Nro 9/ lokakuuta 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nro 9/ lokakuuta 2008"

Transkriptio

1 Nro 9/ lokakuuta 2008 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Standardisoinnin vuositapahtuma Forum 2008 pidettiin Koneturvallisuuden standardien uusien painosten seurantapalvelu Ensimmäiset nanoteknologiaa käsittelevät ISO-julkaisut valmistuneet ( ) Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP LP ) Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Kansainväliset lausuntopyynnöt Ajankohtaiset standardit ja SFS-käsikirjat Uudet SFS-EN- ja SFS EN ISO-standardit ( ) Uudet SFS- ja SFS-ISO standardit ( ) Uudet EN- ja EN ISO-standardit ( ) kiinnittimet koneet akustiikka venttiilit alumiini kiinnittimet alumiini kiinnittimet koneet akust teollisuusautomaatio talotekniikka hissit hydrauliikka nanoteknologia veneet teollisuusautomaat värähtely kupari pneumatiikka valmistustekniikka painelaitteet ATEX värähtely kupari värähte teräsrakenteet metallien jalostus laivanrakennus putkistot polkupyörät teräsrakenteet metallien jalo ergonomia kunnossapito teräs nostoapuvälineet hitsaus polttomoottorit ergonomia kunnossapito t

2 Ajankohtaiset asiat Standardisoinnin vuositapahtuma Forum 2008 pidettiin Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, MetSta oli jälleen mukana SFS:n isännöimässä standardisoinnin vuosittaisessa päätapahtumassa Finlandia-talolla Kaikkien MetStalle käyntikorttinsa jättäneiden kesken arvottiin yhden vuoden ilmaisen osallistumisen valitsemassaan seurantaryhmässä tai komiteassa. Arvonnan voitti tällä kertaa: Ryhmänjohtaja Tarja Kousa, Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta Lämpimät onnittelut Tarjalle. Kiitokset vielä kaikille kiinnostuksestanne MetStaa kohtaan. MetStan seurantaryhmien ja komiteoiden portaalisivusto: Lisätietoja Hanna Järvenpää Koneturvallisuuden standardien uusien painosten seurantapalvelu *** Seurantapalvelu seuraa ja jakaa tietoa uuteen konedirektiiviin 2006/42/EY ja kansalliseen koneasetukseen VNa 400/2008 liittyvistä ja vuosien aikana ilmestyvistä standardien uusista painoksista ja muista uusista standardeista. Lisätietoja osoitteessa: Lisätietoja Aarre Viljanen

3 Ensimmäiset nanoteknologiaa käsittelevät ISO-julkaisut valmistuneet ( ) Ensimmäiset komitean ISO/TC 229 "Nanotechnologies" laatimat julkaisut on julkaistu syksyn aikana: CEN ISO/TS 27687:2008 Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate ISO/TR 12885:2008 Nanotechnologies - Health and safety practices in occupational settings relevant to nanotechnologies Komitean ISO/TC 229 eurooppalainen vastinkomitea CEN/TC 352 "Nanotechnologies" on julkaissut Wienin sopimuksen mukaisesti laaditun työkohteen nano-objektien terminologiasta myös eurooppalaisena teknisenä spesifikaationa. Spesifikaatiossa CEN ISO/TS määritellään erityyppiset nano-objektit, jaotellen ne kolmeen ryhmään (nanolevy, nanokuitu tai nanopartikkeli). Jaottelu perustuu nano-objektien ulkoisiin mittoihin, joista joko yksi, kaksi tai kolme on nanomittakaavassa (alueella noin nanometriä). Spesifikaatiossa esitetään myös opastavaa tietoa partikkelikoon mittaukseen liittyen. Teknisessä raportissa ISO/TR esitetään teollisesti valmistettuihin nanomateriaaleihin liittyviä työpaikoilla huomioon otettavia työterveys- ja työturvallisuusnäkökohtia. Tietoa on esitetty erityyppisten nanomateriaalien ja valmistusprosessien näkökulmasta. Yritykset, tutkijat, työntekijät ja muut henkilöt voivat soveltaa raportin tietoja välttyäkseen nanomateriaalien mahdollisilta haitallisilta vaikutuksilta niiden valmistuksen, käsittelyn, käytön ja käytöstä poiston yhteydessä. Samaan aiheeseen liittyen on vuonna 2007 julkaistu alakomitean ISO/TC 146/SC 2 "Workplace atmospheres" tekninen raportti ISO/TR "Workplace atmospheres - Ultrafine, nanoparticle and nano-structured aerosols - Inhalation exposure characterization and assessment". Komiteoissa CEN/TC 352 ja ISO/TC 229 valmisteilla olevat työkohteet liittyvät tällä hetkellä nanoteknologian: termeihin ja määritelmiin mittaus- ja karakterisointimenetelmiin työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä ympäristönäkökohtiin nanomateriaaleihin. Näihin aiheisiin liittyvää standardisointityötä pääsee seuraamaan ja siihen voi vaikuttaa liittymällä nanoteknologian kansalliseen standardisointikomiteaan, joka toimii Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistyksessä ( Edellä mainitut julkaisut ovat hankittavissa SFS:n verkkokaupasta osoitteesta Lisätietoja: Mika Vartiainen

4 Ajankohtaiset lausuntopyynnöt Olemme lähettäneet kansalliselle lausuntokierrokselle toimialueellemme kuuluvia ehdotuksia seuraavasti: Eurooppalaiset lausuntopyynnöt (hyväksyminen EN- tai EN ISO-standardiksi) Kansainväliset lausuntopyynnöt (hyväksyminen ISO-standardiksi) Tämän ajankohtaisten lausuntopyyntöjemme viiteluettelon tarkoituksena on tiedottaa virallisesti, julkisesti ja avoimesti kaikkia kansallisia sidosryhmiä, viranomaiset mukaan lukien, toimialueellamme valmisteilla olevista sellaisista SFS:n, CEN:n ja ISO:n standardeista, joiden teknistä sisältöä voi kommentoida tai joiden hyväksymiseen voi ottaa kantaa. Ehdotuksille järjestettävien kansallisten lausuntokierrosten tarkoituksena on muodostaa äänestyspäätös ja mahdollinen kommenttiyhteenveto, joka edustaa eri sidosryhmien näkemystä. Lausuntopyyntöihin liittyvien ehdotusten saatavuus ja tilaaminen Toimitamme lausuntopyyntöihin liittyviä ehdotuksia vain erikseen tilattaessa. Tilaukset voi lähettää osoitteeseen: (yksilöi LP-tunnus ja/tai ehdotuksen tunnus tarkasti): Lisätietoja ehdotusten tilaamisesta ja toimituskuluista on osoitteessa: MetSta-seurantaryhmien ja -komiteoiden jäsenet saavat automaattisesti ko. ryhmän vastuulle kuuluvien CEN- ja ISO-komiteoiden laatimat ehdotukset seurantaryhmien sisäisessä dokumenttijakelussa. Lisätietoja seurantaryhmistämme ja niihin liittymisestä on osoitteessa: Ohjeita lausuntojen antamiseksi Kysymme kaikkien ehdotusten osalta: 1. kantaanne ( hyväksymme tai emme hyväksy ) ehdotuksen hyväksymisestä lopulliseen äänestykseen tai sen julkaisemiseksi EN-, EN ISO-, ISO- ja/tai SFS-standardina 2. mahdollisia yksityiskohtaisia kommenttejanne ehdotuksen tekniseen sisältöön, sekä 3. hyväksyntäänne ja kommenttejanne ehdotuksen mahdolliseen suomenkieliseen otsikkoon. Lausuntopyyntöihin liittyvät yksityiskohtaiset kommentit pyydämme ehdotuksen mukaisella kielellä. Antaessanne edellä olevan kohdan 2. tarkoittamia yksityiskohtaisia kommentteja pyydämme käyttämään lausuntojen antamiseen tarkoitettua lomaketta, joka on ladattavissa osoitteesta: CEN:n ja ISO:n ehdotusten osalta mainitaan aina käsittelyvaihe, jossa ehdotus parhaillaan on: CENin/ISOn lausuntokierros (Enquiry): varsinainen lausuntovaihe, jossa on mahdollista esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja; tässä vaiheessa ei vielä äänestetä standardin hyväksymisestä, vaan otetaan kantaa siihen, onko ehdotus hyväksyttävissä lopulliseen äänestykseen CENin/ISOn äänestys (Formal Vote): lopullinen äänestys, jossa ehdotuksen tekniseen sisältöön ei enää voi puuttua, jos ehdotusta kannatetaan; ehdotusta vastustettaessa on aina annettava tekniset kommentit CENin UAP-äänestys: lopullinen äänestys, jossa tavallisesti tiedustellaan ISO-standardin hyväksymistä (sellaisenaan) EN-standardiksi; voidaan myös käyttää EN-standardin muutoksista äänestettäessä, jolloin kommentointi on myös mahdollista.

5 Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tämä kohta sisältää luettelon kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyistä CENin ja ECISS:n ehdotuksista sekä CENin ja ISOn yhteisistä ehdotuksista. Kysymme näiden ehdotusten osalta hyväksyntää EN standardeiksi sekä CENin ja ISOn yhteisten ehdotusten osalta myös hyväksyntää ISO standardeiksi. Kaikki hyväksytyiksi tulleet EN-standardit on vahvistettava kansallisiksi SFS standardeiksi. Lausuntopyynnöt luetellaan komiteakohtaisesti. Luettelo sisältää lausuntopyyntöjä väliltä LP LP Lausuntopyyntöihin liittyvien ehdotusten tilaus: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry: (ks. tarkemmat tilausohjeet edellä) CEN/SS F16 Graphical symbols LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products. Part 1: Basic rules (ISO/DIS :2008) Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Arto Kivirinta CEN/TC 121 Welding LP EN ISO :2006/prA1 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Health and safety in welding and allied processes. Laboratory method for sampling fume and gases. Part 4: Fume data sheets. Amendment 1 (ISO :2006/FDAM 1:2008) Sivuja/Pages: 2 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald LP pren Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Welding. Recommendations for welding of metallic materials. Part 1: General guidance for arc welding Hitsaus. Metallisten materiaalien hitsaussuositukset. Osa 1: Yleisohjeet kaarihitsaukselle Sivuja/Pages: 14 Korvaa standardin SFS-EN :1998 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald LP pren Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Non-destructive testing of welds. Time-of-flight diffraction technique (TOFD). Acceptance levels Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Kulkuaikatekniikka (TOFD). Hyväksymisrajat Sivuja/Pages: 11

6 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald LP pren ISO 5182 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Resistance welding. Materials for electrodes and ancillary equipment (ISO 5182:2008) Vastushitsaus. Elektrodien ja ja varusteiden materiaalit Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS 4675:1981 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Welding consumables. Solid wires and rods for fusion welding of copper and copper alloys. Classification (ISO 24373:2008) Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN 14640:2005 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald CEN/TC 126 Acoustic properties of building elements and of buildings LP EN ISO :1999/prA1 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics. Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations. Part 1: Method of measurement. Amendment 1: Measurement uncertainty (ISO :1999/FDAM 1:2008) Akustiikka. Vesijohtoverkostojen kojeiden ja laitteiden melupäästöjen laboratoriotestaukset. Osa 1: Mittausmenetelmä - Muutos 1: Mittausepävarmuus Sivuja/Pages: 4 Liittyy EU-direktiiveihin: 89/106/EEC Construction products Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Acoustics. Laboratory measurement of the flanking transmission of airborne and impact noise between adjoining rooms. Part 4: All other cases (ISO/DIS :2008) Sivuja/Pages: --- Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Acoustics. Laboratory measurement of sound insulation of building elements. Part 2: Measurement of airborne sound insulation (ISO/DIS :2008) Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN :1993 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Acoustics. Laboratory measurement of sound insulation of building elements. Part 5: Requirements for test facilities and equipment (ISO/DIS :2008) Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN ISO 140-5:1998 Liittyy EU-direktiiveihin:

7 89/106/EEC Construction products Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Acoustics. Laboratory measurement of sound insulation of building elements. Part 4: Measurement procedures and requirements (ISO/DIS :2008) Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN ISO 140-4:1998 Liittyy EU-direktiiveihin: 89/106/EEC Construction products Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Acoustics. Laboratory measurement of sound insulation of building elements. Part 1: Test codes (ISO/DIS :2008) Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN ISO 140-1:1998 Liittyy EU-direktiiveihin: 89/106/EEC Construction products Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaislausuntokierros Acoustics. Laboratory measurement of sound insulation of building elements. Part 3: Measurement of impact sound insulation (ISO/DIS :2008) Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN ISO 140-3:1995 Liittyy EU-direktiiveihin: 89/106/EEC Construction products Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 133 Copper and copper alloys LP pren Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Copper and copper alloys. Determination of iron content. Part 2: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) Sivuja/Pages: 13 Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safety LP pren Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Snow grooming equipment. Safety requirements Rinnekoneet. Turvallisuusvaatimukset Sivuja/Pages: 24 Liittyy EU-direktiiveihin: 2006/42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 98/37/EC Machinery Kansallinen lausuntoaika päättyy:

8 CEN/TC 165 Waste water engineering LP EN :2005/prA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Small wastewater treatment systems for up to 50 PT. Part 3: Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants Sivuja/Pages: 7 Liittyy EU-direktiiveihin: 89/106/EEC Construction products Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jorma Railio CEN/TC 184 Advanced technical ceramics LP prcen/ts Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Advanced technical ceramics. Ceramic composites. Guide to the determination of the degree of misalignment in uniaxial mechanical tests Sivuja/Pages: --- Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP prcen/ts Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Advanced technical ceramics. Ceramic composites. Determination of the thermal diffusivity of ceramic fibres Sivuja/Pages: --- Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 188 Conveyor belts LP pren ISO 7590 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Steel cord conveyor belts. Methods for the determination of total thickness and cover thickness (ISO/FDIS 7590:2008) Teräsvahvikkeiset kuljetushihnat. Kokonaispaksuuden ja päällysteen paksuuden määritysmenetelmät Sivuja/Pages: 3 Korvaa standardin SFS-EN ISO 7590:2001 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 201 Leather and imitation leather goods and footwear manufacturing machinery - Safety LP EN 12545:2000/prA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines. Noise test code. Common requirements Jalkineiden, nahka- ja tekonahkatuotteiden valmistuksessa käytettävät koneet. Melunmittausmenetelmä. Yleiset vaatimukset Sivuja/Pages: --- Liittyy EU-direktiiveihin: 2006/42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 98/37/EC Machinery

9 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Arto Kivirinta CEN/TC 203 Cast iron pipes, fittings and their joints LP pren 969 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for gas pipelines. Requirements and test methods Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN 969:1996/A1:1999 Liittyy EU-direktiiveihin: 89/106/EEC Construction products Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 211 Acoustics LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Acoustics and vibration. Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements. Part 5: Driving point method for determination of the low-frequency transfer stiffness of resilient supports for translatory motion (ISO :2008) Sivuja/Pages: --- Kansallinen lausuntoaika päättyy: CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Metallic and other inorganic coatings. Electrodeposited coatings of tin-cobalt alloy (ISO/FDIS 26945:2008) Metalliset ja muut epäorgaaniset pinnoitteet. Sähkösaostetut tina-kobolttiseospinnoitteet Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren ISO 2082 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Metallic and other inorganic coatings. Electroplated coatings of cadmium with supplementary treatments on iron or steel (ISO/FDIS 2082:2008) Metalliset ja muut epäorgaaniset pinnoitteet. Raudan tai teräksen sähkösaostetut kadmiumpinnoitteet lisäkäsittelyineen Sivuja/Pages: 2 Korvaa standardin SFS-EN 12330:2000 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren ISO 2081 Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Metallic and other inorganic coatings. Electroplated coatings of zinc with supplementary treatments on iron or steel (ISO/FDIS 2081:2008) Metalliset ja muut epäorgaaniset pinnoitteet. Raudan tai teräksen sähkösaostetut sinkkipinnoitteet lisäkäsittelyineen Sivuja/Pages: 2 Korvaa standardin SFS-EN 12329:2000 Kansallinen lausuntoaika päättyy:

10 CEN/TC 269 Shell and water-tube boilers LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Water-tube boilers and auxiliary installations. Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot - Osa 2: Materiaalit Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN Liittyy EU-direktiiveihin: 97/23/EC Pressure equipment Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Water-tube boilers and auxiliary installations. Part 3: Design and calculation for pressure parts Veisputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot - Osa 3: Paineenalaisten osien suunnittelu ja laskenta Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN Liittyy EU-direktiiveihin: 97/23/EC Pressure equipment Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Water-tube boilers and auxiliary installations. Part 4: In-service boiler life expectancy calculations Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot - Osa 4: Käytössä olevan kattilan odotettavissa olevan käyttäajan laskenta Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN Liittyy EU-direktiiveihin: 97/23/EC Pressure equipment Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Water-tube boilers and auxiliary installations. Part 5: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot - Osa 5: Paineellisten osien valmistus Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN Liittyy EU-direktiiveihin: 97/23/EC Pressure equipment Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Water-tube boilers and auxiliary installations. Part 6: Inspection during construction; documentation and marking of pressure parts of the boiler Vesiputkikattilat ja niihin liittyvät laitteistot - Osa 6: Kattilan paineenalaisten osien valmistuksen aikainen tarkastus, dokumentointi ja merkintä Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN Liittyy EU-direktiiveihin: 97/23/EC Pressure equipment Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald CEN/TC 270 Internal combustion engines LP

11 pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Reciprocating internal combustion engines. Handle starting equipment. Part 2: Method of testing the angle of disengagement (ISO :1997) Polttomoottorit. Käynnistysvipu. Osa 2: Irroituskulman mittausmenetelmä Sivuja/Pages: --- Liittyy EU-direktiiveihin: 2006/42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 89/392/EEC Machinery - Safety of machinery: general essential health and safety requirements 98/37/EC Machinery Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Arto Kivirinta CEN/TC 344 Steel static storage systems LP pren Käsittelyvaihe: CENin lopullinen äänestys Steel static storage systems. Adjustable pallet racking systems. Principles for structural design Kiinteät teräksiset hyllystöjärjestelmät. Säädettävät palettihyllystöt. Rakennesuunnittelun periaatteet Sivuja/Pages: 136 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Arto Kivirinta CEN/TC 98 Lifting platforms LP pren 1493 Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Vehicle lifts Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN 1493 Liittyy EU-direktiiveihin: 2006/42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 98/37/EC Machinery Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Arto Kivirinta ECISS/TC 1 Steel - Mechanical testing LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Metallic materials. Charpy pendulum impact test. Part 2: Verification of testing machines (ISO/FDIS 148-2:2008) Metallien iskukoe. Charpyn iskukoe. Osa 2: Iskuheilurin varmentaminen Sivuja/Pages: 2 Korvaa standardin SFS-EN :1993 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP pren ISO Käsittelyvaihe: CENin ja ISOn rinnakkaisäänestys Metallic materials. Charpy pendulum impact test. Part 3: Preparation and characterization of Charpy V-notch test pieces for indirect verification of pendulum impact machines (ISO/FDIS 148-3:2008) Metallien iskukoe. Charpyn iskukoe. Osa 3: Iskuheilurin epäsuorassa varmentamisessa käytettävien Charpyn V-koesauvojen valmistus ja karakterisointi Sivuja/Pages: 2

12 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ECISS/TC 10 Structural steels - Grades and qualities LP EN :2004/prA1 Käsittelyvaihe: CENin UAP-äänestys Hot rolled products of structural steels. Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 6: Nuorrutetut lujat levytuotteet. Tekniset toimitusehdot Sivuja/Pages: --- Liittyy EU-direktiiveihin: 89/106/EEC Construction products Kansallinen lausuntoaika päättyy: ECISS/TC 27 Surface coated flat products - Qualities, dimensions, tolerances and specific tests LP pren Käsittelyvaihe: CENin lausuntokierros Continuously organic coated (coil coated) steel flat products. Technical delivery conditions Orgaanisilla aineilla pinnoitetut (muovipinnoitetut) ohutlevyteräkset. Tekniset toimitusehdot Sivuja/Pages: --- Korvaa standardin SFS-EN :2004,SFS-EN :2006,SFS-EN :2003 Kansallinen lausuntoaika päättyy:

13 Kansainväliset lausuntopyynnöt Tämä kohta sisältää luettelon kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyistä ISOn ehdotuksista. Kysymme näiden ehdotusten osalta hyväksyntää ISO-standardeiksi. Lausuntopyynnöt luetellaan komiteakohtaisesti. Luettelo sisältää lausuntopyyntöjä väliltä LP LP Lausuntopyyntöihin liittyvien ehdotusten tilaus: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry: (ks. tarkemmat tilausohjeet edellä). ISO/TC 127/SC 2 Safety, ergonomics and general requirements LP ISO/FDIS Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Earth-moving machinery -- Laboratory tests and performance requirements for protective structures of excavators -- Part 2: Roll-over protective structures (ROPS) for excavators of over 6 t Sivuja/Pages: 32 Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP ISO/DIS 9533 Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Earth-moving machinery -- Machine-mounted audible travel alarms -- Test methods and performance criteria Maansiirtokoneet. Koneeseen asennettavat kuuloon perustuvat kulkuhälyttimet. Testausmenetelmät ja suoritusarvokriteerit Sivuja/Pages: 11 Kansallinen lausuntoaika päättyy: ISO/TC 17/SC 11 Steel castings LP ISO/DIS 4987 Steel and iron castings -- Liquid penetrant inspection Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Sivuja/Pages: --- Kansallinen lausuntoaika päättyy: LP ISO/DIS 4986 Steel and iron castings -- Magnetic particle inspection Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Sivuja/Pages: --- Kansallinen lausuntoaika päättyy:

14 ISO/TC 2/SC 7 Reference standards for fasteners (mainly covering terminology, dimensioning, sizes and tolerancing) LP ISO/FDIS 1891 Fasteners -- Terminology Kiinnittimet - Nimikkeistö Sivuja/Pages: 121 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja ISO/TC 20/SC 10 Aerospace fluid systems and components LP ISO/DIS Aerospace -- Cleanliness classification for aeronautical fluids Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Sivuja/Pages: 16 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Hanna Järvenpää ISO/TC 20/SC 14 Space systems and operations LP ISO/DIS Space systems -- Launch pad and integration site operational documents Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Sivuja/Pages: 15 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Hanna Järvenpää ISO/TC 205 Building environment design LP ISO/FDIS Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Building environment design -- Guidelines to assess energy efficiency of new buildings Sivuja/Pages: 20 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jorma Railio ISO/TC 213 Dimensional and geometrical product specifications and verification LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Geometrical product specifications (GPS) -- Characteristics and conditions -- Definitions

15 Sivuja/Pages: --- Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja ISO/TC 4 Rolling bearings LP ISO/FDIS Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Rolling bearings -- Balls -- Part 2: Ceramic balls Sivuja/Pages: 12 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Arto Kivirinta LP ISO/FDIS Rolling bearings -- Linear motion rolling bearings -- Vocabulary Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Sivuja/Pages: 28 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Arto Kivirinta LP ISO/FDIS Rolling bearings -- Balls -- Part 1: Steel balls Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Sivuja/Pages: 11 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Arto Kivirinta ISO/TC 4/SC 4 Tolerances LP ISO/DIS Rolling bearings -- Internal clearance -- Part 1: Radial internal clearance Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Sivuja/Pages: 11 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Arto Kivirinta ISO/TC 72/SC 1 Spinning preparatory, spinning, twisting and winding machinery and accessories LP ISO/DIS Textile machinery -- Sliver cans, rectangular -- Main dimensions and tolerances Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Sivuja/Pages: 3 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Arto Kivirinta

16 ISO/TC 8/SC 1 Lifesaving and fire protection LP ISO/DIS Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Ships and marine technology -- Low-location lighting on passenger ships -- Arrangement Sivuja/Pages: 30 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Arto Kivirinta ISO/TC 8/SC 6 Navigation LP ISO/DIS Ships and marine technology -- Marine radar reflectors -- Part 1: Passive type Käsittelyvaihe: ISOn lausuntokierros Sivuja/Pages: 16 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Arto Kivirinta ISO/TC 96/SC 5 Use, operation and maintenance LP ISO/FDIS Cranes -- Inspections -- Part 1: General Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Sivuja/Pages: 7 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja LP ISO/FDIS Cranes -- Competency requirements for crane inspectors Käsittelyvaihe: ISOn lopullinen äänestys Sivuja/Pages: 7 Kansallinen lausuntoaika päättyy: Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja

17 Ajankohtaiset standardit Toimialueellamme on valmistunut uusia standardisoinnin julkaisuja seuraavasti: Uudet SFS-EN- ja SFS EN ISO-standardit Uudet SFS- ja SFS-ISO -standardit ja muut julkaisut Uudet EN- ja EN ISO-standardit EU:n säädöksiin liittyvät standardit Merkittävä osa eurooppalaisista standardeista ja ne Suomessa voimaansaattavista SFS-standardeista liittyy tavalla tai toisella EU:n säädöksiin ja siten myös kansallisiin voimassa oleviin säädöksiin tavallisesti uusia tuotteita koskeviin CE-merkintää edellyttäviin teknisiin tuotemääräyksiin. Uusien SFS- ja EN-standardien viiteluetteloissa pyritäänkin erikseen mainitsemaan, mihin EU:n säädöksiin kukin standardi mahdollisesti liittyy. Haluamme kuitenkin painottaa, että ilmoittamamme tieto ei tältä osin aina ole täydellistä ja se perustuu kokonaan SFSin meille toimittamaan viitetietoon. EU:n säädöksiin liittyvillä valmiilla standardeilla voi olla useita erilaisia tuotesäädöksissä määriteltäviä erityisstatuksia, joita tai joiden voimaantuloaikoja viiteluettelossa ei kuitenkaan voida yksilöidä. Lisäksi yksittäisen standardin status (esim. EU:n tuotedirektiivien tarkoittamana yhdenmukaistettuna standardina) tavallisesti aina tulee voimaan useita kuukausia standardin julkaisemisen jälkeen ja statuksen voimaantuloon voi liittyä siirtymäkausia standardin uuden ja kumotun painoksen suhteen. Kunkin standardin osalta voi kyseisen standardin senhetkisen ja tosiasiallisen liittymisen EU:n säädöksiin tarkistaa seuraavasti: 1. tarkista tarvittaessa, mihin säädöksiin itse standardissa viitataan (tavallisesti standardin liite Z, mutta standardissa oleva mikään viite tai tieto ei vielä kuitenkaan takaa mitään), sekä 2. tarkista erityisesti, onko kyseinen standardi mainittu kyseiseen säädökseen liittyvien standardien virallisessa viiteluettelossa, jota kansallinen viranomainen tai EU:n komissio pitää ajan tasalla. Kohdan 1. voi tarkistuksessa myös sivuuttaa, koska kohdan 2. mukainen tieto vahvistaa tosiasiallisen suhteen. EU:n tuotedirektiiveihin liittyvien yhdenmukaistettujen standardien ajan tasalla olevat luettelot ovat EU:n komission verkkosivuilla osoitteessa: Standardien ja SFS-käsikirjojen myynti ja tilaaminen MetSta ry ei myy eikä välitä valmiita standardeja eikä SFS-käsikirjoja. Kaikkia lueteltavia SFS- ja ISO-standardeja sekä SFS-käsikirjoja myy ainoastaan Suomen Standardisoimisliitto, SFS. Lisätietoja julkaisujen tilaamisesta: SFS-Standardisoinnin asiakaspalvelu, puh. (09) , faksi (09) SFS:n verkkosivut: SFS:n verkkokauppa: SFS-luettelo:

18 Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit tai muut julkaisut. Ilmoitettava hinta on painetun standardin tai SFS:n verkkokaupasta ladattavissa olevan sähköisen standardin (ei verkkokäyttöoikeutta) hinta (ilman alv:ia). Tietoja standardiuutuuksista on myös SFS:n verkkosivuilla osoitteessa: SFS-julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Luettelo sisältää SFS-julkaisuja, joiden ilmestymispäivä on CEN/TC 114 Safety of machinery SFS-EN A1 EN 1037:1995+A1:2008 Koneturvallisuus. Odottamattoman käynnistymisen estäminen Safety of machinery. Prevention of unexpected start-up Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 47,60 Sivuja: 34 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 98/37/EC Machinery SFS-EN A1 EN 13478:2001+A1:2008 Koneturvallisuus. Palontorjunta ja palosuojelu Safety of machinery. Fire prevention and protection Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 58,05 Sivuja: 51 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 98/37/EC Machinery SFS-EN ISO EN ISO 14159:2008 Koneturvallisuus. Koneensuunnittelua koskevat hygieniavaatimukset Safety of machinery. Hygiene requirements for the design of machinery (ISO 14159:2002) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 58,05 Sivuja: 60 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 98/37/EC Machinery

19 CEN/TC 122 Ergonomics SFS-EN ISO EN ISO :2008 Lämpöolojen ergonomia. Arviointimenetelmät pintoihin koskettamisen vaikutuksista ihmiseen. Osa 1: Kuumat pinnat Ergonomics of the thermal environment. Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces. Part 1: Hot surfaces (ISO :2006) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 63,55 Sivuja: 80 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 98/37/EC Machinery CEN/TC 132 Aluminium and aluminium alloys SFS-EN :en EN :2008 Alumiini ja alumiiniseokset. Vedetty lanka. Osa 1: Yleiset tekniset toimitusehdot Aluminium and aluminium alloys. Drawn wire. Part 1: Technical conditions for inspection and delivery Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN :en:1997 SFS-EN :en EN :2008 Alumiini ja alumiiniseokset. Vedetty lanka. Osa 2: Mekaaniset ominaisuudet Aluminium and aluminium alloys. Drawn wire. Part 2: Mechanical properties Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN :en:1997 SFS-EN :en EN :2008 Alumiini ja alumiiniseokset. Vedetty lanka. Osa 3: Mittatoleranssit Aluminium and aluminium alloys. Drawn wire. Part 3: Tolerances on dimensions Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN :en:1997 SFS-EN 14286:en EN 14286:2008 Alumiini ja alumiiniseokset. Hitsattavat valssatut tuotteet vaarallisten aineiden varastointiin ja kuljetukseen tarkoitettuihin säiliöihin Aluminium and aluminium alloys. Weldable rolled products for tanks for the storage and transportation of dangerous goods Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 26,90 Sivuja: 14 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN 14286:en:2007 SFS-EN EN 485-1:2008 Alumiini ja alumiiniseokset. Levyt ja nauhat. Osa 1: Yleiset tekniset toimitusehdot Aluminium and aluminium alloys. Sheet, strip and plate. Part 1: Technical conditions for inspection and delivery

20 Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 43,25 Sivuja: 30 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN 485-1:1994 CEN/TC 133 Copper and copper alloys SFS-EN EN 13348:2008 Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät kupariputket sairaalakaasuille tai alipaineelle Copper and copper alloys. Seamless, round copper tubes for medical gases or vacuum Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 47,60 Sivuja: 38 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN A1:2005 CEN/TC 138 Non-destructive testing SFS-EN ISO :en EN ISO :2008 Rikkomaton aineenkoetus. Pyörrevirtatarkastus. Laitteiston ominaisuudet ja todentaminen. Osa 1: Laitteiden ominaisuudet ja todentaminen Non-destructive testing. Equipment for eddy current examination. Part 1: Instrument characteristics and verification (ISO :2008) Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /23/EC Pressure equipment SFS-EN :en:2003 SFS-EN ISO :en EN ISO :2008 Rikkomaton aineenkoetus. Pyörrevirtatarkastus. Laitteiston ominaisuudet ja todentaminen. Osa 2: Anturin ominaisuudet ja todentaminen Non-destructive testing. Equipment for eddy current examination. Part 2: Probe characteristics and verification (ISO :2008) Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /23/EC Pressure equipment SFS-EN :en:2003 SFS-EN ISO :en EN ISO :2008 Rikkomaton aineenkoetus. Pyörrevirtatarkastus. Laitteiston ominaisuudet ja todentaminen. Osa 3: Järjestelmän ominaisuudet ja todentaminen Non-destructive testing. Equipment for eddy current examination. Part 3: System characteristics and verification (ISO :2008) Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /23/EC Pressure equipment

21 SFS-EN :en:2004 Asiantuntija: Carl-Gustaf Lindewald CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safety SFS-EN :en EN :2008 Tasolasin valmistus-, käsittely- ja työstökoneet sekä -laitteistot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Tehtaan ulkopuolella olevat säilytys- käsittely- ja kuljetuslaitteistot Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass. Safety requirements. Part 2: Storage, handling and transportation equipment outside the factory Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 98/37/EC Machinery CEN/TC 163 Sanitary appliances SFS-EN A1:en EN 12764:2004+A1:2008 Saniteettilaitteet. Porealtaan ominaisuudet Sanitary appliances. Specification for whirlpool baths Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 32,10 Sivuja: 19 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /106/EEC Construction products SFS-EN 12764:en:2005 SFS-EN A1:en EN 14428:2004+A1:2008 Suihkuseinät. Toiminnalliset vaatimukset ja testausmenetelmät Shower enclosures. Functional requirements and test methods Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 47,60 Sivuja: 37 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /106/EEC Construction products SFS-EN 14428:en:2005 SFS-EN 263:en EN 263:2008 Saniteettilaitteet. Kiinteistöjen kylpy ja suihkukaappien akrylilevyjen ominaisuudet Sanitary appliances. Crosslinked cast acrylic sheets for baths and shower trays for domestic purposes Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 21,30 Sivuja: 11 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN 263:en:2002 Asiantuntija: Jorma Railio

22 CEN/TC 165 Waste water engineering SFS-EN 752:en EN 752:2008 Drain and sewer systems outside buildings Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 68,70 Sivuja: 111 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN 752-1:1996 SFS-EN 752-2:1997 SFS-EN 752-3:1997 SFS-EN 752-4:en:1998 SFS-EN 752-5:en:1998 SFS-EN 752-6:en:1998 SFS-EN 752-7:en:1998 Asiantuntija: Jorma Railio CEN/TC 168 Chains, ropes, webbing, slings and accessories - Safety SFS-EN A1:en EN :2003+A1:2008 Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 10: Rakennusteollisuudessa käytetyt kierretyt köydet Steel wire ropes. Safety. Part 10: Spiral ropes for general structural applications Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 98/37/EC Machinery SFS-EN :en:2004 SFS-EN A1:en EN :2002+A1:2008 Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 2: Määritelmät, merkinnät ja luokittelu Steel wire ropes. Safety. Part 2: Definitions, designation and classification Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 98/37/EC Machinery SFS-EN :2003 SFS-EN :en:2003 SFS-EN A1:en EN :2004+A1:2008 Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 3: Käyttöä ja huoltoa koskevat tiedot Steel wire ropes. Safety. Part 3: Information for use and maintenance Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 95/16/EC Lifts 98/37/EC Machinery SFS-EN :2005

23 SFS-EN A1:en EN :2002+A1:2008 Teräsköydet. Turvallisuus. Osa 4: Säikeiset köydet yleisiin nostotarkoituksiin Steel wire ropes. Safety. Part 4: Stranded ropes for general lifting applications Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 98/37/EC Machinery SFS-EN :2003 SFS-EN :en:2003 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 182 Refrigerating systems, safety and environmental requirements SFS-EN 12693:en EN 12693:2008 Kylmäjärjestelmät ja lämpöpumput. Turvallisuus ja ympäristövaatimukset. Kylmäainekompressorit Refrigerating systems and heat pumps. Safety and environmental requirements. Positive displacement refrigerant compressors Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 94/9/EC Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX) 97/23/EC Pressure equipment 98/37/EC Machinery Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 197 Pumps SFS-EN :en EN :2008 Korkeapainevesisuihkulaitteet. Turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Letkut, letkujohdot ja liittimet. High-pressure water jet machines. Safety requirements. Part 2: Hoses, hose lines and connectors Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 26,90 Sivuja: 15 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 98/37/EC Machinery Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja CEN/TC 240 Thermal spraying and thermally sprayed coatings SFS-EN EN 15311:2007 Terminen ruiskutus. Termiset ruiskutuspinnoitteet. Tekniset toimitusehdot Thermal spraying. Components with thermally sprayed coatings. Technical supply conditions Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 32,10 Sivuja: 17 SFS-julkaisun ilmestymispäivä:

24 SFS-EN EN 15520:2007 Terminen ruiskutus. Termisesti ruiskutettavien komponenttien suunnitteluohjeita Thermal spraying. Recommendations for constructional design of components with thermally sprayed coatings Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 43,25 Sivuja: 30 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings SFS-EN ISO 27874:en EN ISO 27874:2008 Metalliset pinnoitteet. Sähkösaostetut kulta- ja kultaseospinnoitteet sähköisiin, elektronisiin ja teknisiin tarkoituksiin. Spesifikaatio ja testausmenetelmät Metallic and other inorganic coatings. Electrodeposited gold and gold alloy coatings for electrical, electronic and engineering purposes. Specification and test methods (ISO 27874:2008) Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN ISO 4521:en EN ISO 4521:2008 Metalliset ja muut epäorgaaniset pinnoitteet. Sähkösaostetut hopea- ja hopeaseospinnoitteet teknisiin tarkoituksiin. Spesifikaatio ja testausmenetelmät Metallic and other inorganic coatings. Electrodeposited silver and silver alloy coatings for engineering purposes. Specification and test methods (ISO 4521:2008) Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: SFS-julkaisun ilmestymispäivä: CEN/TC 290 Dimensional and geometrical product specification and verification SFS-EN ISO /AC:en EN ISO :2001/AC:2008 Geometrical Product Specifications (GPS). Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM). Part 6: Estimation of errors in computing Gaussian associated features (ISO :2001/Cor 1:2007) Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 0,00 Sivuja: 5 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-EN ISO 5458 EN ISO 5458:1998 Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Geometrinen tolerointi. Paikkatolerointi Geometrical product specifications (GPS). Geometrical tolerancing. Positional tolerancing (ISO 5458:1998) Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 43,25 Sivuja: 29 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: SFS-ISO 5458:1988 Asiantuntija: Jukka-Pekka Rapinoja

25 CEN/TC 305 Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection SFS-EN 14491/AC:en EN 14491:2006/AC:2008 Dust explosion venting protective systems Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 0,00 Sivuja: 3 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /9/EC Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX) SFS-EN /AC:en EN :2007/AC:2008 Explosion prevention and protection in underground mines. Protective systems. Part 2: Passive water trough barriers Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 0,00 Sivuja: 3 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /9/EC Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX) SFS-EN A1:en EN 1710:2005+A1:2008 Kaivosten räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitetut laitteet ja komponentit Equipment and components intended for use in potentially explosive atmospheres in underground mines Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 94/9/EC Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX) 98/37/EC Machinery CEN/TC 322 Equipments for making and shaping of metals - Safety requirements SFS-EN 15093:en EN 15093:2008 Koneturvallisuus. Levytuotteiden kuumavalssaimien turvallisuusvaatimukset Safety of Machinery. Safety requirements for hot flat rolling mills Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 98/37/EC Machinery SFS-EN 15094:en EN 15094:2008 Koneturvallisuus. Levytuotteiden kylmävalssaimien turvallisuusvaatimukset Safety of Machinery. Safety requirements for cold flat rolling mills Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 98/37/EC Machinery

26 CEN/TC 371 Project Committee - Energy Performance of Building project group SFS-EN 15603:en EN 15603:2008 Rakennusten energiatehokkuus. Kokonaisenergiantarve ja energialuokitusten määrittely Energy performance of buildings. Overall energy use and definition of energy ratings Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 63,55 Sivuja: 64 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Asiantuntija: Jorma Railio CEN/TC 57 Central heating boilers SFS-EN 15034/AC:en EN 15034:2006/AC:2008 Heating boilers. Condensing heating boilers for fuel oil Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 0,00 Sivuja: 3 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: Asiantuntija: Jorma Railio CEN/TC 98 Lifting platforms SFS-EN A1 EN :2001+A1:2008 Takalaitanostimet. Ajoneuvoihin asennettavat nostotasot. Turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Tavaroiden nostoon käytettävät takalaitanostimet Tail lifts. Platform lifts for mounting on wheeled vehicles. Safety requirements. Part 1: Tail lifts for goods Julkaisukieli: fi/en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 68,70 Sivuja: 120 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /42/EC Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast) 98/37/EC Machinery SFS-EN :2002 Asiantuntija: Arto Kivirinta ECISS/TC 22 Steels for pressure purposes - Qualities SFS-EN 10120:en EN 10120:2008 Hitsatuissa kaasupulloissa käytettävät teräslevyt ja -nauhat Steel sheet and strip for welded gas cylinders Julkaisukieli: en Vahvistettu SFS-standardiksi: Hinta: 26,90 Sivuja: 13 SFS-julkaisun ilmestymispäivä: /23/EC Pressure equipment SFS-EN 10120:en:1997

Nro 4/ huhtikuuta 2010

Nro 4/ huhtikuuta 2010 Nro 4/2010 29.huhtikuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Osapuolien vastuut ja sopimuskäytännöt konetoimituksissa ja koneiden modernisoinnissa

Lisätiedot

Nro 2/2012 27.tammikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012083... LP 2012125) Ajankohtaiset standardit

Nro 2/2012 27.tammikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012083... LP 2012125) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 2/2012 27.tammikuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 2012 METSTAn logo uudistui katso miltä

Lisätiedot

Nro 10/ marraskuuta 2010

Nro 10/ marraskuuta 2010 Nro 10/2010 1.marraskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2010425... LP 2010498) Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Kansainväliset

Lisätiedot

Nro 2/2011 3. helmikuuta 2011

Nro 2/2011 3. helmikuuta 2011 Nro 2/2011 3. helmikuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Pyydä lausuntokierroksen standardiehdotukset kommentoitavaksi! Koneturvallisuuden

Lisätiedot

Nro 9/ syyskuuta 2010

Nro 9/ syyskuuta 2010 Nro 9/2010 30.syyskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Vielä mahtuu mukaan Esteettömyys-käsikirjan julkistustilaisuuteen Ajankohtaiset

Lisätiedot

Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry tiedotus Nro 5/2012 4.toukokuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 6.ja 7. kesäkuuta 2012 Tampereella,

Lisätiedot

Nro 10/ lokakuuta 2011

Nro 10/ lokakuuta 2011 Nro 10/2011 13.lokakuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetSta ry:een uusi asiantuntija DI Lauri Elers Hitsien tarkastusta käsittelevistä

Lisätiedot

Nro 2/ helmikuuta 2010

Nro 2/ helmikuuta 2010 Nro 2/2010 25.helmikuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetSta hakee standardisoinnin asiantuntijaa Kylmäalan tärkeitä standardeja

Lisätiedot

Nro 11/ marraskuuta 2009

Nro 11/ marraskuuta 2009 Nro 11/2009 26.marraskuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Uuden konedirektiivin soveltaminen lähestyy Talouden taantuma ja myymättä

Lisätiedot

Nro 1/ tammikuuta 2011

Nro 1/ tammikuuta 2011 Nro 1/2011 5.tammikuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetStan portaalisivujen vuoden 2011 salasanat ja portaalimaksut Maansiirtokoneiden

Lisätiedot

Nro 7-8/ elokuuta tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP LP ) Ajankohtaiset standardit

Nro 7-8/ elokuuta tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP LP ) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 7-8/2012 9.elokuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat METSTA mukana alihankintamessuilla - tule kysymään asiantuntijoilta

Lisätiedot

Nro 7-8/ elokuuta 2009

Nro 7-8/ elokuuta 2009 Nro 7-8/2009 27.elokuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Koneturvallisuuden perusstandardin SFS-EN ISO 12100 muutokset valmiina Esteettömyyden

Lisätiedot

Nro 5/ toukokuuta 2011

Nro 5/ toukokuuta 2011 Nro 5/2011 5.toukokuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Kuinka myrkyllisiä nanopartikkelit ovat? Uusi SFS-EN ISO 10808 avuksi Turvallisen

Lisätiedot

Nro 4/ huhtikuuta 2009

Nro 4/ huhtikuuta 2009 Nro 4/2009 30.huhtikuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Käytännön opastus riskin arviointiin ISO/TR 14121-2:fi nyt suomeksi Ajankohtaiset

Lisätiedot

Nro 6/ kesäkuuta 2010

Nro 6/ kesäkuuta 2010 Nro 6/2010 24.kesäkuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari Tampereella jo kymmenettä kertaa Kuumasinkittyjä

Lisätiedot

Nro 8/ syyskuuta 2008

Nro 8/ syyskuuta 2008 Nro 8/2008 30.syyskuuta 2008 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat MetSa ry käynnistää koneturvallisuuden verkkojulkaisun Koneturvallisuusstandardien

Lisätiedot

Nro 4/2011 7.huhtikuuta 2011

Nro 4/2011 7.huhtikuuta 2011 Nro 4/2011 7.huhtikuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Rakennusten energiatehokkuus uutta myös standardisointiin Turvallisen tekniikan

Lisätiedot

Nro 5/ toukokuuta 2009

Nro 5/ toukokuuta 2009 Nro 5/2009 28.toukokuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Koneiden turvallisuusriskien hallinta - Turvallisen tekniikan seminaari 2009,

Lisätiedot

Nro 6/ kesäkuuta 2009

Nro 6/ kesäkuuta 2009 Nro 6/2009 30.kesäkuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaarissa ennätysyleisö Koneturvallisuuden verkkojulkaisu

Lisätiedot

Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011

Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011 Nro 7/2011 1.heinäkuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Standardi energianhallintajärjestelmistä Kansainvälinen outsourcing-standardisointi

Lisätiedot

Nro 7-8/ elokuuta 2010

Nro 7-8/ elokuuta 2010 Nro 7-8/2010 27.elokuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Komission CE-merkintä kampanja Rakennusten energiatehokkuus pinnalla - myös

Lisätiedot

Nro 1-2/ helmikuuta 2009

Nro 1-2/ helmikuuta 2009 Nro 1-2/2009 26.helmikuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 11.6.2009 merkitse kalenteriisi Koneturvallisuuden

Lisätiedot

Nro 9/2012 13.syyskuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012540... LP 2012610) Ajankohtaiset standardit

Nro 9/2012 13.syyskuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012540... LP 2012610) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 9/2012 13.syyskuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Venttiilistandardeista julkaistu uusia käsikirjoja Ajankohtaiset lausuntopyynnöt

Lisätiedot

Nro 11/ marraskuuta 2010

Nro 11/ marraskuuta 2010 Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Sinnikkyys palkitaan; silta- ja pukkinosturistandardi valmistumassa lähes

Lisätiedot

Nro 9/ syyskuuta 2009

Nro 9/ syyskuuta 2009 Nro 9/2009 24.syyskuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Painelaitestandardi EN 13445 uusittu Koneturvallisuuden verkkojulkaisu Jäätelön

Lisätiedot

Nro 3/ maaliskuuta 2010

Nro 3/ maaliskuuta 2010 Nro 3/2010 31.maaliskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Esteettömyyden merkitys teknisessä suunnittelussa kasvaa uusi SFS-ISO/TR 22411

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 7/08 LIITE Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 7/08 LIITE Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-07-25 1(5) CENELEC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset materiaalit S262-08 Railway applications. Rolling stock. Pantographs. Characteristics and tests. Part 1: Pantographs for main line vehicles

Lisätiedot

Nro 11/ marraskuuta 2011

Nro 11/ marraskuuta 2011 Nro 11/2011 4.marraskuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat METSTAlle uusia standardisointialueita Arto on nyt Lauri Ajankohtaiset lausuntopyynnöt

Lisätiedot

Nro 12/ joulukuuta 2009

Nro 12/ joulukuuta 2009 Nro 12/2009 31.joulukuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Uutta konedirektiiviä 2006/42/EY on nyt sovellettava Joulukuussa vahvistettiin

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(11) pren ISO 15223-1 rev Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements Kansainvälinen valmisteluvaihe: 90/385/EEC,

Lisätiedot

Nro 6/2011 1.kesäkuuta 2011

Nro 6/2011 1.kesäkuuta 2011 Nro 6/2011 1.kesäkuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat SISTEMA-oppaan suomennos julkaistu Metstan sivustolla Standardisoinnin vuositapahtuman

Lisätiedot

Nro 9/ syyskuuta 2011

Nro 9/ syyskuuta 2011 Nro 9/2011 7.syyskuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Säteilyturvakeskus liittyi MetSta ry:n jäseneksi MetSta mukana Alihankintamessuilla

Lisätiedot

Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010

Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010 Nro 11/2010 25.marraskuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Sinnikkyys palkitaan; silta- ja pukkinosturistandardi valmistumassa lähes

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(14) FprEN ISO/IEC 13273-1 Energy efficiency and renewable energy sources. Common international terminology. Part 1: Energy efficiency (ISO/IEC 13273-1:2015) ISO/IEC 13273-1:2015 Lausuntoaika päättyy:

Lisätiedot

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Nro 1/ helmikuuta 2010

Nro 1/ helmikuuta 2010 Nro 1/2010 5.helmikuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2010001... LP 2010059) Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Kansainväliset

Lisätiedot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-2 tutkinnot NDT LEVEL 2 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-2 tutkinnot NDT LEVEL 2 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT 2017-09-06 Sivu 1 / 5 NDT LEVEL 2 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT Kaikkiin menetelmiin yhteiset standardit SFS-EN ISO 9712 Rikkomaton aineenkoetus. NDT-henkilöiden pätevöinti ja sertifiointi.

Lisätiedot

Nro 3/2011 3.maaliskuuta 2011

Nro 3/2011 3.maaliskuuta 2011 Nro 3/2011 3.maaliskuuta 2011 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaari 2011 Tampereella 8.-9.6.2011 SFS-EN standardi

Lisätiedot

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

J u l k a i s t u t s t a n d a r d i t

J u l k a i s t u t s t a n d a r d i t 1(8) ALUMIINIA, ALUMIINISEOKSIA JA ALUMIINITUOTTEITA KOSKEVIEN EUROOPPALAISTEN STANDARDIEN VAHVISTAMIS- JA JULKAISUTAPA SUOMESSA Luettelossa on esitetty eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin teknisen

Lisätiedot

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

INSPECTA TARKASTUS OY

INSPECTA TARKASTUS OY I001 Liite 1.11 / Appendix 1.11 Sivu / Page 1(9) INSPECTA TARKASTUS OY Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address Puh./fax/e-mail/www Tel./fax/e-mail/www I001,

Lisätiedot

Nro 10/2012 16.lokakuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012611... LP 2012702) Ajankohtaiset standardit

Nro 10/2012 16.lokakuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012611... LP 2012702) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 10/2012 16.lokakuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat METSTA vahvistaa organisaatiotaan - kaksi uutta asiantuntijaa METSTAn

Lisätiedot

Nro 3/ maaliskuuta 2009

Nro 3/ maaliskuuta 2009 Nro 3/2009 31.maaliskuuta 2009 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Turvallisen tekniikan seminaarin ohjelma julki Pinnoitettujen teräsohutlevyjen

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-11-30 1(5) CENELEC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet S380-12 Safety (RAMS). Part 1: Generic RAMS process Esikuva: pren 50126-1:2012 S381-12 Safety (RAMS). Part 2: Systems

Lisätiedot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-3 tutkinnot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-3 tutkinnot 1(11) NDT LEVEL 3 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT Kaikkiin menetelmiin yhteiset standardit ASME ASME SECTION V 2015 - NONDESTRUCTIVE EXAMINATION PAINELAITE PED 2014/68/EU Painelaitedirektiivi

Lisätiedot

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Tulostettu 2013-03-27 1 (5) Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Vastuutoimialayhteisö: METSTA SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit tai

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 12/08 LIITE Toimisto (7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 12/08 LIITE Toimisto (7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-12-19 1(7) SK 20 ENERGIAKAAPELIT S456-08 1: General requirements Esikuva: pren 50525-1:2008 S457-08 2-11: Cables for general applications. Flexible cables with thermoplastic PVC Esikuva: pren 50525-2-11:2008

Lisätiedot

1(17) Sen lisäksi laaditaan NDT-standardeja myös levyille, putkille, valuille ja takeille.

1(17) Sen lisäksi laaditaan NDT-standardeja myös levyille, putkille, valuille ja takeille. 1(17) Carl-Gustaf Lindewald EUROOPPALAISTEN NDT-STANDARDIEN TILANNEKATSAUS YLEISTÄ Eurooppalaiset NDT-standardit laaditaan komiteassa CEN/TC 138 "Non destructive testing ja kansainväliset NDT-standardit

Lisätiedot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-3 tutkinnot

NDT-TUTKINNOT Standardit, level-3 tutkinnot 1(10) NDT LEVEL 3 PÄTEVYYSTUTKINNOISSA KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT Kaikkiin menetelmiin yhteiset standardit PAINELAITE PED 97/23/EY Painelaitedirektiivi PÄTEVÖINTI NORDTEST DOC GEN 010 EN ISO 9712/NORDTEST

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-06-29 1(5) SK 34 VALAISIMET S202-12 Energy performance of lamp controlgear. Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps). Method of measurement to

Lisätiedot

Ajankohtaiset standardit

Ajankohtaiset standardit Ajankohtaiset standardit Toimialueellamme on valmistunut uusia standardisoinnin julkaisuja seuraavasti: Uudet SFS-EN- ja SFS EN ISO-standardit Uudet SFS- ja SFS-ISO -standardit ja muut julkaisut Uudet

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Nro 4/2012 5.huhtikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012205... LP 2012287) Ajankohtaiset standardit

Nro 4/2012 5.huhtikuuta 2012. tiedotus. Ajankohtaiset asiat. Ajankohtaiset lausuntopyynnöt (LP 2012205... LP 2012287) Ajankohtaiset standardit tiedotus Nro 4/2012 5.huhtikuuta 2012 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Uusia SFS-käsikirjoja terästuotteiden standardeista Energianhallintajärjestelmät-seminaari

Lisätiedot

tästä eteenpäin? Kimmo Konkarikoski

tästä eteenpäin? Kimmo Konkarikoski Rakennusten energiatehokkuuden EPBstandardipaketti - mitä muuttuu, miten tästä eteenpäin? Kimmo Konkarikoski Sisältö EPBD - Energy Performance of Buildings Direktiivi toinen uusinta vireillä 2018-2020

Lisätiedot

Nro 5/ toukokuuta 2010

Nro 5/ toukokuuta 2010 Nro 5/2010 27.toukokuuta 2010 Julkaisija: Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Tässä numerossa: Ajankohtaiset asiat Metallien vetokoestandardi uudistunut SFS 1200-sarjan betoniterästen teknisten

Lisätiedot

Kuvaus MEISTÄ.... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013

Kuvaus MEISTÄ.... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013 Kuvaus MEISTÄ... ja mahdollisista yhteisistä StandardisointiTEISTÄ... 07.08.2013 Mikä on METSTA Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry on yleishyödyllinen standardisointiin keskittynyt yhdistys.

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-12-31 1(5) CENELEC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset laitteet S408-12 Railway applications. Rolling stock. 3-phase shore (external) supply system for rail vehicles Esikuva: CLC/FprTS 50546:2012

Lisätiedot

Standardit koneensuunnittelun työkaluina

Standardit koneensuunnittelun työkaluina Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Standardit koneensuunnittelun työkaluina - Yhteensopivuutta, tuoteturvallisuutta, kilpailukykyä ja helpompaa markkinoillepääsyä MetSta-kotisivu kotisivu:

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(19) CLC/TC 26A, CLC/TC 26A FprEN 62822-3 Electric welding equipment - Assessment of restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (0 Hz to 300 Hz) - Part 3: Resistance welding equipment

Lisätiedot

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Tulostettu 2013-05-08 1 (11) Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Vastuutoimialayhteisö: METSTA SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2011-07-29 1(5) SK 23 PISTO- JA RASIAKYTKIMET S233-11 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements Esikuva: EN 60309-1:1999/FprA2:2011, IEC 23H/263/CDV

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu Kemianteollisuus ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme

Lisätiedot

RÄJÄHDYSVAARALLISIA TILOJA JA LAITTEITA KOSKEVAT STANDARDIT. Päivitetty

RÄJÄHDYSVAARALLISIA TILOJA JA LAITTEITA KOSKEVAT STANDARDIT. Päivitetty 1(6) Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuutta koskevan lain (390/) 135 :n mukaan turvatekniikan keskus julkaisee luettelon niistä standardeista, joita noudattaen katsotaan tämän

Lisätiedot

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut

Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Tulostettu 2013-02-07 1 (14) Uudet SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit ja muut julkaisut Vastuutoimialayhteisö: METSTA SFS on julkaissut seuraavat toimialaamme kuuluvat SFS-EN- ja SFS-EN ISO -standardit

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo 2016/6 LIITE. Toimisto (16)

Lausuntopyyntöluettelo 2016/6 LIITE. Toimisto (16) Toimisto 2016-06-03 1(16) CEN/CLC/TC 5 pren 16602-10 Space product assurance - Product assurance management Esikuva: ECSS-Q-ST-10 C Kansainvälinen valmisteluvaihe: ENQ+FV SFS-EN 13291-1:en pren 16602-70-54

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2011-02-28 1(6) SK 17 SUURJÄNNITEKYTKINLAITTEET S041-11 High-voltage switchgear and controlgear. Part 100: Alternating-current circuit-breakers Esikuva: EN 62271-100:2009/FprA1:2011, IEC 17A/956/CDV

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY I047/M02/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY DEKRA INSPECTION OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I047 DEKRA

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY I043/A06/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSTEAM OY Tunnus Code Tarkastuslaitos Inspection body Osoite Address www www I043 Insteam Oy

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY T011/A22/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address www www T011 Inspecta Oy

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä KEMESTA ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Miten ja missä standardeja laaditaan Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Esityksen sisältö Suomen kansallinen järjestelmä ja METSTA Kuka standardit laatii?

Lisätiedot

NDT-STANDARDIT NDT-tutkinnot

NDT-STANDARDIT NDT-tutkinnot NDT-pätevyystutkinnoissa käytettävät standardit 1(5) Kaikkiin menetelmiin yhteiset standardit SFS-EN 473 2008 Non-destructive testing. Qualification and certification of NDT personnel. General principles

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 3/09 LIITE

LAUSUNTOPYYNTÖ 3/09 LIITE 2009-03-26 1(8) CENELEC SC 9XC Kulkuneuvojen ja niiden kiinteiden apulaitteiden sähkönsyöttö- ja maadoitusjärjestelmät (kiinteät asennukset) S138-09 Railway applications. Fixed installations. D.C. surge

Lisätiedot

Toimisto 2014-04-04 1(5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto 2014-04-04 1(5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2014-04-04 1(5) SK 17B Pienjännitekytkinlaitteet EN 50550:2011/FprA1 Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP) EN 62019:1999/FprAB Electrical accessories.

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 10/10 LIITE. HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

LAUSUNTOPYYNTÖ 10/10 LIITE. HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2010-10-29 1(5) SK 2 SÄHKÖKONEET S338-10 Rotating electrical machines. Part 18-33: Functional evaluation of insulation systems. Test procedures for form-wound windings. Multifactor evaluation

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T298/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY ESPOTEL OY, TESTILABORATORIO ESPOTEL OY, TEST LABORATORY Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, TVO:N TARKASTUSLAITOS TVO USER INSPECTORATE

AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, TVO:N TARKASTUSLAITOS TVO USER INSPECTORATE I024/M09/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ, TVO:N TARKASTUSLAITOS TVO USER INSPECTORATE Tunnus Code Tarkastuslaitos

Lisätiedot

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2012-11-01

SFS:n ja sen toimialayhteisöjen avoimena olevia eurooppalaisia, kansainvälisiä ja kansallisia lausuntopyyntöjä Tulostettu 2012-11-01 Kemianteollisuus ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY. Oy TESTMILL Ltd

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY. Oy TESTMILL Ltd T196/A15/2017 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) Vaatimus/Requirement SFS-EN IS/IEC 17025:2005 AKKREDITITU TESTAUSLABRATRI ACCREDITED TESTING LABRATRY y TESTMILL Ltd Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents Kemesta ry Eurooppalaiset lausuntopyynnöt Tässä raportissa luetellaan kansalliselle lausuntokierrokselle lähetetyt CENin (ml. ECISS) ehdotukset sekä CENin ja ISOn yhteiset ehdotukset. Kysymme näiden ehdotusten

Lisätiedot

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2015-03-06 1(6) SK 3 Informaatiorakenteet, dokumentointi ja piirrossymboliikka FprEN 61175-1 Industrial systems, installations and equipment and industrial products, designation of signals. Part

Lisätiedot

Standardisointikatsaus

Standardisointikatsaus Standardisointikatsaus 4.6.2015 ISO/TC 199 Koneturvallisuus työryhmät WG 5 General principles for the design of machinery and risk assessment Suomen edustaja: Sari Kojo, Wärtsilä Finland Oy WG 6 Safety

Lisätiedot

Koneturvallisuuden standardit 2016

Koneturvallisuuden standardit 2016 Koneturvallisuuden standardit 2016 1 Tässä esitteessä luetellaan kaikki koneturvallisuuden A- ja B-tyypin standardit Vain englanninkielisinä saatavilla olevien standardien tunnuksen lopussa on merkintä

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2011-03-31 1(5) SK 1 TERMINOLOGIA S072-11 Laitteissa käytettävät kuvatunnukset. Terminologia Esikuva: IEC/TR 62687:2011 Lausuntoaika päättyy: 2011-05-31 IEC TC 8 Sähköntoimituksen järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

VTT EXPERT SERVICES OY

VTT EXPERT SERVICES OY T001 Liite 1.05 / Appendix 1.05 Sivu / Page 1(10) VTT EXPERT SERVICES OY VTT EXPERT SERVICES LTD. Tunnus Code Yksikkö tai toimintoala Department or section of activity Osoite Address Puh./fax/e-mail/www

Lisätiedot

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset

Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset Konetekniikan koulutusohjelman opintojaksomuutokset 2016-2017 UUDET OPINTOJAKSOT: BK10A3800 Principles of Industrial Manufacturing Processes BK10A3900 Reliability Based Machine Element Design BK10A4000

Lisätiedot

1(17) NDT-STANDARDIEN TILANNEKATSAUS YLEISTÄ

1(17) NDT-STANDARDIEN TILANNEKATSAUS YLEISTÄ 1(17) NDT-STANDARDIEN TILANNEKATSAUS YLEISTÄ Eurooppalaiset NDT-standardit laaditaan komiteassa CEN/TC 138 Non-destructive testing ja kansainväliset NDT-standardit komiteassa ISO/TC 135. Hitsaukseen liittyvät

Lisätiedot

Savupiippujen standardisointi CEN/TC Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Savupiippujen standardisointi CEN/TC Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry Savupiippujen standardisointi CEN/TC 166 7.2.2017 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry CEN/TC 166:n rakenne / työryhmät TC 166/WG 1 General requirements TC 166/WG 2 Thermal and fluid dynamic calculation

Lisätiedot

IEC Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus

IEC Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus IEC 61508 Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus Risto Nevalainen, FiSMA ry FiSMA 1 Taustaa, historiaa IEC 61508 standardin

Lisätiedot

HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2011-01-31 1(7) SK 3 SÄHKÖTEKNIIKAN DOKUMENTOINTI JA KUVATUNNUKSET S001-11 Preparation of instructions for use. Structuring, content and presentation. Part 1: General principles and detailed requirements

Lisätiedot

Hitsauksen standardit

Hitsauksen standardit Hitsauksen standardit Juha Kauppila Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry. 17.3.2016/JKa 1 Hitsauksen Standardit» Mikä on standardi» Standardin laadinta» Eri tasot» Kansallinen taso» Miksi hitsaus standardisoitu»

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 3/08 LIITE Toimisto (9) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 3/08 LIITE Toimisto (9) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-03-31 1(9) IEC TC 9 Rautateiden sähkölaitteet ja -järjestelmät S102-08 Railway applications. Fire protection on railway vehicles. Part 5: Fire safety requirements for electrical equipment including

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY T011/M21/2015 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(9) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY INSPECTA OY Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite Address Puh./fax/e-mail/www Tel./fax/e-mail/www

Lisätiedot

Akustiikka ja standardisointi

Akustiikka ja standardisointi Asiantuntija Kimmo Konkarikoski METSTA Akustiikka ja standardisointi Standardisointiin osallistumiseen ja vaikuttamiseen on omat järjestelmälliset väylänsä, jotka on hyvä tuntea. Standardisointi hyödyttää

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY. Oy TESTMILL Ltd

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY. Oy TESTMILL Ltd T196/M14/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) Vaatimus/Requirement SFS-EN IS/IEC 17025:2005 AKKREDITITU TESTAUSLABRATRI ACCREDITED TESTING LABRATRY y TESTMILL Ltd Tunnus Code Laboratorio Laboratory

Lisätiedot