ARVIOINTI JA PALAUTTEEN ANTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTI JA PALAUTTEEN ANTO"

Transkriptio

1 ARVIOINTI JA PALAUTTEEN ANTO Ihminen joka ei tee virheitä, ei tee yleensä mitään muutakaan oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

2 ONNISTUNEEN OHJAUKSEN EDELLYTYKSET Tavoitteet Ohjauksen perustana on työpaikkakouluttajan, opiskelijan ja kouluttajan yhdessä sopimat tavoitteet. Aika ja paikka Ohjaukseen tulee varata riittävästi aikaa. Vuorovaikutus Työpaikan välitön ja turvallinen ilmapiiri takaa hyvän pohjan vuorovaikutukselle ja oppimiselle. Työpaikkakouluttajan rooli Onnistuneen ohjauksen edellytys on tehtävänsä hyvin taitava työpaikkakouluttaja ja hänen toimiva vuorovaikutusverkostonsa.

3 ARVIOINTI on eri asia kuin arvostelu tavoitteena osaamisen kehittyminen ohjaavaa, korjaavaa, kannustavaa, asiallista, kehittävää on laadullista eli työssäosaamista verrataan tutkinnon osien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin

4 MIKSI ARVIOIDAAN tuottaa tietoa opiskelijan osaamisesta palautteen saaminen on kehityksen lähtökohta arviointi auttaa näkemään mitä on saavutettu arvioitaessa selkeytetään ja tarkistetaan tavoitteet kehittää myönteistä minäkuvaa ja motivoi oppisopimuspalvelut seuraa näin opintojen etenemistä luokittelu jatkoa varten: työ, koulutus tms. AT

5 KUKA ARVIOI OPPIMISTA? Oppisopimuskoulutuksessa: Opiskelija itse työpaikkakouluttaja / mentori opiskelijan työtoverit (vertaisarviointi) työnantaja Tietopuolinen eli valmistava koulutus: Opettaja Tutkintotilaisuudet tutkinnon vastaanottajat (kolmikanta): Työnantajan, työntekijän ja kouluttajan edustaja

6 MILLOIN ARVIOIDAAN? työssä oppimisen arviointi on luonteeltaan jatkuvaa, päivittäistä. arviointikeskustelut käydään vähintään kolme kertaa vuodessa ja niille tulee varata oma aikansa. arviointi- ja ohjaustilannetta jämäköittää sekä työpaikkakouluttajan että opiskelijan valmistautuminen ennakolta

7 ARVIOINTIJAKSOT Väliarvioinnit tehdään kolme kertaa vuodessa: Kevät: tammi huhtikuu Kesä: touko elokuu Syksy: syys joulukuu Arviointi on koulutuskorvauksen maksatuksen edellytys - Puuttuvat arvioinnit voi tehdä jälkikäteen - Päättöarviointi annetaan koulutuksen päättyessä

8 MILLAISTA ON HYVÄ ARVIOINTI? motivoi, kannustaa ja innostaa oppimaan uutta vuorovaikutteista, ytimenä työpaikkakouluttajan / mentorin opiskelijalle esittämät kysymykset kohdistuu toimintaan, ei henkilöön oikeudenmukaista, rehellistä ja luottamuksellista riittävän yksityiskohtaista mutta myös laaja-alaista korostaa positiivisia asioita johtaa käytännön toimenpiteisiin on säännöllistä

9 MITÄ ARVIOIDAAN: OSAAMISTA Ensin on ymmärrettävä tavoite eli tutkinnon kokonaisrakenne Arvioinnin kriteerit johdetaan tutkinnon perusteissa esitetyistä tavoitteista Arvioinnin on kohdistuttava työmenetelmien, välineiden, materiaalien, työturvallisuuden sekä työn perusteena olevan tiedon hallintaan

10 ARVIOINTITIEDON HANKKIMINEN keskustelemalla havainnoimalla tutustumalla opiskelijan etä- ja kehittämistehtäviin tai projektitöihin kysymällä työkavereilta, asiakkailta, sidosryhmiltä arviointi on aina subjektiivista, vaikka siinä pyritään objektiivisuuteen

11 Hampurilaispalaute: positiivisia yksityiskohtia ja korjausehdotuksia Kerro ensin mikä kaikki on onnistunut tarkastelkaa yhdessä, mitä ja miten toimintaa voisi kehittää! Anna palaute tekemisestä, älä henkilöstä tekemistä voi muuttaa, luonnetta ei! kuvaa mitä tapahtui, mitä näit tai kuulit Anna myönteinen kokonaisarvio Älä tulkitse äläkä muistele menneitä! Anna palaute heti toiminnan jälkeen Jos olet kiihtynyt, odota vähän. Kerro kehitettävät asiat Anna palaute tulevaisuutta ja kehittymistä varten Ihminen ei ole taidoiltaan valmis vaan kehittyy jatkuvasti!

12 OPSO-YLEISET ARVIOINTIPERUSTEET Arvioitava alue / Arvosana Tyydyttävä 1 Hyvä 2 Kiitettävä 3 Ohjaus Tarvitsee usein Tarvitsee harvoin Ei tarvitse ohjausta Laatu Laadussa paljon tai kohtalaisesti puutteita Satunnaisesti puutteita Työ laadukasta Aloitekyky Olematon tai heikko Oma-aloitteinen Aloitteellinen Oman työn organisointi Ei itsenäistä organisointikykyä Toimii yleensä järjestelmällisesti Toimii aina järjestelmällisesti Yhteistyökyky Heikko tai kohtalainen Yhteistyökykyinen Työympäristön kehittäjä Työturvallisuus Ei ymmärrä tai ei aina noudata Turvallinen työsuoritus Edistää työturvallisuutta Työssäoppimisen eteneminen Tutkinnonosan työtehtävät kartoitettu ja työssäoppiminen aloitettu Tutkinnonosan työtehtäviä tehdään ja työssäoppiminen etenee hyvin Tutkinnonosan työtehtävät pääosin opittu ja valmistaudutaan näyttöön

13 Arvostelu Joutsenon koulumestari Antti Jauho lv Kiertokoulutodistuksen arvosanat Sangen hyvä 4+ Hyvän hyvä 4 Hyvä 4- Tyydyttävän hyvä -4 Sangen tyydyttävä 3+ Tyydyttävää parempi 3 Tyydyttävä 3- Välttävän tyydyttävä -3 Sangen välttävä 2+ Välttävää parempi 2 Välttävä 2- Autettavan välttävä -2 Autettava 1+ Heikkoa parempi 1 Heikko 1- Heikon heikko -1 Mitätöntä parempi 0+ Mitätön 0 Oikein mitätön 0- Jo harjoittelee - Ei harjoittele..-

14 Palaute Positiivinen, rakentava palaute ja kiitoksen lausuminen motivoivat oppimaan lisää. On tärkeää tukea opiskelijan minäkuvan ja itseluottamuksen kehitystä. Muista kiittää ja kannustaa kun sen paikka on! Osoita huomanneesi toisen onnistuminen ja tuo rohkeasti ajatuksesi julki. Palautteen antamisen taito täytyy oppia ( vs. suomalainen kulttuuri ) 1

15 Rakentava palaute Rakentava palautteen antamista ei pidä pelätä. (Hampurilaispalaute) Annettava asiallisesti ja sellaisessa tilanteessa ja ilmapiirissä, jossa vastaanottaja kokee olonsa turvalliseksi. Varmistu, että rakentava palautteen perusteet ovat oikeat. Pysy asiassa (sovittu työssäoppimis- tai opetussuunnitelma) Pohdi mielessäsi parannusehdotuksia etukäteen. Muista avoimuus ja vastavuoroisuus. 1

16 Ristiriidat ON TEHTY RATKAISTAVIKSI Ongelmiin puuttumista ei pidä pitkittää. Ongelmia kohdatessaan ihminen puolustautuu (vaikeneminen, asian käsittelystä sivuun jättäytyminen tai poissaolo) Opiskelija huomaa, että kriisejä ja ristiriitoja voidaan käsittellä ja ratkaista. luo luottamuksen ilmapiiri 1