SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 433

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 433"

Transkriptio

1 11/ Kaupunginhallitus TID - AIKA kl./klo 15:00-19:05 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Esityslistan hyväksyminen Utön osayleiskaava, Korppoo Ranta-asemakaava tiloille Brändholm 3:7 ja Brändholm I 3:1 sekä osalle tilasta Yhteinen vesialue 876:1 Houtskarissa Träskissä Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomukseen Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy:n anomus takauksen uusimisesta Vuoden 2016 investointitalousarvion muutos Nordkalk Oy Ab:n omistuksen purkaminen Paraisten Vesi Oy:ssä Edustajan nimeäminen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen merimetsotyöryhmään Osallistuminen sosiaali- ja terveysministeriön I & O -kärkihankkeen toteuttamiseen Varsinais-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu - edustajien nimeäminen ruotsinkieliseen jaostoon 209 Ruotsiksi toteutettavaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttamista suunnittelevan työryhmän asettaminen Osastopäälliköt ja toimialapäälliköt sekä heidän varahenkilönsä Sosiaalitoimessa toteutettavat toimenpiteet Muistikoordinaattorin viran perustaminen Suunnittelijan viran perustaminen Anomus palkallisesta työvapaasta ylempiin amk-opintoihin osallistumista varten Anomus palkallisesta virkavapaasta ylempiin amk-opintoihin osallistumista varten Anomus palkallisesta työvapaasta ylempiin amk-opintoihin osallistumista varten Sivutoimi-ilmoitus, kirjanpitäjä Sivutoimi-ilmoitus, rakennustarkastaja Sivutoimi-ilmoitus, IT-tukihenkilö Ilmoitus toimesta eroamisesta ennen valtuuston kuluvan toimikauden päättymistä valtuutettujen lukumäärästä 482

2 11/ Luottamustoimista vapauttaminen, Arita Jokinen Uuden jäsenen valitseminen Nauvon lautakuntaan Uuden henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen sivistyslautakuntaan Andreas Johanssonin aloite hankinnoista ja vaikutusten arvioinneista kunnallisten päätösten yhteydessä Nina Söderlundin ym. aloite perustulokokeilusta Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Ilmoitusasiat Ajankohtaiset asiat 494 Det justerade protokollet med anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i ori ginal i stadshuset i Pargas och som kopior på områdeskontoren i Na gu, Kor po, Houtskär och Iniö. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla ja jäljennöksenä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa Ordförande/Puheenjohtaja: Mikael Holmberg

3 11/ Kaupunginhallitus TID - AIKA kl./klo 15:00-19:05 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Holmberg Mikael puheenjohtaja Colliander Cornelius Friis Christer Henriksson Carita Hilke Kaija Järvinen Hanna (poistui klo 18:10 216) Koskinen Regina Lundqvist Kurt Nyberg Widar Orell Markku Rinne Tarja ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET von Bergmann Andreas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (läsnä klo 15:20 lukien 207) Stolzmann Marianna kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Elenius Maija talouspäällikkö (läsnä klo 15:00-18:57) Lindroos Peter henkilöstöpäällikkö (läsnä klo 15:15-16:35) Sundqvist Paula sosiaali- ja terveysjohtaja (läsnä klo 15:15-16:20) Nygrén Patrik kaupunginjohtaja (kokouksen esittelijä) Avellan Monica kaupunginlakimies (kokouksen pöytäkirjanpitäjä) FRÅNVARANDE - POISSA OLLEET Karlgren Fabian (varajäsen Friis Christer läsnä) UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Mikael Holmberg Ordförande/Puheenjohtaja Monica Avellan Protokollförare/Pöytäkirjanpitäjä BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Regina Koskinen Carita Henriksson on tarkastanut pöytäkirjan on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti sähköisesti PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT Pargas stad / Paraisten kaupunki PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Carola Isaksson Ledningens sekr. / Johdon siht.

4 11/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginhallitus Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 11/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Regina Koskinen ja Carita Henriksson.

6 11/ Kaupunginhallitus Esityslistan hyväksyminen Kaupunginhallitus Puheenjohtaja ilmoitti, että kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä tulee esittelemään Utön osayleiskaavaehdotusta. Tämän lisäksi henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos ja sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist tulevat esittelemään sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpoliittisen kehittämissuunnitelman tämänhetkistä tilannetta, ja Paula Sundqvist esittelee myös ikäihmisten kotihoidon ja omaishoidon kehittämiseen tähtäävää kärkihanketta. Esityslista hyväksyttiin.

7 11/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Utön osayleiskaava, Korppoo 86/ /2009 Ympäristölautakunta Valmistelija: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Esittelijä: Kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg, puh , Työ Utön osayleiskaavan parissa aloitettiin vuonna Korppoon kunta käytti konsulttina Pöyry Environment Oy:tä. Suunnitteluprosessi ja vuorovaikutus on toteutettu tarkoitusta varten laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Kaava oli nähtävillä luonnoksena vuonna 2007, ehdotuksena kevääl lä 2008 ja vielä uudelleen Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen alaisen Etelä-Suomen luontopalvelujen antamien lausuntojen pohjalta kaavaehdotusta on tarkistettu eräiltä kohdin. Utö Hembygdsförening rf on jättänyt muistutuksen, samoin kahta eri kiinteistöä edustavat yksityishenkilöt ovat jättäneet yhteensä kuusi muistutusta. Aikaisempien nähtävilläoloaikojen aikana on jätetty muistutuksia, joiden sisältö on ollut pääasiassa sama, ja tuolloin on tehty eräitä tarkistuksia. Kaavoittajan muistutuksista esittämät kommentit ja tehdyt tarkistukset ovat liitteenä. Liite B14: : : Osayleiskaava, kaavoittajan vastineet Ympäristölautakunta hyväksyy ehdotuksen Utön osayleiskaa vaksi jatkokäsittelyyn hyväksyttäväksi. Tiina Johansson ehdotti asian palauttamista sen selvittämiseksi, voidaanko kolmen uuden AP-tontin edustan LV-aluetta syventää. Myös itäisen uimarannan aluetta voitaisiin leventää. Brita Söderlund kannatti asian palauttamista.

8 11/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Lautakunta päätti palauttaa asian. Jakelu: Kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta, muistutusten tekijät Ympäristölautakunta Valmistelija: Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä: Kaavoituspäällikkö Marjatta Laineenkare, puh Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan ( 169) palauttaa Korppoon Utön osayleiskaavan käsittelyn lisäselvityksiä varten. Selvitettäessä mahdollisuuksia Senaattikiinteistöt Oy:n omistamien LV- ja VV-alueiden laajentamiseen kävi ilmi, ettei maanomistajalle ollut tiedotettu nähtäville asettamisesta. On myös käynyt ilmi, ettei kaikkia ELY-keskuksen esittämiä puutteita ole korjattu. Utön osayleiskaava on ollut työn alla Pöyry Environment Oy:ssä vuodesta Kesällä 2010 työt keskeytyivät konsulttiyrityksen järjestelyjen vuoksi. Länsi-Turunmaan kaupunki on tehnyt sopimuksen tamperelaisen Pöyry Environment Oy:n kanssa Korppoon kunnan saman yrityksen Turun toimistossa käynnistämän kaavoitustyön jatkamisesta ja saattamisesta loppuun. Utön osayleiskaavaa on työstetty, ja kaavaehdotus on nyt valmistunut ja se voidaan asettaa uudelleen julkisesti nähtäville. Kaavassa on otettu huomioon kaikki eri osapuolten esittämät lausunnot. Lisärakentamista on osoitettu ainoastaan sellaisille soveltuville paikoille, jotka tukevat olemassa olevaa rakennettua ympäristöä ja joilla ei ole luonnonsuojelutarvetta. Kantatilojen rakennusoikeuksia on selvitetty uudelleen. Kaavaehdotuksessa on vielä vanha pohjakartta, joka korvataan keväällä tai kesällä 2011, kun kaupunki on saanut alueen kartoitettua. Viranomaisilta on pyydettävä uusia lausuntoja kaavan ollessa nähtävillä. Kaava ehdotetaan asetettavaksi nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n nojalla. Liite 4: : Kaavaehdotus ja kaavaselostus liitteineen Ympäristölautakunta hyväksyy ehdotuksen Korppoon Utön osayleiskaavan asetettavaksi julkisesti nähtäville.

9 11/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus : hyväksyttiin. Jakelu: kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta Ympäristölautakunta Valmistelija Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä Kaavoituspäällikön sijainen Turkka Michelsson, puh Utön osayleiskaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä Nähtävilläoloaikana jätettiin kymmenen huomautusta ja seitsemän viranomaislausuntoa. Huomautukset ja lausunnot olivat osittain sen luonteisia, että kaavaehdotusta on jouduttu edelleen työstämään ja muuttamaan niin paljon, että muutettu kaavaehdotus on nyt asetettava uudelleen nähtäville. Kaavoittajan huomautusten johdosta esittämät kommentit ja tehdyt tarkistukset ovat ohessa liitteenä ja ne ovat samalla Paraisten kaupungin perusteltu virallinen vastine huomautusten tekijöille. Kaavaehdotuksessa on nyt pyritty ottamaan huomioon eri osapuolten esittämät näkökulmat ja vaatimukset. Kaavaehdotukseen on tehty useita muutoksia; kaavan rakennusoikeuksia, kaavamerkintöjä ja määräyksiä on tarkistettu, korjattu, muutettu, lisätty ja poistettu. Korttelialuerajauksia on tarkistettu ja tarpeelliseksi katsotuilta osin muutettu. Rakennusoikeutta sekä asumiseen että kaupalliseen toimintaan tarkoitetuilla korttelialueilla on pienennetty. Olemassa olevien ja uusien rakennuspaikkojen ohjeellinen jako on lisätty. Uutena kaavamerkintänä on lisätty palvelujen ja hallinnon alue P sekä venesatama-alue LV-2 jonne voidaan rakentaa majoitustoimintaan tarkoitettuja rakennuksia. Aikaisemmin kaavaehdotuksessa mukana olleita Enskäriä koskevia kaavamerkintöjä on poistettu kokonaan, alueella on vastikään valmistunut ranta-asemakaava, joka ohjaa alueen rakentamista yksityiskohtaisemmin. Keväällä 2013 valmistui Utön maisemaselvityksen täydennnys. Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa Utön maisema-arvot ennen kaavan hyväksymistä sellaisella tarkkuustasolla, joka palvelee saarelle suunnitellun maltillisen täydennysrakentamisen harkittua sijoittamista herkässä ulkosaaristomaisemassa ja kulttuurihistoriallisesti merkittävässä elävässä saaristokylässä. Utön osayleiskaavasta keskusteltiin lyhyesti ELY-keskuksen järjestämässä kehittämiskeskustelussa Paraisilla Kokouksen jälkeen kaavaa varten

10 11/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus tehty rakennushistoriallinen selvitys on uudelleen läpikäyty. Siinä on arvotettu 20 kpl sellaisia paikallisesti merkittäviä asuinrakennuksia, jotka on nyt lisätty omalla suojelumerkinnällä kaavakartalle siten, että aikaisemmin mukana olleet suojelukohteet on tarkennettu koskemaan valtakunnallisia ja seudullisia (selvityksessä käytetään termiä maakunnallinen) omalla sr-merkinnällä. Aikaisemmin kaavaehdotuksessa vailla suojelumerkintää olevien luotsitilojen ja talonpoikaisrakennuskannan lisäksi saman suojelumerkinnän on saanut myös osa Enskärin kasarmirakennuksista; niistä merkittävimmät on ko. rakennushistoriallisessa selvityksessä arvotettu historiallisiksi. Enskärin alueella hyväksytyssä ja lainvoiman saaneessa ranta-asemakaavassa kasarmitalo, kuntotalo ja 3 kpl rivitaloja on arvotettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi (merkinnällä sr-1). Syksyllä 2014 valmistuneen Utön osayleiskaava-alueen historiallisten puolustuslaitteiden arkeologisen inventoinnin lopputuloksena on ehdotettu mukaan otettaviksi 6 kpl uusia muinaisjäännöskohteita sekä 6 kpl muita arvokkaita kulttuuriperintökohteita. Näiden lisäksi aikaisemmin museoviraston muinaisjäännösrekisterissä mukana olleet 3 kpl kalliohakkauksia on lisätty nyt kaavaan myös merkinnällä SM. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan yhteydessä. Vuorovaikutus toteutetaan laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Kaava ehdotetaan asetettavaksi nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n nojalla. Liite 3. Kaava 4. Kaavaselostus liitteineen 5. Vastineet Ympäristölautakunta päättää asettaa julkisesti nähtäville ehdotuksen Utön osayleiskaavaksi. Ellei kaavaehdotuksesta sen nähtävilläoloaikana saada sellaisia lausuntoja tai muistutuksia, jotka edellyttäisivät sen muuttamista merkittävästi, esittää ympäristölautakunta kaavan hyväksymistä. Lisäksi ympäristölautakunta hyväksyy kaavan laatijan tekemät vastineet kaupungin perusteltuna kannanottona huomautusten tekijöille. Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Tiina Johansson ei osallistunut asian käsittelyyn esteellisyyden takia (intressijäävi) hallintolain 28 :n nojalla. hyväksyttiin. _ Tiedoksianto kaupunginhallitus, kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta, huomautusten tekijät

11 11/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Ympäristölautakunta Valmistelija Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä Kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin, puh Utön osayleiskaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä Nähtävillä olleen kaavaehdotuksen johdosta pyydettiin ja saatiin seitsemän viranomaislausuntoa sekä jätettiin kolmetoista muistutusta. Kaavoitusyksikkö on laatinut tiivistelmät ja vastineet lausunnoista ja muistutuksista ja ne ovat kaavaselostuksen liitteessä 7D. Ne ovat samalla Paraisten kaupungin perusteltu virallinen vastine muistutusten tekijöille. Lausuntojen ja muistutusten johdosta kaavaehdotusta on vielä hieman jouduttu muuttamaan. Muutokset ovat kuitenkin luonteeltaan vähäisiä teknisiä korjauksia eikä kaavaehdotusta niiden takia tarvitse asettaa uudelleen nähtäville. Liite 1. Kaava 2. Kaavaselostus liitteineen Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavoitusyksikön laatimat vastineet kaupungin perusteltuna kannanottona ehdotusvaiheessa jätettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyy Utön osayleiskaavan. Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Tiina Johansson ei osallistunut asian käsittelyyn esteellisyyden takia hallintolain 28 :n nojalla (osallisuusjäävi). hyväksyttiin. _ Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Liite 1 Kaava, josta määräyksen LV-2 teksti korjattu 2 Kaavaselostus 3 Tiivistelmät lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineet niihin

12 11/ Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavoitusyksikön laatimat vastineet kaupungin perusteltuna kannanottona ehdotusvaiheessa jätettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyy Utön osayleiskaavan. Hallituksen puheenjohtaja Mikael Holmberg ilmoitti esteellisyydestä; läheinen omistaa maata kaava-alueella. Asian puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Widar Nyberg. hyväksyttiin.

13 11/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Ranta-asemakaava tiloille Brändholm 3:7 ja Brändholm I 3:1 sekä osalle tilasta Yhteinen vesialue 876:1 Houtskarissa Träskissä 2739/ /2016 Ympäristölautakunta Valmistelija Kaavoitusarkkitehti Pasi Hyvärilä, puh Esittelijä Kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin, puh Maanomistajien aloitteesta alueella on käynnistetty ranta-asemakaavan laatiminen rantarakennusoikeuden siirtämiseksi. Kaava-alue käsittää yhteensä noin 4,7 ha suuruisen maa-alueen, johon kuuluvat tilat Brändholm 3:7 ja Brändholm I 3:1 sekä osa tilasta Yhteinen vesialue 876:1 Brändholman saaren itärannalla. Alueella on voimassa oleva hyväksytty Houtskarin yleiskaava, jonka mukaan alueella on kaksi erillistä rantarakennusoikeutta loma-asuntojen alueilla(ra+ra). Ranta-asemakaavan tarkoituksena on siirtää toinen käyttämätön rantarakennusoikeus saaren kaakkoisosasta saaren koillisosaan. Kaavassa osoitetaan lisäksi erillinen venevalkama-alue, jolla on olemassa oleva venevaja. Eteläisen loma-asuntojen korttelialuetta korjataan lisäksi siten, että kaikki olemassa olevat samaan pihapiiriin kuuluvat rakennukset sijaitsevat tämän korttelialueen sisäpuolella. Muutoin kaava-alue on maa- ja metsätalousaluetta jolla on erityisiä ympäristöarvoja(my). Kaavan johdosta on pidetty viranomaisneuvottelu kaavan laatijan, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edustajien sekä kaupungin edustajan kanssa. Kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat olleet nähtävillä alkaen. Kaavaluonnoksesta ei ole sen vireilläoloaikana jätetty mielipiteitä. Kaavaehdotus on nyt valmistunut. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan yhteydessä. Vuorovaikutus toteutetaan laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Liite 11. Kaava 12. Kaavaselostus 13. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14. Luontoselvitys 15. Viranomaisneuvottelumuistio Ympäristölautakunta päättää asettaa julkisesti nähtäville ehdotuksen ranta-asemakaavaksi tiloille Brändholm 3:7 ja Brändholm 3:1 ja osalle tilasta Yhteinen vesialue 876:1 Houtskarissa Träskissä. Ellei kaavaehdotuksesta sen

14 11/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus nähtävilläoloaikana saada sellaisia lausuntoja tai muistutuksia, jotka edellyttävät kaavaehdotuksen muuttamista, esittää ympäristölautakunta kaavan hyväksymistä. hyväksyttiin. _ Tiedoksianto kaavoitusyksikkö, rakennusvalvonta Kaupunginhallitus Valmistelija Kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Liite 4 Kaavakartta 5 Kaavaselostus Kaavaehdotus oli virallisesti nähtävillä ja siitä pyydettiin viranomaislausunnot. Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ilmoittivat, etteivät ne anna lausuntoa. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia sen nähtävilläoloaikana. Kaavaehdotus voidaan hyväksyä sellaisena kuin se on ollut julkisesti nähtävillä. Kaupunginvaltuusto hyväksyy ranta-asemakaavan tiloille Brändholm 3:7 ja Brändholm I 3:1 sekä osalle tilasta Yhteinen vesialue 876:1 Houtskarissa Träskissä. hyväksyttiin.

15 11/ Kaupunginhallitus Vastineet tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomukseen 3077/ /2016 Kaupunginhallitus Valmistelija Talouspäällikkö Maija Elenius, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Oheismateriaali Vastineet vuoden 2015 arviointikertomukseen Kaupunginhallitus toimittaa kaupunginvaltuustolle vastineet kysymyksiin, huomautuksiin ja toteamuksiin liitteen mukaisesti. hyväksyttiin. Tiedoksianto Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: Tarkastuslautakunta, BDO Audiator / Krister Rehn

16 11/ Kaupunginhallitus Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy:n anomus takauksen uusimisesta 952/ /2013 Kaupunginhallitus Valmistelija Talouspäällikkö Maija Elenius, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy (myöhemmin Brinkhaga) (Y-tunnus ) anoo yhteensä ,16 euron lainamäärän kuntatakauksen uusimista 15 vuodeksi alkaen. Brinkhagalla on useita Aktia Pankki Oyj:stä otettuja lainoja ja jäljellä oleva lainapääoma on ,16 euroa. Kaupunki on antanut lainoille ja niihin liittyville menoille takauksen ennen kuntaliitosta (Nauvon kunta), mutta aikaisemman takauksen voimassaoloaika päättyy Brinkhaga kuuluu Paraisten kaupungin kuntakonserniin, kaupungin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy omistaa 88 % Brinkhagan osakkeista. Brinkhagan taloutta ohjaa Valtiokonttorin ns. vapaaehtoinen velkasaneeraus. Saneerausta ollaan parhaillaan päivittämässä ja sen odotetaan valmistuvan vuoden 2016 aikana. Kuntalain 129 :n mukaan kunta voi myöntää takauksen kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle yhteisölle ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kunta saa siis lain mukaan myöntää Brinkhagalle takauksen. Takauksen antamisen edellytyksistä on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla siten, ettei kaupunki vaaranna omaa toimintaansa. Lisäksi on otettava huomioon EU:n valtiontukisäännöt. Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy antaa kaupungille vastavakuuden, joka on 80 % takauksesta eli euroa. Oheismateriaali Vaikutusten arviointi Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy:n anomus Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy:n tilinpäätös 2015 Tämä takaussitoumus tulee rasittamaan kunnan tasetta, mutta sen vaikutus kuntakonsernin rahoitukselliseen asemaan ei ole olennainen, koska Brinkhaga kuuluu kuntakonserniin tytäryhtiönä. Paraisten kaupunki voi tällä takaussitoumuksella samalla tukea asumisen jatkumista kaupungissa. Koska takaussumma on suhteellisen pieni suhteessa hyötyyn, jonka kunnan asukkaat siitä voivat saada, ja koska se vaikuttaa suhteellisen vähän kuntakonsernin rahoitukselliseen asemaan, takauksen myöntäminen on perusteltua. Takaussitoumuksesta peritään 0,2 %:n takausprovisio riskitaso huomioon ottaen.

17 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy:lle euron omavelkaisen takauksen enintään viideksitoista (15) vuodeksi tai asti. Takaus koskee lainapääomaa, korkoa, viivästyskorkoa ja mahdollisia muita lainanhoitokuluja. Erittely lainoista, joita takaus koskee Lainanumero Pääoma 09/ , , , , , ,92 Vastavakuudeksi kaupunginvaltuusto edellyttää, että Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy ( ) Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy:n emoyhtiönä antaa kaupungille vastavakuuden, joka on 80 % takauksesta eli euroa. Kaupunginvaltuusto päättää myös periä vuotuisen 0,2 %:n takausprovision annetusta takaussitoumuksesta. Provisio laskutetaan ennakkoon vuosittain aina takauksen antamispäivänä. tarkastetaan välittömästi. Markku Orell ilmoitti esteellisyydestä; Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n hallituksen jäsen. hyväksyttiin. Tiedoksianto Valtuuston päätöksen jälkeen Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy, Fastighets Ab Brinkhaga Kiinteistö Oy c/o Memera, talouspalvelut

18 11/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Vuoden 2016 investointitalousarvion muutos 2391/ /2015 Ympäristölautakunta Valmistelija Talouspäällikkö Maija Elenius, puh Esittelijä Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh Kaupunki on tehnyt maankäyttösopimuksen Oy Kiinteistö Kauppiaskatu 7:n kanssa. Sopimuksessa on sovittu euron korvauksesta, joka kiinteistöyhtiön on määrä maksaa kaupungille ja joka on määrä käyttää Keskuspuistoon sijoitettavan kiipeilytelineen rakentamiseen. Tämän koko- ja hintaluokan kiipeilytelinettä on käsiteltävä investointina. Vaikutusten arviointi Liite Kaupungin investointitalousarvio (netto) ei muutu päätöksen myötä. Kiipeilytelineen hankelomake Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaupungin vuoden 2016 investointitalousarvion muuttamista lisämäärärahalla seuraavasti: Kiipeilyteline Keskuspuistoon, bruttokustannus euroa, rahoitetaan Oy Kiinteistö Kauppiaskatu 7:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisilla tuloilla. Talousarvion nettomuutos on nolla euroa. hyväksyttiin. _ Tiedoksianto Lopullisen päätöksen jälkeen: talouspalvelut, Peter Lindgren Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Liite Vaikutusten arviointi Kiipeilytelineen hankelomake Kaupungin investointitalousarvio (netto) ei muutu päätöksen myötä. Kaupunginvaltuusto päättää, että kaupungin vuoden 2016 investointitalousarviota muutetaan lisämäärärahalla seuraavasti: Kiipeilyteline Keskuspuistoon, bruttokustannus euroa, rahoitetaan Oy

19 11/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kiinteistö Kauppiaskatu 7:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisilla tuloilla. Talousarvion nettomuutos on nolla euroa. hyväksyttiin.

20 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Nordkalk Oy Ab:n omistuksen purkaminen Paraisten Vesi Oy:ssä 2185/ /2015 Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Kaupunginvaltuusto merkitsi :ssä 27 tiedoksi kaupunginhallituksen vastauksen RKP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Paraisten Vesi Oy:n alasajon ja likvidoinnin edellytyksistä. Vastauksessa edellytetään muun muassa, että yhtiön omistajien Paraisten kaupungin ja Nordkalk Oy Ab:n tulee tehdä erillinen päätös yhteisen yhtiönsä Paraisten Vesi Oy:n mahdollista lakkauttamista koskevista periaatteista. Yhtiön osakkaiden välillä on käyty keskusteluja. Keskustelujen tuloksena ehdotetaan, että Paraisten Vesi Oy ostaa Nordkalk Oy Ab:n omistamat Paraisten Vesi Oy:n osakkeet euron hintaan. Nordkalk Oy Ab ostaa vesilaitoksen Paraisten Vesi Oy:ltä euron hintaan. Tämän jälkeen yhtiöllä on vain yksi osakkeenomistaja, Paraisten kaupunki. Vaikutusten arviointi Tilanteessa, jossa osakkeenomistajilla on erilaiset näkemykset mahdollisuuksista saada lupa makeanvedenaltaan avaamiseen, on olemassa riski, että yhtiön lakkauttamisen suhteen joudutaan pattitilanteeseen. Tällainen tilanne voidaan välttää ehdotetulla omien osakkeiden ostamisella. Lisäksi vesilaitos on osoittautunut tällä hetkellä vaikeasti myytävissä olevaksi kiinteistöksi, josta vieläpä aiheutuu jatkuvia ylläpitokustannuksia. Luovutuksen myötä ylläpitokustannukset eivät enää rasittaisi yhtiötä. Kaupunginvaltuusto hyväksyy omalta osaltaan sen, että Paraisten Vesi Oy ostaa Nordkalk Oy Ab:n omistamat Paraisten Vesi Oy:n osakkeet euron hintaan ja että Nordkalk Oy Ab ostaa Paraisten Vesi Oy:n omistaman vesilaitoksen euron hintaan. Monica Avellan ilmoitti esteellisyydestä; Paraisten Vesi Oy:n hallituksen jäsen. Pöytäkirjaa asiassa piti kaupunginjohtaja. Keskustelun kuluessa esittelijä ilmoitti muuttavansa päätösehdotustaan siten, että hän vetää asian pois esityslistalta. Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

21 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Tiedoksianto Kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen päätös annetaan tiedoksi Nordkalk Oy Ab:lle, Paraisten Vesi Oy:lle, ympäristöosastolle ja ympäristölautakunnalle Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Paraisten vedentuotannon siirryttyä Turun Seudun Vesi Oy:lle Paraisten Vesi Oy:llä ei ole ollut varsinaista toimintaa tammikuun 2015 jälkeen. Yhtiöllä ei siten ole edellytyksiä toimintansa jatkamiseen. Paraisten Vesi Oy on perustettu paikkakunnalle hoitamaan Paraisten vedentuotanto kaupungin jakeluverkkoon ja teollisuuden tarpeisiin. Yhtiöllä on kaksi omistajaa, Nordkalk Oy Ab ja Paraisten kaupunki, jotka omistavat samansuuruiset osuudet yhtiöstä. Koska yhtiöllä ei enää ole sellaista toimintaa, josta yhtiö saisi tuloja, yhtiön rahoituksellinen asema on jatkuvasti heikentynyt samaan aikaan kun sillä on vielä omistajuuteen liittyviä kuluja ja velvoitteita. Oheinen laskelma ja yhtiön tilinpäätös kuvaavat yhtiön rahoituksellista asemaa ja taloudellisia edellytyksiä. Yhtiön rahoituksellisten edellytysten ja velvoitteiden kuvaus : Yhtiöllä ei ole lainkaan käyttötuloja. Ainoa yhtiön omistuksessa jäljellä oleva omaisuus, jolla on kirjattu arvo yhtiön taseessa, on entinen vesilaitos, jonka tasearvo on ,67 euroa. Yhtiö on kuitenkin yrittänyt myydä laitosta tuloksetta jo kahden vuoden ajan. Kohde on osoittautunut erittäin vaikeaksi myydä ja vaatii ostajalta erityisosaamista. Newsec Oy:n yhtiön toimeksiannosta tekemässä arviossa ( ) vesilaitoksen arvoksi arvioitiin euroa. Myyntiaikana vesilaitoksesta on tehty kaksi tarjousta ( euroa ja euroa), joita yhtiö ei ole voinut hyväksyä. Rakennus voidaan johtua purkamaan kalliilla rahalla, ellei sitä saada realisoitua tai annettua vuokralle. Vesilaitoksen ylläpitokulut rasittavat nyt yhtiötä voimakkaasti, sillä ylläpito maksaa vuositasolla noin euroa, vaikka rakennuksessa ei ole lainkaan toimintaa. Yhtiöllä on lisäksi ympäristöviranomaisen asettama velvoite pitää makeanvedenaltaan vedenpinnan taso määritellyn vaihteluvälin mukaisella tasolla. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että yhtiö on vastuussa sulusta ja ns. Byängin pumpun pumppaamosta. Sulun ja Byängin pumpun vuosittaiset hoitokulut ovat vaihdelleet X ja Y euron välillä. Erillisessä selvityksessä, jonka yhtiö on teettänyt X:llä, rahoitusvastuun sulun ja Byängin pumpun ylläpidosta on tulevaisuudessa arvioitu olevan euroa vuodessa. Sulun perusparannuksen

22 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus on samassa selvityksessä arvioitu maksavan noin euroa. Yhtiön nykyiset vuosittaiset kokonaiskulut ovat siten sen tämänhetkisten velvoitteiden ja kiinteistövastuiden mukaan laskettuna tällä hetkellä noin euroa ( euroa vuoden 2015 tilinpäätöksessä). Koska yhtiöllä ei ole lainkaan tuloja, tilanteen säilyminen ennallaan merkitsisi sitä, että yhtiön kassa, joka on euroa, tyhjenee ja edessä on konkurssi tai tarve uudelleenpääomitukseen viimeistään 7-8 vuoden sisällä. Osakkaiden Nordkalk Oy Ab:n ja Paraisten kaupungin edustajat ovat tavanneet toistuvasti sekä vuonna 2015 että 2016 keskustellakseen eri vaihtoehdoista ja löytääkseen yhdessä ratkaisun, jonka molemmat osapuolet voivat hyväksyä - ja joka tyydyttäisi molempia omistajia. Keskustelujen/neuvottelujen kuluessa kaupunki on ilmaissut yhtiölle toiveensa siitä, että yhtiö tutkisi edellytykset vaatia altaan avaamista. Paraisten Vesi Oy:n hallitus on sen vuoksi teettänyt juridis-teknisen analyysin mahdollisuuksista käynnistää uudelleen ja viedä onnistuneesti läpi altaan avaamisprojekti. Paraisten Vesi Oy:n hallitus ja Nordkalk ovat Krogeruksen tekemän juridis-teknisen analyysin perusteella tehneet sellaisen arvion, että edellytykset makeanvedenaltaan avaamisen onnistuneeseen läpivientiin eivät ole hyvät. Nordkalk ja Paraisten Vesi Oy:n hallitus eivät sen vuoksi ole noudattaneet Paraisten kaupungin yhtiölle antamaa suositusta aloittaa altaan avaamiseen tähtäävä prosessi laajan luontoinventoinnin toteuttamisella. Paraisten kaupunginhallitus on käsitellyt yhtiön tulevaisuutta kokouksessaan ja suositellut luontoinventoinnin tekemistä. Luontoinventointi on ensimmäinen toimenpide, joka vaadittaisiin, jotta voidaan arvioida, onko työn jatkamiselle altaan avaamiseksi ylipäätään edellytyksiä. Luontoinventoinnin kokonaiskustannukset olisivat arviolta noin euroa. Tosiasia on edelleen se, että kaupungilla ja Nordkalkilla on ollut ja on tässä asiassa erilaiset mielipiteet ja että Paraisten Vesi Oy ei sen vuoksi voi jatkaa altaan avaamiseen tähtäävää työtä yhtiön omistajarakenteen ollessa nykyisenlainen. Jos kaupunki haluaa edetä tutkimalla altaan avaamisen edellytykset (ensivaiheessa tekemällä luontoinventoinnin, jonka arvioidaan maksavan jopa euroa), tämä vaatisi yhtiön omistusrakenteen muuttamista. Ottaen huomioon sen, että yhtiöllä ei nyt ole lainkaan toimintaa, sekä ottaen huomioon yhtiön omaisuus, toiminta ja velvoitteet ja osakkaiden erilaiset intressit altaan mahdollisen avaamisen suhteen omistajat ovat etsineet ja löytäneet omistusneuvotteluissa ratkaisun, jonka molemmat neuvottelevat osapuolet ovat voineet hyväksyä. Ratkaisu merkitsisi kokonaisuutena sitä, että Nordkalkin omistus yhtiössä purettaisiin ja Paraisten kaupunki jäisi yhtiön ainoaksi omistajaksi. Nordkalk puolestaan ostaisi yhtiöltä vesilaitoksen. Kaupan jälkeen Nordkalk Oy Ab huolehtisi vesilaitoskiinteistöstä ja vastaisi siitä aiheutuvista kuluista. Ratkaisu

23 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus saavutettaisiin seuraavilla transaktioilla: Paraisten Vesi Oy ostaa omat osakkeensa eurolla Nordkalk Oy Ab:lta ja Nordkalk ostaa vesilaitoksen eurolla. Summat perustuvat sekä omistajien saavuttamaan neuvottelutulokseen että arvioihin eri vastuista ja laitoksista. Näiden luovutustransaktioiden jälkeen Paraisten kaupunki olisi Paraisten Vesi Oy:n ainoa omistaja ja voisi tehdä omat päätöksensä yhtiön tulevaisuudesta. Nordkalk ottaisi siten kaupan myötä kontolleen vesilaitoksen ja siihen liittyvät riskit ja vastuut, kun taas kaupunki yhtiön ainoana omistajana käytännössä ottaisi kontolleen yhtiön muut velvoitteet ja vastuut. Suunnitellun transaktion jälkeen yhtiön jäljellä oleva kassa on noin euroa. Nordkalk ottaisi siten kaupan myötä kontolleen vesilaitoksen ja siihen liittyvät riskit ja vastuut, kun taas kaupunki yhtiön ainoana omistajana käytännössä ottaisi kontolleen yhtiön muut velvoitteet ja vastuut: sulun ja Byängin pumpun ylläpidon. Suunniteltujen transaktioiden ja kaupan jälkeen yhtiön jäljellä oleva kassa on noin euroa. Yhtiön oma pääoma oli euroa (kaupungin osuus euroa) ja ehdotettujen transaktioiden jälkeen oma pääoma olisi mukaisen tilanteen perusteella noin euroa (kaupungin osuus 100 %). Oheismateriaali Paraisten Vesi Oy, tilinpäätös 2015 Laskelma Muistio, Krogerus, Kaupunginvaltuusto hyväksyy omalta osaltaan sen, että Paraisten Vesi Oy ostaa Nordkalk Oy Ab:n omistamat Paraisten Vesi Oy:n osakkeet euron hintaan ja että Nordkalk Oy Ab ostaa Paraisten Vesi Oy:n omistaman vesilaitoksen euron hintaan. Pöytäkirjanpitäjä Monica Avellan ilmoitti esteellisyydestä; Paraisten Vesi Oy:n hallituksen jäsen. Pöytäkirjaa asiassa piti kaupunginjohtaja. Keskustelun kuluessa Markku Orell ehdotti Hanna Järvisen kannattamana, että asia palautetaan seuraavin perusteluin: "Paraisten Vesi Oy:llä ei ole positiivista kassavirtaa. Liitteenä olevan laskelman mukaan Paraisten Vesi Oy:n käyttökustannukset ovat 10 v. ajalle arvioitu Yhtiön kassa on Arvioidut vuotuiset käyttökustannukset syövät kassan n. 20 v. kuluessa. Koska yhtiöllä ei ole tulovirtaa ja kassaa rasittavat vuotuiset käyttökustannukset, ei yhtiön osakkeilla ole arvoa. Ennuste yhtiön ajautumisesta tulevaisuudessa konkurssiin on erittäin suuri.

24 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ehdotan, että asia palautetaan uuteen valmisteluun, jonka tavoitteena on sopimus, jossa Nordkalk Oy Ab luopuu korvauksetta osakkeistaan Paraisten kaupungille ja pääsee siten irti vastuistaan Paraisten Vesi Oy:n osakkeenomistajana." Puheenjohtaja totesi, että Markku Orell oli tehnyt kannatetun palautusehdotuksen. Kaupunginhallituksen on sen vuoksi äänestettävä asian käsittelyn jatkamisesta ja asian palauttamisesta. Käsittelyn jatkamista kannattava äänestää Jaa ja palauttamista kannattava äänestää Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdottaman äänestysmenettelyn. Äänestyksessä annettiin Jaa-ääniä 8 Ei-ääniä 3 Liite 6 Äänestyspöytäkirja Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä. Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen. Tiedoksianto Kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen päätös annetaan tiedoksi Nordkalk Oy Ab:lle (lakimies Kari Vainio), Paraisten Vesi Oy:lle, ympäristöosastolle ja ympäristölautakunnalle

25 11/ Kaupunginhallitus Edustajan nimeäminen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen merimetsotyöryhmään 3371/ /2016 Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus perustaa ympäristöministeriön esityksestä toimialueelleen oman merimetsotyöryhmän. Työryhmän tarkoituksena on keskustella merimetsosta ja sen vaikutuksista ja pyrkiä löytämään yhteistyössä ratkaisuja esille nousseisiin kysymyksiin. Oheismateriaali Tiedoksianto ELY-keskuksen ilmoitus Kaupunginhallitus nimeää Paraisten kaupungin edustajan ELY-keskuksen merimetsotyöryhmään. Kaupunginhallitus nimesi Paraisten kaupungin edustajaksi Kari Penttisen. Varsinais-Suomen ELY-keskus, valittu

26 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Osallistuminen sosiaali- ja terveysministeriön I & O -kärkihankkeen toteuttamiseen 3313/ /2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelija Vanhustyön päällikkö Gun Sirén, puh Esittelijä Sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist, puh Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt osana hallituksen kärkihankkeita valtakunnallisen ikääntyneiden palvelujärjestelmän kehittämistä koskevan hankekokonaisuuden Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa (I & O hanke). Hankkeen hakuaika on Ministeriön määrittelyjen mukaan hankkeen tulee kohdistua johonkin seuraavista asiakokonaisuuksista: Toimenpide 1. Ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen liittyvät toimintamallit Keskitetty alueellinen asiakas- / palveluohjaus Toimiva kotihoito Asumisen ja palvelujen yhdistämisen kokeilut Toimenpide 2. Omaishoitokokeilut Omais- ja perhehoitokeskukset Kokeilut vammaisten lasten, muistisairaiden sekä mielenterveysja päihdekuntoutujien omaishoidosta Toimenpide 3. Kokeilujen, muutosagenttitoiminnan ja kärkihankkeen arviointi Rahoitusta hallituksen kärkihankkeisiin on ikäihmisten osalta haettavissa valtakunnassa noin 20 miljoonaa euroa. Ministeriö on linjannut, että haettavien hankkeiden rahoitusosuus voi olla noin 1-7 miljoonaa euroa/hanke. Kaikkiaan ministeriö tulee rahoittamaan valtakunnassa noin 4-7 hanketta. Ministeriön mahdollinen rahoitusosuus hankkeelle on 80 %, joten kuntien osuus tulee olla 20 %. Kuntien rahoitusosuuteen lasketaan mukaan hankkeelle tehty työ. Kuntien välinen kustannusjako tullaan jakamaan 75 vuotta täyttäneiden asukkaiden määrän suhteessa. Paraisten kaupungin osalta rahoitusosuus olisi yhteensä ( ). Varsinais-Suomessa on hankevalmistelu käynnistynyt siten, että alueen sote-johtajien kokouksessa päätettiin, että hankevalmisteluun lähdetään maakunnan alueella ja alustavasti kaikki Varsinais-Suomen kunnat tulevat

27 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus mukaan hankkeeseen. Lopullisen sitoumuksen hankkeeseen osallistumisesta kunnat antavat syyskuun aikana. Hankevalmistelu vastuutettiin Turun kaupungille, valmistelussa on ollut tiiviisti mukana alueen vanhustyön vastaavien verkosto. Hankkeen sisällöksi on valikoitunut ikääntyneiden keskitetyn palveluohjauksen (ns. Kaapo) asiakasprosessin, arviointivälineiden ja kriteerien yhdenmukaistaminen ja kehittäminen Varsinais-Suomen kunnissa sähköistä palvelualustaa hyödyntäen. Palveluohjauksen kehittäminen on Turun kaupungin kärkihanke ja sitä on kehitetty varsin voimakkaasti myös muissa Varsinais-Suomen kunnissa. Erityisenä kohderyhmänä hankeessa ovat ikääntyneet omaishoitajat, joiden palveluvalikoimaa halutaan laajentaa ja monipuolistaa maakunnassa. Erityispiirteenä Varsinais-Suomen maakunnalle on mm. hajanainen kuntarakenne, ruotsinkielisen väestön asema, saariston tuomat haasteet palvelujen järjestämiselle sekä varsin ikääntynyt väestö. Hankkeen tavoitteen toteutuminen tulee näin ollen tukemaan Soten edellyttämää palvelujen yhdenmukaistamista sekä maakunnan asukkaiden tasa-arvoisuutta ja valinnan vapautta. Hankkeessa tullaan hyödyntämään Turun kaupungin ja Sitran yhteistyönä kehittämää munpalvelut.fi sähköistä alustaa sekä jalkauttamaan maakunnassa aiemmin tehtyä varsin laajaa mm. Kaste-hankkeiden kehittämistyötä. Sähköiselle alustalle tullaan kokoamaan kaikki keskeiset ikääntyneiden käyttämät julkiset, yksityisten yritysten sekä järjestöjen tuottamat palvelut. Alustan käyttäjiä ovat palveluohjauksen henkilöstö, asiakkaat sekä omaiset. Alusta toimii myös markkinapaikkana alueen yrityksille. Vanhustyön vastaavat ovat kokoontuneet Turun kaupungin johdolla kesän aikana kolmeen kokopäivän työpajaan, joissa hankeen sisältöjä ja tavoitteita on täsmennetty. Turku on irrottanut yhden henkilön kokopäiväisesti laatimaan hankesuunnitelmaa, lisäksi hankevalmisteluun osallistuu Turun kaupungista mm. It-palvelut, vanhuspalvelujen johto, hyvinvointitoimialan kehittämisyksikön edustajia ym. henkilöitä tarpeen mukaan. Hankkeelle on perustettu oma extranet-työtila, jossa hankevalmistelu tehdään, tämä mahdollistaa maakunnan kuntien osallistumisen varsinaiseen hankesuunnitelman valmisteluun ja kommentointiin. Hankevalmistelussa ovat kuntien edustajien lisäksi olleet aktiivisesti mukana seuraavat ikääntyneiden palveluissa toimivat keskeiset järjestöt; Omaiset ja Läheiset ry, Varsinais-Suomen muistiyhdistys, SPR ja Turun Kaupunkilähetys ry. Liite Liite Varsinais-Suomen hankesuunnitelma Liite 1 Varsinais-Suomen väestö ja väestöennuste Liite 2 Varsinais-Suomen palvelurakenne

28 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Oheismateriaali Vaikutusten arviointi Liite 3 Varsinais-Suomen hankkeet sekä kirjallisuus taulukoituna Liite 4 Hankkeen aikataulu ja työsuunnitelma Liite 5 Hankkeen arviointisuunnitelma Liite 6 Hankkeen menot ja rahoitus Liite 7 Hankkeen kuntaosuus vuosittain Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee informaation tiedoksi ja ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä Paraisten kaupungin osallistumisen sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeeseen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa hankesuunnitelman mukaisesti. hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä täydennettynä: Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa, että Paraisten kaupunki vaatii kärkihankkeita koskevien asiakirjojen saamista myös ruotsin kielellä. tarkastettiin välittömästi. Tiedoksianto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Liite 7 Varsinais-Suomen hankesuunnitelma 8 Varsinais-Suomen väestö ja väestöennuste 9 Varsinais-Suomen palvelurakenne 10 Varsinais-Suomen hankkeet sekä kirjallisuus taulukoituna 11 Hankkeen aikataulu ja työsuunnitelma 12 Hankkeen arviointisuunnitelma 13 Hankkeen menot ja rahoitus 14 Hankkeen kuntaosuus vuosittain Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Paraisten kaupungin osallistumisen sosiaalija terveysministeriön kärkihankkeeseen "Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa" hankesuunnitelman mukaisesti. Kaupunginhallitus ilmoittaa Turun kaupungin hankevastaaville, että kaupunginhallitus edellyttää kärkihanketta koskevien asiakirjojen laatimista

29 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus suomeksi ja ruotsiksi. Tiedoksianto hyväksyttiin. Turun kaupunki / hankevastaavat, sosiaali- ja terveysjohtaja Paula Sundqvist

30 11/ Kaupunginhallitus Varsinais-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu - edustajien nimeäminen ruotsinkieliseen jaostoon 3110/ /2016 Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh Varsinais-Suomen kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat kuntayhtymät ovat hyväksyneet maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista koskevan projektisuunnitelman. Sote-uudistuksen valmistelua koordinoi Turun kaupungin palkkaama muutosjohtaja Antti Parpo. Muista sote-uudistuksen valmistelijoista ei ole tehty päätöksiä. Maakuntauudistuksen muiden osien valmistelua johtavat maakuntajohtaja Kari Häkämies ja muutosjohtaja Laura Leppänen. Kaupunki odottaa vielä erillistä pyyntöä maakuntauudistuksen tähän osaan osallistumisesta. Sote-uudistuksen valmistelu tapahtuu aluksi työryhmissä, jotka koostuvat kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijoista. Sote-uudistuksen valmisteluun toivotaan viranhaltijoita tai työntekijöitä kaikista maakunnan kunnista ja sosiaalija terveyspalvelujen kuntayhtymistä sekä muilta valtion aluehallinnon organisaatioilta sekä oppilaitoksilta. Valmistelu toteutetaan pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuussa olevien julkisen sektorin organisaatioiden henkilöstöresursseilla. Kuntia ja kuntayhtymiä ja muita jakelussa mainittuja julkisia organisaatioita pyydetään esittämään mennessä valmistelijoita sote-valmisteluorganisaation alatyöryhmiin, pois lukien varautumisen työryhmä. Valmisteluorganisaation valmistelijoiden nimet ja valmistelijavastuut vahvistetaan sote-valmisteluorganisaation kuntakokouksessa. Alatyöryhmiin nimetään yhteensä noin jäsentä. Ruotsinkielinen jaosto Ruotsinkielisen jaoston tehtävänä on huolehtia, että ruotsinkielisten palvelut tulevat jatkossa järjestettyä siten, että palvelut ovat saatavilla molemmilla kotimaisilla kielillä. Varsinais-Suomen kaikki kaksikieliset kunnat (Turku, Parainen, Kemiönsaari) saavat nimetä ruotsinkieliseen jaostoon kaksi hallituksensa edustajaa. Ruotsinkieliseen jaostoon osoitetaan lisäksi työntekijöitä kuntien, kuntayhtymien ja muiden julkisten organisaatioiden esityksestä. Paraisten kaupunki, Kårkulla samkommun -kuntayhtymä ja Kemiönsaaren kunta ovat tehneet yhteisen esityksen valmisteluryhmien viranhaltija- ja työntekijäedustajista. Paraisten kaupungista esitettävät viranhaltijat nimittää kaupunginjohtaja. Ruotsinkieliseen jaostoon nimitetään kaksi edustajaa kunkin kaksikielisen kunnan kunnan-/kaupunginhallituksesta (Kemiönsaari, Parainen, Turku).

31 11/ Kaupunginhallitus Yhteinen esitys valmisteluryhmien edustuksesta on seuraavanlainen: Johtavien viranhaltijoiden kokous Patrik Nygrén, kaupunginjohtaja, Paraisten kaupunki Anneli Pahta, kunnanjohtaja, Kemiönsaaren kunta Sofia Ulfstedt, kuntayhtymän johtaja, Kårkulla samkommun Sote-johtajien kokous Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja, Paraisten kaupunki Maria Wallin, peruspalvelujohtaja, Kemiönsaaren kunta Alatyöryhmät: Hallinto-, laki- ja sopimustyöryhmä Monica Avellan, kaupunginlakimies, Paraisten kaupunki Palvelujen järjestämisen työryhmä Sofia Ulfstedt, kuntayhtymän johtaja, Kårkulla samkommun Palvelutuotannon työryhmä Marcus Henricson ICT- ja sähköisten palvelujen työryhmä Karin Simola, peruspalveluosaston hallintopäällikkö, Kemiönsaaren kunta Kiinteistö- ja tukipalvelut -työryhmä Maija Elenius, talouspäällikkö, Paraisten kaupunki Tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen työryhmä Fredrik Laurén, henkilöstöpäällikkö, Kårkulla samkommun Henkilöstötyöryhmä Peter Lindroos, henkilöstöpäällikkö, Paraisten kaupunki Ruotsinkielinen jaosto Kaksi hallituksen edustajaa kustakin kaksikielisestä kunnasta Patrik Nygrén, kaupunginjohtaja, Paraisten kaupunki Anneli Pahta, kunnanjohtaja, Kemiönsaaren kunta Oheismateriaali Pyyntö esittää edustajia valmisteluryhmiin Varsinais-Suomen sote-uudistuksen valmistelun projektisuunnitelma Kaupunginhallitus merkitsee informaation valmisteluryhmien kokoonpanosta ja yhteisestä valmisteluryhmäesityksestä tiedoksi. Kaupunginhallitus valitsee ruotsinkieliseen jaostoon kaksi edustajaa kaupunginhallituksesta.

32 11/ Kaupunginhallitus Tiedoksianto Kaupunginhallituksen edustajiksi valittiin Tarja Rinne ja Merja Fredriksson. Turun kaupunki / muutosjohtaja Antti Parpo, valitut

33 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ruotsiksi toteutettavaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttamista suunnittelevan työryhmän asettaminen 2645/ /2015 Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupunginlakimies Monica Avellan, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh RKP:n valtuustoryhmä jätti aloitteen pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta myös ruotsiksi. Aloitteeseen antamassaan vastauksessa kaupunginhallitus toteaa sivistyslautakunnan ja sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston antaneen samansisältöiset lausunnot vastauksena aloitteeseen. Molemmat toimielimet ehdottavat työryhmän asettamista alkusyksystä 2016 suunnittelemaan myös ruotsiksi tapahtuvaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttamista. Aikaisintaan pakolaisia voidaan kotouttaa ruotsiksi syksystä Sivistyslautakunnan lausunnossa todetaan edelleen, että toiminnan suunnittelua varten on syksyllä 2016 asetettava työryhmä, joka saa tehtäväkseen muun muassa valmistavan opetuksen opetussuunnitelman laatimisen sekä henkilökunnan täydennyskoulutusmahdollisuuksien ja tulkkauspalvelujen selvittämisen. Työryhmän on myös otettava kantaa sekä varhaiskasvatuksen että aikuisten maahanmuuttajien kielenopetuksen järjestämiseen ruotsin kielellä. Myös taloudellisia vaikutuksia on tarkasteltava. Sivistyslautakunnan ja sen ruotsinkielisen jaoston lausunnon perusteella kaupunginhallitus on :ssä 138 ehdottanut, että se asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on suunnitella ruotsiksi tapahtuvaa pakolaisten kotouttamista. Kaupunginvaltuusto on :ssä 68 todennut asian aloitteena loppuun käsitellyksi. Tiedoksianto Kaupunginhallitus asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on suunnitella myös ruotsiksi toteutettavaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttamista. Suunnittelun yhteydessä tulee tehdä vaikutusten arviointi kotouttamisen vaikutuksista kaupungin toimintaan sekä toiminnalliselta että taloudelliselta kannalta. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian. Sivistyslautakunta, sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto, sosiaali- ja terveyslautakunta, pakolaisohjaaja

Monica Avellan ilmoitti esteellisyydestä; Paraisten Vesi Oy:n hallituksen jäsen.

Monica Avellan ilmoitti esteellisyydestä; Paraisten Vesi Oy:n hallituksen jäsen. Kaupunginhallitus 161 22.08.2016 Kaupunginhallitus 205 03.10.2016 Kaupunginvaltuusto 99 18.10.2016 Nordkalk Oy Ab:n omistuksen purkaminen Paraisten Vesi Oy:ssä 2185/00.01.00.03/2015 Kaupunginhallitus 22.08.2016

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 252

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 252 6/2016 248 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 18.10.2016 kl./klo 17:00-19:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 251 92 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Brännskärin ranta-asemakaava osalle tilasta 1:0 Brännskär Brännskärin kylässä Nauvossa

Brännskärin ranta-asemakaava osalle tilasta 1:0 Brännskär Brännskärin kylässä Nauvossa Ympäristölautakunta 19 30.01.2013 Ympäristölautakunta 38 11.03.2015 Ympäristölautakunta 116 17.08.2016 Kaupunginhallitus 181 05.09.2016 Kaupunginvaltuusto 76 20.09.2016 Brännskärin ranta-asemakaava osalle

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 30.01.2017 Kaupunginhallitus 61 27.03.2017 Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina 2017-2018 47/05.02.24/2017 Sosiaali-

Lisätiedot

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta Kaupunginhallitus 36 09.02.2015 Kaupunginhallitus 120 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 39 05.05.2015 Selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkosta 1501/12.00.00.01/2014 Kaupunginhallitus 09.02.2015

Lisätiedot

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI UTDRAG UR PROTOKOLL OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 29 27.02.2017 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus Sosiaali- ja terveyslautakunta 30 09.03.2017 Kaupunginhallitus 93 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 35 09.05.2017 75/00.04.00/2017, 200/05.07/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.03.2017 30 Valmistelija

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 58

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 58 4/2015 55 TID - AIKA 13.08.2015 kl./klo 15:00-17:25 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 57 30 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan:

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan: Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Kaupunginhallitus 250 26.10.2015 Ehdotus Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Valmistelija V.t

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas).

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas). MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 14.10.2015 PARAINEN HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Alue sijoittuu Kirjaisten saaren pohjoisrantaan Pikku-Nauvon eteläpuolella.

Alue sijoittuu Kirjaisten saaren pohjoisrantaan Pikku-Nauvon eteläpuolella. MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko puh. 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 25.1.2015 PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS STRÖMAS NYTORP OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä. SIUNTION KUNTA Viranomainen. Tekninen lautakunta TEKNLTK:249 /2010 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä. SIUNTION KUNTA Viranomainen. Tekninen lautakunta TEKNLTK:249 /2010 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Sivu 10 TEKNLTK:249 /2010 TEKNLTK 52 Teknltk 14.9.2010 62 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite 1 Liitteenä on kokonaissuunnitelma (alustava) jonka mukaan alueelle tulee - asuntoja - tuotantorakennuksia

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU 3/2011 1 TID - AIKA 04.07.2011 klo 18:00 PLATS - PAIKKA Nauvon aluekonttori 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 27 Pöytäkrijantarkastajien valitseminen 3 28 Ilmoitusasiat 4 29

Lisätiedot

JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN KOKOUS. Aika: to , Paikka: Alvarium, Puutarhakatu 8 B, Turku

JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN KOKOUS. Aika: to , Paikka: Alvarium, Puutarhakatu 8 B, Turku JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN KOKOUS Aika: to 16.2.2017, 13.00 14.50 Paikka: Alvarium, Puutarhakatu 8 B, Turku Jakelu: (x) Randell Aleksi, kaupunginjohtaja (pj.) Turku (-) Häkämies Kari, maakuntajohtaja V-S

Lisätiedot

Kemiönsaari Parainen-yhdistymisselvitys

Kemiönsaari Parainen-yhdistymisselvitys Ohjausryhmä 1 / 2014 10.4.2014 1 _ Kokousaika: Torstai 10. huhtikuuta 2014 klo 15.00 Kokouspaikka: Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kutsutut: Ted Bergman Markku Orell Cornelius

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARAINEN HOUTSKARI, KIVIMO BENSTRAND HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2019 jälkeen olevan 11,2 miljoonaa euroa.

Kertyneen ylijäämän arvioidaan suunnitelmavuoden 2019 jälkeen olevan 11,2 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus 250 28.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 3250/02.02.00/2016 Kaupunginhallitus 28.11.2016 250 Valmistelija Talouspäällikkö Maija Elenius, puh. 040

Lisätiedot

JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN KOKOUS 1/2017

JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN KOKOUS 1/2017 JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN KOKOUS 1/2017 Aika: ke 18.1.2017, 13.00 15.14 Paikka: Turun kaupungintalo, Kokoushuone Lindblom, Aurakatu 2 Jakelu: (x) Randell Aleksi, kaupunginjohtaja (pj.) Turku (x) Häkämies

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 252. 115 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 253

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 252. 115 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 253 7/2016 249 Kaupunginhallitus TID - AIKA 06.06.2016 kl./klo 15:00-19:16 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 252 115 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mikonkarin kehittämissuunnitelma 1057/50/501/2005 MST 10 Mikonkarin kehittämisen lähtökohtana on Raahen ja Pattijoen kuntajaon muutokseen liittyvä yhdistymissopimus,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.9.2016 PARAINEN KORPPOO, ÖSTERSKÄR-VESTAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus Kaavoitustoimikunta 21 20.05.2014 Kaavoitustoimikunta 28 08.09.2014 Kaavoitustoimikunta 22 11.05.2015 Kunnanhallitus 118 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 51 12.10.2015 Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI KULOISTENRINNE ASEMAKAAVAN MUUTOS 6. KAUPUNGINOSA (KULOINEN) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI KULOISTENRINNE ASEMAKAAVAN MUUTOS 6. KAUPUNGINOSA (KULOINEN) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI KULOISTENRINNE ASEMAKAAVAN MUUTOS 6. KAUPUNGINOSA (KULOINEN) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 10.4.2018 0 YLEISTÄ Maankäyttö-

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/17 Tarkastuslautakunta Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/17 Tarkastuslautakunta Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/17 Tarkastuslautakunta 2017 2020 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 29.5.2018 klo 17.30 21.40 Läsnä: Carita Henriksson, puheenjohtaja 1 5 klo 17.30 19.45 Birger Ehrnström,

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Kaupunginhallitus vahvistaa seuraavan suunnitelman ja aikataulun sosiaalitoimessa toteutettaville toimenpiteille:

Kaupunginhallitus vahvistaa seuraavan suunnitelman ja aikataulun sosiaalitoimessa toteutettaville toimenpiteille: Kaupunginhallitus 88 25.04.2016 Sosiaalitoimessa toteutettavat toimenpiteet 2819/01.00.00.01/2016 Kaupunginhallitus 25.04.2016 88 Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383 Esittelijä

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen Ympäristölautakunta 179 16.11.2016 Kaupunginhallitus 258 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 130 13.12.2016 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 3476/02.05.00.00/2016 Ympäristölautakunta 16.11.2016 179 Valmistelija

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

Tiedostoista löytyy sopimusluonnokset mutta uusia versioita niistä ei tuon jälkeen ole tehty.

Tiedostoista löytyy sopimusluonnokset mutta uusia versioita niistä ei tuon jälkeen ole tehty. Maankäyttötoimikunta 4 22.02.2016 Maankäyttötoimikunta 4 25.04.2016 Maankäyttötoimikunta 5 07.06.2016 Kaupunginhallitus 134 13.06.2016 Maankäyttötoimikunta 25 25.10.2016 Itä-Huiskan asemakaava Maanktmk

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 21.1.2018 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VALKSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

TEIKANKAAN KAUPUNGINOSA (13), TEIKANKAAN LÄNSIOSA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

TEIKANKAAN KAUPUNGINOSA (13), TEIKANKAAN LÄNSIOSA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Liite _ TEIKANKAAN KAUPUNGINOSA (13), TEIKANKAAN LÄNSIOSA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.2.2018. tark 22.10.2018 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2018 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 06.08.2012 kl. 11:00 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 27 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 28

Lisätiedot

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUEEN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN Kunnanhallitus 30.3.2015 ( 79): Metsähallituksen ja Puolustusvoimien suorittamien harjoitusalueiden vaihdon myötä uusien maanvuokra-alueiden saaminen

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (11) Nilsiä-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 14:00-15:25 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTION ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

RAUTION ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KALAJOENKAUPUNKI RAUTIONASEMAKAAVAN MUUTOSJALAAJENNUS OSALLISTUMIS JAARVIOINTISUUNNITELMA(OAS) 11.1.2012/18.2.2019 OSALLISTUMIS JAARVIOINTISUUNNITELMANTARKOITUS MRL63 :nmukaankaavaalaadittaessatuleelaatiasuunnitelmaosallistumis

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (16) Jukka Savolainen, puheenjohtaja. Jaakko Leskinen, varapuheenjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (16) Jukka Savolainen, puheenjohtaja. Jaakko Leskinen, varapuheenjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 (16) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 14:00-15:25 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 Sivu 26 (34) Valtuusto. Yliopiston tutkimusasema. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 Sivu 26 (34) Valtuusto. Yliopiston tutkimusasema. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 Sivu 26 (34) Valtuusto KOKOUSAIKA Torstai 27.9.2018 kello 18.00 18.13 KOKOUSPAIKKA Yliopiston tutkimusasema SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua LIITE A 1 varavaltuutettu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.8.2016 LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Tarjoutuminen on liitteenä 2 ja Hankkeen OAS luonnos on liitteenä 3. Kaupunginjohtajan ehdotus:

Tarjoutuminen on liitteenä 2 ja Hankkeen OAS luonnos on liitteenä 3. Kaupunginjohtajan ehdotus: Maankäyttötoimikunta 5 22.02.2016 Maankäyttötoimikunta 5 25.04.2016 Maankäyttötoimikunta 4 07.06.2016 Kaupunginhallitus 133 13.06.2016 Maankäyttötoimikunta 26 25.10.2016 Kaupunginhallitus 232 14.11.2016

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2018 21 Tarkastuslautakunta 09.05.2018 Aika 09.05.2018 klo 15:00-18:38 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

Korttelin 4001 asemakaava

Korttelin 4001 asemakaava Korttelin 4001 asemakaava Kiteen kaupunki 25.10.2017 2 (6) 25.10.2017 Korttelin 4001 asemakaava SISÄLTÖ SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA RAJAUS... 3 SELVITYKSET...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos Kaupunkisuunnittelulautakunta 32 17.03.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 20.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9 11.02.2016 Kaupunginhallitus 70 22.02.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 61 24.05.2016

Lisätiedot

Tiedostoista löytyy sopimusluonnokset mutta uusia versioita niistä ei tuon jälkeen ole tehty.

Tiedostoista löytyy sopimusluonnokset mutta uusia versioita niistä ei tuon jälkeen ole tehty. Maankäyttötoimikunta 4 22.02.2016 Maankäyttötoimikunta 4 25.04.2016 Maankäyttötoimikunta 5 07.06.2016 Kaupunginhallitus 134 13.06.2016 Maankäyttötoimikunta 25 25.10.2016 Maankäyttötoimikunta 3 28.03.2017

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Sandsundin teollisuusalueen asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Sandsundin teollisuusalueen asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Sandsundin teollisuusalueen asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599406201501 1. Innehåll SANDSUNDIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS... 1 1. SUUNNITTELUALUE...

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 120-61-3, RYTIRINNE 1 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva: Blom Kartta Oy ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ

Lisätiedot

60 Kaupungin nimi 126

60 Kaupungin nimi 126 3/2008 119 Kaupunginhallitus TID - AIKA 16.12.2008 klo 16:30-16:50 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 122 57 valitseminen 123 58

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 5/ (12) Tarkastuslautakunta

Laihia Pöytäkirja 5/ (12) Tarkastuslautakunta Laihia Pöytäkirja 5/2018 1 (12) Aika 16.05.2018, klo 12:00-13:59 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Edellisen kokouksen pöytäkirjan

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Pöytäkirja Sivu 1 Tarkastuslautakunta 10/2018

PIETARSAAREN KAUPUNKI Pöytäkirja Sivu 1 Tarkastuslautakunta 10/2018 PIETARSAAREN KAUPUNKI Pöytäkirja Sivu 1 Maanantaina 28.5.2018 klo 15.00 18.40 Paikka Jäsenet Selecta, Kaupungintalo Varsinaiset jäsenet Bjarne Kull, puheenjohtaja Kaj Nyman, klo 16.30 18.40, puheenjohtajana

Lisätiedot

Rykmentinmäki 50. kaupunginosa, Lintuvaara Osa korttelia ja katualueet (Muodostuu osa korttelia ) Asemakaavan muutos

Rykmentinmäki 50. kaupunginosa, Lintuvaara Osa korttelia ja katualueet (Muodostuu osa korttelia ) Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 6116/10.02.03/2011 Aluenumero 117201 Rykmentinmäki 50. kaupunginosa, Lintuvaara Osa korttelia 50253 ja katualueet (Muodostuu osa korttelia 50253.) Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17 16.02.2017 Kunnanhallitus 61 27.02.2017 Kunnanvaltuusto 12 13.03.2017 Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen rakennuskiellon jatkaminen MRL 38 :n ja 128 :n mukaisesti

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Kunnanhallitus 95 24.03.2009 Kunnanhallitus 37 09.02.2010 Kunnanhallitus 142 07.06.2011 Kunnanhallitus 256 22.11.2011 Kunnanhallitus 63 15.03.2012 Kunnanvaltuusto 15 11.04.2012 Rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Lapinjärven kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Mikä rakennusjärjestys on? Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla

Lisätiedot