Hotelli Presidentti, Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15.6.2010 14.00 17.00 Hotelli Presidentti, Helsinki"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Eino Järvinen Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Essi Torkkomäki Riitta Ryhtä Simo Vehmaa Hotelli Presidentti, Helsinki Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Kati Fonsell -Laurila, kyva:n 2 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 58 Kumppanuussopimus 59 Asematupa nuorten työpajan perustaminen Humppilaan 60 Opiskelijakyselyn 2010 tulokset 61 Valmistuvien opiskelijoiden sijoittuminen keväällä Opiskelijaravintolan linjaston täydentäminen 63 Oikohöylän hankinta 64 Saksankatu 27 peruskorjaus ja auto-osaston peruskorjaus 65 Tammelan tilat 67 Liesjärven irtaimiston myynti 68 Katsaus Metsäranta kiinteistön lohkomiseen ja myymiseen 69 Ns. sahan alueen myyminen 70 Ns. rehtorin asunnon myyminen 71 Metsäranta omakotitalon myyminen 72 Määräalan myyminen Metsäranta kiinteistöstä (metsä)

2 73 Osastonjohtajien nimeäminen 74 Päätökset ja kirjelmät 75 Muutoksenhaku kokouksen päätöksistä 76 Oikaisuvaatimus koskien audiovisuaalisen viestinnän lehtorin virkavalintaa 77 Anomus opetusministeriölle Puheenjohtaja Eino Järvinen

3 Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 56 Joht.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 56 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. _

4 Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 57 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Joht.reht..: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 57 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Essi Torkkomäki ja Simo Vehmaa. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin ma Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo _

5 Yhtymähallitus KUMPPANUUSSOPIMUS Yh 58 Yhtymähallitus on hyväksynyt kokouksessaan seuraavaa, joka on saatettu tietoon OPM:ään liittyen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamiseen : Tällä hetkellä Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä ei näe tarpeelliseksi laajentaa koulutuksenjärjestäjäorganisaatiota hallinnollisesti vaan paremminkin jatkaa ja lisätä toiminnallista yhteistyötä ensisijaisesti Forssan aikuiskoulutuskeskuksen, koulutuskeskus Tavastian, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston ja Hämeen ammatti-instituutin kanssa solmien esim. kumppanuussopimuksia toimintojen kehittämiseksi. Mukana kumppanuussopimuksissa voivat olla myös Kiipulan ammattiopisto ja Hyria koulutus Oy. Osana valtakunnallista ammatillisen koulutuksen toisen asteen vauhdittamishanketta em. oppilaitokset kehittävät yhdessä toisen asteen ammatillista koulutusta ja siihen liittyvää työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. Oppilaitokset lisäävät ja vahvistavat yhteistyötään, profiloivat toimintojaan ja hakevat aktiivisesti keinoja palvellakseen tehokkaasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti työelämää ja ottaakseen huomioon koulutuksessa opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita. Tämän yhteistoiminnan vahvistamiseksi oppilaitokset laativat yhteisen kumppanuussopimuksen vuoden 2010 aikana. Yhteistoiminnan painopisteinä tulevat olemaan koulutustarjonnan suunnitelmallisuus sekä valinnaisten ammatillisten tutkinnon osien yhteistarjonnan mahdollistaminen. Lisäksi yhteistyötä tehdään aikuiskoulutuksessa, kansainvälisyydessä, hanke- ja kehittämistoiminnassa, oppimisympäristöjen monipuolistamisessa sekä henkilöstön kehittämisessä. Koulutuskeskus Tavastian, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston, Kiipulan ammattiopiston, Faktia Oy:n, Hyria Oy:n sekä Forssan ammatti-instituutin (HAMI on kutsuttu mukaan, mutta ei ole osallistunut kokouksiin) virkamiesjohto on rakentanut kumppanuussopimusmallia kevään 2010 aikana. Yhteistyöalueiksi ja vastuuoppilaitoksiksi ehdotetaan seuraavaa: johtoryhmä erityisopetus pedagogiikka hanketoiminta henkilöstön kehittäminen KKTavastia Kiipula VAAO Hami FAI

6 aikuiskoulutus Hyria Yhtymähallitus markkinointi ja maineenhallinta kansainvälisyys talous ja hallinto Faktia KKTavastia FAI Kumppanuussopimusehdotus on esityslistan liitteenä, sitä esitellään tarkemmin kokouksessa. Kumppanuussopimus on tarkoitus allekirjoittaa , jos jokainen organisaatio on saanut luottamuselinten hyväksynnän asialle siihen mennessä. Joht.reht..: Hyväksytään kumppanuussopimus ja oikeutetaan johtava rehtori allekirjoittamaan se. Yh 58 Päätös: Hyväksyttiin. _

7 Yhtymähallitus ASEMATUPA NUORTEN TYÖPAJAN PERUSTAMINEN HUMPPILAAN Yh 59 Humppilan kunta on saanut valtionavustusta nuorten työpajatoimintaan vuoden 2010 kansallisista määrärahoista yhteensä euroa. Avustus käytetään työpajan vetäjän palkkakustannuksiin sekä lyhytkestoisiin koulutuksiin, kursseihin ja pajalaisten elämänhallinnan vahvistamiseksi ostettuihin palveluihin. Asematupa nuorten työpaja on tarkoitus perustaa Humppilan rautatieasemalle. Valtion avustuksen käyttö edellyttää monialaisen ohjausryhmän perustamista. Humppilan kunta nimeää ohjausryhmään edustajakseen sosiaalijohtajan, vanhustyönjohtajan, nuoriso-ohjaajan, kehittämis- ja hallintosihteerin ja rakennusmestarin. Lisäksi se pyytää Forssan työ- ja elinkeinotoimistoa, Humppilan yrittäjiä, Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymää ja Forssan kaupunkia nimeämään työpajan ohjausryhmään yhden moniammatillista näkökulmaa täydentävän henkilön. Joht.reht..: Nimetään Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän edustajaksi ohjausryhmään opinto-ohjaaja Sirpa Järvenpää, joka toimii organisaatiossa myös koulukuraattoreiden työnjohdollisena esimiehenä. Yh 59 Päätös: Hyväksyttiin. _

8 Yhtymähallitus OPISKELIJAKYSELYN 2010 TULOKSET Yh 60 Kysely toteutettiin nettikyselynä siten, että ensimmäisen vuoden opiskelijat vastasivat osioihin A-D ja G, toisen vuoden opiskelijat osioihin E,F ja H ja I sekä kolmannen vuoden opiskelijat osioihin B-I. Vastausten osalta voi todeta, että tulokset ovat pysyneet edelleen hyvinä, eikä merkittäviä muutoksia suuntaan tai toiseen ole tapahtunut. Parhaan arvion ovat toiminnasta antaneet vuonna 2010 kulttuuri-, lvi- ja ravitsemis- ja talousalan opiskelijat, heikoimmaksi yksikön toiminnan on arvioinut sähkö- ja sosiaali- ja terveysala. Kokonaisuutena ottaen ensimmäisen vuoden opiskelijat olivat tyytyväisimpiä ja kolmannen vuoden opiskelijat tyytymättömimpiä. Kaikki olivat erittäin tyytyväisiä työssäoppimiseen. Yhteistyöoppilaitosten osalta tuloksia ei ole vielä käytettävissä. Liitteenä yhteenveto FAI:n tuloksista. Kyselyn perusteella kehittämiskohteiksi nousi kiusaamisen ja häirinnän ehkäiseminen ja ilmanvaihdon parantaminen. Joht.reht..: Merkitään tiedoksi. Yh 60 Päätös: Hyväksyttiin. _

9 Yhtymähallitus VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN SIJOITTUMINEN KEVÄÄLLÄ 2010 Yh 61 Vuoden 2010 talousarvion sitovaksi laadulliseksi tavoitteeksi on asetettu, että 65 %:lla valmistuvista opiskelijoista on valmistuessaan heti tiedossa työpaikka ja 30 % valmistuvista hakee jatkokoulutukseen. FAI:n kaikilla päättävillä luokilla on suoritettu kysely toukokuussa Yhteenveto sijoittumiskyselystä esitellään kokouksessa. Kyselyyn vastasi keskimäärin 216 valmistuvaa opiskelijaa, joista 54:llä (25 %) (vuonna ,8 %) ei vielä ollut tiedossaan edes kesätyöpaikkaa. Toisaalta 37 (17,1 % ) oli ilmoittanut menevänsä armeijaan heinäkuussa Kaikista valmistuvista 56 (25,9 %) (vuonna ,2 %) oli hakenut jatkokoulutukseen. Yrittäjäksi oli lähivuosina ryhtymässä 5,1 % (vuonna ,8 %) vastaajista. Yhteenvetotietoja koulutusaloittain: Vastaajia Ei vielä työpaikkaa tiedossa Hakenut jatkokoulutukseen Aikoo yrittäjäksi lähivuosina Tekniikka ja liikenne ,8 % 23,4 % 3,7 % Ravitsemis- ja talousala 22 18,2 % 13,6 % 0 % Kauppa ja hallinto 40 32,5 % 27,5 % 2,5 % Sosiaali- ja terveysala 11 9,1 % 45,5 % 0 % Kulttuuriala 28 42,9 % 35,7 % 21,4 % Luonnonvara-ala 8 62,5 % 25,0 % 0 % Yhteensä % 25,9% 5,1 % Kaikista valmistuneista 74,5 %:lla (216)( vuonna ,2 %) oli joko kesätyöpaikka, määräaikainen tai vakituinen työpaikka. 58,3 %:lla (126) oli työpaikka omalta koulutusalaltaan tai sitä läheltä. Valmistuneista 11,6 %:lla (25) oli tiedossa vakituinen työpaikka. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi Yh 61 Päätös: Hyväksyttiin. _

10 Yhtymähallitus OPISKELIJARAVINTOLAN LINJASTON TÄYDENTÄMINEN Yh 62 Vuoden 2010 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha opiskelijaravintolan linjaston täydentämistä varten. Linjaston muotoa muutetaan jonkin verran toimivuuden parantamiseksi, linjastoon lisätään osia ja samalla uusitaan linjaston niitä osia, joita on korjattu jo useasti. Tarjouspyynnöt on lähetetty kahdelle toimittajalle: Dietalle ja Metokselle. Tarjoukset tuli jättää kuntayhtymään klo 14 mennessä. Kumpikin tarjous ylitti investoinnille varatun määrärahan, joten laitteita karsittiin, jotta määräraha riittää. Hintavertailu on liitteenä. Metoksen laitteet maksavat euroa (alv 0) ja Dietan laitteet euroa (alv 0). Kriittisin osa hankinnassa ovat lämpöhauteet. Metoksen lämpöhauteiden lämmitysteho on parempi ja lisäksi kokemukset Dietan lämpöhauteiden kestävyydestä eivät ole kovin hyviä (lämpöhauteiden sähkövastuksia on jouduttu korjaamaan useasti). Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Joht.reht : Hankitaan Metos Oy:ltä linjaston osia liitteenä olevan tarjousvertailun mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimpana hintaan (alv 0). Yh 62 Päätös: Hyväksyttiin. _

11 Yhtymähallitus OIKOHÖYLÄN HANKINTA Yh 63 Vuoden 2010 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha puutekniikan oikohöylän hankintaa varten. Tarjouspyynnöt on lähetetty neljälle toimittajalle. Tarjoukset tuli jättää kuntayhtymään klo 14 mennessä. Tarjoukset saatiin kahdelta yritykseltä. Liitteenä on tarjousvertailu. Kokonaistaloudellisesti edullisin oikohöylä on Projekta Oy:n Hofmann AHW 411, joka maksaa euroa (alv 0). Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Joht.reht : Hankitaan Hofmann AHW 411 Oikohöylä Projecta Oy:ltä hintaan euroa (alv 0). Yh 63 Päätös: Hyväksyttiin. _

12 Yhtymähallitus SAKSANKATU 27 PERUSKORJAUS JA AUTO-OSASTON PERUSKORJAUS Yh 64 Vuoden 2010 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha Saksankatu 27 peruskorjausta varten ja euron määräraha autoosaston muutosta ja kunnostusta varten. Vuosille 2011 ja 2012 on taloussuunnitelmassa varattu Saksankatu 27 peruskorjausta varten yhteensä euroa ja auto-osaston peruskorjausta varten euroa. Vuonna 2010 toteutetaan peruskorjausten suunnittelu, jota varten seuraavilta yrityksiltä on pyydetty tuntihinta ja kattohinta suunnittelutyötä varten (sisältäen suunnittelukokoukset, rakennusaikaiset työmaakokoukset ja vastaanottotarkastukset) Arkkitehti: Sähkösuunnittelu: LVI-suunnittelu: Rakennesuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Esko Mikkola Oy Sähkösuunnittelutoimisto Macel Oy Insinööritoimisto Hewair Oy EM-suunnittelu Oy Päärakennuksen remontti jaetaan vuosille Vuonna 2011 on tarkoitus remontoida pääaulan alue. Remontti sisältää tilamuutoksia, pintojen uusimista/kunnostamista ja ilmanvaihdon ajanmukaistamista. Remontin sisältö esitellään kokouksessa. Auto-osaston remontti sisältää tilamuutoksia, pintojen uusimista/kunnostamista ja ilmanvaihdon parantamista. Suunnitellut muutokset esitellään kokouksessa. Tuntihinta- ja kattohinta ovat seuraavat: Tuntihinta alv 0 Pääaulan alue Arkkitehtuuritoimisto Esko Mikkola Oy Sähkösuunnittelutoimisto Macel Oy Insinööritoimisto Hewair Oy EM-suunnittelu Oy Auto-osaston alue

13 Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Joht.reht : Hyväksytään saadut tarjoukset ja valitaan suunnittelijoiksi em. hinnoin Arkkitehtuuritoimisto Esko Mikkola Oy, Sähkösuunnittelutoimisto Macel Oy ja Insinööritoimisto Hewair Oy Oikeutetaan talouspäällikkö tekemään päätös rakennesuunnittelijan valinnan osalta. Yh 64 Päätös: Hyväksyttiin. _

14 Yhtymähallitus TAMMELAN TILARATKAISUT ALKAEN Yh 65 Valtuusto myönsi hallitukselle kokouksessaan valtuudet päättää tilajärjestelyistä Norrintien yksikön osalta. Yhtymähallitus nimesi kokouksessaan neuvottelijoiksi johtavan rehtorin ja talouspäällikön lisäksi Eino Järvisen, Marjut Kallioisen ja Ossi Stenholmin järjestettiin neuvottelu Tammelan kunnan edustajien kanssa, jolloin myös vierailtiin Tammelan Norrintien yksikön tiloissa. Liitteenä on sopimusehdotus tilojen osittaisesta luovuttamisesta takaisin Tammelan kunnalle. Tammelan kunnanhallitus käsittelee sopimusehdotuksen kokouksessa. Joht.reht : Hyväksytään liitteenä oleva muutosehdotus Norrintien kiinteistöä koskevan allekirjoitetun sopimuksen liitteeksi. Sopimuksen liitteen allekirjoittavat hallituksen pj. Eino Järvinen ja johtava rehtori Tuula Koivula. Mikäli sopimus hyväksytään Tammelan kunnassa, annetaan johtaville viranhaltijoille oikeus vuokrata tiloja kolmannelle osapuolelle alkaen. Yh 65 Päätös: Hyväksyttiin. _

15 Yhtymähallitus LIESJÄRVEN IRTAIMISTON MYYNTI Yh 67 Yhtymähallitus on päättänyt valtuuttaa talouspäällikön myymään irtaimen omaisuuden siltä osin, kun yksittäisen irtaimen omaisuuden arvon jää alle 5000 euron. Irtain omaisuus, jonka arvoksi arvioidaan yli 5000 euroa, tulee yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Kohde Osa irtaimesta omaisuudesta myydään huutokaupoissa, mutta kalleimmat kohteet myydään tarjousten perusteella. FAI:n Internet-sivuilla on ollut ilmoitus tarjousten perusteella myytävästä irtaimesta ja lisäksi ilmoitukset ovat olleet Helsingin Sanomissa, Forssan lehdessä ja Maaseudun tulevaisuudessa. Tarjousten jättöaika päättyi klo 12. Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat irtaimistotarjoukset (aiemmin kuin hankitut tuotteet eivät sisällä arvonlisäveroa) : Tarjousten lkm Suurin tarjous (alv 0) Suurimman tarjouksen tekijä Mönkijä Polaris telasarja ,36 AM Resources Oy tukkikärry + alv Traktorimönkijä Polaris Sportsman ,44 Timo Lepola +alv Traktori Valmet ,20 Janne Kallonen Vannesaha Wood-Mizer ,25 + alv Veli-Matti Saukoniemi Monkijän peräkärry ,92 + Timo Lepola alv Metsäperävaunu ,92 + Olli Niemelä alv Perävaunu Junkkari 70T ,95 Matti Niittymäki Alueaura 5 545,08 Olli Niemelä Lumilinko ,00 Pellervo Nummenpää Maantielana ,38 Teppo Sinkkonen + alv Kauhahiekoitin ,57 Aarre Viholainen + alv Traktoripumppu, Teho-Esa ,08 Samuli Kola + alv Juontokoura, Kipa ,41 Markku Ruoho + alv Pyörähepo ,03 Timo Lepola Klapikone, Japa ,20+ Jarmo Harju alv Hydraulihalkoja, Piko ,16 + alv Simo Hakala

16 Henkilöauton peräkärry, Carry (PI-1215) ,26 Matti Dahl Henkilöauton peräkärry, Hessu (PHJ ,52 Matti Dahl 266) Henkilöauton peräkärry Kärppä (PHX Antti Sipilä 646) Henkilöauton peräkärry, Kärppä (PHU Jussi Ahopelto 660) Henkilöauton peräkärry, Traveller (PFO Jussi Ahopelto 367) Pomo alv Veikko Alavuotunki Pärehöylä 4 196,72 + Ilkka Tiihonen alv Halkovaja (nro 29) 5 295,08 + Timo Aalto alv Halkovaja (nro 30) 2 254,10 + Saarikkomäki alv Lepakkolaavu ,82 + alv Sirkka-Liisa ja Onni Mäntylä Laavu ,75 + Simo Hakala alv Hirsirakennelma ,33 Liisa Lempinen + alv Niliaitta ,92 + Simo Hakala alv Muumihuussi 6 176,23 + alv Mirja Eklund Joht.reht : Hyväksytään em. irtaimistotarjoukset. Yh 67 Päätös: Hyväksyttiin. _

17 Yhtymähallitus KATSAUS METSÄRANTA KIINTEISTÖN LOHKOMISEEN JA MYYMISEEN Yh 68 Yhtymävaltuusto on antanut hallitukselle valtuudet myydä Metsäranta kiinteistö osina tai yhtenä kokonaisuutena. Hallitus on päättänyt anoa Tammelan kunnalta suostumusta lohkoa Metsäranta kiinteistö viiteen osaan. Tammelan kunnan ympäristölautakunta on omalta osaltaan myöntänyt luvan lohkoa kiinteistö esitettyihin osiin, mutta ns. rehtorin asunto ja ns. sahan alue tarvitsevat poikkeamisluvat myös ELY-keskuksesta, mikäli kaavan mukainen kiinteistön käyttötarkoitus tulee muuttumaan. Ns. sahan alue myydään ostajalle PY-1 kaavamerkinnällä, mutta ns. rehtorin asunnon osalta tulee varmistua kaavamuutoksen toteutumisesta ennen kuin taloa aletaan kunnostaa. Tämän takia poikkeamislupa haetaan kiinteistöön ennen kaupan lopullista toteutumista. Metsätilaa lukuun ottamatta muita kiinteistön osia päätettiin myydä ensin oppilaitoksen omin voimin. Ilmoitukset julkaistiin FAI:n Internet sivuilla sekä Helsingin Sanomissa ja Forssan lehdessä. Päärakennuksen alueesta ei saatu määräaikaan klo 12 mennessä yhtään tarjousta. Tämän takia päärakennuksen myyntiä jatketaan edelleen. Joht.reht : Merkitään tiedoksi. Annetaan päärakennuksen alue kiinteistönvälittäjän myyntiin ja valtuutetaan talouspäällikkö päättämään kiinteistönvälittäjän valinnasta. Yh 68 Päätös: Hyväksyttiin. _

18 Yhtymähallitus NS. SAHAN ALUEEN MYYMINEN Yh 69 Liesjärven Metsäranta kiinteistöstä lohkottavasta ns. sahan alueesta (n. 0,8 ha) saatiin määräaikaan 8.6. klo 12 mennessä yhteensä seitsemän tarjousta. Alue rajautuu Turpoonjokeen ja tiehen ja alueella on neljä rakennusta (3 vajarakennusta, joista kaksi avointa sekä kota). Kaavamääräyksen mukaan alue on PY-1 opetustoimintaa palveleva alue. Alueelle voidaan sijoittaa opetusta, kokoontumista ja matkailua palvelevia tiloja. Saunarakennuksen rakentaminen sekä tulisijan rakentaminen vaativat poikkeusluvan, josta päättää ELY-keskus. Alueella on oma sähköliittymä. Ostaja vastaa erottamiskuluista. Suurin tarjouksista on euroa. Kohteen arvioinut Newsec-Maakanta Oy arvioi sahan alueen markkina-arvoksi euroa (+/- 15%). Joht.reht : Päätetään kokouksessa, myydäänkö alue tarjottuun hintaan vai laitetaanko se uudestaan myyntiin. Yh 69 Päätös: Hylätään kaikki tarjoukset ja laitetaan ns. Sahan alue uudelleen myyntiin. _

19 Yhtymähallitus NS. REHTORIN ASUNNON MYYMINEN Yh 70 Liesjärven Metsäranta kiinteistöstä lohkottavasta ns. rehtorin asunnon alueesta (n. 1,0 ha) saatiin määräaikaan 8.6. klo 12 mennessä kaksi tarjousta. Tontilla olevan omakotitalon (6 h + k + s ), rakennusvuosi on 1960, kokonaisala 292 m ² ja huoneistoala 120 m ². Rakennus on puurunkoinen, lämmitys toteutetaan tällä hetkellä samalla kaukolämpökanavalla koulukiinteistön kanssa. Omakotitalo erotetaan koulukiinteistöstä omaksi kiinteistökseen. Koulukiinteistöstä erottamisen jälkeen rakennukseen joudutaan laittamaan oma lämmitysjärjestelmä, jonka kustannuksista vastaa ostaja. Asuinhuoneistossa on vuokralainen asti. Ostaja vastaa erottamiskuluista. Suurin tarjouksista on euroa. Tarjouksen suuruus vastaa Newsec- Maakanta Oy:n tekemää arviota alueen ja rakennuksen arvosta. Tammelan kunnan ympäristölautakunta on omalta osaltaan myöntänyt luvan lohkoa kiinteistö esitettyihin osiin, mutta ns. rehtorin asunto tarvitsee ELY -keskuksesta poikkeamisluvan, koska kaavan mukainen kiinteistön käyttötarkoitus tulee muuttumaan opetustoimintaa palvelevasta alueesta (PY-1) pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Tämän takia on syytä varmistua kaavamuutoksen toteutumisesta ennen kuin taloa aletaan kunnostaa. Poikkeamislupa haetaankin kiinteistöön ennen kaupan lopullista toteutumista. Menettely sopii korkeimman tarjouksen tehneille. Joht.reht : Haetaan poikkeamislupa ja lohkomislupa ELY-keskukselta ns. rehtorin asunnon alueen muuttamiseksi AP-alueeksi. Myydään ns. rehtorin asunnon alue (n. 1,0 ha) Taina Luostariselle ja Jouni Puttoselle hintaan euroa, mikäli poikkeamislupa käyttötarkoituksen muutoksesta saadaan ELY-keskukselta. Yh 70 Päätös: Hyväksyttiin. _

20 Yhtymähallitus METSÄRANTA-OMAKOTITALON MYYMINEN Yh 71 Liesjärven Metsäranta kiinteistöstä lohkottavasta Metsäranta omakotitalosta (n. 0,6 ha) saatiin määräaikaan 8.6. klo 12 mennessä kaksi tarjousta. Tontilla oleva omakotitalo (3h + k, yleiskaava AP) on erillään oppilaitoksen alueesta. Sen rakennusvuosi on 1949, kokonaisala 108 m ² ja huoneistoala 60 m ². Talossa on sähkölämmitys. Omakotitalo erotetaan koulukiinteistöstä omaksi kiinteistökseen. Asuinhuoneistossa on vuokralainen asti. Ostaja vastaa erottamiskuluista. Suurin tarjouksista on euroa. Tarjouksen suuruus ei vastaa Newsec- Maakanta Oy:n tekemää arviota alueen ja rakennuksen arvosta. Joht.reht : Hylätään kaikki saadut tarjoukset ja käynnistetään alueen myynti uudelleen. Tarvittaessa käytetään kiinteistönvälittäjää apuna. Yh 71 Päätös: Hylätään kaikki tarjoukset ja laitetaan Metsäranta-omakotitalo uudelleen myyntiin. _

21 Yhtymähallitus MÄÄRÄALAN MYYMINEN METSÄRANTA-KIINTEISTÖSTÄ (METSÄ) Yh 72 Liesjärven Metsäranta kiinteistöstä lohkottavasta metsämääräalasta (n. 36 ha) saatiin määräaikaan 8.6. klo 12 mennessä 13 tarjousta. Kiinteistönvälittäjänä on toiminut Etelä-Suomen metsätilat LKV. Puustosta noin 80% on yli-ikäistä. Tarkemmat tiedot ovat liitteenä. Metsän pyyntihinta oli / tarjous. Korkein tarjous on euroa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) luonnonsuojeluyksikkö on tehnyt tarjouksen, jonka suuruus on euroa. ELY-keskus haluaa ostaa alueen osana METSO-ohjelmaa liitettäväksi Liesjärven kansallispuistoon. Ympäristöministeriö on puoltanut alueen ottamista mukaan ohjelmaan. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rakennusneuvos Ritva Kivi kertoi, että ministeriö edellyttää myynnissä käyvän hinnan saamista ja käyvällä hinnalla tarkoitaan hintaa, joka myytävästä kohteesta on mahdollista saada. Kuntayhtymä ottaa siis taloudellisen riskin, jonka suuruus on euroa, mikäli se myy määräalan ELY-keskukselle. Metsä voidaan nimittäin arvottaa korkeimman tarjouksen perusteella eikä toteutuneen myyntihinnan. Siitä päättää kuitenkin Valtiovarainministeriön raha-asiainvaliokunta. Joht.reht : Päätetään kokouksessa, myydäänkö alue korkeimman tarjouksen tehneelle taholle. Yh 72 Päätös: Asia päätettiin siirtää uudelleen valmisteltavaksi. _

22 Yhtymähallitus OSASTONJOHTAJIEN NIMEÄMINEN Yh 73 Lehtori Kirsi Vainio on irtisanoutunut pienosastojen (sähkö, puu, rakennus) osastonjohtajan tehtävästä lukien. Rakennusalan opettaja Jari Kauppi on ollut oppilaitoksessa lähtien, hänestä saadut kokemukset niin opettajana kuin asioiden kehittäjänä ovat myönteiset. Joht.reht..: Valitaan pienosastojen (rakennus, sähkö ja puu) osastonjohtajaksi suostumuksellaan lähtien rakennusosaston opettaja, insinööri (AMK) Jari Kauppi. Yh 73 Päätös: Hyväksyttiin. _

23 Yhtymähallitus PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 74 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta ja apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan kirje siitä, että Kalevi Vuorirannan kirjoitus ei johtanut toimenpiteisiin OPM.n kirje koskien valtion luovuttaman Metsäranta-kiinteistön ja irtaimiston myyntiä sekä myyntitulojen siirtämistä peruskorjaushankkeeseen opettaja Jouko Pynnöniemen kiitokset yhtymähallitukselle 60- vuotispäivän muistamisesta toimeksiantosopimus Family Timber Finland Oy:lle Metsäranta-nimisen tilan määräalan myymisestä n. 36 ha. arvioraportti Liesjärven oppilaitoskiinteistön markkina-arvosta Paanurakenne Oy:n lisä- ja muutostyö nro D-hallin lecasoratäytöstä ja ylimääräisestä betonista 8830,08 (alv 0 %) Jyty Forssa ry:n päätös Satu Juvosen valitsemisesta luottamusmieheksi Tammelan kunnan päätös Metsäranta kiinteistön lohkomislupaanomukseen Joht.reht..: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 74 Päätös: Hyväksyttiin. _

24 Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN LEHTORIN VIRKAVALINTAA Yh 76 Antti Porkka on tehnyt oikaisuvaatimuksen koskien audiovisuaalisen viestinnän lehtorin virkavalintaa (liite). Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa, koska tiedoksianto päätöksestä on lähtenyt Hakuilmoituksessa oli maininta, että hakijalla tulee olla vankka käytännön kokemus valokuvatuotannosta, kuvan käsittelystä ja graafisesta suunnittelusta ja painotus oli ko. järjestyksessä. Virkaa haki 5 henkilöä, joista kahdella oli pedagoginen pätevyys, Antti Porkka (artenomi, opistoaste) ja Jari Kautto (medianomi AMK). Haastatteluun kutsuttiin molemmat, koska haastattelijoilla oli käsitys, että myös Porkan opistoasteen tutkinto täyttää virkaan valittavan kelpoisuusehdot. Haastattelun jälkeen tehtiin kuitenkin asian suhteen lisäselvityksiä. Porkka vetoaa oikaisuvaatimuksessaan kelpoisuusasetuksen (1998/986) ja 3. momenttiin sekä 29 (siirtymäsäännökset) mom. - Porkka ei täytä kelpoisuusehtoja ko. virkaan, koska hän ei ole suorittanut soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa mom.: Porkalla ei ole vähintään kolmen vuoden soveltuvia opintoja (valokuvaus) kotimaisessa tai ulkomaisessa alan oppilaitoksessa, sillä hänen pääaineensa on ollut graafinen suunnittelu - esitettyjen todistusten ja haastattelun perusteella ei voitu todeta, että Porkalla olisi ammatillista ansioituneisuutta valokuvatuotannossa. Kelpoisuutta arvioitaessa on käytetty lain mahdollistamaa harkintavaltaa siirtymäsäännösten mukaan 1999 suoritettu opistoasteen tutkinto antaa kelpoisuuden opettaa käsi- ja taideteollisuusalalla, mutta ei viestintä- ja kuvataidealalla, johon audiovisuaalinen viestintä kuuluu Joht.reht..: Todetaan, että Antti Porkan oikaisuvaatimus on aiheeton. Yh 76 Päätös: Hyväksyttiin. _

25 Yhtymähallitus ANOMUS OPETUSMINISTERIÖLLE Yh 77 Yhtymävaltuusto on päättänyt anoa opetusministeriöltä Metsäranta kiinteistön myyntitulojen käyttämistä Forssan toimipisteen päärakennuksen eri osien peruskorjaukseen. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä on anonut Opetusministeriöltä päivätyllä kirjeellä lupaa olla palauttamatta luovutussopimuksen 8 kohdan mukaisesti omaisuuden myynnistä saatua myyntituloa käyttääkseen myyntitulot Forssan toimipisteen päärakennuksen peruskorjaukseen. Tuolloin on arvioitu, että myyntituotot jäävät selkeästi alle euron. Opetusministeriö on päivätyllä päätöksellä myöntänyt luvan käyttää myyntitulot Forssan toimipisteen päärakennuksen peruskorjaukseen. Yhtymähallitus päätti tilata arvion myytävän kiinteistön osista Newsec-Maakanta Oy:ltä sekä metsätalousmaan osalta hinta-arvion ja kiinteistönvälityksen Family Timber Finland Oy:ltä. Arvioista selvisi, että sekä metsätalousmaan että koulukiinteistön hinta-arvio on isompi kuin kuntayhtymä arvioi. Hinta-arvio ylittää siis euron rajan, jolloin asia siirtyy Valtiovarainministeriön raha-asiainvaliokunnan käsittelyyn. Liitteenä on anomusluonnos. Joht.reht..: Anotaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä / valtiovarainministeriön rahaasiainvaliokunnalta Metsäranta kiinteistön myyntitulojen käyttämistä Forssan toimipisteen päärakennuksen eri osien peruskorjaukseen Yh 77 Päätös: Hyväksyttiin. _

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 12.6.2012 klo 14-14.45 Paikka Marskin Maja, Loppi Eino Järvinen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 22.1.2013 klo 16.30-18.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Arto Mäki-Kerttula, joht.reht. sijainen, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Arto Mäki-Kerttula, joht.reht. sijainen, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.1.2010 klo 16.30-18.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Hacklin, Jorma Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 19.2.2013 klo 16.30-18.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 12.3.2013 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti Kunnanhallitus 208 31.10.2016 Kunnanvaltuusto 39 07.11.2016 Kunnanhallitus 5 09.01.2017 Kunnanvaltuusto 6 30.01.2017 6 Tillolan koulun myynti 738/02.05.00/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 208 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 13.04.2004 kello 16.30-18.10 Paikka Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Jorma Hacklin Pentti Jolanki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSAIKA Tiistai 9.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Houni Juha,

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2015 klo 16.00-17.37 Rautalammin lukio Anu Hotti Annikki

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie

Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.4.2011 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Harri Kaunisto Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 01.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 07.11.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 247 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 01.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 07.11.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 247 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hallitus 4/2015. Keskiviikko klo

Hallitus 4/2015. Keskiviikko klo KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 4/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 29.4.2015 klo 15.00 15.55 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, G-rakennuksen neuvottelutila, Piilolantie

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.5.2011 klo 16.00-16.30 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku

KOKOUSAIKA Torstai klo Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 8.6.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 16.6.2016 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, 29600 Noormarkku 21 Kone-

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka 25.10.2011 kello 14.00-15.20 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00-20.07 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Timo Toivonen

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen)

Martin-Laakso Päivi. Puustelli Markku. Pelli Raimo, vararehtori Rautaniemi Pirkko, toimialajohtaja (kohdasta 4 alkaen) PÖYTÄKIRJA 1/2006 1 (5) Hallitus 1.2.2006 HALLITUKSEN KOKOUS AIKA Tiistaina 24.1.2006 klo 13.10 14.55 Yhteinen seminaari klo 11.00 alkaen Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen kanssa. Seminaarissa

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku Yhtymähallitus 16.6.2016 1 AIKA Torstai 16.6.2016 klo 16.50-17.45 PAIKKA Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, 29600 Noormarkku PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti, kokoushuone Käsiteltävät asiat 80 Kokouksen avaus 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2014 Aika: Maanantaina 25.8.2014 kello 18.00 18.30 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto. PÖYTÄKIRJA Nro 13/2016. Päivämäärä klo Joutenlammen kurssikeskus, Joutenlammentie 294, Salmijärvi, luokka 2

Kirkkoneuvosto. PÖYTÄKIRJA Nro 13/2016. Päivämäärä klo Joutenlammen kurssikeskus, Joutenlammentie 294, Salmijärvi, luokka 2 PÖYTÄKIRJA Nro 13/2016 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 15.12.2016 klo 17.15 17.21 Paikka Joutenlammen kurssikeskus, Joutenlammentie 294, Salmijärvi, luokka 2 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Miettinen

Lisätiedot

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua.

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2016 Kokousaika 19.9.2016, klo 18.20-19.45 Paikka Monitoimikeskus Silta, henkilökunnan taukotila 2 krs Asiat 85 Kokoontuminen klo 16.30 kirjaston aulassa, jonka jälkeen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 26.2.2015 1 AIKA Torstai 26.2.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 10.12.2015 klo 10.30 11.26 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. kesäkuuta 2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 25.11.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 2.12.2013-3.1.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Sivu 76. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Sivu 76. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Sivu 76 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai 10.11.2016 klo 18.00 19.00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 14.00-18.10 Paikka Urjalan Erän maja, Nuutajärvi

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNNAN KANNUSKOSKELLA SIJAITSEVA OMAKOTITALO / VAPAA-AJAN ASUNTO

LUUMÄEN KUNNAN KANNUSKOSKELLA SIJAITSEVA OMAKOTITALO / VAPAA-AJAN ASUNTO ETELÄ-KARJALAN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 40, Pormestarinkatu 1 A, 2. krs 53101 LAPPEENRANTA 04.02.2015 Puhelin 029 562 4440, Telekopio 029 562 4460 Sähköposti etela-karjala.uo@oikeus.fi LUUMÄEN KUNNAN

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki Yhtymähallitus 25.8.2016 1 AIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00-18.15 PAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

kello Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa

kello Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Risto Aaltonen Sari Airo ( 20-24) Kati Fonsell -Laurila

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO No 2/

KIRKKONEUVOSTO No 2/ 1 Aika 23.2.2017 klo 18.00 19.05 Kahvitarjoilu klo 17.30 18.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, Akaa Päätöksentekijät Kulhia Ali Hietala Joni Järvinen Kati Lehtinen Lauri Nord Pirkko Parikka

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka 23.10.2012 kello 14.00-15.00 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Stadin ammattiopistossa oli haettavana kolme

Stadin ammattiopistossa oli haettavana kolme Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 52 Talotekniikan perustutkinnon lehtorin virka (vakanssi n:o 044038) HEL 2014-006102 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 Laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virka (vakanssi n:o 422290) HEL 2014-004918 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 27. elokuuta 2015 kello 15.45 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/12

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/12 ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 20.6.2012 Kokous 6/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin korkeakoulukonsernin tulevaisuuden skenaarioita, keskustelu 3. Hallituksen toiminnan

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00- Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja:

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 6.7.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 17.7.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10, Pori (Nordman-kabinetti,

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen, Sointu Puttonen, Ritva

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja. Itämetsä Risto Järvinen Kaija

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja. Itämetsä Risto Järvinen Kaija KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Tiistai 11. lokakuuta 2016 kello 18.00 19.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 18.8.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki 40

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

29 Janika Reunasen oikaisuvaatimus 30 Tuija Sundellin oikaisuvaatimus 31 Teija Österlundin oikaisuvaatimus 32 Kirsi-Marja Lehtimäen oikaisuvaatimus

29 Janika Reunasen oikaisuvaatimus 30 Tuija Sundellin oikaisuvaatimus 31 Teija Österlundin oikaisuvaatimus 32 Kirsi-Marja Lehtimäen oikaisuvaatimus KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.8.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 19.8.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, aulaluokka, Suoratie 1 29 Janika Reunasen

Lisätiedot

Esitys talousarvion muutokseksi (lisämääräraha) ja määräalan ostamista koskevan kaupan hyväksyminen (ohm )

Esitys talousarvion muutokseksi (lisämääräraha) ja määräalan ostamista koskevan kaupan hyväksyminen (ohm ) Kunnanhallitus 61 11.04.2016 Kunnanhallitus 98 23.05.2016 Kunnanhallitus 140 15.08.2016 Kunnanvaltuusto 36 29.08.2016 Esitys talousarvion muutokseksi (lisämääräraha) ja määräalan ostamista koskevan kaupan

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot