Ydinprosessit ja ydinpalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ydinprosessit ja ydinpalvelut"

Transkriptio

1 Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Ydinprosessit ja ydinpalvelut Hoitoprosessit sujuviksi osastojärjestelmien SOA-integraatiolla Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola Ohjelmistotekniikka

2 Aiheita Tavoitteet osastojärjestelmien liittämiselle Toimintaprosessit ja toiminnalliset palvelut SOA palvelut Palveluväylä Jatkokysymyksiä Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 2

3 Hankkeen osapuolet Satakunnan sairaanhoitopiiri Tietopalvelut Endoskopian yksikkö SerAPI Tekes Finnwell tutkimushanke Intersystems Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 3

4 Hankkeen esittely Osastojärjestelmien liittämisen yleinen ratkaisumalli Mitä ovat osastojärjestelmät Miksi niiden liittäminen on pulma? Mitkä yleisen ratkaisumallin tavoitteet ja reunaehdot? Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 4

5 Nykyinen järjestelmäkartta Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 5

6 Toiminnot, prosessit ja sovellukset Potilaan hoitoprosessi Pkl Vos Pkl Pkl Vos Vos Arkisto Labra Kuvantaminen Leikkaussali Äitiys huolto Apteekki jne. Potilashallinto: MUSTI, Seniori Potilaskertomus: WebKert, Seniori Resurssien hallintaprosessi Toiminnan ja talouden suunnittelu-, ohjaus- ja seurantaprosessi Työvuorosuunnittelu Henkilöstöhallinto Materiaalihallinto Lääkehuolto Raportointi, BI UPO, osastojärjestelmiä Juvo, osastojärjestelmiä YKert MLII WebLAb Samba QPAti Radu TOTI WinRadu HAIKARA Jne. Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 6

7 Tarve osastojärjestelmäliittymän yleiskäyttöisyydelle Osastojärjestelmien lukumäärä kasvaa Potilastietoja syötetään kahteen kertaan Tulostiedot saadaan ainoastaan paperille eikä sähköiseen kertomukseen Tulostiedot sisältävät myös kuvia ja muita tiedostomuotoja Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 7

8 Tavoitteet yleiskäyttöiselle liittymälle Osastojärjestelmien tulostietojen hyödyntäminen shp:n sisällä sekä atj:n kautta Vältetään saman tiedon syöttämistä kahteen kertaan Hoitoprosessien sujuvoittaminen Erilaisten osastojärjestelmien eroavuuksien minimointi (liitännät, käyttö, jne ) Osastojärjestelmien liittäminen yhdenmukaisella tavalla: Ajan ja kustannusten säästö Osastojärjestelmien yhdenmukaistaminen! Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 8

9 Osastojärjestelmien liittämisen reunaehdot Osastojärjestelmät ovat valmiina ostettuja, ts. niihin ei tehdä räätälöintiä Osastojärjestelmillä on (toivottavasti) valmiita liittymiä esim. HL7 V2 standardin mukaisesti Tietojen esittämistavoissa voi olla eroja Käyttähakemistoon ja käyttäjähallintaan ei tässä selvityksessä puututa Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 9

10 Palveluarkkitehtuurin soveltaminen? Hoitoprosessit Diagnostiikka- ja toimenpidepalvelut Yleiskäyttöiset palvelut Palveluväylä Sovellukset Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 10

11 Endoskopian toimintaprosessi Osastojärjestelmän rooli toimintaprosessissa: Esimerkki Kuvien ottaminen ja tallettaminen Havaintojen kirjaaminen Kuvien ja havaintojen tulostaminen Potilas Patologi tutkii koepalat ja sanelee lausunnon Lausunto Patologian sihteeri kirjoittaa lausunnon Qpatiin (vai WebKertiin?) Patologian sihteeri Tilaaja tekee tutkimuspyynnön ja lähetteen Tekijä arvioi lähetteen Sihteeri varaa ajan potilaalle Sihteeri syöttää potilaat Endobaseen Lääkäri tekee tähystystutkimuksen ja ottaa koepalat Lääkäri kirjaa havainnot ja mahdolliset täsmennykset sekä sanelee koko lausunnon Sihteeri päivittää käyntitiedot Mustiin ja kirjoittaa lääkärin saneleman lausunnon potilaskertomukseen Tähystyksen Tilaaja Tähystyksen Tekijä Sihteeri Sihteeri Lääkäri Potilas Lääkäri Lausunto Sihteeri QPati Patologian Lausunto Lausunto potilaalle Musti tai tkjärjestelmä Tutkimuspyyntö Tähystystutkimuksia 60 % ulkopuolisille Lähete Musti Ajanvaraus Tutkimukseen tulevat potilaat Endobase - Käyttäjät - Perustiedot - Tutkimukset - Potilasrekisteri Endobase - Kuvat Endobase - Havainnot lomakkeella - Valitut kuvat - Lausunto Musti - käyntitiedot - laskutustiedot - tilastointi WebKert - Lausunto Lausunto tilaajalle EndoView? Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 11

12 Muita osastojärjestelmiä Kapselikamera Silmänpohjakamera Leikkaussalin video- ja stillkuvaus Kuulontutkimus Ihotutkimus Sydänkäyrää Jne... Yleensä tuottavat potilaasta tehtyä havaintoaineistoa eri formaateissa Tavoite: Liittämisen yleinen ratkaisumalli Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 12

13 Hoitoprosessi erikoissairaanhoidossa Hoitoprosessi: Potilaan hoitoon sisältyvät tehtävät Hoitoprosessin yleinen malli: kattaa kaikki tapaukset Prosessin kuvaamisesta Prosessi muodostuu toisiaan seuraavista tehtävistä Prosessilla on käynnistävä tapahtuma Prosessin asiakas on potilas Prosessin omistaja eli vastuuhenkilö: Hoitava lääkäri Prosessin instanssi: Tietyn potilaan avohoitokäynti tai osastohoitojakso

14 Hoitoprosessi ja palvelut Hoitoprosessi suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitoa Hoitoprosessi käyttää erilaisia palveluita

15 Hoitoprosessi ja palvelut Palvelupyyntöjä ovat esim. lääkärin tekemät erilaiset hoitomääräykset Laboratoriotutkimukset, Kuvantamistutkimukset, Tähystystutkimukset, Lääkitysmääräykset, Kuntoutuspalvelut jne... Myös vastaanottokäynti voi olla palvelu, jonka hoitava lääkäri "tilaa" itseltään lähetteen luettuaan Vuodeosastohoitojakso voi olla palvelu Hoitoprosessi voi sisältää useita vastaanottokäyntejä tai vuodeosastohoitojaksoja Hoitoprosessin palveluilla on läheinen yhteys laskutettaviin palveluihin, jotka on määritelty sairaanhoitopiirin hinnastossa Palvelupyynnöt voivat limittyä, esim. määrätään lääkettä ja tilataan tähystystutkimus

16 Hoitoprosessi, palveluprosessi ja tehtävä Hoitomääräykset: Lähete, pyyntö, tilaus Hoidon arviointi: Tulosten tarkastelu, Sanelu ja kirjoitus kertomukseen Hoidon toteutus Ajanvaraus, Työjono, ilmoittautuminen, Hoidon toteutus, Tulosten kirjaus, Lausunnon sanelu ja kirjoitus Tehtävän suoritus Kuvan ottaminen, havaintojen kirjaus Esimerkki: tähystystutkimus Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 16

17 Tehtävä: Tutkimus Tutkimuksia: Tähystystutkimus Silmänpohjakuvaus Ihon kuvaus Kuulon tutkimus Sydänfilmi EKG Laboratorio Kuvantaminen Jne... Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 17

18 Yleistetty palvelu: Tutkimuspalvelu Tutkimuspalvelu yleistetään kattamaan kaikkia tutkimuksia Tutkimuksia: Tähystystutkimus Silmänpohjakuvaus Ihon kuvaus Kuulon tutkimus Sydänfilmi EKG Laboratorio Kuvantaminen Jne... Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 18

19 Tutkimuspalvelu: Tähystystutkimus Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 19

20 PALVELUARKKITEHTUURI (SOA) Mikä on palveluarkkitehtuuri? Voisiko sitä soveltaa osastojärjestelmien integraation periaatteena? Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 20

21 SOA Palveluiden (Web Services) tunnistaminen Miten palveluarkkitehtuurin mukaiset palvelut tunnistetaan? Minkälaisia palveluita osastojärjestelmät tarjoavat? Voiko osastojärjestelmän palveluita mukauttaa palveluarkkitehtuuriin, kun ottaa huomioon osastojärjestelmien liittämisen reunaehdot? Mikä olisi tässä Endobasen tarjoama palvelu? Miten palveluita voi yleistää ja uudelleenkäyttää? Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 21

22 SOA palveluiden tunnistaminen Tehtävä Vastaanotolla käynti Palvelu Palvelu Ota kuva ja kirjaa havainnot Thom a s E rl: S ervic e-oriented A rc hitec ture Prosessi Osaprosessi Palvelu Potilaan hoitoprosessi Palvelu voi muodostua tehtävästä, osaprosessista tai kokonaisesta prosessista. 22

23 SOA palvelun mallit Palvelu sisältää yhden tai useampia operaatioita Operaatioon liittyy sanomienvaihdon malli (Message Exchange Pattern, MEP), Palvelun näkökulma Request-Response operaatio Palvelu vastaanottaa sanoman ja lähettää vastaussanoman Solicit-Response operaatio Palvelu lähettää sanoman ja odottaa vastaussanomaa One-way operaatio Palvelu vastaanottaa sanoman Notification operaatio Palvelu lähettää sanoman Vastauksiin voi liittyä virhesanoma (Fault) Pohdinta synkroninen-asynkroninen? 23

24 SOA palveluiden tunnistaminen Palvelu: PyydäTutkimus Operaatio: LähetäTutkimuspyyntö Palvelu: TeeTutkimus Operaatiot: LueTutkimuspyyntö LähetäTähystystutkimuspyyntö LueTähystystutkimustulos LähetäTutkimustulos Palvelu: TeeTähystystutkimus Operaatiot: LueTähystystutkimuspyyntö LähetäTähystystutkimustulos Palvelu: Potilaskertomus Operaatiot: LueTutkimustulos Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 24

25 Palveluiden luokittelu Notification Control Action Entity PyydaTutkimus TeeTutkimus TeeTahystystutkimus Potilaskertomus Tutkimuspyynto LahetaTutkimuspyynto LueTutkimuspyynto Tahystystutkimuspyynto LahetaTahystystutkimuspyynto LueTahystystutkimuspyynto Tahystystutkimustulos LueTahystystutkimustulos LahetaTahystystutkimustulos LahetaTutkimustulos Tutkimustulos LueTutkimustulos Potilashallinto Endoskopia Potilaskertomus Orkestrointi Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 25

26 Palveluiden kuvaus WSDL kuvaus Tietotyypit Sanomat Palvelut ja niiden operaatiot Tiedonsiirtomekanismi Palveluiden sijainti (Endpoint) Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 26

27 PyydaTutkimus: WSDL kuvaus Tietotyypit Sanomat Palvelut ja niiden operaatiot Tiedonsiirtomekanismi Palveluiden sijainti Palveluosapuoli ja rooli Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 27

28 Visuaalinen WSDL kuvaus Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 28

29 Palveluiden toteutus Notification Control Action Entity PyydaTutkimus TeeTutkimus TeeTahystystutkimus Potilaskertomus Tutkimuspyynto LahetaTutkimuspyynto LueTutkimuspyynto Tahystystutkimuspyynto LahetaTahystystutkimuspyynto LueTahystystutkimuspyynto WSDL WSDL WSDL WSDL Tahystystutkimustulos LueTahystystutkimustulos LahetaTahystystutkimustulos LahetaTutkimustulos Tutkimustulos LueTutkimustulos Potilashallinto Endoskopia Potilaskertomus Orkestrointi BPEL BPEL Engine Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 29

30 BPEL BPEL ohjaa prosessin suoritusta BPEL Prosessimoottori Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 30

31 TeeTutkimus-palvelu <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- edited with XMLSpy v2007 rel. 3 sp1 (http://www.altova.com) by timo itala (Conceptia Oy) --> <process name="teetutkimus" xmlns:tutkimus="http://satshp.namespace/tutkimus/schema" xmlns:tns="http://satshp.namespace" targetnamespace="http://satshp.namespace" xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/executable" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xsi:schemalocation="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/executable ws-bpel_executable.xsd" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <partnerlinks> <partnerlink name="tutkimus" partnerlinktype="tns:teetutkimustype" myrole="teetutkimusserviceprovider"/> <partnerlink name="tahystystutkimus" partnerlinktype="tns:teetahystystutkimustype" partnerrole="teetahystystutkimusserviceprovider" myrole="teetutkimusserviceprovider"/> <partnerlink name="potilaskertomus" partnerlinktype="tns:potilaskertomustype" partnerrole="potilaskertomusserviceprovider"/> </partnerlinks> <variables> <variable name="input" messagetype="tns:tutkimuspyyntosanoma"/> <variable name="tahystystutkimuspyynto" messagetype="tns:tahystystutkimuspyyntosanoma"/> <variable name="tahystystutkimustulos" messagetype="tns:tahystystutkimustulossanoma"/> <variable name="output" messagetype="tns:tutkimustulossanoma"/> </variables> <faulthandlers> <catchall> <sequence> <exit/> </sequence> </catchall> </faulthandlers> <sequence name="main"> <receive xmlns="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/executable" name="receiveinput" partnerlink="tutkimus" porttype="tns:teetutkimus" operation="luetutkimuspyynto" variable="input" createinstance="yes"/> <sequence name="teetahystystutkimus"> <assign name="muodosta_tahystystutkimuspyynto"> <copy> <from variable="input" part="tutkimuspyyntosanoma"> </from> <to variable="tahystystutkimuspyynto" part="tahystystutkimustulossanoma"/> </copy> </assign> <invoke name="teetahystystutkimus" partnerlink="tahystystutkimus" porttype="tns:teetahystystutkimus" operation="luetahystystutkimuspyynto" inputvariable="tahystystutkimuspyynto"/> <receive name="vastaanotatahystystutkimustulos" partnerlink="tahystystutkimus" porttype="tns:teetahystystutkimus" operation="lahetatahystystutkimustulos" variable="tahystystutkimustulos"/> <assign name="muodosta_tahystystutkimuspyynto"> <copy> <from variable="tahystystutkimustulos" part="tutkimuspyyntosanoma"/> <to variable="output" part="tutkimustulossanoma"/> </copy> </assign> </sequence> <invoke name="lahetatutkimustulos" partnerlink="potilaskertomus" porttype="tns:potilaskertomus" operation="luetutkimustulos" inputvariable="tutkimustulos"/> Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 31 </sequence> </process>

32 SOA palveluiden ominaisuuksia Löyhä kytkentä - riippuvuuksien minimointi Autonomia - sisäinen eheys - kapselointi Abstrahointi - malli- sidonta ympäristöön Uudelleenkäytettävyys - yleiskäyttöisyys Yhdisteltävyys - palvelut voivat käyttää palveluita Tilattomuus - tilallisuus Synkroninen - asynkroninen Palvelusopimus - palvelun kuvaus Palvelun rooli: palvelu voi olla client tai server WSDL BPEL WSDL WSDL Notification Control Action WSDL Entity Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 32

33 Käsitteet ja yksilöintitunnukset Kuka antaa yksilöintitunnukset? Ymmärtävätkö kaikki palvelut samoja tunnuksia? Tunnukset sanomien sisällä! WSDL Notification Control BPEL WSDL WSDL Action WSDL Entity Tutkimusasiakirja: CDA R2 Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 33

34 Tutkimushakemisto Mikä palvelu toteuttaa halutun tutkimuksen? Tutkimushakemisto on myös palvelu Tutkimusnimikkeet ja vastaavat palvelut ovat parametrejä BPEL-koodissa tehdään yleinen haku ja palvelun kutsu Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 34

35 PALVELUVÄYLÄ Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 35

36 Tekninen integraatio Ensemble Kaikki osastojärjestelmät ovat liitetty sisäverkkoon Sanomanvälitysalusta (Ensemble) Musti Toti Endobase Aida WebKert Dokumentit Kuvat ATJ Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 36

37 Palveluväylän käsite ESB (Enterprise Service Bus) Palveluväylä (Gartner) Message Oriented Middleware Web Services Intelligent Routing based on Content XML Data transformation Enterprise Service Bus Services Container Invocation and Management Framework Endpoint Interface ESB Endpoint Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 37

38 Palveluväylän päätepiste Generic ESB Endpoint Enterprise Service Bus Services Container WSDL Invocation and Management Framework Endpoint Interface ESB Endpoint Endpoint = WSDL Port:Operation Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 38

39 Sovellus palveluväylän päätepisteenä Enterprise Service Bus Service Container Invocation and Management Framework WSDL Client Interface ESB Endpoint Managed Connection Resource Adapter Tähystystutkimuksen suorittaa Endobasejärjestelmä Application Application Interface Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 39

40 FTP - potilaat FTP - henkilökunta STAKES AKTIV KAPITAL puhelinvaihde henkilöstöh. palkanmaksu FTP - palkat TERVEYSKESKUS VÄESTÖREKISTERI KESKUS FTP - sairaslomat TT2000+ Työterveysh. -Pyynnöt tehdääm ML2:een työpäytäintegraation kautta CD postitus - hilmotiedot FTP - perintä FTP - kyselyt FTP - viitesuor FTP - puh.maksut FTP - viitesuor FTP - todist.palkkiot - eml palkkiot SANOMAT HL7/OVT - M-gate - Datagate Peräkkäistiedostot Luettelo järjestelmistä johon on liittymät Muut liittymät CD postitus (OVT) - synt.lapset CD postitus - hilmotiedot FTP (OVT) - vastasyntyneen tiedot - kuolintiedot FTP (OVT) - henkilötiedot - potilasrekisteri - käynti- ja hoitotiedot (Mynla) - potilasmaksut - potilasmaksut LÄÄKITYS Lähete-Palaute Kuva-arkisto Anestesia Teho AROMI/ tilaukset - henkilötiedot - laskutustietoja sairaskertomukset - sairaskertomustekstit HL7 - tulos (veriryhmän sopivuus) HL7 - pyyntö HL7 - tulos HL7 - pyyntö HL7 - tulos - henkilötiedot HL7 - lausunto OVT - lähete OVT - lausunto - pyyntö (veriryhmän sopivuus) - Verituotteet - tilaukset - verikeskuksen sisäinen osuus FTP - veritilaukset / varaukset SPR / Vok - POTILASREKISTERI (kaikki käyttävät, paitsi Seniori) - KÄYNTITIEDOT (Mynla, Infekt., Maksuli, Haikara ) - lähetetiedot - ajanvaraus - käyntitiedot - rtg-upo rtg ajanvaraus - lähetteet, lausunnot - röntgenin sisäinen osuus - ilmoittautumiset ja käyntitiedot - ajanvaraus - kuljetuslista FTP - HETU, nimi, tutk KUVANTAMISLAITTEET - pyynnöt, tulokset - laboratorion sisäinen osuus - verikortisto HL7 - vastaus - RTG, KLF, KNF ajanvaraus - patologian laboratorion sisäinen osuus FTP - syöpäilmoitus SYÖPÄREKISTERI HL7 - tilaus - ilmoittautumiset HL7 Ajanvaraukset - vastasyntyneen tiedot FTP - tulokset - tulokset - tilaus - laboratorion sisäinen osuus FTP - tartuntatauti ilmoitus KANS.TERV.LAIT. - fysiatrian käynnit Sosiaalityöntekijät - sosiaalityöntekijöiden käynnit MEDREC Dialyysi OVT - vastaus NOS ksilp - esitiedot - raskaus - synnytys - vastasyntynyt - äidin tiedot - veriryhmä, vasta-aineet - tulokset - leikkaussalivaraukset - leikkauslistat - tehdyt leikkaukset - päivystysilmoitus - pkl toimenpiteet - toimenpiteet FTP - avohoito tiedot - hoitojaksotiedot -tuotepäätös nro:t - E-osto laskut - määrärahaseuranta - kuntoutuspäätökset - OSTOPALVELUT - päätökset - APUVÄLINEET - välineiden vuokraus - väl. luokitusrekisteri - lääketilaukset - materiaalitilaukset - infektioiden seuranta - SIJAINTITIEDOT (Radu, Upo,Juvo, - sairaskertomusten sijainnit (paperit) -hoitojakso - diagnoosit - SIJAINTITIEDOT (ML 2, Radu, Upo, Toti, Puh.kesk.) - HOITOJAKSOT (Hoit.luok.,Infekt.,Maksuli,Mama,Mynla) - sis./ulos kirj. - REIPAS jonot - HILMO hoitoilmoitukset - hoitojaksotiedot FTP - Potilaslista hoitojaksojen perusteella - Potilaslista ajanvarauste perusteella FTP Radu,ML2,Toti,Fysis,Vertti,Maksuli,My nla CD-postitus - E-ostot FTP - E-ostot - tilaukset - saldot -nimikkeet FTP Radu, ML2, Toti, Fysis, Upo, Juvo, Mama, Hoit.luok., Seniori, Fina Adapterit -UPO, JUVO, Webkert,ML2, Seniori, miten uudet tiedot? - luokitustiedot - hinnoittelu Taloushallinto - laskurivit HYS TYKS SAMPO varasto / apteekki Materiaalihallinto POWERPLAY Tilastot / Raportit ATJ (kaikki käyttävät) - yksikkö-, osasto-, erikoisala-, laitos- - kunta-, postinumerorekisterit - lääkäri-, diagnoosirekisterit-, toimenpiderekisteri... - käyttäjähallinta - käyttäjien valikot - TaskMan tausta-ajojen hallinta SoberIT Bottom-Up, Tiedonsiirto: Integraatioalustan uusiminen SATSHP:n POTILASTIETOJÄRJESTELMIEN LIITTYMÄT JOISSA TIETO SIIRTYY FYYSISESTI /T Seppänen LII potilaspuhelut DNA SENIORI Psykiatria VRK SatSHP WEBKERT UPO Poliklinikat RADU Rtg, Klf, Knf FYSIS Fysiatria SOSIS TOTI Toimenpideyksiköt NordDRG JUVO Vuodeosastot Hoit.luokitus Kuntosoft Fysotools FINA Ensemble integraatioalusta CASH MANAGER PRIMA MD-TITANIA MAKSULI Maksuliikenne ML 2 Kliin.kemian lab. Haikara Äitiyshuolto AHA - KUNTOUTUS ORDER Tilaukset MYNLA Sovellukset Korvattavat Epäselvät Säilytettävät SELITYKSET Liittymät Toteutumattomat osajärjestelmät VERTTI Verikeskus QPATI Patologian lab. SAMBA Mikrobiologian lab. SAIRAALAINFEKTIOT YKERT Sairaskertomusten hallinta YLEISET REKISTERIT Kehitetään/ poistetaan Ulkopuoliste KERNEL WSDL HL7 Endoskopia HL7 Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 40

41 Satshp palveluväylä Palveluväylä sovittaa WSDL-kuvatut palvelut reaalimailman konkreettisiin sovellusrajapintoihin ja piilottaa tekniset järjestelmäkohtaiset yksityiskohdat Application Application Application Application Application Application Osastojärjestelmä Orkestrointipalvelu Potilaskertomus Osastojärjestelmä Potilashallinto Osastojärjestelmä Valtakunnalliset palvelut WSDL BPEL WSDL WSDL WSDL WSDL WSDL

42 Palveluiden orkestrointi Prosessimoottori suorittaa BPEL-koodia ja koordinoi eri osapuolten palvelukutsuja Application Application Application Application Application Application Osastojärjestelmä Orkestrointipalvelu Potilaskertomus Osastojärjestelmä Potilashallinto Osastojärjestelmä Valtakunnalliset palvelut WSDL BPEL WSDL WSDL WSDL WSDL WSDL Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 42

43 Osastojärjestelmien yleiskäyttöinen liittäminen Palveluarkkitehtuurin soveltaminen Osastojärjestelmä liitetään käyttäen sen tarjoamia rajapintoja Osastojärjestelmän toiminnallisuus liitetään WSDL-kuvattuihin palveluihin Mahdollisesti päivitetään WSDL-palvelukuvauksia Päivitetään tutkimuksen suorittajan hakemistotietoja Tehdään tarpeelliset muutokset BPEL-koodiin Otetaan käyttöön Hyötyjä Osastojärjestelmien liittäminen yhdenmukaistuu Sairaalan hoitoprosesseja varten syntyy uudelleenkäytettäviä palveluita, prosessinpätkiä Toimintaprosessien ja työnkulkujen yhdenmukaistuminen Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 43

44 Jatkokysymyksiä Käsite- ja tietomalli Yhdenmukaiset käsitteet, yksilöintitunnukset Palveluhakemistot Rakentaminen, Asentaminen, Tuotanto Yhdenmukaiset nimeämiskäytännöt Palvelut, operaatiot, sanomat, tiedot Testaaminen Palvelut, palveluprosessit Poikkeustilanteet ja niistä toipuminen Kuormitustilanteet Versiointi Versionhallinta, kehitys ja tuotanto Hallinnointi Hankintasopimukset Palvelusopimukset Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 44

45 Pohdintaa? Timo Itälä Conceptia Oy timo.itala(at)conceptia.fi mp: Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 45

46 Tähystystutkimus osaprosessina Potilas ilmoittautuu vastaanotolle Hoitaja kirjaa ilmoittautumisen potilasjärjestelmään Potilasjärjestelmä muodostaa tutkimuspyynnön ja lähettää Teetutkimuspalvelulle (PyydaTutkimus: LahetaTutkimuspyynto) Teetutkimus-palvelu vastaanottaa Tutkimuspyynnön (TeeTutkimus: LueTutkimuspyyntö) TeeTutkimus-palvelu selvittää Tutkimuspyynnön sisällön perusteella tutkimuksen suorittavan palvelun (BPEL suorituslogiikkaa) TeeTutkimus-palvelu lähettää tähystystutkimuspyynnön TeeTahystystutkimus-palvelulle (joka käyttää siihen tällä hetkellä kiinnitettyä Endobase-järjestelmää) (TeeTutkimus: LahetaTahystystutkimuspyyntö) TeeTahystystutkimus-palvelu vastaanottaa tähystystutkimuspyynnön (TeeTahystystutkimus: LueTahystystutkimuspyynto) Merkintäkäytäntö (Palvelu: Operaatio) Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 46

47 Tähystystutkimus osaprosessina Lääkäri tekee tähystystutkimuksen Lääkäri valitsee tutkittavan potilaan Endobasen potilasluettelosta Lääkäri tutkii potilaan ja samalla ottaa kuvia Lääkäri ottaa koepaloja patologista tutkimusta varten Tähystyksen jälkeen lääkäri katsoo Endobaseen tallentuneet kuvat ja kirjaa tekemänsä havainnot Lääkäri tulostaa kuvat ja havainnot paperille (voi jäädä pois kun tieto menee sähköisesti tilaajalle) Endobase vastaa tulokset pyytäneelle Teetutkimus -palvelulle (TeeTahystystutkimus: LahetaTahystystutkimustulos) TeeTutkimus- palvelu luovuttaa tulokset Potilaskertomus -palvelulle sairauskertomukseen vientiä varten (TeeTutkimus: LahetaTutkimustulos) Tutkimustulokset tallettuvat kertomukseen (Potilaskertomus: Luetutkimustulos) Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 47

48 Tähystystutkimus osaprosessina jatkuu (Voisi olla Potilaskertomuspalveluun sisältyvää) Lääkärin lausunto Lääkäri sanelee tutkimuksen havainnot, johtopäätökset ja mahdolliset hoitomääräykset Konekirjoittaja kirjoittaa sanelun kertomukseen endoskopian erikoisalalehdelle (Potilaskertomus: Kirjoita sanelu) Lääkäri tarkistaa ja kuittaa sanelun (Potilaskertomus: Vahvista sanelu) Hoitaja kirjaa käynnin ja lähettää tulokset tilaajalle Hoitaja kirjaa käynnin potilasjärjestelmään mm. Laskutusta ja tilastointia varten Hoitaja tulosta kertomuksen, koostaa hoitopalautteen ja lähettää sen tilaajalle (mahdollisesti sähköisessä muodossa) (patologian lausunto liitetään myöhemmin kertomukseen) Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 48

49 Johtamisen tukeminen palveluarkkitehtuurilla Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 49

50 Johtamisen tukeminen palveluarkkitehtuurilla DW Toteuneen palvelun seurantatiedot Instanssi: Yksilöintitiedot Nimike Ylemmän tason nimike (tuoterakenne) Ajankohta Tuottajaorganisaatio Paikka Asiakas Osapuolet Muut resurssit Kustannustiedot Laskutustiedot Ostopalvelu Muita seurantatietoja Timo Itälä, Aino Virtanen, Jari Ukkola 50

Enterprise Architectures

Enterprise Architectures Enterprise Architectures, Paavo Kotinurmi, Matti Hämäläinen 1 In the early days... Input Output Automation of manual tasks Payroll Bookkeeping Order entry Invoicing Statistics Data Program Computer 2 The

Lisätiedot

Palvelutapahtumien hallinta

Palvelutapahtumien hallinta Juha Mykkänen, Saara Savolainen, Hannu Virkanen, Timo Itälä, Pirkko Kortekangas Palvelutapahtumien hallinta Arkkitehtuuritarkennuksia terveydenhuollon valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely SerAPI projekti Yhteyshenkilö Mika Tuomainen (Mika.Tuomainen@uku.fi) Dokumentin versio 1 Päiväys 30.12.2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Määrityksen

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

YTHS Potke. Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 16.9.2013. 2013 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies YTHS Potke Alustava toiminnallinen vaatimusmäärittely 6.9.03 03 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies Sisällysluettelo Sivu Johdanto... 4. Potilastietojärjestelmähankkeen tausta... 4. Palvelun kehittämisen

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 15 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 15. Harri Karhunen

PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 15 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 15. Harri Karhunen PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 15 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 15 Harri Karhunen D Y N A A M I N E N M A L L I L I I K E T O I M I N T A S O V E L L U S T E N I N T E G R O I M

Lisätiedot

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa T-86.5161 Special Course in Information Systems integration Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa Versio 1.1 Miia Huhtala Suvi Kouki Suvi Kuparinen Juho Ruuhijärvi 1 / 41 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...3

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Tietojärjestelmien standardointityön organisointi ja kehittäminen terveydenhuollossa: nykytila ja toimenpide-ehdotukset

Tietojärjestelmien standardointityön organisointi ja kehittäminen terveydenhuollossa: nykytila ja toimenpide-ehdotukset Juha Mykkänen, Maritta Korhonen, Jari Porrasmaa, Tuula Tuomainen, Antero Ensio Tietojärjestelmien standardointityön organisointi ja kehittäminen terveydenhuollossa: nykytila ja toimenpide-ehdotukset Standardointiselvitystyön

Lisätiedot

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Sosiaalialan tietoteknologiahanke HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Versio 1.0 Lokakuu 2007 Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Teppo Taskinen Timo Tiihonen Riikka Huttunen Riitta

Lisätiedot

Sosiaalialan tietojärjestelmästandardien kartoitus

Sosiaalialan tietojärjestelmästandardien kartoitus Sosiaalialan tietojärjestelmästandardien kartoitus Kuopion yliopisto, Tietotekniikkakeskus, HIS tutkimusyksikkö Yhteyshenkilö Esa Paakkanen (Esa.Paakkanen@uku.fi) Dokumentin versio 1.1 Päiväys 2.2.2007

Lisätiedot

Hoitotakuun seurantajärjestelmä - avaus uuteen tiedonsiirron maailmaan

Hoitotakuun seurantajärjestelmä - avaus uuteen tiedonsiirron maailmaan Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitotakuun seurantajärjestelmä - avaus uuteen tiedonsiirron maailmaan 30.5.2005 Olli Nylander Stakes/StakesTieto-tilastot Tiedosta hyvinvointia 2 Haasteet hoidon perusteet lakipaketti

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

Samuli Niiranen ja Esa-Matti Tolppanen: Potilastietojärjestelmät vallitsevien olojen arvostelusta kohti niiden korjaamista

Samuli Niiranen ja Esa-Matti Tolppanen: Potilastietojärjestelmät vallitsevien olojen arvostelusta kohti niiden korjaamista Samuli Niiranen ja Esa-Matti Tolppanen: Potilastietojärjestelmät vallitsevien olojen arvostelusta kohti niiden korjaamista Tampere ja Espoo 17.12.2013 Kirjoittajat Samuli Niiranen Niirasen työuraan ovat

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE

EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE LOPPURAPORTTI EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 13/2005 EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE Loppuraportti Eduskunnan kanslian

Lisätiedot

ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA

ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA - Toiminnan nykytila ja tavoitetila Riitta Mononen TIE5K Kehittämistehtävä

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

DRG (Diagnosis Related Groups) sovellusrajapinta

DRG (Diagnosis Related Groups) sovellusrajapinta SerAPI projekti Yhteyshenkilö Heli Luostarinen (Heli.Luostarinen@uku.fi) Dokumentin versio 1.0 Päiväys 28.11.2005 Sisällysluettelo 1 Johdanto ja määrittelyn tavoitteet... 4 2 Käsitteet ja tausta... 5 2.1

Lisätiedot

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset LOPPURAPORTTI Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset Valtakunnallinen terveydenhuollon kuvaaineistojen arkisto Kvarkki Toiminnallinen määrittely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Laatija/t:

Lisätiedot

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Hannu Virkanen Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen,

Lisätiedot

Rajapinta ja arkkitehtuuripohjaa joustaville ja liitettäville sovelluksille? SerAPI* tulosten tiivistelmä

Rajapinta ja arkkitehtuuripohjaa joustaville ja liitettäville sovelluksille? SerAPI* tulosten tiivistelmä Rajapinta ja arkkitehtuuripohjaa joustaville ja liitettäville sovelluksille? SerAPI* tulosten tiivistelmä Prosessit, palvelut ja ohjelmistot, Helsinki, 12.6.2007 Juha Mykkänen + SerAPI ryhmä Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Sovellusten liittäminen BPEL-prosessiin

Sovellusten liittäminen BPEL-prosessiin Sovellusten liittäminen BPEL-prosessiin Markku Hirvonen 14.5 2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Liiketoiminnan mallintaminen ja mallinnetun prosessin suorittaminen

Lisätiedot

Tietoturvallinen kommunikaatioalusta: Suositus kansallisesti noudatettaviksi standardeiksi. Antero Ensio ja Pekka Ruotsalainen

Tietoturvallinen kommunikaatioalusta: Suositus kansallisesti noudatettaviksi standardeiksi. Antero Ensio ja Pekka Ruotsalainen Tietoturvallinen kommunikaatioalusta: Suositus kansallisesti noudatettaviksi standardeiksi Antero Ensio ja Pekka Ruotsalainen 7/2004 1 Tietoturvallinen kommunikaatioalusta: Suositus kansallisesti noudatettaviksi

Lisätiedot

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - käyttäjä- ja käyttöoike usrajapinnat

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - käyttäjä- ja käyttöoike usrajapinnat PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 9 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 9 Marko Sormunen, Jari Porrasmaa, Ritva Silvennoinen, Juha Mykkänen, Saara Savolainen, Juha Rannanheimo Terveydenhuollon

Lisätiedot

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) katsaus

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) katsaus SerAPI ja ehealth Partners Finland projektit Yhteyshenkilö Juha Mykkänen (juha.mykkanen@uku.fi), www.serapi.fi Dokumentin tila Versio 2.0 Päiväys 4.6.2007 Sisältö 1 Johdanto, IHE:n tavoitteet ja peruskäsitteet...

Lisätiedot

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen

Tietotekniikkaosasto/tietohallinto. Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja. Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen Tietotekniikkaosasto/tietohallinto Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin käsikirja Toiminnan ja tietohallinnon kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi...

Lisätiedot

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA Kansalaisen terveydenhuoltoa tukeva sähköinen asiointi ja interaktiiviset verkkopalvelut 23.11.2007 Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 1 2 Arkkitehtuurista yleensä...

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa Esiselvitys Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa V1.0 29.9.2014 Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Versio Muutos Tekijä pvm

Lisätiedot