Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 21/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 21/2005"

Transkriptio

1 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 21/2005

2

3 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 21/2005 Tiehallinto, Hämeen tiepiiri Tampere 2005

4 Kannen kuva: Ilmo Jaatinen ISSN X TIEH Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v Julkaisua saatavana: Tiehallinto, Hämeen tiepiiri Tiehallinto Hämeen tiepiiri Åkerlundinkatu 5B PL TAMPERE Puhelinvaihde

5 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla 3 ESIPUHE ESIPUHE Liikennevalvonnan yhteydessä suoritettavalla ajoneuvojen teknisen kunnon tarkastamisella on Suomessa pitkät perinteet. Toiminta kuuluu ensisijaisesti poliisille. Suomen teillä liikkuvien raskaiden hyötyajoneuvojen tarkastuksia edellyttävät EU:n direktiivit sekä Suomen lait ja asetukset. Tämän selvityksen tarkoituksena on laatia Hämeen tiepiirin toimintalinjat raskaan liikenteen tarkastukseen käytettävien alueiden kehittämiselle sekä määrittää tarkastustoimintaan kehitettäviä levähdys- ja pysäköimisalueita. Työ on laadittu Hämeen tiepiirin toimeksiannosta. Työ on käsitelty Hämeen tiepiirin johtoryhmässä, jossa on hyväksytty selvityksen tavoitteet ja periaatteet raskaan liikenteen tarkastusalueiden kehittämiselle. Työstä on käyty keskustelua myös Tiehallinnon Keskushallinnon suunnittelun kehittämisryhmässä. Suunnittelutyön ohjausryhmään ovat tilaajan puolelta kuuluneet: Arto Rajamäki Juha Sammallahti Heikki Ikonen Raija Reponen Teuvo Kela Tiehallinto, Hämeen tiepiiri Tiehallinto, Hämeen tiepiiri Tiehallinto, Hämeen tiepiiri Tiehallinto, Hämeen tiepiiri Tiehallinto, Keskushallinto Työn aikana on oltu tiiviissä vuorovaikutuksessa Hämeen työsuojelupiirin sekä Hämeenlinnan, Lahden ja Tampereen liikkuvan poliisin alueyksiköiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Suunnitelma on laadittu Tieliikelaitoksen Konsultoinnissa, jossa työstä ovat vastanneet DI Nina Mähönen ja tekn. yo Laura Hulkkonen. Suunnitelman laadunvarmistajana on toiminut DI Ari Vandell. Tampereella toukokuussa Tiehallinto Hämeen tiepiiri

6

7 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla 5 SISÄLTÖ Sisältö 1 TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET 7 2 AJONEUVOJEN TIENVARSITARKASTUKSET Tarkastuksia koskeva lainsäädäntö Tarkastusten suorittaminen Tarkastukset Hämeen tiepiirin alueella 12 3 SIDOSRYHMÄHAASTATTELUT Nykyisten levähdys- ja pysäköimisalueiden kehittäminen Uusien, pelkästään tienvarsitarkastukseen käytettävien alueiden rakentaminen moottoritiejaksoille 16 4 LEVÄHDYS JA PYSÄKÖIMISALUEIDEN KEHITTÄMISEN TOIMINTALINJAT 20 5 SOPIMUS SISÄASIANMINISTERIÖN POLIISIOSASTON JA TIEHALLINNON YHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ 21 6 HÄMEEN TIEPIIRIN TOIMINTALINJAT RASKAAN LIIKENTEEN TARKASTUSALUEIDEN KEHITTÄMISELLE Toimintalinjat Tekniset yksityiskohdat 24 7 KEHITETTÄVÄT KOHTEET 26 8 LIITTEET 30

8 6 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla

9 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla 7 TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET 1 TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET Tiehallinnon Keskushallinnon Liikenteen palveluissa on vuonna 2000 laadittu valtakunnalliset toimintalinjat levähdys- ja pysäköimisalueiden kehittämiselle. Hämeen tiepiirissä on vuonna 2000 valmistunut Hämeen tiepiirin tienvarsipalvelujen kehittämissuunnitelma , jossa on määritetty keskeiset periaatteet, tavoitteet ja suunnitelma Hämeen tiepiriin tienvarsipalvelujen ja yksittäisten alueiden kehittämisestä vuosille Raskaan liikenteen tarkastusalueet ovat pääsääntöisesti levähdys- ja pysäköimisalueita, joita viranomaiset käyttävät raskaan liikenteen tarkastuspaikkoina ja muuhun liikenteen valvontaan. Raskaan liikenteen tarkastuksia suoritetaan liikkuvan poliisin toimesta yhdessä tullin, katsastustoimen ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Raskaan liikenteen valvontatarve on viime vuosina lisääntynyt tuntuvasti. Tärkeimpiä syitä tähän ovat itäliikenteen kasvu, suomessa rekisteröityjen kuorma-autojen ja ajoneuvoyhdistelmien määrän lisääntyminen sekä EU:n asettamat valvontavelvoitteet. Kuva 1. Tarkastustilanne syksyllä 2004 (kuva Ilmo Jaatinen). Tämän työn tavoitteena on määrittää eri osapuolten (Tiepiiri, Hämeen työsuojelupiiri, Liikkuvan poliisin paikallisyksiköt sekä kuljetusyrittäjät) hyväksymät toimintalinjat raskaan liikenteen tarkastusalueille Hämeen tiepiirin päätieverkolla. Työssä on tarkoitus selvittää tiepiirissä vuonna 2000 laaditussa suunnitelmassa esitettyjen pysäköimis- ja levähdysalueiden soveltuvuutta raskaan liikenteen tarkastusalueiksi sekä määrittää raskaan liikenteen tarkastusalueina ylläpidettävät ja kehitettävät kohteet Hämeen tiepiirin päätieverkolla.

10 8 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla AJONEUVOJEN TIENVARSITARKASTUKSET 2 AJONEUVOJEN TIENVARSITARKASTUKSET 2.1 Tarkastuksia koskeva lainsäädäntö Liikennevalvonnan yhteydessä suoritettavalla ajoneuvojen teknisen kunnon tarkastamisella on Suomessa pitkät perinteet. Toiminta kuuluu ensisijaisesti poliisille. Liikkuva poliisi on suorittanut raskaan liikenteen valvontaa jo 50 vuoden ajan. Vuoden 2003 alussa tulivat voimaan EU:n edellyttämät ajoneuvojen vuosikatsastuksia täydentävät tekniset tienvarsitarkastukset kaikissa EU-maissa (2000/30/EY ja 2003/26/EY). Uusi ajoneuvolaki (1090/2002) sekä valtioneuvoston asetus (1245/2002) liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta edellyttävät kaikkien Suomen teillä liikkuvien raskaiden hyötyajoneuvojen tarkastuksia. Teknisessä tienvarsitarkastuksessa tarkastetaan tieliikenteessä käytetyn ajoneuvon kunto siltä osin kuin se vaikuttaa liikenneturvallisuuteen ja ympäristöön sekä rekisteriin merkityt tiedot (ajoneuvolaki 70 ). Ajoneuvon kuljettaja on velvollinen sallimaan tienvarsitarkastuksen suorittamisen. Jos ajoneuvon kuljettajan esittämä viimeisin määräaikaiskatsastusta koskeva todistus- tai äskettäin laadittu teknistä tienvarsitarkastusta koskeva raportti osoittavat, että jokin tarkastuskohde on suoritettu kolmen edellisen kuukauden aikana, kyseistä kohdetta ei tarkasteta uudelleen ilman perusteltua syytä. (ajoneuvolaki 71 ja asetus 19 ) Tekninen tienvarsitarkastus suoritetaan ilman ennakkoilmoitusta tieliikennelaissa tarkoitetulla tiellä. Tekniset tienvarsitarkastukset on suoritettava tasapuolisesti siten, että niistä ei aiheudun vaaraa tai kohtuutonta haittaa muulle liikenteelle taikka tarpeetonta viivytystä tai kohtuutonta haittaa tarkastettavalle. (ajoneuvolaki 72 ). Tekniset tienvarsitarkastukset suorittaa poliisi. Ajoneuvohallintakeskus järjestää tarkastuksiin ajoneuvojen teknisen asiatuntemuksen omaavan katsastusmiehen (ajoneuvolaki 74 ). Ajoneuvon tekninen tienvarsitarkastus voi sisältää yhden tai useamman seuraavista: pysähtyneenä olevan ajoneuvon kunnon silmämääräinen tarkastus; ajoneuvon teknisen kunnon, katsastusten suorittamisen ja muiden säännösten mukaisuuden osoittavien asiakirjojen tarkastus; ajoneuvon teknisen kunnon tarkastus (mm. jarrujärjestelmien ja pakokaasupäästöjen tarkistus). (2000/30/EY 4. artikla ja ajoneuvoasetus19 ). EU:n asettamien vaatimusten mukaan poliisin tulee vuosittain suorittaa raskaan liikenteen valvontaa Suomessa seuraavasti: vaarallisten aineiden kuljetusten tarkastusta tienvarsitarkastusta kuljettajien ajo- ja lepopäivien noudattamisen tarkastaminen ajopäivän osalta.

11 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla 9 AJONEUVOJEN TIENVARSITARKASTUKSET Ajo- ja lepoaikavalvontaa sekä ajopiirturin käyttöä koskevat EU-asetukset (3820/85/ETY, 3821/85/ETY sekä 88/599/ETY) edellyttävät tarkastuksien suorittamista sekä tiellä että yritysten tiloissa. Jäsenvaltioiden on toteutettava järjestelmä sekä tiellä että yritysten tiloissa tehtäviä asianmukaisia ja säännöllisiä tarkastuksia varten niin, että se koskee vuosittain merkittävää ja edustavaa osaa kaikista niistä kuljettajista, yrityksistä ja ajoneuvoista, jotka kuuluvat asetusten 3820/85/ETY, 3821/85/ETY soveltamisalaan. (88/599/ETY, 2. artikla) Jäsenvaltioiden on järjestettävä tarkastukset siten, että ne kattavat joka vuosi vähintään yhden prosentin em. asetusten soveltamisalaa kuuluvien ajoneuvojen kuljettajien työssäolopäivistä. Vähintään 15 prosenttia tarkastettujen työpäivien kokonaismäärästä on tarkastettava tiellä. (88/599/ETY, 2. artikla). Tiellä tehtävät tarkastukset on järjestettävä eri paikoissa, eri aikoina ja niiden on katettava riittävän laaja osa tieverkostosta tarkastuspaikkojen välttämisen vaikeuttamiseksi. Tiellä tehtävissä tarkastuksissa on tarkastettava päivittäiset lepoajat, tauot ja vuorokautiset lepoajat ja, jos selvästi ilmenee epäsäännöllisyyttä myös edeltävien päivien piirturilevyt, jotka on pidettävä ajoneuvossa. (88/599/ETY, 3. artikla) 2.2 Tarkastusten suorittaminen Poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaiset suorittavat ajoneuvoteknistä liikennevalvontaa joko yksin tai siten, että katsastuksia suorittavat henkilöt ja työsuojelutarkastajat ovat mukana asiantuntija-apuna. Raskaan liikenteen valvonnassa kiinnitetään huomiota ajoneuvon ja kuljettajan kuntoon, ylikuormiin ja kuorman sidontaan, ajo- ja lepoaikoihin, liikenneja kuljetuslupiin sekä erikoiskuljetusten ja vaarallisten aineiden kuljetusten määräysten noudattamiseen. Poliisi (tai tulli- tai rajavartiomies) pysäyttää ajoneuvon. Pysäyttäminen tapahtuu pääsääntöisesti poliisin antamin käsiohjausmerkein. Vilkasliikenteisillä teillä, kuten moottoriteillä ja muilla useampikaistaisilla teillä pysäyttäminen tapahtuu yleensä siten, että noin 500 metriä ennen tarkastusaluetta tien pientareella on poliisiajoneuvo vilkut päällä, metriä ennen tarkastuspaikkaa on ensimmäinen pysäyttäjä näyttämässä ennakkomerkkiä pysäyttämisestä ja hidastuskaistan alussa on toinen pysäyttäjä ohjaamassa ajoneuvoja tarkastusalueelle. Tien liikennemäärästä, nopeusrajoituksista ja keliolosuhteista riippuen ajoneuvojen pysäyttäminen saatetaan toteuttaa myös siirrettävän ohjausvaunun avulla ohjaamalla koko ajosuunnan liikennevirta käyttämään yhtä kaistaa ja poimimalla tarkastettavat ajoneuvot jonosta käsimerkein. Kolmas vilkkaimmilla tiejaksoilla käytetty tapa on lähteä poliisiautolla tai moottoripyörällä pysäytettävän ajoneuvon perään edelliseltä moottoritien rampilta ja näyttää pysäyttämismerkkiä ajoneuvosta käsin. Tiejakson nopeusrajoituksia ei yleensä ole alennettu (esimerkiksi siirrettävillä nopeusrajoitusmerkeillä) tarkastustoiminnan ajaksi.

12 10 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla AJONEUVOJEN TIENVARSITARKASTUKSET Kiihdytyskaista Tarkastusraportin kirjoittaminen, määräykset, muut toimenpiteet Välikaista (oja, viheralue) Ajoneuvon punnitus Tarkastuskaista Jarrujen tarkistus jarrudymamometrillä Ohituskaista Asiakirjojen tarkistus (mm. rekisteriote, ajopiirturi) Hidastuskaista Kuva 2. Periaatepiirros tarkastusalueesta. Kun ajoneuvo saapuu tarkastusalueelle, pyytää poliisi kuljettajalta tarvittavat asiakirjat, kuten rekisteriotteen ja ajopiirturilevyn. Mikäli ajoneuvo on katsastettu edellisen kolmen kuukauden aikana, eikä ole erityistä syytä epäillä muutoksia ajoneuvon kunnossa tai ylikuormaa, ei ajoneuvolle suoriteta varsinaista teknistä tienvarsitarkastusta vaan se päästetään jatkamaan matkaansa asiakirjojen tarkistamisen jälkeen. Normaalisti asiakirjojen tarkistamisen jälkeen katsastuksia suorittavan henkilön tehtävänä on tarkastaa ajoneuvon tekninen kunto, kuten jarrut, pakokaasujärjestelmät ja päästöt, ohjausjärjestelmä, valaisimet ja merkinantolaitteet, pyörät/renkaat, jousitus, alusta, nopeudenrajoitin sekä polttoaine- ja öljyvuodot. Tämän jälkeen ajoneuvo punnitaan, mikäli on aihetta epäillä ylikuormaa.

13 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla 11 AJONEUVOJEN TIENVARSITARKASTUKSET Kuva 3. Jarrujen tarkastus ja ajoneuvon punnitus (kuvat Ilmo Jaatinen ja Teknoscale Oy). Poliisi-, tulli- tai rajavartiomies päättää ajoneuvossa ilmenneiden vikojen ja puutteellisuuksien johdosta tehtävistä toimenpiteistä ja niiden kiireellisyydestä. Tarkastuksen pohjalta ajoneuvo saatetaan määrätä korjattavaksi, uudelleen katsastettavaksi tai jopa ajokieltoon ja kuorma saatetaan määrätä kevennettäväksi. Työsuojelupiirien edustajat vastaavat ajo- ja lepoaikojen tarkastamisista. Selvityksen pohjalta kuljettaja saatetaan määrätä vuorokausilevolle. Tienvarsitarkastuksessa laaditaan tarkastusraportti, josta kuljettaja saa oman kappaleensa. Tarkastukset tilastoidaan EU:lle kahden vuoden välein. Katsastustoimipaikat, työsuojeluviranomaiset sekä poliisi, tullilaitos ja rajavartiolaitos sopivat keskenään valvontatapahtumien järjestämisestä.

14 12 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla AJONEUVOJEN TIENVARSITARKASTUKSET 2.3 Tarkastukset Hämeen tiepiirin alueella Hämeen tiepiirin alueella ajoneuvojen tienvarsitarkastuksia suorittavat pääasiassa Hämeenlinnan, Lahden ja Tampereen liikkuvien poliisien yksiköt (kuva 4) yhdessä Hämeen työsuojelupiirin ja alueella toimivien katsastustoimen edustajien kanssa. Lisäksi tarkastustoimintaa tehdään vähäisemmässä määrin myös paikallispoliisien toimesta. Kuva 4. Liikkuvan poliisin alueyksiköt Hämeen tiepiirin alueella. Vuonna 2004 raskaan liikenteen tienvarsitarkastuksia suoritettiin Hämeen tiepiirin alueella liikkuvan poliisin toimesta yhteensä noin työtuntia, eli noin 6,8 henkilötyövuotta. Ajo- ja lepoaikatarkastuksia vuoden aikana suoritettiin noin 7000, ajoneuvopunnituksia noin 800, teknisiä tienvarsitarkastuksia (sis. mm. jarrujen tarkastuksen) noin 1500 sekä vaarallisten aineiden kuljetusten tarkistuksia hieman alle 300 kappaletta. Tarkastusmäärät jakautuivat alueyksiköittäin taulukon 1 mukaisesti.

15 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla 13 AJONEUVOJEN TIENVARSITARKASTUKSET Taulukko 1. Tunnuslukuja vuodelta 2004 raskaan liikenteen tarkastustoiminnasta Hämeen tiepiirin alueella. Hämeenlinna Lahti Tampere Raskaan liikenteen valvontaan käytetyt työtunnit / henkilötyövuodet Raskaan liikenteen tarkastuksia suorittavan henkilöstön määrä 3018 h / 1,84 htv 4650 h / 2,85 htv 3500 h / 2,1 htv Ajo- ja lepoaikatarkastukset 1437 kpl 3437 kpl 2087 kpl Ajoneuvopunnitukset 225 kpl 390 kpl 364 kpl Tekniset tienvarsitarkastukset 348 kpl 581 kpl 568 kpl Vaarallisten aineiden kuljetusten tarkastuspöytäkirjat 92 kpl 83 kpl 100 kpl Vuosien 2003 ja 2004 aikana katsastustoimen suorittamia teknisiä tienvarsitarkastuksia tehtiin koko Suomen tieverkolla yhteensä kappaletta. Puutteita havaittiin 32 % ajoneuvoista ja ajokieltoon määrättiin 2 % tarkastetusta ajoneuvoista. Ajo- ja lepoaikatarkastuksia työsuojeluviranomaisten toimesta koko maan tieverkolla tehtiin vuosien 2003 ja 2004 aikana yhteensä kuljettajalle. Tarkastusten perusteella ajoaika-, tauko- ja lepoaikarikkomuksia havaittiin noin 13 % kuljettajista. Ajon keskeyttämiseen johti noin 2 % tarkastuksista. Suomessa ei ole teiden varsilla varsinaisia ajoneuvojen tarkastukseen tarkoitettuja tarkastuspisteitä. Tienvarsitarkastukset suoritetaan pääosin bussipysäkeillä ja teiden levennyksillä sekä Tiehallinnon ylläpitämillä pysäköimisja levähdysalueilla. Hämeen tiepiirin tienvarsipalveluiden kehittämissuunnitelmassa vuoden 2010 tavoiteverkolla on noin 280 pysäköimisaluetta ja 35 levähdysaluetta, jotka ovat tarkoitettu kaikille tienkäyttäjille. Tiehallinnon tierekisteritietojen mukaan Hämeen tiepiirin valta- ja kantatieverkolla oli vuonna 2004 yhteensä 146 pysäköimis- ja 29 levähdysaluetta.

16 14 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla SIDOSRYHMÄHAASTATTELUT 3 SIDOSRYHMÄHAASTATTELUT Työn aikana haastateltiin Liikkuvan poliisin paikallisyksiköiden ja ylijohdon, Hämeen työsuojelupiirin, ajoneuvohallintakeskuksen, katsastustoimen ja Hämeen tiepiirin edustajia sekä tarkastustyössä käytettävien laitteiden valmistajia ja maahantuojia. Haastateltujen henkilöiden nimet on esitetty liitteessä 1. Haastatelluilta selvitettiin nykyisin Hämeen tiepiirin päätieverkolla tienvarsitarkastukseen yleisesti käytettyjä alueita ja niiden mahdollisia kehittämistarpeita. Haastatteluiden avulla pyrittiin kartoittamaan toiminnan sujuvuuden ja työturvallisuuden sekä liikenneturvallisuuden kannalta kriittiset tekijät ja kehittämistarpeet sekä tiejaksoilla, joissa alueet sijaitsevat että varsinaisilla alueilla. Haastatteluiden pohjalta nousi selkeitä kehittämistarpeita nykyisten levähdys- ja pysäköimisalueiden osalta. Tämän lisäksi haastatteluissa toivottiin erityisesti moottoritiejaksoille rakennettavan uusia, erikseen poliisin suorittamaan tienvarsivalvontaan varattuja alueita. Alueiden käytön ei katsota rajautuvat vain raskaiden ajoneuvojen tarkastuksiin, vaan poliisi pystyisi hyödyntämään erilisiä alueita myös muussa liikennevalvonnassa. 3.1 Nykyisten levähdys- ja pysäköimisalueiden kehittäminen Kaikissa haastatteluissa korostui erityisesti työturvallisuus- ja liikenneturvallisuusnäkökohdat. Jotta alueelle ohjaaminen ja ajoneuvojen pysäyttäminen olisi turvallista, eikä muun liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta vaaranneta tarpeettomasti, toivottiin tienvarsitarkastusalueiden sijaitsevan pystygeometrialtaan tasaisella tiejaksolla. Tällöin ajoneuvojen vauhtia ei tarvitse pysäyttää alamäessä ja niiden ei tarvitse alueelta lähtiessään kiihdyttää ylämäkeen. Näkyvyyden tarkastusalueen liittymistä kumpaankin suuntaan toivottiin olevan riittävän pitkät, jottei alueelle tultaessa tarvitse äkillisesti jarruttaa ja jotta alueelta tielle lähdettäessä ei vaaranneta muuta liikennettä. Tarkastusalueelle tultaessa ja sieltä lähdettäessä toivottiin olevan riittävän pitkät hidastus- ja kiihdytyskaistat. Liittymän tulee olla myös muutoin riittävän laaja raskaiden ajoneuvojen kääntymiseen. Erityisen tärkeänä pidettiin sitä, että tarkastusalue on samassa korkeudessa tiejakson kanssa, jotta ajoneuvot pääsevät talviaikaan liukkaudesta huolimatta sujuvasti takaisin liikenteeseen. Jos näkemät alueen läheisyydessä ovat liian lyhyet tai jos ajoneuvoja joudutaan pysäyttämään alamäessä, on vaarana että muu liikenne säikähtää pysähtymismerkkiä näyttävää poliisia, jarruttaa tai toimii muutoin ennalta arvaamattomasti ja tällöin esimerkiksi peräänajojen riski kasvaa merkittävästi. Sekä liikenneturvallisuus- että työturvallisuusnäkökohdista pidettiin tärkeänä, että alueet olisivat erotettu tiejaksosta välikaistalla. Toiminnan tehokkuuden kannalta alueen toivottiin olevan kooltaan sellainen, että siellä pystytään tarkastamaan samanaikaisesti vähintään neljä perävaunullista ajoneuvoa kerrallaan (kuva 2, sivu 10). Koska kaikkia alueelle pysäytettäviä ajoneuvoja ei ole tarkoituksenmukaista tarkastaa ilman perusteltua syytä, tulisi alueella olla läpiajo- tai ohitusmahdollisuus.

17 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla 15 SIDOSRYHMÄHAASTATTELUT Tarkastettavien ajoneuvojen lisäksi alueelle tulisi mahtua tarkastustoimintaa suorittavien henkilöiden autot sekä jarrudynamometrin kuljetusauto. Lisäksi tarkastusalueella tulisi olla mahdollisuus ylikuorman purkuun ja siirtokuormausten tekoon. Edellä mainituista seikoista johtuen alueen katsottiin olevan tehokkaan toiminnan kannalta riittävä, jos se on kooltaan vähintään 10 metriä leveä ja 150 metriä pitkä tai vähintään 15 metriä leveä ja 110 metriä pitkä. Alueen ympärillä toivottiin olevan myös puustoa suojaamassa tuulelta. Koska raskaan liikenteen kuljetuksista suuri osa tapahtuu öisin ja pimeän aikaan, pyritään myös tarkastuksia suorittamaan ilta- ja yöaikaan. Tällöin tarkastusta suorittavien henkilöiden työturvallisuuden varmistamiseksi ja tarkastuksen onnistumiseksi alueilla toivottiin olevan pimeän aikana riittävän hyvä valaistus. Valaistuksen rakentamisen kustannukset pysäköimis- tai levähdysalueen kohdalle ja tielle noin 200 metriä alueesta kumpaankin suuntaan ovat noin euroa. Pelkästään alueen valaistuksen rakentamiskustannukset ovat noin euroa. Edullisempi vaihtoehto valaistuksen järjestämiseen on siirrettävien, aggregaatilla toimivien valaisimien hyödyntäminen (kuva 5). Yhden valaisimen hankintakustannukset teleskooppijalustoineen ovat noin euroa. Kuva 5. Siirrettävä valaisin (kuva Peter Berghaus GmbH). Ajoneuvojen punnitus- ja jarrujen tarkastustoimintaa varten pidettiin tärkeänä, että alueen päällyste on hyväkuntoinen ja että alue olisi mahdollisimman vaa assa niin pituus- kuin leveyssuunnassakin, jottei painovoima vedä ajoneuvoja jarrutarkastusten aikana sivuun ja punnitustulokset ovat luotettavia. Laitevalmistajien mukaan alueiden suositeltava pituuskaltevuus on maksimissaan 1 % ja sivukaltevuus maksimissaan 2 %.

18 16 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla SIDOSRYHMÄHAASTATTELUT Tarkastustoimintaa suorittavien henkilöiden taholta esitettiin toiveena, että alueella ei olisi ravintolaa, kahvilaa tai muuta kaupallista toimintaa suorittavaa yritystä, koska tällöin tarkastusajankohtina aiheutetaan merkittävää haittaa liiketoiminnalle ja toisaalta muut alueelle tulevat ajoneuvot häiritsevät tarkastustyötä. Ahtaissa paikoissa on myös vaarana, että alueella levähdysalueen jalankulkijat jäävät raskaiden ajoneuvojen kuljettajilta huomaamatta huomion keskittyessä viranomaisiin. Vähimmäisedellytyksenä pidettiin, että alueella olisi mahdollista erottaa tarkastusalue ja muiden ajoneuvojen käyttämä levähdyspaikka. Alueen kunnossapitoa toivottiin talviaikana kehitettävän siten, että ennen erikseen sovittavia tarkastusajankohtia alue suolataan ja aurataan tasaiseksi niin, että sillä ei ole riskiä jäätyä polanteille tarkastusaikana. Muutoin vaakaja jarrudynamometritoimintaa on lähes mahdotonta suorittaa. Tarkastuspäivinä alue, liittymät ja hidastuskaistat toivottiin hiekoitettavan tavallista tehokkaammin. 3.2 Uusien, pelkästään tienvarsitarkastukseen käytettävien alueiden rakentaminen moottoritiejaksoille Poliisi, työsuojelutarkastajat ja katsastustoimen edustajat ovat todenneet tarpeen erikseen tekniseen tienvarsitarkastukseen varattujen alueiden toteuttamisesta moottoritiejaksoille, joissa raskaan liikenteen määrä on suuri ja vaatimukset tarkastusalueen liikennejärjestelyille erityisesti liikenneturvallisuus-, liikenteen sujuvuus ja työturvallisuusnäkökohdista muuta tieverkkoa kovemmat. Toisaalta haastatteluissa nousi esiin myös eriäviä mielipiteitä erillisten tarkastusalueiden rakentamiselle ja niiden aiheuttamille epäsuotuisille seurauksille, kuten raskaan liikenteen siirtyminen käyttämään rinnakkaisteitä ja jopa katuverkkoa. Tässä kappaleessa on kuvattu nykyisten alueiden kehittämistarpeita täydentävät tai niistä poikkeavat toiveet erillisten tarkastusalueiden kehittämiselle. Näkemän tarkastusalueen liittymästä saapumissuuntaan toivottiin olevan vähintään 500 metriä, jottei alueelle tultaessa ja sieltä lähdettäessä vaaranneta muuta liikennettä. Alueelle ohjaaminen tulisi pystyä tekemään vaivatta ja turvallisesti mahdollisimman pienellä henkilömäärällä. Tavoitteena on, että raskaat ajoneuvot voitaisiin ohjata erilliselle hidastuskaistalleen, josta ne ohjataan edelleen tarkastusalueelle. Alueelta poistuville ajoneuvoille tulisi olla oma kiihdytyskaista ennen palaamista muun liikenteen joukkoon. Pitkällä aikajänteellä alueelle ohjaamisessa toivottiin voitavan hyödyntää liikenteen telematiikkaa. Muuttuvien ohjauslaitteiden avulla raskas liikenne ohjataan käyttämään hidastuskaistaa, jonka nopeus alennetaan muuttuvilla nopeusrajoitusmerkeillä 60 km/h:iin, muiden kaistojen nopeusrajoitus lasketaan keliolosuhteista ja tiejaksosta riippuen 80 tai 100 km/h:iin. Tarkastusalueelta käytettävien ohjauslaitteiden avulla opastetaan raskas liikenne tarkastuspisteeseen. Ohjaus tapahtuu siten, että ajoneuvoja otetaan alueelle nuolimerkeillä vain, jos siellä on tilaa. Muutoin ajoneuvot ohjataan jatkamaan eteenpäin ja palata kiihdytyskaistan kautta takaisin muun liikennevirran sekaan.

19 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla 17 SIDOSRYHMÄHAASTATTELUT Tarkastusalue Kuva 6. Periaatekuva esimerkiksi Saksassa käytetystä telematiikkaohjauksesta (laitekuvat Swarco Oy). Telematiikkaohjauksen kustannukset riippuvat mm. käytettävästä laitetekniikasta, ohjausjärjestelmästä, kaapeloinnin pituudesta ja maastosta. Tierakennustöiden aikana telematiikkaohjauksen kustannusarvio on noin euroa, valmiiseen tieympäristöön rakennettaessa yli euroa. Tarkastusalueen rakentamisen kustannukset valmiiseen moottoritieympäristöön ovat noin euroa, josta itse tarkastusalueen osuus on noin euroa sekä hidastus- ja kiihdytysramppien rakentamisen kustannukset noin euroa. Taulukko 2. Telematiikkaohjauksen alustava kustannusarvio /alue. Kustannusarvio Liikennemerkit Sähkö/Tietoliikennekaappi Sähköliittymä laitteille Kaapelointi tiealueen ulkopuolella ( sähkö- ja telekaapeli) Ohjausjärjestelmä Muut kustannukset YHTEENSÄ Laitteiden käyttökustannukset (ohjaus, sähkö ja huolto) /a

20 18 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla SIDOSRYHMÄHAASTATTELUT Edullisempi vaihtoehto telematiikkaohjaukselle on siirrettävän ohjausvaunun käyttö, jolla muuttuvia liikennemerkkejä hyödyntäen hidastetaan tarvittaessa saapumissuunnan ajonopeudet riittävän alas ja ohjataan raskas liikenne käyttämään tien oikean puoleista kaistaa ja muut ajoneuvot vasenta kaistaa. Tällöin raskaat ajoneuvot saadaan poimittua liikennevirrasta nykyistä turvallisemmin. Kuva 7. Esimerkkikuva ohjausvaunusta muuttuvin liikennemerkein, oheinen merkki hieman eri käyttötarkoitukseen (kuva Nissen). Liikenteen ohjauksellisesta näkökulmasta, sujuvuus- ja turvallisuusseikat huomioiden pidettiin erillistä, moottoritien varteen toteutettavaa tarkastusaluetta eritasoliittymän yhteyteen ns. bussipysäkkiperiaatteella toteutettavia alueita parempina. Erilliselle moottoritien varteen rakennettavalle alueelle raskaan liikenteen ohjaaminen päävirrasta tapahtuu turvallisemmin ja vähemmällä työvoimalla sekä poliisin käsimerkeillä että telematiikkaa hyödyntäen. Eritasoliittymän ramppien yhteyteen toteutettavilla alueilla saattaa ongelmia aiheutua siitä, että niin nousu- kuin laskurampillakin on usein runsaasti muuta liikennettä, joiden sujuvuus häiriintyy alueelle ohjattavista raskaista ajoneuvoista. Tällöin myös konfliktien riski kasvaa.

21 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla 19 SIDOSRYHMÄHAASTATTELUT Tarkastusalue Tarkastusalue Kuva 8. Periaatepiirros eritasoliittymän yhteyteen toteutettavista tarkastusalueista. Alueiden tulisi olla rakennettu täysin erilleen moottoritiestä. Uusille, pelkästään tienvarsitarkastukseen rakennettaville alueille toivottiin mahtuvan kerrallaan 5-10 perävaunullista ajoneuvoa sekä tarkastustoimintaa suorittavien henkilöiden autot. Jarrudynamometrille toivotaan rakennettavan ura, johon dynamometrin voi asentaa alueen pinnan tasolle. Tällöin dynamometri pysyisi nykyistä paremmin paikallaan tarkastuksen aikana. Alueelle rakennettava noin kahden ajoneuvon mittainen katos poistaisi nykyisen tarkastustoiminnan keskeisimmät työsuojelulliset ja tekniset ongelmat. Tällä hetkellä tarkastustoiminta suoritetaan sään armoilla, jolloin sade ja viima ovat paitsi työsuojelullisia ongelmia, haittaavat myös sääolot ajopiirturilevyjen tarkistamista ja tarkastusraporttien kirjoittamista. Lisäksi haastateltavat pitivät tärkeänä, että alue olisi suljettavissa esimerkiksi puomein, jotta sinne ei tarpeettomasti aja muuta liikennettä ja tällöin sinne voidaan jättää tarvittaessa laitteita säilytettäväksi.

22 20 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla LEVÄHDYS- JA PYSÄKÖIMISALUEIDEN KEHITTÄMISEN TOIMINTALINJAT 4 LEVÄHDYS JA PYSÄKÖIMISALUEIDEN KEHITTÄMISEN TOIMINTALINJAT Vuonna 2000 Tiehallinnon Keskushallinnon Liikenteen palveluissa laaditun levähdys- ja pysäköimisalueiden kehittämisen toimintalinjojen tarkoituksena on ollut yhtenäistää tiepiirien tavoitteet ja käytännöt levähdys- ja pysäköimisalueiden kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja kunnossapidossa. Pysäköimisalueella tarkoitetaan tiehen kuuluvaa aluetta tai liitännäisaluetta, joka on tarkoitettu pysäköimiseen ja lyhytaikaiseen levähtämiseen. Tielain ja -asetuksen mukaan pysäköimisalueelle saa sijoittaa vain vähäisiä laitteita ja rakennelmia. Levähdysalue on tiehen kuuluva liitännäisalue, joka on tarpeen tienkäyttäjien lepoa ja ravitsemista tai ajoneuvojen huoltoa varten. Korkeatasoisimpia levähdysalueita nimitetään palvelualueiksi. Tiehallinto järjestää palvelualueille liikenneyhteydet sekä pysäköinti- ja ulkoilualueet ja yksityinen yrittäjä huoltoaseman sekä kahvila-ravintolan. Kehittämistoimenpiteiden kohdentaminen ensisijaisesti tärkeimmälle päätieverkolle Levähdys- ja pysäköimisalueiden kehittämisen toimintalinjoissa on esitetty, että kehittämistoimenpiteitä kohdistetaan ensisijaisesti tärkeimmälle päätieverkolle, jossa tarjotaan minuutin ajomatkan välein levähdys-, tai pysäköimisalue tai yksityisen ylläpitämä palvelu. Runkoverkon ulkopuolella levähdysalueita kehitetään ensisijaisesti pitkämatkaisen liikenteen käyttämällä verkolla, matkailuliikenteen suosimilla reiteillä sekä raskaan liikenteen paljon käyttämillä reiteillä. Palvelualueiden sopiva välimatka on noin 50 kilometriä. Palvelutason ja viitoituksen yhdenmukaistaminen Levähdys ja pysäköimisalueet ryhmitellään niiden tarjoaman palvelutason mukaan. Alueen on täytettävä levähdys- tai pysäköimisalueen palvelutason laatuvaatimukset, jotta se voidaan viitoittaa ko. tunnuksella. Levähdys- ja pysäköimisalueiden rakentaminen ja hoito ovat Tiehallinnon vastuulla. Alueiden talvihoidon lähtökohtana on, että hoitoluokka on sama kuin tien hoitoluokka. Tällöin alueet hoidetaan pääsääntöisesti ympäri vuoden. Jos aluetta ei hoideta talvella, on se varustettava Ei talvikunnossapitoa merkillä ja opastusmerkit on peitettävä. Liikenneturvallisuuden parantaminen Toimintalinjojen mukaan levähdys- ja pysäköimisalueiden liikenneturvallisuutta esitetään parannettavan liittymien kaistajärjestelyin, valaistuksella ja näkemäolosuhteita parantamalla. Levähdys- ja pysäköimisalueiden liittymäjärjestelyt tulee toteuttaa mahdollisimman selviksi niiden liikenneturvallisuuden ja helppokäyttöisyyden parantamiseksi. Alueiden ennakkoviitoitus sijoitetaan riittävän etäälle alueesta.

23 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla 21 SOPIMUS SISÄASIAINMINISTERIÖN POLIISIOSASTON JA TIEHALLINNON YHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ Toimintalinjojen mukaan alueiden kehittämisessä tulee ottaa huomioon viranomaisten tarpeet raskaan liikenteen valvontaan. Tällaisia tarpeita ovat esimerkiksi ajoneuvojen tekninen tienvarsitarkistaminen sekä ajo- ja lepoaikojen ja vaarallisten aineiden kuljetusten valvonta. Ajoneuvojen pysäyttäminen on voitava tehdä turvallisesti, jolloin korostuvat erityisesti alueiden liittymäjärjestelyt. Levähdys- ja pysäköimisalueiden tarve ja soveltuvuus raskaan liikenteen valvontaan selvitetään tiepiireittäin yhteistyössä vastuutahojen kanssa. 5 SOPIMUS SISÄASIANMINISTERIÖN POLIISIOSASTON JA TIEHALLINNON YHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ Poliisin ja tieviranomaisten kesken on tehty yhteistyötä usean vuosikymmenen ajan liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Yhteistyön tiivistämiseksi on laadittu sekä poliisin liikenneturvallisuusstrategian, Tiehallinnon vision ja tavoitteiden sekä liikenneturvallisuuden toimintalinjojen tukema yhteistyösopimus sisäasiainministeriön poliisiosaston ja Tiehallinnon yhteistyön kehittämisestä. Sopimuksen puitteissa yhteistyönä kehitettäviä asioita ovat automaattiseen valvontaan liittyvät asiat, nopeustietojen toimittaminen, liikenneonnettomuustietojen toimittaminen, poliisin tienvarsitarkastusten ja valvonnan huomioon ottaminen Tiehallinnon toimissa, osallistuminen kuntien liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä tiedonkulku. Poliisin suorittaman tienvarsitarkastusten ja valvonnan huomioon ottamisen osalta Tiehallinnon toimissa on sovittu: Tienpidossa huolehditaan raskaiden ajoneuvojen tarkastukseen ja punnituspaikoiksi soveltuvien levennysten ja levähdysalueiden talvihoidosta. Talvihoidon tilaamisessa kunnossapitäjän edellytetään reagoivan nopeasti poliisin niin pyytäessä. Kesän myyntitoiminnalle levähdysalueille lupia myönnettäessä Tiehallinto huolehtii myös poliisin tilatarpeista ajoneuvojen tarkastamisessa. Nykyisellään Hämeen tiepiirin alueella on erittäin harvoin pyydetty poliisin toimesta virka-apupyyntöinä tarkastusalueiden kunnossapitoa mm. lumen poistoa, aurausta ja hiekoitusta.

24 22 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla HÄMEEN TIEPIIRIN TOIMINTALINJAT RASKAAN LIIKENTEEN TARKASTUSALUEIDEN KEHITTÄMISELLE 6 HÄMEEN TIEPIIRIN TOIMINTALINJAT RASKAAN LIIKENTEEN TARKASTUSALUEIDEN KEHITTÄMISELLE Hämeen tiepiirin toimintalinjat raskaan liikenteen tarkastusalueiden kehittämiselle pohjautuvat valtakunnallisiin levähdys- ja pysäköimisalueiden kehittämisen toimintalinjoihin, Poliisin ja Tiehallinnon yhteistyösopimukseen sekä Hämeen tiepiirin, Liikkuvan poliisin paikallisyksiköiden, Hämeen työsuojelupiirin, katsastustoimen edustajien sekä raskaan liikenteen edustajien haastatteluihin. 6.1 Toimintalinjat Hämeen tiepiirin raskaan liikenteen tarkastusalueiden toimintalinjojen lähtökohtana on valtakunnallisten toimintalinjojen mukaisesti nykyisten levähdysja pysäköintialueiden hyödyntäminen ja kehittäminen pienin toimenpitein tarkastustoimintaan soveltuviksi. Tiepiirin näkemyksenä on, että näiden alueiden monitoimikäyttö on taloudellisesti järkevin toimintamalli. Lisäksi tarkastustoimintaan pyritään osoittamaan mahdollisuuksien mukaan varalaskupaikkoja ja muita jo tehtyjä levikkeitä. Tienpitäjän toimesta ei rakenneta erillisiä, pelkästään raskaan liikenteen tienvarsitarkastustoimintaan varattuja alueita yleisten teiden varsille. Uusien eritasoliittymien suunnittelun yhteydessä voidaan tapauskohtaisesti ottaa huomioon pysäköimis- ja/tai tarkastusalueiden rakentaminen, mikäli muuta soveltuvaa paikkaa ei löydy. Jo olemassa oleville eritasoliittymäalueille alueita ei jälkikäteen tulla toteuttamaan. Tarkastusalueiden sopiva välimatka valta- ja kantatieverkolla on noin kilometriä, kuitenkin siten, että kaikilla merkittävillä kaupunkien välisillä raskaan liikenteen kuljetusreiteillä on vähintään yksi vähimmäisvaatimukset täyttävä tarkastuspaikka. Paikan valinnassa tulee huomioida alueen sijainti tieverkolla niin, ettei aluetta ole mahdollista kiertää helposti esimerkiksi rinnakkaistietä tai katuverkkoa käyttäen. Levähdys- ja pysäköimisalueiden toimintalinjojen mukaisesti alueiden talvihoidon lähtökohtana on, että hoitoluokka on sama kuin tien hoitoluokka. Tällöin alueet hoidetaan pääsääntöisesti ympäri vuoden saman tasoisesti kuin tiejakso, jonka varrella ne sijaitsevat. Raskaan liikenteen tarkastustoimintaan yleinen kunnossapitotaso ei aina ole kuitenkaan riittävä, sillä toiminnan sujuvuuden ja jarrutarkastusten luotettavuuden kannalta on tärkeää, että alue ei pääse jäätymään tarkastuspäivän aikana. Kunnossapitoa tarkastustoimintaan varatuilla alueilla kehitetään siten, että erikseen poliisin tienpitäjälle ilmoittamina tai muutoin sovittavia ajankohtia alue suolataan ja aurataan tasaiseksi niin, että sillä ei ole riskiä jäätyä polanteille tai kerätä sohjoa. Tarkastuspäivinä alue, liittymät ja hidastuskaistat myös hiekoitetaan tavallista tehokkaammin sekä varmistetaan ettei liittymään ole muodostunut lumivallia. Erityiset sovittujen alueiden kunnossapitovaatimukset huomioidaan hoitourakkasopimuksissa ja edellytetään että kunnossapitäjät reagoivat nopeasti poliisin niin pyytäessä.

25 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla 23 HÄMEEN TIEPIIRIN TOIMINTALINJAT RASKAAN LIIKENTEEN TARKASTUSALUEIDEN KEHITTÄMISELLE Poliisi Poliisi ilmoittaa virka-apupyyntönä sovittujen alueiden kunnossapitotarpeesta liikennekeskukseen viranomaislinjan tai VIRVE-verkon kautta. Tiehallinnon liikennekeskus Tiehallinnon tiemestari Liikennekeskus välittää pyynnön urakoitsijalle, joka hoitaa alueen kunnossapidon sovittuna ajankohtana. Liikennekeskus ilmoittaa pyynnöstä myös Tiehallinnon tiemestarille. Urakoitsija Kuva 9. Sovittujen alueiden kunnossapitopyyntö. Sovittujen levähdys- ja pysäköimisalueiden kunnossapito erikseen sovittuina tarkastusajankohtina hoidetaan siten, että poliisi ilmoittaa alueiden kunnossapitotarpeesta Tiehallinnon liikennekeskukseen viranomaislinjan tai VIRVE -verkon kautta. Kunnossapitopyyntö voidaan ilmoittaa poliisin tekemän tienvarsitarkastusaikataulun laatimisen yhteydessä tai tarpeen vaatiessa esimerkiksi edellisenä arkipäivänä. Liikennekeskus välittää kunnossapitopyynnön tiejaksosta vastaavalle urakoitsijalle, joka urakkasopimuksen puitteissa laskuttaa tiepiiriä erillisestä täsmäkunnossapidosta. Liikennekeskus ilmoittaa kunnossapitopyynnöstä myös Tiehallinnon tiemestarille. Päällystystöiden yhteydessä huomioidaan mahdolliset epäkohdat ja korjaustarpeet sovittujen levähdys- ja pysäköimisalueiden tasaisuudessa ja geometriassa. Kausiluonteiselle myyntitoiminnalle lupia myönnettäessä tiepiiri huolehtii myös poliisin tilatarpeista ajoneuvojen tarkastamisessa. Mikäli tarkastuspaikkana käytettävällä alueella on ravintola, kahvila tai muita ympärivuotisia kaupallisia toimintoja suorittavia yrityksiä, tulee alueella olla erotettavissa tarkastusalue ja muiden ajoneuvojen käyttämä levähdyspaikka. Uusien yrittäjien sopimusehdoissa mainitaan, että aluetta käytetään myös poliisin suorittamaan liikennevalvontaan. Luvussa 7 on esitetty alustava lista ja priorisointi liikkuvan poliisin alueyksiköittäin tarkastustoimintaan kehitettävistä pysäköimis- ja levähdysalueista sekä muista toimintaan soveltuvista kohteista. Tiepiiri parantaa alueita ja niiden lähialueen tiejärjestelyitä tienpidon määrärahojen puitteissa.

26 24 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla HÄMEEN TIEPIIRIN TOIMINTALINJAT RASKAAN LIIKENTEEN TARKASTUSALUEIDEN KEHITTÄMISELLE 6.2 Tekniset yksityiskohdat Jotta alueelle ohjaaminen ja ajoneuvojen pysäyttäminen on turvallista, eikä muun liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta tarpeettomasti vaaranneta, tulisi tienvarsitarkastusalueiksi valittavien kohteiden sijaita mahdollisimman tasaisella tiejaksolla. Tällöin painavien ja hitaasti kiihtyvien ajoneuvojen vauhtia ei tarvitse pysäyttää alamäessä ja niiden ei tarvitse alueelta lähtiessään kiihdyttää ylämäkeen. Näkyvyyden tarkastusalueen liittymistä kumpaankin suuntaan tulisi olla riittävä. Saapumissuuntaan näkemien tulisi olla nopeusrajoituksesta riippuen noin metriä, jotta alueelle tultaessa ei tarvitse äkillisesti jarruttaa ja jotta alueelta tielle lähdettäessä ei vaaranneta muuta liikennettä. Mikäli alueita suunnitellaan eritasoliittymien yhteyteen, tulee suunnittelutyön aikana huomioida liikenteen ohjaus-, sujuvuus- ja turvallisuusnäkökohdat. Erityisesti näihin seikkoihin tulee kiinnittää huomiota kiihdytysrampeille kaavailtujen alueiden osalta. Sisäänajo alueelle on suunniteltava siten, että ajoneuvojen nopeudet laskevat turvalliselle tasolle saavuttaessa alueelle. Liittymän tulee kuitenkin olla riittävän laaja raskaiden ajoneuvojen kääntymiseen. Tiejaksoilla, joissa liikennemäärä on suuri ja ajonopeudet korkeita, saattaa olla tarpeen toteuttaa liittymään erillinen kääntymiskaista. Vilkkaimmilla pääteillä tarkastusalueelle erkaneminen ja sieltä liikenteen sekaan liittyminen tulisi pystyä hoitamaan erillisten erkanemis- ja liittymiskaistojen kautta. Jos alueelle ei johda erillisiä hidastus- ja kiihdytyskaistoja, tulee tarkastusalueen sijaita samassa korkeudessa tiejakson kanssa, jotta ajoneuvot pääsevät talviaikaan mahdollisesta liukkaudesta huolimatta sujuvasti takaisin liikenteen sekaan. Päällystystöiden yhteydessä pitää varmistaa että tiejakso ei nouse levähdysaluetta korkeammalle, vaan alue päällystetään samanaikaisesti tiejakson kanssa. Kunnossapitotoimenpiteiden johdosta liittymään ei saa muodostua lumivallia. Sekä liikenneturvallisuus- että työturvallisuusnäkökohdat huomioiden raskaan liikenteen tienvarsitarkastusalueet tulee olla erotettu tiejaksosta välikaistalla, joka voi olla esimerkiksi kiveys, oja tai viheralue. Välialue suojaa tarkastusalueella olevia päätien liikenteen aiheuttamalta häiriöltä.

27 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla 25 HÄMEEN TIEPIIRIN TOIMINTALINJAT RASKAAN LIIKENTEEN TARKASTUSALUEIDEN KEHITTÄMISELLE Kuva 10. Alueen erottaminen tiestä on tärkeää sekä liikenneturvallisuus- että työturvallisuusnäkökohdasta. Kooltaan alueen tulee olla sellainen, että siellä pystytään tarkastamaan vähintään yksi perävaunullinen ajoneuvo kerrallaan. Tavoitteena kuitenkin on, että alueelle mahtuu vähintään neljä perävaunullista ajoneuvoa kerrallaan. Koska kaikkia alueelle pysäytettäviä ajoneuvoja ei ajoneuvolain 71 ja -asetuksen 19 mukaan ole tarkoituksenmukaista tarkastaa ilman perusteltua syytä, tulee alueella olla läpiajo/ohitusmahdollisuus. Tarkastettavien ajoneuvojen lisäksi alueelle tulee mahtua tarkastustoimintaa suorittavien henkilöiden autot sekä jarrudynamometrin kuljetusauto. Mikäli tiejaksoa, jolla tarkastustoimintaan soveltuva levähdys- tai pysäköimisalue sijaitsee ei ole valaistu, ei myöskään alueelle rakenneta valaistusta. Jos päätiellä on valaistus alueen kohdalla, voidaan myös alueen valaisemista harkita tapauskohtaisesti. Muille alueille tiepiiri miettii yhteistyössä poliisin kanssa keinoja valaistuksen järjestämiseen mm. siirrettävillä aggregaateilla ja valaisimilla (luku 3.1, kuva 5). Ajoneuvojen punnitus- ja jarrujen tarkastustoimintaa varten alueen päällysteen tulee olla hyväkuntoinen ja tasainen. Jotta painovoima ei vedä ajoneuvoja jarrudynamometrillä sivuun ja vaakojen punnitustulokset ovat luotettavia, alueiden suositeltava pituuskaltevuus on maksimissaan 1 % ja sivukaltevuus maksimissaan 2 %.

28 26 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla KEHITETTÄVÄT KOHTEET 7 KEHITETTÄVÄT KOHTEET Hämeen tiepiirin raskaan liikenteen tarkastusalueiden toimintalinjojen, vuonna 2000 tehdyn levähdys- ja pysäköimisalueiden kehittämissuunnitelman analysoinnin sekä poliisin tarpeiden pohjalta määritettiin Hämeen tiepiirin päätieverkolla olevat kohteet, joita kehitetään nykyistä paremmin raskaan liikenteen tarkastustoimintaan soveltuviksi. Tarkastustoimintaa varten kehitettävät kohteet on määritetty ja priorisoitu liikkuvan poliisin alueyksiköittäin yhdessä poliisin ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Kehitettäviä kohteita on yhteensä 50, joista 14 on jo nykyisin hyvin tarkastustoimintaan soveltuvia levähdys- tai pysäköimisalueita, 4 hyödynnettäviä varalaskupaikkoja, 26 parannustoimenpiteitä edellyttävää ja 6 uutta myöhemmin suunniteltavaa pysäköimis- tai levähdysaluetta. Kunkin maakunnan alueen kolmesta kiireellisimmäksi arvioidusta alueparista määritettiin alustavat parantamistoimenpiteet ja kustannusarvio. Pääosin parantamistoimenpiteet käsittivät alueiden laajentamisia, vaakageometrian parantamisia sekä alueiden erottamisia ajoradasta. Kehitettävät kohteet on esitetty taulukoissa 3-5 ja kuvassa 12. Kuva 11. Pääosa kehittämistoimenpiteistä on pysäköimisalueiden pidentämisiä, leventämisiä ja ajoradasta erottamisia.

29 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla 27 KEHITETTÄVÄT KOHTEET Taulukko 3. Kanta-Hämeen kehitettävät kohteet. Kartta- NRO TIE Aosa Aet PUOLI Kunta Nimi Aluetyyppi Selite kartalla Priorisointi Parantamistoimenpiteet Kust. arvio vasen Tammela Perähuhta P 1 Alueen pidentäminen n. 25 metriä ja leventäminen n. 6 metriä. Ei kausiluonteisia myyntilupia vasen Kärkölä Mommila P 2 Pidentäminen n. 55 m ja leventäminen n. 8 m. Ajoradasta erottaminen. Sivukaltevuuden poistaminen päällystystöiden yhteydessä oikea Kärkölä Mommila P 3 Pidentäminen n. 40m ja leventäminen n. 7 m. Ajoradasta erottaminen Oikea Forssa Järvenpää P 4 Pidentäminen pohjoisen suuntaan n. 55 m ja leventäminen n. 5 m. Ajoradasta erottaminen oikea Humppila Ämmälä P 5 Alueen pidentäminen etelän suuntaan n. 60 m, sivukaltevuuden tasaaminen päällystystöiden yhteydessä. Kääntymiskaistan rakentaminen etelän suunnasta saavuttaessa oikea Hattula Kappakallio L hyvä 0 Alueen pinnan tasaus päällystystöiden yhteydessä vasen Hattula Kappakallio L hyvä 0 Alueen pinnan tasaus päällystystöiden yhteydessä oikea Jokioinen Jokioinen Muu Varalaskupaikka vasen Jokioinen Jokioinen Muu Varalaskupaikka oikea Janakkala Lähdelammi L hyvä vasen Hämeenlinna Lähdelammi L hyvä 0 Taulukko 4. Päijät-Hämeen kehitettävät kohteet. Kartta- NRO TIE Aosa Aet PUOLI Kunta Nimi Aluetyyppi Selite kartalla Priorisointi Parantamistoimenpiteet Kust. arvio oikea Heinola Kortelammi P vasen Heinola Vahteristo P vasen Hollola Sairakkala P oikea Nastola Uusikylä P Uuden alueen tarve vasen Nastola Uusikylä P Uuden alueen tarve vasen Heinola Härkälä P oikea Hollola Perälä P hyvä vasen Hollola Perälä P hyvä oikea Heinola Lusi Muu Varalaskupaikka vasen Heinola Lusi Muu Varalaskupaikka oikea Hollola Paimela P hyvä vasen Hollola Paimela P hyvä oikea Asikkala Vesivehmaa P hyvä vasen Asikkala Vesivehmaa P hyvä oikea Padasjoki Auttoinen P hyvä vasen Padasjoki Särsjärvi P hyvä Alueen pidentäminen etelän suuntaan n. 60 m (vaatii runsaasti maan täyttöä). Ajoradasta erottaminen. Alueen pidentäminen etelän suuntaan n. 60 m (vaatii runsaasti kallion louhimista). Ajoradasta erottaminen. Istutusten poistaminen alueelta ja päällysteen parantaminen tasaiseksi. Uuden pysäköimisalueen rakentaminen Uudenkylän liittymän länsipuolelle (jos hanke siirtyy pitkälle tulevaisuuteen, niin kehitetään Arolan aluetta). Uuden pysäköimisalueen rakentaminen Uudenkylän liittymän länsipuolelle. Tienparannustoimenpiteiden yhteydessä varmistettava, että alue soveltuu myös tarkastustoimintaan

30 28 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla KEHITETTÄVÄT KOHTEET Taulukko 5. Pirkanmaan kehitettävät kohteet. Kartta- NRO TIE Aosa Aet PUOLI Kunta Nimi Aluetyyppi oikea Urjala Hakkila L Selite kartalla Priorisointi Parantamistoimenpiteet Kust. arvio 1 Alueiden ja liittymien laajentaminen, pinnan tasaus vasen Urjala Hakkila L 2 Alueiden ja liittymien laajentaminen, pinnan tasaus vasen Pälkäne Kirpu P Uuden alueen tarve 3 Uuden alueen rakentaminen oikea Pälkäne Epaala P Uuden alueen tarve 4 Uuden alueen rakentaminen oikea Kangasala Säynäjärvi P vasen Kangasala Säynäjärvi P oikea Ikaalinen Teiharju P vasen Ikaalinen Teiharju P vasen Vammala Stormi P oikea Vammala Äijänkivi P vasen Suodenniemi Suodenniemi P oikea Suodenniemi Suodenniemi P vasen Orivesi Aakkola P oikea Orivesi Karttimijärvi P vasen Vilppula Kotkansalmi P oikea Vilppula Kotkansalmi P oikea Tampere Myllypuro Muu Uusi tarkastusalue Alueen leventäminen, vaakageometrian parantaminen Alueen leventäminen, vaakageometrian parantaminen Alueen laajentaminen ja pystygeometrian parantaminen Alueen laajentaminen ja pystygeometrian parantaminen 9 Alueen laajentaminen ja geometrian parantaminen 10 Päällysteen tasoittaminen Aluetta ei ole erotettu tiestä. Alueen leventäminen ja ajoradasta erottaminen. Aluetta ei ole erotettu tiestä. Alueen leventäminen ja ajoradasta erottaminen. Alueet mutkassa ja siten heikosti havaittavissa. Valaistuksen rakentaminen puuttuvalle välille Alueet mutkassa ja siten heikosti havaittavissa. Valaistuksen rakentaminen puuttuvalle välille vasen Tampere Myllypuro Muu Uusi tarkastusalue oikea Juupajoki Kallenautio P vasen Ruovesi Matkamies P oikea Kuhmalahti Vehkajärvi P vasen Kuru Vähä-Leppäjärvi P hyvä oikea Kuru Nurminiementie P hyvä

31 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla 29 KEHITETTÄVÄT KOHTEET Kuva 12. Tarkastusalueina kehitettävät kohteet Hämeen tiepiirissä.

32 30 Raskaan liikenteen tarkastusalueet Hämeen tiepiirin päätieverkolla KEHITETTÄVÄT KOHTEET 8 LIITTEET LIITE 1 HAASTATELLUT HENKILÖT Ilmo Jaatinen Harri Myllymäki Erkki Vikman Kari Miettinen Jari Näkki Harri Huhtala Matti Kultanen Rauli Syrjälä Hannu Pellikka Kari Myllys Markku Pajunen Kalevi Lintula Hannu Koskinen Reijo Virtanen Olavi Kurkela Kari Kuntsi Hämeen työsuojelupiiri Hämeen työsuojelupiiri Liikkuvan poliisin johdon esikunta Liikkuva poliisi/lahti Liikkuva poliisi/tampere Liikkuva poliisi/tampere Liikkuva poliisi/hämeenlinna Liikkuva poliisi/hämeenlinna Ajoneuvohallintakeskus A-katsastus A-katsastus A-katsastus Rahtarit ry Sisä-Suomen kuljetusyrittäjät, Hämeen kauppakamari Hämeen tiepiiri Hämeen tiepiiri Sekä laiteteknisissä asioissa: Kaj Blomster Veijo Koljonen Esko Jäntti Jari Malkamäki Teknoscale Oy Dymatronic Oy Kolmikanta Oy Swarco Oy

33

34 ISSN TIEH v

Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry VAALIMAA. Seminaari 12.12.2007

Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry VAALIMAA. Seminaari 12.12.2007 KEHÄ III UUSI VAALIMAA Seminaari 12.12.2007 Ajo- ja lepoaikoja määm äärittävä säädös s voimaan 1.10.1976 Nykyisin tienvarsilla olevat levähdysalueet on suunniteltu ja toteutettu pääp ääasiassa 1970-luvulla,

Lisätiedot

Levähdys- ja pysäköimisalueiden kehittäminen. Levähdys- ja pysäköimisalueiden kehittäminen. Tielaitos. Toimintalinjat. Helsinki 2000.

Levähdys- ja pysäköimisalueiden kehittäminen. Levähdys- ja pysäköimisalueiden kehittäminen. Tielaitos. Toimintalinjat. Helsinki 2000. Levähdys- ja pysäköimisalueiden kehittäminen Tielaitos Toimintalinjat Helsinki 2000 Tiehallinto Levähdys- ja pysäköimisalueiden kehittäminen Toimintalinjat Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 2000 ISBN 951-726-680-4

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011 1217/2011 Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014 Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä Petri Rönneikkö 15.10.2014 LIIKENNEKESKUKSET LIIKENNEVIRASTOSSA Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS

ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ALOITE LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA TIELLÄ NRO 314 VÄLILLÄ KANAVATIEN RISTEYS- KOLAVANTIEN RISTEYS ASIKKALAN KUNTA KUNNAN VALTUUSTO Rusthollistie 2 17200 VÄÄKSY 28.9.2015 ALOITE: LIIKENNETURVALLISUUDEN

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 1 Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 2 Tieliikenteen häiriötiedotusta tutkittiin Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa 276 249 332 274 261 694 346 347 348 344 337 259 338 325 322 310 130 301 249

Lisätiedot

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET 3. painos ISBN 951-47-9082-0 TIEL 2230010 Oy Edita Ab Helsinki 1999 Julkaisua myy Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204 22 2652 Tielaitos TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa

Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa Elinkeinoelämä ja tieolot Kymenlaaksossa 2 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: Kuinka suuri merkitys tieverkon kunnolla ja erityisesti tien pintakunnolla on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin

Lisätiedot

Keskeisen päätieverkon toimintalinjat

Keskeisen päätieverkon toimintalinjat Keskeisen päätieverkon toimintalinjat Tytti Viinikainen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmän kokous 21.4.2017 Taustaa Työtä esitelty aiemmin Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmässä keväällä 2016

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI

VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI OHJAUS, LIITE 1 OHJAUS, LIITE 1 23 Varareitti- ja häiriötilanteiden liikenteenohjaussuunnitelma Valtatie 9

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan liikenteessä

Lisätiedot

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3

OHJE 2(5) 25.8.2015 Dnro LIVI/4495/05.00/2015 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 OHJE 2(5) Sisällys 1 KITKAN MITTAAMISEN MENETELMÄ... 3 2 LAATUVAATIMUKSET KITKAMITTAREILLE... 3 2.1 Käyttöturvallisuus... 3 2.2 Kalibroitavuus... 3 2.3 Mittaustarkkuus... 4 2.3.1 Mittarien samankaltaisuuteen

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteista Palvelukohteiden opastusmerkkejä määräävät kansainväliset Sopimukset Liikennemerkkejä ja opasteita koskeva yleissopimus, Wien 8.11.1968

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Julkaisija: Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 20.12.2001 SILMUKKAKÄÄNNÖS OHITUSKAISTAN KOHDALLA Tausta Ohituskaistoja on yleisille teille suunniteltu ja rakennettu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC Finland Oy Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin Selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (6) Miettinen Tuomas

Lisätiedot

Rahtarit ry Pitkäniemenkatu 11 33330 TAMPERE Yleistä LAUSUNTO KONGINKANKAALLA 19.3.2004 TAPAHTUNEEN LIIKENNE- ONNETTOMUUDEN TUTKINNASTA TEHDYN TUTKINTAKERTOMUKSEN TURVALLISUUSSUOSITUKSISTA. Rahtarit ry

Lisätiedot

Tievalaistuksen toimintalinjat

Tievalaistuksen toimintalinjat Tievalaistuksen toimintalinjat Tievalaistuksen toimintalinjat TIEHALLINTO Helsinki 2006 Kansikuva Markku Suoranta ISBN 951-803-636-5 TIEH 1000105-06 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004

KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS. Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 KAAKKOIS-SUOMEN PÄÄTEIDEN RASKAS LIIKENNE JA LIIKENNEMÄÄRIEN KEHITYS Tiehallinnon selvityksiä 30/2004 Kansikuva: SCC Viatek Oy 2003 ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-287-4 TIEH 3200880 Julkaisua saatavana pdf-muodossa:

Lisätiedot

Melua vaimentavien päällysteiden käyttökohteiden valintaperusteet Uudenmaan tiepiirissä

Melua vaimentavien päällysteiden käyttökohteiden valintaperusteet Uudenmaan tiepiirissä Melua vaimentavien päällysteiden käyttökohteiden valintaperusteet Uudenmaan tiepiirissä PTL33 Seminaari Melua vaimentavat päällysteet 25.10.2007 Harri Spoof, Pöyry Infra Oy Selvitystyö vuonna 2006 Hiljaisten

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio 1 Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio Ympäristövastaava Airi Muhonen / Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri 2 Levähdys- ja pysäköimisalueet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia ja ajoneuvolakia muutettavaksi. Lakeihin

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Metsähallituksen Lapin tieverkko Ilkka Vaara

Metsähallituksen Lapin tieverkko Ilkka Vaara Metsähallituksen Lapin tieverkko 6.2.2015 Ilkka Vaara Esityksen sisältö Metsäteiden määrä Tieverkkosuunnittelu Kantavuusmittaukset Sillat Tienpidon periaatteet Metsähallituksen teillä Yleisten teiden pullonkaulat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

Turvallisuus tiemerkintätöissä Tiemerkintäpäivät 7.-8.2.2013 Tapio Syrjänen, PIRELY

Turvallisuus tiemerkintätöissä Tiemerkintäpäivät 7.-8.2.2013 Tapio Syrjänen, PIRELY Turvallisuus tiemerkintätöissä Tiemerkintäpäivät 7.-8.2.2013 Tapio, PIRELY 8.2.2013 Liikenteenohjaaja kuoli työmaalla - kuorma-auto peruutti päälle (lähde: Poliisin tiedote) Tietyömaan liikenteenohjaaja

Lisätiedot

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma LIITTEET LIITTEET LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (23.6.2008) LIITE 2: Hankekortti LIITE 3 MELUTARKASTELU:

Lisätiedot

SEUDULLISTEN TEIDEN PARANTAMISSELVITYS

SEUDULLISTEN TEIDEN PARANTAMISSELVITYS SEUDULLISTEN TEIDEN PARANTAMISSELVITYS 2007 Kannen kuvat: Tieliikelaitos Kartat: Genimap Oy, lupa L4377 Maanmittauslaitos lupa nro 10/MYY/07 TIEHALLINTO Hämeen tiepiiri Åkerlundinkatu 5 B PL 376 33101

Lisätiedot

Luvanvaraisuus ja toimenpiderajoitukset (MTL 42 ja 46. Sähkö- ja telekaapelit (MTL 42a ) Jaakko Knuutila, oikeusyksikön päällikkö, Liikennevirasto

Luvanvaraisuus ja toimenpiderajoitukset (MTL 42 ja 46. Sähkö- ja telekaapelit (MTL 42a ) Jaakko Knuutila, oikeusyksikön päällikkö, Liikennevirasto Luvanvaraisuus ja toimenpiderajoitukset (MTL 42 ja 46 Sähkö- ja telekaapelit (MTL 42a ) Jaakko Knuutila, oikeusyksikön päällikkö, Liikennevirasto Esityksen sisältö MTL 42 :ssä säädetty luvanvaraisuus (työlupa

Lisätiedot

Tielaitos Keskushallinto /20/Th /96/20/TIEL/21. Tiepiirit KIERTOLIITTYMIEN KÄYTTÖ PÄÄTEILLÄ

Tielaitos Keskushallinto /20/Th /96/20/TIEL/21. Tiepiirit KIERTOLIITTYMIEN KÄYTTÖ PÄÄTEILLÄ Tielaitos Keskushallinto 8.2.1996 96/20/Th8 3 117/96/20/TIEL/21 Tiepiirit KIERTOLIITTYMIEN KÄYTTÖ PÄÄTEILLÄ Yleisille teille on viime vuosina rakennettu yli 50 uudentyyppistä kiertoliittymää. Pääteille

Lisätiedot

Määräys POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA. Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011

Määräys POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA. Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011 1 (7) Määräys POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 29 päivänä huhtikuuta 2011 annetun postilain (415/2011) 48 :n nojalla 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Turun kaupunki Lausunto 12.04.2017 LVM/417/03/2013 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne

Lisätiedot

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III-Lahnus 1 Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Destia Selvitysalue Vihdintien

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Tiemerkintöjen kuntoluokitus. Kunnossapidon laatu

Tiemerkintöjen kuntoluokitus. Kunnossapidon laatu Tiemerkintöjen kuntoluokitus Kunnossapidon laatu Tiemerkintöjen kuntoluokitus 1 Tiemerkintöjen kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2004 2 Tiemerkintöjen kuntoluokitus Kansikuva:

Lisätiedot

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen 1 15.12.2003 Aulis Nironen 2 PÄÄTEIDEN KÄSITTEITÄ Pääteillä tarkoitetaan valta- ja kantateitä Valtatiet palvelevat tärkeiden asutus- ja liikennekeskusten välistä kaukoliikennettä ja muodostavat maantieverkon

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä

1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä Koulutusohjelmat vuodelle 2015 1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä Sisältää henkilöliikenteen kuljettajan lainsäädännölliset oikeudet ja velvollisuudet häiriö-, vaara ja onnettomuustilanteissa.

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUDESTA

LIIKENNETURVALLISUUDESTA AJANKOHTAISIA ASIOITA LIIKENNETURVALLISUUDESTA NÄKÖKULMIA ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSELTA Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Ylikomisario Petri Pahkin 2 Tietojohtoisuus liikenneturvallisuustyössä Poliisien

Lisätiedot

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski Tieliikennelainsäädäntö uudistuu Kimmo Kiiski 1 Menossa Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuuden parantamisesta Liikennekaari Liikenneverkko-hanke Tiekartta liikenteen älykkään ja turvallisen

Lisätiedot

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Urakoitsijaseminaari 17.8.2016 17.8.2016 Taustaa Lapin ELY-keskuksen vahingonkorvauskäsittelyssä on noussut esille 1.10.2015 alkaneiden sopimusten myötä tilanteita,

Lisätiedot

Sorateiden pintakunnon määrittäminen

Sorateiden pintakunnon määrittäminen Sorateiden pintakunnon määrittäminen ISBN 978-952-221-106-4 TIEH 2200055-08 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-107-1 TIEH 2200055-v-08 Edita Prima Oy Helsinki 2008 Julkaisua

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Urakoitsijaseminaarin avaus

Urakoitsijaseminaarin avaus Urakoitsijaseminaarin avaus LVM:n hallinnonalan virastouudistus ja maakuntauudistus 22.8.2017 LVM:n hallinnonalan virastouudistus 31.5.2017 2 3 Maakuntauudistus ja maantielain uudistus (luonnos 5.7.2017)

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS 19.5.2016 Maantielaki 52, Tienvarsimainonta

MÄÄRÄYSLUONNOS 19.5.2016 Maantielaki 52, Tienvarsimainonta Johdanto Maantien käyttäjille suunnattu mainos tai ilmoitus tulee maantielain (MTL, 503/2005) 52.1 :n mukaan sijoittaa ja laatia niin, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta, aiheuta haittaa tienpidolle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 04.02.2013 Sivu 1 / 1 920/10.03.01/2012 Tekninen lautakunta 7 23.1.2013 53 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tiesuunnitelmasta Länsiväylän (kt

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 1 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Pääasiallinen alue: Kuopio Leppävirta Varkaus Siilinjärvi

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvontaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki liikenteessä käytettävien

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan Ismo Kohonen 17.8.2016 Sisäisen tarkastuksen kohde, laajuus ja rajaukset Tarkastuksen kohde oli Väylänpidon alueurakkasopimusten hallinnan

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE SUUNNITTELUALUE MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT 1.VAIHE Murata Electronics Oy:n laajennus noin 8500 kem2 Voimalantie 6:n alueelle Muratan työntekijöiden pysäköinti, noin 500 autopaikkaa. Nykyisin autopaikkoja on

Lisätiedot

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ

E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ E18 TURUN KEHÄTIE NAANTALIN JA RAISION VÄLILLÄ YVA JA YLEISSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUS 15.12.2016 YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Tervetulosanat, YVA-menettelyn esittely / Petri Hiltunen (10 min) Hankkeen esittely

Lisätiedot

TAAJAMALIIKENTEEN JA SUOJATEIDEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN -TUTKIMUS CASE TURENKI / HANNA REIHE

TAAJAMALIIKENTEEN JA SUOJATEIDEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN -TUTKIMUS CASE TURENKI / HANNA REIHE TAAJAMALIIKENTEEN JA SUOJATEIDEN TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN -TUTKIMUS CASE TURENKI 10.6.2015 / HANNA REIHE TUTKIMUS TOTEUTETTIIN, KOSKA Työn tarkoituksena on ollut taajamaliikenteen rauhoittaminen ja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ajoneuvolaki. Laissa säädettäisiin ajoneuvojen yleisistä turvallisuusvaatimuksista, vaatimustenvastaisten

Lisätiedot

Liikennemerkkien kuntoluokitus

Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) 978-952-221-256-6 2200060-v-09 TIEHALLINTO

Lisätiedot

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA

Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA Nopeudenhallinnan nykytila ja mahdollisuudet, NOPHA VTT Liikenne- ja logistiikkajärjestelmät Harri Peltola, Riikka Rajamäki & Juha Luoma Lähtökohdat nopeuksien hallinnalle Vaikutukset matka-aikaan, logistiikkaan,

Lisätiedot

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA

TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA TURVAVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS PÖYTÄKIRJA Exilight Oy Hermiankatu 6-8A Tel. +358 (0)10 773 5400 33720 Tampere Fax. +358 (0)10 773 5409 Kiinteistö: Omistaja:

Lisätiedot

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Karhukuntien liikenneturvallisuus- ja koulukuljetusseminaari 4.10.2012 Tuomo Katajisto komisario Satakunnan poliisilaitos

Lisätiedot

Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen. Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5.

Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen. Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5. Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa, tiesuunnitelman laatiminen Hankeryhmän kokous 1 Vaalimaa 30.5.2012 E18-tien (vt 7) kehittäminen välillä Helsinki - Vaalimaa H4 H5 H2 H3

Lisätiedot

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Rakenteelliset ratkaisut ja kevyen liikenteen turvallisuus 28.10.2015 Suunnittelupäällikkö Ari Vandell Liikenneturvallisuustilanne Tampereella Liikenneturvallisuustilanne

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto Tekninen lautakunta 20 07.03.2017 Kunnanhallitus 54 20.03.2017 Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto 797/10.03.01.01/2016 Tekninen lautakunta 07.03.2017

Lisätiedot

29.1.2008 / Anne Leppänen/Asko Pöyhönen. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältövaatimuksista

29.1.2008 / Anne Leppänen/Asko Pöyhönen. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältövaatimuksista 2 Hyvä tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelma Kaikki mitä on luvattu tarjousvaiheen laatusuunnitelmassa on löydyttävä myös sopimuskatselmuksessa (on urakoitsijaa sitova)!!! Asiat oikeassa järjestyksessä

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2005

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2005 Voimassa 1.1.2005 alkaen 1(8) Ehdot sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja kuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Luvassa voi olla myös erikoisehtoja kuten sillan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/0184(COD) 26.2.2013. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 26.2.2013 2012/0184(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI

TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄ Tampereen kaupungin katu- ja puistoalueiden kunossapidon palautejärjestelmä: Helppokäyttöisenä käyttöliittymänä

Lisätiedot

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10 LIIKENNEVIRASTO 1 (5) Tekniset ohjeet alkavissa alueurakoissa alkavat maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat n kohta 9 Hoidon ja ylläpidon tuotekortit 31.1.2014 http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf5/hoidon_tuotekortti2014.pdf

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Ajoneuvoasetuksen muutos 2013

Ajoneuvoasetuksen muutos 2013 Ajoneuvoasetuksen muutos 2013 Kuntatekniikan päivät 21-22.5.2015 Turku Mikko Rauhanen SiltaExpert Oy 2.4.2015 MITÄ ON TAPAHTUNUT - 1.10.2013 raskaan liikenteen suurimmat sallitut mitat ja massat kasvoivat

Lisätiedot

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla?

Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? 1 Miten Helsingin seudun liikennettä voidaan hallita telematiikan avulla? Rita Piirainen Tiejohtaja Uudenmaan tiepiiri 2 Helsingin seudun liikenteen hallinnan kehittäminen PKS:n liikenneneuvottelukunta

Lisätiedot

Keskikaideteiden toteuttaminen

Keskikaideteiden toteuttaminen Keskikaideteiden toteuttaminen Olli Mäkelä, Destia Oy Väylät&Liikenne 2008 8.10.2008 Keskikaidetiet Suomessa Kesään 2006 mennessä keskikaiteita tehty 8 kohteessa yhteensä 62 km Käynnissä olevien kohteiden

Lisätiedot

YKKÖSTIE YHTEINEN ETU E18 MUURLA LOHJA-MOOTTORITIE

YKKÖSTIE YHTEINEN ETU E18 MUURLA LOHJA-MOOTTORITIE Valtatie 1 kokonaan moottoritieksi Turun ja Helsingin välinen valtatie1 on pian kokonaan moottoritietä. Viidenkymmenen kilometrin tieosuus Muurlasta Lohjaan rakennetaan sujuvaksi, turvalliseksi ja ympäristöön

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Kitkarenkaiden käytön edistäminen

Kitkarenkaiden käytön edistäminen Kitkarenkaiden käytön edistäminen Katupölyseminaari 7.3.2017 Tarja Myller Helsingin ilmansuojeluohjelma 2017-2024 Ilmansuojeluohjelman toimenpide katupölyn vähentämisessä -> EDISTETÄÄN KITKARENKAIDEN OSUUDEN

Lisätiedot

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Palvelukohteiden opastus Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Opastusjärjestelmän periaate 1. Taso: Tiekartta ja matkalla ajoneuvoliikenteen viitoitus 2. Taso: Opastustoimistot ja opastuskartat

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikoslain (39/1889) 2 a luvun 8 :n 2 momentin ja 9 :n 8 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 2 a luvun

Lisätiedot