Hotelli Presidentti, Helsinki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "15.6.2010 14.00 17.00 Hotelli Presidentti, Helsinki"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Eino Järvinen Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Essi Torkkomäki Riitta Ryhtä Simo Vehmaa Hotelli Presidentti, Helsinki Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Kati Fonsell -Laurila, kyva:n 2 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 58 Kumppanuussopimus 59 Asematupa nuorten työpajan perustaminen Humppilaan 60 Opiskelijakyselyn 2010 tulokset 61 Valmistuvien opiskelijoiden sijoittuminen keväällä Opiskelijaravintolan linjaston täydentäminen 63 Oikohöylän hankinta 64 Saksankatu 27 peruskorjaus ja auto-osaston peruskorjaus 65 Tammelan tilat 67 Liesjärven irtaimiston myynti 68 Katsaus Metsäranta kiinteistön lohkomiseen ja myymiseen 69 Ns. sahan alueen myyminen 70 Ns. rehtorin asunnon myyminen 71 Metsäranta omakotitalon myyminen 72 Määräalan myyminen Metsäranta kiinteistöstä (metsä)

2 73 Osastonjohtajien nimeäminen 74 Päätökset ja kirjelmät 75 Muutoksenhaku kokouksen päätöksistä 76 Oikaisuvaatimus koskien audiovisuaalisen viestinnän lehtorin virkavalintaa 77 Anomus opetusministeriölle Puheenjohtaja Eino Järvinen

3 Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 56 Joht.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 56 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. _

4 Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 57 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Joht.reht..: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 57 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Essi Torkkomäki ja Simo Vehmaa. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin ma Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo _

5 Yhtymähallitus KUMPPANUUSSOPIMUS Yh 58 Yhtymähallitus on hyväksynyt kokouksessaan seuraavaa, joka on saatettu tietoon OPM:ään liittyen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamiseen : Tällä hetkellä Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä ei näe tarpeelliseksi laajentaa koulutuksenjärjestäjäorganisaatiota hallinnollisesti vaan paremminkin jatkaa ja lisätä toiminnallista yhteistyötä ensisijaisesti Forssan aikuiskoulutuskeskuksen, koulutuskeskus Tavastian, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston ja Hämeen ammatti-instituutin kanssa solmien esim. kumppanuussopimuksia toimintojen kehittämiseksi. Mukana kumppanuussopimuksissa voivat olla myös Kiipulan ammattiopisto ja Hyria koulutus Oy. Osana valtakunnallista ammatillisen koulutuksen toisen asteen vauhdittamishanketta em. oppilaitokset kehittävät yhdessä toisen asteen ammatillista koulutusta ja siihen liittyvää työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. Oppilaitokset lisäävät ja vahvistavat yhteistyötään, profiloivat toimintojaan ja hakevat aktiivisesti keinoja palvellakseen tehokkaasti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti työelämää ja ottaakseen huomioon koulutuksessa opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita. Tämän yhteistoiminnan vahvistamiseksi oppilaitokset laativat yhteisen kumppanuussopimuksen vuoden 2010 aikana. Yhteistoiminnan painopisteinä tulevat olemaan koulutustarjonnan suunnitelmallisuus sekä valinnaisten ammatillisten tutkinnon osien yhteistarjonnan mahdollistaminen. Lisäksi yhteistyötä tehdään aikuiskoulutuksessa, kansainvälisyydessä, hanke- ja kehittämistoiminnassa, oppimisympäristöjen monipuolistamisessa sekä henkilöstön kehittämisessä. Koulutuskeskus Tavastian, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston, Kiipulan ammattiopiston, Faktia Oy:n, Hyria Oy:n sekä Forssan ammatti-instituutin (HAMI on kutsuttu mukaan, mutta ei ole osallistunut kokouksiin) virkamiesjohto on rakentanut kumppanuussopimusmallia kevään 2010 aikana. Yhteistyöalueiksi ja vastuuoppilaitoksiksi ehdotetaan seuraavaa: johtoryhmä erityisopetus pedagogiikka hanketoiminta henkilöstön kehittäminen KKTavastia Kiipula VAAO Hami FAI

6 aikuiskoulutus Hyria Yhtymähallitus markkinointi ja maineenhallinta kansainvälisyys talous ja hallinto Faktia KKTavastia FAI Kumppanuussopimusehdotus on esityslistan liitteenä, sitä esitellään tarkemmin kokouksessa. Kumppanuussopimus on tarkoitus allekirjoittaa , jos jokainen organisaatio on saanut luottamuselinten hyväksynnän asialle siihen mennessä. Joht.reht..: Hyväksytään kumppanuussopimus ja oikeutetaan johtava rehtori allekirjoittamaan se. Yh 58 Päätös: Hyväksyttiin. _

7 Yhtymähallitus ASEMATUPA NUORTEN TYÖPAJAN PERUSTAMINEN HUMPPILAAN Yh 59 Humppilan kunta on saanut valtionavustusta nuorten työpajatoimintaan vuoden 2010 kansallisista määrärahoista yhteensä euroa. Avustus käytetään työpajan vetäjän palkkakustannuksiin sekä lyhytkestoisiin koulutuksiin, kursseihin ja pajalaisten elämänhallinnan vahvistamiseksi ostettuihin palveluihin. Asematupa nuorten työpaja on tarkoitus perustaa Humppilan rautatieasemalle. Valtion avustuksen käyttö edellyttää monialaisen ohjausryhmän perustamista. Humppilan kunta nimeää ohjausryhmään edustajakseen sosiaalijohtajan, vanhustyönjohtajan, nuoriso-ohjaajan, kehittämis- ja hallintosihteerin ja rakennusmestarin. Lisäksi se pyytää Forssan työ- ja elinkeinotoimistoa, Humppilan yrittäjiä, Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymää ja Forssan kaupunkia nimeämään työpajan ohjausryhmään yhden moniammatillista näkökulmaa täydentävän henkilön. Joht.reht..: Nimetään Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän edustajaksi ohjausryhmään opinto-ohjaaja Sirpa Järvenpää, joka toimii organisaatiossa myös koulukuraattoreiden työnjohdollisena esimiehenä. Yh 59 Päätös: Hyväksyttiin. _

8 Yhtymähallitus OPISKELIJAKYSELYN 2010 TULOKSET Yh 60 Kysely toteutettiin nettikyselynä siten, että ensimmäisen vuoden opiskelijat vastasivat osioihin A-D ja G, toisen vuoden opiskelijat osioihin E,F ja H ja I sekä kolmannen vuoden opiskelijat osioihin B-I. Vastausten osalta voi todeta, että tulokset ovat pysyneet edelleen hyvinä, eikä merkittäviä muutoksia suuntaan tai toiseen ole tapahtunut. Parhaan arvion ovat toiminnasta antaneet vuonna 2010 kulttuuri-, lvi- ja ravitsemis- ja talousalan opiskelijat, heikoimmaksi yksikön toiminnan on arvioinut sähkö- ja sosiaali- ja terveysala. Kokonaisuutena ottaen ensimmäisen vuoden opiskelijat olivat tyytyväisimpiä ja kolmannen vuoden opiskelijat tyytymättömimpiä. Kaikki olivat erittäin tyytyväisiä työssäoppimiseen. Yhteistyöoppilaitosten osalta tuloksia ei ole vielä käytettävissä. Liitteenä yhteenveto FAI:n tuloksista. Kyselyn perusteella kehittämiskohteiksi nousi kiusaamisen ja häirinnän ehkäiseminen ja ilmanvaihdon parantaminen. Joht.reht..: Merkitään tiedoksi. Yh 60 Päätös: Hyväksyttiin. _

9 Yhtymähallitus VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN SIJOITTUMINEN KEVÄÄLLÄ 2010 Yh 61 Vuoden 2010 talousarvion sitovaksi laadulliseksi tavoitteeksi on asetettu, että 65 %:lla valmistuvista opiskelijoista on valmistuessaan heti tiedossa työpaikka ja 30 % valmistuvista hakee jatkokoulutukseen. FAI:n kaikilla päättävillä luokilla on suoritettu kysely toukokuussa Yhteenveto sijoittumiskyselystä esitellään kokouksessa. Kyselyyn vastasi keskimäärin 216 valmistuvaa opiskelijaa, joista 54:llä (25 %) (vuonna ,8 %) ei vielä ollut tiedossaan edes kesätyöpaikkaa. Toisaalta 37 (17,1 % ) oli ilmoittanut menevänsä armeijaan heinäkuussa Kaikista valmistuvista 56 (25,9 %) (vuonna ,2 %) oli hakenut jatkokoulutukseen. Yrittäjäksi oli lähivuosina ryhtymässä 5,1 % (vuonna ,8 %) vastaajista. Yhteenvetotietoja koulutusaloittain: Vastaajia Ei vielä työpaikkaa tiedossa Hakenut jatkokoulutukseen Aikoo yrittäjäksi lähivuosina Tekniikka ja liikenne ,8 % 23,4 % 3,7 % Ravitsemis- ja talousala 22 18,2 % 13,6 % 0 % Kauppa ja hallinto 40 32,5 % 27,5 % 2,5 % Sosiaali- ja terveysala 11 9,1 % 45,5 % 0 % Kulttuuriala 28 42,9 % 35,7 % 21,4 % Luonnonvara-ala 8 62,5 % 25,0 % 0 % Yhteensä % 25,9% 5,1 % Kaikista valmistuneista 74,5 %:lla (216)( vuonna ,2 %) oli joko kesätyöpaikka, määräaikainen tai vakituinen työpaikka. 58,3 %:lla (126) oli työpaikka omalta koulutusalaltaan tai sitä läheltä. Valmistuneista 11,6 %:lla (25) oli tiedossa vakituinen työpaikka. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi Yh 61 Päätös: Hyväksyttiin. _

10 Yhtymähallitus OPISKELIJARAVINTOLAN LINJASTON TÄYDENTÄMINEN Yh 62 Vuoden 2010 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha opiskelijaravintolan linjaston täydentämistä varten. Linjaston muotoa muutetaan jonkin verran toimivuuden parantamiseksi, linjastoon lisätään osia ja samalla uusitaan linjaston niitä osia, joita on korjattu jo useasti. Tarjouspyynnöt on lähetetty kahdelle toimittajalle: Dietalle ja Metokselle. Tarjoukset tuli jättää kuntayhtymään klo 14 mennessä. Kumpikin tarjous ylitti investoinnille varatun määrärahan, joten laitteita karsittiin, jotta määräraha riittää. Hintavertailu on liitteenä. Metoksen laitteet maksavat euroa (alv 0) ja Dietan laitteet euroa (alv 0). Kriittisin osa hankinnassa ovat lämpöhauteet. Metoksen lämpöhauteiden lämmitysteho on parempi ja lisäksi kokemukset Dietan lämpöhauteiden kestävyydestä eivät ole kovin hyviä (lämpöhauteiden sähkövastuksia on jouduttu korjaamaan useasti). Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Joht.reht : Hankitaan Metos Oy:ltä linjaston osia liitteenä olevan tarjousvertailun mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimpana hintaan (alv 0). Yh 62 Päätös: Hyväksyttiin. _

11 Yhtymähallitus OIKOHÖYLÄN HANKINTA Yh 63 Vuoden 2010 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha puutekniikan oikohöylän hankintaa varten. Tarjouspyynnöt on lähetetty neljälle toimittajalle. Tarjoukset tuli jättää kuntayhtymään klo 14 mennessä. Tarjoukset saatiin kahdelta yritykseltä. Liitteenä on tarjousvertailu. Kokonaistaloudellisesti edullisin oikohöylä on Projekta Oy:n Hofmann AHW 411, joka maksaa euroa (alv 0). Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Joht.reht : Hankitaan Hofmann AHW 411 Oikohöylä Projecta Oy:ltä hintaan euroa (alv 0). Yh 63 Päätös: Hyväksyttiin. _

12 Yhtymähallitus SAKSANKATU 27 PERUSKORJAUS JA AUTO-OSASTON PERUSKORJAUS Yh 64 Vuoden 2010 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha Saksankatu 27 peruskorjausta varten ja euron määräraha autoosaston muutosta ja kunnostusta varten. Vuosille 2011 ja 2012 on taloussuunnitelmassa varattu Saksankatu 27 peruskorjausta varten yhteensä euroa ja auto-osaston peruskorjausta varten euroa. Vuonna 2010 toteutetaan peruskorjausten suunnittelu, jota varten seuraavilta yrityksiltä on pyydetty tuntihinta ja kattohinta suunnittelutyötä varten (sisältäen suunnittelukokoukset, rakennusaikaiset työmaakokoukset ja vastaanottotarkastukset) Arkkitehti: Sähkösuunnittelu: LVI-suunnittelu: Rakennesuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Esko Mikkola Oy Sähkösuunnittelutoimisto Macel Oy Insinööritoimisto Hewair Oy EM-suunnittelu Oy Päärakennuksen remontti jaetaan vuosille Vuonna 2011 on tarkoitus remontoida pääaulan alue. Remontti sisältää tilamuutoksia, pintojen uusimista/kunnostamista ja ilmanvaihdon ajanmukaistamista. Remontin sisältö esitellään kokouksessa. Auto-osaston remontti sisältää tilamuutoksia, pintojen uusimista/kunnostamista ja ilmanvaihdon parantamista. Suunnitellut muutokset esitellään kokouksessa. Tuntihinta- ja kattohinta ovat seuraavat: Tuntihinta alv 0 Pääaulan alue Arkkitehtuuritoimisto Esko Mikkola Oy Sähkösuunnittelutoimisto Macel Oy Insinööritoimisto Hewair Oy EM-suunnittelu Oy Auto-osaston alue

13 Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Joht.reht : Hyväksytään saadut tarjoukset ja valitaan suunnittelijoiksi em. hinnoin Arkkitehtuuritoimisto Esko Mikkola Oy, Sähkösuunnittelutoimisto Macel Oy ja Insinööritoimisto Hewair Oy Oikeutetaan talouspäällikkö tekemään päätös rakennesuunnittelijan valinnan osalta. Yh 64 Päätös: Hyväksyttiin. _

14 Yhtymähallitus TAMMELAN TILARATKAISUT ALKAEN Yh 65 Valtuusto myönsi hallitukselle kokouksessaan valtuudet päättää tilajärjestelyistä Norrintien yksikön osalta. Yhtymähallitus nimesi kokouksessaan neuvottelijoiksi johtavan rehtorin ja talouspäällikön lisäksi Eino Järvisen, Marjut Kallioisen ja Ossi Stenholmin järjestettiin neuvottelu Tammelan kunnan edustajien kanssa, jolloin myös vierailtiin Tammelan Norrintien yksikön tiloissa. Liitteenä on sopimusehdotus tilojen osittaisesta luovuttamisesta takaisin Tammelan kunnalle. Tammelan kunnanhallitus käsittelee sopimusehdotuksen kokouksessa. Joht.reht : Hyväksytään liitteenä oleva muutosehdotus Norrintien kiinteistöä koskevan allekirjoitetun sopimuksen liitteeksi. Sopimuksen liitteen allekirjoittavat hallituksen pj. Eino Järvinen ja johtava rehtori Tuula Koivula. Mikäli sopimus hyväksytään Tammelan kunnassa, annetaan johtaville viranhaltijoille oikeus vuokrata tiloja kolmannelle osapuolelle alkaen. Yh 65 Päätös: Hyväksyttiin. _

15 Yhtymähallitus LIESJÄRVEN IRTAIMISTON MYYNTI Yh 67 Yhtymähallitus on päättänyt valtuuttaa talouspäällikön myymään irtaimen omaisuuden siltä osin, kun yksittäisen irtaimen omaisuuden arvon jää alle 5000 euron. Irtain omaisuus, jonka arvoksi arvioidaan yli 5000 euroa, tulee yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Kohde Osa irtaimesta omaisuudesta myydään huutokaupoissa, mutta kalleimmat kohteet myydään tarjousten perusteella. FAI:n Internet-sivuilla on ollut ilmoitus tarjousten perusteella myytävästä irtaimesta ja lisäksi ilmoitukset ovat olleet Helsingin Sanomissa, Forssan lehdessä ja Maaseudun tulevaisuudessa. Tarjousten jättöaika päättyi klo 12. Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat irtaimistotarjoukset (aiemmin kuin hankitut tuotteet eivät sisällä arvonlisäveroa) : Tarjousten lkm Suurin tarjous (alv 0) Suurimman tarjouksen tekijä Mönkijä Polaris telasarja ,36 AM Resources Oy tukkikärry + alv Traktorimönkijä Polaris Sportsman ,44 Timo Lepola +alv Traktori Valmet ,20 Janne Kallonen Vannesaha Wood-Mizer ,25 + alv Veli-Matti Saukoniemi Monkijän peräkärry ,92 + Timo Lepola alv Metsäperävaunu ,92 + Olli Niemelä alv Perävaunu Junkkari 70T ,95 Matti Niittymäki Alueaura 5 545,08 Olli Niemelä Lumilinko ,00 Pellervo Nummenpää Maantielana ,38 Teppo Sinkkonen + alv Kauhahiekoitin ,57 Aarre Viholainen + alv Traktoripumppu, Teho-Esa ,08 Samuli Kola + alv Juontokoura, Kipa ,41 Markku Ruoho + alv Pyörähepo ,03 Timo Lepola Klapikone, Japa ,20+ Jarmo Harju alv Hydraulihalkoja, Piko ,16 + alv Simo Hakala

16 Henkilöauton peräkärry, Carry (PI-1215) ,26 Matti Dahl Henkilöauton peräkärry, Hessu (PHJ ,52 Matti Dahl 266) Henkilöauton peräkärry Kärppä (PHX Antti Sipilä 646) Henkilöauton peräkärry, Kärppä (PHU Jussi Ahopelto 660) Henkilöauton peräkärry, Traveller (PFO Jussi Ahopelto 367) Pomo alv Veikko Alavuotunki Pärehöylä 4 196,72 + Ilkka Tiihonen alv Halkovaja (nro 29) 5 295,08 + Timo Aalto alv Halkovaja (nro 30) 2 254,10 + Saarikkomäki alv Lepakkolaavu ,82 + alv Sirkka-Liisa ja Onni Mäntylä Laavu ,75 + Simo Hakala alv Hirsirakennelma ,33 Liisa Lempinen + alv Niliaitta ,92 + Simo Hakala alv Muumihuussi 6 176,23 + alv Mirja Eklund Joht.reht : Hyväksytään em. irtaimistotarjoukset. Yh 67 Päätös: Hyväksyttiin. _

17 Yhtymähallitus KATSAUS METSÄRANTA KIINTEISTÖN LOHKOMISEEN JA MYYMISEEN Yh 68 Yhtymävaltuusto on antanut hallitukselle valtuudet myydä Metsäranta kiinteistö osina tai yhtenä kokonaisuutena. Hallitus on päättänyt anoa Tammelan kunnalta suostumusta lohkoa Metsäranta kiinteistö viiteen osaan. Tammelan kunnan ympäristölautakunta on omalta osaltaan myöntänyt luvan lohkoa kiinteistö esitettyihin osiin, mutta ns. rehtorin asunto ja ns. sahan alue tarvitsevat poikkeamisluvat myös ELY-keskuksesta, mikäli kaavan mukainen kiinteistön käyttötarkoitus tulee muuttumaan. Ns. sahan alue myydään ostajalle PY-1 kaavamerkinnällä, mutta ns. rehtorin asunnon osalta tulee varmistua kaavamuutoksen toteutumisesta ennen kuin taloa aletaan kunnostaa. Tämän takia poikkeamislupa haetaan kiinteistöön ennen kaupan lopullista toteutumista. Metsätilaa lukuun ottamatta muita kiinteistön osia päätettiin myydä ensin oppilaitoksen omin voimin. Ilmoitukset julkaistiin FAI:n Internet sivuilla sekä Helsingin Sanomissa ja Forssan lehdessä. Päärakennuksen alueesta ei saatu määräaikaan klo 12 mennessä yhtään tarjousta. Tämän takia päärakennuksen myyntiä jatketaan edelleen. Joht.reht : Merkitään tiedoksi. Annetaan päärakennuksen alue kiinteistönvälittäjän myyntiin ja valtuutetaan talouspäällikkö päättämään kiinteistönvälittäjän valinnasta. Yh 68 Päätös: Hyväksyttiin. _

18 Yhtymähallitus NS. SAHAN ALUEEN MYYMINEN Yh 69 Liesjärven Metsäranta kiinteistöstä lohkottavasta ns. sahan alueesta (n. 0,8 ha) saatiin määräaikaan 8.6. klo 12 mennessä yhteensä seitsemän tarjousta. Alue rajautuu Turpoonjokeen ja tiehen ja alueella on neljä rakennusta (3 vajarakennusta, joista kaksi avointa sekä kota). Kaavamääräyksen mukaan alue on PY-1 opetustoimintaa palveleva alue. Alueelle voidaan sijoittaa opetusta, kokoontumista ja matkailua palvelevia tiloja. Saunarakennuksen rakentaminen sekä tulisijan rakentaminen vaativat poikkeusluvan, josta päättää ELY-keskus. Alueella on oma sähköliittymä. Ostaja vastaa erottamiskuluista. Suurin tarjouksista on euroa. Kohteen arvioinut Newsec-Maakanta Oy arvioi sahan alueen markkina-arvoksi euroa (+/- 15%). Joht.reht : Päätetään kokouksessa, myydäänkö alue tarjottuun hintaan vai laitetaanko se uudestaan myyntiin. Yh 69 Päätös: Hylätään kaikki tarjoukset ja laitetaan ns. Sahan alue uudelleen myyntiin. _

19 Yhtymähallitus NS. REHTORIN ASUNNON MYYMINEN Yh 70 Liesjärven Metsäranta kiinteistöstä lohkottavasta ns. rehtorin asunnon alueesta (n. 1,0 ha) saatiin määräaikaan 8.6. klo 12 mennessä kaksi tarjousta. Tontilla olevan omakotitalon (6 h + k + s ), rakennusvuosi on 1960, kokonaisala 292 m ² ja huoneistoala 120 m ². Rakennus on puurunkoinen, lämmitys toteutetaan tällä hetkellä samalla kaukolämpökanavalla koulukiinteistön kanssa. Omakotitalo erotetaan koulukiinteistöstä omaksi kiinteistökseen. Koulukiinteistöstä erottamisen jälkeen rakennukseen joudutaan laittamaan oma lämmitysjärjestelmä, jonka kustannuksista vastaa ostaja. Asuinhuoneistossa on vuokralainen asti. Ostaja vastaa erottamiskuluista. Suurin tarjouksista on euroa. Tarjouksen suuruus vastaa Newsec- Maakanta Oy:n tekemää arviota alueen ja rakennuksen arvosta. Tammelan kunnan ympäristölautakunta on omalta osaltaan myöntänyt luvan lohkoa kiinteistö esitettyihin osiin, mutta ns. rehtorin asunto tarvitsee ELY -keskuksesta poikkeamisluvan, koska kaavan mukainen kiinteistön käyttötarkoitus tulee muuttumaan opetustoimintaa palvelevasta alueesta (PY-1) pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP). Tämän takia on syytä varmistua kaavamuutoksen toteutumisesta ennen kuin taloa aletaan kunnostaa. Poikkeamislupa haetaankin kiinteistöön ennen kaupan lopullista toteutumista. Menettely sopii korkeimman tarjouksen tehneille. Joht.reht : Haetaan poikkeamislupa ja lohkomislupa ELY-keskukselta ns. rehtorin asunnon alueen muuttamiseksi AP-alueeksi. Myydään ns. rehtorin asunnon alue (n. 1,0 ha) Taina Luostariselle ja Jouni Puttoselle hintaan euroa, mikäli poikkeamislupa käyttötarkoituksen muutoksesta saadaan ELY-keskukselta. Yh 70 Päätös: Hyväksyttiin. _

20 Yhtymähallitus METSÄRANTA-OMAKOTITALON MYYMINEN Yh 71 Liesjärven Metsäranta kiinteistöstä lohkottavasta Metsäranta omakotitalosta (n. 0,6 ha) saatiin määräaikaan 8.6. klo 12 mennessä kaksi tarjousta. Tontilla oleva omakotitalo (3h + k, yleiskaava AP) on erillään oppilaitoksen alueesta. Sen rakennusvuosi on 1949, kokonaisala 108 m ² ja huoneistoala 60 m ². Talossa on sähkölämmitys. Omakotitalo erotetaan koulukiinteistöstä omaksi kiinteistökseen. Asuinhuoneistossa on vuokralainen asti. Ostaja vastaa erottamiskuluista. Suurin tarjouksista on euroa. Tarjouksen suuruus ei vastaa Newsec- Maakanta Oy:n tekemää arviota alueen ja rakennuksen arvosta. Joht.reht : Hylätään kaikki saadut tarjoukset ja käynnistetään alueen myynti uudelleen. Tarvittaessa käytetään kiinteistönvälittäjää apuna. Yh 71 Päätös: Hylätään kaikki tarjoukset ja laitetaan Metsäranta-omakotitalo uudelleen myyntiin. _

21 Yhtymähallitus MÄÄRÄALAN MYYMINEN METSÄRANTA-KIINTEISTÖSTÄ (METSÄ) Yh 72 Liesjärven Metsäranta kiinteistöstä lohkottavasta metsämääräalasta (n. 36 ha) saatiin määräaikaan 8.6. klo 12 mennessä 13 tarjousta. Kiinteistönvälittäjänä on toiminut Etelä-Suomen metsätilat LKV. Puustosta noin 80% on yli-ikäistä. Tarkemmat tiedot ovat liitteenä. Metsän pyyntihinta oli / tarjous. Korkein tarjous on euroa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) luonnonsuojeluyksikkö on tehnyt tarjouksen, jonka suuruus on euroa. ELY-keskus haluaa ostaa alueen osana METSO-ohjelmaa liitettäväksi Liesjärven kansallispuistoon. Ympäristöministeriö on puoltanut alueen ottamista mukaan ohjelmaan. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rakennusneuvos Ritva Kivi kertoi, että ministeriö edellyttää myynnissä käyvän hinnan saamista ja käyvällä hinnalla tarkoitaan hintaa, joka myytävästä kohteesta on mahdollista saada. Kuntayhtymä ottaa siis taloudellisen riskin, jonka suuruus on euroa, mikäli se myy määräalan ELY-keskukselle. Metsä voidaan nimittäin arvottaa korkeimman tarjouksen perusteella eikä toteutuneen myyntihinnan. Siitä päättää kuitenkin Valtiovarainministeriön raha-asiainvaliokunta. Joht.reht : Päätetään kokouksessa, myydäänkö alue korkeimman tarjouksen tehneelle taholle. Yh 72 Päätös: Asia päätettiin siirtää uudelleen valmisteltavaksi. _

22 Yhtymähallitus OSASTONJOHTAJIEN NIMEÄMINEN Yh 73 Lehtori Kirsi Vainio on irtisanoutunut pienosastojen (sähkö, puu, rakennus) osastonjohtajan tehtävästä lukien. Rakennusalan opettaja Jari Kauppi on ollut oppilaitoksessa lähtien, hänestä saadut kokemukset niin opettajana kuin asioiden kehittäjänä ovat myönteiset. Joht.reht..: Valitaan pienosastojen (rakennus, sähkö ja puu) osastonjohtajaksi suostumuksellaan lähtien rakennusosaston opettaja, insinööri (AMK) Jari Kauppi. Yh 73 Päätös: Hyväksyttiin. _

23 Yhtymähallitus PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 74 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta ja apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan kirje siitä, että Kalevi Vuorirannan kirjoitus ei johtanut toimenpiteisiin OPM.n kirje koskien valtion luovuttaman Metsäranta-kiinteistön ja irtaimiston myyntiä sekä myyntitulojen siirtämistä peruskorjaushankkeeseen opettaja Jouko Pynnöniemen kiitokset yhtymähallitukselle 60- vuotispäivän muistamisesta toimeksiantosopimus Family Timber Finland Oy:lle Metsäranta-nimisen tilan määräalan myymisestä n. 36 ha. arvioraportti Liesjärven oppilaitoskiinteistön markkina-arvosta Paanurakenne Oy:n lisä- ja muutostyö nro D-hallin lecasoratäytöstä ja ylimääräisestä betonista 8830,08 (alv 0 %) Jyty Forssa ry:n päätös Satu Juvosen valitsemisesta luottamusmieheksi Tammelan kunnan päätös Metsäranta kiinteistön lohkomislupaanomukseen Joht.reht..: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 74 Päätös: Hyväksyttiin. _

24 Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN LEHTORIN VIRKAVALINTAA Yh 76 Antti Porkka on tehnyt oikaisuvaatimuksen koskien audiovisuaalisen viestinnän lehtorin virkavalintaa (liite). Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa, koska tiedoksianto päätöksestä on lähtenyt Hakuilmoituksessa oli maininta, että hakijalla tulee olla vankka käytännön kokemus valokuvatuotannosta, kuvan käsittelystä ja graafisesta suunnittelusta ja painotus oli ko. järjestyksessä. Virkaa haki 5 henkilöä, joista kahdella oli pedagoginen pätevyys, Antti Porkka (artenomi, opistoaste) ja Jari Kautto (medianomi AMK). Haastatteluun kutsuttiin molemmat, koska haastattelijoilla oli käsitys, että myös Porkan opistoasteen tutkinto täyttää virkaan valittavan kelpoisuusehdot. Haastattelun jälkeen tehtiin kuitenkin asian suhteen lisäselvityksiä. Porkka vetoaa oikaisuvaatimuksessaan kelpoisuusasetuksen (1998/986) ja 3. momenttiin sekä 29 (siirtymäsäännökset) mom. - Porkka ei täytä kelpoisuusehtoja ko. virkaan, koska hän ei ole suorittanut soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa mom.: Porkalla ei ole vähintään kolmen vuoden soveltuvia opintoja (valokuvaus) kotimaisessa tai ulkomaisessa alan oppilaitoksessa, sillä hänen pääaineensa on ollut graafinen suunnittelu - esitettyjen todistusten ja haastattelun perusteella ei voitu todeta, että Porkalla olisi ammatillista ansioituneisuutta valokuvatuotannossa. Kelpoisuutta arvioitaessa on käytetty lain mahdollistamaa harkintavaltaa siirtymäsäännösten mukaan 1999 suoritettu opistoasteen tutkinto antaa kelpoisuuden opettaa käsi- ja taideteollisuusalalla, mutta ei viestintä- ja kuvataidealalla, johon audiovisuaalinen viestintä kuuluu Joht.reht..: Todetaan, että Antti Porkan oikaisuvaatimus on aiheeton. Yh 76 Päätös: Hyväksyttiin. _

25 Yhtymähallitus ANOMUS OPETUSMINISTERIÖLLE Yh 77 Yhtymävaltuusto on päättänyt anoa opetusministeriöltä Metsäranta kiinteistön myyntitulojen käyttämistä Forssan toimipisteen päärakennuksen eri osien peruskorjaukseen. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä on anonut Opetusministeriöltä päivätyllä kirjeellä lupaa olla palauttamatta luovutussopimuksen 8 kohdan mukaisesti omaisuuden myynnistä saatua myyntituloa käyttääkseen myyntitulot Forssan toimipisteen päärakennuksen peruskorjaukseen. Tuolloin on arvioitu, että myyntituotot jäävät selkeästi alle euron. Opetusministeriö on päivätyllä päätöksellä myöntänyt luvan käyttää myyntitulot Forssan toimipisteen päärakennuksen peruskorjaukseen. Yhtymähallitus päätti tilata arvion myytävän kiinteistön osista Newsec-Maakanta Oy:ltä sekä metsätalousmaan osalta hinta-arvion ja kiinteistönvälityksen Family Timber Finland Oy:ltä. Arvioista selvisi, että sekä metsätalousmaan että koulukiinteistön hinta-arvio on isompi kuin kuntayhtymä arvioi. Hinta-arvio ylittää siis euron rajan, jolloin asia siirtyy Valtiovarainministeriön raha-asiainvaliokunnan käsittelyyn. Liitteenä on anomusluonnos. Joht.reht..: Anotaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä / valtiovarainministeriön rahaasiainvaliokunnalta Metsäranta kiinteistön myyntitulojen käyttämistä Forssan toimipisteen päärakennuksen eri osien peruskorjaukseen Yh 77 Päätös: Hyväksyttiin. _

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 12.6.2012 klo 14-14.45 Paikka Marskin Maja, Loppi Eino Järvinen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 18.6.2013 klo 14.00-17.15 Paikka Honkapirtti, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 20.5.2014 klo 11.30-11.45 Paikka Vanha Värjäri, Kehräämö, Wahreninkatu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 15.2.2011 klo 16.30-16.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 21.5.2013 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Kati Fonsell -Laurila, kyva:n 2 vpj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Kati Fonsell -Laurila, kyva:n 2 vpj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 20.10.2009 klo 11.30-12.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 23.4.2013 klo 16.30-18.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 21.8.2012 klo 16.30-17.30 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 22.1.2013 klo 16.30-18.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 22.5.2012 klo 11.30-12.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Kati Fonsell

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Jorma Hacklin Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jaakko

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Mikkola Ansa Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 19.02.2008 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Ansa Mikkola

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 24.5.2011 klo 11.30-12.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 16.8.2011 klo 16.30 17.40 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 23.10.2012 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 16.6.2015 klo 14.00-16.40 Paikka Honkamökki, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 19.4.2011 klo 16.30-17.25 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.10.2010 klo 11.30 11.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö. 99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö. 99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 21.9.2010 klo 16.30 18.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 24.1.2012 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 26.08.2008 klo 16.30 18.20 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Hacklin, Jorma Taisto Heinämäki

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 20.9.2011 klo 16.30 17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 17.8.2010 klo 16.30 17.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Arto Mäki-Kerttula, joht.reht. sijainen, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Arto Mäki-Kerttula, joht.reht. sijainen, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.1.2010 klo 16.30-18.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika klo 16.30-17.40 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut Kallioinen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Kari

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Matti Leino Hannu Mustonen Jouni Mäkelä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä Riitta Ryhtä Simo

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 25.1.2011 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Hacklin, Jorma Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 19.2.2013 klo 16.30-18.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 09.05.2006 kello 11.30-12.05 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Jorma Hacklin Taisto Heinämäki

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 12.3.2013 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Hannu Mustonen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Kati Fonsell -Laurila Elina Hirvonen Auli Hossi Sanni Junnila

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

11.12.2007 klo 16.30-18.30 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

11.12.2007 klo 16.30-18.30 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika Paikka Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.3.2013 klo 17.45 17.51 PAIKKA: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 116 88 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika 25.10.2005 kello 11.30-12.10 Paikka Ammatti-instituutti, Tammelan toimipiste Jorma

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Mauri Jokinen Aarre Lehtimäki Tiina Tuomisto Sirkku Hohenthal Matti Leino Niina Mikkola Tapani

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 11.12.2012 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.6.2017 klo 16.00 16.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT. Aika 29.4.2008 klo 16.30-18.40

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT. Aika 29.4.2008 klo 16.30-18.40 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Aika 29.4.2008 klo 16.30-18.40 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika kello 16.30-18.30 Paikka Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Pentti Jolanki Hannu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti Kunnanhallitus 208 31.10.2016 Kunnanvaltuusto 39 07.11.2016 Kunnanhallitus 5 09.01.2017 Kunnanvaltuusto 6 30.01.2017 6 Tillolan koulun myynti 738/02.05.00/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 208 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 13.04.2004 kello 16.30-18.10 Paikka Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Jorma Hacklin Pentti Jolanki

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka 24.5.2011 kello 14.00-15.15 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 30. lokakuuta 2014 kello 18.00 19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Jorma Hacklin Auli Hossi Pentti Jolanki Maija-Leena Kraft Hannu Mustonen Jouni

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 21.4.2015 klo 16.30-17.45 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa Ossi Stenholm

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Harri Kaunisto Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyvan I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyvan I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No 6 HALLITUS KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Aika 21.08.2007 kello 16.30 18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 1.9.2009 klo 16.30-18.00

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 1.9.2009 klo 16.30-18.00 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Aika 1.9.2009 klo 16.30-18.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Hallitus 4/2014. Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 4/2014. Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 4/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:20-16:30 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Harri Kaunisto Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 26.10.2004 kello 11.30-12.05 FAI:n Tammelan toimipiste, Norrintie 4 Tammela Hannu Kallio, 86-97

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/ 24 23 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 13.6.2016 23 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT. Aika 20.05.2008 klo 11.30 12.25

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT. Aika 20.05.2008 klo 11.30 12.25 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 20.05.2008 klo 11.30 12.25 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 27.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 27.3.2014 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.10.2015 klo 16.00-17.37 Rautalammin lukio Anu Hotti Annikki

Lisätiedot