Nro 3/ maaliskuuta 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nro 3/ maaliskuuta 2010"

Transkriptio

1 Nro 3/ maaliskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Esteettömyyden merkitys teknisessä suunnittelussa kasvaa uusi SFS-ISO/TR opastaa alkuun Turvallisen tekniikan seminaari 2010 kesäkuussa SFS-tiedotus 40 vuotta Mittaukset konepajassa seminaari kesäkuussa Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP LP ) Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Kansainväliset lausuntopyynnöt Kansalliset lausuntopyynnöt Ajankohtaiset standardit Uudet SFS-EN- ja SFS EN ISO-standardit ( ) Uudet SFS- ja SFS-ISO -standardit ja muut julkaisut ( ) Uudet EN- ja EN ISO -standardit ja muut CENin julkaisut ( ) kiinnittimet koneet akustiikka venttiilit alumiini kiinnittimet alumiini kiinnittimet koneet akust teollisuusautomaatio talotekniikka hissit hydrauliikka nanoteknologia veneet teollisuusautomaat värähtely kupari pneumatiikka valmistustekniikka painelaitteet ATEX värähtely kupari värähte teräsrakenteet metallien jalostus laivanrakennus putkistot polkupyörät teräsrakenteet metallien jalo ergonomia kunnossapito teräs nostoapuvälineet hitsaus polttomoottorit ergonomia kunnossapito t

2 Ajankohtaiset asiat Esteettömyyden merkitys teknisessä suunnittelussa kasvaa uusi SFS-ISO/TR opastaa alkuun Esteettömyydellä (saavutettavuudella) tarkoitetaan sitä, missä määrin tuotteet, järjestelmät, palvelut, ympäristöt ja tilat ovat mahdollisimman laajasti eritasoiset kyvyt omaavien henkilöiden käytettävissä tietyn tavoitteen saavuttamiseksi tietyssä käyttötilanteessa. Tyypillisesti esteettömyys mielletään ainoastaan vammaisten huomioon ottamiseen, mutta se käsittää laajasti myös muut erityisryhmät. Esteettömyydellä voidaan olennaisesti parantaa kaikenlaisten erityisryhmien (vanhukset, lapset, lapsiperheet, tilapäisiä tai iän tuomia toimintarajoitteita omaavat) mahdollisuuksia hyödyntää tuotteita, palveluita ja ympäristöjä turvallisesti ja hyvään käytettävyyteen nojautuen. Entistä parempi esteettömyys nähdään myös mahdollisuutena vastata länsimaissa tapahtuvaan ikärakenteen muutoksen tuomiin lukuisiin haasteisiin on kyse sitten kotiympäristöstä, työympäristöstä tai tuotteiden tai verkkopalveluiden käytöstä tai jopa työurien pidentämisestä. Euroopan komissio onkin parhaillaan valmistelemassa uutta toimeksiantoa esteettömyysasioiden paremmasta huomioon ottamisesta kaikessa eurooppalaisessa standardisoinnissa. Syksyllä 2010 maailman standardisoimispäivän pääteemana on niin ikään esteettömyys. Kansallisella tasolla MetSta ry on ennakoinut tulevaa kehitystä ja nyt SFS-standardina julkaistava ISOn laaja teknisen raportti ISO/TR 22411:2008 kuvaa ergonomiatiedon kannalta merkityksellisiä periaatteita, joita voidaan soveltaa toisaalta standardien laadinnassa ja myös teknisessä suunnittelussa. MetSta ry:n ergonomiakomitean vastuulla oleva esteettömyysprojekti huipentuu myöhemmin syksyllä 2010 esteettömyyden perusteisin keskittyvän SFS-käsikirjan 48-1 julkaisuun. Tuotteen, palvelun tai rakennetun ympäristön esteettömyys voi myös olla tärkeä kilpailutekijä ja merkittävä uusien innovaatioiden lähde. Esteettömien tuotteiden. palveluiden ja ympäristöjen markkinat ovat kasvussa ja esteetön ratkaisu on usein käytettävyydeltään hyvä myös muille kuin erityisryhmille. SFS-ISO/TR on suositeltava hankinta kaikille esteettömyydestä kiinnostuneille. SFS-ISO/TR Esteettömyys. Ergonomiatietoa ja opastusta oppaan ISO/IEC Guide 71 soveltamiseksi tuotteisiin ja palveluihin ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden tarpeiden huomioon ottamiseksi, 2010 (huhtikuu), 297 s. [fi/en] 109,40 (alv 0) Lisätietoja: Aarre Viljanen

3 Turvallisen tekniikan seminaari 2010 kesäkuussa Turvallisen tekniikan seminaari pidetään tänä vuonna Tampereella. Seminaarin ohjelma on valmisteilla ja valmistuu lähiaikoina. Seuraa ilmoittelua MetSta ry:n verkkosivuilla. Turvallisen tekniikan seminaari "Osapuolien vastuut ja sopimuskäytännöt konetoimituksissa ja koneiden modernisoinnissa" , Tampereen teknillinen yliopisto, tietotalo, Korkeakoulunkatu 1, Tampere. Lisätietoja: Jukka-Pekka Rapinoja SFS-tiedotus 40 vuotta Suomen Standardisoimisliitto, SFS on julkaissut omaa lehteä jo 40 vuoden ajan. SFS-tiedotus ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Siinä on artikkeleja ja uutisia standardien maailmasta. SFS-tiedotuksessa luetellaan kaikki uudet SFS-standardit aiheittain. SFS-tiedotuksen joitain juttuja on luettavissa myös SFS:n www-sivuilta Ne löytyvät kohdasta Ajankohtaista - SFS-tiedotus - SFS-tiedotuksen juttuja. Metalliala on ollut esillä SFS-tiedotuksessa ensimmäisestä numerosta lähtien. Metalliteollisuuden Standardisoimiskeskus TES toivotti ensimmäisessä SFS-tiedotuksen numerossa *nyt alkavalle SFStiedotukselle tarkoituksenmukaista ja käyttökelpoista tulevaisuutta ja ennen kaikkea aktiivista ja keskustelunhaluista lukijakuntaa*. TES-toimisto lupasi osallistua lehden toimittamiseen omilla, mutta kuitenkin yleisillä pikku-uutisillaan. SFS toimii lehden julkaisijana ja Stellatum Oy kustantajana. SFS-tiedotuksen levikki on kappaletta. SFS-tiedotuksen julkaiseminen rahoitetaan pääosin tilausmaksuista saaduilla tuloilla. Lehden vuoden kestotilaus maksaa 56 euroa. SFS-tiedotuksen tilaukset ja osoitteenmuutokset: Puh Faksi S-posti Mittaukset konepajassa seminaari kesäkuussa Seminaarin tarkoituksena on parantaa konepajojen henkilökunnan osaamista mittaamiseen, kalibrointiin ja tulosten arviointiin liittyvissä asioissa sekä välittää tietoa uusimmista teknisistä menetelmistä. Lisätietoja pdf-liitteessä ja osoitteessa:

4 Ajankohtaiset lausuntopyynnöt Olemme lähettäneet kansalliselle lausuntokierrokselle toimialueellemme kuuluvia ehdotuksia seuraavasti: Eurooppalaiset lausuntopyynnöt (hyväksyminen EN- tai EN ISO-standardiksi) Kansainväliset lausuntopyynnöt (hyväksyminen ISO-standardiksi) Kansalliset lausuntopyynnöt (hyväksyminen SFS-standardiksi). Tämän ajankohtaisten lausuntopyyntöjemme viiteluettelon tarkoituksena on tiedottaa virallisesti, julkisesti ja avoimesti kaikkia kansallisia sidosryhmiä, viranomaiset mukaan lukien, toimialueellamme valmisteilla olevista sellaisista SFS:n, CEN:n ja ISO:n standardeista, joiden teknistä sisältöä voi kommentoida tai joiden hyväksymiseen voi ottaa kantaa. Ehdotuksille järjestettävien kansallisten lausuntokierrosten tarkoituksena on muodostaa äänestyspäätös ja mahdollinen kommenttiyhteenveto, joka edustaa eri sidosryhmien näkemystä. Lausuntopyyntöihin liittyvien ehdotusten saatavuus ja tilaaminen Toimitamme lausuntopyyntöihin liittyviä ehdotuksia vain erikseen tilattaessa. Tilaukset voi lähettää osoitteeseen: (yksilöi LP-tunnus ja/tai ehdotuksen tunnus tarkasti): Lisätietoja ehdotusten tilaamisesta ja toimituskuluista on osoitteessa: MetSta-seurantaryhmien ja -komiteoiden jäsenet saavat automaattisesti ko. ryhmän vastuulle kuuluvien CEN- ja ISO-komiteoiden laatimat ehdotukset seurantaryhmien sisäisessä dokumenttijakelussa. Lisätietoja seurantaryhmistämme ja niihin liittymisestä on osoitteessa: Ohjeita lausuntojen antamiseksi Kysymme kaikkien ehdotusten osalta: 1. kantaanne ( hyväksymme tai emme hyväksy ) ehdotuksen hyväksymisestä lopulliseen äänestykseen tai sen julkaisemiseksi EN-, EN ISO-, ISO- ja/tai SFS-standardina 2. mahdollisia yksityiskohtaisia kommenttejanne ehdotuksen tekniseen sisältöön, sekä 3. hyväksyntäänne ja kommenttejanne ehdotuksen mahdolliseen suomenkieliseen otsikkoon. Lausuntopyyntöihin liittyvät yksityiskohtaiset kommentit pyydämme ehdotuksen mukaisella kielellä. Antaessanne edellä olevan kohdan 2. tarkoittamia yksityiskohtaisia kommentteja pyydämme käyttämään lausuntojen antamiseen tarkoitettua lomaketta, joka on ladattavissa osoitteesta: CEN:n ja ISO:n ehdotusten osalta mainitaan aina käsittelyvaihe, jossa ehdotus parhaillaan on: CENin/ISOn lausuntokierros (Enquiry): varsinainen lausuntovaihe, jossa on mahdollista esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja; tässä vaiheessa ei vielä äänestetä standardin hyväksymisestä, vaan otetaan kantaa siihen, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen CENin/ISOn äänestys (Formal Vote): lopullinen äänestys, jossa ehdotuksen tekniseen sisältöön ei enää voi puuttua, jos ehdotusta kannatetaan; ehdotusta vastustettaessa on aina annettava tekniset kommentit CENin UAP-äänestys: lopullinen äänestys, jossa tavallisesti tiedustellaan ISO-standardin hyväksymistä (sellaisenaan) EN-standardiksi; voidaan myös käyttää EN-standardin muutoksista äänestettäessä, jolloin kommentointi on myös mahdollista.

5 1 (11) Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tämä kohta sisältää luettelon kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyistä CENin ja ECISS:n ehdotuksista sekä CENin ja ISOn yhteisistä ehdotuksista. Kysymme näiden ehdotusten osalta hyväksyntää EN standardeiksi sekä CENin ja ISOn yhteisten ehdotusten osalta myös hyväksyntää ISO standardeiksi. Kaikki hyväksytyiksi tulleet EN-standardit on vahvistettava kansallisiksi SFS standardeiksi. Lausuntopyynnöt luetellaan komiteakohtaisesti Luettelo sisältää lausuntopyyntöjä väliltä LP LP Lausuntopyyntöihin liittyvien ehdotusten tilaus: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry: (ks. tarkemmat tilausohjeet edelliseltä sivulta) CEN/SS F01 Technical drawings LP EN ISO 5457:1999/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Technical product documentation. Sizes and layout of drawing sheets. Amendment 1 (ISO 5457:1999/FDAM 1:2010) Tekninen tuotedokumentointi. Piirustuslomakkeiden koot ja rakenne Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/SS M11 Powder metallurgy LP FprEN ISO 4498 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Sintered metal materials, excluding hardmetals. Determination of apparent hardness and microhardness (ISO/FDIS 4498:2010) Sivuja/Pages: 3 Korvaa standardin SFS-EN ISO 4498:2007 Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 10 Lifts, escalators and moving walks LP EN :2000/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Builders hoists for goods. Part 2: Inclined hoists with non-accessible load carrying devices Tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut rakennushissit. Osa 2: Vinohissit, joissa pääsy tavaralavalle on estetty Sivuja/Pages: 12 Kansallinen lausuntoaika päättyy:

6 LP (11) EN :2000/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Builders hoists for goods. Part 1: Hoists with accessible platforms Tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut rakennushissit. Osa 1: Rakennushissit, joiden tavaralavalle voi mennä lastaustilanteessa Sivuja/Pages: 17 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP FprEN Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Safety of escalators and moving walks. Part 2: Rules for the improvement of safety of existing escalators and moving walks Liukuportaiden ja liukukäytävien turvallisuus. Osa 2: Säännöt käytössä olevien liukuportaiden ja -käytävien turvallisuuden parantamiseksi Sivuja/Pages: 29 CEN/TC 121 Welding LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Brazing. Filler metals (ISO/FDIS 17672:2010) Kovajuotto. Juotteet Sivuja/Pages: 3 Korvaa standardin SFS-EN 1044: /23/EC Pressure equipment Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald LP FprCEN ISO/TS Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Health and safety in welding and allied processes. Laboratory method for sampling fume and gases. Part 6: Procedure for quantitative determination of fume and gases from resistance spot welding (ISO/DTS :2010) Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald LP FprEN ISO 4063 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Welding and allied processes. Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:2009, Corrected version ) Sivuja/Pages: 3 Korvaa standardin SFS-EN ISO 4063:2009en 97/23/EC Pressure equipment Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald LP

7 3 (11) pren 1598 Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Health and safety in welding and allied processes. Transparent welding curtains, strips and screens for arc welding processes Hitsauksen ja siihen liittyvien prosessien työturvallisuus. Hitsausverhot ja suojaseinät kaarihitsausta varten Sivuja/Pages: 11 Korvaa standardin SFS-EN 1598:1998:en Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Non-destructive testing of welds. Ultrasonic testing. Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys (ISO/DIS 22825:2010) Rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. Austeniittisten ja nikkelipohjaisten hitsien tarkastus Sivuja/Pages: 3 Korvaa standardin SFS-EN ISO 22825:2006 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald CEN/TC 122 Ergonomics LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys 3-D scanning methodologies for internationally compatible anthropometric databases (ISO/FDIS 20685:2010) Kolmiulotteiset skannausmenetelmät kansainvälisesti vertailukelpoisten antropometristen tietokantojen luomiseksi Sivuja/Pages: 3 Korvaa standardin SFS-EN ISO 20685:2006 CEN/TC 126 Acoustic properties of building elements and of buildings LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Measurement of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity. Part 2: Field measurements (ISO :2003) Akustiikka. Rakennusten ja rakennusosien ääneneristävyyden mittaaminen käyttäen äänen intensiteettiä. Osa 2: Kenttämittaukset Sivuja/Pages: 3 LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Measurement of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity. Part 3: Laboratory measurements at low frequencies (ISO :2002) Akustiikka. Rakennusten ja rakennusosien ääneneristävyyden mittaaminen käyttäen äänen intensiteettiä. Osa 3: Laboratoriomittaukset alhaisilla taajuuksilla Sivuja/Pages: 3 CEN/TC 133 Copper and copper alloys LP

8 4 (11) FprEN Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Copper and copper alloys. Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration. Part 2: Tubes for equipment Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät kupariputket ilmastoinnin jäähdytykseen ja kylmälaitoksiin. Osa 2: Laiteputket Sivuja/Pages: 23 Korvaa standardin SFS-EN A1: /23/EC Pressure equipment LP FprEN Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Copper and copper alloys. Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration. Part 1: Tubes for piping systems Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät kupariputket ilmastoinnin jäähdytykseen ja kylmälaitoksiin. Osa 1: Putkistoputket Sivuja/Pages: 18 Korvaa standardin SFS-EN A1: /23/EC Pressure equipment LP FprEN Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Copper and copper alloys. Determination of bismuth content. Part 2: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) Sivuja/Pages: 10 Korvaa standardin CEN/TS :2006 LP FprEN Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Copper and copper alloys. Inductively coupled plasma optical emission spectrometry Sivuja/Pages: 49 Korvaa standardin CEN/TS 15605:2007 LP FprEN Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Copper and copper alloys. Determination of nickel content. Part 3: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) Sivuja/Pages: 13 Korvaa standardin CEN/TS :2007 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP FprEN Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Copper and copper alloys. Determination of magnesium content. Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) Sivuja/Pages: 12 Korvaa standardin CEN/TS 15025:2007 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP

9 5 (11) FprEN Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Copper and copper alloys. Determination of silver content. Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) Sivuja/Pages: 16 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP FprEN Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Copper and copper alloys. Determination of tellurium content. Part 2: Medium tellurium content. Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) Sivuja/Pages: 10 Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 138 Non-destructive testing LP FprEN ISO 7963 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Non-destructive testing. Ultrasonic testing. Specification for calibration block No. 2 (ISO 7963:2006) Rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. Tarkituskappaleen 2 määritys (ISO 7963:2006) Sivuja/Pages: 3 Korvaa standardin SFS-ISO 7963:1986 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safety LP EN :2000/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate. Safety. Part 1: Common requirements Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset Sivuja/Pages: 15 Korvaa standardin SFS-EN :2000 LP EN :2002/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate. Safety. Part 2: Block making machines Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 2: Harkkojen valmistuskoneet Sivuja/Pages: 9 Korvaa standardin SFS-EN :2003 LP EN :2002/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate. Safety. Part 3: Slide and

10 6 (11) turntable machines Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 3: Liuku- ja kääntöpöydällä varustetut koneet Sivuja/Pages: 10 Korvaa standardin SFS-EN :2003 LP EN :2001/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate. Safety. Part 4: Concrete roof tile making machines Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 4: Betonisten kattotiilien valmistuskoneet Sivuja/Pages: 10 Korvaa standardin SFS-EN :2001 LP EN :2003/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate. Safety. Part 5-1: Pipe making machines manufacturing in the vertical axis Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 5-1: Pystysuoran akselin suunnassa toimivat putkenvalmistuskoneet Sivuja/Pages: 9 Korvaa standardin SFS-EN :2004 LP EN :2003/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate. Safety. Part 5-2: Pipe making machines manufacturing in the horizontal axis Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 5-2: Vaakasuoran akselin suunnassa toimivat putkenvalmistuskoneet Sivuja/Pages: 9 Korvaa standardin SFS-EN :2004 LP EN :2003/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate. Safety. Part 5-3: Pipe prestressing machines Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 5-3: Putken esijännityskoneet Sivuja/Pages: 9 Korvaa standardin SFS-EN :2004

11 7 (11) LP EN :2003/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate. Safety. Part 5-4: Concrete pipe coating machines Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 5-4: Betoniputken päällystyskoneet Sivuja/Pages: 9 Korvaa standardin SFS-EN :2004 LP EN :2004/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate. Safety. Part 6: Stationary and mobile equipment for the manufacture of precast reinforced products Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 6: Kiinteästi asennetut ja liikkuvat laitteet raudoitettujen betonituotteiden valmistamiseksi Sivuja/Pages: 11 Korvaa standardin SFS-EN :2004 LP EN :2004/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate. Safety. Part 7: Stationary and mobile equipment for long line manufacture of prestressed products Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 7: Kiinteästi asennetut ja liikkuvat laitteet esijännitettyjen betonielementtien valmistamiseksi Sivuja/Pages: 42 Korvaa standardin SFS-EN :2004 LP EN :2002/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate. Safety. Part 8: Machines and equipment for the manufacture of constructional products from calcium-silicate (and concrete) Betonista ja kalsiumsilikaatista rakennustuotteita valmistavat koneet. Turvallisuus. Osa 8: Kalsiumsilikaatista (ja betonista) rakennustuotteita valmistavat koneet ja laitteet Sivuja/Pages: 10 Korvaa standardin SFS-EN :2003

12 8 (11) CEN/TC 153 intended for use with foodstuffs and feed LP EN 12043:2000/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Food processing machinery. Intermediate provers. Safety and hygiene requirements Elintarvikekoneet. Taikinannostatuskoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset Sivuja/Pages: 13 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN 12042:2005/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Food processing machinery. Automatic dividers. Safety and hygiene requirements Elintarvikkeet. Automaattiset taikinanannostelukoneet. Turvallisuus- ja hygieniavaatimukset Sivuja/Pages: 10 Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 163 Sanitary appliances LP EN 14527:2006/FprA1 Shower trays for domestic purposes Sivuja/Pages: 7 89/106/EEC Construction products Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN 14516:2006/FprA1 Baths for domestic purposes Sivuja/Pages: 7 89/106/EEC Construction products Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren 997 WC pans and WC suites with integral trap Sivuja/Pages: 62 89/106/EEC Construction products Kansallinen lausuntoaika päättyy: Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Asiantuntija: Jorma Railio Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Asiantuntija: Jorma Railio Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Asiantuntija: Jorma Railio CEN/TC 168 Chains, ropes, webbing, slings and accessories - Safety

13 9 (11) LP FprEN Load restraining on road vehicles. Safety. Part 1: Calculation of securing forces Kuormansidontalaitteet. Turvallisuus. Osa 1: Kiinnitysvoimien laskenta Sivuja/Pages: 48 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 190 Foundry technology LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Founding. Technical conditions of delivery. Part 3: Additional requirements for iron castings Valut. Tekniset toimitusehdot. Osa 3: Rautavalujen lisävaatimukset Sivuja/Pages: 25 Korvaa standardin SFS-EN :1998 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren 1561 Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Founding. Grey cast iron Valut. Suomugrafiittivalurauta Sivuja/Pages: 32 Korvaa standardin SFS-EN 1561:1998 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren 1563 Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Founding. Spheroidal graphite cast iron Valut. Pallografiittivalurauta Sivuja/Pages: 50 Korvaa standardin SFS-EN A1 + A2: /23/EC Pressure equipment Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren Founding. Compacted (vermicular) graphite cast irons Valut. Tylppägrafiittivalurauta Sivuja/Pages: 30 97/23/EC Pressure equipment Kansallinen lausuntoaika päättyy: Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros CEN/TC 197 Pumps LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Liquid pumps and installation. General terms. Definitions, quantities, letter symbols and units. Part 1: Liquid pumps (ISO/DIS :2010) Sivuja/Pages: 3

14 10 (11) Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Liquid pumps. General terms and installation. Definitions, quantities, letter symbols and units. Part 2: Pumping System (ISO/DIS :2010) Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Corrosion of metals and alloys. Alternate immersion test in salt solution (ISO/FDIS 11130:2010) Metallien ja metalliseosten korroosio. Jaksottainen upotuskoe suolaliuoksessa Sivuja/Pages: 3 Korvaa standardin SFS-EN ISO 11130:2000 CEN/TC 274 Aircraft ground support equipment LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Aircraft ground support equipment. General requirements. Part 1: Basic safety requirements Lentokenttälaitteet. Yleiset vaatimukset. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset Sivuja/Pages: 53 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Aircraft ground support equipment. Specific requirements. Part 9: Container/Pallet loaders Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 9: Kontti- ja kuormalavalastaajat Sivuja/Pages: 24 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Aircraft ground support equipment. Specific requirements. Part 1: Passenger stairs Lentokenttälaitteet. Erityisvaatimukset. Osa 1: Lentomatkustajien käyttämät portaat Sivuja/Pages: 20 Kansallinen lausuntoaika päättyy:

15 11 (11) CEN/TC 290 Dimensional and geometrical product specification and verification LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Geometrical Product Specifications (GPS). Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM). Part 5: CMMs using single and multiple stylus contacting probing systems (ISO/FDIS :2010) Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 333 Cycles LP EN 15194:2009/prA1 Cycles. Electrically power assisted cycles. EPAC Bicycles Sivuja/Pages: 4 Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 344 Steel static storage systems LP FprEN Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Steel static storage systems. Terms and definitions Kiinteät teräksiset hyllystöjärjestelmät. Säädettävät palettihyllystöt. Termit ja määritelmät Sivuja/Pages: 85 CEN/TC 54 Unfired pressure vessels LP EN :2009/prA3 Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Unfired pressure vessels. Part 5: Inspection and testing Lämmittämättömät Painesäiliöt. Osa 5: Tarkastus ja testaus. Muutoslehti A3 Kaasupainekoe Sivuja/Pages: 4 97/23/EC Pressure equipment Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald

16 1 (5) Kansainväliset lausuntopyynnöt Tämä kohta sisältää luettelon kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyistä ISOn ehdotuksista. Kysymme näiden ehdotusten osalta hyväksyntää ISO-standardeiksi. Lausuntopyynnöt luetellaan komiteakohtaisesti. Luettelo sisältää lausuntopyyntöjä väliltä LP LP Lausuntopyyntöihin liittyvien ehdotusten tilaus: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry: (ks. tarkemmat tilausohjeet lausuntopyyntöjen pääsivulta). ISO/TC 10/SC 1 Basic conventions LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Technical drawings -- Indication of dimensions and tolerances -- Part 1: General principles Sivuja/Pages: 56 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja ISO/TC 104 Freight containers LP ISO/FDIS Freight containers -- Mechanical seals Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Sivuja/Pages: 31 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 115 Pumps LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Liquid pumps and installation -- General terms -- Definitions, quantities, letter symbols and units -- Part 1: Liquid pumps Sivuja/Pages: 49 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Liquid pumps and installation -- General terms -- Definitions, quantities, letter symbols and units -- Part 2: Pumping system Sivuja/Pages: 6

17 2 (5) Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja ISO/TC 17/SC 3 Steels for structural purposes LP ISO/DIS Structural steels -- Part 1: General technical delivery conditions for hot rolled products Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Sivuja/Pages: 13 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Structural steels -- Part 2: Technical delivery conditions for structural steels for general purposes Sivuja/Pages: 15 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 188 Small craft LP ISO :2006/FDAmd 1 Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Sivuja/Pages: 3 LP ISO :2006/FDAmd 1 Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Sivuja/Pages: 3 LP ISO :2006/FDAmd 1 Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Sivuja/Pages: 3 LP ISO :2006/FDAmd 1 Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys

18 3 (5) Sivuja/Pages: 4 LP ISO :2006/FDAmd 1 Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Sivuja/Pages: 3 ISO/TC 199 Safety of machinery LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Safety of machinery -- Evaluation of the emission of airborne hazardous substances -- Part 9: Decontamination index Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 11: Puhdistuvuusindeksi Sivuja/Pages: 7 LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Safety of machinery -- Evaluation of the emission of airborne hazardous substances -- Part 8: Room method for measurement of the pollutant concentration parameter Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 9: Huonemenetelmä ilman epäpuhtauden pitoisuusarvon mittaamiseksi Sivuja/Pages: 4 ISO/TC 202/SC 3 Analytical electron microscopy LP ISO/FDIS Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Microbeam analysis -- Analytical transmission electron microscopy -- Method of calibrating the magnification scale using reference materials giving periodic diffraction patterns Sivuja/Pages: 40 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP ISO/FDIS Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Microbeam analysis -- Analytical electron microscopy -- Selected-area electron diffraction analysis using a transmission electron microscope

19 4 (5) Sivuja/Pages: 28 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 213 Dimensional and geometrical product specifications and verification LP ISO/FDIS Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Geometrical Product Specifications (GPS) -- Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) -- Part 5: CMMs using single and multiple stylus contacting probing systems Sivuja/Pages: 30 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja ISO/TC 4/SC 11 Linear motion rolling bearings LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Rolling bearings -- Linear motion rolling bearings, profiled rail guides -- Part 1: Boundary dimensions and tolerances for series 1, 2 and 3 Sivuja/Pages: 14 LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Rolling bearings -- Linear motion rolling bearings, profiled rail guides -- Part 2: Boundary dimensions and tolerances for series 4 and 5 Sivuja/Pages: 10 ISO/TC 44 Welding and allied processes LP ISO/FDIS Brazing -- Filler metals Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Sivuja/Pages: 22 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald ISO/TC 44/SC 5 Testing and inspection of welds LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros

20 5 (5) Non-destructive testing of welds -- Ultrasonic testing -- Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys Sivuja/Pages: 24 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald ISO/TC 86/SC 6 Testing and rating of air-conditioners and heat pumps LP ISO/FDIS 5151 Non-ducted air conditioners and heat pumps -- Testing and rating for performance Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Sivuja/Pages: 73 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jorma Railio LP ISO/DIS Room fan-coil units -- Testing and rating for performance Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Sivuja/Pages: 34 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jorma Railio ISO/TC 96/SC 9 Bridge and gantry cranes LP ISO/DIS 9927 Cranes -- Inspections Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Sivuja/Pages: 29 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja

21 1 (1) Kansalliset lausuntopyynnöt Tämä kohta sisältää luettelon kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyistä laatimistamme SFS-standardiehdotuksista sekä sellaisista ISOn ehdotuksista, joille kysymme hyväksyntää kansallisiksi SFS-ISO -standardeiksi (sekä myös hyväksyntää ISO-standardeiksi, jos kyseessä on DIS- tai FDIS-versio). Lausuntopyynnöt luetellaan LP-tunnusnumeron mukaisessa järjestyksessä. Luettelo sisältää lausuntopyyntöjä väliltä LP LP Lausuntopyyntöihin liittyvien ehdotusten tilaus: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry: (ks. tarkemmat tilausohjeet edellä). LP SFS-ISO 68-1 Ehd. Metrinen ISO-kierre. Yleiskäyttö. Perusprofiili. Osa 1: Metrinen ruuvikierre ISO general purpose screw threads -- Basic profile -- Part 1: Metric screw threads Sivuja/Pages: 4 Korvaa standardin SFS 4495:1980 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja LP SFS-ISO 7-1 Ehd. Putkikierteet, joissa painetiiviit liitokset saadaan aikaan kierteillä (itsetiivistyvät putkikierteet). Osa 1: Mitat, toleranssit ja merkinnät Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads -- Part 1: Dimensions, tolerances and designation Sivuja/Pages: 7 Korvaa standardin SFS-ISO 7-1:1988 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja

22 Ajankohtaiset standardit Toimialueellamme on valmistunut uusia standardisoinnin julkaisuja seuraavasti: Uudet SFS-EN- ja SFS EN ISO-standardit Uudet SFS- ja SFS-ISO -standardit ja muut julkaisut Uudet EN- ja EN ISO-standardit EU:n säädöksiin liittyvät standardit Merkittävä osa eurooppalaisista standardeista ja ne Suomessa voimaansaattavista SFS-standardeista liittyy tavalla tai toisella EU:n säädöksiin ja siten myös kansallisiin voimassa oleviin säädöksiin tavallisesti uusia tuotteita koskeviin CE-merkintää edellyttäviin teknisiin tuotemääräyksiin. Uusien SFS- ja EN-standardien viiteluetteloissa pyritäänkin erikseen mainitsemaan, mihin EU:n säädöksiin kukin standardi mahdollisesti liittyy. Haluamme kuitenkin painottaa, että ilmoittamamme tieto ei tältä osin aina ole täydellistä ja se perustuu kokonaan SFSin meille toimittamaan viitetietoon. EU:n säädöksiin liittyvillä valmiilla standardeilla voi olla useita erilaisia tuotesäädöksissä määriteltäviä erityisstatuksia, joita tai joiden voimaantuloaikoja viiteluettelossa ei kuitenkaan voida yksilöidä. Lisäksi yksittäisen standardin status (esim. EU:n tuotedirektiivien tarkoittamana yhdenmukaistettuna standardina) tavallisesti aina tulee voimaan useita kuukausia standardin julkaisemisen jälkeen ja statuksen voimaantuloon voi liittyä siirtymäkausia standardin uuden ja kumotun painoksen suhteen. Kunkin standardin osalta voi kyseisen standardin senhetkisen ja tosiasiallisen liittymisen EU:n säädöksiin tarkistaa seuraavasti: 1. tarkista tarvittaessa, mihin säädöksiin itse standardissa viitataan (tavallisesti standardin liite Z, mutta standardissa oleva mikään viite tai tieto ei vielä kuitenkaan takaa mitään), sekä 2. tarkista erityisesti, onko kyseinen standardi mainittu kyseiseen säädökseen liittyvien standardien virallisessa viiteluettelossa, jota kansallinen viranomainen tai EU:n komissio pitää ajan tasalla. Kohdan 1. voi tarkistuksessa myös sivuuttaa, koska kohdan 2. mukainen tieto vahvistaa tosiasiallisen suhteen. EU:n tuotedirektiiveihin liittyvien yhdenmukaistettujen standardien ajan tasalla olevat luettelot ovat EU:n komission verkkosivuilla osoitteessa: Standardien ja SFS-käsikirjojen myynti ja tilaaminen MetSta ry ei myy eikä välitä valmiita standardeja eikä SFS-käsikirjoja. Kaikkia lueteltavia SFS- ja ISO-standardeja sekä SFS-käsikirjoja myy ainoastaan Suomen Standardisoimisliitto, SFS. Lisätietoja julkaisujen tilaamisesta: SFS-Standardisoinnin asiakaspalvelu, puh. (09) , faksi (09) SFS:n verkkosivut: SFS:n verkkokauppa: SFS-luettelo:

23 1 (12) Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit tai muut julkaisut. Ilmoitettava hinta on painetun standardin tai SFS:n verkkokaupasta ladattavissa olevan sähköisen standardin (ei verkkokäyttöoikeutta) hinta (ilman alv:ia). Tietoja standardiuutuuksista on myös SFS:n verkkosivuilla osoitteessa: SFS-julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Luettelo sisältää SFS-julkaisuja, joiden ilmestymispäivä on CEN/TC 121 Welding SFS-EN ISO EN ISO 14343:2009 Hitsausaineet. Hitsausilangat, hitsausnauhat ja ja hitsaussauvat ruostumattomien ja tulenkestävien sulahitsaukseen. Luokittelu Welding consumables. Wire electrodes, strip electrodes, wires and rods for arc welding of stainless and heat resisting steels. Classification (ISO 14343:2009) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 45,30 Sivuja: 31 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN ISO 14343:2007 SFS-EN ISO 14343:en:2007 SFS-EN ISO 2503 EN ISO 2503:2009 Kaasuhitsausvarusteet. Hitsaukseen, leikkaukseen ja niiden lähiprosesseihin tarkoitetut kaasupullojen paineensäätimet. Kaasupullon enimmäispaine 300 bar (30MPa) Gas welding equipment. Pressure regulators and pressure regulators with flow-metering devices for gas cylinders used in welding, cutting and allied processes up to 300 bar (30 MPa) (ISO 2503:2009) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 66,50 Sivuja: 66 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN ISO 2503:1998 SFS-EN 13918:2003 SFS-EN 13918:en:2003 SFS-EN ISO 2560 EN ISO 2560:2009 Hitsausaineet. Hitsauspuikot seostamattomien terästen ja hienoraeterästen puikkohitsaukseen. Luokittelu Welding consumables. Covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and fine grain steels. Classification (ISO 2560:2009) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 66,50 Sivuja: 64 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /404/EEC Simple pressure vessels 97/23/EC Pressure equipment SFS-EN ISO 2560:2006 SFS-EN ISO 2560:en:2006

24 SFS-EN ISO 4063:en EN ISO 4063:2009 Hitsaus ja sen lähiprosessit. Prosessien nimikkeet ja numerotunnukset Welding and allied processes. Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:2009) Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 40,50 Sivuja: 25 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /23/EC Pressure equipment SFS-EN ISO 4063:2000 SFS-EN ISO 5821 EN ISO 5821:2009 Vastushitsaus. Vastuspistehitsauksen elektrodihatut Resistance welding. Spot welding electrode caps (ISO 5821:2009) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 38,90 Sivuja: 24 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN 25821:1992 Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys SFS-EN 13195:en EN 13195:2009 Alumiini ja alumiiniseokset. Meriteknisissä sovelluksissa (laivanrakennus, meri- ja offshore-tekniikka) käytettävien muokattujen ja valettujen tuotteiden spesifikaatiot Aluminium and aluminium alloys. Specifications for wrought and cast products for marine applications (shipbuilding, marine and offshore) Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 38,90 Sivuja: 21 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN :2003 CEN/TC 135 Execution of steel structures and aluminium structures SFS-EN :en EN :2009 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin Execution of steel structures and aluminium structures. Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 55,00 Sivuja: 43 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /106/EEC Construction products Asiantuntija: Hanna Järvenpää CEN/TC 138 Non-destructive testing SFS-EN :en EN :2010 Non-destructive testing. Characterization and verification of ultrasonic examination equipment. Part 1: Instruments Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 55,00 Sivuja: 46 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: (12)

25 3 (12) SFS-EN :en:2000 SFS-EN /A1:en:2004 SFS-EN :en EN :2010 Non-destructive testing. Characterization and verification of ultrasonic examination equipment. Part 2: Probes Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 60,70 Sivuja: 53 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN /A1:en:2004 SFS-EN :en:2001 SFS-EN ISO EN ISO 12706:2009 Rikkomaton aineenkoetus. Tunkeumanestetarkastus. Sanasto Non-destructive testing. Penetrant testing. Vocabulary (ISO 12706:2009) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 28,20 Sivuja: 15 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /23/EC Pressure equipment SFS-EN ISO 12706:2001 Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald CEN/TC 142 Woodworking machines - Safety SFS-EN A1 EN :2001+A1:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 4: Moniteräiset halkaisusahat, joissa työkappale syötetään tai poistetaan käsin Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 4: Multiblade rip sawing machines with manual loading and/or unloading Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 66,50 Sivuja: 78 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN :2001 SFS-EN A1 EN 860:2007+A1:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Tasohöyläkoneet Safety of woodworking machines. One side thickness planing machines Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 66,50 Sivuja: 80 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN 860:2008 SFS-EN 860:en:2008 SFS-EN A1 EN 861:2007+A1:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Yhdistetyt oiko- ja tasohöyläkoneet Safety of woodworking machines. Surface planing and thicknessing machines

26 4 (12) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 71,85 Sivuja: 114 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN 861:2008 SFS-EN 861/AC:en:2008 SFS-EN 861:en:2008 CEN/TC 147 Cranes - Safety CEN/TS :en CEN/TS :2010 Nosturit. Yleissuunnittelu. Osa 3-5: Taottujen koukkujen rajatilat ja kelpoisuusnäyttö Cranes. General design. Part 3-5: Limit states and proof of competence of forged hooks Julkaisukieli: en Hinta: 71,85 Sivuja: 81 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN A1 EN 13157:2004+A1:2009 Nosturit. Turvallisuus. Käsivoimalla toimivat nosturit Cranes. Safety. Hand powered cranes Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 71,85 Sivuja: 109 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN 13157/AC:en:2008 SFS-EN 13157:en:2005 SFS-EN EN 14985:2007 Nosturit. Kääntyvät puominosturit Cranes. Slewing jib cranes Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 71,85 Sivuja: 97 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 150 Industrial Trucks - Safety SFS-EN A2:en EN 1459:1998+A2:2010 Trukkien turvallisuus. Moottorikäyttöiset kurotustrukit Safety of industrial trucks. Self-propelled variable reach trucks Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 66,50 Sivuja: 76 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN 1459:1999

27 SFS-EN 1459/A1:en: (12) CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safety SFS-EN A1:en EN :2006+A1:2009 Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Pinoamiskoneet ja laitteistot Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass. Safety requirements. Part 5: Machines and installations for stacking and de-stacking Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 40,50 Sivuja: 27 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN :en:2007 CEN/TC 153 intended for use with foodstuffs and feed CEN/TR 15623:fi CEN/TR 15623:2008 Elintarvikekoneet. Ohjeet. Elintarvikealueen materiaalit Food processing machinery. Route map. Materials for food area Julkaisukieli: fi/en Hinta: 45,30 Sivuja: 30 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: CEN/TC 185 Fasteners SFS-EN EN :2005 Korkealujuuksiset esijännitetyt ruuviliitokset. Osa 1: Yleiset vaatimukset High-strength structural bolting assemblies for preloading. Part 1: General requirements Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 55,00 Sivuja: 43 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /106/EEC Construction products SFS-EN ISO EN ISO 898-1:2009 Kiinnittimien lujuusominaisuudet. Seostamattomat ja seosteräkset. Osa 1: Ruuvien ja vaarnaruuvien lujuusluokat. Vakiokierre ja taajakierre Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel. Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes. Coarse thread and fine pitch thread (ISO 898-1:2009) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 71,85 Sivuja: 119 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN ISO 898-1:2000 SFS-EN ISO 898-1:en:2000 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 186 Industrial thermoprocessing - Safety SFS-EN A1

28 6 (12) EN 746-1:1997+A1:2009 Teolliset lämpökäsittelylaitteet. Osa 1: Teollisten lämpökäsittelylaitteiden yleiset turvallisuusvaatimukset Industrial thermoprocessing equipment. Part 1: Common safety requirements for industrial thermoprocessing equipment Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 71,85 Sivuja: 89 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN 746-1:1998 CEN/TC 196 Machines for underground mines - Safety SFS-EN A1:en EN 14658:2005+A1:2010 Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset. Avolouhoksilla käytettävät ruskohiilen kuljetinlaitteet Continuous handling equipment and systems. General safety requirements for continuous handling equipment for opencast lignite mining Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN 14658:en:2005 SFS-EN A1:en EN :2001+A1:2010 Maanalaisten kaivosten koneet. Hydraulikäyttöisten kattotukien turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Tuentalaitteistot ja yleiset vaatimukset Machines for underground mines. Safety requirements for hydraulic powered roof supports. Part 1: Support units and general requirements Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 49,80 Sivuja: 39 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN :en:2002 SFS-EN A1:en EN :2001+A1:2010 Maanalaisten kaivosten koneet. Hydraulikäyttöisten kattotukien turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Tuentapylväät ja -sylinterit Machines for underground mines. Safety requirements for hydraulic powered roof supports. Part 2: Power set legs and rams Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN :en:2002 SFS-EN A1:en EN :2006+A1:2010 Maanalaisten kaivosten koneet. Hydraulikäyttöisten kattotukien turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Hydrauliset

29 7 (12) ohjausjärjestelmät Machines for underground mines. Safety requirements for hydraulic powered roof supports. Part 3: Hydraulic control systems Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN :en:2006 CEN/TC 197 Pumps SFS-EN :en EN :2010 Korkeapainevesisuihkulaitteet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Laitteet High pressure water jet machines. Safety requirements. Part 1: Machines Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 45,30 Sivuja: 30 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 231 Mechanical vibration and shock SFS-EN ISO :en EN ISO :2009 Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 1: Kulmahiomakoneet ja pystyhiomakoneet Hand-held portable power tools. Test methods for evaluation of vibration emission. Part 1: Angle and vertical grinders (ISO :2009) Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN ISO :1995 SFS-EN ISO :en EN ISO :2009 Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 2: Vääntimet, mutterinvääntimet ja ruuvinvääntimet Hand-held portable power tools. Test methods for evaluation of vibration emission. Part 2: Wrenches, nutrunners and screwdrivers (ISO :2009) Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN ISO :en:1998 SFS-EN ISO :en EN ISO :2009 Käsikoneet. Tärinäpäästön arvioinnin mittausmenetelmät. Osa 3: Kiillotuskoneet sekä pyörivät, epäkesko- ja tasohiomakoneet

Nro 1/ tammikuuta 2011

Nro 1/ tammikuuta 2011 Nro 1/2011 5.tammikuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetStan portaalisivujen vuoden 2011 salasanat ja portaalimaksut Maansiirtokoneiden

Lisätiedot

Nro 4/ huhtikuuta 2010

Nro 4/ huhtikuuta 2010 Nro 4/2010 29.huhtikuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Osapuolien vastuut ja sopimuskäytännöt konetoimituksissa ja koneiden modernisoinnissa

Lisätiedot

Nro 10/ marraskuuta 2010

Nro 10/ marraskuuta 2010 Nro 10/2010 1.marraskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2010425... LP 2010498) Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Kansainväliset

Lisätiedot

Nro 9/ lokakuuta 2008

Nro 9/ lokakuuta 2008 Nro 9/2008 30.lokakuuta 2008 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Standardisoinnin vuositapahtuma Forum 2008 pidettiin 22.10.2008 Koneturvallisuuden

Lisätiedot

Nro 9/ syyskuuta 2009

Nro 9/ syyskuuta 2009 Nro 9/2009 24.syyskuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Painelaitestandardi EN 13445 uusittu Koneturvallisuuden verkkojulkaisu Jäätelön

Lisätiedot

Nro 11/ marraskuuta 2009

Nro 11/ marraskuuta 2009 Nro 11/2009 26.marraskuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Uuden konedirektiivin soveltaminen lähestyy Talouden taantuma ja myymättä

Lisätiedot

Nro 2/ helmikuuta 2010

Nro 2/ helmikuuta 2010 Nro 2/2010 25.helmikuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetSta hakee standardisoinnin asiantuntijaa Kylmäalan tärkeitä standardeja

Lisätiedot

Nro 9/ syyskuuta 2010

Nro 9/ syyskuuta 2010 Nro 9/2010 30.syyskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Vielä mahtuu mukaan Esteettömyys-käsikirjan julkistustilaisuuteen Ajankohtaiset

Lisätiedot

Nro 11/ marraskuuta 2011

Nro 11/ marraskuuta 2011 Nro 11/2011 4.marraskuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat METSTAlle uusia standardisointialueita Arto on nyt Lauri Ajankohtaiset lausuntopyynnöt

Lisätiedot

Nro 1/ helmikuuta 2010

Nro 1/ helmikuuta 2010 Nro 1/2010 5.helmikuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2010001... LP 2010059) Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Kansainväliset

Lisätiedot

Nro 6/ kesäkuuta 2010

Nro 6/ kesäkuuta 2010 Nro 6/2010 24.kesäkuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari Tampereella jo kymmenettä kertaa Kuumasinkittyjä

Lisätiedot

Nro 2/2012 27.tammikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012083... LP 2012125) Ajankohtaiset standardit

Nro 2/2012 27.tammikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012083... LP 2012125) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 2/2012 27.tammikuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 2012 METSTAn logo uudistui katso miltä

Lisätiedot

Nro 2/2011 3. helmikuuta 2011

Nro 2/2011 3. helmikuuta 2011 Nro 2/2011 3. helmikuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Pyydä lausuntokierroksen standardiehdotukset kommentoitavaksi! Koneturvallisuuden

Lisätiedot

Nro 7-8/ elokuuta 2010

Nro 7-8/ elokuuta 2010 Nro 7-8/2010 27.elokuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Komission CE-merkintä kampanja Rakennusten energiatehokkuus pinnalla - myös

Lisätiedot

Nro 5/ toukokuuta 2009

Nro 5/ toukokuuta 2009 Nro 5/2009 28.toukokuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Koneiden turvallisuusriskien hallinta - Turvallisen tekniikan seminaari 2009,

Lisätiedot

Nro 12/ joulukuuta 2009

Nro 12/ joulukuuta 2009 Nro 12/2009 31.joulukuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Uutta konedirektiiviä 2006/42/EY on nyt sovellettava Joulukuussa vahvistettiin

Lisätiedot

Nro 11/ marraskuuta 2010

Nro 11/ marraskuuta 2010 Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Sinnikkyys palkitaan; silta- ja pukkinosturistandardi valmistumassa lähes

Lisätiedot

Nro 4/2011 7.huhtikuuta 2011

Nro 4/2011 7.huhtikuuta 2011 Nro 4/2011 7.huhtikuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Rakennusten energiatehokkuus uutta myös standardisointiin Turvallisen tekniikan

Lisätiedot

Nro 6/ kesäkuuta 2009

Nro 6/ kesäkuuta 2009 Nro 6/2009 30.kesäkuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaarissa ennätysyleisö Koneturvallisuuden verkkojulkaisu

Lisätiedot

Nro 1-2/ helmikuuta 2009

Nro 1-2/ helmikuuta 2009 Nro 1-2/2009 26.helmikuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 11.6.2009 merkitse kalenteriisi Koneturvallisuuden

Lisätiedot

Nro 8/ syyskuuta 2008

Nro 8/ syyskuuta 2008 Nro 8/2008 30.syyskuuta 2008 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetSa ry käynnistää koneturvallisuuden verkkojulkaisun Koneturvallisuusstandardien

Lisätiedot

Nro 10/ lokakuuta 2011

Nro 10/ lokakuuta 2011 Nro 10/2011 13.lokakuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetSta ry:een uusi asiantuntija DI Lauri Elers Hitsien tarkastusta käsittelevistä

Lisätiedot

Nro 9/2012 13.syyskuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012540... LP 2012610) Ajankohtaiset standardit

Nro 9/2012 13.syyskuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012540... LP 2012610) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 9/2012 13.syyskuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Venttiilistandardeista julkaistu uusia käsikirjoja Ajankohtaiset lausuntopyynnöt

Lisätiedot

Ajankohtaiset standardit

Ajankohtaiset standardit Ajankohtaiset standardit Toimialueellamme on valmistunut uusia standardisoinnin julkaisuja seuraavasti: Uudet SFS-EN- ja SFS EN ISO-standardit Uudet SFS- ja SFS-ISO -standardit ja muut julkaisut Uudet

Lisätiedot

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Tulostettu 2013-02-07 1 (14) Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Vastuutoimialayhteisö: METSTA SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit

Lisätiedot

Nro 7-8/ elokuuta tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP LP ) Ajankohtaiset standardit

Nro 7-8/ elokuuta tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP LP ) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 7-8/2012 9.elokuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat METSTA mukana alihankintamessuilla - tule kysymään asiantuntijoilta

Lisätiedot

Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry tiedotus Nro 5/2012 4.toukokuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 6.ja 7. kesäkuuta 2012 Tampereella,

Lisätiedot

Nro 4/ huhtikuuta 2009

Nro 4/ huhtikuuta 2009 Nro 4/2009 30.huhtikuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Käytännön opastus riskin arviointiin ISO/TR 14121-2:fi nyt suomeksi Ajankohtaiset

Lisätiedot

Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010

Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010 Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Sinnikkyys palkitaan; silta- ja pukkinosturistandardi valmistumassa lähes

Lisätiedot

Nro 7-8/ elokuuta 2009

Nro 7-8/ elokuuta 2009 Nro 7-8/2009 27.elokuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Koneturvallisuuden perusstandardin SFS-EN ISO 12100 muutokset valmiina Esteettömyyden

Lisätiedot

1(17) Sen lisäksi laaditaan NDT-standardeja myös levyille, putkille, valuille ja takeille.

1(17) Sen lisäksi laaditaan NDT-standardeja myös levyille, putkille, valuille ja takeille. 1(17) Carl-Gustaf Lindewald EUROOPPALAISTEN NDT-STANDARDIEN TILANNEKATSAUS YLEISTÄ Eurooppalaiset NDT-standardit laaditaan komiteassa CEN/TC 138 "Non destructive testing ja kansainväliset NDT-standardit

Lisätiedot

Nro 5/ toukokuuta 2011

Nro 5/ toukokuuta 2011 Nro 5/2011 5.toukokuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Kuinka myrkyllisiä nanopartikkelit ovat? Uusi SFS-EN ISO 10808 avuksi Turvallisen

Lisätiedot

J u l k a i s t u t s t a n d a r d i t

J u l k a i s t u t s t a n d a r d i t 1(8) ALUMIINIA, ALUMIINISEOKSIA JA ALUMIINITUOTTEITA KOSKEVIEN EUROOPPALAISTEN STANDARDIEN VAHVISTAMIS- JA JULKAISUTAPA SUOMESSA Luettelossa on esitetty eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin teknisen

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 7/08 LIITE Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 7/08 LIITE Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-07-25 1(5) CENELEC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset materiaalit S262-08 Railway applications. Rolling stock. Pantographs. Characteristics and tests. Part 1: Pantographs for main line vehicles

Lisätiedot

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Tulostettu 2013-05-08 1 (11) Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Vastuutoimialayhteisö: METSTA SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit

Lisätiedot

Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011

Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011 Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Standardi energianhallintajärjestelmistä Kansainvälinen outsourcing-standardisointi

Lisätiedot

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Tulostettu 2013-03-27 1 (5) Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Vastuutoimialayhteisö: METSTA SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit tai

Lisätiedot

INSPECTA TARKASTUS OY

INSPECTA TARKASTUS OY I001 Liite 1.11 / Appendix 1.11 Sivu / Page 1(9) INSPECTA TARKASTUS OY Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address Puh./fax/e-mail/www Tel./fax/e-mail/www I001,

Lisätiedot

Nro 3/ maaliskuuta 2009

Nro 3/ maaliskuuta 2009 Nro 3/2009 31.maaliskuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaarin ohjelma julki Pinnoitettujen teräsohutlevyjen

Lisätiedot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-2 tutkinnot NDT LEVEL 2 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-2 tutkinnot NDT LEVEL 2 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT 2017-09-06 Sivu 1 / 5 NDT LEVEL 2 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT Kaikkiin menetelmiin yhteiset standardit SFS-EN ISO 9712 Rikkomaton aineenkoetus. NDT-henkilöiden pätevöinti ja sertifiointi.

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(11) pren ISO 15223-1 rev Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements Kansainvälinen valmisteluvaihe: 90/385/EEC,

Lisätiedot

Nro 4/2012 5.huhtikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012205... LP 2012287) Ajankohtaiset standardit

Nro 4/2012 5.huhtikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012205... LP 2012287) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 4/2012 5.huhtikuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Uusia SFS-käsikirjoja terästuotteiden standardeista Energianhallintajärjestelmät-seminaari

Lisätiedot

Nro 6/2011 1.kesäkuuta 2011

Nro 6/2011 1.kesäkuuta 2011 Nro 6/2011 1.kesäkuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat SISTEMA-oppaan suomennos julkaistu Metstan sivustolla Standardisoinnin vuositapahtuman

Lisätiedot

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-3 tutkinnot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-3 tutkinnot 1(10) NDT LEVEL 3 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT Kaikkiin menetelmiin yhteiset standardit PAINELAITE PED 97/23/EY Painelaitedirektiivi PÄTEVÖINTI NORDTEST DOC GEN 010 EN ISO 9712/NORDTEST

Lisätiedot

Nro 9/ syyskuuta 2011

Nro 9/ syyskuuta 2011 Nro 9/2011 7.syyskuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Säteilyturvakeskus liittyi MetSta ry:n jäseneksi MetSta mukana Alihankintamessuilla

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 12/08 LIITE Toimisto (7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 12/08 LIITE Toimisto (7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-12-19 1(7) SK 20 ENERGIAKAAPELIT S456-08 1: General requirements Esikuva: pren 50525-1:2008 S457-08 2-11: Cables for general applications. Flexible cables with thermoplastic PVC Esikuva: pren 50525-2-11:2008

Lisätiedot

Nro 10/2012 16.lokakuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012611... LP 2012702) Ajankohtaiset standardit

Nro 10/2012 16.lokakuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012611... LP 2012702) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 10/2012 16.lokakuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat METSTA vahvistaa organisaatiotaan - kaksi uutta asiantuntijaa METSTAn

Lisätiedot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-3 tutkinnot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-3 tutkinnot 1(11) NDT LEVEL 3 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT Kaikkiin menetelmiin yhteiset standardit ASME ASME SECTION V 2015 - NONDESTRUCTIVE EXAMINATION PAINELAITE PED 2014/68/EU Painelaitedirektiivi

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Miten ja missä standardeja laaditaan Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Esityksen sisältö Suomen kansallinen järjestelmä ja METSTA Kuka standardit laatii?

Lisätiedot

Nro 3/2011 3.maaliskuuta 2011

Nro 3/2011 3.maaliskuuta 2011 Nro 3/2011 3.maaliskuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 2011 Tampereella 8.-9.6.2011 SFS-EN standardi

Lisätiedot

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Kuvaus MEISTÄ.... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013

Kuvaus MEISTÄ.... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013 Kuvaus MEISTÄ... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013 Mikä on METSTA Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry on yleishyödyllinen standardisointiin keskittynyt yhdistys.

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-11-30 1(5) CENELEC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet S380-12 Safety (RAMS). Part 1: Generic RAMS process Esikuva: pren 50126-1:2012 S381-12 Safety (RAMS). Part 2: Systems

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu Kemianteollisuus ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(19) CLC/TC 26A, CLC/TC 26A FprEN 62822-3 Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 Hz) - Part 3: Resistance welding equipment

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-12-31 1(5) CENELEC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset laitteet S408-12 Railway applications. Rolling stock. 3-phase shore (external) supply system for rail vehicles Esikuva: CLC/FprTS 50546:2012

Lisätiedot

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2011-07-29 1(5) SK 23 PISTO- JA RASIAKYTKIMET S233-11 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements Esikuva: EN 60309-1:1999/FprA2:2011, IEC 23H/263/CDV

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(14) FprEN ISO/IEC 13273-1 Energy efficiency and renewable energy sources. Common international terminology. Part 1: Energy efficiency (ISO/IEC 13273-1:2015) ISO/IEC 13273-1:2015 Lausuntoaika päättyy:

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY T011/A22/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T011 Inspecta Oy

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(9) CLC/TC 34 EN 62442-3:2014/prA1 Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for halogen lamps and LED modules - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 10/10 LIITE. HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

LAUSUNTOPYYNTÖ 10/10 LIITE. HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2010-10-29 1(5) SK 2 SÄHKÖKONEET S338-10 Rotating electrical machines. Part 18-33: Functional evaluation of insulation systems. Test procedures for form-wound windings. Multifactor evaluation

Lisätiedot

NDT-STANDARDIT NDT-tutkinnot

NDT-STANDARDIT NDT-tutkinnot NDT-pätevyystutkinnoissa käytettävät standardit 1(5) Kaikkiin menetelmiin yhteiset standardit SFS-EN 473 2008 Non-destructive testing. Qualification and certification of NDT personnel. General principles

Lisätiedot

Nro 5/ toukokuuta 2010

Nro 5/ toukokuuta 2010 Nro 5/2010 27.toukokuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Metallien vetokoestandardi uudistunut SFS 1200-sarjan betoniterästen teknisten

Lisätiedot

Toimisto 2014-04-04 1(5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto 2014-04-04 1(5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2014-04-04 1(5) SK 17B Pienjännitekytkinlaitteet EN 50550:2011/FprA1 Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP) EN 62019:1999/FprAB Electrical accessories.

Lisätiedot

AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY PÄTEWIN OY

AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY PÄTEWIN OY S050/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY PÄTEWIN OY Tunnus Code Sertifiointielin Certification body Osoite Address www www S050 PäteWin

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-06-29 1(5) SK 34 VALAISIMET S202-12 Energy performance of lamp controlgear. Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps). Method of measurement to

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo 2016/6 LIITE. Toimisto (16)

Lausuntopyyntöluettelo 2016/6 LIITE. Toimisto (16) Toimisto 2016-06-03 1(16) CEN/CLC/TC 5 pren 16602-10 Space product assurance - Product assurance management Esikuva: ECSS-Q-ST-10 C Kansainvälinen valmisteluvaihe: ENQ+FV SFS-EN 13291-1:en pren 16602-70-54

Lisätiedot

Toimisto 2013-01-31 1(6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto 2013-01-31 1(6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2013-01-31 1(6) SK 2 SÄHKÖKONEET S001-13 Rotating electrical machines. Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehichles) Esikuva:

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit 2016

Koneturvallisuuden standardit 2016 Koneturvallisuuden standardit 2016 1 Tässä esitteessä luetellaan kaikki koneturvallisuuden A- ja B-tyypin standardit Vain englanninkielisinä saatavilla olevien standardien tunnuksen lopussa on merkintä

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 2/08 LIITE Toimisto (7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 2/08 LIITE Toimisto (7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-02-29 1(7) SK 3 SÄHKÖTEKNIIKAN DOKUMENTOINTI JA KUVATUNNUKSET S061-08 Basic principles for graphical symbols for use on equipment. Part 1: Creation of graphical symbols for registration Esikuva: FprEN

Lisätiedot

Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat. Standardoinnin koordinointi & työryhmät

Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat. Standardoinnin koordinointi & työryhmät Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat Standardin EN 1090 suunnitteilla olevat uudet osat Standardin EN 1090 revision aikataulu Oleellisimmat

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T298/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ESPOTEL OY, TESTILABORATORIO ESPOTEL OY, TEST LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 3/09 LIITE

LAUSUNTOPYYNTÖ 3/09 LIITE 2009-03-26 1(8) CENELEC SC 9XC Kulkuneuvojen ja niiden kiinteiden apulaitteiden sähkönsyöttö- ja maadoitusjärjestelmät (kiinteät asennukset) S138-09 Railway applications. Fixed installations. D.C. surge

Lisätiedot

CENin tekninen komitea TC127 Rakennusten paloturvallisuus

CENin tekninen komitea TC127 Rakennusten paloturvallisuus CENin tekninen komitea TC127 Rakennusten paloturvallisuus Puutuotteiden ja puurakenteiden standardisointi shemunaari 31.10.2017 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry TC127:n tehtävä TC127 ei laadi

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY T011/M21/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www Tel./fax/e-mail/www

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2012-11-01

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2012-11-01 Kemianteollisuus ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme

Lisätiedot

1(17) NDT-STANDARDIEN TILANNEKATSAUS YLEISTÄ

1(17) NDT-STANDARDIEN TILANNEKATSAUS YLEISTÄ 1(17) NDT-STANDARDIEN TILANNEKATSAUS YLEISTÄ Eurooppalaiset NDT-standardit laaditaan komiteassa CEN/TC 138 Non-destructive testing ja kansainväliset NDT-standardit komiteassa ISO/TC 135. Hitsaukseen liittyvät

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2011-03-31 1(5) SK 1 TERMINOLOGIA S072-11 Laitteissa käytettävät kuvatunnukset. Terminologia Esikuva: IEC/TR 62687:2011 Lausuntoaika päättyy: 2011-05-31 IEC TC 8 Sähköntoimituksen järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

VTT EXPERT SERVICES OY

VTT EXPERT SERVICES OY T001 Liite 1.08 / Appendix 1.08 Sivu / Page 1(6) VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

Akustiikka ja standardisointi

Akustiikka ja standardisointi Asiantuntija Kimmo Konkarikoski METSTA Akustiikka ja standardisointi Standardisointiin osallistumiseen ja vaikuttamiseen on omat järjestelmälliset väylänsä, jotka on hyvä tuntea. Standardisointi hyödyttää

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA OY I005/A12/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(10) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I005 Inspecta

Lisätiedot

Savupiippujen standardisointi CEN/TC Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Savupiippujen standardisointi CEN/TC Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry Savupiippujen standardisointi CEN/TC 166 7.2.2017 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry CEN/TC 166:n rakenne / työryhmät TC 166/WG 1 General requirements TC 166/WG 2 Thermal and fluid dynamic calculation

Lisätiedot

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2015-03-06 1(6) SK 3 Informaatiorakenteet, dokumentointi ja piirrossymboliikka FprEN 61175-1 Industrial systems, installations and equipment and industrial products, designation of signals. Part

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY I047/M02/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I047 DEKRA

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2013-04-02

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2013-04-02 KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(14) pren ISO/IEC 27001 Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements (ISO/IEC 27001:2013) Esikuva: ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27001:2013/Cor 1:2014,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, TVO:N TARKASTUSLAITOS TVO USER INSPECTORATE

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, TVO:N TARKASTUSLAITOS TVO USER INSPECTORATE I024/M09/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, TVO:N TARKASTUSLAITOS TVO USER INSPECTORATE Tunnus Code Tarkastuslaitos

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T197/M15/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY, TKI JA PALVELUT, KYMILABS SOUTH-EASTERN FINLAND

Lisätiedot

VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD.

VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. T001 Liite 1.08 / Appendix 1.08 Sivu / Page 1(6) VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address www www T001, liite

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(14) pren ISO/IEC 17011 rev Conformity assessment - General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies Kansainvälinen valmisteluvaihe: Lausuntoaika päättyy: 2017-09-25

Lisätiedot

tästä eteenpäin? Kimmo Konkarikoski

tästä eteenpäin? Kimmo Konkarikoski Rakennusten energiatehokkuuden EPBstandardipaketti - mitä muuttuu, miten tästä eteenpäin? Kimmo Konkarikoski Sisältö EPBD - Energy Performance of Buildings Direktiivi toinen uusinta vireillä 2018-2020

Lisätiedot

VTT EXPERT SERVICES OY

VTT EXPERT SERVICES OY T001 Liite 1.05 / Appendix 1.05 Sivu / Page 1(10) VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot