Sisällys. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus (12)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 22.3.2013 1 (12)"

Transkriptio

1 (12) TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHUOLLON HOITOKAAPISTOISTA YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne hammashuollon hoitokaapistojen toimittamisesta ja asentamisesta neljään toimipisteeseen yhteensä viiteen eri hoitohuoneeseen. Kalusteet on tarkoitus saada asennettua kesän aikana. Sisällys 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus Hankinnan arvioitu arvo Hankinnan yleiskuvaus Hankintamenettely Hankinnasta ilmoittaminen Tarjousten jättäminen Tarjoajan soveltuvuuden arviointi Tarjoukselle asetetut ehdottomat vaatimukset Tarjouksen kieli ja muoto Kalustesuunnitelma Hoitokaapistoille asetetut vaatimukset Huolto Takuu Hinnat ja tarjouksen voimassaolo Toimitusehto Laskujen maksaminen, maksuehto, laskun viivästyskorko ja toimituksen viivästyminen 8 5 Hankintapäätös Hankintasopimus Tarjouskilpailuun liittyvät lisätiedot Aika, paikka ja allekirjoitus... 9 LIITE 1 HANKINNAN RATKAISUPERUSTEET LIITE 2 TARJOUSLOMAKE Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 1.1 Hankinnan arvioitu arvo Hankinnan arvioitu arvo on Hankinnan yleiskuvaus Hankinnan kohteena on suunterveyden hoitokaapistojen hankinta neljään YTHS:n toimipisteeseen viiteen eri hoitohuoneeseen seuraavasti:

2 (12) Töölön toimipiste Töölönkatu 37 A, Helsinki Huone 324 Yhteyshenkilö: osastonhoitaja Anu Aatola, Rovaniemen toimipiste Yliopistonkatu 8, Rovaniemi Suuhygienistin huone Yhteyshenkilö: vastaava hammaslääkäri Marja Korva, Tampereen Hervannan toimipiste TTY-konetalo, Korkeakoulunkatu Tampere Huoneet 719 ja 720 Yhteyshenkilö: osastonhoitaja Satu Mäkinen, Tampereen Kalevantien toimipiste Kalevantie 3 A, Tampereen yliopisto Huone 7 Yhteyshenkilö: osastonhoitaja Satu Mäkinen, 2. Hankintamenettely Hankinta ei ole EU-kynnysarvon ylittävä ja hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Hankinnassa ja sopimuksen laadinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. YTHS pidättää oikeuden perustellusta ja todellisesta syystä hylätä kaikki tehdyt tarjoukset. 2.1 Hankinnasta ilmoittaminen Hankinnasta on ilmoitettu Hilma.fi -sivustolla Tarjouspyyntö julkaistaan myös tilaajan kotisivuilla 2.2 Tarjousten jättäminen Kirjalliset tarjoukset liitteineen tulee toimittaa klo mennessä. Kuoreen on merkittävä Hammashuollon kaapistohankinta sekä tarjoavan yrityksen nimi. Toimitusosoite: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Talousjohtaja Olli-Pekka Luukko Töölönkatu 37 A Helsinki

3 (12) Myöhästynyttä, määräajan jälkeen saapunutta tarjousta ei oteta käsittelyyn, vaan se palautetaan tarjouksentekijälle. Määräaikana saapuneet tarjoukset avataan tarjousten avaustilaisuudessa , joka ei ole julkinen. 2.3 Hankinnan ratkaisuperuste Hankinnan ratkaisuperusteena on kokonaistaloudellisuus. Siihen sisältyvät hinta, takuun kesto ja sisältö sekä huoltovaste. Ratkaisuperusteet on tarkemmin määritelty tarjouspyynnön liitteessä Hankintamenettelyn kieli Hankintamenettely ja kaikki siihen liittyvät asiakirjat ovat suomenkielisiä. 2.5 Asiakirjajulkisuus ja salassapito Hankintapäätös ja tarjoukset tulevat asianosaisjulkisiksi kun hankintapäätös on allekirjoitettu. Tarjouksiin sisältyvät liike- ja ammattisalaisuudet eivät tule asianosaisjulkisiksi ja YTHS ja YTHS:n palveluksessa oleva henkilöstö on vaitiolovelvollinen niistä. Tarjoajan on merkittävä erilliseen tarjouksen liitteeseen kaikki tarjoukseen sisältyvät tiedot, joita se pitää liike- tai ammattisalaisuuksinaan ei mitään muuta, kuin liike- ja ammattisalaisuuksina pitämiään tietoja. Jos tarjoaja ei ilmoita liike- ja ammattisalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, YTHS:llä on oikeus tulkita, että tarjoajan tarjous ei sisällä liike- ja ammattisalaisuuksia. Se, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi ilmoitetut tiedot salassa pidettäviä tietoja, vai asianosaisjulkisia, ratkaistaan julkisuuslain perusteella. Hinta ei voi olla liike- tai ammattisalaisuus. 2.6 Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset Tarjouksessa ei oteta huomioon osatarjouksia eikä hankintaa jaeta eri toimittajien kesken. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

4 (12) 2.7 Hankintamenettelyn kulku Saatuaan tarjoukset käsittelee YTHS ne seuraavasti: 1. Tarkistetaan, ovatko tarjoajat antaneet vakuutuksen siitä, että täyttävät soveltuvuusehdot. 2. Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus tarkistetaan. 3. Tarjousten alustava vertailu 4. Tarkistetaan, että alustavan tarjousvertailun voittaneen tarjoajan soveltuvuutta koskevan vakuutuksen paikkansapitävyys pyytämällä asiakirjat tarkastettaviksi. 5. Hankintapäätös 3. Tarjoajan soveltuvuuden arviointi Tarjoajien soveltuvuuden arvioinnilla selvitetään tarjoajan edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjoajan tulee antaa vakuutus siitä, että täyttää alla luetellut soveltuvuusehdot, sekä sitoutua pyynnöstä toimittamaan tässä kohdassa vaaditut selvitykset 5 arkipäivän kuluessa siitä, kun YTHS esitti sille pyynnön toimittaa selvitykset. Vakuutuksen paikkansapitävyys tarkistetaan selvityksistä vain alustavan tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta. Vaatimukset: 1. Tarjoajan on oltava rekisteröitynyt ennakkoperintä-, työnantaja-, arvonlisävero-, ja kaupparekisteriin, jos sillä on siihen lakisääteinen velvollisuus. 2. Tarjoajan on oltava suorittanut verot ja sosiaaliturvamaksut, tai sillä on oltava voimassaoleva maksusuunnitelma näiden saatavien suorittamiseksi. 3. Tarjoajan on oltava suorittanut lakisääteiset vakuutusmaksut. Tarjoajan on toimitettava erillisestä pyynnöstä seuraavat selvitykset: 1. Selvitys rekisteröitymisestä ennakkoperintärekisteriin. 2. Selvitys rekisteröitymisestä työnantaja-, arvonlisävero- ja kaupparekisteriin. Jos tarjoajalla ei ole velvollisuutta rekisteröityä em. rekistereihin, tulee sen toimittaa selvitys perusteista, joiden vuoksi sillä ei ollut rekisteröitymisvelvollisuutta. 3. Todistus maksetuista veroista, mahdollisista veroveloista ja/tai velkajärjestelyistä sekä sosiaaliturvamaksuista. 4. Vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen (eläkevakuutukset, lakisääteiset työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset) suorittamisesta. Selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna.

5 (12) Vaadittujen selvitysten toimittamatta jättämine voi johtaa tarjoajan sulkemisen pois tarjouskilpailusta. Lisäksi tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta hankintalainsäädännössä mainituilla perusteilla. 4. Tarjoukselle asetetut ehdottomat vaatimukset Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus edellyttää, että tarjous liitteineen on tehty tämän tarjouspyynnön sisällön vaatimusten mukaisessa muodossa ja että kaikki pyydetyt tiedot on ilmoitettu pyydetyssä muodossa. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään. 4.1 Tarjouksen kieli ja muoto Tarjouksen ja sen kaikkien liitteiden on oltava suomenkielisiä. Tarjouksessa on käytettävä oheista tarjousliitettä (liite 2). 4.2 Kalustesuunnitelma Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa suunnitelmapiirrokset, josta ilmenee, miten tarjottu kalustekokonaisuus asettuu kuhunkin huoneeseen. Suunnitelmat tulee laatia siten, että ne sopivat oikeakätisille henkilöille, ja niissä on huomioitava vesipisteiden ja viemärien sijainti. Tarkat tiedot hoitohuoneiden erityispiirteistä kuten ikkunoiden sijainnista antavat YTHS:n toimipisteiden yhteyshenkilöt, joiden kanssa tulee sopia hoitohuoneiden mittausten tekemisen ajankohdista. Toimipisteiden yhteyshenkilöt ja tiedot: Töölön toimipiste: Anu Aatola, puh Rovaniemen toimipiste: Marja Korva, puh Tampere, Hervannan ja Kalevantien toimipisteet: Satu Mäkinen, puh Hoitokaapistoille asetetut vaatimukset Kaikkien tarjottavien kalusteiden tulee olla suunniteltu hammashuollon tarpeita varten, täyttää hygienianormit ja olla helposti puhdistettavia. Kaapistojen runkojen tulee olla kosteudenkestävää kalustelevyä ja ovien laminaattipintaisia. Kaapistojen tulee lisäksi olla vapaasti metallijaloilla seisovia. Kalusteiden korkeus tulee voida valita satulatuolikorkeudelle tai tavalliselle työskentelykorkeudelle. Työtasojen tulee olla laminaattia. Hoitokaapistojen laatikoissa tulee olla metalliset liu ut. Kalusteiden väri on valkea.

6 (12) Töölön toimipiste (Huone 324) - Kalusteet tulevat n. 2,4m*4,5m kokoiseen huoneeseen yksin työskentelevän suuhygienistin käyttöön - asennus vk 31-2 hoitokaappia, joissa alaosassa neljä laatikkoa ja liukuhyllytasot, niiden päälle liikuteltavat yläosat, joissa tarjotinkiinnikkeet kolmessa välissä ja suljettavat ruloovet. - 1 hoitokaappi, jossa alaosassa imukaappi (tilavaraus tekniikalle); imut klo 12:ssa, yläosa ilman tarjotinkiinnikkeitä, suljettava rulo-ovi - kaapistoista lähtevä yhtenäinen L-muotoinen pöytätaso, jonka päähän sijoitetaan tietokone, jolloin tarvitaan johdoille läpivienti ja pöydän alle teline keskusyksikölle - tason alle liikuteltava laatikosto, neljä laatikkoa, pyörät lukittavat - 1 erillinen allaskaappi, jossa reikä päällä pyyhepaperin pudotusta varten ja yläpuolelle peilikaappi, jossa paperiteline Rovaniemen toimipiste (suuhygienistin huone) - kalusteet tulevat alaltaan n. 10m 2 suuruiseen huoneeseen yksin työskentelevän suuhygienistin käyttöön - asennus vk 33-2 hoitokaappia, joissa alaosassa neljä laatikkoa ja liukuhyllytasot, niiden päälle yläosat, joissa toisessa tarjotinkiinnikkeet kolmessa välissä ja toinen ilman niitä, suljettavat ovet (EI RULOJA). Hoitokaapistoissa tulee olla pyörät, joilla niitä vodaan liikutella, ja pyörien tulee olla lukittavissa. - imulaite hoitokoneessa, joten imukaappia ei tarvita - kaapistoista lähtevä yhtenäinen L-muotoinen, erillinen pöytätaso (siirrettävä), jonka päähän sijoitetaan tietokone, jolloin tarvitaan johdoille läpivienti ja pöydän alle teline keskusyksikölle - tason yläpuolelle 2 ovellista, seinäkiinnitteistä yläkaappia, joissa hyllyt (1-2 hyllyä) ja lukitus. Tampereen Hervannan toimipiste (huoneet 719 ja 720) - Kalusteet tulevat kahteen uuteen hammaslääkäri/suuhygienisti-hammashoitaja työparin käytössä olevaan alaltaan 20m 2 suuruiseen hoitohuoneeseen - hoitokaapistot ja tasot tulevat U-muotoon - 4 hoitokaapistoa, joissa alaosassa neljä laatikkoa ja liukuhyllytasot, niiden päälle liikuteltavat yläosat ikkunaseinälle (2 kpl), joissa tarjotinkiinnikkeet kolmessa välissä ja suljettavat, ovet (EI RULOJA), hoitajan puolelle voidaan laittaa kiinteät yläosat, joissa tarjotinkiinnikkeet kolmessa välissä ja suljettavat ovet (EI RULOJA) - 1 hoitokaappi, alaosassa imukaappi (tilavaraus tekniikalle); imut klo 12:ssa, yläosa ilman tarjotinkiinnikkeitä, suljettava ovi (EI RULOJA) - hoitokaappien väliin kulmataso ja sen päälle suljettava kaapin yläosa (EI RULOJA) - 2 ovellista, seinäkiinnitteistä yläkaappia, joissa hyllyt (1-2), hoitajan puoli - hoitajanpuoleisten hoitokaappien perään allaskaappi, jossa päällä reikä pyyhepaperien pudotusta varten ja sen yläpuolelle peilikaappi, johon paperiteline

7 (12) - hammaslääkärin puolelle kulmaan sijoitettava allaskaappi, jossa päällä reikä pyyhepaperien pudotusta varten - yhtenäisenä jatkuvan pöytätason päähän sijoitetaan tietokone, jolloin tarvitaan johdoille läpivienti ja pöydän alle teline keskusyksikölle - tason alle liikuteltava laatikosto, neljä laatikkoa, pyörät lukittavat - erillinen korkea 50 cm leveä, ovellinen pystykaappi tarveaineille ja muille tarvikkeille, kaapeissa 3-4 hyllyä Tampereen Kalevantien toimipiste (huone 7) - Kalusteet tulevat hammaslääkäri-hammashoitaja -työparin käytössä olevaan alaltaan 20m 2 suuruiseen huoneeseen. - 4 hoitokaapistoa, joissa alaosassa neljä laatikkoa ja liukuhyllytasot, niiden päälle kiinteät yläosat, joissa suljettavat ovet (EI RULOJA), hoitajanpuoleisissa kaapistoissa tarjotinkiinnikkeet kolmessa välissä - hoitokaappien väliin kulmataso ja sen päälle suljettava kaapin yläosa (EI RULOJA) - 2 ovellista, seinäkiinnitteistä yläkaappia, joissa hyllyt (1-2), hoitajan puoli - imulaitteet ovat hoitokoneessa, joten imukaappia ei tarvita - hoitajan sekä hammaslääkärin puolelle hoitokaapistojen perään allaskaappi, jossa reikä pyyhepaperin pudotusta varten ja hoitajan puolelle sen yläpuolelle peilikaappi, johon paperiteline 4.4 Huolto Tarjouksesta tulee selvitä, miten kaapistojen huolto on järjestetty mm. huollon vasteaika, varaosien saatavuus ja huollon toimipisteiden sijainnit. 4.5 Takuu Takuuaika hoitokaapistojen valmistus- ja materiaalivirheiden sekä toimittajan asennusvirheiden osalta vähintään 24 kk. 4.6 Hinnat ja tarjouksen voimassaolo Hinnan tulee olla arvonlisäveroton kokonaishinta, johon sisältyvät kaapistojen hinta, toimitus paikalleen asennettuna sekä pakkausmateriaalien ja vanhojen kaapistojen poiskuljetus. Hervannan uusissa hoitohuoneissa ei ole poiskuljetettavia kaapistoja. Tarjouksen hintoineen tulee olla sitovasti voimassa asti. 4.7 Toimitusehto

8 (12) Asennuksen tulee käsittää toimitukseen kuuluvien kalusteiden käyttökuntoon saattamisen. Tavarankuljetusvakuutuksesta vastaa ja sen maksaa toimittaja. 4.8 Laskujen maksaminen, maksuehto, laskun viivästyskorko ja toimituksen viivästyminen Maksu suoritetaan maksuehdon mukaisesti laskutuksen pohjalta, kun toimitus on hyväksyttävästi vastaanotettu. Laskua koskevat huomautukset tehdään 14 päivän kuluessa siitä, kun osapuoli sai tietoonsa laskun perusteet. Maksuehdon tulee olla vähintään 30 pv netto. Laskutuslisiä, toimitus- ja käsittelylisiä/-maksuja yms. ei hyväksytä. Viivästyskorko saa olla enintään korkolain mukainen. Jos toimitus viivästyy sovitusta toimituspäivästä, vähennetään laskun loppusummasta 1 % kultakin alkavalta seitsemältä (7) viivästyspäivältä. 5 Hankintapäätös Hankintapäätös perusteluineen annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille sähköpostitse. Tätä varten tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouslomakkeella sähköpostiosoite, johon tieto toimitetaan. 6 Hankintasopimus Kirjalliset hankintasopimukset allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjat. Sopimuksen tekemisessä noudatetaan asiakirjojen etusijajärjestyksen osalta toisiaan täydentävää tulkintajärjestystä seuraavasti 1. Hankintapäätös 2. Tarjouspyyntö liitteineen 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot soveltuvin osin 4. Toimittajan tarjous liitteineen Hankintasopimuksen tulkinnassa noudatetaan asiakirjojen etusijajärjestyksen osalta edellä mainittua järjestystä toisiaan täydentäen muutoin paitsi, että ensimmäisenä on tehty hankintasopimus. 7. Tarjouskilpailuun liittyvät lisätiedot

9 (12) Tarjoajien syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin vastataan ainoastaan kirjallisesti. Kysymykset tulee esittää viimeistään sähköpostitse. Tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin vastaa johtajahammaslääkäri Anne Komulainen Kysymykset ja vastaukset, sekä muut mahdolliset tarjouspyynnön täsmennykset tulevat luettaviksi tilaajan kotisivuille hankinnat viimeistään Aika, paikka ja allekirjoitus Helsingissä Jukka Männistö Toimitusjohtaja Olli-Pekka Luukko Talousjohtaja Liitteet 1. Hankinnan ratkaisuperusteet 2. Tarjouslomake

10 (12) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N HAMMASHUOLLON HOITOKAAPEISTA LIITE 1 HANKINNAN RATKAISUPERUSTEET Ratkaisuperusteita käytetään toimittajien valitsemiseen. Ratkaisevina tekijöinä valinnassa ovat seuraavat perusteet: Hinta (=80 pistettä); 80 % - edullisimman kokonaisuuden kokonaishinta, johon sisältyvät hoitokaapistojen hinta, toimitus paikalleen asennettuna sekä pakkausmateriaalien ja vanhojen kaapistojen poiskuljetus = 80 pistettä - muut suhteessa vähemmän, kaava edullisin hinta / tarjoushinta x 80 Takuu (=10 pistettä); 10 % - Vaaditun takuun yli 24kk ylittävästä takuuajasta voi saada pisteitä seuraavasti: 10 pistettä pisimmän, yli 24kk ylittävän takuuajan antaneelle tarjoajalle. Muut tarjoajat saavat suhteessa vähemmän pisteitä seuraavan kaavan mukaisesti: tarjouksen 24kk:n ylittävän takuuajan kuukaudet x pisimmän takuuajan antaneen tarjouksen 24kk:n takuun ylittävä ajan kuukaudet Esim. Kilpailussa saadaan kolme tarjousta, jossa yhdessä on 48kk takuu, toisessa 36kk, kolmannessa 30 kk ja neljännessä 24 kk. Tarjoukset saavat pisteitä takuusta seuraavasti: 48kk:n takuu on pisin yli 24kk:n ylittävä takuuaika, joten se saa 10p. 36kk:n takuu saa 5 pistettä (12 / 24 x 10) 30kk:n takuu saa 2,5 pistettä (6 / 24 x 10) 24 kk:n takuu 0 pistettä (0 x 24 x 10). Huollon toimivuus (=10 pistettä); 10 % - äkillisten vikojen sattuessa saadaan huollon apu viimeistään seitsemän (7) vuorokauden sisällä tilauksesta = 5 pistettä - äkillisten toimintahäiriöiden sattuessa vasteaika yli 5 vrk tilauksesta = 0 pistettä - hoitokaapistojen varaosia saatavissa 8 vuotta eteenpäin = 5 pistettä - varaosien saatavuutta ei taata 8 vuodeksi eteenpäin = 0 pistettä Suurin mahdollinen pistemäärä on 100 pistettä; 100 %

11 (12) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N HAMMASHUOLLON HOITOKAAPEISTA LIITE 2 TARJOUSLOMAKE Tarjous tulee tehdä tällä lomakkeella sekä erillisellä liitteenä olevalla tuotekohtaisella lomakkeella, joita voi tarvittaessa täydentää vapaamuotoisilla teksteillä ja liitteillä. Tarjouksen mukana tulee toimittaa tuotekuvastot ja tekniset tiedot, joihin tarjouksessa viitataan. Tarjous on voimassa asti kyllä ei Tarjouksen kokonaishinta (sis. alv) Tarjoukseen sisältyy huoltopalvelu, jonka saatavuus on tarjouksessa kuvattu kyllä ei Toimitusaika tarjouspyynnön mukainen kyllä ei Tarjoukseen sisältyy kalusteiden esitteet ja tekniset tiedot kyllä ei Tarjouksesta ilmenee, miten huolto on järjestetty kyllä ei Takuuaika kalusteille on vähintään 24 kk kyllä ei Toimitusehdot ovat tarjouspyynnön mukaiset kyllä ei Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen kyllä ei Maksuaika on vähintään 30 pv. kyllä ei Tarjoaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja sitoutuu pyynnöstä toimittamaan asiaa koskevan todistuksen. kyllä ei Tarjoaja on merkitty kauppa-, arvonlisävero- ja työnantajarekisteriin, jos tarjoajalla on siihen lakisääteinen velvollisuus, ja sitoutuu pyynnöstä toimittamaan todistukset rekisteröitymisestä; ja tarjoaja toimittamaan

12 (12) selvityksen rekisteröitymisistä; tai jos tarjoajalle ei ole velvollisuutta kyllä ei rekisteröityä johonkin tai joihin edellä mainituista rekistereistä, se toimittaa kyseisten rekisterien osalta selvityksen perusteista, joiden vuoksi sillä ei ole rekisteröitymisvelvollisuutta. Tarjoaja on suorittanut lakisääteiset vakuutusmaksut (eläkevakuutukset, kyllä ei lakisääteiset työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset) ja sitoutuu pyynnöstä toimittamaan asiaa koskevat selvitykset Todistus maksetuista veroista, mahdollisista veroveloista ja/tai kyllä ei velkajärjestelyistä sekä sosiaaliturvamaksuista Tarjoajan on suorittanut verot ja sosiaaliturvamaksut, tai sillä on kyllä ei voimassaoleva maksusuunnitelma näiden saatavien suorittamiseksi; ja tarjoaja sitoutuu toimittamaan todistuksen maksetuista veroista, mahdollisista veroveloista ja/tai velkajärjestelyistä sekä sosiaaliturvamaksuista. Tarjoaja on merkinnyt kaikki tarjoukseen sisältyvät liike- ja ammattisalaisuuksinaan pitämänsä tiedot erilliselle liitteelle kyllä ei Sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi Yhteyshenkilöt (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite) Tarjouksen allekirjoitus Tarjouksen tekijä Paikka ja päiväys Allekirjoitus Nimenselvennös

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10)

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10) 6.3.2015 1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N PANORAAMATOMOGRAFIALAITTEESTA TURUN TERVEYSPALVELUYKSIKKÖÖN YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne yhden panoraamatomografialaitteiston toimittamisesta ja asentamisesta.

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015.

YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015. 9.3.2015 1 (15) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOKONEIDEN HANKINNASTA YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOKONEIDEN HANKINNASTA

TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOKONEIDEN HANKINNASTA 29.3.2012 1 (8) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOKONEIDEN HANKINNASTA YTHS pyytää kirjallista tarjousta kolmesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2012.

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista.

YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. 29.9.2011 1 (9) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUNTERVEYDEN TARVEAINEISTA YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne suunterveyden tarveaineista. I. Hankinnan kuvaus Kyseessä on avointa hankintamenettelyä käyttävä puitejärjestely.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON 26.03.2012 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON YTHS pyytää kirjallista tarjousta suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SANELUPALVELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SANELUPALVELUSTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SANELUPALVELUSTA YTHS pyytää kirjallista tarjousta terveyspalvelujen digitaalisesta sanelupalvelusta. Tarjouksessa pyydetään palvelujen käyttökustannuksia tapahtumahinnoitteluna.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys Sisällys 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan yleistiedot ja laajuus... 2 1.2.1 Hankinnan kuvaus... 2 1.2.2 Hankinnan arvo... 2 1.2.3 Sopimuskausi... 2 2. Hankintamenettely... 3 2.1

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 20.6.2013. Sisällys

Tarjouspyyntö 20.6.2013. Sisällys Sisällys 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan yleiskuvaus ja laajuus... 2 1.2.1 Hankinnan arvo... 2 1.2.2 Sopimuskausi... 2 2. Hankintamenettely... 3 2.1 Hankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

4.10.2012. Hankinnassa on kyse YTHS:n lakimääräisestä tilintarkastuksesta ja tarvittaessa erikseen tilattavista tarkastus- ja lausuntopalveluista.

4.10.2012. Hankinnassa on kyse YTHS:n lakimääräisestä tilintarkastuksesta ja tarvittaessa erikseen tilattavista tarkastus- ja lausuntopalveluista. Tarjouspyyntö 1 (8) Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tilintarkastuspalvelut 1 Johdanto 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) YTHS on yksityinen terveydenhoitopalveluita tarjoava säätiö. YTHS

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ IT-LAITEVUOKRAUKSESTA JA HALLINNOINNISTA

TARJOUSPYYNTÖ IT-LAITEVUOKRAUKSESTA JA HALLINNOINNISTA TARJOUSPYYNTÖ IT-LAITEVUOKRAUKSESTA JA HALLINNOINNISTA Sisällysluettelo TARJOUSPYYNTÖ... 0 IT-LAITEVUOKRAUKSESTA JA HALLINNOINNISTA... 0 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan kohde

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 22.6.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA Nurmijärven kunta pyytää tarjousta suun terveydenhuollon välinehuoltokuljetuksista. Hankinnan

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN OSTOSTA (jäljempänä Aleksia) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Nurmijärven kunnan eri laitoksissa ja

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta

Tarjouspyyntö kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta Nurmijärvi 15.10.2012 Tarjouspyyntö kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan ilmoitusten ja kuulutusten julkaisemisesta vuosina 2013-2014.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA 1.6.2015 Hankintapalvelut

NURMIJÄRVEN KUNTA 1.6.2015 Hankintapalvelut 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 1.6.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ AURAUS- JA HIEKOITUSPALVELUISTA Hankinnan yleiskuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne auraus- ja hiekoituspalveluista

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN LABORATORIOTUTKIMUSTEN ALIHANKINNOISTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN LABORATORIOTUTKIMUSTEN ALIHANKINNOISTA 27.4.2011 1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN LABORATORIOTUTKIMUSTEN ALIHANKINNOISTA YTHS on valtakunnallinen korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoa tarjoava organisaatio, jolla

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta.

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (2) Vapaa-aikalautakunta 13.05.2014 34 Jäänhoitokoneen hankinta Asianro 304/02.08.00/2014 Talouspäällikkö Esa Ilanti 10.4.2014: Hankinnasta lähetettiin ilmoitus 20.2.2014

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tallennus-, palvelin- ja varmistusjärjestelmästä sekä migraatiotyöstä

Tarjouspyyntö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tallennus-, palvelin- ja varmistusjärjestelmästä sekä migraatiotyöstä Tarjouspyyntö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tallennus-, palvelin- ja varmistusjärjestelmästä sekä migraatiotyöstä Tarjouspyyntö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tallennus-, palvelin- ja varmistusjärjestelmästä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Länsirannikon Koulutus Oy TARJOUSPYYNTÖ Winnova PL 197 14.11.2014 26101 RAUMA Painekeittokaappi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1. Hankinnan kuvaus Lohjan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Pusulan kaupungin osan liikennealueiden

Lisätiedot