SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 252

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 252"

Transkriptio

1 6/ Kaupunginvaltuusto TID - AIKA kl./klo 17:00-19:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Yleinen informaatio Utön osayleiskaava, Korppoo Ranta-asemakaava tiloille Brändholm 3:7 ja Brändholm I 3:1 sekä osalle tilasta Yhteinen vesialue 876:1 Houtskarissa Träskissä Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomukseen Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy:n anomus takauksen uusimisesta Vuoden 2016 investointitalousarvion muutos Nordkalk Oy Ab:n omistuksen purkaminen Paraisten Vesi Oy:ssä valtuutettujen lukumäärästä Luottamustoimista vapauttaminen, Arita Jokinen Uuden jäsenen valitseminen Nauvon lautakuntaan Uuden henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen sivistyslautakuntaan Andreas Johanssonin aloite hankinnoista ja vaikutusten arvioinneista kunnallisten päätösten yhteydessä Nina Söderlundin ym. aloite perustulokokeilusta Ilmoitusasiat Valtuusto- ja muut aloitteet Muut myöhemmin kuulutetut tai kiireellisiksi katsotut asiat 287 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa Puheenjohtaja: Andreas von Bergmann Tämä kokouskutsu on ollut julkipantuna kaupungintalolla Paraisilla sekä Nauvon, Korppoon, Houts karin ja Iniön alue konttoreissa ajalla: Intygar/Todistaa:

2 6/ Kaupunginvaltuusto TID - AIKA klo 17:00-19:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET von Bergmann Andreas puheenjohtaja Abrahamsson Petri Ahonen Janne Autio Sanna Bergman Ted Berglund Leif Björk Maj Ekström Kurt Engström Eskil Engström Sverker Eriksson Jan Fredriksson Merja Friis Christer Granqvist Conny Henriksson Carita Holmberg Mikael Johansson Andreas Kajander Helen Karlgren Fabian Karlsson Kaj-Johan Karlsson Sverker Koskinen Regina Kronehag Kurt Kurvinen Kyösti Lindell-Luukkonen Maria Lindholm Tom Lindstedt Kim Lundqvist Kurt Luoma Mikaela Niemi Tapani Nurro Kai Nyberg Widar Nymalm Tommy Orell Markku Rinne Tarja Salonen Markku Stolzmann Marianna Särkijärvi Helena Söderlund Nina Tengström Johanna Wikman Calle Visa Petri (läsnä klo 17:08 93 lukien) (läsnä klo 17:18 93 lukien) (poistui klo 18:45 :n 99 aikana)

3 6/ ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET Elenius Maija talouspäällikkö Österman Carl-Sture ympäristönsuojelupäällikkö (poistui klo 19:00) Saaristo-Levin Heidi kaavoituspäällikkö (poistui klo 18:35 :n 94 jälkeen) Nygrén Patrik kaupunginjohtaja Avellan Monica kaupunginlakimies FRÅNVARANDE - POISSA OLLEET Colliander Cornelius Hilke Kaija Karlsson Merja (varajäsen Kajander Helen läsnä) (varajäsen Granqvist Conny läsnä) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Andreas von Bergmann Ordförande/Puheenjohtaja Monica Avellan Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Andreas Johansson Tapani Niemi on tarkastanut pöytäkirjan on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti sähköisesti PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT Pargas stad / Paraisten kaupunki on ollut nähtävänä PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Carola Isaksson Ledningens sekr./ Johdon siht.

4 6/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginvaltuusto Puheenjohtaja totesi, että kokouksesta oli kuulutettu laillisessa järjestyksessä ja että läsnä oli 40 valtuutettua, eli kokous oli myös päätösvaltainen.

5 6/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Andreas Johansson ja Tapani Niemi.

6 6/ Kaupunginvaltuusto Yleinen informaatio Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtaja informoi sisäisten vuokrien budjetoinnista.

7 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Utön osayleiskaava, Korppoo 86/ /2009 Ympäristölautakunta Valmistelija: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Esittelijä: Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh , Työ Utön osayleiskaavan parissa aloitettiin vuonna Korppoon kunta käytti konsulttina Pöyry Environment Oy:tä. Suunnitteluprosessi ja vuorovaikutus on toteutettu tarkoitusta varten laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Kaava oli nähtävillä luonnoksena vuonna 2007, ehdotuksena kevääl lä 2008 ja vielä uudelleen Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen alaisen Etelä-Suomen luontopalvelujen antamien lausuntojen pohjalta kaavaehdotusta on tarkistettu eräiltä kohdin. Utö Hembygdsförening rf on jättänyt muistutuksen, samoin kahta eri kiinteistöä edustavat yksityishenkilöt ovat jättäneet yhteensä kuusi muistutusta. Aikaisempien nähtävilläoloaikojen aikana on jätetty muistutuksia, joiden sisältö on ollut pääasiassa sama, ja tuolloin on tehty eräitä tarkistuksia. Kaavoittajan muistutuksista esittämät kommentit ja tehdyt tarkistukset ovat liitteenä. Liite B14: Ehdotus: : Osayleiskaava, kaavoittajan vastineet Ympäristölautakunta hyväksyy ehdotuksen Utön osayleiskaa vaksi jatkokäsittelyyn hyväksyttäväksi. Tiina Johansson ehdotti asian palauttamista sen selvittämiseksi, voidaanko kolmen uuden AP-tontin edustan LV-aluetta syventää. Myös itäisen uimarannan aluetta voitaisiin leventää. Brita Söderlund kannatti asian palauttamista.

8 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lautakunta päätti palauttaa asian. Jakelu: Kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta, muistutusten tekijät Ympäristölautakunta Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan ( 169) palauttaa Korppoon Utön osayleiskaavan käsittelyn lisäselvityksiä varten. Selvitettäessä mahdollisuuksia Senaattikiinteistöt Oy:n omistamien LV- ja VV-alueiden laajentamiseen kävi ilmi, ettei maanomistajalle ollut tiedotettu nähtäville asettamisesta. On myös käynyt ilmi, ettei kaikkia ELY-keskuksen esittämiä puutteita ole korjattu. Utön osayleiskaava on ollut työn alla Pöyry Environment Oy:ssä vuodesta Kesällä 2010 työt keskeytyivät konsulttiyrityksen järjestelyjen vuoksi. Länsi-Turunmaan kaupunki on tehnyt sopimuksen tamperelaisen Pöyry Environment Oy:n kanssa Korppoon kunnan saman yrityksen Turun toimistossa käynnistämän kaavoitustyön jatkamisesta ja saattamisesta loppuun. Utön osayleiskaavaa on työstetty, ja kaavaehdotus on nyt valmistunut ja se voidaan asettaa uudelleen julkisesti nähtäville. Kaavassa on otettu huomioon kaikki eri osapuolten esittämät lausunnot. Lisärakentamista on osoitettu ainoastaan sellaisille soveltuville paikoille, jotka tukevat olemassa olevaa rakennettua ympäristöä ja joilla ei ole luonnonsuojelutarvetta. Kantatilojen rakennusoikeuksia on selvitetty uudelleen. Kaavaehdotuksessa on vielä vanha pohjakartta, joka korvataan keväällä tai kesällä 2011, kun kaupunki on saanut alueen kartoitettua. Viranomaisilta on pyydettävä uusia lausuntoja kaavan ollessa nähtävillä. Kaava ehdotetaan asetettavaksi nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n nojalla. Liite 4: Ehdotus: Kaavaehdotus ja kaavaselostus liitteineen Ympäristölautakunta hyväksyy ehdotuksen Korppoon Utön osayleiskaavan asetettavaksi julkisesti nähtäville.

9 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto : Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu: kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta Ympäristölautakunta Valmistelija Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä Kaavoituspäällikön sijainen Turkka Michelsson, puh Utön osayleiskaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä Nähtävilläoloaikana jätettiin kymmenen huomautusta ja seitsemän viranomaislausuntoa. Huomautukset ja lausunnot olivat osittain sen luonteisia, että kaavaehdotusta on jouduttu edelleen työstämään ja muuttamaan niin paljon, että muutettu kaavaehdotus on nyt asetettava uudelleen nähtäville. Kaavoittajan huomautusten johdosta esittämät kommentit ja tehdyt tarkistukset ovat ohessa liitteenä ja ne ovat samalla Paraisten kaupungin perusteltu virallinen vastine huomautusten tekijöille. Kaavaehdotuksessa on nyt pyritty ottamaan huomioon eri osapuolten esittämät näkökulmat ja vaatimukset. Kaavaehdotukseen on tehty useita muutoksia; kaavan rakennusoikeuksia, kaavamerkintöjä ja määräyksiä on tarkistettu, korjattu, muutettu, lisätty ja poistettu. Korttelialuerajauksia on tarkistettu ja tarpeelliseksi katsotuilta osin muutettu. Rakennusoikeutta sekä asumiseen että kaupalliseen toimintaan tarkoitetuilla korttelialueilla on pienennetty. Olemassa olevien ja uusien rakennuspaikkojen ohjeellinen jako on lisätty. Uutena kaavamerkintänä on lisätty palvelujen ja hallinnon alue P sekä venesatama-alue LV-2 jonne voidaan rakentaa majoitustoimintaan tarkoitettuja rakennuksia. Aikaisemmin kaavaehdotuksessa mukana olleita Enskäriä koskevia kaavamerkintöjä on poistettu kokonaan, alueella on vastikään valmistunut ranta-asemakaava, joka ohjaa alueen rakentamista yksityiskohtaisemmin. Keväällä 2013 valmistui Utön maisemaselvityksen täydennnys. Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa Utön maisema-arvot ennen kaavan hyväksymistä sellaisella tarkkuustasolla, joka palvelee saarelle suunnitellun maltillisen täydennysrakentamisen harkittua sijoittamista herkässä ulkosaaristomaisemassa ja kulttuurihistoriallisesti merkittävässä elävässä saaristokylässä. Utön osayleiskaavasta keskusteltiin lyhyesti ELY-keskuksen järjestämässä kehittämiskeskustelussa Paraisilla Kokouksen jälkeen kaavaa varten

10 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tehty rakennushistoriallinen selvitys on uudelleen läpikäyty. Siinä on arvotettu 20 kpl sellaisia paikallisesti merkittäviä asuinrakennuksia, jotka on nyt lisätty omalla suojelumerkinnällä kaavakartalle siten, että aikaisemmin mukana olleet suojelukohteet on tarkennettu koskemaan valtakunnallisia ja seudullisia (selvityksessä käytetään termiä maakunnallinen) omalla sr-merkinnällä. Aikaisemmin kaavaehdotuksessa vailla suojelumerkintää olevien luotsitilojen ja talonpoikaisrakennuskannan lisäksi saman suojelumerkinnän on saanut myös osa Enskärin kasarmirakennuksista; niistä merkittävimmät on ko. rakennushistoriallisessa selvityksessä arvotettu historiallisiksi. Enskärin alueella hyväksytyssä ja lainvoiman saaneessa ranta-asemakaavassa kasarmitalo, kuntotalo ja 3 kpl rivitaloja on arvotettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi (merkinnällä sr-1). Syksyllä 2014 valmistuneen Utön osayleiskaava-alueen historiallisten puolustuslaitteiden arkeologisen inventoinnin lopputuloksena on ehdotettu mukaan otettaviksi 6 kpl uusia muinaisjäännöskohteita sekä 6 kpl muita arvokkaita kulttuuriperintökohteita. Näiden lisäksi aikaisemmin museoviraston muinaisjäännösrekisterissä mukana olleet 3 kpl kalliohakkauksia on lisätty nyt kaavaan myös merkinnällä SM. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan yhteydessä. Vuorovaikutus toteutetaan laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Kaava ehdotetaan asetettavaksi nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n nojalla. Liite Ehdotus 3. Kaava 4. Kaavaselostus liitteineen 5. Vastineet Ympäristölautakunta päättää asettaa julkisesti nähtäville ehdotuksen Utön osayleiskaavaksi. Ellei kaavaehdotuksesta sen nähtävilläoloaikana saada sellaisia lausuntoja tai muistutuksia, jotka edellyttäisivät sen muuttamista merkittävästi, esittää ympäristölautakunta kaavan hyväksymistä. Lisäksi ympäristölautakunta hyväksyy kaavan laatijan tekemät vastineet kaupungin perusteltuna kannanottona huomautusten tekijöille. Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Tiina Johansson ei osallistunut asian käsittelyyn esteellisyyden takia (intressijäävi) hallintolain 28 :n nojalla. Ehdotus hyväksyttiin. _ Tiedoksianto kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta, huomautusten tekijät

11 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ympäristölautakunta Valmistelija Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä Kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin, puh Utön osayleiskaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä Nähtävillä olleen kaavaehdotuksen johdosta pyydettiin ja saatiin seitsemän viranomaislausuntoa sekä jätettiin kolmetoista muistutusta. Kaavoitusyksikkö on laatinut tiivistelmät ja vastineet lausunnoista ja muistutuksista ja ne ovat kaavaselostuksen liitteessä 7D. Ne ovat samalla Paraisten kaupungin perusteltu virallinen vastine muistutusten tekijöille. Lausuntojen ja muistutusten johdosta kaavaehdotusta on vielä hieman jouduttu muuttamaan. Muutokset ovat kuitenkin luonteeltaan vähäisiä teknisiä korjauksia eikä kaavaehdotusta niiden takia tarvitse asettaa uudelleen nähtäville. Liite Ehdotus 1. Kaava 2. Kaavaselostus liitteineen Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavoitusyksikön laatimat vastineet kaupungin perusteltuna kannanottona ehdotusvaiheessa jätettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyy Utön osayleiskaavan. Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Tiina Johansson ei osallistunut asian käsittelyyn esteellisyyden takia hallintolain 28 :n nojalla (osallisuusjäävi). Ehdotus hyväksyttiin. _ Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Liite 1 Kaava, josta määräyksen LV-2 teksti korjattu 2 Kaavaselostus 3 Tiivistelmät lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineet niihin

12 6/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavoitusyksikön laatimat vastineet kaupungin perusteltuna kannanottona ehdotusvaiheessa jätettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyy Utön osayleiskaavan. Hallituksen puheenjohtaja Mikael Holmberg ilmoitti esteellisyydestä; läheinen omistaa maata kaava-alueella. Kaupunginvaltuusto Asian puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Widar Nyberg. Ehdotus hyväksyttiin. Liite 1 Kaava, josta määräyksen LV-2 teksti korjattu 2 Kaavaselostus 3 Tiivistelmät lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineet niihin Mikael Holmberg ilmoitti esteellisyydestä; läheinen omistaa maata kaava-alueella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavoitusyksikön laatimat vastineet kaupungin perusteltuna kannanottona ehdotusvaiheessa jätettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Utön osayleiskaavan.

13 6/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ranta-asemakaava tiloille Brändholm 3:7 ja Brändholm I 3:1 sekä osalle tilasta Yhteinen vesialue 876:1 Houtskarissa Träskissä 2739/ /2016 Ympäristölautakunta Valmistelija Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä Kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin, puh Maanomistajien aloitteesta alueella on käynnistetty ranta-asemakaavan laatiminen rantarakennusoikeuden siirtämiseksi. Kaava-alue käsittää yhteensä noin 4,7 ha suuruisen maa-alueen, johon kuuluvat tilat Brändholm 3:7 ja Brändholm I 3:1 sekä osa tilasta Yhteinen vesialue 876:1 Brändholman saaren itärannalla. Alueella on voimassa oleva hyväksytty Houtskarin yleiskaava, jonka mukaan alueella on kaksi erillistä rantarakennusoikeutta loma-asuntojen alueilla(ra+ra). Ranta-asemakaavan tarkoituksena on siirtää toinen käyttämätön rantarakennusoikeus saaren kaakkoisosasta saaren koillisosaan. Kaavassa osoitetaan lisäksi erillinen venevalkama-alue, jolla on olemassa oleva venevaja. Eteläisen loma-asuntojen korttelialuetta korjataan lisäksi siten, että kaikki olemassa olevat samaan pihapiiriin kuuluvat rakennukset sijaitsevat tämän korttelialueen sisäpuolella. Muutoin kaava-alue on maa- ja metsätalousaluetta jolla on erityisiä ympäristöarvoja(my). Kaavan johdosta on pidetty viranomaisneuvottelu kaavan laatijan, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edustajien sekä kaupungin edustajan kanssa. Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä alkaen. Kaavaluonnoksesta ei ole sen vireilläoloaikana jätetty mielipiteitä. Kaavaehdotus on nyt valmistunut. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan yhteydessä. Vuorovaikutus toteutetaan laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Liite Ehdotus 11. Kaava 12. Kaavaselostus 13. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14. Luontoselvitys 15. Viranomaisneuvottelumuistio Ympäristölautakunta päättää asettaa julkisesti nähtäville ehdotuksen ranta-asemakaavaksi tiloille Brändholm 3:7 ja Brändholm 3:1 ja osalle tilasta

14 6/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yhteinen vesialue 876:1 Houtskarissa Träskissä. Ellei kaavaehdotuksesta sen nähtävilläoloaikana saada sellaisia lausuntoja tai muistutuksia, jotka edellyttävät kaavaehdotuksen muuttamista, esittää ympäristölautakunta kaavan hyväksymistä. Ehdotus hyväksyttiin. _ Tiedoksianto kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta Kaupunginhallitus Valmistelija Kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Liite 4 Kaavakartta 5 Kaavaselostus Kaavaehdotus oli virallisesti nähtävillä ja siitä pyydettiin viranomaislausunnot. Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ilmoittivat, etteivät ne anna lausuntoa. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia sen nähtävilläoloaikana. Kaavaehdotus voidaan hyväksyä sellaisena kuin se on ollut julkisesti nähtävillä. Ehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy ranta-asemakaavan tiloille Brändholm 3:7 ja Brändholm I 3:1 sekä osalle tilasta Yhteinen vesialue 876:1 Houtskarissa Träskissä. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto Liite 4 Kaavakartta 5 Kaavaselostus Kaupunginvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan tiloille Brändholm 3:7 ja Brändholm I 3:1 sekä osalle tilasta Yhteinen vesialue 876:1 Houtskarissa Träskissä.

15 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomukseen 3077/ /2016 Kaupunginhallitus Valmistelija Talouspäällikkö Maija Elenius, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Oheismateriaali Ehdotus Vastineet vuoden 2015 arviointikertomukseen Kaupunginhallitus toimittaa kaupunginvaltuustolle vastineet kysymyksiin, huomautuksiin ja toteamuksiin liitteen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksianto Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: Tarkastuslautakunta, BDO Audiator / Krister Rehn Kaupunginvaltuusto Liite 6 Vastineet vuoden 2015 arviointikertomukseen Tiedoksianto Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomukseen. Tarkastuslautakunta, BDO Audiator / Krister Rehn

16 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy:n anomus takauksen uusimisesta 952/ /2013 Kaupunginhallitus Valmistelija Talouspäällikkö Maija Elenius, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy (myöhemmin Brinkhaga) (Y-tunnus ) anoo yhteensä ,16 euron lainamäärän kuntatakauksen uusimista 15 vuodeksi alkaen. Brinkhagalla on useita Aktia Pankki Oyj:stä otettuja lainoja ja jäljellä oleva lainapääoma on ,16 euroa. Kaupunki on antanut lainoille ja niihin liittyville menoille takauksen ennen kuntaliitosta (Nauvon kunta), mutta aikaisemman takauksen voimassaoloaika päättyy Brinkhaga kuuluu Paraisten kaupungin kuntakonserniin, kaupungin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy omistaa 88 % Brinkhagan osakkeista. Brinkhagan taloutta ohjaa Valtiokonttorin ns. vapaaehtoinen velkasaneeraus. Saneerausta ollaan parhaillaan päivittämässä ja sen odotetaan valmistuvan vuoden 2016 aikana. Kuntalain 129 :n mukaan kunta voi myöntää takauksen kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle yhteisölle ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kunta saa siis lain mukaan myöntää Brinkhagalle takauksen. Takauksen antamisen edellytyksistä on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla siten, ettei kaupunki vaaranna omaa toimintaansa. Lisäksi on otettava huomioon EU:n valtiontukisäännöt. Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy antaa kaupungille vastavakuuden, joka on 80 % takauksesta eli euroa. Oheismateriaali Vaikutusten arviointi Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy:n anomus Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy:n tilinpäätös 2015 Tämä takaussitoumus tulee rasittamaan kunnan tasetta, mutta sen vaikutus kuntakonsernin rahoitukselliseen asemaan ei ole olennainen, koska Brinkhaga kuuluu kuntakonserniin tytäryhtiönä. Paraisten kaupunki voi tällä takaussitoumuksella samalla tukea asumisen jatkumista kaupungissa. Koska takaussumma on suhteellisen pieni suhteessa hyötyyn, jonka kunnan asukkaat siitä voivat saada, ja koska se vaikuttaa suhteellisen vähän kuntakonsernin rahoitukselliseen asemaan, takauksen myöntäminen on perusteltua. Takaussitoumuksesta peritään 0,2 %:n takausprovisio riskitaso huomioon ottaen.

17 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy:lle euron omavelkaisen takauksen enintään viideksitoista (15) vuodeksi tai asti. Takaus koskee lainapääomaa, korkoa, viivästyskorkoa ja mahdollisia muita lainanhoitokuluja. Erittely lainoista, joita takaus koskee Lainanumero Pääoma 09/ , , , , , ,92 Vastavakuudeksi kaupunginvaltuusto edellyttää, että Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy ( ) Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy:n emoyhtiönä antaa kaupungille vastavakuuden, joka on 80 % takauksesta eli euroa. Kaupunginvaltuusto päättää myös periä vuotuisen 0,2 %:n takausprovision annetusta takaussitoumuksesta. Provisio laskutetaan ennakkoon vuosittain aina takauksen antamispäivänä. tarkastetaan välittömästi. Markku Orell ilmoitti esteellisyydestä; Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n hallituksen jäsen. Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksianto Valtuuston päätöksen jälkeen Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy, Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy c/o Memera, talouspalvelut Kaupunginvaltuusto Liite 7 Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy:n anomus Oheismateriaali Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy:n tilinpäätös 2015 Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy:lle euron omavelkaisen takauksen enintään viideksitoista (15) vuodeksi tai asti. Takaus koskee lainapääomaa, korkoa, viivästyskorkoa ja mahdollisia muita lainanhoitokuluja. Erittely lainoista, joita takaus koskee Lainanumero Pääoma 09/ ,42

18 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto , , , , ,92 Vastavakuudeksi kaupunginvaltuusto edellyttää, että Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy ( ) Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy:n emoyhtiönä antaa kaupungille vastavakuuden, joka on 80 % takauksesta eli euroa. Kaupunginvaltuusto päätti myös periä vuotuisen 0,2 %:n takausprovision annetusta takaussitoumuksesta. Provisio laskutetaan ennakkoon vuosittain aina takauksen antamispäivänä. tarkastettiin välittömästi. Tiedoksianto Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy, Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy c/o Memera, talouspalvelut

19 6/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2016 investointitalousarvion muutos 2391/ /2015 Ympäristölautakunta Valmistelija Talouspäällikkö Maija Elenius, puh Esittelijä Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh Kaupunki on tehnyt maankäyttösopimuksen Oy Kiinteistö Kauppiaskatu 7:n kanssa. Sopimuksessa on sovittu euron korvauksesta, joka kiinteistöyhtiön on määrä maksaa kaupungille ja joka on määrä käyttää Keskuspuistoon sijoitettavan kiipeilytelineen rakentamiseen. Tämän koko- ja hintaluokan kiipeilytelinettä on käsiteltävä investointina. Vaikutusten arviointi Liite Ehdotus Kaupungin investointitalousarvio (netto) ei muutu päätöksen myötä. Kiipeilytelineen hankelomake Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaupungin vuoden 2016 investointitalousarvion muuttamista lisämäärärahalla seuraavasti: Kiipeilyteline Keskuspuistoon, bruttokustannus euroa, rahoitetaan Oy Kiinteistö Kauppiaskatu 7:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisilla tuloilla. Talousarvion nettomuutos on nolla euroa. Ehdotus hyväksyttiin. _ Tiedoksianto Lopullisen päätöksen jälkeen: talouspalvelut, Peter Lindgren Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Liite Vaikutusten arviointi Kiipeilytelineen hankelomake Kaupungin investointitalousarvio (netto) ei muutu päätöksen myötä. Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää, että kaupungin vuoden 2016 investointitalousarviota muutetaan lisämäärärahalla seuraavasti:

20 6/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kiipeilyteline Keskuspuistoon, bruttokustannus euroa, rahoitetaan Oy Kiinteistö Kauppiaskatu 7:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisilla tuloilla. Talousarvion nettomuutos on nolla euroa. Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto Liite 8 Kiipeilytelineen hankelomake Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupungin vuoden 2016 investointitalousarviota muutetaan lisämäärärahalla seuraavasti: Kiipeilyteline Keskuspuistoon, bruttokustannus euroa, rahoitetaan Oy Kiinteistö Kauppiaskatu 7:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisilla tuloilla. Talousarvion nettomuutos on nolla euroa. Tiedoksianto Talouspalvelut, Peter Lindgren

21 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Nordkalk Oy Ab:n omistuksen purkaminen Paraisten Vesi Oy:ssä 2185/ /2015 Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Kaupunginvaltuusto merkitsi :ssä 27 tiedoksi kaupunginhallituksen vastauksen RKP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Paraisten Vesi Oy:n alasajon ja likvidoinnin edellytyksistä. Vastauksessa edellytetään muun muassa, että yhtiön omistajien Paraisten kaupungin ja Nordkalk Oy Ab:n tulee tehdä erillinen päätös yhteisen yhtiönsä Paraisten Vesi Oy:n mahdollista lakkauttamista koskevista periaatteista. Yhtiön osakkaiden välillä on käyty keskusteluja. Keskustelujen tuloksena ehdotetaan, että Paraisten Vesi Oy ostaa Nordkalk Oy Ab:n omistamat Paraisten Vesi Oy:n osakkeet euron hintaan. Nordkalk Oy Ab ostaa vesilaitoksen Paraisten Vesi Oy:ltä euron hintaan. Tämän jälkeen yhtiöllä on vain yksi osakkeenomistaja, Paraisten kaupunki. Vaikutusten arviointi Ehdotus Tilanteessa, jossa osakkeenomistajilla on erilaiset näkemykset mahdollisuuksista saada lupa makeanvedenaltaan avaamiseen, on olemassa riski, että yhtiön lakkauttamisen suhteen joudutaan pattitilanteeseen. Tällainen tilanne voidaan välttää ehdotetulla omien osakkeiden ostamisella. Lisäksi vesilaitos on osoittautunut tällä hetkellä vaikeasti myytävissä olevaksi kiinteistöksi, josta vieläpä aiheutuu jatkuvia ylläpitokustannuksia. Luovutuksen myötä ylläpitokustannukset eivät enää rasittaisi yhtiötä. Kaupunginvaltuusto hyväksyy omalta osaltaan sen, että Paraisten Vesi Oy ostaa Nordkalk Oy Ab:n omistamat Paraisten Vesi Oy:n osakkeet euron hintaan ja että Nordkalk Oy Ab ostaa Paraisten Vesi Oy:n omistaman vesilaitoksen euron hintaan. Monica Avellan ilmoitti esteellisyydestä; Paraisten Vesi Oy:n hallituksen jäsen. Pöytäkirjaa asiassa piti kaupunginjohtaja. Keskustelun kuluessa esittelijä ilmoitti muuttavansa päätösehdotustaan siten, että hän vetää asian pois esityslistalta. Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

22 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tiedoksianto Kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen päätös annetaan tiedoksi Nordkalk Oy Ab:lle, Paraisten Vesi Oy:lle, ympäristöosastolle ja ympäristölautakunnalle Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Paraisten vedentuotannon siirryttyä Turun Seudun Vesi Oy:lle Paraisten Vesi Oy:llä ei ole ollut varsinaista toimintaa tammikuun 2015 jälkeen. Yhtiöllä ei siten ole edellytyksiä toimintansa jatkamiseen. Paraisten Vesi Oy on perustettu paikkakunnalle hoitamaan Paraisten vedentuotanto kaupungin jakeluverkkoon ja teollisuuden tarpeisiin. Yhtiöllä on kaksi omistajaa, Nordkalk Oy Ab ja Paraisten kaupunki, jotka omistavat samansuuruiset osuudet yhtiöstä. Koska yhtiöllä ei enää ole sellaista toimintaa, josta yhtiö saisi tuloja, yhtiön rahoituksellinen asema on jatkuvasti heikentynyt samaan aikaan kun sillä on vielä omistajuuteen liittyviä kuluja ja velvoitteita. Oheinen laskelma ja yhtiön tilinpäätös kuvaavat yhtiön rahoituksellista asemaa ja taloudellisia edellytyksiä. Yhtiön rahoituksellisten edellytysten ja velvoitteiden kuvaus : Yhtiöllä ei ole lainkaan käyttötuloja. Ainoa yhtiön omistuksessa jäljellä oleva omaisuus, jolla on kirjattu arvo yhtiön taseessa, on entinen vesilaitos, jonka tasearvo on ,67 euroa. Yhtiö on kuitenkin yrittänyt myydä laitosta tuloksetta jo kahden vuoden ajan. Kohde on osoittautunut erittäin vaikeaksi myydä ja vaatii ostajalta erityisosaamista. Newsec Oy:n yhtiön toimeksiannosta tekemässä arviossa ( ) vesilaitoksen arvoksi arvioitiin euroa. Myyntiaikana vesilaitoksesta on tehty kaksi tarjousta ( euroa ja euroa), joita yhtiö ei ole voinut hyväksyä. Rakennus voidaan johtua purkamaan kalliilla rahalla, ellei sitä saada realisoitua tai annettua vuokralle. Vesilaitoksen ylläpitokulut rasittavat nyt yhtiötä voimakkaasti, sillä ylläpito maksaa vuositasolla noin euroa, vaikka rakennuksessa ei ole lainkaan toimintaa. Yhtiöllä on lisäksi ympäristöviranomaisen asettama velvoite pitää makeanvedenaltaan vedenpinnan taso määritellyn vaihteluvälin mukaisella tasolla. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että yhtiö on vastuussa sulusta ja ns. Byängin pumpun pumppaamosta. Sulun ja Byängin pumpun vuosittaiset hoitokulut ovat vaihdelleet X ja Y euron välillä. Erillisessä selvityksessä, jonka

23 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto yhtiö on teettänyt X:llä, rahoitusvastuun sulun ja Byängin pumpun ylläpidosta on tulevaisuudessa arvioitu olevan euroa vuodessa. Sulun perusparannuksen on samassa selvityksessä arvioitu maksavan noin euroa. Yhtiön nykyiset vuosittaiset kokonaiskulut ovat siten sen tämänhetkisten velvoitteiden ja kiinteistövastuiden mukaan laskettuna tällä hetkellä noin euroa ( euroa vuoden 2015 tilinpäätöksessä). Koska yhtiöllä ei ole lainkaan tuloja, tilanteen säilyminen ennallaan merkitsisi sitä, että yhtiön kassa, joka on euroa, tyhjenee ja edessä on konkurssi tai tarve uudelleenpääomitukseen viimeistään 7-8 vuoden sisällä. Osakkaiden Nordkalk Oy Ab:n ja Paraisten kaupungin edustajat ovat tavanneet toistuvasti sekä vuonna 2015 että 2016 keskustellakseen eri vaihtoehdoista ja löytääkseen yhdessä ratkaisun, jonka molemmat osapuolet voivat hyväksyä - ja joka tyydyttäisi molempia omistajia. Keskustelujen/neuvottelujen kuluessa kaupunki on ilmaissut yhtiölle toiveensa siitä, että yhtiö tutkisi edellytykset vaatia altaan avaamista. Paraisten Vesi Oy:n hallitus on sen vuoksi teettänyt juridis-teknisen analyysin mahdollisuuksista käynnistää uudelleen ja viedä onnistuneesti läpi altaan avaamisprojekti. Paraisten Vesi Oy:n hallitus ja Nordkalk ovat Krogeruksen tekemän juridis-teknisen analyysin perusteella tehneet sellaisen arvion, että edellytykset makeanvedenaltaan avaamisen onnistuneeseen läpivientiin eivät ole hyvät. Nordkalk ja Paraisten Vesi Oy:n hallitus eivät sen vuoksi ole noudattaneet Paraisten kaupungin yhtiölle antamaa suositusta aloittaa altaan avaamiseen tähtäävä prosessi laajan luontoinventoinnin toteuttamisella. Paraisten kaupunginhallitus on käsitellyt yhtiön tulevaisuutta kokouksessaan ja suositellut luontoinventoinnin tekemistä. Luontoinventointi on ensimmäinen toimenpide, joka vaadittaisiin, jotta voidaan arvioida, onko työn jatkamiselle altaan avaamiseksi ylipäätään edellytyksiä. Luontoinventoinnin kokonaiskustannukset olisivat arviolta noin euroa. Tosiasia on edelleen se, että kaupungilla ja Nordkalkilla on ollut ja on tässä asiassa erilaiset mielipiteet ja että Paraisten Vesi Oy ei sen vuoksi voi jatkaa altaan avaamiseen tähtäävää työtä yhtiön omistajarakenteen ollessa nykyisenlainen. Jos kaupunki haluaa edetä tutkimalla altaan avaamisen edellytykset (ensivaiheessa tekemällä luontoinventoinnin, jonka arvioidaan maksavan jopa euroa), tämä vaatisi yhtiön omistusrakenteen muuttamista. Ottaen huomioon sen, että yhtiöllä ei nyt ole lainkaan toimintaa, sekä ottaen huomioon yhtiön omaisuus, toiminta ja velvoitteet ja osakkaiden erilaiset intressit altaan mahdollisen avaamisen suhteen omistajat ovat etsineet ja löytäneet omistusneuvotteluissa ratkaisun, jonka molemmat neuvottelevat osapuolet ovat voineet hyväksyä. Ratkaisu merkitsisi kokonaisuutena sitä, että Nordkalkin omistus yhtiössä

24 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto purettaisiin ja Paraisten kaupunki jäisi yhtiön ainoaksi omistajaksi. Nordkalk puolestaan ostaisi yhtiöltä vesilaitoksen. Kaupan jälkeen Nordkalk Oy Ab huolehtisi vesilaitoskiinteistöstä ja vastaisi siitä aiheutuvista kuluista. Ratkaisu saavutettaisiin seuraavilla transaktioilla: Paraisten Vesi Oy ostaa omat osakkeensa eurolla Nordkalk Oy Ab:lta ja Nordkalk ostaa vesilaitoksen eurolla. Summat perustuvat sekä omistajien saavuttamaan neuvottelutulokseen että arvioihin eri vastuista ja laitoksista. Näiden luovutustransaktioiden jälkeen Paraisten kaupunki olisi Paraisten Vesi Oy:n ainoa omistaja ja voisi tehdä omat päätöksensä yhtiön tulevaisuudesta. Nordkalk ottaisi siten kaupan myötä kontolleen vesilaitoksen ja siihen liittyvät riskit ja vastuut, kun taas kaupunki yhtiön ainoana omistajana käytännössä ottaisi kontolleen yhtiön muut velvoitteet ja vastuut. Suunnitellun transaktion jälkeen yhtiön jäljellä oleva kassa on noin euroa. Nordkalk ottaisi siten kaupan myötä kontolleen vesilaitoksen ja siihen liittyvät riskit ja vastuut, kun taas kaupunki yhtiön ainoana omistajana käytännössä ottaisi kontolleen yhtiön muut velvoitteet ja vastuut: sulun ja Byängin pumpun ylläpidon. Suunniteltujen transaktioiden ja kaupan jälkeen yhtiön jäljellä oleva kassa on noin euroa. Yhtiön oma pääoma oli euroa (kaupungin osuus euroa) ja ehdotettujen transaktioiden jälkeen oma pääoma olisi mukaisen tilanteen perusteella noin euroa (kaupungin osuus 100 %). Oheismateriaali Paraisten Vesi Oy, tilinpäätös 2015 Laskelma Muistio, Krogerus, Ehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy omalta osaltaan sen, että Paraisten Vesi Oy ostaa Nordkalk Oy Ab:n omistamat Paraisten Vesi Oy:n osakkeet euron hintaan ja että Nordkalk Oy Ab ostaa Paraisten Vesi Oy:n omistaman vesilaitoksen euron hintaan. Pöytäkirjanpitäjä Monica Avellan ilmoitti esteellisyydestä; Paraisten Vesi Oy:n hallituksen jäsen. Pöytäkirjaa asiassa piti kaupunginjohtaja. Keskustelun kuluessa Markku Orell ehdotti Hanna Järvisen kannattamana, että asia palautetaan seuraavin perusteluin: "Paraisten Vesi Oy:llä ei ole positiivista kassavirtaa. Liitteenä olevan laskelman mukaan Paraisten Vesi Oy:n käyttökustannukset ovat 10 v. ajalle arvioitu Yhtiön kassa on Arvioidut vuotuiset käyttökustannukset syövät kassan n. 20 v. kuluessa.

25 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Koska yhtiöllä ei ole tulovirtaa ja kassaa rasittavat vuotuiset käyttökustannukset, ei yhtiön osakkeilla ole arvoa. Ennuste yhtiön ajautumisesta tulevaisuudessa konkurssiin on erittäin suuri. Ehdotan, että asia palautetaan uuteen valmisteluun, jonka tavoitteena on sopimus, jossa Nordkalk Oy Ab luopuu korvauksetta osakkeistaan Paraisten kaupungille ja pääsee siten irti vastuistaan Paraisten Vesi Oy:n osakkeenomistajana." Puheenjohtaja totesi, että Markku Orell oli tehnyt kannatetun palautusehdotuksen. Kaupunginhallituksen on sen vuoksi äänestettävä asian käsittelyn jatkamisesta ja asian palauttamisesta. Käsittelyn jatkamista kannattava äänestää Jaa ja palauttamista kannattava äänestää Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 8 Ei-ääniä 3 Liite 6 Äänestyspöytäkirja Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä. Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen. Tiedoksianto Kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen päätös annetaan tiedoksi Nordkalk Oy Ab:lle (lakimies Kari Vainio), Paraisten Vesi Oy:lle, ympäristöosastolle ja ympäristölautakunnalle Kaupunginvaltuusto Oheismateriaali Paraisten Vesi Oy, tilinpäätös 2015 Laskelma Muistio, Krogerus, Ehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy omalta osaltaan sen, että Paraisten Vesi Oy ostaa Nordkalk Oy Ab:n omistamat Paraisten Vesi Oy:n osakkeet euron hintaan ja että Nordkalk Oy Ab ostaa Paraisten Vesi Oy:n omistaman vesilaitoksen euron hintaan. Pöytäkirjanpitäjä Monica Avellan ilmoitti esteellisyydestä; Paraisten Vesi Oy:n hallituksen jäsen. Pöytäkirjaa piti kaupunginjohtaja Patrik Nygrén.

26 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Keskustelun kuluessa Markku Orell ehdotti Ted Bergmanin kannattamana, että asia palautetaan uuteen valmisteluun, jonka tavoitteena on sopimus, jossa Nordkalk Oy Ab luopuu arvottomista Paraisten Vesi Oy:n osakkeista korvauksetta. Perusteluna Markku Orell esittää, että Paraisten Vesi Oy ei voi, eikä saa maksaa sellaisista osakkeista, joilla ei ole arvoa. Paraisten Vesi Oy:llä ei ole liiketaloudellista toimintaa, eikä tulovirtaa ja sillä on esittelijän mukaan edessä konkurssi tai tarve uudelleenpääomistukseen 7-8 vuoden kuluessa. Vuoden 2015 tilipäätöksessä on Paraisten Vesi Oy:n osakkeet kirjattu Paraisten kaupungin (50 %) omistuksen mukaisesti arvoon euroa. Kaupunginhallituksen tulee pikimmiten päättää kyseisen summan alaskirjauksesta. Valtuuston tulee tuntea ja hyväksyä sopimusehdot/asiakirja, joiden perusteella Nordkalk Oy Ab:n omistus Paraisten Vesi Oy:ssä puretaan sekä hyväksyä myytävän vesilaitoksen käyttöön liittyvät pelisäännöt. Puheenjohtaja totesi, että Markku Orell oli tehnyt kannatetun palautusehdotuksen. Kaupunginvaltuuston on sen vuoksi äänestettävä asian käsittelyn jatkamisesta tai palauttamisesta. Käsittelyn jatkamista kannattava äänestää Jaa ja Markku Orellin palautusehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys suoritetaan äänestyslaitteella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 32 Ei-ääniä 9 Poissa 2 Liite 9 Äänestyspöytäkirja Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä. Koska lisää ehdotuksia ei tehty, puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli päättänyt kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Tiedoksianto Nordkalk Oy Ab (lakimies Kari Vainio), Paraisten Vesi Oy, ympäristöosasto ja ympäristölautakunta

27 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto valtuutettujen lukumäärästä 3383/ /2016 Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Uuden kuntalain (410/2015) 16 :n mukaan on niin, että jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Säännöksen mukaan asukkaan asukaslukua vastaava valtuutettujen vähimmäismäärä on vähintään 27. Kaupunginvaltuutettujen nykyinen lukumäärä on 43, ja luottamushenkilöiden kesken käydyissä keskusteluissa on esitetty, että Paraisten kaupunginvaltuustolle sopivin valtuutettujen lukumäärä olisi 35. Ehdotus Tiedoksianto Kaupunginvaltuusto päättää, että Paraisten kaupunginvaltuuston valtuutettujen lukumäärä on 35 ja että tätä päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2017 kuntavaaleissa. Ehdotus hyväksyttiin. Oikeusministeriö Kaupunginvaltuusto Keskustelun kuluessa Regina Koskinen ehdotti Kyösti Kurvisen ja Markku Orellin kannattamana, että valtuutettujen lukumäärän vähenemisen johdosta hallintosääntöä työstämään asetetaan työryhmä. Tehtävänä on pohtia uusiksi hallituksen, lautakuntien ja jaostojen jäsenmääriä. Keskustelun kuluessa Janne Ahonen ehdotti Tapani Niemen ja Kai Nurron kannattamana, että kaupunginvaltuutettujen lukumäärä olisi 41. Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginvaltuusto äänestää ensin Janne Ahosen ehdotuksesta ja kaupunginhallituksen ehdotuksesta siten, että kaupunginhallituksen ehdotusta, jonka mukaan kaupunginvaltuutettujen lukumäärä olisi 35, kannattava äänestää Jaa ja Janne Ahosen ehdotusta, jonka mukaan valtuutettujen lukumäärä olisi 41, kannattava äänestää Ei. Äänestys suoritetaan äänestyslaitteella. Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn.

28 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 37 Ei-ääniä 4 Poissa 2 Liite 10 Äänestyspöytäkirja Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli päättänyt hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen, jonka mukaan kaupunginvaltuutettujen lukumäärä on 35. Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginvaltuusto päättää yksimielisesti hyväksyä Regina Koskisen ehdotuksen kaupunginhallituksen ehdotukseen tehtävänä lisäyksenä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Regina Koskisen ehdotuksen. Tiedoksianto Oikeusministeriö

29 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamustoimista vapauttaminen, Arita Jokinen 3323/ /2016 Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Arita Jokinen on paikkakunnalta muuton vuoksi anonut vapautusta kunnallisista luottamustoimistaan. Jokinen on Nauvon lautakunnan jäsen ja sivistyslautakunnan varajäsen. Lisäksi Jokinen on Varsinais-Suomen liiton saaristotoimikunnan jäsen. Ehdotus Kaupunginvaltuusto vapauttaa Arita Jokisen tämän luottamustoimista. Kaupunginhallitus pyytää Varsinais-Suomen liittoa valitsemaan saaristotoimikuntaan uuden jäsenen Arita Jokisen tilalle. Tiedoksianto Ehdotus hyväksyttiin. Arita Jokinen, Varsinais-Suomen liitto, palkanlaskija Kaupunginvaltuusto Tiedoksianto Kaupunginvaltuusto vapautti Arita Jokisen tämän luottamustoimista. Arita Jokinen, Varsinais-Suomen liitto, palkanlaskija

30 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uuden jäsenen valitseminen Nauvon lautakuntaan 3323/ /2016 Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Kaupunginvaltuuston on valittava Nauvon lautakuntaan uusi varsinainen jäsen Arita Jokisen tilalle. Ehdotus Tiedoksianto Kaupunginvaltuusto valitsee Nauvon lautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ehdotus hyväksyttiin. Palkanlaskija, Nauvon lautakunta, valittu Kaupunginvaltuusto Tiedoksianto Kaupunginvaltuusto valitsi Erika Helinin uudeksi jäseneksi Nauvon lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Palkanlaskija, Nauvon lautakunta, valittu

31 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uuden henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen sivistyslautakuntaan 3323/ /2016 Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Kaupunginvaltuuston on valittava Maria Lindell-Luukkoselle uusi henkilökohtainen varajäsen sivistyslautakuntaan Arita Jokisen tilalle. Ehdotus Tiedoksianto Kaupunginvaltuusto valitsee Maria Lindell-Luukkoselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen sivistyslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ehdotus hyväksyttiin. Palkanlaskija, sivistyslautakunta, valittu Kaupunginvaltuusto Tiedoksianto Kaupunginvaltuusto valitsi Elina Kemppaisen Maria Lindell-Luukkosen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi sivistyslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Palkanlaskija, sivistyslautakunta, valittu

32 6/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Andreas Johanssonin aloite hankinnoista ja vaikutusten arvioinneista kunnallisten päätösten yhteydessä 53/ /2013 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi seuraavan aloitteen: "Kunnassa tehtävät hankintapäätökset vaikuttavat tavalla tai toisella paikkakunnan yritysten toimintaedellytyksiin, minkä vuoksi äärimmäisen tärkeää on paitsi se, että hankintaprosessi hoidetaan lainmukaisesti, myös se, että päätösten vaikutukset arvioidaan. Julkisista hankinnoista annetun lain mukaan on tehostettava julkisten varojen käyttöä, edistettävä laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvattava yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. EU suunnittelee tarjousmenettelyn raja-arvojen nostamista, mikä saattaa johtaa läpinäkyvyyden heikentymiseen, ellei pienempien hankintojen kilpailuttamisesta ole olemassa paikallisia sääntöjä. Meillä on valitettavasti monta huonoa esimerkkiä hankinnoista, jotka ovat johtaneet huonoihin sopimuksiin ja ala-arvoisiin työsuoritteisiin. Niistä on seurannut paljon valituksia ja taloudellisia menetyksiä, kun asioita on jälkikäteen yritetty oikaista. Katsomme, että kaupungin on tarkasteltava uudelleen hankintaprosessiaan ja etsittävä uusia tapoja kilpailuttaa esimerkiksi palveluja ja urakoita niin, että hankinnat täyttävät mitat ja että paikkakunnan olemassa olevia tai potentiaalisia yrityksiä ei suljeta hankintamenettelyn ulkopuolelle. Sillä, miten eri hankintaerien volyymit määritellään, on suuri merkitys sille, miten paikalliset yritykset voivat osallistua tarjouskilpailuihin. Myös avoin etukäteen käytävä vuoropuhelu paikkakunnan elinkeinoelämän edustajien kanssa helpottaisi kriteerien määrittelyä niin, että ne vastaisivat paikkakunnan jo olemassa olevaa tarjontaa. Tätä tarkoitusta varten kaupungin pitäisi nimittää hankintakoordinaattori, joka yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa hoitaisi hankinta-asioita ja seuraisi toteutettuja hankintoja. RKP:n valtuustoryhmä esittää - että Paraisten kaupunki ryhtyy kiireellisessä järjestyksessä toimenpiteisiin hankintaohjelman laatimiseksi - että nimitetään hankintakoordinaattori - että hankintojen yhteydessä laaditaan vaikutusten arvioinnit kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti."

Monica Avellan ilmoitti esteellisyydestä; Paraisten Vesi Oy:n hallituksen jäsen.

Monica Avellan ilmoitti esteellisyydestä; Paraisten Vesi Oy:n hallituksen jäsen. Kaupunginhallitus 161 22.08.2016 Kaupunginhallitus 205 03.10.2016 Kaupunginvaltuusto 99 18.10.2016 Nordkalk Oy Ab:n omistuksen purkaminen Paraisten Vesi Oy:ssä 2185/00.01.00.03/2015 Kaupunginhallitus 22.08.2016

Lisätiedot

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta Kaupunginhallitus 36 09.02.2015 Kaupunginhallitus 120 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 39 05.05.2015 Selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkosta 1501/12.00.00.01/2014 Kaupunginhallitus 09.02.2015

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 433

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 433 11/2016 429 Kaupunginhallitus TID - AIKA 03.10.2016 kl./klo 15:00-19:05 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 432 198 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Brännskärin ranta-asemakaava osalle tilasta 1:0 Brännskär Brännskärin kylässä Nauvossa

Brännskärin ranta-asemakaava osalle tilasta 1:0 Brännskär Brännskärin kylässä Nauvossa Ympäristölautakunta 19 30.01.2013 Ympäristölautakunta 38 11.03.2015 Ympäristölautakunta 116 17.08.2016 Kaupunginhallitus 181 05.09.2016 Kaupunginvaltuusto 76 20.09.2016 Brännskärin ranta-asemakaava osalle

Lisätiedot

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI UTDRAG UR PROTOKOLL OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 29 27.02.2017 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen Ympäristölautakunta 179 16.11.2016 Kaupunginhallitus 258 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 130 13.12.2016 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 3476/02.05.00.00/2016 Ympäristölautakunta 16.11.2016 179 Valmistelija

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus Sosiaali- ja terveyslautakunta 30 09.03.2017 Kaupunginhallitus 93 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 35 09.05.2017 75/00.04.00/2017, 200/05.07/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.03.2017 30 Valmistelija

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 30.01.2017 Kaupunginhallitus 61 27.03.2017 Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina 2017-2018 47/05.02.24/2017 Sosiaali-

Lisätiedot

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan:

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan: Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Kaupunginhallitus 250 26.10.2015 Ehdotus Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Valmistelija V.t

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 1/2016 1 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 26.01.2016 kl./klo 17:00-19:09 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 123 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 21.06.2016 kl./klo 17:00-21:20 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 126 49 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä. SIUNTION KUNTA Viranomainen. Tekninen lautakunta TEKNLTK:249 /2010 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä. SIUNTION KUNTA Viranomainen. Tekninen lautakunta TEKNLTK:249 /2010 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Sivu 10 TEKNLTK:249 /2010 TEKNLTK 52 Teknltk 14.9.2010 62 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite 1 Liitteenä on kokonaissuunnitelma (alustava) jonka mukaan alueelle tulee - asuntoja - tuotantorakennuksia

Lisätiedot

Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2019 jälkeen olevan 11,2 miljoonaa euroa.

Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2019 jälkeen olevan 11,2 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus 250 28.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 3250/02.02.00/2016 Kaupunginhallitus 28.11.2016 250 Valmistelija Talouspäällikkö Maija Elenius, puh. 040

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 58

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 58 4/2015 55 TID - AIKA 13.08.2015 kl./klo 15:00-17:25 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 57 30 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Kemiönsaari Parainen-yhdistymisselvitys

Kemiönsaari Parainen-yhdistymisselvitys Ohjausryhmä 1 / 2014 10.4.2014 1 _ Kokousaika: Torstai 10. huhtikuuta 2014 klo 15.00 Kokouspaikka: Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kutsutut: Ted Bergman Markku Orell Cornelius

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sivistyslautakunta 26 11.04.2017 Kaupunginhallitus 95 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 37 09.05.2017 Varhaiskasvatuksen uudet asiakasmaksuperiaatteet 1.8.2017 alkaen 90/02.05.00.00/2017 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 252. 115 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 253

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 252. 115 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 253 7/2016 249 Kaupunginhallitus TID - AIKA 06.06.2016 kl./klo 15:00-19:16 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 252 115 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 124. 51 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 125

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 124. 51 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 125 4/2015 121 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 16.06.2015 kl./klo 17:00-19:55 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 124 51 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2017 51 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 09.05.2017 kl./klo 17:00-21:40 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 54 24 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 06.08.2012 kl. 11:00 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 27 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 28

Lisätiedot

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus Kaavoitustoimikunta 21 20.05.2014 Kaavoitustoimikunta 28 08.09.2014 Kaavoitustoimikunta 22 11.05.2015 Kunnanhallitus 118 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 51 12.10.2015 Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas).

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas). MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 14.10.2015 PARAINEN HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17 16.02.2017 Kunnanhallitus 61 27.02.2017 Kunnanvaltuusto 12 13.03.2017 Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/13 Tarkastuslautakunta 2013 2016. Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 30.10.2013 klo 16.00 20.

PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/13 Tarkastuslautakunta 2013 2016. Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 30.10.2013 klo 16.00 20. 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/13 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 30.10.2013 klo 16.00 20.55 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84. 32 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 85

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84. 32 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 85 3/2016 80 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 03.05.2016 kl./klo 17:00-19:30 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupunginvaltuusto, Komentosilta 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 32 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARAINEN HOUTSKARI, KIVIMO BENSTRAND HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 10.06.2011 kl. 16:00-17:35 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 11 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Alue sijoittuu Kirjaisten saaren pohjoisrantaan Pikku-Nauvon eteläpuolella.

Alue sijoittuu Kirjaisten saaren pohjoisrantaan Pikku-Nauvon eteläpuolella. MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko puh. 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 25.1.2015 PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS STRÖMAS NYTORP OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus vahvistaa seuraavan suunnitelman ja aikataulun sosiaalitoimessa toteutettaville toimenpiteille:

Kaupunginhallitus vahvistaa seuraavan suunnitelman ja aikataulun sosiaalitoimessa toteutettaville toimenpiteille: Kaupunginhallitus 88 25.04.2016 Sosiaalitoimessa toteutettavat toimenpiteet 2819/01.00.00.01/2016 Kaupunginhallitus 25.04.2016 88 Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383 Esittelijä

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

Tiedostoista löytyy sopimusluonnokset mutta uusia versioita niistä ei tuon jälkeen ole tehty.

Tiedostoista löytyy sopimusluonnokset mutta uusia versioita niistä ei tuon jälkeen ole tehty. Maankäyttötoimikunta 4 22.02.2016 Maankäyttötoimikunta 4 25.04.2016 Maankäyttötoimikunta 5 07.06.2016 Kaupunginhallitus 134 13.06.2016 Maankäyttötoimikunta 25 25.10.2016 Itä-Huiskan asemakaava Maanktmk

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

Kunnan ja vesihuoltolaitoksen väliset saamiset kirjataan tilinpäätöksen mukaisesti.

Kunnan ja vesihuoltolaitoksen väliset saamiset kirjataan tilinpäätöksen mukaisesti. Kaupunginhallitus 306 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 86 12.12.2017 Liikelaitoksen perustamispäätös - Hangon Vesi 1695/62.621/2017 KH 27.11.2017 306 Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 23.5.2017 37,

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen:

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen: Kaupunginhallitus 156 23.06.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 28.08.2014 Selvitys Turun hallinto-oikeudelle Cornelius Collianderin ym. valituksen johdosta koskien sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

Tarjoutuminen on liitteenä 2 ja Hankkeen OAS luonnos on liitteenä 3. Kaupunginjohtajan ehdotus:

Tarjoutuminen on liitteenä 2 ja Hankkeen OAS luonnos on liitteenä 3. Kaupunginjohtajan ehdotus: Maankäyttötoimikunta 5 22.02.2016 Maankäyttötoimikunta 5 25.04.2016 Maankäyttötoimikunta 4 07.06.2016 Kaupunginhallitus 133 13.06.2016 Maankäyttötoimikunta 26 25.10.2016 Kaupunginhallitus 232 14.11.2016

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 02.06.2016 klo 18:00-20:50 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2, kokoustila Herman 4. krs. Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10 / 2016 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10 / 2016 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 10 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 23. toukokuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 75 Micael Sjöbergin kirje kunnanhallitukselle... 145 76 Eron myöntäminen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2011 223 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 13.12.2011 klo 13:00-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo Paraisilla, Komentosilta 84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 85 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Kausalan itäinen osa-alue, asemakaavan muutos ja laajennus, toimeenpano

Kausalan itäinen osa-alue, asemakaavan muutos ja laajennus, toimeenpano Kaavoitustoimikunta 9 11.03.2013 Kaavoitustoimikunta 30 09.09.2013 Kunnanhallitus 241 07.10.2013 Kunnanhallitus 321 16.12.2013 Kunnanvaltuusto 1 28.01.2014 Kaavoitustoimikunta 8 25.03.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 14:00-15:25 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2008 1 Vesihuoltolaitoksen johtokunta 11.06.2008 TID - AIKA 17:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo / Ohjaamo 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 3 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 25.05.2012 kl. 16:00-16:50 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 20 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 27.3.2013 18:30 Kokousaika Keskiviikkona 27.3.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot