Kansainvälinen Leaderhanke käytännössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälinen Leaderhanke käytännössä"

Transkriptio

1 Kansainvälinen Leaderhanke käytännössä Pieksämäki Sivu Kantri ry

2 Esityksen rakenne Miksi ja miten kv-toimintaa Leader kv-hankkeen suunnittelu Leader kv-hankkeen toteuttaminen Sivu

3 Miksi kansainvälistä toimintaa? 1 Yhteisön toiminta-ajatus - määritelty säännöissä - suhteellisen pysyvä Tavoitteet - perustuvat toiminta-ajatukseen - ohjaavat toimintaa Toiminta - yhteisön toiminnan pitäisi olla sopusoinnussa tavoitteiden toiminta-ajatuksen ja sääntöjen kanssa, myös kv-toiminnan - voi kohdistua suoraan tavoitteiden saavuttamiseen tai esimerkiksi parantaa valmiuksia saavuttaa niitä Sivu

4 Miksi kansainvälistä toimintaa? 2 Kansainvälistymisen mahdollisia hyötyjä - uusien toimintamallien oppiminen - omien tapojen ja toiminnan kriittinen arviointi - yhteisön ja yksilöiden osaamisen kehittyminen - vaihtelu ja virkistyminen - uudet markkinat tai tuotteet - globalisaation hyödyntäminen ja/tai haittojen torjunta KV-toiminnan riskejä ja mahdollisia haittoja - vaatii aina aikaa ja resursseja - lopullisia kustannuksia ei aina helppo arvioida, riskeihin varauduttava Sivu

5 Kv-yhteistyön muotoja 1 Kansainväliset kontaktit - henkilöstön tai jäsenistön omia, tai - yhteisön kv-kontakteja - esim. seminaarit, opintomatkat, harjoittelijoiden vastaanottaminen, kattojärjestöt Hanketoiminta - perusluonteeltaan samanlaista kuin kotimaassa toteutettavissa hankkeissa - tavoitteellinen, kertaluonteiden kokonaisuus - rahoitus esim. EU, Pohjoismaiden neuvosto, eri ministeriöt Sivu

6 Kv-yhteistyön muotoja 2 Ystävyyskuntatoiminta (town/city twinning) - säännöllistä ja jatkuvaa yhteistyötä ulkomaisen kunnan kanssa - hallinnon lisäksi usein osallistuu myös yhdistyksiä, yrityksiä, oppilaitoksia ja/tai tavallisia kansalaisia - EU:n Kansalaisten Eurooppa" -ohjelma , lisätietoja mm. Kuntaliitto - merkitys vähentynyt laman paineissa - ystävyyskylät? Järjestöjen kv-toiminta Yritysten kv-toiminta Sivu

7 Kv-valmiudet 1 Taloudelliset resurssit - mm. valmistelu yleensä kallista matkat jne. - hankkeiden kustannukset korvataan yleensä jälkikäteen välirahoituksen tarve - omarahoitusosuus? Osaaminen - ns. substanssiosaaminen - hanketoiminnan (ja/tai muun kv-toiminnan) tekninen osaaminen - kommunikaation osaaminen kielitaito ja kulttuurien ymmärtäminen Sivu

8 Kv-valmiudet 2 Yhteisön tahtotila - mitkä ovat toiminnan motiivit? - kuka yhteisössä haluaa kansainvälistyä? - haluaako joku ettei kansainvälistytä? - mitä jos tapahtuu henkilövaihdoksia? Kumppanit - hyvä porukka on tärkeämpi kuin hyvä hankeidea - jos hyvin käy, yhteistyösuhteet kestäviä ja kehittyviä - miten löytää kumppaneita? - miten arvioida kumppaneita? referenssit Tukiverkosto Sivu

9 Leader kv-hankkeen suunnittelu 1 KV-Pakki KUMPPANIEN LÖYTÄMINEN JA SITOUTTAMINEN HAKEMUKSEN LAATIMINEN TOTEUTUS HANKKEEN LOPETUS IDEOINTI JA KEHITTELY Sivu

10 Leader kv-hankkeen suunnittelu 2 Oma idea - luova ajattelu yhdistettynä osaamiseen tuottaa ideoita - ei välttämättä sellaisenaan (toteuttamiskelpoisia) hankeideoita, yleensä vaatii edelleenkehittämistä - idea pitäisi perustua johonkin kohderyhmän tarpeeseen! Osallistuminen muiden ideaan - esim. Maaseutuverkostoyksikön kautta tulee runsaasti hanke-ehdotuksia (vastaavasti esim. EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma CIMO) - partnerina yleensä helpompaa kuin koordinaattorina/lead partnerina Sivu

11 Leader kv-hankkeen suunnittelu 1 Idean kehittely - hanketoiminta on tiimityöskentelyä, erityisesti hankkeen suunnittelu - sitouttaminen onnistuu parhaiten, jos pääsee vaikuttamaan hankkeen kehittelyyn - ainakin kerran pitäisi tavata, ennen kuin yhteisö sitoutuu hankkeeseen. Kokoukset vs. Skype tms.? - esiselvityshanke? oma erillinen Leader-hankkeensa, minimituki yli tukitaso korkeintaan 90 %, ellei alueiden välinen Omalla riskillä voi aloittaa ennen TE-keskuksen päätöstä, ulkomaanmatkat erityistarkkailussa Sivu

12 Leader kv-hankkeen suunnittelu 2 Kumppanien löytäminen - omat kokemukset ja verkostot - Leader-toimintaryhmät - maaseutuverkostoyksikkö/-yksiköt - oman alueen toimijat, esim. maakuntaliitot, oppilaitokset, lobbaritoimistot Brysselissä jne. - idean myyntikirje, englanniksi ja PDF:nä - mikä olisi yhteensopiva kumppani? Referenssit! - kuinka monta kumppania? Mistä maasta? - esi- tai aiesopimukset kumppanien kanssa - yhteinen kieli ymmärtääkö kaikki varmasti asian samalla tavalla Sivu

13 Leader kv-hankkeen suunnittelu 3 Paikallinen osio vs. kv-osio - paikallista osiota toteutetaan kuten tavallista Leaderhanketta - kv-osioon on varattava erikseen varoja - hankkeen koordinaattorille mahdollisesti korvauksia hallinnon yms. hoitamisesta - muuten kaikki vastaavat omista kustannuksistaan ja oman osuutensa toteuttamisesta - päätöksien aikataulu? Eri maissa erilaiset vaatimukset ja prosessi voi viedä hyvin eri ajan - pyri selvittämään etukäteen kumppanimaiden säädökset ja käytännöt Sivu

14 Leader kv-hankkeen suunnittelu 4 Suunnitelma - Suomen hallinto pyrkii yksityiskohtaisiin ja pikkutarkkoihin suunnitelmiin, toisaalta joustavuus on kv-hankkeissa ensiarvoisen tärkeää. Kaikkea ei voi tietää etukäteen! - ei kannata sitoa itseään suunnitelmaan, jonka toteutumista ei voi varmistaa, ei liian riippuvaiseksi kumppaneista - kv-osan suunnitelma kannattaa laatia englanniksi, ellei ole erityistä syytä käyttää jotain muuta kieltä - hankkeen on toteutettava sitä ohjelmaa, josta sen rahoitus haetaan Sivu

15 Leader kv-hankkeen suunnittelu 5 Sopimukset - hankkeella voi olla monia erilaisia sopimuksia, suullisia ja kirjallisia - kumppanuussopimus pakollinen, Komission määräys - kuka sopimuksen saa tehdä yhteisön puolesta? - sopimuskieli, oikeuspaikka - kannattaa luetuttaa jollain kokeneella, joskus jopa lakimiehellä. Kustannukset? - mallisopimukset - ohjausryhmän kokoonpano Sivu

16 Leader kv-hankkeen toteuttaminen 1 Hankkeen aikana - pidä yhteyttä kaikkiin kumppaneihin ja erityisesti koordinaattoriin, jos olet partneri - pidä yhteyttä myös TE-keskukseen - pidä muistiota kokouksissa, varmista että muut ovat ymmärtäneet samalla tavalla - jos puhelimessa tms. sovitaan jotain, varmista se jälkikäteen sähköpostilla - dokumentoi myös omat päätöksesi - seuraa kustannuksia ja budjetin toteutumista - seuraa suunnitelman toteutumista, reagoi ripeästi, jos on tarvetta Sivu

17 Leader kv-hankkeen toteuttaminen 2 Hankkeen aikana 2 - hankkeen loppuvaiheessakin usein pitää kokoontua, muuten kustannuksia voi syntyä myös esim. raporteista ja käännöksistä - jos järjestät tapaamisia tms. Suomessa, muista sosiaalinen ohjelma, ei liikaa mutta sopivasti - ota erilaiset kulttuurit huomioon, se on osa kv-toiminnan rikkautta - kv-hankkeen toteuttaminen edellyttää innostusta ja paneutumista, se ei ole 8 16 työ - seuraa omaa jaksamistasi kaikkea ei tarvitse eikä saa tehdä yksin Sivu

18 Leader kv-hankkeen toteuttaminen Hankkeen jälkeen - hankkeen arviointi? - hankkeen nettisivut - raporttien saatavuus? - miten tulokset levitään? - jatkuuko yhteistyö? - mitä jää käteen? Sivu

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Mitä on kansainvälistyminen? Kansainvälistyminen on oppimista, siirtämistä, ymmärtämistä, verkostoitumista, kauppaa mutta erityisesti kansainvälistyminen on oman

Lisätiedot

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Opas on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanketta (2014). Sisällysluettelo Mistä EU-rahoitusta

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hallitustyöskentelyn opas

Hallitustyöskentelyn opas 2012 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a l l i t u s t y ö s k e n t e l y n o pa s Hallitustyöskentelyn opas M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a l l i t u s t y ö s

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN HANKETOIMINTA Haasteita ja mahdollisuuksia

KANSAINVÄLINEN HANKETOIMINTA Haasteita ja mahdollisuuksia KANSAINVÄLINEN HANKETOIMINTA Haasteita ja mahdollisuuksia Sivu 1 LapNet-hanke projektipäällikkö KANSAINVÄLINEN HANKETOIMINTA 1 TAUSTAA 2 MITÄON KANSAINVÄLINEN HANKETOIMINTA? 3 KV- HANKKEEN MUISTILISTA

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA KANSAINVÄLISTYVÄ YLÄ-PIRKANMAA. HAKIJA: Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry

HANKESUUNNITELMA KANSAINVÄLISTYVÄ YLÄ-PIRKANMAA. HAKIJA: Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry HANKESUUNNITELMA KANSAINVÄLISTYVÄ YLÄ-PIRKANMAA HAKIJA: Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry TAUSTAA PoKo ry on toteuttanut kansainvälistä yhteistyöhanketta kahden saksalaisen toimintaryhmän kanssa 31.8.2010

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

EURO EURO. reports. reports

EURO EURO. reports. reports r e p o r t s EURO reports EURO reports C I M O 5/2002 ERASMUS-rahoitteiset intensiivikurssit ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet Hankkeiden eteneminen, ongelmat ja vaikutukset Irma Garam /2 Kansainvälisen

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

Satasilta. Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille. Kehittämistä. Investointeja. Uutta toimintaa.

Satasilta. Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille. Kehittämistä. Investointeja. Uutta toimintaa. Satasilta Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille Kehittämistä Investointeja Uutta toimintaa Talkoita Sisällysluettelo Pääkirjoitus...2 Sisällysluettelo...2 Maaseutuohjelman

Lisätiedot

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Päivitetty 26.9.2008 Tätä koostetta päivitetään viranomaisohjeiden täydentymisen mukaan PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Etelä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia

Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia kepan taustaselvitykset n:o 13 kepa s working papers n:o 13 Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia Kokemuksia Kepan, Lokayanin ja CSDS:n yhteistyöstä Tiina Kontinen (2007) Kepan taustaselvitykset

Lisätiedot

Ylimaakunnallinen ESR-haku Länsi-Suomessa 14.2. 15.4.2011

Ylimaakunnallinen ESR-haku Länsi-Suomessa 14.2. 15.4.2011 Ylimaakunnallinen ESR-haku Länsi-Suomessa 14.2. 15.4.2011 Länsi-Suomen suuralueen ELY-keskukset avaavat Länsi-Suomea koskevan ylimaakunnallisen ESR-hankehaun. Hankehaulla tuetaan Pirkanmaan, Satakunnan,

Lisätiedot

YHTEISTYÖN PELISÄÄNNÖT

YHTEISTYÖN PELISÄÄNNÖT 1 (5) YHTEISTYÖN PELISÄÄNNÖT Organisaatiomuoto Kun mietitään, miten verkosto toimii, on hyvä sopia tarpeellisista pelisäännöistä ja menettelytavoista. Kumppanuuden eräs keskeisistä tavoitteista on nopea

Lisätiedot

TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA. Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin

TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA. Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin TULOKSIIN TYÖURAMENTOROINNILLA Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin Gunta Ahlfors, Inka Saarela, Sari Vanhanen ja Marina Wetzer-Karlsson TYÖURAMENTOROINNILLA TULOKSIIN Opas koulutettujen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma 2014-2020 Valtakunnallinen Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuus ESR Hallinnollista ohjeistusta hakuun 18.3.2015 Sisältö Yleistä ohjelmakaudesta 2014-2020 mm. yleiset

Lisätiedot

Liikunnan EU-rahoitusmahdollisuudet

Liikunnan EU-rahoitusmahdollisuudet Liikunnan EU-rahoitusmahdollisuudet 1 SLU-julkaisusarja 3/2012 ISBN: 978-952-5828-54-2 Taitto: Pirta Mikkola 2 Liikunnan EU-rahoitusmahdollisuudet Alkusanat...4 Tiivistelmä hankerahoitussuunnista ja -mahdollisuuksista...5

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4. Omaisyhdistysten projektitoiminta 43. 5. Omaisyhdistys työnantajana 46

SISÄLLYSLUETTELO. 4. Omaisyhdistysten projektitoiminta 43. 5. Omaisyhdistys työnantajana 46 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Omaishoitajat ja läheiset liitto ry ja paikallisyhdistykset 3 1.1 Liitto toimii 3 1.2 Aluetyö paikallisyhdistysten tukena 4 1.3 Alueet esittäytyvät 7 2. Yhdistystoiminta

Lisätiedot

Perustietoa projektitoiminnasta (Osa 1)

Perustietoa projektitoiminnasta (Osa 1) Perustietoa projektitoiminnasta (Osa 1) Satakunnan yhteisökeskus 27.5.2015 Ritva Annala Satakunnan ammattikorkeakoulu "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä ( Silfverberg.

Lisätiedot

InnoUrban vihreä kirja Esitys hyvistä käytännöistä pohjoismaisessa maankäytön suunnittelussa

InnoUrban vihreä kirja Esitys hyvistä käytännöistä pohjoismaisessa maankäytön suunnittelussa Esitys hyvistä käytännöistä pohjoismaisessa maankäytön suunnittelussa InnoUrba the Living and Working Environment for the Future www.ouka.fi/tekninen/innourba InnoUrba the Living and Working Environment

Lisätiedot

PAREMPI OPPIA YHDESSÄ

PAREMPI OPPIA YHDESSÄ PAREMPI OPPIA YHDESSÄ tukea etwinning-hankkeesta Satu Raitala Hannu Ylilehto (toim.) Kiitokset asiantuntijoille: Pasi Silander Minna Lakkala Leena Vainio Paula Mattila Tomi Terentejff Anne Rongas Kiitokset

Lisätiedot

OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE

OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE SISÄLLYS 1 TÄYDENNYSKOULUTUKSEN TAVOITTEET 4 1.1 Tiedosta taidoksi 7 2 KOULUTUSTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA JÄRJESTÄMINEN 8 2.1 Koulutuksen järjestämisestä

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA

KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Versio 17/2/2015 Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeet Erasmus+ ohjelmassa KYSYMYKSIÄ & VASTAUKSIA Hakijan PIC koodi Kysymys: Onko PIC koodi kuntayhtymän vai oppilaitostason tunnus? Vastaus: PIC

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI PALVELUTUTKIMUS No 1/2008 SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI JOHDANTO...2 Arvioinnin taustat ja tavoitteet...2 Arviointiprosessi ja aineisto...2 Raportin

Lisätiedot