ASIAKASFOORUMI RIIHIMÄELLÄ. Hyvinkää-Riihimäki-Eteva yhteistyöhanke vammaisten lasten ja heidän perheidensä palvelujen kehittämiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKASFOORUMI 1.11.2012 RIIHIMÄELLÄ. Hyvinkää-Riihimäki-Eteva yhteistyöhanke vammaisten lasten ja heidän perheidensä palvelujen kehittämiseksi"

Transkriptio

1 ASIAKASFOORUMI RIIHIMÄELLÄ Hyvinkää-Riihimäki-Eteva yhteistyöhanke vammaisten lasten ja heidän perheidensä palvelujen kehittämiseksi

2 Hyvinkää, Riihimäki ja Eteva yhteistyössä Tavoitteena on kehittää vammaisten lasten ja heidän perheidensä palveluja perinteisestä palveluviidakkonäkökulmasta enemmän kohti yhtä luukkua Asiat, joihin kehittämistyöllä pyritään vaikuttamaan: Perheiden tukeminen ja rinnalla kulkeminen Yksilölliset tukiratkaisut, jonka lähtökohtana osaava tuen ja palvelutarpeen arviointi perhekeskeistä elämänsuunnittelun toimintamallia käyttäen.

3 Eri toimijoiden vuoropuhelun lisääminen Palvelutuottajaverkoston kokoaminen niin, että perheiden käytössä oleva palveluvalikko monipuolistuu Taustaideana ns. palveluintegraattori-toimintamalli ja sen soveltaminen vammaispalveluihin Lue lisää osoitteesta: Yksi esimerkki palveluintegraattori-toimintamallista on ikäihmisten palveluihin suunnattu Tampereen Kotitori Vammaispalvelujen valtakunnallista kehittämishanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelma. Eteva kuntayhtymä on mukana valtakunnallisessa hankkeessa omalla osahankkeellaan ja tekee kehittämistyötä yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

4 Asiakaslähtöisempien toimintamallien kehittäminen Nykypäivänä korostetaan asiakaslähtöisyyttä. Se tarkoittaa ihmisten kuulemista ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä itseä koskevassa päätöksenteossa, palveluissa ja niiden kehittämisessä. Asiakaslähtöisyys toteutuu vasta silloin, kun tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, ei vain häntä varten. Asiakasraati, asiakasneuvosto ja erilaiset foorumit ovat esimerkkejä yhteiskehittämisestä. Vammaispalveluhankkeen Hyvinkään, Riihimäen ja Etevan yhteishanke kokosi alueen perheitä mukaan Asiakasfoorumiin, jonka tavoitteena oli kehittää palveluja yhdessä sekä saada kattavaa tietoa alueen perheiltä heidän tarpeistaan.

5 Asiakasfoorumin toteutus Tilaisuuteen oli tarkoitus kutsua 2 riihimäkeläistä ja 2 hyvinkääläistä perhettä. Toiveena oli, että molemmista kunnista osallistuisi perhe, jossa on alle kouluikäinen vammainen lapsi sekä perhe, jossa on kouluikäinen vammainen lapsi. Lisäksi toivottavaa oli, että perheiden lapset edustaisivat eri vammaryhmiä (esim. kehitysvamma, cpvamma, liikuntavamma, aistivamma jne.) Perheiden valitsemiseen ja kutsumiseen osallistuivat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntoutusohjaajat Päivi Malmivaara ja Eeva Saukkonen, Riihimäeltä palveluneuvoja Tiina Ahlqvist ja varhaiskasvatuspäällikkö Marjut Helenius. Hyvinkäältä sosiaalityöntekijä Erika Kivelä ja kehitysvammahuollon palveluohjaaja Virpi Laiho.

6 Hyvinkää, Riihimäki ja Eteva ovat yhteistyössä valtakunnallisessa Vammaispalveluhankkeessa. Tavoitteena on kehittää vammaisten lasten ja heidän perheidensä palveluohjausta. Tunnustettu haaste nykypäivän lapsiperheiden palveluissa on koordinoimattomuus ja hajanaisuus. Tarkoituksena onkin nyt uudistaa nykyistä toimintamallia kohti yhden luukun mallia ja niin, että perheiden käytettävissä on yleisen palveluohjauksen lisäksi intensiivinen palveluohjaus ja enemmän valinnan mahdollisuuksia. Hankkeen kohderyhmäksi on valittu vammaiset lapset oppivelvollisuuden loppuun asti. TERVETULOA Vammaispalveluhankkeen sosiaalialan osaamiskeskusten Pikassoksen ja Sosiaalitaidon sekä KUULAShankkeen kanssa järjestämään ASIAKASFOORUMIIN Toimintakeskus Rivakassa Käpälämäenkatu 14, Riihimäki Tilaisuus alkaa klo 18:00 Kahvi- ja iltapalatarjoilu klo 17:30 alkaen. Asiakasfoorumin tarkoituksena on kuulla alueen perheitä kehittämistyön perustaksi. Tilaisuudessa tullaan toimimaan ja keskustelemaan pääosin kolmen teeman ympärillä: Lapsen saamat palvelut Perheen arjen sujuvuus Vanhemmuuden tuki Toivomme teidän miettivän etukäteen edellä mainittuja teemoja perheenne näkökulmasta. Lisäksi toivoisimme teidän kutsuvan tilaisuuteen henkilöitä verkostostanne. Nämä henkilöt voivat olla esim. päiväkodin tai koulun henkilökuntaa, isovanhempia, kummeja, asiantuntijoita tai muita henkilöitä, jotka viettävät aikaa lapsenne kanssa. Osallistuvien henkilöiden määrä (perhe +verkosto), erityisruokavaliot sekä mahdollisen lapsiparkin tarve tilaisuuden ajaksi toivotaan ilmoitettavan mennessä projektityöntekijä Kaisa Hänniselle puhnro:

7 Asiakasfoorumin toteutus Asiakasfoorumi toteutettiin yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskusten Pikassoksen ja Sosiaalitaidon sekä KUULAS-hankkeen kanssa. Tilaisuuden vetäjinä toimivat Seija Junno, kehittämispäällikkö, KASPERI II Väli-Suomen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämishanke ja Tytti Rantanen, projektikoordinaattori, KUULAShanke Tilaisuuteen osallistui yksi hyvinkääläinen perhe ja 3 riihimäkeläistä perhettä. Työskentelystä: Aluksi perheet keskustelivat ja kirjasivat kolmesta teemasta. Sen jälkeen verkosto kommentoi ja täydensi aiheita Keskusteltiin yleisesti teemoista Lopuksi seinällä oli 4 jatkettavaa lausetta, jotka perheet täydensivät ja verkostolle annettiin mahdollisuus jälleen kommentointiin.

8

9 9

10 Lapsen saamat palvelut

11 Lapsen saamat palvelut TOIMII sairaalapalvelut: Lastenlinna, HUS, LNEU, fysioterapia Apuvälinekeskus toiminta- ja puheterapia ilmaisvaipat vapaa-ajan avustaja EI TOIMI tilapäishoito omaishoidontuki KELA kunnan määrärahat hakemukset ei mene läpi tiedonjako koskien erilaisia avustuksia palvelujen koordinointi hammashoito tiedottaminen palvelumahdollisuuksista ja oikeuksista apuvälineet kuljetuspalvelut puheterapeutti neuvola avustaja taksiin lapselle ei ole harrastuksia Yhteistyö viranhaltijoiden kanssa lämmin terapia-allas missä lastenlääkäri? aamuhoito lomahoito ip palveluista tiedottaminen harrastustoiminta ikä ja kiinnostus huomioituna ei ole mahdollista saada kaikkia terapioita, vaikka lapsi niitä selvästi tarvitsee yksi taho, josta eri tuet ym. on mahdollista saada

12 Verkosto Perusterveydenhuollosta vaikea saada palvelua (esim. lapsen korvien tutkiminen tai hammashoito) Perheet käyttävät yksityisiä palveluja Perusterveydenhuollon lausunnot eivät mene läpi Terapeutista kuulostaa arkipäiväiseltä eikä hänelle ole tietoa kaikista palveluvaihtoehdoista ( voisi ohjata esim. yhdelle luukulle). Terapeutti on kuitenkin paljon perheen kanssa tekemisissä ja lähellä perhettä. Kokee, että rooli voisi olla laajempikin. Lomahoito = lasten säilömistä (syysloma, hiihtoloma) Loma on lomaa lapsellekin Asennemuutosta tarvitaan (niin kauan kuin tietyt rakenteet ovat olemassa, mikään ei muutu)

13 Arjen sujuminen

14 Arjen sujuminen TOIMII EI TOIMI päiväkoti ja avustaja asuminen 3. kerros, ei hissiä kuntoutus tilapäishoito (kaukana) fysioterapia avustajaa ei saa päiväkotiin koulu avustaja kuljetusavustukset autottomille päiväkoti hengähdystauot + itsestä huolehtiminen apuvälineet avustaja taksiin musiikkiterapia toimii erinomaisesti Riihimäellä aamuhoito lomahoito ip Puhutaan hoitopaikoista säilöinä Palvelusäätiöltä hoitaja kotiin hoitaja kotiin (myös sisarukset) TÄRKEÄ JUTTU: ympärivuorokautisen päiväkodin käyttö tilapäishoitona useammalle lapselle yhtäaikaisesti ei tietoa, mistä apuvälineitä on mahdollisuus saada

15 Verkosto Vanhempien jaksaminen Kotiin hoitoapu, koska vanhemmat eivät halua viedä lastaan kenen tahansa luokse Tyytymättömyys perhehoidon järjestymiseen. Voisiko vuoropäiväkotia hyödyntää lyhytaikaishoidon järjestämisessä? Oikeutettu hoitajaan, mutta kuka hoitaa?? Hoitaja ei saa olla sukulainen, sukulaiselle ei makseta. Viranomaistyön toimimattomuus

16 Verkosto Perheet miettivät, mitä kannattaa puhua viranomaiselle Lapsi on liikuntarajoitteinen, jolloin ei ole oikeutettu tilapäishoitoon. Tulkinnanvaraisuus palvelujen järjestämisessä. Selkeiden pelisääntöjen puutteet? Kunnan soveltamisohjeilla ei voi perustella.

17 Vanhemmuuden tuki

18 Vanhemmuuden tuki TOIMII vertaistukikahvila (Riihimäellä) lastenhoito järjestetty vanhempien toimesta EI TOIMI perheen ja lapsen vapaa-ajan toiminta vertaistuki missä? hengähdystauot vertaistuki myös isovanhemmille mikä vertaistuki? tilapäishoito tapauskohtainen avun arviointi (TE-toimisto, Perusturva, KELA, taloudellinen tuki) Kehitysvammaisen lapsen ja muulla tavoin vammaisen lapsen perheiden palvelujen välissä on kuilu Vammaisen lapsen vanhemman työssäkäynti Suomalainen malli; joko olet töissä tai olet työtön. Virastot hyppyyttävät keskenään Paljon asioita kaatuu isovanhempien harteille, pitäisi olla muita vaihtoehtoja

19 Verkosto Eräs äiti on lupautunut lähtemään vertaisena tapaamaan perhettä, johon syntyy vammainen lapsi. Yhteydenottoja ei ole kuitenkaan tullut. Huoli on tulevaisuudessa, mitä sitten (koulun alku jne. Kenen kanssa näistä puhua?)

20 Jos saisimme käyttöömme enemmän kunnan työntekijän aikaa, käyttäisimme sitä.. tiedon saamiseen hakemusten täyttöapua apua kansalaisaloitteiden tekemisessä asioiden ajamisessa

21 Perhettämme auttaisi parhaiten Rahallinen tuki Asioiden nopeampi kulku (esim. päätökset ym.) Tilapäishoito se puuttuu läheltä, kotiin hoitaja ennaltaehkäisevä tuki vanhemmille jaksamiseen lain velvoittama tiedon anto ryhmätilapäishoito

22 Voisin maksaa itse palvelusta, joka eikö palvelut jo makseta itse? lapsen hoito jos löytyisi ammattitaitoinen hoitaja kotiin jos olisi käytössä lämmin terapia-allas (ei kuitenkaan 55 /h)

23 Unelmatilanteessa tuki ja palvelut olisi järjestetty lähellä tulisi keskitetysti yhdestä paikasta saisin hoitaa lasta itse kotona ei tarvitsisi kokoajan katsoa kelloa

24 Palautetta Palautteita tilaisuudesta kysyttiin osallistujilta kaavakkeella (ks. seuraava dia). Niitä palautui 4kpl, joista 3 perheeltä ja yksi verkoston edustajalta. Kokonaisuutena palaute oli hyvää ja tilaisuus vastausten perusteella onnistunut. Epäselväksi jäi, kuinka tilaisuudessa esille tulleet asiat vaikuttavat tulevaisuudessa palveluihin Hienosti suunniteltu kokonaisuus Tiettyihin osioihin olisi ehkä tarvittu enemmän aikaa käsitellä asioita ja kokemuksia. Toivottavasti tämä uusitaan joskus ja hanke toimii käytännössä.

25 Palautekaavake Edustin tilaisuudessa perhettä verkostoa? Palvelu, jota palaute koskee: Asiakasfoorumi/Vammaispalveluhanke Erittäin hyvin/paljon RASTITA VAIHTOEHTO Hyvin/ paljon Huonosti/ vähän Erittäin huonosti/vähän En osaa sanoa Vastasiko tilaisuus odotuksianne? Koitko, että sait asiasi kuuluviin? Miten tilaisuus kokonaisuutena onnistui? Mihin asioihin olisi pitänyt kiinnittää huomiota?: Vapaa sana (esim. mitä mieltä olit tilaisuudessa käytetystä toimintatavasta/menetelmästä?): KIITOS PALAUTTEESTA!

26 Yhteenvetoa ja asiat, joiden parissa hankkeessa jatketaan Tilaisuus herätti paljon mielenkiintoa. Erikoissairaanhoidon ja erityistason palvelut toimivat, kunnan ei. Apu perheiden arjessa ei toimi, jokapäiväinen elämä aamusta iltaa tökkii. Kokonaisvaltaisuus puuttuu, ei sovitettu perheen arkeen! Perhe ei saa pyytämättä ohjausta, neuvontaa ja tietoa Eri toimijat ja sektorit olisi saatava saman pöydän ääreen ja eri toimijoiden välistä vuoropuhelua lisättävä Lyhytaikaishoidon järjestelyiden kehittäminen tarpeellista

27

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS

LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Vajaaliikkeisten Kunto Bot för Rörelsehindrade Ry Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -projekti LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUKSEN JA ARJEN SUJUVUUS Osaprojekti Tutkimusraportti Jorvin piirin asiantuntijatoimikunta

Lisätiedot

SISÄLTÖ Kartoituksen tarkoitus Kartoituksen aineisto Vertaistukiryhmät Paikallinen vaikuttaminen lapsiperheiden asioissa Vanhemmat verkossa

SISÄLTÖ Kartoituksen tarkoitus Kartoituksen aineisto Vertaistukiryhmät Paikallinen vaikuttaminen lapsiperheiden asioissa Vanhemmat verkossa Lea Vaitti Suuntaviivoja erityistä tukea tarvitsevien lasten perheiden vertais- ja vaikuttamistoiminnan kehittämiseen Vaikuttava vertaistoiminta -hanke (2011 2013) Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Painopaikka: Esa Print Oy, Lahti Taitto: Mac&Me/Virpi Sirpelä Kannen

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten lapsuudenkodista itsenäistyminen

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten lapsuudenkodista itsenäistyminen Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten lapsuudenkodista itsenäistyminen Esiselvitys Sari Valjakka Aspa-selvityksiä 1/2015 ISBN 978-952-5680-97-3 (pdf) ISSN 1795-6005 (pdf) Kannen kuva:

Lisätiedot

Valtakunnallinen vammaispalveluhanke

Valtakunnallinen vammaispalveluhanke Loppuraportti 1.9.2012 31.10.2013 Valtakunnallinen vammaispalveluhanke Kehittämishanke 2, 2012-2013 Marketta Salminen, Eteva kuntayhtymä 16.12.2013 SISÄLTÖ Tiivistelmä 2 1. VAMMAISPALVELUIDEN KASTE-HANKEKOKONAISUUS

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014

Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014 Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosion alkukartoitus 2014 Pois syrjästä hankkeen Säkylän kehittämisosiossa tehtiin kevään 2014 aikana kysely kaikille alakouluikäisten huoltajille. Kyselyt välitettiin

Lisätiedot

Alkusanat...4. 1. Projektin taustaa...4. 2. Projektin päämäärät ja tavoitteet...6. 3. Projektin organisointi ja vastuut...7. 3.1. Ydintiimi..

Alkusanat...4. 1. Projektin taustaa...4. 2. Projektin päämäärät ja tavoitteet...6. 3. Projektin organisointi ja vastuut...7. 3.1. Ydintiimi.. 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat...4 1. Projektin taustaa.....4 2. Projektin päämäärät ja tavoitteet.....6 3. Projektin organisointi ja vastuut.....7 3.1. Ydintiimi..8 3.2. Aluetiimi..8 4. Projektin aikataulu

Lisätiedot

Vammaispalveluhanke Lapin osahanke Sari Mehtälä

Vammaispalveluhanke Lapin osahanke Sari Mehtälä KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Vammaispalveluhanke Lapin osahanke Sari Mehtälä 2013 M Y L L Ä R I N T I E 3 5, 96400 R O V A N I E M I Sisältö Sisältö... 1 Tiivistelmä... 2 1. Lappi osana vammaispalveluhanketta...

Lisätiedot

Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon?

Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon? Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon? Seminaariin osallistuneista (160) terveydenhuollon toimijoista yhteensä 72

Lisätiedot

PALVELUOHJAUS JA VANHEMMUUDEN TUKEMINEN HANKKEEN 1.2. 31.12.2012 LOPPURAPORTTI

PALVELUOHJAUS JA VANHEMMUUDEN TUKEMINEN HANKKEEN 1.2. 31.12.2012 LOPPURAPORTTI 2012 PALVELUOHJAUS JA VANHEMMUUDEN TUKEMINEN HANKKEEN 1.2. 31.12.2012 LOPPURAPORTTI Suunnannäyttäjä Päivi Ojanen 21.12.2012 Tampereen kaupunki Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Palveluohjaus ja vanhemmuuden

Lisätiedot

ARVOKAS ARKI LAPSELLE!

ARVOKAS ARKI LAPSELLE! ARVOKAS ARKI LAPSELLE! ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN LASTEN KEHITYKSEN TUKENA PAULA KORKALAINEN (toim.) ARVOKAS ARKI LAPSELLE! ARVOKAS ELÄMÄ LASTENSUOJELU JA PERHEHOITO VAMMAISTEN

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 alvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke Varsinais-Suomen hanke-osio Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 http://www.turku.fi/palvelumuotoiluhanke 30.4.2015 Timo Pettersson Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

YHTEENVETO: Vertaisen arvio ja oma arvio + Ohjausryhmien arvio osahankkeen tuloksellisuudesta

YHTEENVETO: Vertaisen arvio ja oma arvio + Ohjausryhmien arvio osahankkeen tuloksellisuudesta Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 YHTEENVETO: Vertaisen arvio ja oma arvio + Ohjausryhmien arvio osahankkeen tuloksellisuudesta 1. edistänyt palvelukokonaisuuden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA

KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä KESKI-SUOMEN JA POHJANMAAN MAAKUNTIEN VERKOSTOITUNUT VAMMAISTYÖN KEHITTÄMISYKSIKKÖ-HANKE POKEVA VÄLIRAPORTTI syksy 2008 Tero Oinonen, Ulla Yli-Hynnilä, Armi Mustakallio

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Porvoo Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1 Yhteydenottojen lukumäärät... 3 2.2 Yhteydenottojen sektorit... 5 2.3 Yhteydenottojen

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila, Sysmä Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen...

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Oivan kunnat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lasten kuntoutuksen toimintamalli

Oulunkaaren kuntayhtymän lasten kuntoutuksen toimintamalli LIITE 7 Pirjo Lappalainen Oulunkaaren kuntayhtymän lasten kuntoutuksen toimintamalli SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 OSA I 2 LASTEN HYVÄN KUNTOUTUKSEN VISIO OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄSSÄ... 6 3 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 (21) LIITTOKOKOUS 2013 Aika 25.5.2013 kello 9.55 16.28 Paikka Osallistujat Tampere-talo, Rondo-sali Liittokokoukseen osallistui 124 äänivaltaista edustajaa.

Lisätiedot

PALVELUJEN KEHITTÄMINEN LAPSEN TAI NUOREN OMAISHOITAJAN JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA

PALVELUJEN KEHITTÄMINEN LAPSEN TAI NUOREN OMAISHOITAJAN JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN LAPSEN TAI NUOREN OMAISHOITAJAN JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA Katariina Niukkala Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Ylempi ammattikorkeakoulu Sosiaaliala Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN AVOIMEN JA MATALAN KYNNYKSEN PALVELUIDEN KARTOITUS KESKI- JA LÄNSI-UUDENMAAN ALUEELLA

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN AVOIMEN JA MATALAN KYNNYKSEN PALVELUIDEN KARTOITUS KESKI- JA LÄNSI-UUDENMAAN ALUEELLA LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN AVOIMEN JA MATALAN KYNNYKSEN PALVELUIDEN KARTOITUS KESKI- JA LÄNSI-UUDENMAAN ALUEELLA Eeva - Maija Laine Laura Mattila Noora Voutilainen Diakonia Ammattikorkeakoulu, DIAK

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

Map Minun asumisen polkuni -projekti. Loppuraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 4.6.2014 / Ritva Hämäläinen

Map Minun asumisen polkuni -projekti. Loppuraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 4.6.2014 / Ritva Hämäläinen Map Minun asumisen polkuni -projekti Loppuraportti Savon Vammaisasuntosäätiö 4.6.2014 / Ritva Hämäläinen 1 Map-loppuraportin sisältö eli mistä asioista tässä raportissa kerrotaan? 1. Tietoa Map-projektista

Lisätiedot

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 2/2008 Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas

Lisätiedot

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä 2012 w w w. s o s - h a n k e. f i Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TAUSTATIEDOT... 5 2.1 Sukupuoli... 5 2.2

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot