PUUPPOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUPPOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PUUPPOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 SISÄLLYS 1. TERVETULOA PUUPPOLAN PÄIVÄKOTIIN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT LAPSEN ARKI PÄIVÄKODISSA LAPSEN PÄIVÄHOIDON ALOITUS TOIMINNAN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA ESIOPETUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN KASVATUSKUMPPANUUS TULEVAISUUDEN VISIOT

3 1. TERVETULOA PUUPPOLAN PÄIVÄKOTIIN Puuppolan päiväkoti toimii samassa kiinteistössä Puuppolan koulun kanssa. Päiväkodissamme on kolme lapsiryhmää: Kissankellot (3-6v.), Päivänkakkarat (5-6v.) ja puolipäiväesiopetusryhmä Leinikit. Hoitopaikkoja meillä on 55. Henkilökunta Johtaja: Kissankellot: Johtajalla on vastuualueena Puuppolan ja Liinalammin päiväkodit sekä alueiden perhepäivähoito 1 erityislastentarhanopettaja 1 lastentarhanopettaja 1 lastenhoitaja Päivänkakkarat: 2 lastentarhanopettajaa 1 lastenhoitaja Leinikit: 1 lastentarhanopettaja Ryhmissä työskentelee lisäksi erityisavustaja ja tarvittaessa varahenkilö. Toiminnassa on mukana myös alan opiskelijoita ja harjoittelijoita. Koulun kanssa yhteisiä työntekijöitä ovat keittiöhenkilökunta, siistijät ja laitosmies. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. koulun henkilökunta, seurakunta, kulttuuriaitta ja alan oppilaitokset. 3

4 2. PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Haluamme tarjota lapsille turvallisen hoitopäivän. Pidämme tärkeänä hyvää perushoitoa ja huomioimme jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet parhaamme mukaan. Ohjaamme lapsia arvostamaan hyviä käytöstapoja, erilaisuutta ja ympäristöä. Haluamme antaa lapsille riittävästi aikaa leikkimiseen. Hyvän päivähoidon perustana on luottamuksellinen yhteistyö kodin kanssa. Teemme kasvatustyötä yhdessä, mutta omat vanhemmat ovat aina oman lapsensa asiantuntijoita. Olisiko tänään se päivä, se kiireetön. En suorittaisi, minun ei täytyisi, eikä olisi pakko. En yrittäisi näyttää, että minä osaan, tiedän ja kerkiän. En olla paras ja tehokkain. Kuitenkin tahtoisin olla jotain, jokin korvaamaton ja tärkeä Leikkikaveri. -Katriina Ahonen- 3. LAPSEN ARKI PÄIVÄKODISSA Päivähoitoa aloitettaessa perheelle varataan mahdollisuus tutustua lapsen hoitopaikkaan ennen hoidon alkua. Lapsen hoitopäivä voi alussa olla myös lyhyempi ja vanhemmat voivat osallistua lapsen päivään tarpeen mukaan. Perheiden kanssa täytetään palvelusopimus, johon kirjataan vanhempien yhteystiedot, hoitoajat ja muut tärkeät asiat. Alkukeskustelu pidetään pian hoidon aloittamisen jälkeen, jossa kuunnellaan vanhempien toiveita ja tarpeita. Jokaiselle lapselle tehdään yhdessä vanhempien kanssa varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) ja esiopetusikäisille esiopetuksen oppimissuunnitelma. Melkein meidän pihasta alkaa suuri maailma: Metsä pilven korkuinen, lampi meren laajuinen. Pihapolku koivikossa pian häipyy kadoksiin. Kaarnavene lammikossa kelluu näkymättömiin. Outo suuri maailma on heti portin takana. 4

5 3.1 Lapsen päivähoidon aloitus Lapsen hyvä hoitopäivä alkaa siitä, että hänet huomioidaan hoitoon tullessa. Se luo lapselle turvallisuuden tunnetta ja luottamusta jäädä hoitoon. Lasta haettaessa pyrimme vaihtamaan päivän kuulumiset vanhempien kanssa. Toivomme, että vanhempien on helppo tulla juttelemaan asioista henkilökunnan kanssa. Toimintaamme ohjaa selkeä päiväjärjestys, joka antaa kehykset muulle toiminnalle. Kiusaamista emme hyväksy ja siihen puutumme heti. Kiusaamistilanteet selvitetään ja niistä puhutaan lapsille ja vanhemmille. Toivomme avointa keskustelua ja yhteisiä sopimuksia, joihin sitoudutaan. 3.2 Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen Ryhmän toiminnan suunnittelu perustuu Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Jokainen ryhmä pyrkii luomaan kasvatusympäristön, joka tukee juuri sen ryhmän lasten kasvua ja kehitystä. Toimiva ympäristö kannustaa lasta omatoimisesti kokeilemaan, tutkimaan ja oivaltamaan asioita. Toimintaa pyrimme järjestämään mahdollisuuksien mukaan pienryhmissä. Tämä mahdollistaa lasten yksilöllisemmän huomioimisen. Pienryhmiä voidaan muodostaa eri tavoin; lasten iän, kehityksen, tuen tarpeiden tai ryhmän toimivuuden mukaan. Myös lasten omia toiveita, ideoita ja kiinnostuksen kohteita huomioidaan suunnittelussa. Pienryhmätoiminta voi olla esim. musiikkia, kädentöitä, liikuntaa, kynätehtäviä, satuja ja leikkejä. Ympäröivä luonto tarjoaa meille hyvät mahdollisuudet retkeilyyn, luonnon tutkimiseen ja luonnonmateriaalien käyttöön. Luonnon ja ympäristön kunnioitus on mukana kaikessa arjen toiminnassa, ohjaamme lapsia esim. jätteiden lajitteluun. Erityisesti huomioimme toiminnassa vuodenajat ja juhlapyhiin liittyvät perinteet. 5

6 4. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen tueksi jokaiselle lapselle laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu. Lapsen vasu on lapsen tarina, jota lapsi, hänen vanhempansa ja kasvattajat luovat yhdessä päivähoitovuosien ajan. Vasulla on iso merkitys, miten lapsen toiminta, tuki ja tavoitteet toteutuvat päivähoidossa. Henkilökunnan tehtävä on käyttää vasua työvälineenä lapsen tavoitteellisen kehityksen toteutumiseksi. Päiväkoti tekee yhdessä vanhempien kanssa yhteistyötä eri terapeuttien (esim. puhe-, toiminta- ja fysioterapia), sosiaalityön, lastenpsykologien ja neuvolan kanssa. Esiopetuksessa kiinnitämme erityisesti huomiota lapsen työskentelytaitoihin ja ryhmässä toimimiseen. Päiväkotimme esiopetusryhmät tekevät yhteistyötä Puuppolan koulun eritysopettajan ja alkuopetuksen kanssa. 4.1 Lapselle ominainen tapa toimia Päiväkotiryhmä suunnittelee toimintaa niin, että jokaiseen päivään sisältyy lapselle ominaisia tapoja toimia: leikkimistä, liikkumista, tutkimista sekä taiteellista kokemista ja ilmaisemista. Meidän tehtävänä on myös edistää lasten keskinäisten suhteiden syntymistä. Kielen merkitys ja käyttö korostuvat kaikissa arjen tilanteissa ja toiminnoissa. Kieli liittyy olennaisena osana lapsen tapaan toimia ja olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Kieli jäsentää lapsen kokemusmaailmaa ja hänen ajattelunsa ja luovuutensa perustuu siihen. Kieli auttaa ymmärtämään ja käsittelemään tunteita, se opitaan vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Leikki on lapsen elämässä erityisen tärkeässä asemassa. Lapset leikkivät leikkimisen itsensä vuoksi ja parhaimmillaan se tuottaa heille syvää tyydytystä. Lapset eivät leiki oppiakseen, mutta oppivat leikkiessään. Leikki on lapsen tapa toimia yhdessä toisten lasten kanssa. Pienet lapset tarvitsevat leikin oppimiseen ja ohjaukseen aikuista tai vanhempaa lasta. Leikeissään lapset oppivat, tutkivat, hankkivat tietoja ja käsittelevät omia kokemuksia ja tuntemuksiaan. Leikki lisää myös lasten mielikuvitusta. LEIKIN AIKA Lattialle istuudun, kun leikkiminen alkaa. Lapset siitä riemastuu ja pomppii tasajalkaa. Palloa me heitellään, niin iloisena tässä. Leikin aika parhainta, onhan elämässä. Pallot väliin karkailee ja lapset ryntää perään. Eihän mummo ehdikään, niin nopeasti enää. Leikitään ja touhutaan, pienten lasten kanssa. Ilakoiden nauretaan ja kaikilla on hauskaa. Kun leikki alkaa väsyttää niin pallot talteen pannaan. Ison halin, lapsukaiset, mummollensa antaa. Paula Tarvainen 6

7 4.2 Esiopetus päiväkodissamme Päiväkodissamme esiopetusikäisten lasten määrä on suuri. Esiopetus on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, joka pohjautuu valtakunnallisiin esiopetuksen perusteisiin. Tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen ja oppimisedellytysten parantaminen ennen kouluikää. Jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle tehdään esiopetuksen oppimissuunnitelma. Suunnitelmaan on kirjattu yhdessä vanhempien kanssa lapsen yksilölliset tavoitteet, kehitys, lapsen tiedot, taidot ja kokemukset sekä erityistarpeet ja muut lapselle tärkeät asiat. Jyväskylän kaupungin esiopetuksen linjaukset määrittävät yksiköiden esiopetuksen oppimissuunnitelman yleiset suuntaviivat. Päiväkodissamme noudatetaan Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelman mukaisia sisältöalueita. Tarkemmat kuvaukset sisältöalueista: iopetussuunnitelma_2010.pdf Esiopetuksen oppimissuunnitelman mukaan lapsen esiopetuspäivä (4 h) on kokonaisuudessaan esiopetusta kaikkine arjen tilanteineen.(ruokailu, ulkoilut, pukeutumiset jne.). Esiopetusikäisten lasten kanssa syvennetään esiopetussuunnitelman sisältöalueiden lisäksi aiemmin opittuja asioita, kannustetaan omatoimisuuteen ja opetellaan huolehtimaan omista tavaroista. Päiväkodissamme varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Yhteistyö koulun kanssa on toimivaa ja luontevaa samassa kiinteistössä toimien. Esiopetusvuoden aikana teemme säännöllistä yhteistyötä koulun kanssa jolloin lapsi tutustuu vähitellen koulun lapsiin, aikuisiin ja tiloihin. 7

8 5. TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Avoin ja suora palaute lapsilta ja vanhemmilta on meille tärkeää toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Lasten ajatuksia keväällä 2011: Säännöt ovat tärkeitä On tärkeää olla ulkona ja nukkua Leikkiminen on tärkeää Että joskus olis` salissa liikuntaa On tärkeää, että on kaveri Kaikkien uusien juttujen harjoittelemine n on tärkeää. 8

9 Vanhempien ajatuksia päivähoidosta keväällä 2011: Hyvä yhteishenki ja avoin ilmapiiri Sitoutuminen lasten auttamiseen Lapsen yksilöllinen kohtaaminen Jokainen saa olla erilainen Kannustava tapa kasvattaa Rajoja ja rakkautta Leikki on tärkeää Turvallinen ympäristö ja luotettavat hoitajat Monipuolinen toiminta on ollut hyvää Kaverit ovat merkityksellisiä Lasten tasavertaisuus on tärkeää Lapsille säännöt tärkeitä Kiusaamiseen pitää puuttua Perusarki on tärkeää ja rutiinit Henkilökunta arvioi ja pohtii omaa toimintaansa säännöllisesti. Myös vanhemmat osallistuvat mm. vasun ja toiminnan arviointiin lapsen vasukeskusteluissa ja vanhempainilloissa. Vanhemmat ovat aina tervetulleita seuraamaan lapsensa päivähoitoryhmän toimintaa. Kaupunki teettää määräajoin asiakastyytyväisyyskyselyjä ja päivähoidon asiakasraati kartoittaa perheiden tarpeita ja pohtii päivähoidon asioita yleisellä tasolla. 9

10 6. KASVATUSKUMPPANUUS Kasvatuskumppanuus on suhde, jossa varhaiskasvatushenkilöstö ja vanhemmat tietoisesti sitoutuvat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Kumppanuudessa vanhemmat ja työntekijät ovat tasavertaisia, mutta erilaisia lapsen tuntijoita. Lapselle läheisten aikuisten toimiva yhteistyösuhde kannattelee lapsen siirtymistä ja elämistä kodin ja päivähoidon kasvuympäristöissä. - STAKES Koti ja perhe ovat lapsen tärkeimmät kasvuympäristöt. Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten ja heillä on ensisijainen kasvatusvastuu. Päiväkodin henkilökunnalla on koulutuksen ja kokemuksen antama ammatillinen tieto ja osaaminen. Aloituskeskusteluissa saamme tietoa lapsen kodista, perheestä ja tavoista. Hyvä yhteistyö perustuu keskinäiseen luottamukseen, kunnioittamiseen ja tasavertaiseen vuorovaikutukseen. 10

11 7. TULEVAISUUDEN VISIOT Tulevaisuudessa tulemme tarjoamaan päivähoitoa yhä useammalle perheelle alueen muuttovoittoisuuden vuoksi. Meille on tärkeää, että toiminnassamme säilyy turvallisuus, kiireettömyys, lapsen hyvä arki, asiakaslähtöisyys ja perheiden aito kohtaaminen. Sosiaali- ja terveyspalvelut Lasten päivähoitopalvelut Puuppolan päiväkoti Puuppolankoskentie PUUPPOLA 11

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti KUVA Varhaiskasvatussuunnitelma Vantaanlaakson päiväkoti Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvolähtökohdat... 2 2.2 Kasvattajuus ja lapsikäsitys...

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 PÄIVÄKOTI PILVILINNAN KUVAUS... 3 3 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3.1 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS... 4 3.2 ARVOT... 4 4 ARKIKÄYTÄNNÖT...

Lisätiedot

Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2006 1 SAATTEEKSI Seudullinen päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma on viimeisin saavutus Jämsän ja Jämsänkosken kunnallisen päivähoidon yhteistyössä.

Lisätiedot

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Saatteeksi KOKKOLAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta 1.Toiminta-ajatus ja arvopohja 2. Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Arjen ylistys Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Sisältö 1. NÄIN SYNTYI JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 2. JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 5 3. ONNELLINEN JA HYVINVOIVA LAPSI

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNKI SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2007 Ilo elää Joensuussa 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 1.Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN 2014-2015 NURMIJÄRVEN KUNTA LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA [Kirjoita teksti] SISÄLLYS 1 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI 3 2 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTAKULTTUURI 4 2.1 Varhaiskasvatus päiväkodissamme

Lisätiedot

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MATTILAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Johdanto Varhaiskasvatussuunnitelma on sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen väline. Stakesin (nyk. THL) muiden asiantuntijatahojen kanssa yhteistyössä

Lisätiedot

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 JOHDANTO Mäntysalon päiväkoti sijaitsee pientaloalueella Klaukkalan pohjoispuolella Mäntysalossa. Päiväkoti on rakennettu 1996 ja siinä on tilat neljälle

Lisätiedot

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2013-2015 varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMISEN LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS JOHDANTO 1. PÄIVÄKODIN SIJAINTI JA KUVAUS 2. TOIMINTA-AJATUS 3. KASVATUKSEEN VAIKUTTAVAT ARVOT 3.1 PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATTAJIEN ARVOT 3.2 VANHEMPIEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot