SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 YLEISTÄ ARVIOINTIKERTOMUKSESTA 2 3 VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 YLEISTÄ ARVIOINTIKERTOMUKSESTA 2 3 VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS 2"

Transkriptio

1

2

3 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 YLEISTÄ ARVIOINTIKERTOMUKSESTA 2 3 VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Vuoden 2013 arviointikertomuksen käsittely Vuoden 2013 arviointikertomuksesta aiheutuneet toimenpiteet 3 4 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Yleistä taloudesta Rauman kaupungin strategian Rauman Tarinan tavoitteet Rauman kaupungin valtuustoryhmien yhteisen valtuustosopimuksen vuosille toteutuminen vuonna Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Palveleva rakenneuudistus Yritysten kasvun mahdollistaminen Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Vahva talous pitkäjänteisesti Kaupunginhallitus, konsernihallinto Kaupunginhallitus, työllisyydenhoito Sosiaali- ja terveyslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta 19 5 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Taseyksiköt Ruokapalvelut -taseyksikkö Puhtauspalvelut -taseyksikkö Pienvenesatamat -taseyksikkö Winnova/SAMK -taseyksikkö Liikelaitokset Rauman satamaliikelaitos Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos Rauman seudun jätehuoltoliikelaitos 22 6 KUNTAKONSERNIIN KUULUVAT YHTEISÖT 23 7 YHTEENVETO 24 8 ALLEKIRJOITUKSET 24

4 RAUMAN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA TARKASTUSLAUTAKUNTA Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kaupunginvaltuutettuja. Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi. Arvioinnin tulokset annetaan valtuustolle arviointikertomuksena. Tilintarkastaja antaa valtuustolle erikseen tilintarkastuskertomuksen. Tarkastuslautakuntaan ovat tilivuonna 2014 kuuluneet seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen Irma Suonpää, puheenjohtaja Tomi Vainio, varapuheenjohtaja Klaus Kauko Marjut Lindgren Anu Sallinen Ahti Santaharju Hanna Selkämö Pasi Sihvonen Risto Vänttinen Varajäsen Annukka Mäkelä Vappu Laukkanen Kari Joutsa Heimo Törmä Merja Loutti Tommi Salonen Sami Tiittanen Pekka Mantere Anni Lähdemäki Lautakunnan sihteerinä on toiminut kaupunginreviisori Arto Suomela. Kaupungin tilintarkastuksesta on vastannut PwC Julkistarkastus Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Irma Kivilähde. Sisäisen tarkastuksen tehtävistä vastaa kaupunginreviisori tarkastussäännön mukaisesti. Lautakunta on pitänyt tilikautta 2014 koskevia kokouksia yhteensä 14 kertaa. Lautakunta osallistui myös ja järjestettyihin valtuuston arviointipäiville, joiden tavoitteena oli kuulla hallintokunnittain ja liikelaitoksittain vuoden 2014 tilinpäätös- ja tulosraportointiin pohjautuvat toiminnan kannalta merkittävimmät ja olennaisimmat asiat. 1

5 2 YLEISTÄ ARVIOINTIKERTOMUKSESTA Vuoden 2014 talousarviossa on esitetty kaupunginvaltuuston määrittelemät kaupunkikonsernia koskevat tavoitteet vuodelle 2014, jotka on johdettu vuonna 2013 hyväksytystä kaupungin strategiasta Rauman Tarina. Hallintokunnat ovat tulosalueittain määritelleet omat tavoitteensa vuodelle 2014 perustuen kaupunkikonsernin tavoitteisiin. Jotta seuranta ja arviointi olisivat mahdollisia, hallintokuntien tavoitteiden tulisi olla mitattavia ja selkeitä. Koska hyväksyttyjä tavoitteita on niin suuri määrä, ei tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan toista kaikkia tavoitteita, vaan keskittyy poikkeamiin ja muutoksiin. Kuntalain 65 :ssä todetaan mm. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Taloussuunnitelma vuosille on hyväksytty vuoden 2014 talousarvion hyväksymisen yhteydessä. 3 VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS 3.1 Vuoden 2013 arviointikertomuksen käsittely Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan vuoden 2013 arviointikertomusta ja päätti kehottaa kaupunginhallitusta ottamaan huomioon arviointikertomuksessa esille tulleet asiat. Kaupunginhallitus päätti merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2013 tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen lautakunnille ja liikelaitosten johtokunnille lausunnolle kullekin omalta osaltaan. Kaupunginhallitus edellytti myös, että mikäli arviointikertomuksen arvio koskee useampaa lautakuntaa, tulee valmistelu tehdä yhdessä, mutta kunkin lautakunnan tulee esittää siitä silti oma lausuntonsa. Keskushallinnon edellytettiin kokoavan lausunnot ja tarkistavan, että kaikki vastaukset on saatu. Lausunnot tuli toimittaa talousjohtajalle viimeistään Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan antaa saadut lausunnot kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi lausunnot

6 3.2 Vuoden 2013 arviointikertomuksesta aiheutuneet toimenpiteet Arviointikertomus 2013 Toimenpiteet 2014 Tavoitteena ollutta kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun tilakysymysten ratkaisua yhtenäiskouluratkaisun yhteydessä osana kampusselvitystä ei ole kyetty toteuttamaan. Tavoitteena oli varhaiskasvatuksen tilakysymysten ratkaisu Nyberginpuiston päiväkodin valmistuttua Ko. päiväkoti valmistuu syksyllä Muiden em. tilakysymysten ratkaisut ovat kesken. Tavoitteena olleet sosiaalisen luototuksen kehittäminen ja mielenterveys/psykiatrian raumalaisen palvelurakenteen ratkaisu eivät toteutuneet. Selvityksen tekeminen palkitsemistavoista tavoitteiden saavuttamisesta ei toteutunut. Rauman kaupungin omistajapoliittisen ohjauksen vaikutus sairaanhoitopiiriin ja koulutusorganisaatioihin on ollut puutteellista. Kaupungin käyttötalouden menokehitys on edelleen suurempaa kuin tulorahoituksen kasvu. Tuloveroprosentti oli edelleen alle maan keskiarvon (Rauma 18 %, koko maa %). Kriisiviestintäsuunnitelman laatiminen siirtyi vuodelle Julkaisujärjestelmän (verkkopalvelu ja internet-sivusto) käyttöönotto siirtyi vuodelle 2014 Taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta. Ei ole toteutunut. Asia kesken. Ennallaan. Toteutunut osittain. Ennallaan. Huononi, vuosikate aleni 24,6 miljoonasta eurosta 17,2 miljoonaan euroon. Toteutui. (Rauma 19 %, koko maa 19,74 %) Ei ole vielä valmistunut. Toteutui vuoden 2014 lopulla, kotisivut ovat vielä keskeneräiset. KV myönsi sosiaali- ja terveyslautakunnalle 5,4 miljoonan euron lisämäärärahan, mikä jakaantui tulosalueille sosiaalipalvelut 1,1 miljoona euroa, vanhuspalvelut 0,7 miljoona euroa ja erikoissairaanhoitoon 3,6 miljoonaa euroa. Lisäksi määrärahan keskeisenä siirtona erikoissairaanhoitoon KH myönsi 1,0 miljoonaa euroa. Näiden määrärahalisäyksien jälkeen sosiaali- ja terveyslautakunta alitti uuden toimintakatteensa 0,8 miljoonalla eurolla. Puheterapiassa ei edelleenkään toteutunut hoidon saatavuustavoite. Tämä tilanne puheterapian suhteen on jatkunut monta vuotta ja tilanne on edelleen epätyydyttävä. Tutkimusjonossa (=jonottaa ensimmäistä puheterapeutin käyntiä) on 85 lasta, jonotusaika 9 kk ( kk), terapiajonossa (=arviokäynti on toteutunut ja päädytty terapiajaksoon) on 49 lasta (vuonna lasta), joista pisimpään odottanut 8 kk (vuonna kk) ja kontrollijonossa (=odottaa uutta puheterapeutin käyntiä, ei terapiajonossa) on 65 lasta (vuonna lasta) 3

7 Tilinpäätöksen mukaan päivystyksen keskimääräinen odotusaika ilmoittautumisesta vastaanoton alkuun oli 1 tunti 18 minuuttia (vuonna minuuttia enemmän). Keskimääräinen aika ilmoittautumisesta vastaanoton päättymiseen oli 3 tuntia 7 minuuttia, mikä oli 7 minuuttia vähemmän kuin vuonna Lääkäriaikojen saannin vaikeus avoterveydenhuollossa sekä erityisesti työterveydenhuollossa aiheuttaa turhaa painetta päivystykseen, mikä näkyy päivystyksen jonotusajoissa. Tarkastuslautakunta katsoo, että työterveyshuollon lääkäriaikojen saanti tulee saada kuntoon, jotta päivystyksen jonotusajat eivät muodostu kohtuuttomiksi. Vammaispalvelujen osalta palvelutakuu (7 vrk) palvelutarpeen selvityksestä toteutui vain 87,4 prosenttisesti. Keskimääräinen em. käsittelyaika oli kolme päivää. Naulan työkeskuksen toimitilakysymys tulee käsitellä pikaisesti. Päihde- ja mielenterveyssuunnitelmien päivittäminen ei toteutunut. Perhekeskustoiminnan käynnistyminen on viivästynyt. Sijoitettuna olevien lasten määrä nousi vuoden lapsesta 154 lapseen vuonna Lastensuojelun toimintakate ylittyi alkuperäisestä talousarviosta 0,5 miljoonaa euroa. Tehostetun palveluasumisen ja vanhainkodin jonotustilanteesta on tilinpäätöksessä kerrottu ainoastaan terveyskeskussairaalan tilanne eli siellä odotti vuoden 2013 lopulla jatkohoitopaikkaa tehostettuun palveluasumiseen tai vanhainkotiin 26 potilasta. Vanhainkotien hoitohenkilöstön mitoitus/asukas on keskimäärin 0,61 hoitotyöntekijää /asukas. Sitä vastoin tehostetun palveluasumisen yksiköissä Sinisaaren Kotikaaressa on mitoitus 0,48 ja Marttilanmäen Ripissä 0,41 hoitotyöntekijää/asukas. Uusimmassa sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksessa ehdoton alaraja tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotien osalta on 0,50 hoitotyöntekijää asukasta kohden. Tilinpäätöksen mukaan: Valtakunnallisia laatusuosituksia tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotipaikkojen osalta ei ole mahdollista vielä toteuttaa. Terveyskeskussairaalaan ei ole pystytty ottamaan erikoissairaanhoidosta kaikkia tarjottuja potilaita ja siirtoviivemaksuja kertyi euroa. Hoitajamitoitus on terveyskeskussairaalassa ollut osastoilla 0,76 hoitajaa/potilas. Päivystyksen keskimääräinen odotusaika ilmoittautumisesta vastaanoton alkuun oli 1 tunti 22 minuuttia (vuonna tunti 18 minuuttia) Keskimääräinen aika ilmoittautumisesta vastaanoton päättymiseen oli 3 tuntia 10 minuuttia, (vuonna tuntia 7 minuuttia). Tilanne on edelleen huono. Ei tietoa tilinpäätöksessä. Asia kesken. Asia kesken. Perhekeskuksen toimintamalli on hyväksytty kesäkuussa 2014 ja tavoitteena on toiminnan aloittaminen vuoden 2015 alussa. Sijoitettuna olevien lasten määrä laski vuoden lapsesta 144 lapseen vuonna Lastensuojelun toimintakate ylittyi kuitenkin alkuperäisestä talousarviosta euroa. Ympärivuorokautiseen hoitoon odotti 23 asiakasta, joista 15 oli ollut jonossa yli 3 kuukautta. Kolmen kuukauden määräaika on vanhuspalvelulain mukaan ehdoton, joten tilanne on lainvastainen. Ympärivuorokautisen hoidon paikan on saanut alle kolmessa kuukaudessa noin 67 % asiakkaista. Tilinpäätöksen mukaan hoitotyötä tekevän henkilöstön / asukas suhdeluku on kaikissa yksiköissä vähintään 0,50. Siirtoviivemaksuja oli vain euroa. Ei tietoa tilinpäätöksessä. 4

8 Palvelusetelin käyttöönotto kotisairaanhoidossa ei toteutunut. Vuoden 2013 lopussa Rauman aluesairaalassa jonot poliklinikoille tai leikkaukseen ovat hoitotakuun puitteissa lukuun ottamatta tekonivelkirurgiaa. Tavoite siirtymisestä erikoissairaanhoidon osastolta kuntoutukseen ei ole toteutunut raumalaisten potilaiden osalta. Hoitoketju terveydenhuollon ja vanhuspalvelujen välillä ei vielä toiminut saumattomasti. Tästä edellinen tarkastuslautakunta huomautti jo vuoden 2012 arviointikertomuksessa. Hoitoketjun toimiminen terveydenhuollon ja vanhuspalvelujen välillä on tärkeää sekä vanhusten, omaisten että kaupungin talouden kannalta. Hoitotakuun raportointi on sekä erikoissairaanhoidon että kaupungin omien toimintojen osalta edelleen varsin sekavaa ja puutteellista. Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun tilaratkaisuissa ei ole tehty päätöksiä vuoden 2013 aikana. Vuoden 2013 talousarviossa oli kaupunginjohtajan erityistavoite museotoimen osalta: Talousarviovuoden aikana tulee selvittää kaupungin oman museotoimen ja niiden museoiden, jotka saavat kaupungilta merkittävää taloudellista tukea, hallinnon ja toiminnan koordinoinnin toteuttamisen edellytykset. Tämä tavoite ei ole toteutunut. Satakunnan pelastuslaitoksen valvontatavoitteet Rauman osalta jäivät kauas talousarviossa olleista tavoitemääristä. Myös alle minuutin lähtövalmiusaikatavoite jäi toteutumatta ollen neljä sekuntia yli minuutin. Kaupunginhallitus keskeytti päätöksellään suunnitelman toimittaa pakatut kotihoitoateriat jäähdytettynä. Tavoite mitoittaa siivous- ja oheispalvelutöitä uudelleen sairaalan, vanhainkotien, kaupungintalon, terveysasemien ja hammashoitoloiden osalta toteutui vain sairaalan osalta. Syynä olivat hallinnon henkilöstön poikkeusjärjestelyt. Tavoite saada pienvenesatamien suunnittelu ja dokumentointi sähköiseen muotoon ei ole toteutunut. Hukkavesiprosentti oli kuitenkin edelleen korkea eli 21,0 % (vuonna ,4 %). Rauman seudun jätehuoltoliikelaitoksen osakaskuntia ovat Rauma ja Eurajoki. Eurajoki on ilmoittanut suuntautuvansa Porin suuntaan, mutta yhteistoimintasopimuksen purkaminen ei ole edennyt. Asiaa on selvitetty yhdessä Porin ja Eurajoen kanssa ja Eurajoen jätehuoltoviranomainen, Porin seudun jätelautakunta, on vuoden 2014 alkupuolella päättänyt, että kuljetusyritysten on tuotava Eurajoen alueelta Ennallaan. Ei tietoa tilinpäätöksessä. Siirtoviivemaksujen väheneminen on positiivinen muutos. Entisellään. Ei päätöksiä vuoden 2014 aikana. Ei toteutunut. Valvontatavoitteet toteutuivat ainoastaan opetusrakennusten ja päiväkotien sekä asuinrakennusten osalta. Kaupunginhallitus päätti hankkia kotihoidon aterioiden valmistuksen ja kuljetuksen Seniori Ateria Oy:ltä. Mitoitustyö on jäädytetty ja mitoittajan työpanos siirretty ostopalvelujen valvontatehtäviin hallinnon sairauslomien takia. Tekeillä. Vuonna 2014 edelleen korkea eli 21,1 %. Tilanne ennallaan. Turun hallinto-oikeus on joulukuussa 2014 hylännyt Porin seudun jätelautakunnan päätöksestä tehdyn valituksen. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallintooikeuteen. 5

9 kerätty sekalainen yhdyskuntajäte Rauman seudun jätehuoltolaitoksen vastaanottoon alkaen. Vuodelta 2013 Eurajoen jätteet, arviolta 1500 t, eivät tulleet Hevossuolle. Tästä aiheutui n tulon menetys. Rauman Energia Oy:n sijoitetun pääoman tuottoprosenttitavoite 7,0 % ei toteutunut vaan jäi vuonna ,6 %:tiin. Konsernin asunto- ja kiinteistöyhtiöille asetettu tavoite asuntojen käyttöasteesta jäi talousarviota (97,5 %) huonommaksi eli 95,6 prosenttiin. Myöskään hoitokulupoikkeamatavoite (budjetin pitävyys) +-4 % ei toteutunut vaan oli 11 %. Sijoitetun pääoman tuottoprosenttitavoite lähes toteutui vuonna 2014 ollen 6,9 %. Eri taloyhtiöille asetetut käyttöastetavoitteet ( %) toteutuivat pääosin. 4 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 4.1 Yleistä taloudesta Kaupungin tuloslaskelman (sisältää peruskaupungin, taseyksiköt ja liikelaitokset) mukaan vuoden 2014 tilikauden tulos oli noin 15,2 miljoona euroa ylijäämäinen. Tuloksen sisältyy Satamaliikelaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä tehty omaisuudenluovutuksesta kirjattu satunnainen laskennallinen tuotto, joka oli noin 21 miljoona euroa. Ilman tuota kirjausta tulos olisi siis ollut noin 5,7 miljoona euroa alijäämäinen. Vuoden 2014 tilinpäätöksen tuloslaskelmassa on ensimmäistä kertaa otettu käyttöön tuloslaskelman oikaisuna ns. valmistus omaan käyttöön. Kirjaustavan muutos ei vaikuta toimintakatteeseen eikä tilikauden tulokseen. Oman käyttöön valmistuksen arvo oli vuonna ,4 miljoona euroa. Toimintakulut olivat 284,3 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 1,7 % ja toimintatuotot 64,2 miljoona euroa (kasvua 2,2 %). Kaupungin vuosikate oli +17,2 miljoona euroa (+24,6 miljoona euroa vuonna 2013), mikä on 75 % poistojen määrästä (23 miljoona euroa). Vuosikatteen huononemisen merkittävin tekijä oli valtionosuuksien väheneminen 2,4 miljoonalla eurolla ja toimintakulujen suurempi kasvu suhteessa kokonaistuloihin. Verotulot (164,2 miljoona euroa) pysyivät lähes entisellään. Osuus yhteisöveron tuotosta väheni 0,65 miljoona euroa (21,8 milj. euroa). Kunnallisvero (136,2 miljoona euroa) pysyi ennallaan huolimatta kunnallisveron yhden prosentin korotuksesta. Kiinteistöveroa tilitettiin 6,0 miljoona euroa (lisäystä 0,7 miljoona euroa). Kaupungin rahat ja pankkisaamiset olivat vuodenvaihteessa 49,1 miljoona euroa, rahoitusarvopaperit 8,6 miljoona euroa ja saamiset 14 miljoona euroa. Talousarviolainoja oli jäljellä 0,4 miljoona euroa eli 10 euroa/asukas ( lainoja oli 0,56 miljoona euroa eli 14 euroa/asukas). Rauman kaupunkikonsernin toimintatuotot olivat 171,3 miljoona euroa (kasvua 10,0 %) ja toimintakulut 358,1 miljoona euroa (kasvua 5,7 %). Konsernin vuosikate oli 28,0 milj. euroa, joka 6,4 miljoona euroa huonompi kuin vuonna Vuosikatteen heikkenemisen taustalla on toimintakatteen heikkeneminen eli nettomenojen lisääntyminen 4,5 miljoonalla ja 2,3 miljoona euroa pienentyneet kaupungin valtionosuudet. Konsernin vuosikate 28,0 miljoona euroa ei aivan kattanut poistoja (30 miljoona euroa). Konsernin tilikauden 6

10 alijäämä oli 3,5 miljoona euroa (+ 5,1 miljoona euroa vuonna 2013). Konsernin lainamäärä oli 54,3 miljoona euroa eli euroa/asukas (vuonna ,37 miljoona euroa ja euroa/asukas; vuonna 2013 koko maa 5538 euroa/asukas). Konsernin lainamäärä jakaantui seuraavasti: asuntoliiketoiminta 34,9 miljoona euroa, energialiiketoiminta 5,7 miljoona. euroa, muu elinkeinotoiminta 10,7 miljoona euroa, kuntayhtymät 2,6 miljoona euroa ja peruskaupunki 0,4 miljoona euroa. Omavaraisuusaste (100*(Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(koko pääoma - saadut ennakot) mittaa vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Raumalla konsernin omavaraisuusaste oli vuonna ,3 %. Hyvänä kaupunkikonsernin omavaraisuusasteena pidetään yli 50 %:n omavaraisuutta. Tuloveroprosentti vuonna 2014 oli 19,00 prosenttia. Erillistilinpäätösten osalta satamaliikelaitoksen ylijäämä ,63 euroa, vesi- ja viemäriliikelaitoksen ylijäämä ,05 euroa ja jätehuoltoliikelaitoksen ylijäämä ,19 euroa on kirjattu taseen yli- /alijäämätileille. Kaupungin (mukaan lukien liikelaitokset) tilikauden ylijäämä euroa (sisältää poistoeroa ,38) euroa on siirretty taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämäriville. Vastaavasti kaupunkikonsernin tilikauden alijäämä euroa on siirretty taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämäriville. 4.2 Rauman kaupungin strategian Rauman Tarinan tavoitteet Rauman Tarinassa oli kuusi keskeistä linjanvetoa eli tavoitetta: 1. Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2014 alussa Rauman telakka-alueen ostamisesta. Kaupungin virastoja velvoitettiin osallistumaan työllisyyden hoitoon. Rauman kaupungin strategian Rauman Tarinan tiimoilta järjestettiin esimieskoulutusta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden konserniohjaussäännön. 2. Rauma tuottaa palveluja ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! Kaupunginhallitus on valmistellut lukion yläkouluverkon muutoksia. Yrityspalvelujen yhteistyöryhmä sekä elinkeinoelämän kanssa yhteinen hankintafoorumi ovat toimineet aktiivisesti. Terveyskeskussairaalassa on tehty rakennemuutos terveyskeskussairaalan ja vanhuspalvelujen välillä lopettamalla yksi terveyskeskussairaalan osasto. Aluesairaalan ja terveyskeskussairaalan osastot yhdistetään samalle tulosalueelle. Erinäisiä kuntarakenneselvityksiä on laadittu. Luottamushenkilöportaali on otettu käyttöön vuoden 2014 aikana. Lautakuntien jäsenille on hankittu ipad -tabletit ja datapakettiliittymät. Portaalin kautta jaetaan mm. sähköiset esityslistat. 3. Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! Kaupunki on tehnyt telakka-alueen ja Lakarin logistiikka-alueen yhteismarkkinointia ja yrityshankintaa aktiivisesti. Lakarin alueen liikennejärjestelyyn liittyvän Luostarinkylän eritasoliittymän rakentamisesta on tehty päätös. Aboa Venture IV Ky pääomarahastoon osallistumisesta on tehty päätös. Kaupunki osallistuu lukuisiin yrityskehittämisiin liittyviin 7

11 projekteihin. SAMK:n ja Winnovan toimintojen keskittämistä Merikoulun ympäristöön on alettu toteuttaa. 4. Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! Kaivopuiston päiväkoti otettiin käyttöön elokuussa. Fåfängan suunnitteluvarauksen toisesta vaiheesta on tehty kaupungin ja kahden varaajan kanssa suunnitteluvaraussopimukset. Vuokra-asuntostrategian laatiminen on keskeytetty vuokra-asuntojen markkinatilanteen monimutkaistuttua. Keskustan puistoja ja leikkikenttiä on ehostettu edelleen. Ensimmäiset uudet yritysopasteet on pystytetty kaupunkialueen opasteet - projektin puitteissa. 5. Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! Kriisiviestintäsuunnitelman linjauksia on esitelty sidosryhmille. Yleiskaavaluonnoksen valmistelua on jatkettu. Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR-aineisto) on otettu käyttöön ja sen tietoja on hyödynnetty yleiskaavan perusselvityksissä. Tonttitarjonta on ollut riittävää. 6. Rauma kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! Rauman tuloveroprosentti 19 % on alle maan keskiarvon (19,74 %). Kaupunginjohtaja asetti poliittisen talouden sopeuttamisohjelmaa valmistelevan toimikunnan, jolle valmistellaan esitykset talouden sopeuttamiskohteista. Rauman Tarinan tavoitteet ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden toteutumisen arviointi on erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta. Useat keskeneräiset asiat uhkaavat strategian toteutumista. 4.3 Rauman kaupungin valtuustoryhmien yhteisen valtuustosopimuksen vuosille toteutuminen vuonna 2014 Valtuustosopimuksen tarkoitus Valtuustosopimus on valtuustoryhmien laatima sopimus, jossa määritellään Rauman kaupungin keskeiset kehittämislinjaukset. Valtuustosopimus ei ole yksityiskohtainen toimenpideluettelo kaikista kohteista ja hankkeista, jotka valtuustokauden aikana on tarkoitus toteuttaa. Valtuustosopimus perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään Rauman kaupungin uuteen strategiaan, Rauman Tarina. Valtuustosopimuksen tarkoitus on konkretisoida Rauman Tarinaa niiksi keskeisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi, joiden edistämisen ja toteuttamisen valtuustoryhmät näkevät tärkeiksi seuraavan neljän vuoden aikana. Valtuustosopimuksen aikajänne on kuluva valtuustokausi ja seuraavan valtuustokauden ensimmäinen vuosi. Uusi valtuusto laatii aina oman strategiansa ja valtuustosopimuksensa. Valtuustosopimus annetaan tiedoksi ja ohjeeksi koko kaupunkiorganisaatiolle. Valtuustosopimuksen reunaehdot 8

12 Kevään 2013 strategiatyön yhteydessä sovittiin, että päästrategian toteuttamista ohjaamaan laaditaan vuosia koskeva valtuustosopimus. Valtuustosopimus on tehty seuraavista lähtökohdista: - Kunnallisveroprosentti pidetään alle maan keskiarvon. - Kiinteistöveroa ei koroteta nykytasosta, ellei lainsäädäntö edellytä muuta. - Kaupungin hallintokuntien maksuja ja taksoja korotetaan vuosittain kustannusten nousua vastaavasti, mikäli säädökset sen sallivat. - Työllisyystilanne vastaa maan keskiarvoa ja työttömyysaste on alle maan keskiarvon. - Elinkeinorakenne monipuolistuu. - Muuttoliike kääntyy positiiviseksi. Valtuustosopimuksen rakenne Kaupunginvaltuuston hyväksymän Rauman strategian mukaisesti valtuustosopimus on jäsennelty seuraavien kuuden linjanvedon alle: 1. Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa. 2. Palveleva rakenneuudistus. 3. Yritysten kasvun mahdollistaminen. 4. Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka. 5. Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia. 6. Vahva talous pitkäjänteisesti Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Kaupunki toimii siten, että kaupungin oma palvelutuotanto ja kaupungin palvelutuotannon keskeisten yhteistyökumppaneiden (yksityiset palvelutuottajat, kolmas sektori) toimintakulttuuri muuttuu edellytyksiä luovaksi ja mahdollistavaksi. - Rauma toimii aktiivisesti Rauman sosiaali- ja terveydenhuoltoalueen aikaansaamiseksi. Rauma on toiminut aktiivisesti vaikka ko. alueen toteutuminen edelleen avoin. - Kehitetään edelleen kaupungin terveyspalveluja, erityisesti terveyskeskuksen toimivuutta ja lääkäripalvelujen saatavuutta sekä laatua. Toteutus kesken. - Sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä tiivistetään ja raja-aitaa madalletaan. Kannustetaan innovatiivisiin ratkaisuihin lääkäripulan ratkaisemiseksi. Toteutus alkuvaiheessa. 9

13 - Oman sairaalan toimintaedellytykset tilojen ja henkilöstöresurssien osalta vastaavat nykyajan vaatimuksia laadukkaan hoidon turvaamiseksi. Asia kesken. - Turvataan terveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys Raumalla. Vielä on onnistuttu pitämään Raumalla. - Huolehditaan toimintansa aloittavalle perhekeskukselle riittävät resurssit. Alkuvaiheessa. - Hoidetaan nuorten yhteiskuntatakuun tavoitteet ja tehostetaan kuntouttavaa työtoimintaa takuun toteutumiseksi. Asiaan on panostettu. - Parannetaan yli hallintokuntarajojen tehtävää yhteistyötä ennaltaehkäisevien käytäntöjen löytämiseksi ja varhaisen tuen antamiseksi. Alkuvaiheessa. - Jokaiselle vanhukselle turvataan hänen terveytensä ja turvallisuutensa mukainen hoito. Kotiin annettavat palvelut ja tehostettu palveluasuminen ovat ensisijaisia. Ei ole aina toteutunut riittävän nopeasti tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon osalta. - Kaupunki toimii vanhuspalveluiden järjestäjänä sekä ensisijaisena ja tärkeimpänä tuottajana. Palvelutuotannossamme myös muiden tuottamilla palveluilla on keskeinen rooli. Tehostettu palveluasuminen on kilpailutettu. Valvonnassa puutteita. - Koti- ja omaishoidon tarpeisiin varataan riittävästi henkilöstö- /taloudellisia resursseja siten, että vanhuspalveluita koskevat uudet laatusuositukset toteutuvat Raumalla. Ei täysin toteutunut Palveleva rakenneuudistus Rauman kaupunki tuottaa palveluitaan ennakkoluulottomasti, ilman rajoja. Ensisijaisia ovat kaupunkilaisille tuotettavat laadukkaat palvelut, kaupunkiorganisaation rakenteet eivät saa olla esteenä kokonaisvaltaisesti laadukkaalle palvelutuotannolle. - Koulutus ja osaaminen ovat keskeiset painopistealueet. - Raumalla kokeillaan joustavaa perusopetusta. Ei toteutunut säästöjen takia. - Tehostetaan terveysliikuntaan aktivointia yli hallintokuntarajojen. Kehitettävää. - Yhteistyötä peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen sekä ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen kesken tehostetaan. Huomioidaan toimitilojen ja yhteisten resurssien käyttömahdollisuudet sekä elinkeinoelämältä tulevat tarpeet. Asia kesken. - Mahdollistetaan yhtenäiskouluverkoston laajentaminen. Asia kesken. 10

14 - Edistetään IB-linjan saamista Rauman lukioon ja vahvistetaan kansainvälistä opetusta. Asia kesken. - Kaupungin omistamien tilojen käyttöä tehostetaan Valtuustokauden aikana käydään läpi kaupungin omistamien tilojen määrä, käytön tehokkuus ja uudistamistarve. Tilatoimikunta on nimitetty. Ratkaistaan opistojen tilatarve. Ratkaisematta. Ratkaistaan Pohjoisen alueen päiväkoti- ja kouluverkoston tarpeet. Asia kesken Yritysten kasvun mahdollistaminen Yritysten menestys maailmanmarkkinoilla on raumalaisen hyvinvoinnin keskeinen perusta. Kansainvälisyys on elinehtomme. Suhdanteille herkän vientiteollisuuden oheen pitää synnyttää uutta yritystoimintaa ja tukea erityisesti palvelualojen yrittäjyyttä sekä ylipäätään pieniä sekä keskisuuria yrityksiä. - Tavoitteena on olla maan vetovoimaisin paikkakunta yritysten sijoittumiseksi. Mm. Lakarin yritysalueeseen ja telakka-alueen hankintaan on panostettu. - Kasvuyrittäjyyden edistäminen nostetaan elinkeinopolitiikan tärkeäksi kärjeksi. - Maanhankinta on ennakoivaa ja kaavoitus sekä toimitilojen tarjoaminen on joustavaa ja nopeaa. Maanhankintaan sijoitettiin 1,4 miljoona euroa. - Yritykset, myös aivan pienet, otetaan vastaan ja palvellaan yksilöllisesti ja räätälöidysti kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa. Yritysasiakas nähdään yhtenä Rauman strategian toteuttajana ja yhteistyökumppanina Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Kaupungin menestys perustuu monipuoliseen ja uudistuvaan työpaikkatarjontaan. - Asuntopolitiikkamme tavoite on kohtuuhintaisen asumisen ja vuokra-asuntojen tarjonnan turvaaminen erityisesti pieni- ja keskituloisille. Ei merkittäviä asuntopoliittisia ratkaisuja. - Turvataan erityisryhmien asumisen tarpeet. - Työpaikkojen syntymiselle ja työllisyyden hoidolle annetaan erityinen paino kaupungin päätöksenteossa. Otetaan käyttöön työpaikkojen syntymistä edistävä nopeutettu rakentamislupaprosessi. - Turvataan kaavoituksella kaupungin eri osien tonttitarve, myös hajaasutusalueella. Ei ole toteutunut alueellisesti tasapainoisesti. 11

15 - Kaavoitus ottaa huomioon asukkaiden tarpeet (tulevaa yleiskaavaa noudattaen) ja rakennustapaohjeiden tulee olla joustavia Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoitteemme on toimiva ja ekologinen kaupunkirakenne. Ympäristöarvoja vaaliva Rauma on idyllinen ja turvallinen asumisen ja yritystoiminnan toimintaympäristö. - Kaupunki toimii niin, että kaupungin alueella ympäristökuormitus vähenee mm. hiilidioksidipäästöjen osalta 30 % vuoteen 2018 mennessä vuoden 2007 tasosta. - Valtuustokauden aikana tehdään päätökset Kuuskajaskarin ja Fåfangan alueen kehittämisestä sovittaen yhteen alueiden käytön tehostaminen sekä säilyminen kaupunkilaisten virkistys- ja vapaa-ajan käytössä. Asia kesken. - Huolehditaan katu- ja tieverkon kunnossapidosta esteettömyys huomioiden Vahva talous pitkäjänteisesti - Vahva talous on terveen palvelutuotannon perusta. Talous on ollut vahva, mutta on heikkenemässä. - Kaupungin veroprosentti pidetään maan keskiarvon alapuolella, tällä kunnallisverotasolla katetaan laadukkaat ja toimivat palvelut kaupunkilaisille. Toteutunut. - Maltillinen ja tavoitteellinen, talouden hoidonkin kannalta järkevä suhtautuminen palvelurakenneuudistuksiin ja kuntaliitoksiin sekä niiden tuomiin talous- ja synergiaetuihin. Toteutunut. - Investoinnit asetetaan tärkeysjärjestykseen, pysyviä työpaikkoja synnyttävät investoinnit oltava etusijalla. Toteutettu Lakarin yritysalue ja telakka-alueen hankinta. - Rauma ei ota lainaa käyttötalouden menoihin. Toteutunut. - Panostetaan nykyistä paremmin pidemmän aikavälin taloussuunnitelmaan vuosittaisen talousarviovalmistelun ohella. Toteutunut. - Kaupungin tuottavuutta ja tehokkuutta parannetaan (esim. omia yksikköhintoja tarkastelemalla). Osin toteutunut. 12

16 4.4 Kaupunginhallitus, konsernihallinto Rauman kaupungin henkilöstöraportti 2014 on julkaistu erillään tilinpäätöksestä. Vuoden 2014 lopussa Rauman kaupungin palveluksessa oli yhteensä 3117 henkilöä, joista vakinaisia 2412, määräaikaisia 646 ja työllistettyjä 59. Vuonna 2013 Rauman kaupungin palveluksessa oli yhteensä 3218 henkilöä, joista vakinaisia oli 2442, määräaikaisia 679 ja työllistettyjä 97. Henkilöstömäärä väheni yhteensä 101 työntekijää. Henkilöstön sairaslomapäivät olivat päivää ( päivää vuonna 2013). Sairaspäivien osuus työpäivistä nousi 6,5 prosenttiin (6,1 % vuonna 2013). Vuonna 2014 vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 48,6 vuotta (vuonna ,9 vuotta). Keskimääräinen eläköitymisikä nousi edelleen ja oli 63,1 vuotta (63 vuotta vuonna 2013). Kaupungin uudet internet-sivut julkaistiin vuoden 2015 alussa. Sivut ovat vielä varsin keskeneräiset ja toivottavasti ne ovat vielä kehitysvaiheessa. Sivujen toiminta mobiililaitteilla on epäjohdonmukaista ja epäselvää. Kriisiviestintäsuunnitelman laatiminen on vielä kesken. Vuonna 2014 on toteutettu laaja esimiesvalmennushanke, jonka tilaisuuksiin on osallistunut esimiestä. Taloushallintoon on hankittu uusi taloussuunnittelu- ja seurantaohjelmisto, joka mahdollistaa laajemman käyttäjäkunnan ja paremman talouden seurannan. Kaupunginhallitus asetti toimikunnan selvittämään kaupungin yläkoulu- ja lukioverkkoa sekä näihin liittyvien toimintojen järjestämistä. Kaupunginhallitus asetti vastaavan uuden toimikunnan. Kaupungin kouluverkkoon liittyvä virkamiesvalmistelu ja päätöksenteko on ollut luvattoman hidasta ja sekavaa. Koulujen sekä opistojen (kansalaisopisto, musiikkiopisto ja kuvataidekoulu) toimipaikat on päätettävä pikaisesti ja saatava nykyinen jatkuva epävarmuus tilakysymyksissä ratkaistua. Pohjoisen alueen uuden koulun suunnittelu ja rakentaminen on aloitettava pikaisesti. Myös Naulan työkeskuksen tilatarve tulee ratkaista. 4.5 Kaupunginhallitus, työllisyydenhoito Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuonna 2014 vuosikeskiarvolukuna 12,8 % (11,5 % vuonna 2013). Työttömyysasteen nousun suurin yksittäinen tekijä on STX:n Rauman telakan lopettaminen. Rauman kaupunki ja Satakunnan TE -toimisto perustivat telakalta työttömiksi jäävien palvelemiseksi väliaikaisen ns. STX -toimipisteen TE -toimiston tiloihin. Kaupunki tuki myös Rauman seudun työttömät ry:n STX -väelle suunnattua Yhteen hitsautuneet -ryhmän ja kohtauspaikka Kipinän toimintaa. Lisäksi kaupunki on tukenut Rauman seudun 13

17 Katulähetyksen työ- ja koulutusyksikön toimintaa sekä yhdistyksen VALO - valmennusprojektia. Kaupungilla on velvollisuus järjestää kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttavalla työtoiminnalla kaupunki voi säästää työmarkkinatuen maksuosuuksissa. Kaupunki on lisännyt kuntouttavaa työtoimintaa ja tehnyt muita aktivointitoimia. Näiden toimien ansiosta kaupungin maksama työmarkkinatuen maksuosuus väheni vuoden 2013 noin 1,5 miljoonaa eurosta 1,39 miljoonaan euroa vuonna Kuntouttavan työtoiminnan piirissä oli vuonna työtöntä työnhakijaa (vuonna henkilöä). Henkilöiden määrä, joista jouduttiin maksamaan työmarkkinatuen maksuosuutta, oli keskimäärin noin 355 henkilöä (vuonna 2013 noin 355 henkilöä). 4.6 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakulut olivat euroa ( euroa vuonna 2013) ja toimintatuotot euroa ( euroa vuonna 2013). Toimintakate vuonna 2014 oli siten euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio petti myös vuonna 2014 kuten kolmena edellisenäkin vuonna. Kaupunginvaltuusto myönsi sosiaali- ja terveyslautakunnalle 5,4 miljoonan lisämäärärahan, mistä erikoissairaanhoidon osuus oli 3,6 miljoona euroa. Kaupunginhallitus esittää tilinpäätösjärjestelyissä lisäksi erikoissairaanhoidon tulosalueelle 0,6 miljoonan euron ylitystä. Erikoissairaanhoidosta on vuonna 2015 tulossa maksupalautusta vuoden 2014 osalta noin 1,1 miljoona euroa, mikä on kirjattu saamisiin. Toimintakatteen ylitys alkuperäiseen talousarvioon verrattuna oli sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta 5,78 miljoona euroa, mistä erikoissairaanhoidon osuus oli 5,1 miljoona euroa. Toimintakatteissa suurimmat ylitykset alkuperäiseen talousarvioon verrattuna olivat päivystys euroa(3,3 %), aikuis- ja perhetyö euroa(14,0 %), lastensuojelu euroa(14,0 %), vammaispalvelut euroa(3,4 %), vanhuspalvelut, Kaunisjärven palvelualue euroa(4,5 %) vanhuspalvelut, Linnavuori - Marttilanmäen palvelualue euroa(2,9 %), vanhuspalvelut, Sinisaaren palvelualue euroa(24,4 %), kotihoito euroa(6,9 %), vanhuspalvelut, yhteiset toiminnat euroa(4,9 %), sisätaudit euroa(5,0 %), erikoissairaanhoito euroa(16,6). Suurimmat toimintakatteen alitukset alkuperäiseen talousarvioon verrattuna olivat vastaavasti neuvolatoiminta euroa(5,6 %), koulu- ja opiskeluterveydenhuolto euroa(8,6 %), lääkinnällinen kuntoutus euroa(8,9 %), työterveyshuolto euroa(26,3 %), suun terveydenhuolto euroa(3,9 %), päihdehuolto euroa(16,3 %), sairaalaosastot euroa (10,4 %) ja leikkaus- ja anestesia euroa(14,4 %). 14

18 Em. poikkeamat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna osoittavat budjetoinnin olevan edelleen vaikeaa sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta. Esimerkkinä voidaan mainita vammaispalvelulain edellyttämä kuljetuspalvelu (kuuluu kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin), jonka määrärahatarve vuoden 2014 talousarviota laadittaessa arvioitiin vammaistyön toimesta euroksi, oli talousarviossa euroa ja todellinen käyttö vuonna 2014 oli euroa. Talousarviovuodelle 2015 kuljetuspalveluihin on varattu euroa kun nykyisen kulutuksen (kahden kuukauden laskutuksen jälkeen) mukainen arvio käytölle on euroa. Ilahduttavaa sosiaali- ja terveystoimen osalta on se, ettei se käyttänyt kaikkea omaan toimintaansa annettua lisämäärärahaa vaan todellinen käyttö (ilman erikoissairaanhoitoa) jäi noin 1,6 miljoona euroa pienemmäksi kuin lisämäärärahojen jälkeinen sitova toimintakate. Sosiaali- ja terveystoimi on panostanut talousseurantaan; toivottavasti panostus näkyy pikaisesti myös käytännön toimissa. Taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet sosiaali- ja terveyslautakunnan osalta. Terveyskeskussairaalan yksi osasto lopetettiin kevään 2014 aikana. Määrärahasiirroilla kehitettiin avohoitoa. Asiakkaat, joilla ei ollut enää sairaalahoidon tarvetta, voitiin siirtää kustannuksiltaan edullisempaan palveluasumiseen tai kotihoitoon. Siirtoviivemaksuja erikoissairaanhoidosta kertyi vain yhdeksältä vuorokaudelta. Toisaalta vanhuspalveluissa odotti ympärivuorokautiseen hoitoon yhteensä 23 asiakasta, joista 15 oli ollut jonossa yli kolme kuukautta. Tilanne oli lainvastainen, koska vanhuspalvelulaki edellyttää, että hoitopaikka tulee saada kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä. Vanhuspalveluille tulee saada resurssit hankkia ympärivuorokautinen hoitopaikka kolmen kuukauden sisällä niille asiakkaille, joiden palvelujen tarve sitä edellyttää. Ei voida pitää hyväksyttävänä nykyistä lainvastaista tilannetta. Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt ottaa käyttöön palvelusetelin tehostetussa palveluasumisessa vuonna Rauman sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kokonaiskustannukset (3.971 euroa/asukas) olivat vertailukuntien kahdeksanneksi pienimmät. Kustannukset olivat 2,3 prosenttia keskimääräistä pienemmät. Ympäristöterveydenhuolto toimi talousarvion puitteissa alittaen alkuperäisen toimintakatteen eurolla. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätöspykälän liitteissä on käsitelty hoitotakuun piiriin kuuluvia tunnuslukuja. Niiden mukaan päivystyksen keskimääräinen odotusaika ilmoittautumisesta vastaanoton alkuun oli 1 tunti 22 minuuttia ja keskimääräinen odotusaika ilmoittautumisesta vastaanoton päättymiseen oli 3 tuntia 10 minuuttia. Molemmat luvut olivat samalla tasolla kuin vuonna 2013 eikä kumpaakaan lukua voida pitää kovin hyvänä. Puheterapiassa ei edelleenkään toteutunut hoidon saatavuustavoite. Ensimmäistä puheterapeutin käyntiä jonotti 85 lasta (110 vuonna 2013) ja jonotusaika oli 9 kuukautta (13 kuukautta vuonna 2013). Terapiajonossa (eli arviokäynti on toteutunut ja on päädytty 15

19 terapiajaksoon) oli 49 lasta (51 lasta vuonna 2013), joista kauimmin odottanut 8 kuukautta(12 kuukautta vuonna 2013). Kontrollijonossa (=odottaa uutta puheterapeutin käyntiä, ei ole asetettu terapiajonoon) on 65 lasta (55 lasta vuonna 2013). Lisäksi jatkoterapiaa odottaa 26 lasta. Tilanne puheterapian suhteen on uuden puheterapeutin myötä parantunut, mutta jonotustilanne on edelleen epätyydyttävä. Avoterveydenhuollon osalta hoitotakuu välittömässä yhteydensaannissa on toteutunut takaisinsoittojärjestelmän avulla. Myös hoidontarpeen arvioiminen (kolme päivää) on tapahtunut hoitotakuun puitteissa sekä lääkärien ja hoitajien vastaanotolla että suun terveydenhuollossa. Kiireettömään hoitoon pääsy on pääosin toteutunut hoitotakuun (kuusi kuukautta) rajoissa sekä suun terveydenhuollossa että lääkärien ja hoitajien vastaanotossa. Lääkäriaikojen saannin vaikeus avoterveydenhuollossa sekä erityisesti työterveydenhuollossa aiheuttaa edelleen turhaa painetta päivystykseen, mikä näkyy päivystyksen jonotusajoissa. Tarkastuslautakunta on huolissaan siitä, että työterveyshuollon lääkäriaikojen saanti on yhtä heikkoa kuin vuonna Sekä terveydenhuollon osalta että sosiaalipalvelujen osalta tilinpäätöksen tunnusluvuissa on esitetty lähes ainoastaan käyntien volyymilukuja. Palvelujen saavutettavuudesta eikä hoitotakuuajoista ei ole tunnuslukuja tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen tunnusluvuissa tulisi olla lakisääteisten vaatimusten (mm. hoitotakuu, käsittelyajat) toteutumaluvut kuten tarkastuslautakunta jo monesti aiemmin edellyttänyt. Sijoitettuna olevien lasten määrä laski vuoden lapsesta 144 lapseen vuonna Lastensuojelun toimintakate kuitenkin ylittyi alkuperäisestä talousarviosta 0,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 lastensuojelun laitoshoidon bruttomenot/hoitopäivä laskivat ollen 232 euroa/hoitopäivä (244 euroa/hoitopäivä vuonna 2013). Rauman sosiaaliasiamiehenä vuonna 2014 toiminut Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamies Jari Mäkinen toteaa raportissaan Sosiaaliasiamies kirjasi asiakastapauksia Raumalta 47 kappaletta (38 kpl vuonna 2013). Yhteydenotoista 7 oli tulkittavissa pääasiassa tiedusteluluonteisiksi. Tehtäväalueittain tarkasteltuna tyytymättömyyttä liittyi eniten toimeentulotukeen (12) ja vammaispalveluun, ikääntyneiden asumis- ja kuljetuspalveluihin ja lastensuojeluun. Raumalla varsinkin perustoimeentulotuen tarve kasvoi vuoteen 2013 verrattuna. Toimeentulotukihakemusten käsittelyajaksi ilmoitetaan 2,3 5,59 päivää, mikä on asiallista tasoa. Uusimmassa sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksessa ehdoton alaraja tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotien osalta on 0,50 hoitotyöntekijää asukasta kohden. Tilinpäätöksen mukaan kaikki vanhainkotien yksiköt täyttävät tämän vaatimuksen. Tehostetun palveluasumisen yksikköjen sekä terveyskeskussairaalan hoitajamitoituksista ei tilinpäätöksessä ole tietoa. Vanhustyön strategisena tavoitteena vuoteen 2017 mennessä on, että yli 75-vuotiaista raumalaisista asuu omassa kodissaan (mukaan lukien ei-tehostetut palveluasunnot) vähintään 91 % (Raumalla 89,6 % vuonna 2014), tehostetussa palveluasumisessa 6 % (Raumalla 6,9 % vuonna 2014) ja laitoshoidossa enintään 2-3 % (Raumalla 4,0 % vuonna 2014). 16

20 Vanhustyön strategisena tavoitteena omaishoidon osalta oli vuoteen 2017 mennessä se, että omaishoidon piirissä on 75 vuotta täyttäneiden ikäluokasta 6-7 %. Tämä tavoite ei toteutunut, sillä vuonna 2014 omaishoidon piirissä oli 4,9 % ao. ikäluokasta. Kotihoidon osalta tavoitteena oli vuoteen 2017 mennessä, että yli 75-vuotiaista kotihoidon piirissä on % ao. ikäluokasta. Vuonna 2014 kotihoidon piirissä em. ikäluokasta oli 19,7 %. Tehostetun palveluasumisen hinta (käyttömenot/hoitopäivä) suhteessa vanhainkotien hoidon hintaan (käyttömenot/hoitopäivä) on noussut vuoden ,1 %:sta vuoden ,1 %:iin. Tätä suhdetta on syytä seurata jatkossa. Vanhustyön yksityisten hoitopaikkojen valvonta on puutteellista ja siihen tulee kiinnittää kaupungin taholta erityistä huomiota ja varata siihen riittävästi aikaa ja resursseja. Kotihoidon asiakasmäärät ovat kasvaneet reilusti. Vuonna 2014 asiakkaita oli 1150 henkilöä (683 henkilöä vuonna 2013). Tunnusluvuissa tulee jatkossa esittää kotihoidon henkilöstön määrä suhteessa hoidettaviin. Samalla tulee seurata myös ruoan kotiinkuljetuksen ulkoistamisen vaikutusta varsinaisen hoitotyön resursseihin. Rauman aluesairaalan hoitotakuun toteutumisluvut eivät käy ilmi tilinpäätöksestä tai kaupungin internet-sivuilta. Satakunnan Sairaanhoitopiirissä on sairaanhoitopiirin internet-sivujen perusteella pääosin toimittu hoitotakuun puitteissa. 4.7 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toimintakulujen toteutuma oli euroa ( euroa vuonna 2013) ja toimintatuottojen toteutuma euroa ( euroa vuonna 2013). Toimintakate euroa ylitti alkuperäisen talousarvion eurolla. Määrärahojen keskeisten siirtojen jälkeisen talousarvion toimintakatteen hallintokunta onnistui alittamaan varhaiskasvatuksen säästön ansiosta. Peruskoulut ja lukio ylittivät hieman talousarvionsa. Peruskoulujen väistö- ja lisätilat aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia hallintokunnalle. Kaivopuiston päiväkoti valmistui syksyllä Lapin päiväkodin Myllytontun laajennussuunnittelu alkoi syksyllä Rakentaminen on alkanut keväällä Tilinpäätöksessä ei ole enää varhaiskasvatuksen, peruskoulun eikä lukion paikkakohtaisia kustannustietoja. Peruskoulussa on valmistunut oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma. 17

21 Koulunkäyntiohjaajien määrää karsittiin 11 henkilöllä syyslukukauden alusta. Peruskoulun oppilasmäärä aleni edelleen hieman. Oppilaita oli (3.255 vuonna 2013). Vastaavasti lukion oppilasmäärä oli 722 (730 vuonna 2013). Iltalukion oppilasmäärä oli 319, josta tutkintoon tähtääviä 59. Lukion iltalinja päätettiin lopettaa syksystä 2105 alkaen. Perusteena lopettamiselle olivat talouden tasapainottaminen sekä Winnovan lopettama koulutusyhteistyö. Lukion sisäänoton keskiarvoraja päätettiin nostaa 7,00:sta 7,50:een syksystä 2016 alkaen. Perusteena päätökseen oli talouden tasapainottaminen sekä valtion rahoitusosuuden pienentyminen. 4.8 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakate oli euroa ( euroa vuonna 2013). Kaikki tulosyksiköt alittivat toimintakatteensa. Kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun tilaratkaisuissa ei ole tehty päätöksiä vuoden 2014 aikana. Henkilöstön toimenkuvien päivitys on tekemättä museo- ja liikuntapalveluissa.. Rauman taidemuseon kävijämäärä laskisi kävijästä kävijään vuonna Vuoden 2013 suuri kävijämäärä oli Kerttu Horilan näyttelyn suosion ansiota. Rauman kaupunginteatterin katsojamäärä oli ( vuonna 2013) ja täyttöaste 89,6 % (89,3 % vuonna 2013). Vuonna 2014 toteutettiin 5 ensi-iltaa. Rauman merimuseon kävijämäärä oli vuonna henkilöä (9.670 kävijää vuonna 2013). Kaupungin museon kävijämäärä oli vuonna kävijää ( kävijää vuonna 2012), lisäksi Marelan Pakarissa olleessa Nypläämössä kävi kesällä arviolta 1560 asiakasta. Museossa oli yhteensä 11 erikoisnäyttelyä. Vuoden 2013 talousarviossa oli kaupunginjohtajan erityistavoite museotoimen osalta: Talousarviovuoden aikana tulee selvittää kaupungin oman museotoimen ja niiden museoiden, jotka saavat kaupungilta merkittävää taloudellista tukea, hallinnon ja toiminnan koordinoinnin toteuttamisen edellytykset. Tämä tavoite ei toteutunut myöskään vuonna 2014; asiasta on ainoastaan keskusteltu alustavasti. Lapin uusi lähikirjasto entisen kunnantalon tiloihin valmistui vuoden 2014 lopulla. Vuonna 2014 kirjastossa kävijöitä oli ; vastaava luku vuonna 2013 oli Lainamäärä hieman väheni lainasta lainaan vuonna Lainat/asukas suhdeluku Raumalla oli 20,8; koko maan keskiarvo vuonna 2014 oli vastaavasti 16,8. Kulttuuripalvelut on järjestänyt konsertteja (29 kpl) ja pitsiviikon tapahtumia. 18

22 Etsivä nuorisotyö on tavoittanut 147 nuorta (161 vuonna 2013). 183 nuorta on ollut työpajatoiminnassa vuonna 2014 (162 vuonna 2013). Uimahallin käyttäjämäärä oli suurempi kuin vuonna 2013 ( henkilöä). Muissa liikuntakohteissa kävijämäärät olivat seuraavat: jäähalli ja harjoitusjäähalli ja talviharjoitteluhalli henkilöä. Musiikkiopiston viikkotuntimäärä oli 518 tuntia. Oppilasmäärä laski vuoden oppilaasta 766 oppilaaseen vuonna Vuoden 2014 alussa siirrettiin Länsi-Suomen kesäyliopiston (Länsi-Suomen Korkeakouluyhdistys ry) Rauman toimintapisteen koulutustoiminta kansalaisopiston yhteyteen. Kansalaisopistoon siirtyi kaksi työntekijää kesäyliopistosta. Kansalaisopiston oppitunnit vuonna 2014 olivat tuntia ( tuntia vuonna 2013). Vastaavasti opiskelijamäärä oli (5.577 opiskelijaa vuonna 2013). Kursseja kansalaisopisto järjesti 779. Kansalaisopiston ilmoittautuminen ja kurssien maksaminen verkossa toimii hyvin. 4.9 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan toimintakulut olivat euroa ( euroa vuonna 2013) ja toimintatuotot euroa ( euroa vuonna 2013) eli toimintakate oli Teknisen lautakunnan talousarvio toteutui hyvin. Kunnallistekniikan investoinneista toteutettiin 71,7 % ja talotoimen investoinneista 85,8 %. Talotoimen kohteista suurimpia olivat Lapin toimitilat, Kaivopuiston päiväkoti ja jäähalli. Koillinen teollisuusalue, keskustan kehittäminen, katu- ja liikennejärjestelyt, Pohjoiskehä sekä Pirttialho olivat puolestaan suurimmat kunnallistekniikan kohteet. Pientalotontteja luovutettiin vuokralle vuonna kpl ja yritystontteja 6 kpl. Vuoden 2014 lopussa oli varattavissa 85 omakotitonttia, 10 rivitalotonttia, 4 kerrostalotonttia sekä yritystontteja 21. Tonttitarjonta on ollut riittävää, mutta siltä osin puutteellista, että kaupungin eteläisessä osassa tontteja ei ole tarjolla. Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää erityistä huomiota rakennusten kunnossapitoon, koska rakennusteknisiä ongelmia esiintyy kaupungin eri kiinteistöissä huolestuttavissa määrin. Rakennusten ongelmakohteiden ennakointiin ja havaitsemiseen tulee kyetä nykyistä paremmin. Kaupungin isännöimien asuntojen käyttöaste on hieman laskenut ollen 96,2 % (vuonna %). Rakennus-, toimenpide- ja ilmoituslukujen määrä laski vuoden luvasta vuoden lupaan. 19

23 5 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET 5.1 Taseyksiköt Ruokapalvelut -taseyksikkö Ruokapalvelut -taseyksikön tulos oli euroa ylijäämäinen (budjetoitu euroa). Henkilöstökuluissa oli säästöä euroa sekä materiaali- ja palvelukuluissa euroa budjettiin verrattuna. Taseyksikkö saavutti tulostavoitteensa. Kotihoidon ateriapalvelut ja kuljetus kilpailutettiin vuoden Asiasta tehtiin päätös vuonna Vuoden 2014 lopulla tehtiin päätös liittymisestä KL- Kuntahankinta Oy:n puitesopimukseen. Puitesopimuksen ulkopuolelle jätettiin tuoteryhmistä leipä, peruna ja kala, joista tehdään oma kilpailutus Puhtauspalvelut -taseyksikkö Puhtauspalvelut -taseyksikön tulos oli euroa ylijäämäinen tilikauden tulostavoitteen ollessa euroa, joten taseyksikkö saavutti tulostavoitteensa. Liikevaihto oli euroa budjetoitua suurempi ja henkilöstökuluissa säästettiin euroa sekä materiaali- ja palvelukuluissa euroa budjettiin verrattuna. Ostopalvelun osuus on 37 % siivottavasta kokonaispinta-alasta. Mitoitustyö on ollut jäädytettynä johtuen hallinnon sairauspoissaolojen aiheuttamista työjärjestelyistä Pienvenesatamat -taseyksikkö Tilikauden tulostavoite oli euroa alijäämäinen. Taseyksikkö ei saavuttanut tulostavoitettaan alijäämän ollessa euroa. Tulokseen vaikutti lähinnä materiaalija palvelukulujen ylittyminen eurolla johtuen mm. seuraavista ei budjetoiduista menoista: pohjatutkimus euroa ja Kukoisten yksityistien peruskorjauksen maksuosuus (Sjölundinlahti). Investointirahaa lisättiin euroa Syvärauman aallonvaimentimen rakentamisen siirryttyä syysmyrskyjen takia vuoden 2014 puolelle Winnova/SAMK -taseyksikkö Winnova/SAMK käytössä olevien kiinteistöjen taseyksikkö paransi negatiivisen tulostavoitteensa ( euroa). Tulos oli euroa, joten taseyksikkö saavutti tulostavoitteensa. 20

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 99 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Katariina Koskela,

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 23.05.2016 Sivu 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Kaupunginhallitus 99 21.3.2016 69 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen käsittely Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Katariina

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 22. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh Valtuusto 27.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 Kaupunginhallitus 42 13.2.2017 22 Vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotieto Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826 9139 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vuosikatsaus

Vuosikatsaus Vuosikatsaus 1.1. 215 Myönteinen väestökehitys jatkui Joensuun väestömäärä oli vuoden 215 lopussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 572, mikä on 531 henkilöä suurempi kuin asukasluku vuodenvaihteessa 214-215.

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja Kaupunginhallitus 76 07.03.2011 SoTe -tilaajalautakunta 30 28.04.2011 Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja 1651/06.00.00/2010 Khall 76 Valmistelija:

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot