Liitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat. Yhtiökokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Tom von Weymarn. 1 Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat. Yhtiökokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Tom von Weymarn. 1 Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta"

Transkriptio

1 Nro 2/2007 Tukholmassa tiistaina 24. huhtikuuta 2007 järjestetyn TeliaSonera AB:n (publ) (Y -tunnus ) varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja LÄSNÄOLIJAT Liitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat Yhtiökokouksen avaaminen Yhtiökokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Tom von Weymarn. 1 Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta Tom von Weymarn esitteli nimitysvaliokunnan tekemän ehdotuksen asianajaja Sven Ungerin valitsemiseksi päivän yhtiökokouksen puheenjohtajaksi. Yhtiökokous valitsi asianajaja Sven Ungerin yhtiökokouksen puheenjohtajaksi. Merkittiin, että yrityksen lakiasiainjohtaja Jan Henrik Ahrnellia pyydettiin toimimaan yhtiökokouksen sihteerinä. Yhtiökokous päätti, että lehdistön ja muiden tiedotusvälineiden edustajat saavat olla läsnä yhtiökokouksessa, mutta heillä ei ole kuitenkaan oikeutta valokuvata tai tehdä kuva- tai äänitallenteita yhtiökokouksessa, ja että yhtiökokous videoidaan ja valokuvataan sisäistä käyttöä varten. Yhtiökokous päätti sallia vieraiden läsnä olon kokouksessa. Merkittiin tiedoksi, että joukko osakkeenomistajia seurasi yhtiökokousta vieraina internetin välityksellä. 2 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta Ruotsin valtion edustaja Viktoria Aastrup ehdotti, että Alecta Pensionsförsäkringin edustaja Magnus Landare ja Kolmannen AP-rahaston edustaja Helena Levander toimisivat päivän yhtiökokouksen pöytäkirjantarkastajina. Yhtiökokous päätti, että Magnus Landare ja Helena Levander toimivat puheenjohtajan ohella pöytäkirjantarkastajina. 1

2 3 Ääniluettelon laatiminen ja hyväksyminen Esitettiin ilmoittautuneista osakkeenomistajista laadittu luettelo, jossa ilmoitettiin se osakemäärä, jonka perusteella kunkin äänioikeus määräytyi. Luettelo oli tarkistettu ilmoittautuneiden mutta ei läsnä olleiden osakkeenomistajien osalta. Yhtiökokous hyväksyi ilmoittautuneista osakkeenomistajista laaditun, ilmoittautuneiden mutta ei läsnä olevien osalta tarkistetun luettelon yhtiökokouksen ääniluetteloksi, liite 1. Merkittiin. että yhtiökokoukseen osallistui yhteensä 442 henkilöä, mukaan lukien avustajat, vieraat ja toimihenkilöt. Merkittiin lisäksi, että yhtiökokouksessa oli läsnä hallituksen jäseniä sekä valtuutetut tilintarkastajat Göran Tidström ja Håkan Malmström. 4 Esityslistan hyväksyminen Esitettiin kokouskutsuun liitetty hallituksen laatima esityslistaehdotus. TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen edustaja Folke Höjmar esitti, että kohta 18 käsiteltäisiin kohdan 14 käsittelyn yhteydessä. Einar Hellbom esitti, että esityslistalle lisättäisiin uusi kohta Muut asiat. Torwald Arvidsson esitti näkökohtia. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen laatiman yhtiökokouksen esityslistaehdotuksen. TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistys ja Torwald Arvidsson esittivät eriävän mielipiteen päätöksestä. 5 Kokouksen laillisuuden toteaminen Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu Dagens Nyheter-, Svenska Dagbladet- ja Post- och Inrikes Tidningar -sanomalehdissä 26. maaliskuuta Kutsu on o1lut nähtävissä myös TeliaSoneran kotisivulla 26. maaliskuuta 2007 lähtien. Yhtiökokous totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi. 6 Vuoden 2006 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen 2

3 Vuoden 2006 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä konsernitilinpäätös ja konsernitilintarkastuskertomus esitettiin, liite 2. Hallituksen puheenjohtaja Tom von Weymarn kertoi hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan työstä kuluneena vuonna. Hallituksen tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Caroline Sundewall kertoi hallituksen tilintarkastusvaliokunnan työstä kuluneena vuonna. Auktorisoitu tilintarkastaja Göran Tidström kertoi tilintarkastuskertomuksen sisällöstä. Toimitusjohtaja Anders Igel antoi selvityksen konsernin toiminnasta ja kehityksestä. Useat osakkeenomistajat esittivät kysymyksiä ja mielipiteitä: Aktiespararna Topp Sverigen edustaja Gunnar Ek esitti kysymyksiä koskien tammikuussa 2007 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehtyjä hallituksen koostumuksen muutoksia, teknisiä edellytyksiä kilpailla kaapeli- TV yhtiöiden kanssa, mahdollisuuksia hankkia lisäomistusta Turkcellissa ja Megafonissa, yhtiön kiinteän verkon eriyttämistä Ruotsissa ja hallituksen osingonjakoesitystä. SIF:n edustaja Roland Gröndal esitti toiveen informaation saamisesta koskien Ruotsin hallituksen ilmoitettua yhtiön osakkeiden myyntiä ja esitti mielipiteitä yhtiön tulevaisuudesta ja omistusrakenteesta. Einar Hellbom esitti mielipiteitä Carl Bildistä. Gunnar Tjellström esitti kysymyksen koskeeko voitonjako-ohjelma koko henkilökuntaa. Roland Silverblom esitti mielipiteitä Sturebyssä sijaitsevan jakokaapin lukituksesta ja yhtiön mainoksista. Folke Höjmar esitti kysymyksen valtion mahdollisuudesta myydä yhtiön osakkeita. Kolmannen AP-rahaston edustaja Helena Levander esitti kysymyksen hallituksen suhtautumisesta etä-äänestykseen tulevissa yhtiökokouksissa. Aktiespararna Topp Sverigen edustaja Gunnar Ek esitti näkökohtia etääänestystä vastaan. Torwald Arvidsson esitti kysymyksen puhelujen kuuntelua koskevasta lakiesityksestä. Bengt Nordmark esitti kysymyksiä aiemmista asiakasuskollisuusohjelmista ja yhtiön asiakaspalvelusta. Ingvar Sundin esitti mielipiteitä yhtiökokouksen tarjoilusta ja esitti kysymyksen yhtiön asiakaspalvelusta. 3

4 Kysymyksiin vastasivat Tom von Weymarn, Anders Igel ja Anders Bruse. 7 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen Yhtiökokous hyväksyi tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Aktiespararna Topp Sverigen edustaja Gunnar Ek esitti mielipiteitä amerikkalaisten rahastojen ohjeistuksesta yhtiökokousedustajilleen Ruotsissa. 8 Voitonjako Esitettiin hallituksen ja toimitusjohtajan ehdotus, jonka mukaan jakokelpoisista voittovaroista, kruunua, osakkeenomistajille maksetaan varsinaisena osakekohtaisena osinkona 1,80 kruunua, yhteensä kruunua 40 äyriä. Varsinaisen osingon lisäksi hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle päätettäväksi osakekohtaisen 2,25 kruunun lisäosingon maksamisesta, yhteensä kruunua 25 äyriä ja tämän lisäksi vielä ylimääräisen osakekohtaisen 2,25 kruunun lisäosingon maksamisesta, yhteensä kruunua 25 äyriä. Jos varsinainen yhtiökokous päättää osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, osakkeenomistajille jaettava kokonaissumma on kruunua 90 äyriä ja loput jakokelpoisista varoista jätetään voittovaroihin. Yhtiökokouksessa esitettiin lisäksi hallituksen ehdotus, jonka mukaan täsmäytyspäivä olisi Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 6 kruunua 30 äyriä osaketta kohti, että kruunua jätetään voittovaroihin ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27. huhtikuuta Vastuuvapaus Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikauden 2006 osalta tilintarkastajien suosituksen mukaisesti. Merkittiin, etteivät hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja osallistuneet tämän päätöksen tekoon. 10 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Jonas Iversen kertoi nimitysvaliokunnan työstä kuluneena vuonna ja esitteli hallituksen jäsenten lukumäärää ja palkkiota sekä hallitusten jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja nimitysvaliokunnan valintaa koskevan valiokunnan ehdotuksen. 4

5 Gudrun Schyman esitti mielipiteitä miesten ja naisten tasa-arvon lisäämisen puolesta hallituksessa. Jonas Iversen ja Aktiespararna Topp Sverigen edustaja Gunnar Ek kommentoivat Gudrun Schymanin puheenvuoroa. Yhtiökokous päätti, että hallitukseen - erityisessä järjestyksessä nimitettyjä työntekijäjäseniä lukuun ottamatta - kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä eikä varajäseniä nimitetä. 11 Hallituksen palkkiot Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen asti ovat kruunua puheenjohtajalle ja kruunua kullekin yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kruunun palkkio ja muille tilintarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin kruunun palkkio ja että hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kruunun palkkio ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille kullekin kruunun palkkio. Merkittiin, että päätös ei ollut yksimielinen. 12 Hallituksen valinta Yhtiökokous valitsi seuraavat henkilöt hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti: Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G Nordström, Timo Peltola, Jon Risfelt, Caroline Sundewall ja Tom von Weymarn. 13 Hallituksen puheenjohtajan valinta Yhtiökokous valitsi Tom von Weymarnin hallituksen puheenjohtajaksi. 14 Vaalivaliokunnan valinta Åke Lönnqvist esitti, että vaalivaliokuntaan pitäisi saada naisedustusta. Yhtiökokous päätti, että vaalivaliokunnan jäseninä toimivat seuraavan vuoden varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Jonas Iversen (Ruotsin valtio), Markku Tapio (Suomen valtio), KG Lindvall (Swedbank Robur), Lennart Ribohn (SEB-rahastot/SEB-Trygg Vakuutus) ja Tom von Weymarn (hallituksen puheenjohtaja). Merkittiin, että liitteessä 3 mainitut osakkeenomistajat pidättäytyivät äänestämästä tässä asiassa. 5

6 15 Johdon palkitsemisperiaatteet Esiteltiin johdon palkitsemisperiaatteet, liite 4. Gunnar Tjellström esitti kysymyksen koskien osakkeiden ostamista bonuspalkkioilla. Tom von Weymarn vastasi kysymykseen. Åke Lönnqvist esitti näkökohtia naisjohtajaehdokkaiden koulutuksesta ja voitonjako-ohjelmasta. Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyt johdon palkitsemisperiaatteet. 16 Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotus Torwald Arvidsson esitti osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotuksen ainakin yhden asiakasasiamiehen (ruotsiksi kundombudsman ) valitsemisesta TeliaSonera AB:hen, liite 5. Hugo Holmer esitti mielipiteitä yhtiön palvelusta. Tom von Weymarn kommentoi TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen esitystä. Yhtiökokous päätti hylätä TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen esityksen. Merkittiin, että liitteessä 3 mainitut osakkeenomistajat äänestivät tässä ehdotettua päätöstä vastaan. TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistys, Torwald Arvidsson, Sayyed Nabavi ja Solveig Nordlander esittivät eriävän mielipiteen päätöksestä. 17 Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotus Folke Höjmar esitteli osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen liitteenä 6 olevan ehdotuksen, että yhtiökokoukset vastaisuudessa pidettäisiin samanaikaisesti Tukholmassa ja Helsingissä. Tom von Weymarn kommentoi osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotusta. Torwald Arvidsson esitti mielipiteitä asiasta. 6

7 Yhtiökokous päätti hylätä TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotuksen. Merkittiin, että liitteessä 3 mainitut osakkeenomistajat äänestivät tässä ehdotettua päätöstä vastaan. TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistys, Torwald Arvidsson, Sayyed Nabavi ja Solveig Nordlander esittivät eriävän mielipiteen päätöksestä. 18 Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotus Torwald Arvidsson esitteli osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen liitteenä 7 olevan ehdotuksen, että vaalivaliokuntaan vastedes valittaisiin pienten ja keskisuurten osakkeenomistajien edustaja. Einar Hellbom ja Folke Höjmar esittivät kommentteja. Jonas Iversen kommentoi TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotusta. Yhtiökokous päätti hylätä TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotuksen. Merkittiin, että liitteessä 3 mainitut osakkeenomistajat äänestivät ehdotusta vastaan. TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistys, Torwald Arvidsson, Sayyed Nabavi, Solveig Nordlander ja Johan Björling esittivät eriävän mielipiteen päätöksestä. 19 Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotus Torwald Arvidsson esitteli osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen liitteenä 8 olevan ehdotuksen, että vaalivaliokunnan ohjeistuksessa todetaan nimenomaisesti, että vaalivaliokunnan tulee työssään erityisesti ottaa huomioon sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen. Jonas Iversen kommentoi TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotusta. Näkökohtia ehdotuksen puolesta esittivät Gudrun Schyman ja Johan Björling. Yhtiökokous päätti hylätä TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotuksen Merkittiin, että liitteessä 3 mainitut osakkeenomistajat äänestivät ehdotusta vastaan. 7

8 TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistys, Torwald Arvidsson, Johan Björling, Sayyed Nabavi, Solveig Nordlander, Åke Lönnqvist ja Gudrun Schyman esittivät eriävän mielipiteen päätöksestä. 20 Osakkeenomistaja Murray Swansonin ehdotus Murray Swanson esitteli liitteenä 9 olevan ehdotuksen, että yhtiökokous päättäisi antaa yhtiön hallitukselle ja johdolle tehtäväksi Ruotsin USA:n suurlähetystön ja USA:n Ruotsin suurlähetystön avustuksella saada aikaan Murray Swansonin ja Sonera Corporation U.S:n johtoryhmän kanssa sovinto, joka kohtuullisesti kunnioittaa ja tunnustaa heidän työpanoksensa TeliaSoneralle ja joka on TeliaSoneran arvojen, liiketoimintaetiikan sekä kaikkien soveltuvien OECD:n periaatteiden mukainen. Tom von Weymarn kommentoi Murray Swansonin ehdotusta. Torwald Arvidsson esitti mielipiteensä ehdotuksesta. Yhtiökokous hylkäsi Murray Swansonin ehdotuksen. Merkittiin, että liitteessä 3 mainitut osakkeenomistajat äänestivät ehdotusta vastaan. Yhtiökokouksen päättäminen Yhtiökokouksen puheenjohtaja julisti vuoden 2007 varsinaisen yhtiökokouksen päättyneeksi. Sihteeri Puheenjohtaja Jan Henrik Ahrnell Sven Unger Pöytäkirjan tarkastajat Magnus Landare Helena Levander 8

9 Varsinainen yhtiökokous 2007 Liite 4 Kohta 15 - Hallituksen ehdotus johdon palkkioperusteiksi Hallituksen ehdotus yhtiökokouksen päätökseksi Houkutellakseen ja sitouttaakseen kyvykkäitä työntekijöitä TeliaSonera tarjoaa kilpailukykyisiä palkitsemispaketteja, olematta kuitenkaan markkinajohtaja palkitsemisessa. Palkkatasojen on oltava niiden markkinoiden mukaiset, joille kukin toimihenkilö palkataan. Palkoista on päätettävä ja niitä on tarkistettava yksilöllisesti ottaen huomioon vastaavissa asemissa olevien henkilöiden palkkaus, vastuualue sekä johtohenkilön kokemus ja työsuoritukset. TeliaSonera voi maksaa suuruudeltaan vaihtelevia palkkioita. Palkkiomallit on määriteltävä etukäteen tietyksi ajaksi, yleensä kalenterivuodeksi. Palkkioille on asetettava täsmälliset tavoitteet, jotka tukevat TeliaSoneran liiketoiminnan tavoitteita. Voidaan käyttää sekä taloudellisia että muita tavoitteita. Palkkiotaso voi vaihdella johtohenkilön mukaan; toimitusjohtaja voi saada palkkiota enintään 50% vuosipalkastaan, muiden johtohenkilöiden palkkio voi olla enintään 35% vuosipalkasta. Jos ja kun yhtiön hallitus katsoo osakkeisiin sidotun pitkän aikavälin kannustinohjelman olevan paikallaan, tällaisesta ohjelmasta on päätettävä yhtiökokouksessa. Eläkeohjelmien on seurattava markkinoilla vallitsevaa käytäntöä. Uusien johtohenkilöiden kohdalla on mahdollisuuksien mukaan käytettävä maksuperusteista järjestelmää. Yhtiön ja johtohenkilön välisessä työsopimuksessa on vaadittava vähintään kuuden kuukauden irtisanomisaikaa johtohenkilön puolelta ja enintään 12 kuukauden (toimitusjohtajan kohdalla kuuden kuukauden) irtisanomisaikaa yhtiön puolelta. Kun yhtiö irtisanoo työsuhteen, johtohenkilö on oikeutettu saamaan erorahan, joka vastaa hänen palkkansa kiinteää osaa enintään 12 kuukauden ajalta (24 kuukauden ajalta toimitusjohtajan osalta). Muut tulot on vähennettävä erorahasta. Jos johtohenkilö eroaa omasta pyynnöstään, hänelle ei makseta erorahaa. Muiden etujen, kuten työsuhdeauton, osalta on noudatettava paikallisten markkinoiden käytäntöä. Hallitus voi sallia pienehköjä yksilöllisiä poikkeuksia näistä periaatteista. 9

10 Varsinainen yhtiökokous 2007 Liite 5 Kohta 16 - Asiakasasiamies (ruotsiksi kundombudsman ) Osakkeenomistaja TeliaSonera Osakkeenomistajayhdistykseltä saapuneita asiakirjoja. TeliaSoneran 2007 varsinaiselle yhtiökokoukselle Koskien ainakin yhden asiakasasiamiehen valitsemista Epävirallinen käännös SAAPUNUT TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistys, organisaatiotunnus , hallituksensa välityksellä esittää seuraavaa. TeliaSonera AB on erittäin suuri yhtiö, ja on pelättävissä, että sillä on julkisen monopolikauden aikaisia posti- ja monopolirakenteita vielä jäljellä. Monilla ihmisillä on asiakassuhde yhtiöön. Meille on kerrottu, että monet kokevat ongelmia asioidessaan yhtiön kanssa. Hyvien asiakassuhteiden luominen on mitä suurimmassa määrin yhtiön oman edun mukaista. Yhä useammat kuluttajia palvelevat yritykset ovat havainneet tämän ja valinneet asiakasasiamiehiä. Eräs esimerkki tästä on oheinen Telge Energin ilmoitus ei vähemmästä kuin 75 asiakasasiamiehestä. Tätä taustaa vasten esitämme, että 2007 yhtiökokous päättäisi antaa yhtiön johdolle tehtäväksi valita TeliaSonera AB:lle vähintään yksi asiakasasiamies. Tukholmassa TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistys Hallitukselta toimeksi saaneena Thorwald Arvidsson Varapuheenjohtaja Liite: Telge Energin ilmoitus 10

11 11

12 Varsinainen yhtiökokous 2007 Liite 6 Kohta 17 - Yhtiökokouksen järjestäminen samanaikaisesti Tukholmassa ja Helsingissä Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistykseltä saapuneita asiakirjoja. TellaSonera AB:n hallitukselle Tukholma Epävirallinen käännös SAAPUNUT Esille tulleesta syystä TeliaSoneran osakkaana oleva TeliaSonera Osakkeenomistajayhdistys, organisaatiotunnus , pyytää täten, että seuraava kysymys otetaan omana kohtanaan 24. huhtikuuta 2007 Tukholmassa järjestettävän TeliaSoneran varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle. TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistys katsoo, että TeliaSonera AB:n yhtiökokous tulee jatkossa järjestää samanaikaisesti sekä Tukholmassa että Helsingissä aiemmin vallinneen käytännön mukaisesti. Teknisesti tämän ei luulisi olevan mikään ongelma Pohjoismaiden suurimmalle telealan yritykselle. Muita tätä menettelytapaa noudattavia pörssiyhtiöitä ovat SAS, Nordea ja AstraZeneca. Edellä esitetyn nojalla esitämme, että yhtiökokous pidetään samanaikaisesti Tukholmassa ja Helsingissä, jotta kaikilla osakkeenomistajilla on mahdollisuus käyttää puhe- ja äänioikeuttaan. Tukholmassa 27. helmikuuta 2007 TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistys Hallitukselta toimeksi saaneena Folke Höjmar Puheenjohtaja TeliaSonera Aktieägarförening PL Tukholma Puh

13 Liite 7 Varsinainen yhtiökokous 2007 Kohta 18 - Pienten ja keskisuurten osakkeenomistajien edustaja vaalivaliokuntaan Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistykseltä saapuneita asiakirjoja. Epävirallinen käännös SAAPUNUT TeliaSoneran AB:n 2007 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Koskien pienten ja keskisuurten osakkeenomistajien edustusta vaalivaliokunnassa Viimeisten saatavilla olevien tietojen mukaan TeliaSonera AB:lla on noin osakkeenomistajaa ja se on siten eräs Tukholman pörssin laajimmin levinneistä osakkeista. Ylimääräisesti suurimmalla osalla näistä osakkeenomistajista on hyvin vähäinen tai pikemminkin olematon vaikutusvalta. Tilanteen osittaiseksi parantamiseksi TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistys, organisaatiotunnus esittää hallituksensa välityksellä, että vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous päättäisi, että joidenkin muiden pörssiyhtiöiden esimerkkiä noudattaen, vaalivaliokunnassa vastaisuudessa olisi myös pienten ja keskisuurten osakkeenomistajien edustaja. Tukholmassa 27. helmikuuta 2007 TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistys Hallituksen puolesta Thorwald Arvidsson Varapuheenjohtaja 13

14 Varsinainen yhtiökokous 2007 Liite 8 Kohta 19 - Vaalivaliokunnan tulee työssään erityisesti ottaa huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistykseltä saapuneita asiakirjoja. TeliaSonera AB:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2007 Epävirallinen käännös SAAPUNUT Koskien naisten lisääntyvää edustusta TeliaSoneran hallituksessa ohje nimeämisvaliokunnalle Vaatimus naisten ja miesten tasa-arvon lisäämisestä liike-elämässä on viime vuosien aikana lisääntynyt sekä julkisessa keskustelussa että todellisessa toiminnassa. Erityisesti tämän tulisi koskea osittain tai kokonaan valtion omistamia yhtiöitä. Tätä taustaa vastaan TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistys, organisaatiotunnus , hallituksensa välityksellä esittää, että 2007 yhtiökokous päättäisi että vaalivaliokunnan ohjeistuksessa tulee selkeästi ilmetä että sen tulee toiminnassaan huomioida lisääntynyt miesten ja naisten välinen tasa-arvo. Tukholmassa TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistys Hallituksen toimeksiannosta Thorwald Arvidsson Varapuheenjohtaja 14

15 Liite 9 Varsinainen yhtiökokous 2007 Kohta 20 - Sovinto Murray Swansonin ja Sonera Corporation US:n johtoryhmän kanssa Epävirallinen käännös SAAPUNUT TeliaSonera AB:n hallitukselle c/o Jan Henrik Ahrnell, päälakimies Lakiasiat Tukholma Ruotsi Esitys TeliaSoneran vuoden 2007 varsinaiselle yhtiökokoukselle Arvoisat osakkeenomistajat, Kuten tiedätte, pieni Sonera US johtoryhmämme työskenteli kovasti ja menestyksellisesti USA:ssa luoden lisäarvoa kaikkien Soneran osakkeenomistajien hyväksi. Sonera palkitsi meidät antamalla osallistumisoikeuden arvottomaan pitkäaikaiseen kannustinohjelmaan. TeliaSonera pitää kiinni Soneran tekemistä päätöksistä eikä halua jakaa oikeudenmukaisesti loistavaa tulosta jonka pieni johtoryhmämme sai aikaan. Näin tehdessään TeliaSonera toimii vastoin yhteisiä arvojaan, liiketoimintaetiikkaa kuten myös kansainvälisen liiketoiminnan perusperiaatteita sekä piiloutuu juridisten muodollisuuksien taakse. Olemme joutuneet tähän tilanteeseen Soneran epäonnistuneen hallintotavan johdosta. Asiasta tekee monimutkaisen se, että USA:n palkitsemisjärjestelmä eroaa Suomen ja Ruotsin palkitsemisjärjestelmistä. Asiaa mutkistaa vielä Soneran ja TeliaSoneran valtio-omisteisuus ja määräysvalta. Tästä johtuen menestyksellisen ryhmämme hyvin ansaittu, oikeudenmukainen ja kohtuullinen palkitseminen, joka USA:ssa noudatettavien palkitsemisperiaatteiden mukaan on vaatimaton, on pohjoismaisten periaatteiden mukaan ongelmallinen. Osana jatkuvia pyrkimyksiä saavuttaakseni kohtuullisen ratkaisun asiassa, pyydän täten 10 minuuttia aikaa TeliaSoneran 2007 yhtiökokouksessa esitelläkseni liitteenä olevan ehdotukseni. Kuten tavallista, annan arvoa tilaisuudelle esittää asiani, jotta asia saadaan hoidetuksi tavalla, joka on oikeudenmukainen kaikkia TeliaSoneran osakkeenomistajia ja menestyksekästä Sonera US johtoryhmäämme kohtaan. Kunnioittavasti, Murray Swanson CC: Ruotsin kuningaskunnan pääministeri Fredrik Reinfeldt 15

16 Suomen tasavallan pääministeri Matti Vanhanen Barack Obama, Yhdysvaltain senaatin jäsen Illinoisista esitys TeliaSoneran vuoden 2007 varsinaiselle yhtiökokoukselle Ottaen huomioon, että Murray Swanson johti Sonera Corporation US:n ( Sonera US ) johtoryhmää, joka kuusinkertaisti Soneran investointien arvon USA:ssa alkuperäisestä 200 miljoonasta dollarista 1,25miljardiin dollariin ja joiden myynnistä Sonera kirjasi yli 1,1miljardin dollarin voiton. Ottaen huomioon, että Sonera US johtoryhmän toimenpiteiden johdosta Sonera ja TeliaSonera vahvistuivat ja saivat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja pystyivät luomaan uusia työpaikkoja. Ottaen huomioon, että Murray Swanson ja Sonera Corporation US:n johtoryhmä palkattiin ja rohkaistiin luomaan investointimahdollisuuksia Soneralle USA:ssa lupaamalla heille palkitsemista saavutetuista tuloksista. Ottaen huomioon, että TeliaSonera pitää kiinni Soneran tekemistä vääryyksistä koskien Sonera US johtoryhmälle luvatun kannustinjärjestelmän viivästyttämistä ja sitten antamalla Sonera US johtoryhmälle jo antohetkellä arvottoman kannustinjärjestelmän. Ottaen huomioon, että Sonera ja TeliaSonera ovat Ruotsin ja Suomen valtion enemmistö omisteisia ja hallitsemia. Ottaen huomioon, että USA:ssa ja Suomessa ja Ruotsissa noudatettavat periaatteet koskien kannustinjärjestelmiä poikkeavat toisistaan ja Soneran ja TeliaSoneran valtio-omisteisuus ovat vaikeuttaneet pyrkimyksiä sopia korvauksesta Sonera US johtoryhmälle. Ottaen huomioon, että TeliaSoneran Yhteiset arvot ja Liiketoimintaetiikka antavat ohjeita yksittäisten työntekijöiden ja johtoryhmien saavutusten ja työpanoksen arvostamiseen ja edellyttävät, että kaikki työntekijät kohtelevat toisiaan tavalla, jolla itsekin haluaisivat tulla kohdelluksi; Ottaen huomioon, että OECD:n, EU:n, Ruotsin hallituksen, Suomen hallituksen, TeliaSoneran ja muiden asianosaisten julkaisemat tai hyväksymät hyvän hallintotavan periaatteet ja ohjeet kannustavat yrityksiä ja kaikkia niiden sidosryhmiä aktiiviseen yhteistyöhön keskenään ja toteavat, kuinka tärkeitä sellaiset kannustinjärjestelmät ovat, jotka kannustavat yhtiön johtoa ja työntekijöitä luomaan lisäarvoa osakkeenomistajille. Ottaen huomioon, että Ruotsi, Suomi ja USA hyötyvät suuresti molemminpuolisesta kunnioituksesta ja luottamuksesta, joka edistää ja säilyttää vahvat positiiviset suhteet sekä edistää kansainvälistä kauppaa Tämän vuoksi TeliaSoneran johto ja sen hallitus valtuutetaan ja ohjeistetaan Ruotsin USA:n suurlähetystön ja USA:n Ruotsin suurlähetystön avustuksella saamaan aikaan Murray Swansonin ja Sonera Corporation U.S.:n johtoryhmän kanssa sovinto, joka kohtuullisesti kunnioittaa ja tunnustaa heidän työpanoksensa TeliaSoneralle ja joka on TeliaSoneran arvojen, liiketoimintaetiikan sekä kaikkien soveltuvien OECD:n periaatteiden mukainen. 16

TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous

TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 24. huhtikuuta 2007 klo 17:00 Ruotsin aikaa

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 31. maaliskuuta 2008

Varsinainen yhtiökokous 31. maaliskuuta 2008 Varsinainen yhtiökokous 31. maaliskuuta 2008 Yhtiökokousasiakirjat Sivu Asialista 2 Täydelliset päätösesitykset 3 Hallituksen jäsenten esittely 6 Ulkoisen tilintarkastajan esittely 7 Asialista Kokouksen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 26.4.2005

Varsinainen yhtiökokous 26.4.2005 1 (10) Varsinainen yhtiökokous Ehdotus esityslistaksi Kokouksen avaus 1. Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta 2. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 3. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen 4. Esityslistan

Lisätiedot

Osallistumisoikeus. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osallistumisoikeus. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2015 TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 8.4.2015 klo 14.00 Ruotsin aikaa Tukholman Waterfront-kongressikeskuksessa osoitteessa

Lisätiedot

Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2014

Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2014 Tervetuloa TeliaSoneran yhtiökokoukseen 2014 TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 2.4.2014 klo 14.00 Ruotsin aikaa osoitteessa Cirkus, Djurgårdsslätten 43 45, Tukholma.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN

PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN 17.12.2010 PÖYTÄKIRJAMALLI VARSINAISIA YHTIÖKOKOUKSIA VARTEN Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppakamarin listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) on laatinut oheisen varsinaisten yhtiökokousten pöytäkirjaa

Lisätiedot

Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu

Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu :N Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 1

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2014 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2014 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2014 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. :N Aika: 7.4.2011 klo 14.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi

Lisätiedot

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Aika 19.3.2015, klo 15.00 16.27 Paikka Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki Läsnä Kokouksessa oli läsnä tai edustettuna 602 osakkeenomistajaa, jotka edustivat

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 26.3.2015 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2015 klo 13 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Yrjönkatu 18 (G18-juhlasali), 00120 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite

Lisätiedot

Kutsu Nordic Mines AB:n (publ) vuosikokoukseen

Kutsu Nordic Mines AB:n (publ) vuosikokoukseen Kutsu Nordic Mines AB:n (publ) vuosikokoukseen Nordic Mines AB:n (publ), yritystunnus 556679-1215, (jäljempänä yhtiö) vuosikokous pidetään keskiviikkona 23. toukokuuta 2012 klo 15.00 ravintolassa Flustret,

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam avasi kokouksen. EXEL OYJ PÖYTÄKIRJA EXEL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 16.4.2009 klo 10.00 Paikka Kansallissali osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki Läsnä Exel Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan

Lisätiedot

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2011. Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2011. Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2011 Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011 Aika: 13.4.2011 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. 9.4.2015, klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. 9.4.2015, klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka Läsnä 9.4.2015, klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio, Helsinki

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio, Helsinki HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2015, klo 13.00 Paikka Läsnä Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio, Helsinki Liitteessä 3 luetellut

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Hallinto ja johtaminen

Hallinto ja johtaminen Hallinto ja johtaminen Neste Oil on listattu Helsingin Pörssissä ja sen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yhtiö noudattaa hyvää hallintotapaa Suomen osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksensä sekä Suomen listayhtiöiden

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1/6 KUTSU VALMET OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Valmet Oyj:n pörssitiedote 6.2.2014 klo 15:00 Valmet Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 26.

Lisätiedot

Hallinnointiperiaatteet

Hallinnointiperiaatteet Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus huolehtia yhtiön hallinnosta ja johtamisesta perustuu pääosin Suomen osakeyhtiölakiin. Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (Corporate

Lisätiedot

Opus Business Park 3:n auditorio Aida, Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki. Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi avasi kokouksen.

Opus Business Park 3:n auditorio Aida, Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki. Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi avasi kokouksen. 1 IXONOS OYJ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Keskiviikkona 2.4.2014 kello 15.30 16.35 Paikka Opus Business Park 3:n auditorio Aida, Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA TECNOTREE OYJ NRO 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2014 TECNOTREE TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

PÖYTÄKIRJA TECNOTREE OYJ NRO 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2014 TECNOTREE TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2014 klo 16.00-16.58 Paikka: Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

98 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

98 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä 2014 SSAB:n organisaatiolle on ominaista hajautettu työskentelytapa, jossa vastuut ja valtuudet on pääasiassa delegoitu eri liiketoiminta-alueille ja tytäryhtiöille.

Lisätiedot

Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki

Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Pöytäkirja 1/2014 1 (8) FORTUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 Aika: 8.4.2014 klo 14:00 17:11 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon Finlandia-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai

Lisätiedot

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää :N Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Selvitys hallinto -ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto -ja ohjausjärjestelmästä Hallinnointi 1 Selvitys hallinto -ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. 1/2014 1(10) :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 17.6.2014 klo 14.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Amfi-sali, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. 10 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen. 14 Tilintarkastajat... 17 Palkitseminen...

Sisällysluettelo. hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. 10 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen. 14 Tilintarkastajat... 17 Palkitseminen... 2 Sisällysluettelo Selvitys... hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 3 Varsinainen... yhtiökokous 4 Hallitus... 6 Toimitusjohtaja... ja toimiva johto 10 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus...

Lisätiedot