YHTEENVETOA TYÖPAJOISTA. Motivaatiosta: Miksi kansainvälistyä? Seuraavassa samankaltaisia syitä on ryhmitelty yhteen ja päällekkäisyyksiä karsittu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENVETOA TYÖPAJOISTA. Motivaatiosta: Miksi kansainvälistyä? Seuraavassa samankaltaisia syitä on ryhmitelty yhteen ja päällekkäisyyksiä karsittu."

Transkriptio

1 Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan tohtorikoulutuskurssi Työpaja: Kansainvälisyys erilaisia tapoja olla kansainvälinen TT Janne Nikkinen ja FM Johanna Konttori YHTEENVETOA TYÖPAJOISTA Motivaatiosta: Miksi kansainvälistyä? Seuraavassa samankaltaisia syitä on ryhmitelty yhteen ja päällekkäisyyksiä karsittu. 1. Tietojen vaihtaminen muiden kanssa 2. Tutkimuksen eteneminen 3. Oman äänen saaminen kuuluville 4. Toisten (ulkomaisten) tutkijoiden tapaaminen / Muiden (ulkomaisten) samaa aihetta tutkivien tapaaminen 5. Kansainvälistyminen on kivaa 6. Uusien näkökulmien löytäminen, näkemysten laajeneminen, virikkeitä tutkimukseen 7. Suhteiden luominen, verkostoituminen 8. Tutkimus on kansainvälistä / tiedeyhteisö on kansainvälinen / kirkko on kansainvälinen 9. Mahdollisuus löytää yhteistyökumppaneita nykyisiin ja tuleviin tutkimushankkeisiin 10. Kansainvälistyminen parantaa työllistymistä(?) 11. Meriitti 12. Suomen piirit ovat pienet: kukaan ei lue tutkimustani täällä 13. Ohjausta ei ole saatavilla Suomessa, ulkomainen professori 14. Lähdeaineisto 15. Aihe ei ole Suomessa tunnettu 16. Teologinen tutkimus aiheesta on kansainvälistä 17. Kielitaidon karttuminen 18. Kansainvälinen aihe 19. Tutkimuksen laatu ja taso paranevat 20. Kansainvälistyminen on relevanttia 1

2 Keinoista: Miten kansainvälistyä? 1. Vaihto (pitkäaikainen / lyhytaikainen) 2. Kansainväliset kontaktit, esimerkiksi työn kautta 3. Kansainvälisiin konferensseihin osallistuminen (kotimaassa / ulkomailla) 4. Kansainväliset projektit 5. Kansainväliset seminaarit 6. Kansainväliset tutkijaverkostot 7. Artikkelit kansainvälisissä julkaisuissa 8. Posterit kansainvälisissä konferensseissa 9. Martin Luther Bund -kielikurssi Saksassa 10. Asiantuntijavaihto 11. Opettajavaihto 12. Työskentely ulkomailla 13. Internet väylänä kansainvälisiin kontakteihin 14. Hyöty irti Suomeen tulevista ulkomaisista vierailijoista 15. Arkistomatkat 16. Vierailut ulkomaisiin kirjastoihin 17. Yhteydenpito ulkomaisiin asiantuntijoihin esimerkiksi sähköpostitse 18. Kansainvälinen yhteistyö projektien välillä Esteistä: Kansainvälistymistä vaikeuttavia tekijöitä Perhesyyt olivat selkeästi merkittävin kansainvälisen kokemuksen hankkimista estävä tekijä: se nostettiin molemmissa työpajoissa useampaan kertaan esille. 1. Kielitaidon puute 2. Raha / Asuntolaina pitää maksaa 3. Perhesyyt a. Perhe b. Lasten koulunkäynti ja kaverisuhteet c. Puolison työt d. Perheen mukaan ottaminen (vaihtoon) e. Vastuu omista omaisista f. Talo, jota on hankala saada vuokrattua (pitkän vaihdon ajaksi) 4. Etäisyydet 5. Ei tiedä miten kansainvälistyä 6. Arkuus, ujous, jurous 7. Elämäntilanne 8. Vähäiset yliopistojen väliset vaihtomahdollisuudet 2

3 Ryhmätyöt Ryhmätöiden ideana oli pohtia pienellä porukalla juuri itselle sopivia tapoja kansainvälistyä, ja miettiä myös mitä kansainvälistyminen konkreettisesti vaatii. Seuraavassa on koottuna ryhmätöiden esitykset. Mukaan on lisätty jonkin verran huomioita työpajoissa käytyjen keskustelujen pohjalta. 1. Suomesta käsin kansainvälistyminen a. Konferenssit, etenkin kotimaassa järjestettävät kansainväliset konferenssit (myös esimerkiksi Tukholma ja Tallinna, jonne lyhyt matka eikä matka ole erityisen kallis) b. Kansainvälisiä luennoitsijoita Suomeen, heidän luennoilleen osallistuminen ja kontaktien luominen c. Ongelmia: kaivataan paljon lisää tiedotusta esimerkiksi lähialueilla järjestettävistä konferensseista sillä nykyisellään tuntuu, ettei asia ole oikein kenenkään vastuulla, ja jatko-opiskelijan on haettava kaikki tieto itse -> sopivia konferensseja voi mennä ohi d. Pois yksin tekemisen kulttuurista! Muiden kanssa jutellessa ja yhteistyötä tehdessä saa hyviä vinkkejä jne. 2. Opettajaksi ulkomaiseen yliopistoon a. Väylä 1: Tee tutkintosi ulkomaiseen yliopistoon ja jää sinne. b. Väylä 2: Hanki opetuskokemusta kotiyliopistostasi. Mene pitämään esitelmiä kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin. Tutustu ihmisiin ja luo kontakteja. Huomioi ohjaajasi kontaktit. Hanki loistava kielitaito. Tarjoa vierailuluentoja ulkomaisiin yliopistoihin. Lähde opettajavaihtoon. 3. Yhteenvetoa ryhmän keskusteluista a. Kiinnostusta lähteä opiskelemaan Roomaan (tutkimuskirjallisuutta, materiaalin ja näkökulman laajeneminen) 1. Villa Lante? 2. Yhteydet yliopiston kautta, eri rahoitusvaihtoehtoja (haettavat apurahat) 3. Mahdollisuus käyttää Vatikaanin kirjastoa? b. Työtehtäviin (yliopiston ulkopuolisiin) liittyvät konferenssit ja kansainväliset yhteydet ovat yksi väylä hankkia kansainvälistä kokemusta. Tällöin voi käyttää valmiita yhteyksiä ja rahoituskin on valmiina. c. Aihepiiriin liittyvä kansainvälinen konferenssi 1. Löydä sopiva konferenssi (eri tietolähteitä, julkaisuja) 2. Kannattaa katsoa myös lähitieteiden konferenssit 3. Useita apuraha- ja matka-avustusmahdollisuuksia (yliopistojen valmiit väylät, säätiöiden avustukset ulkomaisiin konferensseihin osallistumiseen) d. Kysymys kielitaidosta (ja sen puutteesta) 1. Kielikursseille kannattaa osallistua 3

4 2. Kaksikieliset konferenssit, eli ei välttämättä tarvitse osata vaikkapa saksaa, jos työryhmiä pidetään myös englanniksi) 4. Pidempi vaihto a. Motivaatiota on, mutta On myös perhe: puoliso ei halua mukaan, lasten koulu ja kaverit, puolison työ 2. Toimeentulo on haastavaa: asunto kahdessa paikassa, mistä riittävästi rahaa? 3. Mukavuudenhalu b. Ratkaisut 1. Kompromissit: lyhyt vaihto 2. Asioiden valmistelu rauhassa, pala kerrallaan 3. Aina ei voi saada kaikkea: mitä asetan etusijalle? 5. Osallistuminen kansainväliseen konferenssiin a. Tiedon saaminen järjestettävästä konferenssista 1. Yliopiston tiedotus 2. Oma aktiivisuus ja puskaradio 3. Toiset tieteenalat 4. Postituslistat b. Rahoitus Mahdollisia rahoituslähteitä on monia, eivätkä kaikki ole aina mitenkään ilmeisiä. 1. Tutkijakoulu 2. Projektit 3. Kanslerin matka-avustukset 4. Tiedekunnan rahoitus 5. Järjestöt 6. Kirkkohallitus 7. Ammattiliitot 8. Matka-apurahat joiltain säätiöiltä ja rahastoilta mahdollisia 9. Suurlähetystöt 10. Omakustanne c. Valmistautuminen konferenssiin 1. Esitelmä ja abstrakti 2. Tukikurssit (esim. Conference English) 3. Rahoituksen hankkiminen 4. Mahdollinen julkaisun saaminen 5. Henkinen rohkeus ja uskallus olla kansainvälinen d. Konferenssiosallistuminen 1. Oma osallistuminen esitelmällä tai ilman 2. Majoituksen järjestäminen + ruokailu + rekisteröityminen 3. Posterit 4. Matkat (+ kulut) 5. Yhteydet ja keskustelut muiden tutkijoiden kanssa 6. Kirjallisuushankinnat 7. Motivaatiota omaan tutkimukseen, palaute omasta paperista 4

5 8. Oman tutkimuksen tekeminen tunnetuksi 6. Osallistuminen konferenssiin American Academy of Religion (AAR), Atlanta, marraskuu 2010 a. Call for Papers tammikuu Deadline helmi-maaliskuu 2. Advanced EAPS: Conference English II b. Kanslerin matkatuki 1. Haku helmikuu 2010 c. Proposal accepted huhtikuu Heti sähköpostia kanslerinvirastoon d. Matkatukipäätös toukokuu 2010 e. Konferenssiin ilmoittautuminen 1. Halvin hinta -> deadline toukokuu Konferenssit a. Vaihe 1: Mistä tieto? 1. Netti 2. Professori 3. Viidakkorumpu b. Vaihe 2: Tieto aiheesta ja ajasta, mistä rahoitus? c. Vaihe 3: Osallistuminen 1. Oma rooli 2. Matka ja majoitus d. Vaihe 4: Taas kotona 1. Raportointi 2. Lisäintoa työskentelyyn 3. Verkostoituminen e. Vaihe 5: Uuden konferenssimatkan suunnittelu 8. Uskontoja ja konflikteja käsittelevä väitöskirjatyö a. Verkostot: rauhantutkimus, konfliktiklusteri, Uppsalan Afrikkainstituutti b. Kenttätyö Afrikassa aineiston keräämistä varten -> haastattelut c. Interfaith-instituutti Englannissa d. Suunnitelmissa myös opiskelu ulkomailla 9. Yhteenvetoa ryhmän keskusteluista a. Turistimatkaankin voi yhdistää kansainvälisten kontaktien luomista ja vaikkapa tutkimuskirjallisuuden hankintaa b. Sähköiset verkostot c. Neuvoja saa mm. tiedekunnan / yliopiston kansainvälisistä asioista / vaihtoasioista vastaavalta henkilöltä. 5

6 Lopuksi Kansainvälistä kokemusta voi hankkia monin tavoin o Onnistuu myös kotimaassa, esimerkiksi kansainvälisissä konferensseissa. Sähköpostitse on helppo ottaa yhteyttä ulkomaiseen tutkijaan ja vaihtaa ajatuksia. Artikkelia voi tarjota kansainväliseen julkaisuun. o Lyhytaikaiset opettaja- ja tutkijavaihdot hyvä vaihtoehto esimerkiksi perheellisille o Myös kesäkoulut ja muut tohtorikoulutettaville tarkoitetut kurssit ulkomaisissa yliopistoissa Tietoa löytyy, mutta sitä voi joutua hieman etsimään o Oman ohjaajan, sekä muiden jatko-opiskelijoiden kontaktit ja vinkit o Tiedekunnan / yliopiston kv. asioista vastaava henkilö o Sähköpostilistojen kautta saa paljon tietoa. Kannattaa miettiä mille listoille haluaa kuulua -> myös oman oppiaineen / yliopiston ulkopuoliset listat (muistakaa myös kansainväliset listat) o Jäsenyys omalle tutkimukselle relevantissa tieteellisessä seurassa o Verkkosivut Oma aktiivisuus tärkeää niin tiedon hankinnassa kuin kontaktien luomisessakin 6

Minustako jatko-opiskelija?

Minustako jatko-opiskelija? Minustako jatko-opiskelija? Miksi ryhtyä jatko-opiskelijaksi? Tutkimustyöllä harvemmin saavuttaa suurta mainetta, eikä rikkauksiakaan kerry, vaikka suomalaiset arvostavat historioitsijoita, jotka pystyvät

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma www.dopsy.fi Psykologian

Lisätiedot

MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN

MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN MEIDÄN MAAILMA OPAS KANSAINVÄLISEEN NUORISOTOIMINTAAN Innostu kansainvälisyydestä! Miten kansainvälisyys saadaan yhdistettyä järjestön toimintaan? Mitä tapoja on järjestää kansainvälistä toimintaa ja

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Opiskelun ja oppimisen opas

Opiskelun ja oppimisen opas Opiskelun ja oppimisen opas kuinka opiskelen laadukkaasti LUT:ssa 1 2 Sisällys 1. Johdatus yliopisto-opintoihin... 1 1.1 Opiskelijana tiedeyhteisössä... 5 1.2 Opiskelijan rooli opetuksen kehittämisessä...

Lisätiedot

Töissä tiedeyhteisössä

Töissä tiedeyhteisössä Töissä tiedeyhteisössä (Mikko Salo, FT, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto, matematiikan ja tilastotieteen laitos) Tutkijanura mitä väitöksen jälkeen? Vuosien työ on vihdoin päätöksessä: väitös on takana.

Lisätiedot

Vapaaehtoistyöpaikkojen opas

Vapaaehtoistyöpaikkojen opas Vapaaehtoistyöpaikkojen opas Sujuvan yhteistyön aakkoset Maailmanvaihto ry ICYE Finland SISÄLLYS 1. Vapaaehtoistyöpaikaksi ulkomaalaiselle nuorelle... Maailmanvaihto ry ICYE Finland... Kaiken maailman

Lisätiedot

Toivomme, että tämä kooste ensikäden kokemuksista opiskelusta maailmalla on sinulle avuksi, kun valitset omaa vaihtopaikkaasi!

Toivomme, että tämä kooste ensikäden kokemuksista opiskelusta maailmalla on sinulle avuksi, kun valitset omaa vaihtopaikkaasi! Käsissäsi on kolmas kooste Vaasan yliopiston opiskelijoiden kokemuksista vaihtoajalta. Tämä kirjanen sisältää kertomuksia akateemiselta vuodelta 2000-2001, ja mukana on 41 korkeakoulua 17 eri maasta. Tarinat

Lisätiedot

Kotona & muualla Vaihto-opiskelijoiden tukeminen etäältä Yhteenveto ja suositukset

Kotona & muualla Vaihto-opiskelijoiden tukeminen etäältä Yhteenveto ja suositukset Kotona & muualla Vaihto-opiskelijoiden tukeminen etäältä Yhteenveto ja suositukset 1. Johdanto Opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan liikkuvuus on aina ollut tärkeä osa korkeakoulujen toimintaa.

Lisätiedot

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS

VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS VAIHTOON LÄHTEVIEN OPAS Vaihtoon lähtevän opas 2009 2010 1 Sisällys Lukijalle Kansainvälinen Metropolia 5 6 Miksi ulkomaille? 6 Opiskelijavaihto 7 Opiskelijavaihto - käytännöt ja ohjeet 7 Opiskelijavaihto-ohjelmat

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta.

Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Vinkkejä ja ideoita kilpailutyön ohjaukseen ja kilpailuun osallistumiseen. Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Vinkkejä ja

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.)

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.) Kirjeitä nuorelle tutkijalle kannanottoja tutkijan arjesta Mirjami Paso (toim.) SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 3 2011 13.12.2011 Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja -sarja Suomalainen Tiedeakatemia

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

GraduOpas 1. OPPAAN TARKOITUS... 2

GraduOpas 1. OPPAAN TARKOITUS... 2 GraduOpas 1. OPPAAN TARKOITUS... 2 2. GRADURYHMIEN TOIMINTA JA GRADUOHJAUS... 3 2.1 MILLOIN JA MITEN GRADURYHMIIN ILMOITTAUDUTAAN?... 3 2.2 MISSÄ VAIHEESSA OPINTOJA KANNATTAA MENNÄ GRADURYHMÄÄN?... 3 2.3

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Biokemia ja biofysiikka, solu- ja molekyylibiologia

Biokemia ja biofysiikka, solu- ja molekyylibiologia Biokemia ja biofysiikka, solu- ja molekyylibiologia Työryhmän osallistujat Reijo Lahti, Turun yliopisto (puheenjohtaja) Kalervo Hiltunen, Oulun yliopisto Pekka Hänninen, Turun yliopisto Kari Keinänen,

Lisätiedot

sam k Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen)

sam k Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen) Opiskelijakunta ja ammattikorkeakoulujen kansainvälisyys Piri Hiltunen (toim. Henna Juusola, Kirsi Suominen, Veli-Matti Taskila ja Amu Urhonen) sam k JULKAISUT 2009 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien

Lisätiedot

We are FiMSIC, who are you?

We are FiMSIC, who are you? ABROAD 1 2 We are FiMSIC, who are you? Takasivuilla esiteltävien vaihtopaikkojen myötä FiMSIC lähettää medisiinarit maailmalle 60. kertaa. Tavoitteenamme on tehdä ulkomaille suuntaaminen helpoksi. Kuukauden

Lisätiedot

Gard Tekrø. Opas opiskelijoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. The International Service Office of Oppland, Norja

Gard Tekrø. Opas opiskelijoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. The International Service Office of Oppland, Norja Gard Tekrø Opas opiskelijoille Oppisopimuskoulutusta yli rajojen Liikkuvuuden hallinta The International Service Office of Oppland, Norja 1 Sisällysluettelo Opassarjan esittely Esipuhe 1. Miksi lähteä

Lisätiedot

SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ

SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ SELVITYS SUOMALAISTEN BIO- JA LÄÄKEALAN YRITYSTEN KIINNOSTUKSESTA JA MAHDOLLISUUKSISTA TOIMIA VENÄJÄLLÄ Finnmedi Oy Niko Lönn 6.5.2013 2 (15) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Suomalaisten yritysten kiinnostus

Lisätiedot

Kansainvälisyysopas. Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Kansainvälisyysopas. Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Kansainvälisyysopas Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO Kansainvälisyysopas

Lisätiedot

Kansainvälisyysopas. Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Kansainvälisyysopas. Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Kansainvälisyysopas Ohjeita ja vinkkejä ulkomaille lähtijälle Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulu seudun ammattiopisto OSAO

Lisätiedot

Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon?

Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon? Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon? Seminaariin osallistuneista (160) terveydenhuollon toimijoista yhteensä 72

Lisätiedot

Nuorisotiedotuskeskus Kompassi

Nuorisotiedotuskeskus Kompassi Nuorisotiedotuskeskus Kompassi 2002 Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, nuorisotiedotus- ja neuvontatyö Nuorisotiedotuskeskus Kompassissa 2002 Sisältö Nuorten tiedontarvetyypit s. 2 Nuorisotiedotus-

Lisätiedot