Veroilmoitus verkossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Veroilmoitus verkossa"

Transkriptio

1 SUOMEN LIONS-LIITTO RY Veroilmoitus verkossa Suomen Lions-liitto ry:n ja Verohallinnon yhteishanke Kari T. Ahonen Projektisuunnitelma siitä kuinka Suomen Lions-liitto ry:n jäsenet verohallinnolta koulutuksen saatuaan opastavat eläkkeellä olevia sähköisen veroilmoituksen teossa. Hyväksytty

2 1 TAUSTA Hallitusohjelmassa ( ) on todettu, että Julkishallinnon sähköistä asiointia ja palveluita kehitetään asiakaslähtöisesti. Sähköisten palveluiden esteettömyys turvataan ja ikääntyvän väestön erityistarpeet huomioidaan. 2 TAVOITTEET Verohallinto on jo usean vuoden ajan kehittänyt sähköistä asiointia verotustietojen saamisessa työnantajilta, pankeilta ja verovelvollisilta. Veroilmoitus verkossa palvelun (VIV-palvelu) käyttäjäanalyysi ja markkinoinnin tuottavuus keväällä 2010 osoitti, että palvelun tiesi 83 % verovelvollisista mutta käytti vain 32 %. (po. 28,8) VIV-palvelua käyttäneistä eläkeläisten, työttömien sekä kotiäitien ja -isien osuus oli vain 13 %. Suurin syy käyttämättä jättämiseen oli ollut se, että verolomaketta pidettiin helpompana kuin sähköistä lomaketta. Kuitenkin VIV-palvelua käyttäneiden mielestä vuoden 2010 sähköinen lomake oli ollut helppo. Sähköistä lomaketta pidetään siis vaikeampana kuin mitä se on (Marketing Clinic ). Vuonna 2011 VIV palvelua käytti 33,4 %. VIV-palvelun sisältöä on koko ajan laajennettu. Keväällä 2012 palvelu laajenee jälleen. Nyt palvelussa voi ilmoittaa lähes kaikki esitäytetyn veroilmoituksen tiedot. Uusina tietoina palvelussa voi ilmoittaa mm. ulkomaan tulot, varat, osingot ja osuuspääoma korot. Verohallinto on ehdottanut Suomen Lions-liitto ry:lle, että lionit verohallinnolta koulutuksen saatuaan opastaisivat etenkin ikääntyvää väestöä sähköisen veroilmoituksen teossa. Kyse on teknisestä opastamisesta eikä veroneuvonnasta ja veroilmoitusten täyttämisestä. Suomen Lions-liitto ry:n hallitus ja kuvernöörineuvosto ovat päättäneet, että Lions organisaatio osallistuu tähän pilottitutkimuksena. Verohallinnon vuoden 2012 tavoitteena on, että vähintään 35 % esitäytetyn veroilmoituksen palauttaneista ( ) tekee korjaukset VIV-palvelussa. Sen on laskettu säästävän yli 50 henkilötyövuotta ja tuottavan noin 1,7 miljoonan euron säästöt. Veroilmoitusten täyttöopastus on luonteeltaan valtion tehtävä. Kun tiedottaminen toteutetaan yhteistyössä kansalaisjärjestön kanssa, hankkeen huomioarvo on suuri ja voidaan arvioida, että sähköinen veroilmoituksen tekeminen aktivoituu myös perheavun ja naapuriavun kautta. Välillisiä hyötyjä voi olla paljon. Suomen Lions liitto ry:n tavoitteena on toteuttaa palvelutehtäväänsä ja toiminta-ajatustaan. Järjestön tunnuslause on: Me palvelemme ja toiminta-ajatus: Teemme yhdessä työtä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi sekä ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja apua tarvitsevien tukemiseksi. Toiminta tarjoaa jäsenelle mahdollisuuden toimia sosiaalisessa yhteisössä, mahdollisuuden kehittyä ihmisenä ja kehittää johtamistaitoja sekä solmia kontakteja kotimaassa ja ulkomailla. Liiton tavoitteena on myös, että VIV-opastuksesta tulee myöhempinä vuosina klubeille aktiviteettituloa tuottavaa toimintaa, kun on osoitettu, että tämä yhteistyö tuottaa verohallinnolle hallintomenojen säästöä. 1

3 3 KOHDERYHMÄT 4 TEHTÄVÄT 4.1 Tiedotus 4.2 Koulutusmateriaali Veroilmoitus verkossa -opastuksen kohderyhmä on lähinnä eläkkeellä olevat, joilla on sähköisen asioinnin edellyttämät pankkitunnukset. Opastuskoulutuksen saavat kaikki lionit, jotka klubiensa kautta ilmoittautuvat tähän pilottihankkeeseen. Opastajien koulutuksen antavat verotoimistojen VIV vastuukouluttajat Joensuun, Järvenpään, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin, Kokkolan, Kouvolan, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rovaniemen, Seinäjoen, Tampereen, Turun, Vaasan, Vantaan ja Ylivieskan verotoimistoissa/muussa sovitussa paikassa. VIV-vastuuhenkilöiden koulutus järjestetään Helsingissä. Henkilöverotusyksiköiden koulutusvastaava on Raija Myllys-Kauppinen, puh Koulutussuunnitelma tehdään verotoimistoittain. Jos vapaaehtoisia opastajia ilmoittautuu joillakin paikkakunnilla enemmän kuin asian toteutus vaatii, koulutussuunnitelmassa ilmaistaan tarvittava määrä. Projektiryhmä tiedottaa Lions organisaatiolle VIV pilottitutkimuksesta ja lionien osuudesta hankkeeseen. Projektiryhmä ilmoittaa opastajien yhteystiedot verohallinnolle. Lions klubien presidentit ja sihteerit ja heidän kauttaan koko jäsenistö on ja lähetetyillä sähköposteilla informoitu tästä hankkeesta ja sen aikataulusta. Ruotsinkieliset klubit on informoitu sähköisellä uutiskirjeellä Klubeissa on noin jäsentä, joista noin käyttää sähköpostia. Viestissä klubeilta on pyydetty mennessä ilmoitus vapaaehtoisten opastajien määrästä ja opastustapahtuman kustannusarviosta, sähköpostilla osoitteeseen Verotoimisto ottaa alkaen sähköposti/puhelinyhteyden koulutukseen ilmoittautuneisiin klubeihin/lioneihin. Jos yhteydenottoa ei tapahdu, klubi voi tiedustella asiaa verohallinnon yhdyshenkilöltä Minna Tervoselta, Opastustapahtumien ajasta ja paikasta ilmoitetaan alueen ilmaisjakelu-/paikallislehdissä ja muissa soveliaissa paikoissa kuten kauppojen ilmoitustauluilla. Jos ilmoituksista huolehtii Lions klubi ja niistä aiheutuu kustannusarviosta poikkeavia kustannuksia, jotka Verohallinto maksaa, asiasta on sovittava VIV-kouluttajan kanssa. Koulutusmateriaalina käytetään verohallinnon virkamieskoulutukseen valmistamaa materiaalia. 2

4 4.3 Koulutuspaikkajärjestelyt Opastajien koulutus järjestetään, mikäli mahdollista, verotoimistossa virka-aikana. Jos on tarkoituksenmukaista, että kouluttaja matkustaa koulutettavien luo, koulutus järjestetään soveliaimmassa paikassa. 4.4 Opastuspaikkajärjestelyt 4.5. Raportointi 5 AIKATAULU Lähtökohta on, että jokainen hankkeessa mukana oleva klubi järjestää opastustapahtuman omalla paikkakunnallaan. Yhteistyökumppaneita voi olla. Esimerkiksi seurakuntien diakoniatyöllä on hyvä kuva vanhusväestön tilanteesta ja kuljetustarpeista. Seurakunnilla on myös kokoustiloja ja mahdollisuus järjestää kahvitus. Pankeilla on intressi saada asiakkaat käyttämään sähköisiä palveluita, joiden markkinoinnin voi yhdistää tähän. Kuntien kirjastot palvelevat perinteisesti sivistyksen levittämisessä, joten niilläkin voi olla merkittävä osa käytännön toteutuksessa. Koska kyseessä on pilottitutkimus, kaikista koulutus- ja opastustapahtumista laaditaan lyhyt selostus toteutuksesta ja mahdollisesta asiakaspalautteesta. Raportoinnin ohjeen antaa ja tulokset saa verohallinto. Kopio raportista toimitetaan sähköisesti projektiryhmälle. Klubit ilmoittavat osallistumisestaan mennessä osoitteeseen Klubien jäsenten koulutus tapahtuu Klubien toteuttamat opastustapahtumat järjestetään KUSTANNUKSET JA KORVAUKSET Kustannuksista vastaa Verohallinto Suomen Lions-liitto ry:n ja Verohallinnon välisen sopimuksen mukaisesti. (sopimus vielä tekemättä) Rahaliikenne hoidetaan keskitetysti. Verohallinto on ilmoittanut, että heidän mahdollisuutensa rahoittaa tätä pilottitutkimusta on Tämä rajaus merkitsee käytännössä sitä, että jokaisen mukaan lähtevän klubin on arvioitava ja ilmoitettava projektipäällikölle kulut ennen kuin klubi voidaan ottaa mukaan hankkeeseen. Tämä voi myös johtaa siihen, että pilotoinnit keskittyvät verotoimistopaikkakunnille ja verotoimistojen toimipistepaikkakunnille. Lions klubien jäsenet tekevät talkootyötä. Matkakorvaus on 23 snt/km. Klubit laskuttavat matkakorvauksista ja opastustapahtuman järjestämiskuluista, esim. ilmoituskuluista, Suomen Lions-liitto ry:tä, joka laskuttaa yhteissumman verohallinnolta. Projektiryhmän kustannuksiin varataan

5 7 PROJEKTIORGANISAATIO Suomen Lions-liitto ry:n Palvelu- ja varainhankintatoimikunta hyväksyy projektisuunnitelman ja seuraa sen täytäntöönpanoa. Toimikunnan puheenjohtaja on toimialajohtaja Reijo Ikäheimonen, puh , Projektiryhmä laatii projektisuunnitelman ja huolehtii sen täytäntöönpanosta. Projektiryhmään kuuluvat Kari T. Ahonen, puheenjohtaja, puh , Olli Kangas, sihteeri, puh , Matti Halttunen, puh , Jorma Laurila, puh , Projektin sähköisen viestinnän asiantuntijana on Thorleif Johansson, puh , Piirikuvernöörit tai heidän nimeämänsä vastuuhenkilöt koordinoivat hankkeen etenemistä piirissä. Verohallinnon yhdyshenkilö on viestintäsuunnittelija Minna Tervonen, puh , 4

LIONS-VUOSIKIRJA 2014 2015 LIONS-ÅRSBOK

LIONS-VUOSIKIRJA 2014 2015 LIONS-ÅRSBOK SUOMEN LIONS-LIITTO RY FINLANDS LIONSFÖRBUND RF Lions Clubs International, MD 107 Finland LIONS-VUOSIKIRJA 2014 2015 LIONS-ÅRSBOK Lions-talo (vihitty käyttöön 2.6.1987) ISSN 1237-8348 Painoyhtymä Oy, Porvoo

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Klubin käsikirja. LC Helsinki/Malminkartano

Klubin käsikirja. LC Helsinki/Malminkartano Klubin käsikirja LC Helsinki/Malminkartano 4/4.12.2014 2 / 21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 4 1 Arvot... 5 2 Tunnuslause ja teemat... 5 3 Suomen Lions-järjestön toiminta-ajatus...

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015

TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 TYÖKALUT KUUMA-kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle 2015 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 1. TARKOITUS...4 KUUMA-seudun tahtotila vuonna 2015...5 Hyvinvoinnin määritteleminen...5 2.

Lisätiedot

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA Opas tukiyhdistyksille Tämä opas on koostettu OK-opintokeskuksen verkkosivujen materiaalista Kehitysvammaisten Tukiliiton tarpeisiin

Lisätiedot

Lions-liiton palvelutarjotin 2015 2016 /

Lions-liiton palvelutarjotin 2015 2016 / Lions-liiton palvelutarjotin 2015 2016 / Nuorisovaihto Leot Lions Quest Vastuu on meidän Joulukortit Anna tukesi nuorisolle arvat Ratnapuran silmäsairaala Kiitos Veteraanit! Turvassa tiellä Ruoka-apu perheille

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

AMK TULI Länsi Suomi 2010 Loppuraportti

AMK TULI Länsi Suomi 2010 Loppuraportti AMK TULI Länsi Suomi 2010 Loppuraportti Tampereen ammattikorkeakoulu Markku Oikarainen Sisältö 0 Johdanto... 3 1 Organisaation lyhyt esittely... 3 1.1 Kaupallistamishistoria ja tuloksellisuus... 4 1.2

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013

PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Päivitetty 26.9.2008 Tätä koostetta päivitetään viranomaisohjeiden täydentymisen mukaan PROJEKTIAPULAINEN Kooste kokemuksista: Projektikäytäntöjä esimerkein ohjelmakausi 2007-2013 Etelä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

Vapaakirkollista diakoniaa 1800-luvulta tulevaisuuteen Jumalaa ja lähimmäisiä palvellen

Vapaakirkollista diakoniaa 1800-luvulta tulevaisuuteen Jumalaa ja lähimmäisiä palvellen Vapaakirkollista diakoniaa 1800-luvulta tulevaisuuteen Jumalaa ja lähimmäisiä palvellen Suomen Vapaakirkon EU-ruoka-aputyön ohjeistus ja Vähävaraisten avun toimenpideohjelman ohjeistus 2015 Maaliskuu 2015

Lisätiedot

Perhekerhon perustajan opas. Diabetesyhdistyksille

Perhekerhon perustajan opas. Diabetesyhdistyksille Perhekerhon perustajan opas Diabetesyhdistyksille Sisältö Lukijalle 3 1 Perhekerhon käynnistäminen 4 Perhekerhon kohderyhmä 4 Jäsenrekisteristä apua aloitukseen 4 Perhekerhon suunnittelu 5 Ensimmäinen

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Yhteistyö. Vastuuhenkilöt

Yhteistyö. Vastuuhenkilöt Tämä lyhyt opas kertoo pääasiat OK-hankkeen elinkaaresta ja toteuttamisesta. Se on tarkoitettu OK-hanketta hakeville ja käynnistäville järjestöille. Hankkeen toteuttajat löytävät tarkempia ohjeita myös

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma 20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut Palautepalvelut Esiselvitysraportti 2(23) Versiohistoria versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 7.3.2011 Perusversio

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.09.2011 Diaarinumero LAPELY/1762/05.02.08/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2014. Kulta-Antti. koko kansan suosikki

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2014. Kulta-Antti. koko kansan suosikki Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2014 Kulta-Antti koko kansan suosikki Liiton viestintäjohtaja (MD-PRC) kausille 2015 2018 Liiton nykyisen viestintäjohtajan (MD-PRC) toimikausi päättyy 30.6.2015.

Lisätiedot

Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen paikallistason yhteistyönä. Hankesuunnitelma 1.4.-31.12.2007

Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen paikallistason yhteistyönä. Hankesuunnitelma 1.4.-31.12.2007 Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen paikallistason yhteistyönä Hankesuunnitelma 1.4.-31.12.2007 Hanke toteuttaa Etelä-Suomen ja Viron INTERREG IIIA ohjelmaa. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (ISYY) VIESTINTÄOHJEISTUS Hyväksytty hallituksessa 16.10.2013 Yleistä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) viestinnästä vastaavat ylioppilaskunnan hallituksen

Lisätiedot