KORSHOLMS KOMMUN VATTENVERKET VARAVOIMAKONE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORSHOLMS KOMMUN VATTENVERKET VARAVOIMAKONE"

Transkriptio

1 KORSHOLMS KOMMUN VATTENVERKET VARAVOIMAKONE HANKINTAOHJELMA Asiakirja n:o SÄH 0100 Projekti n:o V0377.P001 Viimeisin muutos Laadittu Laatija MBo Tark./Hyv. MUR GRANLUND POHJANMAA OY Mats Bonns

2 1 SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO 3 A 0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA 3 A 01 Rakennuskohde ja sen sijainti 3 A 1 HALLINTO JA OHJAUS 3 A 11 Käyttö- ja ylläpito-organisaatio 3 B RAKENNUTTAMINEN 4 B 1 RAKENNUTTAJAN TEKNINEN ORGANISAATIO 4 B 11 Projektinjohto 4 B 2 SUUNNITTELU 4 B 24 Sähkösuunnittelu 4 B 3 VIRANOMAISTOIMET 4 B 32 Sähkölaitteistojen viranomaisvalvonta 4 B 34 Sähkön siirtoyhtiö 4 C SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖ, TELE-, AUTOMAATIO- JA TURVAJÄRJESTELMIEN TIEDOT 5 C 0 YLEISET TOTEUTUSOHJEET 5 C 01 Urakan laajuus 5 C 011 Suoritusvelvollisuudet uusien ja uusittavien asennusten osalta 5 C 012 Suoritusvelvollisuudet nykyisten asennusten osalta 5 C 013 Sivusuoritusvelvollisuudet 5 C 014 Lisä- ja muutostyöt 5 C 02 Asiakirjojen pätevyysjärjestys 6 C 03 Valvonta ja tarkastukset 6 C 031 Rakennuttajan suorittamat tarkastukset 6 C 032 Urakoitsijan suorittamat tarkastukset 7 C 033 Ulkopuolisten suorittamat tarkastukset 7 C 04 Vastaanotto 7 C 05 Dokumentointi ja ohjeistus 7 C 051 Suunnitelmapiirustukset 7 C 052 Asennus- ja loppupiirustusten laadinta 8 C 0521 Asennuspiirustukset 8 C 0522 Asennuspiirustusten tarkastaminen 8 C 053 Loppudokumentit ja ohjeistus 9 C 054 Käyttöpiirustukset 10 C 056 Käytönopastus 10 C 06 Yleiset asennusohjeet 10 C 061 Tarvikkeet 10 C 062 Työn suorittaminen 11 C 063 Metallipintojen käsittely 11 C 064 Merkinnät ja merkintätarvikkeet 11 C 065 Johdot ja niiden varusteet 12 C 066 Putkitukset ja rasioinnit 12 C 07 Yleisiä sähköteknisiä tietoja 12 C 071 Järjestelmäkohtaisten ohjeiden jaottelu 12

3 2 C 072 Nimistö 13 W 0 SÄHKÖNJAKELU 13 W 00 Liittymiskaapelireitit 13 W 01 Liittymät 13 W 2 SÄHKÖNJAKELUJÄRJESTELMÄT 13 W 21 Normaalijakelu 13 W 211 Keskukset 14 W 2111 Pää- ja nousukeskukset 14 W 212 Johtotiet 14 W 2121 Kaapelihyllyt 14 W 2128 Kaapeliläpiviennit 15 W 213 Johdot 15 W 2131 Liittymisjohdot 15 W 2132 Keskusten väliset johdot 15 W 22 Varavoimajakelu 16 W 220 Liittymät 16 W 228 Kojeet ja laitteet 16 W 3 SÄHKÖN MUOKKAUS- JA MITTAUSJÄRJESTELMÄT 19 W 32 SÄHKÖN MITTAUSJÄRJESTELMÄT 19 W 321 Energianmittaus ( Energialaitos ) 19 W 4 MAADOITUS 20 W 41 Maadoitukset ja potentiaalintasaukset 20 P TELE JA AUTOMAATIO 21 P 6 ILMOITUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT 21 P 61 Kiinteistövalvonta 21

4 3 A KIINTEISTÖHALLINTO A 0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA A 01 Rakennuskohde ja sen sijainti Rakennuskohde: Rakennustoimenpide: Postiosoite: Korsholms kommun Smedsby vattenverk Varavoimakoneen hankinta ja asennus Industrivägen 6A KORSHOLM A 1 HALLINTO JA OHJAUS A 11 Käyttö- ja ylläpito-organisaatio Rakennuttaja: Mustasaaren kunta Keskustien MUSTASAARI Puhelin: (06) Sähköposti: Yhteyshenkilöt: Jan Lundström Käyttäjä: Mustasaaren kunta Vesilaitos Puhelin: (06) Sähköposti: Yhteyshenkilöt: Vesihuoltopäällikkö Allan Heir

5 4 B RAKENNUTTAMINEN B 1 RAKENNUTTAJAN TEKNINEN ORGANISAATIO B 11 Projektinjohto Rakennuttajan edustaja: Mustasaaren kunta Keskustie MUSTASAARI Puhelin: (06) Sähköposti: Yhteyshenkilöt: Jan Lundström, B 2 SUUNNITTELU B 24 Sähkösuunnittelu Suunnittelu: Granlund Pohjanmaa Oy Rauhankatu VAASA Puhelin: Sähköposti: Yhteyshenkilöt: Mats Bonns B 3 VIRANOMAISTOIMET Sähköurakka sisältää viranomaisten suorittamien tai vaatimien tarkastusten kustannukset lukuun ottamatta niitä kustannuksia, jotka sisältyvät rakennusvalvontamaksuun. Tehtävä sisältää asennetun sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksen. Tarkastuksesta on laadittava tarkastuspöytäkirja, joka luovutetaan rakennuttajalle. Kaikki viralliset tarkastukset hoitaa urakoitsija kustannuksellaan. Kaikkia tarkastuksia varten urakoitsija asettaa käytettäväksi tarvittavat työkalut, mittarit ja apuhenkilöstön. B 32 Sähkölaitteistojen viranomaisvalvonta Vahvavirtalaitteiden viranomaisvalvontaa suorittaa: Turvatekniikan keskus (Tukes) PL 123 (Lönnrotinkatu 37) Helsinki Puh: B 34 Sähkön siirtoyhtiö Vaasan Sähköverkko Oy Kirkkopuistikko VAASA Puh: (06)

6 5 C SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖ, TELE-, AUTOMAATIO- JA TURVAJÄRJESTELMIEN TIEDOT C 0 YLEISET TOTEUTUSOHJEET Yleiset tiedot rakennuskohteesta, käytettävä urakkamuoto, rakennusaika, indeksisidonnaisuus, maksuerät ja vakuudet esitetään urakkapyyntöasiakirjoissa. C 01 Urakan laajuus Urakoitsijan edellytetään tekevän työt ensiluokkaisesti ammattitaitoista työvoimaa käyttäen. Mikäli työn erikoisluonne vaatii, on käytettävä apuna erikoisurakoitsijaa ja erikoistyövoimaa. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden suorituksista kuin omistaan. Urakkasuorituksessa on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia, alaa koskevia julkisoikeudellisia määräyksiä ja sopimusasiakirjoja. Mikäli jotakin ennalta sovittua kokousta, koetta tai tarkastusta ei voida urakoitsijasta johtuen pitää tai se joudutaan uusimaan, tilaajalla on oikeus laskuttaa näiden tilaisuuksien tai uusintatarkastusten aiheuttamat kustannukset siltä urakoitsijalta, joka tilanteen on aiheuttanut. Mikäli urakoitsijan työsuoritus viivästyy laaditusta aikataulusta ja tämä aiheuttaa rakennuttajalle muuten tarpeettomia kokouksia, selvityksiä yms., on tilaajalla oikeus laskuttaa näistä aiheutuvat asiantuntijakustannukset urakoitsijalta. Rakennuttaja vastaa varavoimakontin perustuksen betonilaatan rakentamisesta, laatan maadoituksesta sekä kaapelisuojaputkien asennuksesta varavoimakontista vesilaitoksen pääkeskukselle. Urakkarajat ovat esitetty piirustuksissa. C 011 Suoritusvelvollisuudet uusien ja uusittavien asennusten osalta Urakkaan kuuluu kaikkien asiakirjoissa ja piirustuksissa mainittujen sähkölaitteiden, - johtojen, -kojeiden ja -järjestelmien hankinta ja asennus täyteen käyttökuntoon, ellei urakkaa ole varsinaiset urakkarajat määrittävällä asiakirjalla erikseen rajoitettu. Varavoimakonetoimittaja hankkii ja asentaa varavoimakone konehuoneineen sekä vastaa koneen liittämistä vesilaitoksen sähköverkkoon ja sen käytönostosta. Urakoitsija asentaa ja kytkee myös samalle perustukselle asennettavan dieselpolttoainejakelusäiliön sähkönsyöttö ja maadoitus piirustusten mukaisesti. C 012 Suoritusvelvollisuudet nykyisten asennusten osalta C 013 Sivusuoritusvelvollisuudet Urakasta muille osapuolille aiheutuvat velvollisuudet sekä sivusuoritusvelvollisuudet muiden osapuolten töistä ja hankinnoista aiheutuviin sähköasennustöihin on esitetty suunnitelmissa. C 014 Lisä- ja muutostyöt Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan rakennuttajan vaatimat muutokset, jos ne eivät olennaisesti muuta urakoitsijan aikaansaatavaa työn tulosta toisen luonteiseksi, siitä riippumatta, onko kysymyksessä suorituksen täydentäminen, lieventäminen tai sen muuttaminen muulla tavalla. Muutoksista, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia tai hyvitystä, on ennen töiden aloittamista tehtävä kirjallinen tarjous, joka ainoastaan rakennuttajan kirjallisesti hyväksymänä on pätevä lisä- ja hyvityslaskuja esitettäessä.

7 6 Hinnoittelussa käytetään urakkasopimuksen mukaisia yksikköhintoja. Mikäli yksikköhintoja ei ole annettu on työt, tarveaineet ja yleiskustannukset on eriteltävä yksityiskohtaisesti ja hinnoiteltava. C 02 Asiakirjojen pätevyysjärjestys Tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 98:n 13 kohdan 1A mukainen. Sähkösuunnitelma-asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 98:n 13 kohdan 1B mukainen. Hankintaohjelman liitteenä olevien piirustusten pätevyysjärjestys: - hankintaohjelma - määrälasketut kaaviot ja taulukot, pisteiden osalta kuitenkin ovat tasopiirustukset määrääviä - muut kaaviot - asema- ja tasopiirustukset - piirustuksissa olevat luettelot Ristiriitaisuuksista on urakoitsija velvollinen ilmoittamaan rakennuttajalle välittömästi niitä havaittuaan. C 03 Valvonta ja tarkastukset Vastaanottotarkastus ks. kohta C 04 Vastaanotto. C 031 Rakennuttajan suorittamat tarkastukset Rakennuttajan tarkastukset suoritetaan systemaattisesti tarkastuslistoja käyttäen. Asennustarvikkeiden ja laitteiden hyväksyntä Urakoitsijan tulee hyväksyttää valvojalla kaikki kohteeseen hankittavat laitteet, kojeet, asennusmateriaalit sekä asennuspiirustukset ennen laitteiden toimittamista tai asennusten aloittamista. Laite- ja asennustapatarkastukset Laite- ja asennustapatarkastukset suorittaa rakennuttajan edustaja. Kaikkien laitteiden tultua asennetuksi pyytää urakoitsija kirjallisesti laite- ja asennustapatarkastusta. Laite- ja asennustapatarkastuksissa todetaan laitteiden ja tarvikkeiden oikeellisuus sekä työn laatu. Työn tulosta verrataan sovittuun aikatauluun. Vaikeasti luokse päästävät tai piiloon jäävät laitteet on urakoitsijan esitettävä rakennuttajan edustajan tarkastettavaksi ennen peittämistyön aloittamista. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että piiloon jääville laitteille tulee riittävät aukot laitteiden huoltoa ja tarkastusta varten. Koekäyttö Koekäytössä tutkitaan järjestelmän toimintaa normaaleissa käyttöolosuhteissa käyttäjän henkilökunnan ja urakoitsijoiden toimesta. Koekäytön edellytyksenä on: - ettei urakoitsijalla ole keskeneräisiä töitä, jotka estävät käyttämästä järjestelmää normaalikäyttöä vastaavasti Hyväksytyn koekäytön edellytyksenä on, että järjestelmä toimii tässä ohjelmassa määrätyllä tavalla ilman häiriöitä yhtäjaksoisesti 2 viikon ajan. Koekäyttöaikana rakennuttaja pitää järjestelmästä käyttöpäiväkirjaa.

8 7 Koekäytön yhteydessä havaitut puutteet urakoitsija korjaa vastaanottoon mennessä. C 032 Urakoitsijan suorittamat tarkastukset Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet Urakoitsijan tulee suorittaa oman työn laadunvarmistus itselle luovuttamistarkastuksessa ennen toimintakokeita ja käyttöönottotarkastusta. Urakoitsijan tulee esittää rakennuttajan hyväksyttäväksi laadunvarmistusohjelma, jolla varmistetaan tehtyjen asennusten oikeellisuus. Laadunvarmistus suoritetaan ja dokumentoidaan suunnittelijan/urakoitsijan laatimia, hyväksyttyjä tarkastuslistoja käyttäen. Listat päivää ja allekirjoittaa tarkastuksen tekijä ja ne luovutetaan valvojille ennen laite- ja asennustarkastusten suorittamista. Toimintakokeet Laitteiden ja järjestelmien toimintakokeet suoritetaan rakennuttajan läsnä ollessa sen jälkeen, kun urakoitsija on ilmoittanut laitteidensa olevan toimintakunnossa ja urakoitsijat ovat keskenään suorittaneet alustavat toimintakokeet sekä korjanneet siinä havaitsemansa puutteet. Käyttöönottotarkastus Ennen sähkölaitteiston käyttöönottoa tulee suorittaa sähkölaitteistolle määräysten mukainen käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksesta tulee laatia tarkastuspöytäkirja, jonka tarkastuksen suorittaja allekirjoituksellaan varmentaa. Tarkastuspöytäkirja tulee luovuttaa rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta. Tarkastusmittaukset ja koestukset Tarkastusmittaukset ja koestukset tehdään SFS 6000 kohdan mukaisesti. C 033 Ulkopuolisten suorittamat tarkastukset C 04 Vastaanotto Sähköasennusten varmennustarkastusta ei suoriteta Vastaanotto suoritetaan juridisessa tilaisuudessa, jossa varmistetaan, että kohdassa C 03 määritellyt tarkastukset on tehty ja kohde on luovutuskunnossa. C 05 Dokumentointi ja ohjeistus Piirustusten sisällön tulee täyttää sekä hankkeen valmiiksi saattamiseksi että käytön ja huollon suorittamiseksi asetetut tavoitteet. Kaikkien toteutuksen osapuolten tulee huolehtia tarvitsemiensa piirustusten ja kopioiden tilaamisesta riippumatta siitä, kenen hankintaan piirustukset kulloinkin kuuluvat. Kaikkien asennustöiden tekijän laatimien tai järjestelmiin sisältyvien piirustusten ja asiakirjojen kopiointi- ja jakelukustannukset sisältyvät urakkaan. C 051 Suunnitelmapiirustukset Hankintaohjelma ja siihen liittyvät piirustukset täydentävät toisiaan. Mikäli näissä havaitaan epäselvyyksiä, joita ei säännösten ja hyvän asennustavan perusteella voi ratkaista, on urakoitsijan pyydettävä lisäselvityksiä. Suunnitelma on laadittu AutoCAD ja Windows -pohjaisilla sovellusohjelmilla sekä Access-tietokannalla. Suunnittelu on tehty seuraavilla sovelluksilla: - tasopiirustukset: MagiCad Electrical - keskusten pääkaaviot: MagiCAD Electrical

9 8 - tele- ja jakelukaaviot: MagiCad Electrical - piirikaaviot: PiiARK - valaisinluettelot: Access C 052 Asennus- ja loppupiirustusten laadinta Asennuspiirustukset laatii urakoitsija. Asennus- ja loppupiirustukset tulee laatia suunnittelussa käytetyillä sovellusohjelmilla ja versioilla. Loppupiirustukset laatii suunnittelija rakennuttajan laskuun. C 0521 Asennuspiirustukset Asennuspiirustusten laatija täydentää suunnittelijan laatimat toteutuspiirustukset asennuspiirustuksiksi laatimalla seuraavat piirustukset ja toimittamalla seuraavat tiedot: - keskusten kokoonpanopiirustukset laiteluetteloineen - täydentää kojetaulukot ja -luettelot lopullisia arvoja vastaaviksi - kaapeliluettelot - tekee yksityiskohtaiset kytkentätaulukot kaikista kytkentäkoteloista Asennuspiirustuksia laadittaessa on yleisesti otettava huomioon: Asennuspiirustuksista laaditaan piirustusluettelo (mitoitetut piirustukset asennustyötä varten), joka on tarkastutettava ja hyväksytettävä rakennuttajalla. Asennuspiirustusten laatijan tulee tarkastaa laitteiden lopulliset teho-, kytkentä- ym. tiedot hankintoja vastaavaksi. Asennustöiden tekijä vastaa siitä, että asennustyöt ja hankinnat ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaisia. Työn kuluessa laitteiden keskinäisestä sovittelusta tms. syistä tehtävät pienehköt suunnitelmatarkistukset merkitsee asennuspiirustusten laatija tasopiirustuksiin suullisten ohjeiden tai neuvottelupäätösten perusteella. Laajemmista tai suunnitelman ratkaisuja periaatteellisesti muuttavista muutoksista laatii rakennuttaja muutossuunnitelman. Mikäli asennusnäkökohdat edellyttävät, laaditaan asennuksista erikoispiirustuksia, joissa asennukset on merkitty oikeanmuotoisina ja mitoitettuina. Varavoimakonetoimittajan toimittavat piirustukset Varavoimakonetoimittaja toimittaa rakennuttajalle rakennusluvan hakemiseen tarvittavat varavoimakontin pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset. Rakennuttaja laatii asemapiirustus ja muut rakennuslupahakemukseen tarvittavat asiakirjat. Varavoimakonetoimittaja toimittaa myös rakennuttajalle varavoimakoneen mittapiirustus sekä painotiedot varavoimakontin perustuksen suunnittelua varten. Perustuksen rakennepiirustukset laatii rakennuttajan palkkaama rakennesuunnittelija. Varavoimakonetoimittaja toimittaa sähköurakoitsijalle tarvittavat kytkentäpiirustukset liitinnumeroineen. C 0522 Asennuspiirustusten tarkastaminen Asennuspiirustukset tulee toimittaa kahtena (2) sarjana A4-kokoon taitettuna rakennuttajan tarkastettavaksi. Toinen sarja palautetaan tarkastusmerkinnöin varustettuna asennuspiirustusten laatijalle. Piirustukset on toimitettava tarkastettavaksi siten, että rakennuttaja ehtii tarkastaa ne ennen asennustyön alkamista. Piirustusten tarkastamiselle on varattava aikaa vähintään 2 viikkoa niiden perille tulosta.

10 9 Hyväksytyistä asennuspiirustuksista toimittaa niiden laatija urakkarajaliitteessä määritellyt sarjat kopioita rakennuttajan määräämille suunnittelijoille, valvojille ja urakoitsijoille. Kaikki asennuspiirustukset tulee tarkastuttaa eri viranomaisilla ja ulkopuolisten verkkojen haltijoilla ao. viranomaisten/verkon haltijan erillisohjeiden mukaan. Asennuspiirustuksien tarkastamisesta sekä viranomaisten/ulkopuolisten verkkojen haltijoiden vaatimista piirustusmuutoksista aiheutuvat kustannukset sisältyvät urakkaan. Mikäli ne aiheuttavat muutoksia hankinnan laajuuteen, käsitellään ne muutostyömenettelyn avulla. Työmaan piirustuskäytäntö: Työmaalla tulee ylläpitää tarkepiirustussarjaa. Sarjaan tulee merkitä työn aikana tehdyt muutokset. Merkinnät tulee tehdä välittömästi kyseisen asennuksen valmistuttua. Tarkesarjojen ylläpidosta vastaa urakoitsija. C 053 Loppudokumentit ja ohjeistus Suunnittelija laati loppupiirustukset rakennuttajan laskuun urakoitsijan toimittamien tarkepiirustusten perustella.< Loppupiirustukset laaditaan vastaavasti kuin kohdassa asennuspiirustukset on selostettu. Työmaalla tehdyt muutokset siirretään loppupiirustuksiin tarkepiirustuksista. Suunnittelutietokanta täydennetään asennusta vastaavilla laitetiedoilla. Kaikki luovutettavat piirustukset ja piirustusluettelo merkitään tekstillä LOPPUPIIRUSTUS sekä varustetaan päiväyksellä sekä tiedoilla käytetyistä ohjelmista, mahdollisesta pakkausohjelmasta sekä levykenumeroista. Piirustusluettelossa tulee määritellä: - piirustusten tiedostonimet ja -tyypit (esim. dwg) sekä CD-ROM -levyn järjestysnumero, jonne ko. piirustus on tallennettu - millä ohjelmilla ko. piirustus on laadittu Loppudokumentteja ja ohjeistuksia laadittaessa otettava huomioon: Loppupiirustukset tulee leimata ja allekirjoittaa. Asennustyöstä vastaava henkilö varmentaa allekirjoituksellaan piirustusluettelon. Kaikki piirustukset tulee varustaa yhdenmukaisella otsikoinnilla ja piirustusnumeroinnilla riippumatta siitä, kenen laatimia piirustukset ovat. Kaikki sähköpiirustukset tarkistetaan lopullisia asennuksia ja arkkitehtipiirustuksia (käytetään viimeisintä arkkitehtipohjaa) vastaaviksi riippumatta siitä, kenen laatimia piirustukset ovat. Alas laskettujen kattojen sisään jäävät kytkentärasiat ja -päätteet on loppupiirustuksissa oltava mittakaavallisesti oikeilla paikoillaan. Kaikki piirustukset, myös urakoitsijan alihankkijoiden laatimat piirustukset, otsikoidaan ja numeroidaan yhdenmukaisesti. Sähkötöiden teknisen tarkastuksen suorituksen edellytys on se, että tarkastuksen suorittajalla on loppupiirustukset käytettävissään. Loppupiirustuksiin liitetään tarkastuksien ja jäljempänä mainittujen koestuksien ja mittausten pöytäkirjat. Em. dokumentit numeroidaan ja esitetään loppupiirustusten piirustusluettelossa.

11 10 Käyttö- ja huolto-ohjeiden on oltava ruotsinkielisiä. Tässä ohjeessa on esitettävä erikseen huoltoon ja normaaliin käyttöön liittyvät asiat. Loppupiirustuksiin tulee sisällyttää tarketiedoilla täydennettyjen asennuspiirustusten lisäksi myös: - hankintaohjelman eri kohdissa erikseen mainitut muut piirustukset - sähköjakelun ylikuormitussuojien koestustaulukot keskuskohtaisesti - viranomaisten/jakeluverkkoyhtiöiden asennuksia koskevat tarkastuspöytäkirjat - tarkastuspöytäkirjat ja takuutodistukset järjestelmittäin - järjestelmiin sisältyvien takuuajan huoltojen huoltosopimusjäljennökset. Loppupiirustukset tulee lähettää yhtenä A4-kokoon taitettuna sarjana rakennuttajan tarkastettavaksi. Tarkastettu sarja palautetaan kommentoituna loppupiirustusten viimeistelyä varten. Hyväksyttyjä loppupiirustuksia toimitetaan: Loppupiirustustiedostot: - CD-ROM -levykkeelle kopioidut piirustukset ja muut sähköisessä muodossa olevat dokumentit rakennuttajalle. CD-ROM -levyinä tulee käyttää tunnettujen valmistajien tuotteita. Toimitettavat CD- ROM -levyt tulee tarkastaa virustentarkastusohjelmalla ennen rakennuttajalle toimittamista. CD-ROM -tarraan tulee merkitä: - kohteen nimi - levyn sarjanumero - tiedostojen viimeinen luontipäivä - tiedostojen tekijä Loppupiirustusten paperikopioita: - 2 sarjaa rakennuttajalle Loppupiirustusten kopiointikustannuksista vastaa urakoitsija. Käyttöohjeet: Loppuasiakirjojen yhteydessä tulee toimittaa 2 sarjaa järjestelmä- ja laitekohtaisia käyttöohjeita kaikista toimitettavista järjestelmistä. C 054 Käyttöpiirustukset Jakokeskusten dokumenttitilaan tai läheisyyteen seinälle keskuskomeroon sekä sähköteknisten tietojärjestelmien keskuslaitteiden läheisyyteen urakoitsija toimittaa A4- kokoisen muovikotelon, johon sijoitetaan paperikopiot keskuksen kokoonpanopiirustuksista, pää- ja piirikaavioista sekä tasopiirustus, johon on merkitty ryhmänumeroilla keskukseen liittyvät ryhmäjohdot. C 056 Käytönopastus Käytönopastus annetaan urakkaan sisältyvänä RT mukaisesti. C 06 Yleiset asennusohjeet C 061 Tarvikkeet Käytettävien tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien, voimassaolevien määräysten ja direktiivien mukaisia. Tästä osoituksena tulee niissä sähkölaitteissa ja tarvikkeissa, joita merkintävelvollisuus koskee, olla CE -merkintä. Kyseisistä laitteista ja tarvikkeista tulee olla saatavilla valmistajan vakuutus.

12 11 Yksittäisiä laitteita koskevien EMC -vaatimusten lisäksi tulee EMC -direktiivi ottaa huomioon siten, että useista laitteista kootut laitteistotkin täyttävät kyseisen direktiivin vaatimukset. Tämä sisältää mm. vaatimuksen siitä, että laitteiden kaapeloinnit tehdään laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Tarvikkeiden on oltava ensiluokkaisia ja rakenteeltaan kulloinkin kyseessä oleviin asennusolosuhteisiin tarkoitettuja. Ellei hankintaohjelmassa ole työmenetelmiä tai tarvikkeita tarkemmin määritelty, saa urakoitsija valita ne itse, mutta kuitenkin niin, että rakennuttajalla on oikeus niiden hyväksymiseen tai hylkäämiseen mikäli ne eivät johda sopimuksen mukaiseen tulokseen. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus, samoin kuin vastuu vaihdosta jää sen esittäjälle. Urakoitsijan on pyydettäessä toimitettava rakennuttajan hyväksyttäväksi kaikki niiden tarvikkeiden ja laitteiden mallit ja värit, joita asiakirjoissa ei ole erikseen tarkoin määrätty. Tarvikkeina käytetään vain tuotteita, jotka on sertifioitu suomalaisia olosuhteita varten tai tuotteita, joilla on voimassaoleva, eurooppalaisten esikuvastandardien mukainen sertifiointi, jossa on otettu huomioon suomalaiset asennus- yms. olosuhteet. Rakennuttaja haluaa varmistua urakkaan kuuluvien sähkölaitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta, käytettävyydestä, huollettavuudesta sekä sopivuudesta Suomen olosuhteisiin. Tästä syystä edellytetään, että tuote on sähköturvallisuuden ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden osalta testattu sekä varustettu CE merkinnällä ja FIMKO:n (FI-merkki) tai jonkin muun luotettavan eurooppalaisen tarkastuslaitoksen tarkastama ja tarkastusmerkinnällä varustettu. Testaamattomia tuotteita ei hyväksytä. Mikäli tuotetta ei ole em. vaatimusten mukaisena saatavissa, vaaditaan FIMKON lausunto esitettyjen hyväksymisdokumenttien pohjalta ja urakoitsijan tulee tarkastuttaa tuote Turvatekniikan keskuksella (TUKES) kohdekohtaisesti kustannuksellaan. Koska määräykset eivät enää tarkasti määrittele asennettavien laitteiden tai järjestelmien hyväksyttäviä asennusratkaisuja, vaan ne edellyttävät noudatettavaksi valmistajan ohjeita, tulee urakoitsijan kerätä asennuspiirustusten yhteyteen laitteista, tarvikkeista ja komponenteista tuotekansio, jossa on esitetty: - tuotteen tarkastanut testauslaitos - tuotteen valmistajan asennus ja sijoitusohjeet. Tuotekansio tulee olla työmaalla valvojan käytettävissä sekä vastaanotto-, että välitarkastuksissa. Asennustöiden suorittaja vastaa siitä, että kansiossa on kaikkien käytettyjen tarvikkeiden tiedot. C 062 Työn suorittaminen Urakoitsijan edellytetään tekevän työt ensiluokkaisesti ammattitaitoista työvoimaa käyttäen. Urakkasuorituksessa on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia, alaa koskevia julkisoikeudellisia määräyksiä ja sopimusasiakirjoja. C 063 Metallipintojen käsittely Kaikki metallipinnat on oltava pintakäsiteltyjä. C 064 Merkinnät ja merkintätarvikkeet Kaapelit merkitään molemmista päästä pysyvillä kaapelimerkinnällä.

13 12 C 065 Johdot ja niiden varusteet Johtoihin ja niiden varusteisiin liittyvät erityisohjeet on esitetty kyseisen järjestelmän alakohdassa Johdot. C 066 Putkitukset ja rasioinnit C 07 Yleisiä sähköteknisiä tietoja Urakassa noudatetaan yleisiä sopimusehtoja YSE-98. Sähköasennuksissa noudatetaan standardia SFS 6000 seuraavin täsmennyksin: - kohta 41, suojaus sähköiskulta; - suojajännitepiireissä käytetään SELV-järjestelmää - kohta 52, johtojen valinta ja asentaminen; - taulukoiden 52 F ja 52 G 0-vaihtoehtoja ei saa käyttää - jakokeskukset on varustettava aina pääkytkimillä - kaikki kaapelit, myös heikkovirtajohdot, on kiinnitettävä, ellei asenneta vaakasuoralle alustalle (esim. kanavaan, kouruun tai kaapelihyllylle) taikka ellei asenneta putkeen. Kiinnikkeiden välimatka on kevyillä kaapeleilla (max. 6 mm 2 kuparia tai 10 mm 2 alumiinia) vaakasuorassa enintään 0,25 m ja pystysuorassa enintään 0,5 m. Raskaalla kaapelilla kiinnikkeiden välimatka on kertaa kaapelin ulkohalkaisija. Pystysuorissa kanavissa on kaapelien kiinnityspisteiden suurin etäisyys 3 m. - putketonta uppoasennustapaa saa käyttää ainoastaan avattavissa alakotoissa Vahvavirta-asennukset on tehtävä lakien ja asetusten sekä standardin SFS 6000 mukaisesti. Erityisesti on huomioitava vaatimukset lääkintätiloista (SFS 6000 kohta 710). Lisäksi noudatettavia ovat ST-kortit 13.31, ja Muut noudatettavat ohjeet ja määräykset on mainittu erikseen järjestelmäkohtaisten ohjeiden laatuvaatimusten ja velvoitteiden määrittelykohdassa. C 071 Järjestelmäkohtaisten ohjeiden jaottelu Jokainen asiakirjoissa esitetty järjestelmä jaotellaan vielä alanumeroilla seuraavasti: Kohtaan sisältyy järjestelmän ja toiminnan yleiskuvaus ja sen laitteiden yleistasoinen sijoitus. Tarvittaessa kohdassa annetaan lisäperusteet suunnittelijan laite- ja menetelmävalinnoille. 2. Tekniset vaatimukset/ratkaisut Kohdassa määritellään ao. järjestelmän toteutuksessa noudatettavat määräykset, standardit, suositukset jne. Lisäksi kohdassa määritellään tekniset ominaisuudet. Tarvittaessa annetaan lisäperusteet ja sitovuusmäärittelyt suunnittelijan laite- ja menetelmävalinnoille. 3. Toiminta Kohdassa määritellään järjestelmän toimintaperiaate. 4. Suunnittelu ja dokumentointi Kohdassa määritellään ao. järjestelmän erityiset suunnitteluvaatimukset ja tehtävät, joita ei ole esitetty kohdassa B 2 Suunnittelu. Kohtaan sijoitetaan myös sellaiset toteutus- ja loppupiirustuksiin ja -asiakirjoihin liittyvät vaatimukset, joita ei ole esitetty kohdassa C 05 Dokumentointi ja ohjeistus.

14 13 C 072 Nimistö 5. Järjestelmän sisältö/laajuus Kohdassa määritellään järjestelmän sisältö (hankintarajaukset ja laajuus). Normaalitilanteessa järjestelmä hankitaan valmiiksi täyteen käyttökuntoon asennettuna. 6. Asentaminen Kohdassa esitetään järjestelmää koskevat sanalliset asennusyksityiskohdat ja esitetään ko. järjestelmää koskevat tekniset vaatimukset. 7. Laadunvarmistus Kohdassa esitetään järjestelmää koskevat toimenpiteet, jotka on suoritettava ennen hankintaa ja asennusta, kuten hyväksyttämismenettelyt sekä sähköteknisiä asioita koskevat luovuttamis- ja vastaanottomenettelyvaatimukset, joita ei ole esitetty kohdassa C 04 Vastaanotto. Useita suunnittelualoja koskevat vaatimukset esitetään urakkarajaliitteessä. 8. Erityispiirteitä Kohdassa esitetään ao. järjestelmän kohdetta varten erityisesti suunnitellut laitteet ja toteutusratkaisut, joita ei voi toteuttaa tehdasvalmisteisilla vakio-osilla tai laitteilla. Tässä hankintaohjelmsassa RAKENNUTTAJA (RAK) tarkoittaa, paitsi urakoitsijan sopijaosapuolta, myös rakennuttajan edustajana toimivaa asennustöiden valvojaa URAKKA tarkoittaa sähköurakkaa SUUNNITTELIJA tarkoittaa sähkösuunnittelijaa (SHS) URAKOITSIJA tarkoittaa sähköurakoitsijaa (SU) KÄYTTÄJÄ tarkoittaa rakennuksen valmistumisen jälkeen tilojen ja kiinteistön käytöstä ja huollosta vastaavaa organisaatiota W 0 SÄHKÖNJAKELU W 00 Liittymiskaapelireitit W 01 Liittymät Nykyinen liittymiskaapeli on asennettu maakaapelina sähköverkkoyhtiön muuntajalta. Rakennuksen on liitetty Vaasan Sähköverkko Oy:n pienjänniteverkkoon. 5. Järjestelmän sisältö/laajuus Nykyinen talojohto jää käyttöön. W 2 SÄHKÖNJAKELUJÄRJESTELMÄT W 21 Normaalijakelu Rakennuksen normaalijakelu toteutetaan Vaasan Sähköverkko Oy:n pienjänniteverkkoon liitetyllä sähkönjakelujärjestelmällä.

15 14 W 211 Keskukset W 2111 Pää- ja nousukeskukset W 212 Johtotiet Kiinteistön pääkeskus on nykyinen. Keskuksessa sijaitsee myös varavoiman syötönvaihtokontaktorit. Kaapeleiden asennusteiksi asennetaan johtotiet, jotka koostuvat kaapelihyllyistä ja - tikkaista. 2. Tekniset vaatimukset/ratkaisut Tehdasvalmisteiset johtotiet asennetaan samaan sarjaan kuuluvista valmiiksi pintakäsitellyistä osista. Kulmat, kaaret, risteilyt jne. tehdään siten, ettei kaapeleita asennettaessa jouduta alittamaan niiden pienintä taivutussädettä. Liitos-, jatko- ja kulmakappaleina on käytettävä sarjaan kuuluvia tehdasvalmisteisia osia. Paloaluerajoilla johtotietä ei saa viedä katkaisematta läpi (> 200 mm). W 2121 Kaapelihyllyt Kaapelointien helpon asennettavuuden ja kaapeleiden lisäämistarpeiden vuoksi asennetaan pääkaapelireiteille sekä muihin tarpeellisiin tiloihin kaapelihyllyja tikasjärjestelmä. 2. Tekniset vaatimukset/ratkaisut Kaapelihyllyjen ja -tikkaiden sekä niiden osien tulee olla tehdasvalmisteisia. Hyllyt, joille asennetaan vahva- ja heikkovirtakaapeleita, tulee varustaa metallisella välilevyllä, jossa eri jännitetasojen kaapelit erotetaan toisistaan. Pääjohtoteinä käytetään Fe/Zn tikas-/lankahyllyjä. 3. Toiminta Kaapelihyllyjen on oltava helposti luokse päästävissä sekä asennettava niin, että myöhemminkin on mahdollista muutella kaapelointia. 6. Asentaminen Asennukset tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon mahdollisesti esitetyt erityisvaatimukset. Kaapelihyllyjen ja -tikkaiden kannatinrakenteina sekä risteyksissä, kaarissa ja T- liitoksissa on käytettävä tehdasvalmisteisia vakio-osia. Hyllyt kiinnitetään siten, ettei taipuma kannatusvälillä ylitä arvoa 1:200 ja etteivät hyllyt pääse kallistumaan tai kiertymään. Kattokannatus tehdään tarvittaessa kaksipuolisella kannatuksella. Kaapelihyllyt kiinnitetään siten, että johtoja tarvitsee mahdollisimman vähän pujottaa ja ettei kaapeleita asennettaessa jouduta alittamaan niiden pienintä taivutussädettä. Seinäkannakkeet ovat ao. hyllyille tarkoitettuja tehdasvalmisteisia vakiokannakkeita.

16 15 Hyllyjärjestelmän eri osat liitetään galvaanisesti toisiinsa. Kaapelihyllyt maadoitetaan maadoituspiirustusten mukaisesti. W 2128 Kaapeliläpiviennit W 213 Johdot Johdot ja johtotiet suojataan kosteuseristys-, ääni- ja paloteknisin läpiviennein. Läpivientimassana käytetään kaapeleiden lisäasennukset mahdollistavaa läpivientimassaa. 2. Tekniset vaatimukset/ratkaisut Yksittäisen johdon läpivienti suojataan mekaanisella läpivientiputkella. Kaikki läpiviennit tiivistetään muita rakenteita vastaaviksi palotekniikan ja akustiikan kannalta huomioiden tasopiirustuksissa olevat maininnat. Johtoteiden paloläpiviennit suojataan tyyppihyväksytyllä palonkestävällä läpivientimassalla esim. Hilti CFS. Läpiviennissä on oltava hyväksyntää osoittava merkintä. Vesi- ja kosteuseristysten läpivientinä käytetään laipallista ruostumattomasta teräksestä tehtyä putkihylsyä, jonka laippa liitetään kosteus-/vedeneristykseen. Sähkönjakelu toteutetaan kaapeleiden ja johtojen avulla. Nousujohtojen ja häiriöalttiiden ryhmäjohtojen osalta käytetään erikoisrakenteisia kaapeleita. 2. Tekniset vaatimukset/ratkaisut Kaapeleiden on oltava sähkönjohtavuus- ja eristysominaisuuksiltaan piirustuksiin merkittyjä tai vastaavia. 6. Asentaminen Johdot asennetaan kaapelein pääosiltaan kaapelihyllyille. Kaapelit asennetaan oikaistuna kaapelihyllyille risteilyjä välttäen kulmissa ja risteilykohdissa 2 m matkalta kiinnittäen, väliseinällisissä hyllyissä omiin osiinsa. W 2131 Liittymisjohdot Nykyinen liittymisjohto jää käyttöön. W 2132 Keskusten väliset johdot Sähkönjakelu keskuksiin ja generaattoriin toteutetaan tavanomaista kaapelointia käyttäen. Sähköjakelu toteutetaan TN-S-järjestelmällä (5-johdinjärjestelmä). 2. Tekniset vaatimukset/ratkaisut Nousujohtona käytetään ns. 4 1/2 -johdinkaapeleita, joissa ääri- ja nollajohdot ovat yhtä suuria poikkipinnoiltaan. Nousukaapelien esimerkkityypit on esitetty kaavioissa.

17 16 6. Asentaminen Kaapeleita asennettaessa tulee niiden ryhmittelyissä ja reittien valinnoissa ottaa huomioon SFS käsikirjan määritelmät ympäristö- ja asennustapojen vaikutus ao. kaapeleiden kuormitettavuuksiin ja vastaaviin varokkeisiin. Varavoiman syöttökaapelit asennetaan putkiin varavoimakontilta vesilaitoksen pääkeskukselle. W 22 Varavoimajakelu W 220 Liittymät Rakennuksen sähkönsyötön varmistamiseksi häiriön sattuessa jakeluyhtiön verkossa asennetaan varavoimageneraattori. Varavoima liittyy normaalijakeluun nykyisen pääkeskuksen syötönvaihtokontaktorien kautta. W 228 Kojeet ja laitteet Kohteen varavoimakone toimitetaan asennettuna tehdasvalmisteiseen lämpöeristettyyn lämmitettyyn harjakattomalliseen Paroc-konttiin vesilaitoksen pihalle asemapiirustuksen mukaisesti. Varavoimakontin ulkopuolinen melutaso enintään 70dB(A)/7m. 2. Tekniset vaatimukset Varavoimakoneikko Koneikon tärkeimmät pääarvot ja ominaisuudet ovat: - rakenne pakettimallina kuten ST-31:n kuva 4.1, s. 51 selostuksineen - koneikon nimellisteho P n 120 kw, 50 Hz, cos 0,8, (150 kva), jatkuva, vaihteleva teho (Prime power, PRP standardin ISO mukaan) - ylikuormitettavuus 10 % 1 h:n ajan 12 h:n jaksoissa, kun tuloilman lämpötila on enintään 30 C - nimellisjännite 400/230 V, 50 Hz käyntinopeudella 25 r/s - rinnankäyntikelpoinen jatkuvasti verkon kanssa (koeajot ja tahdistukset) - koko varavoimakuorman (koneikon nimellistehoon asti) on saatava varavoimajännite 15 s:n kuluessa verkkokatkoksen alkamisesta, kun käynnistyshidastus on 2 s - kuormanottokykyvaatimus esilämmitettynä moottorivalmistajan suosittelemaan lämpötilaan: ensimmäinen kuormaporras vähintään 55 % vaaditusta nimellistehosta (jännitepoikkeamat enimmillään 20 % ja taajuuspoikkeamat enimmillään 10 % nimellisestä) ST-31:n kohtien 5.3 ja 5.4 mukaan - automaattinen 3-vaiheinen verkonvalvonta - suorasuihkutteinen, nelitahtinen, sähkökäynnisteinen ja nestejäähdytteinen dieselmoottori, jossa on dieselmoottorin pyörittämä jäähdytyksen kennopuhallin - taajuuden ja jännitteen säädön tarkkuuden on täytettävä suoritusarvoluokan G2 (ISO ja ISO ) vaatimukset - generaattorin eristystaso H - generaattorin jännitteen harmonisen särökertoimen on oltava pienempi kuin 5 % pää- tai vaihejännitteestä symmetrisellä lineaarisella kolmivaihekuormalla mitattuna koko tehoalueella ja yksittäisen harmonisen osuus enintään 3 % - radiohäiriöt enintään VDE 0875, luokka N

18 17 Yleiskaavio Varavoimalaitoksen pääpiirien yleiskaavio noudattaa ST-31:n kuvan 3.3 periaatteita. Tarkemmat piirustukset sisältyvät suunnitelmaan. Toimintatavat - verkonvalvonta-automatiikalla varustettu dieselgeneraattori: varavoimavarmennettua kuormitusta syöttää joko verkko- tai sen puuttuessa generaattorijännite - koeajo verkon rinnalla aiheuttamatta katkosta sähkönjakeluun (testi 1) - koeajo saarekkeena aiheuttamatta katkosta sähkönjakeluun (testi 2) Varavoimakoneikon liitäntä- ja ohjausvarusteet Koneikko varustetaan liitäntää, omakäyttöä, ohjausta ja valvontaa varten liitäntä-, ohjaus- ja omakäyttökeskuksella. Ne voivat olla yhteinen liitäntä-, ohjaus- ja valvontakojeisto tai erilliset keskukset. Liitäntäkeskus VV-OK Varavoimakoneikon liitäntäkeskuksessa on varavoimakoneikon pääkatkaisija (pääkytkin). Katkaisija on 3-napainen, pääkytkinvaatimukset täyttävä kompaktikatkaisija ja siinä on aseteltava selektiivinen LSI-tyypin ylivirta- ja oikosulkusuojarele sekä varusteina apukoskettimet vähintään 2s+2a. Tilatieto liitetään varavoima-automatiikan valvontapiiriin. Katkaisija toimii käsin käytettävänä varavoimakoneen pääkytkimenä ja se on normaalisti kiinni. Se toimii myös generaattorikaapeloinnin ylivirtasuojana generaattorista verkkoon päin. Liitäntäkeskus asennetaan kiinteästi ja varustetaan siten, että siihen voidaan liittää sähkönjakeluverkon suunnasta tuleva kiinteä asennus ja toisaalta koneikon tärisevistä osista tuleva tärinän kestävä johdotus. Keskuksen nimellisarvot ovat asennuskohdan kuormitettavuutta ja oikosulkutehoa vastaavat. Keskuksen vahvavirtaosasto sisältää pääpiirin kojeet. Keskuksen heikkovirtapiirien osastossa on vahvavirtapiireistä erotettuna varavoiman ohjauskeskus VV-OK riviliittimineen. Liitäntäkeskuksen kotelointiluokka on IP44. Kosketussuojaus on IP2X ovi avattunakin. Varavoimakoneikossa ovat kaikki koneikon toiminnassa tarpeelliset automaattisesti toimivat valvonta-, suojaus- ja hälytyspiirit vähintään ST-31:n sivun 103 taulukon mukaisesti. Käyttäjää varten koneikossa ovat ohjaus- ja valvontakojeet, joilla tapahtuu koneikon automaattinen ja käsin käyttö koneikon ohjausautomatiikan kautta. Toimintatapa valitaan varavoimalogiikan ohjauspaneelista, jossa on toiminnot seis - käsikäyttö - automatiikka - testi 1 - testi 2. Automatiikan kuvauksena noudatetaan ST- 31:n kohdan toimintaselostusta tarkennettuna seuraavasti. Hätäkäyttöä ei toteuteta ja koekäyttötapoja on kaksi: testi 1 (verkon rinnalla) ja testi 2 (saarekkeena). Koneikossa ovat riviliittimille johdotettuina ilmaisut: - ei käyttövalmiina (ohjausvalinta ei automaattinen / koneikon pääkytkin auki / koneikon akkukytkin auki) - käyntitieto - varoittava hälytys - häiriöhälytys (käynnin estävä) Ohjaustaulussa ovat koneikon pääpiirin kaavio, jossa ovat verkkokatkaisijan ja generaattorikatkaisijan asennonosoittimet sekä jännitemittaukset vaihtokytkimineen. Varavoimakoneikossa on suojaus, joka koneikon käydessä verkon rinnalla suojaa koneikkoa verkon häiriöiltä. Suoja erottaa nopeasti varavoimaverkon saarekkeeksi (avaa verkkokatkaisijan) ja pitää varavoimakoneen keskeytyksettä ja häiriöttä syöttämässä varavoimajakelua. Sama suojaus estää varavoiman haitallisen syötön jakeluverkon haltijan asennuksiin. Akusto ja latauslaitteet - jännite 12 tai 24 V

19 18 - akkujen elinikäennuste vähintään 5 vuotta - paikalliskäyttöön ja käynnistystarkoitukseen soveltuvat lyijyakut - akut sijoitetaan haponkestäviin altaisiin Dieselmoottorissa on tehokas latausgeneraattori, joka pikavaraa ja varaa akustoa varavoimakoneen käynnin aikana. Latausgeneraattorin rinnalla on dieselvarmennetusta sähköstä energiansa ottava ylläpitovarauslaite, joka pitää akuston täydessä varaustilassa varavoimalaitoksen seisonnan aikana. Akustosta otetaan varavoimaautomatiikkaan hälytykset akuston jännite väärä (U< 26 V tai U > 29 V; säädettävät rajat) ja akuston kunto huono (akkujännite < 18 V yli minuutin; säädettävät rajat). Koneikon apujärjestelmät Koneikon apujärjestelmien tarvitsema sähkö, valvonta ja ohjaus tulevat suoraan koneikon omasta ohjauskeskuksesta. Koneikko poistaa koneikon käydessään tuottaman ylilämmön konehuoneesta puhaltamalla ilmaa jäähdytyskennon läpi. Korvausilma tulee tuloilmakanavasta. Kylmänä vuodenaikana koneikko kierrättää osan poistoilmasta takaisin konehuoneeseen niin, että huonelämpötila pysyy asetusalueella C. Tulo-, poisto- ja kierrätyskanavissa on moottoriohjatut säätöpellit, joita varavoimakoneikon säätöautomatiikka ohjaa lämmön poistotarpeen mukaan. Toimintaselostus on ST-31:n kohdan mukainen. Tulo- ja poistopellit ovat lämpötiiviit. Konehuoneen ilma-aukot sijoittuvat ST-31:n kuvan 4.4 ylempänä olevan piirroksen mukaisesti. Pakoputkilaitteet sisältävät joustavat osat ja putket, joilla koneikko liittyy äänenvaimentimiin ja pakoputkeen. Periaate on kuten ST-31:n kuvassa 4.6. Konehuoneen sisällä oleva pakoputken osuus lämpöeristetään. Varavoimakonttiin asennetaan polttoainesäiliö jonka tilavuus vastaa vähintään 48h ajo nimellisteholla. Erillistä käyttösäiliötä ei asenneta. Polttoainesäiliöllä on oltava suoja-allas, jonka vuotovalvonta on liitetty varavoima-automatiikkaan. Säiliö varustetaan täyttöputkella, ilmaputkella ja ylitäyttösuojalla. Suunnittelu ja dokumentointi Ks. kohta Laadunvarmistus. Asentaminen Koneikko keskuksineen toimitetaan kokonaisena tehdasvalmisteiseen lämpöeristettyyn konehuoneeseen paroc-kontti asennettuna. Varavoimakontti on oltava valmiiksi pintakäsitelty. Tilaaja valitsee värin Paroc:n vakiovärivalikoimasta. Väri on vaalean harmaa RR21. Tilaaja ilmoittaa lopullinen värisävy ennen tilausta. Katon pinnoitteen väri on musta. Kontin seinien ja katon väri on sisäpulolella valkoinen tai vaalean harmaa. Varavoimakontin lattiassa, katossa ja seinissä pitää olla eristettä vähintään 50mm. Kontti on varustettava seisokin aikaisella ylläpitolämmityksellä, valaistuksella, akkukäyttöisellä käsiturvavalaisimella sekä huoltopistorasioilla. Käyntiovi varustetaan Abloy-luoklla. Lukon sarjoituksesta on sovittava rakennuttajan kanssa. Varavoiman syötönvaihtokontaktorit sijaitsevat vesilaitoksen nykyisessä pääkeskuksessa. Laadunvarmistus Noudatetaan käsikirjan ST-31 lukujen 8 ja 9 ohjeita ja työnjakoa hankkeen etenemisen mukaan: - ilmoitukset - suunnitelmien ennakkotarkastukset (ST-31: kohta 9.2.1, s. 128) - rakentamisen aikaiset tarkastukset (ST-31: kohdat , s. 130) - tehdastestit

20 19 - lopullisella käyttöpaikalla tehtävät testit Valmistaja vastaa CE-vaatimuksienmukaisuudesta, antaa CEvaatimuksienmukaisuusvakuutuksen ja tekee CE-merkinnän. Ennakolta katselmoitavien asiakirjojen luettelo on ST-31:n sivulla 129 esitetyn mukainen. Välitarkastuksena katselmoidaan konehuone. Koekäyttösuunnitelma (ST-31, kohta 9.2.5) laaditaan ja koejärjestelyt hoidetaan ST- 31:n kohdan 9.4 mukaisesti. Tehdastestauksen ohjelmana noudatetaan ST-31:n kohtaa 9.5.1, testataan toiminnat (ST-31, kohta 9.5.3, s. 136-) ja tehdään suoritusarvoja koskevat kokeet ja mittaukset ST-31:n kohdan Suoritusarvot (s ) mukaan. Lopullisella käyttöpaikalla tarkastetaan asennukset ST-31:n sivun 135 tarkastuskohdelistan mukaan. Tehdään toimintakokeet ja mitataan suoritusarvot ST-31 kohdan ohjelman mukaan. Urakoitsija tekee varavoimajärjestelmän käyttöönottotarkastukset. 3. Yhteydet varavoiman pääjakeluun Yleiskuvaus Varavoimakone liittyy pääkeskuksen varavoimaosan kautta kuormituksiin ja rakennuksen normaaliverkkoon piirustusten mukaisesti. Toiminta Varavoima-automatiikan ohjaama verkkokontaktori (MCB-1) ja generaattorikontaktori (GCB-1) sekä verkkojännitteen tunnustelukojeen lähdöt sijaitsevat nykyisessä pääkeskuksessa PK. Niiden toiminta noudattaa suunnitelmaa ja ST-31:n kuvaan 3.3 liittyvää selostusta. Tekniset vaatimukset Noudatetaan normaalijakelun teknisiä vaatimuksia pääsääntöisesti. Vaatimukset, jotka poikkeavat normaalijakelusta, on esitetty piirustuksissa. Suunnittelu ja dokumentointi Sähkösuunnitelmat tarkennetaan työpiirustuksiksi. Loppupiirustukset laaditaan asennuksen aikana tehtyihin tarkepiirustuksiin perustuen. Asentaminen Varavoimajakelun asennukset tehdään normaalijakelun asennustapoja vastaavasti. Laadunvarmistus Laadunvarmistus hoidetaan samoja käytäntöjä noudattaen kuin normaalijakelun. W 3 SÄHKÖN MUOKKAUS- JA MITTAUSJÄRJESTELMÄT W 32 SÄHKÖN MITTAUSJÄRJESTELMÄT W 321 Energianmittaus ( Energialaitos ) Kiinteistön liittymän sähköenergia mitataan pienjännitemittauksena pääkeskuksessa. Laskutusmittari on nykyinen.

21 20 W 4 MAADOITUS W 41 Maadoitukset ja potentiaalintasaukset Maadoitukset tehdään maadoituskaavion mukaisesti. Sähköjärjestelmä on TN-S järjestelmä. 2. Tekniset vaatimukset/ratkaisut Potentiaalintasauskiskot ovat tehdasvalmisteisia maadoituskiskoja. 3. Toiminta Asennuksissa on huomioitava, että käytössä olevien laitteiden maadoitukset pysyvät toiminnassa koko ajan ilman keskeytyksiä. 4. Suunnittelu ja dokumentointi Lopullisiin piirustuksiin merkitään kaikki maadoitusliittimien paikat numeroituina. Vastaavat numerot merkitään maadoituskaavioon ja maadoitusliittimiin. 5. Järjestelmän sisältö/laajuus Kiinteistön päämaadoituskisko on nykyinen. Uudet potentiaalintasaukset asennetaan kaavion mukaisesti. Varavoimakontin perustuksen/betonilaatan perustusmaadoitus asentaa rakennuttaja. Perustusmaadoituksen kytkentä varavoimakontin maadoituskiskoon suorittaa urakoitsija. 6. Asentaminen Potentiaalintasausjohtimet on esitetty maadoitus- ja potentiaalintasauskaaviossa. Johtimiin merkitään kaavion mukaiset tunnukset kumpaankin päähän. Koneita, kojeita ja tarvikkeita ei saa sarjamaadoittaa siten, että yhden laitteen poistaminen esim. huoltoa varten katkaisee muiden maadoituksen. Maadoituskaapeleina on käytettävä eristepäällysteisiä johtoja.

22 21 P TELE JA AUTOMAATIO Kaikki telejärjestelmät asennetaan vahvavirtajärjestelmiä vastaavasti. Poikkeukset on annettu kunkin järjestelmän kohdalla tai piirustuksissa. 2. Tekniset vaatimukset/ratkaisut Kaapelien asennuksessa on huomioitava telejärjestelmien häiriöalttius ja asennettava ne erilleen vahvavirtajohdoista. Kaapelihyllyillä em. johdot on asennettava eripuolille tai omiin osiinsa. Urakoitsijoiden on noudatettava kaapeleista annettuja asennusohjeita sekä huolehdittava kaapelien riittävästä työaikaisesta suojauksesta. P 6 ILMOITUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT P 61 Kiinteistövalvonta Kaapeloinnilla varaudutaan varavoimakoneen hälytyksien liittämistä vesilaitoksen automatiikka- ja hälytysjärjestelmään. Kaapeli päätetään vesilaitoksen pääkeskustilaan mistä rakennuttaja jatkaa kaapeli automatiikkakeskukseen

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET Dokumentointi: tarjouspiirustukset työpiirustukset (asennustyö) loppupiirustukset (käyttö ja kunnossapito) Sähköpiirustusten laadinta Tarvittavia alkutietoja: PI-kaaviot

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

SVENSKA SKOLCENTRUM, GRANKULLA LIIKUNTASALIN JA KUNTOSALIN PERUSKORJAUS

SVENSKA SKOLCENTRUM, GRANKULLA LIIKUNTASALIN JA KUNTOSALIN PERUSKORJAUS SVENSKA SKOLCENTRUM, GRANKULLA LIIKUNTASALIN JA KUNTOSALIN PERUSKORJAUS SÄHKÖTYÖTAPASELOSTUS Muutostyö Asiakirja nro SÄH 0100 Projekti n:o 06340.P019 Viimeisin muutos Laadittu 03.03.2017 Laatija POi Tark./Hyv.

Lisätiedot

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS Sopijaosapuolet Köyliön-Säkylän Sähkö Oy (KSS) verkonhaltijana (Tuottaja) sähköntuottajana 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS 2. SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN 2.1. Yleistä Tämän käyttösopimuksen

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Vanhusten palvelukeskus Tuulikannel

Sonkajärven kunta Vanhusten palvelukeskus Tuulikannel SÄHKÖTYÖSELITYS Sonkajärven kunta Vanhusten palvelukeskus Tuulikannel Sonkajärvi 20.02.2015 SISÄLLYSLUETTELO A KOHDETIEDOT...4 A.0 Rakennuskohde ja sen sijainti...4 A.0.1 Rakennuskohteen yksikkötiedot...4

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Pienjännitemittaroinnit

Pienjännitemittaroinnit 1 (9) Pienjännitemittaroinnit 230/400 V käyttöpaikkojen mittaus Suora mittaus, max. 63 A Suoraa mittausta käytetään, kun mittauksen etusulakkeiden koko on enintään 63 A. Kuormituksen kasvaessa voidaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU

BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU 1(7) BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 Jouko Koskinen 21.6.2016 Hämeentie 64 37800 AKAA Puh. 0207571300 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU KORJAUS JA MUUTOSTYÖ

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Taito 2, Älysali SÄHKÖSELOSTUS

Taito 2, Älysali SÄHKÖSELOSTUS Taito 2, Älysali SÄHKÖSELOSTUS Puhelin 020 7622 854 Sivu 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 4 A11

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan töitä sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Vrs 3.0 Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n valokuituliittymän toimitus kiinteistöön KSVV Oy toimittaa ja asentaa valokuituliittymän asiakkaalle käyttövalmiiksi.

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

Kohde: Työ N:o Revisio/Pvm. Raivaaja puiston valaistus Kiuruveden Kunta Päiväys Piirustus N:o

Kohde: Työ N:o Revisio/Pvm. Raivaaja puiston valaistus Kiuruveden Kunta Päiväys Piirustus N:o 74700 Kiuruvesi Piirustus N:o Nimitys PIIRUSTUSLUETTELO Mitta- kaava Sivuja 000 SÄHKÖTAPASELITYS A4 2 Kohde: Työ N:o Revisio/Pvm. Raivaaja puiston valaistus 13016 Kiuruveden Kunta Päiväys Piirustus N:o

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

KAUKOLÄMMÖN LASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje MIT 5 1 (5) KAUKOLÄMMÖN LASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje MIT 5 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

instakon oy AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Linnoitustie 5, Espoo, Puh s-posti:

instakon oy AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Linnoitustie 5, Espoo, Puh s-posti: AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Jouni Snygg/Markku Järvinen 2(7) SÄHKÖSELOSTUS AS OY POHJANSÄDE SISÄLLYSLUETTELO H2 JAKELUJÄRJESTELMÄT... 4 H21 Sähkön liittyminen... 4 H221 Sähkömittaus... 4

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6 13.4.2012 SÄHKÖENERGIANMITTAUS, MITTAROINTI JA MITTAUSLAITTEET YLEISTÄ Yleisohjeena sähkön mittauksessa ovat standardit SFS 2537, SFS 2538, SFS 3381, SFS 3382, SFS

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön

Lisätiedot

SÄHKÖURAKKATARJOUS A YLEISTÄ. A.1 Kohde. A.2 Lisä- ja muutostyöt. Sivu 1/6. Tarjous jätettävä rakennuttajalle viimeistään /.2015 klo.

SÄHKÖURAKKATARJOUS A YLEISTÄ. A.1 Kohde. A.2 Lisä- ja muutostyöt. Sivu 1/6. Tarjous jätettävä rakennuttajalle viimeistään /.2015 klo. Sivu 1/6 Tarjous jätettävä rakennuttajalle viimeistään /.2015 klo. Tarjouksen antaja SÄHKÖURAKKATARJOUS A YLEISTÄ A.1 Kohde Vanhustenpalvelukeskus Tuulikannel Taivallahdentie 4B, 74300 Sonkajärvi A.2 Lisä-

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

Pienjännitejakeluverkko

Pienjännitejakeluverkko Sähkönjakelutekniikka, osa 3 Pienjännitejakeluverkko Pekka Rantala 20.9.2015 Johto ja johdin Johto Koostuu yksittäisistä johtimista, sisältää yleensä 3 vaihetta + muuta Johdin = yksittäinen piuha päällystetty

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus

Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus Savupiippu-tulisija yhdistelmien paloturvallisuus Syttymissyitä Hormeista alkaneet tulipalot kpl kaikista hormeista Teräshormi yläpohjan läpivienti 38 47% Teräshormi seinän läpivienti 18 22% Muuratun hormin

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016 Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala Kevät 2016 Suomen sähköverkon rakenne Suomen Kantaverkko Jakeluverkko Jakeluverkko Fingrid Jakeluverkko Voimalaitos Voimalaitos kiinteistöjen sähköverkot Erilaisia

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA

PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA PISTORASIOIDEN KÄYTTÖOPAS LÄÄKINTÄTILOISSA KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALA ESIPUHE Opastus, hyvin suunniteltuna ja suoritettuna, lyhentää työn oppimiseen käytettävää aikaa. Kun opastus suoritetaan hyvin, sitoudutaan

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 )

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) SOPIMUS NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) 1 (10) TOIMITTAJA Nimi ja postiosoite TILAAJA Nimi ja postiosoite Puhelin Telefaksi Puhelin Telefaksi Sähköposti Sähköposti Toimittaja ja tilaaja

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

VJV2013 vaatimustenmukaisuuden todentamisvastuu ja velvoitteet tuottajan ja verkonhaltijan näkökulmasta Antti Kuusela

VJV2013 vaatimustenmukaisuuden todentamisvastuu ja velvoitteet tuottajan ja verkonhaltijan näkökulmasta Antti Kuusela VJV2013 vaatimustenmukaisuuden todentamisvastuu ja velvoitteet tuottajan ja verkonhaltijan näkökulmasta 31.10.2012 Antti Kuusela VJV2013 vaatimustenmukaisuuden todentamisvastuu ja velvoitteet tuottajan

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Sivu 1/5 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYS 1 Voiko tarjota vain sähköurakan SU?. Kyllä voi. Varavoimaurakkaan VVU valitaan yksi toimittaja ja sähköurakkaan SU yksi toimittaja. Urakoita ei kuitenkaan voi

Lisätiedot

Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta

Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 27.9.2016 Karoliina Meurman Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta Ajankohtaisia asioita 1 Palovaroittimet Uusi versio standardista EN 14604 tulossa Ei merkittäviä

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Pohjolankatu KAJAANI puh SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖ JÄRJESTELMIEN TIEDOT

Pohjolankatu KAJAANI puh SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖ JÄRJESTELMIEN TIEDOT LIEKE SUUNNITTELU OY SÄHKÖSELOSTUS Pohjolankatu 30 30.6.2016 87100 KAJAANI puh. 08-625 605 1 TULIKIVI OYJ, SUOMUSSALMEN TEHDAS SAARIKYLÄNTIE 26A 89920 RUHTINANSALMI (TYÖ N:O 2646) H H 0 SÄHKÖENERGIAN JAKELU-

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus.

Talonrakennus TOT 24/00. Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. Talonrakennus. TOT-RAPORTTI 24/00 Rakennusmies putosi betonilattiaan tikkaiden luistettua TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hallirakennuksessa oli kulku toiseen kerrokseen 4,9 m korkeilla tikkailla. Rakennusmies

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Viestintäverkon rakentaminen/vika- ja häiriötilanteet

Viestintäverkon rakentaminen/vika- ja häiriötilanteet Viestintäverkon rakentaminen/vika- ja häiriötilanteet Viestintäviraston määräyksiä Johtava asiantuntija Ari Karppanen Viestintäviraston määräyksiä Tässä keskitytään Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

ROBUST Sähköiset ilmanlämmittimet vaativiin olosuhteisiin

ROBUST Sähköiset ilmanlämmittimet vaativiin olosuhteisiin Sähköiset ilmanlämmittimet vaativiin olosuhteisiin Sähköiset ilmanlämmittimet vaativiin olosuhteisiin Robust on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, jotka sopivat käytettäviksi ympäristöissä, joissa

Lisätiedot