Suomen Omakotiliiton ASUMISPOLIITTISET TAVOITTEET 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Omakotiliiton ASUMISPOLIITTISET TAVOITTEET 2020"

Transkriptio

1 Suomen Omakotiliiton ASUMISPOLIITTISET TAVOITTEET 2020 Omakotiliitto on 1,1 miljoonan kotitalouden ja 2,7 miljoonaan perheenjäsenen asialla sekä 0,5 miljoonan vapaa-ajan asunnon/asukkaan asialla

2 FAKTAA OMAKOTIASUMISESTA SUOMALAISET HALUAVAT ASUA PIENTALOSSA Suomessa on 1,1 miljoonaa pientaloa, joissa asuu liki puolet suomalaisista (Tilastokeskus) % suomalaisista haluaa asua pientalossa (eri tutkimuksia) ja lähes 60 % suomalaisista omistaa asuntonsa (58,7%, Tilastokeskus). Talotyyppi Rakennuksia Asuntoja Henkilöitä (ns. asuntoväestö) Erilliset pientalot Rivi- ja ketjutalot Asuinkerrostalot Lähde: Tilastokeskus 2013 % asukkaista asuu pientalossa % asukkaista asuu omistusasunnossa , 7 % ,6 % ,2 % 47,1% 34,7 % 31,8 % 5,5 % ,8 % 58,7 % 53,4 % EU:ssa keskimäärin noin 41 % asuu kerrostalossa ja pientaloissa reilu kolmannes (34,7 %), mm. Kroatiassa liki 72 %, Norjassa 62,3% ja Tanskassa 59,2 % asukkaista asuu pientalossa. Yli puolet EU:n väestöstä asuu omistusasunnossa vaihteluvälin olessa Saksan 53,4 %:sta Romania 96,6 %:iin. (Eurostat 2011) 0 Kroatia Tanska Suomi EU Espanja Malta 0 Romania EU Suomi Saksa o Lähde: Eurostat 2011 Lähde: Eurostat 2011 VALTAOSA SUOMALAISTEN VARALLISUUDESTA ON KIINNI ASUNTOKANNASSA Merkittävä osa (¾) Suomen kansallisvarallisuudesta sitoutuu rakennettuun ympäristöön, erityisesti rakennuksiin (runsas puolet, 285 mrd ), joista asuinrakennusten osuus on 60 % (yli 170 mrd). Kotitalouksilla oli vuonna 2009 bruttovarallisuutta keskimäärin euroa ja nettovarallisuutta euroa kotitaloutta kohti. Kotitalouksilla oli asuntovarallisuutta vuonna 2009 keskimäärin euroa: vapaa-ajan asuntojen arvo oli euroa, sijoitusasuntojen arvo oli euroa ja varsinaisen asunnon arvo euroa. OMA TUPA, OMA LUPA & VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ Pientaloasukkaat ovat oma-aloitteisia, säästeliäitä ja yritteliäitä. He ovat kustannustietoisia (mm. energia-, vesi- ja jäteasioissa) ja ovat tietoisempia lämmityksen kulutuksestaan kuin kerrostalossa asuvat (SYKE 2014). Pientaloasukkaat ovat kiinnostuneita ympäristöstä ja energiatehokkuudesta. Pientaloasukkaiden omatoimisuuden ansiosta yhteiskunnalle aiheutuvat maksut ovat vähäisempiä. Lisäksi pientaloasukkaiden paikallinen yhdistystoiminta lisää yhteisöllisyyttä, lisää asuinympäristön viihtyvyyttä ja edistää kotona-asumista (mm. omakotitalkkaripalvelu). Suomalaiset arvostavat pientaloasumisessa sen tuomaa itsenäisyyttä, omaa vapautta ja rauhaa. Pientalossa on tilaa ja tekemistä itselle ja lapsille. Omalla pihalla luonto on lähellä ja pihatöissä saa hyötyliikuntaa, sekä lapsilla on turvallista leikkiä. Pientaloasukkaalla on tilaa toteuttaa itseään. Pientaloasuminen ei kuitenkaan ole yksinäistä vaan päinvastoin yhteisöllisyys naapureiden kanssa on pientaloasukkaalle arvokas asia % suomalaisista haluaa asua pientalossa.

3 ASUMISEEN KOHDISTUVAT YHTEISKUNNALLISET RASITTEET Asumiskustannukset ovat nousseet 4,4 % vuodessa vuosina ja niiden ennustetaan kasvavan 3,6 % vuodessa vuosittain 2017 mennessä. Osuus tuloista (%) Asumismenot, muutos (%) Keskituloinen, kerrostalo, omistus 1,9 34,3 33,7 Lapsiperhe, kerrostalo, vr. omistus 2,0 24,3 24,0 Lapsiperhe, omakotitalo, (öljy) 2,9 24,3 24,8 Lapsiperhe, omakotitalo, (sähkö) 1,5 23,6 22,9 Eläkeläiset, kerrostalo 4,2 14,8 16,3 Eläkeläiset, omakotitalo, (öljy) 8,2 16,4 20,9 Eläkeläiset, omakotitalo, (sähkö) 4,9 15,1 17,0 Tulot, muutos (%) Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo 3,4 Kuluttajahinnat 2,4 Ansiotaso 2,6 Työeläkkeet 2,0 Sähkön hinta omakotitalossa. Sähkön kuluttajahinta on lähes kaksinkertaistunut kymmenen vuoden aikana. Veden kuluttajahinta Suomessa. Veden kuluttajahinta on noussut yli 50 prosenttia 13 vuodessa. Lähde: Pellervon Taloustutkimus 2013 Maksut: Kaupunkivertailu, Omakotitalo (sähkö), 120 m 2 MAKSUT Lyhennys + korko Lämmitys Sähkö Vesi/jätevesimaksu Jätemaksu Vakuutukset Vartiointi Katujen kunnossapito Nuohous/palatarkastus Energiatodistus Lähde: Pellervon Taloustutkimus 2013 VEROT Energiavero Energia-aineiden tuotannon ja kulutuksen ympäristövero Kiinteistövero Kiinteistön arvon ja omistamisen perusteella Jätevero Tietyistä hyödynnettävistä jätteistä kaatopaikoille vietäessä Arvonlisävero Elinkeinoyrittäjän palveluksista ja tuotteista Varainsiirtovero Kiinteistön vastikkeellisissa luovutustilanteissa Tulovero Vuokratulo, palkkatulosta asumisen aikana Lahjavero Kiinteistön lahjoitustilanteissa Perintövero Perilliset kiinteistöä perittäessä LAINSÄÄDÄNTÖ JA MÄÄRÄYKSET Pientaloasumista ja asukasta säädellään merkittävästi, 75 lakia: siviilioikeus (24) yritystoiminta (3) ympäristöoikeus (26) verotus (11) julkisoikeus (10) rikos ja prosessioikeus (1) Asumiskustannusten kasvu on katkaistava. Kansalaisten asumisen kustannuksella ei saa paikata valtion ja kuntien taloutta.

4 OMAKOTILIITON ASUMISPOLIITTISET TAVOITTEET - Omakotiliitto asumisen asialla 1. ASUMISEN KUSTANNUSTEN KASVU PYSÄYTETTÄVÄ Asumiskustannusten kasvu on katkaistava. Kansalaisten asumisen kustannuksella ei saa paikata valtion ja kuntien taloutta. Jatkuva asumismenojen kasvattaminen on supistanut kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen määrää, siten samalla myös kotitalouksien kulutusta ja esimerkiksi investointeja rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen. Kiinteistöverotus on merkittävä osa asumisen kokonaisverotusta. Kiinteistöverotuksen käyttö ja kehittäminen valtion ja kuntien talouden paikkaajana on katkaistava ja kiinteistöveroa ei saa enää nostaa. Kiinteistöverotusta tulee kehittää niin, että se tulee tasapuoliseksi eri asumismuodoille. Kohtuuttomille ja ylisuurille kiinteistöveroille tulee kehittää leikkausmekanismi, jolla poistetaan kiinteistöverotuksen loukut. Sähköveroa tulee laskea ja sähkön siirtomaksua kohtuullistaa poistaen alueelliset eroavaisuudet. Omakotitaloissa kodin lämmitys- ja taloussähkö on noin prosenttia asumisen kustannuksista johtuen Suomen ilmasto-olosuhteista ja korkeista hinnoista. Energian hinnan kilpailutuksen hyödyt menetetään sähköverojen jatkuvaan kasvuun ja siirtomaksuihin. 2. TASAPUOLISUUS, OIKEUDENMUKAISUUS JA KOHTUULLISUUS Kaikkia asumismuotoja ja asumistalouksia eri puolilla Suomea tulee kohdella tasa-arvoisesti valtion asuntopoliittisessa ohjelmassa. Asumistalouden/perheen asumisen kokonaisverotusta tulee kohtuullistaa ja tasapuolistaa, se ei saa olla riippuvainen asumismuodosta. Tarkastelun pohjaksi tulee ottaa kaikkien verojen osuus perheen käytettävissä olevista tuloista. Jokaisen ihmisen tulee saada valita oma asumismuotonsa sekä saada asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Omakotiliiton omakotitalkkaripalvelut tukevat erityisesti iäkkäiden ihmisten kotona-asumista. Näillä palveluilla vähennetään erityisesti myös yhteiskunnan kustannuksia. Kolmannen sektorin tuottamiin asumispalveluiden järjestämiseen, kuten omakotitalkkaritoimintaan, tarvitaan pitkäjänteistä valtiovallan sitoutumista ja taloudellista tukea. 3. ASUMISEEN KOHDISTUVAN SÄÄNTELYN JA OHJAUSKEINOJEN TULEE OLLA KANNUSTAVIA Pientaloasukkaita koskee noin 75 eri lakia asumisen ja elämisen eri vaiheissa. Sääntelyä on arvioitava uudelleen ja turha ohjaus on purettava. Näin voidaan laskea niin yhteiskunnan kuin asumisenkin kustannuksia. Poliittiset ohjauskeinot eivät saa luoda kohtuuttomia rasitteita pienataloasumiseen eikä tule asettaa jatkuvasti uusia rasitteita ja päällekkäisiä ohjauskeinoja. Kun EU-tason ja kansallisen tason ilmasto- ja energiapolitiikassa tehdään päätöksiä, tulee kotitalouksille kohdistuvat kokonaiskustannukset tuoda esiin julkisesti ennen päätöksentekoa. Ylipäätään ohjauskeinojen tulee olla kannustavia. Kun pyritään saavuttamaan yhteiskunnalliset tavoitteet, tulee toimien olla kotitalouksille kustannustehokkaita. EU-tason energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet saavutetaan paremmin kannustimien avulla kuin sääntelemällä. Erityisesti energiatodistussääntelyä tulee kohtuullistaa. Energiatehokkuusinvestointien lisäämiseksi kotitalousvähennystä tulee nostaa sekä korjaus- ja energia-avustuksia tulee lisätä ja kohdentaa systemaattisesti pientalokantaan. Rakentamisen laatua tulee parantaa uudis- ja korjausrakentamisessa, koska monessa kodissa kärsitään kosteus- ja homeongelmien aiheuttamista sairauksista. Omakotiliiton pientalon huoltokirjan käyttöön tulee kannustaa niin terveydestä kuin omaisuudesta huolehtimisen keinona. Omakotiliitto valtakunnallisena kansalaisjärjestönä tavoittaa tehokkaasti ja laajasti pientaloasukkaat: Omakotiliitto korostaa neuvonnan, opastuksen ja motivoinnin keinoja yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa ja edellyttää lisää valtiovallan resursseja puolueettomaan neuvontatyöhön.

5 Nuohous 1 % Pientalon verot ja maksut 2013 Helsinki Tiedot: tontti 1060 m2, talo 701 m3, rakennusala 231 m2, rakentamisvuosi 1985, suorasähkölämmitys, varaava takka, ilmalämpöpumppu, rakennusmateriaali Siporex, tiiliverhoilu, kolminkertaiset ikkunat, kaksikerrostalo, harjakatto. Asuu 2 aikuista. Vartiointi 9 % Kiinteistövero 22 % Vakuutus 13 % Sähkö 43 % Kadunhoitomaksu 2 % Jätehuolto 2 % EUROA Pientalon verot ja maksut 2013 Kerava Nuohous 1% Lämmitys- ja taloussähkö 36 % Tiedot: tontti 960 m2, talon rakentamisvuosi 1990, puurakenteinen, 1 ½ kerroksinen; asumisala 132 m2, rakennusala 146 m2. Autotalli 28 m2 (ei lämmitetä), paitsi varasto-osaa 10 m2, joka peruslämmöllä (+10 astetta). Suora sähkölämmitys, ilmalämpöpumppu ja varaava takka. Asuu 2 aikuista. Vesimaksu 7 % Jätehuolto 5% Polttopuut 6% Vesimaksut 8% Vartiointi 11 % Kiinteistövero 18 % Vakuutukset 15 % Omakotiliiton pientalon huoltokirjassa säilytät talosi tärkeimmät tiedot - kaikki yhdessä paikassa helposti saatavilla! Omakotiliiton pientalon huoltokirja on työkalu talon suunnitelmalliseen käyttöön ja huoltoon. Huoltokirjan tarkoituksena on toimia pientaloasukkaan kiinteistön ja yksityisen omaisuuden hyvän ylläpidon työkaluna. Se opastaa talon suunnitelmalliseen käyttöön ja huoltoon. Huoltokirjassa on muun muassa ohjeita kodin oman huoltokirjamapin tekemiseen sekä siihen mitä tehdä jos poikkeustilanteet yllättävät. Sen käyttöönotto ja käyttö on helppoa ja yksinkertaista. Huoltokirjaa voi käyttää myös sähköisesti osoitteessa www. huoltokonsepti.fi. Voit siirtää painetusta huoltokirjastasi kaikki tiedot nyt sähköiseen muotoon.

6 Edunvalvontaa - Palveluneuvontaa - Yhdessä Suomen Omakotiliitto on valtakunnallinen pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö, joka edistää pientalovaltaista elämänmuotoa. Omakotiliitto on toiminut jo vuodesta 1947 asti ja liitolla on vankka asema asiantuntija- ja palvelujärjestönä. Omakotiliitto tarjoaa jäsenilleen luotettavaa ja riippumatonta tietoa omakotiasumisesta sekä järjestö- ja jäsenpalveluita kiinteistön ylläpitoon ja remontointiin. Omakotiliitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja liittoon kuuluu 261 paikallisyhdistyksen ja 14 piirijärjestön kautta jo yli kotitaloutta. Suomen Omakotiliitto on alansa arvostetuin ja elinvoimaisin vaikuttaja, joka toimii pientaloasumisen ja -rakentamisen edistäjänä. Omakotiliiton kasvua tukee alueellisen toiminnan kehittäminen. Omakotiliiton asiantuntijat pientaloasukkaiden apuna Omakotiliitto tarjoaa jäsenilleen monipuolista neuvontaa pientaloasumista koskevissa kysymyksissä: Lakineuvonta vastaa pientaloasumiseen ja -rakentamiseen liittyviin oikeusturvakysymyksiin. Omakotiliiton lakineuvonnan oikeudenalakohtaiset tilastot toimivat myös apuvälineinä liiton edunvalvontatyössä. Rakennusneuvonta neuvoo pientaloasumiseen liittyvissä rakennusteknisissä kysymyksissä. Energianeuvonta antaa vastaukset erilaisten lämmitysjärjestelmien valintaan, käyttöön, investointi- ja käyttökustannuksiin liittyvissä kysymyksissä erityisesti saneerauskohteissa mutta myös uudisrakentamisessa. Piha- ja puutarhaneuvonta vastaa pihan & puutarhan hoitoon ja huoltotöihin, viherrakentamiseen, konsultointiin sekä puiden kaatoon liittyviin kysymyksiin. Suomen Omakotilehti kertoo asumisen ajankohtaiset trendit Suomen Omakotilehti on Omakotiliiton jäsenlehti, jonka jäsenet saavat neljä kertaa vuodessa. Lehti tarjoaa ajankohtaista tietoa ja asiantuntijoiden artikkeleita monipuolisesti asumisen eri osa-alueilta. Omakotilehden juttuaiheet liittyvät läheisesti arkiseen asumiseen, omakotitalon kunnossapitoon ja remontointiin, pihanhoitoon sekä sisustamiseen. Lehdessä on myös sopivasti tietoa omakotiasukkaan lakiasioista, järjestötoiminnasta ja pientaloasumiseen liittyvistä yleisistä asioista. Omakotitalkkarit auttavat arjessa Omakotiliitossa toimii useita yhdistyksiä, joiden omakotitalkkareilta jäsen saa edullista apua arjen askareisiin. Omakotitalkkareiden tarkoituksena on avustaa ikääntyvää väestöä asumiseen liittyvissä asioissa kuten siivous-, pihanhoito- tai pienimuotoisissa kunnostustöissä. Keskittymällä fyysisiin työsuorituksiin tuodaan ikääntyville omakotiasukkaille niitä palveluja, jotka eniten auttavat kotona asumista. Ammattiosaamista vaativaa työtä ei tehdä, vaan tarkoituksena on antaa naapuriapua ja jokamiestyötä. Talkkaritoiminnan kautta yhdistykset hoitavat osaltaan yhteiskuntavastuuta: toiminta edistää työllisyyttä ja auttaa ikääntyvää väestöä asumaan omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Sompiontie 1, Helsinki, puh. (09) , https://www.facebook.com/omakotiliitto https://twitter.com/omakotiliitto

SUOMEN OMAKOTILIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

SUOMEN OMAKOTILIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SUOMEN OMAKOTILIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 0. JOHDANTO... 2 1. JÄSEN- JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 2 1.1. Järjestöpalvelut... 2 1.2. Jäsenpalvelut... 2 2. EDUNVALVONTA... 3 2.1. Edunvalvontatavoitteet...

Lisätiedot

KANNANOTTO VUODEN 2012 TALOUSARVIOESITYKSEEN, TEEMA: ASUNTOASIAT ASUMISEN HINTA JA ASUMISEN HINNAN ALENTAMINEN

KANNANOTTO VUODEN 2012 TALOUSARVIOESITYKSEEN, TEEMA: ASUNTOASIAT ASUMISEN HINTA JA ASUMISEN HINNAN ALENTAMINEN SUOMEN OMAKOTILIITTO ry 7.10.2011 Eduskunta Valtiovarainvaliokunta Asunto- ja ympäristöjaosto KANNANOTTO VUODEN 2012 TALOUSARVIOESITYKSEEN, TEEMA: ASUNTOASIAT ASUMISEN HINTA JA ASUMISEN HINNAN ALENTAMINEN

Lisätiedot

Yhdistyksen sääntömääräinen

Yhdistyksen sääntömääräinen Kuvassa vasemmalta lukien: Reima Vesala, Kari Sirola, Veikko Norrman, Petri Koljonen, Antero Koivisto, Hannu Mannonen, Leena Packalén, Pekka Packalén. Kuvassa vasemmalta lukien: Reima Vesala, Kari Sirola,

Lisätiedot

17.9.2014 SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 2015 2019. Asunnot, kiinteistöt ja rakennettu ympäristö palvelevat muuttuvia tarpeita

17.9.2014 SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 2015 2019. Asunnot, kiinteistöt ja rakennettu ympäristö palvelevat muuttuvia tarpeita HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 1 (5) Päätös SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 2015 2019 Asunnot, kiinteistöt ja rakennettu ympäristö palvelevat muuttuvia tarpeita Omistamista arvostetaan

Lisätiedot

PIENTALON HUOLTOKONSEPTI. Säästöjä tarkalla talonpidolla. Ramirent Finland Oy. Pentti Heikkurinen 31.5.2011. copyright 2011 Pentti Heikkurinen

PIENTALON HUOLTOKONSEPTI. Säästöjä tarkalla talonpidolla. Ramirent Finland Oy. Pentti Heikkurinen 31.5.2011. copyright 2011 Pentti Heikkurinen PIENTALON HUOLTOKONSEPTI Säästöjä tarkalla talonpidolla Ramirent Finland Oy Pentti Heikkurinen 31.5.2011 copyright 2011 Pentti Heikkurinen OMAKOTILIITTO PARTNERINA Paremman asumisen puolesta perustettu

Lisätiedot

Myymälä Remontit Suunnittelu Saman katon alta. Remontit. Myymälä. Suunnittelu. LaattaBest "Avaimet käteen" -remontti sisältää kaiken

Myymälä Remontit Suunnittelu Saman katon alta. Remontit. Myymälä. Suunnittelu. LaattaBest Avaimet käteen -remontti sisältää kaiken Myymälä Remontit Suunnittelu Saman katon alta Remontit LaattaBest "Avaimet käteen" -remontti sisältää kaiken suunnittelusta toteutukseen materiaaleineen, kalusteineen sekä putki- ja sähkötöineen. Remonttimiehemme

Lisätiedot

Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys. valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista

Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys. valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys ja valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista 2015 HUHTIKUU 2015 Valtapuolueiden edustajat avaavat asuntomarkkina- poliittisia linjauksiaan ASUNTO- JA KIINTEISTÖMARKKINA

Lisätiedot

ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN

ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN TIEDOTE 1 (2) 13.4.2015 ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN Realia Group on julkaissut vuotta 2015 tarkastelevan asuntomarkkinaselvityksen sekä

Lisätiedot

Asumismenot 2013. Tiedotustilaisuus 20.8.2013

Asumismenot 2013. Tiedotustilaisuus 20.8.2013 Asumismenot 2013 Tiedotustilaisuus 20.8.2013 Esityksen rakenne 1. Kotitalouksien asumismenojen mennyt ja tuleva kehitys 2. Verojen merkitys hoitokuluissa, pois lukien pääomakulut 3. Kotitalouksien tyyppiremontit

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan mukainen luettelo SUOMI 30.6.2014 Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment 2 Esipuhe Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 23.11.2014 - stilisoimaton versio Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kohtuullinen keräyspiste hyvällä paikalla

Kohtuullinen keräyspiste hyvällä paikalla SIIrILä MäNTyLä LEINAMo PAkkANEN VAINIo VoUTILAINEN Kohtuullinen keräyspiste hyvällä paikalla Paikalliset mahdollisuudet ympäristöystävälliseen asumiseen 1 Kohtuullinen keräyspiste hyvällä paikalla Paikalliset

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2015 Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger,

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA viesti Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1/2011 s. 4 VALTION TUKEMA VALTION TUKEM ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA s. 8 s. 18 22 NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA SALKUTUSMALLIT

Lisätiedot

Rakennetun omaisuuden tila 2011 2009

Rakennetun omaisuuden tila 2011 2009 Rakennetun omaisuuden tila 2011 2009 4 Rakennettu ympäristö 3.0 6 Yhteenveto 8 Skenaariot 10 Rakennukset 16 Liikenneverkot 22 Yhdyskuntatekniikka 28 Ekotehokkuus 34 Koulutus ja kehitys 40 Päätoimenpiteet

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU. Rakennettu ympäristömme

KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU. Rakennettu ympäristömme KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU Rakennettu ympäristömme Julkaisija/ Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Toimitus/ Juha Salmi, Jukka Pekkanen, Katja Lindroos Lay-out/ Dog Design Henkilökuvat/ Katja

Lisätiedot

Kotilainen. Tervetuloa energiseen yleisötilaisuuteen s.2. Nuoret perheet tietävät s. 4 UUSIA innovaatioita s.6 ja 14. 42 vuotta edunvalvontaa

Kotilainen. Tervetuloa energiseen yleisötilaisuuteen s.2. Nuoret perheet tietävät s. 4 UUSIA innovaatioita s.6 ja 14. 42 vuotta edunvalvontaa Kotilainen 42 vuotta edunvalvontaa KORSON OMAKOTIYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE 1 19.3.2014 Tervetuloa energiseen yleisötilaisuuteen s.2 Kokouskutsu...s. 2 Puheenjohtajalta...s. 3 Nuoret perheet tietävät s.

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

S u o m e n y m p ä r i s t ö. Leena Olsbo-Rusanen - Rauni Väänänen-Sainio. Ikäihmisten asuminen ja palvelut paremmiksi

S u o m e n y m p ä r i s t ö. Leena Olsbo-Rusanen - Rauni Väänänen-Sainio. Ikäihmisten asuminen ja palvelut paremmiksi S u o m e n y m p ä r i s t ö 646 Leena Olsbo-Rusanen - Rauni Väänänen-Sainio Ikäihmisten asuminen ja palvelut paremmiksi Selvitys ikääntyvien kotona asumisen kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä HELSINKI

Lisätiedot

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019

Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Akavan kasvuohjelmat Akavan veropoliittinen ohjelma 2019 Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi Sisällys 1. Akavan kasvupoliittiset tavoitteet 1 2. Verotuksen yhteys julkisen

Lisätiedot

www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame PALVELEVA ERIKOISMYYMÄLÄ vaativaankin makuun KAAKELIT PARKETIT / LAMINAATIT MATOT MAALIT / TAPETIT

www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame PALVELEVA ERIKOISMYYMÄLÄ vaativaankin makuun KAAKELIT PARKETIT / LAMINAATIT MATOT MAALIT / TAPETIT Tammikuu 1/2012 www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame Tapani Hellstén kaupunginjohtaja: Marko Hellevaara toimitusjohtaja: Lämmitystaparatkaisut kannattaa tehdä nyt Kaukolämmön hinnan korotus ohjaa vaihtoehtoisiin

Lisätiedot

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys Kiinteistöalan yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys TIIVISTELMÄ Kiinteistötoimialan merkitys yhteiskunnalle tilojen tarjoajana, kansanvarallisuuden ylläpitäjänä, suurena työllistäjänä ja yhtenä

Lisätiedot

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS PTT raportteja 250 PTT Reports 250 POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS Kirsi Noro Markus Lahtinen Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki Puh. 09-348 8844 Faksi 09-3488

Lisätiedot

Kiinteistön omistamisen verotus

Kiinteistön omistamisen verotus Kiinteistön omistamisen verotus KIINTEISTÖN OMISTAMISEN VE- ROTUS Raportti Hanna Kaleva, Jessica Niemi ja Jenna Törnroos KTI Kiinteistötieto Oy Raportti Lokakuu 2014 Tiivistelmä Tämän selvityksen tavoitteena

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT 3 2011 17.6.2011

YHTEYSTIEDOT 3 2011 17.6.2011 YHTEYSTIEDOT 3 2011 17.6.2011 Sisältö Uutisia Kiinteistöliitosta... 4 Kiinteistöliiton uudet Internet-sivut avattu!... 4 Hyvään asumiseen opastavia tiedotteita Taloyhtiö.netissä... 4 Kiinteistöliiton puheenjohtajana

Lisätiedot

1/ 2010. Syyskokouksessa jäsenet päättivät perustaa uuden yrityksen. Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan 1.7. 2010

1/ 2010. Syyskokouksessa jäsenet päättivät perustaa uuden yrityksen. Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan 1.7. 2010 1/ 2010 Syyskokouksessa jäsenet päättivät perustaa uuden yrityksen Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan 1.7. 2010 Maalämpöä voidaan hyödyntää myös taloyhtiöissä Kotitalot kuntoon kilpailu Kilpailuvirasto

Lisätiedot

Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus

Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 4 2015 Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus Hankeryhmän raportti YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 4 2015 Asumisen tuki- ja verojärjestelmien

Lisätiedot

Senioriasuminen 2020. Työpaketit 2 ja 3: Tarpeet ja ennusteet & Toiminnalliset vaatimukset. Heidi Siekkinen & Kati Mikkola

Senioriasuminen 2020. Työpaketit 2 ja 3: Tarpeet ja ennusteet & Toiminnalliset vaatimukset. Heidi Siekkinen & Kati Mikkola Senioriasuminen 2020 Työpaketit 2 ja 3: Tarpeet ja ennusteet & Toiminnalliset vaatimukset Heidi Siekkinen & Kati Mikkola Maaliskuu 2005 Alkusanat Tulevaisuuden senioriasuminen tutkimusprojekti pyrkii

Lisätiedot

Jyväskylässä maan kalleinta vettä

Jyväskylässä maan kalleinta vettä Keski-Suomen 4/2013 Jyväskylässä maan kalleinta vettä Neuvontainsinööri aloitti yhdistyksessä Häiriöt aiheuttavat riitoja Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen jäsenlehti TOTAL Siivouspalvelut TOTAL Turvapalvelut

Lisätiedot