ANVÄNDARMANUAL Käyttäjän käsikirja Brukerhåndboken Brugervejledning

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ANVÄNDARMANUAL Käyttäjän käsikirja Brukerhåndboken Brugervejledning"

Transkriptio

1 Automatic Flat Satellite Antenna World smallest home and portable antenna ANVÄNDARMANUAL Käyttäjän käsikirja Brukerhåndboken Brugervejledning Nordic REV. 1.0

2 Innehåll 1. Allmän information Innehåll Bruksanvisning Programuppdatering Introduktion Korrekt användning och drift Säkerhetsanvisningar Medföljande tillbehör Delarnas namn Anslutningsschema Funktionsbeskrivning Snabbguide Anslutningsschema för uppdatering Uppdatering Felsökning 5-1. Felsökning Specifikationer Mått Specifikationer

3 1. Allmän information 1-1. Introduktion Dessa instruktioner beskriver funktioner och drift av SNIPE satellitsystem. Korrekt och säker drift av systemet kan endast garanteras genom att man följer instruktionerna för installation och drift. SNIPE är en intelligent satellitantenn, som automatiskt kan rikta in sig på en förinställd satellit så länge som systemet ligger inom täckningsområdet för denna satellit. Tack vare sin innovativa teknik är SNIPE lätt att montera på nästan alla motorfordon. SNIPE upptar endast erforderligt utrymme medan den utför de nödvändiga inställningarna med den smidiga antennen. Vid användande ska du se till att systemet inte har några hinder mot söder. I Europa är alla satelliter ungefärligt placerade i en position mot söder. Om satellitensignalen störs av hinder som berg, byggnader eller träd, kommer den automatiska fokuseringen inte att fungera och ingen TV-signal tas emot. De första sidorna av dessa instruktioner innehåller information om hur du använder de allmänna funktionerna i din SNIPE följt av en förklaring av alla inställningssalternativ. De sista sidorna i instruktionerna omfattar olika tekniska aspekter av SNIPE. 2

4 1-2. Korrekt användning och drift Denna produkt har utformats för att användas som en portabel anläggning och fast installation på fordon med högsta hastighet av 130 km /t. Den är utformad för att automatiskt rikta in en antenn på geostationära TV-satelliter som sänder direkt till Europa. Spänning till systemet levereras av en vanlig husvagns/bils elsystem med en nominell spänning på 12 eller 24 Volt. För installationer där en nätanslutning till fordonets elsystem tillhandahålls måste en lämplig 230V till 12V omvandlare användas. Användning av utrustningen för något annat ändamål än det som anges är inte tillåtet. Observera även följande instruktioner från tillverkaren: Det är inte tillåtet att ändra enheten genom att ta bort eller lägga till enskilda komponenter. Användning av andra komponenter än de ursprungligen installerade är inte tillåtet. Installation får endast utföras av kvalificerad personal. Alla instruktioner i medföljande monteringsanvisning, vilken ingår i bruksanvisningen, skall noga följas. Produkten kräver inget regelbundet underhåll. Höljen och bifogade delar får inte öppnas. Kontroll och underhållsarbete bör alltid utföras en kvalificerad specialist. För husvagns/bilmontering måste alla relevanta och godkända riktlinjer från fordonsindustrin observeras och följas. Utrustningen får endast installeras/användas på hårda fordonstak/mark som är tillräckligt starka och stabiala. Undvik att rengöra din husvagn/bil med monterat satellitsystem i en automattvätt eller med en högtryckstvätt. 3

5 1-3. Säkerhetsanvisningar För att säkerställa att dina SNIPE fungerar korrekt måste du se till att den är korrekt ansluten och följa instruktionerna i den här handboken. När den är korrekt installerad, intar antennen automatiskt viloläge och låser sig där när tändningen slås på. Om systemet inte fullt ut kan inta viloläge på grund något fel, så är det ditt ansvar att kontrollera att antennen är korrekt installerad och se till att den kan inta viloläge. Observera också att olika rättsliga krav gäller för driften av elektrisk och elektronisk utrustning i olika länder. Som användare av denna utrustning, är du själv ansvarig att säkerställa att gällande lagar och regler följs. Tillverkaren tar inget ansvarar för direkta eller indirekta skador eller följdskador på själva systemet, motorfordon eller annan utrustning vid anslutning till olämpliga batterisystem eller installations/inkopplingsfel. 4

6 2. Innehåll 2-1. Medföljande tillbehör Huvudenhet Kontrollenhet Fäste för kontrollenhet Kontrollenhetskabel (12m - Svart färg) Bruksanvisning Campingtillbehör Bärväska Mottagarkabel (12m - Grå färg) Alternativ Kabelhållare Kabelgenomföring Gummi till kabelgenomföring Adapter 12V kabel för ciggarettuttag Insexnyckel Monteringsplatta M6 8, M4 16, M4 20 5

7 2-2. Delarnas namn Huvudenhet LNB Led för skevning : -60 ~ +60 Höjd : 15 ~ 90 Huvuddel : Roterar 360 Monteringsplatta : Husvagn / bilinstallation Stödkropp Stötdämpare Till mottagaren Till kontrollheten Kontrollenhet Kontrolllampa GPS status Strömbrytare Kontrolllampa VILOLÄGE Kontrolllampa satellit Fäste HEM-knapp Satellit upp/ned-knapp OK-knapp Till huvudenhet USB-port : För F/W uppgradering Anslutning : DC 12~24V 6

8 3. Bruksanvisning 3-1. Anslutningsschema Huvudenhet Mottagarkabel (Grå färg) Kontrollenhet Kontrollenhetskabel (Svart färg) Mottagare Kontrollenhet TV Kontrollenhet 230V adapter eller 12V kabel för ciggarettuttag Kontrollenhetens kabel, svart färg, ansluts mellan kontrollenheten och antennen. Kontrollenhetens kabel och antennkabeln är lika, var observant på att kablarna skiljer sig i färg och märkning. 7

9 3-2. Funktionsbeskrivning A. Slå på Funktion Beskrivning Användning Strömbrytare i. När alla kabelanslutningar är klara, slå på enheten med "Strömbrytaren"på ovansidan av kontrollenheten. Kontrollampan "Viloläge" lyser med fast sken ii. Om antennen är i viloläge kommer kontrollampan "Viloläge" att lysa med fast sken för att visa att anläggningen är klar att använda. Kontrollampan "Viloläge" lyser med fast sken Fast sken iii. Om antennen inte är i viloläge kommer kontrollampan "Viloläge" att blinka, och antennen kommer att vara tillbaks i viloläget inom max 2 minuter. Sedan kommer kontrollampan "Viloläge" att lysa med fast sken. Viloläge betyder att antennen fälls helt in mot huvuddelen vilket är grundläget för att bäras i väska eller monteras på husvagn/bil. B. Välja satellit Funktion Beskrivning Användning i. När antennen och kontrollenheten har kontakt kan du välja och ändra satellit som du själv önskar. "Satellit Upp/Ner"-knapp "OK"-knapp ii. iii. Välj önskad satellit med hjälp av "Upp/Ned"-knappen, tryck sedan på "OK"-knappen för att bekräfta inställningen. Om du väljer fel satellit, kan du åter söka satellit med hjälp av "Upp/Ned"-knappen, tryck sedan på "OK"-knappen för att bekräfta den nya inställningen. C. Söka satellit Funktion Beskrivning Användning Kontrolllampa för satellit i. ii. Efter att en satellit valts kommer kontrollampan för "Viloläge" att släckas och kontrollampan för den valda satelliten börjar blinka. När vald satellit hittas kommer kontrollampan för satellit att lysa med fast sken. 8

10 D. Ändra satellit Funktion Beskrivning Användning "Satellit Upp/Ner"-knapp "OK"-knapp i. Om du vill ändra vald satellit, kan du söka ny satellit med "Upp/Ned"-knappen, tryck sedan på "OK"-knappen" för att bekräfta den nya satelliten. E. Tillbaks till viloläge Funktion Beskrivning Användning "HEM"-knapp i. När du vill ha antennen tillbaka till viloläge, tryck på "Hem"- knappen och håll den intryckt några sekunder. F. Kontrolllampa för GPS-status Funktion Beskrivning Användning Kontrolllampa för GPS i. ii. Kontrolllampan för GPS bekräftar den aktuella platsen med 24 GPS-satelliter i världen. När din SNIPE identifierat GPS-signalen, kommer kontrolllampan för GPS att lysa med fast sken, oavsett om antennen står stilla eller flyttar sig." GPS hjälper SNIPE att söka satellit snabbare, ställa in bästa höjd och skev-vinkel så att den tar emot den starkaste satellitsignalen. iii. Vid programuppdatering blinkar även kontrolllampan för GPS för att visa att uppdateringen behandlas. Den här gången betyder fast sken på kontrollampan inte kommunikation med GPS-satellit. 9

11 3-3. Snabbguide Klassificering Beskrivning 1. Ta ut antennen ur väskan, och placera den på den plan mark (eller montera den uppe på husvagnen/bilen) riktad mot söder utan något hinder. Inställning & Anslutning 2. Anslut kontrollenhetens kabel mellan kontrollenheten och vänster port på antennen, vilken är på baksidan av huvudenheten. a. Ena änden av kontrollenhetens kabel ansluts till kontrollporten på antennens huvudenhet. b. Den andra änden av kontrollenhetens kabel ansluts till till porten på kontrollenheten. 3. Anslut strömkabeln till kontrollenheten. a. Om du använder en husvagn/bil som kraftkälla används 12V kabeln för ciggarettuttag till att ansluta ström till kontrollenheten. b. Annars, använd en 230V adapter för att ansluta ström till kontrollheten. 4. Anslut antennkabeln mellan mottagaren och höger port på antennen, vilken är på baksidan av huvudenheten Slå på med strömbrytaren på ovansidan av kontrollenheten. När strömmen slås på kommer alla kontrollampor att blinka två gånger. Använda (Söka satellit) Vänta till "Viloläge" & en "Satellit"-kontrollampa som du tidigare valt eller den första satelliten på kontrollenheten (Turksat), lyser med fast sken. Välj önskad satellit med hjälp av "Upp/Ned"-knapparna, tryck sedan på "OK"-knappen för att bekräfta När kontrollampan till satelliten börjar blinka, vänta till den lyser med fast sken. När kontrollampan till satelliten lyser med fast sken, titta på satellit-tv! VARNING När du flyttar SNIPE, se till att antennen är i viloläge. OBS Köp 230V strömadapter separat från oss. Köp ENDAST EN CERTIFIERAD 18V / 3.3A, adapter. NOTERING SNIPE kommer automatiskt gå ner i transportläget om fordonetrör sig snabbare än 10Km/h, förutsatt att GPS-mottagning finns. OBS Monteringsanvisning för husvagn/bil erhålles separat. 10

12 4. Programuppdatering 4-1. Anslutningsschema för uppdatering USB-porten används endast för firmware uppgraderingar Kontrollenhet Kontrollenhetskabel (Svart färg) Kontrollenhet Huvudenhet Kontrollenhet B-typ 230V adapter eller 12V kabel för ciggarettuttag USB-kabel A-typ PC Anslut styrboxen till datorn med USB-kabel. USB-kabel ingår inte i paketet. 11

13 4-2. Uppdatering Använd SNIPE uppdateringsprogram, uppdatera satellitdata till din SNIPE. i. Uppdatera de förinställda 9 satelliterna. 1 Hämta SNIPE uppdateringsprogram till datorn från vår hemsida (www.i-do-it.co.kr). 2 3 Ladda ner senaste satellitdata till din dator från vår hemsida. Anslut kontrollenheten till datorn med USB-kabel, installera sedan det SNIPE uppdateringsprogram du hämtade. 4 Klicka på open ("öpnna fil") upp till vänster i programfönstret och välj den mapp som innehåller nedladdad satellitdata. 5 Välj mapp och klicka på "OK". 12

14 6 När mappen öppnas, välj filen och klicka på "OPEN" ("ÖPPNA"). 7 Uppgifterna om de 9 satelliterna visas inte för dig, eftersom de inte kan modifieras. 13

15 8 Kontrollera portinställningen, klicka sedan på "OPEN" ("ÖPPNA"). 9 När "SEND" ("SKICKA") aktiverats, klicka på "SEND" ("SKICKA"). 10 Vänta tills grön stapel når slutet. 14

16 11 När gröna stapeln nått till slutet och visar"send OK" ("SKICKA OK") är uppdateringen klar. ii. Uppdatera USER 1, 2, 3 (ANVÄNDARE 1, 2, 3) 1 "USER 1, 2, 3 (ANVÄNDARE 1, 2, 3) används till att om så önskas lägga till satelliter som inte i förväg lagrats, att lägga till gör man nästan på samma sätt som ovan. " 2 3 Kryssa i till vänster vilken satellitbox som du vill uppdatera och skriv själv in satellituppgifterna i rutan. Följ sedan proceduren från enligt ovan. För att få detaljerad satellitinformation kontakta din lokala distributör. OBS Hur man uppdaterar satellitinformationen kan ändras om man uppdaterar senaste satellitinformationen. Vänligen se hur du uppdaterar produkten på vår webplats (www.self-sat.com) 15

17 5. Felsökning Det finns ett antal gemensamma frågor som kan påverka kvaliteten på signalmottagningen eller driften av SNIPE. I följande avsnitt tar man itu med dessa frågor och möjliga lösningar. A. Ingen reaktion när du slår på kontrollenheten. i. Kontrollera igen så att alla kabelanslutningar har gjort på rätt sätt. Anslutning mellan strömanslutning och kontrollenheten. Anslutning mellan kontrollenheten och antennen. Kontrollera att den vänstra porten av antennen är ansluten till kontrollenheten. ii. Kontrollera så att 12V/230V anslutningen inte har skadats. B. Misslyckas att söka den valda satelliten i. Satellitsignaler kan blockeras eller störas av byggnader, träd m.m. Se till att det inte finns några hinder i riktning söderut. ii. Kontrollera ditt program för kontrollenheten ofta, och få de senaste uppdateringarna för SNIPE. C. Mekaniska problem i. Om antennen inte rör sig inte i vissa positioner Försök att starta om igen med strömbrytaren på kontrollenheten. ii. Det hörs oljud från antennen när den fastnat i en viss position. Försök att starta om igen med strömbrytaren på kontrollenheten. Om det inte fungerar, kontakta din återförsäljare för hjälp. D. Övriga frågor i. Om systemet är felaktigt anslutet kommer det inte att fungera. Kontakta din lokala återförsäljare för hjälp med skador på anslutningskablarna. 16

18 6. Specifikationer 6-1. Mått 188mm Mått Vikt 454mm 6-2. Specifikation Huvudenhet / Alla tillbehör(portabel) / Alla tillbehör (Husvagn/bilinstallation) 316mm 454 x 316 x 188 mm 10Kg / 15.6Kg / 16.9Kg 126mm MAX 422mm MIN 188mm Arbetsförhållande Stationär Antennförstärkning GHz Min EIRP 50 dbw Polarisation Linjär (horisontell / vertikal) LNB-utgång 1 utgång (tillval 2 utgångar) LNB ingångsfrekvens 10.7 ~ GHz LNB utgångfrekvens 950 ~ 2,150 MHz Vinkelområde Sökhastighet Satellitsökningstid Strömförsörjning Strömförbrukning Arbetstemperatur Husvagn/bilinstallation höjd / azimut / skevning 15 ~ 90 / Obegränsad (360 ) / -60 ~ /s / 12 /s / 15 /s 180 sekunder (max.) DC 12~24V 30W (vid sökning) -30 C ~ +60 C Insexnyckel, fäste, bultar 17

19 Sisältö 1. Yleisiä tietoja Sisältö Käyttöohjeet Ohjelmistopäivitys Johdanto Oikea käyttö ja kunnossapito Turvaohjeet Lisätarvikkeet Osien nimet Liitäntäkaavio Toiminnan kuvaus Pikaopas Päivityksen liitäntäkaavio Päivitys Vianetsintä 5-1. Vianetsintä Tekniset tiedot Mitat Tekniset tiedot

20 1. Yleisiä tietoja 1-1. Johdanto Näissä ohjeissa kuvataan SNIPE-satelliittijärjestelmän toiminnot ja käyttö. Järjestelmän oikea ja turvallinen toiminta voidaan taata ainoastaan noudattamalla asennusja käyttöohjeita. SNIPE on älykäs satelliittiantenni, joka suuntautuu automaattisesti esiasetettua satelliittia kohti niin kauan kuin järjestelmä on tämän satelliitin peittoalueella. Innovatiivisen tekniikkansa ansiosta SNIPE on helppo asentaa melkein kaikkiin moottoriajoneuvoihin. Se vaatii vain välttämättömimmän tilan monipuolisen antennin tarpeellisten asetusten tekemiseksi. Huolehdi käytön aikana siitä, ettei järjestelmän edessä ole mitään esteitä etelän puolella. Jos jokin este, kuten vuoret, rakennukset tai puut, estää satelliittisignaalin kulun, automaattinen suuntaaminen ei onnistu, eikä mitään tv-signaalia voida vastaanottaa. Näiden käyttöohjeiden ensimmäiset sivut sisältävät tietoja SNIPE-laitteesi tavallisista toiminnoista, ja niiden jälkeen selitetään kaikki asetusvaihtoehdot. Ohjeiden viimeiset sivut kattavat SNIPEn eri tekniset tiedot. 2

21 1-2. Oikea käyttö ja kunnossapito Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi kannettavana laitteena ja kiinteässä asennuksessa ajoneuvossa, jonka maksiminopeus on 130 km/h. Se on suunniteltu suuntaamaan antenni geostationäärisiin tv-satelliitteihin, jotka lähettävät suoraan Eurooppaan. Järjestelmä saa käyttöjännitteensä tavallisen asuntovaunun/auton sähköjärjestelmästä, nimellisjännitteen ollessa 12 tai 24 volttia. Jos ajoneuvon sähköjärjestelmään kytkettävää verkkovirtaliitäntää käytetään, on käytettävä sopivaa 230 V/12 V -muuntajaa. Laitteiston käyttö muuhun kuin ilmoitettuun tarkoitukseen on kielletty. Pidä mielessä myös seuraavat valmistajan ohjeet: Laitteeseen ei saa tehdä muunnoksia poistamalla siitä erillisiä osia tai lisäämällä niitä siihen. Muiden kuin alkuperäisten asennusosien käyttö on kielletty. Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu henkilökunta. Asennuksessa on tarkoin noudatettava kaikkia käyttöohjeisiin sisältyvissä asennusohjeissa annettuja ohjeita. Tuotetta ei tarvitse huoltaa säännöllisin väliajoin. Koteloa ja tarvikeosia ei saa avata. Osien tarkistus ja huolto tulee aina teettää valtuutetulla asiantuntijalla. Laite asuntovaunuun/autoon asennettaessa pitää ottaa huomioon ja seurata kaikkia ajoneuvoteollisuuden suosittamia asiaankuuluvia ja hyväksyttyjä ohjeistuksia. Laitteiston saa asentaa ja sitä saa käyttää vain kovilla ajoneuvon katoilla/maapohjalla, jotka ovat riittävän vahvoja ja vakaita. Vältä satelliittijärjestelmällä varustetun asuntovaunun/auton pesemistä kone- tai korkeapainepesulla. 3

22 1-3. Turvaohjeet SNIPEn oikean toiminnan varmistamiseksi on tarkistettava, että sen liitännät on tehty oikein, sekä noudatettava tämän käsikirjan ohjeita. Kun laite on asennettu oikein, antenni asettuu automaattisesti lepoasentoon ja lukittuu siihen, kun virta kytketään ajoneuvoon virta-avaimella. Ellei laite asetu kunnolla lepoasentoon jonkin vian johdosta, käyttäjän on tarkistettava, onko antenni asennettu oikein ja varmistettava, että se pystyy siirtymään lepoasentoon. Pidä myös mielessä, että sähkö- ja elektronisia laitteita koskevat eri oikeudelliset vaatimukset eri maissa. Tämän laitteen käyttäjänä olet itse vastuussa voimassa olevien lakien ja sääntöjen seuraamisesta. Valmistaja ei ota mitään vastuuta itse järjestelmään, moottoriajoneuvoon tai muuhun laitteistoon aiheutetuista suorista eikä epäsuorista vahingoista tai seurannaisvahingoista, jos laitteisto kytketään sopimattomaan akkujärjestelmään tai jos asennukset/liitännät on tehty virheellisesti. 4

23 2. Sisältö 2-1. Toimitetut tarvikkeet Päälaite Ohjauslaite Ohjauslaitteen kiinnitin Ohjauslaitteen kaapeli (12 m - musta) Käyttäjän käsikirja Leirintätarvikkeet Kantokassi Vastaanottimen kaapeli (12 m - vihreä) Vaihtoehdot Kaapelinpidike Kaapeliläpivienti Kaapeliläpiviennin kumiholkki Verkkolaite Savukkeensytyttimen liitäntä, 12 voltin kaapeli Kuusiotappiavain Asennuslevy M6 8, M4 16, M4 20 5

24 2-2. Osien nimet Päälaite LNB Vinokulman säädin : -60 ~ +60 Korkeus : 15 ~ 90 Päälaite : Kääntyy 360 astetta Asennuslevy : Asuntovaunu-/autoasennus Tukivarsi Iskunvaimennin Vastaanottimeen Ohjauslaitteeseen Ohjauslaite GPS:n tilan ilmaisinvalo Virtakytkin LEPOASENNON ilmaisinvalo Satelliitin ilmaisinvalo Kiinnike LEPOASENTO-painike Satelliitti alas/ylös -painike OK-painike Päälaitteeseen USB-portti : Kiinteän ohjelmiston päivitys Tasavirtaliitäntä : V 6

25 3. Käyttöohjeet 3-1. Liitäntäkaavio Ohjauslaite Ohjauslaitteen kaapeli (musta) Päälaite Vastaanottimen kaapeli (vihreä) Vastaanotin Ohjauslaite TV Ohjauslaite 230 V:n verkkolaite tai 12 V:n savukkeensytytinliitännän kaapeli Ohjauslaitteen musta kaapeli kytketään ohjauslaitteen ja antennin välille. Ohjauslaitteen ja antennin kaapelit ovat samannäköisiä. Pidä mielessä, että kaapelien väri ja merkintä poikkeavat toisistaan. 7

26 3-2. Toiminnan kuvaus A. Kytke virta päälle Toiminta Kuvaus Käyttö Virtakytkin i. Kun kaikki kaapeliliitännät on tehty, kytke virta laitteeseen sen ohjauslaitteen päällä olevasta "Virtakytkimestä". Ilmaisinvalo "Lepoasento" palaa vilkkumatta ii. Jos antenni on lepoasennossa, "Lepoasennon" ilmaisinvalo palaa vilkkumatta, mikä tarkoittaa, että laite on valmis käytettäväksi. Ilmaisinvalo "Lepoasento" palaa vilkkumatta Vilkkumatta palava valo iii. Ellei antenni ole lepoasennossa, "Lepoasennon" ilmaisinvalo alkaa vilkkua, ja antenni palaa lepoasentoon 2 minuutin sisällä. Tämän jälkeen "Lepoasennon" ilmaisinvalo alkaa palaa vilkkumatta. Lepoasento merkitsee, että antenni siirtyy kokonaan kiinni päälaitteeseen, mikä on perustila sen kantamiseksi laukussa tai asentamiseksi asuntovaunuun/autoon. B. Valitse satelliitti Toiminta Kuvaus Käyttö "Satelliitti ylös/alas" -painike "OK"-painike i. ii. iii. Kun antenni ja ohjauslaite on kytketty yhteen, voit valita satelliitin tai vaihtaa sitä oman valintasi mukaisesti. Valitse haluttu satelliitti "Ylös/alas"-painikkeen avulla, paina sen jälkeen "OK"-painiketta asetuksen vahvistamiseksi. Jos olet valinnut väärän satelliitin, voit uusia satelliittihaun "Ylös/alas"-painikkeella ja painaa sen jälkeen "OK"-painiketta uuden asetuksen vahvistamiseksi. C. Satelliitin hakeminen Toiminta Kuvaus Käyttö i. Kun satelliitti on valittu, "Lepoasennon" ilmaisinvalo sammuu ja valitun satelliitin ilmaisinvalo alkaa vilkkua. Satelliitin ilmaisinvalo ii. Kun valittu satelliitti on löydetty, satelliitin ilmaisinvalo alkaa palaa vilkkumatta. 8

27 D. Satelliitin vaihtaminen Toiminta Kuvaus Käyttö "Satelliitti ylös/alas" -painike "OK"-painike E. Takaisin lepoasentoon Toiminta Kuvaus Käyttö "LEPOASENTO"-painike F. GPS-tilan ilmaisinvalo i. i. Jos haluat vaihtaa valitun satelliitin, voit hakea uutta satelliittia "Ylös/alas"-painikkeella. Paina sen jälkeen "OK"-painiketta uuden satelliitin vahvistamiseksi. Joka kerta kun haluat siirtää antennin takaisin lepoasentoon, pidä "Lepoasento"-painiketta painettuna muutama sekunti. Toiminta Kuvaus Käyttö GPS:n ilmaisinvalo i. ii. GPS:n ilmaisinvalo vahvistaa laitteen nykyisen sijainnin 24 ympäri maailmaa sijaitsevan GPS-satelliitin avulla. Kun SNIPE-laitteesi on tunnistanut GPS-signaalin, GPS:n ilmaisinvalo alkaa palaa vilkkumatta, riippumatta siitä, onko antenni liikkumatta paikallaan tai liikkeessä. GPS auttaa SNIPEä hakemaan satelliittia nopeammin, säätämään korkeuden ja vinokulman mahdollisimman sopiviksi, jotta laite pystyisi vastaanottamaan voimakkaimman satelliittisignaalin. iii. Ohjelmistoa päivitettäessä myös GPS-ilmaisinvalo vilkkuu, mikä merkitsee, että päivitys on meneillään. Ilmaisinvalon palaminen vilkkumatta ei merkitse tässä tapauksessa tietoliikennettä GPS-satelliitin kanssa. 9

28 3-3. Pikaopas Luokittelu Kuvaus 1. Ota antenni kantokassista ja aseta se tasaiselle alustalle (tai asenna se asuntovaunuun tai autoon) suunnattuna esteettä etelää kohti. Asetukset ja liitännät 2. Kytke ohjauslaitteen kaapeli ohjauslaitteen ja antennin vasemman portin välille. Viimeksi mainittu sijaitsee päälaitteen takaosassa. a. Ohjauslaitteen kaapelin toinen pää kytketään antennin päälaitteen ohjausporttiin. b. Ohjauslaitteen kaapelin toinen pää kytketään ohjauslaitteen porttiin. 3. Kytke virtajohto ohjauslaitteeseen. a. Jos käytät teholähteenä asuntovaunua/autoa, 12 voltin savukkeensytytinkaapelia käytetään ohjauslaitteen virtalähteen liitäntäkaapelina. b. Muussa tapauksessa käytetään 230 V:n verkkolaitetta ohjauslaitteen virtalähteenä. 4. Kytke antennikaapeli vastaanottimen ja antennin oikean portin välille. Viimeksi mainittu sijaitsee päälaitteen takaosassa. Toiminnon (Satelliitin hakeminen) käyttö Kytke virta ohjauslaitteeseen sen yläosassa olevalla virtakytkimellä. Virran kytkeydyttyä laitteeseen kaikki sen ilmaisimet vilkkuvat kaksi kertaa. Odota, kunnes "Lepoasento" ja jokin "Satelliitti"-ilmaisinvaloista, jonka olet aikaisemmin valinnut, tai kunnes ohjausyksikön ensimmäisen satelliitin (Turksat) ilmaisin on alkanut palaa vilkkumatta. Valitse haluttu satelliitti "Ylös/alas"-painikkeiden avulla, paina sen jälkeen "OK"-painiketta asetuksen vahvistamiseksi. Kun satelliitin ilmaisinvalo on alkanut vilkkua, odota, kunnes se alkaa palaa vilkkumatta. Kun satelliitin ilmaisinvalo on alkanut palaa vilkkumatta, voit alkaa katselemaan satelliittitelevisiota! VAROITUS Varmista SNIPEä siirtäessäsi, että antenni on lepoasennossa. HUOM Osta meiltä erillinen 230 voltin verkkolaite. Osta AINOASTAAN SERTIFIOITU 18 V/3,3 A -verkkolaite. HUOMAUTUS SNIPE kääntyy automaattisesti LEPO-asentoon ajoneuvon nopeuden ylittäessä 10 km/h, kun GPS:n vastaanotto toimii vakaasti. HUOM Asennusohjeet asuntovaunuun/autoon saa meiltä meiltä erillisinä. 10

29 4. Ohjelmistopäivitys 4-1. Päivityksen liitäntäkaavio USB-porttia käytetään vain kiinteän ohjelmiston päivityksiin. Ohjauslaite Ohjauslaitteen kaapeli (musta) Ohjauslaite Päälaite Ohjauslaite B-tyyppi 230 V:n verkkolaite tai 12 V:n savukkeensytytinliitännän kaapeli USB-johto A-tyyppi PC Kytke ohjauslaite tietokoneeseen USB-johdolla. USB-johto ei sisälly pakettiin. 11

30 4-2. Päivitys Käytä SNIPE-päivitysohjelmaa satelliittitietojen päivitykseen SNIPEesi. i. Päivitä esiasetetut 9 satelliittia. 1 Nouda SNIPE-päivitysohjelma tietokoneeseesi kotisivultamme (www.i-do-it.co.kr). 2 3 Lataa uusimmat satelliittitiedot tietokoneeseesi verkkosivultamme. Kytke ohjauslaite tietokoneeseen USB-johdolla, asenna sen jälkeen noutamasi päivitysohjelma. 4 Napsauta ohjelmistoikkunan vasemmassa yläkulmassa olevaa "Open"-painiketta ("Avaa tiedosto") ja valitse kansio, joka sisältää ladatut satelliittitiedot. 5 Valitse kansio ja napsauta "OK"-painiketta. 12

31 6 Kun kansio avautuu, valitse tiedosto ja napsauta "OPEN"-painiketta ("AVAA") 7 Tiedot 9 satelliitista eivät tule näkyviin, koska niitä ei voi muuttaa. 13

32 8 Tarkista porttiasetus ja napsauta sen jälkeen "OPEN"-painiketta ("AVAA") 9 10 Kun "SEND"-toiminto ("LÄHETÄ") on aktivoitu, napsauta "SEND"-painiketta ("LÄHETÄ"). Odota, kunnes vihreän palkin pää on saavutettu. 14

33 11 Kun vihreän palkin pää on saavutettu, ja näytöllä näkyy ilmaisin "SEND OK" ("LÄHETYS OK"), on päivitys suoritettu loppuun. ii. Päivitä USER 1, 2 ja 3 (KÄYTTÄJÄ 1, 2 ja 3) 1 USER 1, 2 ja 3 (KÄYTTÄJÄ 1, 2 ja 3) -toimintoa käytetään haluttaessa aikaisemmin tallentamattomien satelliittien lisäämiseen. Lisääminen tapahtuu melkein samalla tavalla kuin aikaisemmin on kuvattu. 2 3 Lisää rasti vasemmalla olevaan ruutuun päivitettävän satelliitin kohdalle, ja kirjoita satelliittitiedot ruutuun. Jatka toistamalla menettely yllä olevasta kohdasta alkaen. Yksityiskohtaisia tietoja satelliiteista saat ottamalla yhteyden paikalliseen operaattoriin. HUOM Satelliittitietojen päivitystapa saattaa ajan kuluessa muuttua ajankohtaiset satelliittitiedot päivitettäessä. Lue verkkosivultamme (www.self-sat.com) lisätietoja tuotteen päivittämisestä. 15

34 5. Vianetsintä Useat samankaltaiset ongelmatekijät saattavat vaikuttaa eri paikoissa SNIPEn signaalivastaanoton laatuun tai käyttöön. Seuraavassa kappaleessa kuvataan nämä ongelmat ja mahdolliset ratkaisut niihin. A. Mitään ei tapahdu ohjauslaite päälle kytkettäessä. i. Varmista, että kaikki kaapeliliitännät on suoritettu oikein. Virtaliitännän ja ohjausyksikön välinen liitäntä. Ohjausyksikön ja antennin välinen liitäntä. Varmista, että antennin vasen portti on kytketty ohjausyksikköön. ii. Varmista, ettei 12 V/230 V -liitäntä ole viallinen. B. Valittua satelliittia ei löydy. i. Rakennukset, puut yms. esteet saattavat estää satelliittisignaalien kulun. Varmista, ettei laitteen eteläpuolella ole mitään esteitä. ii. Tarkista ohjausyksikön ohjelmiston toiminta riittävän usein, ja lataa uusimmat SNIPEn päivitykset. C. Mekaaniset ongelmat i. Antenni ei siirry tiettyihin asentoihin. Yritä korjata ongelma käynnistämällä laite uudelleen ohjauslaitteen virtakytkimellä. ii. Odottamatonta ääntä kuuluu antennista, kun se on juuttunut tiettyyn asentoon. Yritä korjata ongelma käynnistämällä laite uudelleen ohjauslaitteen virtakytkimellä. Ellei tämä auta, ota yhteys jälleenmyyjääsi avun saamiseksi. D. Muita ongelmia i. Jos järjestelmä on kytketty virheellisesti, se ei toimi. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjääsi avun saamiseksi liitäntäkaapeleissa olevien vikojen tutkimiseksi. 16

35 6. Tekniset tiedot 6-1. Mitat 188mm Mitat Paino 454mm 6-2. Tekniset tiedot Päälaite/kaikki lisätarvikkeet (kannettava)/ Kaikki lisätarvikkeet (asuntovaunu-/autoasennus) 316mm 454 x 316 x 188 mm 10Kg / 15.6Kg / 16.9Kg 126mm MAKS 422mm MIN 188mm Työympäristö/kiinteä kiinteä Antennivahvistus GHz Min. EIRP 50 dbw Polarisaatio Lineaarinen (vaaka/pysty) LNB-liitäntä 1 lähtö (lisävalinta: 2 lähtöä) LNB-tulotaajuus 10.7 ~ GHz LNB-lähtötaajuus 950 ~ 2,150 MHz Kulma-alue: rajaton Hakunopeus Satelliitin hakunopeus Virtalähde Virrankulutus Käyttölämpötila Asuntovaunu-/autoasennus korkeus/atsimuutti/vinokulma 15 ~ 90 / rajaton (360 ) / -60 ~ /s / 12 /s / 15 /s 180 sekuntia (maks.) DC 12~24V 30W (haun aikana) -30 C ~ +60 C kuusiotappiavain, kiinnike, pultit 17

36 Innhold 1. Generell informasjon Innhold Brukanvisning Programoppdatering Innledning Riktig bruk og drift Sikkerhetsmerknadene Tilbehør inkludert Delersnavn Koblingsskjema Funksjonsbeskrivelse Hurtigreferanse Koblingsskjema for oppdatering Oppdateringsprosessen Feilsøking 5-1. Feilsøking Spesifikasjoner Dimensjon Spesifikasjoner

37 1. Generell informasjon 1-1. Innledning Disse instruksjonene beskriver funksjon og betjening av SNIPE, autoskew-satellittsystem. Nøyaktig og sikker drift av systemet kan kun sikres ved følgende instruksjon, både for installasjon og drift. Din SNIPE er en intelligent satellitt-tv-mottak system som kan justere seg mot en forhåndsinnstilt satellitt automatisk så lenge systemet ligger innenfor fotavtrykket av denne satellitten. Takk for sin innovative teknologi, SNIPE er enkel å montere på nesten enhver motorvogn. Den SNIPE opptar kun nødvendig plass mens den utfører de nødvendige justeringer med den slanke og smidige antennehuset. For generell operasjon, må du sørge for at systemet alltid har fri sikt mot sør. I Europa er alle satellitter som er i en omtrentlig posisjon i sør. Hvis satellitten signal strålen blir avbrutt av hindringer som fjell, bygninger eller trær, vil den automatiske sikte ikke fungere og ingen TV-signal vil bli mottatt. De første sidene i denne veiledningen inneholder informasjon om hvordan du bruker de generelle funksjonene SNIPE din, etterfulgt av en forklaring av alle justeringsmuligheter. De siste sidene i veiledningen dekker ulike tekniske aspekter ved SNIPE. 2

38 1-2. Riktig bruk og drift Dette produktet er beregnet på bruk i en bærbar bruk og fast montering på biler med en maksimal hastighet på 130 km/t. Den er utformet for å automatisk sikte en antenne på geostasjonære fjernsynssatellitter sender direkte til Europa. Kraften til systemet er levert av en standard kjøretøy elektrisk system med en merkespenning på 12 eller 24 volt. For installasjoner hvor en nettilkobling til bilens elektriske system er gitt, må en egnet 230-volt til 12-volt omformer brukes. Bruk av utstyret til andre formål enn det som er spesifisert er ikke tillatt. Vær også oppmerksom på følgende instruksjoner fra produsent: Det er ikke tillatt å endre det totale apparatet ved å fjerne eller legge til individuelle komponenter. Bruk av andre komponenter enn de opprinnelig installerte er ikke tillatt. Installasjonen skal kun utføres av tilstrekkelig kvalifisert personell. Alle instruksjonene i den medfølgende bruksanvisningen, som utgjør en del av denne manualen, må nøye følges. Produktet krever ikke noe regelmessig vedlikehold. Husene må ikke åpnes. Sjekker og vedlikeholdsarbeider skal alltid utføres en kvalifisert spesialist. For bil-monteringssystem, må alle relevante og godkjente retningslinjer for bilindustrien bli observert og fulgt. Utstyret må kun installeres/brukes på harde biltak/bakken som er tilstrekkelig sterk og iboende stabil. Unngå å rense bilen med montert satellitt system i en enkelt-bay eller drive-through bilvask eller med en høytrykksvasker. 3

39 1-3. Sikkerhetsmerknader For å sikre at SNIPE fungerer som den skal, må du sørge for at den er riktig koblet følger bruksanvisningen i denne håndboken. Når det er riktig installert, antar antennen automatisk i hvileposisjon når tenningen er slått på og låser seg der. Hvis systemet ikke fullt ut kan trekke eller ikke trekke i det hele tatt på grunn av en feil, så er det ditt ansvar å sjekke at antennen er trygt og riktig stuet. Vær også oppmerksom på at ulike juridiske krav til drift av elektrisk og elektronisk utstyr i ulike land. Som bruker av dette utstyret, du selv er ansvarlig for å sikre samsvar med relevante lover og forskrifter. Produsenten påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte skade eller for følgeskader på selve systemet, motorkjøretøy eller annet utstyr eller varer som følge av tilkobling av uegnede batterisystemer eller installasjon/ledninger feil. 4

40 2. Innhold 2-1. Tilbehør inkludert Hovedenhet Kontroller Kontroller-brakett Controller-kabel (12m - Sort) Brugsanvisning Campingstilbehør Bæretaske Modtager kabel (12m - Grå) Alternativ Kabelholderen Kabelnippel Kabelnippel-gummi Adaptor Sigarettenneruttak Unbrakonøkkel Monteringsplate M6 8, M4 16, M4 20 5

41 2-2. Delersnavn Hovedenhet LNB Skew-dreietapp : -60 ~ +60 Høyde : 15 ~ 90 Hoveddelen : 360 vending Monteringsplate : Ampingbilsinstallasjon Opprettholde kroppen Støtdempende svamp Til mottaker Til kontroller Kontroller GPS-status-lys Strømbryteren HOME-status-lys Satellittslys Brakett HOME-knappen Satellitt opp/ned-knappen OK knappen Til hovedenhet USB-port : For F/W oppgradering Strømport : DC 12-24V 6

42 3. Brukanvisningen 3-1. Koblingsskjema Hovedenhet Mottaker-kabel (Grå) Kontroller Kontroller-kabel (Svart) Mottaker Kontroller TV Kontroller Adaptor eller sigarettenneruttak Bruker svart farge kontroller kabel, kobler mellom styring og antenne. Kontrolleren kabelen ser samme som antennekabel, som må sørge for at skille dem ved farge og merking av kabler. 7

43 3-2. Funksjonsbeskrivelse A. Strøm på Funksjon Beskrivelse Drift "Power" bryter i. Når alle kabeltilkoblinger er fullført, slår du på med "Power Bryter"-knappen på toppen av kontrolleren. "Home State" Lys Solid PÅ ii. Hvis posisjonen antennen var i grunnstilling, "Home state lys" vil være solid på å vise at den er klar til bruk. "Home State" Lys Solid PÅ iii. Hvis posisjonen antennen ikke var hjemme posisjon, "Home state lys" kan være å blinke, og antennen vil være tilbake i utgangsposisjon innen maks 2 minutter. Solid PÅ Så "Hjem stat lys" vil være solid på. Home posisjon betyr antenne foldet helt til den kroppsdelen som er grunnleggende posisjonen for å bære i hardt etui eller montering på bilen. B. Velge satellitt Funksjon Beskrivelse Drift i. Når antennen og kontroller blir kommunisert, kan du velge og endre satellitt som du vil. "Satellite Opp/ned-knappen" Lys "OK"-knappen ii. iii. Velge ønsket satellitt ved hjelp av "Opp/ned"-knappene, og trykk deretter på "OK"-knappen for å godta innstillingen. Hvis du velger feil satellitt, kan du re-search målet satellitt ved hjelp av "Up/Down"-knappen, og trykk deretter på "OK"-knappen for å godta den nye innstillingen. C. Søk på satellitt Funksjon Beskrivelse Drift i. Etter satellittkanaler, "Home State" lyset vil lyse av og på LED-lyset av den valgte satellitten vil blinke. Satellittslys ii. Når du har valgt satellitt funnet, LED lys av satellitt blir solid. 8

44 D. Endre satellitt Funksjon Beskrivelse Drift "Satellite Opp/ned-knappen" Lys "OK"-knappen i. Hvis du ønsker å endre ønsket satellitt, kan du endre målet satellitt ved hjelp av "Opp/Ned"-knappen, og trykk deretter på "OK"-knappen for å godta den nye satellitten. E. Tilbake til hjemmet stilling Funksjon Beskrivelse Drift Home-knappen i. Når du ønsker å antenne tilbake i utgangsposisjon, trykker "Home"-knappen og hold i noen sekunder. F. GPS LED lys Funksjon Beskrivelse Drift GPS lys i. ii. GPS LED bekrefter nåværende posisjon fra 24 antall GPS-satellitt i verden. "Når SNIPE identifisere GPS-signalet, vil GPS LED lys være solid på, uansett antenneer pause eller flytting. " GPS hjelper bedre i stand til å søke satellitt raskere og fange den beste satellitt signal, og hjelpe SNIPE kan bedre i stand til å fange det beste høyde og skew-vinkel. iii. Også, mens program oppdatering, vil GPS LED lys å blinke for å vise oppdateringen prosedyren behandler. For denne gang, LED GPS lys på betyr ikke kommuniserer med GPS-satellitt. 9

45 3-3. Hurtigreferanse Klassifisering Beskrivelse 1. Ta ut antennen fra bæreveske, og plassere den på flat mark (eller montere den på toppen av campingvogn) mot Sør himmelen og ingen hindring. Instilliing og tilkobling 2. Koble mellom venstre-porten på antennen, som ligger på baksiden av hovedenheten, og kontrolleren bruker kontrolleren kabel. a. Den ene enden av kontrolleren kabelen kobles til "kontroller" porten på hovedenheten av antenne. b. Den andre enden av kontrolleren kabelen kobles til porten av kontrolleren. 3. Koble strømkabelen til kontrolleren. a. Hvis du bruker strømkilden fra bil, med sigar jack for å koble strøm til kontrolleren. b. Ellers, til å bruke adapter kabel koble strøm til kontrolleren. 4. Koble mellom høyre-porten på antennen, som ligger på baksiden, og mottakeren bruker mottaker kabelen Slå på med "Power-bryteren"-knappen på toppen av kontrolleren. Når du slår den på, vil alle LED å blinke to ganger. Drift (Søk på satellitt) Vent til "HOME-stat" light & ett "Satellite LED" lys, som du setter tidligere eller den første satellitten i kontrolleren (Turksat), vil være solid på. Velge ønsket satellitt ved hjelp av "opp/ned"-knappene, og trykk deretter på "OK"-knappen for å godta Når satellitten LED-lys er start blinker, vente til det blir solid på. Når satellitten LED lys bli solid på, se på satellitt-tv! VARNING Når du flytter SNIPE, pass på at plasseringen av antennen bør være i utgangsposisjon. MERK Kjøp Power Adapter separat fra oss, eller hvis du kjøper det på egen hånd, kjøpe KUN 18V/3.3A som er sertifisert. MERK SNIPE vil automatisk bli kastet tilbake til startposisjon dersom kjøretøyet beveger seg raskere enn 10km/t, når mottaket av GPS er stabil. MERK Bil Monteringsanvisning skal gi seg. 10

46 4. Programoppdatering 4-1. Koblingsskjema for oppdatering USB-porten brukes til bare fastvareoppgraderinger. Hovedenhet Kontroller Kontroller-kabel (Svart) Kontroller Kontroller Type B Adaptor eller sigarettenneruttak USB-kabel Type A PC Bare koble kontrolleren til PC ved hjelp av USB-kabelen. USB-kabelen er ikke inkludert i pakken. 11

47 4-2. Oppdateringsprosessen Bruke SNIPE Update Program, oppdatere satellittdata i SNIPE din. i. Oppdatere 9 satellitter som er forhåndslagrede. 1 Last ned SNIPE Update Program til PC fra vår hjemmeside (www.i-do-it.co.kr). 2 3 Last ned de nyeste satellittdata til din PC fra vår hjemmeside. Koble kontrolleren til PC-en med USB-kabel, og deretter installere den SNIPE Update Program du lastet ned. 4 Klikk på "fil åpen" på venstre øvre side på programvinduet for å velge mappen som inneholder nedlastede satellittdata. 5 Velg mappen og klikk på "OK"-knappen. 12

48 6 Når mappen åpnes, velger filen og klikk på knappen "Åpne". 7 Dataene fra 9 satellitter vises ikke for deg, som det ikke vil bli fikset selv. 13

49 8 Sjekk Port Setting, som en åpnet, og klikk på "OPEN" knappen. 9 Når "SEND"-knappen er aktivert, klikker du på "SEND"-knappen. 10 Vent til grønn strek når til slutt. 14

50 11 Når grønn strek når til slutten og viser "SEND OK" massasje, er oppdateringen fullført. ii. Oppdatere BRUKER 1, 2, 3 1 Bruker 1, 2, 3 er for ekstra tilførsel av dine satellitter som ikke forhåndslagret, og måten å legge til er nesten samme som ovenfor. 2 3 Kryss satellitt-boksen på venstre du ønsker å oppdatere, og skrive de satellittdata i boksen selv. Deretter følger du prosedyren fra som ovenfor. For å få detaljert informasjon om satellittdata, vennligst kontakt din lokale forhandler. MERK Slik oppdaterer satellitt kan endres ved å reflektere den nyeste satellittinformasjon. Vennligst sørg for å få hvordan du oppdaterer produktet gjennom vår nettside (www.self-sat.com) 15

51 5. Feilsøking Det finnes en rekke vanlige problemer som kan påvirke signalets kvalitet eller driften av SNIPE. De følgende avsnittene løse disse problemene og mulige løsninger. A. Ingen reaksjoner når du slår på av kontroller. i. Sjekk igjen alle kablene er gjort riktig. Forbindelse mellom makt og kontrolleren. Forbindelse mellom styring og antennen. Kontroller at venstre porten bør antennen kobles til kontrolleren. ii. Sjekk om sigarettenneruttak/adapter er skadet. B. Unnlater å søke den valgte satellitten. i. Satellittsignaler kan bli blokkert eller skadet av bygninger, trær. Pass på at det ikke er noen hindringer i en sørlig retning. ii. Sjekk programmet for Controller ofte, og få de nyeste oppdateringene for SNIPE din. C. Mekaniske problemer i. I tilfelle av antennen ikke flytter på viss posisjon. Prøv å slå AV/PÅ igjen. ii. I tilfelle av antennen støyer mens bevegelsen ble sittende fast i bestemt posisjon. Prøv å slå AV/PÅ igjen. Hvis det ikke fungerer, ta kontakt med din lokale forhandler for å få hjelp. D. Andre saker i. Hvis systemet har blitt urettmessig kablet, vil det ikke fungere skikkelig. Kontakt din lokale forhandler for å få hjelp av kabel skade. 16

52 6. Spesifikasjoner 6-1. Dimensjon 188mm Dimensjon Vekt 454mm 6-2. Spesifikasjon Hovedenhet/Full pakke (Bærbare)/ Full pakke (Campingbilsinstallasjon) 316mm 454 x 316 x 188 mm 10Kg / 15.6Kg / 16.9Kg 126mm MAX 422mm MIN 188mm Arbeid tilstand stasjonær Antenne Gain GHz Min EIRP 50 dbw Polarisering Lineær (Horisontal/Vertikal) LNB Utgang 1 utgang (valgfritt 2 output) LNB Inngangsfrekvens 10.7 ~ GHz LNB Utgangsfrekvens 950 ~ 2,150 MHz Spekter av vinkel Søkehastigheten Satellittssøketid Kraftbehovet Strømforbruk Driftstemperatur Campingbilsinstallasjon Høyde/Azimuth/Skew 15 ~ 90 / Ubegrenset (360 ) / -60 ~ /s / 12 /s / 15 /s 180 sekunder (maks.) DC 12~24V 30W (i søkning) -30 C ~ +60 C Unbrakonøkkel, Monteringsplate, bolter 17

53 Indhold 1. Generel information Indhold Brugsanvisning Programopdatering Indledning Korrekt brug og drift sikkerhedsanvisninger Tilbehør medfølger Delersnavn Tilslutningsdiagram Funktionsbeskrivelse Hurtig henvisning Tilslutningsdiagram for opdatering Opdateringsproces Fejlsøgning 5-1. Fejlsøgning Specifikationer Dimension Specifikationer

54 1. Generel information 1-1. Indledning Denne vejledning beskriver funktioner og drift af det SNIPE, auto skew satellitsystem. Præcis og sikker drift af systemet kun kan sikres ved følgende instruktion, både for installation og drift. Dit SNIPE er en intelligent satellit-tv-modtagelse, som kan tilslutte sig i retning af en forudindstillet satellit automatisk, så længe systemet er placeret inden for fodaftrykket af denne satellit. Takket være den innovative teknologi, SNIPE er nem at montere på næsten ethvert motordrevet køretøj. Den SNIPE kun optager fornødne plads, mens det udfører de nødvendige tilpasninger med den slanke og adrætte antenne krop. For generel betjening, skal du sikre, at systemet altid har et klart udsyn mod syd. I Europa er alle satellitter i en omtrentlig position i syd. Hvis satellittens signal stråle afbrydes af forhindringer såsom bjerge, bygninger eller træer, vil den automatiske sigte ikke fungere og ingen TV-signal vil blive modtaget. De første par sider i denne vejledning indeholder oplysninger om brugen af de generelle funktioner i din SNIPE, efterfulgt af en forklaring af alle de indstillingsmuligheder. De sidste sider i vejledningen dækker forskellige tekniske aspekter af SNIPE. 2

55 1-2. Korrekt brug og drift Dette produkt er beregnet til brug i en bærbar brug og fast montering på køretøjer med maksimal hastighed på 130 km/t. Den er designet til automatisk at sigte en antenne på geostationære tv-satellitter sender direkte til Europa. Strømmen til systemet er leveret af en standard køretøj elektrisk system med en nominel spænding på 12 eller 24 volt. Ved installationer, hvor en nettilslutning til bilens elektriske system er forudsat, skal en passende 230-Volt til 12-Volt strøm konverter bruges. Brug af udstyret til andet formål end det angivne man ikke er tilladt. Vær også opmærksom på følgende anvisninger fra producenten: Det er ikke tilladt at ændre den samlede enhed ved fjernelse eller tilføjelse af enkelte komponenter. Brug af andre komponenter end de oprindeligt installeret, er ikke tilladt. Installationen må kun udføres af tilstrækkeligt kvalificeret personale. Alle instrukserne i den medfølgende installationsvejledning, der indgår i brugsanvisningen, skal nøje følges. Produktet kræver ingen regelmæssig vedligeholdelse. Huse og indhegninger må ikke åbnes. Kontrol og vedligeholdelsesarbejde bør altid udføres en kvalificeret specialist. For bil monteringssystem, skal alle relevante og godkendte retningslinjer for den automotive industri iagttages og overholdes Udstyret må kun installeres/betjenes på hårde køretøjer tagene/jord, som er tilstrækkeligt stærke og formstabilt. Undgå at rense dit køretøj med monteret satellitsystem i en enkelt-bay eller drive-through bilvask eller med en højtryksrenser. 3

56 1-3. Bemærkninger om sikkerhed For at sikre, at din SNIPE fungerer korrekt, skal du sørge for, at det er korrekt tilsluttet følge brugsanvisningen i denne vejledning. Når det er installeret korrekt, antennen automatisk antager hvileposition, når tændingen er slået til, og låser sig selv der. Hvis systemet ikke fuldt ud kan trække eller ikke kan trække på alle grundet en fejl, så er det dit ansvar at kontrollere, at antennen er sikkert og korrekt stuvet. Bemærk venligst også, at forskellige juridiske krav til driften af elektrisk og elektronisk udstyr i forskellige lande. Som bruger af dette udstyr, er du selv ansvarlig for at sikre overholdelse af de relevante love og bestemmelser. Producenten påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte skader eller for følgeskader på selve systemet, motorkøretøjer eller andet udstyr, eller varer som følge af tilslutningen af uegnede batteri systemer eller installation/ledningsføring fejl. 4

57 2. Indhold 2-1. Tilbehør medtaget Hovedenhed Controller Controller beslag Controller-kabel (12m - Sort) Brugsanvisning Campingstilbehør Bæretaske Modtager kabel (12m - Grå) Option Kabelholder Kabelforskruning Kabelforskruning gummi Adaptor Cigarlader Unbraconøgle Montageplade M6 8, M4 16, M4 20 5

58 2-2. Delersnavn Hovedenhed LNB Skewpivot : -60 ~ +60 Højde : 15 ~ 90 Hovedlegemet : 360 drejning Montageplade : Camping car installation Opretholde krop Stødabsorberende svamp Til modtager Til controller Controller GPS state lys Afbryder HOME state lys Satellit lys Bracket HOME-knap Satellit op/ned-knappen OK Til Hovedenhed USB-port : For F/W upgrade Strømport : DC 12-24V 6

59 3. Brugsanvisning 3-1. Forbindelsesdiagram Hovedenhet Modtager-kabel (Grå) Controller Controller-kabel (Sort) Modtager Controller TV Controller Adaptor eller cigarlader Brug sort farve controller kabel mellem controller og antenne tilsluttes. Kontrolleren kablet ser samme som antennekabel, der sørg skelne dem ved farven og mærkning af kablerne. 7

60 3-2. Funktionsbeskrivelse A. Tænd Funktion Beskrivelse Operation Power Switch i. Når de alle kabelforbindelser er afsluttet, tændes med "afbryderen" knappen på toppen af controlleren. Hjemstaten lys Solid PÅ ii. Hvis positionen af antennen var i hjemmet position, "Home state lys" vil være fast på at vise den er klar til brug. Hjemstaten lys Solid PÅ iii. Hvis positionen af antennen ikke var i hjemmet position, "Home state lys" kan blinke, og antennen vil være tilbage i hjemmet position inden for maksimalt 2 Solid PÅ minutter. Så "Home state lys" vil være fast på. Hjem position betyder antenne foldet helt til den del af kroppen, der er grundlæggende holdning til transport i hårdt etui eller montering på bilen. B. Valg af satellit Funktion Beskrivelse Operation i. Når antenne og controller kommunikeres, kan du vælge og ændre den satellit, som du ønsker. Satellit op/ned knappen Light OK knappen ii. iii. Vælg den ønskede satellit ved hjælp af "op/ned" knapper, tryk derefter på "OK" for at acceptere denne indstilling. Hvis du vælger forkert satellit, kan du re-search target satellit ved hjælp af "op/ned" knappen, og tryk derefter på "OK" for at acceptere den nye indstilling. C. Søgning på satellitten Funktion Beskrivelse Operation i. Efter den satellit udvælgelse, "Home State" vil lyse ud og LED lys for den valgte satellit vil blinke. Satellite lys ii. Når det er valgt satellit fundet, LED-lys af satellitten blive fast. 8

61 D. Ændring af satellitten Funktion Beskrivelse Operation Satellit op/ned knappen Light OK knappen i. Hvis du ønsker at ændre den ønskede satellit, kan du ændre målet satellit med "op/ned"-knappen, og tryk derefter på "OK" for at acceptere den nye satellit. E. Tilbage til startsiden position Funktion Beskrivelse Operation Home-knappen i. Når du ønsker at antennen tilbage i hvilestillingen, tryk på "Home" knappen og hold den inde i et par sekunder. F. GPS LED lys Funktion Beskrivelse Operation i. GPS LED bekræfter den nuværende placering fra 24 numre af GPS satellit i verden GPS lys ii. "Når din SNIPE identificere GPS-signal, vil GPS LED lys være fast på, uanset antenneer pause eller flytte. " GPS hjælper bedre i stand til at søge satellit hurtigere og fange den bedste satellitsignalet, og hjælpe SNIPE kan bedre i stand til at fange de bedste elevation & skrå vinkel. iii. Også, mens program for ajourføring, vil GPS LED lys blinke for at vise opdateringen procedure behandler. For denne gang, LED GPS lys på betyder ikke kommunikere med GPS satellit.. 9

62 3-3. Hurtig henvisning Klassifikation Beskrivelse 1. Tag antennen fra bæretaske, og læg den på flad jord (eller montere den på toppen af camper) mod syd himmel & ingen hindring. Indstilling og tilslutning 2. Slut mellem den venstre port af antennen, som er beliggende i bagsiden af hovedenheden, og controlleren ved hjælp controller kabel. a. Den ene ende af controller kabel tilslutning til "controller"-porten på hovedenhed antenne. b. Den anden ende af kontrolleren kablet forbindelse til havnen i controlleren. 3. Tilslut strømkablet til controller. a. Hvis du bruger strømkilden fra bil, ved hjælp af cigar stik til at tilslutte strømmen til controlleren. b. Ellers, til at bruge adapter kabel tilslut strøm til controlleren. 4. Slut mellem højre port af antennen, som er beliggende i bagsiden, og modtageren ved hjælp af receiver-kabel Tænd med "Power-afbryder" knappen på toppen af controlleren. Når tændt, vil alle LED blinke to gange. Betjening (Søg på satellitten) Vent, indtil "HOME-stat" light & én "Satellite LED" lys, som du tidligere har angivet, eller den første satellit i regulatoren (Turksat), vil være fast på. Vælg den ønskede satellit ved hjælp af "op/ned" knapper, tryk derefter på "OK" for at acceptere Når satellitten LED-lys er start til blinke, vente, indtil det bliver fast på. Når satellitten LED-lys bliver fast på, se satellit-tv! ADVARSEL Når du flytter SNIPE, skal du sørge position antennen skal være i udgangsposition. BEMÆRK Køb Power Adapter adskilt fra os, eller hvis du køber det på din egen, køb KUN 18V/3.3A som er certificeret. BEMÆRK SNIPE vil automatisk blive foldet tilbage til HOME position, hvis køretøjet bevæger sig hurtigere end 10 km/h, da modtagelse af GPS er stabil. BEMÆRK Bil Monteringsvejledning vil blive levere separat. 10

Börja här Aloita tästä. Start her. Start her. 802.11 Ethernet

Börja här Aloita tästä. Start her. Start her. 802.11 Ethernet 1 USB 802.11 Ethernet 2 Börja här Aloita tästä Start her Start her Användare med USB-kabel : Anslut inte USBkabeln förrän du kommit till Avsnitt A2. USB-kaapelin käyttäjät : Liitä USB-kaapeli vasta kohdassa

Lisätiedot

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD FM/AM(RDS)/CD/USB/MP3/WMA 2011 Biltema Nordic Services AB Marinstereo/CD Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Lisätiedot

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen "+" på batterifacket måste vara uppåt.

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen + på batterifacket måste vara uppåt. CONNECT radiotryckknapp Merten009V0--000/0 sv CONNECT radiotryckknapp Bruksanvisning no fi För din säkerhet CONNECT radiotryckknapp, -kanal Art.nr WDE0090, WDE0090, WDE0090 CONNECT Radiotryckknapp, -kanal

Lisätiedot

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56397010, 56397011 Nilfisk MODELS 56397012, 56397013 Dansk Norsk Svenska Suomi 9/99 revised 1/01 Form Number 56041459

Lisätiedot

NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48

NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48 NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48 B R U K S A N V I S N I N G Før start: Kjøp et GSM SIM kort hos din forhandler, kontantkort eller abonnement. NB, Kontantkort må lades og være

Lisätiedot

Innehåll Introduktion... 5 Om återställning... 5 Om säkerhetskopiering... 6

Innehåll Introduktion... 5 Om återställning... 5 Om säkerhetskopiering... 6 Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide Palautus-, varmuuskopiointi- ja vianmääritysopas Guide til genopretning, sikkerhedskopiering og fejlfinding Skapa återställningsmedia direkt efter

Lisätiedot

Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok

Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok Contents Dansk...3 Suomi...25 Norsk...47 Svenska...69 Declaration of Conformity...77 2 Dansk Brugervejledning 3 Indhold 4 1.

Lisätiedot

Sisällys FI Johdanto... 19 Tietoja palauttamisesta... 19 Tietoja varmuuskopioinnista... 20

Sisällys FI Johdanto... 19 Tietoja palauttamisesta... 19 Tietoja varmuuskopioinnista... 20 4-445-109-11(1) Återställnings-, säkerhetskopieringsoch felsökningsguide Palautus-, varmuuskopiointija vianmääritysopas Guide til genopretning, sikkerhedskopiering og fejlfinding 2 Innehåll SE Introduktion...

Lisätiedot

TS 350 FD. Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug

TS 350 FD. Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug TS 350 FD Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug Bruker- og servicehåndbok Sag for bygg og anlegg 10/03 - Nr 543071765 Käyttö- ja

Lisätiedot

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

direktivet. NO CE-merkingen dokumenterer at apparatet er i samsvar med de grunnleggende

direktivet. NO CE-merkingen dokumenterer at apparatet er i samsvar med de grunnleggende PMR BABYTALKER 1010 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V 1.1 SE Funktionerna i denna bruksanvisning publiceras med reservation för ändringar. DK Vi forbeholder os retten til ændringer

Lisätiedot

alarm clock // radio controlled //

alarm clock // radio controlled // Electronics alarm clock // radio controlled // Radio controlled (100% accurate) // Alarm function with snooze // Indoor thermometer // Calendar with day of week // Type 4943 4943_UL_UVN_100214.indd 1 2/13/2014

Lisätiedot

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA TS 500 M TS 600 M S DK NO FI Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug Bruker- og servicehåndbok Sag til bygg og anlegg Käyttö- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Brandvägg/Bredbandsdelare Brannmur/Bredbåndsdeler Palomuuri/Laajakaistareititin Modell/Malli: KN-S1060 Nr/Nro: 38-1788 Ver. 001-200607 SE Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting

Lisätiedot

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Comfort Contego Bruksanvisning Läs bruksanvisningen innan du använder denna produkt. Sverige Danmark Suomi Comfort Contego T800 Sändare Comfort Contego R800 Mottagare Innehållsförteckning Sida Introduktion

Lisätiedot

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L EN BATTERITENNING Instruction Manual NO SE FI EN Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction Manual

Lisätiedot

Saxlyft Sakseløfter. 3 ton/tonn/tonnia/tons. Original manual. Art. 15-8406

Saxlyft Sakseløfter. 3 ton/tonn/tonnia/tons. Original manual. Art. 15-8406 Saxlyft Sakseløfter Saksinostin Sakselift 3 ton/tonn/tonnia/tons Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM PORTABLE AIRCONDITIONER WAC-9000, WAC-12000 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖO HJ E INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM BRUKSANVISNING AC-9000/AC-12000 N O Takk for at du har valgt denne nyskapende Wilfa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Low radiation DECT-phone DECT-puhelin

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Low radiation DECT-phone DECT-puhelin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Low radiation DECT-phone DECT-puhelin Modell/Malli: idect K1 Nr/Nro: 36-2708 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått den

Lisätiedot

FI SV DA NO EN. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions

FI SV DA NO EN. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions ONNITTELUMME! Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin haluat vain parasta. GRATULERAR TILL

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41

EN3449AFX EN3449AFW... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 EN3449AFX EN3449AFW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 15 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Start her Hurtig installationsvejledning

Start her Hurtig installationsvejledning Blu-ray Disc /DVD Home Theatre System BDV-N9200WL BDV-N7200WL DK Start her Hurtig installationsvejledning Aloita tästä Börja här Pika-aloitusopas Snabbstartguide BDV-N7200WL BDV-N9200WL 1 DK Kassens indhold/opsætning

Lisätiedot

CH-X1500/X550 CD-VÄXLARE CD-OMSKIFTER. CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet

CH-X1500/X550 CD-VÄXLARE CD-OMSKIFTER. CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet LT097-00A [EX] C-X100/X0 CD-ÄXLARE CD-OMSKIFTER. CD-AITAJA Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet C-X100 C-X0 JC 1002MNMMDWJEIN SW, DA, FI SENSKA Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6510LOW ESF6510LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot