Liitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat. Yhtiökokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Tom von Weymarn. 1 Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat. Yhtiökokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Tom von Weymarn. 1 Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta"

Transkriptio

1 Nro 2/2007 Tukholmassa tiistaina 24. huhtikuuta 2007 järjestetyn TeliaSonera AB:n (publ) (Y -tunnus ) varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja LÄSNÄOLIJAT Liitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat Yhtiökokouksen avaaminen Yhtiökokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Tom von Weymarn. 1 Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta Tom von Weymarn esitteli nimitysvaliokunnan tekemän ehdotuksen asianajaja Sven Ungerin valitsemiseksi päivän yhtiökokouksen puheenjohtajaksi. Yhtiökokous valitsi asianajaja Sven Ungerin yhtiökokouksen puheenjohtajaksi. Merkittiin, että yrityksen lakiasiainjohtaja Jan Henrik Ahrnellia pyydettiin toimimaan yhtiökokouksen sihteerinä. Yhtiökokous päätti, että lehdistön ja muiden tiedotusvälineiden edustajat saavat olla läsnä yhtiökokouksessa, mutta heillä ei ole kuitenkaan oikeutta valokuvata tai tehdä kuva- tai äänitallenteita yhtiökokouksessa, ja että yhtiökokous videoidaan ja valokuvataan sisäistä käyttöä varten. Yhtiökokous päätti sallia vieraiden läsnä olon kokouksessa. Merkittiin tiedoksi, että joukko osakkeenomistajia seurasi yhtiökokousta vieraina internetin välityksellä. 2 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta Ruotsin valtion edustaja Viktoria Aastrup ehdotti, että Alecta Pensionsförsäkringin edustaja Magnus Landare ja Kolmannen AP-rahaston edustaja Helena Levander toimisivat päivän yhtiökokouksen pöytäkirjantarkastajina. Yhtiökokous päätti, että Magnus Landare ja Helena Levander toimivat puheenjohtajan ohella pöytäkirjantarkastajina. 1

2 3 Ääniluettelon laatiminen ja hyväksyminen Esitettiin ilmoittautuneista osakkeenomistajista laadittu luettelo, jossa ilmoitettiin se osakemäärä, jonka perusteella kunkin äänioikeus määräytyi. Luettelo oli tarkistettu ilmoittautuneiden mutta ei läsnä olleiden osakkeenomistajien osalta. Yhtiökokous hyväksyi ilmoittautuneista osakkeenomistajista laaditun, ilmoittautuneiden mutta ei läsnä olevien osalta tarkistetun luettelon yhtiökokouksen ääniluetteloksi, liite 1. Merkittiin. että yhtiökokoukseen osallistui yhteensä 442 henkilöä, mukaan lukien avustajat, vieraat ja toimihenkilöt. Merkittiin lisäksi, että yhtiökokouksessa oli läsnä hallituksen jäseniä sekä valtuutetut tilintarkastajat Göran Tidström ja Håkan Malmström. 4 Esityslistan hyväksyminen Esitettiin kokouskutsuun liitetty hallituksen laatima esityslistaehdotus. TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen edustaja Folke Höjmar esitti, että kohta 18 käsiteltäisiin kohdan 14 käsittelyn yhteydessä. Einar Hellbom esitti, että esityslistalle lisättäisiin uusi kohta Muut asiat. Torwald Arvidsson esitti näkökohtia. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen laatiman yhtiökokouksen esityslistaehdotuksen. TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistys ja Torwald Arvidsson esittivät eriävän mielipiteen päätöksestä. 5 Kokouksen laillisuuden toteaminen Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu Dagens Nyheter-, Svenska Dagbladet- ja Post- och Inrikes Tidningar -sanomalehdissä 26. maaliskuuta Kutsu on o1lut nähtävissä myös TeliaSoneran kotisivulla 26. maaliskuuta 2007 lähtien. Yhtiökokous totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi. 6 Vuoden 2006 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen 2

3 Vuoden 2006 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä konsernitilinpäätös ja konsernitilintarkastuskertomus esitettiin, liite 2. Hallituksen puheenjohtaja Tom von Weymarn kertoi hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan työstä kuluneena vuonna. Hallituksen tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Caroline Sundewall kertoi hallituksen tilintarkastusvaliokunnan työstä kuluneena vuonna. Auktorisoitu tilintarkastaja Göran Tidström kertoi tilintarkastuskertomuksen sisällöstä. Toimitusjohtaja Anders Igel antoi selvityksen konsernin toiminnasta ja kehityksestä. Useat osakkeenomistajat esittivät kysymyksiä ja mielipiteitä: Aktiespararna Topp Sverigen edustaja Gunnar Ek esitti kysymyksiä koskien tammikuussa 2007 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehtyjä hallituksen koostumuksen muutoksia, teknisiä edellytyksiä kilpailla kaapeli- TV yhtiöiden kanssa, mahdollisuuksia hankkia lisäomistusta Turkcellissa ja Megafonissa, yhtiön kiinteän verkon eriyttämistä Ruotsissa ja hallituksen osingonjakoesitystä. SIF:n edustaja Roland Gröndal esitti toiveen informaation saamisesta koskien Ruotsin hallituksen ilmoitettua yhtiön osakkeiden myyntiä ja esitti mielipiteitä yhtiön tulevaisuudesta ja omistusrakenteesta. Einar Hellbom esitti mielipiteitä Carl Bildistä. Gunnar Tjellström esitti kysymyksen koskeeko voitonjako-ohjelma koko henkilökuntaa. Roland Silverblom esitti mielipiteitä Sturebyssä sijaitsevan jakokaapin lukituksesta ja yhtiön mainoksista. Folke Höjmar esitti kysymyksen valtion mahdollisuudesta myydä yhtiön osakkeita. Kolmannen AP-rahaston edustaja Helena Levander esitti kysymyksen hallituksen suhtautumisesta etä-äänestykseen tulevissa yhtiökokouksissa. Aktiespararna Topp Sverigen edustaja Gunnar Ek esitti näkökohtia etääänestystä vastaan. Torwald Arvidsson esitti kysymyksen puhelujen kuuntelua koskevasta lakiesityksestä. Bengt Nordmark esitti kysymyksiä aiemmista asiakasuskollisuusohjelmista ja yhtiön asiakaspalvelusta. Ingvar Sundin esitti mielipiteitä yhtiökokouksen tarjoilusta ja esitti kysymyksen yhtiön asiakaspalvelusta. 3

4 Kysymyksiin vastasivat Tom von Weymarn, Anders Igel ja Anders Bruse. 7 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen Yhtiökokous hyväksyi tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Aktiespararna Topp Sverigen edustaja Gunnar Ek esitti mielipiteitä amerikkalaisten rahastojen ohjeistuksesta yhtiökokousedustajilleen Ruotsissa. 8 Voitonjako Esitettiin hallituksen ja toimitusjohtajan ehdotus, jonka mukaan jakokelpoisista voittovaroista, kruunua, osakkeenomistajille maksetaan varsinaisena osakekohtaisena osinkona 1,80 kruunua, yhteensä kruunua 40 äyriä. Varsinaisen osingon lisäksi hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle päätettäväksi osakekohtaisen 2,25 kruunun lisäosingon maksamisesta, yhteensä kruunua 25 äyriä ja tämän lisäksi vielä ylimääräisen osakekohtaisen 2,25 kruunun lisäosingon maksamisesta, yhteensä kruunua 25 äyriä. Jos varsinainen yhtiökokous päättää osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, osakkeenomistajille jaettava kokonaissumma on kruunua 90 äyriä ja loput jakokelpoisista varoista jätetään voittovaroihin. Yhtiökokouksessa esitettiin lisäksi hallituksen ehdotus, jonka mukaan täsmäytyspäivä olisi Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 6 kruunua 30 äyriä osaketta kohti, että kruunua jätetään voittovaroihin ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27. huhtikuuta Vastuuvapaus Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikauden 2006 osalta tilintarkastajien suosituksen mukaisesti. Merkittiin, etteivät hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja osallistuneet tämän päätöksen tekoon. 10 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Jonas Iversen kertoi nimitysvaliokunnan työstä kuluneena vuonna ja esitteli hallituksen jäsenten lukumäärää ja palkkiota sekä hallitusten jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja nimitysvaliokunnan valintaa koskevan valiokunnan ehdotuksen. 4

5 Gudrun Schyman esitti mielipiteitä miesten ja naisten tasa-arvon lisäämisen puolesta hallituksessa. Jonas Iversen ja Aktiespararna Topp Sverigen edustaja Gunnar Ek kommentoivat Gudrun Schymanin puheenvuoroa. Yhtiökokous päätti, että hallitukseen - erityisessä järjestyksessä nimitettyjä työntekijäjäseniä lukuun ottamatta - kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä eikä varajäseniä nimitetä. 11 Hallituksen palkkiot Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen asti ovat kruunua puheenjohtajalle ja kruunua kullekin yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kruunun palkkio ja muille tilintarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin kruunun palkkio ja että hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kruunun palkkio ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille kullekin kruunun palkkio. Merkittiin, että päätös ei ollut yksimielinen. 12 Hallituksen valinta Yhtiökokous valitsi seuraavat henkilöt hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti: Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G Nordström, Timo Peltola, Jon Risfelt, Caroline Sundewall ja Tom von Weymarn. 13 Hallituksen puheenjohtajan valinta Yhtiökokous valitsi Tom von Weymarnin hallituksen puheenjohtajaksi. 14 Vaalivaliokunnan valinta Åke Lönnqvist esitti, että vaalivaliokuntaan pitäisi saada naisedustusta. Yhtiökokous päätti, että vaalivaliokunnan jäseninä toimivat seuraavan vuoden varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Jonas Iversen (Ruotsin valtio), Markku Tapio (Suomen valtio), KG Lindvall (Swedbank Robur), Lennart Ribohn (SEB-rahastot/SEB-Trygg Vakuutus) ja Tom von Weymarn (hallituksen puheenjohtaja). Merkittiin, että liitteessä 3 mainitut osakkeenomistajat pidättäytyivät äänestämästä tässä asiassa. 5

6 15 Johdon palkitsemisperiaatteet Esiteltiin johdon palkitsemisperiaatteet, liite 4. Gunnar Tjellström esitti kysymyksen koskien osakkeiden ostamista bonuspalkkioilla. Tom von Weymarn vastasi kysymykseen. Åke Lönnqvist esitti näkökohtia naisjohtajaehdokkaiden koulutuksesta ja voitonjako-ohjelmasta. Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyt johdon palkitsemisperiaatteet. 16 Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotus Torwald Arvidsson esitti osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotuksen ainakin yhden asiakasasiamiehen (ruotsiksi kundombudsman ) valitsemisesta TeliaSonera AB:hen, liite 5. Hugo Holmer esitti mielipiteitä yhtiön palvelusta. Tom von Weymarn kommentoi TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen esitystä. Yhtiökokous päätti hylätä TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen esityksen. Merkittiin, että liitteessä 3 mainitut osakkeenomistajat äänestivät tässä ehdotettua päätöstä vastaan. TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistys, Torwald Arvidsson, Sayyed Nabavi ja Solveig Nordlander esittivät eriävän mielipiteen päätöksestä. 17 Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotus Folke Höjmar esitteli osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen liitteenä 6 olevan ehdotuksen, että yhtiökokoukset vastaisuudessa pidettäisiin samanaikaisesti Tukholmassa ja Helsingissä. Tom von Weymarn kommentoi osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotusta. Torwald Arvidsson esitti mielipiteitä asiasta. 6

7 Yhtiökokous päätti hylätä TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotuksen. Merkittiin, että liitteessä 3 mainitut osakkeenomistajat äänestivät tässä ehdotettua päätöstä vastaan. TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistys, Torwald Arvidsson, Sayyed Nabavi ja Solveig Nordlander esittivät eriävän mielipiteen päätöksestä. 18 Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotus Torwald Arvidsson esitteli osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen liitteenä 7 olevan ehdotuksen, että vaalivaliokuntaan vastedes valittaisiin pienten ja keskisuurten osakkeenomistajien edustaja. Einar Hellbom ja Folke Höjmar esittivät kommentteja. Jonas Iversen kommentoi TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotusta. Yhtiökokous päätti hylätä TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotuksen. Merkittiin, että liitteessä 3 mainitut osakkeenomistajat äänestivät ehdotusta vastaan. TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistys, Torwald Arvidsson, Sayyed Nabavi, Solveig Nordlander ja Johan Björling esittivät eriävän mielipiteen päätöksestä. 19 Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotus Torwald Arvidsson esitteli osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen liitteenä 8 olevan ehdotuksen, että vaalivaliokunnan ohjeistuksessa todetaan nimenomaisesti, että vaalivaliokunnan tulee työssään erityisesti ottaa huomioon sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen. Jonas Iversen kommentoi TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotusta. Näkökohtia ehdotuksen puolesta esittivät Gudrun Schyman ja Johan Björling. Yhtiökokous päätti hylätä TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotuksen Merkittiin, että liitteessä 3 mainitut osakkeenomistajat äänestivät ehdotusta vastaan. 7

8 TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistys, Torwald Arvidsson, Johan Björling, Sayyed Nabavi, Solveig Nordlander, Åke Lönnqvist ja Gudrun Schyman esittivät eriävän mielipiteen päätöksestä. 20 Osakkeenomistaja Murray Swansonin ehdotus Murray Swanson esitteli liitteenä 9 olevan ehdotuksen, että yhtiökokous päättäisi antaa yhtiön hallitukselle ja johdolle tehtäväksi Ruotsin USA:n suurlähetystön ja USA:n Ruotsin suurlähetystön avustuksella saada aikaan Murray Swansonin ja Sonera Corporation U.S:n johtoryhmän kanssa sovinto, joka kohtuullisesti kunnioittaa ja tunnustaa heidän työpanoksensa TeliaSoneralle ja joka on TeliaSoneran arvojen, liiketoimintaetiikan sekä kaikkien soveltuvien OECD:n periaatteiden mukainen. Tom von Weymarn kommentoi Murray Swansonin ehdotusta. Torwald Arvidsson esitti mielipiteensä ehdotuksesta. Yhtiökokous hylkäsi Murray Swansonin ehdotuksen. Merkittiin, että liitteessä 3 mainitut osakkeenomistajat äänestivät ehdotusta vastaan. Yhtiökokouksen päättäminen Yhtiökokouksen puheenjohtaja julisti vuoden 2007 varsinaisen yhtiökokouksen päättyneeksi. Sihteeri Puheenjohtaja Jan Henrik Ahrnell Sven Unger Pöytäkirjan tarkastajat Magnus Landare Helena Levander 8

9 Varsinainen yhtiökokous 2007 Liite 4 Kohta 15 - Hallituksen ehdotus johdon palkkioperusteiksi Hallituksen ehdotus yhtiökokouksen päätökseksi Houkutellakseen ja sitouttaakseen kyvykkäitä työntekijöitä TeliaSonera tarjoaa kilpailukykyisiä palkitsemispaketteja, olematta kuitenkaan markkinajohtaja palkitsemisessa. Palkkatasojen on oltava niiden markkinoiden mukaiset, joille kukin toimihenkilö palkataan. Palkoista on päätettävä ja niitä on tarkistettava yksilöllisesti ottaen huomioon vastaavissa asemissa olevien henkilöiden palkkaus, vastuualue sekä johtohenkilön kokemus ja työsuoritukset. TeliaSonera voi maksaa suuruudeltaan vaihtelevia palkkioita. Palkkiomallit on määriteltävä etukäteen tietyksi ajaksi, yleensä kalenterivuodeksi. Palkkioille on asetettava täsmälliset tavoitteet, jotka tukevat TeliaSoneran liiketoiminnan tavoitteita. Voidaan käyttää sekä taloudellisia että muita tavoitteita. Palkkiotaso voi vaihdella johtohenkilön mukaan; toimitusjohtaja voi saada palkkiota enintään 50% vuosipalkastaan, muiden johtohenkilöiden palkkio voi olla enintään 35% vuosipalkasta. Jos ja kun yhtiön hallitus katsoo osakkeisiin sidotun pitkän aikavälin kannustinohjelman olevan paikallaan, tällaisesta ohjelmasta on päätettävä yhtiökokouksessa. Eläkeohjelmien on seurattava markkinoilla vallitsevaa käytäntöä. Uusien johtohenkilöiden kohdalla on mahdollisuuksien mukaan käytettävä maksuperusteista järjestelmää. Yhtiön ja johtohenkilön välisessä työsopimuksessa on vaadittava vähintään kuuden kuukauden irtisanomisaikaa johtohenkilön puolelta ja enintään 12 kuukauden (toimitusjohtajan kohdalla kuuden kuukauden) irtisanomisaikaa yhtiön puolelta. Kun yhtiö irtisanoo työsuhteen, johtohenkilö on oikeutettu saamaan erorahan, joka vastaa hänen palkkansa kiinteää osaa enintään 12 kuukauden ajalta (24 kuukauden ajalta toimitusjohtajan osalta). Muut tulot on vähennettävä erorahasta. Jos johtohenkilö eroaa omasta pyynnöstään, hänelle ei makseta erorahaa. Muiden etujen, kuten työsuhdeauton, osalta on noudatettava paikallisten markkinoiden käytäntöä. Hallitus voi sallia pienehköjä yksilöllisiä poikkeuksia näistä periaatteista. 9

10 Varsinainen yhtiökokous 2007 Liite 5 Kohta 16 - Asiakasasiamies (ruotsiksi kundombudsman ) Osakkeenomistaja TeliaSonera Osakkeenomistajayhdistykseltä saapuneita asiakirjoja. TeliaSoneran 2007 varsinaiselle yhtiökokoukselle Koskien ainakin yhden asiakasasiamiehen valitsemista Epävirallinen käännös SAAPUNUT TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistys, organisaatiotunnus , hallituksensa välityksellä esittää seuraavaa. TeliaSonera AB on erittäin suuri yhtiö, ja on pelättävissä, että sillä on julkisen monopolikauden aikaisia posti- ja monopolirakenteita vielä jäljellä. Monilla ihmisillä on asiakassuhde yhtiöön. Meille on kerrottu, että monet kokevat ongelmia asioidessaan yhtiön kanssa. Hyvien asiakassuhteiden luominen on mitä suurimmassa määrin yhtiön oman edun mukaista. Yhä useammat kuluttajia palvelevat yritykset ovat havainneet tämän ja valinneet asiakasasiamiehiä. Eräs esimerkki tästä on oheinen Telge Energin ilmoitus ei vähemmästä kuin 75 asiakasasiamiehestä. Tätä taustaa vasten esitämme, että 2007 yhtiökokous päättäisi antaa yhtiön johdolle tehtäväksi valita TeliaSonera AB:lle vähintään yksi asiakasasiamies. Tukholmassa TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistys Hallitukselta toimeksi saaneena Thorwald Arvidsson Varapuheenjohtaja Liite: Telge Energin ilmoitus 10

11 11

12 Varsinainen yhtiökokous 2007 Liite 6 Kohta 17 - Yhtiökokouksen järjestäminen samanaikaisesti Tukholmassa ja Helsingissä Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistykseltä saapuneita asiakirjoja. TellaSonera AB:n hallitukselle Tukholma Epävirallinen käännös SAAPUNUT Esille tulleesta syystä TeliaSoneran osakkaana oleva TeliaSonera Osakkeenomistajayhdistys, organisaatiotunnus , pyytää täten, että seuraava kysymys otetaan omana kohtanaan 24. huhtikuuta 2007 Tukholmassa järjestettävän TeliaSoneran varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle. TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistys katsoo, että TeliaSonera AB:n yhtiökokous tulee jatkossa järjestää samanaikaisesti sekä Tukholmassa että Helsingissä aiemmin vallinneen käytännön mukaisesti. Teknisesti tämän ei luulisi olevan mikään ongelma Pohjoismaiden suurimmalle telealan yritykselle. Muita tätä menettelytapaa noudattavia pörssiyhtiöitä ovat SAS, Nordea ja AstraZeneca. Edellä esitetyn nojalla esitämme, että yhtiökokous pidetään samanaikaisesti Tukholmassa ja Helsingissä, jotta kaikilla osakkeenomistajilla on mahdollisuus käyttää puhe- ja äänioikeuttaan. Tukholmassa 27. helmikuuta 2007 TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistys Hallitukselta toimeksi saaneena Folke Höjmar Puheenjohtaja TeliaSonera Aktieägarförening PL Tukholma Puh

13 Liite 7 Varsinainen yhtiökokous 2007 Kohta 18 - Pienten ja keskisuurten osakkeenomistajien edustaja vaalivaliokuntaan Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistykseltä saapuneita asiakirjoja. Epävirallinen käännös SAAPUNUT TeliaSoneran AB:n 2007 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Koskien pienten ja keskisuurten osakkeenomistajien edustusta vaalivaliokunnassa Viimeisten saatavilla olevien tietojen mukaan TeliaSonera AB:lla on noin osakkeenomistajaa ja se on siten eräs Tukholman pörssin laajimmin levinneistä osakkeista. Ylimääräisesti suurimmalla osalla näistä osakkeenomistajista on hyvin vähäinen tai pikemminkin olematon vaikutusvalta. Tilanteen osittaiseksi parantamiseksi TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistys, organisaatiotunnus esittää hallituksensa välityksellä, että vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous päättäisi, että joidenkin muiden pörssiyhtiöiden esimerkkiä noudattaen, vaalivaliokunnassa vastaisuudessa olisi myös pienten ja keskisuurten osakkeenomistajien edustaja. Tukholmassa 27. helmikuuta 2007 TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistys Hallituksen puolesta Thorwald Arvidsson Varapuheenjohtaja 13

14 Varsinainen yhtiökokous 2007 Liite 8 Kohta 19 - Vaalivaliokunnan tulee työssään erityisesti ottaa huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistykseltä saapuneita asiakirjoja. TeliaSonera AB:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2007 Epävirallinen käännös SAAPUNUT Koskien naisten lisääntyvää edustusta TeliaSoneran hallituksessa ohje nimeämisvaliokunnalle Vaatimus naisten ja miesten tasa-arvon lisäämisestä liike-elämässä on viime vuosien aikana lisääntynyt sekä julkisessa keskustelussa että todellisessa toiminnassa. Erityisesti tämän tulisi koskea osittain tai kokonaan valtion omistamia yhtiöitä. Tätä taustaa vastaan TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistys, organisaatiotunnus , hallituksensa välityksellä esittää, että 2007 yhtiökokous päättäisi että vaalivaliokunnan ohjeistuksessa tulee selkeästi ilmetä että sen tulee toiminnassaan huomioida lisääntynyt miesten ja naisten välinen tasa-arvo. Tukholmassa TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistys Hallituksen toimeksiannosta Thorwald Arvidsson Varapuheenjohtaja 14

15 Liite 9 Varsinainen yhtiökokous 2007 Kohta 20 - Sovinto Murray Swansonin ja Sonera Corporation US:n johtoryhmän kanssa Epävirallinen käännös SAAPUNUT TeliaSonera AB:n hallitukselle c/o Jan Henrik Ahrnell, päälakimies Lakiasiat Tukholma Ruotsi Esitys TeliaSoneran vuoden 2007 varsinaiselle yhtiökokoukselle Arvoisat osakkeenomistajat, Kuten tiedätte, pieni Sonera US johtoryhmämme työskenteli kovasti ja menestyksellisesti USA:ssa luoden lisäarvoa kaikkien Soneran osakkeenomistajien hyväksi. Sonera palkitsi meidät antamalla osallistumisoikeuden arvottomaan pitkäaikaiseen kannustinohjelmaan. TeliaSonera pitää kiinni Soneran tekemistä päätöksistä eikä halua jakaa oikeudenmukaisesti loistavaa tulosta jonka pieni johtoryhmämme sai aikaan. Näin tehdessään TeliaSonera toimii vastoin yhteisiä arvojaan, liiketoimintaetiikkaa kuten myös kansainvälisen liiketoiminnan perusperiaatteita sekä piiloutuu juridisten muodollisuuksien taakse. Olemme joutuneet tähän tilanteeseen Soneran epäonnistuneen hallintotavan johdosta. Asiasta tekee monimutkaisen se, että USA:n palkitsemisjärjestelmä eroaa Suomen ja Ruotsin palkitsemisjärjestelmistä. Asiaa mutkistaa vielä Soneran ja TeliaSoneran valtio-omisteisuus ja määräysvalta. Tästä johtuen menestyksellisen ryhmämme hyvin ansaittu, oikeudenmukainen ja kohtuullinen palkitseminen, joka USA:ssa noudatettavien palkitsemisperiaatteiden mukaan on vaatimaton, on pohjoismaisten periaatteiden mukaan ongelmallinen. Osana jatkuvia pyrkimyksiä saavuttaakseni kohtuullisen ratkaisun asiassa, pyydän täten 10 minuuttia aikaa TeliaSoneran 2007 yhtiökokouksessa esitelläkseni liitteenä olevan ehdotukseni. Kuten tavallista, annan arvoa tilaisuudelle esittää asiani, jotta asia saadaan hoidetuksi tavalla, joka on oikeudenmukainen kaikkia TeliaSoneran osakkeenomistajia ja menestyksekästä Sonera US johtoryhmäämme kohtaan. Kunnioittavasti, Murray Swanson CC: Ruotsin kuningaskunnan pääministeri Fredrik Reinfeldt 15

16 Suomen tasavallan pääministeri Matti Vanhanen Barack Obama, Yhdysvaltain senaatin jäsen Illinoisista esitys TeliaSoneran vuoden 2007 varsinaiselle yhtiökokoukselle Ottaen huomioon, että Murray Swanson johti Sonera Corporation US:n ( Sonera US ) johtoryhmää, joka kuusinkertaisti Soneran investointien arvon USA:ssa alkuperäisestä 200 miljoonasta dollarista 1,25miljardiin dollariin ja joiden myynnistä Sonera kirjasi yli 1,1miljardin dollarin voiton. Ottaen huomioon, että Sonera US johtoryhmän toimenpiteiden johdosta Sonera ja TeliaSonera vahvistuivat ja saivat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja pystyivät luomaan uusia työpaikkoja. Ottaen huomioon, että Murray Swanson ja Sonera Corporation US:n johtoryhmä palkattiin ja rohkaistiin luomaan investointimahdollisuuksia Soneralle USA:ssa lupaamalla heille palkitsemista saavutetuista tuloksista. Ottaen huomioon, että TeliaSonera pitää kiinni Soneran tekemistä vääryyksistä koskien Sonera US johtoryhmälle luvatun kannustinjärjestelmän viivästyttämistä ja sitten antamalla Sonera US johtoryhmälle jo antohetkellä arvottoman kannustinjärjestelmän. Ottaen huomioon, että Sonera ja TeliaSonera ovat Ruotsin ja Suomen valtion enemmistö omisteisia ja hallitsemia. Ottaen huomioon, että USA:ssa ja Suomessa ja Ruotsissa noudatettavat periaatteet koskien kannustinjärjestelmiä poikkeavat toisistaan ja Soneran ja TeliaSoneran valtio-omisteisuus ovat vaikeuttaneet pyrkimyksiä sopia korvauksesta Sonera US johtoryhmälle. Ottaen huomioon, että TeliaSoneran Yhteiset arvot ja Liiketoimintaetiikka antavat ohjeita yksittäisten työntekijöiden ja johtoryhmien saavutusten ja työpanoksen arvostamiseen ja edellyttävät, että kaikki työntekijät kohtelevat toisiaan tavalla, jolla itsekin haluaisivat tulla kohdelluksi; Ottaen huomioon, että OECD:n, EU:n, Ruotsin hallituksen, Suomen hallituksen, TeliaSoneran ja muiden asianosaisten julkaisemat tai hyväksymät hyvän hallintotavan periaatteet ja ohjeet kannustavat yrityksiä ja kaikkia niiden sidosryhmiä aktiiviseen yhteistyöhön keskenään ja toteavat, kuinka tärkeitä sellaiset kannustinjärjestelmät ovat, jotka kannustavat yhtiön johtoa ja työntekijöitä luomaan lisäarvoa osakkeenomistajille. Ottaen huomioon, että Ruotsi, Suomi ja USA hyötyvät suuresti molemminpuolisesta kunnioituksesta ja luottamuksesta, joka edistää ja säilyttää vahvat positiiviset suhteet sekä edistää kansainvälistä kauppaa Tämän vuoksi TeliaSoneran johto ja sen hallitus valtuutetaan ja ohjeistetaan Ruotsin USA:n suurlähetystön ja USA:n Ruotsin suurlähetystön avustuksella saamaan aikaan Murray Swansonin ja Sonera Corporation U.S.:n johtoryhmän kanssa sovinto, joka kohtuullisesti kunnioittaa ja tunnustaa heidän työpanoksensa TeliaSoneralle ja joka on TeliaSoneran arvojen, liiketoimintaetiikan sekä kaikkien soveltuvien OECD:n periaatteiden mukainen. 16

Liitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat. 1 Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta

Liitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat. 1 Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta 1 Nro 1/2009 Tukholmassa keskiviikkona 1. huhtikuuta 2009 järjestetyn TeliaSonera AB:n (publ) (Y -tunnus 556103-4249) varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja LÄSNÄOLIJAT Liitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat

Lisätiedot

Liitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat. 1 Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta

Liitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat. 1 Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta 1 Nro 1/2006 Tukholmassa torstaina 27. huhtikuuta 2006 järjestetyn TeliaSonera AB:n (publ) (Y -tunnus 556103-4249) varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja LÄSNÄOLIJAT Liitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat

Lisätiedot

TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous

TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 24. huhtikuuta 2007 klo 17:00 Ruotsin aikaa

Lisätiedot

Valtakirjalomake TeliaSoneran varsinaiseen yhtiökokoukseen 2008

Valtakirjalomake TeliaSoneran varsinaiseen yhtiökokoukseen 2008 Valtakirjalomake TeliaSoneran varsinaiseen yhtiökokoukseen 2008 1 Lue sivulla 3 olevat ohjeet. Täydelliset päätösesitykset löytyvät tämän lomakkeen sivuilta 4-6. Merkitse alla olevaan taulukkoon miten

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous

TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään maanantaina 31. maaliskuuta 2008 klo 15.00 Ruotsin

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 11.00 Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 1/2017 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 11.4.2017, klo 13.00 Paikka Läsnä Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki Liitteessä 3 luetellut

Lisätiedot

Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208

Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208 EKOKEM OY AB PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (6) (Y-tunnus: 0350017-4) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 Aika 25.4.2014 klo 11.00 Paikka Läsnä Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208 Kokouksessa

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 25.4.2013 klo 14.00 Paikka: Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, 00510 Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Tiistaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Yrjönkatu 18 (G18-juhlasali), 00120 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2012

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 25.4.2012 klo 11.00 13.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Ballroom, Messuaukio 1, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 31. maaliskuuta 2008

Varsinainen yhtiökokous 31. maaliskuuta 2008 Varsinainen yhtiökokous 31. maaliskuuta 2008 Yhtiökokousasiakirjat Sivu Asialista 2 Täydelliset päätösesitykset 3 Hallituksen jäsenten esittely 6 Ulkoisen tilintarkastajan esittely 7 Asialista Kokouksen

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2014

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2014 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2014 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 10.4.2014 klo 11.00 13.10 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat

Lisätiedot

No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen

No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen pdytakirja Aika: 29.3.2012, klo 17:00 Paikka: Ravintola Savoy (Eteiaesplanadi 14), Helsinki Lasna: Kokouksessa olivat lasna oheisesta aaniluettelosta

Lisätiedot

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2011. Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2011. Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2011 Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011 Aika: 13.4.2011 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 2/2014 SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 4.11.2014 AIKA: 4.11.2014 alkaen klo. 14:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.4.2010 klo 11.00 13.10 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Kongressisiiven A-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2013 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 AIKA: alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen. WÄRTSILÄ OYJ ABP:N Aika: klo 15.00 16.37 Paikka: Messukeskuksen kongressisiipi, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisätiedot

SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 20.8.2015

SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 20.8.2015 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 2/2015 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 20.8.2015 AIKA: 20.8.2015 alkaen klo. 10:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2014 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 AIKA: 8.4.2014 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous

TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään torstaina 27. huhtikuuta 2006 klo 17.00 Ruotsin aikaa

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2015 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 8.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

13.2.2015. Aika ja paikka perjantai 13.2.2015 klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki.

13.2.2015. Aika ja paikka perjantai 13.2.2015 klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki. BASWARE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka perjantai klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Hannu

Lisätiedot

Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012. AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00. Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi

Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012. AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00. Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012 AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY Pohjois-Satakunnan jätteiden käsittely Oy:n varsinainen yhtiökokous Aika 29.6.2017 alkaen klo 12.00 Paikka Kankaanpään kaupungintalo, kaupunginjohtajan huone, Kuninkaanlähteenkatu 12. Kutsutut / Läsnä

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 24.4.2014 klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2013 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

ASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

ASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka Läsnä 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokouksessa olivat

Lisätiedot

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Aika: klo 14:00. Paikka: Ravintola Palace Gourmet, Eteläranta 10,10 krs.

ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Aika: klo 14:00. Paikka: Ravintola Palace Gourmet, Eteläranta 10,10 krs. ASPOCOMP GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA Nro r /2oii ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 20.4.2011 klo 14:00 Paikka: Ravintola Palace Gourmet, Eteläranta 10,10 krs. Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (6) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 8.3.2007 klo 14.00-15.01 Paikka Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä Osallistujaluettelossa mainitut osakkeenomistajat

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Torstaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen.

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen. HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2016 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2016 klo 10.00 11.53 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat

Lisätiedot

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007

INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007 1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA TECNOTREE OYJ NRO 1/2013 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.3.2013 TECNQTREE TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

PÖYTÄKIRJA TECNOTREE OYJ NRO 1/2013 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.3.2013 TECNQTREE TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS TECNQTREE TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 25.3.2013 klo 16.00-16.40 Paikka: Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa

Lisätiedot

Lehdistötiedote Tiedote + 5 liitesivua

Lehdistötiedote Tiedote + 5 liitesivua Lehdistötiedote 21.3.2005 Tiedote + 5 liitesivua TeliaSoneran yhtiökokous Oheisena kutsu TeliaSonera AB:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.4.2005 klo 17.00 Ruotsin aikaa Tukholman

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa VACON OYJ:N Aika Tiistai klo 15.00 16.25 Paikka Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2015 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 14.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2013

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2013 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2013 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 24.4.2013 klo 11.00 13.05 Paikka: Läsnä: Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku Kokouksessa olivat edustettuina

Lisätiedot

ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2017. Aika ja paikka , klo Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2017. Aika ja paikka , klo Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki. ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2017 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka 5.4.2017, klo 14.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Radisson Blu Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki.

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Radisson Blu Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki. 1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 10.4.2014 klo 18.00 19.17 Paikka: Läsnä: Radisson Blu Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.4.2009 kello 11.00 13.20 Paikka: Finlandia-talo, Kongressisiiven A-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen. CERTEUM OY Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2617068-1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 24.4.2015, klo 13.00 Paikka Ravintola Bank Meeting Point neuvotteluhuoneet 8-9, Unioninkatu 22, Helsinki. Läsnä Liitteessä

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo 11.00 Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku

Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 14.4.2015 klo 11.00 12.45 Paikka: Läsnä: Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku Kokouksessa olivat edustettuina

Lisätiedot

ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. 9.4.2015, klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. 9.4.2015, klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka Läsnä 9.4.2015, klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 21. päivänä huhtikuuta 2017 kello 13.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

Aleksanterinkatu 16-18 (Valkoinen sali), 00170 Helsinki

Aleksanterinkatu 16-18 (Valkoinen sali), 00170 Helsinki :N Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Aleksanterinkatu 16-18 (Valkoinen sali), 00170 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 26.3.2014 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2014 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA TECNOTREE OYJ NRO 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2014 TECNOTREE TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

PÖYTÄKIRJA TECNOTREE OYJ NRO 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2014 TECNOTREE TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2014 klo 16.00-16.58 Paikka: Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4.5.2017, klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017 23.3.2017 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.3.2017 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat,

Lisätiedot

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, Hyvinkää

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, Hyvinkää :N Aika: klo 10.07 Paikka: Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Fortum Oyj Pörssitiedote 31.1.2013 klo 9.15 Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 9. päivänä

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2015 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 6.5.2015, klo 9.00 9.25 Paikka: Läsnä: Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1 (6) PÖYTÄKIRJA INCAP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2016 Aika: klo 15-16.20 Paikka: Läsnä: BANKin kokoustilat, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa

Lisätiedot

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011

HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 27.4.2011 klo 11.00 12.55 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Ballroom, Messuaukio 1, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina

Lisätiedot

Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012

Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012 Home > Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012 Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012 Pörssitiedote 20.3.2012 klo 15:30 FINNLINES OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU 2012 Finnlines Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo)

Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo) 1(5) RUUKKI GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Torstai 7.5.2009 klo 11.00 12.56 Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, 02150 Espoo) Läsnä Lisäksi paikalla

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (7) (Y-tunnus: 1069622-4) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Aika Paikka Läsnä 7.4.2017 klo 10.00 Finlandia-talo, Terassisali Mannerheimintie 13,00100 Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Lehdistötiedote 28. joulukuuta 2004 Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen OMX AB (publ) -yhtiön ( OMX ) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 3. helmikuuta 2005

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 11.00 Paikka: Läsnä: Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1)

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 22.3.2016 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 22.3.2016 klo 15 Paikka: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2010 Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 8.4.2010 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus

LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus LÄNSIMETRO OY, VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2015 LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. :N Aika: 30.3.2012 klo 14.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi

Lisätiedot

Tervetuloa TeliaSonera AB:n (publ) varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tervetuloa TeliaSonera AB:n (publ) varsinaiseen yhtiökokoukseen Tervetuloa TeliaSonera AB:n (publ) varsinaiseen yhtiökokoukseen TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään keskiviikkona 1. huhtikuuta 2009

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2012

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2012 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2012 Aika: 4.4.2012 kello 15.30 alkaen Paikka: Tapahtumatalo Bankin Union Square -auditorio, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot