunnan, jolle valmistellaan esitykset talouden sopeuttamiskohteista. Rauman Tarinan tavoitteet ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden toteutumisen arviointi on erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta. Useat keskeneräiset asiat uhkaavat strategian toteutumista. 4.3 Rauman kaupungin valtuustoryhmien yhteisen valtuustosopimuksen vuosille toteutuminen vuonna 2014 Valtuustosopimuksen tarkoitus Valtuustosopimus on valtuustoryhmien laatima sopimus, jossa määritellään Rauman kaupungin keskeiset kehittämislinjaukset. Valtuustosopimus ei ole yksityiskohtainen toimenpideluettelo kaikista kohteista ja hankkeista, jotka valtuustokauden aikana on tarkoitus toteuttaa. Valtuustosopimus perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään Rauman kaupungin uuteen strategiaan, Rauman Tarina. Valtuustosopimuksen tarkoitus on konkretisoida Rauman Tarinaa niiksi keskeisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi, joiden edistämisen ja toteuttamisen valtuustoryhmät näkevät tärkeiksi seuraavan neljän vuoden aikana. Valtuustosopimuksen aikajänne on kuluva valtuustokausi ja seuraavan valtuustokauden ensimmäinen vuosi. Uusi valtuusto laatii aina oman strategiansa ja valtuustosopimuksensa. Valtuustosopimus annetaan tiedoksi ja ohjeeksi koko kaupunkiorganisaatiolle. Valtuustosopimuksen reunaehdot 8

12 Kevään 2013 strategiatyön yhteydessä sovittiin, että päästrategian toteuttamista ohjaamaan laaditaan vuosia koskeva valtuustosopimus. Valtuustosopimus on tehty seuraavista lähtökohdista: - Kunnallisveroprosentti pidetään alle maan keskiarvon. - Kiinteistöveroa ei koroteta nykytasosta, ellei lainsäädäntö edellytä muuta. - Kaupungin hallintokuntien maksuja ja taksoja korotetaan vuosittain kustannusten nousua vastaavasti, mikäli säädökset sen sallivat. - Työllisyystilanne vastaa maan keskiarvoa ja työttömyysaste on alle maan keskiarvon. - Elinkeinorakenne monipuolistuu. - Muuttoliike kääntyy positiiviseksi. Valtuustosopimuksen rakenne Kaupunginvaltuuston hyväksymän Rauman strategian mukaisesti valtuustosopimus on jäsennelty seuraavien kuuden linjanvedon alle: 1. Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa. 2. Palveleva rakenneuudistus. 3. Yritysten kasvun mahdollistaminen. 4. Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka. 5. Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia. 6. Vahva talous pitkäjänteisesti Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Kaupunki toimii siten, että kaupungin oma palvelutuotanto ja kaupungin palvelutuotannon keskeisten yhteistyökumppaneiden (yksityiset palvelutuottajat, kolmas sektori) toimintakulttuuri muuttuu edellytyksiä luovaksi ja mahdollistavaksi. - Rauma toimii aktiivisesti Rauman sosiaali- ja terveydenhuoltoalueen aikaansaamiseksi. Rauma on toiminut aktiivisesti vaikka ko. alueen toteutuminen edelleen avoin. - Kehitetään edelleen kaupungin terveyspalveluja, erityisesti terveyskeskuksen toimivuutta ja lääkäripalvelujen saatavuutta sekä laatua. Toteutus kesken. - Sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä tiivistetään ja raja-aitaa madalletaan. Kannustetaan innovatiivisiin ratkaisuihin lääkäripulan ratkaisemiseksi. Toteutus alkuvaiheessa. 9

13 - Oman sairaalan toimintaedellytykset tilojen ja henkilöstöresurssien osalta vastaavat nykyajan vaatimuksia laadukkaan hoidon turvaamiseksi. Asia kesken. - Turvataan terveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys Raumalla. Vielä on onnistuttu pitämään Raumalla. - Huolehditaan toimintansa aloittavalle perhekeskukselle riittävät resurssit. Alkuvaiheessa. - Hoidetaan nuorten yhteiskuntatakuun tavoitteet ja tehostetaan kuntouttavaa työtoimintaa takuun toteutumiseksi. Asiaan on panostettu. - Parannetaan yli hallintokuntarajojen tehtävää yhteistyötä ennaltaehkäisevien käytäntöjen löytämiseksi ja varhaisen tuen antamiseksi. Alkuvaiheessa. - Jokaiselle vanhukselle turvataan hänen terveytensä ja turvallisuutensa mukainen hoito. Kotiin annettavat palvelut ja tehostettu palveluasuminen ovat ensisijaisia. Ei ole aina toteutunut riittävän nopeasti tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon osalta. - Kaupunki toimii vanhuspalveluiden järjestäjänä sekä ensisijaisena ja tärkeimpänä tuottajana. Palvelutuotannossamme myös muiden tuottamilla palveluilla on keskeinen rooli. Tehostettu palveluasuminen on kilpailutettu. Valvonnassa puutteita. - Koti- ja omaishoidon tarpeisiin varataan riittävästi henkilöstö- /taloudellisia resursseja siten, että vanhuspalveluita koskevat uudet laatusuositukset toteutuvat Raumalla. Ei täysin toteutunut Palveleva rakenneuudistus Rauman kaupunki tuottaa palveluitaan ennakkoluulottomasti, ilman rajoja. Ensisijaisia ovat kaupunkilaisille tuotettavat laadukkaat palvelut, kaupunkiorganisaation rakenteet eivät saa olla esteenä kokonaisvaltaisesti laadukkaalle palvelutuotannolle. - Koulutus ja osaaminen ovat keskeiset painopistealueet. - Raumalla kokeillaan joustavaa perusopetusta. Ei toteutunut säästöjen takia. - Tehostetaan terveysliikuntaan aktivointia yli hallintokuntarajojen. Kehitettävää. - Yhteistyötä peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen sekä ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen kesken tehostetaan. Huomioidaan toimitilojen ja yhteisten resurssien käyttömahdollisuudet sekä elinkeinoelämältä tulevat tarpeet. Asia kesken. - Mahdollistetaan yhtenäiskouluverkoston laajentaminen. Asia kesken. 10

14 - Edistetään IB-linjan saamista Rauman lukioon ja vahvistetaan kansainvälistä opetusta. Asia kesken. - Kaupungin omistamien tilojen käyttöä tehostetaan Valtuustokauden aikana käydään läpi kaupungin omistamien tilojen määrä, käytön tehokkuus ja uudistamistarve. Tilatoimikunta on nimitetty. Ratkaistaan opistojen tilatarve. Ratkaisematta. Ratkaistaan Pohjoisen alueen päiväkoti- ja kouluverkoston tarpeet. Asia kesken Yritysten kasvun mahdollistaminen Yritysten menestys maailmanmarkkinoilla on raumalaisen hyvinvoinnin keskeinen perusta. Kansainvälisyys on elinehtomme. Suhdanteille herkän vientiteollisuuden oheen pitää synnyttää uutta yritystoimintaa ja tukea erityisesti palvelualojen yrittäjyyttä sekä ylipäätään pieniä sekä keskisuuria yrityksiä. - Tavoitteena on olla maan vetovoimaisin paikkakunta yritysten sijoittumiseksi. Mm. Lakarin yritysalueeseen ja telakka-alueen hankintaan on panostettu. - Kasvuyrittäjyyden edistäminen nostetaan elinkeinopolitiikan tärkeäksi kärjeksi. - Maanhankinta on ennakoivaa ja kaavoitus sekä toimitilojen tarjoaminen on joustavaa ja nopeaa. Maanhankintaan sijoitettiin 1,4 miljoona euroa. - Yritykset, myös aivan pienet, otetaan vastaan ja palvellaan yksilöllisesti ja räätälöidysti kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa. Yritysasiakas nähdään yhtenä Rauman strategian toteuttajana ja yhteistyökumppanina Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Kaupungin menestys perustuu monipuoliseen ja uudistuvaan työpaikkatarjontaan. - Asuntopolitiikkamme tavoite on kohtuuhintaisen asumisen ja vuokra-asuntojen tarjonnan turvaaminen erityisesti pieni- ja keskituloisille. Ei merkittäviä asuntopoliittisia ratkaisuja. - Turvataan erityisryhmien asumisen tarpeet. - Työpaikkojen syntymiselle ja työllisyyden hoidolle annetaan erityinen paino kaupungin päätöksenteossa. Otetaan käyttöön työpaikkojen syntymistä edistävä nopeutettu rakentamislupaprosessi. - Turvataan kaavoituksella kaupungin eri osien tonttitarve, myös hajaasutusalueella. Ei ole toteutunut alueellisesti tasapainoisesti. 11

15 - Kaavoitus ottaa huomioon asukkaiden tarpeet (tulevaa yleiskaavaa noudattaen) ja rakennustapaohjeiden tulee olla joustavia Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoitteemme on toimiva ja ekologinen kaupunkirakenne. Ympäristöarvoja vaaliva Rauma on idyllinen ja turvallinen asumisen ja yritystoiminnan toimintaympäristö. - Kaupunki toimii niin, että kaupungin alueella ympäristökuormitus vähenee mm. hiilidioksidipäästöjen osalta 30 % vuoteen 2018 mennessä vuoden 2007 tasosta. - Valtuustokauden aikana tehdään päätökset Kuuskajaskarin ja Fåfangan alueen kehittämisestä sovittaen yhteen alueiden käytön tehostaminen sekä säilyminen kaupunkilaisten virkistys- ja vapaa-ajan käytössä. Asia kesken. - Huolehditaan katu- ja tieverkon kunnossapidosta esteettömyys huomioiden Vahva talous pitkäjänteisesti - Vahva talous on terveen palvelutuotannon perusta. Talous on ollut vahva, mutta on heikkenemässä. - Kaupungin veroprosentti pidetään maan keskiarvon alapuolella, tällä kunnallisverotasolla katetaan laadukkaat ja toimivat palvelut kaupunkilaisille. Toteutunut. - Maltillinen ja tavoitteellinen, talouden hoidonkin kannalta järkevä suhtautuminen palvelurakenneuudistuksiin ja kuntaliitoksiin sekä niiden tuomiin talous- ja synergiaetuihin. Toteutunut. - Investoinnit asetetaan tärkeysjärjestykseen, pysyviä työpaikkoja synnyttävät investoinnit oltava etusijalla. Toteutettu Lakarin yritysalue ja telakka-alueen hankinta. - Rauma ei ota lainaa käyttötalouden menoihin. Toteutunut. - Panostetaan nykyistä paremmin pidemmän aikavälin taloussuunnitelmaan vuosittaisen talousarviovalmistelun ohella. Toteutunut. - Kaupungin tuottavuutta ja tehokkuutta parannetaan (esim. omia yksikköhintoja tarkastelemalla). Osin toteutunut. 12

16 4.4 Kaupunginhallitus, konsernihallinto Rauman kaupungin henkilöstöraportti 2014 on julkaistu erillään tilinpäätöksestä. Vuoden 2014 lopussa Rauman kaupungin palveluksessa oli yhteensä 3117 henkilöä, joista vakinaisia 2412, määräaikaisia 646 ja työllistettyjä 59. Vuonna 2013 Rauman kaupungin palveluksessa oli yhteensä 3218 henkilöä, joista vakinaisia oli 2442, määräaikaisia 679 ja työllistettyjä 97. Henkilöstömäärä väheni yhteensä 101 työntekijää. Henkilöstön sairaslomapäivät olivat päivää ( päivää vuonna 2013). Sairaspäivien osuus työpäivistä nousi 6,5 prosenttiin (6,1 % vuonna 2013). Vuonna 2014 vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 48,6 vuotta (vuonna ,9 vuotta). Keskimääräinen eläköitymisikä nousi edelleen ja oli 63,1 vuotta (63 vuotta vuonna 2013). Kaupungin uudet internet-sivut julkaistiin vuoden 2015 alussa. Sivut ovat vielä varsin keskeneräiset ja toivottavasti ne ovat vielä kehitysvaiheessa. Sivujen toiminta mobiililaitteilla on epäjohdonmukaista ja epäselvää. Kriisiviestintäsuunnitelman laatiminen on vielä kesken. Vuonna 2014 on toteutettu laaja esimiesvalmennushanke, jonka tilaisuuksiin on osallistunut esimiestä. Taloushallintoon on hankittu uusi taloussuunnittelu- ja seurantaohjelmisto, joka mahdollistaa laajemman käyttäjäkunnan ja paremman talouden seurannan. Kaupunginhallitus asetti toimikunnan selvittämään kaupungin yläkoulu- ja lukioverkkoa sekä näihin liittyvien toimintojen järjestämistä. Kaupunginhallitus asetti vastaavan uuden toimikunnan. Kaupungin kouluverkkoon liittyvä virkamiesvalmistelu ja päätöksenteko on ollut luvattoman hidasta ja sekavaa. Koulujen sekä opistojen (kansalaisopisto, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu) toimipaikat on päätettävä pikaisesti ja saatava nykyinen jatkuva epävarmuus tilakysymyksissä ratkaistua. Pohjoisen alueen uuden koulun suunnittelu ja rakentaminen on aloitettava pikaisesti. Myös Naulan työkeskuksen tilatarve tulee ratkaista. 4.5 Kaupunginhallitus, työllisyydenhoito Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuonna 2014 vuosikeskiarvolukuna 12,8 % (11,5 % vuonna 2013). Työttömyysasteen nousun suurin yksittäinen tekijä on STX:n Rauman telakan lopettaminen. Rauman kaupunki ja Satakunnan TE -toimisto perustivat telakalta työttömiksi jäävien palvelemiseksi väliaikaisen ns. STX -toimipisteen TE -toimiston tiloihin. Kaupunki tuki myös Rauman seudun työttömät ry:n STX -väelle suunnattua Yhteen hitsautuneet -ryhmän ja kohtauspaikka Kipinän toimintaa. Lisäksi kaupunki on tukenut Rauman seudun 13

17 Katulähetyksen työ- ja koulutusyksikön toimintaa sekä yhdistyksen VALO - valmennusprojektia. Kaupungilla on velvollisuus järjestää kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttavalla työtoiminnalla kaupunki voi säästää työmarkkinatuen maksuosuuksissa. Kaupunki on lisännyt kuntouttavaa työtoimintaa ja tehnyt muita aktivointitoimia. Näiden toimien ansiosta kaupungin maksama työmarkkinatuen maksuosuus väheni vuoden 2013 noin 1,5 miljoonaa eurosta 1,39 miljoonaan euroa vuonna Kuntouttavan työtoiminnan piirissä oli vuonna työtöntä työnhakijaa (vuonna henkilöä). Henkilöiden määrä, joista jouduttiin maksamaan työmarkkinatuen maksuosuutta, oli keskimäärin noin 355 henkilöä (vuonna 2013 noin 355 henkilöä). 4.6 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakulut olivat euroa ( euroa vuonna 2013) ja toimintatuotot euroa ( euroa vuonna 2013). Toimintakate vuonna 2014 oli siten euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio petti myös vuonna 2014 kuten kolmena edellisenäkin vuonna. Kaupunginvaltuusto myönsi sosiaali- ja terveyslautakunnalle 5,4 miljoonan lisämäärärahan, mistä erikoissairaanhoidon osuus oli 3,6 miljoona euroa. Kaupunginhallitus esittää tilinpäätösjärjestelyissä lisäksi erikoissairaanhoidon tulosalueelle 0,6 miljoonan euron ylitystä. Erikoissairaanhoidosta on vuonna 2015 tulossa maksupalautusta vuoden 2014 osalta noin 1,1 miljoona euroa, mikä on kirjattu saamisiin. Toimintakatteen ylitys alkuperäiseen talousarvioon verrattuna oli sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta 5,78 miljoona euroa, mistä erikoissairaanhoidon osuus oli 5,1 miljoona euroa. Toimintakatteissa suurimmat ylitykset alkuperäiseen talousarvioon verrattuna olivat päivystys euroa(3,3 %), aikuis- ja perhetyö euroa(14,0 %), lastensuojelu euroa(14,0 %), vammaispalvelut euroa(3,4 %), vanhuspalvelut, Kaunisjärven palvelualue euroa(4,5 %) vanhuspalvelut, Linnavuori - Marttilanmäen palvelualue euroa(2,9 %), vanhuspalvelut, Sinisaaren palvelualue euroa(24,4 %), kotihoito euroa(6,9 %), vanhuspalvelut, yhteiset toiminnat euroa(4,9 %), sisätaudit euroa(5,0 %), erikoissairaanhoito euroa(16,6). Suurimmat toimintakatteen alitukset alkuperäiseen talousarvioon verrattuna olivat vastaavasti neuvolatoiminta euroa(5,6 %), koulu- ja opiskeluterveydenhuolto euroa(8,6 %), lääkinnällinen kuntoutus euroa(8,9 %), työterveyshuolto euroa(26,3 %), suun terveydenhuolto euroa(3,9 %), päihdehuolto euroa(16,3 %), sairaalaosastot euroa (10,4 %) ja leikkaus- ja anestesia euroa(14,4 %). 14

18 Em. poikkeamat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna osoittavat budjetoinnin olevan edelleen vaikeaa sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta. Esimerkkinä voidaan mainita vammaispalvelulain edellyttämä kuljetuspalvelu (kuuluu kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin), jonka määrärahatarve vuoden 2014 talousarviota laadittaessa arvioitiin vammaistyön toimesta euroksi, oli talousarviossa euroa ja todellinen käyttö vuonna 2014 oli euroa. Talousarviovuodelle 2015 kuljetuspalveluihin on varattu euroa kun nykyisen kulutuksen (kahden kuukauden laskutuksen jälkeen) mukainen arvio käytölle on euroa. Ilahduttavaa sosiaali- ja terveystoimen osalta on se, ettei se käyttänyt kaikkea omaan toimintaansa annettua lisämäärärahaa vaan todellinen käyttö (ilman erikoissairaanhoitoa) jäi noin 1,6 miljoona euroa pienemmäksi kuin lisämäärärahojen jälkeinen sitova toimintakate. Sosiaali- ja terveystoimi on panostanut talousseurantaan; toivottavasti panostus näkyy pikaisesti myös käytännön toimissa. Taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta. Terveyskeskussairaalan yksi osasto lopetettiin kevään 2014 aikana. Määrärahasiirroilla kehitettiin avohoitoa. Asiakkaat, joilla ei ollut enää sairaalahoidon tarvetta, voitiin siirtää kustannuksiltaan edullisempaan palveluasumiseen tai kotihoitoon. Siirtoviivemaksuja erikoissairaanhoidosta kertyi vain yhdeksältä vuorokaudelta. Toisaalta vanhuspalveluissa odotti ympärivuorokautiseen hoitoon yhteensä 23 asiakasta, joista 15 oli ollut jonossa yli kolme kuukautta. Tilanne oli lainvastainen, koska vanhuspalvelulaki edellyttää, että hoitopaikka tulee saada kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä. Vanhuspalveluille tulee saada resurssit hankkia ympärivuorokautinen hoitopaikka kolmen kuukauden sisällä niille asiakkaille, joiden palvelujen tarve sitä edellyttää. Ei voida pitää hyväksyttävänä nykyistä lainvastaista tilannetta. Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt ottaa käyttöön palvelusetelin tehostetussa palveluasumisessa vuonna Rauman sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kokonaiskustannukset (3.971 euroa/asukas) olivat vertailukuntien kahdeksanneksi pienimmät. Kustannukset olivat 2,3 prosenttia keskimääräistä pienemmät. Ympäristöterveydenhuolto toimi talousarvion puitteissa alittaen alkuperäisen toimintakatteen eurolla. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätöspykälän liitteissä on käsitelty hoitotakuun piiriin kuuluvia tunnuslukuja. Niiden mukaan päivystyksen keskimääräinen odotusaika ilmoittautumisesta vastaanoton alkuun oli 1 tunti 22 minuuttia ja keskimääräinen odotusaika ilmoittautumisesta vastaanoton päättymiseen oli 3 tuntia 10 minuuttia. Molemmat luvut olivat samalla tasolla kuin vuonna 2013 eikä kumpaakaan lukua voida pitää kovin hyvänä. Puheterapiassa ei edelleenkään toteutunut hoidon saatavuustavoite. Ensimmäistä puheterapeutin käyntiä jonotti 85 lasta (110 vuonna 2013) ja jonotusaika oli 9 kuukautta (13 kuukautta vuonna 2013). Terapiajonossa (eli arviokäynti on toteutunut ja on päädytty 15

19 terapiajaksoon) oli 49 lasta (51 lasta vuonna 2013), joista kauimmin odottanut 8 kuukautta(12 kuukautta vuonna 2013). Kontrollijonossa (=odottaa uutta puheterapeutin käyntiä, ei ole asetettu terapiajonoon) on 65 lasta (55 lasta vuonna 2013). Lisäksi jatkoterapiaa odottaa 26 lasta. Tilanne puheterapian suhteen on uuden puheterapeutin myötä parantunut, mutta jonotustilanne on edelleen epätyydyttävä. Avoterveydenhuollon osalta hoitotakuu välittömässä yhteydensaannissa on toteutunut takaisinsoittojärjestelmän avulla. Myös hoidontarpeen arvioiminen (kolme päivää) on tapahtunut hoitotakuun puitteissa sekä lääkärien ja hoitajien vastaanotolla että suun terveydenhuollossa. Kiireettömään hoitoon pääsy on pääosin toteutunut hoitotakuun (kuusi kuukautta) rajoissa sekä suun terveydenhuollossa että lääkärien ja hoitajien vastaanotossa. Lääkäriaikojen saannin vaikeus avoterveydenhuollossa sekä erityisesti työterveydenhuollossa aiheuttaa edelleen turhaa painetta päivystykseen, mikä näkyy päivystyksen jonotusajoissa. Tarkastuslautakunta on huolissaan siitä, että työterveyshuollon lääkäriaikojen saanti on yhtä heikkoa kuin vuonna Sekä terveydenhuollon osalta että sosiaalipalvelujen osalta tilinpäätöksen tunnusluvuissa on esitetty lähes ainoastaan käyntien volyymilukuja. Palvelujen saavutettavuudesta eikä hoitotakuuajoista ei ole tunnuslukuja tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen tunnusluvuissa tulisi olla lakisääteisten vaatimusten (mm. hoitotakuu, käsittelyajat) toteutumaluvut kuten tarkastuslautakunta jo monesti aiemmin edellyttänyt. Sijoitettuna olevien lasten määrä laski vuoden lapsesta 144 lapseen vuonna Lastensuojelun toimintakate kuitenkin ylittyi alkuperäisestä talousarviosta 0,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 lastensuojelun laitoshoidon bruttomenot/hoitopäivä laskivat ollen 232 euroa/hoitopäivä (244 euroa/hoitopäivä vuonna 2013). Rauman sosiaaliasiamiehenä vuonna 2014 toiminut Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamies Jari Mäkinen toteaa raportissaan Sosiaaliasiamies kirjasi asiakastapauksia Raumalta 47 kappaletta (38 kpl vuonna 2013). Yhteydenotoista 7 oli tulkittavissa pääasiassa tiedusteluluonteisiksi. Tehtäväalueittain tarkasteltuna tyytymättömyyttä liittyi eniten toimeentulotukeen (12) ja vammaispalveluun, ikääntyneiden asumis- ja kuljetuspalveluihin ja lastensuojeluun. Raumalla varsinkin perustoimeentulotuen tarve kasvoi vuoteen 2013 verrattuna. Toimeentulotukihakemusten käsittelyajaksi ilmoitetaan 2,3 5,59 päivää, mikä on asiallista tasoa. Uusimmassa sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksessa ehdoton alaraja tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotien osalta on 0,50 hoitotyöntekijää asukasta kohden. Tilinpäätöksen mukaan kaikki vanhainkotien yksiköt täyttävät tämän vaatimuksen. Tehostetun palveluasumisen yksikköjen sekä terveyskeskussairaalan hoitajamitoituksista ei tilinpäätöksessä ole tietoa. Vanhustyön strategisena tavoitteena vuoteen 2017 mennessä on, että yli 75-vuotiaista raumalaisista asuu omassa kodissaan (mukaan lukien ei-tehostetut palveluasunnot) vähintään 91 % (Raumalla 89,6 % vuonna 2014), tehostetussa palveluasumisessa 6 % (Raumalla 6,9 % vuonna 2014) ja laitoshoidossa enintään 2-3 % (Raumalla 4,0 % vuonna 2014). 16

20 Vanhustyön strategisena tavoitteena omaishoidon osalta oli vuoteen 2017 mennessä se, että omaishoidon piirissä on 75 vuotta täyttäneiden ikäluokasta 6-7 %. Tämä tavoite ei toteutunut, sillä vuonna 2014 omaishoidon piirissä oli 4,9 % ao. ikäluokasta. Kotihoidon osalta tavoitteena oli vuoteen 2017 mennessä, että yli 75-vuotiaista kotihoidon piirissä on % ao. ikäluokasta. Vuonna 2014 kotihoidon piirissä em. ikäluokasta oli 19,7 %. Tehostetun palveluasumisen hinta (käyttömenot/hoitopäivä) suhteessa vanhainkotien hoidon hintaan (käyttömenot/hoitopäivä) on noussut vuoden ,1 %:sta vuoden ,1 %:iin. Tätä suhdetta on syytä seurata jatkossa. Vanhustyön yksityisten hoitopaikkojen valvonta on puutteellista ja siihen tulee kiinnittää kaupungin taholta erityistä huomiota ja varata siihen riittävästi aikaa ja resursseja. Kotihoidon asiakasmäärät ovat kasvaneet reilusti. Vuonna 2014 asiakkaita oli 1150 henkilöä (683 henkilöä vuonna 2013). Tunnusluvuissa tulee jatkossa esittää kotihoidon henkilöstön määrä suhteessa hoidettaviin. Samalla tulee seurata myös ruoan kotiinkuljetuksen ulkoistamisen vaikutusta varsinaisen hoitotyön resursseihin. Rauman aluesairaalan hoitotakuun toteutumisluvut eivät käy ilmi tilinpäätöksestä tai kaupungin internet-sivuilta. Satakunnan Sairaanhoitopiirissä on sairaanhoitopiirin internet-sivujen perusteella pääosin toimittu hoitotakuun puitteissa. 4.7 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toimintakulujen toteutuma oli euroa ( euroa vuonna 2013) ja toimintatuottojen toteutuma euroa ( euroa vuonna 2013). Toimintakate euroa ylitti alkuperäisen talousarvion eurolla. Määrärahojen keskeisten siirtojen jälkeisen talousarvion toimintakatteen hallintokunta onnistui alittamaan varhaiskasvatuksen säästön ansiosta. Peruskoulut ja lukio ylittivät hieman talousarvionsa. Peruskoulujen väistö- ja lisätilat aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia hallintokunnalle. Kaivopuiston päiväkoti valmistui syksyllä Lapin päiväkodin Myllytontun laajennussuunnittelu alkoi syksyllä Rakentaminen on alkanut keväällä Tilinpäätöksessä ei ole enää varhaiskasvatuksen, peruskoulun eikä lukion paikkakohtaisia kustannustietoja. Peruskoulussa on valmistunut oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma. 17

21 Koulunkäyntiohjaajien määrää karsittiin 11 henkilöllä syyslukukauden alusta. Peruskoulun oppilasmäärä aleni edelleen hieman. Oppilaita oli (3.255 vuonna 2013). Vastaavasti lukion oppilasmäärä oli 722 (730 vuonna 2013). Iltalukion oppilasmäärä oli 319, josta tutkintoon tähtääviä 59. Lukion iltalinja päätettiin lopettaa syksystä 2105 alkaen. Perusteena lopettamiselle olivat talouden tasapainottaminen sekä Winnovan lopettama koulutusyhteistyö. Lukion sisäänoton keskiarvoraja päätettiin nostaa 7,00:sta 7,50:een syksystä 2016 alkaen. Perusteena päätökseen oli talouden tasapainottaminen sekä valtion rahoitusosuuden pienentyminen. 4.8 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakate oli euroa ( euroa vuonna 2013). Kaikki tulosyksiköt alittivat toimintakatteensa. Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun tilaratkaisuissa ei ole tehty päätöksiä vuoden 2014 aikana. Henkilöstön toimenkuvien päivitys on tekemättä museo- ja liikuntapalveluissa.. Rauman taidemuseon kävijämäärä laskisi kävijästä kävijään vuonna Vuoden 2013 suuri kävijämäärä oli Kerttu Horilan näyttelyn suosion ansiota. Rauman kaupunginteatterin katsojamäärä oli ( vuonna 2013) ja täyttöaste 89,6 % (89,3 % vuonna 2013). Vuonna 2014 toteutettiin 5 ensi-iltaa. Rauman merimuseon kävijämäärä oli vuonna henkilöä (9.670 kävijää vuonna 2013). Kaupungin museon kävijämäärä oli vuonna kävijää ( kävijää vuonna 2012), lisäksi Marelan Pakarissa olleessa Nypläämössä kävi kesällä arviolta 1560 asiakasta. Museossa oli yhteensä 11 erikoisnäyttelyä. Vuoden 2013 talousarviossa oli kaupunginjohtajan erityistavoite museotoimen osalta: Talousarviovuoden aikana tulee selvittää kaupungin oman museotoimen ja niiden museoiden, jotka saavat kaupungilta merkittävää taloudellista tukea, hallinnon ja toiminnan koordinoinnin toteuttamisen edellytykset. Tämä tavoite ei toteutunut myöskään vuonna 2014; asiasta on ainoastaan keskusteltu alustavasti. Lapin uusi lähikirjasto entisen kunnantalon tiloihin valmistui vuoden 2014 lopulla. Vuonna 2014 kirjastossa kävijöitä oli ; vastaava luku vuonna 2013 oli Lainamäärä hieman väheni lainasta lainaan vuonna Lainat/asukas suhdeluku Raumalla oli 20,8; koko maan keskiarvo vuonna 2014 oli vastaavasti 16,8. Kulttuuripalvelut on järjestänyt konsertteja (29 kpl) ja pitsiviikon tapahtumia. 18

22 Etsivä nuorisotyö on tavoittanut 147 nuorta (161 vuonna 2013). 183 nuorta on ollut työpajatoiminnassa vuonna 2014 (162 vuonna 2013). Uimahallin käyttäjämäärä oli suurempi kuin vuonna 2013 ( henkilöä). Muissa liikuntakohteissa kävijämäärät olivat seuraavat: jäähalli ja harjoitusjäähalli ja talviharjoitteluhalli henkilöä. Musiikkiopiston viikkotuntimäärä oli 518 tuntia. Oppilasmäärä laski vuoden oppilaasta 766 oppilaaseen vuonna Vuoden 2014 alussa siirrettiin Länsi-Suomen kesäyliopiston (Länsi-Suomen Korkeakouluyhdistys ry) Rauman toimintapisteen koulutustoiminta kansalaisopiston yhteyteen. Kansalaisopistoon siirtyi kaksi työntekijää kesäyliopistosta. Kansalaisopiston oppitunnit vuonna 2014 olivat tuntia ( tuntia vuonna 2013). Vastaavasti opiskelijamäärä oli (5.577 opiskelijaa vuonna 2013). Kursseja kansalaisopisto järjesti 779. Kansalaisopiston ilmoittautuminen ja kurssien maksaminen verkossa toimii hyvin. 4.9 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan toimintakulut olivat euroa ( euroa vuonna 2013) ja toimintatuotot euroa ( euroa vuonna 2013) eli toimintakate oli Teknisen lautakunnan talousarvio toteutui hyvin. Kunnallistekniikan investoinneista toteutettiin 71,7 % ja talotoimen investoinneista 85,8 %. Talotoimen kohteista suurimpia olivat Lapin toimitilat, Kaivopuiston päiväkoti ja jäähalli. Koillinen teollisuusalue, keskustan kehittäminen, katu- ja liikennejärjestelyt, Pohjoiskehä sekä Pirttialho olivat puolestaan suurimmat kunnallistekniikan kohteet. Pientalotontteja luovutettiin vuokralle vuonna kpl ja yritystontteja 6 kpl. Vuoden 2014 lopussa oli varattavissa 85 omakotitonttia, 10 rivitalotonttia, 4 kerrostalotonttia sekä yritystontteja 21. Tonttitarjonta on ollut riittävää, mutta siltä osin puutteellista, että kaupungin eteläisessä osassa tontteja ei ole tarjolla. Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää erityistä huomiota rakennusten kunnossapitoon, koska rakennusteknisiä ongelmia esiintyy kaupungin eri kiinteistöissä huolestuttavissa määrin. Rakennusten ongelmakohteiden ennakointiin ja havaitsemiseen tulee kyetä nykyistä paremmin. Kaupungin isännöimien asuntojen käyttöaste on hieman laskenut ollen 96,2 % (vuonna %). Rakennus-, toimenpide- ja ilmoituslukujen määrä laski vuoden luvasta vuoden lupaan. 19

23 5 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET 5.1 Taseyksiköt Ruokapalvelut -taseyksikkö Ruokapalvelut -taseyksikön tulos oli euroa ylijäämäinen (budjetoitu euroa). Henkilöstökuluissa oli säästöä euroa sekä materiaali- ja palvelukuluissa euroa budjettiin verrattuna. Taseyksikkö saavutti tulostavoitteensa. Kotihoidon ateriapalvelut ja kuljetus kilpailutettiin vuoden Asiasta tehtiin päätös vuonna Vuoden 2014 lopulla tehtiin päätös liittymisestä KL- Kuntahankinta Oy:n puitesopimukseen. Puitesopimuksen ulkopuolelle jätettiin tuoteryhmistä leipä, peruna ja kala, joista tehdään oma kilpailutus Puhtauspalvelut -taseyksikkö Puhtauspalvelut -taseyksikön tulos oli euroa ylijäämäinen tilikauden tulostavoitteen ollessa euroa, joten taseyksikkö saavutti tulostavoitteensa. Liikevaihto oli euroa budjetoitua suurempi ja henkilöstökuluissa säästettiin euroa sekä materiaali- ja palvelukuluissa euroa budjettiin verrattuna. Ostopalvelun osuus on 37 % siivottavasta kokonaispinta-alasta. Mitoitustyö on ollut jäädytettynä johtuen hallinnon sairauspoissaolojen aiheuttamista työjärjestelyistä Pienvenesatamat -taseyksikkö Tilikauden tulostavoite oli euroa alijäämäinen. Taseyksikkö ei saavuttanut tulostavoitettaan alijäämän ollessa euroa. Tulokseen vaikutti lähinnä materiaalija palvelukulujen ylittyminen eurolla johtuen mm. seuraavista ei budjetoiduista menoista: pohjatutkimus euroa ja Kukoisten yksityistien peruskorjauksen maksuosuus (Sjölundinlahti). Investointirahaa lisättiin euroa Syvärauman aallonvaimentimen rakentamisen siirryttyä syysmyrskyjen takia vuoden 2014 puolelle Winnova/SAMK -taseyksikkö Winnova/SAMK käytössä olevien kiinteistöjen taseyksikkö paransi negatiivisen tulostavoitteensa ( euroa). Tulos oli euroa, joten taseyksikkö saavutti tulostavoitteensa. 20

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

OIKEUDENMUKAINEN RAUMA!

OIKEUDENMUKAINEN RAUMA! OIKEUDENMUKAINEN RAUMA! Rauman Sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön kunnallispoliittinen ohjelma vuosille 2013-2016 RAUMAN SOSIALIDEMOKRAATTINEN KUNNALLISJÄRJESTÖ RY Kuusistonkatu 1, 26100 RAUMA OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 409 18.11.2013 Asianro 15/02.02.02/2013 145 Tilausten toteutuminen 30.9.2013 ja lisämäärärahaesitys Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 409 Talousjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 916/02.02/2013 206 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 4.10.2013: Tilaajan arvio

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09)

talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09) Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 07.02.2017 Sosiaali- ja terveystoimen käyttötalouden toteuma 2016 43/02.06.01/2017 SOTE 07.02.2017 14 Lisätiedot: talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. (09)5056260

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 265/02.06.01/2017 40 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 7.3.2017: TILINPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

TALOUSTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja

TALOUSTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja TALOUSTILANNE 2017-2018 Eeva Suomalainen Talousjohtaja Kajaani on Kainuun maakuntakeskus, jonka aseman arvioidaan vahvistuvan maakuntauudistuksen myötä. Kainuun ja Kajaanin haasteena tulevaisuudessa on

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 17 Asianro 1343/02.02.00/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvio 2017 / kehittämisrahan hakeminen kaupunginhallitukselta Vuoden talousarvion

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 99 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Katariina Koskela,

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot