Nro 11/ joulukuuta 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nro 11/ joulukuuta 2008"

Transkriptio

1 Nro 11/ joulukuuta 2008 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Terveysteknologian standardisoinnin siirto MetSta ry:een ei toteudu Kirje eduskuntaan liittyen rakennusten energiatehokkuusstandardeihin Carl-Gustaf Lindewaldille myönnettiin kansainvälinen tunnustuspalkinto ansioistaan hitsausstandardisoinnissa Uutta konedirektiiviä 2006/42/EY sovellettava vuoden kuluttua Koneturvallisuuden standardeihin myös tulossa muutoksia Kiinnittimien SFS-käsikirjasta 121 uudistettu painos Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP LP ) Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Kansainväliset lausuntopyynnöt Ajankohtaiset standardit ja SFS-käsikirjat Uudet SFS-EN- ja SFS EN ISO-standardit ( ) Uudet EN- ja EN ISO-standardit ( ) kiinnittimet koneet akustiikka venttiilit alumiini kiinnittimet alumiini kiinnittimet koneet akust teollisuusautomaatio talotekniikka hissit hydrauliikka nanoteknologia veneet teollisuusautomaat värähtely kupari pneumatiikka valmistustekniikka painelaitteet ATEX värähtely kupari värähte teräsrakenteet metallien jalostus laivanrakennus putkistot polkupyörät teräsrakenteet metallien jalo ergonomia kunnossapito teräs nostoapuvälineet hitsaus polttomoottorit ergonomia kunnossapito t

2 Ajankohtaiset asiat Terveysteknologian standardisoinnin siirto MetSta ry:een ei toteudu Terveysteknologian alan standardisoinnin toimialavastuun siirtäminen Yleinen Teollisuusliitto ry:ltä (YTL) MetSta ry:een ei toteudu aikaisemmin tiedotetun mukaisesti Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n hallitus käsittelee asiaa seuraavan kerran vuoden 2009 ensimmäisessä kokouksessaan. Suomen Terveysteknologian Liitto ry (FiHTA) on Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistys sekä MetSta ry:n jäsen. FiHTAn jäsenistö edustaa liikevaihdoltaan noin 90 %:a Suomen terveysteknologian teollisuudesta. FiHTA haluaa edesauttaa alan standardisointityön kehittämistä. MetSta ry on standardisoinnin toimialayhteisö, jonka standardisointialue kuuluu Teknologiateollisuus ry:n toimialaan. Eurooppalaisia (CEN) ja kansainvälisiä (ISO) teknisiä komiteoita MetSta ry:llä on vastuullaan lähes 200 kappaletta. Lisätietoja antavat MetSta ry toimitusjohtaja Hanna Järvenpää p FiHTA toiminnanjohtaja Terhi Kajaste p Kirje eduskuntaan liittyen rakennusten energiatehokkuusstandardeihin Teknologiateollisuus ry, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen Standardisoimisliitto SFS, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry ja SESKO ry lähettivät kirjeen työ- ja elinkeinoministerille, asuntoministerille ja kansanedustajille sekä johtaville virkamiehille aiheena "Rakennusten energiatehokkuuteen tulossa eurooppalaisia standardeja". Kirjeessä ehdotetaan vuosina valmistuneiden eurooppalaisten standardien ottamista energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) edellyttämän rakennusten koko energiankäytön laskentamenetelmän perustaksi myös Suomessa. Järjestöt ehdottavat myös, että perustetaan energiatehokkuuden eri osaalueiden parhaista asiantuntijoista koostuva ryhmä koordinoimaan toimintaa, jossa rakennusten energiatehokkuuteen liittyvien standardien käyttökelpoisuus arvioidaan. Standardien käännöstyö on käynnistynyt, ja työn yhteydessä syntyy vähitellen myös rakennusten energiatehokkuuden suomenkielinen terminologia. Kirje eduskunnalle Esite "Rakennusten energiatehokkuuteen eurooppalaisia standardeja": Lisätietoja: Jorma Railio, Teknologiateollisuus ry/ LVI Talotekniikkateollisuus ry, puh:

3 Carl-Gustaf Lindewaldille myönnettiin kansainvälinen tunnustuspalkinto ansioistaan hitsausstandardisoinnissa MetSta ry:n asiantuntija Carl-Gustaf Lindewald palkittiin kansainvälisen hitsausalan järjestön, IIW:n Thomas mitalilla ansioistaan hitsaukseen liittyvässä standardisoinnissa. Calle on ollut mukana hitsaukseen liittyvässä standardisoinnissa aina 1970 luvulta asti ja on toiminut useiden EN ja ISO - standardien laatimisessa vastuullisena vetäjänä. Tällä hetkellä Calle vastaa ISO/TC 44 alaisesta hitsauksen lämpökäsittelyn standardisoinnista. Kaiken kaikkiaan hitsausstandardeja on voimassa tällä hetkellä lähes 300 kappaletta. Lue lisää aiheesta Jyrki Alankon (SFS) kirjoittamassa jutussa Hitsaus tekniikka 6/2008 lehdessä. Kuvassa Carl-Gustaf Lindewald (oik.) saa IIW (International Institute of Welding) Thomas - mitalin vuonna 2008 Itävallan Grazissa järjestetyssä vuosikokouksessa. Palkinnon luovuttaa AWS:n (American Welding Society) presidentti Gene Lawson. Uutta konedirektiiviä 2006/42/EY sovellettava vuoden kuluttua EU:n uuden konedirektiivin 2006/42/EY ja vastaavan kansallisen koneasetuksen VNa 400/2008 soveltamisen aloittamiseen on aikaa tasan vuosi - näitä uusia säädöksiä on noudatettava alkaen. Uusi konedirektiivi 2006/42/EY kumoaa nykyisen konedirektiivin 98/37/EY ja uusi kansallinen koneasetus VNa 400/2008 puolestaan kumoaa nykyisen konepäätöksen VNp 1314/1994 sekä pulttipistooleja (VNp 862/1997) ja henkilökuljetuksiin käytettäviä rakennushissejä (VNp 982/1980) koskevat valtioneuvoston päätökset.

4 Koneturvallisuuden standardeihin myös tulossa muutoksia Uuden direktiivin soveltamispäivään mennessä CEN ja CENELEC tarkistavat ja tarvittaessa muuttavat koneturvallisuuden standardit vastaamaan uuden direktiivin liitteeseen I (olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset) tulleita muutoksia. Vuoden 2008 loppuun mennessä CEN on julkaissut tarkistetut tai uudistetut painokset 233 standardista - uusien painosten julkaisu jatkuu vilkkaana kesään 2009 asti, jolloin tarkistustyön pitäisi olla valmis. Standardien tarkistusprosessi on mittava projekti ja selvillä oleminen toteutuneista muutoksista voi olla hankalaa - joihinkin standardeihin tehdään teknisiä muutoksia, mutta toisaalta moni standardi säilyy sisällöltään muuttumattomana, vaikka siitä julkaistaankin täysi uusi painos. Apua tähän löytyy MetSta ry:n verkkosivuilta. Standardien uusien painosten julkaisuprosessin etenemistä ja standardeihin tulleiden muutosten laajuutta voi seurata MetSta ry:n syksyllä 2008 pystyttämän Koneturvallisuuden verkkojulkaisun avulla. Koneturvallisuuden verkkojulkaisu keskittyy tällä hetkellä uuteen konedirektiiviin liittyvän tiedon tuottamiseen ja "Uusien painosten seurantapalvelussa" on kuukausittain päivitettävää tietoa standardien uusista painoksista sekä niiden vastaavuudesta aikaisempiin painoksiin. Liittymällä verkkojulkaisun postituslistalle saat ilmoituksen julkaisuun lisätystä uudesta sisällöstä. Pääosa standardien nykyisistä (vanhoista) painoksista säilyy voimassa vielä vuoden asti, johon asti (ts. niin kauan kuin vanhaa direktiiviä 98/37/EY on noudatettava) on mahdollista noudattaa joko niitä tai jo julkaistuja uusia painoksia alkaen vain uuteen direktiiviin liittyvät standardien uudet painokset ovat voimassa. Koneturvallisuuden verkkojulkaisussa seurataan uuteen konedirektiiviin siirtymistä myös muutoin kuin pelkästään standardien tilannetta seuraamalla. Julkaisun "Uutiset&Artikkelit" osuudessa julkaistaan aihetta käsitteleviä lyhyitä uutisia ja aikekohtaisia artikkeleita. Ensimmäinen julkaistu artikkeli käsittelee uuden direktiivin liitteeseen I (olennaiset turvallisuus- ja terveysvaatimukset) tulleiden muutosten tunnistamista. Artikkelit-osuus sisältää myös palautekanavan, jonka avulla artikkeleja tai sen aihepiiriä voi kommentoida tai täydentää. Koneturvallisuuden verkkojulkaisu: - Uuden konedirektiivin vaikutus standardisointiin: - Standardien uusien painosten seurantapalvelu: - Linkit & oppaat: - Artikkelit: Lisätietoja: Aarre Viljanen

5 Kiinnittimien SFS-käsikirjasta 121 uudistettu painos Kiinnitinstandardeja sisältävä SFS-käsikirjasarja 121 on uudistettu. Käsikirja sisältää kattavan valikoiman teknisen komitean CEN/TC 185 Fasteners laatimista eurooppalaisista kiinnittimiä käsittelevistä standardeista. Lisäksi käsikirjaan on koottu voimassaolevat kiinnittimiä käsittelevät SFS-standardit. Osa käsikirjan standardeista on käännetty suomen kielelle. Käsikirja ei sisällä kiinnittimiä koskevia laadunvalvonta- ja testausstandardeja. Täydellisen SFS-standardien luettelon kiinnittimistä saa SFS-luettelosta Standardisoimisliiton www-sivuilta: Käsikirja julkaistaan 3-osaisena: Osa 1 sisältää kiinnittimien nimistöä ja yleisiä viitestandardeja Osa 2 sisältää ruuvien tuotestandardeja Osa 3 sisältää mutterien, aluslaattojen, sokkien ja tappien tuotestandardeja. Tämä käsikirja on tarkoitettu erityisesti kone- ja laitesuunnittelijoille ja valmistajille, mutta siitä on hyötyä myös konepajojen työnjohdolle, kiinnitystarvikkeiden hankinnoista vastaaville sekä alan vähittäis- ja tukkuliikkeille viiteteoksena. SFS-KÄSIKIRJA Kiinnittimet. Osa 1: Nimistö ja yleiset viitestandardit (Fasteners. Part 1: Terminology and general reference standards), 3. uudistettu painos, standardien kieli fi/en, joulukuu 2008, A5-koko, 417 sivua. Hinta: 92,00 (+ alv 8%) Myynti ja tilaukset: SFS SFS-KÄSIKIRJA Kiinnittimet. Osa 2: Ruuvit (Fasteners. Part 2: Bolts and screws), 3. uudistettu painos, standardien kieli fi/en, joulukuu 2008, A5-koko, 394 sivua. Hinta: 85,00 (+ alv 8%) Myynti ja tilaukset: SFS SFS-KÄSIKIRJA Kiinnittimet. Osa 3: Mutterit, aluslaatat, sokat ja tapit (Fasteners. Part 3: Nuts, washers and pins), 1. painos, standardien kieli fi/en joulukuu 2008, A5-koko, 558 sivua. Hinta: 123,00 (+ alv 8%) Myynti ja tilaukset: SFS Lisätietoja osoitteessa: Lisätietoja: Jukka-Pekka Rapinoja

6 Ajankohtaiset lausuntopyynnöt Olemme lähettäneet kansalliselle lausuntokierrokselle toimialueellemme kuuluvia ehdotuksia seuraavasti: Eurooppalaiset lausuntopyynnöt (hyväksyminen EN- tai EN ISO-standardiksi) Kansainväliset lausuntopyynnöt (hyväksyminen ISO-standardiksi) Tämän ajankohtaisten lausuntopyyntöjemme viiteluettelon tarkoituksena on tiedottaa virallisesti, julkisesti ja avoimesti kaikkia kansallisia sidosryhmiä, viranomaiset mukaan lukien, toimialueellamme valmisteilla olevista sellaisista SFS:n, CEN:n ja ISO:n standardeista, joiden teknistä sisältöä voi kommentoida tai joiden hyväksymiseen voi ottaa kantaa. Ehdotuksille järjestettävien kansallisten lausuntokierrosten tarkoituksena on muodostaa äänestyspäätös ja mahdollinen kommenttiyhteenveto, joka edustaa eri sidosryhmien näkemystä. Lausuntopyyntöihin liittyvien ehdotusten saatavuus ja tilaaminen Toimitamme lausuntopyyntöihin liittyviä ehdotuksia vain erikseen tilattaessa. Tilaukset voi lähettää osoitteeseen: (yksilöi LP-tunnus ja/tai ehdotuksen tunnus tarkasti): Lisätietoja ehdotusten tilaamisesta ja toimituskuluista on osoitteessa: MetSta-seurantaryhmien ja -komiteoiden jäsenet saavat automaattisesti ko. ryhmän vastuulle kuuluvien CEN- ja ISO-komiteoiden laatimat ehdotukset seurantaryhmien sisäisessä dokumenttijakelussa. Lisätietoja seurantaryhmistämme ja niihin liittymisestä on osoitteessa: Ohjeita lausuntojen antamiseksi Kysymme kaikkien ehdotusten osalta: 1. kantaanne ( hyväksymme tai emme hyväksy ) ehdotuksen hyväksymisestä lopulliseen äänestykseen tai sen julkaisemiseksi EN-, EN ISO-, ISO- ja/tai SFS-standardina 2. mahdollisia yksityiskohtaisia kommenttejanne ehdotuksen tekniseen sisältöön, sekä 3. hyväksyntäänne ja kommenttejanne ehdotuksen mahdolliseen suomenkieliseen otsikkoon. Lausuntopyyntöihin liittyvät yksityiskohtaiset kommentit pyydämme ehdotuksen mukaisella kielellä. Antaessanne edellä olevan kohdan 2. tarkoittamia yksityiskohtaisia kommentteja pyydämme käyttämään lausuntojen antamiseen tarkoitettua lomaketta, joka on ladattavissa osoitteesta: CEN:n ja ISO:n ehdotusten osalta mainitaan aina käsittelyvaihe, jossa ehdotus parhaillaan on: CENin/ISOn lausuntokierros (Enquiry): varsinainen lausuntovaihe, jossa on mahdollista esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja; tässä vaiheessa ei vielä äänestetä standardin hyväksymisestä, vaan otetaan kantaa siihen, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen CENin/ISOn äänestys (Formal Vote): lopullinen äänestys, jossa ehdotuksen tekniseen sisältöön ei enää voi puuttua, jos ehdotusta kannatetaan; ehdotusta vastustettaessa on aina annettava tekniset kommentit CENin UAP-äänestys: lopullinen äänestys, jossa tavallisesti tiedustellaan ISO-standardin hyväksymistä (sellaisenaan) EN-standardiksi; voidaan myös käyttää EN-standardin muutoksista äänestettäessä, jolloin kommentointi on myös mahdollista.

7 Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tämä kohta sisältää luettelon kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyistä CENin ja ECISS:n ehdotuksista sekä CENin ja ISOn yhteisistä ehdotuksista. Kysymme näiden ehdotusten osalta hyväksyntää EN standardeiksi sekä CENin ja ISOn yhteisten ehdotusten osalta myös hyväksyntää ISO standardeiksi. Kaikki hyväksytyiksi tulleet EN-standardit on vahvistettava kansallisiksi SFS standardeiksi. Lausuntopyynnöt luetellaan komiteakohtaisesti Luettelo sisältää lausuntopyyntöjä väliltä LP LP Lausuntopyyntöihin liittyvien ehdotusten tilaus: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry: (ks. tarkemmat tilausohjeet edellä) CEN/TC 10 Lifts, escalators and moving walks LP EN 12159:2000/prA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Builders hoists for persons and materials with vertically guided cages Liittyy EU-direktiiveihin: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Arto Kivirinta CEN/TC 113 Heat pumps and air conditioning units LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Testing and rating of direct exchange ground coupled heat pumps with electrically driven compressors for space heating and/or cooling. Part1: Direct exchange-to-water heat pumps Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jorma Railio LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling. Testing and rating at part load conditions Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jorma Railio CEN/TC 126 Acoustic properties of building elements and of buildings LP pren Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys

8 Building acoustics. Estimation of acoustic performance of building from the performance of elements. Part 5: Sounds levels due to the service equipment Rakennusakustiikka. Rakennusten akustisten ominaisuuksien arviointi rakennustuotteiden ominaisuuksien perusteella. Osa 5: Talotekniikan laitteiden aiheuttamat äänitasot Sivuja/Pages: 68 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Aarre Viljanen CEN/TC 133 Copper and copper alloys LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Copper and copper alloys. Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration. Part 1: Tubes for piping systems Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät kupariputket ilmastoinnin jäähdytykseen ja kylmälaitoksiin. Osa 1: Putkistoputket Korvaa standardin SFS-EN A1:2005 Liittyy EU-direktiiveihin: 97/23/EC Pressure equipment Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Copper and copper alloys. Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration. Part 2: Tubes for equipment Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät kupariputket ilmastoinnin jäähdytykseen ja kylmälaitoksiin. Osa 2: Laiteputket Korvaa standardin SFS-EN A1:2005 Liittyy EU-direktiiveihin: 97/23/EC Pressure equipment Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 143 Machine tools - Safety LP pren Safety requirements for coated abrasive products Turvallisuusvaatimukset hiomatyökaluille Kansallinen lausuntoaika päättyy: Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Asiantuntija: Arto Kivirinta LP EN 13128:2001/prA2 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Safety of machine tools. Milling machines (including boring machines) Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Jyrsinkoneet (mukaan lukien avarruskoneet) Liittyy EU-direktiiveihin: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Arto Kivirinta

9 CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safety LP EN :2003/prA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of hollow glass. Safety requirements. Part 5: Presses Onton lasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 5: Puristimet Liittyy EU-direktiiveihin: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Aarre Viljanen LP EN :2004/prA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of hollow glass. Safety requirements. Part 2: Handling machines for feeding Onton lasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Syötön käsittelykoneet Liittyy EU-direktiiveihin: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Aarre Viljanen LP EN 12111:2002/prA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Tunnelling machines. Road headers, continuous miners and impact rippers. Safety requirements Tunnelinlouhintakoneet. Louhintavaunut, jatkuvatoimiset louhintakoneet ja iskevät louhintakoneet. Turvallisuusvaatimukset Liittyy EU-direktiiveihin: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Aarre Viljanen CEN/TC 156 Ventilation for buildings LP pren Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Ventilation for buildings. Determining performance criteria for residential ventilation systems Sivuja/Pages: 31 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren Ventilation for buildings. Fire resisting duct sections Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jorma Railio Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Asiantuntija: Jorma Railio

10 LP pren ISO Fans. Vocabulary and definitions of categories (ISO/DIS 13349:2008) Kansallinen lausuntoaika päättyy: Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Asiantuntija: Jorma Railio CEN/TC 165 Waste water engineering LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Small wastewater treatment systems for up to 50 PT. Part 6: Prefabricated treatment units for septic tank effluent Liittyy EU-direktiiveihin: 89/106/EEC Construction products Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jorma Railio LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Classification and performance characteristics of techniques for renovation and repair of drains and sewers Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jorma Railio CEN/TC 184 Advanced technical ceramics LP prcen/ts Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Advanced technical ceramics. Ceramic composites. Determination of the fibre/matrix interfacial frictional shear stress at room temperature by a single fibre push-out method Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP prcen/ts Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Advanced technical ceramics. Ceramic composites. Determination of the fibre/matrix interfacial frictional shear stress at room temperature by tensile tests on mini-composites Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Advanced technical ceramics. Thermomechanical properties of monolithic ceramics. Part 4: Determination of flexural creep deformation at elevated temperatures Kansallinen lausuntoaika päättyy:

11 LP pren Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Advanced technical ceramics. Thermomechanical properties of monolithic ceramics. Part 5: Determination of elastic moduli at elevated temperatures Korvaa standardin CEN/TS 820-5:2004 Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 211 Acoustics LP pren ISO 9612 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Determination of occupational noise exposure. Engineering method (ISO/FDIS 9612:2008) Akustiikka. Terveyteen liittyvän melualtistuksen määrittäminen. Tekninen menetelmä Sivuja/Pages: 2 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Aarre Viljanen CEN/TC 247 Building Automation, Controls and Building Management LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Building automation and control systems (BACS). Part 6: Data communication conformance testing (ISO/FDIS :2008) Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jorma Railio CEN/TC 269 Shell and water-tube boilers LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Shell Boilers. Part 6: Requirements for equipment for the boiler Tulitorvikattilat. Osa6: Vaatimukset kattilan varusteille Korvaa standardin SFS-EN :2002 Liittyy EU-direktiiveihin: 97/23/EC Pressure equipment Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald CEN/TC 319 Maintenance LP pren Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Maintenance. Documentation for maintenance Sivuja/Pages: 23 Korvaa standardin SFS-EN 13460:2003

12 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Hanna Järvenpää CEN/TC 54 Unfired pressure vessels LP EN :2002/prA4 Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Unfired pressure vessels. Part 4: Fabrication Lämmittämättömät painesäiliöt - Osa 4: Valmistus /A4(Lämpökäsittely, Taulukko /Kohta 8.2) Liittyy EU-direktiiveihin: 97/23/EC Pressure equipment Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald CEN/TC 74 Flanges and their joints LP EN :2001/prA1 Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Flanges and their joints. Design rules for gasketed circular flange connections. Part 1: Calculation method Laipat ja niiden yhteet - Pyöreiden tiivisteisten laippaliitosten suunnitteluohjeet - osa 1: Laskentamenetelmä Sivuja/Pages: 15 Liittyy EU-direktiiveihin: 97/23/EC Pressure equipment Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald ECISS/TC 1 Steel - Mechanical testing LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Metallic materials. Tensile testing. Part 1: Method of test at room temperature (ISO/FDIS :2008) Metallien vetokoe. Vetokoe huoneenlämpötilassa Sivuja/Pages: 2 Korvaa standardin SFS-EN :2002 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ECISS/TC 10 Structural steels - Grades and qualities LP pren Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Weldable structural steels for fixed offshore structures. Technical delivery conditions Hitsattavat rakenneteräkset offshore-rakenteisiin. Tekniset toimitusehdot Korvaa standardin SFS-EN 10225:2002 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Automatically blast-cleaned and automatically prefabrication primed structural steel products

13 Automaattisesti suihkupuhdistetut ja konepajapohjamaalatut rakenneterästuotteet Korvaa standardin SFS-EN 10238:1997 Kansallinen lausuntoaika päättyy:

14 Kansainväliset lausuntopyynnöt Tämä kohta sisältää luettelon kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyistä ISOn ehdotuksista. Kysymme näiden ehdotusten osalta hyväksyntää ISO-standardeiksi. Lausuntopyynnöt luetellaan komiteakohtaisesti. Luettelo sisältää lausuntopyyntöjä väliltä LP LP Lausuntopyyntöihin liittyvien ehdotusten tilaus: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry: (ks. tarkemmat tilausohjeet edellä). ISO/TC 111/SC 3 Components and accessories LP ISO/FDIS 8539 Forged steel lifting components for use with Grade 8 chain Taotut teräskomponentit nostotarkoituksiin luokan 8 kettingin kanssa Sivuja/Pages: 12 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja ISO/TC 131/SC 3 Cylinders LP ISO/FDIS 6099 Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Fluid power systems and components -- Cylinders -- Identification code for mounting dimensions and mounting types Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja ISO/TC 131/SC 7 Sealing devices LP ISO/DIS 5597 Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Hydraulic fluid power -- Cylinders -- Housings for single-acting piston and rod seals in reciprocating applications -- Dimensions and tolerances Sivuja/Pages: 17 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja ISO/TC 17/SC 1 Methods of determination of chemical composition LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Routine method for analysis of high alloy steel by X-ray fluorescence spectrometry (XRF) by using a near-by technique

15 Sivuja/Pages: 28 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 17/SC 4 Heat treatable and alloy steels LP ISO/FDIS Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Continuously cold-rolled stainless steel -- Tolerances on dimensions and form -- Part 1: Narrow strip and cut lengths Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP ISO/FDIS Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Continuously cold-rolled stainless steel -- Tolerances on dimensions and form -- Part 2: Wide strip and plate/sheet Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 20/SC 14 Space systems and operations LP ISO/DIS Space projects -- Programme management -- Dependability assurance requirements Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Sivuja/Pages: 18 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Hanna Järvenpää ISO/TC 29/SC 2 High speed steel cutting tools and their attachments LP ISO/FDIS 2250 Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Finishing reamers for Morse and metric tapers, with cylindrical shanks and Morse taper shanks Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Arto Kivirinta ISO/TC 8/SC 2 Marine environment protection LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Ships and marine technology -- Marine environment protection: performance testing of oil skimmers -- Part 3: High

16 viscosity oil Sivuja/Pages: 10 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Arto Kivirinta

17 Ajankohtaiset standardit Toimialueellamme on valmistunut uusia standardisoinnin julkaisuja seuraavasti: Uudet SFS-EN- ja SFS EN ISO-standardit Uudet EN- ja EN ISO-standardit EU:n säädöksiin liittyvät standardit Merkittävä osa eurooppalaisista standardeista ja ne Suomessa voimaansaattavista SFS-standardeista liittyy tavalla tai toisella EU:n säädöksiin ja siten myös kansallisiin voimassa oleviin säädöksiin tavallisesti uusia tuotteita koskeviin CE-merkintää edellyttäviin teknisiin tuotemääräyksiin. Uusien SFS- ja EN-standardien viiteluetteloissa pyritäänkin erikseen mainitsemaan, mihin EU:n säädöksiin kukin standardi mahdollisesti liittyy. Haluamme kuitenkin painottaa, että ilmoittamamme tieto ei tältä osin aina ole täydellistä ja se perustuu kokonaan SFSin meille toimittamaan viitetietoon. EU:n säädöksiin liittyvillä valmiilla standardeilla voi olla useita erilaisia tuotesäädöksissä määriteltäviä erityisstatuksia, joita tai joiden voimaantuloaikoja viiteluettelossa ei kuitenkaan voida yksilöidä. Lisäksi yksittäisen standardin status (esim. EU:n tuotedirektiivien tarkoittamana yhdenmukaistettuna standardina) tavallisesti aina tulee voimaan useita kuukausia standardin julkaisemisen jälkeen ja statuksen voimaantuloon voi liittyä siirtymäkausia standardin uuden ja kumotun painoksen suhteen. Kunkin standardin osalta voi kyseisen standardin senhetkisen ja tosiasiallisen liittymisen EU:n säädöksiin tarkistaa seuraavasti: 1. tarkista tarvittaessa, mihin säädöksiin itse standardissa viitataan (tavallisesti standardin liite Z, mutta standardissa oleva mikään viite tai tieto ei vielä kuitenkaan takaa mitään), sekä 2. tarkista erityisesti, onko kyseinen standardi mainittu kyseiseen säädökseen liittyvien standardien virallisessa viiteluettelossa, jota kansallinen viranomainen tai EU:n komissio pitää ajan tasalla. Kohdan 1. voi tarkistuksessa myös sivuuttaa, koska kohdan 2. mukainen tieto vahvistaa tosiasiallisen suhteen. EU:n tuotedirektiiveihin liittyvien yhdenmukaistettujen standardien ajan tasalla olevat luettelot ovat EU:n komission verkkosivuilla osoitteessa: Standardien ja SFS-käsikirjojen myynti ja tilaaminen MetSta ry ei myy eikä välitä valmiita standardeja eikä SFS-käsikirjoja. Kaikkia lueteltavia SFS- ja ISO-standardeja sekä SFS-käsikirjoja myy ainoastaan Suomen Standardisoimisliitto, SFS. Lisätietoja julkaisujen tilaamisesta: SFS-Standardisoinnin asiakaspalvelu, puh. (09) , faksi (09) SFS:n verkkosivut: SFS:n verkkokauppa: SFS-luettelo:

18 Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut CEN on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat EN- ja EN ISO -standardit ja muut julkaisut. Julkaisut luetellaan komiteakohtaisesti. Kaikki EN-standardit vahvistetaan SFS-standardeiksi. Osa julkaisuista käännetään suomeksi. Lisätietoja kaikkien toimialojen uusimmista CENin julkaisuista on SFS:n verkkosivuilla osoitteessa: SFS-julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Luettelo sisältää SFS-julkaisuja, joiden ilmestymispäivä on CEN/SS T01 Shipbuilding and maritime structures SFS-EN ISO :en EN ISO :2008 Veneet. Rungon rakenne. Mitoitus. Osa 5: Yksirunkoisten veneiden suunnittelupaineet, suunnittelurasitukset, mitoituksen määrittely Small craft. Hull construction and scantlings. Part 5: Design pressures for monohulls, design stresses, scantlings determination (ISO :2008) Hinta: 68,70 Sivuja: 116 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /44/EC Approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft 94/25/EC Recreational craft Asiantuntija: Arto Kivirinta SFS-EN ISO :en EN ISO :2008 Veneet. Rungon rakenne ja mitoitus. Osa 6: Rakennejärjestelyt ja niiden yksityiskohdat (ISO/FDIS :2007) Small craft. Hull construction and scantlings. Part 6: Structural arrangements and details (ISO :2008) Hinta: 58,05 Sivuja: 57 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /44/EC Approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft 94/25/EC Recreational craft Asiantuntija: Arto Kivirinta CEN/TC 10 Lifts, escalators and moving walks SFS-EN A1 EN 13015:2001+A1:2008 Hissien ja liukuportaiden huolto. Huolto-ohjeissa noudatettavat säännöt Maintenance for lifts and escalators. Rules for maintenance instructions Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 52,50 Sivuja: 50 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and 95/16/EC Lifts SFS-EN 13015:2002 Asiantuntija: Arto Kivirinta

19 CEN/TC 113 Heat pumps and air conditioning units SFS-EN 12102:en EN 12102:2008 Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers with electrically driven compressors for space heating and cooling. Measurement of airbone noise. Determination of the sound power level Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 38,70 Sivuja: 25 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /75/EEC SFS-ENV 12102:1998 Asiantuntija: Jorma Railio Indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by household appliances CEN/TC 114 Safety of machinery SFS-EN A1:en EN :2006+A1:2008 Koneturvallisuus. Vaaraa aiheuttavien ilmassa kulkeutuvien aineiden päästöjen arviointi. Osa 2: Merkkiainekaasumenetelmä tunnetun ilman epäpuhtauden päästöarvon mittaamiseksi Safety of machinery. Evaluation of the emission of airborne hazardous substances. Part 2: Tracer gas method for the measurement of the emission rate of a given pollutant Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 26,90 Sivuja: 15 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN A1 EN 349:1993+A1:2008 Koneturvallisuus. Vähimmäisetäisyydet kehonosien puristumisvaaran välttämiseksi Safety of machinery. Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 32,10 Sivuja: 19 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN ISO EN ISO :2008 Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet Safety of machinery. Safety-related parts of control systems. Part 1: General principles for design (ISO :2006) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 80,75 Sivuja: 179 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN ISO EN ISO :2008 Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 2: Kelpuutus Safety of machinery. Safety-related parts of control systems. Part 2: Validation (ISO :2003) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 68,70 Sivuja: 101 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and

20 SFS-EN ISO EN ISO 13850:2008 Koneturvallisuus. Hätäpysäytys. Suunnitteluperiaatteet Safety of machinery. Emergency stop. Principles for design (ISO 13850:2006) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 38,70 Sivuja: 25 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and Asiantuntija: Aarre Viljanen CEN/TC 121 Welding SFS-EN ISO EN ISO 14341:2008 Hitsausaineet. Hitsauslangat ja hitsiaineet seostamattomien terästen ja hienoraeterästen metallikaasukaarihitsaukseen. Luokittelu Welding consumables. Wire electrodes and deposits for gas shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels. Classification (ISO 14341:2002) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 43,25 Sivuja: 32 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN 440:1995 SFS-EN ISO EN ISO 21952:2007 Hitsausaineet. Hitsauslangat, hitsaussauvat ja hitsiaineet kuumalujien terästen kaasukaarihitsaukseen. Luokittelu Welding consumables. Wire electrodes, wires, rods and deposits for gas-shielded arc welding of creep-resisting steel. Classification (ISO 21952:2007) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 43,25 Sivuja: 31 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /23/EC Pressure equipment SFS-EN 12070:2000 SFS-EN ISO A1 EN ISO 24034:2005/A1:2008 Hitsausaineet. Umpilangat ja hitsaussauvat titaanin ja titaaniseosten sulahitsaukseen. Luokittelu Welding consumables. Solid wires and rods for fusion welding of titanium and titanium alloys. Classification. Amendment 1 (ISO 24034:2005/Amd 1:2008) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 38,70 Sivuja: 26 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /23/EC Pressure equipment SFS-EN ISO 24034:2006 SFS-EN ISO 24034:en:2006 SFS-EN ISO EN ISO 24598:2007 Hitsausaineet. Umpi- ja täytelangat sekä lanka-jauheyhdistelmät kuumalujien terästen jauhekaarihitsaukseen. Luokittelu Welding consumables. Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and electrode/flux combinations for submerged arc welding of creep-resisting steels. Classification (ISO 24598:2007) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 47,60 Sivuja: 35 SFS-julkaisun ilmestymispäivä:

21 SFS-EN ISO 3580 EN ISO 3580:2008 Hitsausaineet. Hitsauspuikot kuumalujien terästen hitsaukseen. Luokittelu Welding consumables. Covered electrodes for manual metal arc welding of creep-resisting steels. Classification (ISO 3580:2004) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 52,50 Sivuja: 44 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN 1599:1998 SFS-EN ISO 636 EN ISO 636:2008 Hitsausaineet. Hitsaussauvat, hitsauslangat ja hitsiaineet seostamattomien terästen ja hienoraeterästen TIG-hitsaukseen. Luokittelu Welding consumables. Rods, wires and deposits for tungsten inert gas welding of non-alloy and fine-grain steels. Classification (ISO 636:2004) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 38,70 Sivuja: 26 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN 1668:1998 Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald CEN/TC 122 Ergonomics SFS-EN ISO EN ISO :2008 Lämpöolojen ergonomia. Arviointimenetelmät pintoihin koskettamisen vaikutuksista ihmiseen. Osa 3: Kylmät pinnat Ergonomics of the thermal environment. Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces. Part 3: Cold surfaces (ISO :2005) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 58,05 Sivuja: 53 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN ISO :en EN ISO :2008 Ihmisen ja järjestelmän vuorovaikutuksen ergonomia. Osa 151: Opastusta WWW-käyttöliittymiä varten Ergonomics of human-system interaction. Part 151: Guidance on World Wide Web user interfaces (ISO :2008) Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Asiantuntija: Aarre Viljanen CEN/TC 126 Acoustic properties of building elements and of buildings SFS-EN ISO :en EN ISO :2008 Akustiikka. Huoneakustiikan muuttujien mittaus. Osa 2: Tavallisten huoneiden jälkikaiunta-aika Acoustics. Measurement of room acoustic parameters. Part 2: Reverberation time in ordinary rooms (ISO :2008) Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 37,15 Sivuja: 21 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /106/EEC Construction products

22 SFS-EN ISO 3382:en:2000 Asiantuntija: Aarre Viljanen CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys SFS-EN 13957:en EN 13957:2008 Alumiini ja alumiiniseokset. Pursotetut kiepillä olevat pyöreät putket yleiseen käyttöön. Spesifikaatiot Aluminium and aluminium alloys. Extruded round, coiled tube for general applications. Specification Hinta: 32,10 Sivuja: 17 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN 13957:en:2003 SFS-EN 13958:en EN 13958:2008 Alumiini ja alumiiniseokset. Vedetyt kiepillä olevat pyöreät putket yleiseen käyttöön. Spesifikaatiot Aluminium and aluminium alloys. Cold drawn, round, coiled tube for general applications. Specification Hinta: 32,10 Sivuja: 17 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN 13958:en:2003 CEN/TC 138 Non-destructive testing SFS-EN 473:en EN 473:2008 Rikkomaton aineenkoetus. NDT-henkilöiden pätevöinti ja sertifiointi. Yleisperiaatteet Non-destructive testing. Qualification and certification of NDT personnel. General principles Hinta: 47,60 Sivuja: 34 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /404/EEC Simple pressure vessels 97/23/EC Pressure equipment SFS-EN 473:2001 SFS-EN 473/A1:en:2005 Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald CEN/TC 142 Woodworking machines - Safety SFS-EN 861/AC:en EN 861:2007/AC:2008 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Yhdistetyt oiko- ja tasohöyläkoneet Safety of woodworking machines. Surface planing and thicknessing machines Hinta: 0,00 Sivuja: 3 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and Asiantuntija: Arto Kivirinta CEN/TC 143 Machine tools - Safety SFS-EN A1/AC:en EN 13218:2002+A1:2008/AC:2008

23 Machine tools. Safety. Stationary grinding machines Hinta: 0,00 Sivuja: 3 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and Asiantuntija: Arto Kivirinta CEN/TC 147 Cranes - Safety SFS-EN A1:en EN :2001+A1:2008 Nosturit. Käyttöä ja testausta koskevat tiedot. Osa 1: Ohjeet Cranes. Information for use and testing. Part 1: Instructions Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 26,90 Sivuja: 14 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN :2001 SFS-EN :en:2001 SFS-EN A1:en EN :2000+A1:2008 Nosturit. Käyttöön ja testaukseen liittyvät tiedot. Osa 2: Merkinnät Cranes. Information for use and testing. Part 2: Marking Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 26,90 Sivuja: 14 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN :2000 SFS-EN A1:en EN :2005+A1:2008 Nosturit. Henkilönostolaitteet. Osa 2: Nousevat ohjauspaikat Cranes. Equipment for the lifting of persons. Part 2: Elevating control stations Hinta: 38,70 Sivuja: 28 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN :en:2006 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safety SFS-EN 12649:en EN 12649:2008 Betonin tiivistys- ja hiertokoneet. Turvallisuusvaatimukset Concrete compactors and smoothing machines. Safety Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 43,25 Sivuja: 30 SFS-julkaisun ilmestymispäivä:

24 Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN 15162:en EN 15162:2008 Luonnonkiveä luohivat ja työstävät koneet ja laitteistot. Turvallisuus. Kehäsahojen turvallisuusvaatimukset Machines and plants for mining and tooling of natural stone. Safety requirements for gang saws Hinta: 38,70 Sivuja: 27 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN 15163:en EN 15163:2008 Luonnonkiveä louhivat ja työstävät koneet ja laitteistot. Turvallisuus. Timanttivaijerisahoja koskevat vaatimukset Machines and installations for the exploitation and processing of natural stone. Safety. Requirements for diamond wire saws Hinta: 43,25 Sivuja: 30 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN 15164:en EN 15164:2008 Luonnonkiveä luohivat ja työstävät koneet ja laitteistot. Turvallisuus. Ketju- ja hihnalouhintakoneet Machines and plants for mining and tooling of natural stone. Safety. Requirements for chain- and belt-slotting machines Hinta: 37,15 Sivuja: 24 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN 15573:en EN 15573:2008 Maansiirtokoneet. Tiellä käyttöä koskevat suunnitteluvaatimukset Earth-moving machinery. Design requirements for circulation on the road Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 47,60 Sivuja: 40 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Asiantuntija: Aarre Viljanen CEN/TC 156 Ventilation for buildings SFS-EN :en EN :2008 Ventilation for buildings. Performance testing of components/products for residential ventilation. Part 10: Humidity controlled extract air terminal device Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 32,10 Sivuja: 17 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN :en EN :2008 Ventilation for buildings. Performance testing of components/products for residential ventilation. Part 9: Externally mounted

25 humidity controlled air transfer device Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 38,70 Sivuja: 25 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN 15423:en EN 15423:2008 Ventilation for buildings. Fire precautions for air distribution systems in buildings Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 38,70 Sivuja: 25 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Asiantuntija: Jorma Railio CEN/TC 168 Chains, ropes, webbing, slings and accessories - Safety SFS-EN A1:en EN :2000+A1:2008 Raksien komponentit. Turvallisuus. Osa 2: Taotut varmuussalvalla varustetut teräsnostokoukut, luokka 8 Components for slings. Safety. Part 2: Forged steel lifting hooks with latch, Grade 8 Hinta: 32,10 Sivuja: 17 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN A1:en EN :2001+A1:2008 Raksien komponentit. Turvallisuus. Osa 3: Taotut itsesulkeutuvat teräsnostokoukut. Luokka 8 Components for slings. Safety. Part 3: Forged steel self-locking hooks. Grade 8 Hinta: 32,10 Sivuja: 18 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN A1 EN 818-1:1996+A1:2008 Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset Short link chain for lifting purposes. Safety. Part 1: General conditions of acceptance Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 47,60 Sivuja: 38 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN A1 EN 818-2:1996+A1:2008 Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 2: keskitoleranssinen raksikettinki. Luokka 8 Short link chain for lifting purposes. Safety. Part 2: Medium tolerance chain for chain slings. Grade 8 Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 47,60 Sivuja: 34 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN A1:en EN 818-3:1999+A1:2008

26 Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 3: Keskitoleranssinen raksikettinki. Luokka 4 Short link chain for lifting purposes. Safety. Part 3: Medium tolerance chain for chain slings. Grade 4 Hinta: 37,15 Sivuja: 22 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN A1 EN 818-4:1996+A1:2008 Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 4: kettinkiraksit. Luokka 8 Short link chain for lifting purposes. Safety. Part 4: Chain slings. Grade 8 Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 58,05 Sivuja: 56 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN A1:en EN 818-5:1999+A1:2008 Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 5: Kettinkiraksit. Luokka 4 Short link chain for lifting purposes. Safety. Part 5: Chain slings. Grade 4 Hinta: 38,70 Sivuja: 26 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN A1:en EN 818-6:2000+A1:2008 Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 6: Kettinkiraksit. Valmistajan toimesta laadittavien käyttö- ja huolto-ohjeiden määrittely Short link chain for lifting purposes. Safety. Part 6: Chain slings. Specification for information for use and maintenance to be provided by the manufacturer Hinta: 37,15 Sivuja: 24 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN A1:en EN 818-7:2002+A1:2008 Lyhytlenkkinen nostokettinki. Turvallisuus. Osa 7: Nostimissa käytettävä tarkkatoleranssinen kettinki, luokka T (tyypit T, DAT ja DT) Short link chain for lifting purposes. Safety. Part 7: Fine tolerance hoist chain, Grade T (Types T, DAT and DT) Hinta: 47,60 Sivuja: 36 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 185 Fasteners SFS-EN 1663:en

27 EN 1663:1997 Laipalliset lukkomutterit (ei-metallinen lukitus) Prevailing torque type hexagon nuts with flange (with non-metallic insert) (ISO 7043:1997, modified) Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 15,50 Sivuja: 8 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN 1664:en EN 1664:1997 Laipalliset kokometalliset lukkomutterit Prevailing torque type all-metal hexagon nuts with flange (ISO 7044:1997, modified) Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 15,50 Sivuja: 8 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN ISO 10511:en EN ISO 10511:1997 Matalat lukkomutterit (ei-metallinen lukitus) Prevailing torque type hexagon thin nuts (with non-metallic insert) (ISO 10511:1997) Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 15,50 Sivuja: 7 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN ISO 10512:en EN ISO 10512:1997 Lukkomutterit (ei-metallinen lukitus), malli 1. Metrinen taajakierre. Lujuusluokat 6, 8 ja 10 Prevailing torque type hexagon nuts (with non-metallic insert), style 1, with metric fine pitch thread. Property classes 6, 8 and 10 (ISO 10512:1997) Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 15,50 Sivuja: 7 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN ISO 7040:en EN ISO 7040:1997 Lukkomutterit (ei-metallinen lukitus), malli 1. Lujuusluokat 5, 8 ja 10 Prevailing torque type hexagon nuts (with non-metallic insert), style 1. Property classes 5, 8 and 10 (ISO 7040:1997) Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 15,50 Sivuja: 7 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN ISO 7042:en EN ISO 7042:1997 Kokometalliset lukkomutterit. Lujuusluokat 5, 8, 10 ja 12 Prevailing torque type all-metal hexagon nuts. Property classes 5, 8, 10 and 12 (ISO 7042:1997) Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 15,50 Sivuja: 7 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 188 Conveyor belts SFS-EN A1:en EN :2005+A1:2008 Kuljetushihnat. Syttyvyyden testaus. Osa 1: Propaanipolttimella tehtävä koe Conveyor belts. Fire simulation flammability testing. Part 1: Propane burner tests Hinta: 43,25 Sivuja: 29 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and

Nro 9/ lokakuuta 2008

Nro 9/ lokakuuta 2008 Nro 9/2008 30.lokakuuta 2008 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Standardisoinnin vuositapahtuma Forum 2008 pidettiin 22.10.2008 Koneturvallisuuden

Lisätiedot

Nro 4/ huhtikuuta 2010

Nro 4/ huhtikuuta 2010 Nro 4/2010 29.huhtikuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Osapuolien vastuut ja sopimuskäytännöt konetoimituksissa ja koneiden modernisoinnissa

Lisätiedot

Nro 2/2012 27.tammikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012083... LP 2012125) Ajankohtaiset standardit

Nro 2/2012 27.tammikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012083... LP 2012125) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 2/2012 27.tammikuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 2012 METSTAn logo uudistui katso miltä

Lisätiedot

Nro 10/ marraskuuta 2010

Nro 10/ marraskuuta 2010 Nro 10/2010 1.marraskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2010425... LP 2010498) Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Kansainväliset

Lisätiedot

Nro 10/ lokakuuta 2009

Nro 10/ lokakuuta 2009 Nro 10/2009 29.lokakuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Rakennusten energiatehokkuusstandardit valmiit, soveltuvuus suomeen selvitetään

Lisätiedot

Nro 7-8/ elokuuta tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP LP ) Ajankohtaiset standardit

Nro 7-8/ elokuuta tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP LP ) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 7-8/2012 9.elokuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat METSTA mukana alihankintamessuilla - tule kysymään asiantuntijoilta

Lisätiedot

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Tulostettu 2013-02-07 1 (14) Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Vastuutoimialayhteisö: METSTA SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit

Lisätiedot

Nro 2/2011 3. helmikuuta 2011

Nro 2/2011 3. helmikuuta 2011 Nro 2/2011 3. helmikuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Pyydä lausuntokierroksen standardiehdotukset kommentoitavaksi! Koneturvallisuuden

Lisätiedot

Ajankohtaiset standardit

Ajankohtaiset standardit Ajankohtaiset standardit Toimialueellamme on valmistunut uusia standardisoinnin julkaisuja seuraavasti: Uudet SFS-EN- ja SFS EN ISO-standardit Uudet SFS- ja SFS-ISO -standardit ja muut julkaisut Uudet

Lisätiedot

Nro 11/ marraskuuta 2009

Nro 11/ marraskuuta 2009 Nro 11/2009 26.marraskuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Uuden konedirektiivin soveltaminen lähestyy Talouden taantuma ja myymättä

Lisätiedot

Nro 9/2012 13.syyskuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012540... LP 2012610) Ajankohtaiset standardit

Nro 9/2012 13.syyskuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012540... LP 2012610) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 9/2012 13.syyskuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Venttiilistandardeista julkaistu uusia käsikirjoja Ajankohtaiset lausuntopyynnöt

Lisätiedot

Nro 1/ tammikuuta 2011

Nro 1/ tammikuuta 2011 Nro 1/2011 5.tammikuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetStan portaalisivujen vuoden 2011 salasanat ja portaalimaksut Maansiirtokoneiden

Lisätiedot

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Tulostettu 2013-05-08 1 (11) Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Vastuutoimialayhteisö: METSTA SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit

Lisätiedot

Nro 11/ marraskuuta 2010

Nro 11/ marraskuuta 2010 Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Sinnikkyys palkitaan; silta- ja pukkinosturistandardi valmistumassa lähes

Lisätiedot

Nro 8/ syyskuuta 2008

Nro 8/ syyskuuta 2008 Nro 8/2008 30.syyskuuta 2008 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetSa ry käynnistää koneturvallisuuden verkkojulkaisun Koneturvallisuusstandardien

Lisätiedot

Nro 10/2012 16.lokakuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012611... LP 2012702) Ajankohtaiset standardit

Nro 10/2012 16.lokakuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012611... LP 2012702) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 10/2012 16.lokakuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat METSTA vahvistaa organisaatiotaan - kaksi uutta asiantuntijaa METSTAn

Lisätiedot

Nro 9/ syyskuuta 2010

Nro 9/ syyskuuta 2010 Nro 9/2010 30.syyskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Vielä mahtuu mukaan Esteettömyys-käsikirjan julkistustilaisuuteen Ajankohtaiset

Lisätiedot

Nro 4/2011 7.huhtikuuta 2011

Nro 4/2011 7.huhtikuuta 2011 Nro 4/2011 7.huhtikuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Rakennusten energiatehokkuus uutta myös standardisointiin Turvallisen tekniikan

Lisätiedot

Nro 2/ helmikuuta 2010

Nro 2/ helmikuuta 2010 Nro 2/2010 25.helmikuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetSta hakee standardisoinnin asiantuntijaa Kylmäalan tärkeitä standardeja

Lisätiedot

Nro 3/ maaliskuuta 2010

Nro 3/ maaliskuuta 2010 Nro 3/2010 31.maaliskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Esteettömyyden merkitys teknisessä suunnittelussa kasvaa uusi SFS-ISO/TR 22411

Lisätiedot

Nro 4/ huhtikuuta 2009

Nro 4/ huhtikuuta 2009 Nro 4/2009 30.huhtikuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Käytännön opastus riskin arviointiin ISO/TR 14121-2:fi nyt suomeksi Ajankohtaiset

Lisätiedot

Nro 9/ syyskuuta 2009

Nro 9/ syyskuuta 2009 Nro 9/2009 24.syyskuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Painelaitestandardi EN 13445 uusittu Koneturvallisuuden verkkojulkaisu Jäätelön

Lisätiedot

Nro 1/ helmikuuta 2010

Nro 1/ helmikuuta 2010 Nro 1/2010 5.helmikuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2010001... LP 2010059) Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Kansainväliset

Lisätiedot

Nro 10/ lokakuuta 2011

Nro 10/ lokakuuta 2011 Nro 10/2011 13.lokakuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetSta ry:een uusi asiantuntija DI Lauri Elers Hitsien tarkastusta käsittelevistä

Lisätiedot

Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry tiedotus Nro 5/2012 4.toukokuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 6.ja 7. kesäkuuta 2012 Tampereella,

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(11) pren ISO 15223-1 rev Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements Kansainvälinen valmisteluvaihe: 90/385/EEC,

Lisätiedot

Nro 7-8/ elokuuta 2009

Nro 7-8/ elokuuta 2009 Nro 7-8/2009 27.elokuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Koneturvallisuuden perusstandardin SFS-EN ISO 12100 muutokset valmiina Esteettömyyden

Lisätiedot

Nro 7-8/ elokuuta 2010

Nro 7-8/ elokuuta 2010 Nro 7-8/2010 27.elokuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Komission CE-merkintä kampanja Rakennusten energiatehokkuus pinnalla - myös

Lisätiedot

Nro 6/ kesäkuuta 2009

Nro 6/ kesäkuuta 2009 Nro 6/2009 30.kesäkuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaarissa ennätysyleisö Koneturvallisuuden verkkojulkaisu

Lisätiedot

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Miten ja missä standardeja laaditaan Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Esityksen sisältö Suomen kansallinen järjestelmä ja METSTA Kuka standardit laatii?

Lisätiedot

Nro 11/ marraskuuta 2011

Nro 11/ marraskuuta 2011 Nro 11/2011 4.marraskuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat METSTAlle uusia standardisointialueita Arto on nyt Lauri Ajankohtaiset lausuntopyynnöt

Lisätiedot

Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010

Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010 Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Sinnikkyys palkitaan; silta- ja pukkinosturistandardi valmistumassa lähes

Lisätiedot

Nro 5/ toukokuuta 2011

Nro 5/ toukokuuta 2011 Nro 5/2011 5.toukokuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Kuinka myrkyllisiä nanopartikkelit ovat? Uusi SFS-EN ISO 10808 avuksi Turvallisen

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 7/08 LIITE Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 7/08 LIITE Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-07-25 1(5) CENELEC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset materiaalit S262-08 Railway applications. Rolling stock. Pantographs. Characteristics and tests. Part 1: Pantographs for main line vehicles

Lisätiedot

Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011

Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011 Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Standardi energianhallintajärjestelmistä Kansainvälinen outsourcing-standardisointi

Lisätiedot

Nro 6/ kesäkuuta 2010

Nro 6/ kesäkuuta 2010 Nro 6/2010 24.kesäkuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari Tampereella jo kymmenettä kertaa Kuumasinkittyjä

Lisätiedot

Nro 6/2011 1.kesäkuuta 2011

Nro 6/2011 1.kesäkuuta 2011 Nro 6/2011 1.kesäkuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat SISTEMA-oppaan suomennos julkaistu Metstan sivustolla Standardisoinnin vuositapahtuman

Lisätiedot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-2 tutkinnot NDT LEVEL 2 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-2 tutkinnot NDT LEVEL 2 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT 2017-09-06 Sivu 1 / 5 NDT LEVEL 2 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT Kaikkiin menetelmiin yhteiset standardit SFS-EN ISO 9712 Rikkomaton aineenkoetus. NDT-henkilöiden pätevöinti ja sertifiointi.

Lisätiedot

Hitsauksen standardit

Hitsauksen standardit Hitsauksen standardit Juha Kauppila Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry. 17.3.2016/JKa 1 Hitsauksen Standardit» Mikä on standardi» Standardin laadinta» Eri tasot» Kansallinen taso» Miksi hitsaus standardisoitu»

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 12/08 LIITE Toimisto (7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 12/08 LIITE Toimisto (7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-12-19 1(7) SK 20 ENERGIAKAAPELIT S456-08 1: General requirements Esikuva: pren 50525-1:2008 S457-08 2-11: Cables for general applications. Flexible cables with thermoplastic PVC Esikuva: pren 50525-2-11:2008

Lisätiedot

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Tulostettu 2013-03-27 1 (5) Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Vastuutoimialayhteisö: METSTA SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit tai

Lisätiedot

Nro 1-2/ helmikuuta 2009

Nro 1-2/ helmikuuta 2009 Nro 1-2/2009 26.helmikuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 11.6.2009 merkitse kalenteriisi Koneturvallisuuden

Lisätiedot

Nro 12/ joulukuuta 2009

Nro 12/ joulukuuta 2009 Nro 12/2009 31.joulukuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Uutta konedirektiiviä 2006/42/EY on nyt sovellettava Joulukuussa vahvistettiin

Lisätiedot

Nro 4/2012 5.huhtikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012205... LP 2012287) Ajankohtaiset standardit

Nro 4/2012 5.huhtikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012205... LP 2012287) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 4/2012 5.huhtikuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Uusia SFS-käsikirjoja terästuotteiden standardeista Energianhallintajärjestelmät-seminaari

Lisätiedot

Kuvaus MEISTÄ.... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013

Kuvaus MEISTÄ.... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013 Kuvaus MEISTÄ... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013 Mikä on METSTA Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry on yleishyödyllinen standardisointiin keskittynyt yhdistys.

Lisätiedot

J u l k a i s t u t s t a n d a r d i t

J u l k a i s t u t s t a n d a r d i t 1(8) ALUMIINIA, ALUMIINISEOKSIA JA ALUMIINITUOTTEITA KOSKEVIEN EUROOPPALAISTEN STANDARDIEN VAHVISTAMIS- JA JULKAISUTAPA SUOMESSA Luettelossa on esitetty eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin teknisen

Lisätiedot

Nro 5/ toukokuuta 2009

Nro 5/ toukokuuta 2009 Nro 5/2009 28.toukokuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Koneiden turvallisuusriskien hallinta - Turvallisen tekniikan seminaari 2009,

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

tästä eteenpäin? Kimmo Konkarikoski

tästä eteenpäin? Kimmo Konkarikoski Rakennusten energiatehokkuuden EPBstandardipaketti - mitä muuttuu, miten tästä eteenpäin? Kimmo Konkarikoski Sisältö EPBD - Energy Performance of Buildings Direktiivi toinen uusinta vireillä 2018-2020

Lisätiedot

Nro 3/ maaliskuuta 2009

Nro 3/ maaliskuuta 2009 Nro 3/2009 31.maaliskuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaarin ohjelma julki Pinnoitettujen teräsohutlevyjen

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7308

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7308 PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7308 PSK Standards Association 2. painos/ 2 nd edition COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2015-11-01 1 (6) PUTKISTON KANNATUS. PUTKISANKA B. DN 10 500 supporting.

Lisätiedot

VTT EXPERT SERVICES OY

VTT EXPERT SERVICES OY T001 Liite 1.08 / Appendix 1.08 Sivu / Page 1(6) VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

Nro 9/ syyskuuta 2011

Nro 9/ syyskuuta 2011 Nro 9/2011 7.syyskuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Säteilyturvakeskus liittyi MetSta ry:n jäseneksi MetSta mukana Alihankintamessuilla

Lisätiedot

INSPECTA TARKASTUS OY

INSPECTA TARKASTUS OY I001 Liite 1.11 / Appendix 1.11 Sivu / Page 1(9) INSPECTA TARKASTUS OY Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address Puh./fax/e-mail/www Tel./fax/e-mail/www I001,

Lisätiedot

Nro 3/2011 3.maaliskuuta 2011

Nro 3/2011 3.maaliskuuta 2011 Nro 3/2011 3.maaliskuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 2011 Tampereella 8.-9.6.2011 SFS-EN standardi

Lisätiedot

CENin tekninen komitea TC127 Rakennusten paloturvallisuus

CENin tekninen komitea TC127 Rakennusten paloturvallisuus CENin tekninen komitea TC127 Rakennusten paloturvallisuus Puutuotteiden ja puurakenteiden standardisointi shemunaari 31.10.2017 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry TC127:n tehtävä TC127 ei laadi

Lisätiedot

AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY PÄTEWIN OY

AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY PÄTEWIN OY S050/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY PÄTEWIN OY Tunnus Code Sertifiointielin Certification body Osoite Address www www S050 PäteWin

Lisätiedot

Savupiippujen standardisointi CEN/TC Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Savupiippujen standardisointi CEN/TC Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry Savupiippujen standardisointi CEN/TC 166 7.2.2017 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry CEN/TC 166:n rakenne / työryhmät TC 166/WG 1 General requirements TC 166/WG 2 Thermal and fluid dynamic calculation

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T298/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ESPOTEL OY, TESTILABORATORIO ESPOTEL OY, TEST LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T298/M02/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ESPOTEL OY, TESTILABORATORIO ESPOTEL OY, TEST LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD.

VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. T001 Liite 1.08 / Appendix 1.08 Sivu / Page 1(6) VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address www www T001, liite

Lisätiedot

Akustiikka ja standardisointi

Akustiikka ja standardisointi Asiantuntija Kimmo Konkarikoski METSTA Akustiikka ja standardisointi Standardisointiin osallistumiseen ja vaikuttamiseen on omat järjestelmälliset väylänsä, jotka on hyvä tuntea. Standardisointi hyödyttää

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(14) FprEN ISO/IEC 13273-1 Energy efficiency and renewable energy sources. Common international terminology. Part 1: Energy efficiency (ISO/IEC 13273-1:2015) ISO/IEC 13273-1:2015 Lausuntoaika päättyy:

Lisätiedot

Standardisointikatsaus

Standardisointikatsaus Standardisointikatsaus 30.5.2013 STANDARDISOINTITYÖHÖN VOI OSALLISTUA 2 Kansallisen komitean jäsenkunta METSTAn koneturvallisuuskomiteassa on 22 jäsentä Teollisuus: 9 asiantuntijaa kuudesta eri yrityksestä

Lisätiedot

NDT-STANDARDIT NDT-tutkinnot

NDT-STANDARDIT NDT-tutkinnot NDT-pätevyystutkinnoissa käytettävät standardit 1(5) Kaikkiin menetelmiin yhteiset standardit SFS-EN 473 2008 Non-destructive testing. Qualification and certification of NDT personnel. General principles

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-12-31 1(5) CENELEC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset laitteet S408-12 Railway applications. Rolling stock. 3-phase shore (external) supply system for rail vehicles Esikuva: CLC/FprTS 50546:2012

Lisätiedot

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-11-30 1(5) CENELEC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet S380-12 Safety (RAMS). Part 1: Generic RAMS process Esikuva: pren 50126-1:2012 S381-12 Safety (RAMS). Part 2: Systems

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu Kemianteollisuus ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 3/09 LIITE

LAUSUNTOPYYNTÖ 3/09 LIITE 2009-03-26 1(8) CENELEC SC 9XC Kulkuneuvojen ja niiden kiinteiden apulaitteiden sähkönsyöttö- ja maadoitusjärjestelmät (kiinteät asennukset) S138-09 Railway applications. Fixed installations. D.C. surge

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 10/10 LIITE. HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

LAUSUNTOPYYNTÖ 10/10 LIITE. HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2010-10-29 1(5) SK 2 SÄHKÖKONEET S338-10 Rotating electrical machines. Part 18-33: Functional evaluation of insulation systems. Test procedures for form-wound windings. Multifactor evaluation

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY T011/A22/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T011 Inspecta Oy

Lisätiedot

Standardisointikatsaus

Standardisointikatsaus Standardisointikatsaus 4.6.2015 ISO/TC 199 Koneturvallisuus työryhmät WG 5 General principles for the design of machinery and risk assessment Suomen edustaja: Sari Kojo, Wärtsilä Finland Oy WG 6 Safety

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY I047/M02/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I047 DEKRA

Lisätiedot

VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD.

VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. T001 Liite 1.08 / Appendix 1.08 Sivu / Page 1(6) VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address www www T001, liite

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(9) CLC/TC 34 EN 62442-3:2014/prA1 Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for halogen lamps and LED modules - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2011-07-29 1(5) SK 23 PISTO- JA RASIAKYTKIMET S233-11 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements Esikuva: EN 60309-1:1999/FprA2:2011, IEC 23H/263/CDV

Lisätiedot

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Betonielementtien nostolenkit

Betonielementtien nostolenkit Betonielementtien nostolenkit Rakennusalan standardit ja eurokoodit 2017 15.12.2017 Tuomo Haara Betonielementtien nostolenkit, Suomi-historia Suomi-historiaa, nostolenkit mm.: Työsuojeluhallitus 1973 1993

Lisätiedot

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2015-03-06 1(6) SK 3 Informaatiorakenteet, dokumentointi ja piirrossymboliikka FprEN 61175-1 Industrial systems, installations and equipment and industrial products, designation of signals. Part

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit 2016

Koneturvallisuuden standardit 2016 Koneturvallisuuden standardit 2016 1 Tässä esitteessä luetellaan kaikki koneturvallisuuden A- ja B-tyypin standardit Vain englanninkielisinä saatavilla olevien standardien tunnuksen lopussa on merkintä

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo 2016/6 LIITE. Toimisto (16)

Lausuntopyyntöluettelo 2016/6 LIITE. Toimisto (16) Toimisto 2016-06-03 1(16) CEN/CLC/TC 5 pren 16602-10 Space product assurance - Product assurance management Esikuva: ECSS-Q-ST-10 C Kansainvälinen valmisteluvaihe: ENQ+FV SFS-EN 13291-1:en pren 16602-70-54

Lisätiedot

AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY

AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY S018/M22/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB Tunnus Code Sertifiointielin Certification body Osoite

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

ISO-standardien käsittelyvaiheet. Venetekniikkapäivä Juhani Pappila

ISO-standardien käsittelyvaiheet. Venetekniikkapäivä Juhani Pappila ISO-standardien käsittelyvaiheet Venetekniikkapäivä 14.4.2010 Juhani Pappila Taustaa Huvivenedirektiivi määrittää olennaiset turvallisuusvaatimukset jotka tuotteiden on täytettävä ennen kuin ne voidaan

Lisätiedot

Standardit koneensuunnittelun työkaluina

Standardit koneensuunnittelun työkaluina Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Standardit koneensuunnittelun työkaluina - Yhteensopivuutta, tuoteturvallisuutta, kilpailukykyä ja helpompaa markkinoillepääsyä MetSta-kotisivu kotisivu:

Lisätiedot

Savupiippujen standardisointi CEN/TC Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Savupiippujen standardisointi CEN/TC Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry Savupiippujen standardisointi CEN/TC 166 10.2.2016 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry CEN/TC 166:n rakenne / työryhmät TC 166/WG 1 General requirements TC 166/WG 2 Thermal and fluid dynamic calculation

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2013-04-02

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2013-04-02 KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-06-29 1(5) SK 34 VALAISIMET S202-12 Energy performance of lamp controlgear. Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps). Method of measurement to

Lisätiedot

Savupiippujen standardisointi CEN/TC Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Savupiippujen standardisointi CEN/TC Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry Savupiippujen standardisointi CEN/TC 166 11.2.2015 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry CEN/TC 166:n rakenne / työryhmät TC 166/WG 1 General requirements TC 166/WG 2 Thermal and fluid dynamic calculation

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2011-03-31 1(5) SK 1 TERMINOLOGIA S072-11 Laitteissa käytettävät kuvatunnukset. Terminologia Esikuva: IEC/TR 62687:2011 Lausuntoaika päättyy: 2011-05-31 IEC TC 8 Sähköntoimituksen järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

1(17) Sen lisäksi laaditaan NDT-standardeja myös levyille, putkille, valuille ja takeille.

1(17) Sen lisäksi laaditaan NDT-standardeja myös levyille, putkille, valuille ja takeille. 1(17) Carl-Gustaf Lindewald EUROOPPALAISTEN NDT-STANDARDIEN TILANNEKATSAUS YLEISTÄ Eurooppalaiset NDT-standardit laaditaan komiteassa CEN/TC 138 "Non destructive testing ja kansainväliset NDT-standardit

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7810 PSK Standards Association

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7810 PSK Standards Association PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7810 PSK Standards Association COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2010-02-18 1(5) Ristiriitatapauksissa pätee suomenkielinen teksti. In case of interpretation the

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Delegaattivalmennus

Delegaattivalmennus Delegaattivalmennus 1.6.2017 Organisointi raamit ja valtuutukset Menettelyt ja säännöt miten Aineisto mistä työpaperit 3 oikeaa esimerkkiä 1 Standardisointijärjestelmä CEN, ISO, SFS ja toimialayhteisöt

Lisätiedot

Rakennustuotteiden vaarallisten aineiden arviointi CEN/TC 351. Uudet yhteiset standardit ympäristöanalytiikkaan SFS 13.5.2014 Pekka Vuorinen

Rakennustuotteiden vaarallisten aineiden arviointi CEN/TC 351. Uudet yhteiset standardit ympäristöanalytiikkaan SFS 13.5.2014 Pekka Vuorinen Rakennustuotteiden vaarallisten aineiden arviointi CEN/TC 351 Uudet yhteiset standardit ympäristöanalytiikkaan SFS 13.5.2014 Pekka Vuorinen CEN/TC 351 Construction products - Assessment of release of dangerous

Lisätiedot

Opastusta sähköalan standardien hankintaan

Opastusta sähköalan standardien hankintaan Opastusta sähköalan standardien hankintaan Juha Vesa SESKO 5.6.2015 1 Standardointiorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä Maailma ISO ITU Eurooppa CEN ETSI Suomi IEC = International Electrotechnical

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(19) CLC/TC 26A, CLC/TC 26A FprEN 62822-3 Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 Hz) - Part 3: Resistance welding equipment

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY T011/M21/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www Tel./fax/e-mail/www

Lisätiedot