ANVÄNDARMANUAL Käyttäjän käsikirja Brukerhåndboken Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ANVÄNDARMANUAL Käyttäjän käsikirja Brukerhåndboken Brugervejledning"

Transkriptio

1 Automatic Flat Satellite Antenna World smallest home and portable antenna ANVÄNDARMANUAL Käyttäjän käsikirja Brukerhåndboken Brugervejledning Nordic REV. 1.0

2 Innehåll 1. Allmän information Innehåll Bruksanvisning Programuppdatering Introduktion Korrekt användning och drift Säkerhetsanvisningar Medföljande tillbehör Delarnas namn Anslutningsschema Funktionsbeskrivning Snabbguide Anslutningsschema för uppdatering Uppdatering Felsökning 5-1. Felsökning Specifikationer Mått Specifikationer

3 1. Allmän information 1-1. Introduktion Dessa instruktioner beskriver funktioner och drift av SNIPE satellitsystem. Korrekt och säker drift av systemet kan endast garanteras genom att man följer instruktionerna för installation och drift. SNIPE är en intelligent satellitantenn, som automatiskt kan rikta in sig på en förinställd satellit så länge som systemet ligger inom täckningsområdet för denna satellit. Tack vare sin innovativa teknik är SNIPE lätt att montera på nästan alla motorfordon. SNIPE upptar endast erforderligt utrymme medan den utför de nödvändiga inställningarna med den smidiga antennen. Vid användande ska du se till att systemet inte har några hinder mot söder. I Europa är alla satelliter ungefärligt placerade i en position mot söder. Om satellitensignalen störs av hinder som berg, byggnader eller träd, kommer den automatiska fokuseringen inte att fungera och ingen TV-signal tas emot. De första sidorna av dessa instruktioner innehåller information om hur du använder de allmänna funktionerna i din SNIPE följt av en förklaring av alla inställningssalternativ. De sista sidorna i instruktionerna omfattar olika tekniska aspekter av SNIPE. 2

4 1-2. Korrekt användning och drift Denna produkt har utformats för att användas som en portabel anläggning och fast installation på fordon med högsta hastighet av 130 km /t. Den är utformad för att automatiskt rikta in en antenn på geostationära TV-satelliter som sänder direkt till Europa. Spänning till systemet levereras av en vanlig husvagns/bils elsystem med en nominell spänning på 12 eller 24 Volt. För installationer där en nätanslutning till fordonets elsystem tillhandahålls måste en lämplig 230V till 12V omvandlare användas. Användning av utrustningen för något annat ändamål än det som anges är inte tillåtet. Observera även följande instruktioner från tillverkaren: Det är inte tillåtet att ändra enheten genom att ta bort eller lägga till enskilda komponenter. Användning av andra komponenter än de ursprungligen installerade är inte tillåtet. Installation får endast utföras av kvalificerad personal. Alla instruktioner i medföljande monteringsanvisning, vilken ingår i bruksanvisningen, skall noga följas. Produkten kräver inget regelbundet underhåll. Höljen och bifogade delar får inte öppnas. Kontroll och underhållsarbete bör alltid utföras en kvalificerad specialist. För husvagns/bilmontering måste alla relevanta och godkända riktlinjer från fordonsindustrin observeras och följas. Utrustningen får endast installeras/användas på hårda fordonstak/mark som är tillräckligt starka och stabiala. Undvik att rengöra din husvagn/bil med monterat satellitsystem i en automattvätt eller med en högtryckstvätt. 3

5 1-3. Säkerhetsanvisningar För att säkerställa att dina SNIPE fungerar korrekt måste du se till att den är korrekt ansluten och följa instruktionerna i den här handboken. När den är korrekt installerad, intar antennen automatiskt viloläge och låser sig där när tändningen slås på. Om systemet inte fullt ut kan inta viloläge på grund något fel, så är det ditt ansvar att kontrollera att antennen är korrekt installerad och se till att den kan inta viloläge. Observera också att olika rättsliga krav gäller för driften av elektrisk och elektronisk utrustning i olika länder. Som användare av denna utrustning, är du själv ansvarig att säkerställa att gällande lagar och regler följs. Tillverkaren tar inget ansvarar för direkta eller indirekta skador eller följdskador på själva systemet, motorfordon eller annan utrustning vid anslutning till olämpliga batterisystem eller installations/inkopplingsfel. 4

6 2. Innehåll 2-1. Medföljande tillbehör Huvudenhet Kontrollenhet Fäste för kontrollenhet Kontrollenhetskabel (12m - Svart färg) Bruksanvisning Campingtillbehör Bärväska Mottagarkabel (12m - Grå färg) Alternativ Kabelhållare Kabelgenomföring Gummi till kabelgenomföring Adapter 12V kabel för ciggarettuttag Insexnyckel Monteringsplatta M6 8, M4 16, M4 20 5

7 2-2. Delarnas namn Huvudenhet LNB Led för skevning : -60 ~ +60 Höjd : 15 ~ 90 Huvuddel : Roterar 360 Monteringsplatta : Husvagn / bilinstallation Stödkropp Stötdämpare Till mottagaren Till kontrollheten Kontrollenhet Kontrolllampa GPS status Strömbrytare Kontrolllampa VILOLÄGE Kontrolllampa satellit Fäste HEM-knapp Satellit upp/ned-knapp OK-knapp Till huvudenhet USB-port : För F/W uppgradering Anslutning : DC 12~24V 6

8 3. Bruksanvisning 3-1. Anslutningsschema Huvudenhet Mottagarkabel (Grå färg) Kontrollenhet Kontrollenhetskabel (Svart färg) Mottagare Kontrollenhet TV Kontrollenhet 230V adapter eller 12V kabel för ciggarettuttag Kontrollenhetens kabel, svart färg, ansluts mellan kontrollenheten och antennen. Kontrollenhetens kabel och antennkabeln är lika, var observant på att kablarna skiljer sig i färg och märkning. 7

9 3-2. Funktionsbeskrivning A. Slå på Funktion Beskrivning Användning Strömbrytare i. När alla kabelanslutningar är klara, slå på enheten med "Strömbrytaren"på ovansidan av kontrollenheten. Kontrollampan "Viloläge" lyser med fast sken ii. Om antennen är i viloläge kommer kontrollampan "Viloläge" att lysa med fast sken för att visa att anläggningen är klar att använda. Kontrollampan "Viloläge" lyser med fast sken Fast sken iii. Om antennen inte är i viloläge kommer kontrollampan "Viloläge" att blinka, och antennen kommer att vara tillbaks i viloläget inom max 2 minuter. Sedan kommer kontrollampan "Viloläge" att lysa med fast sken. Viloläge betyder att antennen fälls helt in mot huvuddelen vilket är grundläget för att bäras i väska eller monteras på husvagn/bil. B. Välja satellit Funktion Beskrivning Användning i. När antennen och kontrollenheten har kontakt kan du välja och ändra satellit som du själv önskar. "Satellit Upp/Ner"-knapp "OK"-knapp ii. iii. Välj önskad satellit med hjälp av "Upp/Ned"-knappen, tryck sedan på "OK"-knappen för att bekräfta inställningen. Om du väljer fel satellit, kan du åter söka satellit med hjälp av "Upp/Ned"-knappen, tryck sedan på "OK"-knappen för att bekräfta den nya inställningen. C. Söka satellit Funktion Beskrivning Användning Kontrolllampa för satellit i. ii. Efter att en satellit valts kommer kontrollampan för "Viloläge" att släckas och kontrollampan för den valda satelliten börjar blinka. När vald satellit hittas kommer kontrollampan för satellit att lysa med fast sken. 8

10 D. Ändra satellit Funktion Beskrivning Användning "Satellit Upp/Ner"-knapp "OK"-knapp i. Om du vill ändra vald satellit, kan du söka ny satellit med "Upp/Ned"-knappen, tryck sedan på "OK"-knappen" för att bekräfta den nya satelliten. E. Tillbaks till viloläge Funktion Beskrivning Användning "HEM"-knapp i. När du vill ha antennen tillbaka till viloläge, tryck på "Hem"- knappen och håll den intryckt några sekunder. F. Kontrolllampa för GPS-status Funktion Beskrivning Användning Kontrolllampa för GPS i. ii. Kontrolllampan för GPS bekräftar den aktuella platsen med 24 GPS-satelliter i världen. När din SNIPE identifierat GPS-signalen, kommer kontrolllampan för GPS att lysa med fast sken, oavsett om antennen står stilla eller flyttar sig." GPS hjälper SNIPE att söka satellit snabbare, ställa in bästa höjd och skev-vinkel så att den tar emot den starkaste satellitsignalen. iii. Vid programuppdatering blinkar även kontrolllampan för GPS för att visa att uppdateringen behandlas. Den här gången betyder fast sken på kontrollampan inte kommunikation med GPS-satellit. 9

11 3-3. Snabbguide Klassificering Beskrivning 1. Ta ut antennen ur väskan, och placera den på den plan mark (eller montera den uppe på husvagnen/bilen) riktad mot söder utan något hinder. Inställning & Anslutning 2. Anslut kontrollenhetens kabel mellan kontrollenheten och vänster port på antennen, vilken är på baksidan av huvudenheten. a. Ena änden av kontrollenhetens kabel ansluts till kontrollporten på antennens huvudenhet. b. Den andra änden av kontrollenhetens kabel ansluts till till porten på kontrollenheten. 3. Anslut strömkabeln till kontrollenheten. a. Om du använder en husvagn/bil som kraftkälla används 12V kabeln för ciggarettuttag till att ansluta ström till kontrollenheten. b. Annars, använd en 230V adapter för att ansluta ström till kontrollheten. 4. Anslut antennkabeln mellan mottagaren och höger port på antennen, vilken är på baksidan av huvudenheten Slå på med strömbrytaren på ovansidan av kontrollenheten. När strömmen slås på kommer alla kontrollampor att blinka två gånger. Använda (Söka satellit) Vänta till "Viloläge" & en "Satellit"-kontrollampa som du tidigare valt eller den första satelliten på kontrollenheten (Turksat), lyser med fast sken. Välj önskad satellit med hjälp av "Upp/Ned"-knapparna, tryck sedan på "OK"-knappen för att bekräfta När kontrollampan till satelliten börjar blinka, vänta till den lyser med fast sken. När kontrollampan till satelliten lyser med fast sken, titta på satellit-tv! VARNING När du flyttar SNIPE, se till att antennen är i viloläge. OBS Köp 230V strömadapter separat från oss. Köp ENDAST EN CERTIFIERAD 18V / 3.3A, adapter. NOTERING SNIPE kommer automatiskt gå ner i transportläget om fordonetrör sig snabbare än 10Km/h, förutsatt att GPS-mottagning finns. OBS Monteringsanvisning för husvagn/bil erhålles separat. 10

12 4. Programuppdatering 4-1. Anslutningsschema för uppdatering USB-porten används endast för firmware uppgraderingar Kontrollenhet Kontrollenhetskabel (Svart färg) Kontrollenhet Huvudenhet Kontrollenhet B-typ 230V adapter eller 12V kabel för ciggarettuttag USB-kabel A-typ PC Anslut styrboxen till datorn med USB-kabel. USB-kabel ingår inte i paketet. 11

13 4-2. Uppdatering Använd SNIPE uppdateringsprogram, uppdatera satellitdata till din SNIPE. i. Uppdatera de förinställda 9 satelliterna. 1 Hämta SNIPE uppdateringsprogram till datorn från vår hemsida (www.i-do-it.co.kr). 2 3 Ladda ner senaste satellitdata till din dator från vår hemsida. Anslut kontrollenheten till datorn med USB-kabel, installera sedan det SNIPE uppdateringsprogram du hämtade. 4 Klicka på open ("öpnna fil") upp till vänster i programfönstret och välj den mapp som innehåller nedladdad satellitdata. 5 Välj mapp och klicka på "OK". 12

14 6 När mappen öppnas, välj filen och klicka på "OPEN" ("ÖPPNA"). 7 Uppgifterna om de 9 satelliterna visas inte för dig, eftersom de inte kan modifieras. 13

15 8 Kontrollera portinställningen, klicka sedan på "OPEN" ("ÖPPNA"). 9 När "SEND" ("SKICKA") aktiverats, klicka på "SEND" ("SKICKA"). 10 Vänta tills grön stapel når slutet. 14

16 11 När gröna stapeln nått till slutet och visar"send OK" ("SKICKA OK") är uppdateringen klar. ii. Uppdatera USER 1, 2, 3 (ANVÄNDARE 1, 2, 3) 1 "USER 1, 2, 3 (ANVÄNDARE 1, 2, 3) används till att om så önskas lägga till satelliter som inte i förväg lagrats, att lägga till gör man nästan på samma sätt som ovan. " 2 3 Kryssa i till vänster vilken satellitbox som du vill uppdatera och skriv själv in satellituppgifterna i rutan. Följ sedan proceduren från enligt ovan. För att få detaljerad satellitinformation kontakta din lokala distributör. OBS Hur man uppdaterar satellitinformationen kan ändras om man uppdaterar senaste satellitinformationen. Vänligen se hur du uppdaterar produkten på vår webplats (www.self-sat.com) 15

17 5. Felsökning Det finns ett antal gemensamma frågor som kan påverka kvaliteten på signalmottagningen eller driften av SNIPE. I följande avsnitt tar man itu med dessa frågor och möjliga lösningar. A. Ingen reaktion när du slår på kontrollenheten. i. Kontrollera igen så att alla kabelanslutningar har gjort på rätt sätt. Anslutning mellan strömanslutning och kontrollenheten. Anslutning mellan kontrollenheten och antennen. Kontrollera att den vänstra porten av antennen är ansluten till kontrollenheten. ii. Kontrollera så att 12V/230V anslutningen inte har skadats. B. Misslyckas att söka den valda satelliten i. Satellitsignaler kan blockeras eller störas av byggnader, träd m.m. Se till att det inte finns några hinder i riktning söderut. ii. Kontrollera ditt program för kontrollenheten ofta, och få de senaste uppdateringarna för SNIPE. C. Mekaniska problem i. Om antennen inte rör sig inte i vissa positioner Försök att starta om igen med strömbrytaren på kontrollenheten. ii. Det hörs oljud från antennen när den fastnat i en viss position. Försök att starta om igen med strömbrytaren på kontrollenheten. Om det inte fungerar, kontakta din återförsäljare för hjälp. D. Övriga frågor i. Om systemet är felaktigt anslutet kommer det inte att fungera. Kontakta din lokala återförsäljare för hjälp med skador på anslutningskablarna. 16

18 6. Specifikationer 6-1. Mått 188mm Mått Vikt 454mm 6-2. Specifikation Huvudenhet / Alla tillbehör(portabel) / Alla tillbehör (Husvagn/bilinstallation) 316mm 454 x 316 x 188 mm 10Kg / 15.6Kg / 16.9Kg 126mm MAX 422mm MIN 188mm Arbetsförhållande Stationär Antennförstärkning GHz Min EIRP 50 dbw Polarisation Linjär (horisontell / vertikal) LNB-utgång 1 utgång (tillval 2 utgångar) LNB ingångsfrekvens 10.7 ~ GHz LNB utgångfrekvens 950 ~ 2,150 MHz Vinkelområde Sökhastighet Satellitsökningstid Strömförsörjning Strömförbrukning Arbetstemperatur Husvagn/bilinstallation höjd / azimut / skevning 15 ~ 90 / Obegränsad (360 ) / -60 ~ /s / 12 /s / 15 /s 180 sekunder (max.) DC 12~24V 30W (vid sökning) -30 C ~ +60 C Insexnyckel, fäste, bultar 17

19 Sisältö 1. Yleisiä tietoja Sisältö Käyttöohjeet Ohjelmistopäivitys Johdanto Oikea käyttö ja kunnossapito Turvaohjeet Lisätarvikkeet Osien nimet Liitäntäkaavio Toiminnan kuvaus Pikaopas Päivityksen liitäntäkaavio Päivitys Vianetsintä 5-1. Vianetsintä Tekniset tiedot Mitat Tekniset tiedot

20 1. Yleisiä tietoja 1-1. Johdanto Näissä ohjeissa kuvataan SNIPE-satelliittijärjestelmän toiminnot ja käyttö. Järjestelmän oikea ja turvallinen toiminta voidaan taata ainoastaan noudattamalla asennusja käyttöohjeita. SNIPE on älykäs satelliittiantenni, joka suuntautuu automaattisesti esiasetettua satelliittia kohti niin kauan kuin järjestelmä on tämän satelliitin peittoalueella. Innovatiivisen tekniikkansa ansiosta SNIPE on helppo asentaa melkein kaikkiin moottoriajoneuvoihin. Se vaatii vain välttämättömimmän tilan monipuolisen antennin tarpeellisten asetusten tekemiseksi. Huolehdi käytön aikana siitä, ettei järjestelmän edessä ole mitään esteitä etelän puolella. Jos jokin este, kuten vuoret, rakennukset tai puut, estää satelliittisignaalin kulun, automaattinen suuntaaminen ei onnistu, eikä mitään tv-signaalia voida vastaanottaa. Näiden käyttöohjeiden ensimmäiset sivut sisältävät tietoja SNIPE-laitteesi tavallisista toiminnoista, ja niiden jälkeen selitetään kaikki asetusvaihtoehdot. Ohjeiden viimeiset sivut kattavat SNIPEn eri tekniset tiedot. 2

21 1-2. Oikea käyttö ja kunnossapito Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi kannettavana laitteena ja kiinteässä asennuksessa ajoneuvossa, jonka maksiminopeus on 130 km/h. Se on suunniteltu suuntaamaan antenni geostationäärisiin tv-satelliitteihin, jotka lähettävät suoraan Eurooppaan. Järjestelmä saa käyttöjännitteensä tavallisen asuntovaunun/auton sähköjärjestelmästä, nimellisjännitteen ollessa 12 tai 24 volttia. Jos ajoneuvon sähköjärjestelmään kytkettävää verkkovirtaliitäntää käytetään, on käytettävä sopivaa 230 V/12 V -muuntajaa. Laitteiston käyttö muuhun kuin ilmoitettuun tarkoitukseen on kielletty. Pidä mielessä myös seuraavat valmistajan ohjeet: Laitteeseen ei saa tehdä muunnoksia poistamalla siitä erillisiä osia tai lisäämällä niitä siihen. Muiden kuin alkuperäisten asennusosien käyttö on kielletty. Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu henkilökunta. Asennuksessa on tarkoin noudatettava kaikkia käyttöohjeisiin sisältyvissä asennusohjeissa annettuja ohjeita. Tuotetta ei tarvitse huoltaa säännöllisin väliajoin. Koteloa ja tarvikeosia ei saa avata. Osien tarkistus ja huolto tulee aina teettää valtuutetulla asiantuntijalla. Laite asuntovaunuun/autoon asennettaessa pitää ottaa huomioon ja seurata kaikkia ajoneuvoteollisuuden suosittamia asiaankuuluvia ja hyväksyttyjä ohjeistuksia. Laitteiston saa asentaa ja sitä saa käyttää vain kovilla ajoneuvon katoilla/maapohjalla, jotka ovat riittävän vahvoja ja vakaita. Vältä satelliittijärjestelmällä varustetun asuntovaunun/auton pesemistä kone- tai korkeapainepesulla. 3

22 1-3. Turvaohjeet SNIPEn oikean toiminnan varmistamiseksi on tarkistettava, että sen liitännät on tehty oikein, sekä noudatettava tämän käsikirjan ohjeita. Kun laite on asennettu oikein, antenni asettuu automaattisesti lepoasentoon ja lukittuu siihen, kun virta kytketään ajoneuvoon virta-avaimella. Ellei laite asetu kunnolla lepoasentoon jonkin vian johdosta, käyttäjän on tarkistettava, onko antenni asennettu oikein ja varmistettava, että se pystyy siirtymään lepoasentoon. Pidä myös mielessä, että sähkö- ja elektronisia laitteita koskevat eri oikeudelliset vaatimukset eri maissa. Tämän laitteen käyttäjänä olet itse vastuussa voimassa olevien lakien ja sääntöjen seuraamisesta. Valmistaja ei ota mitään vastuuta itse järjestelmään, moottoriajoneuvoon tai muuhun laitteistoon aiheutetuista suorista eikä epäsuorista vahingoista tai seurannaisvahingoista, jos laitteisto kytketään sopimattomaan akkujärjestelmään tai jos asennukset/liitännät on tehty virheellisesti. 4

23 2. Sisältö 2-1. Toimitetut tarvikkeet Päälaite Ohjauslaite Ohjauslaitteen kiinnitin Ohjauslaitteen kaapeli (12 m - musta) Käyttäjän käsikirja Leirintätarvikkeet Kantokassi Vastaanottimen kaapeli (12 m - vihreä) Vaihtoehdot Kaapelinpidike Kaapeliläpivienti Kaapeliläpiviennin kumiholkki Verkkolaite Savukkeensytyttimen liitäntä, 12 voltin kaapeli Kuusiotappiavain Asennuslevy M6 8, M4 16, M4 20 5

24 2-2. Osien nimet Päälaite LNB Vinokulman säädin : -60 ~ +60 Korkeus : 15 ~ 90 Päälaite : Kääntyy 360 astetta Asennuslevy : Asuntovaunu-/autoasennus Tukivarsi Iskunvaimennin Vastaanottimeen Ohjauslaitteeseen Ohjauslaite GPS:n tilan ilmaisinvalo Virtakytkin LEPOASENNON ilmaisinvalo Satelliitin ilmaisinvalo Kiinnike LEPOASENTO-painike Satelliitti alas/ylös -painike OK-painike Päälaitteeseen USB-portti : Kiinteän ohjelmiston päivitys Tasavirtaliitäntä : V 6

25 3. Käyttöohjeet 3-1. Liitäntäkaavio Ohjauslaite Ohjauslaitteen kaapeli (musta) Päälaite Vastaanottimen kaapeli (vihreä) Vastaanotin Ohjauslaite TV Ohjauslaite 230 V:n verkkolaite tai 12 V:n savukkeensytytinliitännän kaapeli Ohjauslaitteen musta kaapeli kytketään ohjauslaitteen ja antennin välille. Ohjauslaitteen ja antennin kaapelit ovat samannäköisiä. Pidä mielessä, että kaapelien väri ja merkintä poikkeavat toisistaan. 7

26 3-2. Toiminnan kuvaus A. Kytke virta päälle Toiminta Kuvaus Käyttö Virtakytkin i. Kun kaikki kaapeliliitännät on tehty, kytke virta laitteeseen sen ohjauslaitteen päällä olevasta "Virtakytkimestä". Ilmaisinvalo "Lepoasento" palaa vilkkumatta ii. Jos antenni on lepoasennossa, "Lepoasennon" ilmaisinvalo palaa vilkkumatta, mikä tarkoittaa, että laite on valmis käytettäväksi. Ilmaisinvalo "Lepoasento" palaa vilkkumatta Vilkkumatta palava valo iii. Ellei antenni ole lepoasennossa, "Lepoasennon" ilmaisinvalo alkaa vilkkua, ja antenni palaa lepoasentoon 2 minuutin sisällä. Tämän jälkeen "Lepoasennon" ilmaisinvalo alkaa palaa vilkkumatta. Lepoasento merkitsee, että antenni siirtyy kokonaan kiinni päälaitteeseen, mikä on perustila sen kantamiseksi laukussa tai asentamiseksi asuntovaunuun/autoon. B. Valitse satelliitti Toiminta Kuvaus Käyttö "Satelliitti ylös/alas" -painike "OK"-painike i. ii. iii. Kun antenni ja ohjauslaite on kytketty yhteen, voit valita satelliitin tai vaihtaa sitä oman valintasi mukaisesti. Valitse haluttu satelliitti "Ylös/alas"-painikkeen avulla, paina sen jälkeen "OK"-painiketta asetuksen vahvistamiseksi. Jos olet valinnut väärän satelliitin, voit uusia satelliittihaun "Ylös/alas"-painikkeella ja painaa sen jälkeen "OK"-painiketta uuden asetuksen vahvistamiseksi. C. Satelliitin hakeminen Toiminta Kuvaus Käyttö i. Kun satelliitti on valittu, "Lepoasennon" ilmaisinvalo sammuu ja valitun satelliitin ilmaisinvalo alkaa vilkkua. Satelliitin ilmaisinvalo ii. Kun valittu satelliitti on löydetty, satelliitin ilmaisinvalo alkaa palaa vilkkumatta. 8

27 D. Satelliitin vaihtaminen Toiminta Kuvaus Käyttö "Satelliitti ylös/alas" -painike "OK"-painike E. Takaisin lepoasentoon Toiminta Kuvaus Käyttö "LEPOASENTO"-painike F. GPS-tilan ilmaisinvalo i. i. Jos haluat vaihtaa valitun satelliitin, voit hakea uutta satelliittia "Ylös/alas"-painikkeella. Paina sen jälkeen "OK"-painiketta uuden satelliitin vahvistamiseksi. Joka kerta kun haluat siirtää antennin takaisin lepoasentoon, pidä "Lepoasento"-painiketta painettuna muutama sekunti. Toiminta Kuvaus Käyttö GPS:n ilmaisinvalo i. ii. GPS:n ilmaisinvalo vahvistaa laitteen nykyisen sijainnin 24 ympäri maailmaa sijaitsevan GPS-satelliitin avulla. Kun SNIPE-laitteesi on tunnistanut GPS-signaalin, GPS:n ilmaisinvalo alkaa palaa vilkkumatta, riippumatta siitä, onko antenni liikkumatta paikallaan tai liikkeessä. GPS auttaa SNIPEä hakemaan satelliittia nopeammin, säätämään korkeuden ja vinokulman mahdollisimman sopiviksi, jotta laite pystyisi vastaanottamaan voimakkaimman satelliittisignaalin. iii. Ohjelmistoa päivitettäessä myös GPS-ilmaisinvalo vilkkuu, mikä merkitsee, että päivitys on meneillään. Ilmaisinvalon palaminen vilkkumatta ei merkitse tässä tapauksessa tietoliikennettä GPS-satelliitin kanssa. 9

28 3-3. Pikaopas Luokittelu Kuvaus 1. Ota antenni kantokassista ja aseta se tasaiselle alustalle (tai asenna se asuntovaunuun tai autoon) suunnattuna esteettä etelää kohti. Asetukset ja liitännät 2. Kytke ohjauslaitteen kaapeli ohjauslaitteen ja antennin vasemman portin välille. Viimeksi mainittu sijaitsee päälaitteen takaosassa. a. Ohjauslaitteen kaapelin toinen pää kytketään antennin päälaitteen ohjausporttiin. b. Ohjauslaitteen kaapelin toinen pää kytketään ohjauslaitteen porttiin. 3. Kytke virtajohto ohjauslaitteeseen. a. Jos käytät teholähteenä asuntovaunua/autoa, 12 voltin savukkeensytytinkaapelia käytetään ohjauslaitteen virtalähteen liitäntäkaapelina. b. Muussa tapauksessa käytetään 230 V:n verkkolaitetta ohjauslaitteen virtalähteenä. 4. Kytke antennikaapeli vastaanottimen ja antennin oikean portin välille. Viimeksi mainittu sijaitsee päälaitteen takaosassa. Toiminnon (Satelliitin hakeminen) käyttö Kytke virta ohjauslaitteeseen sen yläosassa olevalla virtakytkimellä. Virran kytkeydyttyä laitteeseen kaikki sen ilmaisimet vilkkuvat kaksi kertaa. Odota, kunnes "Lepoasento" ja jokin "Satelliitti"-ilmaisinvaloista, jonka olet aikaisemmin valinnut, tai kunnes ohjausyksikön ensimmäisen satelliitin (Turksat) ilmaisin on alkanut palaa vilkkumatta. Valitse haluttu satelliitti "Ylös/alas"-painikkeiden avulla, paina sen jälkeen "OK"-painiketta asetuksen vahvistamiseksi. Kun satelliitin ilmaisinvalo on alkanut vilkkua, odota, kunnes se alkaa palaa vilkkumatta. Kun satelliitin ilmaisinvalo on alkanut palaa vilkkumatta, voit alkaa katselemaan satelliittitelevisiota! VAROITUS Varmista SNIPEä siirtäessäsi, että antenni on lepoasennossa. HUOM Osta meiltä erillinen 230 voltin verkkolaite. Osta AINOASTAAN SERTIFIOITU 18 V/3,3 A -verkkolaite. HUOMAUTUS SNIPE kääntyy automaattisesti LEPO-asentoon ajoneuvon nopeuden ylittäessä 10 km/h, kun GPS:n vastaanotto toimii vakaasti. HUOM Asennusohjeet asuntovaunuun/autoon saa meiltä meiltä erillisinä. 10

29 4. Ohjelmistopäivitys 4-1. Päivityksen liitäntäkaavio USB-porttia käytetään vain kiinteän ohjelmiston päivityksiin. Ohjauslaite Ohjauslaitteen kaapeli (musta) Ohjauslaite Päälaite Ohjauslaite B-tyyppi 230 V:n verkkolaite tai 12 V:n savukkeensytytinliitännän kaapeli USB-johto A-tyyppi PC Kytke ohjauslaite tietokoneeseen USB-johdolla. USB-johto ei sisälly pakettiin. 11

30 4-2. Päivitys Käytä SNIPE-päivitysohjelmaa satelliittitietojen päivitykseen SNIPEesi. i. Päivitä esiasetetut 9 satelliittia. 1 Nouda SNIPE-päivitysohjelma tietokoneeseesi kotisivultamme (www.i-do-it.co.kr). 2 3 Lataa uusimmat satelliittitiedot tietokoneeseesi verkkosivultamme. Kytke ohjauslaite tietokoneeseen USB-johdolla, asenna sen jälkeen noutamasi päivitysohjelma. 4 Napsauta ohjelmistoikkunan vasemmassa yläkulmassa olevaa "Open"-painiketta ("Avaa tiedosto") ja valitse kansio, joka sisältää ladatut satelliittitiedot. 5 Valitse kansio ja napsauta "OK"-painiketta. 12

31 6 Kun kansio avautuu, valitse tiedosto ja napsauta "OPEN"-painiketta ("AVAA") 7 Tiedot 9 satelliitista eivät tule näkyviin, koska niitä ei voi muuttaa. 13

32 8 Tarkista porttiasetus ja napsauta sen jälkeen "OPEN"-painiketta ("AVAA") 9 10 Kun "SEND"-toiminto ("LÄHETÄ") on aktivoitu, napsauta "SEND"-painiketta ("LÄHETÄ"). Odota, kunnes vihreän palkin pää on saavutettu. 14

33 11 Kun vihreän palkin pää on saavutettu, ja näytöllä näkyy ilmaisin "SEND OK" ("LÄHETYS OK"), on päivitys suoritettu loppuun. ii. Päivitä USER 1, 2 ja 3 (KÄYTTÄJÄ 1, 2 ja 3) 1 USER 1, 2 ja 3 (KÄYTTÄJÄ 1, 2 ja 3) -toimintoa käytetään haluttaessa aikaisemmin tallentamattomien satelliittien lisäämiseen. Lisääminen tapahtuu melkein samalla tavalla kuin aikaisemmin on kuvattu. 2 3 Lisää rasti vasemmalla olevaan ruutuun päivitettävän satelliitin kohdalle, ja kirjoita satelliittitiedot ruutuun. Jatka toistamalla menettely yllä olevasta kohdasta alkaen. Yksityiskohtaisia tietoja satelliiteista saat ottamalla yhteyden paikalliseen operaattoriin. HUOM Satelliittitietojen päivitystapa saattaa ajan kuluessa muuttua ajankohtaiset satelliittitiedot päivitettäessä. Lue verkkosivultamme (www.self-sat.com) lisätietoja tuotteen päivittämisestä. 15

34 5. Vianetsintä Useat samankaltaiset ongelmatekijät saattavat vaikuttaa eri paikoissa SNIPEn signaalivastaanoton laatuun tai käyttöön. Seuraavassa kappaleessa kuvataan nämä ongelmat ja mahdolliset ratkaisut niihin. A. Mitään ei tapahdu ohjauslaite päälle kytkettäessä. i. Varmista, että kaikki kaapeliliitännät on suoritettu oikein. Virtaliitännän ja ohjausyksikön välinen liitäntä. Ohjausyksikön ja antennin välinen liitäntä. Varmista, että antennin vasen portti on kytketty ohjausyksikköön. ii. Varmista, ettei 12 V/230 V -liitäntä ole viallinen. B. Valittua satelliittia ei löydy. i. Rakennukset, puut yms. esteet saattavat estää satelliittisignaalien kulun. Varmista, ettei laitteen eteläpuolella ole mitään esteitä. ii. Tarkista ohjausyksikön ohjelmiston toiminta riittävän usein, ja lataa uusimmat SNIPEn päivitykset. C. Mekaaniset ongelmat i. Antenni ei siirry tiettyihin asentoihin. Yritä korjata ongelma käynnistämällä laite uudelleen ohjauslaitteen virtakytkimellä. ii. Odottamatonta ääntä kuuluu antennista, kun se on juuttunut tiettyyn asentoon. Yritä korjata ongelma käynnistämällä laite uudelleen ohjauslaitteen virtakytkimellä. Ellei tämä auta, ota yhteys jälleenmyyjääsi avun saamiseksi. D. Muita ongelmia i. Jos järjestelmä on kytketty virheellisesti, se ei toimi. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjääsi avun saamiseksi liitäntäkaapeleissa olevien vikojen tutkimiseksi. 16

35 6. Tekniset tiedot 6-1. Mitat 188mm Mitat Paino 454mm 6-2. Tekniset tiedot Päälaite/kaikki lisätarvikkeet (kannettava)/ Kaikki lisätarvikkeet (asuntovaunu-/autoasennus) 316mm 454 x 316 x 188 mm 10Kg / 15.6Kg / 16.9Kg 126mm MAKS 422mm MIN 188mm Työympäristö/kiinteä kiinteä Antennivahvistus GHz Min. EIRP 50 dbw Polarisaatio Lineaarinen (vaaka/pysty) LNB-liitäntä 1 lähtö (lisävalinta: 2 lähtöä) LNB-tulotaajuus 10.7 ~ GHz LNB-lähtötaajuus 950 ~ 2,150 MHz Kulma-alue: rajaton Hakunopeus Satelliitin hakunopeus Virtalähde Virrankulutus Käyttölämpötila Asuntovaunu-/autoasennus korkeus/atsimuutti/vinokulma 15 ~ 90 / rajaton (360 ) / -60 ~ /s / 12 /s / 15 /s 180 sekuntia (maks.) DC 12~24V 30W (haun aikana) -30 C ~ +60 C kuusiotappiavain, kiinnike, pultit 17

36 Innhold 1. Generell informasjon Innhold Brukanvisning Programoppdatering Innledning Riktig bruk og drift Sikkerhetsmerknadene Tilbehør inkludert Delersnavn Koblingsskjema Funksjonsbeskrivelse Hurtigreferanse Koblingsskjema for oppdatering Oppdateringsprosessen Feilsøking 5-1. Feilsøking Spesifikasjoner Dimensjon Spesifikasjoner

37 1. Generell informasjon 1-1. Innledning Disse instruksjonene beskriver funksjon og betjening av SNIPE, autoskew-satellittsystem. Nøyaktig og sikker drift av systemet kan kun sikres ved følgende instruksjon, både for installasjon og drift. Din SNIPE er en intelligent satellitt-tv-mottak system som kan justere seg mot en forhåndsinnstilt satellitt automatisk så lenge systemet ligger innenfor fotavtrykket av denne satellitten. Takk for sin innovative teknologi, SNIPE er enkel å montere på nesten enhver motorvogn. Den SNIPE opptar kun nødvendig plass mens den utfører de nødvendige justeringer med den slanke og smidige antennehuset. For generell operasjon, må du sørge for at systemet alltid har fri sikt mot sør. I Europa er alle satellitter som er i en omtrentlig posisjon i sør. Hvis satellitten signal strålen blir avbrutt av hindringer som fjell, bygninger eller trær, vil den automatiske sikte ikke fungere og ingen TV-signal vil bli mottatt. De første sidene i denne veiledningen inneholder informasjon om hvordan du bruker de generelle funksjonene SNIPE din, etterfulgt av en forklaring av alle justeringsmuligheter. De siste sidene i veiledningen dekker ulike tekniske aspekter ved SNIPE. 2

38 1-2. Riktig bruk og drift Dette produktet er beregnet på bruk i en bærbar bruk og fast montering på biler med en maksimal hastighet på 130 km/t. Den er utformet for å automatisk sikte en antenne på geostasjonære fjernsynssatellitter sender direkte til Europa. Kraften til systemet er levert av en standard kjøretøy elektrisk system med en merkespenning på 12 eller 24 volt. For installasjoner hvor en nettilkobling til bilens elektriske system er gitt, må en egnet 230-volt til 12-volt omformer brukes. Bruk av utstyret til andre formål enn det som er spesifisert er ikke tillatt. Vær også oppmerksom på følgende instruksjoner fra produsent: Det er ikke tillatt å endre det totale apparatet ved å fjerne eller legge til individuelle komponenter. Bruk av andre komponenter enn de opprinnelig installerte er ikke tillatt. Installasjonen skal kun utføres av tilstrekkelig kvalifisert personell. Alle instruksjonene i den medfølgende bruksanvisningen, som utgjør en del av denne manualen, må nøye følges. Produktet krever ikke noe regelmessig vedlikehold. Husene må ikke åpnes. Sjekker og vedlikeholdsarbeider skal alltid utføres en kvalifisert spesialist. For bil-monteringssystem, må alle relevante og godkjente retningslinjer for bilindustrien bli observert og fulgt. Utstyret må kun installeres/brukes på harde biltak/bakken som er tilstrekkelig sterk og iboende stabil. Unngå å rense bilen med montert satellitt system i en enkelt-bay eller drive-through bilvask eller med en høytrykksvasker. 3

39 1-3. Sikkerhetsmerknader For å sikre at SNIPE fungerer som den skal, må du sørge for at den er riktig koblet følger bruksanvisningen i denne håndboken. Når det er riktig installert, antar antennen automatisk i hvileposisjon når tenningen er slått på og låser seg der. Hvis systemet ikke fullt ut kan trekke eller ikke trekke i det hele tatt på grunn av en feil, så er det ditt ansvar å sjekke at antennen er trygt og riktig stuet. Vær også oppmerksom på at ulike juridiske krav til drift av elektrisk og elektronisk utstyr i ulike land. Som bruker av dette utstyret, du selv er ansvarlig for å sikre samsvar med relevante lover og forskrifter. Produsenten påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte skade eller for følgeskader på selve systemet, motorkjøretøy eller annet utstyr eller varer som følge av tilkobling av uegnede batterisystemer eller installasjon/ledninger feil. 4

40 2. Innhold 2-1. Tilbehør inkludert Hovedenhet Kontroller Kontroller-brakett Controller-kabel (12m - Sort) Brugsanvisning Campingstilbehør Bæretaske Modtager kabel (12m - Grå) Alternativ Kabelholderen Kabelnippel Kabelnippel-gummi Adaptor Sigarettenneruttak Unbrakonøkkel Monteringsplate M6 8, M4 16, M4 20 5

41 2-2. Delersnavn Hovedenhet LNB Skew-dreietapp : -60 ~ +60 Høyde : 15 ~ 90 Hoveddelen : 360 vending Monteringsplate : Ampingbilsinstallasjon Opprettholde kroppen Støtdempende svamp Til mottaker Til kontroller Kontroller GPS-status-lys Strømbryteren HOME-status-lys Satellittslys Brakett HOME-knappen Satellitt opp/ned-knappen OK knappen Til hovedenhet USB-port : For F/W oppgradering Strømport : DC 12-24V 6

42 3. Brukanvisningen 3-1. Koblingsskjema Hovedenhet Mottaker-kabel (Grå) Kontroller Kontroller-kabel (Svart) Mottaker Kontroller TV Kontroller Adaptor eller sigarettenneruttak Bruker svart farge kontroller kabel, kobler mellom styring og antenne. Kontrolleren kabelen ser samme som antennekabel, som må sørge for at skille dem ved farge og merking av kabler. 7

43 3-2. Funksjonsbeskrivelse A. Strøm på Funksjon Beskrivelse Drift "Power" bryter i. Når alle kabeltilkoblinger er fullført, slår du på med "Power Bryter"-knappen på toppen av kontrolleren. "Home State" Lys Solid PÅ ii. Hvis posisjonen antennen var i grunnstilling, "Home state lys" vil være solid på å vise at den er klar til bruk. "Home State" Lys Solid PÅ iii. Hvis posisjonen antennen ikke var hjemme posisjon, "Home state lys" kan være å blinke, og antennen vil være tilbake i utgangsposisjon innen maks 2 minutter. Solid PÅ Så "Hjem stat lys" vil være solid på. Home posisjon betyr antenne foldet helt til den kroppsdelen som er grunnleggende posisjonen for å bære i hardt etui eller montering på bilen. B. Velge satellitt Funksjon Beskrivelse Drift i. Når antennen og kontroller blir kommunisert, kan du velge og endre satellitt som du vil. "Satellite Opp/ned-knappen" Lys "OK"-knappen ii. iii. Velge ønsket satellitt ved hjelp av "Opp/ned"-knappene, og trykk deretter på "OK"-knappen for å godta innstillingen. Hvis du velger feil satellitt, kan du re-search målet satellitt ved hjelp av "Up/Down"-knappen, og trykk deretter på "OK"-knappen for å godta den nye innstillingen. C. Søk på satellitt Funksjon Beskrivelse Drift i. Etter satellittkanaler, "Home State" lyset vil lyse av og på LED-lyset av den valgte satellitten vil blinke. Satellittslys ii. Når du har valgt satellitt funnet, LED lys av satellitt blir solid. 8

44 D. Endre satellitt Funksjon Beskrivelse Drift "Satellite Opp/ned-knappen" Lys "OK"-knappen i. Hvis du ønsker å endre ønsket satellitt, kan du endre målet satellitt ved hjelp av "Opp/Ned"-knappen, og trykk deretter på "OK"-knappen for å godta den nye satellitten. E. Tilbake til hjemmet stilling Funksjon Beskrivelse Drift Home-knappen i. Når du ønsker å antenne tilbake i utgangsposisjon, trykker "Home"-knappen og hold i noen sekunder. F. GPS LED lys Funksjon Beskrivelse Drift GPS lys i. ii. GPS LED bekrefter nåværende posisjon fra 24 antall GPS-satellitt i verden. "Når SNIPE identifisere GPS-signalet, vil GPS LED lys være solid på, uansett antenneer pause eller flytting. " GPS hjelper bedre i stand til å søke satellitt raskere og fange den beste satellitt signal, og hjelpe SNIPE kan bedre i stand til å fange det beste høyde og skew-vinkel. iii. Også, mens program oppdatering, vil GPS LED lys å blinke for å vise oppdateringen prosedyren behandler. For denne gang, LED GPS lys på betyr ikke kommuniserer med GPS-satellitt. 9

45 3-3. Hurtigreferanse Klassifisering Beskrivelse 1. Ta ut antennen fra bæreveske, og plassere den på flat mark (eller montere den på toppen av campingvogn) mot Sør himmelen og ingen hindring. Instilliing og tilkobling 2. Koble mellom venstre-porten på antennen, som ligger på baksiden av hovedenheten, og kontrolleren bruker kontrolleren kabel. a. Den ene enden av kontrolleren kabelen kobles til "kontroller" porten på hovedenheten av antenne. b. Den andre enden av kontrolleren kabelen kobles til porten av kontrolleren. 3. Koble strømkabelen til kontrolleren. a. Hvis du bruker strømkilden fra bil, med sigar jack for å koble strøm til kontrolleren. b. Ellers, til å bruke adapter kabel koble strøm til kontrolleren. 4. Koble mellom høyre-porten på antennen, som ligger på baksiden, og mottakeren bruker mottaker kabelen Slå på med "Power-bryteren"-knappen på toppen av kontrolleren. Når du slår den på, vil alle LED å blinke to ganger. Drift (Søk på satellitt) Vent til "HOME-stat" light & ett "Satellite LED" lys, som du setter tidligere eller den første satellitten i kontrolleren (Turksat), vil være solid på. Velge ønsket satellitt ved hjelp av "opp/ned"-knappene, og trykk deretter på "OK"-knappen for å godta Når satellitten LED-lys er start blinker, vente til det blir solid på. Når satellitten LED lys bli solid på, se på satellitt-tv! VARNING Når du flytter SNIPE, pass på at plasseringen av antennen bør være i utgangsposisjon. MERK Kjøp Power Adapter separat fra oss, eller hvis du kjøper det på egen hånd, kjøpe KUN 18V/3.3A som er sertifisert. MERK SNIPE vil automatisk bli kastet tilbake til startposisjon dersom kjøretøyet beveger seg raskere enn 10km/t, når mottaket av GPS er stabil. MERK Bil Monteringsanvisning skal gi seg. 10

46 4. Programoppdatering 4-1. Koblingsskjema for oppdatering USB-porten brukes til bare fastvareoppgraderinger. Hovedenhet Kontroller Kontroller-kabel (Svart) Kontroller Kontroller Type B Adaptor eller sigarettenneruttak USB-kabel Type A PC Bare koble kontrolleren til PC ved hjelp av USB-kabelen. USB-kabelen er ikke inkludert i pakken. 11

47 4-2. Oppdateringsprosessen Bruke SNIPE Update Program, oppdatere satellittdata i SNIPE din. i. Oppdatere 9 satellitter som er forhåndslagrede. 1 Last ned SNIPE Update Program til PC fra vår hjemmeside (www.i-do-it.co.kr). 2 3 Last ned de nyeste satellittdata til din PC fra vår hjemmeside. Koble kontrolleren til PC-en med USB-kabel, og deretter installere den SNIPE Update Program du lastet ned. 4 Klikk på "fil åpen" på venstre øvre side på programvinduet for å velge mappen som inneholder nedlastede satellittdata. 5 Velg mappen og klikk på "OK"-knappen. 12

48 6 Når mappen åpnes, velger filen og klikk på knappen "Åpne". 7 Dataene fra 9 satellitter vises ikke for deg, som det ikke vil bli fikset selv. 13

49 8 Sjekk Port Setting, som en åpnet, og klikk på "OPEN" knappen. 9 Når "SEND"-knappen er aktivert, klikker du på "SEND"-knappen. 10 Vent til grønn strek når til slutt. 14

50 11 Når grønn strek når til slutten og viser "SEND OK" massasje, er oppdateringen fullført. ii. Oppdatere BRUKER 1, 2, 3 1 Bruker 1, 2, 3 er for ekstra tilførsel av dine satellitter som ikke forhåndslagret, og måten å legge til er nesten samme som ovenfor. 2 3 Kryss satellitt-boksen på venstre du ønsker å oppdatere, og skrive de satellittdata i boksen selv. Deretter følger du prosedyren fra som ovenfor. For å få detaljert informasjon om satellittdata, vennligst kontakt din lokale forhandler. MERK Slik oppdaterer satellitt kan endres ved å reflektere den nyeste satellittinformasjon. Vennligst sørg for å få hvordan du oppdaterer produktet gjennom vår nettside (www.self-sat.com) 15

51 5. Feilsøking Det finnes en rekke vanlige problemer som kan påvirke signalets kvalitet eller driften av SNIPE. De følgende avsnittene løse disse problemene og mulige løsninger. A. Ingen reaksjoner når du slår på av kontroller. i. Sjekk igjen alle kablene er gjort riktig. Forbindelse mellom makt og kontrolleren. Forbindelse mellom styring og antennen. Kontroller at venstre porten bør antennen kobles til kontrolleren. ii. Sjekk om sigarettenneruttak/adapter er skadet. B. Unnlater å søke den valgte satellitten. i. Satellittsignaler kan bli blokkert eller skadet av bygninger, trær. Pass på at det ikke er noen hindringer i en sørlig retning. ii. Sjekk programmet for Controller ofte, og få de nyeste oppdateringene for SNIPE din. C. Mekaniske problemer i. I tilfelle av antennen ikke flytter på viss posisjon. Prøv å slå AV/PÅ igjen. ii. I tilfelle av antennen støyer mens bevegelsen ble sittende fast i bestemt posisjon. Prøv å slå AV/PÅ igjen. Hvis det ikke fungerer, ta kontakt med din lokale forhandler for å få hjelp. D. Andre saker i. Hvis systemet har blitt urettmessig kablet, vil det ikke fungere skikkelig. Kontakt din lokale forhandler for å få hjelp av kabel skade. 16

52 6. Spesifikasjoner 6-1. Dimensjon 188mm Dimensjon Vekt 454mm 6-2. Spesifikasjon Hovedenhet/Full pakke (Bærbare)/ Full pakke (Campingbilsinstallasjon) 316mm 454 x 316 x 188 mm 10Kg / 15.6Kg / 16.9Kg 126mm MAX 422mm MIN 188mm Arbeid tilstand stasjonær Antenne Gain GHz Min EIRP 50 dbw Polarisering Lineær (Horisontal/Vertikal) LNB Utgang 1 utgang (valgfritt 2 output) LNB Inngangsfrekvens 10.7 ~ GHz LNB Utgangsfrekvens 950 ~ 2,150 MHz Spekter av vinkel Søkehastigheten Satellittssøketid Kraftbehovet Strømforbruk Driftstemperatur Campingbilsinstallasjon Høyde/Azimuth/Skew 15 ~ 90 / Ubegrenset (360 ) / -60 ~ /s / 12 /s / 15 /s 180 sekunder (maks.) DC 12~24V 30W (i søkning) -30 C ~ +60 C Unbrakonøkkel, Monteringsplate, bolter 17

53 Indhold 1. Generel information Indhold Brugsanvisning Programopdatering Indledning Korrekt brug og drift sikkerhedsanvisninger Tilbehør medfølger Delersnavn Tilslutningsdiagram Funktionsbeskrivelse Hurtig henvisning Tilslutningsdiagram for opdatering Opdateringsproces Fejlsøgning 5-1. Fejlsøgning Specifikationer Dimension Specifikationer

54 1. Generel information 1-1. Indledning Denne vejledning beskriver funktioner og drift af det SNIPE, auto skew satellitsystem. Præcis og sikker drift af systemet kun kan sikres ved følgende instruktion, både for installation og drift. Dit SNIPE er en intelligent satellit-tv-modtagelse, som kan tilslutte sig i retning af en forudindstillet satellit automatisk, så længe systemet er placeret inden for fodaftrykket af denne satellit. Takket være den innovative teknologi, SNIPE er nem at montere på næsten ethvert motordrevet køretøj. Den SNIPE kun optager fornødne plads, mens det udfører de nødvendige tilpasninger med den slanke og adrætte antenne krop. For generel betjening, skal du sikre, at systemet altid har et klart udsyn mod syd. I Europa er alle satellitter i en omtrentlig position i syd. Hvis satellittens signal stråle afbrydes af forhindringer såsom bjerge, bygninger eller træer, vil den automatiske sigte ikke fungere og ingen TV-signal vil blive modtaget. De første par sider i denne vejledning indeholder oplysninger om brugen af de generelle funktioner i din SNIPE, efterfulgt af en forklaring af alle de indstillingsmuligheder. De sidste sider i vejledningen dækker forskellige tekniske aspekter af SNIPE. 2

55 1-2. Korrekt brug og drift Dette produkt er beregnet til brug i en bærbar brug og fast montering på køretøjer med maksimal hastighed på 130 km/t. Den er designet til automatisk at sigte en antenne på geostationære tv-satellitter sender direkte til Europa. Strømmen til systemet er leveret af en standard køretøj elektrisk system med en nominel spænding på 12 eller 24 volt. Ved installationer, hvor en nettilslutning til bilens elektriske system er forudsat, skal en passende 230-Volt til 12-Volt strøm konverter bruges. Brug af udstyret til andet formål end det angivne man ikke er tilladt. Vær også opmærksom på følgende anvisninger fra producenten: Det er ikke tilladt at ændre den samlede enhed ved fjernelse eller tilføjelse af enkelte komponenter. Brug af andre komponenter end de oprindeligt installeret, er ikke tilladt. Installationen må kun udføres af tilstrækkeligt kvalificeret personale. Alle instrukserne i den medfølgende installationsvejledning, der indgår i brugsanvisningen, skal nøje følges. Produktet kræver ingen regelmæssig vedligeholdelse. Huse og indhegninger må ikke åbnes. Kontrol og vedligeholdelsesarbejde bør altid udføres en kvalificeret specialist. For bil monteringssystem, skal alle relevante og godkendte retningslinjer for den automotive industri iagttages og overholdes Udstyret må kun installeres/betjenes på hårde køretøjer tagene/jord, som er tilstrækkeligt stærke og formstabilt. Undgå at rense dit køretøj med monteret satellitsystem i en enkelt-bay eller drive-through bilvask eller med en højtryksrenser. 3

56 1-3. Bemærkninger om sikkerhed For at sikre, at din SNIPE fungerer korrekt, skal du sørge for, at det er korrekt tilsluttet følge brugsanvisningen i denne vejledning. Når det er installeret korrekt, antennen automatisk antager hvileposition, når tændingen er slået til, og låser sig selv der. Hvis systemet ikke fuldt ud kan trække eller ikke kan trække på alle grundet en fejl, så er det dit ansvar at kontrollere, at antennen er sikkert og korrekt stuvet. Bemærk venligst også, at forskellige juridiske krav til driften af elektrisk og elektronisk udstyr i forskellige lande. Som bruger af dette udstyr, er du selv ansvarlig for at sikre overholdelse af de relevante love og bestemmelser. Producenten påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte skader eller for følgeskader på selve systemet, motorkøretøjer eller andet udstyr, eller varer som følge af tilslutningen af uegnede batteri systemer eller installation/ledningsføring fejl. 4

57 2. Indhold 2-1. Tilbehør medtaget Hovedenhed Controller Controller beslag Controller-kabel (12m - Sort) Brugsanvisning Campingstilbehør Bæretaske Modtager kabel (12m - Grå) Option Kabelholder Kabelforskruning Kabelforskruning gummi Adaptor Cigarlader Unbraconøgle Montageplade M6 8, M4 16, M4 20 5

58 2-2. Delersnavn Hovedenhed LNB Skewpivot : -60 ~ +60 Højde : 15 ~ 90 Hovedlegemet : 360 drejning Montageplade : Camping car installation Opretholde krop Stødabsorberende svamp Til modtager Til controller Controller GPS state lys Afbryder HOME state lys Satellit lys Bracket HOME-knap Satellit op/ned-knappen OK Til Hovedenhed USB-port : For F/W upgrade Strømport : DC 12-24V 6

59 3. Brugsanvisning 3-1. Forbindelsesdiagram Hovedenhet Modtager-kabel (Grå) Controller Controller-kabel (Sort) Modtager Controller TV Controller Adaptor eller cigarlader Brug sort farve controller kabel mellem controller og antenne tilsluttes. Kontrolleren kablet ser samme som antennekabel, der sørg skelne dem ved farven og mærkning af kablerne. 7

60 3-2. Funktionsbeskrivelse A. Tænd Funktion Beskrivelse Operation Power Switch i. Når de alle kabelforbindelser er afsluttet, tændes med "afbryderen" knappen på toppen af controlleren. Hjemstaten lys Solid PÅ ii. Hvis positionen af antennen var i hjemmet position, "Home state lys" vil være fast på at vise den er klar til brug. Hjemstaten lys Solid PÅ iii. Hvis positionen af antennen ikke var i hjemmet position, "Home state lys" kan blinke, og antennen vil være tilbage i hjemmet position inden for maksimalt 2 Solid PÅ minutter. Så "Home state lys" vil være fast på. Hjem position betyder antenne foldet helt til den del af kroppen, der er grundlæggende holdning til transport i hårdt etui eller montering på bilen. B. Valg af satellit Funktion Beskrivelse Operation i. Når antenne og controller kommunikeres, kan du vælge og ændre den satellit, som du ønsker. Satellit op/ned knappen Light OK knappen ii. iii. Vælg den ønskede satellit ved hjælp af "op/ned" knapper, tryk derefter på "OK" for at acceptere denne indstilling. Hvis du vælger forkert satellit, kan du re-search target satellit ved hjælp af "op/ned" knappen, og tryk derefter på "OK" for at acceptere den nye indstilling. C. Søgning på satellitten Funktion Beskrivelse Operation i. Efter den satellit udvælgelse, "Home State" vil lyse ud og LED lys for den valgte satellit vil blinke. Satellite lys ii. Når det er valgt satellit fundet, LED-lys af satellitten blive fast. 8

61 D. Ændring af satellitten Funktion Beskrivelse Operation Satellit op/ned knappen Light OK knappen i. Hvis du ønsker at ændre den ønskede satellit, kan du ændre målet satellit med "op/ned"-knappen, og tryk derefter på "OK" for at acceptere den nye satellit. E. Tilbage til startsiden position Funktion Beskrivelse Operation Home-knappen i. Når du ønsker at antennen tilbage i hvilestillingen, tryk på "Home" knappen og hold den inde i et par sekunder. F. GPS LED lys Funktion Beskrivelse Operation i. GPS LED bekræfter den nuværende placering fra 24 numre af GPS satellit i verden GPS lys ii. "Når din SNIPE identificere GPS-signal, vil GPS LED lys være fast på, uanset antenneer pause eller flytte. " GPS hjælper bedre i stand til at søge satellit hurtigere og fange den bedste satellitsignalet, og hjælpe SNIPE kan bedre i stand til at fange de bedste elevation & skrå vinkel. iii. Også, mens program for ajourføring, vil GPS LED lys blinke for at vise opdateringen procedure behandler. For denne gang, LED GPS lys på betyder ikke kommunikere med GPS satellit.. 9

62 3-3. Hurtig henvisning Klassifikation Beskrivelse 1. Tag antennen fra bæretaske, og læg den på flad jord (eller montere den på toppen af camper) mod syd himmel & ingen hindring. Indstilling og tilslutning 2. Slut mellem den venstre port af antennen, som er beliggende i bagsiden af hovedenheden, og controlleren ved hjælp controller kabel. a. Den ene ende af controller kabel tilslutning til "controller"-porten på hovedenhed antenne. b. Den anden ende af kontrolleren kablet forbindelse til havnen i controlleren. 3. Tilslut strømkablet til controller. a. Hvis du bruger strømkilden fra bil, ved hjælp af cigar stik til at tilslutte strømmen til controlleren. b. Ellers, til at bruge adapter kabel tilslut strøm til controlleren. 4. Slut mellem højre port af antennen, som er beliggende i bagsiden, og modtageren ved hjælp af receiver-kabel Tænd med "Power-afbryder" knappen på toppen af controlleren. Når tændt, vil alle LED blinke to gange. Betjening (Søg på satellitten) Vent, indtil "HOME-stat" light & én "Satellite LED" lys, som du tidligere har angivet, eller den første satellit i regulatoren (Turksat), vil være fast på. Vælg den ønskede satellit ved hjælp af "op/ned" knapper, tryk derefter på "OK" for at acceptere Når satellitten LED-lys er start til blinke, vente, indtil det bliver fast på. Når satellitten LED-lys bliver fast på, se satellit-tv! ADVARSEL Når du flytter SNIPE, skal du sørge position antennen skal være i udgangsposition. BEMÆRK Køb Power Adapter adskilt fra os, eller hvis du køber det på din egen, køb KUN 18V/3.3A som er certificeret. BEMÆRK SNIPE vil automatisk blive foldet tilbage til HOME position, hvis køretøjet bevæger sig hurtigere end 10 km/h, da modtagelse af GPS er stabil. BEMÆRK Bil Monteringsvejledning vil blive levere separat. 10

User's manual Bedienungsanleitung Manual utilisateur Manuale utente Gebruikershandleiding REV

User's manual Bedienungsanleitung Manual utilisateur Manuale utente Gebruikershandleiding REV User's manual Bedienungsanleitung Manual utilisateur Manuale utente Gebruikershandleiding REV. 1.0 www.reimo.com Sisältö 1. Yleisiä tietoja 1-1. 1-2. 1-3. 2. Sisältö 2-1. 2-2. Johdanto........................................................................................

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin Modell/Malli: UN8BE Nr/Nro: 38-2150 Ver. 001-200607 SVENSKA USB till serieportsadapter Artikelnummer:

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 Modell/Malli: USB-NL2 Nr/Nro: 32-8825 Vers: 002-200312 SE Beskrivning Nätverkskabel för enkel filöverföring mellan datorer med USB

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till skrivaradapter USB til skriveradapter USB-kirjoitinporttisovitin Nr/Nro: 38-2149 Modell/Malli: UN1BE Ver. 001-000 SVENSKA USB till skrivaradapter Artikelnummer: 38-2149,

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen i trinn 15. tulostuskasetit. blekkpatroner. verkkolaite ja virtajohto

Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen i trinn 15. tulostuskasetit. blekkpatroner. verkkolaite ja virtajohto Aloita tästä Start her 1 2 Tärkeää: Älä liitä USB-kaapelia ennen ohjelmiston asentamista (kohta 15). Poista pakkausmateriaalit Fjern emballasjen Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 002-200412 Infraröd sändare/mottagare Langaton infrapunasovitin Modell/Malli: MII-890 Nr/Nro: 38-1034 SE Introduktion USB till IrDA adapter för trådlös kommunikation genom

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista Hurtig Installasjons Guide Pikaohje 2007 Pinnacle Systems, Inc. 8420-00071-01 R1 Pakkens Innhold USB 2.0 TV Tuner Dongle Fjernkontroll PCTV Installasjons CD Portable

Lisätiedot

Home Radio Module PRO

Home Radio Module PRO Home Radio Module PRO User and installation manual Bruker- og installasjonsveiledning Bruks- och installationsanvisning Asennus- ja käyttöohje Status LED Pairing button Radio antenna connector Extension

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin Modell / Malli / Model: Art. no: 99 170 20 SE BRUKSANVISNING RF Dynamisk Fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF Dynaaminen Kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF Dual Color Remote Controller SE Indikator Tryck

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

USB to Serial Port Adaptor USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin

USB to Serial Port Adaptor USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin 38-2150 USB to Serial Port Adaptor USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin ENGLISH SVENSKA NORSK Model: UN8BE Ver. 200802 SUOMI www.clasohlson.com ENGLISH USB till serieportsadapter

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Säkerhetsföreskrifter Läs och följ instruktionerna innan energilmätaren ansluts

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver Art. no: 99 170 16 SE BRUKSANVISNING RF Fjärrkontroll & mottagare FI KÄYTTÖOHJEET RF-kaukosäädin ja vastaanotin EN INSTRUCTION MANUAL RF Controller & receiver SE På Av LED-indikator Tryck för att välja

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Suorita vaiheet annetussa järjestyksessä. Jos asennuksessa on ongelmia, katso lisätietoja viimeisen osion Vianmääritys -kohdasta.

Suorita vaiheet annetussa järjestyksessä. Jos asennuksessa on ongelmia, katso lisätietoja viimeisen osion Vianmääritys -kohdasta. HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Start her Aloita tästä 1 Viktig! USB-kabelen må ikke kobles til før trinn 16, ellers kan det hende at programvaren ikke installeres på riktig måte.

Lisätiedot

USB Printer Adaptor USB till skrivaradapter USB til skriveradapter USB-kirjoitinporttisovitin

USB Printer Adaptor USB till skrivaradapter USB til skriveradapter USB-kirjoitinporttisovitin 38-2149 USB Printer Adaptor USB till skrivaradapter USB til skriveradapter USB-kirjoitinporttisovitin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: UN1BE Ver. 200802 www.clasohlson.com USB Printer Adaptor Article

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Jos asennuksessa on ongelmia, katso lisätietoja tämän ohjeen lopussa olevasta Vianmääritys - kohdasta. tulostuskasetit.

Jos asennuksessa on ongelmia, katso lisätietoja tämän ohjeen lopussa olevasta Vianmääritys - kohdasta. tulostuskasetit. 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

DEFA Link. WarmUp User Manual. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöasennusohjeet

DEFA Link. WarmUp User Manual. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöasennusohjeet DEFA Link WarmUp User Manual Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöasennusohjeet English 5 Norsk 15 Svenska 25 Dansk 35 Suomi 45 DOWNLOAD APP Iphone users, download the free DEFA Link

Lisätiedot

1 Windows CD 2 Macintosh CD

1 Windows CD 2 Macintosh CD HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Start her Aloita tästä 1 Brukere med USB-kabel: USB-kabelen må ikke tilkobles før det gis beskjed om det i denne veiledningen, ellers kan det hende

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10

Contents. Felsökning. Dokumentation...7. Introduktion till den här handboken...8. Felsökning...10 Contents Dokumentation...7 Tryckt dokumentation... 7 Elektronisk dokumentation... 7 Viktigt... 7 Introduktion till den här handboken...8 Felsökning Felsökning...10 Datorn... 10 Vad ska jag göra om datorn

Lisätiedot

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok Vedettävä hiekoitin Käyttö- ja huolto-ohjekirja Dragbar Sandspridare Instruktionsbok Dragbar sandspreder Bruks- og vedlikeholdsanvisning Sisältö Innehåll Innhold Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion

Lisätiedot

Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti

Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Gigabit nätverkskort Gigabit verkkokortti Nr/Nro: 38-1505 Modell/Malli: SOHO-GA1200T Ver: 001-200510 2 BRUKSANVISNING Läs igenom hela bruksanvisningen fö re användning och spara

Lisätiedot

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka päivitetään laiteohjelma langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Installation Guide. Inteno ZAP100. Wireless IPTV at home. Svenska: Trådlös IPTV hemma Suomi: Langaton IPTV kotiin Norsk: Trådløst IPTV hjemme

Installation Guide. Inteno ZAP100. Wireless IPTV at home. Svenska: Trådlös IPTV hemma Suomi: Langaton IPTV kotiin Norsk: Trådløst IPTV hjemme Installation Guide Inteno ZAP100 Wireless IPTV at home Svenska: Trådlös IPTV hemma Suomi: Langaton IPTV kotiin Norsk: Trådløst IPTV hjemme Inteno ZAP100 Overview SE: Översikt FI: Yleiskatsaus NO: Oversikt

Lisätiedot

Installation Guide. Inteno ZAP100. Wireless IPTV at home. Svenska: Trådlös IPTV hemma Suomi: Langaton IPTV kotiin Norsk: Trådløst IPTV hjemme

Installation Guide. Inteno ZAP100. Wireless IPTV at home. Svenska: Trådlös IPTV hemma Suomi: Langaton IPTV kotiin Norsk: Trådløst IPTV hjemme Installation Guide Inteno ZAP100 Wireless IPTV at home Svenska: Trådlös IPTV hemma Suomi: Langaton IPTV kotiin Norsk: Trådløst IPTV hjemme Inteno ZAP100 Overview SE: Översikt FI: Yleiskatsaus NO: Oversikt

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING SCART-växel SCART-veksler SCART-kytkin Ver. 001-000 Modell/Malli: Welkin AV-2000E Nr/Nro: 38-2191 SVENSKA SCART-växel Art.nr 38-2191, modell Welkin AV-2000E Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk.

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. 9 x 60 Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. Binokular prismekikkert. Sentralhjulfokusering. Leveres med veske, nakkerem, okularog

Lisätiedot

Infraröd sändare/ mottagare. Infrapunalähetin/- vastaanotin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: CT-M06 Nr/Nro: 38-1034. Ver.

Infraröd sändare/ mottagare. Infrapunalähetin/- vastaanotin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: CT-M06 Nr/Nro: 38-1034. Ver. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Infraröd sändare/ mottagare Infrapunalähetin/- vastaanotin Modell/Malli: CT-M06 Nr/Nro: 38-1034 Ver. 001-200510 Bruksanvisningen Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver:

Multiportti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Modell/Malli: NS190. Nr/Nro: Ver: KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiport Multiportti Modell/Malli: NS190 Nr/Nro: 32-6826 Ver: 001-200510 2 SE Bruksanvisning Multiport Artikelnummer: 32-6826, modell: NS190 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

Wireless Optical Mouse Trådlös optisk mus Trådløs optisk mus Langaton optinen hiiri

Wireless Optical Mouse Trådlös optisk mus Trådløs optisk mus Langaton optinen hiiri 38-1479 Wireless Optical Mouse Trådlös optisk mus Trådløs optisk mus Langaton optinen hiiri ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: NB-30 Ver. 200801 www.clasohlson.com ENGLISH Wireless Optical Mouse art. nr:

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitysohje

Ohjelmistopäivitysohje Johdanto Topfield-vastaanottimet toimitetaan testatulla, vakaasti toimivalla ja helppokäyttöisellä ohjelmistolla varustettuina. Päivitämme ohjelmistoja kuitenkin ajoittain lisäämällä ja parantamalla niiden

Lisätiedot

Følg trinnene kronologisk. Hvis det oppstår problemer under installeringen, se Feilsøking på slutten av denne veiledningen.

Følg trinnene kronologisk. Hvis det oppstår problemer under installeringen, se Feilsøking på slutten av denne veiledningen. 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Lisätiedot

Komigång-guide för Trådlös router Art.nr 38-1480

Komigång-guide för Trådlös router Art.nr 38-1480 Komigång-guide för Trådlös router Art.nr 38-1480 Detta är endast en Kom-igång -guide för att ansluta och konfigurera den trådlösa routern. Se den fullständiga snabbguiden för mer instruktioner. Detaljerad

Lisätiedot

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring PMB 224 PITUMAX G Sludgetrap G Sand/slamavskiljare för markförläggning Glasfiberarmerad polyester Lujitemuovia Hiekan-/lietteenerotin PITUMAX G on hiekan-/lietteenerotin, joka on tarkoitettu hiekan ja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Thisuserguidedescribeshow toconnectand configuretheadapter.

Thisuserguidedescribeshow toconnectand configuretheadapter. EnglishManual-DeltacoUSB SATA/PATA adaptersata- 61 2006-12-28 Sida 1(8) Introduction Thank you forbuyingthisdeltacoadaptergivingyou themeans ofconnectingmost kind of hard drivesand CD/DVD readerstoyourpc

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Contents. Felsökning. Hitta information om din dator...9 Introduktion till den här handboken...10. Felsökning...12

Contents. Felsökning. Hitta information om din dator...9 Introduktion till den här handboken...10. Felsökning...12 Contents Hitta information om din dator...9 Introduktion till den här handboken...10 Felsökning Felsökning...12 Vad ska jag göra om datorn inte startar?... 12 Vad ska jag göra om ett BIOS-fel visas när

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12

Sval Topp. Aircondition. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual AC-W12 Sval Topp Aircondition Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. AC-W12

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 3.5 hdd Nr/Nro: 32-6650 Modell/Malli: BF-2003 USB 2.0 -kotelo 3.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Tangentbord Näppäimistö Tastatur

Tangentbord Näppäimistö Tastatur KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Tangentbord Näppäimistö Tastatur ver. 001-0007 Modell/Malli: I/P Keybord kip-800 Nr/Nro: 38-3700 SVENSKA Tangentbord, Art.nr 38-3700, modell I/P Keybord kip-800 Läs igenom hela

Lisätiedot

Aloita tästä 1. blekkpatroner. tulostuskasetit. telefonledning puhelinjohto. Ethernet-kabel (bred ende) Ethernet-kaapeli (leveä pää)

Aloita tästä 1. blekkpatroner. tulostuskasetit. telefonledning puhelinjohto. Ethernet-kabel (bred ende) Ethernet-kaapeli (leveä pää) 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

Aloita tästä. Start her. Fjern all teip Poista kaikki teipit. Finn komponentene Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Start her. Fjern all teip Poista kaikki teipit. Finn komponentene Tarkasta varusteet 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar

Lisätiedot

ARM-422M Flat panel wall mount

ARM-422M Flat panel wall mount ARM-422M Flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 55kg. For mounting on concrete

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Dishwasher. Oppvaskmaskin. Opvaskemaskine. Astianpesukone

Dishwasher. Oppvaskmaskin. Opvaskemaskine. Astianpesukone Dishwasher Installation and use Oppvaskmaskin Instruksjoner forinstallasjon og bruk Diskmaskin Instruktioner för installation och användning Opvaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

Lisätiedot