Nro 3/ maaliskuuta 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nro 3/ maaliskuuta 2009"

Transkriptio

1 Nro 3/ maaliskuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaarin ohjelma julki Pinnoitettujen teräsohutlevyjen standardeista Nanoteknologiaan liittyvä standardisointi Toleranssit ja pinnankarheus-käsikirjasta 20 uudistettu painos Uusia nosturistandardeja valmistunut Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP LP ) Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Kansainväliset lausuntopyynnöt Ajankohtaiset standardit Uudet SFS-EN- ja SFS EN ISO-standardit ( ) Uudet SFS- ja SFS-ISO -standardit ja muut julkaisut ( ) Uudet EN- ja EN ISO -standardit ja muut CENin julkaisut ( ) kiinnittimet koneet akustiikka venttiilit alumiini kiinnittimet alumiini kiinnittimet koneet akust teollisuusautomaatio talotekniikka hissit hydrauliikka nanoteknologia veneet teollisuusautomaat värähtely kupari pneumatiikka valmistustekniikka painelaitteet ATEX värähtely kupari värähte teräsrakenteet metallien jalostus laivanrakennus putkistot polkupyörät teräsrakenteet metallien jalo ergonomia kunnossapito teräs nostoapuvälineet hitsaus polttomoottorit ergonomia kunnossapito t

2 Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaarin ohjelma julki Turvallisen tekniikan seminaari järjestetään Tampereella. Seminaarin ohjelma on nyt julkaistu ja ilmoittautuminen seminaariin on mahdollista. Turvallisen tekniikan seminaari 2009 Koneiden turvallisuusriskien hallinta ajankohta: torstai (klo n ) paikka: Tampereen teknillinen yliopisto, tietotalo, Korkeakoulunkatu 1, Tampere seminaarin järjestäjä: Teknologiainfo Teknova Oy Tämän vuoden seminaarissa pääteemana on koneiden turvallisuusriskien hallinta. Konedirektiivi edellyttää koneiden turvallisuusriskien hallintaa suunnittelun kuluessa suoritettavan riskin arvioinnin ja sitä seuraavan riskin pienentämisen avulla. Uusi sovellettavaksi tuleva konedirektiivi 2006/42/EY asettaa uusia ja yksityiskohtaisempia vaatimuksia koneiden riskin arvioinnin suorittamiselle ja dokumentoinnille. Koneiden riskin arvioinnin käytännön esimerkkejä ja menetelmiä esitellään seminaarissa suomeksi julkistettavassa teknisessä raportissa ISO/TR :fi, jonka voi tilata yhdessä ergonomiaan liittyvää työasentojen riskin arviointia käsittelevän standardin SFS-EN A1 kanssa osana seminaariaineistoa. Uudet koneita koskevat säädökset ja riskin arviointi Uusi konedirektiivi 2006/42/EY ja kansallinen koneasetus (VNa 400/2008) edellyttävät, että koneen turvallisuussuunnittelun yhteydessä on aina, ennen riskien pienentämistä, tehtävä riskin arviointi ja että riskin arvioinnissa laaditut suunnitteluasiakirjat on säilytettävä koneen teknisessä tiedostossa direktiivissä määritetyn ajan. Vaatimus riskin arvioinnista koskee kaikkia uuden konedirektiivin soveltamisalaan kuuluvia tuotteita mukaan lukien tietyssä määrin myös osittain valmiit koneet (puolivalmisteet). Uusi konedirektiivi asettaa tarpeen tarkistaa riskin arvioinnin nykytilan sekä dokumentoinnin riittävyyden. Myös koneiden riskin arvioinnin perusperiaatteita koskevat standardit ovat muuttuneet ja viimeistään nyt on aika siirtyä jo kumotusta riskin arvioinnin standardista EN 1050:1996 (yhdenmukaistettu standardi enää asti) standardiin EN ISO :2007, jossa esitetään käytännön periaatteet myös uuden direktiivin tarkennettujen vaatimusten noudattamiseksi. Käytössä olevia työvälineitä koskevat turvallisuusvaatimukset esitetään voimaan tulleessa käyttöasetuksessa (VNa 403/2008). Järjestelmällinen riskin arviointi ja sen eri menetelmät voivat myös palvella uuden käyttöasetuksen asettamien vaatimusten noudattamisessa työvälineiden vaarojen arvioimiseksi ja poistamiseksi. Seminaarin esite (pdf): Seminaarin verkkosivu ja ilmoittautumislomake: Lisätietoja: Aarre Viljanen

3 Koneturvallisuuden verkkojulkaisu Koneturvallisuuden verkkojulkaisu on koneturvallisuuden standardisoinnista tiedottava palvelu. Palvelu jakaa mm. tietoa koneturvallisuuden standardien uusista painoksista, joita parhaillaan laaditaan uuden konedirektiivin 2006/42/EY johdosta. Verkkojulkaisulla on myös oma postituslista. Koneturvallisuuden verkkojulkaisu on osoitteessa: Pinnoitettujen teräsohutlevyjen standardeista CEN on julkaissut maaliskuussa standardin EN 10346:2009 Continuously hot-dip coated steel flat products. Technical delivery conditions (Jatkuvatoimisella kuumaupotusmenetelmällä pinnoitetut ohutlevyteräkset. Tekniset toimitusehdot). Tässä uudessa standardissa on yhdistetty aiemmin eri standardeissa julkaistut vaatimukset eri tyyppisille ohutlevyteräksille, jotka on pinnoitettu jatkuvatoimisella kuumaupotusmenetelmällä. Uusi standardi EN vahvistetaan SFS-standardiksi kevään aikana ja se tulee korvaamaan seuraavat standardit: SFS-EN 10327:2004 Jatkuvatoimisella kuumaupotusmenetelmällä pinnoitetut muovattavat ohutlevyteräkset. Tekniset toimitusehdot SFS-EN 10326:2004 Jatkuvatoimisella kuumaupotusmenetelmällä pinnoitetut ohutlevyrakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot SFS-EN 10336:2007 Jatkuvatoimisella kuumaupotusmenetelmällä tai elektrolyyttisesti pinnoitetut kylmämuovattavat monifaasiohutlevyteräkset. Tekniset toimitusehdot SFS-EN 10292:2007 Jatkuvatoimisella kuumaupotusmenetelmällä pinnoitetut kylmämuovattavat lujat ohutlevyteräkset. Tekniset toimitusehdot Myös standardi EN 10152:2009 Electrolytically zinc coated cold rolled steel flat products for cold forming. Technical delivery conditions (Elektrolyyttisesti sinkkipinnoitetut kylmävalssatut kylmämuovattavat ohutlevyteräkset. Tekniset toimitusehdot) on julkaistu maaliskuun aikana. Yhdessä standardin EN kanssa se korvaa em. standardin SFS-EN Elektrolyyttisesti pinnoitetuille ohutlevyille on vielä jäämässä voimaan standardi SFS-EN 10271:1998 Elektrolyyttisesti sinkki-nikkelipinnoitetut (ZN) ohutlevyteräkset. Tekniset toimitusehdot. Myös orgaanisilla aineilla muovipinnoitettujen (maalipinnoitettujen) teräsohutlevyjen standardien uusinta on käynnissä. Kolmiosaista standardisarjaa SFS-EN (yleiset tiedot, tuotteet ulko- ja sisäkäyttökohteisiin) ollaan uudistamassa kokoamalla vaatimukset yhteen standardiin. Standardiehdotuksen pren lausuntokierros on juuri päättynyt, joten uusittu standardi EN julkaistaan aikaisintaan vuoden 2010 aikana. Lisätietoja: Mika Vartiainen Nanoteknologiaan liittyvä standardisointi Nanoteknologian kansallinen standardisointikomitea kokoontuu ensimmäisen kerran Teknologiateollisuus ry:n tiloissa Helsingissä torstaina klo 13. Kokoukseen ovat tervetulleita sekä komiteaan jo kuuluvat että muutkin nanoteknologian alueella tapahtuvasta standardisoinnista kiinnostuneet. Tilaisuudessa esitellään nanoteknologian alueella käynnissä olevaa eurooppalaista ja kansainvälistä standardisointia sekä kerrotaan mahdollisuuksista standardien sisältöön vaikuttamiseen. Kokoukseen on ilmoittauduttava etukäteen.

4 Komiteoissa CEN/TC 352 ja ISO/TC 229 tehtävä nanoteknologian standardisointi keskittyy tällä hetkellä seuraaville aihealueille: luokittelu, terminologia, nimikkeistö metrologia, mittaukset ja karakterisointi (ml. kalibrointi) terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät asiat nanoteknologian tuotteet ja prosessit. Lisätietoja: Mika Vartiainen Toleranssit ja pinnankarheus-käsikirjasta 20 uudistettu painos SFS-käsikirja 20 sisältää tärkeimmät metalliteollisuuden toleransseja ja pinnankarheutta koskevat SFSstandardit. Uudistettu painos sisältää uusimmat painokset mm. seuraavista standardeista: SFS-ISO (ISO-kierretoleranssit), SFS-EN ISO 1101 (geometriset toleranssit) ja SFS-EN ISO 2692 (maksimimateriaalin vaatimus, vähimmäismateriaalin vaatimus).käsikirja ei sisällä mittaustekniikkaan liittyviä standardeja eikä tuotteiden, kuten ruuvien tai hammaspyörien toleransseja. Käsikirja on tarkoitettu erityisesti kone- ja laitesuunnittelijoille, mutta siitä on hyötyä myös esimerkiksi konepajoille ja laadunvalvontaan. Käsikirja julkaistaan kaksiosaisena: Osa 1 sisältää ISO-yleistoleranssistandardit sekä geometrisen toleroinnin standardit Osa 2 sisältää työtapakohtaisia toleransseja koskevat standardit sekä toleranssien ja pinnankarheuden piirustusmerkintöjä koskevat standardit. Tämän käsikirjan sisältämät ja siinä mainitut standardit ovat syyskuussa 2008 voimassa olevia standardeja. SFS-KÄSIKIRJA 20-1 Toleranssit ja pinnankarheus. Osa 1: ISO-toleranssit ja geometriset toleranssit (Tolerances and surface roughness. Part 1: ISO-tolerances and geometrical tolerances). 1. painos. standardien kieli fi/en, Joulukuu 2008, A5-koko, 511 sivua. Hinta: 75,00 (+ alv) Myynti ja tilaukset: SFS SFS-KÄSIKIRJA 20-2 Toleranssit ja pinnankarheus. Osa 2: työtapakohtaiset toleranssit ja toleranssien ja pinnankarheuden piirustusmerkinnät (Tolerances and surface roughness. Part 2: tolerances based on working method and drawing indications for tolerances and surface roughness). 1. painos, standardien kieli fi/en, Joulukuu 2008, A5-koko, 439 sivua. Hinta: 70,00 (+ alv) Myynti ja tilaukset: SFS Lisätietoja: Jukka-Pekka Rapinoja Uusia nosturistandardeja valmistunut SFS-EN AC Nosturit. Yleissuunnittelu. Osa 1:Yleiset periaatteet ja vaatimukset SFS-EN AC Nosturit. Laitteistot. Osa 2: Ei-sähkötekniset laitteet SFS-EN Nosturit. Turvallisuus. Torninosturit SFS-EN Nosturit. Henkilönostolaitteet. Osa 1: Henkilönostokorit Myynti ja tilaukset: SFS Lisätietoja: Jukka-Pekka Rapinoja

5 Ajankohtaiset lausuntopyynnöt Olemme lähettäneet kansalliselle lausuntokierrokselle toimialueellemme kuuluvia ehdotuksia seuraavasti: Eurooppalaiset lausuntopyynnöt (hyväksyminen EN- tai EN ISO-standardiksi) Kansainväliset lausuntopyynnöt (hyväksyminen ISO-standardiksi) Tämän ajankohtaisten lausuntopyyntöjemme viiteluettelon tarkoituksena on tiedottaa virallisesti, julkisesti ja avoimesti kaikkia kansallisia sidosryhmiä, viranomaiset mukaan lukien, toimialueellamme valmisteilla olevista sellaisista SFS:n, CEN:n ja ISO:n standardeista, joiden teknistä sisältöä voi kommentoida tai joiden hyväksymiseen voi ottaa kantaa. Ehdotuksille järjestettävien kansallisten lausuntokierrosten tarkoituksena on muodostaa äänestyspäätös ja mahdollinen kommenttiyhteenveto, joka edustaa eri sidosryhmien näkemystä. Lausuntopyyntöihin liittyvien ehdotusten saatavuus ja tilaaminen Toimitamme lausuntopyyntöihin liittyviä ehdotuksia vain erikseen tilattaessa. Tilaukset voi lähettää osoitteeseen: (yksilöi LP-tunnus ja/tai ehdotuksen tunnus tarkasti): Lisätietoja ehdotusten tilaamisesta ja toimituskuluista on osoitteessa: MetSta-seurantaryhmien ja -komiteoiden jäsenet saavat automaattisesti ko. ryhmän vastuulle kuuluvien CEN- ja ISO-komiteoiden laatimat ehdotukset seurantaryhmien sisäisessä dokumenttijakelussa. Lisätietoja seurantaryhmistämme ja niihin liittymisestä on osoitteessa: Ohjeita lausuntojen antamiseksi Kysymme kaikkien ehdotusten osalta: 1. kantaanne ( hyväksymme tai emme hyväksy ) ehdotuksen hyväksymisestä lopulliseen äänestykseen tai sen julkaisemiseksi EN-, EN ISO-, ISO- ja/tai SFS-standardina 2. mahdollisia yksityiskohtaisia kommenttejanne ehdotuksen tekniseen sisältöön, sekä 3. hyväksyntäänne ja kommenttejanne ehdotuksen mahdolliseen suomenkieliseen otsikkoon. Lausuntopyyntöihin liittyvät yksityiskohtaiset kommentit pyydämme ehdotuksen mukaisella kielellä. Antaessanne edellä olevan kohdan 2. tarkoittamia yksityiskohtaisia kommentteja pyydämme käyttämään lausuntojen antamiseen tarkoitettua lomaketta, joka on ladattavissa osoitteesta: CEN:n ja ISO:n ehdotusten osalta mainitaan aina käsittelyvaihe, jossa ehdotus parhaillaan on: CENin/ISOn lausuntokierros (Enquiry): varsinainen lausuntovaihe, jossa on mahdollista esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja; tässä vaiheessa ei vielä äänestetä standardin hyväksymisestä, vaan otetaan kantaa siihen, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen CENin/ISOn äänestys (Formal Vote): lopullinen äänestys, jossa ehdotuksen tekniseen sisältöön ei enää voi puuttua, jos ehdotusta kannatetaan; ehdotusta vastustettaessa on aina annettava tekniset kommentit CENin UAP-äänestys: lopullinen äänestys, jossa tavallisesti tiedustellaan ISO-standardin hyväksymistä (sellaisenaan) EN-standardiksi; voidaan myös käyttää EN-standardin muutoksista äänestettäessä, jolloin kommentointi on myös mahdollista.

6 1 (13) Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tämä kohta sisältää luettelon kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyistä CENin ja ECISS:n ehdotuksista sekä CENin ja ISOn yhteisistä ehdotuksista. Kysymme näiden ehdotusten osalta hyväksyntää EN standardeiksi sekä CENin ja ISOn yhteisten ehdotusten osalta myös hyväksyntää ISO standardeiksi. Kaikki hyväksytyiksi tulleet EN-standardit on vahvistettava kansallisiksi SFS standardeiksi. Lausuntopyynnöt luetellaan komiteakohtaisesti. Luettelo sisältää lausuntopyyntöjä väliltä LP LP Lausuntopyyntöihin liittyvien ehdotusten tilaus: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry: (ks. tarkemmat tilausohjeet edellä) CEN/SS F01 Technical drawings LP EN ISO 5457:1999/prA1 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Technical product documentation. Sizes and layout of drawing sheets. Amendment 1 (ISO 5457:1999/DAmd 1:2009) Sivuja/Pages: --- Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/SS T01 Shipbuilding and maritime structures LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Inflatable boats. Part 4: Boats with an overall length of between 8 m and 24 m and with a motor maximum power rating of 75 kw and greater (ISO/DIS :2008) Sivuja/Pages: /44/EC Approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft 94/25/EC Recreational craft Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN ISO 15085:2003/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Small craft. Man-overboard prevention and recovery. Amendment 1 (ISO 15085:2003/FDAmd 1:2009) Veneet. Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen uudelleen nouseminen. Muutos 1 Sivuja/Pages: /44/EC Approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft 94/25/EC Recreational craft Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN ISO :2002/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys

7 2 (13) Small craft. Stability and buoyancy assessment and categorization. Part 3: Boats of hull length less than 6 m. Amendment 1 (ISO :2002/FDAM 1:2009) Veneet. Vakavuuden ja kelluvuuden arviointi ja luokittelu. Osa 3: Runkopituudeltaan alle 6 m veneet - Muutos 1 (ISO :2002/DAM 1:2007) Sivuja/Pages: /44/EC Approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft 94/25/EC Recreational craft Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Small craft. Hull construction and scantlings. Part 8: Rudders (ISO/FDIS :2009) Veneet. Rungon rakenne. Mitoitus. Osa 8: Peräsimet (ISO/DIS :2005) Sivuja/Pages: /44/EC Approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft 94/25/EC Recreational craft Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 10 Lifts, escalators and moving walks LP pren 81-7 Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Safety rules for the construction and installation of lifts. Part 7: Rack and pinion lifts Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Osa 7: Hammastankohissit Sivuja/Pages: /16/EC Lifts Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 114 Safety of machinery LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Safety of machinery. General principles for design, risk assessment and risk reduction (ISO/DIS 12100:2009) Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN ISO :2003, SFS-EN ISO :2003, SFS-EN ISO :2007 Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 121 Welding LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Welding. Quality requirements for heat treatment in connection with welding and allied processes (ISO/FDIS 17663:2009) Hitsaus. Hitsauksen ja sen lähiprosessien yhteydessä suoritettavan lämpökäsittelyn laatuvaatimukset Sivuja/Pages: 3 Korvaa standardin SFS 5863

8 3 (13) Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Resistance welding. Vocabulary. Part 1: Spot, projection and seam welding (ISO/FDIS :2009) Vastushitsaus. Sanasto. Osa 1: Piste-, käsnä- ja kiekkohitsaus Sivuja/Pages: 2 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Korvaa standardin SFS 3055 (osittain) Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald CEN/TC 122 Ergonomics LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Ergonomics of human-system interaction. Part 129: Guidance on individualization (ISO/DIS :2009) Ihmisen ja järjestelmän vuorovaikutuksen ergonomia. Osa 129: Opastusta yksilöllistämiseen Sivuja/Pages: --- Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 126 Acoustic properties of building elements and of buildings LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Measurement of room acoustic parameters. Part 1: Performance spaces (ISO/FDIS :2009) Akustiikka. Huoneakustiikan muuttujien mittaus. Osa 1: Esiintymishuoneet Sivuja/Pages: /106/EEC Construction products Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys LP EN 485-1:2008/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Aluminium and aluminium alloys. Sheet, strip and plate. Part 1: Technical conditions for inspection and delivery Alumiini ja alumiiniseokset. Levyt ja nauhat. Osa 1: Yleiset tekniset toimitusehdot Sivuja/Pages: --- Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen CEN/TC 133 Copper and copper alloys LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Copper and copper alloys. Hot-dip tinned strip Kupari ja kupariseokset. Kuumatinatut nauhat Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN 13148:2001 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen

9 4 (13) LP FprCEN/TS Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Copper and copper alloys. Determination of phosphorus content. Spectrophotometric method Sivuja/Pages: 13 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Copper and copper alloys. Determination of bismuth content. Part 2: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin CEN/TS :2006 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Copper and copper alloys. Determination of nickel content. Part 3: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin CEN/TS :2007 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Copper and copper alloys. Determination of magnesium content. Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin CEN/TS 15025:2007 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Copper and copper alloys. Inductively coupled plasma optical emission spectrometric Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin CEN/TS 15605:2007 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Copper and copper alloys. Determination of silver content. Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) Sivuja/Pages: --- Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Copper and copper alloys. Determination of tellurium content. Part 2: Determination of medium tellurium content. Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) Sivuja/Pages: --- Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen

10 5 (13) CEN/TC 142 Woodworking machines - Safety LP EN :2007/prA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 14: Vertical panel sawing machines Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 14: Pystylevysahat Sivuja/Pages: --- Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN :2007/prA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 17: Manual horizontal cutting cross-cut sawing machines with one saw unit (manual radial arm saws) Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 17: Yhdellä sahausyksiköllä varustetut vaakasuoraan sahaavat käsikäyttöiset katkaisusahat Sivuja/Pages: --- Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN :2004/prA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 15: Multiblade cross-cut sawing machines with integrated feed of the workpiece and manual loading and/or unloading Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 15: Moniteräiset katkaisusahat, joissa työkappale ohjataan teriin koneellisesti ja syötetään tai vastaanotetaan käsin Sivuja/Pages: --- Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN :2005/prA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 16: Double mitre sawing machines for V-cutting Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 16: Kulmasahat Sivuja/Pages: --- Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros

11 6 (13) Safety of woodworking machines. Band sawing machines. Part 1: Table band saws and band re-saws Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Vannesahat. Osa 1: Pöytävannesahat ja halkaisuvannesahat Sivuja/Pages: --- Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Safery of woodworking machines. Band sawing machines. Part 2: Log sawing machines Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Vannesahat. Osa 2: Tukkivannesahat Sivuja/Pages: --- Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 147 Cranes - Safety LP EN :2006/prA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Cranes. Power driven winches and hoists. Part 2: Power driven hoists Nosturi. Konekäyttöiset vinssit ja nostimet.osa 2: Konekäyttöiset nostimet Sivuja/Pages: --- Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN :2006/prA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Cranes. Power driven winches and hoists. Part 1: Power driven winches Nosturi. Konekäyttöiset vinssit ja nostimet.osa 2: Konekäyttöiset vinssit Sivuja/Pages: --- Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 185 Fasteners LP FprEN ISO Spring-type straight pins. Slotted, light duty (ISO/FDIS 13337:2009) Jousisokat. Kevyt käyttö Sivuja/Pages: 9 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys LP

12 7 (13) FprEN ISO 8752 Spring-type straight pins. Slotted, heavy duty (ISO/FDIS 8752:2009) Jousisokat. Halkaistut. Raskas käyttö Sivuja/Pages: 10 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Screw and washer assemblies made of steel with plain washers. Washer hardness classes 200 HV and 300 HV (ISO/FDIS 10644:2009) Sivuja/Pages: 8 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Plain washers for screw and washer assemblies. Small, normal and large series. Product grade A (ISO/FDIS 10673:2009) Pyöreät aluslaatat ruuvi- ja aluslaattayhdistelmiin. Pieni-, normaali- ja suurikokoiset. Tarkkuusaste A Sivuja/Pages: 9 Korvaa standardin SFS-EN ISO 10673:1999 Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 197 Pumps LP EN 809:1998/prA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Pumps and pump units for liquids. Common safety requirements Pumput ja pumppuyksiköt nesteille. Yleiset turvallisuusvaatimukset Sivuja/Pages: /9/EC Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX) Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 211 Acoustics LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions (ISO 11200:1995, including Cor 1:1997) Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Ohjeita työskentelypaikan ja muiden nimettyjen paikkojen äästöäänenpainetasojen mittaamiseen tarkoitettujen perusstandardien käyttämisestä Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN ISO 11200: /392/EEC - Safety of machinery: general essential health and safety requirements Kansallinen lausuntoaika päättyy:

13 8 (13) LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions. Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 11201:1995, including Cor 1:1997) Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Päästöäänenpainetasojen mittaaminen työskentelypaikalla ja muissa nimetyissä paikoissa. Tekninen menetelmä olennaisesti vapaassa kentässä heijastavan tason yläpuolella Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN ISO AC: /392/EEC - Safety of machinery: general essential health and safety requirements Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions from the sound power level (ISO 11203:1995) Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Emissioäänenpainetasojen määrittäminen työskentelypaikalla ja muissa määrätyissä paikoissa äänitehotasosta laskemalla Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN ISO 11203: /392/EEC - Safety of machinery: general essential health and safety requirements Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions. Survey method in situ (ISO 11202:1995, including Cor 1:1997) Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Emissioäänenpainetasojen mittaaminen työskentelypaikalla ja muissa määrätyissä paikoissa. Kartoitusmenetelmä kenttäolosuhteissa Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN ISO 11202: /392/EEC - Safety of machinery: general essential health and safety requirements Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions. Method requiring environmental corrections (ISO 11204:1995, including Cor 1:1997) Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Emissioäänenpainetasojen mittaaminen työskentelypaikalla ja muissa määrätyissä paikoissa. Ympäristökorjauksien tekemistä edellyttävä menetelmä Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN ISO AC:1996

14 9 (13) 89/392/EEC - Safety of machinery: general essential health and safety requirements Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Engineering method for the determination of emission sound pressure levels in situ at the work station and at other specified positions using sound intensity (ISO 11205:2003) Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Tekninen menetelmä päästöäänenpainetasojen mittaamiseksi kenttäolosuhteissa työskentelypaikalla ja muissa nimetyissä paikoissa käyttäen äänen intensiteettiä Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN ISO 11205:2004 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity. Part 3: Precision method for measurement by scanning (ISO :2002) Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen mittaus ääni-intensiteettimenetelmällä. Osa 3: Tarkkuusmenetelmä pyyhkäisymittaukseen Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN ISO :2003 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP FprEN ISO 3744 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure. Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994) Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen äänenpainemenetelmällä. Tekninen menetelmä olennaisesti vapaassa kentässä heijastavan tason yläpuolella Sivuja/Pages: /392/EEC - Safety of machinery: general essential health and safety requirements Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP FprEN ISO 4871 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996) Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästöarvojen ilmoittaminen ja todentaminen Sivuja/Pages: /392/EEC - Safety of machinery: general essential health and safety requirements

15 10 (13) Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP FprEN ISO 3741 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure. Precision methods for reverberation rooms (ISO 3741:1999, including Cor 1:2001) Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen käyttäen äänenpainetta. Tarkkuusmenetelmät kaiuntahuonemittauksiin Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN ISO AC:2000 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity. Part 1: Measurement at discrete points (ISO :1993) Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen ääni-intensiteettimenetelmällä. Osa 1: Pisteittäinen mittaus Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN ISO : /392/EEC - Safety of machinery: general essential health and safety requirements Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources. Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields. Part 1: Comparison method for hard-walled test rooms (ISO :1994) Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen. Tekninen menetelmä pienille siirrettäville melulähteille kaiuntakentässä. Osa 1: Vertailumenetelmä kovaseinäisessä mittaushuoneessa Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN ISO : /392/EEC - Safety of machinery: general essential health and safety requirements Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure. Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields. Part 2: Methods for special reverberation test rooms (ISO :1994) Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen. Tekninen menetelmä pienille siirrettäville melulähteille kaiuntakentässä. Osa 2: Menetelmät kauintaisessa mittaushuoneessa Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN ISO : /392/EEC - Safety of machinery: general essential health and safety requirements

16 11 (13) Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP FprEN ISO 3745 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure. Precision methods for anechoic and semi-anechoic rooms (ISO 3745:2003) Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen äänenpainemenetelmällä. Tarkkuusmenetelmät kaiuttomassa ja puolikaiuttomassa mittaushuoneessa Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN ISO 3745:2004 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP FprEN ISO 3746 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure. Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995, including Cor 1:1995) Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen äänenpainemenetelmällä. Kartoitusmenetelmä käyttäen heijastavan tason yläpuolella olevaa lähdettä ympäröivää mittauspintaa Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN ISO 3746: /392/EEC - Safety of machinery: general essential health and safety requirements Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP FprEN ISO 3747 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure. Comparison method in situ (ISO 3747:2000) Akustiikka. Melulähteiden äänitehotasojen määrittäminen äänenpainemenetelmällä. Vertailumenetelmä kenttäolosuhteissa Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN ISO 3747:2001 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP FprEN ISO 5136 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Determination of sound power radiated into a duct by fans and other air-moving devices. In-duct method (ISO 5136:2003) Akustiikka. Puhaltimien ja muiden ilmaan siirtävien laitteiden kanavaan säteilemän äänitehotason määrittäminen. Kanavamenetelmä Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN ISO 5136:2003 Kansallinen lausuntoaika päättyy:

17 LP (13) FprEN ISO 7235 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-terminal units. Insertion loss, flow noise and total pressure loss (ISO 7235:2003) Akustiikka. Kanavavaimentimien ja pääte-elimien laboratoriomittausmenetelmät. Lisäysvaimennus, virtausmelu ja kokonaispainehäviö Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN ISO 7235:2004 Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 232 Compressors, vacuum pumps and their systems LP EN :1996/prA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Compressors and vacuum pumps. Safety requirements. Part 2: Vacuum pumps Sivuja/Pages: --- Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 290 Dimensional and geometrical product specification and verification LP EN ISO 4287:1998/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Geometrical Product Specifications (GPS). Surface texture: Profile method. Terms, definitions and surface texture parameters. Amendment 1: Peak count number (ISO 4287:1997/FDAmd 1:2009) Sivuja/Pages: 2 Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 305 Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Explosive atmospheres. Explosion prevention and protection. Part 1: Basic concepts and methodology Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdyksen esto ja suojaus. Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN : /9/EC Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX) Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Non-electrical equipment intended for use in potentially explosive atmospheres. Part 5: Protection by constructional safety ''c'' Räjähdysvaarallisten tilojen muut kuin sähkölaitteet. Osa 5: Suojaus rakenteellisella turvallisuudella 'c'

18 13 (13) Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN : /9/EC Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX) Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 333 Cycles LP pren Cycles. Bicycle trailers. Safety requirements and test methods Sivuja/Pages: /95/EC General product safety Kansallinen lausuntoaika päättyy: Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros CEN/TC 337 Winter maintenance and road service area maintenance equipment LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Winter maintenance equipment. Snow removal machines with rotating tools. Specification and clearing capacity Talvikunnossapidon laitteet. Pyörivillä työkaluilla varustetut lumenaurauskoneet. Spesifikaatio ja aurauskapasiteetti Sivuja/Pages: --- Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 352 Nanotechnologies LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Nanotechnologies. Characterization of nanoparticles in inhalation exposure chambers for inhalation toxicity testing. Complementary element (ISO 10808:2009) Sivuja/Pages: --- Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen ECISS/TC 1 Steel - Mechanical testing LP FprEN ISO 204 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Metallic materials. Uniaxial creep testing in tension. Method of test (ISO/FDIS 204:2009) Metallien yksiakselinen virumisvetokoe. Koemenetelmä Sivuja/Pages: 2 Korvaa standardin SFS-EN 10291:2000 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen ECISS/TC 29 Steel tubes and fittings for steel tubes LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Petroleum and natural gas industries. External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation

19 14 (13) systems. Part 1: Polyolefin coatings (3-layer PE and 3-layer PP) (ISO/DIS :2009) Sivuja/Pages: 2 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen

20 1 (8) Kansainväliset lausuntopyynnöt Tämä kohta sisältää luettelon kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyistä ISOn ehdotuksista. Kysymme näiden ehdotusten osalta hyväksyntää ISO-standardeiksi. Lausuntopyynnöt luetellaan komiteakohtaisesti. Luettelo sisältää lausuntopyyntöjä väliltä LP LP Lausuntopyyntöihin liittyvien ehdotusten tilaus: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry: (ks. tarkemmat tilausohjeet edellä). ISO/TC 1 Screw threads LP ISO/FDIS 5408 Screw threads -- Vocabulary Ruuvikierteet. Sanasto Sivuja/Pages: 25 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys ISO/TC 10/SC 1 Basic conventions LP ISO 5457:1999/DAmd 1 Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Sivuja/Pages: 1 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 108/SC 2 Measurement and evaluation of mechanical vibration and shock as applied to machines, vehicles and structures LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts -- Part 2: Land-based steam turbines and generators in excess of 50 MW with normal operating speeds of r/min, r/min, r/min and r/min Sivuja/Pages: 13 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP ISO :1995/DAmd 1 Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts -- Part 1: General guidelines -- Amendment 1

21 2 (8) Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts -- Part 2: Land-based steam turbines and generators in excess of 50 MW with normal operating speeds of 1500 r/min, 1800 r/min, 3000 r/min and 3600 r/min Sivuja/Pages: 15 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts -- Part 4: Gas turbine sets with fluid-film bearings Sivuja/Pages: 16 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Mechanical vibration -- Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts -- Part 4: Gas turbine sets with fluid-film bearings Sivuja/Pages: 14 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 131/SC 6 Contamination control LP ISO/DIS Hydraulic fluid power -- Calibration of automatic particle counters for liquids Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Sivuja/Pages: 54 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 164/SC 1 Uniaxial testing LP ISO/FDIS 204 Metallic materials -- Uniaxial creep testing in tension -- Method of test Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Sivuja/Pages: 42 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen

22 3 (8) ISO/TC 17/SC 19 Technical delivery conditions for steel tubes for pressure purposes LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Non-destructive testing of steel tubes -- Automated ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for verification of hydraulic leak-tightness as a substitution for the hydraulic test Sivuja/Pages: 7 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen ISO/TC 184/SC 4 Industrial data LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 53: Integrated generic resource: Numerical analysis Sivuja/Pages: 30 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Industrial automation systems and integration -- Open technical dictionaries and their application to master data -- Part 1: Overview and fundamental principles Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Industrial automation systems and integration -- Open technical dictionaries and their application to master data -- Part 13: Identification of concepts and terminology Sivuja/Pages: 0 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Industrial automation systems and integration -- Open technical dictionaries and their application to master data -- Part 11: Guidelines for the formulation of terminology Sivuja/Pages: 1 Kansallinen lausuntoaika päättyy:

23 4 (8) LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Industrial automation systems and integration -- Open technical dictionaries and their application to master data -- Part 20: Procedures for the maintenance of an open technical dictionary Sivuja/Pages: 2 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Industrial automation systems and integration -- Open technical dictionaries and their application to master data -- Part 2: Vocabulary Sivuja/Pages: 1 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 188 Small craft LP ISO/FDIS Small craft -- Quick release system for trapeze harness Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Sivuja/Pages: 13 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 199 Safety of machinery LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Safety of machinery -- Evaluation of the emission of airborne hazardous substances -- Part 6: Test bench method for the measurement of the separation efficiency by mass of air cleaning systems with ducted outlet Sivuja/Pages: 5 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Safety of machinery -- Evaluation of the emission of airborne hazardous substances -- Part 7: Test bench method for the measurement of the pollutant concentration parameter Sivuja/Pages: 6 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP

24 ISO/DIS (8) Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Safety of machinery -- Evaluation of the emission of airborne hazardous substances -- Part 5: Test bench method for the measurement of the separation efficiency by mass of air cleaning systems with unducted outlet Sivuja/Pages: 6 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 2/SC 10 Product standards for fasteners LP ISO/FDIS Spring-type straight pins -- Slotted, light duty Jousisokat. Halkaistut. Kevyt käyttö Sivuja/Pages: 6 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys LP ISO/FDIS 8752 Spring-type straight pins -- Slotted, heavy duty Jousisokat. Halkaistut. Raskas käyttö Sivuja/Pages: 6 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys LP ISO/FDIS Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Screw and washer assemblies made of steel with plain washers -- Washer hardness classes 200 HV and 300 HV Sivuja/Pages: 7 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP ISO/FDIS Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Plain washers for screw and washer assemblies -- Small, normal and large series -- Product grade A Sivuja/Pages: 7 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 213 Dimensional and geometrical product specifications and verification LP ISO 4287:1997/FDAmd 1 Peak count number Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys

25 6 (8) Sivuja/Pages: 1 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 229 Nanotechnologies LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Nanotechnologies -- Characterization of nanoparticles in inhalation exposure chambers for inhalation toxicity testing Sivuja/Pages: 16 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen ISO/TC 29/SC 9 Tools with cutting edges made of hard cutting materials LP ISO/DIS 6462 Face and shoulder milling cutters with indexable inserts -- Dimensions Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Sivuja/Pages: 11 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 39/SC 2 Test conditions for metal cutting machine tools LP ISO/FDIS Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Test conditions for numerically controlled turning machines and turning centres -- Part 6: Accuracy of a finished test piece Sivuja/Pages: 12 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 43/SC 1 Noise LP ISO/FDIS Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Acoustics -- Framework for calculating a distribution of sound exposure levels for impulsive sound events for the purposes of environmental noise assessment Sivuja/Pages: 41 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 44/SC 5 Testing and inspection of welds LP

26 7 (8) ISO/FDIS 5173 Destructive tests on welds in metallic materials -- Bend tests Hitsien rikkova aineenkoetus metalleille. Taivutuskokeet Sivuja/Pages: 19 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald ISO/TC 60/SC 1 Nomenclature and wormgearing LP ISO/FDIS 4468 Gear hobs -- Accuracy requirements Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Sivuja/Pages: 32 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 70 Internal combustion engines LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Reciprocating internal combustion engines -- Vocabulary of components and systems -- Part 9: Control and monitoring systems Sivuja/Pages: 8 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 8/SC 6 Navigation LP ISO/FDIS Ships and marine technology -- Marine radar reflectors -- Part 2: Active type Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Sivuja/Pages: 23 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 8/SC 8 Structures LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Ships and marine technology -- Ship structures -- Part 2: Requirements for their ultimate strength limit state assessment Sivuja/Pages: 183 Kansallinen lausuntoaika päättyy:

27 8 (8) ISO/TC 85/SC 2 Radiation protection LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Remote handling devices for radioactive materials -- Part 3: Electrical master-slave manipulators Sivuja/Pages: 37 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen ISO/TC 96/SC 4 Test methods LP ISO/FDIS 4310 Cranes -- Test code and procedures Nosturit. Testausohje ja menetelmät Sivuja/Pages: 10 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys

28 Ajankohtaiset standardit Toimialueellamme on valmistunut uusia standardisoinnin julkaisuja seuraavasti: Uudet SFS-EN- ja SFS EN ISO-standardit Uudet SFS- ja SFS-ISO -standardit ja muut julkaisut Uudet EN- ja EN ISO-standardit EU:n säädöksiin liittyvät standardit Merkittävä osa eurooppalaisista standardeista ja ne Suomessa voimaansaattavista SFS-standardeista liittyy tavalla tai toisella EU:n säädöksiin ja siten myös kansallisiin voimassa oleviin säädöksiin tavallisesti uusia tuotteita koskeviin CE-merkintää edellyttäviin teknisiin tuotemääräyksiin. Uusien SFS- ja EN-standardien viiteluetteloissa pyritäänkin erikseen mainitsemaan, mihin EU:n säädöksiin kukin standardi mahdollisesti liittyy. Haluamme kuitenkin painottaa, että ilmoittamamme tieto ei tältä osin aina ole täydellistä ja se perustuu kokonaan SFSin meille toimittamaan viitetietoon. EU:n säädöksiin liittyvillä valmiilla standardeilla voi olla useita erilaisia tuotesäädöksissä määriteltäviä erityisstatuksia, joita tai joiden voimaantuloaikoja viiteluettelossa ei kuitenkaan voida yksilöidä. Lisäksi yksittäisen standardin status (esim. EU:n tuotedirektiivien tarkoittamana yhdenmukaistettuna standardina) tavallisesti aina tulee voimaan useita kuukausia standardin julkaisemisen jälkeen ja statuksen voimaantuloon voi liittyä siirtymäkausia standardin uuden ja kumotun painoksen suhteen. Kunkin standardin osalta voi kyseisen standardin senhetkisen ja tosiasiallisen liittymisen EU:n säädöksiin tarkistaa seuraavasti: 1. tarkista tarvittaessa, mihin säädöksiin itse standardissa viitataan (tavallisesti standardin liite Z, mutta standardissa oleva mikään viite tai tieto ei vielä kuitenkaan takaa mitään), sekä 2. tarkista erityisesti, onko kyseinen standardi mainittu kyseiseen säädökseen liittyvien standardien virallisessa viiteluettelossa, jota kansallinen viranomainen tai EU:n komissio pitää ajan tasalla. Kohdan 1. voi tarkistuksessa myös sivuuttaa, koska kohdan 2. mukainen tieto vahvistaa tosiasiallisen suhteen. EU:n tuotedirektiiveihin liittyvien yhdenmukaistettujen standardien ajan tasalla olevat luettelot ovat EU:n komission verkkosivuilla osoitteessa: Standardien ja SFS-käsikirjojen myynti ja tilaaminen MetSta ry ei myy eikä välitä valmiita standardeja eikä SFS-käsikirjoja. Kaikkia lueteltavia SFS- ja ISO-standardeja sekä SFS-käsikirjoja myy ainoastaan Suomen Standardisoimisliitto, SFS. Lisätietoja julkaisujen tilaamisesta: SFS-Standardisoinnin asiakaspalvelu, puh. (09) , faksi (09) SFS:n verkkosivut: SFS:n verkkokauppa: SFS-luettelo:

Nro 1/ helmikuuta 2010

Nro 1/ helmikuuta 2010 Nro 1/2010 5.helmikuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2010001... LP 2010059) Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Kansainväliset

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit 2016

Koneturvallisuuden standardit 2016 Koneturvallisuuden standardit 2016 1 Tässä esitteessä luetellaan kaikki koneturvallisuuden A- ja B-tyypin standardit Vain englanninkielisinä saatavilla olevien standardien tunnuksen lopussa on merkintä

Lisätiedot

Nro 2/2011 3. helmikuuta 2011

Nro 2/2011 3. helmikuuta 2011 Nro 2/2011 3. helmikuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Pyydä lausuntokierroksen standardiehdotukset kommentoitavaksi! Koneturvallisuuden

Lisätiedot

Nro 4/ huhtikuuta 2010

Nro 4/ huhtikuuta 2010 Nro 4/2010 29.huhtikuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Osapuolien vastuut ja sopimuskäytännöt konetoimituksissa ja koneiden modernisoinnissa

Lisätiedot

Nro 9/ syyskuuta 2010

Nro 9/ syyskuuta 2010 Nro 9/2010 30.syyskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Vielä mahtuu mukaan Esteettömyys-käsikirjan julkistustilaisuuteen Ajankohtaiset

Lisätiedot

Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry tiedotus Nro 5/2012 4.toukokuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 6.ja 7. kesäkuuta 2012 Tampereella,

Lisätiedot

Nro 11/ marraskuuta 2009

Nro 11/ marraskuuta 2009 Nro 11/2009 26.marraskuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Uuden konedirektiivin soveltaminen lähestyy Talouden taantuma ja myymättä

Lisätiedot

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Tulostettu 2013-05-08 1 (11) Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Vastuutoimialayhteisö: METSTA SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit

Lisätiedot

Nro 2/2012 27.tammikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012083... LP 2012125) Ajankohtaiset standardit

Nro 2/2012 27.tammikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012083... LP 2012125) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 2/2012 27.tammikuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 2012 METSTAn logo uudistui katso miltä

Lisätiedot

Nro 4/2012 5.huhtikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012205... LP 2012287) Ajankohtaiset standardit

Nro 4/2012 5.huhtikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012205... LP 2012287) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 4/2012 5.huhtikuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Uusia SFS-käsikirjoja terästuotteiden standardeista Energianhallintajärjestelmät-seminaari

Lisätiedot

Nro 1-2/ helmikuuta 2009

Nro 1-2/ helmikuuta 2009 Nro 1-2/2009 26.helmikuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 11.6.2009 merkitse kalenteriisi Koneturvallisuuden

Lisätiedot

Nro 10/2012 16.lokakuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012611... LP 2012702) Ajankohtaiset standardit

Nro 10/2012 16.lokakuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012611... LP 2012702) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 10/2012 16.lokakuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat METSTA vahvistaa organisaatiotaan - kaksi uutta asiantuntijaa METSTAn

Lisätiedot

Nro 7-8/ elokuuta tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP LP ) Ajankohtaiset standardit

Nro 7-8/ elokuuta tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP LP ) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 7-8/2012 9.elokuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat METSTA mukana alihankintamessuilla - tule kysymään asiantuntijoilta

Lisätiedot

Nro 9/ lokakuuta 2008

Nro 9/ lokakuuta 2008 Nro 9/2008 30.lokakuuta 2008 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Standardisoinnin vuositapahtuma Forum 2008 pidettiin 22.10.2008 Koneturvallisuuden

Lisätiedot

Nro 11/ marraskuuta 2010

Nro 11/ marraskuuta 2010 Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Sinnikkyys palkitaan; silta- ja pukkinosturistandardi valmistumassa lähes

Lisätiedot

Nro 1/ tammikuuta 2011

Nro 1/ tammikuuta 2011 Nro 1/2011 5.tammikuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetStan portaalisivujen vuoden 2011 salasanat ja portaalimaksut Maansiirtokoneiden

Lisätiedot

Nro 4/2011 7.huhtikuuta 2011

Nro 4/2011 7.huhtikuuta 2011 Nro 4/2011 7.huhtikuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Rakennusten energiatehokkuus uutta myös standardisointiin Turvallisen tekniikan

Lisätiedot

Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010

Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010 Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Sinnikkyys palkitaan; silta- ja pukkinosturistandardi valmistumassa lähes

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(11) pren ISO 15223-1 rev Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements Kansainvälinen valmisteluvaihe: 90/385/EEC,

Lisätiedot

Nro 3/ maaliskuuta 2010

Nro 3/ maaliskuuta 2010 Nro 3/2010 31.maaliskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Esteettömyyden merkitys teknisessä suunnittelussa kasvaa uusi SFS-ISO/TR 22411

Lisätiedot

Nro 10/ lokakuuta 2011

Nro 10/ lokakuuta 2011 Nro 10/2011 13.lokakuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetSta ry:een uusi asiantuntija DI Lauri Elers Hitsien tarkastusta käsittelevistä

Lisätiedot

Nro 8/ syyskuuta 2008

Nro 8/ syyskuuta 2008 Nro 8/2008 30.syyskuuta 2008 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetSa ry käynnistää koneturvallisuuden verkkojulkaisun Koneturvallisuusstandardien

Lisätiedot

Nro 11/ marraskuuta 2011

Nro 11/ marraskuuta 2011 Nro 11/2011 4.marraskuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat METSTAlle uusia standardisointialueita Arto on nyt Lauri Ajankohtaiset lausuntopyynnöt

Lisätiedot

Nro 10/ marraskuuta 2010

Nro 10/ marraskuuta 2010 Nro 10/2010 1.marraskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2010425... LP 2010498) Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Kansainväliset

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit 2015

Koneturvallisuuden standardit 2015 Koneturvallisuuden standardit 2015 1 Tässä esitteessä luetellaan kaikki koneturvallisuuden A- ja B-tyypin standardit Vain englanninkielisinä saatavilla olevien standardien tunnuksen lopussa on merkintä

Lisätiedot

Nro 2/ helmikuuta 2010

Nro 2/ helmikuuta 2010 Nro 2/2010 25.helmikuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetSta hakee standardisoinnin asiantuntijaa Kylmäalan tärkeitä standardeja

Lisätiedot

Nro 10/ lokakuuta 2009

Nro 10/ lokakuuta 2009 Nro 10/2009 29.lokakuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Rakennusten energiatehokkuusstandardit valmiit, soveltuvuus suomeen selvitetään

Lisätiedot

Nro 9/2012 13.syyskuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012540... LP 2012610) Ajankohtaiset standardit

Nro 9/2012 13.syyskuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012540... LP 2012610) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 9/2012 13.syyskuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Venttiilistandardeista julkaistu uusia käsikirjoja Ajankohtaiset lausuntopyynnöt

Lisätiedot

Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011

Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011 Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Standardi energianhallintajärjestelmistä Kansainvälinen outsourcing-standardisointi

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 7/08 LIITE Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 7/08 LIITE Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-07-25 1(5) CENELEC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset materiaalit S262-08 Railway applications. Rolling stock. Pantographs. Characteristics and tests. Part 1: Pantographs for main line vehicles

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-11-30 1(5) CENELEC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet S380-12 Safety (RAMS). Part 1: Generic RAMS process Esikuva: pren 50126-1:2012 S381-12 Safety (RAMS). Part 2: Systems

Lisätiedot

Nro 4/ huhtikuuta 2009

Nro 4/ huhtikuuta 2009 Nro 4/2009 30.huhtikuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Käytännön opastus riskin arviointiin ISO/TR 14121-2:fi nyt suomeksi Ajankohtaiset

Lisätiedot

Nro 5/ toukokuuta 2011

Nro 5/ toukokuuta 2011 Nro 5/2011 5.toukokuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Kuinka myrkyllisiä nanopartikkelit ovat? Uusi SFS-EN ISO 10808 avuksi Turvallisen

Lisätiedot

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Nro 9/ syyskuuta 2009

Nro 9/ syyskuuta 2009 Nro 9/2009 24.syyskuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Painelaitestandardi EN 13445 uusittu Koneturvallisuuden verkkojulkaisu Jäätelön

Lisätiedot

Nro 6/ kesäkuuta 2010

Nro 6/ kesäkuuta 2010 Nro 6/2010 24.kesäkuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari Tampereella jo kymmenettä kertaa Kuumasinkittyjä

Lisätiedot

Kuvaus MEISTÄ.... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013

Kuvaus MEISTÄ.... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013 Kuvaus MEISTÄ... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013 Mikä on METSTA Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry on yleishyödyllinen standardisointiin keskittynyt yhdistys.

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit 2017

Koneturvallisuuden standardit 2017 Koneturvallisuuden standardit 2017 1 Tässä esitteessä luetellaan kaikki koneturvallisuuden A- ja B-tyypin standardit Vain englanninkielisinä saatavilla olevien standardien tunnuksen lopussa on merkintä

Lisätiedot

Nro 5/ toukokuuta 2009

Nro 5/ toukokuuta 2009 Nro 5/2009 28.toukokuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Koneiden turvallisuusriskien hallinta - Turvallisen tekniikan seminaari 2009,

Lisätiedot

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Tulostettu 2013-03-27 1 (5) Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Vastuutoimialayhteisö: METSTA SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit tai

Lisätiedot

Nro 7-8/ elokuuta 2010

Nro 7-8/ elokuuta 2010 Nro 7-8/2010 27.elokuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Komission CE-merkintä kampanja Rakennusten energiatehokkuus pinnalla - myös

Lisätiedot

Nro 3/2011 3.maaliskuuta 2011

Nro 3/2011 3.maaliskuuta 2011 Nro 3/2011 3.maaliskuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 2011 Tampereella 8.-9.6.2011 SFS-EN standardi

Lisätiedot

Nro 7-8/ elokuuta 2009

Nro 7-8/ elokuuta 2009 Nro 7-8/2009 27.elokuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Koneturvallisuuden perusstandardin SFS-EN ISO 12100 muutokset valmiina Esteettömyyden

Lisätiedot

VTT EXPERT SERVICES OY

VTT EXPERT SERVICES OY T001 Liite 1.08 / Appendix 1.08 Sivu / Page 1(6) VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

RÄJÄHDYSVAARALLISIA TILOJA JA LAITTEITA KOSKEVAT STANDARDIT. Päivitetty

RÄJÄHDYSVAARALLISIA TILOJA JA LAITTEITA KOSKEVAT STANDARDIT. Päivitetty 1(6) Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuutta koskevan lain (390/) 135 :n mukaan turvatekniikan keskus julkaisee luettelon niistä standardeista, joita noudattaen katsotaan tämän

Lisätiedot

Nro 12/ joulukuuta 2009

Nro 12/ joulukuuta 2009 Nro 12/2009 31.joulukuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Uutta konedirektiiviä 2006/42/EY on nyt sovellettava Joulukuussa vahvistettiin

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Nro 6/ kesäkuuta 2009

Nro 6/ kesäkuuta 2009 Nro 6/2009 30.kesäkuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaarissa ennätysyleisö Koneturvallisuuden verkkojulkaisu

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(14) FprEN ISO/IEC 13273-1 Energy efficiency and renewable energy sources. Common international terminology. Part 1: Energy efficiency (ISO/IEC 13273-1:2015) ISO/IEC 13273-1:2015 Lausuntoaika päättyy:

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 12/08 LIITE Toimisto (7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 12/08 LIITE Toimisto (7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-12-19 1(7) SK 20 ENERGIAKAAPELIT S456-08 1: General requirements Esikuva: pren 50525-1:2008 S457-08 2-11: Cables for general applications. Flexible cables with thermoplastic PVC Esikuva: pren 50525-2-11:2008

Lisätiedot

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Luettelo koneturvallisuustandardien uusista painoksista ja kumotuista standardeista

Luettelo koneturvallisuustandardien uusista painoksista ja kumotuista standardeista Tulostettu: 13.4.2010 1 (49) Koneturvallisuuden verkkojulkaisu Koneturvallisuuden standardien uusien painosten seurantapalvelu Luettelo koneturvallisuustandardien uusista painoksista ja kumotuista standardeista

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 10/10 LIITE. HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

LAUSUNTOPYYNTÖ 10/10 LIITE. HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2010-10-29 1(5) SK 2 SÄHKÖKONEET S338-10 Rotating electrical machines. Part 18-33: Functional evaluation of insulation systems. Test procedures for form-wound windings. Multifactor evaluation

Lisätiedot

Nro 6/2011 1.kesäkuuta 2011

Nro 6/2011 1.kesäkuuta 2011 Nro 6/2011 1.kesäkuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat SISTEMA-oppaan suomennos julkaistu Metstan sivustolla Standardisoinnin vuositapahtuman

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-12-31 1(5) CENELEC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset laitteet S408-12 Railway applications. Rolling stock. 3-phase shore (external) supply system for rail vehicles Esikuva: CLC/FprTS 50546:2012

Lisätiedot

Nro 5/ toukokuuta 2010

Nro 5/ toukokuuta 2010 Nro 5/2010 27.toukokuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Metallien vetokoestandardi uudistunut SFS 1200-sarjan betoniterästen teknisten

Lisätiedot

Nro 11/ joulukuuta 2008

Nro 11/ joulukuuta 2008 Nro 11/2008 30.joulukuuta 2008 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Terveysteknologian standardisoinnin siirto MetSta ry:een ei toteudu 1.1.2009

Lisätiedot

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2011-07-29 1(5) SK 23 PISTO- JA RASIAKYTKIMET S233-11 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements Esikuva: EN 60309-1:1999/FprA2:2011, IEC 23H/263/CDV

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(9) CLC/TC 34 EN 62442-3:2014/prA1 Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for halogen lamps and LED modules - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo 2016/6 LIITE. Toimisto (16)

Lausuntopyyntöluettelo 2016/6 LIITE. Toimisto (16) Toimisto 2016-06-03 1(16) CEN/CLC/TC 5 pren 16602-10 Space product assurance - Product assurance management Esikuva: ECSS-Q-ST-10 C Kansainvälinen valmisteluvaihe: ENQ+FV SFS-EN 13291-1:en pren 16602-70-54

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Nro 9/ syyskuuta 2011

Nro 9/ syyskuuta 2011 Nro 9/2011 7.syyskuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Säteilyturvakeskus liittyi MetSta ry:n jäseneksi MetSta mukana Alihankintamessuilla

Lisätiedot

Ajankohtaiset standardit

Ajankohtaiset standardit Ajankohtaiset standardit Toimialueellamme on valmistunut uusia standardisoinnin julkaisuja seuraavasti: Uudet SFS-EN- ja SFS EN ISO-standardit Uudet SFS- ja SFS-ISO -standardit ja muut julkaisut Uudet

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2013-04-02

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2013-04-02 KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

ISO-standardien käsittelyvaiheet. Venetekniikkapäivä Juhani Pappila

ISO-standardien käsittelyvaiheet. Venetekniikkapäivä Juhani Pappila ISO-standardien käsittelyvaiheet Venetekniikkapäivä 14.4.2010 Juhani Pappila Taustaa Huvivenedirektiivi määrittää olennaiset turvallisuusvaatimukset jotka tuotteiden on täytettävä ennen kuin ne voidaan

Lisätiedot

Toimisto 2014-04-04 1(5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto 2014-04-04 1(5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2014-04-04 1(5) SK 17B Pienjännitekytkinlaitteet EN 50550:2011/FprA1 Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP) EN 62019:1999/FprAB Electrical accessories.

Lisätiedot

J u l k a i s t u t s t a n d a r d i t

J u l k a i s t u t s t a n d a r d i t 1(8) ALUMIINIA, ALUMIINISEOKSIA JA ALUMIINITUOTTEITA KOSKEVIEN EUROOPPALAISTEN STANDARDIEN VAHVISTAMIS- JA JULKAISUTAPA SUOMESSA Luettelossa on esitetty eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin teknisen

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T298/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ESPOTEL OY, TESTILABORATORIO ESPOTEL OY, TEST LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2013-12-04 1(6) SK 2 Sähkökoneet FprEN 60034-18-41 Rotating electrical machines. Part 18-41: Qualification and quality control tests for partial discharge free (Type I) electrical insulation systems

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T298/M02/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ESPOTEL OY, TESTILABORATORIO ESPOTEL OY, TEST LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD.

VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. T001 Liite 1.08 / Appendix 1.08 Sivu / Page 1(6) VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address www www T001, liite

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 3/09 LIITE

LAUSUNTOPYYNTÖ 3/09 LIITE 2009-03-26 1(8) CENELEC SC 9XC Kulkuneuvojen ja niiden kiinteiden apulaitteiden sähkönsyöttö- ja maadoitusjärjestelmät (kiinteät asennukset) S138-09 Railway applications. Fixed installations. D.C. surge

Lisätiedot

Akustiikka ja standardisointi

Akustiikka ja standardisointi Asiantuntija Kimmo Konkarikoski METSTA Akustiikka ja standardisointi Standardisointiin osallistumiseen ja vaikuttamiseen on omat järjestelmälliset väylänsä, jotka on hyvä tuntea. Standardisointi hyödyttää

Lisätiedot

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Miten ja missä standardeja laaditaan Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Esityksen sisältö Suomen kansallinen järjestelmä ja METSTA Kuka standardit laatii?

Lisätiedot

Toimisto 2013-01-31 1(6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto 2013-01-31 1(6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2013-01-31 1(6) SK 2 SÄHKÖKONEET S001-13 Rotating electrical machines. Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehichles) Esikuva:

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-06-29 1(5) SK 34 VALAISIMET S202-12 Energy performance of lamp controlgear. Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps). Method of measurement to

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2012-11-01

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2012-11-01 Kemianteollisuus ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme

Lisätiedot

1(17) Sen lisäksi laaditaan NDT-standardeja myös levyille, putkille, valuille ja takeille.

1(17) Sen lisäksi laaditaan NDT-standardeja myös levyille, putkille, valuille ja takeille. 1(17) Carl-Gustaf Lindewald EUROOPPALAISTEN NDT-STANDARDIEN TILANNEKATSAUS YLEISTÄ Eurooppalaiset NDT-standardit laaditaan komiteassa CEN/TC 138 "Non destructive testing ja kansainväliset NDT-standardit

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu Kemianteollisuus ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2011-03-31 1(5) SK 1 TERMINOLOGIA S072-11 Laitteissa käytettävät kuvatunnukset. Terminologia Esikuva: IEC/TR 62687:2011 Lausuntoaika päättyy: 2011-05-31 IEC TC 8 Sähköntoimituksen järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(19) CLC/TC 26A, CLC/TC 26A FprEN 62822-3 Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 Hz) - Part 3: Resistance welding equipment

Lisätiedot

VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD.

VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. T001 Liite 1.08 / Appendix 1.08 Sivu / Page 1(6) VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address www www T001, liite

Lisätiedot

tästä eteenpäin? Kimmo Konkarikoski

tästä eteenpäin? Kimmo Konkarikoski Rakennusten energiatehokkuuden EPBstandardipaketti - mitä muuttuu, miten tästä eteenpäin? Kimmo Konkarikoski Sisältö EPBD - Energy Performance of Buildings Direktiivi toinen uusinta vireillä 2018-2020

Lisätiedot

HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2010-05-31 1(5) IEC TC 9 Rautateiden sähkölaitteet ja -järjestelmät S190-10 Railway applications. Fire protection on railway vehicles. Part 5: Fire safety requirements for electrical equipment

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AKUKON OY AKUKON LTD

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AKUKON OY AKUKON LTD T229/M09/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY AKUKON OY AKUKON LTD Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T229 Akukon

Lisätiedot

Standardit koneensuunnittelun työkaluina

Standardit koneensuunnittelun työkaluina Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Standardit koneensuunnittelun työkaluina - Yhteensopivuutta, tuoteturvallisuutta, kilpailukykyä ja helpompaa markkinoillepääsyä MetSta-kotisivu kotisivu:

Lisätiedot

Liikennepolttonesteiden standardisointi. Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016

Liikennepolttonesteiden standardisointi. Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016 Liikennepolttonesteiden standardisointi Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016 Pitkä valmisteluprosessi eri tahojen yhteistyö Standardit määrittelevät

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7810 PSK Standards Association

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7810 PSK Standards Association PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7810 PSK Standards Association COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2010-02-18 1(5) Ristiriitatapauksissa pätee suomenkielinen teksti. In case of interpretation the

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T197/M15/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY, TKI JA PALVELUT, KYMILABS SOUTH-EASTERN FINLAND

Lisätiedot

Standardisointikatsaus

Standardisointikatsaus Standardisointikatsaus 30.5.2013 STANDARDISOINTITYÖHÖN VOI OSALLISTUA 2 Kansallisen komitean jäsenkunta METSTAn koneturvallisuuskomiteassa on 22 jäsentä Teollisuus: 9 asiantuntijaa kuudesta eri yrityksestä

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY I047/M02/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I047 DEKRA

Lisätiedot

Toimisto 2013-08-07 1(7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto 2013-08-07 1(7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2013-08-07 1(7) CLC TC 8X Sähköntoimituksen järjestelmävaatimukset CLC/FprTR 50609 Technical Guidelines for Radial HVDC Networks Lausuntoaika päättyy: 2013-10-17 IEC TC 9 Rautateiden sähkölaitteet

Lisätiedot

Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat. Standardoinnin koordinointi & työryhmät

Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat. Standardoinnin koordinointi & työryhmät Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat Standardin EN 1090 suunnitteilla olevat uudet osat Standardin EN 1090 revision aikataulu Oleellisimmat

Lisätiedot

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Tulostettu 2013-02-07 1 (14) Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Vastuutoimialayhteisö: METSTA SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit

Lisätiedot

Savupiippujen standardisointi CEN/TC Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Savupiippujen standardisointi CEN/TC Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry Savupiippujen standardisointi CEN/TC 166 7.2.2017 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry CEN/TC 166:n rakenne / työryhmät TC 166/WG 1 General requirements TC 166/WG 2 Thermal and fluid dynamic calculation

Lisätiedot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-2 tutkinnot NDT LEVEL 2 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-2 tutkinnot NDT LEVEL 2 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT 2017-09-06 Sivu 1 / 5 NDT LEVEL 2 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT Kaikkiin menetelmiin yhteiset standardit SFS-EN ISO 9712 Rikkomaton aineenkoetus. NDT-henkilöiden pätevöinti ja sertifiointi.

Lisätiedot