Ydinprosessit ja ydinpalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ydinprosessit ja ydinpalvelut"

Transkriptio

1 Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Ydinprosessit ja ydinpalvelut Hoitoprosessit sujuviksi osastojärjestelmien SOA-integraatiolla Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola Ohjelmistotekniikka

2 Aiheita Tavoitteet osastojärjestelmien liittämiselle Toimintaprosessit ja toiminnalliset palvelut SOA palvelut Palveluväylä Jatkokysymyksiä Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 2

3 Hankkeen osapuolet Satakunnan sairaanhoitopiiri Tietopalvelut Endoskopian yksikkö SerAPI Tekes Finnwell tutkimushanke Intersystems Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 3

4 Hankkeen esittely Osastojärjestelmien liittämisen yleinen ratkaisumalli Mitä ovat osastojärjestelmät Miksi niiden liittäminen on pulma? Mitkä yleisen ratkaisumallin tavoitteet ja reunaehdot? Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 4

5 Nykyinen järjestelmäkartta Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 5

6 Toiminnot, prosessit ja sovellukset Potilaan hoitoprosessi Pkl Vos Pkl Pkl Vos Vos Arkisto Labra Kuvantaminen Leikkaussali Äitiys huolto Apteekki jne. Potilashallinto: MUSTI, Seniori Potilaskertomus: WebKert, Seniori Resurssien hallintaprosessi Toiminnan ja talouden suunnittelu-, ohjaus- ja seurantaprosessi Työvuorosuunnittelu Henkilöstöhallinto Materiaalihallinto Lääkehuolto Raportointi, BI UPO, osastojärjestelmiä Juvo, osastojärjestelmiä YKert MLII WebLAb Samba QPAti Radu TOTI WinRadu HAIKARA Jne. Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 6

7 Tarve osastojärjestelmäliittymän yleiskäyttöisyydelle Osastojärjestelmien lukumäärä kasvaa Potilastietoja syötetään kahteen kertaan Tulostiedot saadaan ainoastaan paperille eikä sähköiseen kertomukseen Tulostiedot sisältävät myös kuvia ja muita tiedostomuotoja Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 7

8 Tavoitteet yleiskäyttöiselle liittymälle Osastojärjestelmien tulostietojen hyödyntäminen shp:n sisällä sekä atj:n kautta Vältetään saman tiedon syöttämistä kahteen kertaan Hoitoprosessien sujuvoittaminen Erilaisten osastojärjestelmien eroavuuksien minimointi (liitännät, käyttö, jne ) Osastojärjestelmien liittäminen yhdenmukaisella tavalla: Ajan ja kustannusten säästö Osastojärjestelmien yhdenmukaistaminen! Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 8

9 Osastojärjestelmien liittämisen reunaehdot Osastojärjestelmät ovat valmiina ostettuja, ts. niihin ei tehdä räätälöintiä Osastojärjestelmillä on (toivottavasti) valmiita liittymiä esim. HL7 V2 standardin mukaisesti Tietojen esittämistavoissa voi olla eroja Käyttähakemistoon ja käyttäjähallintaan ei tässä selvityksessä puututa Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 9

10 Palveluarkkitehtuurin soveltaminen? Hoitoprosessit Diagnostiikka- ja toimenpidepalvelut Yleiskäyttöiset palvelut Palveluväylä Sovellukset Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 10

11 Endoskopian toimintaprosessi Osastojärjestelmän rooli toimintaprosessissa: Esimerkki Kuvien ottaminen ja tallettaminen Havaintojen kirjaaminen Kuvien ja havaintojen tulostaminen Potilas Patologi tutkii koepalat ja sanelee lausunnon Lausunto Patologian sihteeri kirjoittaa lausunnon Qpatiin (vai WebKertiin?) Patologian sihteeri Tilaaja tekee tutkimuspyynnön ja lähetteen Tekijä arvioi lähetteen Sihteeri varaa ajan potilaalle Sihteeri syöttää potilaat Endobaseen Lääkäri tekee tähystystutkimuksen ja ottaa koepalat Lääkäri kirjaa havainnot ja mahdolliset täsmennykset sekä sanelee koko lausunnon Sihteeri päivittää käyntitiedot Mustiin ja kirjoittaa lääkärin saneleman lausunnon potilaskertomukseen Tähystyksen Tilaaja Tähystyksen Tekijä Sihteeri Sihteeri Lääkäri Potilas Lääkäri Lausunto Sihteeri QPati Patologian Lausunto Lausunto potilaalle Musti tai tkjärjestelmä Tutkimuspyyntö Tähystystutkimuksia 60 % ulkopuolisille Lähete Musti Ajanvaraus Tutkimukseen tulevat potilaat Endobase - Käyttäjät - Perustiedot - Tutkimukset - Potilasrekisteri Endobase - Kuvat Endobase - Havainnot lomakkeella - Valitut kuvat - Lausunto Musti - käyntitiedot - laskutustiedot - tilastointi WebKert - Lausunto Lausunto tilaajalle EndoView? Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 11

12 Muita osastojärjestelmiä Kapselikamera Silmänpohjakamera Leikkaussalin video- ja stillkuvaus Kuulontutkimus Ihotutkimus Sydänkäyrää Jne... Yleensä tuottavat potilaasta tehtyä havaintoaineistoa eri formaateissa Tavoite: Liittämisen yleinen ratkaisumalli Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 12

13 Hoitoprosessi erikoissairaanhoidossa Hoitoprosessi: Potilaan hoitoon sisältyvät tehtävät Hoitoprosessin yleinen malli: kattaa kaikki tapaukset Prosessin kuvaamisesta Prosessi muodostuu toisiaan seuraavista tehtävistä Prosessilla on käynnistävä tapahtuma Prosessin asiakas on potilas Prosessin omistaja eli vastuuhenkilö: Hoitava lääkäri Prosessin instanssi: Tietyn potilaan avohoitokäynti tai osastohoitojakso

14 Hoitoprosessi ja palvelut Hoitoprosessi suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitoa Hoitoprosessi käyttää erilaisia palveluita

15 Hoitoprosessi ja palvelut Palvelupyyntöjä ovat esim. lääkärin tekemät erilaiset hoitomääräykset Laboratoriotutkimukset, Kuvantamistutkimukset, Tähystystutkimukset, Lääkitysmääräykset, Kuntoutuspalvelut jne... Myös vastaanottokäynti voi olla palvelu, jonka hoitava lääkäri "tilaa" itseltään lähetteen luettuaan Vuodeosastohoitojakso voi olla palvelu Hoitoprosessi voi sisältää useita vastaanottokäyntejä tai vuodeosastohoitojaksoja Hoitoprosessin palveluilla on läheinen yhteys laskutettaviin palveluihin, jotka on määritelty sairaanhoitopiirin hinnastossa Palvelupyynnöt voivat limittyä, esim. määrätään lääkettä ja tilataan tähystystutkimus

16 Hoitoprosessi, palveluprosessi ja tehtävä Hoitomääräykset: Lähete, pyyntö, tilaus Hoidon arviointi: Tulosten tarkastelu, Sanelu ja kirjoitus kertomukseen Hoidon toteutus Ajanvaraus, Työjono, ilmoittautuminen, Hoidon toteutus, Tulosten kirjaus, Lausunnon sanelu ja kirjoitus Tehtävän suoritus Kuvan ottaminen, havaintojen kirjaus Esimerkki: tähystystutkimus Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 16

17 Tehtävä: Tutkimus Tutkimuksia: Tähystystutkimus Silmänpohjakuvaus Ihon kuvaus Kuulon tutkimus Sydänfilmi EKG Laboratorio Kuvantaminen Jne... Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 17

18 Yleistetty palvelu: Tutkimuspalvelu Tutkimuspalvelu yleistetään kattamaan kaikkia tutkimuksia Tutkimuksia: Tähystystutkimus Silmänpohjakuvaus Ihon kuvaus Kuulon tutkimus Sydänfilmi EKG Laboratorio Kuvantaminen Jne... Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 18

19 Tutkimuspalvelu: Tähystystutkimus Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 19

20 PALVELUARKKITEHTUURI (SOA) Mikä on palveluarkkitehtuuri? Voisiko sitä soveltaa osastojärjestelmien integraation periaatteena? Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 20

21 SOA Palveluiden (Web Services) tunnistaminen Miten palveluarkkitehtuurin mukaiset palvelut tunnistetaan? Minkälaisia palveluita osastojärjestelmät tarjoavat? Voiko osastojärjestelmän palveluita mukauttaa palveluarkkitehtuuriin, kun ottaa huomioon osastojärjestelmien liittämisen reunaehdot? Mikä olisi tässä Endobasen tarjoama palvelu? Miten palveluita voi yleistää ja uudelleenkäyttää? Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 21

22 SOA palveluiden tunnistaminen Tehtävä Vastaanotolla käynti Palvelu Palvelu Ota kuva ja kirjaa havainnot Thom a s E rl: S ervic e-oriented A rc hitec ture Prosessi Osaprosessi Palvelu Potilaan hoitoprosessi Palvelu voi muodostua tehtävästä, osaprosessista tai kokonaisesta prosessista. 22

23 SOA palvelun mallit Palvelu sisältää yhden tai useampia operaatioita Operaatioon liittyy sanomienvaihdon malli (Message Exchange Pattern, MEP), Palvelun näkökulma Request-Response operaatio Palvelu vastaanottaa sanoman ja lähettää vastaussanoman Solicit-Response operaatio Palvelu lähettää sanoman ja odottaa vastaussanomaa One-way operaatio Palvelu vastaanottaa sanoman Notification operaatio Palvelu lähettää sanoman Vastauksiin voi liittyä virhesanoma (Fault) Pohdinta synkroninen-asynkroninen? 23

24 SOA palveluiden tunnistaminen Palvelu: PyydäTutkimus Operaatio: LähetäTutkimuspyyntö Palvelu: TeeTutkimus Operaatiot: LueTutkimuspyyntö LähetäTähystystutkimuspyyntö LueTähystystutkimustulos LähetäTutkimustulos Palvelu: TeeTähystystutkimus Operaatiot: LueTähystystutkimuspyyntö LähetäTähystystutkimustulos Palvelu: Potilaskertomus Operaatiot: LueTutkimustulos Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 24

25 Palveluiden luokittelu Notification Control Action Entity PyydaTutkimus TeeTutkimus TeeTahystystutkimus Potilaskertomus Tutkimuspyynto LahetaTutkimuspyynto LueTutkimuspyynto Tahystystutkimuspyynto LahetaTahystystutkimuspyynto LueTahystystutkimuspyynto Tahystystutkimustulos LueTahystystutkimustulos LahetaTahystystutkimustulos LahetaTutkimustulos Tutkimustulos LueTutkimustulos Potilashallinto Endoskopia Potilaskertomus Orkestrointi Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 25

26 Palveluiden kuvaus WSDL kuvaus Tietotyypit Sanomat Palvelut ja niiden operaatiot Tiedonsiirtomekanismi Palveluiden sijainti (Endpoint) Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 26

27 PyydaTutkimus: WSDL kuvaus Tietotyypit Sanomat Palvelut ja niiden operaatiot Tiedonsiirtomekanismi Palveluiden sijainti Palveluosapuoli ja rooli Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 27

28 Visuaalinen WSDL kuvaus Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 28

29 Palveluiden toteutus Notification Control Action Entity PyydaTutkimus TeeTutkimus TeeTahystystutkimus Potilaskertomus Tutkimuspyynto LahetaTutkimuspyynto LueTutkimuspyynto Tahystystutkimuspyynto LahetaTahystystutkimuspyynto LueTahystystutkimuspyynto WSDL WSDL WSDL WSDL Tahystystutkimustulos LueTahystystutkimustulos LahetaTahystystutkimustulos LahetaTutkimustulos Tutkimustulos LueTutkimustulos Potilashallinto Endoskopia Potilaskertomus Orkestrointi BPEL BPEL Engine Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 29

30 BPEL BPEL ohjaa prosessin suoritusta BPEL Prosessimoottori Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 30

31 TeeTutkimus-palvelu <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- edited with XMLSpy v2007 rel. 3 sp1 (http://www.altova.com) by timo itala (Conceptia Oy) --> <process name="teetutkimus" xmlns:tutkimus="http://satshp.namespace/tutkimus/schema" xmlns:tns="http://satshp.namespace" targetnamespace="http://satshp.namespace" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/executable" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xsi:schemalocation="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/executable ws-bpel_executable.xsd" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <partnerlinks> <partnerlink name="tutkimus" partnerlinktype="tns:teetutkimustype" myrole="teetutkimusserviceprovider"/> <partnerlink name="tahystystutkimus" partnerlinktype="tns:teetahystystutkimustype" partnerrole="teetahystystutkimusserviceprovider" myrole="teetutkimusserviceprovider"/> <partnerlink name="potilaskertomus" partnerlinktype="tns:potilaskertomustype" partnerrole="potilaskertomusserviceprovider"/> </partnerlinks> <variables> <variable name="input" messagetype="tns:tutkimuspyyntosanoma"/> <variable name="tahystystutkimuspyynto" messagetype="tns:tahystystutkimuspyyntosanoma"/> <variable name="tahystystutkimustulos" messagetype="tns:tahystystutkimustulossanoma"/> <variable name="output" messagetype="tns:tutkimustulossanoma"/> </variables> <faulthandlers> <catchall> <sequence> <exit/> </sequence> </catchall> </faulthandlers> <sequence name="main"> <receive xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/executable" name="receiveinput" partnerlink="tutkimus" porttype="tns:teetutkimus" operation="luetutkimuspyynto" variable="input" createinstance="yes"/> <sequence name="teetahystystutkimus"> <assign name="muodosta_tahystystutkimuspyynto"> <copy> <from variable="input" part="tutkimuspyyntosanoma"> </from> <to variable="tahystystutkimuspyynto" part="tahystystutkimustulossanoma"/> </copy> </assign> <invoke name="teetahystystutkimus" partnerlink="tahystystutkimus" porttype="tns:teetahystystutkimus" operation="luetahystystutkimuspyynto" inputvariable="tahystystutkimuspyynto"/> <receive name="vastaanotatahystystutkimustulos" partnerlink="tahystystutkimus" porttype="tns:teetahystystutkimus" operation="lahetatahystystutkimustulos" variable="tahystystutkimustulos"/> <assign name="muodosta_tahystystutkimuspyynto"> <copy> <from variable="tahystystutkimustulos" part="tutkimuspyyntosanoma"/> <to variable="output" part="tutkimustulossanoma"/> </copy> </assign> </sequence> <invoke name="lahetatutkimustulos" partnerlink="potilaskertomus" porttype="tns:potilaskertomus" operation="luetutkimustulos" inputvariable="tutkimustulos"/> Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 31 </sequence> </process>

32 SOA palveluiden ominaisuuksia Löyhä kytkentä - riippuvuuksien minimointi Autonomia - sisäinen eheys - kapselointi Abstrahointi - malli- sidonta ympäristöön Uudelleenkäytettävyys - yleiskäyttöisyys Yhdisteltävyys - palvelut voivat käyttää palveluita Tilattomuus - tilallisuus Synkroninen - asynkroninen Palvelusopimus - palvelun kuvaus Palvelun rooli: palvelu voi olla client tai server WSDL BPEL WSDL WSDL Notification Control Action WSDL Entity Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 32

33 Käsitteet ja yksilöintitunnukset Kuka antaa yksilöintitunnukset? Ymmärtävätkö kaikki palvelut samoja tunnuksia? Tunnukset sanomien sisällä! WSDL Notification Control BPEL WSDL WSDL Action WSDL Entity Tutkimusasiakirja: CDA R2 Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 33

34 Tutkimushakemisto Mikä palvelu toteuttaa halutun tutkimuksen? Tutkimushakemisto on myös palvelu Tutkimusnimikkeet ja vastaavat palvelut ovat parametrejä BPEL-koodissa tehdään yleinen haku ja palvelun kutsu Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 34

35 PALVELUVÄYLÄ Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 35

36 Tekninen integraatio Ensemble Kaikki osastojärjestelmät ovat liitetty sisäverkkoon Sanomanvälitysalusta (Ensemble) Musti Toti Endobase Aida WebKert Dokumentit Kuvat ATJ Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 36

37 Palveluväylän käsite ESB (Enterprise Service Bus) Palveluväylä (Gartner) Message Oriented Middleware Web Services Intelligent Routing based on Content XML Data transformation Enterprise Service Bus Services Container Invocation and Management Framework Endpoint Interface ESB Endpoint Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 37

38 Palveluväylän päätepiste Generic ESB Endpoint Enterprise Service Bus Services Container WSDL Invocation and Management Framework Endpoint Interface ESB Endpoint Endpoint = WSDL Port:Operation Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 38

39 Sovellus palveluväylän päätepisteenä Enterprise Service Bus Service Container Invocation and Management Framework WSDL Client Interface ESB Endpoint Managed Connection Resource Adapter Tähystystutkimuksen suorittaa Endobasejärjestelmä Application Application Interface Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 39

40 FTP - potilaat FTP - henkilökunta STAKES AKTIV KAPITAL puhelinvaihde henkilöstöh. palkanmaksu FTP - palkat TERVEYSKESKUS VÄESTÖREKISTERI KESKUS FTP - sairaslomat TT2000+ Työterveysh. -Pyynnöt tehdääm ML2:een työpäytäintegraation kautta CD postitus - hilmotiedot FTP - perintä FTP - kyselyt FTP - viitesuor FTP - puh.maksut FTP - viitesuor FTP - todist.palkkiot - eml palkkiot SANOMAT HL7/OVT - M-gate - Datagate Peräkkäistiedostot Luettelo järjestelmistä johon on liittymät Muut liittymät CD postitus (OVT) - synt.lapset CD postitus - hilmotiedot FTP (OVT) - vastasyntyneen tiedot - kuolintiedot FTP (OVT) - henkilötiedot - potilasrekisteri - käynti- ja hoitotiedot (Mynla) - potilasmaksut - potilasmaksut LÄÄKITYS Lähete-Palaute Kuva-arkisto Anestesia Teho AROMI/ tilaukset - henkilötiedot - laskutustietoja sairaskertomukset - sairaskertomustekstit HL7 - tulos (veriryhmän sopivuus) HL7 - pyyntö HL7 - tulos HL7 - pyyntö HL7 - tulos - henkilötiedot HL7 - lausunto OVT - lähete OVT - lausunto - pyyntö (veriryhmän sopivuus) - Verituotteet - tilaukset - verikeskuksen sisäinen osuus FTP - veritilaukset / varaukset SPR / Vok - POTILASREKISTERI (kaikki käyttävät, paitsi Seniori) - KÄYNTITIEDOT (Mynla, Infekt., Maksuli, Haikara ) - lähetetiedot - ajanvaraus - käyntitiedot - rtg-upo rtg ajanvaraus - lähetteet, lausunnot - röntgenin sisäinen osuus - ilmoittautumiset ja käyntitiedot - ajanvaraus - kuljetuslista FTP - HETU, nimi, tutk KUVANTAMISLAITTEET - pyynnöt, tulokset - laboratorion sisäinen osuus - verikortisto HL7 - vastaus - RTG, KLF, KNF ajanvaraus - patologian laboratorion sisäinen osuus FTP - syöpäilmoitus SYÖPÄREKISTERI HL7 - tilaus - ilmoittautumiset HL7 Ajanvaraukset - vastasyntyneen tiedot FTP - tulokset - tulokset - tilaus - laboratorion sisäinen osuus FTP - tartuntatauti ilmoitus KANS.TERV.LAIT. - fysiatrian käynnit Sosiaalityöntekijät - sosiaalityöntekijöiden käynnit MEDREC Dialyysi OVT - vastaus NOS ksilp - esitiedot - raskaus - synnytys - vastasyntynyt - äidin tiedot - veriryhmä, vasta-aineet - tulokset - leikkaussalivaraukset - leikkauslistat - tehdyt leikkaukset - päivystysilmoitus - pkl toimenpiteet - toimenpiteet FTP - avohoito tiedot - hoitojaksotiedot -tuotepäätös nro:t - E-osto laskut - määrärahaseuranta - kuntoutuspäätökset - OSTOPALVELUT - päätökset - APUVÄLINEET - välineiden vuokraus - väl. luokitusrekisteri - lääketilaukset - materiaalitilaukset - infektioiden seuranta - SIJAINTITIEDOT (Radu, Upo,Juvo, - sairaskertomusten sijainnit (paperit) -hoitojakso - diagnoosit - SIJAINTITIEDOT (ML 2, Radu, Upo, Toti, Puh.kesk.) - HOITOJAKSOT (Hoit.luok.,Infekt.,Maksuli,Mama,Mynla) - sis./ulos kirj. - REIPAS jonot - HILMO hoitoilmoitukset - hoitojaksotiedot FTP - Potilaslista hoitojaksojen perusteella - Potilaslista ajanvarauste perusteella FTP Radu,ML2,Toti,Fysis,Vertti,Maksuli,My nla CD-postitus - E-ostot FTP - E-ostot - tilaukset - saldot -nimikkeet FTP Radu, ML2, Toti, Fysis, Upo, Juvo, Mama, Hoit.luok., Seniori, Fina Adapterit -UPO, JUVO, Webkert,ML2, Seniori, miten uudet tiedot? - luokitustiedot - hinnoittelu Taloushallinto - laskurivit HYS TYKS SAMPO varasto / apteekki Materiaalihallinto POWERPLAY Tilastot / Raportit ATJ (kaikki käyttävät) - yksikkö-, osasto-, erikoisala-, laitos- - kunta-, postinumerorekisterit - lääkäri-, diagnoosirekisterit-, toimenpiderekisteri... - käyttäjähallinta - käyttäjien valikot - TaskMan tausta-ajojen hallinta SoberIT Bottom-Up, Tiedonsiirto: Integraatioalustan uusiminen SATSHP:n POTILASTIETOJÄRJESTELMIEN LIITTYMÄT JOISSA TIETO SIIRTYY FYYSISESTI /T Seppänen LII potilaspuhelut DNA SENIORI Psykiatria VRK SatSHP WEBKERT UPO Poliklinikat RADU Rtg, Klf, Knf FYSIS Fysiatria SOSIS TOTI Toimenpideyksiköt NordDRG JUVO Vuodeosastot Hoit.luokitus Kuntosoft Fysotools FINA Ensemble integraatioalusta CASH MANAGER PRIMA MD-TITANIA MAKSULI Maksuliikenne ML 2 Kliin.kemian lab. Haikara Äitiyshuolto AHA - KUNTOUTUS ORDER Tilaukset MYNLA Sovellukset Korvattavat Epäselvät Säilytettävät SELITYKSET Liittymät Toteutumattomat osajärjestelmät VERTTI Verikeskus QPATI Patologian lab. SAMBA Mikrobiologian lab. SAIRAALAINFEKTIOT YKERT Sairaskertomusten hallinta YLEISET REKISTERIT Kehitetään/ poistetaan Ulkopuoliste KERNEL WSDL HL7 Endoskopia HL7 Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 40

41 Satshp palveluväylä Palveluväylä sovittaa WSDL-kuvatut palvelut reaalimailman konkreettisiin sovellusrajapintoihin ja piilottaa tekniset järjestelmäkohtaiset yksityiskohdat Application Application Application Application Application Application Osastojärjestelmä Orkestrointipalvelu Potilaskertomus Osastojärjestelmä Potilashallinto Osastojärjestelmä Valtakunnalliset palvelut WSDL BPEL WSDL WSDL WSDL WSDL WSDL

42 Palveluiden orkestrointi Prosessimoottori suorittaa BPEL-koodia ja koordinoi eri osapuolten palvelukutsuja Application Application Application Application Application Application Osastojärjestelmä Orkestrointipalvelu Potilaskertomus Osastojärjestelmä Potilashallinto Osastojärjestelmä Valtakunnalliset palvelut WSDL BPEL WSDL WSDL WSDL WSDL WSDL Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 42

43 Osastojärjestelmien yleiskäyttöinen liittäminen Palveluarkkitehtuurin soveltaminen Osastojärjestelmä liitetään käyttäen sen tarjoamia rajapintoja Osastojärjestelmän toiminnallisuus liitetään WSDL-kuvattuihin palveluihin Mahdollisesti päivitetään WSDL-palvelukuvauksia Päivitetään tutkimuksen suorittajan hakemistotietoja Tehdään tarpeelliset muutokset BPEL-koodiin Otetaan käyttöön Hyötyjä Osastojärjestelmien liittäminen yhdenmukaistuu Sairaalan hoitoprosesseja varten syntyy uudelleenkäytettäviä palveluita, prosessinpätkiä Toimintaprosessien ja työnkulkujen yhdenmukaistuminen Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 43

44 Jatkokysymyksiä Käsite- ja tietomalli Yhdenmukaiset käsitteet, yksilöintitunnukset Palveluhakemistot Rakentaminen, Asentaminen, Tuotanto Yhdenmukaiset nimeämiskäytännöt Palvelut, operaatiot, sanomat, tiedot Testaaminen Palvelut, palveluprosessit Poikkeustilanteet ja niistä toipuminen Kuormitustilanteet Versiointi Versionhallinta, kehitys ja tuotanto Hallinnointi Hankintasopimukset Palvelusopimukset Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 44

45 Pohdintaa? Timo Itälä Conceptia Oy timo.itala(at)conceptia.fi mp: Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 45

46 Tähystystutkimus osaprosessina Potilas ilmoittautuu vastaanotolle Hoitaja kirjaa ilmoittautumisen potilasjärjestelmään Potilasjärjestelmä muodostaa tutkimuspyynnön ja lähettää Teetutkimuspalvelulle (PyydaTutkimus: LahetaTutkimuspyynto) Teetutkimus-palvelu vastaanottaa Tutkimuspyynnön (TeeTutkimus: LueTutkimuspyyntö) TeeTutkimus-palvelu selvittää Tutkimuspyynnön sisällön perusteella tutkimuksen suorittavan palvelun (BPEL suorituslogiikkaa) TeeTutkimus-palvelu lähettää tähystystutkimuspyynnön TeeTahystystutkimus-palvelulle (joka käyttää siihen tällä hetkellä kiinnitettyä Endobase-järjestelmää) (TeeTutkimus: LahetaTahystystutkimuspyyntö) TeeTahystystutkimus-palvelu vastaanottaa tähystystutkimuspyynnön (TeeTahystystutkimus: LueTahystystutkimuspyynto) Merkintäkäytäntö (Palvelu: Operaatio) Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 46

47 Tähystystutkimus osaprosessina Lääkäri tekee tähystystutkimuksen Lääkäri valitsee tutkittavan potilaan Endobasen potilasluettelosta Lääkäri tutkii potilaan ja samalla ottaa kuvia Lääkäri ottaa koepaloja patologista tutkimusta varten Tähystyksen jälkeen lääkäri katsoo Endobaseen tallentuneet kuvat ja kirjaa tekemänsä havainnot Lääkäri tulostaa kuvat ja havainnot paperille (voi jäädä pois kun tieto menee sähköisesti tilaajalle) Endobase vastaa tulokset pyytäneelle Teetutkimus -palvelulle (TeeTahystystutkimus: LahetaTahystystutkimustulos) TeeTutkimus- palvelu luovuttaa tulokset Potilaskertomus -palvelulle sairauskertomukseen vientiä varten (TeeTutkimus: LahetaTutkimustulos) Tutkimustulokset tallettuvat kertomukseen (Potilaskertomus: Luetutkimustulos) Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 47

48 Tähystystutkimus osaprosessina jatkuu (Voisi olla Potilaskertomuspalveluun sisältyvää) Lääkärin lausunto Lääkäri sanelee tutkimuksen havainnot, johtopäätökset ja mahdolliset hoitomääräykset Konekirjoittaja kirjoittaa sanelun kertomukseen endoskopian erikoisalalehdelle (Potilaskertomus: Kirjoita sanelu) Lääkäri tarkistaa ja kuittaa sanelun (Potilaskertomus: Vahvista sanelu) Hoitaja kirjaa käynnin ja lähettää tulokset tilaajalle Hoitaja kirjaa käynnin potilasjärjestelmään mm. Laskutusta ja tilastointia varten Hoitaja tulosta kertomuksen, koostaa hoitopalautteen ja lähettää sen tilaajalle (mahdollisesti sähköisessä muodossa) (patologian lausunto liitetään myöhemmin kertomukseen) Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 48

49 Johtamisen tukeminen palveluarkkitehtuurilla Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 49

50 Johtamisen tukeminen palveluarkkitehtuurilla DW Toteuneen palvelun seurantatiedot Instanssi: Yksilöintitiedot Nimike Ylemmän tason nimike (tuoterakenne) Ajankohta Tuottajaorganisaatio Paikka Asiakas Osapuolet Muut resurssit Kustannustiedot Laskutustiedot Ostopalvelu Muita seurantatietoja Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 50

CASE SATAKUNTA PÄIVYSTYSOSASTON TOIMINNAN TEHOSTAMINEN TAPAHTUMALÄHTÖISELLÄ PALVELUARKKITEHTUURILLA (EVENT DRIVEN SOA) Timo Itälä

CASE SATAKUNTA PÄIVYSTYSOSASTON TOIMINNAN TEHOSTAMINEN TAPAHTUMALÄHTÖISELLÄ PALVELUARKKITEHTUURILLA (EVENT DRIVEN SOA) Timo Itälä CASE SATAKUNTA PÄIVYSTYSOSASTON TOIMINNAN TEHOSTAMINEN TAPAHTUMALÄHTÖISELLÄ PALVELUARKKITEHTUURILLA (EVENT DRIVEN SOA) Timo Itälä SOA-seminaari 17.3.2011 Aiheita! Päivystyksen hoitoprosessin ja palveluiden

Lisätiedot

Prosessi- ja palvelulähtöisesti määritelty yhteiskäyttöinen potilaskertomus

Prosessi- ja palvelulähtöisesti määritelty yhteiskäyttöinen potilaskertomus Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Prosessi- ja palvelulähtöisesti määritelty yhteiskäyttöinen potilaskertomus Aino Virtanen Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Terveydenhuollon ATK-päivät

Lisätiedot

SOA approach for integration of departmental systems

SOA approach for integration of departmental systems Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä SOA approach for integration of departmental systems Case Satakunta Agenda Departmental applications, need for integration Business processes and business services

Lisätiedot

SOA approach for integration of departmental systems

SOA approach for integration of departmental systems Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä SOA approach for integration of departmental systems Case Satakunta Agenda! Departmental applications, need for integration! Business processes and business services!

Lisätiedot

Enterprise Architectures

Enterprise Architectures Enterprise Architectures, Paavo Kotinurmi, Matti Hämäläinen 1 In the early days... Input Output Automation of manual tasks Payroll Bookkeeping Order entry Invoicing Statistics Data Program Computer 2 The

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden ja standardisoinnin merkitys terveydenhuollon tuottavuudelle. Sinikka Ripatti Kehittämispäällikkö HUS 14.11.2008

Yhteentoimivuuden ja standardisoinnin merkitys terveydenhuollon tuottavuudelle. Sinikka Ripatti Kehittämispäällikkö HUS 14.11.2008 Yhteentoimivuuden ja standardisoinnin merkitys terveydenhuollon tuottavuudelle Sinikka Ripatti Kehittämispäällikkö HUS 14.11.2008 Sisältöä Muuttuva terveydenhuollon toimintaympäristö Yhteentoimivuus ja

Lisätiedot

Enterprise Architectures

Enterprise Architectures Enterprise Architectures, Paavo Kotinurmi, Matti Hämäläinen 1 Enterprise Architectures Outline Presenter Introduction Why do we use computers in enterprises? Why do we need an enterprise architecture?

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOHALLINNON ALUEELLINEN YHTEISTYÖ Alueellinen tietohallintostrategia

Lisätiedot

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1

Vertti. Verituotteiden tilaus. Versio 2.1 Vertti Verituotteiden tilaus Versio 2.1 Mylab Oy Hatanpään valtatie 26, 33100 Tampere puhelin (03) 316 5165, telekopio (03) 316 5166 Tulostettu: 11.1.2010 10:17 Versio Päivämäärä Tekijä Lisätietoja 0.1

Lisätiedot

MUSTIN QKert -JÄRJESTELMÄ

MUSTIN QKert -JÄRJESTELMÄ Tietopalvelut 1 (5) MUSTIN QKert -JÄRJESTELMÄ Perinteinen sairauskertomus elektronisessa muodossa Satakunnan sairaanhoitopiiri tilasi keväällä 2000 Oy Compaq Computer Ab:ltä elektronisen sairauskertomusjärjestelmän,

Lisätiedot

ESSHP:n toimintaympäristö

ESSHP:n toimintaympäristö ESSHP:n toimintaympäristö Väestö: 103664 (2% Manner-Suomesta) yli 65 vuotiaita 20,4% (2004 Suomi 15,8%) kasvaa yli 30%:iin vuonna 2030 alle 6 vuotiaita 6,3% (Suomi 7,7%) 12 kuntaa (2007 10 kuntaa) 7 terveyskeskusta/kuntayhtymää

Lisätiedot

Apotti-hanke - Alueellisuus ja organisaatioiden yhteistyö

Apotti-hanke - Alueellisuus ja organisaatioiden yhteistyö Apotti-hanke - Alueellisuus ja organisaatioiden yhteistyö ATK-päivät 29.5.2013 IT-Kehitysjohtaja Mikko Rotonen HUS & Apotti-hanketoimisto Mikä on APOTTI-hanke? Apotti-nimi on yhdistelmä sanoista Asiakas-

Lisätiedot

HL7 Health Level Seven HL7. Miksi HL7. Erilaiset tietojärjestelmät Yhtenevät tietotarpeet Standardi tapa

HL7 Health Level Seven HL7. Miksi HL7. Erilaiset tietojärjestelmät Yhtenevät tietotarpeet Standardi tapa HL7 Health Level Seven HL7-tietofonnaatin käyttö kliinisen laboratorion tietojärjestelmissä mitä HL7 lar1

Lisätiedot

Varsinais-Suomen tilannekatsaus

Varsinais-Suomen tilannekatsaus Varsinais-Suomen tilannekatsaus Tekemisen meininkiä Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö V-SSHP Esityksen sisältö 2000-luvun lyhyt historia Varsinais-Suomessa Sähköinen potilaskertomus uusi keksintö?

Lisätiedot

7 Viestipohjaisten yritysjärjestelmien suunnittelumallit

7 Viestipohjaisten yritysjärjestelmien suunnittelumallit 7 Viestipohjaisten yritysjärjestelmien suunnittelumallit Hohpe G., Woolf B.: Enterprise Integration Patterns. Addison-Wesley 2004. Ohjelmistoarkkitehtuurit Syksy 2010 TTY Ohjelmistotekniikka 1 Viestinvälitykseen

Lisätiedot

HUS:n ESPA-hanke, käyttöönottojen tuotteistaminen, kokemuksia moniprojektiympäristöstä

HUS:n ESPA-hanke, käyttöönottojen tuotteistaminen, kokemuksia moniprojektiympäristöstä HUS:n ESPA-hanke, käyttöönottojen tuotteistaminen, kokemuksia moniprojektiympäristöstä Eira Sivunen 30.5.2005 1 HUS:n sairaanhoitoalueet ja sairaalat ESPA-hanke Hyvinkään sairaala Hyvinkään sairaanhoitoalue

Lisätiedot

Terveystiedon kirjaamisen ja hyödyntämisen tulevaisuus

Terveystiedon kirjaamisen ja hyödyntämisen tulevaisuus Terveystiedon kirjaamisen ja hyödyntämisen tulevaisuus Terveyskeskuslääkärin näkökulma Tom Saari Asiantuntijalääkäri Tieto, Healthcare & Welfare tom.saari@tieto.com Ajatuksia tulevasta Potilastietojärjestelmän

Lisätiedot

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Esa Ahonen, hallintoylilääkäri, vs sote-kuntayhtymän johtaja Kainuun sote/kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto Lähitulevaisuuden haasteet ja ajankohtaiset

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON ATK-PÄIVÄT 1.6.1998 ELEKTRONINEN SAIRAUSKERTOMUS Viljo Rissanen SKERT-NÄKYMÄT ERI KÄYTTÄJILLE JA ORGANISAATIOILLE

TERVEYDENHUOLLON ATK-PÄIVÄT 1.6.1998 ELEKTRONINEN SAIRAUSKERTOMUS Viljo Rissanen SKERT-NÄKYMÄT ERI KÄYTTÄJILLE JA ORGANISAATIOILLE '/05 '98 KE 08:34 FAX Oli li2ll6 Kl'S HALL, KESK, i4j OO~ TERVEYDENHUOLLON ATK-PÄIVÄT 1.6.1998 ELEKTRONINEN SAIRAUSKERTOMUS Viljo Rissanen SKERT-NÄKYMÄT ERI KÄYTTÄJILLE JA ORGANISAATIOILLE - JATKUVASTA

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö 1 Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 29.5.2007 Riitta Alkula 2 Esityksen sisältö Arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetila Arkkitehtuurimäärittelyt Määrittelyjen

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Potilas- ja tulotiedot sekä käyntitiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Muutokset

Lisätiedot

PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN 2005

PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN 2005 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN LAKU-PROJEKTI 2003-2005 2005 Hallinnollinen apulaisylilääkäri Timo Kouri OYS, Laboratorio Terveydenhuollon

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät 2012-2013

Ohjelmistoarkkitehtuurit. Kevät 2012-2013 Ohjelmistoarkkitehtuurit Kevät 2012-2013 Johannes Koskinen http://www.cs.tut.fi/~ohar/ 1 Viestipohjaisten yritysjärjestelmien suunnittelumallit 1 Viestinvälitykseen perustuvat yritysjärjestelmät Peruselementit:

Lisätiedot

Tarjoamme terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja diagnostiikkapalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea

Tarjoamme terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja diagnostiikkapalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea Tarjoamme terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja diagnostiikkapalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea Terveystalo Kemijärvi Sairaala Lapponiassa, Sairaalakatu 9, 98100 Kemijärvi Avoinna:

Lisätiedot

Potilaan hoitoprosessin hallinta terveydenhuollon palveluverkostossa

Potilaan hoitoprosessin hallinta terveydenhuollon palveluverkostossa Potilaan hoitoprosessin hallinta terveydenhuollon palveluverkostossa Terveydenhuollon Atk-päivät, Turku 29.5.2007 Jarkko Krannila, TietoEnator Healthcare & Welfare Oy Page 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ESKO sovelluskokonaisuus ja toimiva sähköinen potilaskertomus

ESKO sovelluskokonaisuus ja toimiva sähköinen potilaskertomus ESKO sovelluskokonaisuus ja toimiva sähköinen potilaskertomus Asiantuntijalääkäri III Valtakunnallinen hoitoketjuseminaari Pohto Aiheita: v 3.0 ESKO kartalla, PPSHP:ssa ja OYS:ssa ESKO sovelluskokonaisuus

Lisätiedot

Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala

Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala Terveydenhuollon ATK-päivät Lahti 24 25.05.2011 Kari Haukipuro AHT kerroksittain

Lisätiedot

Ajanvarauksen avoimet rajapinnat

Ajanvarauksen avoimet rajapinnat SerAPI hanke Ajanvarauksen avoimet rajapinnat alueellisen ajanvarauspalvelun ja web ajanvarauksen toteuttamiseen Ajanvarausrajapinnat kohteet Tarkoitettu erityisesti alueellisten ajanvarauspalvelujen tai

Lisätiedot

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Prosessien hallinta Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Tommi Jokiniemi Kehittämispäällikkö Viitekehykset Luennoitsija: Biofysiikan ja lääketieteellisen tekniikan DI 15v

Lisätiedot

Potilas-ja asiakastieto hoidon ja hoivan tukena Satakunnassa. Kuntainfo 25.2.2015 Leena Ollonqvist Tietohallintopäällikkö

Potilas-ja asiakastieto hoidon ja hoivan tukena Satakunnassa. Kuntainfo 25.2.2015 Leena Ollonqvist Tietohallintopäällikkö Potilas-ja asiakastieto hoidon ja hoivan tukena Satakunnassa Kuntainfo 25.2.2015 Leena Ollonqvist Tietohallintopäällikkö Esityksen sisältö Potilasjärjestelmäuusinta Satakunnan sairaanhoitopiirissä Käytännön

Lisätiedot

VERIKESKUKSEN TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN 20.11.2007 ALKAEN TYÖTAISTELUN AIKANA

VERIKESKUKSEN TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN 20.11.2007 ALKAEN TYÖTAISTELUN AIKANA 1(7) Jakelussa mainitut VERIKESKUKSEN TOIMINNAN SOPEUTTAMINEN 20.11.2007 ALKAEN TYÖTAISTELUN AIKANA VERIRYHMÄ JA SEULONTA KÄYTÄNTÖÖN SIIRTYMINEN PYSYVÄSTI TAYS:n verikeskuksen toiminta supistuu TEHY:n

Lisätiedot

Tietohallinto. sairaanhoitopiirissä

Tietohallinto. sairaanhoitopiirissä Tietohallinto Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä 2006 Tietohallintopää äällikkö Raimo Kuikka Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Terveydenhuollon atk-päivät, Mikkeli, 29.-30.5.2006 ESSHP-alueen toimintaympärist

Lisätiedot

Kaaos vai käytettävyys

Kaaos vai käytettävyys Kaaos vai käytettävyys Arto Virtanen SLL e-health valiokunta Tk-lääkäri Nurmijärven tk Stakes 6.11.2008 Oma kokemus Vuosittain vuodesta 1985 alkaen 3500 normaalin työajan käyntiä Näistä neuvolakäyntejä

Lisätiedot

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut ATK Päivät 2006 Mikkeli KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut 29.-30.5. 2006 Stefan Lindqvist HCIS Sales Specialist Health Care Information Systems Kodak Health Group 3/24/2013 1 Arkistoinnin haasteita

Lisätiedot

Web-seminaari 10.11.2009

Web-seminaari 10.11.2009 Web-seminaari 10.11.2009 Tervetuloa päivän seminaariin: Tietovarastoinnilla irti ERP riippuvuuksista Esiintyjät: Ari Hovi, Ari Hovi Oy ja Jari Ylinen, Kehityspolut Oy Seminaari alkaa kello 10.00 Tämä ERP

Lisätiedot

PSHP ja mobiiliratkaisut. Asko Nieminen Asiantuntijalääkäri PSHP tietohallinto

PSHP ja mobiiliratkaisut. Asko Nieminen Asiantuntijalääkäri PSHP tietohallinto PSHP ja mobiiliratkaisut Asko Nieminen Asiantuntijalääkäri PSHP tietohallinto PSHP Organisaatio 2 15.4.2013 Työterveys (Acute) Umbriel Mediatri Yhteiset potilastietojärjestelmä / PSHP Paperi kertom us

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Tietohallinto Henkilöstöjohtaminen Talousjohtaminen Viestintä. Ydinprosessit Opiskelijaterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Strateginen johtaminen Tietohallinto Henkilöstöjohtaminen Talousjohtaminen Viestintä. Ydinprosessit Opiskelijaterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Palvelutoiminnan johtaminen Strateginen johtaminen Tietohallinto Henkilöstöjohtaminen Talousjohtaminen Viestintä Raportointi Asiakaspalaute Ydinprosessit terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Asetusten

Lisätiedot

Alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot

Alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot ellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot 19.4.2011 Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/tietojarj-sahkoiset-palv/tapas/

Lisätiedot

INTEGROINTIRATKAISU PERUSTERVEYDENHUOLLOSSSA

INTEGROINTIRATKAISU PERUSTERVEYDENHUOLLOSSSA INTEGROINTIRATKAISU PERUSTERVEYDENHUOLLOSSSA Janne Romo Tietohallintopäällikkö Helsingin kaupunki, Terveyskeskus 15.05.2012 Tämän päivän esitys 1 Päivystyksen toiminnanohjausjärjestelmä Hankinta Integrointi

Lisätiedot

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta Palveluita ja sisältöä portaaliin - XML:n mahdollisuuksista XML-tietokannat ja julkishallinnon XML-sovellukset, 28.05.2002 Lasse Akselin, TietoEnator Oyj Sisällys Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Integrointi Ohjelmistotekniikka kevät 2003 ERP (Toiminnanohjausjärjestelmä) Myynti Henkilöstö, palkanlaskenta Kirjanpito Myynti Myyjät Extranet Tietovarasto Laskutus, reskontrat Asiakas ERP Asiakasrekisteri

Lisätiedot

Taltioni teknisen alustan arviointi

Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni sidosryhmätilaisuus, 10.1.2012 Jaakko Lähteenmäki, Niilo Saranummi 1/11/2012 2 Selvitystyön kohde Selvitystyö: VTT & Fujitsu Keskeiset vaatimukset Taltioni-palvelulle?

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen Kari J. Antila, LKT, dos. IT-kehitysjohtaja, Mehiläinen Oyj Stakesin ja Länsi-Suomen lääninhallituksen

Lisätiedot

Moniammatillinen hoitokertomus;

Moniammatillinen hoitokertomus; Moniammatillinen hoitokertomus; tavoitteena tietojen yhteiskäytt yttö yli organisaatiorajojen Marianne Eronen Lasten ja nuorten sairaala HUS Mitä moniammatillisuus on? Moniammatillisuus tarkoittaa potilaan,

Lisätiedot

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.

KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN ALOITUSSIVU. OMAT ASETUKSET Salasanan vaihto. VITANet KÄYTTÄJÄOPAS. Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita. KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN Avaa VITANet osoitteessa https://vitanet.vita.fi Kirjaudu sisään saamillasi käyttäjäkohtaisilla tunnuksilla. Käyttäjätunnus: xxxxxxx Salasana: xxxxxxxx Asiakas: esim. VITALA

Lisätiedot

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien klusteri

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien klusteri Yliopistollisten sairaanhoitopiirien klusteri Kehittämispäällikkö Sinikka Ripatti HUS Tieto- ja lääkintätekniikan tulosalue Kehittämis- ja sovelluspalvelut Osapuolet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti käytännön hankkeiden kokemuksia

Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti käytännön hankkeiden kokemuksia Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti käytännön hankkeiden kokemuksia Tuottavat ja eivät tuota Tulokset riippuvat niistä tekijöistä, jotka projektia perustettaessa on määritelty ja miten

Lisätiedot

Kansallisen terveysprojektin tarpeiden tyydyttäminen - asiakas- ja toimittajanäkökulma

Kansallisen terveysprojektin tarpeiden tyydyttäminen - asiakas- ja toimittajanäkökulma Kansallisen terveysprojektin tarpeiden tyydyttäminen - asiakas- ja toimittajanäkökulma Terveydenhuollon atk-päivät 10.-11.05.2004, Tampere Seppo Ahokas toimitusjohtaja 27.04.2004 Valtakunnalliset määritykset

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäiv ivät t 31.10.2013 Toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, HUSLAB 31.10.2013 1 SUOMEN JOHTAVA KLIINISTEN LABORTORIOPALVELUIDEN

Lisätiedot

Annika Rökman. sovellusasiantuntija, FT, sairaalegeneetikko, datanomi

Annika Rökman. sovellusasiantuntija, FT, sairaalegeneetikko, datanomi Annika Rökman sovellusasiantuntija, FT, sairaalegeneetikko, datanomi Oma taustani FM genetiikka 1998 sairaalageneetikko 2004 FT Perinnöllisestä eturauhassyövästä 2004 Finaksen teknisenä arvioijana vuodesta

Lisätiedot

PEGASOS Tuotekehitys Versio 9.2.00 ja katsaus tulevaisuuteen

PEGASOS Tuotekehitys Versio 9.2.00 ja katsaus tulevaisuuteen PEGASOS Tuotekehitys Versio 9.2.00 ja katsaus tulevaisuuteen Uusien temppujen yksikön rehtori Seppo Karhunen CGI Group Inc. 2015 1.10.2015 Lyhyt katsaus aikaisempiin versioihin Versiot 3.1 3.2 3.3 4.1

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Alueelliset tietokannat

Alueelliset tietokannat SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 Lahti, Kauppahotelli Grand L Kehityspäällikkö Antero Ensio ProWellness Alueelliset tietokannat Sivuavat esitelmät Alueelliset

Lisätiedot

Business Processes and Business Services

Business Processes and Business Services Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Business Processes and Business Services Case Satakunta Timo Itälä Agenda Departmental applications, need for integration Business processes and business services

Lisätiedot

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Rekisteriseloste 1 (5) 1. REKISTERIN NIMI Potilasrekisteri 2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Käyntiosoite Postiosoite Puhelinvaihde (08) 315 2011 3. REKISTERIASIOIDEN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö. Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5.

Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö. Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5. Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5.2006 Mikkeli Normatiiviset vaatimukset ja lähteet lait standardit julkaisut

Lisätiedot

2.12.2011 Anne Heikkilä

2.12.2011 Anne Heikkilä Kotkan kotihoito Kotkassa asukkaita n. 57 000 Kotihoidon tiimejä alueella yhteensä 9 Lisäksi Kotiutustiimi, Kotisairaala, Omaishoidon tiimi ja Vammaispalvelun tiimi Henkilökuntaa kotihoidon palveluksessa

Lisätiedot

Uuden sukupolven potilaskertomusjärjestelmä SnowFlake EHR. Antero Ensio konsultti Ensitieto Oy 29.5.2013

Uuden sukupolven potilaskertomusjärjestelmä SnowFlake EHR. Antero Ensio konsultti Ensitieto Oy 29.5.2013 Uuden sukupolven potilaskertomusjärjestelmä SnowFlake EHR Antero Ensio konsultti Ensitieto Oy 29.5.2013 Antero Ensio yhteystiedot: Ensitieto Oy Muurahaiskuja 3, 78870 Varkaus antero.ensio@ensitieto.fi

Lisätiedot

99.5.2003 1 (4) ADAPTERITOTEUTUS PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JÄRJESTELMIIN (AHO JA TAMLAB)

99.5.2003 1 (4) ADAPTERITOTEUTUS PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JÄRJESTELMIIN (AHO JA TAMLAB) 99.5.2003 1 (4) ADAPTERITOTEUTUS PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JÄRJESTELMIIN (AHO JA TAMLAB) TAUSTA Pirkanmaan sairaanhoitopiiri hyväksyttiin aluetietojärjestelmän (ATJ) kokeilulain piiriin v. 2001. Pirkanmaan

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN PATOLOGIAN LABORATORION TIETOJÄRJESTELMÄ = PATTI

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN PATOLOGIAN LABORATORION TIETOJÄRJESTELMÄ = PATTI SAIRAALALIITTO 'l'ervf:ydenhu0idlon ATKPAIVAT 0. /.h.1988, Joensuu, hotelli Kimmel ylilä:.k.. a ari Timo Romppanen, PohjoisKarjalan sairaanhoitopiiri POHJOISKARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN PATOLOGIAN LABORATORION

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen

FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen FiSMA 1.1 Monikerrosarkkitehtuuri 1 (6) FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen 1. Yleiset periaatteet FiSMA 1.1 -menetelmässä mitataan sovellusperiaatteen

Lisätiedot

Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit

Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit Viitekehys Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) työryhmän tulokset valmiit syksyllä 2011 Määrittelee teknisen arkkitehtuuriratkaisun tietovarantojen

Lisätiedot

FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen

FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen FiSMA 1.1 Monikerrosarkkitehtuuri 1 (7) FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen 1. Yleiset periaatteet FiSMA 1.1 -menetelmässä mitataan sovellusperiaatteen

Lisätiedot

SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen

SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen Agenda Fenix-hankkeen esittely Arkkitehtuuri lyhyesti Kuntalaistili

Lisätiedot

Lähete/palautejärjestelmä on vuorovaikutteista hoitoprosessinohjausta eri terveydenhuollontoimijoiden kesken

Lähete/palautejärjestelmä on vuorovaikutteista hoitoprosessinohjausta eri terveydenhuollontoimijoiden kesken Lähete/palautejärjestelmä on vuorovaikutteista hoitoprosessinohjausta eri terveydenhuollontoimijoiden kesken Petri Turtiainen Toimitusjohtaja Doctorex Oy Terveydenhuollon ongelmat ovat ympäri maailman

Lisätiedot

ORACLE INFORMATION AGE APPLICATIONS ORACLE FUSION MIDDLEWARE ORACLE GRID

ORACLE INFORMATION AGE APPLICATIONS ORACLE FUSION MIDDLEWARE ORACLE GRID ORACLE INFORMATION AGE APPLICATIONS ORACLE FUSION MIDDLEWARE ORACLE GRID Business Process Management (BPM) vihdoinko yhteinen ymmärrys prosesseista liiketoiminnan ja IT:n kesken? Timo Haavisto Ratkaisuarkkitehti

Lisätiedot

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa Oulu: OKS

Lisätiedot

Opas sädehoitoon tulevalle

Opas sädehoitoon tulevalle Opas sädehoitoon tulevalle Satakunnan keskussairaala Syöpätautien yksikkö / sädehoito 2014 Teksti ja kuvitus: Riitta Kaartinen Pekka Kilpinen Taru Koskinen Syöpätautien yksikkö / sädehoito Satakunnan keskussairaala

Lisätiedot

Sähköinen ensihoitokertomus. Case: Satakunnan sairaanhoitopiiri

Sähköinen ensihoitokertomus. Case: Satakunnan sairaanhoitopiiri Sähköinen ensihoitokertomus Case: Satakunnan sairaanhoitopiiri Palvelumme Konsultointi ja koulutus Viestintä IT Strateginen kumppani kaikissa toimintaympäristön muutoksissa Kaikkea viestintää kaikkiin

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiamiespalvelut 26.1.2011

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiamiespalvelut 26.1.2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite Potilasasiamiespalvelut 26..2 (8) POTILASASIAMIESTOIMINTA 2 Kuvio : Yhteydenottojen lukumäärä (yhteydenottoja yhteensä 76, v. 29 yhteydenottoja 5) 255 29 2 5 77 2 Terveyden-

Lisätiedot

LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI (HAIPRO) PPSHP:SSÄ 2010

LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI (HAIPRO) PPSHP:SSÄ 2010 LIITE 1. POTILASPALAUTE VUOSINA 2006 2010 Palautemäärät 2010 Vuosi Spontaanin palautteen määrä kpl (luvut sis. myös sähköisen palautteen) 2006 2454 2007 2278 2008 1766 2009 1894 2010 1614 LIITE 2. VAARATAPAHTUMIEN

Lisätiedot

90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 PL 20 PL 21

90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 PL 20 PL 21 90029 OYS, VASTUUYKSIKÖT TULOSYKSIKÖITTÄIN PL 10 HALLINTOKESKUS ARKISTO ASIAKIRJAHALLINTO HENKILÖSTÖ- JA PALKKAHALLINTO KEHITYS JA VIESTINTÄ KESKUSPOTILASTOIMISTO KKI-TOIMINTA KIRJAAMO KIRJANPITO KOULUTUSPALVELUT

Lisätiedot

MEDIATRI ERITYISTYÖNTEKIJÖIDEN KIRJAAINEN VERSIO 1.0

MEDIATRI ERITYISTYÖNTEKIJÖIDEN KIRJAAINEN VERSIO 1.0 POHJOIS-KARJALAN TIETOTEKNIIKKAKESKUS OY POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ 1 (5) Erityistyöntekijän Potilastyön kertomuskirjaus ja Käyntitapahtuman tilastointi sisäisessä

Lisätiedot

Tässä kertauksena SOA ja palvelu.

Tässä kertauksena SOA ja palvelu. 1 Tässä kertauksena SOA ja palvelu. Eri lähteet esittävät erilaisia vaatimuksia SOA-järjestelmän osasille eli palveluille. Yleisimpiä ja tärkeimpiä ovat autonomisuus, löyhä sidonta, toteutusriippumaton

Lisätiedot

Julkinen sanomarajapinta. 4.9. ja 11.9.2009

Julkinen sanomarajapinta. 4.9. ja 11.9.2009 4.9. ja 11.9.2009 1 Asiakkaiden nykyiset sanomaliikenneyhteydet Tulliin Nykytilassa sanomaliikenneyhteydet Tullin asiakkaiden tietojärjestelmistä Tullin sovelluksiin välillä hoidetaan operaattoreiden kautta,

Lisätiedot

Viitearkkitehtuuriluonnos sekä avoimuuden ja yhteentoimivuuden periaatteet. TAPAS-seminaari, Kuntatalo 19.4.2011 Pauli Kartano Juha Viitala

Viitearkkitehtuuriluonnos sekä avoimuuden ja yhteentoimivuuden periaatteet. TAPAS-seminaari, Kuntatalo 19.4.2011 Pauli Kartano Juha Viitala Viitearkkitehtuuriluonnos sekä avoimuuden ja yhteentoimivuuden periaatteet TAPAS-seminaari, Kuntatalo 19.4.2011 Pauli Kartano Juha Viitala Sisältö Viitearkkitehtuuriluonnoksen esittely Viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) 66 Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite terveyskeskuksen ja kaupunginsairaalan palveluista päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

SOA-rakentajan ensimmäiset askeleet avoimien standardien hyödyntämiseen

<Insert Picture Here> SOA-rakentajan ensimmäiset askeleet avoimien standardien hyödyntämiseen SOA-rakentajan ensimmäiset askeleet avoimien standardien hyödyntämiseen Heikki Mattsson Konsultointipäällikkö Agenda Prosessien elinkaari (BPM) SOA palvelukeskeinen sovelluskehitys

Lisätiedot

Kuvantamistutkimus potilaan hoitoketjussa

Kuvantamistutkimus potilaan hoitoketjussa Kuvantamistutkimus potilaan hoitoketjussa Tutkimusajanvaraus helposti potilaalle Annamari Vainio & Heli Lahikainen 5.5.2015 Ajan varaamisen edellytykset Ajanvarausta edeltää aina lähete Lähete tehdään

Lisätiedot

Hyvinvointirakentaminen Tays uudistamisohjelma

Hyvinvointirakentaminen Tays uudistamisohjelma TAYS UUDISTUU ELÄMÄN TÄHDEN Hyvinvointirakentaminen Tays uudistamisohjelma Kehitysjohtaja Isto Nordback 1 22.4.2015 Taustat Sairaalan toiminnot hajautuneet Tilat osin hyvinkin huonokuntoiset Uusiutuvien

Lisätiedot

Janne Aaltonen: Terve sairaala 9. marraskuu 2008

Janne Aaltonen: Terve sairaala 9. marraskuu 2008 Terve sairaala Janne Aaltonen Logica 2008. All rights reserved Yritys ja esittäjä Logica (aiemmin WM-data)! Eurooppalainen IT-palveluyritys, joka palvelee 36 maassa! Suomessa meitä on lähes 2 800, maailmalla

Lisätiedot

earkiston TUOTANTOPILOTIN KOKEMUKSET

earkiston TUOTANTOPILOTIN KOKEMUKSET earkiston TUOTANTOPILOTIN KOKEMUKSET Pauli Kuosmanen Asiantuntijalääkäri Kuopion kaupunki Tietohallinto pauli.kuosmanen@kuopio.fi 15.5.2012 Terveydenhuollon Atk-päivät 1 TAUSTA KArkisto projekti 2008-2009

Lisätiedot

Nomis HelpDesk -ohjelmisto on työnohjausjärjestelmä Tukipalvelun liittymä Tapahtumien hallinta ja seuranta Omaisuuden hallinta Raportointi ja

Nomis HelpDesk -ohjelmisto on työnohjausjärjestelmä Tukipalvelun liittymä Tapahtumien hallinta ja seuranta Omaisuuden hallinta Raportointi ja sisällysluettelo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Yleisesittely Hyödyt Palvelupyyntöjen käsittelykustannukset Kustannussäästöt Työnohjaus Ominaisuudet Nomis HelpDesk ja ITIL Tukipalvelun liittymä

Lisätiedot

Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta

Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta Teknologiaratkaisujen hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä UULA projektin kanssa toteutetun yhteistyön loppuraportti PaKaste -hankkeen näkökulmasta Sähköisen ajanvarauksen ja palvelutekstiviestin käyttöönotto

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

Attribuutti-kyselypalvelu

Attribuutti-kyselypalvelu Attribuutti-kyselypalvelu sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Palvelut... 3 2.1 Ammattioikeudenrajoituslista... 3 2.2 Ammattioikeuslista... 3 2.3 Attribuutti-rajoitustietosanoma... 3 3 Palvelurajapinnan

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 31.5.2007 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Tavoitteet edelleen voimassa

Lisätiedot

THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012. Copyright Mediconsult Oy. Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh

THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012. Copyright Mediconsult Oy. Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012 Copyright Mediconsult Oy Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh Mediatri: Rokotuskirjausten AvoHILMO-poiminta Mediatrin AvoHILMO osiota

Lisätiedot

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa

Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Tietotuen suunnittelu hoitolinjojen sairaalassa Kaarina Tanttu, VSSHP, T- Pro hanke VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI kaarina.tanttu@tyks.fi HOSPITAL DISTRICT OF VARSINAIS-SUOMI Hoitolinjojen sairaalan

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Todistusten sähköinen välittämien Kelan Sähköiset lääkärinlausunnot - projektit

Todistusten sähköinen välittämien Kelan Sähköiset lääkärinlausunnot - projektit Todistusten sähköinen välittämien Kelan Sähköiset lääkärinlausunnot - projektit Lähtökohtana tarve rakentaa: Menettely, jossa etuuskäsittelyssä tarvittavat lääkärinlausunnot saadaan suoraan terveydenhuollosta

Lisätiedot

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Sirpa Salin, projektipäällikkö, PSHPn Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, HH-osahanke Esityksen sisältö - -hanke, HH-osahanke - Osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Tietohallinto. Johanna Koivistoinen Tekstiviestipalvelut ja Itseilmoittautuminen. Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä.

Tietohallinto. Johanna Koivistoinen Tekstiviestipalvelut ja Itseilmoittautuminen. Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Tietohallinto Johanna Koivistoinen Tekstiviestipalvelut ja Itseilmoittautuminen Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. Historiaa.. Tietohallinto 2012 Tekstiviestipalveluita terveydenhuollossa Ajanvarauksen

Lisätiedot