KANSAINVÄLINEN HANKETOIMINTA Haasteita ja mahdollisuuksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSAINVÄLINEN HANKETOIMINTA Haasteita ja mahdollisuuksia"

Transkriptio

1 KANSAINVÄLINEN HANKETOIMINTA Haasteita ja mahdollisuuksia Sivu 1 LapNet-hanke projektipäällikkö

2 KANSAINVÄLINEN HANKETOIMINTA 1 TAUSTAA 2 MITÄON KANSAINVÄLINEN HANKETOIMINTA? 3 KV- HANKKEEN MUISTILISTA 4 KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN HAASTEITA 5 KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIA 6 ESIMERKKEJÄ KAUDEN KANSAINVÄLISESTÄ HANKETOIMINNISTA 7 KV- HANKKEIDEN TULOKSIA Sivu

3 1 TAUSTAA Leader-ohjelmaan kuuluu olennaisesti kansainvälisyyden lisääminen Kansainvälisellätoiminnalla tavoitellaan yhteistyön lisäämistäeuroopan maaseutualueiden välillä, konkreettisia kumppanuuksia ja kansainvälisiä yhteishankkeita Kansainvälisen toiminnan avulla luodaan yhteistyö-verkkoja ja tuotetaan lisäarvoa maaseutualueiden toimintaan sekä lisätään alueen kansainvälistä osaamista Hyvin usein kansainväliset hankkeet lähtevät joko henkilökohtaisista kontakteista, erilaisista tarpeista, kohteista, toimialoista tai teemoista Kansainvälinen toiminta on pitkän aikavälin toimintaa Sivu

4 2 MITÄON KANSAIVÄLINEN HANKETOIMINTA? Kansainvälisissähankkeissa voidaan toteuttaa toimenpiteitä sekä alueellisesti (kotimaassa) että kansainvälisesti (ulkomailla) eli, kv-hankkeessa voi olla omia alueellisia toimenpiteitäja oltavakumppaneiden kanssa yhteisesti sovittuja kansainvälisiä toimenpiteitä Kansainväliset hankkeet sisältävät siis aina yhteisiä toimenpiteitäkumppaneiden kanssa Sivu

5 Kansainvälisen Leader-hanketoiminnan vaatimukset KV- Leader hankkeilla on jokaisella oma hankebudjettinsa Jokainen kumppani vastaa omasta hankebudjetistaan Hankkeilla tulee kuitenkin olla yhteisesti määriteltyjä toimenpiteitä, jotka toteuttavat transnationalhankeyhteistyön määrittelyjä Yhteisesti määritellyt toimenpiteet voivat myös olla yhteisesti taloudellisesti vastattavissa KansainvälisissäLeader-hankkeissa tulee vähintään yhden kumppanin olla muualta kuin Suomesta ja toteuttaa Leaderyhteisöohjelmaa Kumppanin tulee toimia Leader-ohjelmaan kansallisesti hyväksytyillätoimintaryhmä-alueilla ja hankerahoitus täytyy hakea Leader-yhteisöohjelmasta Sivu

6 Kansainvälisen Leader-hanketoiminnan vaatimukset KV-hankkeen jokainenosapuolihakee rahoitusta oman maansa rahoituskiintiöstä Jokainen kumppani toteuttaa oman maansa ja oman alueensa ohjelmaa sekä näihin kirjoitettuja toimenpiteitä ja tavoitteita Kaikkien hankekumppanien tulee olla oikeustoimikelpoisia ja hankehakukriteerit täyttäviä toimijoita Kansainvälisillähankkeilla tulee olla ehdottomasti yhteinen tuomioistuinkelpoinen sopimusdokumentaatio Monesti toimintaryhmät itse toimivat hankkeiden sopimuspartnereina ja toteuttajina, tai delegoivat toimijoille yhteisenä haetun hankkeen toteuttamisen Kansainväliset hankkeet voidaan luokitella kahteen hanketyyppiin eli: esiselvitys-hankkeisiin ja aitoihin kansainvälisiin "transnational"-hankkeisiin Sivu

7 KV-Esiselvityshanke Esiselvityshankkeessatutkitaan mahdollisen kansainvälisen hankkeen ja sen toimien toteutettavuutta Etsitään mahdolliseen hankkeeseen viralliset yhteistyöpartnerit ja suunnitellaan vastinhankkeet Solmitaan aiesopimukset (Letter of intent) On ajallisesti lyhyehkö(yleensäalle vuosi) Budjetiltaan pienehköverrattuna aitoon kansainväliseen hankkeeseen Yleensäesiselvityshanketta seuraa kansainvälinen transnational -hanke Sivu

8 KV-Transantionalhanke Kansainvälinen "transnational"-hankevoidaan toteuttaa myös suoraan ilman esiselvityshanketta Hakijalla on viralliset sopimuspartnerit sovittuna Viralliset sopimukset (Transnational cooperation agreement) tehtynä Jokaisen kumppanimaan vastinhankkeet valmiina Transnational-hankkeet ovat toteutusajaltaan pidempiä kuin esiselvityshankkeet Transnational-hankkeet ovat taloudellisilta resursseiltaan mittavampia (max ) Sivu

9 Miten edetäkv-hankkeeseen? Yleensäottaen kansainvälisen hankkeen hakumenettely ja kaavakkeet ovat aivan samat kuin paikallisissakin hankkeissa 1.Hanketta ohjaa jokin idea ja tarve 2.Hankkeessa on kumppanit ja sopimukset 3.Hankkeesta on jätetty hankehakemus ja saatu hankepäätös 4.Hankepäätöksen jälkeen seuraa hankkeen käynnistäminen, siihen liittyvät raportoinnit ja hankkeen päättäminen Sivu

10 Kansainvälisen hankkeen eteneminen 1) Mahdollinen esiselvityshanke (ei pakollinen) Sisältää: A) Esiselvityshankesuunnitelman -jossaontoimenpidekuvaukset: mitä, missä, milloin? - hankebudjetti B) Aiesopimus -Aiesopimus tehdään aina esiselvityshankkeen aikana -Aiesopimus on mahdollinen lupaus hankekumppaneilta jatkaa kohti yhteistä kansainvälistä hanketta Sivu

11 C) Päätökset: - Esiselvityshankkeesta tekee päätökset toimintaryhmä ja TE- keskus - D) Tulokset: - Esiselvityshankkeen tuloksena voi olla se, että hankekumppanit eivät päätyneet toteuttamaan yhteistäkansainvälistähanketta tai, - Mahdollinen yhteinen kansainvälinen Leaderhanke Tästä seuraa mahdollisesti: Sivu

12 2) Kansainvälinen "Transnational"- Leader hanke A) Hankehakemus ryhmälle B) KV- hankkeen vetäjän paikan auki julistaminen C) Osapuolten täytyy valita Leading LAG tai Lead Partner eli johtava hankekumppani, joka vastaa koko hankkeessa myös muiden kumppaneiden osuudesta D) Tarkka hankesuunnitelma, joka sisältääkotimaan ja kansainvälisten toimintojen kuvauksen, aikataulutuksensekäbudjetinyhteisille ja omille toiminnoille E) Asiakirjojen sekä yhteistyösopimuksen Transnational cooperationagreement allekirjoitukset F) Hanke alkaa, tekee suunnitellut toimenpiteet ja päättyy hankesuunnitelman aikataulun mukaan Sivu

13 3 KV-HANKKEEN MUISTILISTA Paikalliset toimintatyhmät ovat osaltaan kumppaneita hankkeessa Toimintaryhmän tulee hyväksyähankkeeseen mukaan tulevat kumppanit Hankkeen alussa laaditaan aiesopimus eli Letter of Intent kumppaneiden kesken Hankkeessa tehdään yhteisesti kumppaneiden kesken kansainvälinen yhteistyösopimus eli Transnational cooperation agreement KV-yhteistyösopimuksessa sovitaan kaikki hankkeeseen liittyvät yhteiset toimenpiteet, tavoitteet, vastuut, velvoitteet ja yhteiset kustannukset Transnationalcooperationagreement sisältääpartnereiden allekirjoitukset Sivu

14 3 KV-HANKKEEN MUISTILISTA Hankesuunnitelma tehdään myös suomeksi tarkka Suomen toimien kuvaus Osapuolten täytyy valita Leadin LAG tai Lead Partner eli johtava hankekumppani Johtava hankekumppani vastaa koko hankkeessa myös muiden kumppaneiden osuudesta Osapuolten täytyy sopia hankkeen yhteinen kieli, yleisesti käytetty on englannin kieli Täytetään KV- hankehakemus ja liitetään mukaan tarvittavatliitteet, jotka toimitetaan paikalliselle toimintaryhmälle päätöksentekoa varten Kansainvälisestä hankkeesta tekee päätöksen toimintaryhmän hallitus, jonka jälkeen TE- keskus tekee vielä hankkeelle ns. laillisuustarkastuksen Sivu

15 Kansainvälisen hankkeiden painopisteet Yleinen kehittämishanke Elinkeinollinen kehittämishanke Hankkeiden tavoitteena on lisätä osaamista tunnettuutta monipuolisuutta Sivu

16 Kansainvälinen toiminta voi kohdistua lapsiin ja nuoriin Sivu

17 Kansainvälinen toiminta voi kohdistua luontoon, opasteisiin ja reitteihin Sivu

18 Kansainvälinen toiminta voi pitää sisällään opintomatkoja Sivu

19 Kansainvälinen toiminta voi pitääsisällään workshop-eli työpajoja Sivu

20 Kansainvälinen toiminta voi kohdistua kulttuurien vaihtoon Sivu

21 Kansainvälinen toiminta voi kohdistua maaseutumatkailun kehittämiseen Sivu

22 Kansainvälinen toiminta voi kohdistua mm. maaseudun käsityö-, ruoka-ja palveluyrittäjyyden kehittämiseen Sivu

23 Kansainvälinen toiminta voi olla muilta oppimista ja kulttuurien välistäyhteistyötä Sivu

24 Maaseudun eräs menestystekijäon kyky vastata ulkopuolelta tuleviin haasteisiin Maaseutu on yhä riippuvainen ulkoisista muutosvoimista Maaseutuun kohdistuvat kansainvälistyvän yhteiskunnan kaikki muutospaineet Kansainvälisyysnäkökulma on osa maaseudun kehitystä Sivu

25 Kansainvälinen liikkuvuus on merkittävä tekijä seuraavissa asioissa: kieli- ja kommunikaatiotaidon parantuminen Sivu

26 ammatilliset valmiudet kehittyvät Sivu

27 itsenäistyminen & itseluottamuksen kasvu Sivu

28 suvaitsevaisuuden kasvu Sivu

29 Kansainvälinen hanketoiminta tuo toimintaan lisäarvoa Sivu

30 Kansainvälinen yhteistyö eri maaseutualueiden välilläon pitkän aikavälin toimintaa Sivu

31 4 KANSAINVÄLISEN TOIMININNAN HAASTEITA Organisaatiolle /Toimijalle/Yksilölle Erilaiset toimintatavat, EU- byrokratia ja sopimukset Erilaiset tottumukset, toimintakulttuurit ja käytännöt Kieliongelmista ja kulttuurieroista johtuneet vaikeudet Riittämätön tieto kansainvälisten kumppaneiden taustoista Ruohonjuuritason pienet askeleet Vaatii aikaa, rahaa ja resursseja ja ammattitaitoa Vaatii verkostoja Haasteena on löytäähyväja luotettava kumppani Haasteena projektimaisuus Sivu

32 4 KANSAINVÄLISEN TOIMININNAN HAASTEITA Jos on (vain) kaksi hankekumppania, ja toinen ei saa myöntävää rahoituspäätöstä Kariutuu koko kansainvälinen hanke Pitkän aikavälin toimintaa/odotusajat Hankevetäjät voivat vaihtua, kun odotellaan rahoituspäätöksiä Lainsäädäntöja sopimukset Vaatii tarkkuutta kirjoittaa sellainen yhteistyösopimus joka on kaikkien kumppanimaitten viranomaisten hyväksyttävissä Sivu

33 5 KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIA Kieli- ja kommunikaatiotaidon parantuminen Itsenäistyminen, itseluottamuksen ja suvaitsevaisuuden kasvu Ammatilliset valmiudet kehittyvät Työskentely/toiminta ulkomailla ja ulkomaalaisten kanssa parantavat työelämänvalmiuksia Matkustaminen ja vieraiden vastaanottaminen avartaa; kohtaamisia maailmalla ja kotona laajentaa omaa kokemuspiiriä monikulttuurisuus avartaa meidän jokaisen maailmankuvaa Sivu

34 5 KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIA Kasvavan liiketoiminnan mahdollisuus Ideoiden ja uusien mallien hyödyntäminen Kyse on ihmisten tutustumisesta toisiinsa ja yhdessä tekemisestä aina piilee positiivisia mahdollisuuksia kun tutustutaan uusiin ihmisiin ja kulttuureihin Ylpeys omasta alueesta ja yrityksestäsyntyy kun näkee miten muualla on Elämykset ja ennakkoluuloista pääseminen Hyvin suunniteltu ja yhdessätoteutettu kv-hanke on upea mahdollisuus kaikille osallistujille Sivu

35 Verkostot laajenevat Osallistujat saavat tilaisuuden tutustua, pohtia ja kokea yhdessä Tietojen ja taitojen karttuminen Erityisen hyväkun eri toimialojen toimijoita saadaan samaan hankkeeseen syntyy yhteistyötä, tiedon vaihtoa, uusia ideoita Alueelliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot Jatkuvuus hankkeen jälkeen tärkeää Uusien KV-yhteyksien ja verkostojen muodostuminen Sivu

36 Toteuttajan mahdollisia toimenpideesimerkkejä Kontakti-, koulutus-ja työpajapäivät kotimaassa ja/tai ulkomailla Messut ja markkinat OPINTOMATKAT -Yritysvierailut, tutustuminen alueeseen ja kulttuuriin, työharjoittelut SÄHKÖINEN KOHTAUSPAIKKA - Chat istunnot - Hankkeen nettisivut Siv

37 Menetelmä-esimerkkejä Faceto faceand learningbydoing kieltä ei tarvita kun tekeminen on yhteistä Työpajat, luennot, match making - tilaisuudet Mallioppiminen työharjoittelut, tapahtumat, benchmarking Tuote-ja pilottitestaus palautteen saamisen/ antamisen tärkeys Sivu

38 6ESIMERKKEJÄKAUDEN KANSAINVÄLISESTÄHANKETOIMINNISTA Nuorten Safkamatka Eurooppaan Nuorten Safkamatka Eurooppaan Sivu

39 Sivu

40 Kansainvälistyvät tuottajat IMPROVE Sivu

41 MAP- Moving Around the Provinces Maaseutumatkailuyritysten verkostoitumishanke Sivu

42 CPPH Connecting People with their Peatland Heritage Euroopan suoluontomatkailun kehittämishanke Sivu

43 VILLAGE RADIO Radio-ohjelmakoulutuksia ja kansainvälisiä radioleirejä Sivu

44 7 KV HANKKEIDEN TULOKSIA Uusia tuotteita Liiketoiminnan kasvua Uusia toimintatapoja Työmahdollisuuksia Uusia markkinoita tuotteille Palveluja Tietotaidon ja kokemuksen vaihtoa Kontakteja & Ystävyyssuhteita Sivu

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma RAUTJÄRVEN KUNTA Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015-2017 Natunen Juha-Pekka 16.12.2014 Sisällys Tiivistelmä Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma 2015 2017 2 Rautjärven alueen markkinointisuunnitelma

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Interreg Pohjoinen 2014-2020

Interreg Pohjoinen 2014-2020 Interreg Pohjoinen 2014-2020 Osa-alue Nord ja osa-alue Sápmi Yhteistyön taustalla Toimintalinjat Painopiste -alueet Palvelusektorin palveluelinkeinot Perusteollisuuden ja pk-yritysten välinen yhteistoiminta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013 loppuarviointi Pihlavisto, Laura 2014 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry:n ohjelmakauden 2007-2013

Lisätiedot

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille 1. Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Satasilta. Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille. Kehittämistä. Investointeja. Uutta toimintaa.

Satasilta. Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille. Kehittämistä. Investointeja. Uutta toimintaa. Satasilta Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille Kehittämistä Investointeja Uutta toimintaa Talkoita Sisällysluettelo Pääkirjoitus...2 Sisällysluettelo...2 Maaseutuohjelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot

MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN

MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN Innostu kansainvälisyydestä! Miten kansainvälisyys saadaan yhdistettyä järjestön toimintaan? Mitä tapoja on järjestää kansainvälistä toimintaa ja

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Pieni opas kylien kansainvälistymiseen Mitä on kansainvälistyminen? Kansainvälistyminen on oppimista, siirtämistä, ymmärtämistä, verkostoitumista, kauppaa mutta erityisesti kansainvälistyminen on oman

Lisätiedot

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013

YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 YKKÖSMAASEUDUN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI OHJELMAKAUDELTA 2007 2013 Elokuu 2015 Sisällys Tiivistelmä loppuraportista... 1 OSA 1 - KANTRI RY:N TOIMINTA 1 JOHDANTO... 2 2 KANTRI RY LEADER-RYHMÄNÄ...

Lisätiedot

Auli Lepistö Säkylä 050 531 5093 auli.lepisto@digiteekki.fi. Digineuvos - hanketyökalu

Auli Lepistö Säkylä 050 531 5093 auli.lepisto@digiteekki.fi. Digineuvos - hanketyökalu Auli Lepistö Säkylä 050 531 5093 auli.lepisto@digiteekki.fi Digineuvos - hanketyökalu 1 Digiteekki Oy Verkkopalveluiden suunnittelu ja -toteutus Tietotekniikkakoulutus Hankkeiden hallinta Kahden hengen

Lisätiedot

SUOMEN AUDIOVISUAALISEN ALAN YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN

SUOMEN AUDIOVISUAALISEN ALAN YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN SUOMEN AUDIOVISUAALISEN ALAN YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN Kahden kyselyn valossa: I. Tuotantoyhtiöiden toimien maantieteellinen kartoitus 2006-2009 II. Ulkomaiset rahavirrat av- teollisuuteen, tilastointipilotti

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Opas on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanketta (2014). Sisällysluettelo Mistä EU-rahoitusta

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013 Työskentelyiden koonti Business Arena Oy ENSIMMÄINEN PÄIVÄ Osallistujat katsoivat menneen kauden oppeja ja loivat siltaa tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013 Hakemus Leader- toimintaryhmäksi Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. KEHITTÄMISEN LÄHTÖTILANNE... 4 2.1 Kolmen

Lisätiedot

HANKESUUNNITTELUKOULUTUS MAASEUDUN KEHITTÄJILLE

HANKESUUNNITTELUKOULUTUS MAASEUDUN KEHITTÄJILLE HANKESUUNNITTELUKOULUTUS MAASEUDUN KEHITTÄJILLE Tilaaja Toteuttaja Maaseutuverkostoyksikkö http://www.maaseutu.fi/fi/index/maaseutuverkosto.html Seinäjoen ammattikorkeakoulu www.seamk.fi Kouluttajat Sinikka

Lisätiedot

Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen

Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen Kun järjestät tilaisuutta yksin tai yhteistyössä muistilista onnistuneeseen tilaisuuden järjestämiseen Koulutus-, yleisö- ja luentotilaisuudet ovat yhdistysten toiminnan kannalta tärkeitä näkymisen, tiedottamisen

Lisätiedot