Nro 1-2/ helmikuuta 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nro 1-2/ helmikuuta 2009"

Transkriptio

1 Nro 1-2/ helmikuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari merkitse kalenteriisi Koneturvallisuuden perusstandardin EN ISO muutokset lopullisessa äänestyksessä Uutta koneturvallisuuden verkkojulkaisussa Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP LP ) Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Kansainväliset lausuntopyynnöt Ajankohtaiset standardit Uudet SFS-EN- ja SFS EN ISO-standardit ( ) kiinnittimet koneet akustiikka venttiilit alumiini kiinnittimet alumiini kiinnittimet koneet akust teollisuusautomaatio talotekniikka hissit hydrauliikka nanoteknologia veneet teollisuusautomaat värähtely kupari pneumatiikka valmistustekniikka painelaitteet ATEX värähtely kupari värähte teräsrakenteet metallien jalostus laivanrakennus putkistot polkupyörät teräsrakenteet metallien jalo ergonomia kunnossapito teräs nostoapuvälineet hitsaus polttomoottorit ergonomia kunnossapito t

2 Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari merkitse kalenteriisi Turvallisen tekniikan seminaarin pitopäiväksi on tänä vuonna varattu torstai (Tampere). Tämän vuoden seminaarin pääteemana on "koneiden riskin arviointi", jonka merkitys korostuu uuden konedirektiivin 2006/42/EY myötä entisestään. Seminaarin ohjelma on vielä valmisteilla emmekä vielä ota ilmoittautumisia vastaan. Seuraa ilmoitteluamme verkkosivuillamme ja MetSta-tiedotuksen seuraavissa numeroissa. Toivomukset ja ehdotukset käsiteltävistä (erityisesti riskin arviointiin liittyvistä) aiheista ovat tervetulleita. Lisätietoja: Aarre Viljanen Koneturvallisuuden perusstandardin EN ISO muutokset lopullisessa äänestyksessä Uusi konedirektiivi 2006/42/EY on aiheuttanut laajan koneturvallisuusstandardien uudistus- ja tarkistuskierroksen. Tarkistamiselta ei ole välttynyt edes koneturvallisuuden perusstandardi EN ISO Tämän 2-osaisen standardin ISOn johdolla laadittu tarkistaminen on edennyt nyt lopulliseen äänestykseen, mikä käytännössä tarkoittaa, että standardiin tulevat muutokset ovat nyt käytännössä selvillä. Ehdotukset ovat nyt myös kansallisella lausuntokierroksella (MetSta LP ja ). Osaan 1 tulevat muutokset sisältävät mm. viitestandardien tarkistuksia ja muutaman uudesta konedirektiivistä johtuvan yksittäisen tarkennuksen. Osaan 2 muutoksia on tulossa hiukan enemmän ja ne painottuvat viitestandardien päivityksen lisäksi koneen käyttöä koskevissa tiedossa (koneen merkinnät ja käyttöohjeet) esitettäviin asioihin, jotka uudessa konedirektiivissä esitetään huomattavan yksityiskohtaisesti. EN ISO :2003/FprA1 Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät MUUTOS 1, 4 s. (LP ) EN ISO :2003/FprA1 Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. Osa 2: Tekniset periaatteet MUUTOS 1, 7 s. (LP ) Ehdotusten tilaaminen: Lisätietoja: Aarre Viljanen Uutta koneturvallisuuden verkkojulkaisussa Koneturvallisuuden verkkojulkaisua on päivitetty äskettäin mm. seuraavilla aiheilla: Uusi yhdenmukaistettujen standardien luettelo julkaistu ( ) Mistä tietoa uuden konedirektiivin soveltamisesta? ( ) KAN-raportti maatalouskoneiden turvallisuusstandardien kehitystarpeista ( ) Uusien painosten seurantapalvelun päivitys ( ja ) Artikkeli nro 01/2009, , Ylä- ja alaraajojen turvaetäisyydet uudessa standardissa EN ISO Koneturvallisuuden verkkojulkaisu ja postituslistalle liittyminen osoitteessa: Lisätietoja: Aarre Viljanen

3 Ajankohtaiset lausuntopyynnöt Olemme lähettäneet kansalliselle lausuntokierrokselle toimialueellemme kuuluvia ehdotuksia seuraavasti: Eurooppalaiset lausuntopyynnöt (hyväksyminen EN- tai EN ISO-standardiksi) Kansainväliset lausuntopyynnöt (hyväksyminen ISO-standardiksi) Tämän ajankohtaisten lausuntopyyntöjemme viiteluettelon tarkoituksena on tiedottaa virallisesti, julkisesti ja avoimesti kaikkia kansallisia sidosryhmiä, viranomaiset mukaan lukien, toimialueellamme valmisteilla olevista sellaisista SFS:n, CEN:n ja ISO:n standardeista, joiden teknistä sisältöä voi kommentoida tai joiden hyväksymiseen voi ottaa kantaa. Ehdotuksille järjestettävien kansallisten lausuntokierrosten tarkoituksena on muodostaa äänestyspäätös ja mahdollinen kommenttiyhteenveto, joka edustaa eri sidosryhmien näkemystä. Lausuntopyyntöihin liittyvien ehdotusten saatavuus ja tilaaminen Toimitamme lausuntopyyntöihin liittyviä ehdotuksia vain erikseen tilattaessa. Tilaukset voi lähettää osoitteeseen: (yksilöi LP-tunnus ja/tai ehdotuksen tunnus tarkasti): Lisätietoja ehdotusten tilaamisesta ja toimituskuluista on osoitteessa: MetSta-seurantaryhmien ja -komiteoiden jäsenet saavat automaattisesti ko. ryhmän vastuulle kuuluvien CEN- ja ISO-komiteoiden laatimat ehdotukset seurantaryhmien sisäisessä dokumenttijakelussa. Lisätietoja seurantaryhmistämme ja niihin liittymisestä on osoitteessa: Ohjeita lausuntojen antamiseksi Kysymme kaikkien ehdotusten osalta: 1. kantaanne ( hyväksymme tai emme hyväksy ) ehdotuksen hyväksymisestä lopulliseen äänestykseen tai sen julkaisemiseksi EN-, EN ISO-, ISO- ja/tai SFS-standardina 2. mahdollisia yksityiskohtaisia kommenttejanne ehdotuksen tekniseen sisältöön, sekä 3. hyväksyntäänne ja kommenttejanne ehdotuksen mahdolliseen suomenkieliseen otsikkoon. Lausuntopyyntöihin liittyvät yksityiskohtaiset kommentit pyydämme ehdotuksen mukaisella kielellä. Antaessanne edellä olevan kohdan 2. tarkoittamia yksityiskohtaisia kommentteja pyydämme käyttämään lausuntojen antamiseen tarkoitettua lomaketta, joka on ladattavissa osoitteesta: CEN:n ja ISO:n ehdotusten osalta mainitaan aina käsittelyvaihe, jossa ehdotus parhaillaan on: CENin/ISOn lausuntokierros (Enquiry): varsinainen lausuntovaihe, jossa on mahdollista esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja; tässä vaiheessa ei vielä äänestetä standardin hyväksymisestä, vaan otetaan kantaa siihen, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen CENin/ISOn äänestys (Formal Vote): lopullinen äänestys, jossa ehdotuksen tekniseen sisältöön ei enää voi puuttua, jos ehdotusta kannatetaan; ehdotusta vastustettaessa on aina annettava tekniset kommentit CENin UAP-äänestys: lopullinen äänestys, jossa tavallisesti tiedustellaan ISO-standardin hyväksymistä (sellaisenaan) EN-standardiksi; voidaan myös käyttää EN-standardin muutoksista äänestettäessä, jolloin kommentointi on myös mahdollista.

4 Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tämä kohta sisältää luettelon kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyistä CENin ja ECISS:n ehdotuksista sekä CENin ja ISOn yhteisistä ehdotuksista. Kysymme näiden ehdotusten osalta hyväksyntää EN standardeiksi sekä CENin ja ISOn yhteisten ehdotusten osalta myös hyväksyntää ISO standardeiksi. Kaikki hyväksytyiksi tulleet EN-standardit on vahvistettava kansallisiksi SFS standardeiksi. Lausuntopyynnöt luetellaan komiteakohtaisesti. Luettelo sisältää lausuntopyyntöjä väliltä LP LP Lausuntopyyntöihin liittyvien ehdotusten tilaus: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry: (ks. tarkemmat tilausohjeet edellä) CEN/SS M11 Powder metallurgy LP FprEN ISO 3327 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Hardmetals. Determination of transverse rupture strength (ISO/FDIS 3327:2009) Sivuja/Pages: 2 Korvaa standardin SFS-EN 23327:1993 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren ISO 2740 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Sintered metal materials, excluding hardmetals. Tensile test pieces (ISO/FDIS 2740:2008) Sintratut metalliset materiaalit, paitsi kovametallit. Vetokoesauvat Korvaa standardin SFS-EN ISO 2740:2007 Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/SS T01 Shipbuilding and maritime structures LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Small craft. Permanently installed fuel systems (ISO/FDIS 10088:2009) Veneet. Kiinteästi asennetut polttoainejärjestelmät 2003/44/EC Approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft 94/25/EC Recreational craft Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 10 Lifts, escalators and moving walks LP prcen/ts Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Safety rules for the construction and installation of lifts. Basics and interpretations. Part 11: Interpretations related to EN 81 family of standards

5 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Safety of escalators and moving walks. Part 2: Rules for the improvement of safety of existing escalators and moving walks Liukuportaiden ja liukukäytävien turvallisuus. Osa 2: Säännöt käytössä olevien liukuportaiden ja -käytävien turvallisuuden parantamiseksi LP pren Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Safety rules for the construction and installation of lifts. Special lifts for the transport of persons and goods. Part 43: Lifts for cranes Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Erityistarkoituksiin käytettävät henkilö- ja tavarahenkilöhissit. Osa 43: Nostureissa käytettävät hissit Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren Safety rules for the construction and installation of lifts. Lifts for the transport of persons and goods. Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing builiding Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut hissit. Osa 21: Uudet henkilö- ja tavarahenkilöhissit olemassaolevissa rakennuksissa 95/16/EC Lifts LP EN 81-2:1998/prA3 Safety rules for the construction and installation of lifts. Part 2: Hydraulic lifts Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Osa 2: Hydraulihissit 95/16/EC Lifts Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN 81-1:1998/prA3 Safety rules for the construction and installation of lifts. Part 1: Electric lifts Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Osa 1: Sähkökäyttöiset hissit 95/16/EC Lifts

6 Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 114 Safety of machinery LP EN ISO 11161:2007/prA1 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Safety of machinery. Integrated manufacturing systems. Basic requirements. Amendment 1 (ISO 11161:2007/DAM 1:2008) Koneturvallisuus. Valmistusjärjestelmien koneyhdistelmät. Perusvaatimukset. Muutos 1 (ISO 11161:2007/DAM 1:2008) Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN ISO :2003/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Safety of machinery. Basic concepts, general principles for design. Part 1: Basic terminology, methodology. Amendment 1 (ISO :2003/FDAM 1:2009) Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät MUUTOS 1 Sivuja/Pages: 4 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN ISO :2003/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Safety of machinery. Basic concepts, general principles for design. Part 2: Technical principles. Amendment 1 (ISO :2003/FDAM 1:2009) Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. Osa 2: Tekniset periaatteet MUUTOS 1 Sivuja/Pages: 8 Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 121 Welding LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Specification and qualification of welding procedures for metallic materials. Welding procedure specification. Part 4: Laser beam welding (ISO/FDIS :2009) Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Hitsausohjeet. Osa 4: Laserhitsaus Sivuja/Pages: 3 Korvaa standardin SFS-EN ISO : /23/EC Pressure equipment Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys

7 Welding consumables. Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and electrode-flux combinations for submerged arc welding of high strength steels. Classification (ISO 26304:2008) Hitsausaineet. Umpi- ja täytelangat sekälanka/jauheyhdistelmät lujien terästen jauhekaarihitsaukseen. Luokittelu Korvaa standardin SFS-EN 14295:2003 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald CEN/TC 122 Ergonomics LP pren ISO 9920 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Ergonomics of the thermal environment. Estimation of thermal insulation and water vapour resistance of a clothing ensemble (ISO 9920:2007, Corrected version ) Lämpötilojen ergonomia. Vaatetuksen lämmöneristävyyden ja hengittävyyden arviointi (ISO 9920:2007, korjattu versio ) Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 126 Acoustic properties of building elements and of buildings LP EN ISO :1997/prA1 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Acoustics. Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations. Part 3: Mounting and operating conditions for in-line valves and appliances (ISO :1997/Damd1:2008) Akustiikka. Vesijohtoverkostojen kojeiden ja laitteiden melupäästöjen laboratoriotestaukset. Osa 3: Linjaventtiilien ja -varusteiden asennus- ja toimintaolosuhteet 89/106/EEC Construction products LP pren Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Acoustic properties of building elements and of buildings. Laboratory measurement of airborne and structure borne sound from building equipment. Part 1: Simplified cases where the equipment mobilities are much higher than the receiver mobilities, taking wirlpool baths as an example Rakennusosien ja rakennusten akustiset ominaisuudet. Rakennuksen laitteiden aiheuttamien ilmaäänien ja runkoäänien laboratorimittaus. Osa 1: Yksinkertaistetut tapaukset joissa laitteen mobiliteetti on paljon suurempi kuin vastaanottimen kuten porealtailla Sivuja/Pages: 25 Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 133 Copper and copper alloys LP pren 723 Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Copper and copper alloys. Combustion method for determination of the carbon content on the inner surface of copper tubes or fittings Kupari ja kupariseokset. Putkien tai liittimien sisäpinnan pintahiilen määrittäminen Sivuja/Pages: 13 Korvaa standardin SFS-EN 723: /106/EEC Construction products

8 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP prcen/ts Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Copper and copper alloys. Determination of chromium content. Part 1: Titrimetric method Sivuja/Pages: 9 Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 138 Non-destructive testing LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Non destructive testing acoustic emission. Equipment Characterisation. Part 2: Verification of Operating Characteristic Rikkomaton aineenkoetus. Akustinen emissio. Laitteiden ominasuudet. Osa 2: Käytön todentaminen Korvaa standardin SFS-EN :en Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald LP pren Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Non-destructive testing. Terminology. Part 9: Terms used in acoustic emission testing Rikkomaton aineenkoetus - Sanasto - Osa 9: Akustiisessa emissiossa käytetyt termit Sivuja/Pages: 20 Korvaa standardin SFS-EN : /23/EC Pressure equipment Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald CEN/TC 142 Woodworking machines - Safety LP EN :2001/prA1 Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 4: Multiblade rip sawing machines with manual loading and/or unloading Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 4: Moniteräiset halkaisusahat, joissa työkappale syötetään tai poistetaan käsin LP EN :1999/prA1 Safety of woodworking machines. Tenoning machines. Part 1: Single end tenoning machines with sliding table Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Tapituskoneet. Osa 1: Liukupöydällä varustetut yksipuoliset tapituskoneet

9 LP EN 861:2007/prA1 Safety of woodworking machines. Surface planing and thicknessing machines Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Yhdistetyt oiko- ja tasohöyläkoneet LP EN 12750:2001/prA1 Safety of woodworking machines. Four-sided moulding machines Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Neljältä sivulta työstävät jyrsinkoneet (listahöylät) LP EN 940:1997/prA1 Safety of woodworking machines. Combined woodworking machines Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Yhdistetyt puuntyöstökoneet 89/392/EEC - Safety of machinery: general essential health and safety requirements LP EN 860:2007/prA1 Safety of woodworking machines. One side thickness planing machines Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Tasohöyläkoneet LP EN 12779:2004/prA1 Safety of woodworking machines. Chips and dust extraction systems with fixed installations. Safety related performances and safety requirements Puuntyöstökoneet. Kiinteästi asennetut lastujen ja pölyn erottelujärjestelmät. Turvallisuuteen liittyvä toiminta ja turvallisuusvaatimukset

10 LP EN 848-3:2007/prA1 Safety of woodworking machines. One side moulding machines with rotating tools. Part 3: Numerically controlled (NC) boring and routing machines Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörivällä työkalulla varustetut yhden sivun jyrsinkoneet. Osa 3: Numeerisesti ohjatut (NC) pora- ja jyrsinkoneet LP EN :2002/prA1 Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 7: Single blade log sawing machines with integrated feed table and manual loading and/or unloading Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 7: Yksiteräiset tukkipyörösahat, jotka on varustettu syöttöpöydällä ja joissa työkappale syötetään tai poistetaan käsin LP EN :2002/prA1 Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 5: Circular sawbenches/up-cutting cross-cut sawing machines Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 5: Yhdistetyt pöytäpyörösahat ja ylöspäin sahaavat katkaisusahat LP EN :2004/prA1 Safety of woodworking machines. Tenoning machines. Part 5: One side profiling machines with fixed table and feed rollers or feed chain LP EN :2001/prA1

11 Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 8: Single blade edging circular rip sawing machines with power driven saw unit and manual loading and/or unloading LP EN 1807:1999/prA1 Safety of woodworking machines. Band sawing machines Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Vannesahat LP EN :2000/prA1 Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 9: Double blade circular sawing machines for cross-cutting with integrated feed and with manual loading and/or unloading Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 9: Alaspäin sahaavat kaksiteräiset katkaisusahat, jotka on varustettu yhdistetyllä syötöllä ja joissa työkappale syötetään ja/tai poistetaan käsin Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN :2003/prA1 Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 11: Semi-automatic and automatic horizontal cross-cut sawing machines with one saw unit (radial arm saws) Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 11: Vaakasuoraan sahaavat automaattiset ja puoliautomaattiset katkaisusahat Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN :2003/prA1 Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 10: Single blade automatic and semi-automatic up-cutting cross-cut sawing machines Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 10: Yksiteräiset ylöspäin sahaavat katkaisusahat

12 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN :2007/prA1 Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 13: Horizontal beam panel sawing machines Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 13: Puristuspalkilla varustetut vaakalevysahat Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN :2003/prA1 Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 12: Pendulum cross-cut sawing machines Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 12: Heilurikatkaisusaha Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN :2002/prA1 Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 6: Circular sawing machines for firewood and dual purpose circular sawing machines for firewood/circular saw benches, with manual loading and/or unloading Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 6: Käsisyöttöiset polttopuusahat ja yhdistetyt polttopuu- ja pöytäpyörösahat Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 145 Plastics and rubber machines LP pren 422 Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Plastics and rubber machines. Blow moulding machines. Safety requirements Kumi- ja muoviteollisuuden koneet. Muottiinpuhalluskoneet. Turvallisuusvaatimukset Sivuja/Pages: 22 Korvaa standardin SFS-EN 422:1995 Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 147 Cranes - Safety LP EN 14238:2004/prA1

13 Cranes. Manually controlled load manipulating devices Nosturit. Käsin ohjattavat kuorman käsittelylaitteet Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja LP EN 13157:2004/prA1 Cranes. Safety. Hand powered lifting equipment Nosturit. Turvallisuus. Käsivoimalla toimivat nosturit Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja LP EN :2004/prA3 Cranes. General design. Part 2: Load actions Nosturit. Yleissuunnittelu. Osa 2: Kuormitusvaikutukset Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safety LP EN :2003/prA1 Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass. Safety requirements. Part 3: Cutting machines Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Leikkauskoneet Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN :2007/prA1 Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of hollow glass. Safety requirements. Part 3: IS machines Onton lasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Osa 3: IS-koneet

14 CEN/TC 153 intended for use with foodstuffs and feed LP EN 12505:2000/prA1 Food processing machinery. Centrifugal machines for processing edible oils and fats. Safety and hygiene requirements LP EN 1974:1998/prA1 Food processing machinery. Slicing machines. Safety and hygiene requirements LP EN 12041:2000/prA1 Food processing machinery. Moulders. Safety and hygiene requirements Elintarvikekoneet. Kaulintakoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset CEN/TC 164 Water supply LP pren Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption. Part 4: Installation Sivuja/Pages: 53 98/83/EC Quality of water intended for human consumption Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Hanna Järvenpää LP pren 973 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption. Sodium chloride for regeneration of ion exchangers Korvaa standardin SFS-EN 973:2002 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Hanna Järvenpää LP

15 pren 937 Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Chemicals used for treatment of water intended for human consumption. Chlorine Sivuja/Pages: 24 Korvaa standardin SFS-EN 937:1999 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Hanna Järvenpää CEN/TC 184 Advanced technical ceramics LP pren Advanced technical ceramics. Methods of test for ceramic coatings. Part 9: Determination of fracture strain Korvaa standardin CEN/TS :2004 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren 1006 Advanced technical ceramics. Monolithic ceramics. Guidance on the selection of test pieces for the evaluation of properties Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren Advanced technical ceramics. Monolithic ceramics. General and textural properties. Part 5: Determination of phase volume fraction by evaluation of micrographs Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren Advanced technical ceramics. Methods of test for ceramic coatings. Part 10: Determination of coating thickness by cross sectioning Korvaa standardin CEN/TS :2004 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren Advanced technical ceramics. Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature. Part 6: Guidance for fractographic investigation Korvaa standardin CEN/TS 843-6:2004 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren Advanced technical ceramics. Terms, definitions and abbreviations Tekniset keraamit. Termit, määritelmät ja lyhenteet

16 Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 185 Fasteners LP pren ISO 225 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Fasteners. Bolts, screws, studs and nuts. Symbols and designations of dimensions (ISO/DIS 225:2009) Kiinnittimet. Ruuvit, vaarnaruuvit ja mutterit. Tunnukset ja mittojen nimitykset Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 186 Industrial thermoprocessing - Safety LP EN 746-1:1997/prA1 Industrial thermoprocessing equipment. Part 1: Common safety requirements for industrial thermoprocessing equipment Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 197 Pumps LP EN 12162:2001/prA1 Liquid pumps. Safety requirements. Procedure for hydrostatic testing Nestepumput. Turvallisuusvaatimukset. Hydrostaattinen testaus Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 201 Leather and imitation leather goods and footwear manufacturing machinery - Safety LP EN 12653:1999/prA2 Footwear, leather and imitation leather manufacturing machines. Nailing machines. Safety requirements Kenkä-, nahka- ja tekonahkateollisuuden koneet. Naulauskoneet. Turvallisuusvaatimukset LP

17 EN 931:1997/prA2 Footwear manufacturing machines. Lasting machines. Safety requirements Jalkineiden valmistuksessa käytettävät koneet. Lestityskoneet LP EN 12044:2005/prA1 Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines. Cutting and punching machines. Safety requirements Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Leikkaus- ja lävistyskoneet LP EN 930:1997/prA2 Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines. Roughing, scouring, polishing and trimming machines. Safety requirements Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Karhennus-, kuorinta-, kiillotus- ja viimeistelyleikkauskoneet LP EN 12387:2005/prA1 Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines. Modular shoe repair equipment. Safety requirements Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Kenkienkorjauskoneet. Turvallisuusvaatimukset LP EN 12203:2003/prA1 Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines. Shoe and leather presses. Safety requirements Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Kenkä- ja nahkapuristimet. Turvallisuusvaatimukset

18 CEN/TC 203 Cast iron pipes, fittings and their joints LP EN 598:2007/prA1 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage applications. Requirements and test methods 89/106/EEC Construction products 93/38/EEC Procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 211 Acoustics LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Reference zero for the calibration of audiometric equipment. Part 9: Preferred test conditions for the determination of reference hearing threshold levels (ISO/FDIS 389-9:2009) Sivuja/Pages: 13 Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 213 Cartridge operated hand-held tools - Safety LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Cartridge operated hand-held tools. Safety requirements. Part 1: Fixing and hard making tools Räjähdyspanoksella toimivat käsikäyttöiset koneet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Kiinnitys- ja merkintätyökalut CEN/TC 214 Textile machinery and accessories LP EN ISO :2001/prA1 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Textile machinery. Noise test code. Part 1: Common requirements. Amendment 1 (ISO :2001/FDAM 1:2008) Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Muutos 1 Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP

19 EN ISO :2001/prA1 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Textile machinery. Noise test code. Part 5: Weaving and knitting preparatory machinery. Amendment 1 (ISO :2001/FDAM 1:2008) Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 5: Kudonnan ja neulonnan esivalmistelukoneet. Muutos 1 Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN ISO :2001/prA1 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Textile machinery. Noise test code. Part 3: Nonwoven machinery. Amendment 1 (ISO :2001/FDAM 1:2008) Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 3: Kuitukangaskoneet. Muutos 1 Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN ISO :2001/prA1 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Textile machinery. Noise test code. Part 7: Dyeing and finishing machinery. Amendment 1 (ISO :2001/FDAM 1:2008) Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 7: Värjäys- ja viimeistyskoneet. Muutos 1 Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN ISO :2001/prA1 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Textile machinery. Noise test code. Part 2: Spinning preparatory and spinning machinery. Amendment 1 (ISO :2001/FDAM 1:2008) Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 2: Kehruun esivalmistelu- ja kehruukoneet. Muutos 1 Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN ISO :2001/prA1 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Textile machinery. Noise test code. Part 4: Yarn processing, cordage and rope manufacturing machinery. Amendment 1 (ISO :2001/FDAM 1:2008) Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 4: Langan- ja köydenvalmistuskoneet. Muutos 1 Sivuja/Pages: 3

20 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN ISO :2001/prA1 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Textile machinery. Noise test code. Part 6: Fabric manufacturing machinery. Amendment 1 (ISO :2001/FDAM 1:2008) Tekstiiliteollisuuden koneet. Melunmittausmenetelmä. Osa 6: Kankaanvalmistuskoneet. Muutos 1 Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 247 Building Automation, Controls and Building Management LP EN ISO :2008/prA1 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Building automation and control systems. Part 5: Data communication protocol. Amendment 1 (ISO :2008/FDAM 1:2008) Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jorma Railio CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings LP pren Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Vitreous and porcelain enamels. Glass lined flanged steel pipes and flanged steel fittings. Quality requirements Sivuja/Pages: 10 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP FprEN ISO 1461 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles. Specifications and test methods (ISO/FDIS 1461:2009) Teräs- ja valurautatuotteiden kuumasinkkipinnoitteet kappaletavaroille. Erittelyt ja koestusmenetelmät Sivuja/Pages: 18 Korvaa standardin SFS-EN ISO 1461:1999 Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 271 Surface treatment equipment - Safety LP EN 12215:2004/prA1 Coating plants. Spray booths for application of organic liquid coating materials. Safety requirements Pinnoitelaitokset. Maalauskaapit orgaanisten nestemäisten pinnoitemateriaalien käsittelyyn. Turvallisuusvaatimukset 94/9/EC Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX)

21 LP EN 1953:1998/prA1 Atomising and spraying equipment for coating materials. Safety requirements Pinnoitemateriaalien sumutus- ja ruiskutuslaitteet. Turvallisuusvaatimukset Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 305 Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection LP EN :2004/prA1 Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Determination of explosion characteristics of dust clouds. Part 1: Determination of the maximum explosion pressure pmax of dust clouds Pölypilvien räjähdysominaisuuksien määrittäminen. Osa 1: Pölypilvien enimmäisräjähdyspaineen pmax määrittäminen 94/9/EC Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX) LP EN :2006/prA1 Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Determination of explosion characteristics of dust clouds. Part 2: Determination of the maximum rate of explosion pressure rise (dp/dt)max of dust clouds Pölypilvien räjähdysominaisuuksien määrittäminen. Osa 2: Pölypilvien suurimman räjähdyspaineen nousunopeuden (dp/dt)max määrittäminen 94/9/EC Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX) LP EN :2006/prA1 Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Determination of explosion characteristics of dust clouds. Part 3: Determination of the lower explosion limit LEL of dust clouds Pölypilvien räjähdysominaisuuksien määrittäminen. Osa 3: Pölypilvien alemman räjähdysrajan LEL määrittäminen 94/9/EC Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX) LP EN :2004/prA1 Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros

22 Determination of explosion characteristics of dust clouds. Part 4: Determination of the limiting oxygen concentration LOC of dust clouds Pölypilvien räjähdysominaisuuksien määrittäminen. Osa 4: Pölypilvien rajahappipitoisuuden LOC määrittäminen 94/9/EC Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX) CEN/TC 319 Maintenance LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Criteria for design, management and control of maintenance services for buildings Korvaa standardin SFS-CEN/TS 15331:2005 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Hanna Järvenpää CEN/TC 337 Winter maintenance and road service area maintenance equipment LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Winter maintenance equipment. Road weather information systems. Part 3: Requirements on measured values of stationary equipments Talvikunnossapidon laitteet. Liikennesään tietojärjestelmät. Osa 3: Vaatimukset paikallaan pysyvien laitteistoiden mitatuille arvoille LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Winter maintenance equipment. Road weather information systems. Part 1: Global definitions and components Talvikunnossapidon laitteet. Liikennesään tietojärjestelmät. Osa 1: Yleiset määritelmät ja komponentit LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Winter maintenance equipment. Road weather information systems. Part 2: Road weather. Recommended observation and forecast Talvikunnossapidon laitteet. Liikennesään tietojärjestelmät. Osa 2: Liikennesää. Suositeltavat havainnot ja sääennusteet LP pren Sweepers. Part 2: Performance requirements and test methods Kadunlakaisukoneet. Osa 2: Suorituskykyvaatimukset ja testausmenetelmät Kansallinen lausuntoaika päättyy: Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros

23 LP pren Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Winter maintenance equipment. Snow ploughs. Part 1: Product description and requirements Talvikunnossapidon laitteet: Lumiaurat. Osa 1: Tuotekuvaus ja vaatimukset Sivuja/Pages: 13 Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 344 Steel static storage systems LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Steel static storage systems. Adjustable pallet racking. Terms and definitions Kiinteät teräksiset hyllystöjärjestelmät. Säädettävät palettihyllystöt. Termit ja määritelmät Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 98 Lifting platforms LP EN 14010:2003/prA1 Safety of machinery. Equipment for power driven parking of motor vehicles. Safety and EMC requirements for design, manufacturing, erection and commissioning stages 2004/108/EC 89/336/EEC Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC Electromagnetic compatibility (EMC) EN :2004/prA1 Tail lifts. Platform lifts for mounting on wheeled vehicles. Safety requirements. Part 2: Tail lifts for passengers Takalaitanostimet. Ajoneuvoihin asennettavat nostotasot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Henkilöiden nostoon käytettävät takalaitanostimet Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN 1495:1997/prA2 Lifting platforms. Mast climbing work platforms Maston varassa kiipeävät työtasot

24 89/392/EEC - Safety of machinery: general essential health and safety requirements Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN 1808:1999/prA1 Safety requirements on suspended access equipment. Design calculations, stability criteria, construction. Tests Riipputelinejärjestelmien turvallisuusvaatimukset. Suunnittelulaskelmat, vakavuus, rakenne. Testit Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN 1570:1998/prA2 Safety requirements for lifting tables Nostopöytiä koskevat turvallisuusvaatimukset Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN 280:2001/prA2 Mobile elevating work platforms. Design calculations. Stability criteria. Construction. Safety. Examination and tests Siirrettävät henkilönostimet. Suunnittelulaskelmat. Vakavuus. Rakenne. Turvallisuus. Tarkastukset ja testit Kansallinen lausuntoaika päättyy: ECISS/TC 29 Steel tubes and fittings for steel tubes LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Non destructive testing of steel tubes. Part 1: Automatic electromagnetic testing of seamless and welded (except submerged arc welded) ferromagnetic steel tubes for verification of hydraulic leak-tightness Teräsputkien rikkomaton aineenkoetus. Osa 1: Saumattomien ja hitsattujen (paitsi jauhekaarihitsattujen) ferromagneettisten teräsputkien automatisoitu sähkömagneettinen tarkastus tiiviyden varmistamiseksi nestepainekokeen sijaan Korvaa standardin SFS-EN : /23/EC Pressure equipment LP

25 pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Steel. Non-destructive testing. Part 2: Automatic eddy current testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of imperfections Teräsputkien rikkomaton aineenkoetus. Osa 2: Saumattomien ja hitsattujen (paitsi jauhekaarihitsattujen) teräsputkien automatisoitu pyörrevirtatarkastus virheiden havaitsemiseksi Korvaa standardin SFS-EN : /23/EC Pressure equipment LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Steel -- Non-destructive testing -- Part 3: Automatic full peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transversal imperfections Teräsputkien rikkomaton aineenkoetus. Osa 3: Saumattomien ja hitsattujen (paitsi jauhekaarihitsattujen) ferromagneettisten teräsputkien automatisoitu hajavuototestaus putken ympäri pitkittäisten ja poikittaisten virheiden havaitsemiseksi Korvaa standardin SFS-EN :2000,SFS-EN : /23/EC Pressure equipment LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Steel -- Non-destructive testing -- Part 4: Liquid penetrant inspection of seamless and welded steel tubes for the detection of surface imperfections Teräsputkien rikkomaton aineenkoetus. Osa 4: Saumattomien ja hitsattujen teräsputkien tunkeumanestetarkastus pintavirheiden havaitsemiseksi Korvaa standardin SFS-EN : /23/EC Pressure equipment LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Steel -- Non-destructive testing -- Part 5: Magnetic particle inspection of seamless and welded ferromagnetic steel tubes for the detection of surface imperfections Teräsputkien rikkomaton aineenkoetus. Osa 5: Saumattomien ja hitsattujen ferromagneettisten teräsputkien magneettijauhetarkastus pintavirheiden havaitsemiseksi Korvaa standardin SFS-EN :2000,SFS-EN : /23/EC Pressure equipment LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Steel -- Non-destructive testing -- Part 6: Radiographic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of imperfections Teräsputkien rikkomaton aineenkoetus. Osa 6: Hitsattujen teräsputkien hitsien radiografinen tarkastus virheiden havaitsemiseksi Korvaa standardin SFS-EN : /23/EC Pressure equipment

26 LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Steel -- Non-destructive testing -- Part 7: Digital radiographic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of imperfections Teräsputkien rikkomaton aineenkoetus. Osa 7: Hitsattujen teräsputkien hitsien digitaalinen radiografinen tarkastus virheiden havaitsemiseksi 97/23/EC Pressure equipment LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Steel -- Non-destructive testing -- Part 8: Automatic ultrasonic testing of seamless and welded steel tubes for the detection of laminar imperfections Teräsputkien rikkomaton aineenkoetus. Osa 8: Saumattomien ja hitsattujen teräsputkien automatisoitu ultraäänitarkastus laminointivirheiden havaitsemiseksi Korvaa standardin SFS-EN :2000,SFS-EN :2000,SFS-EN : /23/EC Pressure equipment LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Steel -- Non-destructive testing -- Part 9: Automatic ultrasonic testing of strips/plates used in the manufacture of welded steel tubes for the detection of laminar imperfections Teräsputkien rikkomaton aineenkoetus. Osa 9: Hitsattujen teräsputkien valmistuksessa käytettävien levyjen ja nauhojen automatisoitu ultraäänitarkastus laminointivirheiden havaitsemiseksi Korvaa standardin SFS-EN : /23/EC Pressure equipment LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Steel -- Non-destructive testing -- Part 10: Automatic full peripheral ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of longitudinal and/or transversal imperfections Teräsputkien rikkomaton aineenkoetus. Osa 10: Saumattomien ja hitsattujen (paitsi jauhekaarihitsattujen) teräsputkien automatisoitu ultraäänitarkastus putken ympäri pitkittäisten ja poikittaisten virheiden havaitsemiseksi Korvaa standardin SFS-EN :2000,SFS-EN : /23/EC Pressure equipment LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Steel -- Non-destructive testing -- Part 11: Automatic ultrasonic testing of weld seam of welded steel tubes for the detection of longitudinal and/or transversal imperfections Teräsputkien rikkomaton aineenkoetus. Osa 11: Hitsattujen teräsputkien hitsien automatisoitu ultraäänitarkastus pitkittäisten ja poikittaisten virheiden havaitsemiseksi Korvaa standardin SFS-EN :2000,SFS-EN : /23/EC Pressure equipment

27 LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Steel -- Non-destructive testing -- Part 12: Automatic full peripheral ultrasonic thickness testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes Teräsputkien rikkomaton aineenkoetus. Osa 12: Saumattomien ja hitsattujen (paitsi jauhekaarihitsattujen) teräsputkien paksuuden automatisoitu ultraäänitarkastus putken ympäri Korvaa standardin SFS-EN : /23/EC Pressure equipment

28 Kansainväliset lausuntopyynnöt Tämä kohta sisältää luettelon kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyistä ISOn ehdotuksista. Kysymme näiden ehdotusten osalta hyväksyntää ISO-standardeiksi. Lausuntopyynnöt luetellaan komiteakohtaisesti. Luettelo sisältää lausuntopyyntöjä väliltä LP LP Lausuntopyyntöihin liittyvien ehdotusten tilaus: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry: (ks. tarkemmat tilausohjeet edellä). ISO/TC 1 Screw threads LP ISO/FDIS 1501 ISO miniature screw threads Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Sivuja/Pages: 16 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja ISO/TC 107/SC 4 Hot dip coatings (galvanized, etc.) LP ISO/FDIS 1461 Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles -- Specifications and test methods Sivuja/Pages: 16 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 110/SC 2 Safety of powered industrial trucks LP ISO/DIS Industrial Trucks -- Verification of stability -- Part 5: Single side loading trucks Trukit. Vakvuuden todentaminen. Osa 5: Yhdelle sivulle pinoavat trukit Sivuja/Pages: 9 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 118/SC 4 Quality of compressed air LP ISO/DIS Filters for compressed air -- Methods of test -- Part 4: Water Sivuja/Pages: 8

29 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja ISO/TC 119/SC 3 Sampling and testing methods for sintered metal materials (excluding hardmetals) LP ISO/FDIS 2740 Sintered metal materials, excluding hardmetals -- Tensile test pieces Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Sivuja/Pages: 7 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 119/SC 4 Sampling and testing methods for hardmetals LP ISO/FDIS 3327 Hardmetals -- Determination of transverse rupture strength Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Sivuja/Pages: 5 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 131/SC 5 Control products and components LP ISO Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Pneumatic fluid power -- Compressed-air lubricators -- Part 1: Main characteristics to be included in supplier''s literature and product-marking requirements Sivuja/Pages: 7 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja ISO/TC 131/SC 6 Contamination control LP ISO/DIS Hydraulic fluid power -- Marking of performance characteristics on hydraulic filters Sivuja/Pages: 11 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja ISO/TC 131/SC 7 Sealing devices LP ISO/FDIS Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys

30 Rotary-shaft lip-type seals incorporating elastomeric sealing elements -- Part 4: Performance test procedures Sivuja/Pages: 17 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja LP ISO/FDIS Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Rotary-shaft lip-type seals incorporating elastomeric sealing elements -- Part 2: Vocabulary Sivuja/Pages: 37 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja ISO/TC 159/SC 4 Ergonomics of human-system interaction LP ISO/FDIS Ergonomics of human-system interaction -- Part 920: Guidance on tactile and haptic interactions Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Ihmisen ja järjestelmän vuorovaikutuksen ergonomia. Osa 920: Opastusta kosketukseen ja tuntoon perustuvaan vuorovaikutukseen Sivuja/Pages: 25 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP ISO/DIS Ergonomics of human-system interaction -- Part 210: Human-centred design for interactive systems Ihmisen ja järjestelmän vuorovaikutuksen ergonomia. Osa 210: Vuorovaikutteisten järjestelmien käyttäjäkeskeinen suunnittelu Sivuja/Pages: 33 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 17/SC 16 Steels for the reinforcement and prestressing of concrete LP ISO/FDIS Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Steels for the reinforcement of concrete -- Reinforcement couplers for mechanical splices of bars -- Part 2: Test methods Sivuja/Pages: 11 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Hanna Järvenpää LP ISO/FDIS Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Steels for the reinforcement of concrete -- Reinforcement couplers for mechanical splices of bars -- Part 1: Requirements Sivuja/Pages: 14

31 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Hanna Järvenpää ISO/TC 17/SC 19 Technical delivery conditions for steel tubes for pressure purposes LP ISO/DIS Non-destructive testing of steel tubes -- Part 1: Automated electromagnetic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the verification of hydraulic leak-tightness instead of the hydrostatic test LP ISO/DIS Non-destructive testing of steel tubes -- Part 2: Automated eddy current testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of imperfections LP ISO/DIS Non-destructive testing of steel tubes -- Part 3: Automated full peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transversal imperfections LP ISO/DIS Non-destructive testing of steel tubes -- Part 4: Liquid penetrant inspection of seamless and welded steel tubes for the detection of surface imperfections LP ISO/DIS Non-destructive testing of steel tubes -- Part 5: Magnetic particle inspection of seamless and welded ferromagnetic steel tubes for the detection of surface imperfections LP ISO/DIS

Nro 1/ helmikuuta 2010

Nro 1/ helmikuuta 2010 Nro 1/2010 5.helmikuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2010001... LP 2010059) Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Kansainväliset

Lisätiedot

Nro 9/ syyskuuta 2010

Nro 9/ syyskuuta 2010 Nro 9/2010 30.syyskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Vielä mahtuu mukaan Esteettömyys-käsikirjan julkistustilaisuuteen Ajankohtaiset

Lisätiedot

Nro 9/ lokakuuta 2008

Nro 9/ lokakuuta 2008 Nro 9/2008 30.lokakuuta 2008 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Standardisoinnin vuositapahtuma Forum 2008 pidettiin 22.10.2008 Koneturvallisuuden

Lisätiedot

Nro 11/ marraskuuta 2009

Nro 11/ marraskuuta 2009 Nro 11/2009 26.marraskuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Uuden konedirektiivin soveltaminen lähestyy Talouden taantuma ja myymättä

Lisätiedot

Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry tiedotus Nro 5/2012 4.toukokuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 6.ja 7. kesäkuuta 2012 Tampereella,

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 12/08 LIITE Toimisto (7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 12/08 LIITE Toimisto (7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-12-19 1(7) SK 20 ENERGIAKAAPELIT S456-08 1: General requirements Esikuva: pren 50525-1:2008 S457-08 2-11: Cables for general applications. Flexible cables with thermoplastic PVC Esikuva: pren 50525-2-11:2008

Lisätiedot

Nro 10/ marraskuuta 2010

Nro 10/ marraskuuta 2010 Nro 10/2010 1.marraskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2010425... LP 2010498) Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Kansainväliset

Lisätiedot

Nro 7-8/ elokuuta 2010

Nro 7-8/ elokuuta 2010 Nro 7-8/2010 27.elokuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Komission CE-merkintä kampanja Rakennusten energiatehokkuus pinnalla - myös

Lisätiedot

Nro 10/ lokakuuta 2009

Nro 10/ lokakuuta 2009 Nro 10/2009 29.lokakuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Rakennusten energiatehokkuusstandardit valmiit, soveltuvuus suomeen selvitetään

Lisätiedot

Nro 6/2011 1.kesäkuuta 2011

Nro 6/2011 1.kesäkuuta 2011 Nro 6/2011 1.kesäkuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat SISTEMA-oppaan suomennos julkaistu Metstan sivustolla Standardisoinnin vuositapahtuman

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(11) pren ISO 15223-1 rev Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements Kansainvälinen valmisteluvaihe: 90/385/EEC,

Lisätiedot

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Tulostettu 2013-05-08 1 (11) Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Vastuutoimialayhteisö: METSTA SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit

Lisätiedot

Nro 2/2012 27.tammikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012083... LP 2012125) Ajankohtaiset standardit

Nro 2/2012 27.tammikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012083... LP 2012125) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 2/2012 27.tammikuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 2012 METSTAn logo uudistui katso miltä

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 7/08 LIITE Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 7/08 LIITE Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-07-25 1(5) CENELEC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset materiaalit S262-08 Railway applications. Rolling stock. Pantographs. Characteristics and tests. Part 1: Pantographs for main line vehicles

Lisätiedot

Nro 1/ tammikuuta 2011

Nro 1/ tammikuuta 2011 Nro 1/2011 5.tammikuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetStan portaalisivujen vuoden 2011 salasanat ja portaalimaksut Maansiirtokoneiden

Lisätiedot

1(17) Sen lisäksi laaditaan NDT-standardeja myös levyille, putkille, valuille ja takeille.

1(17) Sen lisäksi laaditaan NDT-standardeja myös levyille, putkille, valuille ja takeille. 1(17) Carl-Gustaf Lindewald EUROOPPALAISTEN NDT-STANDARDIEN TILANNEKATSAUS YLEISTÄ Eurooppalaiset NDT-standardit laaditaan komiteassa CEN/TC 138 "Non destructive testing ja kansainväliset NDT-standardit

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-12-31 1(5) CENELEC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset laitteet S408-12 Railway applications. Rolling stock. 3-phase shore (external) supply system for rail vehicles Esikuva: CLC/FprTS 50546:2012

Lisätiedot

Nro 2/2011 3. helmikuuta 2011

Nro 2/2011 3. helmikuuta 2011 Nro 2/2011 3. helmikuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Pyydä lausuntokierroksen standardiehdotukset kommentoitavaksi! Koneturvallisuuden

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(14) FprEN ISO/IEC 13273-1 Energy efficiency and renewable energy sources. Common international terminology. Part 1: Energy efficiency (ISO/IEC 13273-1:2015) ISO/IEC 13273-1:2015 Lausuntoaika päättyy:

Lisätiedot

Nro 4/ huhtikuuta 2010

Nro 4/ huhtikuuta 2010 Nro 4/2010 29.huhtikuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Osapuolien vastuut ja sopimuskäytännöt konetoimituksissa ja koneiden modernisoinnissa

Lisätiedot

Nro 7-8/ elokuuta tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP LP ) Ajankohtaiset standardit

Nro 7-8/ elokuuta tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP LP ) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 7-8/2012 9.elokuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat METSTA mukana alihankintamessuilla - tule kysymään asiantuntijoilta

Lisätiedot

Nro 10/ lokakuuta 2011

Nro 10/ lokakuuta 2011 Nro 10/2011 13.lokakuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetSta ry:een uusi asiantuntija DI Lauri Elers Hitsien tarkastusta käsittelevistä

Lisätiedot

Nro 11/ marraskuuta 2010

Nro 11/ marraskuuta 2010 Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Sinnikkyys palkitaan; silta- ja pukkinosturistandardi valmistumassa lähes

Lisätiedot

Nro 9/ syyskuuta 2009

Nro 9/ syyskuuta 2009 Nro 9/2009 24.syyskuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Painelaitestandardi EN 13445 uusittu Koneturvallisuuden verkkojulkaisu Jäätelön

Lisätiedot

Nro 9/2012 13.syyskuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012540... LP 2012610) Ajankohtaiset standardit

Nro 9/2012 13.syyskuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012540... LP 2012610) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 9/2012 13.syyskuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Venttiilistandardeista julkaistu uusia käsikirjoja Ajankohtaiset lausuntopyynnöt

Lisätiedot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-2 tutkinnot NDT LEVEL 2 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-2 tutkinnot NDT LEVEL 2 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT 2017-09-06 Sivu 1 / 5 NDT LEVEL 2 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT Kaikkiin menetelmiin yhteiset standardit SFS-EN ISO 9712 Rikkomaton aineenkoetus. NDT-henkilöiden pätevöinti ja sertifiointi.

Lisätiedot

Nro 5/ toukokuuta 2009

Nro 5/ toukokuuta 2009 Nro 5/2009 28.toukokuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Koneiden turvallisuusriskien hallinta - Turvallisen tekniikan seminaari 2009,

Lisätiedot

Toimisto 2013-01-31 1(6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto 2013-01-31 1(6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2013-01-31 1(6) SK 2 SÄHKÖKONEET S001-13 Rotating electrical machines. Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehichles) Esikuva:

Lisätiedot

Nro 6/ kesäkuuta 2010

Nro 6/ kesäkuuta 2010 Nro 6/2010 24.kesäkuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari Tampereella jo kymmenettä kertaa Kuumasinkittyjä

Lisätiedot

Nro 11/ marraskuuta 2011

Nro 11/ marraskuuta 2011 Nro 11/2011 4.marraskuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat METSTAlle uusia standardisointialueita Arto on nyt Lauri Ajankohtaiset lausuntopyynnöt

Lisätiedot

Nro 6/ kesäkuuta 2009

Nro 6/ kesäkuuta 2009 Nro 6/2009 30.kesäkuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaarissa ennätysyleisö Koneturvallisuuden verkkojulkaisu

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2011-07-29 1(5) SK 23 PISTO- JA RASIAKYTKIMET S233-11 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements Esikuva: EN 60309-1:1999/FprA2:2011, IEC 23H/263/CDV

Lisätiedot

Nro 2/ helmikuuta 2010

Nro 2/ helmikuuta 2010 Nro 2/2010 25.helmikuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetSta hakee standardisoinnin asiantuntijaa Kylmäalan tärkeitä standardeja

Lisätiedot

Luettelo koneturvallisuustandardien uusista painoksista ja kumotuista standardeista

Luettelo koneturvallisuustandardien uusista painoksista ja kumotuista standardeista Tulostettu: 13.4.2010 1 (49) Koneturvallisuuden verkkojulkaisu Koneturvallisuuden standardien uusien painosten seurantapalvelu Luettelo koneturvallisuustandardien uusista painoksista ja kumotuista standardeista

Lisätiedot

Nro 12/ joulukuuta 2009

Nro 12/ joulukuuta 2009 Nro 12/2009 31.joulukuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Uutta konedirektiiviä 2006/42/EY on nyt sovellettava Joulukuussa vahvistettiin

Lisätiedot

Nro 10/2012 16.lokakuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012611... LP 2012702) Ajankohtaiset standardit

Nro 10/2012 16.lokakuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012611... LP 2012702) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 10/2012 16.lokakuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat METSTA vahvistaa organisaatiotaan - kaksi uutta asiantuntijaa METSTAn

Lisätiedot

Nro 11/ joulukuuta 2008

Nro 11/ joulukuuta 2008 Nro 11/2008 30.joulukuuta 2008 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Terveysteknologian standardisoinnin siirto MetSta ry:een ei toteudu 1.1.2009

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T298/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ESPOTEL OY, TESTILABORATORIO ESPOTEL OY, TEST LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T298/M02/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ESPOTEL OY, TESTILABORATORIO ESPOTEL OY, TEST LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

RÄJÄHDYSVAARALLISIA TILOJA JA LAITTEITA KOSKEVAT STANDARDIT. Päivitetty

RÄJÄHDYSVAARALLISIA TILOJA JA LAITTEITA KOSKEVAT STANDARDIT. Päivitetty 1(6) Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuutta koskevan lain (390/) 135 :n mukaan turvatekniikan keskus julkaisee luettelon niistä standardeista, joita noudattaen katsotaan tämän

Lisätiedot

Nro 4/ huhtikuuta 2009

Nro 4/ huhtikuuta 2009 Nro 4/2009 30.huhtikuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Käytännön opastus riskin arviointiin ISO/TR 14121-2:fi nyt suomeksi Ajankohtaiset

Lisätiedot

1(22) NDT-STANDARDIEN TILANNEKATSAUS YLEISTÄ

1(22) NDT-STANDARDIEN TILANNEKATSAUS YLEISTÄ 1(22) NDT-STANDARDIEN TILANNEKATSAUS YLEISTÄ Eurooppalaiset NDT-standardit laaditaan CENin teknisessä komiteassa CEN/TC 138 "Nondestructive testing" ja kansainväliset NDT-standardit vastaavassa ISO-komiteassa

Lisätiedot

Nro 3/ maaliskuuta 2010

Nro 3/ maaliskuuta 2010 Nro 3/2010 31.maaliskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Esteettömyyden merkitys teknisessä suunnittelussa kasvaa uusi SFS-ISO/TR 22411

Lisätiedot

Ajankohtaiset standardit

Ajankohtaiset standardit Ajankohtaiset standardit Toimialueellamme on valmistunut uusia standardisoinnin julkaisuja seuraavasti: Uudet SFS-EN- ja SFS EN ISO-standardit Uudet SFS- ja SFS-ISO -standardit ja muut julkaisut Uudet

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(9) CLC/TC 34 EN 62442-3:2014/prA1 Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for halogen lamps and LED modules - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear

Lisätiedot

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

1(17) NDT-STANDARDIEN TILANNEKATSAUS YLEISTÄ

1(17) NDT-STANDARDIEN TILANNEKATSAUS YLEISTÄ 1(17) NDT-STANDARDIEN TILANNEKATSAUS YLEISTÄ Eurooppalaiset NDT-standardit laaditaan komiteassa CEN/TC 138 Non-destructive testing ja kansainväliset NDT-standardit komiteassa ISO/TC 135. Hitsaukseen liittyvät

Lisätiedot

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-11-30 1(5) CENELEC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet S380-12 Safety (RAMS). Part 1: Generic RAMS process Esikuva: pren 50126-1:2012 S381-12 Safety (RAMS). Part 2: Systems

Lisätiedot

Nro 3/ maaliskuuta 2009

Nro 3/ maaliskuuta 2009 Nro 3/2009 31.maaliskuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaarin ohjelma julki Pinnoitettujen teräsohutlevyjen

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo 2016/6 LIITE. Toimisto (16)

Lausuntopyyntöluettelo 2016/6 LIITE. Toimisto (16) Toimisto 2016-06-03 1(16) CEN/CLC/TC 5 pren 16602-10 Space product assurance - Product assurance management Esikuva: ECSS-Q-ST-10 C Kansainvälinen valmisteluvaihe: ENQ+FV SFS-EN 13291-1:en pren 16602-70-54

Lisätiedot

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Tulostettu 2013-03-27 1 (5) Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Vastuutoimialayhteisö: METSTA SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit tai

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(19) CLC/TC 26A, CLC/TC 26A FprEN 62822-3 Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 Hz) - Part 3: Resistance welding equipment

Lisätiedot

Nro 7-8/ elokuuta 2009

Nro 7-8/ elokuuta 2009 Nro 7-8/2009 27.elokuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Koneturvallisuuden perusstandardin SFS-EN ISO 12100 muutokset valmiina Esteettömyyden

Lisätiedot

Toimisto 2014-04-04 1(5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto 2014-04-04 1(5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2014-04-04 1(5) SK 17B Pienjännitekytkinlaitteet EN 50550:2011/FprA1 Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP) EN 62019:1999/FprAB Electrical accessories.

Lisätiedot

INSPECTA TARKASTUS OY

INSPECTA TARKASTUS OY I001 Liite 1.11 / Appendix 1.11 Sivu / Page 1(9) INSPECTA TARKASTUS OY Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address Puh./fax/e-mail/www Tel./fax/e-mail/www I001,

Lisätiedot

Nro 5/ toukokuuta 2011

Nro 5/ toukokuuta 2011 Nro 5/2011 5.toukokuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Kuinka myrkyllisiä nanopartikkelit ovat? Uusi SFS-EN ISO 10808 avuksi Turvallisen

Lisätiedot

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Tulostettu 2013-02-07 1 (14) Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Vastuutoimialayhteisö: METSTA SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Nro 4/2012 5.huhtikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012205... LP 2012287) Ajankohtaiset standardit

Nro 4/2012 5.huhtikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012205... LP 2012287) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 4/2012 5.huhtikuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Uusia SFS-käsikirjoja terästuotteiden standardeista Energianhallintajärjestelmät-seminaari

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 3/09 LIITE

LAUSUNTOPYYNTÖ 3/09 LIITE 2009-03-26 1(8) CENELEC SC 9XC Kulkuneuvojen ja niiden kiinteiden apulaitteiden sähkönsyöttö- ja maadoitusjärjestelmät (kiinteät asennukset) S138-09 Railway applications. Fixed installations. D.C. surge

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 2/08 LIITE Toimisto (7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 2/08 LIITE Toimisto (7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-02-29 1(7) SK 3 SÄHKÖTEKNIIKAN DOKUMENTOINTI JA KUVATUNNUKSET S061-08 Basic principles for graphical symbols for use on equipment. Part 1: Creation of graphical symbols for registration Esikuva: FprEN

Lisätiedot

Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010

Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010 Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Sinnikkyys palkitaan; silta- ja pukkinosturistandardi valmistumassa lähes

Lisätiedot

Nro 4/2011 7.huhtikuuta 2011

Nro 4/2011 7.huhtikuuta 2011 Nro 4/2011 7.huhtikuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Rakennusten energiatehokkuus uutta myös standardisointiin Turvallisen tekniikan

Lisätiedot

NDT-STANDARDIT NDT-tutkinnot

NDT-STANDARDIT NDT-tutkinnot NDT-pätevyystutkinnoissa käytettävät standardit 1(5) Kaikkiin menetelmiin yhteiset standardit SFS-EN 473 2008 Non-destructive testing. Qualification and certification of NDT personnel. General principles

Lisätiedot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-3 tutkinnot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-3 tutkinnot 1(11) NDT LEVEL 3 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT Kaikkiin menetelmiin yhteiset standardit ASME ASME SECTION V 2015 - NONDESTRUCTIVE EXAMINATION PAINELAITE PED 2014/68/EU Painelaitedirektiivi

Lisätiedot

Kuvaus MEISTÄ.... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013

Kuvaus MEISTÄ.... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013 Kuvaus MEISTÄ... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013 Mikä on METSTA Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry on yleishyödyllinen standardisointiin keskittynyt yhdistys.

Lisätiedot

Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011

Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011 Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Standardi energianhallintajärjestelmistä Kansainvälinen outsourcing-standardisointi

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Nro 3/2011 3.maaliskuuta 2011

Nro 3/2011 3.maaliskuuta 2011 Nro 3/2011 3.maaliskuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 2011 Tampereella 8.-9.6.2011 SFS-EN standardi

Lisätiedot

Nro 8/ syyskuuta 2008

Nro 8/ syyskuuta 2008 Nro 8/2008 30.syyskuuta 2008 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetSa ry käynnistää koneturvallisuuden verkkojulkaisun Koneturvallisuusstandardien

Lisätiedot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-3 tutkinnot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-3 tutkinnot 1(10) NDT LEVEL 3 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT Kaikkiin menetelmiin yhteiset standardit PAINELAITE PED 97/23/EY Painelaitedirektiivi PÄTEVÖINTI NORDTEST DOC GEN 010 EN ISO 9712/NORDTEST

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-06-29 1(5) SK 34 VALAISIMET S202-12 Energy performance of lamp controlgear. Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps). Method of measurement to

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2013-04-02

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2013-04-02 KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Savupiippujen standardisointi CEN/TC Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Savupiippujen standardisointi CEN/TC Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry Savupiippujen standardisointi CEN/TC 166 7.2.2017 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry CEN/TC 166:n rakenne / työryhmät TC 166/WG 1 General requirements TC 166/WG 2 Thermal and fluid dynamic calculation

Lisätiedot

tästä eteenpäin? Kimmo Konkarikoski

tästä eteenpäin? Kimmo Konkarikoski Rakennusten energiatehokkuuden EPBstandardipaketti - mitä muuttuu, miten tästä eteenpäin? Kimmo Konkarikoski Sisältö EPBD - Energy Performance of Buildings Direktiivi toinen uusinta vireillä 2018-2020

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 10/10 LIITE. HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

LAUSUNTOPYYNTÖ 10/10 LIITE. HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2010-10-29 1(5) SK 2 SÄHKÖKONEET S338-10 Rotating electrical machines. Part 18-33: Functional evaluation of insulation systems. Test procedures for form-wound windings. Multifactor evaluation

Lisätiedot

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2013-12-04 1(6) SK 2 Sähkökoneet FprEN 60034-18-41 Rotating electrical machines. Part 18-41: Qualification and quality control tests for partial discharge free (Type I) electrical insulation systems

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu Kemianteollisuus ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY I047/M02/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I047 DEKRA

Lisätiedot

Savupiippujen standardisointi CEN/TC Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Savupiippujen standardisointi CEN/TC Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry Savupiippujen standardisointi CEN/TC 166 10.2.2016 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry CEN/TC 166:n rakenne / työryhmät TC 166/WG 1 General requirements TC 166/WG 2 Thermal and fluid dynamic calculation

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 3/08 LIITE Toimisto (9) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 3/08 LIITE Toimisto (9) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-03-31 1(9) IEC TC 9 Rautateiden sähkölaitteet ja -järjestelmät S102-08 Railway applications. Fire protection on railway vehicles. Part 5: Fire safety requirements for electrical equipment including

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, TVO:N TARKASTUSLAITOS TVO USER INSPECTORATE

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, TVO:N TARKASTUSLAITOS TVO USER INSPECTORATE I024/M09/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, TVO:N TARKASTUSLAITOS TVO USER INSPECTORATE Tunnus Code Tarkastuslaitos

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2011-03-31 1(5) SK 1 TERMINOLOGIA S072-11 Laitteissa käytettävät kuvatunnukset. Terminologia Esikuva: IEC/TR 62687:2011 Lausuntoaika päättyy: 2011-05-31 IEC TC 8 Sähköntoimituksen järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7308

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7308 PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7308 PSK Standards Association 2. painos/ 2 nd edition COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2015-11-01 1 (6) PUTKISTON KANNATUS. PUTKISANKA B. DN 10 500 supporting.

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2012-11-01

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2012-11-01 Kemianteollisuus ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD.

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD. T287/M03/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD. Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T287

Lisätiedot

VTT EXPERT SERVICES OY

VTT EXPERT SERVICES OY T001 Liite 1.05 / Appendix 1.05 Sivu / Page 1(10) VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY PÄTEWIN OY

AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY PÄTEWIN OY S050/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY PÄTEWIN OY Tunnus Code Sertifiointielin Certification body Osoite Address www www S050 PäteWin

Lisätiedot

Toimisto 2013-08-07 1(7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto 2013-08-07 1(7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2013-08-07 1(7) CLC TC 8X Sähköntoimituksen järjestelmävaatimukset CLC/FprTR 50609 Technical Guidelines for Radial HVDC Networks Lausuntoaika päättyy: 2013-10-17 IEC TC 9 Rautateiden sähkölaitteet

Lisätiedot

Nro 9/ syyskuuta 2011

Nro 9/ syyskuuta 2011 Nro 9/2011 7.syyskuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Säteilyturvakeskus liittyi MetSta ry:n jäseneksi MetSta mukana Alihankintamessuilla

Lisätiedot

HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2010-05-31 1(5) IEC TC 9 Rautateiden sähkölaitteet ja -järjestelmät S190-10 Railway applications. Fire protection on railway vehicles. Part 5: Fire safety requirements for electrical equipment

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2011-02-28 1(6) SK 17 SUURJÄNNITEKYTKINLAITTEET S041-11 High-voltage switchgear and controlgear. Part 100: Alternating-current circuit-breakers Esikuva: EN 62271-100:2009/FprA1:2011, IEC 17A/956/CDV

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY GRANT4COM OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY GRANT4COM OY T290/M05/2018 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY GRANT4COM OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T290 Grant4Com Oy

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot