MITTAUSTOIMISTON TAKSAT alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITTAUSTOIMISTON TAKSAT 1.1.2013 alkaen"

Transkriptio

1 N:\Tekstit\Toimisto 2013.doc MITTAUSTOIMISTON TAKSAT alkaen 1. RAKENNUKSEN PAIKAN MERKITSEMINEN - Enintään 2 asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus tai vapaa-ajan asuinrakennus tai edellisten laajennus Talousrakennus tai vastaava pienehkö (alle 100 m² ) rakennus tai rakennelma Muu rakennus tai laajennus Sijainnin tarkastus, jos se on rakennusluvassa vaadittu (ei merkitsemistä) 150 Mikäli rakennuspaikan rajat ovat epäselvät ja joudutaan suorittamaan mittauksia rajojen määrittämiseksi tai rakennuspaikalla on merkintää vaikeuttavia esteitä ( maakasoja, rakennustarvikkeita, koneita ym.), maksu lisätyöstä on työaikakorvausperusteinen. - Mikäli rakennuksesta merkitään enemmän kuin 4 kulmaa, on maksu lisäpisteeltä 20 (Hinnat ilman alv %:a.) 2. LAINHUUDON HAKEMINEN YM. - Yhteen tilaan tai määräalaan Useampaan tilaan samalla saantokirjalla (hinta jokaisesta kohteesta) 80 - Hakemus kaupungin oman lainhuudon haun yhteydessä 80 Kiinnityksen/panttauksen hakeminen tai kuolettaminen 150 Edellä oleviin taksoihin lisätään käräjäoikeuden kulloinkin voimassa oleva hakemusmaksu. Jos edellä mainitun palvelun suorittaminen on tavanomaista selvästi työläämpi tai selvästi vähemmän työtä vaativa, hinta määrätään käytetyn työajan mukaan. Lisäksi peritään asiakirjojen hankintakustannukset, matkakustannukset matkustussäännön mukaisesti ja muut ylimääräiset kustannukset. - Luovutuskirjan laatiminen (kaupanvahvistuspalkkio erikseen oikeusministeriön päätöksen mukaan) 175 Taksaan sisältyy alv 24%, paitsi verottomaan hakemusmaksuun.

2 3. RAKENNUSLUPAKARTAT ( hinta ilman alv %:a) - Tonttikartta asemakaava-alueella sisältäen: 30 Ns. täydennetyn tonttikartan, kantakartan ajantasaiset tiedot, ajantasa-asemakaavan tiedot sekä kunnallistekniikan liitekartan tarvittaessa. - Tonttikartta ilman erityisempää täydentämistä 6 - Ote ajantasa-asemakaavasta määräyksineen 6 - Ote kaupungin kantakartasta 6 - Kiinteistörekisteriote 18 - Kiinteistörekisterin karttaote TOIMITUKSET, kiinteistömuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta 1 - Tontin lohkominen p-ala enintään 3000 m² 850 p-ala yli 3000m² samalla toimituksella lohkotut seuraavat tontit 50 % taksasta - Tontin lohkomisen yhteydessä tehtävä päätös (KmL 28 ) tontin vapauttamisesta kiinnityksistä Tontin lohkomisen yhteydessä kiinteistön pantinhaltijoiden kesken(kml 24 ) tehtävä sopimus kiinnitysten etusijajärjestyksestä 75 Tontin lohkomisen yhteydessä suoritettavasta tontinosan lunastamisesta (KmL 62 ) peritään korvaus työaika- ja yleiskustannusten korvauksena taksan 9 :n mukaisin velotushinnoin laskettuna. 2 - Erillisestä rasitetoimituksesta (KmL 14 luku) Kun hakemukseen perustuva rasitteen tai oikeuden perustamista, siirtämistä, muuttamista tai poistamista koskeva asia käsitellään tontin lohkomisen yhteydessä. Peritään ainoastaan silloin jos viranomainen avustaa rasitesopimuksen teossa Kiinteistömääritystoimituksesta, tilusvaihdosta ja muista kaupungin suorittamista kiinteistötoimituksista suoritetaan todelliset kustannukset taksan 9 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. 4 Kaupungin asemakaava-alueella kiinteistörekisterilain soveltamiseen liittyvän sopimuksen perusteella kiinteistörekisterin pitäjän määräämistä ja maanmittaustoimiston suorittamista toimituksista toimisto perii korvaukset suoraan valtiolle maanmittauslaitoksen voimassa olevan kiinteistötoimituksia koskevan hinnaston mukaisesti. 5. KIINTEISTÖREKISTERINPITÄJÄN PÄÄTÖKSET 5 - Päätös, jolla kaavatontti merkitään tonttina kiinteistörekisteriin (KrL 3/4 ) Päätöstä varten tehty tarkistusmittauksia tontilla Kiinteistöjen yhdistämispäätöksestä( KmL 17 luku) - KmL :n mukaisessa tapauksessa 200

3 - KmL :n mukaisessa tapauksessa Ennen muodostusluetteloon merkityn tontin rekisteröinnistä (KmL (554/1995) 219, KmL (554/1995) kumottuja pykäliä sovelletaan KRL (323/1999) siirtymäsäännöksen perusteella) - Kun tontti muodostuu yhdestä kiinteistöstä 50 - Kahdesta tai useammasta kiinteistöstä 84 - Mikäli rekisteröintipäätökseen liittyy KmL :n mukainen pantinhaltijoiden sopimus 67 - Mikäli rekisteröintipäätökseen liittyy päätös tontin vapauttamisesta kiinnityksistä (KmL 224 ) Toimitusmiehen muilta viranomaisilta hankkimista asiakirjoista niiden lunastus-, leima- yms. maksujen lisäksi 10 9 Kiinteistömaksulain 3 :n 1 mukaiseen työaikakorvaukseen ja yleiskustannuskorvaukseen perustuvat veloitushinnat ovat - Dipl.ins. tai muu vastaavan korkea-asteen tutkinnon suorittanut henkilö 70 - Amk - insinööri, teknikko tai vastaava henkilö 55 - Kiinteistörekisterinhoitaja, kartoittaja tai vastaava henkilö 40 - Kartanpiirtäjä, mittamies, toimistovirkailija tai vastaava henkilö Jos 1 ja 2 :n mukaisen toimituksen kustannukset ovat selvästi keskimääräistä korkeammat tai pienemmät, suoritetaan kiinteistötoimitusmaksu todellisten kustannusten mukaisena taksan 9 :n mukaisin veloitushinnoin laskettuna. 6. TAKSA TONTTIJAON LAATIMISESTA SEKÄ MUUTOKSISTA PERITTÄVISTÄ PALKKIOISTA Jos erillisen tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on pääosin yksityisen edun vaatima ja maanomistaja tai -haltija on sitä hakenut - Tavanomaisen tonttijaon laatimisesta tai muutoksesta hakijalta peritään 450, jonka lisäksi kuulutuskustannukset. ( Ei ensimmäisestä tonttijaosta.) - Poikkeuksellisen suuritöisestä ja ennalta hakijan kanssa sovitusta tonttijaosta tai tonttijaon muutoksesta hakijalta aikaveloitukseen perustuvat todelliset kustannukset kohdan 13 mukaan ja kuulutuskustannukset. Kuulutuskustannukset Maanomistajalta peritään kuulutuskustannuksina yhtä kuulutuskertaa kohti se euromäärä, joka on kaupungin ilmoituslehden perimä hinta 100 palstamillimetristä. Mikäli kaupungilla on useampia ilmoituslehtiä, peritään keskimääräisen hinnan mukaan, mutta enintään kaksinkertaisena.

4 7. KARTTATULOSTEET Kopion koko Virallinen veroton, alv 0% Virallinen verollinen, alv 24 % A4-A3 6,00 7,44 A2-A0 25,00 31,00 TULOSTEET ERIKOISPAPERILLE JA MUOVILLE; TAULUKOSSA OLEVAT HINNAT KOROTETAAN 50 %:LLA. Karttatulosteet veloitetaan kaikille aineistoille edellä olevan taulukon mukaisesti. Rakennuslupakartat veloitetaan rakennusvalvontataksan mukaisesti. Normaalia suurempitöisistä tulostuksista veloitetaan työaikakustannukset kohdan 13 mukaisesti. 8. Numeerinen kartta Numeerinen kartta A 4 koko mittakaavassa 1: , 10:n maastohehtaariin asti 5 / maastohehtaari + työkulut ja sen ylimenevästä 2,5 / maastohehtaari + työkulut. Koko kaupungin aineistosta hinta neuvotellaan erikseen. Hintaan sisältyy alv 24 %. 9. Julkaisulupa Kaupungingeodeetti määrää julkaisuluvan hinnan tapauskohtaisesti. Seuraavassa taulukossa on suuntaa-antava hinnoittelu. Kopioiden lukumäärä c/maasto ha Opaskartta-aineiston hinnoitteluperusteena muusta aineistosta poikkeavasti käytetään lopputulosteen kokoa, jolloin kartan dm² lasketaan vastaavan eo. maaston hehtaaria. Mahdollisesta aineiston muokkauksesta aiheutuva työkustannus sekä materiaalikustannukset veloitetaan erikseen. 10. KTJ- otteet Mittaustoimistolla on rekisteriviranomaisena käytettävissään koko Suomea koskevat kiinteistötietojärjestelmän tiedot ja samalla oikeus antaa niistä virallisia otteita. Virallisista otteista peritään valtioviranomaisen määräämä otteisiin tulostettu hinta. Lainhuutotodistus Rasitustodistus Kiinteistörekisterin ote Kiinteistörekisterin karttaote 18.00

5 11. Työaikakorvaus Veloitushinnat muista kuin kiinteistötoimitusmaksulain 3 :n 1 mom. mukaisista työaikakorvauksista, valtuuston päätöksen soveltamisohjeen mukaisesti, tarkistettuna tasoon. DI tunti 70 Teknikko, 50 Amk. insinööri tai vastaava 50 Mittaryhmä Piirtäjät, toimistosihteeri 40 Hinnoittelu sisältää tarvittavan, toimiston käytettävissä olevan kaluston. Alv (24%) lisättävä hintoihin. 12. SKANNAUS-TULOSTUS-KOPIOINTIKONEELLA OTETUISTA TULOSTEISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Maksu muodostuu tulosteen materiaalikuluista, laitteiston huoltokuluista sekä hankintahinnan kuoletuksesta ja palkkakuluista. Tuloste paperille muusta kuin kaupungin kartta-aineistosta verollinen 3 Kuvatiedosto laitteiston tukemassa formaatissa muusta kuin kaupungin kartta-aineistosta 15 Kuvatiedosto kaupungin kartta-aineistosta 0-0,50 m² MUUT TAKSAT Kaupanvahvistus palkkio 112 ( alv 0 %) Etuosto-oikeustodistus 20 ( sis. alv 24 %) Virallinen kopio asiakirjasta 5 ( sis. alv 24 %) Polttopuu ( traktorikuorma ) 25 ( sis alv 24 %) Opaskartta 9 ( sis. alv 24 %) Opaskartta (jälleenmyyjille) 7 ( sis. alv 24 %)

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta Voimaantulo 1.1.2014 ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva tai muu

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen

MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen MAANKÄYTTÖPALVELUT -Kaupunkisuunnittelu -Kiinteistö- ja mittauspalvelut Taksat 1.1.2014 alkaen Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 8.10 2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

myyjälle ja ostajalle

myyjälle ja ostajalle T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I O P A S T O N T T I T I O P A S T O N T T I O P A S O P A S T O N T T I O P A S T O N T myyjälle ja ostajalle O mistatko tonttimaata? Etsitkö perheellesi

Lisätiedot

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki Päiväys 2/2015 Sisällysluettelo: Oma koti Riihimäelle...

Lisätiedot

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palveluhinnasto vuodelle 2012 Teknisen lautakunnan vastuualueella voimassa 1.1.2012

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palveluhinnasto vuodelle 2012 Teknisen lautakunnan vastuualueella voimassa 1.1.2012 Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden palveluhinnasto vuodelle 2012 Teknisen lautakunnan vastuualueella voimassa 1.1.2012 Haukipudas Kiiminki Oulu kaupungin tekninen keskus Oulunsalo Yli-Ii Palveluhinnaston

Lisätiedot

Ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma LIITE 4 Vesihuoltoyhtiöiden taksat

Ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma LIITE 4 Vesihuoltoyhtiöiden taksat Ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma LIITE 4 Vesihuoltoyhtiöiden taksat Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos Hyväksytty Valtuusto 29.6.2010 Voimaantulopäivä 1.9.2010 Vesihuoltolaitos perii liittymistä

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Ymp.ltk. 11.11.2014 162 Liite no. 2. RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristölautakunta hyväksynyt 11.11.2014 Voimaantulo

Lisätiedot

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN Khall Sonkajärven kunnassa rakennusvalvonnan katselmus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat

Lisätiedot

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Ympäristöosaston taksat ja maksut 2014 Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi ja rakennuksen paikan

Lisätiedot

Polvijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

Polvijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä Kunnanvaltuusto 27.1.2014 8 1 MAKSUPERUSTEET Polvijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa -.-.2013

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa -.-.2013 Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa -.-.2013 Sipoon kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Sisällys 1 Yleistä...

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa 1.1.2015

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa 1.1.2015 Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa 1.1.2015 Sipoon kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Sisällys 1 Yleistä...

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa 1.6.2013 Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa Sipoon kunta Sipoon kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä

Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä Kauhavan kaupunki Kauhavan kaupunki Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 Sotkamon kunta Rakennusvalvonta SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja)

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL 171 174 Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Kiinteistötunnus Lupanumero/ilmoitusnumero 1 Hakija (rakennuspaikan

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YH 20.12.2013 LIITE 4 VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. Talousarvion tulosalueet, sitovuus, määrälliset ja taloudelliset tavoitteet Savon koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Kunnallinen asetuskokoelma

Kunnallinen asetuskokoelma N:o 413/2014 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen asetuskokoelma PIETARSAAREN KAUPUNGISSA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUS- LAIN SEKÄ ASETUKSEN TARKOITTAMISTA VIRANOMAIS- TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Loimaan kaupungissa

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Loimaan kaupungissa Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Loimaan kaupungissa Hyväksytty ympäristölautakunnassa 26.11.2014 Voimaantulo 1.1.2015 Sisällys 1

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YH 19.12.2014 LIITE 1 VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. Talousarvion tulosalueet, sitovuus, määrälliset ja taloudelliset tavoitteet Savon koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti)

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ KAUPAN KOHDE KAUPAN MUUT EHDOT Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16

HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16 HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 12.5.2015 16 SISÄLLYSLUETTELO Luku A Sivu LEVIN VESIHUOLTO OY:N TAKSAN RAKENNE JA PERUSTEET 1 Laitoksen perimät maksut 2 B VELOITUSHINNAT 2 Käyttömaksu 6

Lisätiedot

Hartolan kunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut

Hartolan kunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Hartolan kunta Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Ympäristölautakunta 9.10.2014 55 Kunnanhallitus 3.11.2014 245 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 42 Voimaantulo 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...

Lisätiedot

Finanssivalvonnan toimenpidemaksut 21.2.2011

Finanssivalvonnan toimenpidemaksut 21.2.2011 1 (30) Finanssivalvonnan toimenpidemaksut 21.2.2011 Arvopaperimarkkinalaki (AML) Komission ns. esiteasetuksen ((EY) N:o 809/2004) mukaiset esitteet Päätös osakkeita tai osakkeisiin rinnastuvia arvopapereita

Lisätiedot