SUOMEN OMAKOTILIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN OMAKOTILIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 SUOMEN OMAKOTILIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

2 1 0. JOHDANTO JÄSEN- JA JÄRJESTÖTOIMINTA Järjestöpalvelut Jäsenpalvelut EDUNVALVONTA Edunvalvontatavoitteet Eduskuntavaalikiertue Yhteiskuntavaikuttaminen eri tasoilla VARAINHANKINTA MARKKINOINTI Jäsenmäärätavoite Messut Kampanjat Vuoden omakotiasukas VIESTINTÄ Julkikuva ja ulkoinen näkyvyys Tutkimus TALOUS JA HALLINTO Talous Henkilöstö Hallinto ja toimikuntatyöskentely... 5

3 0. JOHDANTO Omakotiliiton toimintaa ohjaa Tampereen liittokokouksessa 2012 päätetty strategia: 2 Suomen Omakotiliitto edistää valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti suomalaisten pientaloasukkaiden asemaa. Tämän toteuttamiseksi Omakotiliitto on valinnut seuraavat viisi tärkeintä painopistealuetta, joita toteutetaan liiton arvojen ja toimintatapojen mukaisesti: Tarjotaan jäsenkunnalle laadukkaita palveluita, etuja ja turvaa Edunvalvontaa kehitetään asiantuntevuutta ja vaikuttavuutta lisäämällä Järjestörakennetta ja hallintoa uudistetaan Kehitetään julkikuvaa (imagoa), joka tukee liiton tavoitteiden toteutumista Monipuolistetaan yhteisöllisyyttä ja lisätään järjestön elinvoimaisuutta 1. JÄSEN- JA JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1. Järjestöpalvelut Alueiden ja piirien kehittäminen Omakotiliiton tavoitteena on pitkäjänteinen alueiden kehittäminen, jossa kunkin alueen kehittämiseen vuoron perään panostetaan resursseja. Aluekehitystyössä haetaan resurssitehokkuutta ja synergiahyötyjä ja kohteet valitaan vuoron perään paikoista, joissa asuntomessut järjestetään. Toimintavuonna asuntomessut järjestetään Vantaalla, Kivistön asuntomessualueella, jossa liitto, piiri ja yhdistykset pyrkivät aktiiviseen jäsenhankintaan sekä lisäämään Omakotiliiton, piirien ja yhdistysten tunnettuutta. Toimintavuonna käynnistetään seuraavien vuosien alueiden kehittämisen suunnittelu (asuntomessut/seinäjoki, Mikkeli ja Pori) ja perustetaan näihin omat aluekehitysryhmät. Lisäksi Omakotiliitto jatkaa aluepotentiaalien selvittämistä muiden alueiden, piirien ja yhdistysten toiminnan tueksi. Yhteisöllisyyden kehittäminen Omakotiliiton tavoitteena on toimintavuonna sekä seuraavina vuosina tuoda voimakkaasti esille ja kirkastaa omakotitoiminnan perustehtävää, olemassaolon syytä ja arvoja. Olennaista on saada toimintaan mukaan uusia, omakotitoiminnasta aidosti kiinnostuneita toimijoita. Tekemisessä hyödynnetään nykyisten toimivien työkalujen lisäksi uusia medioita, toimintamalleja sekä liittotasolla uuden järjestöpäällikön resursseja Jäsenpalvelut Jäsenedut Toimintavuonna toteutetaan sähköinen jäsenkysely sekä kaikille avoin kysely, missä selvitetään jäsenten tyytyväisyyttä jäsenpalveluihin ja jäsenetuihin sekä potentiaalisten jäsenten jäsenpalvelutarpeita. Neuvonta- ja koulutuspalvelut Omakotiliitto kehittää nykyisiä pääjäsenpalveluita: neuvontaa, huoltokirjaa, talkkaripalvelua ja koulutusta sekä tuottaa jäsenhankinnan tueksi eri segmenteille (uudisrakentajat, aktiiviset asujat, korjausrakentajat sekä parit/sinkut, lapsiperheet ja ikääntyneet) kohdennetut jäsenesitteet seuraavien vuosien aikana. Toimintavuonna 2015 järjestetään yhdessä piirien ja OK-opintokeskuksen kanssa järjestöaktiiveille toimiva yhdistys -koulutusta sekä selvitetään mahdollisuuksia järjestää jäsenhankinnan tueksi myyntikoulutusta seuraavina toimintavuosina.

4 3 2. EDUNVALVONTA 2.1. Edunvalvontatavoitteet Omakotiliiton edunvalvonta on pitkäjänteistä ja toimintavuonna 2015 keskitytään kolmeen pääasiaan: ikääntyvien asumisolojen parantamiseen talkkaripalveluiden avulla, asumiskustannusten kasvun katkaisuun ja turhan sääntelyn purkamiseen. Ikääntyvien asumisolojen parantamiseen talkkaripalveluiden avulla Yhteiskunnan tavoitteena on, että ikääntyvät voisivat asua kotona mahdollisimman pitkään. Kuitenkin omakotitaloissa asuvien eläkeläisten menot ovat nousseet viimeisen neljän vuoden aikana eniten, öljyllä lämpiävässä omakotitalossa peräti 9,1 % vuosittain. Omakotitalossa yksinelävän eläkeläisen asumiskustannusten osuus käytettävissä olevista tuloista on nyt jo 38,7 % ja vuonna 2018 jopa 42 %. Omakotitalosta tulee yksinasuvalle ikääntyvälle loukku, kun hänellä ei ole enää varaa yksin huolehtia asumisen kustannuksista eikä koti välttämättä mene kaupaksi kalliiden remonttienkaan jälkeen (Pellervon Taloustutkimus 2014). Ikääntyvien kotona asuminen on yhteiskunnalle taloudellisesti erittäin kannattavaa ja siksi tarvitaan valtiovallan tukea sekä suoraan yksineläville että kolmannen sektorin tuottamiin asumispalveluihin, kuten omakotiyhdistysten omakotitalkkaripalveluiden järjestämiseen. Omakotiliitto panostaa toimintavuonna omakotitalkkaripalveluiden yhteiskunnallisen tunnettuuden parantamiseen sekä yhteiskunnallisen rahoituksen saamiseen. Asumismenoja on tarkasteltava kokonaisuutena, suhteutettava kotitalouden käytettävissä oleviin tuloihin ja kustannusten kasvu katkaistava Asumiskustannukset ovat kasvaneet koko 2010-luvun huomattavasti nopeammin kuin kotitalouden käytettävissä olevat varat. Talouden suhdanteista johtuen valtion ja kuntien taloutta paikataan erityisesti kiristämällä kuluttamisen verotusta: erityisesti asumista sekä liikennettä. Tämä hidastaa ja jopa estää kotimarkkinoiden kulutuksen, investoinnit, rakennusten ja kotien korjausrakentamisen sekä asuntomarkkinoiden toimivuuden. Kiinteistöverotus on merkittävä osa asumisen kokonaisverotusta. Kiinteistöverotuksen käyttö ja kehittäminen valtion ja kuntien talouden paikkaajana on katkaistava ja kiinteistöveroa ei saa enää nostaa. Omakotiliiton tavoitteena on, että kiinteistöverotukseen toteutettaisiin kokonaisvaltainen uudistus. Kiinteistöverotuksen tulee olla tasapuolinen eri asumismuodoille ja kehittämisessä lähtökohdaksi tulee ottaa kotitalous, sen käytettävissä olevat ansiotulot. Kohtuuttomille ja ylisuurille kiinteistöveroille tulee kehittää leikkausmekanismi, jolla poistetaan kiinteistöverotuksen loukut. Omakotitaloissa kodin lämmitys- ja taloussähkö on noin prosenttia asumisen kustannuksista johtuen Suomen ilmasto-olosuhteista ja korkeista hinnoista. (Pellervon Taloustutkimus 2014). Energian hinnan kilpailutuksen hyödyt menetetään sähköverojen jatkuviin korotuksiin ja siirtomaksuihin. Omakotiliiton pitkän tähtäimen tavoitteena on, että sähköveroa lasketaan ja että sähkön siirtomaksujen alueelliset eroavaisuudet tulevat läpinäkyviksi sekä huomioiduksi päätöksenteossa joka kohdistuu asumisen kustannuksiin. Asumisen sääntelyä on purettava ja ohjauskeinojen oltava kannustavia Pientaloasukkaita koskee noin 75 eri lakia asumisen ja elämisen eri vaiheissa. Omakotiliiton tavoitteena on, että asumisen sääntelyä arvioidaan uudelleen ja turhaa ohjausta puretaan. Näin voidaan laskea niin yhteiskunnan kuin asumisenkin kustannuksia.

5 4 Ympäristösuojelulakia ja valtioneuvoston asetusta talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (ns. haja-asutusalueiden jätevesiasetus) tulee tarkistaa ja muuttaa kohtuullisemmaksi erityisesti pientaloille ja vapaaajanasunnoille, jotka eivät sijaitse rannalla tai pohjavesialueella. Tämän lisäksi tulee lisätä resursseja puolueettomaan ympäristönsuojeluun ja neuvontaan. Kotitalousvähennyksen kansantaloudellinen merkitys on ollut suuri pientalojen remonteissa, korjausvelan poistamisessa, rakennusalan työllisyyden edistämisessä ja harmaan talouden torjunnassa. Omakotiliiton mielestä tässä suhdannetilanteessa on tärkeää, että kotitalousvähennys muutetaan kotitalouskohtaiseksi, määrää korotetaan ja myös suunnittelun kustannukset hyväksytään osaksi vähennystä Eduskuntavaalikiertue Omakotiliitto toteuttaa yhdessä piirien ja yhdistysten kanssa maaliskuussa ennen eduskuntavaaleja edunvalvontakiertueen, jossa kansanedustajaehdokkaat paneeleissa kertovat kantojaan omakotiasumiseen. Kiertueen tavoitteena on lisätä Omakotiliiton tunnettuutta sekä ajaa pientaloasumisen erityistavoitteita tulevaan hallitusohjelmaan Yhteiskuntavaikuttaminen eri tasoilla Suurin osa asumisen lainsäädännöstä tulee EU-tasolta, jolloin vaikuttamisen tulee olla niin kotimaisella kuin eurooppalaisella tasolla varhaista ja pitkäjänteistä. Omakotiliitto on kehittänyt edunvalvontaansa ammatillisemmaksi, tehden yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa sekä liittymällä vuonna 2014 kansainvälisen järjestön UIPI:n (International union of property owners) jäseneksi. Tavoitteena on, että Omakotiliitto voisi osallistua UIPI:n EU-asioiden toimikuntaan (European Affairs committee) tällä liittokokouskaudella. Yhteistyön ja toimielimien lisäksi Omakotiliitto hankkii edunvalvontansa tueksi korkealaatuista tutkimustyötä lähinnä ostopalveluina ja palautteena jäseniltä sekä potentiaalisiltä jäseniltä, yhdistyksiltä ja piireiltä. Eduskuntavaalivuonna Omakotiliitto vaikuttaa hallitusohjelman sisältöön eduskuntavaalikiertueella, muilla vaikuttamisen tasoilla sekä pyrkii mukaan hallitusohjelmaneuvotteluihin. 3. VARAINHANKINTA Keskeisin varainhankinnan elementti on jäsenmaksutuotot. Omakotiliitto pyrkii määrätietoisesti kasvattamaan pitkäjänteistä yhteiskunnan taloudellisen tuen osuutta. Talouden suhdanteista johtuen eri tahojen: valtio, kunnat, yritykset ja kotitaloudet, määrärahat ovat niukat. Tämän johdosta Omakotiliitto rakentaa kumppanimalleja toimintansa tueksi. 4. MARKKINOINTI 4.1. Jäsenmäärätavoite Talouden suhdanteista johtuen Omakotiliiton jäsenmäärätavoitetta jäsenestä tarkistetaan vuoteen Kannustava jäsenmäärätavoite toimintavuodelle 2015 on jäsentä. Yhdistysten jäsenhankinnan tukemista jatketaan kannustinmalleilla Messut Omakotiliiton tunnettuutta ja jäsenhankintaa tehdään yhteistyökumppaneiden messuilla: perinteiset Oma Koti-messut Helsingissä ja Asuntomessut Vantaalla. Lisäksi

6 5 osallistutaan 1-2 tapahtumaan/messuille Kampanjat Toimintavuonna 2015 toteutetaan markkinointikampanja, jolla tähdätään jäsenmäärän kasvuun Vuoden omakotiasukas Markkinointitoimikunta yhdessä järjestötoimikunnan kanssa vuosittain valitsee ja palkitsee Oma Koti-messuilla vuoden omakotiasujan tavoitteena lisätä omakotiasumisen ja Omakotitoimijoiden tunnettuutta. 5. VIESTINTÄ 5.1. Julkikuva ja ulkoinen näkyvyys Omakotiliitto järjestää yhdessä piirien ja paikallisyhdistysten kanssa maaliskuussa edunvalvontapaneelikierroksen vaalipiireissä paikkakunnalla. Tavoitteena on tehdä Omakotiliiton edunvalvontatavoitteet kansanedustajaehdokkaille tiedoksi, lisätä omakotiyhdistysten, piirien ja liiton tunnettuutta sekä tehdä myös jäsenhankintaa. Omakotiliitto jatkaa omakotiasumisen hyödyllistä sisällöntuotantoa Omakotiliiton verkkosivuille sekä sosiaaliseen mediaan yhdessä mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa Tutkimus Omakotiliiton edunvalvonnan asiantuntemuksen tueksi hankitaan ulkopuolista tutkimustietoa eri tutkimuslaitoksilta. Toimintavuoden tiedontarpeita ovat: Asumismenot Asumisen verojärjestelmät Pientalokannan korjaustarve 6. TALOUS JA HALLINTO 6.1. Talous Omakotiliiton, piirien ja yhdistysten talouden tavoitteena on tasapainoisuus, jossa tuotot syntyvät ennen kuluja. Järjestötoiminnan kehittäminen vaatii investointeja. Kehittämistä tehdään taloudellisista syistä segmenteittäin eri vuosina (jäsen- ja järjestöpalveluiden kehittäminen, myynti ja markkinointi, kansainvälinen ja kansallinen edunvalvonta sekä sisäinen ja ulkoinen viestintä). Omakotiliiton talous nojaa vuonna 2015 pääasiallisesti jäsenmaksutuottoihin. Kehittämistyö/toimintavuoden budjetin alijäämä katetaan omasta pääomasta Henkilöstö Keskustoimistolla työskentelee keskimäärin 9 henkilöä. Tämän lisäksi osaamista hankitaan tarvittaessa erilaisina ostopalveluina. Omakotitoiminnassa tärkein resurssi ovat kuitenkin tuhannet vapaaehtoistyöntekijät, jotka omasta osaamispohjastaan antavat resursseja kaikkien hyödynnettäväksi Hallinto ja toimikuntatyöskentely Hallintotyöskentelyn avoimuutta sekä nopeutta lisätään lähettämällä hallitusten ja toimikuntien kokousten välillä pöytäkirjoja niiden valmistuttua heti hallitukselle, tämän lisäksi toimikuntien pöytäkirjat tallennetaan myös sähköiseen arkistoon helposti toimikuntien ja hallitusten jäsenten saataville. Lisäksi toimikunta- ja hallitustyöskentelyä kehitetään sähköisillä kyselyillä.

SUOMEN OMAKOTILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014

SUOMEN OMAKOTILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN OMAKOTILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 1 0. JOHDANTO... 3 1. JÄSEN- JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1. Jäsenkehitys... 3 1.2. Järjestökehitys... 3 1.3. Järjestöpalvelut... 4 1.3.1. Jäsenrekisteri... 4 1.3.2.

Lisätiedot

Järjestötiedote 6/2014

Järjestötiedote 6/2014 11.11.2014 Järjestötiedote 6/2014 Jakelu: Omakotiliiton jäsenjärjestöjen (piirit, yhdistykset) hallitusten jäsenet, noin 1070 vastaanottajaa. Järjestötiedote lähetetään sähköpostitse käytettäväksi sisäisessä

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Sisällys. Toimintasuunnitelma 2015 1 (15) Päätös 18.11.2014

Sisällys. Toimintasuunnitelma 2015 1 (15) Päätös 18.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1 (15) Sisällys 1. Palveleva vaikuttaja... 2 2. Edunvalvonta ja vaikuttaminen... 2 3. Neuvonta ja koulutus... 3 4. Tutkimus- ja kehitystoiminta... 6 5. Viestintä- ja tiedonhallinta...

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma PTS 2011 2015

Strateginen suunnitelma PTS 2011 2015 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma PTS Verkostoissamme on voimaa 18.11.2010 PTS 2 (10) Sisällys 1. Toimintaympäristö... 3 2. Missio... 3 3. Visio... 4 4. Arvot... 4 5. SWOT... 5 6. Tavoitteet...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 27.11.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin vapaaehtoisen ympäristön- ja luonnonsuojelutyön kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

0. JOHDANTO... 2 1. JÄSEN- JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 2 1.1. Jäsenkehitys... 2 1.2. Järjestökehitys... 2 1.3. Järjestöpalvelut... 2 1.3.1.

0. JOHDANTO... 2 1. JÄSEN- JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 2 1.1. Jäsenkehitys... 2 1.2. Järjestökehitys... 2 1.3. Järjestöpalvelut... 2 1.3.1. SUOMEN OMAKOTILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 1 0. JOHDANTO... 2 1. JÄSEN- JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 2 1.1. Jäsenkehitys... 2 1.2. Järjestökehitys... 2 1.3. Järjestöpalvelut... 2 1.3.1. Suunnitteluseminaari...

Lisätiedot

LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 LIITE 2 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Luonnon- ja ympäristönsuojelu 2.1. Ilmastonmuutos torjuttava nyt 2.1.1. EKOenergia 2.1.2. Negawatti-hanke

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Sisällys Johdanto: Uusi strategia linjaa toimintaa... 4 Edunvalvonta... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014. Lastensuojelun Keskusliitto

Toimintasuunnitelma 2014. Lastensuojelun Keskusliitto Toimintasuunnitelma 2014 Lastensuojelun Keskusliitto 2/15 3/15 SISÄLLYSLUETTELO Toimintasuunnitelma 2014... 4 Lapsi 2018 -strategia... 4 Toimintaan vaikuttavat tekijät... 4 Sisältöpalvelut... 6 Vaikuttaminen...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Vuosikertomus 2013 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Kiinteistöliitto Kotisi asialla 1 Vuosikertomus 2013 Kiinteistöliitto lyhyesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Museot mieleen

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Museot mieleen TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Museot mieleen Suomen museoliitto ry Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.10.2013 Tarkennettu hallituksen kokouksessa 23.4.2014. 1 Sisällysluettelo Suomen museoliitto... 3 Missio...

Lisätiedot

Marttaliiton strategia 2012 2016

Marttaliiton strategia 2012 2016 Hyväksytty Marttaliiton hallituksessa 28.9.2011 Esitelty syyskokouksessa 22.10.2011 Marttaliiton strategia 2012 2016 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Missio, visio, arvot ja lupaus 2 3. Keskeiset tavoitteet ja

Lisätiedot

JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015-2018

JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015-2018 JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015-2018 Journalistien liitosta media-alan liitoksi Journalistiliitto on suomalaisen mediakentän keskeinen toimija, jonka tärkein tehtävä on liiton jäsenten

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Asiantuntevuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki

Vuosikertomus 2012. Asiantuntevuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Vuosikertomus 2012 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto 1 Vuosikertomus 2012 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Yhdistyksen sääntömääräinen

Yhdistyksen sääntömääräinen Kuvassa vasemmalta lukien: Reima Vesala, Kari Sirola, Veikko Norrman, Petri Koljonen, Antero Koivisto, Hannu Mannonen, Leena Packalén, Pekka Packalén. Kuvassa vasemmalta lukien: Reima Vesala, Kari Sirola,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YHDESSÄ TOIMIEN MUOTOILUOSAAMISESTA MENESTYSTEKIJÄ SUOMELLE Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä Taiteilijoiden ammatin

Lisätiedot

Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018

Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018 1 Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry Finlands prostatacancerförening rf (PROPO) Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018 Helsingissä, joulukuun 4 päivänä 2013 Matti Niemi Puheenjohtaja Irma Lehtimaja

Lisätiedot

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 syysvaltuusto 2014, Liite 5 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kohti kohtuutaloutta 2.1. Kansalaisten ympäristöoikeudet pelissä 2.2. Vedet ja kestävä kalastus

Lisätiedot

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Puoluehallitus 5.11.2011 1(7) Toimintakausi 1.1. 31.12.2012 TOIMINTASUUNNITELMA (esitys) LIITE 1 Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan

Lisätiedot

Suomen Diabetesliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomen Diabetesliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Diabetesliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Vuonna 2015 Diabetesliitto täyttää 60 vuotta. Juhlavuosi värittää toimintaa monin tavoin, ja siihen liittyviä tapahtumia on pitkin vuotta eri puolilla Suomea.

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuorten tapahtumat toimintavuonna 2015 Järjestöllinen toiminta Kansainvälinen toiminta Viestintä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 11.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 11.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 11.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Suomen Kiinteistöliitto ry Annankatu 24 Y-tunnus 0307769-5 www.kiinteistoliitto.fi 00100 Helsinki Nordea 127030-60512 www.taloyhtio.net Puh. (09) 1667 6761

Lisätiedot