CAPTURE AT SOURCE KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE SUOMI. Tämä käyttöohje koskee ainoastaan osanumeron Filter MaxDX suodatinta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CAPTURE AT SOURCE KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE SUOMI. Tämä käyttöohje koskee ainoastaan osanumeron Filter MaxDX suodatinta."

Transkriptio

1 KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE SUOMI CAPTURE AT SOURCE Tämä käyttöohje koskee ainoastaan osanumeron Filter MaxDX suodatinta. NO / --

2 Asentaminen Toimintakuvaus Käynnistys Käyttötarkoitus Asetukset Huolto Varaosat Lisävarusteet Tarkistuslistat Sisällys CE, Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tekniset tiedot TÄRKEÄÄ! Turvallisuusohjeet Vastaanottotarkistus Esiasennus Vaara-alue Mitat Asennusohjeet Suodattimien asennus Paineilmaliitäntä Sähköasennus Lisävarusteet, sähköliitäntä Maavastusmittaus Kytkentäkaaviot Useamman FilterMax DX-suodattimen kytkeminen yhteen järjestelmään Kahden tai kolmen suodatinpuhdistuksen ohjauskeskuksen liittäminen Puhaltimet Putkiston mitoitus/järjestelmän asentaminen Toimintakuvaus Tuotemerkinnät Käynnistäminen Käyttötarkoitus Valvontajärjestelmän asetukset Valvontajärjestelmän yleiskuvaus Valvontajärjestelmän vikailmoitukset Huolto-ohjeet Vianetsintäkaavio Varaosat Lisävarusteet Tarkistuslista Asennus Tarkistuslista Asennus Tarkistuslista Huolto Tarkistuslista Huolto sivu

3 R Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään asianmukaiset EYdirektiivien vaatimukset. Tämän tason säilyttämiseksi on asennuksessa, korjauksessa ja huollossa käytettävä asiantuntevaa henkilöstöä ja alkuperäisiä varaosia. Valmistaja AB Ph. Nederman & Co, maahantuojan Oy Tecalemit Ab ja lähin jälleenmyyjä antavat teknistä neuvontaa ja toimittavat varaosia. Vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, AB Ph Nederman & Co., vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että seuraava tuote: - FILTERMAX DX sarja 667 johon tämä vakuutus liittyy, on seuraavien standardien tai muiden normatiivisten asiakirjojen vaatimusten mukainen: EN 86-, EN 7-, EN 58--, EN 54 noudattaen direktiivejä: 73/3/EEC, 89/336/EEC, 87/44/EEC ja ATEX 94/9/EC. AB Ph. Nederman & Co. Sydhamnsgatan S-5 8 Helsingborg Sweden -- Alf Jonasson, Product Manager TEKNISET TIEDOT Suodatusaste Ilmamäärä Suodatinpinta-ala Suodatinmateriaali Ympäristön lämpötila Prosessi-ilman (kuiva) lämpötila Materiaalin kuvaus Paineilman tarve Paineilman kulutus Paineilmaliitäntä Jännite Suojausluokka Relejännite Puhaltimen alipaine Pulssin äänitaso Paino Mitat Vakiosuodatin: 99% Paino BIA luokka C moduuli: 4-36 m 3 /h (kuormituksesta riippuen) moduulia: 48-7 m 3 /h (kuormituksesta riippuen) 3 moduulia: 7-8 m 3 /h (kuormituksesta riippuen) moduuli: 6 m moduulia: m 3 moduulia: 8 m Metallipinnoitettu polyesteri - C C C C, ei lauhduttava 3mm maalattu teräs, epoksipohjainen sinkkipohjuste ja pintalakkaus,6 MPa (6 bar / 87 psi), ilman oltava kuivaa ja öljytöntä 3 N-litres / puhdistuspulsii paineen ollessa,6 MPa (6 bar / 87 psi) /" (R 5) V, V, 3 V AC, 5/6 Hz IP 65 4 V AC, max. 6 VA to -5 kpa, ei ylipaine FilterMax DX on merkitty Lp Aeq, 3 s, 5 db moduuli: 7 kg II D 5 C moduulia: 7 kg 3 moduulia: 63 kg Ks. myös sivu 9 kts. sivu 6 3

4 TÄRKEÄÄ! TURVALLISUUSOHJEET FilterMax DX on suunniteltu räjähdysalttiin ja muun kuivan pölyn suodattamiseen. Suodatinta ei pidä käyttää hitsaus- tai leikkauspölyn suodattamiseen. FilterMax-suodattimia saa käyttää ainoastaan niille suunniteltuun käyttötarkoitukseen, joka on kuvailtu tämän käyttöohjeen liitteessä (VENT CALC, sivu 38). FilterMax DX on asennettava ja sitä on käytettävä ja huollettava tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla, siten ettei turvallisuutta laiminlyödä. Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä turvallisuusohjeita, joihin on tutustuttava ja joita on noudatettava. Kaikki toimintahäiriöt on korjattava välittömästi., etenkin jos ne vaikuttavat koneen turvallisuuteen. Suodattimien asennusta ja käyttöä vaarallisissa olosuhteissa koskevat standardit, etenkin kansalliset asennusta koskevat standardit, on otettava huomioon. Vain standardit tunteva koulutettu henkilöstö saa käsitellä tämäntyyppisiä suodattimia. FilterMax DX on suunniteltu täyttämään räjähdysvaaraa koskevat viranomaismääräykset. Mikäli suodatinta käsitellään ohjeiden vastaisesti, se asennetaan väärin tai sitä muutellaan, luotettavuus saattaa kärsiä. Jokainen FilterMax DX järjestelmä on asennettava ja mitoitettava erikseen. Jokaiselle asennukselle ja käyttötarkoitukselle on tehtävä riskianalyysi järjestelmän turvallisuuden varmistamiseksi. VASTAANOTTOTARKISTUS Täydellinen FilterMax DX koostuu seuraavista toisiinsa asennettavista moduuleista. A. Suodatinmoduuli B. Jalat C. Roskasäiliö (5 litraa), lisävaruste C. Roskasäiliö (5 litraa, muovisäkillä, pienille määrille vaarallista pölyä (lisävaruste) D. Pölynsyötin suurille pölymäärille (lisävaruste). E. Ohjainyksikkö F G F. Imuliitin (Ø 5, 35, 4 or 5 mm), lisävaruste G. Poistoliitin (Ø 35, 4 or 5 mm), lisävaruste H. Suodatinpatruuna (6 kpl/suodatinmoduuli) FilterMax DX 6 ja 9 J. Suodatinyksikkö räjähdyssuojalevyllä J. Suodatinyksikkö ilman räjähdyssuojalevyä Laite tulee tarkistaa mahdollisten kuljetuksessa syntyneiden vaurioiden varalta. Jos osia puuttuu tai on vaurioitunut, tulee kuljetusyhtiöön ja laitteen toimittajaan ottaa välittömästi yhteys. FilterMaxia voi täydentää sivulla 3 olevilla lisävarusteilla. H J A D B E C 4

5 ESIASENNUS Nederman FilterMax DX:n sijoituksessa on otettava huomioon seuraavat asiat: Säteilyn seurauksena syntyviä mahdollisia korkeita pintalämpötiloja tulee välttää. Kerätyn pölyn helppo käsittely ja tyhjennys. Huollon ja korjaamisen helppous. Ks. myös VENT CALC 3 sivu 38. Nederman FilterMax DX asennetaan tavallisesti vahvistetulle betonialustalle, mutta myös muut rakenteet ovat mahdollisia. Alustan tai tukirakenteen laskelmissa on otettava huomioon seuraavat asiat (ks. tekniset tiedot): FilterMaxin kokonaispaino Vetävät voimat räjähdyksen aikana Suodatetun materiaalin kokonaispaino Mahdollinen tuulikuorma Mahdollinen lumikuorma,5 D D F 45 TÄRKEÄÄ! Sijoituspaikalla ei saa olla mitään esteitä (esim. voimajohtoja jne.) Kiinnitä erityistä huomiota kiinnityspulttien paikkaan (ks. Mitat seuraavalla sivulla). Pulteilta vaadittu vetovoima on mainittu liitteessä VENT CALC 3, sivu 38. Mikäli yksikön tukemiseen käytetään levityspultteja tms. lisäosia, betonilattia on valmisteltava asianmukaisesti. PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA-ALUE Ilmansuuntaimen on oltava räjähdyksenkestävä. F = Iskunkestävyys ks. VENT CALC, s. 38. Leveys VENT CALC 3 dokumentin mukaan, s. 38 VAROITUS! Räjähdysvaara! Vakavien henkilövahinkojen vaara! FilterMax DX SR sivulle avautuvat mallit Vaara-alue alue FilterMaxin ympärillä on merkittävä selvästi, esimerkiksi aidalla tai varoitusviivoilla ja kylteillä. Vaaralliselle alueelle ei saa tuoda helposti syttyvää materiaalia. Kun FilterMax DX on käytössä, vaaralliselle alueelle saavat mennä vain suodattimen käyttäjät ja huoltoteknikot. Vaara-alueen pienentämiseksi voidaan asentaa ilmansuuntain 45 asteen kulmaan avausluukusta. FilterMax DX TR-ylösavautuvat mallit Varmista, ettei FilterMax DX:n yläpuolelle joudu helposti syttyvää materiaalia. Pituus VENT CALC 3 dokumentin mukaan, s. 38 KUVA YLÄPUOLELTA VAARA! Räjähdysvaara! Vakavien henkilövahinkojen vaara! Laitteen ollessa käynnissä köyden rajaamalle alueelle saavat mennä vain laitteen käyttö- ja huoltohenkilökunta. Esimerkki vaarallisen alueen merkitsemiseen käytettävästä varoituskyltistä. A A A = FilterMax DX:n likimääräinen korkeus A 5

6 MITAT G 3 MODULES F A B C OUTLET MODULES INLET MODULE 53 E D H litres container open angle A B C D E F G H In/Outlet inner diameters (mm)

7 ASENNUSOHJEET VAROITUS! Henkilö- ja/tai aineelliset vahingot mahdollisia! Käyttäkää vain hyväksyttyjä laitteita nostamiseen, kokoamiseen ja siirtelyyn. Roskasäiliön ja jalkojen asentaminen. Asenna rengaspultit kuvassa näkyviin laippoihin. HUOM! Älä käytä mitään muita laippoja. Käytä ketjulukkoa, ei koukkua. M x 35 x 8 M6 x 4 x 3 Kierrä nostolenkit suodatinyksikön vahvistusjohtoihin. Käytä kuvan mukaista nostokehikkoa, jonka avulla nostolenkit saadaan lähemmäs yksikön ulkoreunoja. Käytä ketjulukkoa, ei koukkua. Käytä ketjulukkoa, ei koukkua.. Asenna roskasäiliö. M x 35 x 34. FilterMax DX kiinnitetään tavallisesti levityspulteilla betonijalustaan tms. Asenna kiinnityspultit ja käytä tarvittaessa säätöpaloja, jotta saat yksikön suoraan. Tarkista vatupassilla. Suodation voidaan tukea lisäksi esim. seinää vasten lisätuen takia. 3. FilterMax 6:ssa on kaksi ja 9:ssa on 3 suodatinmoduulia. Asenna suodattimet yhdeksi kokonaisuudeksi. HUOM! Varmista että imu- ja poistoliittimet kiinnitetään toisiinsa ruuveilla kaikista kodista, joissa on ruuvikolo. Käytä aina hammastettuja tiivistysrenkaita sähköliitännän varmistamiseen. HUOM! Imu- ja poistoliittimet voidaan suunnata joko oikealle tai vasemmalle. Inlopp Utlopp M x 35 x 4. Asenna imu- ja poistoliittimet. HUOM! Sekä imu- että poistoliittymän on oltava maatettuja putkistoon ja suodatinpesään. 7

8 SUODATTIMIEN ASENNUS. Avaa kaksi kiinnitysruuvia käyttäen mukana tulevaa kuusiokoloavainta tai tavallista mm avainta. Avaa ovi.. Löysää suodatinpidikkeiden ruuveja mutta älä irrota niitä kokonaan. Poista suodatinpidikkeet. 3. Käsittele suodattimia varoen. Niihin ei saa kohdistua iskuja tai osua teräviä esineitä. VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara! Kun FilterMaxissa on kaksi tai kolme suodatinmoduulia tulee suodattimien asennuksessa käyttää hyväksyttyä nostolaitetta. (Kts. kuva) 4. Asenna suodattimet paikoilleen. Suodatinta ei tarvitse tukea kun se työnnetään paikoilleen. Riittää, että suodattimen alapinnassa oleva reuna osuu taitetusta pellistä tehtyyn ohjainlevyyn. 5. Ripusta suodatinpidikkeet ruuveihin. 6. Kytke maakaapeli kahteen kohtaan kuvan osoittamalla tavalla. HUOM! Käytä hammastettuja aluslevyjä maadoituksen varmistamiseksi. 7. Kiristä mutterit 8. Sulje ovi ja kierrä kiristysruuvit kiinni. 8

9 PAINEILMALIITÄNTÄ Kytke paineilmasäiliö suodattimen paineilmaliittimeen. Tiivistä kaikki paineilmakytkennät. Paineilmaosat Paineilmaputkistoon on asennettava säädin sekä sulkuventtiili huoltotöitä varten (huomioi ilman virtaussuunta). Tärkeää! Suodattimen säädintä ei saa asentaa tilaan, jossa lämpötila on alle C. Suositeltava liitäntäkoko: vähintään /". Paineilmasäiliö, moduuli no. 3 Paineilmasäiliö, moduuli no. Tyhjennysventtiili Tyhjennysventtiili Painekytkin, ei saa asentaa räjähdysvaarallisiin tiloihin (lisävaruste). Paineilmasäiliö, moduuli no. Tyhjennysventtiili FilterMax DX Ohjainyksikkö Sulkuventtiili (lisävaruste) Suodattimen säätäjä, asetettava,6 Mpa (6 baaria/87 psi), ei saa asentaa tiloihin, joissa lämpötila laskee alle C. Paineilmaliitäntä /" - " TÄRKEÄÄ! Paineilmaliitännän paine on oltava vähintään =,6 MPa (6 bar, 87 psi) Paineilman kastepisteen on oltava matalampi kuin lämpötilan jossa laitetta käytetään. Paineilman on oltava öljytöntä ja kuivaa. Epäpuhdas tai liian matalapaineinen paineilma voi aiheuttaa puhdistusventtiilin vajaatoimintaa joka johtaa heikkoon puhdistustulokseen ja heikentää suodatusastetta. Huuhtele paineilmaverkosto ennen sen kytkemistä suodattimeen. Älä käytä tiivistysnauhaa paineensäätimen jälkeen. Sulje paineilmasyöttö ja tyhjennä järjestelmä paineesta ennen huolto- ym. töiden aloittamista. Järjestelmää ei saa paineistaa jos ilman lämpötila on alle sallitun C. Jos lämpötila on alhaisempi, prosessi voidaan käynnistää ja pitää käynnissä noin 5 minuutin ajan, minkä jälkeen järjestelmä voidaan paineistaa. 9

10 SÄHKÖASENNUKSET TÄRKEÄÄ! Sähkötöitä saa suorittaa vain koulutettu räjähdyssuojausmääräykset tunteva sähkömies. VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara! Kytke sähkövirta pois päältä ennen kuin alat huoltaa mitään sähkölaitetta. TÄRKEÄÄ! Avaa säätölaatikko oheisilla avaimilla (ks. Kuva). Jotta laatikkoa ei voida avata räjähdysvaaran aikana, irrota avaimet ja laita suojakuoret takaisin paikoilleen. Säilytä avaimet turvallisessa paikassa. Käytä laitteen mukana tulleita kaapeliliittimiä kytkiessäsi ja ohjauskaapeleita. Tee liitäntä seuraavasti: - Poraa reikä säätölaatikkoon ja pujota kaapeli siihen. - Kiristä kaapeliliitin - Laita lukkomutteri kaapeliliittimeen säätölaatikon sisällä Kaapeliliittimet PG7+ messinkistä lukkomutteria PG+ messinkistä lukkomutteria PG3+ messinkinen lukkomutteri Kytke FilterMatrix DX sähköverkkoon ja asenna puhallin, muut osat ja lisävarusteet alla tai sivulla 4 olevien kytkentäkaavioiden mukaisesti. Sähköliitännät, sekä Nederman Fan Starter ja Fan Inverter on kuvailtu mukana tulevissa kytkentäkaavioissa. Irrota suojahatut. Avaa laatikko avaimella ja ruuvimeisselillä. LISÄVARUSTEET, SÄHKÖLIITÄNTÄ Vain koulutettu räjähdyssuojausmääräykset tunteva sähkömies saa kytkeä puhaltimen ja lisävarusteet FilterMax DX:ään tai FilterMax DX:n jakeluverkkoon. Kytkentäkaavio JP: Digitaaliset sisääntulot Ulkopuolinen Start/Stop Painekytkin Korkea pölypitoisuus Paineilmakytkin Korkea dp/vähäinen ilmavirta/yksinkertainen dp-säätö Varakytkin, ei käytössä Puhaltimen moottorin suojaus Räjähdys/Palohälytys Lisävarusteissa on oltava potentiaalinen välitön kontakti. Kytkentäkaavio JP6: Ulostulot Puhallinkäynnistin (4 V AC) Sulkupelti (4 V AC) Pölynsyöttö (4 V AC) Varakytkin, ei käytössä (4 V AC) Hälytysääni (A tai S) (4 V AC) A-Hälytys, potentiaalinen vapaa kontakti, (4 V AC) Puhallinkäynnistin, potentiaalinen vapaa kontakti, (4 V AC) JP JP Hälytyslaite Dielektrinen detektori PNP 3 > P Käynnistyskytkin Sulkupellin moottori Puhaltimen käynnistyslaitteet P > 3 bar Painekytkin

11 VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara! Sähkövirta kytketty! SISÄÄN- JA ULOSTULOJEN AKTIVOIMINEN Aktivoi sisään- ja ulostulot, kun lisävarusteet on kytketty. PPaina näppäintä (X) joka on ohjainyksikön kannen takana aktivoidaksesi ko. toiminnon (kts. vastaava LEDi yllä olevasta taulukosta). LEDi vilkuttaa punaista. Sisääntulot aktivoidaan seuraavassa järjestyksessä: X OFF, NC tai NO valinta Paina ohjainyksikön katkaisijaa ja OFF, NC ja NO näkyy näytöllä. OFF: Valittu syöte ei ole aktivoitu NC = Oletusarvo: suljettu. Valittu syöte (input) ei ole aktivoitu NO = Oletusarvo: kytketty. Valittu syöte (input) on aktivoitu. Valitse NC tai NO riippuen lisävarusteen tyyppistä. Merkitse muistiin valitsemasi asetus. tai NC tai NO A Vilkkuu OFF Puhaltimen moottorin suojaus Paina näppäintä X. Aktivoitu syöte: JP: 6 Valitse OFF, NC tai NO / painikkeella. OFF NC NO or NC or NO B OFF Vilkkuu Korkea pölypitoisuus Paina näppäintä X. Aktivoitu syöte: JP: 3 Valitse OFF, NC tai NO / painikkeella OFF NC NO tai NC tai NO C OFF Vilkkuu Paineilmakytkin Paina näppäintä X. Aktivoitu syöte: JP: Valitse OFF, NC tai NO / painikkeella OFF NC NO tai NC tai NO D OFF Vilkkuu Paineilmakytkin Korkea dp/ vähäinen ilmavirta Paina näppäintä X. Aktivoitu syöte: JP: 4 Valitse OFF, NC tai NO / painikkeella OFF NC NO

12 E tai NC tai NO EA OFF Räjähdys/Palohälytys Paina näppäintä X. Aktivoitu syöte: JP: 7 Valitse OFF, NC tai NO / painikkeella OFF NC NO F df tai OFF tai Int ON Pölynsyöttö Paina näppäintä X. Aktivoitu syöte: JP6 3 Ohjaus suoraan kontaktorilla tai muulla 4 V releellä On: Pölynsyöttö käynnissä OFF: Pölynsyöttö ei käynnissä Int. pölynsyöttö jaksottaisesti käynnssä Valitse ON, OFF, tai Int / painikkeella G da - 6 s Kanavistonsulkupellin taukoaika Paina näppäintä X. Aktivoitu syöte: JP6: 4V:n AC virta jousipalautteisen tai kelaventtiilillä toimivan kostuttimen moottorin käynnistämiseen. Käytetään virran vähentämiseen puhaltimen käynnistyessä.häiriöajan kostuttimen käynnistymisaika: -6s puhaltimen käynnistymisestä. Aseta haluttu käynistymisaika / painikkeella. H LINE LINE-kytkentä Paina näppäintä X. Ktkentä JP4:ään, ks. sivu 5 Valitse LINE, LINE tai LINE 3 / painikkeella. J LO tai OFF ON START/STOP ohjainyksiköstä Paina näppäintä X Aktivoitu syöte: JP: Kytkee pois käytöstä ohjainyksikön start/stop näppäimen. Vain kauko-ohjattu käynnistys mahdollinen. Valitse On tai OFF / näppäimellä. K tai NC tai NO OFF Valo vilkkuu hitaasti koneen ollessa käynnissä Valo vilkkuu hitaasti puhdistuksen ollessa käynnissä. Puhdistuksen yksinkertainen d/p-ohjaus. Kytke pääkatkaisin pois päältä.. Kytke painekatkaisin (- kpa) JP!:een, sisääntulo 4:ään tai 9:ään tai :een. 3. Paina ohjainyksikön katkaisijaa (/) ja X- näppäintäohjainyksikön takapuolella. 4. Kytke pääkatkaisija päälle. HUOM! / näppäimen ja X-näppäimen on oltava painettuina pohjaan, kun pääkatkaisija kytketään päälle. 5. Valitse paine, jossa puhdistus alkaa (yleensä 4-8 Pa) Valitse OFF, NC tai NO / näppäimestä. OFF NC NO

13 MAAVASTUSMITTAUS Maavastusmittauksen saa suorittaa ainoastaan koulutettu, räjähdyssuojausmääräykset tunteva sähkömies. 8 TÄRKEÄÄ! Kaikki suodatinyksikön metalliosat on maatettava keskenään ja kytkettävä maahan kahdesta erillisestä kohdasta. Noudata seuraavaa ohjetta. Maavastus mitataan FilterMax DX:N asennuksen jälkeen sekä huollon yhteydessä. Mittaus suoritetaan GND:n (ohjainyksikössä, ks. a.o kuva) sekä seuraavien osien välillä:. Imuliitin. Imuliittimen puhdistusputki 3. Roskasäiliö 4. Roskasäiliönsäiliön ohjain 5. Suodatinpatruuna 6. Suodatinmoduuli 7. Ovi 8. Räjähdyssuojalevytkut 9. Pölynsyöttö. Pölynsyötön ohjain Tarkistusmittaus Käytä ohmimittaria. Lukeman on oltava alle ohmia jokaisella mittauskerralla. Varmista, että osan ja ohmimittarin välillä on metallikosketus HUOM! Putkisto ei saa olla kytkettynä. A. Kytke virta pois GND:stä B. Suorita mittaus yllämainittujen osien ja GND:n välillä C. Mittaa. Onko sisääntuloputkiston ja sisääntulevan maakaapelin välillä kosketusta?. 9 Kytke sisääntuloputkisto (FilterMaxin ja putkiston välillä on oltava maadoitus). a. Mittaa ja tarkasta, onko GND:n ja ulkoisen maakaapelin välillä kosketusta. b. Kytke virta uudelleen FilterMax DX:ään. Kytke ulostuloputkisto (varmista, että kanavajärjestelmän ja FilterMax DX:n välillä on maavastus. 3.. Piirikortti FilterMax DX Ohjainyksikkö JP3 3 Kytke irti maavastusmittauksen ajaksi GND 4 3

14 KYTKENTÄKAAVIOT KYTKEMINEN SÄHKÖSYÖTTÖÖN KYTKEMINEN: SULKUPELTI PAINEKYTKIN (lisävaruste) SUPODATINPUHDISTUKSEN OHJAUSKESKUS Suodatinpuhdistuksen ohjauskeskuksessa on lämpösulake (laukaisulämpötila ) Automaattisella palautuksella (8 ) Piirikortti FilterMax DX ohjainyksikkö JP: Sisääntulo (input) JP6: Ulostulo JP3: Virtalähde (outputs) JP4: Paineilmapulssien S: Tyhjäkäyntiaika ahjauskeskus S: Seisonta-aika JP5: Kytkentä pääkeskuksen S3: Erillinen automaattinen käyn- varavirtaan. Suljettu irtikytkettynä. Estää A-hälytyksen nistys, A-hälytys virran ollessa katkaistuna. päällä Suodatinpuhdistuksen ohjauskeskus Output Input Magneettinen ovikatkaisija JP5 Sulkupellin moottori S S S3 JP6 Open Supply Com 3 4 Piirikortti FilterMax DX HUOM! Jousipalautteisen 7 A kanavistosulkupellin saa 8 kytkeä vain JP6:een nro 9 ja. 5 6 ohjausyksikkö JP JP4 4 3 JP3 3 Kahden tai kolmen suodatinpuhdistuksen ohjauskeskuksen kytkentä, katso sivu 6. Kytketään irti maavastusmittauksen ajaksi 4 4 Puhallin voidaan käynnistää kahdella tavalla Tapa : Kytkentä JP6:een. (4 VAC), suora ohjaus kontaktorilla tai muulla 4 V:n releellä. Tapa : Kytkentä JP6, 8-9, mahdollinen vapaa ulostulo, käytetään, kun käynnistimellä on oma 4 V:n ohjausjännite, esim. Nederman puhallinkäynnistin PTC (suositellaan). Täydellinen kytkentä on kuvattu Puhallinkäynnistimen käyttöohjeessa. 3 > P GND 4 Lämpösulakkeet 7 C Kytkentä pääverkkoon //3 V, PE, 5/6 Hz PERUSTOIMINNOT. Kanavistosulkupelti Alt.. Moottorin sulkupelti Alt.. Jousipalautteinen sulkupelti Alt. 3. Kelaventtiili ilmanpaineelle (suositellaan) FilterMax DX Kytke JP 6/ ja tai (yleinen) sekä 4 V AC:n tulo muuntajasta Kytke JP6/ ja tai (yleinen). Muuntaja 3. Painekytkin, paineilma Kytke JP/ ja tai (yleinen) Valitse NO ohjelman asetuksissa jos OPEN kosketus näyttää OK Valitse NC ohjelman asetuksissa, jos CLOSED kosketus näyttää OK. 4

15 USEAMMAN FILTERMAX DX-YKSIKÖN RINNANKYTKENTÄ LINE LINE 3 s Puhdistusten välinen taukoaika s s Puhdistusten välinen taukoaika LINE LINE LINE LINE 3 NB! NB! NB! Puhdistusten välinen taukoaika TÄRKEÄÄ! Suodatinpuhdistuksen ohjauskeskukset linjoilla ja 3 on kytkettävä seuraavalla tavalla: Pista alempi suojakansi Aseta kytkin linjaan tai kolme, riippuen siitä, millä linjalla ohjauskeskus on HUOM! Kytke linjat 3 ja 4 irti toisistaan ennen kuin kytket niihin ylläolevan ohjausyksikön johdon. JP5 JP S S S3 Piirikortti FilterMax DX Ohjausyksikkö JP JP4 Door 4 3 Pilot control { - + JP IN 4 3 OUT 4 3 IN 4 3 OUT 4 3 IN 4 3 OUT NB! Aseta Linja, Linja, Linja 3 ohjausyksikön / näppäimellä. 5

16 LIITTÄMINEN KAHTEEN TAI KOLMEEN SUODATINPUHDISTUKSEN OHJAUSKESKUKSEEN JP4 4 3 JP3 3 HUOM! Kytke linjat 3 ja 4 irti toisistaan ennen kuin kytket niihin ylläolevan ohjausyksikön johdon Kokonaispaine, Pa NCF EX 3/5 NCF EX 5/5 PUHALTIMET NCF EX 8/5 NCF EX /5 NCF EX 6/ FilterMax DX voidaan asentaa olemassa olevaan puhaltimeen (huomioiden puhaltimen suoristuskyky) tai puhaltimeen joka on mitoitettu järjestelmää varten. Sopiva puhallin voidaan valita NCF-EX- sarjasta. Ota yhteys Nederman- jälleenmyyjään mitoitusta koskevissa kysymyksissä. NCF-EX sarjan puhaltimien käynnistykseen suositellaan Nedermanin Puhallinkäynnistin PTC:tä. Laskennallinen painehäviö suodattimien yli on noin Pa. Koko sähköjärjestelmälle, myös puhaltimille, suositellaan lukittavaa turvakytkintä (EX-hyväksytty, jos sitä käytetään vaara-alueella). Imamäärä m 3 /h 6

17 PUTKISTON MITOITUS JA JÄRJESTELMÄN ASENTAMINEN Puhdistusluukku Kanavistosulkupelti 3-45 A >, m Räjähdyssuojapelti ilmavirtamittari Flow meter Nederman NEX D tai DX suuttimet pölyn imemiseen ympäristössä, jossa ilma voi olla räjähdysaltista. Nederman NCF EX - puhallin HUOM! Ilmamäärää voi säätää säätöventtiilillä, joka asennetaan suodattimen jälkeen ilman kulkusuunnassa. VAROITUS! Räjähdysvaara! Suodatin on kytkettävä pois käytöstä ja puhdistettava ennenkuin sen ulkopinnoilla tai imuliittimessä tehdään korkeita lämpötiloja vaativia töitä kuten hiontaa tai hitsausta. - Varmista, että suodattimen imuliitin on suojattu läpäisevän räjähdyksen varalta. - Asenna palohälytys suodattimen ohjausyksikköön, jotta suodatin kytkeytyisi pois käytöstä palon sattuessa. Suosituksia Oikea putkikoko on tärkeä ettei painehäviö putkistossa nouse liian korkeaksi ja ettei putkistoon synny pölyjäämiä. Ilman nopeus putkistossa pitäisi olla vähintään 5 - m/s pölylle. Ota nopeus huomioon kun mitoitat putkiston halkaisijaa. Ilman nopeus ei saisi laskea ennen suodatinta. Seuraavia putkihalkaisijoita voidaan käyttää FilterMaxin putkistossa. Imu Poisto moduuli Ø 5 / 35 mm Ø 35 / 4 mm moduulia 3 moduulia Ø 35 / 4 mm Ø 4 / 5 mm Ø 4 / 5 mm Ø 5 mm Seuraavat toimenpiteet vähentävät kipinöiden ja räjähdyksen vaaraa, jos putkistoon joutuu tuntematonta materiaalia: - Asenna sisääntuloputkeen räjähdysturvallinen esierotin - Asenna sisääntuloputkeen vähintään metrin pituinen vaakasuora osa A (ks. Kuva). - Jos FilterMax DX:n imuliittimeen käytetään pystysuoraa putkea, sen täytyy olla kallellaan (n. 6 kulmassa vaakatasoon nähden, ks. Ylläoleva kuva) Hionnan ja runsaan pölymäärän yhteydessä: Käytä vain suuria kaarevuussäteitä. Älä käytä t-kappaleita. Hitsauksessa: kierresaumakanava. Asenna riittävästi puhdistusluukkuja ennen FilterMax DX. Jos pöly on kuluttavaa, voi olla tarpeellista käyttää vahvistettuja putkiston osia kulutukselle alttiissa paikoissa. Putkiston on oltava mahdollisimman lyhyt ja haaroitettu vähintään kahteen jotta voidaan varmistua riittävän pienestä painehäviöstä. Käytä suurempia halkaisijoita poistopuolella pienentääksesi painehäviöitä. Käytä palopeltejä jos putkisto läpäisee eri paloalueita. Huom! Palopellit eivät ehkäise räjähdyksiä. FilterMaxin ohjausjärjestelmässä on tulo (JP -7) palohälytykselle joka lauetessaan välittömästi pysäyttää suodattimen ja mahdollisesti asennetavan kanavistosulkupellin (voi olla myös palopelti). Asenna ilmamäärämittari FilterMaxin ja suodattimen väliin. FilterMax DX:n ja puhaltimen väliseen putkistoon voidaan asettaa hälyttävä turvasuodatin mahdollisen suodattimen rikkoutumisesta aiheutuvan syttymisen ja räjähdyksen estämiseksi. 7

18 TOIMINTAKUVAUS Saastunut ilma johdetaan imuliittimeen, joka on muotoiltu kuljettamaan ilma tasaisesti suodattimeen. Imuliittimen sisällä on kolme siipipyörää, jotka parantavat ilman kulkua. Malli myös minimoi painehäviön imuliittimessä. Räjähdysluukku, päästää ulos paineen räjähdyksen aikana. FilterMax DX:n kalteva katto johtaa ilman alaspäin suodatinpatruunoihin. Patruunoiden suodatinaine kerää loput hiukkaset. Suodattimen suojalevyt Puhdas ilma virtaa FilterMax DX.n etuosassa olevan poistoliittimen läpi. Puhdas ilma virtaa poistoliittimen läpi. Keräyskammio johtaa roskasäiliöön Roskasäiliö Puhdistusventtiili Suodatinpatruunat puhdistetaan yksitellen voimakkaalla ilmapulssilla. Ilmapulssi ohjataan patruunan ulostuloaukkoon. Puhdistus on hiljainen ja tehokas. Suodattimien puhdistusta valvoo erillinen yksikkö. Suodatinpatruuna ylhäältä nähtynä 8

19 TUOTEMERKINNÄT FilterMax D X on: merkitty II D 5 C CE-merkintä, ks. S.3. Euroopan Komission räjähdyssuojausmerkintä II Tuotemerkintä, räjähdysherkkä ympäristö D 5 C Laiteluokka. Tuote on suunniteltu käyttöön tiloissa, joissa räjähdysvaara voi syntyä ilman ja pölyn sekoittuessa. Koskee FilterMax DX:n sisäosaa. FilterMax DX:ää ei saa asentaa räjähdysvaarallisiin tiloihin. Pöly Pinnan enimmäislämpötila KÄYNNISTÄMINEN. Kytke paine suodattimen paineilmajärjestelmään. Säädä paine,6 MPa (6 bar, 87 psi). Sopiva paine varmistamaan puhdistuksen toiminta on välillä,4 ja,6 MPa.. Säädä ilmamääränsäätöpelti puoliväliin (sivu 7). 3. Koekäynnistä puhallin ilman räjähdysherkkää pölykuormitusta. Tarkista puhaltimen siipipyörän pyöriminen. Huomaa tarra puhaltimessa. On erittäin tärkeää, että siipipyörä pyörii oikeaan suuntaan. Ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan jos pyörimissuunta täytyy vaihtaa. HUOM! Noudata Nederman NDF Ex puhaltimien mukana olevassa Käyttöoppaassa olevia käynnistysohjeita. Pyörimissuunta VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara! Puhaltimen poistoaukon edusta on pidettävä tyhjänä, sillä puhaltimesta voi lentää putkistossa olevia epäpuhtauksia ja aiheuttaa vahinkoa. 4. Säädä ilmamäärä oikeaksi säätöpellillä. Ilmamäärän voi mitata Pitot- putkella (tai ilmamäärämittarilla) ja painemittarilla. TÄRKEÄÄ! Liian suuri ilmamäärä voi aiheuttaa sähköjärjestelmän kaatumisen ja merkittävästi vähentää suodatinmateriaalin elinikää. 5. Kaikkien solenoidien tulee avautua ja sulkeutua jatkuvasti puhdistussyklin mukaisesti (tehdassäätö on 3 sek.). Voit tarkistaa solenoidien toiminnan seuraavasti: säädä taukoaika :een sekuntiin (positio S:ssä, kts. viereinen kuva). Käynnistä järjestelmä ja laske pulssien määrä. Kunkin moduulin pulssien määrä tulisi olla kuusi. HUOM! Säädä taukoaika takaisin tarkistuksen jälkeen S Säädöt 3 V V V V 9

20 KÄYTTÖTARKOITUS FilterMax DX on suunniteltu räjähdysherkän ja muun kuivan pölyn keräämiseen. Suodatinta ei saa käyttää hitsaus- tai leikkausprosesseissa syntyvien kaasujen suodattamiseen. Räjähdysherkkiä pölyjä ovat kuivat orgaaniset pölyt ja jotkut metallipölyt. Näitä metallipölyjä ovat alumiini-, magnesium-, ja kromi, sekä muiden metallien ensipölyt. HUOM! Prosessissa ei saa syntyä kipinöintiä. Esimerkiksi: Alumiinin tai muovin hionnassa syntyvän pölyä ei saa imeä samaan aikaan kuin raudan hionnassa syntyvää. FilterMax DX ei erottele kaasuja. Jos ulkoinen lämpötila on alhainen ja kerätään hygroskooppista (kosteutta imevää) pölyä, on olemassa itsesyttymis- ja räjähdysvaara. Tällaisissa olosuhteissa on varmistettava, ettei kastepiste ylity käytön aikana. TÄRKEÄÄ! Virheettömän toiminnan varmistamiseksi ja vaaratilanteiden välttämiseksi on tärkeää,että FilterMax DX:ää käytetään ainoastaan sille suunniteltuun tarkoitukseen. Turvallisuuden varmistamiseksi jokaiselle asennukselle ja käyttötarkoitukselle on tehtävä riskianalyysi. Valtuutetut konsulttiyritykset antavat teknistä neuvontaa. FilterMax DX:ää ei saa käyttää sellaisen pölyn suodattamiseen, jonka syttymisen minilämpötila (MIT) on alhaisempi kuin sähköjärjestelmän pintalämpötila, +. VALVONTAJÄRJESTELMÄN ASETUKSET KÄYTÖNAIKAINEN PUHDISTUS FilterMaxin DX puhdistus on suunniteltu täysautomaattiseksi. Putkisto ja solenoidit jakavat ms pitkiä pulsseja suodatinpatruunoihin. Taukoaika pulssien välillä on tehtaalla säädetty 3 sekuntiin mutta ajan voi säätää välillä 5 9 s (S). Lyhyempiä aikoja voidaan käyttää jos suodatinmoduuleja on enemmän kuin yksi tai jos FilterMax DX on jatkuvassa käytössä. SUOSITUKSIA TAUKOAJAN ASETTAMISEEN Taukoajan asetus riippuu suodattimen koosta (patruunoiden määrästä) ja suodattimen kuormituksesta käytön aikana. Kevyt kuormitus pöly on helppo puhdistaa suodatinpatruunoista, esim. kuiva kivipöly tai hiontapöly Normaali kuormitus Esimerkiksi hitsaushuuru tai suuret määrät kevyitä pölyjä Malli/Pölykuormitus FilterMax DX 3 FilterMax DX 6 FilterMax DX 9 Kevyt 9 s 6 s 3 s Normaali 6 s 3 s 5 s Tehdasasetus on 3s kaikille FilterMax DX-suodattimille. Jos kuormitus on kevyttä, puhdistuspaineen voi säätää.5 MPa:han (5 baaria). Varmista ettei suodattimen paine laske liian nopeasti. Jos ei, taukoaikaa voidaan vähentää yhdellä tasolla ja puhdistuspainetta lisätä, maksimissaan kuitenkin.6 MPa:han (6 baariin).

21 S DOWN TIME S PAUSE TIME S 3 REMOTE AUTO RESTART ON A-ALARM KÄYTÖNJÄLKEINEN PUHDISTUS Laite voidaan säätää siten, että puhdistus käynnistyy vain silloin, kun puhallin ei ole käynnissä. Tämäsuositeltavaa, koska se on tehokkaampaa kuin käytönaikainen puhdistus. Käytönjälkeisen puhdistuksen taukoaika on aina 5 s. Käytönjälkeiseen puhdistukseen on asetettava haluttu syklien määrä. Yksi sykli tarkoittaa kaikkien suodatinpatruunoiden puhdistusta, eli 6, tai 8 suodatinta, riippuen käynnissä olevien suodatinmoduulien määrästä. Syklien määräksi suositellaan tai 3, riippuen pölykuormituksesta (kevyestä normaaliin). Sulkupellin käyttöä suositellaan, kun käytönjälkeinen puhdistus on käynnissä (kis. Lisävarusteet sivulla 3). S S S V V V V s (testille) 5 s s 3 5 s 4 s 5 3 s 6 45 s 7 6 s 8 9 s 9 Käytönaikaista puhdistusta ei suositella. Ei räjähdysherkän pölyn käsittelyyn sykli sykliä 3 3 sykliä 4 4 sykliä 5 5 sykliä 6 6 sykliä 7 7 sykliä 8 8 sykliä 9 9 sykliä A-HÄLYTYSTOIMINTO A-hälytys on aina päällä kun laitetta käytetään. Tämä tarkoittaa että A-hälytys laukeaa jos laitteen toiminnassa havaitaan häiriöitä. Punainen LEDi nro. 7 vilkkuu kun A-hälytys on lauennut. Alla olevat toiminnot voidaan valita A-hälytykselle S3-säätimestä. Savua ja pölyä tuottavissa prosesseissa joita ei voi vian ilmettyä välittömästi pysäyttää suositellaan että S3 asetetaan tilaan ON ja että järjestelmään asennetaan hälytysjärjestelmä. ON Järjestelmä ei pysähdy A-hälytyksen lauetessa. Poikkeuksena räjähdys/palohälytys ja puhaltimen moottorisuoja. Näiden toimintojen kohdalla järjestelmä pysähtyy aina. OFF Järjestelmä pysähtyy automaattisesti A-hälytyksen lauetessa ON (REMOTE START) Alla olevat toiminnot voidaan valita A-hälytykselle S3-säätimestä. Useimmille suodattimille joita kauko-ohjataan koneella tai prosessin vaiheilla suositeltava tila S3-säätimelle on ON. OFF Jos kaukokäynnistys on käytössä, laite ei automaattisesti käynnisty vian poistuessa. ON Jos kaukokäynnistys on käytössä, laite käynnistyy automaattisesti vian poistuessa tai sähköjen kytkeytyessä takaisin päälle. Käynnistyksen kauko-ohjaus kytketään JP ja 9 tai (ks. Sivu ). Kun käytetään kaukokäynnistystä, järjestelmää ei voida pysäyttää ohjainyksikön / näppäimellä.

22 VALVONTAJÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS Ohjainyksikön näyttö ilmaisee käyttötunnit, puhdistuksen tilan, hälytykset ja mahdolliset viat. Vilkkuu kun puhdistus on käynnissä. LEDit voivat toimia seuraavasti:,, 3, 4, 5 vihreä tasainen valo: toiminta on OK,, 3, 4, 5 vihreä valo, vilkkuu välillä punaista: järjestelmä toimii, viallinen toiminta on korjattu,, 3, 4, 5 punainen valo: viallinen toiminta joka vaatii toimenpiteitä 6 keltainen valo: viallinen toiminta joka vaatii seuraamista 7 punainen vilkkuva valo: viallinen toiminta joka vaatii välittömiä toimenpiteitä., 3, 4, 5 ovat käytössä vain jos lisävarusteiden syöte on aktivoitu Valo palaa kun laite on käynnissä. 4 Yhteenlaskettu käyttötuntimäärä. r E re tulee näytölle jos laite yritetään sammuttaa ohjainyksiköltä kun kaukokäynnistin on käytössä. re ja käyttötunnit näkyvät vuorotellen näytöllä. Sekä punainen piste että vilkkuvat kun käytönjälkeinen puhdistus on käynnissä. Käytönjälkeinen puhdistus loppuu jos /-nappia painetaan.

23 VALVONTAJÄRJESTELMÄN VIRHEILMOITUKSET Vilkkuu Puhaltimen moottorin ylivirtasuoja on käynnistynyt. Selvitä syy. Korjaa vika ja aseta moottorin suoja uudestaan. FilterMax DX:n toiminta pysähtyy aina kuin moottorin suoja käynnistyy. Mahdolliset viat:. Paine-ero suodattimen yli on liian suuri.. Järjestelmän ilmamäärä on liian pieni. Tarkista suodatinpatruunat tukkeutumisen varalta. Vaihda tarvittaessa Tarkista että kaikki sulkupellit ovat riittävän auki. Tarkista imuliitin tukkeutumisen varalta. Puhdista tarvittaessa. Järjestelmän paineilman paine on liian matala. FilterMax DX ei voi käynnistyä. Vilkkuu FilterMax on sammunut liian matalan paineilman paineen takia (alle,4 MPa (4 bar)). FilterMax DX ei voi käynnistyä ennen kuin paine on vaadituissa rajoissa. Vilkkuu A-hälytys! Tämän hälytyksen lauetessa kyseessä on vakava ongelma joka voi haitata järjestelmän toimintaa. Ongelma on hoidettava mahdollisimman nopeasti. Kutsu huolto paikalle. Esimerkki: Enemmän kuin yksi venttiili on rikki tai ei toimi. Näytöllä lukee ne venttiilit jotka eivät toimi (Err,,3,4, vilkkuu näytöllä vuorotellen käyttötuntien kanssa). Sähköisiä vikoja piirikortilla. EA Vilkkuu Palo- tai räjähdyshälytys. Kutsu huoltohenkilökunta. Selvitä syy. Älä käynnistä järjestelmää uudestaan ennenkuin vika on korjattu. 3

24 Huolto suoritettava! Tämä virhetila on korjattava mahdollisimman pian sen synnyttyä. Esimerkki: Yksi venttiili on rikki tai ei toimi. Näytöllä vilkkuu vuorotellen Err + sen venttiilin numero joka ei toimi ja käyttötunnit. Vilkkuu Ovi on avattu laitteen ollessa päällä. Sulje ovi. Ovi on auki. FilterMax DX ei voi käynnistyä. Roskasäiliö on täynnä. Tyhjennä säiliö. r E A Vilkkuu re A näkyy näytöllä (vuorotellen käyttötuntien kanssa) johtuen A- hälytyksestä kaukokäynnistyksen yhteydessä. p F a i l Vika virransaannissa. Kuittaa painamalla /-nappia. Jos suodatin on kaukokäynnisteinen se käynnistyy kun /-nappia painetaan. 4

25 HUOLTO-OHJEET Seuraavat kohdat on säännöllisesti tarkistettava jotta laite toimisi suunnitellulla tavalla. Tarkistusten tarpeen määrää suodatettu aine ja kuinka paljon laitetta käytetään. Rikkoutuneet ja kuluneet osat on vaihdettava heti. ROSKASÄILIÖIDEN TYHJENNYS TÄRKEÄÄ! Tyhjennä roskasäiliö, kun noin 7% siitä on täynnä. Jos pöly on itsesyttyvää, säiliö on tyhjennettävä useammin. Älä anna säiliön täyttyä liikaa. Se voi vaikuttaa suodatusasteeseen ja aiheuttaa huomattava määrän ylimääräistä työtä kun säiliöt irrotetaan. Normaali työskentelyvalaistus (EX-hyväksytty) riittää kun säiliöt tyhjennetään. Tarkista alussa kuinka nopeasti säiliöt täyttyvät jotta voisit arvioida tarvittavan tyhjennystiheyden jatkossa.. Kytke sähkövirta FilterMaxista DX.. Aseta esim. pumppukärryt säiliöiden alle (tms. jolla säiliöt on helppo kuljettaa). 3. Irrota säiliöiden lukitus ja laske säiliö pumppukärrylle. 4. Tyhjennä roskasäiliö suurempaan säiliöön. Pöly on hävitettävä määräysten mukaisella tavalla. Kiinnitä säiliön maavastus suuremman säiliön maavastukseen ennen tyhjennystä. 5. Tarkista että säiliön ja suodattimen välinen tiiviste on ehjä. 6. Aseta roskasäiliöt takaisin paikoilleen ja lukitse ne. Tarkista että tiiviste on oikealla paikalla kun kiristät säiliöiden lukituksen. Varmista, että säiliö on maadoitettu niin, että ulkopuoliset lukot ovat metallikosketuksessa. Varmista myös, etteivät ulkopuoliset lukot ole vahingoittuneet tai vääntyneet. Kiinnitä maajohtopinne johonkin roskasäiliön kiinnityspulteista. VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara! Käytä suojalaseja, hengityssuojaimia ja suoja-käsineitä kun teet huolto- tai korjaustöitä laitteen sisällä, erityisesti kun vaihdat suodattimia ja kun tyhjennät roskasäiliötä. Puhdista työtila ja sen ympäristö ennen huoltotöiden aloittamista. Vältä koskemista tai altistumista pölylle huollon aikana. Kytke sähkövirta pois ennen työn aloittamista. Sulje paineilmasyöttö ja tyhjennä järjestelmä paineesta ennen kuin avaat suodattimen oven ja ennen huolto- ym. töiden aloittamista. Kytke virta pois ennen huoltoa. Ohjainyksikköä tai suodatinpuhdistuksen ohjausyksikköä ei saa avata tai kytkeä irti kaapeleista, jos ilmassa on räjähtävää pölyä tai jos laatikot ovat pölyn peitossa. Tässä tapauksessa ohjausyksiköt on puhdistettava. Jos alin syttymislämpötila on alle mj, huoltohenkilökunnan on käytettävä suojakenkiä ja muita räjähdysvaarallisille alueille tarkoitettuja suojavarusteita. FilterMax DX:n huollossa käytettyjen työkalujen on myös oltava räjähdyssuojahyväksyttyjä. TARKISTA TYHJENTÄESSÄSI ROSKASÄILIÖTÄ Tarkista, onko paineensäätimen kupissa vettä tai öljyä. Paineilma ei ole tarpeeksi kuivaa jos paineensäätimen kupissa on vettä. Liian kostea paineilma voi vahin-goittaa suodattimia. Tarkista että pain on asetettu MPa (4-6 bariin, psi). Tarkista myös suodattimien paineilmasäiliöt veden varalta jos paineensäätimen kupissa on vettä. Ilmausruuvi on paineilmasäiliön oikealla puolella säiliön alla. Paineensäätimen kuppi 5

26 HUOLTO KÄYTTÖTUNNIN JÄLKEEN, KUITENKIN VÄHINTÄÄN PUOLEN VUODEN VÄLEIN Tarkista että puhdistusjärjestelmän kaikki venttiilit toimivat oikein. Laske ilmapulssien määrä; pitäisi olla kuusi/suodatin = 6, tai 8 / sykli, riippuen suodatinmoduulien määrästä. Tarkista etteivät FilterMax DX:n poistolevyt ole vahingoittuneet tai tukkeutuneet. Poista pölykertymät puhtaan ilman säiliön alaosasta. Poista pölykertymät valvontajärjestelmästä ja ohjainyksiköstä. HUOLTO KÄYTTÖTUNNIN JÄLKEEN, KUITENKIN VÄHINTÄÄN KERRAN VUODESSA SUODATINPATRUUNOIDEN VAIHDON YHTEYDESSÄ Ruuvaa auki imu- ja poistoliittimen tarkistusluukut. Tarkista tiivisteet. Puhdista tarvittaessa. Tarkista suodattimien paineilmasäiliöt veden varalta. Ilmausruuvi on paineilmasäiliön oikealla puolella säiliön alla. Suorita täydellinen maavastusmittaus (ks. ohjeet sivulla 3) Ryhdy toimiin mahdollisen korroosion estämiseksi. Tarkista etteivät suodatinpatruunoiden johtavat pintakerrokset ole vahingoittuneet (erityisen tärkeää, jos pölyn syttymisenergia MIE on pienempi kuin mj). Tarkistusluukut SUODATINPATRUUNOIDEN VAIHTO, JOS NE OVAT VAHINGOITTUNEET TAI KUN SUODATIN EI TOIMI KUNNOLLA, KUITENKIN VIIMEISTÄÄN 6 KÄYTTÖTUNNIN JÄLKEEN Suodatinpatruunat ovat vaihdettavaa tyyppiä. Suodattimet on vaihdettava jos niiden ulkopinta on vaurioitunut. Ne on vaihdettava myös jos ilmamäärä FilterMaxin DX läpi on riittämätön suodattimien tukkeutumisen takia useankin peräkkäisen puhdistuksen jälkeen. VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara! Kahden tai kolmen suodatinmoduulin FilterMaxin DX suodatinvaihdon yhteydessä on käytettävä hyväksyttyä nostinlaitetta (kts. kuva). Ohjeet suodatinpatruunoiden vaihtamisesta seuraavalla sivulla. 6

27 SUODATTIMIEN VAIHTO. Katkaise virransyöttö suodattimelta.. Katkaise paineilmasyöttö ja tyhjennä paineilmajärjestelmä. 3. Avaa kaksi kiinnitysruuvia käyttäen mukana tulevaa kuusiokoloavainta tai tavallista mm avainta. Avaa ovi. 4. Löysää suodatinpidikkeiden muttereita. 5. Löysää maakaapeleita pulteista. 8. Aseta asennuslevy paikoilleen kuvan mukaisesti ja vedä suodatin kokonaan muovipussiin. 6. Poista suodatinpidikkeet. 9. Poista asennuslevy ja taita muovipussi siten että se peittää suodattimen kokonaan.. Toista sama muilla suodattimilla.. Tarkasta suodatinpesä vahinkojen, pölykertymien jne. varalta. Suositellaan käytettäväksi räjähdysherkkiin tiloihin hyväksyttyä pölynimuria.. Käsittele suodattimia varoen. Niihin ei saa kohdistua iskuja tai osua teräviä esineitä. 3. Työnnä uudet suodattimet paikoilleen. Suodatinta ei tarvitse tukea kun se työnnetään paikoilleen. Riittää, kun pitää huolen että suodattimen alapinnassa oleva reuna osuu taitetusta pellistä tehtyyn ohjainlevyyn. 7. Vedä muovipussi asennuslevyn läpi kuvan mukaisesti. 4. Ripusta suodatinpidikkeet ruuveihin. 5. Kiristä maakaapelit hammaskierteillä ja kiinnitä mutterit. 6. Varmista ohmimittarilla suodatinpatruunoiden korien maavastus. Suorita mittaus jokaisen korin ja ohjainyksikön GND:n välillä. 7. Tarkista oven tiiviste. Sulje ovi ja kiristä kiinnitysruuvit. 8. Paineista paineilmajärjestelmä ja säädä paine,4 -,6 MPa (4-6 bar, psi). 7

28 VIANETSINTÄKAAVIO A FilterMax DX ei käynnisty. Palaako mikään ohjainyksikön LEDeistä. TÄRKEÄÄ! Poista paineilma järjestelmästä ennen kuin aloitat työt puhdistusjärjestelmän parissa. Älä paineista paineilmajärjestelmää jos lämpötila on alle alimman työskentelylämpötilan (= - C). Alhaisemmissa lämpötiloissa järjestelmä voidaan käynnistää ja pitää käynnissä noin 5 min., minkä jälkeen järjestelmä voidaan paineistaa. Mahdollinen vika Tarkistuskohta Toimenpide EI KYLLÄ Palaako A-hälytyksen merkiksi LED 7? Tarkista kortin sulakkeet ja sähkönsyöttö. Jos ne ovat kunnossa, ota yhteys lähimpään valtuutettuun Nederman-huoltoon. B FilterMax DX käynnistyy, mutta sammuu hetken päästä ja näytöllä näkyy ERR + numero. EI KYLLÄ Oletko käynnistämässä Filter- Maxia DX kaukokäynnistyksellä ohjelmoitavasta ohjainyksiköstä? EI KYLLÄ Ota yhteys lähimpään valtuutettuun Nederman-huoltoon. Korjaa LEDin ilmoittama vika, kts. sivut 3-4. Tarkista että sähkökytkennät on oikein. Sulkemalla + 9 ja suodattimen pitäisi käynnistyä. Näkyykö näytöllä ERR? KYLLÄ EI Näkyykö näytöllä muu kuin ERR? Kaapelikytkennät puhdistuspulssien ohjauskeskuksen ja valvontajärjestelmän välillä eivät ole oikein kytketty. C FilterMax DX käynnistyy mutta puhallin ei käynnisty. EI KYLLÄ Ota yhteys lähimpään valtuutettuun Nederman-huoltoon. Tarkista että puhallin on oikein kytketty ( ja sisääntulo ( tai ) JP6:ssa). Kts. kytkentäkaavio sivulla 4. Yhdessä tai useammassa ohjausventtiilissä on vikaa. Numero(t) jotka näkyy ERR jälkeen näyttää viallisten venttiilien numerot. Sulje paineilman suojakytkin. Vaihda puhdistuspulssien ohjauskeskus. 8

29 FilterMaxin DX painehäviö on korkea. D Toimiiko puhdistusjärjestelmä täydellisesti? EI KYLLÄ Tarkista paineilman paine. Paineen pitäisi olla,6 MPa (6 bar, 87 psi) Toimiiko joku venttiileistä? EI Katso kohta B KYLLÄ Katso kohta F Tarkista taukoajan asetukset ajastimesta (ks. s ). Vakioasetus on 3s. Kova käyttö tai - 3 moduulin yksikkö ( - 8 suodatinpatruunaa) vaatii lyhyemmän ajan. Vähäisellä kuormituksella aika voi olla pidempi. Saattaa olla että suodattimet on vaihdettava jos puhdistusta on äskettäin säädetty. Ilmamäärä on riittämätön. E Onko painehäviö suuri (>- 5 Pa)? EI KYLLÄ Onko ilmamäärä ollut riittävä? Katso kohta D Ota yhteys lähimpään valtuutettuun Nederman-huoltoon. EI KYLLÄ Toimiiko puhallin oikein? Pyöriikö siipipyörä oikeaan suuntaan? KYLLÄ EI Tarkista siipipyörän pyörimissuunta ja vertaa sitä puhaltimen kaavussa olevaan tarraan. On erittäin tärkeää että siipipyörä pyörii oikeaan suuntaan. Jos siipipyörä pyörii väärään suuntaan, puhallin antaa vain noin 4 % ilmamäärästä. Ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan jos pyörimissuunta täytyy vaihtaa. Tarkista kuuluuko putkistoon sulkuventtiilejä ja niiden asennot. Avaa venttiilejä säätääksesi ilmamäärä, mutta älä ylitä suurinta sallittua ilmamäärää. Tarkista että suodattimen tarkistusaukot ovat kiinni. Tarkista että puhaltimen poistoaukko ei ole tukittu. Avaa imuliittimen puhdistusaukko ja tarkista tukkeuman varalta, puhdista tarvittaessa. 9

30 Joku venttiileistä ei toimi oikein (mutta toimiviakin on). F Näkyykö näytöllä ERR + jokin numero? G Katso kohta KYLLÄ B EI Vuoto paineilmajärjestelmässä (huomaa äänestä) Onko lämpötila alle C? EI KYLLÄ Tarkista kuuntelemalla mikä venttiileistä ei toimi. Venttiilit toimivat järjestyksessä 4,5,6,,,3 (jossa on vasemmassa laidassa oven ollessa auki). Irrota venttiilin kansiosa ja tarkista että kalvossa oleva pieni reikä ei ole tukossa. Vaihda rikkinäiset venttiilit (varaosa) tai korjaa ne käyttäen korjaussarjaa (varaosa). Asennus/korjausohjeet seuraa tuotteen mukana. TÄRKEÄÄ! Poista paineilma järjestelmästä ennen kuin aloitat työt puhdistusjärjestelmän parissa. Jos paineilman kastepiste on lähellä tai on korkeampi kuin ilman lämpötila, venttiili saattaa jäätyä. Tämän vian tunnistaa siitä, että se poistuu lämpötilan noustessa. TÄRKEÄÄ! Älä paineista järjestelmää jos lämpötila on alle C. Alhaisemmissa lämpötiloissa järjestelmä voidaan käynnistää ja pitää käynnissä noin 5 min, minkä jälkeen se voidaan paineistaa. Vuotavatko ulkoiset liitännät? KYLLÄ EI Pysäytä järjestelmä. Laske järjestelmän paine alle yhteen bariin. Avaa suodattimen ovi ja etsi vuoto. Korjaa ulkoiset liitännät Sulje paineilmasyöttö ja tyhjennä paineilmasäiliö. Vuotaako pulssisuuttimen venttiili? KYLLÄ EI Vaihda vaurioituneet osat. H Korkeat päästöt. Epätavallisen korkeat päästöt poistoilmassa. Irrota venttiili ja tarkista onko siinä epäpuhtauksia tai vaurioituneita osia. Puhdista ja/tai vaihda vaurioituneet osat. Pysäytä järjestelmä! Sulje paineilmasyöttö ja tyhjennä paineilmasäiliö. Onko kaikki suodatinpatruunat oikein asennettu? EI Asenna ne oikein. KYLLÄ Katso suodattimien sisältä onko niissä pölyä. Pöly suodattimien sisäpinnassa on merkki vuodosta. Vaihda vaurioitunut suodatinpatruuna. 3

31 VARAOSAT Ohjeet tilauksentekoa varten. Tilauksessa pitää lukea seuraavat tiedot: A. Osanumero (Part. No) ja tarkistusnumero (Control no.). Tiedot löytyvät tunnistuskilvestä. B. Varaosan nimi ja numero. C. Varaosien lukumäärä. 3 Varaosaluettelo Nimi Suodatin Vakiosuodatin (6 kpl) Valvontajärjestelmän piirikortti 3 Ohjainyksikkö, täydellinen sisältäen sähköiset komponentit 4 Venttiilin korjaussarja 5 Pulssiventtiili 6 Ovikatkaisin 7 Puhdistusputki 8 Kansi, sis. näyttö ja piirikortti. 9 Muuntaja Ohjausventtiili 3 Imuliitin/Poistoliitin Ø 5 Imuliitin/Poistoliitin Ø 35 Imuliitin/Poistoliitin Ø 4 Imuliitin/Poistoliitin Ø 5 6 Paineilmapulssien ohjauskeskus, täydellinen 7 Roskasäiliö 8 Oven tiiviste 9 Räjähdyssuojalevy

32 LISÄVARUSTEET NCF EX- PUHALTIMET Katso käyrästö sivulla 6. Lisätietoja saat lähimmältä Nederman- jälleenmyyjältäsi. IMU/POISTOLIITIN Puhdistusluukulla POISTOPUTKEN SÄÄDIN Käytetään kytkemään pyöreä poistoputki FilterMax DX:n poistoaukkoon. Mukana poistoputken kokoamisohje. Osanumero ROSKASÄILIÖ Tilavuus 5 l. Osanumero ROSKASÄILIÖ Lisävaruste. Tilavuus 5 litraa. Muovipussi pienille määrille vaarallista pölyä. PÖLYNSYÖTIN Lisävaruste. Kerätyn pölyn automaattiseen kuljetukseen. Normaaleista korkeille pölykuormille. PAINEKYTKIN Paineilmalle. Ei saa asentaa EX-vyöhykkeelle. Osanumero 374 Osanumero Halkaisija Ø 5 mm Ø 35 mm Ø 4 mm Ø 5 mm SUODATIN / SÄÄDIN Käytetään säätämään ilmapaine halutuksi. Suodattaa epäpuhtauksia paineilmasta. Asennettava tilaan jonka lämpötila ei laske alle C. Osanumero PUHALLINKÄYNNISTIN PTC Käynnistin koostuu kontaktorista ja automaattinen tähtikolmiokäynnistimestä. Voidaan kytkeä kanavistosulkupeltiin siten että puhallin sammuu kun pelti on kiinni- asennossa. Lisätietoja saat lähimmältä Nederman- jälleenmyyjältäsi. KANAVISTOSULKUPELTI (Tuote ei ole Nederman- tuote). Sulkupelti sulkee kanavan kun FilterMax DX ei ole toiminnassa. Tämä estää pölyn pääsyn takaisin työtilaan ilmavirran mukana joka syntyy käytönjälkeisestä puhdistuksesta. Sulkupelti asennetaan FilterMaxin DX imupuo-lelle. Kanavistosulkupeltiä tarvitaan vain kun käytönjälkeinen puhdistus on käytössä. PAINEKATKAISIN (Ei Nederman-tuote) Katkaisinta käytetään varoittamaan suuresta painehäviöstä tai matalasta ilmamäärästä. HUOM! Jos katkaisin asennetaan räjähdysvaaralliselle alueelle, sen on oltava EX-hyväksytty ja merkitty Ex II 3 D tai Ex II D. 3

33 TARKISTUSLISTA ASENNUS Jos tarkastuksissa saadut tulokset (esim. mittausarvot) eroavat merkittävästi aikaisemmista tuloksista, niitä on pidettävä varoituksena ja niiden syyt on tutkittava tarkkaan. FilterMax DX Nro Pvm Suorittaja Tarkistuspisteet Tulos Tulos Tulos Huomioita. Toimitus (sivu 4) A. Puuttuvat osat B. Kuljetuksessa syntyneet vauriot. Asennus (sivu 5, 7-8) A. Turvallinen jalusta/perusta B. Kiinnityspultit/vetävät voimat C. Lumi/Tuulikuormitus D. FilterMax DX paino/kerätty pöly E. Säteilylämpö F. Tuli- ja paineriskialue G. Johtavat ruuvitiivisteet H. Imu- ja poistoliitin J. Roskasäiliö tai pölynsyöttö K. ( tai 3 suodatinmoduulia) L. Suodatinpatruunat 3. Paineilmaliitäntä (sivu 9) A. Huoltoventtiili B. Suodattimen säädin C. Painekytkin D. Paine,4,6 Mpa E. Kastepiste F. Öljy/Kosteus G. Paineilmaliitäntöjen puhdistus 4. Putkiston mitoitus A. Putkien läpimitat B. Esiseparaattori, EX-hyväksytty C. Sisääntuloputki, pituus, kulma D. Pintojen puhdistus E. Putken maadoituskohta F. Räjähdyssuojapelti G. Palopelti H. Kanavistonsulkupelti J. Virtausmittari K. NCF EX puhallin L. NEX suuttimet, maadoitus 33

34 TARKISTUSLISTA ASENNUS FilterMax DX Nro Pvm Suorittaja Tarkistuspisteet Tulos Tulos Tulos Huomioita 5. Sähköasennukset (sivut -6) A. Ylivirtasuoja B. Turvakatkaisija C. Kanavistonsulkupelti D. Puhdistuspulssien ohjauskeskus E. Puhallin F. Puhaltimen käynnistin G. (Ulkoinen START/STOP) H. (Painekytkin, paineilma) J. (Painekytkin, korkea dp/alhainen ilmavirtaus) K. (Painekytkin, yksinkertainen d/p säätö) L. Räjähdys/Palohälytys M. Pölynsyöttö N. Kaikki hälytyksenantolaitteet O. A-hälytys P. Syötteiden aktivointi Q. Linjakytkentä, sivu 5 6. Maavastusmittaus A. GND imuliitin B. GND imuliittimen tarkistusluukku C. GND roskasäiliö D. GND roskasäiliön säätäjä E. GND Suodatinpatruunat F. GND Suodatinmoduulit G. GND Ovet H. GND Räjähdyssuojalevyt J. GND Pölynsyöttö K. GND Pölynsyötön säätäjä L. Sisääntuloputki sisääntuleva maakaapeli M. GND ulkopuolinen maakaapeli 7. Valvontajärjestelmä, asetukset A. Käytönaikainen puhdistus B. Taukoajan asetukset C. Käytönjälkeinen puhdistus D. A-hälytystoiminto E. Kauko-ohjaus 34

35 Tarkastuslista Huolto (s. 3, 5-7) FilterMax DX Nro Pvm Käyttöaika t Suorittaja Tarkistuspisteet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos. Roskasäiliö/Suodattimen säätäjä A. Tyhjennä roskasäiliö (kun se on 7%) täynnä. B. Tarkasta säätäjän vesikuppi C. Tarkasta onko painesäiliössä vettä. Kelaventtiilit, toiminnan tarkastus 3. Räjähdyssuojalevyt 4. Poista pöly puhtaan ilman kammiosta 5. Poista pöly ohjausyksiköstä 6. Poista pöly suodatinpuhdistuksen ohjauskeskuksesta 7. Puhdista pinnat 8. Tarkasta paineilmasäiliö veden varalta 9. Tarkasta suodatinpatruunat. Poista korroosio hiomalla, pohjusteella ja korjausmaalilla. Maavastusmittaus (sivu 3) A. GND imuliitin B. GND imuliittimen tarkistusluukku C. GND roskasäiliö D. GND roskasäiliön säätäjä E. GND Suodatinpatruunat (s. 7) F. GND Suodatinmoduulit G. GND Ovet H. GND Räjähdyssuojalevyt J. GND Pölynsyöttö K. GND Pölynsyötön säätäjä L. Sisääntuloputki sisääntuleva maakaapeli M. GND ulkopuolinen maakaapeli. Replacing the filter cartridges (page 7) 3. Check that all cables not are damaged or connected incorrect Joka :nnes t * Joka :nnes t * Joka 6:nnes t * * käyttötunnin jälkeen tai vähintään kerran puolessa vuodessa käyttötunnin jälkeen tai vähintään kerran vuodessa suodatinpatruunoiden vaihdon yhteydessä 6 käyttötunnin jälkeen tai jos suodatin on vahingoittunut tai toimii huonosti 35

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet TUNNELIKONEET AX-Sarja astianpesukoneet Maahantuonti ja markkinointi VP-Service Oy PL 117 01801 KLAUKKALA GSM: 050 528 4055 PUH: (09) 878 91 60 FAX: (09) 878 91 630 www.resthot.fi resthot@resthot.fi Kiitämme

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322

Swegon SILVER. Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Swegon SILVER MTM Asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirja 20110322 Sisällys 1. Yleistä 3 1.1 Määräystenmukainen käyttö 3 1.2 Vaarat 3 2. Turvallisuus 4 2.1 Turvallisuusmääräykset 4 2.2 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio:

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio: VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT mallisto SMART FI Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje Ohjekirjan koodi: I_SMT_0909_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 YLEISET VAROITUKSET... 3 1.1 YLEISET

Lisätiedot

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali VERSO S / R / P / RHp / PCF FI Asennus- ja huoltomanuaali Sisältö 1. VERSO ILMANVAIHTOKONEET... 4 1.1. VERSO Ilmanvaihtokoneiden merkinnät... 5 1.2. VERSO-S Tuloilmakoneet... 6 1.3. VERSO-P/PCF Ilmanvaihtokoneet

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1038-1 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 38. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120

Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120 Käyttöohjeet - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120 Tuotenro.:.11.035.602/608BA Yleistä Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen kopiointi, jakelu ja käyttö sekä sen sisällön välittäminen kolmannelle

Lisätiedot

CE 001. B090 Alpine. Käyttöohje. B-140 Lite Elegance Elegance

CE 001. B090 Alpine. Käyttöohje. B-140 Lite Elegance Elegance CE 001 B090 Alpine Käyttöohje B-140 Lite Elegance Elegance TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA! VAROITUS Varmistaaksesi oman turvallisuutesi ja laitteen säilymisen ehjänä noudata ehdottomasti seuraavia varotoimia.

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Asentajan käsikirja. JÄMÄ Moon 14 ja 20 kw. Ilma/vesi-lämpöpumppu

Asentajan käsikirja. JÄMÄ Moon 14 ja 20 kw. Ilma/vesi-lämpöpumppu Asentajan käsikirja kw Ilma/vesi-lämpöpumppu L E K 5360108 5360127 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 7 Kuljetus ja säilytys 7 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 10

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1034-1 031548 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1034-1 031548 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1034-1 031548 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 37. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ Käyttöopas A652 01 892 Julkaisu T Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ 2 = RV3 01 99 903 = 220-240 V, 50/60 Hz, yksivaiheinen 3 = RV5 904 =

Lisätiedot

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1 - 1 - Käyttöohje Pellettipoltin EP-18 A1 Maahantuoja: Wahlroos Verkstad Grankärrvägen 10 66160 LÅNGÅMINNE Puhelin: 06-3657105 GSM: 0400-862493 Faksi: 06-3657188 sähköposti: pellets@wv.fi www.wv.fi - 2

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Condair CP2 Tekninen aineisto

Condair CP2 Tekninen aineisto Höyrykostutin Condair CP2 Tekninen aineisto 1115943 SF Brautek 0210 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 1.1 Aivan aluksi! 4 1.2 Teknisen aineiston tiedot 4 2 Turvallisuusohjeet 5 3 Laitekuvaus 6 3.1 Laiteversiot

Lisätiedot

ProMix 2KE. Käyttö 3A2026H. Pumppukäyttöinen monikomponenttiannostelija

ProMix 2KE. Käyttö 3A2026H. Pumppukäyttöinen monikomponenttiannostelija Käyttö ProMix KE Pumppukäyttöinen monikomponenttiannostelija A06H FI Itsenäinen, elektroninen kaksikomponenttisten maalien annostelija. Vain ammattikäyttöön. Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

COROB D410. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008)

COROB D410. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008) COROB D410 Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0200H5500 - SUOMI - FINNISH V2.0 - R0 (08/2008) Käyttöohje Automaattinen sävytyskone COROB D410 Versio 2.0 - R0 (08/2008) ALKUPERÄISET OHJEET COPYRIGHT

Lisätiedot

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR270 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot