3D kiinteistönmuodostus. Kuntien paikkatietoseminaari Annamari Räty apulaiskaupungingeodeetti Espoon kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3D kiinteistönmuodostus. Kuntien paikkatietoseminaari 10.2.2015 Annamari Räty apulaiskaupungingeodeetti Espoon kaupunki"

Transkriptio

1 3D kiinteistönmuodostus Kuntien paikkatietoseminaari Annamari Räty apulaiskaupungingeodeetti Espoon kaupunki

2 3D projektiryhmä - Pekka Halme, puheenjohtaja MML - Markku Markkula MML - Jani Hokkanen MML - Paavo Häikiö MML - Mikko Peltokorpi MML - Jarno Mansner, Helsingin kaupunki - Annamari Räty, Espoon kaupunki Työryhmän työ valmistui vuoden 2014 lopussa

3 Työryhmän tehtävät ja lähtötilanne: Määritellä mitä konkreettisia muutoksia 3D kiinteistönmuodostus aiheuttaa kuntien ja maanmittauslaitoksen omiin ja yhteisiin prosesseihin ja tietojärjestelmiin sekä KTJ tietopalvelutuotteisiin, rajapintapalveluihin ja lainsäädäntöön. Seuraavat reunaehdot on asetettu jatkovalmistelun perustaksi: Pohjana on oltava asemakaava 3D kiinteistö voi sijaita maanpinnan alapuolella tai yläpuolella. Sen ulottuvuus määritetään x,y ja z koordinaateilla 3D kiinteistön ei tarvitse yhtyä peruskiinteistön rajoihin Rakennuksia ei saa jakaa 3D kiinteistöjen avulla Maanpinnan yläpuolella saa olla vain yksi 3 D -kiinteistö Valmius 3 D kiinteistönmuodostamisjärjestelmän käyttöönottamiseksi saavutettava vuoden 2016 loppuun mennessä

4 Asiantuntijakuuleminen: - Top 10 rakennusvalvontapäälliköt - Finanssialan keskusliitto - Projektirakentamisen asiantuntijat - Kalasatama, Kampin kauppakeskus - Lakimiesliiton koulutustilaisuus - RakLi ry - Helsingin kaupunki; useita projekti- ja hybridirakentamisen asiantuntijoita - Espoon kaupunki; kaavoittajia ja projektipäälliköitä

5

6 Peruskiinteistön käsite: - Suomessa on kattava ja sulkeutuvien nk. peruskiinteistöjen (2D kiinteistö) järjestelmä, jota ei vaaranneta - Kaikista kiinteistöistä ei tule 3 D -kiinteistöjä, vaan 3 D kiinteistö on erityistapaus. - Kaikki 3D -kiinteistöt lohkotaan nk. peruskiinteistöstä 3D -kiinteistön erottaminen peruskiinteistöstä ei vähennä peruskiinteistön pinta-alaa Peruskiinteistön omistaja luovuttaa omistuksen 3D -kiinteistöihin (tai 2 D -kiinteistön määräaloihin) Peruskiinteistö näkyy tonttijaossa muodostajakiinteistönä.

7 Asemakaava kaiken pohjana: Asemakaava on kaiken pohjana. Kaavassa tulisi olla määräykset siitä, että tietyllä alueella voidaan muodostaa 3 D kiinteistöjä. Asemakaava on mahdollistava ei velvoittava Millaiset määräykset ---- kuuluu ympäristöministeriön toimialaan Ministeriö on käynnistämässä projektia kolmiulotteisesta kaavoituksesta Vuonna 2014 päättynyt 3D -projekti neuvotteli ympäristöministeriön kanssa aiheesta 3 kertaa hyvässä hengessä. Mielekkäimmältä vaikuttaisi se, että asemakaavassa määritettäisiin erilaisia päällekkäisiä pääkäyttötarkoituksia joko metrimääräisinä lukuina tai kerroslukuina Vaatii muutoksia kaavoitusohjeisiin Asemakaavamerkintöjä koskevat ohjeet tarvittaisiin mahdollisimman pian, koska monessa parin vuoden päästä valmistuvassa asemakaavakohteessa kaavoitustyö on jo käynnissä Erikoistapauksissa myös ei sitovan tonttijaon asemakaava voisi ohjata 3 D kiinteistönmuodostusta (jokin mahdollinen parkkiluola?)

8

9 Tonttijako: Asemakaavan jälkeen kohteelle laaditaan sitova tonttijako Tonttijaossa suunniteltu 3 D -tontti saa koordinaattitarkan matemaattisen ulottuvuuden ja uudet suunnitellut kiinteistötunnukset. Millainen olisi tuo 3 D -tonttijako; siihen toivotaan kuntapuolen järjestelmätoimittajien ehdotuksia jossakin vaiheessa. Tonttijakokartalla osoitetaan tulevien rakennuspaikkojen rakennusoikeudet, jotka asemakaavassa on osoitettu lukuna tai lukuina. Tässä vaiheessa osapuolilla tulisi olla toteuttamissopimus tai yhteistyösopimus tehtynä. Sopimus voisi olla eräänlainen yhteisjärjestelysopimuksen esisopimus (sellaiset on käytössä jo nyt laajasti hybridirakentamisen kohteissa) Jos olosuhteet tai hankkeeseen ryhtyneen tilanteet muuttuvat ja kohdetta ei haluta sittenkään toteuttaa kolmiulotteisen kiinteistönä, tehdään tonttijaon muutos, jossa mm. todetaan mihin kaavayksikköön asemakaavan mukaisen rakennusoikeudet kuuluvat.

10 Rakennuslupa tonttijaon jälkeen Rakennuslupa ennen lohkomista prosessitavalla halutaan varmistaa, että suunniteltu kohde todella mahtuu tulevalle kiinteistölle ja että 3 D -kiinteistö on mielekäs ja tarkoituksenmukainen Kohteilla on MRL kohdan mukainen kielto Rakennusvalvonta pyytää kaupunkimittauksesta puollon ja myöntää rakennusluvan Rakennusvalvonnan tulee tietää, että kohteesta halutaan 3 D kiinteistö Paloturvallisuusmääräykset ovat erilaisia kiinteistöjen rajalla Lupaehtoihin voidaan laittaa maininta tarvittavista rasitteista ja lohkomisesta ennen käyttöönottoa

11 Lohkominen ja rekisteröinti 3D kiinteistön muodostaminen tehdään lohkomalla rakennusluvan jälkeen. Tapauskohtaisesti voidaan perustaa KML rasitteita Jos lupavaiheessa on huomattu, ettei kohde ihan mahdu tonttijaon mukaiselle tontille, niin voidaan lohkoa tonttijaosta poiketen. Rekisteröintivaiheessa kaavayksikön perustiedot siirretään KTJ:hin (ominaisuustiedot, ulottuvuustiedot). Tehdään rekisteröinti KTJ:ssä. Kuntatietojärjestelmä päivittyy paluusanoman avulla/ tai kuntatietojärjestelmään rekisteröidään ensin.. KTJ:n kartta on indeksityyppinen. Kunnan toimituskartta ja toimituspöytäkirja on saatava maanmittauslaitoksen arkistoon, jotta voidaan osoittaa kiinteistön tarkka ulottuvuus. Millainen olisi mielekäs toimituskartta? Millainen tiedostomuoto jne ehdotuksia tarvitaan varmasti Rakennusvalvonta perustaa tonteille tarvittavat käyttöoikeudet rakennusrasitteina tai luultavimmin yleisimmin yhteisjärjestelypäätöksellä.

12 Työryhmän ehdotuksia: Rakennusten jakaminen tulee sallia. Lakiin ei tulisi rajata sitä, kuinka monta 3 D kiinteistöä voidaan muodostaa nk. maanpinnan yläpuolella tai sen alapuolelle Asemakaava määrää voidaanko 3 D -kiinteistö muodostaa; asemakaava mahdollistaa, mutta ei velvoita. 3 D -kiinteistön koolle ei aseteta lainsäädännöllistä minimikokoa. Tonttijaolla suunnitellaan vain tarkoituksenmukaisia rakennuspaikkoja. 3 D -kiinteistö on yksipalstainen. Sen ulottuvuutta ei ainakaan alkuvaiheessa KTJ:ssä hallita kolmiulotteisena kappaleena. 3 D -kiinteistön pinta-ala on maanpintaa projisoitu ala. Tarkempi ulottuvuus selviää toimitusasiakirjoista. Nykyiseen rasitetyypistöön ei ehdoteta muutoksia. Suomessa tulee jatkossa asemakaavoissa olla myös päällekkäisiä pääkäyttötarkoituksia

13 Ainakin tarvittavia lakimuutoksia: MRL 78 (tonttijako myös maanalaisiin asemakaavoihin) MRA 80 (suunniteltujen tonttien rajoittuminen katuun ja kulkurasitteet) KML 2 (kiinteistön määritelmä) KRL 2 (mitä kiinteistörekisteriin merkitään) Maakaari : 3D -kiinteistö ja 2D -kiinteistön 3D määräala. Lainhuudon 3 D -määräalaa voisi saada vain, jos kohteella on asemakaava, joka sallii 3 D -kiinteistöjen muodostamisen

14 3 D kiinteistö ja KTJ: KTJ kartta on indeksikartta, 3 D -kiinteistön tarkka ulottuvuus selviää toimituskartasta. Kiinteistön tilavuus ei ole kiinteistörekisteritieto Eri väreillä erotetaan ne kiinteistöt, jotka ovat nk. peruskiinteistön alla ja ne, jotka ovat peruskiinteistön yläpuolella Kiinteistöjen lajikoodistoon tarvittavat muutokset. Kiinteistölle tallennetaan tieto siitä, että sen alla tai päällä on kiinteistö Kiinteistörekisteriin voidaan perustaa 3D määräaloja. 3 D - määräalalla ei ole ulottuvuustietoa Muutokset rekisterinpitosovellukseen ja kiinteistörekisterin paluusanomiin sekä muiden aineistoasiakkaiden siirtoihin.

15 3 D kiinteistö ja kuntatietojärjestelmät: Tarvitaan uusi 3 D tonttijakokartta. Millainen se olisi? Tarvitaan uusi 3 D tonttikartta. Millainen se olisi? Tarvitaan uusia rekisteriyksikkölajeja suunniteltuja 3 D -kiinteistöjä varten. Uusi tonttijaon laji? 3 D tonttijako Miten 3 D tonttijakotontit ja -kiinteistöt esitetään kunnan karttaaineistossa? Siirtotiedoston muutokset, jotta 3 D -kaavayksikön tiedot saadaan siirrettyä rekisterinpitosovellukseen? Pieniä muutoksia paluusanomaan, kun KTJ:stä palautuu myös 3 D - kiinteistöjä

16 Prosessin jatkaminen 2015: - Maaliskuussa 2015 aloittaa maanmittauslaitoksessa kaksi projektia: - 3DIESEL/sk (toteutusprojekti) - 3DIESEL/ko (käyttöönottoprojekti) - Projektien yhteiseen johtoryhmään on kysytty edustajia Helsingistä ja Espoosta - Ympäristöministeriössä pitäisi käynnistyä kolmiulotteisen asemakaavoituksen projekti pyyntö saada seurata prosessia tai osallistua siihen on esitetty heille.

17

18

19

Seinäjoen kaupungin toimitustuotantoprosessi ja sen kehittämissuunnitelma

Seinäjoen kaupungin toimitustuotantoprosessi ja sen kehittämissuunnitelma Seinäjoen kaupungin toimitustuotantoprosessi ja sen kehittämissuunnitelma Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, Maaliskuu 2015 Maanmittausinsinööri

Lisätiedot

YLEISEN ALUEEN LOHKOMINEN Esimerkkinä Suonenjoen kaupunki

YLEISEN ALUEEN LOHKOMINEN Esimerkkinä Suonenjoen kaupunki Kai Takkunen YLEISEN ALUEEN LOHKOMINEN Esimerkkinä Suonenjoen kaupunki Opinnäytetyö Maanmittaustekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 15.4.2008 Tekijä(t) Kai Takkunen

Lisätiedot

myyjälle ja ostajalle

myyjälle ja ostajalle T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I T I O P A S T O N T T I O P A S O P A S T O N T T I O P A S T O N T myyjälle ja ostajalle O mistatko tonttimaata? Etsitkö perheellesi

Lisätiedot

4/2004. Kohti uutta KTJ:tä. Karjaastako puutarhakaupunki. Lohkominen muutoksessa. Kiinteistöjohtaminen yrityksessä

4/2004. Kohti uutta KTJ:tä. Karjaastako puutarhakaupunki. Lohkominen muutoksessa. Kiinteistöjohtaminen yrityksessä 4/2004 Kohti uutta KTJ:tä Karjaastako puutarhakaupunki Lohkominen muutoksessa Kiinteistöjohtaminen yrityksessä Maastotietokanta ja kuntien aineistot MAANKÄYTTÖSOPIMUKSET NYKYAIKAISET TAKYMETRIT MAANMITTAUSOSASTON

Lisätiedot

Arvo Vitikainen. Halkominen ja yhteisen alueen jako TIEDE + TEKNOLOGIA. Maanmittaustieteiden laitos

Arvo Vitikainen. Halkominen ja yhteisen alueen jako TIEDE + TEKNOLOGIA. Maanmittaustieteiden laitos Maanmittaustieteiden laitos Halkominen ja yhteisen alueen jako Arvo Vitikainen TIEDE + TEKNOLOGIA OPPIMATERIAALI Aalto-yliopiston julkaisusarjat TIEDE + TEKNOLOGIA 3/2011 Halkominen ja yhteisen alueen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328 SISÄLLYS N:o Sivu 322 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 869 323 Laki kiinteistörekisterilain 5 ja

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää. Kiinteistönvälittäjän selonottovelvollisuus kiinteistönmuodostamislain, näkökulmasta

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää. Kiinteistönvälittäjän selonottovelvollisuus kiinteistönmuodostamislain, näkökulmasta Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Kiinteistönvälittäjän selonottovelvollisuus kiinteistönmuodostamislain, panttaamisen ja maanvuokran näkökulmasta Riika Parviainen Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä

Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 1 (2) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...1 TIIVISTELMÄ...3 0 ALKUSANAT...5 1 JOHDANTO...6

Lisätiedot

TUOTTEET JA NIIDEN LAATUKRITEERIT

TUOTTEET JA NIIDEN LAATUKRITEERIT 11.9.2014 MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA Kuntatekniikan keskus Mittausosasto LAATUJÄRJESTELMÄ TUOTTEET JA NIIDEN LAATUKRITEERIT Laatukriteeri tarkoittaa: mitkä ovat laatuvaatimukset, laatuehdot

Lisätiedot

Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta

Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta Päivitys 7.8.2012 Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta Rakennuskaava, asemakaava, asemakuva, asemapiirros?

Lisätiedot

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA M A A N M I T T A U S P Ä I V Ä T ESPOO 16. 17.3.2000 MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Luennossa viitataan ensiksi maanjakojen ja omistusoikeuden väliseen yhteyteen sekä

Lisätiedot

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017

LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 LÖYTÖ-VITSIÄLÄN VESIOSUUSKUNNTA TIEDOTE 1/2015 VIEMÄRIVERKOSTON TOTEUTUS 2015-2017 Löytö- Vitsiälän vesiosuuskunnan vesihuollon hanke etenee pikkuhiljaa kohti rakennusvaihetta. Tiedotimme syksyllä 2014

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 www.tampere.fi/asuminenjarakentaminen/rakentaminen/rakennusvalvonta/laitjaohjeet Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell palvelupiste.frenckell@tampere.fi

Lisätiedot

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Esipuhe Täydennysrakentamiseen ja sen käytäntöjen kehittämiseen liittyy monia mielenkiintoisia ulottuvuuksia ja näkökulmia. Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

1-2005. Kaupunkimittaus Viipurinkatu 2 Postiosoite: PL2205, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 7312 32

1-2005. Kaupunkimittaus Viipurinkatu 2 Postiosoite: PL2205, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 7312 32 1-2005 Kaupunkimittaus Postiosoite: PL2205, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 7312 32 Tämän tiedotteen tarkoituksena on kertoa asemakaava-alueen kiinteistönomistajan oikeuksista ja velvoitteista sekä rakentamiseen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen

Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Tampereen kaupunki Pispalan asemakaavan uudistaminen Kannanotto koskien kaavoja: nro. 8256, Pohjoispuoli: Dno:TRE: 382/10.02.01/2008 nro. 8257, Eteläpuoli: Dno: TRE: 383/10.02.01/2008 Tavoitteena ympäristön

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET

MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET MAANTIETOIMITUKSEN TUOTTEET Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 103 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA www.maanmittauslaitos.fi ISBN 951-48-0194-6 (PDF) ISSN 1236-5084 Kansikuva: Havainnekuva Veturitien eritasoliittymästä

Lisätiedot

havainnot ja mittaustulokset luovutetaan lopuksi tilaajan mittausten sekä laatia sen perusteella järjestelmäkalibrointitodistus.

havainnot ja mittaustulokset luovutetaan lopuksi tilaajan mittausten sekä laatia sen perusteella järjestelmäkalibrointitodistus. kehäkalibrointi korostuu, koska normaalisti vaakakehää ei ole mahdollista kiertää, kuten optisessa teodoliitissa; puhdasoppista sarjahavaintomenetelmää ei näin ollen voida käyttää, mikä eliminoisi kehän

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Maan kä kä ytö tieteiden laitos. Kin teistötekn ika n per u steet. ArvoVitikainen TIEDE+ TEKNOLOGIA

Maan kä kä ytö tieteiden laitos. Kin teistötekn ika n per u steet. ArvoVitikainen TIEDE+ TEKNOLOGIA Maan kä kä ytö tieteiden laitos Kin teistötekn ika n per u steet ArvoVitikainen TIEDE+ TEKNOLOGIA OPPIMATERIAALI Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 11/2014 Kiinteistötekniikan perusteet

Lisätiedot

TAMPERE 1 (6) Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu Pvm 7.3.2014

TAMPERE 1 (6) Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu Pvm 7.3.2014 TAMPERE 1 (6) YLÄ-PISPALA, ASEMAKAAVAN MUUTOS, PISPALAN ASEMAKAAVAN UUDISTAMISEN I-VAIHE, KAAVAT NRO 8256 JA 8257 VIRANOMAISNEUVOTTELU MUISTIO Aika 4.12.2013 klo 13.00 15.20 Paikka Tampereen kaupungin

Lisätiedot

Asemakaavoitusta ja maankäyttösopimuksia koskeva kysely Långvikin alueen kiinteistönomistajille asemakaava-aloitteiden tekemiseksi

Asemakaavoitusta ja maankäyttösopimuksia koskeva kysely Långvikin alueen kiinteistönomistajille asemakaava-aloitteiden tekemiseksi Asemakaavoitusta ja maankäyttösopimuksia koskeva kysely Långvikin alueen kiinteistönomistajille asemakaava-aloitteiden tekemiseksi Taustaa Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa Långvikin alueen kiinteistönomistajien

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ. Maastotietoa vuonna 2030. HISSILLÄ omalle kiinteistölle. Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ. Maastotietoa vuonna 2030. HISSILLÄ omalle kiinteistölle. Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS MAANMITTAUSLAITOKSEN ASIAKASLEHTI 1/2015 Maastotietoa vuonna 2030 HISSILLÄ omalle kiinteistölle Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ TÄSSÄ NUMEROSSA MAANMITTAUSLAITOKSEN

Lisätiedot

Kylväjänkuja 12. Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269

Kylväjänkuja 12. Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269 Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Kylväjänkuja 12 Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269 1. Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu Marja Uusivuori, 2013 2 SISÄLTÖ Pilotoinnin tavoitteet ja toteutus 4 Kaavavaranto 6 Ajoitus

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

HARTMAN - AMMATTILAISEN VALINTA!

HARTMAN - AMMATTILAISEN VALINTA! HARTMAN - AMMATTILAISEN VALINTA! Laatua jo vuodesta 1862/kvalitet redan från 1862 Palvelemme: www.hartman.fi Meiltä saatte: Tervetuloa ammattilaisten liikkeeseen Espoo Kokkola Pietarsaari Seinäjoki Tampere

Lisätiedot

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 Valokuvat: Heikki Heiniö

Lisätiedot