Nro 1/ helmikuuta 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nro 1/ helmikuuta 2010"

Transkriptio

1 Nro 1/ helmikuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP LP ) Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Kansainväliset lausuntopyynnöt Ajankohtaiset standardit Uudet SFS-EN- ja SFS EN ISO-standardit ( ) Uudet SFS- ja SFS-ISO -standardit ja muut julkaisut ( ) Uudet EN- ja EN ISO -standardit ja muut CENin julkaisut ( ) kiinnittimet koneet akustiikka venttiilit alumiini kiinnittimet alumiini kiinnittimet koneet akust teollisuusautomaatio talotekniikka hissit hydrauliikka nanoteknologia veneet teollisuusautomaat värähtely kupari pneumatiikka valmistustekniikka painelaitteet ATEX värähtely kupari värähte teräsrakenteet metallien jalostus laivanrakennus putkistot polkupyörät teräsrakenteet metallien jalo ergonomia kunnossapito teräs nostoapuvälineet hitsaus polttomoottorit ergonomia kunnossapito t

2 Ajankohtaiset lausuntopyynnöt Olemme lähettäneet kansalliselle lausuntokierrokselle toimialueellemme kuuluvia ehdotuksia seuraavasti: Eurooppalaiset lausuntopyynnöt (hyväksyminen EN- tai EN ISO-standardiksi) Kansainväliset lausuntopyynnöt (hyväksyminen ISO-standardiksi) Tämän ajankohtaisten lausuntopyyntöjemme viiteluettelon tarkoituksena on tiedottaa virallisesti, julkisesti ja avoimesti kaikkia kansallisia sidosryhmiä, viranomaiset mukaan lukien, toimialueellamme valmisteilla olevista sellaisista SFS:n, CEN:n ja ISO:n standardeista, joiden teknistä sisältöä voi kommentoida tai joiden hyväksymiseen voi ottaa kantaa. Ehdotuksille järjestettävien kansallisten lausuntokierrosten tarkoituksena on muodostaa äänestyspäätös ja mahdollinen kommenttiyhteenveto, joka edustaa eri sidosryhmien näkemystä. Lausuntopyyntöihin liittyvien ehdotusten saatavuus ja tilaaminen Toimitamme lausuntopyyntöihin liittyviä ehdotuksia vain erikseen tilattaessa. Tilaukset voi lähettää osoitteeseen: (yksilöi LP-tunnus ja/tai ehdotuksen tunnus tarkasti): Lisätietoja ehdotusten tilaamisesta ja toimituskuluista on osoitteessa: MetSta-seurantaryhmien ja -komiteoiden jäsenet saavat automaattisesti ko. ryhmän vastuulle kuuluvien CEN- ja ISO-komiteoiden laatimat ehdotukset seurantaryhmien sisäisessä dokumenttijakelussa. Lisätietoja seurantaryhmistämme ja niihin liittymisestä on osoitteessa: Ohjeita lausuntojen antamiseksi Kysymme kaikkien ehdotusten osalta: 1. kantaanne ( hyväksymme tai emme hyväksy ) ehdotuksen hyväksymisestä lopulliseen äänestykseen tai sen julkaisemiseksi EN-, EN ISO-, ISO- ja/tai SFS-standardina 2. mahdollisia yksityiskohtaisia kommenttejanne ehdotuksen tekniseen sisältöön, sekä 3. hyväksyntäänne ja kommenttejanne ehdotuksen mahdolliseen suomenkieliseen otsikkoon. Lausuntopyyntöihin liittyvät yksityiskohtaiset kommentit pyydämme ehdotuksen mukaisella kielellä. Antaessanne edellä olevan kohdan 2. tarkoittamia yksityiskohtaisia kommentteja pyydämme käyttämään lausuntojen antamiseen tarkoitettua lomaketta, joka on ladattavissa osoitteesta: CEN:n ja ISO:n ehdotusten osalta mainitaan aina käsittelyvaihe, jossa ehdotus parhaillaan on: CENin/ISOn lausuntokierros (Enquiry): varsinainen lausuntovaihe, jossa on mahdollista esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja; tässä vaiheessa ei vielä äänestetä standardin hyväksymisestä, vaan otetaan kantaa siihen, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen CENin/ISOn äänestys (Formal Vote): lopullinen äänestys, jossa ehdotuksen tekniseen sisältöön ei enää voi puuttua, jos ehdotusta kannatetaan; ehdotusta vastustettaessa on aina annettava tekniset kommentit CENin UAP-äänestys: lopullinen äänestys, jossa tavallisesti tiedustellaan ISO-standardin hyväksymistä (sellaisenaan) EN-standardiksi; voidaan myös käyttää EN-standardin muutoksista äänestettäessä, jolloin kommentointi on myös mahdollista.

3 1 (9) Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tämä kohta sisältää luettelon kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyistä CENin ja ECISS:n ehdotuksista sekä CENin ja ISOn yhteisistä ehdotuksista. Kysymme näiden ehdotusten osalta hyväksyntää EN standardeiksi sekä CENin ja ISOn yhteisten ehdotusten osalta myös hyväksyntää ISO standardeiksi. Kaikki hyväksytyiksi tulleet EN-standardit on vahvistettava kansallisiksi SFS standardeiksi. Lausuntopyynnöt luetellaan komiteakohtaisesti. Luettelo sisältää lausuntopyyntöjä väliltä LP LP Lausuntopyyntöihin liittyvien ehdotusten tilaus: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry: (ks. tarkemmat tilausohjeet edelliseltä sivulta) CEN/SS M11 Powder metallurgy LP pren ISO 5755 Sintered metal materials. Specifications (ISO/DIS 5755:2010) Sintratut metalliset materiaalit. Spesifikaatiot Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Asiantuntija: Mika Vartiainen CEN/SS T01 Shipbuilding and maritime structures LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Small craft. Electrical systems. Extra-low-voltage d.c. installations (ISO/FDIS 10133:2009) Veneet. Sähköjärjestelmät. Matalajänniteasennukset tasavirtajärjestelmässä (ISO/DIS 10133:2007) Sivuja/Pages: 3 Liittyy EU-direktiiveihin: 2003/44/EC Approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft 94/25/EC Recreational craft Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren ISO 9094 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Small craft. Fire protection (ISO/DIS 9094:2010) Sivuja/Pages: 3 Liittyy EU-direktiiveihin: 2003/44/EC Approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft 94/25/EC Recreational craft Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 114 Safety of machinery

4 LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Safety of machinery. Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body (ISO/FDIS 13855:2010) Koneturvallisuus. Suojausteknisten laitteiden sijoitus ottaen huomioon kehon osien lähestymisnopeudet Sivuja/Pages: 3 Korvaa standardin SFS-EN 999:1999 Liittyy EU-direktiiveihin: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Aarre Viljanen LP EN ISO :2001/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Safety of machinery. Permanent means of access to machinery. Part 1: Choice of fixed means of access between two levels. Amendment 1 (ISO :2001/FDAM 1:2010) Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 1: Kahden tason välisen kiinteän kulkutien valinta Sivuja/Pages: 3 Liittyy EU-direktiiveihin: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Aarre Viljanen LP EN ISO :2001/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Safety of machinery. Permanent means of access to machinery. Part 2: Working platforms and walkways. Amendment 1 (ISO :2001/FDAM 1:2010) Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 2: Työskentelytasot ja kulkutiet Sivuja/Pages: 3 Liittyy EU-direktiiveihin: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Aarre Viljanen LP EN ISO :2001/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Safety of machinery. Permanent means of access to machinery. Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails. Amendment 1 (ISO :2001/FDAM 1:2010) Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 3: Portaat, porrastikkaat ja suojakaiteet Sivuja/Pages: 3 Liittyy EU-direktiiveihin: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Aarre Viljanen LP EN ISO :2004/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Safety of machinery. Permanent means of access to machinery. Part 4: Fixed ladders. Amendment 1 (ISO :2004/FDAM 1:2010) Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 4: Kiinteät tikkaat Sivuja/Pages: 3 Liittyy EU-direktiiveihin: 2 (9)

5 3 (9) Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Aarre Viljanen CEN/TC 121 Welding LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Health and safety in welding and allied processes. Sampling of airborne particles and gases in the operator''s breathing zone. Part 1: Sampling of airborne particles (ISO/DIS :2009) Terveys ja turvallisuus hitsauksessa ja sen lähiprosesseissa - Huurujen ja kaasujen näytteenotto työntekijän hengitysvyöhykkeeltä. Osa 1: Huurujen näytteenotto Sivuja/Pages: 3 Korvaa standardin SFS-EN ISO :2001 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Health and safety in welding and allied processes. Laboratory method for sampling fume and gases. Part 5: Identification of thermal-degradation products generated when welding or cutting through products composed wholly or partly of organic materials using pyrolysis-gas (ISO/DIS :2009) Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald CEN/TC 122 Ergonomics LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Ergonomics of the physical environment. Application of international standards to people with special requirements (ISO/DIS 28803:2010) Fyysisen ympäristön ergonomia. Kansainvälisten standardien soveltaminen henkilöihin joilla on erityisvaatimuksia Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Aarre Viljanen LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Ergonomics of the physical environment. Assessment by means of an environmental survey involving physical measurement of the environment and subjective responses of people (ISO/DIS 28802:2009) Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Aarre Viljanen CEN/TC 126 Acoustic properties of building elements and of buildings LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Acoustics. Measurement of room acoustic parameters. Part 3: Open plan spaces (ISO/DIS :2009) Akustiikka. Huoneakustiikan muuttujien mittaus. Osa 3: Avokonttorit Sivuja/Pages: 3

6 4 (9) Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Aarre Viljanen LP EN ISO 10052:2004/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound. Survey method. Amendment 1 (ISO 10052:2004/FDAM 1:2010) Akustiikka. Ilmaääneneristyksen, askelääneneristyksen sekä talotekniikan laitemelun kenttämittaukset. Kartoitusmenetelmä. MUUTOS 1 Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Aarre Viljanen CEN/TC 147 Cranes - Safety LP EN :2004/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Cranes. Equipment. Part 2: Non-electrotechnical equipment Nosturit. Laitteistot. Osa 2: Ei-sähköiset laitteet Sivuja/Pages: 7 Liittyy EU-direktiiveihin: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja LP FprEN Cranes. Equipment for the lifting of persons. Part 1: Suspended baskets Nosturit. Henkilönostolaitteet. Osa 1: Henkilönostokorit Sivuja/Pages: 14 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 150 Industrial Trucks - Safety LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Industrial trucks. Safety requirements and verification. Part 3: Additional requirements for trucks with elevating operator position and trucks specifically designed to travel with elevated loads (ISO/DIS :2010) Trukit. Turvallisuusvaatimukset ja todentaminen. Osa 3: Lisävaatimukset trukeille, joissa kuljettajan paikka on nouseva ja trukeille, jotka on erityisesti suunniteltu ajettavaksi kuorma ylhäällä Sivuja/Pages: 3 Korvaa standardin SFS-EN 1459:1998+A2:2010, SFS-EN :1999, SFS-EN :2001 Liittyy EU-direktiiveihin: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Aarre Viljanen CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safety LP

7 pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Conveying, spraying and placing machines for concrete and mortar. Safety requirements Sementin ja laastin kuljetus-, ruiskutus- ja jakelukoneet. Turvallisuusvaatimukset Sivuja/Pages: 61 Korvaa standardin SFS-EN A1:2010 Liittyy EU-direktiiveihin: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Aarre Viljanen 5 (9) LP pren ISO 3450 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Earth-moving machinery. Wheeled or high-speed rubber-tracked machines. Performance requirements and test procedures for brake systems (ISO/DIS 3450:2009) Maansiirtokoneet. Pyöräalaustaiset tai nopeakulkuiset kumitelaiset koneet. Kumipyöräalustaisten koneiden jarrujärjestelmät. Jarrujärjestelmien toimintavaatimukset sekä testausmenetelmät Sivuja/Pages: 3 Korvaa standardin SFS-EN ISO 3450:2009 Liittyy EU-direktiiveihin: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Aarre Viljanen LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Building construction machinery and equipment. Portable, hand-held, internal combustion engine driven cut-off machines. Safety requirements (ISO/DIS 19432:2009) Talonrakennuskoneet ja -laitteet. Kannettavat ja kädessä pidettävät polttomoottorikäyttöiset katkaisukoneet. Turvallisuusvaatimukset Sivuja/Pages: 3 Korvaa standardin SFS-EN ISO 19432:2008 Liittyy EU-direktiiveihin: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Aarre Viljanen CEN/TC 164 Water supply LP FprEN Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Chemicals used for treatment of water intended for human consumption. Calcium carbonate, high-calcium lime and half-burnt dolomite, magnesium oxide and calcium magnesium carbonate. Test methods Sivuja/Pages: 67 Korvaa standardin SFS-EN 12485:2001 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Hanna Järvenpää LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Chemicals used for treatment of water intended for human consumption. Sodium hydrogen sulfate Sivuja/Pages: 25 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren Chemicals used for treatment of water for swimming pools. Sodium hydrogen sulfate Asiantuntija: Hanna Järvenpää Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros

8 6 (9) Sivuja/Pages: 12 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Hanna Järvenpää CEN/TC 168 Chains, ropes, webbing, slings and accessories - Safety LP FprEN ISO 3266 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Forged steel eyebolts grade 4 for general lifting purposes (ISO/FDIS 3266:2010) Nostosilmukkaruuvit yleisiin nostotarkoituksiin. Luokka 4 Sivuja/Pages: 3 Liittyy EU-direktiiveihin: Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 184 Advanced technical ceramics LP FprCEN/TS Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Advanced technical ceramics. Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature. Part 9: Method of test for edge-chip resistance Sivuja/Pages: 12 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen LP FprEN Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Advanced technical ceramics. Mechanical properties of ceramic fibres at high temperature in a non-reactive environment. Determination of creep behaviour by the cold end method Sivuja/Pages: 17 Korvaa standardin CEN/TS 15365:2006 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen CEN/TC 185 Fasteners LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel. Part 6: Nuts with specified proof load values. Fine pitch thread (ISO/DIS 898-6:2010) Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel. Part 2: Nuts with specified proof load values. Coarse thread (ISO/DIS 898-2:2010) Kiinnittimien lujuusominaisuudet. Osa 2: Lujuusluokalliset mutterit. Vakiokierre Sivuja/Pages: 3 Liittyy EU-direktiiveihin: 87/404/EEC Simple pressure vessels Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja

9 7 (9) CEN/TC 190 Foundry technology LP FprCEN ISO/TS Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Geometrical Product Specifications (GPS). Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts. Part 2: Rules (ISO/DTS :2010) Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Muottitekniikoilla valmistettavien kappaleiden mitta- ja muototoleranssit. Osa 2: Säännöt Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen CEN/TC 198 Printing and paper machinery - Safety LP EN :2006/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Safety of machinery. Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines. Part 2: Printing and varnishing machines including pre-press machinery Sivuja/Pages: 20 Liittyy EU-direktiiveihin: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and 94/9/EC Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX) Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 200 Tannery machinery - Safety LP EN 13113:2002/FprA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Tannery machines. Roller coating machines. Safety requirements Sivuja/Pages: 17 Liittyy EU-direktiiveihin: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 211 Acoustics LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections (ISO/FDIS 11201:2010) Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Päästöäänenpainetasojen mittaaminen työskentelypaikalla ja muissa nimetyissä paikoissa olennaisesti puolivapaassa kentässä ilman merkityksellisiä ympäristökorjauksia Sivuja/Pages: 3 Korvaa standardin SFS-EN ISO 11201:2009 Liittyy EU-direktiiveihin: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and 89/392/EEC - Safety of machinery: general essential health and safety requirements

10 8 (9) Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Aarre Viljanen LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections (ISO/FDIS 11202:2010) Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Päästöäänenpainetasojen mittaaminen työskentelypaikalla ja muissa nimetyissä paikoissa soveltaen likimääräisiä ympäristökorjauksia Sivuja/Pages: 3 Korvaa standardin SFS-EN ISO 11202:2009 Liittyy EU-direktiiveihin: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and 89/392/EEC - Safety of machinery: general essential health and safety requirements Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Aarre Viljanen LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections (ISO/FDIS 11204:2010) Akustiikka. Koneiden ja laitteiden melupäästö. Päästöäänenpainetasojen mittaaminen työskentelypaikalla ja muissa nimetyissä paikoissa soveltaen tarkkoja ympäristökorjauksia Sivuja/Pages: 3 Korvaa standardin SFS-EN ISO 11204:2009 Liittyy EU-direktiiveihin: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and 89/392/EEC - Safety of machinery: general essential health and safety requirements Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Aarre Viljanen CEN/TC 219 Cathodic protection LP FprCEN/TS Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Electrochemical re-alkalization and chloride extraction treatments for reinforced concrete. Part 2: Chloride extraction Sivuja/Pages: 14 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen CEN/TC 290 Dimensional and geometrical product specification and verification LP FprEN ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Geometrical product specifications (GPS). ISO code system for tolerances on linear sizes. Part 2: Tables of standard tolerance grades and limit deviations for holes and shafts (ISO/FDIS 286-2:2010) Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja LP FprEN ISO 3611 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Geometrical product specifications (GPS). Dimensional measuring equipment: Micrometers for external measurements.

11 9 (9) Design and metrological characteristics (ISO/FDIS 3611:2010) Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 305 Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection LP pren 1839 Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Determination of explosion limits of gases and vapours Kaasujen ja höyryjen räjähdysrajojen määrittäminen Sivuja/Pages: 29 Korvaa standardin SFS-EN 1839:2003 Liittyy EU-direktiiveihin: 94/9/EC Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX) Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Aarre Viljanen LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Dust explosion venting protective systems Pölyräjähdysten paineenkevennysjärjestelmät Sivuja/Pages: 39 Korvaa standardin SFS-EN 14491:2006 Liittyy EU-direktiiveihin: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and 94/9/EC Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX) Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Aarre Viljanen CEN/TC 93 Ladders LP pren Ladders. Part 3: Safety instructions and user information Tikkaat. Osa 3: Käyttöohjeet Sivuja/Pages: 26 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros

12 1 (5) Kansainväliset lausuntopyynnöt Tämä kohta sisältää luettelon kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyistä ISOn ehdotuksista. Kysymme näiden ehdotusten osalta hyväksyntää ISO-standardeiksi. Lausuntopyynnöt luetellaan komiteakohtaisesti. Luettelo sisältää lausuntopyyntöjä väliltä LP LP Lausuntopyyntöihin liittyvien ehdotusten tilaus: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry: (ks. tarkemmat tilausohjeet lausuntopyyntöjen pääsivulta). ISO/TC 10/SC 1 Basic conventions LP ISO/DIS Technical product documentation -- Document types Tekninen tuotedokumentointi. Dokumenttityypit Sivuja/Pages: 57 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja ISO/TC 107 Metallic and other inorganic coatings LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Thermal spraying -- Components with thermally sprayed coatings -- Technical supply conditions Sivuja/Pages: --- Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen ISO/TC 184/SC 4 Industrial data LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 58: Integrated generic resource: Risk Sivuja/Pages: 27 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 61: Integrated generic resource: Systems engineering representation Sivuja/Pages: 26

13 2 (5) Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 184/SC 5 Architecture, communications and integration frameworks LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Industrial automation systems and integration -- Service interface for testing applications -- Part 3: Virtual device service interface Sivuja/Pages: 59 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Industrial automation systems and integration -- Service interface for testing applications -- Part 4: Device capability profile template Sivuja/Pages: 59 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 213 Dimensional and geometrical product specifications and verification LP ISO/CD TS Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Geometrical product specifications (GPS) -- Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts -- Part 2: Rules Sivuja/Pages: 57 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja LP ISO/FDIS Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Geometrical product specifications (GPS) -- ISO code system for tolerances on linear sizes -- Part 2: Tables of standard tolerance grades and limit deviations for holes and shafts Sivuja/Pages: 52 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja LP ISO/FDIS 3611 Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Geometrical product specifications (GPS) -- Dimensional measuring equipment: Micrometers for external measurements -- Design and metrological characteristics Sivuja/Pages: 18 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja

14 3 (5) ISO/TC 214 Elevating work platforms LP ISO/FDIS Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Mobile elevating work platforms -- Design, calculations, safety requirements and test methods Sivuja/Pages: 95 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 29/SC 9 Tools with cutting edges made of hard cutting materials LP ISO/DIS 6261 Tool holders with cylindrical shank (boring bars) for indexable inserts -- Designation Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Sivuja/Pages: 11 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 4/SC 5 Needle roller bearings LP ISO/DIS 3030 Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Rolling bearings -- Radial needle roller and cage assemblies -- Boundary dimensions and tolerances Sivuja/Pages: 8 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 4/SC 6 Insert bearings and accessories LP ISO 9628:2006/DAmd 1 Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Sivuja/Pages: 6 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 8 Ships and marine technology LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Security management systems for the supply chain -- Electronic port clearance (EPC) -- Part 2: Core data elements

15 4 (5) Sivuja/Pages: 79 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 8/SC 1 Lifesaving and fire protection LP ISO 17631:2002/FDAmd 1 Requirements specific to high speed crafts Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 85/SC 2 Radiation protection LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Measurement of radioactivity in the environment -- Air -- Part 1: Radon-222 and its short-lived decay products in the atmospheric environment: their origins and measurement methods Sivuja/Pages: 30 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Measurement of radioactivity in the environment -- Air -- Part 2: Radon-222: Integrated measurement method for the determination of the average potential alpha energy concentration of short-lived radon decay products in the atmospheric environment. Sivuja/Pages: 13 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Measurement of radioactivity in the environment -- Air -- Part 3: Radon-222: Spot measurement methods of the potential alpha energy concentration of short-lived radon decay products in the atmospheric environment Sivuja/Pages: 16 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Measurement of radioactivity in the environment -- Air -- Part 4: Radon-222: Integrated measurement methods for the determination of the average radon activity concentration in the atmospheric environment using passive sampling and delayed analysis Sivuja/Pages: 31

16 5 (5) Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Measurement of radioactivity in the environment -- Air -- Part 5: Radon-222: Continuous measurement methods of radon activity concentration in the atmospheric environment Sivuja/Pages: 14 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Measurement of radioactivity in the environment -- Air -- Part 6: Radon-222: Methods for estimation of surface exhalation rate by accumulation method in the environment Sivuja/Pages: 23 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Measurement of radioactivity in the environment -- Air -- Part 7: Radon-222: Spot measurement methods of radon activity concentration in the atmospheric environment Sivuja/Pages: 14 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Mika Vartiainen

17 Ajankohtaiset standardit Toimialueellamme on valmistunut uusia standardisoinnin julkaisuja seuraavasti: Uudet SFS-EN- ja SFS EN ISO-standardit Uudet SFS- ja SFS-ISO -standardit ja muut julkaisut Uudet EN- ja EN ISO-standardit EU:n säädöksiin liittyvät standardit Merkittävä osa eurooppalaisista standardeista ja ne Suomessa voimaansaattavista SFS-standardeista liittyy tavalla tai toisella EU:n säädöksiin ja siten myös kansallisiin voimassa oleviin säädöksiin tavallisesti uusia tuotteita koskeviin CE-merkintää edellyttäviin teknisiin tuotemääräyksiin. Uusien SFS- ja EN-standardien viiteluetteloissa pyritäänkin erikseen mainitsemaan, mihin EU:n säädöksiin kukin standardi mahdollisesti liittyy. Haluamme kuitenkin painottaa, että ilmoittamamme tieto ei tältä osin aina ole täydellistä ja se perustuu kokonaan SFSin meille toimittamaan viitetietoon. EU:n säädöksiin liittyvillä valmiilla standardeilla voi olla useita erilaisia tuotesäädöksissä määriteltäviä erityisstatuksia, joita tai joiden voimaantuloaikoja viiteluettelossa ei kuitenkaan voida yksilöidä. Lisäksi yksittäisen standardin status (esim. EU:n tuotedirektiivien tarkoittamana yhdenmukaistettuna standardina) tavallisesti aina tulee voimaan useita kuukausia standardin julkaisemisen jälkeen ja statuksen voimaantuloon voi liittyä siirtymäkausia standardin uuden ja kumotun painoksen suhteen. Kunkin standardin osalta voi kyseisen standardin senhetkisen ja tosiasiallisen liittymisen EU:n säädöksiin tarkistaa seuraavasti: 1. tarkista tarvittaessa, mihin säädöksiin itse standardissa viitataan (tavallisesti standardin liite Z, mutta standardissa oleva mikään viite tai tieto ei vielä kuitenkaan takaa mitään), sekä 2. tarkista erityisesti, onko kyseinen standardi mainittu kyseiseen säädökseen liittyvien standardien virallisessa viiteluettelossa, jota kansallinen viranomainen tai EU:n komissio pitää ajan tasalla. Kohdan 1. voi tarkistuksessa myös sivuuttaa, koska kohdan 2. mukainen tieto vahvistaa tosiasiallisen suhteen. EU:n tuotedirektiiveihin liittyvien yhdenmukaistettujen standardien ajan tasalla olevat luettelot ovat EU:n komission verkkosivuilla osoitteessa: Standardien ja SFS-käsikirjojen myynti ja tilaaminen MetSta ry ei myy eikä välitä valmiita standardeja eikä SFS-käsikirjoja. Kaikkia lueteltavia SFS- ja ISO-standardeja sekä SFS-käsikirjoja myy ainoastaan Suomen Standardisoimisliitto, SFS. Lisätietoja julkaisujen tilaamisesta: SFS-Standardisoinnin asiakaspalvelu, puh. (09) , faksi (09) SFS:n verkkosivut: SFS:n verkkokauppa: SFS-luettelo:

18 1 (34) Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit tai muut julkaisut. Ilmoitettava hinta on painetun standardin tai SFS:n verkkokaupasta ladattavissa olevan sähköisen standardin (ei verkkokäyttöoikeutta) hinta (ilman alv:ia). Tietoja standardiuutuuksista on myös SFS:n verkkosivuilla osoitteessa: SFS-julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Luettelo sisältää SFS-julkaisuja, joiden ilmestymispäivä on CEN/SS F01 Technical drawings SFS-EN ISO 7200 EN ISO 7200:2004 Tekninen tuotedokumentointi. Otsikkoalueen ja asiakirjan ylätunnisteen tietokentät Technical product documentation. Data fields in title blocks and document headers (ISO 7200:2004) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 33,60 Sivuja: 20 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-ISO 7200:1985 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/SS T01 Shipbuilding and maritime structures SFS-EN ISO :en EN ISO :2009 Veneet. Rungon rakenne. Mitoitus. Osa 8: Peräsimet (ISO :2009) Small craft. Hull construction and scantlings. Part 8: Rudders (ISO :2009) Hinta: 55,00 Sivuja: 49 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /44/EC Approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft 94/25/EC Recreational craft SFS-EN ISO /A1:en EN ISO :2002/A1:2009 Veneet. Vakavuuden ja kelluvuuden arviointi ja luokittelu. Osa 1: Runkopituudeltaan 6 m tai suuremmat ei-purjeilla kulkevat veneet. Muutos 1 (ISO :2002/Amd 1:2009) Small craft. Stability and buoyancy assessment and categorization. Part 1: Non-sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m. Amendment 1 (ISO :2002/Amd 1:2009) Hinta: 38,90 Sivuja: 23 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /44/EC Approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft 94/25/EC Recreational craft SFS-EN ISO /A1:en EN ISO :2002/A1:2009

19 2 (34) Veneet. Vakavuuden ja kelluvuuden arviointi ja luokittelu. Osa 3: Runkopituudeltaan alle 6 m veneet. Muutos 1 (ISO :2002/Amd 1:2009) Small craft. Stability and buoyancy assessment and categorization. Part 3: Boats of hull length less than 6 m. Amendment 1 (ISO :2002/Amd 1:2009) Hinta: 33,60 Sivuja: 18 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /44/EC Approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft 94/25/EC Recreational craft SFS-EN ISO 15085/A1:en EN ISO 15085:2003/A1:2009 Veneet. Laidan yli putoamisen ehkäiseminen ja veneeseen uudelleen nouseminen. Muutos 1 Small craft. Man-overboard prevention and recovery. Amendment 1 (ISO 15085:2003/Amd 1:2009) Hinta: 5,00 Sivuja: 7 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /44/EC Approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft 94/25/EC Recreational craft CEN/TC 10 Lifts, escalators and moving walks CEN/TR 115-3:en CEN/TR 115-3:2009 Safety of escalators and moving walks. Part 3: Correlation between EN 115:1995 and its amendments and EN 115-1:2008 Julkaisukieli: en Hinta: 40,50 Sivuja: 25 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN A1 EN 12159:2000+A1:2009 Rakennushissit henkilö- ja tavarakuljetukseen pystysuoraan ohjatussa korissa Builders hoists for persons and materials with vertically guided cages Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 71,85 Sivuja: 118 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN 12159:2001 SFS-EN 12159:en:2001 CEN/TC 121 Welding SFS-EN ISO EN ISO 17663:2009 Hitsaus. Hitsauksen ja sen lähiprosessien yhteydessä suoritettavan lämpökäsittelyn laatuvaatimukset Welding. Quality requirements for heat treatment in connection with welding and allied processes (ISO 17663:2009) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 45,30 Sivuja: 29 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS 5863:2000

20 3 (34) SFS-EN ISO :en EN ISO :2009 Vastushitsaus. Sanasto. Osa 1: Piste-, käsnä- ja kiekkohitsaus Resistance welding. Vocabulary. Part 1: Spot, projection and seam welding (ISO :2009) Hinta: 49,80 Sivuja: 40 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald CEN/TC 126 Acoustic properties of building elements and of buildings SFS-EN :en EN :2009 Rakennusosien ja rakennusten akustiset ominaisuudet. Rakennuksen laitteiden aiheuttamien ilmaäänien ja runkoäänien laboratorimittaus. Osa 1: Yksinkertaistetut tapaukset joissa laitteen mobiliteetti on paljon suurempi kuin vastaanottimen kuten porealtailla Acoustic properties of building elements and of buildings. Laboratory measurement of airborne and structure borne sound from building equipment. Part 1: Simplified cases where the equipment mobilities are much higher than the receiver mobilities, taking whirlpool baths as an example Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 40,50 Sivuja: 26 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Asiantuntija: Aarre Viljanen CEN/TC 142 Woodworking machines - Safety SFS-EN A1:en EN :2004+A1:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Monitoimiset jyrsin- ja sahauskoneet. Osa 2: Ketjulla syötettävät kaksipuoliset tapitusja/tai muotoilukoneet Safety of woodworking machines. Tenoning machines. Part 2: Double end tenoning and/or profiling machines fed by chain or chains Hinta: 55,00 Sivuja: 48 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN :en:2005 SFS-EN A1:en EN :2001+A1:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Tapituskoneet. Osa 3: Rakennuspuun työstöön tarkoitetut liukupöydällä varustetut käsisyöttöiset tapituskoneet Safety of woodworking machines. Tenoning machines. Part 3: Hand fed tenoning machines with sliding table for cutting structural timbers Hinta: 60,70 Sivuja: 52 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN :en:2002 SFS-EN A2:en EN :2004+A2:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Monitoimiset jyrsin- ja sahauskoneistot. Osa 4: Ketjulla syötettävät reunoituskoneet Safety of woodworking machines. Tenoning machines. Part 4: Edge banding machines fed by chain(s)

21 4 (34) Hinta: 60,70 Sivuja: 53 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN :en:2005 SFS-EN /A1:en:2006 SFS-EN A1:en EN :2004+A1:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Monitoimiset jyrsin- ja sahauskoneet. Osa 5: Kiinteällä pöydällä ja syöttöteloilla varustetut tai ketjulla syötettävät yksipuoliset profilointikoneet Safety of woodworking machines. Tenoning machines. Part 5: One side profiling machines with fixed table and feed rollers or feed chain Hinta: 60,70 Sivuja: 58 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN :en:2005 SFS-EN A1 EN 12750:2001+A1:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Neljältä sivulta työstävät jyrsinkoneet (listahöylät) Safety of woodworking machines. Four-sided moulding machines Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 71,85 Sivuja: 84 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN 12750:2002 SFS-EN 12750:en:2002 SFS-EN A1:en EN 12779:2004+A1:2009 Puuntyöstökoneet. Kiinteästi asennetut lastujen ja pölyn erottelujärjestelmät. Turvallisuuteen liittyvä toiminta ja turvallisuusvaatimukset Safety of woodworking machines. Chip and dust extraction systems with fixed installation. Safety related performances and safety requirements Hinta: 66,50 Sivuja: 67 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN 12779:2005 SFS-EN A1:en EN 1807:1999+A1:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Vannesahat Safety of woodworking machines. Band sawing machines Hinta: 71,85 Sivuja: 93 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and

22 SFS-EN 1807: (34) SFS-EN A1:en EN :2003+A1:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 10: Yksiteräiset ylöspäin sahaavat katkaisusahat Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 10: Single blade automatic and semi-automatic up-cutting cross-cut sawing machines Hinta: 55,00 Sivuja: 45 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN :en:2004 SFS-EN A1:en EN :2003+A1:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 11: Vaakasuoraan sahaavat automaattiset ja puoliautomaattiset katkaisusahat Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 11: Semi-automatic and automatic horizontal cross-cut sawing machines with one saw unit (radial arm saws) Hinta: 55,00 Sivuja: 44 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN :en:2004 SFS-EN A1:en EN :2003+A1:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 12: Heilurikatkaisusahat Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 12: Pendulum cross-cut sawing machines Hinta: 55,00 Sivuja: 48 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN :en:2004 SFS-EN A1:en EN :2007+A1:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 13: Puristuspalkilla varustetut vaakalevysahat Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 13: Horizontal beam panel sawing machines Hinta: 66,50 Sivuja: 73 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN A1:en EN :2007+A1:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 14: Pystylevysahat Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 14: Vertical panel sawing machines

23 6 (34) Hinta: 66,50 Sivuja: 62 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN :en:2008 SFS-EN A1:en EN :2004+A1:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 15: Moniteräiset katkaisusahat, joissa työkappale ohjataan teriin koneellisesti ja syötetään tai vastaanotetaan käsin Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 15: Multiblade cross-cut sawing machines with integrated feed of the workpiece and manual loading and/or unloading Hinta: 55,00 Sivuja: 49 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN :en:2005 SFS-EN A1:en EN :2005+A1:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 16: Kulmasahat Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 16: Double mitre sawing machines for V-cutting Hinta: 60,70 Sivuja: 56 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN :en:2005 SFS-EN A2:en EN :2007+A2:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 17: Yhdellä sahausyksiköllä varustetut vaakasuoraan sahaavat käsikäyttöiset katkaisusahat Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 17: Manual horizontal cutting cross-cut sawing machines with one saw unit (manual radial arm saws) Hinta: 60,70 Sivuja: 56 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN :en:2007 SFS-EN A1 EN :2001+A1:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 3: Alaspäin sahaavat katkaisusahat sekä yhdistetyt katkaisu- ja pöytäpyörösahat Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 3: Down cutting cross-cut saws and dual purpose down cutting cross-cut saws/circular saw benches Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 71,85 Sivuja: 106 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and

24 SFS-EN :2002 SFS-EN :en: (34) SFS-EN A1:en EN :2001+A1:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 4: Moniteräiset halkaisusahat, joissa työkappale syötetään tai poistetaan käsin Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 4: Multiblade rip sawing machines with manual loading and/or unloading Hinta: 55,00 Sivuja: 43 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN :2001 Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN A1:en EN :2002+A1:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 5: Yhdistetyt pöytäpyörösahat ja ylöspäin sahaavat katkaisusahat Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 5: Circular sawbenches/up-cutting cross-cut sawing machines Hinta: 60,70 Sivuja: 59 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN :2002 SFS-EN :en:2002 SFS-EN A1:en EN :2002+A1:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 6: Käsisyöttöiset polttopuusahat ja yhdistetyt polttopuu- ja pöytäpyörösahat Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 6: Circular sawing machines for firewood and dual purpose circular sawing machines for firewood/circular saw benches, with manual loading and/or unloading Hinta: 66,50 Sivuja: 68 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN :2002 SFS-EN :en:2002 SFS-EN A1:en EN :2002+A1:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 7: Yksiteräiset tukkipyörösahat, jotka on varustettu syöttöpöydällä ja joissa työkappale syötetään tai poistetaan käsin Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 7: Single blade log sawing machines with integrated feed table and manual loading and/or unloading Hinta: 60,70 Sivuja: 56 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and

25 SFS-EN :2002 SFS-EN :en: (34) SFS-EN A1:en EN :2001+A1:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 8: Moottorikäyttöisellä sahausyksiköllä varustetut särmäävät halkaisusahat Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 8: Single blade edging circular rip sawing machines with power driven saw unit and manual loading and/or unloading Hinta: 60,70 Sivuja: 58 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN :en:2002 SFS-EN A1:en EN :2000+A1:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörösahat. Osa 9: Alaspäin sahaavat kaksiteräiset katkaisusahat, jotka on varustettu yhdistetyllä syötöllä ja joissa työkappale syötetään ja/tai poistetaan käsin Safety of woodworking machines. Circular sawing machines. Part 9: Double blade circular sawing machines for cross-cutting with integrated feed and with manual loading and/or unloading Hinta: 49,80 Sivuja: 39 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN :2000 SFS-EN A2:en EN 848-3:2007+A2:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Pyörivällä työkalulla varustetut yhden sivun jyrsinkoneet. Osa 3: Numeerisesti ohjatut (NC) pora- ja jyrsinkoneet Safety of woodworking machines. One side moulding machines with rotating tools. Part 3: Numerically controlled (NC) boring and routing machines Hinta: 71,85 Sivuja: 89 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN 848-3:2007 SFS-EN A1:en EN 860:2007+A1:2009 Puuntyöstökoneiden turvallisuus. Tasohöyläkoneet Safety of woodworking machines. One side thickness planing machines Hinta: 55,00 Sivuja: 50 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and SFS-EN 860:2008

Nro 4/ huhtikuuta 2010

Nro 4/ huhtikuuta 2010 Nro 4/2010 29.huhtikuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Osapuolien vastuut ja sopimuskäytännöt konetoimituksissa ja koneiden modernisoinnissa

Lisätiedot

Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry tiedotus Nro 5/2012 4.toukokuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 6.ja 7. kesäkuuta 2012 Tampereella,

Lisätiedot

Nro 9/ lokakuuta 2008

Nro 9/ lokakuuta 2008 Nro 9/2008 30.lokakuuta 2008 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Standardisoinnin vuositapahtuma Forum 2008 pidettiin 22.10.2008 Koneturvallisuuden

Lisätiedot

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Tulostettu 2013-05-08 1 (11) Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Vastuutoimialayhteisö: METSTA SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit

Lisätiedot

Nro 10/2012 16.lokakuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012611... LP 2012702) Ajankohtaiset standardit

Nro 10/2012 16.lokakuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012611... LP 2012702) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 10/2012 16.lokakuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat METSTA vahvistaa organisaatiotaan - kaksi uutta asiantuntijaa METSTAn

Lisätiedot

Nro 1/ tammikuuta 2011

Nro 1/ tammikuuta 2011 Nro 1/2011 5.tammikuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetStan portaalisivujen vuoden 2011 salasanat ja portaalimaksut Maansiirtokoneiden

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(11) pren ISO 15223-1 rev Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements Kansainvälinen valmisteluvaihe: 90/385/EEC,

Lisätiedot

Nro 7-8/ elokuuta tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP LP ) Ajankohtaiset standardit

Nro 7-8/ elokuuta tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP LP ) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 7-8/2012 9.elokuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat METSTA mukana alihankintamessuilla - tule kysymään asiantuntijoilta

Lisätiedot

Nro 1-2/ helmikuuta 2009

Nro 1-2/ helmikuuta 2009 Nro 1-2/2009 26.helmikuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 11.6.2009 merkitse kalenteriisi Koneturvallisuuden

Lisätiedot

Nro 11/ marraskuuta 2009

Nro 11/ marraskuuta 2009 Nro 11/2009 26.marraskuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Uuden konedirektiivin soveltaminen lähestyy Talouden taantuma ja myymättä

Lisätiedot

Nro 11/ marraskuuta 2011

Nro 11/ marraskuuta 2011 Nro 11/2011 4.marraskuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat METSTAlle uusia standardisointialueita Arto on nyt Lauri Ajankohtaiset lausuntopyynnöt

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-12-31 1(5) CENELEC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset laitteet S408-12 Railway applications. Rolling stock. 3-phase shore (external) supply system for rail vehicles Esikuva: CLC/FprTS 50546:2012

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 7/08 LIITE Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 7/08 LIITE Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-07-25 1(5) CENELEC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset materiaalit S262-08 Railway applications. Rolling stock. Pantographs. Characteristics and tests. Part 1: Pantographs for main line vehicles

Lisätiedot

Nro 9/ syyskuuta 2010

Nro 9/ syyskuuta 2010 Nro 9/2010 30.syyskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Vielä mahtuu mukaan Esteettömyys-käsikirjan julkistustilaisuuteen Ajankohtaiset

Lisätiedot

Nro 11/ marraskuuta 2010

Nro 11/ marraskuuta 2010 Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Sinnikkyys palkitaan; silta- ja pukkinosturistandardi valmistumassa lähes

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 12/08 LIITE Toimisto (7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 12/08 LIITE Toimisto (7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-12-19 1(7) SK 20 ENERGIAKAAPELIT S456-08 1: General requirements Esikuva: pren 50525-1:2008 S457-08 2-11: Cables for general applications. Flexible cables with thermoplastic PVC Esikuva: pren 50525-2-11:2008

Lisätiedot

Nro 3/ maaliskuuta 2009

Nro 3/ maaliskuuta 2009 Nro 3/2009 31.maaliskuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaarin ohjelma julki Pinnoitettujen teräsohutlevyjen

Lisätiedot

Nro 2/2011 3. helmikuuta 2011

Nro 2/2011 3. helmikuuta 2011 Nro 2/2011 3. helmikuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Pyydä lausuntokierroksen standardiehdotukset kommentoitavaksi! Koneturvallisuuden

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(14) FprEN ISO/IEC 13273-1 Energy efficiency and renewable energy sources. Common international terminology. Part 1: Energy efficiency (ISO/IEC 13273-1:2015) ISO/IEC 13273-1:2015 Lausuntoaika päättyy:

Lisätiedot

Nro 2/ helmikuuta 2010

Nro 2/ helmikuuta 2010 Nro 2/2010 25.helmikuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetSta hakee standardisoinnin asiantuntijaa Kylmäalan tärkeitä standardeja

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-11-30 1(5) CENELEC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet S380-12 Safety (RAMS). Part 1: Generic RAMS process Esikuva: pren 50126-1:2012 S381-12 Safety (RAMS). Part 2: Systems

Lisätiedot

Nro 6/ kesäkuuta 2009

Nro 6/ kesäkuuta 2009 Nro 6/2009 30.kesäkuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaarissa ennätysyleisö Koneturvallisuuden verkkojulkaisu

Lisätiedot

Nro 4/2012 5.huhtikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012205... LP 2012287) Ajankohtaiset standardit

Nro 4/2012 5.huhtikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012205... LP 2012287) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 4/2012 5.huhtikuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Uusia SFS-käsikirjoja terästuotteiden standardeista Energianhallintajärjestelmät-seminaari

Lisätiedot

Nro 4/ huhtikuuta 2009

Nro 4/ huhtikuuta 2009 Nro 4/2009 30.huhtikuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Käytännön opastus riskin arviointiin ISO/TR 14121-2:fi nyt suomeksi Ajankohtaiset

Lisätiedot

Nro 6/ kesäkuuta 2010

Nro 6/ kesäkuuta 2010 Nro 6/2010 24.kesäkuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari Tampereella jo kymmenettä kertaa Kuumasinkittyjä

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2011-07-29 1(5) SK 23 PISTO- JA RASIAKYTKIMET S233-11 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements Esikuva: EN 60309-1:1999/FprA2:2011, IEC 23H/263/CDV

Lisätiedot

Nro 11/ joulukuuta 2008

Nro 11/ joulukuuta 2008 Nro 11/2008 30.joulukuuta 2008 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Terveysteknologian standardisoinnin siirto MetSta ry:een ei toteudu 1.1.2009

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo 2016/6 LIITE. Toimisto (16)

Lausuntopyyntöluettelo 2016/6 LIITE. Toimisto (16) Toimisto 2016-06-03 1(16) CEN/CLC/TC 5 pren 16602-10 Space product assurance - Product assurance management Esikuva: ECSS-Q-ST-10 C Kansainvälinen valmisteluvaihe: ENQ+FV SFS-EN 13291-1:en pren 16602-70-54

Lisätiedot

Luettelo koneturvallisuustandardien uusista painoksista ja kumotuista standardeista

Luettelo koneturvallisuustandardien uusista painoksista ja kumotuista standardeista Tulostettu: 13.4.2010 1 (49) Koneturvallisuuden verkkojulkaisu Koneturvallisuuden standardien uusien painosten seurantapalvelu Luettelo koneturvallisuustandardien uusista painoksista ja kumotuista standardeista

Lisätiedot

Nro 10/ lokakuuta 2011

Nro 10/ lokakuuta 2011 Nro 10/2011 13.lokakuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetSta ry:een uusi asiantuntija DI Lauri Elers Hitsien tarkastusta käsittelevistä

Lisätiedot

Nro 7-8/ elokuuta 2009

Nro 7-8/ elokuuta 2009 Nro 7-8/2009 27.elokuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Koneturvallisuuden perusstandardin SFS-EN ISO 12100 muutokset valmiina Esteettömyyden

Lisätiedot

Nro 9/ syyskuuta 2009

Nro 9/ syyskuuta 2009 Nro 9/2009 24.syyskuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Painelaitestandardi EN 13445 uusittu Koneturvallisuuden verkkojulkaisu Jäätelön

Lisätiedot

Nro 2/2012 27.tammikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012083... LP 2012125) Ajankohtaiset standardit

Nro 2/2012 27.tammikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012083... LP 2012125) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 2/2012 27.tammikuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 2012 METSTAn logo uudistui katso miltä

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T298/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ESPOTEL OY, TESTILABORATORIO ESPOTEL OY, TEST LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T298/M02/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ESPOTEL OY, TESTILABORATORIO ESPOTEL OY, TEST LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

Nro 5/ toukokuuta 2011

Nro 5/ toukokuuta 2011 Nro 5/2011 5.toukokuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Kuinka myrkyllisiä nanopartikkelit ovat? Uusi SFS-EN ISO 10808 avuksi Turvallisen

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD.

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD. T287/M03/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VERKOTAN OY VERKOTAN LTD. Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T287

Lisätiedot

Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010

Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010 Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Sinnikkyys palkitaan; silta- ja pukkinosturistandardi valmistumassa lähes

Lisätiedot

Nro 9/2012 13.syyskuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012540... LP 2012610) Ajankohtaiset standardit

Nro 9/2012 13.syyskuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012540... LP 2012610) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 9/2012 13.syyskuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Venttiilistandardeista julkaistu uusia käsikirjoja Ajankohtaiset lausuntopyynnöt

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(9) CLC/TC 34 EN 62442-3:2014/prA1 Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for halogen lamps and LED modules - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear

Lisätiedot

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Tulostettu 2013-03-27 1 (5) Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Vastuutoimialayhteisö: METSTA SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit tai

Lisätiedot

Nro 3/ maaliskuuta 2010

Nro 3/ maaliskuuta 2010 Nro 3/2010 31.maaliskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Esteettömyyden merkitys teknisessä suunnittelussa kasvaa uusi SFS-ISO/TR 22411

Lisätiedot

Nro 10/ lokakuuta 2009

Nro 10/ lokakuuta 2009 Nro 10/2009 29.lokakuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Rakennusten energiatehokkuusstandardit valmiit, soveltuvuus suomeen selvitetään

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-06-29 1(5) SK 34 VALAISIMET S202-12 Energy performance of lamp controlgear. Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps). Method of measurement to

Lisätiedot

Nro 12/ joulukuuta 2009

Nro 12/ joulukuuta 2009 Nro 12/2009 31.joulukuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Uutta konedirektiiviä 2006/42/EY on nyt sovellettava Joulukuussa vahvistettiin

Lisätiedot

Nro 10/ marraskuuta 2010

Nro 10/ marraskuuta 2010 Nro 10/2010 1.marraskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2010425... LP 2010498) Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Kansainväliset

Lisätiedot

Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011

Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011 Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Standardi energianhallintajärjestelmistä Kansainvälinen outsourcing-standardisointi

Lisätiedot

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2013-12-04 1(6) SK 2 Sähkökoneet FprEN 60034-18-41 Rotating electrical machines. Part 18-41: Qualification and quality control tests for partial discharge free (Type I) electrical insulation systems

Lisätiedot

Nro 7-8/ elokuuta 2010

Nro 7-8/ elokuuta 2010 Nro 7-8/2010 27.elokuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Komission CE-merkintä kampanja Rakennusten energiatehokkuus pinnalla - myös

Lisätiedot

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Toimisto 2014-04-04 1(5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto 2014-04-04 1(5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2014-04-04 1(5) SK 17B Pienjännitekytkinlaitteet EN 50550:2011/FprA1 Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP) EN 62019:1999/FprAB Electrical accessories.

Lisätiedot

Nro 3/2011 3.maaliskuuta 2011

Nro 3/2011 3.maaliskuuta 2011 Nro 3/2011 3.maaliskuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 2011 Tampereella 8.-9.6.2011 SFS-EN standardi

Lisätiedot

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

ISO-standardien käsittelyvaiheet. Venetekniikkapäivä Juhani Pappila

ISO-standardien käsittelyvaiheet. Venetekniikkapäivä Juhani Pappila ISO-standardien käsittelyvaiheet Venetekniikkapäivä 14.4.2010 Juhani Pappila Taustaa Huvivenedirektiivi määrittää olennaiset turvallisuusvaatimukset jotka tuotteiden on täytettävä ennen kuin ne voidaan

Lisätiedot

tästä eteenpäin? Kimmo Konkarikoski

tästä eteenpäin? Kimmo Konkarikoski Rakennusten energiatehokkuuden EPBstandardipaketti - mitä muuttuu, miten tästä eteenpäin? Kimmo Konkarikoski Sisältö EPBD - Energy Performance of Buildings Direktiivi toinen uusinta vireillä 2018-2020

Lisätiedot

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 3/09 LIITE

LAUSUNTOPYYNTÖ 3/09 LIITE 2009-03-26 1(8) CENELEC SC 9XC Kulkuneuvojen ja niiden kiinteiden apulaitteiden sähkönsyöttö- ja maadoitusjärjestelmät (kiinteät asennukset) S138-09 Railway applications. Fixed installations. D.C. surge

Lisätiedot

Nro 5/ toukokuuta 2010

Nro 5/ toukokuuta 2010 Nro 5/2010 27.toukokuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Metallien vetokoestandardi uudistunut SFS 1200-sarjan betoniterästen teknisten

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 10/10 LIITE. HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

LAUSUNTOPYYNTÖ 10/10 LIITE. HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2010-10-29 1(5) SK 2 SÄHKÖKONEET S338-10 Rotating electrical machines. Part 18-33: Functional evaluation of insulation systems. Test procedures for form-wound windings. Multifactor evaluation

Lisätiedot

Toimisto 2013-01-31 1(6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto 2013-01-31 1(6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2013-01-31 1(6) SK 2 SÄHKÖKONEET S001-13 Rotating electrical machines. Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehichles) Esikuva:

Lisätiedot

Nro 8/ syyskuuta 2008

Nro 8/ syyskuuta 2008 Nro 8/2008 30.syyskuuta 2008 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetSa ry käynnistää koneturvallisuuden verkkojulkaisun Koneturvallisuusstandardien

Lisätiedot

RÄJÄHDYSVAARALLISIA TILOJA JA LAITTEITA KOSKEVAT STANDARDIT. Päivitetty

RÄJÄHDYSVAARALLISIA TILOJA JA LAITTEITA KOSKEVAT STANDARDIT. Päivitetty 1(6) Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuutta koskevan lain (390/) 135 :n mukaan turvatekniikan keskus julkaisee luettelon niistä standardeista, joita noudattaen katsotaan tämän

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(19) CLC/TC 26A, CLC/TC 26A FprEN 62822-3 Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 Hz) - Part 3: Resistance welding equipment

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T197/M15/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY, TKI JA PALVELUT, KYMILABS SOUTH-EASTERN FINLAND

Lisätiedot

Ajankohtaiset standardit

Ajankohtaiset standardit Ajankohtaiset standardit Toimialueellamme on valmistunut uusia standardisoinnin julkaisuja seuraavasti: Uudet SFS-EN- ja SFS EN ISO-standardit Uudet SFS- ja SFS-ISO -standardit ja muut julkaisut Uudet

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu Kemianteollisuus ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Standardisointikatsaus

Standardisointikatsaus Standardisointikatsaus 30.5.2013 STANDARDISOINTITYÖHÖN VOI OSALLISTUA 2 Kansallisen komitean jäsenkunta METSTAn koneturvallisuuskomiteassa on 22 jäsentä Teollisuus: 9 asiantuntijaa kuudesta eri yrityksestä

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2011-03-31 1(5) SK 1 TERMINOLOGIA S072-11 Laitteissa käytettävät kuvatunnukset. Terminologia Esikuva: IEC/TR 62687:2011 Lausuntoaika päättyy: 2011-05-31 IEC TC 8 Sähköntoimituksen järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2010-05-31 1(5) IEC TC 9 Rautateiden sähkölaitteet ja -järjestelmät S190-10 Railway applications. Fire protection on railway vehicles. Part 5: Fire safety requirements for electrical equipment

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit 2016

Koneturvallisuuden standardit 2016 Koneturvallisuuden standardit 2016 1 Tässä esitteessä luetellaan kaikki koneturvallisuuden A- ja B-tyypin standardit Vain englanninkielisinä saatavilla olevien standardien tunnuksen lopussa on merkintä

Lisätiedot

Nro 9/ syyskuuta 2011

Nro 9/ syyskuuta 2011 Nro 9/2011 7.syyskuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Säteilyturvakeskus liittyi MetSta ry:n jäseneksi MetSta mukana Alihankintamessuilla

Lisätiedot

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Tulostettu 2013-02-07 1 (14) Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Vastuutoimialayhteisö: METSTA SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit

Lisätiedot

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7308

PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7308 PSK Standardisointi STANDARDI PSK 7308 PSK Standards Association 2. painos/ 2 nd edition COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry 2015-11-01 1 (6) PUTKISTON KANNATUS. PUTKISANKA B. DN 10 500 supporting.

Lisätiedot

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2011-02-28 1(6) SK 17 SUURJÄNNITEKYTKINLAITTEET S041-11 High-voltage switchgear and controlgear. Part 100: Alternating-current circuit-breakers Esikuva: EN 62271-100:2009/FprA1:2011, IEC 17A/956/CDV

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 3/08 LIITE Toimisto (9) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 3/08 LIITE Toimisto (9) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-03-31 1(9) IEC TC 9 Rautateiden sähkölaitteet ja -järjestelmät S102-08 Railway applications. Fire protection on railway vehicles. Part 5: Fire safety requirements for electrical equipment including

Lisätiedot

Nro 5/ toukokuuta 2009

Nro 5/ toukokuuta 2009 Nro 5/2009 28.toukokuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Koneiden turvallisuusriskien hallinta - Turvallisen tekniikan seminaari 2009,

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Kuvaus MEISTÄ.... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013

Kuvaus MEISTÄ.... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013 Kuvaus MEISTÄ... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013 Mikä on METSTA Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry on yleishyödyllinen standardisointiin keskittynyt yhdistys.

Lisätiedot

AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY

AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY S018/M22/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU SERTIFIOINTIELIN ACCREDITED CERTIFICATION BODY DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB Tunnus Code Sertifiointielin Certification body Osoite

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2013-04-02

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2013-04-02 KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

CENin tekninen komitea TC127 Rakennusten paloturvallisuus

CENin tekninen komitea TC127 Rakennusten paloturvallisuus CENin tekninen komitea TC127 Rakennusten paloturvallisuus Puutuotteiden ja puurakenteiden standardisointi shemunaari 31.10.2017 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry TC127:n tehtävä TC127 ei laadi

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY T304/A01/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY WE CERTIFICATION OY OPERATOR LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2012-10-02

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2012-10-02 METSTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2012-11-01

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2012-11-01 Kemianteollisuus ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme

Lisätiedot

VTT EXPERT SERVICES OY

VTT EXPERT SERVICES OY T001 Liite 1.05 / Appendix 1.05 Sivu / Page 1(10) VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

CEN/TC 175 Sahatavara ml. pyöreä puutavara

CEN/TC 175 Sahatavara ml. pyöreä puutavara 1 CEN/TC 175 Sahatavara ml. pyöreä puutavara Pyöreä puu Sahatavara, voi olla myös käsiteltyä tai jatkojalostettua Puutuotteiden ympäristöselostestandardin tuoteryhmäkohtaiset säännöt, puu- PCR Komitealla

Lisätiedot

Nro 4/2011 7.huhtikuuta 2011

Nro 4/2011 7.huhtikuuta 2011 Nro 4/2011 7.huhtikuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Rakennusten energiatehokkuus uutta myös standardisointiin Turvallisen tekniikan

Lisätiedot

Nro 6/2011 1.kesäkuuta 2011

Nro 6/2011 1.kesäkuuta 2011 Nro 6/2011 1.kesäkuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat SISTEMA-oppaan suomennos julkaistu Metstan sivustolla Standardisoinnin vuositapahtuman

Lisätiedot

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Miten ja missä standardeja laaditaan Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Esityksen sisältö Suomen kansallinen järjestelmä ja METSTA Kuka standardit laatii?

Lisätiedot

Savupiippujen standardisointi CEN/TC Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Savupiippujen standardisointi CEN/TC Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry Savupiippujen standardisointi CEN/TC 166 7.2.2017 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry CEN/TC 166:n rakenne / työryhmät TC 166/WG 1 General requirements TC 166/WG 2 Thermal and fluid dynamic calculation

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. Nro 0016 FI

SUORITUSTASOILMOITUS. Nro 0016 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro 0016 FI 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: fischer betoniruuvit FBS 5 ja FBS 6 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): Tuote Metalliankkurit käytettäväksi betonissa

Lisätiedot

Toimisto 2013-08-07 1(7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto 2013-08-07 1(7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2013-08-07 1(7) CLC TC 8X Sähköntoimituksen järjestelmävaatimukset CLC/FprTR 50609 Technical Guidelines for Radial HVDC Networks Lausuntoaika päättyy: 2013-10-17 IEC TC 9 Rautateiden sähkölaitteet

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY RAMBOLL FINLAND OY, ILMANLAATU JA MELU RAMBOLL FINLAND LTD.

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY RAMBOLL FINLAND OY, ILMANLAATU JA MELU RAMBOLL FINLAND LTD. T302/A01/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY RAMBOLL OY, ILMANLAATU JA MELU RAMBOLL LTD., AIR QUALITY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

Standardisointikatsaus

Standardisointikatsaus Standardisointikatsaus 4.6.2015 ISO/TC 199 Koneturvallisuus työryhmät WG 5 General principles for the design of machinery and risk assessment Suomen edustaja: Sari Kojo, Wärtsilä Finland Oy WG 6 Safety

Lisätiedot