Nro 5/ toukokuuta 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nro 5/ toukokuuta 2010"

Transkriptio

1 Nro 5/ toukokuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Metallien vetokoestandardi uudistunut SFS 1200-sarjan betoniterästen teknisten luokkien käyttäminen eurokoodimitoituksessa Toleranssit tutuiksi Tilajohtamisen (Facility Management) termit ja määritelmät standardi suomennettu Hitsattavat kuumavalssatut harjatangot B500B ja B500C1 standardit (SFS 1268 ja SFS 1269) nyt suomi-englanti versiona Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP LP ) Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Kansainväliset lausuntopyynnöt Kansalliset lausuntopyynnöt Ajankohtaiset standardit Uudet SFS-EN- ja SFS EN ISO-standardit ( ) Uudet SFS- ja SFS-ISO -standardit ja muut julkaisut ( ) Uudet EN- ja EN ISO -standardit ja muut CENin julkaisut ( ) kiinnittimet koneet akustiikka venttiilit alumiini kiinnittimet alumiini kiinnittimet koneet akust teollisuusautomaatio talotekniikka hissit hydrauliikka nanoteknologia veneet teollisuusautomaat värähtely kupari pneumatiikka valmistustekniikka painelaitteet ATEX värähtely kupari värähte teräsrakenteet metallien jalostus laivanrakennus putkistot polkupyörät teräsrakenteet metallien jalo ergonomia kunnossapito teräs nostoapuvälineet hitsaus polttomoottorit ergonomia kunnossapito t

2 Ajankohtaiset asiat Metallien vetokoestandardi uudistunut Metallien mekaanisten ominaisuuksien määrittämisessä yleisesti käytettävässä vetokoestandardissa on tapahtunut muutoksia. Vanhan eurooppalaisen standardin SFS EN tilalle on vahvistettu syyskuussa 2009 standardi SFS-EN ISO "Metallien vetokoe. Osa 1: Vetokoe huoneenlämpötilassa". Tämä standardi on nyt julkaistu myös suomenkielisenä käännöksenä. Standardissa SFS-EN ISO esitetään kaksi vaihtoehtoista menetelmää materiaaliominaisuuksien määrittämiseksi. Menetelmä A perustuu venymän muutosnopeuteen (mukaan lukien kuormituselementtien siirtymänopeus) ja menetelmä B jännityksen muutosnopeuteen. Menetelmän A tarkoituksena on pienentää koenopeuksien vaihtelua määritettäessä parametrejä, jotka ovat herkkiä venymän muutosnopeuden vaihteluille ja pienentää koetulosten mittausepävarmuutta. Verrattuna standardiin SFS-EN mm. koesauvojen mitta- ja muototoleranssivaatimuksia on tiukennettu sekä esitetty muutamia uusia koesauvatyyppejä. Testausselosteessa on myös esitettävä käytetty menetelmä (A tai B) sekä koenopeudet, jotka molemmat ovat testaajan valittavissa standardin vaatimusten puitteissa, ellei toisin sovita. Metallien vetokokeita koskevaan standardisarjaan ollaan parhaillaan valmistelemassa myös standardia EN ISO koskien kuumavetokoetta ja sillä tullaan korvaamaan vielä voimassa oleva eurooppalainen standardi SFS-EN :1992. Standardiehdotuksen odotetaan tulevan lopulliseen äänestykseen vielä syksyn aikana ja se julkaistaneen vuoden 2011 alkupuolella. Alustavina työkohteina on suunnitteilla myös standardisarjan ISO 6892 osat 3 ja 4 koskien vetokokeita matalissa lämpötiloissa sekä nestemäisessä heliumissa. Lisätietoja: Mika Vartiainen SFS 1200-sarjan betoniterästen teknisten luokkien käyttäminen eurokoodimitoituksessa Eurokoodin SFS-EN kansalliseen liitteeseen on sen revisioinnin yhteydessä tulossa taulukko, jossa annetaan Suomessa voimassa olevien standardien mukaisten betoniterästen käytettävyys standardin SFS-EN liitteen C sitkeyttä kuvaavissa luokissa. Tämä taulukko annetaan nyt etukäteen erillisenä tiedoksi, jotta teräsbetonirakenteita voidaan mitoittaa eurokoodeilla. SFS-EN kansalliseen liitteeseen tuleva taulukko: Taulukko X. Suomessa voimassa olevien standardien mukaisten betoniterästen käytettävyys standardin SFS-EN liitteen C sitkeyttä kuvaavissa luokissa. Tämä tiedote löytyy eurokoodien Help Deskistä osoitteesta Lisätietoja: Hanna Järvenpää Teräs Luokka SFS 1215 A500 HW B SFS 1216 A700HW A SFS 1257 B500K A SFS 1259 B600KX A SFS 1268 B500B B SFS 1269 B500C1 C

3 Toleranssit tutuiksi Mittatekniikan keskus (MIKES) järjesti Geometristen toleranssien teemapäivän. Sitä oli saapunut kuuntelemaan reilun 30 henkilön joukko yrityksistä ja koulutuslaitoksista. Teemapäivän tarkoituksena oli esitellä ISOn teknisen komitean ISO/TC 213 kehittämää GPS-järjestelmää, jota nykyään hyödynnetään suomalaisessa teollisuudessa vain joiltakin osin. MIKESillä alkoi vuonna 2009 SFS:n tukemana projekti "Standardien hyödyntäminen teollisuuden mittauksissa". Projektiin kuului teollisuuden parissa tehty kartoitus ja selvitys GPS-standardien käyttämisestä. Kartoituksessa selvisi, että käyttäjäkunta kokee GPS-standardien suuren määrän ja vaikeaselkoisuuden ongelmalliseksi. Yllättävä tulos oli, että standardeihin vedotaan ongelmatilanteissa, vaikka muutoin niistä ei juuri piitattaisi. Standardit voivat olla siis sopimuksellinen työkalu. MIKESin projektin tavoitteena oli myös koulutuspaketti, johon geometristen toleranssien teemapäivä osaltaan kuului. Projektin tuloksena julkaistiin lisäksi suomennettu painos GPS-taskukirjasta. Seminaarissa kuultiin mielenkiintoisia esityksiä mm. mittausepävarmuudesta, muoto- ja sijaintitoleransseista, GPS:n tehokkaasta hyödyntämisestä sekä menorajan periaatteesta. Metsta ry:n Jukka-Pekka Rapinoja luennoi GPS-standardisointijärjestelmästä. Seminaaripäivän esityksissä todettiin, että toleranssimerkintöjä hallitaan heikosti niin tuotesuunnittelussa, valmistuksessa kuin mittauksissakin. Tulkinnanvaraisuuksista ja harkitsemattomasta soveltamisesta koituu yrityksille kustannuksia. Osasyynä lienee, että toleranssien opetus "vanhana asiana" on puristettu minimiin teknisissä oppilaitoksissa. Päivän päätteeksi todettiinkin, että tiedon siirto nimenomaan opettajakunnalle on äärimmäisen tärkeää, sillä vain tällä tavoin voidaan vaikuttaa tulevaisuuden ammattilaisten tieto- ja osaamistasoon kokonaisvaltaisesti. Seminaaripäivä sai osallistujilta hyvää palautetta ja tämänkaltaista standardeihin liittyvää teemapäivää pidettiin tervetulleena ja tarpeellisena lisänä koulutustarjontaan. GPS-standardisoinnista Suomessa vastaa Metalliteollisuuden standardisointiyhdistys ry (MetSta ry) MetStan GPS-komitea seuraa alan kansainvälistä standardisoimistyötä. GPS-komitean aihealueeseen kuuluvat myös tekniset piirustukset ja kiinnittimet. Lisätietoa MetStan kotisivuilta MIKES varmistaa kansainvälisesti hyväksytyt mittayksiköt ja pätevyyden arviointipalvelut elinkeinoelämän käyttöön. Se on metrologian tutkimuslaitos, jonka palveluja hyödynnetään laajasti teollisuudessa. Suomen metrologinen huippututkimus sekä tarkimmat mittaukset ja kalibroinnit tehdään MIKESin laboratorioissa. Seminaarin aineisto on saatavilla MIKESin sivuilta osoitteesta GPS-taskukirjaa voi tilata MIKESiltä 11 euron kappalehintaan. Lisätietoja: Jukka-Pekka Rapinoja

4 Tilajohtamisen (Facility Management) termit ja määritelmät standardi suomennettu Standardissa määritetään tilajohtamisessa käytettävät keskeisimmät termit ja niiden määritelmät. Termien lisäksi standardissa on liitteitä, joissa käsitellään tilajohtamisen mallia sekä tilajohtamisen soveltamisalaa yleensä. Liitteessä A esitetään tilajohtamisen mallin, joka kuvaa sitä, miten tilajohtaminen tukee organisaation ydintoimintoja. Se käsittelee tilapalveluiden tilaamiseen ja tuottamiseen liittyviä yhteyksiä sekä esittää tilajohtamiseen liittyvien yhteistyösuhteiden erilaiset tasot. Lisätietoja: Hanna Järvenpää

5 Hitsattavat kuumavalssatut harjatangot B500B ja B500C1 standardit (SFS 1268 ja SFS 1269) nyt suomi-englanti versiona Teknisten luokkien B500B (SFS 1268) ja B500C1 (SFS 1269) standardit ilmestyivät vuonna Nyt standardit on käännetty myös englannin kielelle ja standardit julkaistaan suomi-englanti versiona. Samassa yhteydessä on suomenkielisissä versiossa olleet toimitukselliset virheet korjattu. SFS 1268 Betoniteräkset. Hitsattava kuumavalssattu harjatanko B500B 2. painos, korvaa SFS 1268:2009, 25 sivua (suomi-englanti) Standardissa esitetään betonirakenteiden raudoituksena käytettävien standardin SFS-EN mukaisten hitsattavien kuumavalssattujen harjatankojen ja -kieppien B500B vaatimukset. Standardin mukaisten betoniterästen nimike on B500B, jossa B tarkoittaa betoniterästä, 500 on teräksen myötölujuuden ominaisarvoa kuvaava lukuarvo yksikköinä N/mm2 ja B tarkoittaa teräksen sitkeysluokkaa. Tapauskohtaisesti standardissa eritellään tangot ja oikaistut tuotteet. SFS 1269 Betoniteräkset. Hitsattava kuumavalssattu harjatanko B500C1 2. painos, korvaa SFS 1269:2009, 29 sivua (suomi-englanti) Standardissa esitetään betonirakenteiden raudoituksena käytettävien standardin EN mukaisten hitsattavien kuumavalssattujen harjatankojen ja -kieppien B500C1 vaatimukset. Standardin mukaisten betoniterästen nimike on B500C1, jossa B tarkoittaa betoniterästä, 500 on teräksen myötölujuuden ominaisarvoa kuvaava lukuarvo yksikköinä N/mm2 ja C tarkoittaa teräksen sitkeysluokkaa. Nimikkeen luku 1 yksilöi tätä teknistä luokkaa, jonka erityisominaisuuksia ovat muun muassa suuri sitkeys ja tartunta, varmennettu lujuus korkeissa lämpötiloissa sekä varmennettu silloitushitsattavuus. Tapauskohtaisesti standardissa eritellään tangot ja oikaistut tuotteet. Kansalliset standardit SFS 1268 ja SFS 1269 ovat rakenteeltaan kirjoitettu siten, että standardeissa esitetään teknisiltä luokilta vaadittavat ominaisuudet. Yleisten vaatimusten osalta viitataan standardiin SFS- EN SFS-EN Hitsattavat betoniteräkset. Yleiset vaatimukset 1. painos (2005), 111 sivua (suomi-englanti) Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään ominaisuuksien yleiset vaatimukset ja määritelmät betonirakenteiden raudoituksessa käytettäville hitsattaville betoniteräksille, jotka toimitetaan valmiina tuotteina seuraavissa tuotemuodoissa: tangot, kiepit ja kiepiltä oikaistut tuotteet tehdasmaisesti valmistetut hitsatut verkkolaatat ansasraudoitteet. Standardi SFS-EN ei määrittele teknisiä luokkia, vaan ne esitetään kansallisissa SFS 1200 sarjan standardeissa. Tutustu myös: SFS 1267 Betoniraudoitteet. Teräsbetonirakenteissa käytettävät raudoitteet Standardissa esitetään teräsbetonirakenteiden raudoittamiseen tarkoitettujen tehdasvalmisteisten raudoitteiden ominaisuuksia, tarkastusta ja testausta koskevat vaatimukset. Standardi ei koske jatkokäsittelemättömiä betoniteräsmateriaaleja, joista edellä mainitut raudoitteet valmistetaan eikä tehdasmaisesti valmistettuja hitsattuja verkkolaattoja ja ansasraudoitteita.

6 Standardien myynti: Suomen Standardisoimisliitto, SFS, puh , verkkokauppa: sähköposti: Tiedoksi: Seuraava standardi on lausuntokierroksella (LP ) SFS 1270 Betoniteräkset. Hitsattava raudoitusverkot ja ansasmaiset leikkausraudoitteet Lisätietoja: Hanna Järvenpää

7 Ajankohtaiset lausuntopyynnöt Olemme lähettäneet kansalliselle lausuntokierrokselle toimialueellemme kuuluvia ehdotuksia seuraavasti: Eurooppalaiset lausuntopyynnöt (hyväksyminen EN- tai EN ISO-standardiksi) Kansainväliset lausuntopyynnöt (hyväksyminen ISO-standardiksi) Kansalliset lausuntopyynnöt (hyväksyminen SFS-standardiksi). Tämän ajankohtaisten lausuntopyyntöjemme viiteluettelon tarkoituksena on tiedottaa virallisesti, julkisesti ja avoimesti kaikkia kansallisia sidosryhmiä, viranomaiset mukaan lukien, toimialueellamme valmisteilla olevista sellaisista SFS:n, CEN:n ja ISO:n standardeista, joiden teknistä sisältöä voi kommentoida tai joiden hyväksymiseen voi ottaa kantaa. Ehdotuksille järjestettävien kansallisten lausuntokierrosten tarkoituksena on muodostaa äänestyspäätös ja mahdollinen kommenttiyhteenveto, joka edustaa eri sidosryhmien näkemystä. Lausuntopyyntöihin liittyvien ehdotusten saatavuus ja tilaaminen Toimitamme lausuntopyyntöihin liittyviä ehdotuksia vain erikseen tilattaessa. Tilaukset voi lähettää osoitteeseen: (yksilöi LP-tunnus ja/tai ehdotuksen tunnus tarkasti): Lisätietoja ehdotusten tilaamisesta ja toimituskuluista on osoitteessa: MetSta-seurantaryhmien ja -komiteoiden jäsenet saavat automaattisesti ko. ryhmän vastuulle kuuluvien CEN- ja ISO-komiteoiden laatimat ehdotukset seurantaryhmien sisäisessä dokumenttijakelussa. Lisätietoja seurantaryhmistämme ja niihin liittymisestä on osoitteessa: Ohjeita lausuntojen antamiseksi Kysymme kaikkien ehdotusten osalta: 1. kantaanne ( hyväksymme tai emme hyväksy ) ehdotuksen hyväksymisestä lopulliseen äänestykseen tai sen julkaisemiseksi EN-, EN ISO-, ISO- ja/tai SFS-standardina 2. mahdollisia yksityiskohtaisia kommenttejanne ehdotuksen tekniseen sisältöön, sekä 3. hyväksyntäänne ja kommenttejanne ehdotuksen mahdolliseen suomenkieliseen otsikkoon. Lausuntopyyntöihin liittyvät yksityiskohtaiset kommentit pyydämme ehdotuksen mukaisella kielellä. Antaessanne edellä olevan kohdan 2. tarkoittamia yksityiskohtaisia kommentteja pyydämme käyttämään lausuntojen antamiseen tarkoitettua lomaketta, joka on ladattavissa osoitteesta: CEN:n ja ISO:n ehdotusten osalta mainitaan aina käsittelyvaihe, jossa ehdotus parhaillaan on: CENin/ISOn lausuntokierros (Enquiry): varsinainen lausuntovaihe, jossa on mahdollista esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja; tässä vaiheessa ei vielä äänestetä standardin hyväksymisestä, vaan otetaan kantaa siihen, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen CENin/ISOn äänestys (Formal Vote): lopullinen äänestys, jossa ehdotuksen tekniseen sisältöön ei enää voi puuttua, jos ehdotusta kannatetaan; ehdotusta vastustettaessa on aina annettava tekniset kommentit CENin UAP-äänestys: lopullinen äänestys, jossa tavallisesti tiedustellaan ISO-standardin hyväksymistä (sellaisenaan) EN-standardiksi; voidaan myös käyttää EN-standardin muutoksista äänestettäessä, jolloin kommentointi on myös mahdollista.

8 1 (5) Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tämä kohta sisältää luettelon kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyistä CENin ja ECISS:n ehdotuksista sekä CENin ja ISOn yhteisistä ehdotuksista. Kysymme näiden ehdotusten osalta hyväksyntää EN standardeiksi sekä CENin ja ISOn yhteisten ehdotusten osalta myös hyväksyntää ISO standardeiksi. Kaikki hyväksytyiksi tulleet EN-standardit on vahvistettava kansallisiksi SFS standardeiksi. Lausuntopyynnöt luetellaan komiteakohtaisesti. Luettelo sisältää lausuntopyyntöjä väliltä LP LP Lausuntopyyntöihin liittyvien ehdotusten tilaus: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry: (ks. tarkemmat tilausohjeet edelliseltä sivulta) CEN/SS M11 Powder metallurgy LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Hardmetals. Determination of calcium, copper, iron, potassium, magnesium, manganese, sodium, nickel and zinc in cobalt metal powders. Flame atomic absorption spectrometric method (ISO/FDIS 11876:2010) Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 121 Welding LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Welding. Basic weld joint details in steel. Part 3: Plating, buttering, lining of pressurized components Sivuja/Pages: 18 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Specification and qualification of welding procedures for metallic materials. Welding procedure specification. Part 6: Laser-arc hybrid welding (ISO/DIS :2010) Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Hitsausohjeet. Osa 6: Laser-kaarihybridihitsaus Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Welding. Laser-arc hybrid welding of steels, nickel and nickel alloys. Quality levels for imperfections (ISO/DIS 12932:2010) Hitsaus. Terästen, nikkelin ja nikkeliseosten laser-kaarihybridihitsaus. Hitsiluokat Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald

9 1 (5) CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Anodizing of aluminium and its alloys. Visual determination of image clarity of anodic oxidation coatings. Chart scale method (ISO/FDIS 10215:2010) Sivuja/Pages: 3 Korvaa standardin SFS-EN :2001 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP FprEN ISO 8993 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Anodizing of aluminium and its alloys. Rating system for the evaluation of pitting corrosion. Chart method (ISO/FDIS 8993:2010) Sivuja/Pages: 3 Korvaa standardin SFS-EN :2001 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP FprEN ISO 2376 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Anodizing of aluminium and its alloys. Determination of electric breakdown potential (ISO/FDIS 2376:2010) Sivuja/Pages: 3 Korvaa standardin SFS-EN :2001 Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 133 Copper and copper alloys LP FprEN Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Copper and copper alloys. Hot-dip tinned strip Kupari ja kupariseokset. Kuumatinatut nauhat Sivuja/Pages: 43 Korvaa standardin SFS-EN 13148:2001 Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 138 Non-destructive testing LP FprEN Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Non destructive testing acoustic emission. Equipment characterisation. Part 2: Verification of operating characteristic Rikkomaton aineenkoetus. Akustinen emissio. Laitteiden ominasuudet. Osa 2: Käytön todentaminen Sivuja/Pages: 32 Korvaa standardin SFS-EN :en Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald CEN/TC 143 Machine tools - Safety LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros

10 1 (5) Machine tools. Safety. Electro discharge machines (ISO/DIS 28881:2010) Sivuja/Pages: 3 Liittyy EU-direktiiveihin: 2006/42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 150 Industrial Trucks - Safety LP EN :1998/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Safety of industrial trucks. Electrical requirements. Part 1: General requirements for battery powered trucks Sivuja/Pages: 10 Liittyy EU-direktiiveihin: 2006/42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 98/37/EC Machinery Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN :1998/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Safety of industrial trucks. Electrical requirements. Part 2: General requirements of internal combustion engine powered trucks Sivuja/Pages: 9 Liittyy EU-direktiiveihin: 2006/42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 98/37/EC Machinery Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP EN :1998/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Safety of industrial trucks. Electrical requirements. Part 3: Specific requirements for the electric power transmission systems of internal combustion engine powered trucks Sivuja/Pages: 9 Liittyy EU-direktiiveihin: 2006/42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 98/37/EC Machinery Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 198 Printing and paper machinery - Safety LP EN :2004/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Safety of machinery. Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines. Part 1: Common requirements Sivuja/Pages: 23 Liittyy EU-direktiiveihin: 2006/42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 94/9/EC Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX) 98/37/EC Machinery Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja

11 1 (5) CEN/TC 232 Compressors, vacuum pumps and their systems LP FprEN Compressors and vacuum pumps. Safety requirements. Part 1: Air compressors Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Kompressorit ja tyhjöpumput. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Kompressorit Sivuja/Pages: 39 Liittyy EU-direktiiveihin: 2006/42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 98/37/EC Machinery Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 290 Dimensional and geometrical product specification and verification LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Geometrical product specifications (GPS). Characteristics and conditions. Definitions (ISO/FDIS 25378:2010) Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 310 Advanced automation technologies and their applications LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Robots and robotic devices. Safety requirements. Part 2: Industrial robot system and integration (ISO/FDIS :2010) Teollisuusrobotit. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Robottisolu- ja linja Sivuja/Pages: 3 Liittyy EU-direktiiveihin: 2006/42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 352 Nanotechnologies LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Nanotechnologies. Endotoxin test on nanomaterial samples for in vitro systems. Limulus amebocyte lysate (LAL) test (ISO/FDIS 29701:2010) Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ECISS/TC 109 Coated and uncoated flat products to be used for cold forming LP FprEN Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Continuously organic coated (coil coated) steel flat products. Technical delivery conditions

12 1 (5) Orgaanisilla aineilla pinnoitetut (muovipinnoitetut) ohutlevyteräkset. Tekniset toimitusehdot Sivuja/Pages: 35 Korvaa standardin SFS-EN :2004,SFS-EN :2006,SFS-EN :2003 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ECISS/TC 110 Steel tubes, and iron and steel fittings LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Metallic tube connections for fluid power and general use. Test methods for hydraulic fluid power connections (ISO/FDIS 19879:2010) Sivuja/Pages: 3 Korvaa standardin SFS-EN ISO 19879:2005 Kansallinen lausuntoaika päättyy:

13 1 (3) Kansainväliset lausuntopyynnöt Tämä kohta sisältää luettelon kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyistä ISOn ehdotuksista. Kysymme näiden ehdotusten osalta hyväksyntää ISO-standardeiksi. Lausuntopyynnöt luetellaan komiteakohtaisesti. Luettelo sisältää lausuntopyyntöjä väliltä LP LP Lausuntopyyntöihin liittyvien ehdotusten tilaus: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry: (ks. tarkemmat tilausohjeet lausuntopyyntöjen pääsivulta). ISO/TC 184/SC 1 Physical device control LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Industrial automation systems and integration -- Physical device control -- Dimensional Measuring Interface Standard (DMIS) Sivuja/Pages: 705 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 184/SC 4 Industrial data LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 239: Application protocol: Product life cycle support Sivuja/Pages: 800 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 184/SC 5 Architecture, communications and integration frameworks LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Industrial automation systems and integration -- Manufacturing software capability profiling for interoperability -- Part 6: Interface services and protocols for matching profiles based on multiple capability class structures Sivuja/Pages: 74 Kansallinen lausuntoaika päättyy:

14 1 (3) ISO/TC 188 Small craft LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Small craft -- Stability and buoyancy assessment and categorization -- Part 1: Non-sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m Veneet. Vakavuuden ja kelluvuuden arviointi ja luokittelu. Osa 1: Runkopituudeltaan 6 m tai suuremmat ei-purjeilla kulkevat veneet Sivuja/Pages: 66 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 229 Nanotechnologies LP ISO/FDIS Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Nanotechnologies -- Endotoxin test on nanomaterial samples for in vitro systems -- Limulus amebocyte lysate (LAL) test Sivuja/Pages: 20 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 29/SC 8 Tools for pressing and moulding LP ISO/FDIS 8695 Tools for pressing -- Punches -- Nomenclature and terminology Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Sivuja/Pages: 10 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 4 Rolling bearings LP ISO/FDIS 8443 Rolling bearings -- Radial ball bearings with flanged outer ring -- Flange dimensions Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Sivuja/Pages: 5 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP ISO/FDIS 113 Rolling bearings -- Plummer block housings -- Boundary dimensions Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Sivuja/Pages: 7 Kansallinen lausuntoaika päättyy:

15 1 (3) ISO/TC 85/SC 2 Radiation protection LP ISO/FDIS 8769 Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Reference sources -- Calibration of surface contamination monitors -- Alpha-, beta- and photon emitters Sivuja/Pages: 12 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 96/SC 3 Selection of wire ropes LP ISO/FDIS Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Cranes -- Wire ropes -- Care and maintenance, inspection and discard Nosturit. Teräsköydet. Ohjeet hoitamiseen ja kunnossapitoon, tarkastamiseen ja hylkäämiseen Sivuja/Pages: 53 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja

16 1 (1) Kansalliset lausuntopyynnöt Tämä kohta sisältää luettelon kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyistä laatimistamme SFS-standardiehdotuksista sekä sellaisista ISOn ehdotuksista, joille kysymme hyväksyntää kansallisiksi SFS-ISO -standardeiksi (sekä myös hyväksyntää ISO-standardeiksi, jos kyseessä on DIS- tai FDIS-versio). Lausuntopyynnöt luetellaan LP-tunnusnumeron mukaisessa järjestyksessä Luettelo sisältää lausuntopyyntöjä väliltä LP LP Lausuntopyyntöihin liittyvien ehdotusten tilaus: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry: (ks. tarkemmat tilausohjeet edellä). LP Ehd. MetSta Betoniteräkset. Hitsatut raudoitusverkot ja ansasmaiset leikkausraudoitteet Reinforcing steels. Welded fabric and lattice girders Sivuja/Pages: 14 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Korvaa standardin Asiantuntija: Hanna Järvenpää

17 Ajankohtaiset standardit Toimialueellamme on valmistunut uusia standardisoinnin julkaisuja seuraavasti: Uudet SFS-EN- ja SFS EN ISO-standardit Uudet SFS- ja SFS-ISO -standardit ja muut julkaisut Uudet EN- ja EN ISO-standardit EU:n säädöksiin liittyvät standardit Merkittävä osa eurooppalaisista standardeista ja ne Suomessa voimaansaattavista SFS-standardeista liittyy tavalla tai toisella EU:n säädöksiin ja siten myös kansallisiin voimassa oleviin säädöksiin tavallisesti uusia tuotteita koskeviin CE-merkintää edellyttäviin teknisiin tuotemääräyksiin. Uusien SFS- ja EN-standardien viiteluetteloissa pyritäänkin erikseen mainitsemaan, mihin EU:n säädöksiin kukin standardi mahdollisesti liittyy. Haluamme kuitenkin painottaa, että ilmoittamamme tieto ei tältä osin aina ole täydellistä ja se perustuu kokonaan SFSin meille toimittamaan viitetietoon. EU:n säädöksiin liittyvillä valmiilla standardeilla voi olla useita erilaisia tuotesäädöksissä määriteltäviä erityisstatuksia, joita tai joiden voimaantuloaikoja viiteluettelossa ei kuitenkaan voida yksilöidä. Lisäksi yksittäisen standardin status (esim. EU:n tuotedirektiivien tarkoittamana yhdenmukaistettuna standardina) tavallisesti aina tulee voimaan useita kuukausia standardin julkaisemisen jälkeen ja statuksen voimaantuloon voi liittyä siirtymäkausia standardin uuden ja kumotun painoksen suhteen. Kunkin standardin osalta voi kyseisen standardin senhetkisen ja tosiasiallisen liittymisen EU:n säädöksiin tarkistaa seuraavasti: 1. tarkista tarvittaessa, mihin säädöksiin itse standardissa viitataan (tavallisesti standardin liite Z, mutta standardissa oleva mikään viite tai tieto ei vielä kuitenkaan takaa mitään), sekä 2. tarkista erityisesti, onko kyseinen standardi mainittu kyseiseen säädökseen liittyvien standardien virallisessa viiteluettelossa, jota kansallinen viranomainen tai EU:n komissio pitää ajan tasalla. Kohdan 1. voi tarkistuksessa myös sivuuttaa, koska kohdan 2. mukainen tieto vahvistaa tosiasiallisen suhteen. EU:n tuotedirektiiveihin liittyvien yhdenmukaistettujen standardien ajan tasalla olevat luettelot ovat EU:n komission verkkosivuilla osoitteessa: Standardien ja SFS-käsikirjojen myynti ja tilaaminen MetSta ry ei myy eikä välitä valmiita standardeja eikä SFS-käsikirjoja. Kaikkia lueteltavia SFS- ja ISO-standardeja sekä SFS-käsikirjoja myy ainoastaan Suomen Standardisoimisliitto, SFS. Lisätietoja julkaisujen tilaamisesta: SFS-Standardisoinnin asiakaspalvelu, puh. (09) , faksi (09) SFS:n verkkosivut: SFS:n verkkokauppa: SFS-luettelo:

18 1 (3) Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit tai muut julkaisut. Ilmoitettava hinta on painetun standardin tai SFS:n verkkokaupasta ladattavissa olevan sähköisen standardin (ei verkkokäyttöoikeutta) hinta (ilman alv:ia). Tietoja standardiuutuuksista on myös SFS:n verkkosivuilla osoitteessa: SFS-julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Luettelo sisältää SFS-julkaisuja, joiden ilmestymispäivä on CEN/TC 114 Safety of machinery SFS-EN ISO A1 EN ISO 11161:2007/A1:2010 Koneturvallisuus. Valmistusjärjestelmien koneyhdistelmät. Perusvaatimukset Safety of machinery. Integrated manufacturing systems. Basic requirements. Amendment 1 (ISO 11161:2007/Amd 1:2010) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 71,85 Sivuja: 81 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Liittyy EU:n direktiiveihin: 2006/42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 98/37/EC Machinery Korvaa: SFS-EN ISO 11161:en:2007 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 121 Welding SFS-EN EN :2010 Hitsaus. Hitsausliitosten liitosmuodot teräksille. Osa1: Paineenalaiset osat Welding. Basic welded joint details in steel. Part 1: Pressurized components Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 77,50 Sivuja: 129 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Korvaa: SFS-EN :1999 SFS-EN /A1:en:2004 Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald CEN/TC 122 Ergonomics SFS-EN ISO EN ISO 15743:2008 Lämpöolojen ergonomia. Kylmät työpaikat. Riskin arviointi ja hallinta Ergonomics of the thermal environment. Cold workplaces. Risk assessment and management (ISO 15743:2008) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 66,50 Sivuja: 63 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja

19 CEN/TC 184 Advanced technical ceramics SFS-EN :en EN :2010 Advanced technical ceramics. Methods of test for ceramic coatings. Part 12: Reciprocating wear test Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 45,30 Sivuja: 30 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: (3) SFS-EN :en EN :2010 Advanced technical ceramics. Methods of test for ceramic coatings. Part 13: Determination of wear rate by the pin-on-disk method Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 38,90 Sivuja: 24 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: CEN/TC 231 Mechanical vibration and shock SFS-EN A1 EN 14253:2003+A1:2007 Mekaaninen värähtely. Koko kehoon kohdistuvan terveyteen liittyvän tärinäaltistuksen mittaus ja arviointi työpaikalla. Käytännön ohjeita Mechanical vibration. Measurement and calculation of occupational exposure to whole-body vibration with reference to health. Practical guidance Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 55,00 Sivuja: 47 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Korvaa: SFS-EN 14253:2004 SFS-EN 14253:en:2004 Asiantuntija: Hanna Järvenpää CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings SFS-EN 15771:en EN 15771:2010 Vitreous and porcelain enamels. Determination of surface scratch hardness according to the Mohs scale Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 16,30 Sivuja: 6 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: CEN/TC 322 Equipments for making and shaping of metals - Safety requirements SFS-EN A1:en EN 13675:2004+A1:2010 Koneturvallisuus. Putkien muovaus- ja valssauskoneiden sekä viimeistelylinjojen turvallisuusvaatimukset Safety of machinery. Safety requirements for tube forming and rolling mills and their finishing line equipment Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 60,70 Sivuja: 53 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Liittyy EU:n direktiiveihin: 2006/42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 98/37/EC Machinery Korvaa: SFS-EN 13675:en:2004 SFS-EN A1:en EN 14656:2006+A1:2010 Koneturvallisuus. Teräksen ja ei-rautametallien pursotuslaitteiden turvallisuusvaatimukset

20 3 (3) Safety of machinery. Safety requirements for extrusion presses for steel and non-ferrous metals Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 55,00 Sivuja: 50 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Liittyy EU:n direktiiveihin: 2006/42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 98/37/EC Machinery Korvaa: SFS-EN 14656:en:2006 SFS-EN A1:en EN 14673:2006+A1:2010 Koneturvallisuus. Teräksen ja ei-rautametallien hydraulisten takomakoneiden turvallisuusvaatimukset Safety of machinery. Safety requirements for hydraulically powered open die hot forging presses for the forging of steel and non-ferrous metals Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 55,00 Sivuja: 48 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Liittyy EU:n direktiiveihin: 2006/42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 98/37/EC Machinery Korvaa: SFS-EN 14673:en:2006 SFS-EN A1:en EN 14681:2006+A1:2010 Koneturvallisuus. Valokaariuunissa valmistettavan teräksen valmistuksessa käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuusvaatimukset Safety of machinery. Safety requirements for machinery and equipment for production of steel by electric arc furnaces Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 49,80 Sivuja: 40 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Liittyy EU:n direktiiveihin: 2006/42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 98/37/EC Machinery Korvaa: SFS-EN 14681:en:2006 CEN/TC 348 Facility Management SFS-EN EN :2006 Tilajohtaminen. Termit ja määritelmät Facility Management. Part 1: Terms and definitions Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 40,50 Sivuja: 27 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Asiantuntija: Hanna Järvenpää ECISS/TC 101 Test methods for steel (other than chemical analysis) SFS-EN ISO EN ISO :2009 Metallien vetokoe. Osa 1: Vetokoe huoneenlämpötilassa Metallic materials. Tensile testing. Part 1: Method of test at room temperature (ISO :2009) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 77,50 Sivuja: 124 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Korvaa: SFS-EN :2002 SFS-EN :en:2002

21 1 (1) Uudet SFS- ja SFS-ISO -standardit ja muut julkaisut SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS- ja SFS-ISO -standardit tai muut julkaisut. Ilmoitettava hinta on painetun standardin tai SFS:n verkkokaupasta ladattavissa olevan sähköisen standardin (ei verkkokäyttöoikeutta) hinta (ilman alv:ia). Tietoja standardiuutuuksista on myös SFS:n verkkosivuilla osoitteessa: SFS-julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Luettelo sisältää SFS-julkaisuja, joiden ilmestymispäivä on SFS 1268:2010 Betoniteräkset. Hitsattava kuumavalssattu harjatanko B500B Reinforced steels. Weldable hot rolled ribbed steel bar B500B Julkaisukieli: fi/en Hinta: 40,50 Sivuja: 25 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Korvaa: SFS 1268:2009 Asiantuntija: Hanna Järvenpää SFS 1269:2010 Betoniteräkset. Hitsattava kuumavalssattu harjatanko B500C1 Reinforcing steels. Weldble hot rolled ribbed steel bar B500C1 Julkaisukieli: fi/en Hinta: 45,30 Sivuja: 29 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Korvaa: SFS 1269:2009 Asiantuntija: Hanna Järvenpää SFS-ISO 68-1:2010 ISO 68-1:1998 Metrinen ISO-kierre yleiskäyttöön. Perusprofiili. Osa 1: Metrinen ruuvikierre ISO general purpose screw threads -- Basic profile -- Part 1: Metric screw threads Julkaisukieli: fi/en Hinta: 22,30 Sivuja: 9 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Korvaa: SFS 4495:1980 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja SFS-ISO 261:2010 ISO 261:1998 Metrinen ISO-kierre yleiskäyttöön. Yleiskatsaus ISO general purpose metric screw threads -- General plan Julkaisukieli: fi/en Hinta: 28,20 Sivuja: 14 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Korvaa: SFS 4496:1980 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja

22 1 (6) Uudet EN- ja EN ISO -standardit ja muut CENin julkaisut CEN on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat EN- ja EN ISO -standardit ja muut julkaisut. Julkaisut luetellaan komiteakohtaisesti. Kaikki EN-standardit vahvistetaan SFS-standardeiksi. Osa julkaisuista käännetään suomeksi. Lisätietoja kaikkien toimialojen uusimmista CENin julkaisuista on SFS:n verkkosivuilla osoitteessa: SFS-julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Luettelo sisältää CEN-julkaisut, joiden ilmestymispäivä on CEN/SS F01 Technical drawings EN ISO 26909:2010 Jouset. Sanasto Springs. Vocabulary (ISO 26909:2009) CENin julkaisupäivä CEN/SS M11 Powder metallurgy EN ISO 2739:2010 Sintratut metalliholkit. Säteen suuntaisen murskauslujuuden määrittäminen Sintered metal bushes. Determination of radial crushing strength (ISO 2739:2006) CENin julkaisupäivä EN ISO 3369:2010 Impermeable sintered metal materials and hardmetals. Determination of density (ISO 3369:2006) CENin julkaisupäivä EN ISO :2010 Kovametallit. Rockwellin kovuuskoe (asteikko A). Osa 1: Menetelmä Hardmetals. Rockwell hardness test (scale A). Part 1: Test method (ISO :1982) CENin julkaisupäivä EN ISO :2010 Metallic powders. Determination of apparent density. Part 1: Funnel method (ISO :2008) CENin julkaisupäivä EN ISO :2010 Hardmetals. Metallographic determination of microstructure. Part 1: Photomicrographs and description (ISO :2008) CENin julkaisupäivä

23 EN ISO : (6) Hardmetals. Metallographic determination of microstructure. Part 2: Measurement of WC grain size (ISO :2008) CENin julkaisupäivä EN ISO 7625:2010 Sintered metal materials, excluding hardmetals. Preparation of samples for chemical analysis for determination of carbon content (ISO 7625:2006) CENin julkaisupäivä CEN/TC 10 Lifts, escalators and moving walks EN 81-31:2010 Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Tavarahissit. Osa 31: Luoksepäästävät tavarahissit Safety rules for the construction and installation of lifts. Lifts for the transport of goods only. Part 31: Accessible goods only lifts CENin julkaisupäivä CEN/TC 114 Safety of machinery EN ISO 13855:2010 Koneturvallisuus. Suojausteknisten laitteiden sijoitus ottaen huomioon kehon osien lähestymisnopeudet Safety of machinery. Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body (ISO 13855:2010) CENin julkaisupäivä Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 126 Acoustic properties of building elements and of buildings EN ISO 10052:2004/A1:2010 Akustiikka. Ilmaääneneristyksen, askelääneneristyksen sekä talotekniikan laitemelun kenttämittaukset. Kartoitusmenetelmä. MUUTOS 1 Acoustics. Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound. Survey method. Amendment 1 (ISO 10052:2004/Amd 1:2010) CENin julkaisupäivä Asiantuntija: Hanna Järvenpää CEN/TC 143 Machine tools - Safety EN ISO 23125:2010 Metallintyöstökoneet. Turvallisuus. Sorvit Machine tools. Safety. Turning machines (ISO 23125:2010) CENin julkaisupäivä EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010 Machine tools. Safety. Stationary grinding machines CENin julkaisupäivä

24 CEN/TC 147 Cranes - Safety EN :2003+A1: (6) Cranes. Equipment. Part 1: Electrotechnical equipment CENin julkaisupäivä EN :2010 Nosturit. Henkilönostolaitteet. Osa 1: Henkilönostokorit Cranes. Equipment for the lifting of persons. Part 1: Suspended baskets CENin julkaisupäivä Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safety EN :2003+A1:2009/AC:2010 Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass. Safety requirements. Part 3: Cutting machines CENin julkaisupäivä Asiantuntija: Hanna Järvenpää CEN/TC 153 Machinery intended for use with foodstuffs and feed EN 1678:1998+A1:2010 Food processing machinery. Vegetable cutting machines. Safety and hygiene requirements CENin julkaisupäivä EN 12267:2003+A1:2010 Food processing machinery. Circular saw machines. Safety and hygiene requirements CENin julkaisupäivä EN 12268:2003+A1:2010 Food processing machinery. Band saw machines. Safety and hygiene requirements CENin julkaisupäivä EN 12852:2001+A1:2010 Food processing machinery. Food processors and blenders. Safety and hygiene requirements CENin julkaisupäivä EN 12853:2001+A1:2010 Food processing machinery. Hand-held blenders and whisks. Safety and hygiene requirements CENin julkaisupäivä EN 13208:2003+A1:2010 Food processing machinery. Vegetable peelers. Safety and hygiene requirements CENin julkaisupäivä

25 CEN/TC 156 Ventilation for buildings 4 (6) EN 15727:2010 Ventilation for buildings. Ducts and ductwork components, leakage classification and testing CENin julkaisupäivä Asiantuntija: Jorma Railio CEN/TC 168 Chains, ropes, webbing, slings and accessories - Safety EN ISO 3266:2010 Nostosilmukkaruuvit yleisiin nostotarkoituksiin. Luokka 4 Forged steel eyebolts grade 4 for general lifting purposes (ISO 3266:2010) CENin julkaisupäivä Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 186 Industrial thermoprocessing - Safety EN 746-2:2010 Teolliset lämpökäsittelylaitteet. Osa 2: Poltto- ja polttoainejärjestelmien turvallisuusvaatimukset Industrial thermoprocessing equipment. Safety requirements for combustion and fuel handling systems CENin julkaisupäivä CEN/TC 201 Leather and imitation leather goods and footwear manufacturing machinery - Safety EN 13457:2004+A1:2010 Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines. Splitting, skiving, cutting, cementing and cement drying machines. Safety requirements CENin julkaisupäivä CEN/TC 202 Foundry machinery EN 710:1997+A1:2010 Koneturvallisuus. Valimoiden kaavaus- ja keernanvalmistuskoneiden ja -laitosten ja niihin liittyvien laitteiden turvallisuusvaatimukset Safety of machinery. Safety requirements for foundry moulding and coremaking machinery and plant and associated equipment CENin julkaisupäivä

26 CEN/TC 211 Acoustics EN ISO 11201:2010 Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Päästöäänenpainetasojen mittaaminen työskentelypaikalla ja muissa nimetyissä paikoissa olennaisesti puolivapaassa kentässä ilman merkityksellisiä ympäristökorjauksia Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections (ISO 11201:2010) CENin julkaisupäivä EN ISO 11202:2010 Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Päästöäänenpainetasojen mittaaminen työskentelypaikalla ja muissa nimetyissä paikoissa soveltaen likimääräisiä ympäristökorjauksia Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections (ISO 11202:2010) CENin julkaisupäivä EN ISO 11204:2010 Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Päästöäänenpainetasojen mittaaminen työskentelypaikalla ja muissa nimetyissä paikoissa soveltaen tarkkoja ympäristökorjauksia Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections (ISO 11204:2010) CENin julkaisupäivä Asiantuntija: Hanna Järvenpää 5 (6) CEN/TC 267 Industrial piping and pipelines EN :2002/A4:2010 Metalliset teollisuusputkistot - Osa 3: Suunnittelu ja laskenta/a4.yksinkertaistettu putken jännitysanalyysi Metallic industrial piping. Part 3: Design and calculation CENin julkaisupäivä Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald CEN/TC 271 Surface treatment equipment - Safety EN 12753:2005+A1:2010 Pintakäsittelylaitosten kaasupäästöjen termiset puhdistuslaitteet. Turvallisuusvaatimukset Thermal cleaning systems for exhaust gas from surface treatment equipment. Safety requirements CENin julkaisupäivä EN :2005+A1:2010 Teollisuustuotteiden pinnan nesteiden tai höyryjen avulla tehtävään puhdistukseen ja esikäsittelyyn tarkoitetut koneet. Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items using liquids or vapours. Part 1: Common safety requirements CENin julkaisupäivä

27 6 (6) CEN/TC 290 Dimensional and geometrical product specification and verification CEN ISO/TS :2010 Geometrical product specifications (GPS). Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment. Part 4: Background on functional limits and specification limits in decision rules (ISO/TS :2010) CENin julkaisupäivä Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 305 Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection EN ISO 16852:2010 Liekinpysäyttimet. Toimintavaatimukset, testausmenetelmät ja käyttörajoitukset Flame arresters. Performance requirements, test methods and limits for use (ISO 16852:2008, including Cor 1:2008 and Cor 2:2009) CENin julkaisupäivä Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 69 Industrial valves EN 1984:2010 Teollisuusventtiilit. Teräksiset kiilaluistiventtiilit Industrial valves. Steel gate valves CENin julkaisupäivä EN 12288:2010 Teollisuusventtiilit. Kupariseoksiset kiilaluistiventtiilit Industrial valves. Copper alloy gate valves CENin julkaisupäivä EN 13709:2010 Teollisuusventtiilit. Teräksiset istukka- ja istukkasulku- ja yksisuuntaventtiilit Industrial valves. Steel globe and globe stop and check valves CENin julkaisupäivä EN 13789:2010 Teollisuusventtiilit. Valurautaiset istukkaventtiilit Industrial valves. Cast iron globe valves CENin julkaisupäivä Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald

28 Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Eteläranta 10, Helsinki puh (09) (vaihde) MetSta-kotisivu: MetSta-tiedotus ja maksuton liittyminen jakelulistalle: MetSta-tiedotuksen lataus mobiililaitteisiin: MetSta-komiteaportaali: MetSta-tiedotuksen toimittaja: Tiia Ryhänen Asiantuntijoidemme yhteystiedot Hanna Järvenpää, TkT puh (09) , gsm Tiia Ryhänen, datanomi puh (09) Arto Kivirinta, ins. puh (09) gsm Carl-Gustaf Lindewald, ins., EWE puh (09) , gsm Jukka-Pekka Rapinoja, DI puh (09) gsm Mika Vartiainen, DI puh (09) gsm Jorma Railio, DI Teknologiateollisuus ry puh (09) , gsm Teräs- ja alumiinieurokoodit ja -rakenteet Betoni- ja jänneteräkset Rakennusaineteollisuuden koneet, Rakennus- ja kaivos- ja tienhoitokoneet Akustiikka ja värähtely, Kunnossapito, kiinteistöjohtaminen ja konsulttipalvelut Toimitusketjun turvallisuus Metalliletkut, asennusosat ja liikuntasaumat Talotekniikka/Vesijärjestelmät, Viemäröintitekniikka Yksikön assistentti Elintarvikekoneet, Hissit, Henkilönostimet, Laivanrakennus, Veneet, Puuntyöstökoneet, Metallintyöstökoneet, Dieselmoottorit, Tekstiili- ja pesulakoneet Hitsaus, Painelaitteet, Rikkomaton aineenkoetus Koneturvallisuuden perusstandardit, Ergonomia, Kuljettimet, Nostoapuvälineet, Nosturit, Paperi- ja painokoneet, Käsikoneet, Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet, Hydrauliikka ja pneumatiikka, Jäähdytyslaitteet, Pumput, kompressorit ja sentrifugit, Toleranssit ja pinnankarheus Teräkset, Alumiini, Kupari, Valuraudat ja teräkset, Valimotekniikka, Korroosionestotekniikka, Pintakäsittelytekniikka, Nanoteknologia, Pintakäsittelylaitteet Talotekniikka/Ilma, lämpö Rakennusten energiatehokkuus henkilökohtainen sähköposti: postituslistalle liittyminen ja osoitteen muutokset: Standards for the future.

Kuvaus MEISTÄ.... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013

Kuvaus MEISTÄ.... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013 Kuvaus MEISTÄ... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013 Mikä on METSTA Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry on yleishyödyllinen standardisointiin keskittynyt yhdistys.

Lisätiedot

Nro 2/2011 3. helmikuuta 2011

Nro 2/2011 3. helmikuuta 2011 Nro 2/2011 3. helmikuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Pyydä lausuntokierroksen standardiehdotukset kommentoitavaksi! Koneturvallisuuden

Lisätiedot

Nro 4/ huhtikuuta 2010

Nro 4/ huhtikuuta 2010 Nro 4/2010 29.huhtikuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Osapuolien vastuut ja sopimuskäytännöt konetoimituksissa ja koneiden modernisoinnissa

Lisätiedot

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Tulostettu 2013-05-08 1 (11) Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Vastuutoimialayhteisö: METSTA SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit

Lisätiedot

Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry tiedotus Nro 5/2012 4.toukokuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 6.ja 7. kesäkuuta 2012 Tampereella,

Lisätiedot

Nro 11/ marraskuuta 2009

Nro 11/ marraskuuta 2009 Nro 11/2009 26.marraskuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Uuden konedirektiivin soveltaminen lähestyy Talouden taantuma ja myymättä

Lisätiedot

Nro 2/2012 27.tammikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012083... LP 2012125) Ajankohtaiset standardit

Nro 2/2012 27.tammikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012083... LP 2012125) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 2/2012 27.tammikuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 2012 METSTAn logo uudistui katso miltä

Lisätiedot

Nro 9/ lokakuuta 2008

Nro 9/ lokakuuta 2008 Nro 9/2008 30.lokakuuta 2008 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Standardisoinnin vuositapahtuma Forum 2008 pidettiin 22.10.2008 Koneturvallisuuden

Lisätiedot

Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010

Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010 Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Sinnikkyys palkitaan; silta- ja pukkinosturistandardi valmistumassa lähes

Lisätiedot

Nro 10/ marraskuuta 2010

Nro 10/ marraskuuta 2010 Nro 10/2010 1.marraskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2010425... LP 2010498) Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Kansainväliset

Lisätiedot

Nro 11/ marraskuuta 2010

Nro 11/ marraskuuta 2010 Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Sinnikkyys palkitaan; silta- ja pukkinosturistandardi valmistumassa lähes

Lisätiedot

Nro 4/2011 7.huhtikuuta 2011

Nro 4/2011 7.huhtikuuta 2011 Nro 4/2011 7.huhtikuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Rakennusten energiatehokkuus uutta myös standardisointiin Turvallisen tekniikan

Lisätiedot

Nro 9/ syyskuuta 2010

Nro 9/ syyskuuta 2010 Nro 9/2010 30.syyskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Vielä mahtuu mukaan Esteettömyys-käsikirjan julkistustilaisuuteen Ajankohtaiset

Lisätiedot

Nro 2/ helmikuuta 2010

Nro 2/ helmikuuta 2010 Nro 2/2010 25.helmikuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetSta hakee standardisoinnin asiantuntijaa Kylmäalan tärkeitä standardeja

Lisätiedot

Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011

Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011 Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Standardi energianhallintajärjestelmistä Kansainvälinen outsourcing-standardisointi

Lisätiedot

Nro 6/ kesäkuuta 2010

Nro 6/ kesäkuuta 2010 Nro 6/2010 24.kesäkuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari Tampereella jo kymmenettä kertaa Kuumasinkittyjä

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(11) pren ISO 15223-1 rev Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements Kansainvälinen valmisteluvaihe: 90/385/EEC,

Lisätiedot

Nro 10/ lokakuuta 2009

Nro 10/ lokakuuta 2009 Nro 10/2009 29.lokakuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Rakennusten energiatehokkuusstandardit valmiit, soveltuvuus suomeen selvitetään

Lisätiedot

Nro 3/ maaliskuuta 2009

Nro 3/ maaliskuuta 2009 Nro 3/2009 31.maaliskuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaarin ohjelma julki Pinnoitettujen teräsohutlevyjen

Lisätiedot

Nro 10/ lokakuuta 2011

Nro 10/ lokakuuta 2011 Nro 10/2011 13.lokakuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetSta ry:een uusi asiantuntija DI Lauri Elers Hitsien tarkastusta käsittelevistä

Lisätiedot

Nro 1/ helmikuuta 2010

Nro 1/ helmikuuta 2010 Nro 1/2010 5.helmikuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2010001... LP 2010059) Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Kansainväliset

Lisätiedot

Nro 1/ tammikuuta 2011

Nro 1/ tammikuuta 2011 Nro 1/2011 5.tammikuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetStan portaalisivujen vuoden 2011 salasanat ja portaalimaksut Maansiirtokoneiden

Lisätiedot

Nro 4/2012 5.huhtikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012205... LP 2012287) Ajankohtaiset standardit

Nro 4/2012 5.huhtikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012205... LP 2012287) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 4/2012 5.huhtikuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Uusia SFS-käsikirjoja terästuotteiden standardeista Energianhallintajärjestelmät-seminaari

Lisätiedot

Nro 11/ marraskuuta 2011

Nro 11/ marraskuuta 2011 Nro 11/2011 4.marraskuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat METSTAlle uusia standardisointialueita Arto on nyt Lauri Ajankohtaiset lausuntopyynnöt

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(14) FprEN ISO/IEC 13273-1 Energy efficiency and renewable energy sources. Common international terminology. Part 1: Energy efficiency (ISO/IEC 13273-1:2015) ISO/IEC 13273-1:2015 Lausuntoaika päättyy:

Lisätiedot

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Tulostettu 2013-03-27 1 (5) Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Vastuutoimialayhteisö: METSTA SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit tai

Lisätiedot

Nro 8/ syyskuuta 2008

Nro 8/ syyskuuta 2008 Nro 8/2008 30.syyskuuta 2008 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetSa ry käynnistää koneturvallisuuden verkkojulkaisun Koneturvallisuusstandardien

Lisätiedot

Nro 10/2012 16.lokakuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012611... LP 2012702) Ajankohtaiset standardit

Nro 10/2012 16.lokakuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012611... LP 2012702) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 10/2012 16.lokakuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat METSTA vahvistaa organisaatiotaan - kaksi uutta asiantuntijaa METSTAn

Lisätiedot

Nro 9/ syyskuuta 2009

Nro 9/ syyskuuta 2009 Nro 9/2009 24.syyskuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Painelaitestandardi EN 13445 uusittu Koneturvallisuuden verkkojulkaisu Jäätelön

Lisätiedot

Nro 6/2011 1.kesäkuuta 2011

Nro 6/2011 1.kesäkuuta 2011 Nro 6/2011 1.kesäkuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat SISTEMA-oppaan suomennos julkaistu Metstan sivustolla Standardisoinnin vuositapahtuman

Lisätiedot

Nro 1-2/ helmikuuta 2009

Nro 1-2/ helmikuuta 2009 Nro 1-2/2009 26.helmikuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 11.6.2009 merkitse kalenteriisi Koneturvallisuuden

Lisätiedot

Nro 7-8/ elokuuta 2009

Nro 7-8/ elokuuta 2009 Nro 7-8/2009 27.elokuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Koneturvallisuuden perusstandardin SFS-EN ISO 12100 muutokset valmiina Esteettömyyden

Lisätiedot

Nro 3/2011 3.maaliskuuta 2011

Nro 3/2011 3.maaliskuuta 2011 Nro 3/2011 3.maaliskuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 2011 Tampereella 8.-9.6.2011 SFS-EN standardi

Lisätiedot

Nro 9/ syyskuuta 2011

Nro 9/ syyskuuta 2011 Nro 9/2011 7.syyskuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Säteilyturvakeskus liittyi MetSta ry:n jäseneksi MetSta mukana Alihankintamessuilla

Lisätiedot

Nro 4/ huhtikuuta 2009

Nro 4/ huhtikuuta 2009 Nro 4/2009 30.huhtikuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Käytännön opastus riskin arviointiin ISO/TR 14121-2:fi nyt suomeksi Ajankohtaiset

Lisätiedot

Nro 5/ toukokuuta 2011

Nro 5/ toukokuuta 2011 Nro 5/2011 5.toukokuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Kuinka myrkyllisiä nanopartikkelit ovat? Uusi SFS-EN ISO 10808 avuksi Turvallisen

Lisätiedot

Nro 7-8/ elokuuta tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP LP ) Ajankohtaiset standardit

Nro 7-8/ elokuuta tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP LP ) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 7-8/2012 9.elokuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat METSTA mukana alihankintamessuilla - tule kysymään asiantuntijoilta

Lisätiedot

J u l k a i s t u t s t a n d a r d i t

J u l k a i s t u t s t a n d a r d i t 1(8) ALUMIINIA, ALUMIINISEOKSIA JA ALUMIINITUOTTEITA KOSKEVIEN EUROOPPALAISTEN STANDARDIEN VAHVISTAMIS- JA JULKAISUTAPA SUOMESSA Luettelossa on esitetty eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin teknisen

Lisätiedot

Nro 9/2012 13.syyskuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012540... LP 2012610) Ajankohtaiset standardit

Nro 9/2012 13.syyskuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012540... LP 2012610) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 9/2012 13.syyskuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Venttiilistandardeista julkaistu uusia käsikirjoja Ajankohtaiset lausuntopyynnöt

Lisätiedot

Nro 12/ joulukuuta 2009

Nro 12/ joulukuuta 2009 Nro 12/2009 31.joulukuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Uutta konedirektiiviä 2006/42/EY on nyt sovellettava Joulukuussa vahvistettiin

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Nro 7-8/ elokuuta 2010

Nro 7-8/ elokuuta 2010 Nro 7-8/2010 27.elokuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Komission CE-merkintä kampanja Rakennusten energiatehokkuus pinnalla - myös

Lisätiedot

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Nro 11/ joulukuuta 2008

Nro 11/ joulukuuta 2008 Nro 11/2008 30.joulukuuta 2008 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Terveysteknologian standardisoinnin siirto MetSta ry:een ei toteudu 1.1.2009

Lisätiedot

Nro 5/ toukokuuta 2009

Nro 5/ toukokuuta 2009 Nro 5/2009 28.toukokuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Koneiden turvallisuusriskien hallinta - Turvallisen tekniikan seminaari 2009,

Lisätiedot

Nro 3/ maaliskuuta 2010

Nro 3/ maaliskuuta 2010 Nro 3/2010 31.maaliskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Esteettömyyden merkitys teknisessä suunnittelussa kasvaa uusi SFS-ISO/TR 22411

Lisätiedot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-2 tutkinnot NDT LEVEL 2 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-2 tutkinnot NDT LEVEL 2 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT 2017-09-06 Sivu 1 / 5 NDT LEVEL 2 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT Kaikkiin menetelmiin yhteiset standardit SFS-EN ISO 9712 Rikkomaton aineenkoetus. NDT-henkilöiden pätevöinti ja sertifiointi.

Lisätiedot

AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY PÄTEWIN OY

AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY PÄTEWIN OY S050/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY PÄTEWIN OY Tunnus Code Sertifiointielin Certification body Osoite Address www www S050 PäteWin

Lisätiedot

Nro 6/ kesäkuuta 2009

Nro 6/ kesäkuuta 2009 Nro 6/2009 30.kesäkuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaarissa ennätysyleisö Koneturvallisuuden verkkojulkaisu

Lisätiedot

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-11-30 1(5) CENELEC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet S380-12 Safety (RAMS). Part 1: Generic RAMS process Esikuva: pren 50126-1:2012 S381-12 Safety (RAMS). Part 2: Systems

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY I047/M02/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I047 DEKRA

Lisätiedot

NDT-STANDARDIT NDT-tutkinnot

NDT-STANDARDIT NDT-tutkinnot NDT-pätevyystutkinnoissa käytettävät standardit 1(5) Kaikkiin menetelmiin yhteiset standardit SFS-EN 473 2008 Non-destructive testing. Qualification and certification of NDT personnel. General principles

Lisätiedot

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Tulostettu 2013-02-07 1 (14) Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Vastuutoimialayhteisö: METSTA SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit

Lisätiedot

INSPECTA TARKASTUS OY

INSPECTA TARKASTUS OY I001 Liite 1.11 / Appendix 1.11 Sivu / Page 1(9) INSPECTA TARKASTUS OY Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address Puh./fax/e-mail/www Tel./fax/e-mail/www I001,

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 7/08 LIITE Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 7/08 LIITE Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-07-25 1(5) CENELEC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset materiaalit S262-08 Railway applications. Rolling stock. Pantographs. Characteristics and tests. Part 1: Pantographs for main line vehicles

Lisätiedot

Ajankohtaiset standardit

Ajankohtaiset standardit Ajankohtaiset standardit Toimialueellamme on valmistunut uusia standardisoinnin julkaisuja seuraavasti: Uudet SFS-EN- ja SFS EN ISO-standardit Uudet SFS- ja SFS-ISO -standardit ja muut julkaisut Uudet

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-06-29 1(5) SK 34 VALAISIMET S202-12 Energy performance of lamp controlgear. Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps). Method of measurement to

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2013-04-02

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2013-04-02 KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 10/10 LIITE. HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

LAUSUNTOPYYNTÖ 10/10 LIITE. HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2010-10-29 1(5) SK 2 SÄHKÖKONEET S338-10 Rotating electrical machines. Part 18-33: Functional evaluation of insulation systems. Test procedures for form-wound windings. Multifactor evaluation

Lisätiedot

Eurokoodien julkaiseminen. EUROKOODI 2011 SEMINAARI 2011-12-08, Hanasaari Antti Karppinen, SFS

Eurokoodien julkaiseminen. EUROKOODI 2011 SEMINAARI 2011-12-08, Hanasaari Antti Karppinen, SFS Eurokoodien julkaiseminen EUROKOODI 2011 SEMINAARI 2011-12-08, Hanasaari Antti Karppinen, SFS Eurokoodien julkaiseminen Eurokoodien julkaisutilanne Eurokoodikokoelma 58 SFS-EN-standardia Saatavana vähintään

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Toimisto 2014-04-04 1(5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto 2014-04-04 1(5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2014-04-04 1(5) SK 17B Pienjännitekytkinlaitteet EN 50550:2011/FprA1 Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP) EN 62019:1999/FprAB Electrical accessories.

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T298/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ESPOTEL OY, TESTILABORATORIO ESPOTEL OY, TEST LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T298/M02/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ESPOTEL OY, TESTILABORATORIO ESPOTEL OY, TEST LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-12-31 1(5) CENELEC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset laitteet S408-12 Railway applications. Rolling stock. 3-phase shore (external) supply system for rail vehicles Esikuva: CLC/FprTS 50546:2012

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Akustiikka ja standardisointi

Akustiikka ja standardisointi Asiantuntija Kimmo Konkarikoski METSTA Akustiikka ja standardisointi Standardisointiin osallistumiseen ja vaikuttamiseen on omat järjestelmälliset väylänsä, jotka on hyvä tuntea. Standardisointi hyödyttää

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(19) CLC/TC 26A, CLC/TC 26A FprEN 62822-3 Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 Hz) - Part 3: Resistance welding equipment

Lisätiedot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-3 tutkinnot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-3 tutkinnot 1(10) NDT LEVEL 3 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT Kaikkiin menetelmiin yhteiset standardit PAINELAITE PED 97/23/EY Painelaitedirektiivi PÄTEVÖINTI NORDTEST DOC GEN 010 EN ISO 9712/NORDTEST

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2011-07-29 1(5) SK 23 PISTO- JA RASIAKYTKIMET S233-11 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements Esikuva: EN 60309-1:1999/FprA2:2011, IEC 23H/263/CDV

Lisätiedot

Betoniterästen tyyppihyväksyntä

Betoniterästen tyyppihyväksyntä Betoniterästen tyyppihyväksyntä Kansallinen tuotehyväksyntä tarvitaan, koska ei ole CE-merkintään johtavaa hen-standardia Hanna Järvenpää METSTA Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry on

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2012-11-01

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2012-11-01 Kemianteollisuus ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme

Lisätiedot

ISO-standardien käsittelyvaiheet. Venetekniikkapäivä Juhani Pappila

ISO-standardien käsittelyvaiheet. Venetekniikkapäivä Juhani Pappila ISO-standardien käsittelyvaiheet Venetekniikkapäivä 14.4.2010 Juhani Pappila Taustaa Huvivenedirektiivi määrittää olennaiset turvallisuusvaatimukset jotka tuotteiden on täytettävä ennen kuin ne voidaan

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 3/09 LIITE

LAUSUNTOPYYNTÖ 3/09 LIITE 2009-03-26 1(8) CENELEC SC 9XC Kulkuneuvojen ja niiden kiinteiden apulaitteiden sähkönsyöttö- ja maadoitusjärjestelmät (kiinteät asennukset) S138-09 Railway applications. Fixed installations. D.C. surge

Lisätiedot

RÄJÄHDYSVAARALLISIA TILOJA JA LAITTEITA KOSKEVAT STANDARDIT. Päivitetty

RÄJÄHDYSVAARALLISIA TILOJA JA LAITTEITA KOSKEVAT STANDARDIT. Päivitetty 1(6) Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuutta koskevan lain (390/) 135 :n mukaan turvatekniikan keskus julkaisee luettelon niistä standardeista, joita noudattaen katsotaan tämän

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit 2016

Koneturvallisuuden standardit 2016 Koneturvallisuuden standardit 2016 1 Tässä esitteessä luetellaan kaikki koneturvallisuuden A- ja B-tyypin standardit Vain englanninkielisinä saatavilla olevien standardien tunnuksen lopussa on merkintä

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 12/08 LIITE Toimisto (7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 12/08 LIITE Toimisto (7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-12-19 1(7) SK 20 ENERGIAKAAPELIT S456-08 1: General requirements Esikuva: pren 50525-1:2008 S457-08 2-11: Cables for general applications. Flexible cables with thermoplastic PVC Esikuva: pren 50525-2-11:2008

Lisätiedot

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Standardit koneensuunnittelun työkaluina

Standardit koneensuunnittelun työkaluina Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Standardit koneensuunnittelun työkaluina - Yhteensopivuutta, tuoteturvallisuutta, kilpailukykyä ja helpompaa markkinoillepääsyä MetSta-kotisivu kotisivu:

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu Kemianteollisuus ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme

Lisätiedot

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Miten ja missä standardeja laaditaan Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Esityksen sisältö Suomen kansallinen järjestelmä ja METSTA Kuka standardit laatii?

Lisätiedot

tästä eteenpäin? Kimmo Konkarikoski

tästä eteenpäin? Kimmo Konkarikoski Rakennusten energiatehokkuuden EPBstandardipaketti - mitä muuttuu, miten tästä eteenpäin? Kimmo Konkarikoski Sisältö EPBD - Energy Performance of Buildings Direktiivi toinen uusinta vireillä 2018-2020

Lisätiedot

Eurokoodien julkaiseminen. 2010-11-25, Hanasaari Antti Karppinen, SFS

Eurokoodien julkaiseminen. 2010-11-25, Hanasaari Antti Karppinen, SFS Eurokoodien julkaiseminen 2010-11-25, Hanasaari Antti Karppinen, SFS Eurokoodien julkaiseminen Eurokoodien julkaisutilanne Eurokoodikokoelma 58 SFS-EN-standardia Saatavana vähintään englanninkielisinä

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7810 PSK Standards Association

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7810 PSK Standards Association PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7810 PSK Standards Association COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2010-02-18 1(5) Ristiriitatapauksissa pätee suomenkielinen teksti. In case of interpretation the

Lisätiedot

Liikennepolttonesteiden standardisointi. Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016

Liikennepolttonesteiden standardisointi. Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016 Liikennepolttonesteiden standardisointi Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016 Pitkä valmisteluprosessi eri tahojen yhteistyö Standardit määrittelevät

Lisätiedot

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2013-12-04 1(6) SK 2 Sähkökoneet FprEN 60034-18-41 Rotating electrical machines. Part 18-41: Qualification and quality control tests for partial discharge free (Type I) electrical insulation systems

Lisätiedot

VTT EXPERT SERVICES OY

VTT EXPERT SERVICES OY T001 Liite 1.08 / Appendix 1.08 Sivu / Page 1(6) VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Lyhenteitä SFS CEN EN pren TC Esimerkki: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (tai sen vahvistama standardi)

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

1(17) Sen lisäksi laaditaan NDT-standardeja myös levyille, putkille, valuille ja takeille.

1(17) Sen lisäksi laaditaan NDT-standardeja myös levyille, putkille, valuille ja takeille. 1(17) Carl-Gustaf Lindewald EUROOPPALAISTEN NDT-STANDARDIEN TILANNEKATSAUS YLEISTÄ Eurooppalaiset NDT-standardit laaditaan komiteassa CEN/TC 138 "Non destructive testing ja kansainväliset NDT-standardit

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD.

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD. T287/M03/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD. Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T287

Lisätiedot

Opastusta sähköalan standardien hankintaan

Opastusta sähköalan standardien hankintaan Opastusta sähköalan standardien hankintaan Juha Vesa SESKO 5.6.2015 1 Standardointiorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä Maailma ISO ITU Eurooppa CEN ETSI Suomi IEC = International Electrotechnical

Lisätiedot

Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat. Standardoinnin koordinointi & työryhmät

Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat. Standardoinnin koordinointi & työryhmät Standardin EN 1090 revisiosuunnitelmat, aikataulu ja uudet osat keskeisimmät kehityksen alla olevat asiat Standardin EN 1090 suunnitteilla olevat uudet osat Standardin EN 1090 revision aikataulu Oleellisimmat

Lisätiedot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-3 tutkinnot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-3 tutkinnot 1(11) NDT LEVEL 3 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT Kaikkiin menetelmiin yhteiset standardit ASME ASME SECTION V 2015 - NONDESTRUCTIVE EXAMINATION PAINELAITE PED 2014/68/EU Painelaitedirektiivi

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(9) CLC/TC 34 EN 62442-3:2014/prA1 Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for halogen lamps and LED modules - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear

Lisätiedot