KOULUTUKSET JA JULKAISUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUKSET JA JULKAISUT"

Transkriptio

1 KOULUTUKSET JA JULKAISUT SYKSY 2011

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Henkilöstö ja yhteystiedot... 3 Haukkarannan ohjauspalvelut KOULUTUKSET Hyvä tietää koulutuksistamme... 5 Koulutuskalenteri syksy Opetushallituksen rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus: Seminaari : Kaikki oppivat!... 6 Valteri- erityisen tuen palveluverkoston koulutuskokonaisuus: Monitarpeisten oppijoiden oppimisen ja kasvun tukeminen Aspergerin oireyhtymä - opetus ja kuntoutus Kielellisten taitojen tukeminen alakoulussa Kielellisten taitojen tukeminen yläkoulussa Tukikeskustelukoulutus Eväitä eriyttämiseen (Ylä- ja alakoulun ryhmät erikseen) Puheopetuksen päivittäminen Sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittyminen, arviointi ja tukeminen Laskutaito sujuvaksi Haastava käyttäytyminen ja käyttäytymisanalyysi Erityisopettajan ohjaukselliset ja konsultatiiviset taidot Kielelliset vaikeudet ja lukemaan oppiminen Tulossa keväällä JULKAISUT Tietoja julkaisutilauksista Kielelliset vaikeudet Autismin kirjo Kieli ja kommunikaatio Sananlöytäminen ja nimeäminen Motoriikka, leikki ja liikunta Koritehtävät ja strukturointi Sosiaaliset taidot ja elämänhallinta... 25

3 3 HAUKKARANNAN KOULUN OHJAUSPALVELUT HENKILÖKUNTA Toimisto Toimistosihteeri Pirjo Tolppi Toimistosihteeri Helena Raatikainen Markkinointisihteeri Sanna Virtanen Psykologi Sari Kujanpää Ohjaava opettaja Marjatta Mikola Ohjaava opettaja Päivi Norvapalo Psykologi Kaija Poutanen Ohjaava opettaja Päivi Puura Ohjaava opettaja Raija Kattilakoski Sähköpostiosoitteet ovat muodossa: HAUKKARANNAN OHJAUSPALVELUT Haukkaranta on valtion erityisoppilaitos ja siten osa valtakunnallista erityisopetuksen palvelukeskusjärjestelmää. Ohjauspalvelujen tehtävänä on tukea sitä, että erityisen tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret voivat suorittaa oppivelvollisuutensa ensisijaisesti omassa lähiyhteisössään. Ohjauspalvelumuotoja ovat ohjaus, arviointi, tukijaksot, koulutus, konsultaatio, julkaisutoiminta, työnohjaus ja tukikeskustelut. Ohjauspalvelut ovat maksullisia. OHJAUS Ohjausta tarjotaan päiväkoteihin, kouluihin, eri oppilaitoksiin, koteihin ja asumisyksiköihin. Tavoitteena on tukea lasta ja nuorta sekä hänen ympärillään toimivia henkilöitä. Painopisteitä ovat mm. kieli ja kommunikaatio, opetuksen ja kuntoutuksen suunnittelu, strukturointi ja käyttäytymisen seuranta. KOULUTUS Koulutusta järjestetään Jyväskylässä sekä tilauksesta muilla paikkakunnilla. Räätälöimme myös asiakkaiden tarpeisiin koulutus- ja konsultaatiokokonaisuuksia. Osa koulutuksista on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. TUKIJAKSOT Oppilaan on mahdollista tulla Haukkarannan kouluun tukijaksolle. Tukijakson tavoitteet ja kesto määritellään yksilöllisesti. Aloitteen tukijaksosta voi tehdä huoltaja, opettaja, lääkäri, puheterapeutti tai joku muu oppilaan kanssa työskentelevä henkilö. JULKAISUT Ohjauspalvelut tuottavat materiaalia erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden arviointiin, opetukseen, ohjaamiseen ja kuntoutukseen.

4 4 ARVIOINTI Ohjauspalveluiden työntekijä arvioi tarpeen mukaan yksittäisten henkilöiden kykyjä, taitoja ja toimintatasoa sekä käyttäytymistä ja mielialaa. TUKIKESKUSTELUT Tukikeskusteluja käydään lähinnä nuorten kanssa. Kyseessä on tiedollinen ja myötäelävä tuki, jolla pyritään vahvistamaan elämänhallintaa ja ennaltaehkäisemään etenkin psyykkistä kuormitusta. TYÖNOHJAUS Työnohjausta annetaan yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjauksena lähinnä kasvatus-, sosiaali- ja terveystoimen alalla. TILAUSKOULUTUKSET Suunnittelemme ja toteutamme koulutusteemoistamme yksittäisiä koulutuspäiviä, koulutuskokonaisuuksia ja Veso-päiviä. Ajankohtaisia koulutusteemojamme ovat mm. - sosiaalisten ja tunnetaitojen tukeminen - arjen työkaluja luokan hallintaan - kielelliset taidot ja niiden tukeminen - eriyttävä opetus - koulunkäyntiavustajien ja opettajien yhteistyö - haastavan käyttäytymisen kohtaaminen - matemaattisten taitojen tukeminen - erityisopettajan konsultatiivinen työote Lisää koulutusteemojamme löydät kotisivuiltamme: Lisätietoja: Ohjaava opettaja Marjatta Mikola, KONSULTAATIOT Teemme konsultaatiokäyntejä kouluihin, päiväkoteihin, muihin oppilaitoksiin ja asumisyksiköihin. Konsultoimme yksittäisten oppilaiden asioissa ja koko koulun toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Kouluyhteisötasolla konsultoimme koulun pedagogisissa ratkaisuissa sekä opetusjärjestelyjen tasolla oppilaiden tuen järjestämisessä. Olemme mukana kehittämässä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen mallia kuntiin ja kouluihin. Meiltä voi tilata konsultaatiopäivän tai kokonaisen konsultaatioprosessin. Lisätietoja: Ohjaava opettaja Päivi Puura, TIEDUSTELUT Ohjauspalvelun toiminnasta voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta

5 5 TIETOA KOULUTUKSISTAMME JA NIIHIN ILMOITTAUTUMISESTA OSALLISTUMISMAKSU Koulutuksen hintaan sisältyy luentomateriaali ja kahdet kahvit. Mikäli osallistumismaksuun sisältyy muuta, esim. julkaisu, siitä mainitaan kyseisen koulutuksen kohdalla erikseen. ILMOITTAUTUMISOHJEET Voit ilmoittautua kotisivuillamme, sähköpostitse tai puhelimella. Tarvitsemme seuraavat tiedot: - ammatti - sähköpostiosoite - osallistujan nimi - puhelinnumero - postitus- ja laskutusosoite - mahdollinen erityisruokavalio Tarkista, että merkitset ilmoittautumiseesi sen koulutuksen, johon haluat. Tarkista, että laskutustiedot ovat oikein. Mikäli joudumme tekemään muutoslaskun, perimme toimistokuluja 30 euroa. ILMOITTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT Haukkarannan koulu, ohjauspalvelut, puh , faksi PERUUTUKSET Ilmoita peruutuksesta viimeistään 5 arkipäivää ennen koulutusta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin, perimme toimisto- ja käsittelykuluja 30 euroa. Mikäli peruutus jää asianmukaisesti hoitamatta, perimme koulutuksen hinnan. Sairastapauksissa ota yhteyttä koulutuksen järjestäjään. TARKEMMAT OHJEET KOULUTUKSESTA Kun olet ilmoittautunut, saat joko sähköpostitse tai kirjeitse lisätietoja koulutuksesta (mm. koulutuspäivän ohjelman ja tiedot koulutuspaikasta) vähintään viikkoa ennen koulutuspäivää. Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

6 6 KOULUTUKSET SYKSY 2011 Opetushallituksen rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus SEMINAARI: KAIKKI OPPIVAT! Aika: (keskiviikko) Paikkakunta: Jyväskylän yliopisto/agora, Auditorio 3 (Mattilanniemi 2, Jyväskylä) Kohderyhmä: Esi- ja perusopetuksen henkilöstö Ohjelma: - Mitä on hyvä oppiminen? professori Timo Ahonen - Sosiaalinen hyvinvointi koulussa, erikoissuunnittelija, KT Päivi Hamarus - Tunnetaitojen säätely ja opettajan työ, PsT Marja Kokkonen - Kohtaamisia ja törmäyksiä koulussa, vuorovaikutuskouluttaja Anna-Mari Laulumaa Sitovat ilmoittautumiset viimeistään Ilmoittautumiset: Seminaari on osallistujille maksuton. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaavat osallistujat itse. Lisätietoja: Haukkarannan koulu, ohjauspalvelut, puh MONITARPEISTEN OPPIJOIDEN OPPIMISEN JA KASVUN TUKEMINEN Kohderyhmä: Esi- ja perusopetuksessa erityistä tukea tarvitsevien monitarpeisten oppilaiden kanssa toimiva henkilöstö Valteri- erityisen tuen palveluverkoston hankkeeseen liittyvä osahanke sisältää 8 lähiopetuspäivää. Koulutuskokonaisuus toteutetaan aikavälillä 11/2011-5/2013 Jyväskylässä. Osallistuja voi valita tarjonnasta itselleen sopivat osiot tai osallistua kaikkiin lähiopetuspäiviin. Koulutuspäivät: - Strukturointi ja visualisointi arjen selkiyttäjänä Tukiviittomat ja kuvat kommunikoinnin tukena KPL- kokosanamenetelmä Sosiaalisten ja tunnetaitojen tuki Haastava käyttäytyminen ja käyttäytymisanalyysi Uusinta tietoa autismin kirjosta Haastava käyttäytyminen ja käyttäytymisanalyysi Seksuaalisuus Kehitysvammaisten mielenterveys Koulutus on osallistujille maksuton. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaavat osallistujat itse. Lisätietoja: Luethan ilmoittautumisohjeet sivulta 5!

7 KOULUTUKSET SYKSY ASPERGERIN OIREYHTYMÄ - OPETUS JA KUNTOUTUS Aika: Paikkakunta: Kouluttajat: Sisältö: Kohderyhmä: Koulutuksen hinta: (keskiviikko) Jyväskylä PsM, psykologi, psykoterapeutti (VET) Sari Kujanpää KM, ohjaava opettaja Päivi Norvapalo Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa Aspergerin oireyhtymästä sekä Asperger-lasten ja -nuorten opetuksesta, kuntoutuksesta ja ohjaamisesta. Keskeisenä sisältönä ovat opetuksessa ja käytännön tilanteissa huomioon otettavat asiat. Asperger-lasten ja -nuorten kanssa työskentelevät opettajat, avustajat ja muut asiasta kiinnostuneet 150, hinta sisältää luentomateriaalin ja kahvit Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset viimeistään KIELELLISTEN TAITOJEN TUKEMINEN ALAKOULUSSA Aika: Paikkakunta: Kouluttaja: Sisältö: Kohderyhmä: Koulutuksen hinta: (torstai) Jyväskylä KM, ohjaava opettaja Päivi Puura Koulutuksessa selvitetään, miten kielelliset vaikeudet ilmenevät koulunkäynnissä. Aiheena on kielellisten taitojen huomioiminen ryhmässä ja eri oppiaineissa (lukemaan oppiminen, luetun ymmärtäminen, reaaliaineet, matematiikka ja vieras kieli). Alakoulun opettajat 150, hinta sisältää luentomateriaalin ja kahvit Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset viimeistään Luethan ilmoittautumisohjeet sivulta 5!

8 8 KOULUTUKSET SYKSY KIELELLISTEN TAITOJEN TUKEMINEN YLÄKOULUSSA Aika: Paikkakunta: Kouluttaja: Sisältö: Kohderyhmä: Koulutuksen hinta: (perjantai) Jyväskylä KM, ohjaava opettaja Päivi Puura Koulutuksessa selvitetään, miten kielelliset vaikeudet ilmenevät koulunkäynnissä. Aiheena on kielellisten taitojen tukeminen ryhmässä ja eri oppiaineissa. Yläkoulun opettajat 150, hinta sisältää luentomateriaalin ja kahvit Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset viimeistään TUKIKESKUSTELUKOULUTUS Aika: Paikkakunta: Kouluttajat: Sisältö: Kohderyhmä: Koulutuksen hinta: (torstai) Jyväskylä PsM, psykologi, psykoterapeutti (VET) Sari Kujanpää KM, ohjaava opettaja Päivi Norvapalo Tukikeskusteluin voidaan tukea henkilöitä, joilla on esimerkiksi autismin kirjon oireita, ADHD tai Touretten oireyhtymä. Koulutuksessa käydään läpi työskentelymalli ja toimivat menetelmät. Psykologit, koulukuraattorit, terapeutit, opinto-ohjaajat, erityisopettajat, avustajat sekä terveydenhoitajat 150, hinta sisältää luentomateriaalin ja kahvit Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset viimeistään Luethan ilmoittautumisohjeet sivulta 5!

9 KOULUTUKSET SYKSY EVÄITÄ ERIYTTÄMISEEN (YLÄ- JA ALAKOULUN RYHMÄT ERIKSEEN) Aika: Paikkakunta: Kouluttajat: Sisältö: Kohderyhmä: Koulutuksen hinta: (torstai) Jyväskylä KM, ohjaava opettaja Marjatta Mikola KM, ohjaava opettaja Päivi Puura Eriyttäminen on keskeinen oppilaan tukemisen muoto. Koulutuksessa lähestymme eriyttämistä käytännön koulutyön kannalta. Tarjoamme opettajille eväitä heterogeenisen ryhmän oppimisen ohjaamiseen. Luokanopettajat, aineenopettajat ja erityisopettajat 150, hinta sisältää luentomateriaalin ja kahvit Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset viimeistään PUHEOPETUKSEN PÄIVITTÄMINEN Aika: Paikkakunta: Kouluttaja: Sisältö: Kohderyhmä: Koulutuksen hinta: (torstai) Jyväskylä PsM, FM, psykologi, puheterapeutti Kaija Poutanen Puhe on keskeinen osa lapsen kielitaitoa. Puheopetus on myös tärkeä osa opettajan työnkuvaa. Tämä koulutus on suunniteltu vastaamaan puheopetuksen taitojen päivittämisen tarpeisiin. Aiheita ovat mm. - artikulaatio - ääni - puheensujuvuus - AAC-menetelmä - materiaalit ja välineet. Kielihäiriöisten lasten esi- ja perusopetuksessa toimivat opettajat ja kaikki asiasta kiinnostuneet 150, hinta sisältää luentomateriaalin ja kahvit Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset viimeistään Luethan ilmoittautumisohjeet sivulta 5!

10 10 KOULUTUKSET SYKSY SOSIAALISTEN JA TUNNETAITOJEN KEHITTYMINEN, ARVIOINTI JA TUKEMINEN Aika: Paikkakunta: Kouluttajat: Sisältö: Kohderyhmä: Koulutuksen hinta: (tiistai-keskiviikko) Jyväskylä PsM, psykologi, psykoterapeutti (VET) Sari Kujanpää KM, ohjaava opettaja Päivi Norvapalo Koulutuksen teemoina ovat sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittyminen, arviointi sekä opettaminen ja tukeminen. Opetus-, kasvatus-, kuntoutus- ja oppilashuollon henkilöstö 300 /2 päivää, hinta sisältää luentomateriaalin ja kahvit Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset viimeistään LASKUTAITO SUJUVAKSI Aika: Paikkakunta: Kouluttaja: Sisältö: Kohderyhmä: Koulutuksen hinta: (torstai) Jyväskylä KM, ohjaava opettaja Päivi Puura Koulutuksen aiheena on matemaattisten taitojen arviointi. Koulutuksessa käydään läpi, miten laskutaito kehittyy ja miten yhteen- ja vähennyslaskutaitoja voi harjoittaa strategiaopetuksen avulla. Alakoulun opettajat 150, hinta sisältää luentomateriaalin ja kahvit Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset viimeistään Luethan ilmoittautumisohjeet sivulta 5!

11 KOULUTUKSET SYKSY HAASTAVA KÄYTTÄYTYMINEN JA KÄYTTÄYTYMISANALYYSI Aika: Paikkakunta: Kouluttajat: Sisältö: Kohderyhmä: Koulutuksen hinta: (keskiviikko-torstai) Jyväskylä PsM, psykologi, psykoterapeutti (VET) Sari Kujapää KM, ohjaava opettaja Päivi Norvapalo Mitä haastava käyttäytyminen on? Miten haastavaa käyttäytymistä ennaltaehkäistään ja analysoidaan? Miten käyttäytymiseen vaikutetaan? Haastavasti käyttäytyvien henkilöiden kanssa työskentelevät 300 / 2 päivää, hinta sisältää luentomateriaalin ja kahvit Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset viimeistään ERITYISOPETTAJAN OHJAUKSELLISET JA KONSULTATIIVISET TAIDOT Aika: Kouluttajat: Sisältö: Kohderyhmä: Koulutuksen hinta: (perjantai) KM, ohjaava opettaja Marjatta Mikola PsM, psykologi, psykoterapeutti (VET) Sari Kujapää Koulutuksessa vahvistetaan erityisopettajien ja erityislastentarhanopettajien konsultaatiotaitoja. Tarkastelemme ratkaisukeskeisen työotteen mahdollisuuksia erityiskasvatuksessa. Koulutuksessa käsitellään myös kuntien eri tapoja järjestää erityisopetuksen konsultaatiopalveluja. Erityisopettajat, erityisluokanopettajat, erityislastentarhanopettajat 150, hinta sisältää luentomateriaalin ja kahvit Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset viimeistään Luethan ilmoittautumisohjeet sivulta 5!

12 12 KOULUTUKSET SYKSY KIELELLISET VAIKEUDET JA LUKEMAAN OPPIMINEN Aika: Paikkakunta: Kouluttajat: Sisältö: Kohderyhmä: Koulutuksen hinta: (torstai) Jyväskylä KM, ohjaava opettaja Päivi Puura KM, ohjaava opettaja Tiina Siiskonen Koulutuksessa käsitellään lukutaidon kehityksen kielellisiä riskitekijöitä. Aiheena on lukutaidon kehityksen tukeminen ja lukemaan opettaminen. Esi- ja alkuopetuksen opettajat ja erityisopettajat 150, hinta sisältää luentomateriaalin ja kahvit Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset viimeistään Luethan ilmoittautumisohjeet sivulta 5!

13 13 Tulossa keväällä Syventävää tietoa kielellisistä oppimisvaikeuksista Laskutaito sujuvaksi Autismin kirjon arviointikoulutus (mm. PEP-R, TTAP ja CARS) Tukiviittomat ja kuvat kommunikoinnin tukena Kielellisten taitojen tukeminen opetuksessa Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tuki Oppimisen tuki yläkoulussa Eväitä eriyttämiseen Luethan ilmoittautumisohjeet sivulta 5!

14 14 JULKAISUT TIETOJA JULKAISUTILAUKSISTA Tilauksen voi tehdä luettelossa olevalla tilauslomakkeella postitse tai faksilla. Julkaisujamme voi tilata myös puhelimitse, kotisivujen kautta tai sähköpostilla. Tarkista, että laskutustiedot ovat oikein. Mikäli joudumme tekemään muutoslaskun, perimme toimistokuluja 30 euroa. Tarvitsemme tilauksen yhteydessä seuraavat tiedot: - tilaajan nimi - lähetysosoite - laskutusosoite - puhelinnumero tai sähköpostiosoite - syntymäaika tai Y-tunnus Tarkista myös, että haluamasi julkaisun nimi ja kappalemäärät ovat selkeästi näkyvillä. TOIMITUS Pyrimme toimittamaan tuotteet mahdollisimman nopeasti. Lasku lähetetään tilauksen mukana ja siihen lisätään painonmukaisesti posti- ja käsittelykulut. TILAUKSET JA TIEDUSTELUT Haukkarannan koulu, ohjauspalvelut, Haukkalantie 56, Jyväskylä puh , faksi

15 JULKAISUT 15 KIELELLISET VAIKEUDET JOKO SE PUHUU? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa Tiina Siiskonen, Tuija Aro, Timo Ahonen ja Ritva Ketonen (toim.) Kirjan hinta 33,00 e ISBN Tässä käytännön työntekijöille ja vanhemmille suunnatussa teoksessa tarkastellaan kielellisten oppimisvaikeuksien ilmenemismuotoja varhaislapsuudesta kouluikään. Kirjassa kuvataan, mitä tapahtuu, kun huoli lapsen kielenkehityksen viivästymisestä herää. Siinä annetaan käytännönläheisiä vinkkejä ja työvälineitä alle kouluikäisten lasten kielellisten vaikeuksien tunnistamiseen, arvioimiseen ja kuntouttamiseen. SANAT SEKAISIN? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä Timo Ahonen, Tiina Siiskonen ja Tuija Aro (toim.) Kirjan hinta 33,00 e ISBN Kirjassa tarkastellaan kielellisten oppimisvaikeuksien erilaisia ilmenemismuotoja. Siinä annetaan käytännönläheisiä vinkkejä ja työvälineitä erityisesti koulun alkuvaiheen opettajille. Kirjan kirjoittajat ovat alan kokeneita opettajia, terapeutteja ja tutkijoita. Käytännöllisyydessään kirja on hyödyllinen tietolähde myös kielihäiriöisten lasten vanhemmille ja kaikille näiden lasten parissa työskenteleville. YMMÄRSINKÖ OIKEIN? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä Tuija Aro, Tiina Siiskonen ja Timo Ahonen (toim.) Kirjan hinta 33,00 e ISBN Tässä käytännön työntekijöille suunnatussa teoksessa tarkastellaan erityisesti kielellisten vaikeuksien ilmenemismuotoja perusopetuksen yläluokilla ja toisen asteen opinnoissa. Kielelliset vaikeudet haittaavat merkittävästi nuorten koulunkäyntiä ja opiskelua. Kirjassa annetaan käytännönläheisiä vinkkejä ja työvälineitä kielellisten vaikeuksien tunnistamiseen ja arvioimiseen sekä niiden huomioonottamiseen opetuksessa, ohjaamisessa ja tukemisessa.

16 16 JULKAISUT AUTISMIN KIRJO AUTISMIN KIRJO JA KUNTOUTUS Kyllikki Kerola, Sari Kujanpää ja Tero Timonen Kirjan hinta 44,00 e (sis. alv 9%) ISBN Autismi on neurologisen kehityksen häiriö, joka aiheuttaa erilaisia pulmia yksilön sosiaalisuuteen, kommunikaatioon ja aistikokemuksiin. Kasvatuksellisella kuntoutuksella voidaan tukea autistisen kirjon lapsen kommunikointia ja sosiaalista kehitystä ja siten edistää lapsen ja hänen perheensä elämänlaatua. Keskeistä on autismin ymmärtäminen. Kirjassa kerrotaan kattavasti, mitä autismin piirteitä voidaan kuntouttaa, miten se tehdään ja mikä kuntoutuksessa on tärkeää sekä mihin kuntoutuksen vaikutus perustuu. Kirjassa kuvataan autismin kirjon henkilöitä. Samoja ideoita ja käytäntöjä voi soveltaa myös muihin oireyhtymiin sekä aivan tavallisten lasten kasvatukseen. ASPERGERIN OIREYHTYMÄ - opas vanhemmille ja asiantuntijoille Tony Attwood Kirja kertoo perusteellisesti Aspergerin oireyhtymään liittyvistä asioista kuten sosiaalinen käyttäytyminen, kieli, kiinnostuksen kohteet, motoriikka, ajattelu sekä aistiherkkyys. Kirjassa on käytännönläheisiä vinkkejä arkeen ja vastauksia useimmin esitettyihin kysymyksiin. Opas on tarkoitettu Asperger-henkilöille itselleen, perheille, opettajille ja kuntouttajille. Kirjan hinta 28,00 e ISBN

17 JULKAISUT 17 KIELI JA KOMMUNIKAATIO KPL- (KUUNTELEN PUHUN LUEN) OPPIMATERIAALI KPL-menetelmä sopii erityisesti niille, joilla on suuria vaikeuksia suomen kielen omaksumisessa. Sen tarkoituksena on ensisijaisesti kehittää oppijan käsite- ja sanavarastoa sekä tutustuttaa häntä kirjoitettuun suomen kieleen. Monipuolinen materiaali ja työtavat motivoivat hitaastikin etenevää oppijaa jatkuvaan kertaamiseen. Painopiste on oppijan tason ja tarpeiden mukaan valituissa yksilöllisissä harjoituksissa sekä opitun seurannassa. KPL-perussanasto sisältää 240 sanaa, jotka on jaettu aihepiireittäin kahdeksikymmeneksi opetuskokonaisuudeksi. KPL-materiaalia voidaan käyttää opetusmenetelmästä riippumatta. Lisätietoja KPL-menetelmästä ja materiaaleista on osoitteessa KPL Opettajan opas Marjatta Vuorinen, Tiina Siiskonen, Maija Huttunen ja Antti Syyrakki Opettajan opas sisältää kuvauksen KPL -menetelmästä ja KPL-materiaalin käyttöohjeita. Käyttöohjeissa on esimerkkejä erilaisista harjoitusmuodoista ja niiden sovellusohjeita. Tarkoituksena on ohjata opettajaa oppilaan yksilöllisten tarpeiden ja oppimisedellytysten huomioonottamiseen opetuksessa. LOPPUUNMYYTY Opettajan oppaan hinta 18,00 e ISBN X KPL Monisteet ja CD-äänite Marjatta Vuorinen, Tiina Siiskonen, Maija Huttunen ja Antti Syyrakki Kansio sisältää 232 monistetta: seuranta- ja arviointilomakkeet, kuva-, sana- ja kirjoitusmonisteet sekä monisteet kuuntelutehtäviä varten. Kaikista monisteista on sekä pienaakkos- että suuraakkosvaihtoehdot. Mukana tulevalle CD-äänitteelle on tallennettu koko KPL-sanasto kuuntelutehtäviä varten sanaryhmä kerrallaan. Esitysnopeus valitaan kahdesta vaihtoehdosta: sanaväli 8 sekuntia tai 3 sekuntia. Äänite on tarkoitettu käytettäväksi monistekansioon sisältyvien kuuntelutehtävä- ja tarkistusmonisteiden kanssa. Monisteiden ja CD-äänitteen (kansio 1) hinta 110,00 e (sis. alv 23%) ISBN Erikseen myytävän ylimääräisen CD-äänitteen hinta 12,00 e (sis. alv 23%) ISBN

18 18 JULKAISUT KPL Isot kuva- ja sanakortit Marjatta Vuorinen, Tiina Siiskonen, Maija Huttunen ja Antti Syyrakki Isot kuva- ja sanakortit on tarkoitettu ryhmäopetukseen. Kahdessa kansiossa on yhteensä 240 isoa kuva- ja sanakorttia eli yhdet kappaleet kutakin. Isot sanakortit ovat saatavissa valmiina kortteina vain pienaakkosin. Monistekansiossa (Kansio 1) on suuraakkoskorttien valmistamista varten tarvittavat monisteet. Isojen kuva- ja sanakorttien (kansiot 2 ja 3) hinta 150,00 e (sis. alv 23%) ISBN KPL Pienet kuva- ja sanakortit Marjatta Vuorinen, Tiina Siiskonen, Maija Huttunen ja Antti Syyrakki Pienet kuva- ja sanakortit on tarkoitettu yksilöllisiin sekä pari- ja pienryhmäharjoituksiin. Kahdessa kansiossa on yhteensä 720 pientä kuva- ja sanakorttia eli kolmet kappaleet kutakin. Pienet sanakortit ovat saatavissa valmiina kortteina vain pienaakkosin. Monistekansiossa (Kansio 1) on suuraakkoskorttien valmistamista varten tarvittavat monisteet. Pienten kuva- ja sanakorttien (kansiot 4 ja 5) hinta 120,00 e (sis. alv 23%) ISBN

19 JULKAISUT 19 KPL Tulostettavia tehtäviä 1 Eeva-Liisa Järvinen, Tiina Ervelius, Tiina Siiskonen ja Jaakko Leskinen Tulostettavia tehtäviä 1 -levy sisältää yhteensä 480 tulostettavaa KPL-perustehtävää: kuvaparien, sanaparien, sanojen ja kuvien yhdistämistehtäviä sekä sanojen kirjoittamistehtäviä. Levyllä on kaikista tulostettavista tehtävistä sekä pienaakkos- että suuraakkosvaihtoehdot ja useita eri vaikeustasoja. Tulostettavia tehtäviä 1 -levyn hinta 47,00 e (sis alv 23%) ISBN KPL Tulostettavia tehtäviä 2 Eeva-Liisa Järvinen, Tiina Ervelius, Tiina Siiskonen ja Jaakko Leskinen Tulostettavia tehtäviä 2 -levy sisältää 480 tulostettavaa KPL lisätehtävää: sanojen ja kuvien yhdistämistehtäviä, sanojen tunnistamistehtäviä ja sanojen kirjoittamistehtäviä. Levyllä on kaikista tulostettavista tehtävistä sekä pienaakkos- että suuraakkosvaihtoehdot ja useita eri vaikeustasoja. Tulostettavia tehtäviä 2 -levyn hinta 47,00 e (sis alv 23%) ISBN CID-ASSOSIAATIOMENETELMÄ Puhumaan lukien lukemaan puhuen Tiina Siiskonen ja Marjatta Vuorinen Oppaan hinta 27,00 e ISBN CID-assosiaatiomenetelmä tarjoaa keinoja lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen opetukseen sekä puheen ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittämiseen. Menetelmä on tarkoitettu erityisesti niiden oppijoiden opetukseen, jotka eivät kielellisten vaikeuksiensa vuoksi kykene riittävästi hyötymään tavanomaisista lukemaanopetusmenetelmistä. CID -opas sisältää kuvauksen menetelmän perusteista ja käytöstä.

20 20 JULKAISUT SANAT HUULILLA -HUULIOKUVASTO Lea Tahvonen, Pirjo Ojanen ja Auli Meronen Huuliokuvasto on neliosainen materiaalipaketti, joka on tarkoitettu huulioluvun, puheen ja äännetietoisuuden harjoittamisen tueksi. Vinkkivihkoon on koottu huulioluvun opetuksessa huomioitavia asioita sekä harjoitusvihjeitä. Taulukuvissa (A4) on huuliokuvat kaikista suomenkielen äänteistä. Tehtävävihko sisältää huuliokuvia ja ääntämisohjeita. Pienten huuliokuva- ja sormiaakkoskorttien avulla huuliolukua voi harjoitella leikkien ja pelaten. Kuvaston hinta 190 e (sis.alv 23%) ISBN VANTTU-POIKA JA UNI-TUMPPU Maikki Harjanne, Blisskieli: Sisko Tuovinen Kirjan hinta 18,50 e ISBN Vanttu-poika ja uni-tumppu kirjan tarkoitus on kehittää puhekyvyttömän blisskieltä käyttävän lapsen kielellistä ilmaisua. Yksi tapa huolehtia kielellisen ilmaisun laajentamisesta ja monipuolistamisesta on lukea bliss-symboleilla kirjoitettuja kirjoja. Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka opettavat, opettelevat tai käyttävät blisskieltä. Se on käännetty blisskielelle Maikki Harjanteen alkuperäisestä versiosta. AIKA - Tulostettavia tehtäviä Pia Pirinen - Aki Nieminen - Jaakko Leskinen DVD-levyllä oleva materiaali sisältää tehtäviä aikakäsitteiden, kalenterin käytön ja kellonaikojen harjoitteluun ja taitojen arviointiin. Niiden avulla harjoitellaan kokonaisvaltaisesti kielellisiä taitoja. Harjoitusmateriaalin hinta 72,00 e (sis.alv 23%) ISBN Opettajan osiossa on vinkkejä materiaalin käyttäjälle. Siinä tarkastellaan myös aikakäsitteiden oppimispulmia ja niihin vaikuttavia taustatekijöitä. Tehtävät soveltuvat yksilö-, ryhmä-, tuki- ja eriyttävään opetukseen eri-ikäisille henkilöille.

21 JULKAISUT 21 SANANLÖYTÄMINEN JA NIMEÄMINEN SANANLÖYTÄMISTESTI (SLT) Diane J. German Suomenkielinen versio: Sisko Tuovinen, Timo Ahonen & Jari Westerholm Testin hinta 170,00 e ISBN Sananlöytämistestillä voidaan luotettavasti arvioida 5-12-vuotiaiden lasten sananlöytämisen täsmällisyyttä ja nopeutta. Lisätarkkuutta sananlöytämisvaikeuksien ja lapselle ominaisten sananhakumenetelmien tunnistamiseen saadaan virheiden ja oheisviestinnän analysoinnin avulla. Testi on tarkoitettu puheterapeuttien, psykologien ja erityisopettajien työvälineeksi. Siihen kuuluu kolme osaa: käsikirja, vastauslomake ja CD-levyllä oleva kuvasto. NOPEAN SARJALLISEN NIMEÄMISEN TESTI Timo Ahonen, Sisko Tuovinen ja Taisto Leppäsaari Testin hinta 92,00 e ISBN Nopean sarjallisen testin avulla nimeämisongelmat ovat diagnosoitavissa 6-12-vuotiailta. Nimeämisongelmat esikouluiässä ja koulunkäynnin alkuvaiheessa ennustavat vahvasti tulevia lukemis- ja oppimisongelmia. Nimeämisongelmien varhainen diagnosoiminen on tärkeää, sillä kuntoutuksella voidaan ennaltaehkäistä tai lieventää oppimisongelmia ja niiden seurannaisvaikutuksia. Testimateriaali sisältää käsikirjan, testitaulut ja 30 pöytäkirjalomaketta. SANO MILLÄ SE ALKAA! Sisko Tuovinen Dysfaattisten lasten sananlöytämisen ja nimeämisen ongelmista ja niiden kuntouttamisesta Kirjan hinta 30,00 e ISBN x Sanahakuongelmat ja nimeämisvaikeudet voivat kuulua eräänä tyypillisenä oireena oppimisvaikeuksiin ja dysfasiaan eli kielelliseen erityisvaikeuteen. Tässä julkaisussa käsitellään sanahaun ja nimeämisen teoreettista taustaa, kouluikäisten dysfaattisten lasten nimeämistaitoja, nimeämisongelmien yleisyyttä ja ilmenemismuotoja sekä harjoitusmenetelmiä ja kuntoutuvuutta. Lisäksi annetaan käytännön esimerkkejä kuntoutusmenetelmistä.

22 22 JULKAISUT MOTORIIKKA, LEIKKI JA LIIKUNTA HIPPA, LITTA, NATTA Sirpa Taipale-Oiva Kirjan hinta 32,00 e ISBN HIPPA, LITTA, NATTA esittelee yli sata hippaleikkiä erilaisissa leikkiympäristöissä ja tarjoaa valmista leikkimateriaalia lasten kanssa työskenteleville. Mukana on sekä vanhoja perinnehippoja että moderneja hippavariaatioita. Kirjassa kuvataan niiden tarjoamien havainto- ja liikuntakokemusten välisiä yhteyksiä sekä vaikeuksien ilmenemismuotoja. Kirjan lopussa oleva taulukko kertoo, mitä havaintomotorista valmiutta kukin hipoista harjaannuttaa. HUPSIS! Sensomotorinen rata lapsen kielenkehityksen tukena Sirpa Taipale-Oiva, Taina Kuittinen ja Jussi Kokko HUPSIS! on kuvaus esi- ja alkuopetuksessa toteutetusta sensomotorisesta kuntoutusmuodosta. Materiaali on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti lasten kanssa, joilla kielen ja motoriikan kehitys on viivästynyt. Kirjan hinta 32,00 e ISBN DVD:n hinta 38,00 e (sis.alv 23%) ISBN X Käyttäjän oppaassa kuvataan kielen oppimisen ja motoriikan välisiä yhteyksiä sekä esitellään sensomotorisen radan taustalla olevia kuntoutuksellisia näkökulmia, valmiita harjoitusmalleja ja niiden sovellusmahdollisuuksia. HUPSIS! -DVD on tarkoitettu käyttäjän oppaan tueksi. Siihen on kuvattu kaikki käyttäjän oppaasta löytyvät sensomotorisen radan 15 välineosiota eli valmiita harjoitusmalleja ja niiden sovellusmahdollisuuksia.

23 JULKAISUT 23 MOPA - motoriikka paremmaksi Tarja Latva, Sirpa Taipale ja Lea Kaarina Uosukainen Kuvat: Nina Sorsa Kirjan hinta 30,00 e ISBN DVD:n hinta 25,00 e (sis.alv 23%) ISBN MOPA sisältää lähes 400 pienessä tilassa toteutettavaa motorista harjoitusta. Motorisilla valmiuksilla on lapsen kielen oppimisessa merkittävä osuus. Motorisia harjoituksia voidaan tehdä liikuntatuntien lisäksi myös luokassa. Materiaali on tarkoitettu kaikille, jotka kaipaavat ideoita motorisesti ongelmaisten lasten opetukseen, mutta erityisesti esi- ja alkuopetuksen opettajille. Se sopii myös päiväkoteihin ja liikuntakerhoille. MOPA -DVD on valmistettu MOPA motoriikka paremmaksi -kirjan käytön tueksi ja elävöittämiseksi. MOPA sisältää lähes 400 pienessä tilassa toteutettavaa motorista harjoitusta. DVD:lle on kirjasta poimittu esimerkinomaisesti yli 50 harjoitusta motoriikan eri osa-alueilta. AUTISTISEN LAPSEN LEIKIN OHJAAMINEN DVD DVD:llä esitellään useita keinoja, joilla autistisen lapsen leikkiä voidaan tukea ja ohjata. DVD:n leikkitilanteet ovat vuorovaikutuksellisia aikuisen ja autistisen lapsen sekä kahden autistisen lapsen välisiä leikkejä. DVD:n alussa käsitellään myös leikin teoriaa lyhyesti. DVD on tarkoitettu autististen lasten perheille sekä autististen lasten kanssa toimiville työntekijöille, esim. päiväkodissa, esiopetuksessa ja erityisopetuksessa. DVD:n hinta 15,00 e (sis.alv 23%) ISBN LIIKUNTATUOKION STRUKTUROINTI DVD Autististen lasten liikuntakerho DVD:llä näytetään strukturoidun motorisen radan eri pisteet, kuinka niissä toimitaan ja miten se on strukturoitu. DVD:llä näkyy myös, kuinka lapsi käyttää omaa strukturointikansiotaan motorisella radalla. DVD:n hinta 13,50 e (sis.alv 23%) ISBN

24 24 JULKAISUT KORITEHTÄVÄT JA STRUKTUROINTI KORITEHTÄVÄT 1 Sari Kujanpää ja Varpu Väinölä Koritehtävät 1 -kirja on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on toiminnanohjauksen, oppimisen ja omatoimisuuden pulmia. Tehtävät ovat visuaalisesti strukturoitu. Kirjassa on 30-sivuinen teoriaosuus visuaalisista tehtävistä ja 50 sivua malliharjoituksia koritehtävistä värikuvin sekä tehtäville muokkaamisvaihtoehtoja. Kirjan hinta 21,00 e ISBN Kirjan hinta 26,00 e ISBN Kirjan hinta 30,00 e ISBN KORITEHTÄVÄT 2 Helena Haverinen, Sari Kujanpää ja Päivi Norvapalo Koritehtävät 2 -kirja on tarkoitettu ideakirjaksi nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyvien asioiden oppimiseksi. Koritehtävien tarkoituksena on toiminnan ohjauksen, omatoimisuuden ja oppimisen tukeminen. Kirjassa esitellään tekstein ja värikuvin yli 70 tehtävää sekä tehtäville muokkaamisvaihtoehtoja. Kirjassa esitetyistä tehtävistä suurin osa on ollut käytössä Bovallius ammattiopiston autistien valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen yksikössä Jyväskylässä. KORITEHTÄVÄT 3 Sari Honka, Päivi Norvapalo ja Varpu Väinölä Koritehtävät 3 -kirja sisältää visualisoituja ja strukturoituja tehtäviä, jotka on suunnattu pääasiassa akateemisten taitojen harjaannuttamiseen eri oppiaineissa ja eri luokka-asteilla. Aikaisempien koritehtäväkirjojen tapaan tehtävistä on sekä värikuvat että tehtäväkuvaukset. Kirjan teoriaosassa avainsanoja ovat mm. arviointi, orastavat taidot, HOJKS, motivointi ja mielekäs oppiminen. STRUKTUURIA ARKEEN -DVD Päivä autististen nuorten elämästä DVD:n hinta 22,50 e (sis.alv 23%) DVD:ssä kuvataan autististen nuorten arkipäivää päivätoimintakeskus AVARA:ssa Jyväskylässä. Päivätoimintakeskus on suunniteltu nuorille aikuisille, joilla on autismi. Yksikön toiminta perustuu henkilökeskeiseen suunnitteluun (MAPS). DVD:llä on nähtävissä, miten strukturointi ja puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät toimivat arjen askareissa yksilö- ja ryhmäohjaustilanteissa.

25 JULKAISUT 25 SOSIAALISET TAIDOT JA ELÄMÄNHALLINTA SOSIAALISET KUVATARINAT Ulla Heikura-Pulkkinen ja Sari Kujanpää Kirjan hinta 38,00 e (sis.alv 9% ) ISBN Sosiaaliset tarinat ovat kuvin ja sanoin rakennettuja kertomuksia jokapäiväisistä tilanteista. Sosiaalisin tarinoin ennakoidaan, selkeytetään ja luodaan omaan toimintaan järjestystä, jolloin jännittäviä, uusia ja vaikeita sosiaalisia tilanteita on helppo lähestyä. Tietoisuus tilanteista lisääntyy ja toimintastrategiat kehittyvät. Kirjassa on lähes 70 tarinaa kuvin ja sanoin mm. seuraavista aiheesta: sosiaaliset tilanteet ja ystävyystaidot, arkipuuhat ja elämänhallinnan taidot, hygienia, koulu ja asiointi. SARJAKUVITETTU KESKUSTELU Birgitta Andersson (käännös Pia Halinen) Sarjakuvitettu keskustelu on pedagoginen työskentelymenetelmä, joka auttaa selkeyttämään ja konkretisoimaan sosiaalisia tilanteita. Kirjassa korostetaan visuaalisen tuen merkitystä ja strukturointia oppimisen apuvälineenä ihmisille, joilla on vaikeuksia ymmärtää puhuttua kommunikaatiota ja jotka tarvitsevat kirjoitettuja ohjeita muistinsa tueksi. Kirjan hinta 12,00 e ISBN X Kirjan hinta 30,00 e ISBN OLEN JOTAKIN ERITYISTÄ Kuinka kertoa lapsille ja nuorille heidän autismistaan tai Aspergerin oireyhtymästään Peter Vermeulen Kirjan avulla voidaan kertoa perusteellisesti autismista ja Aspergerin oireyhtymästä autistisille tai Asperger-henkilöille itselleen. Keskeistä kirjassa on huolellisesti laadittu strukturoitu menetelmä, jonka avulla autistinen tai Asperger-nuori johdatetaan ymmärtämään erityislaatunsa ja tuetaan hänen itsetuntoaan. Kirja on tarkoitettu käytettäväksi yksilö- tai ryhmätapaamisissa ohjaajan johdolla. Kirja on käyttökelpoinen myös sisaruksille, luokkatovereille ja kaikille heille joiden kanssa on tärkeä työstää ihmisten ainutlaatuisuutta. TUKIKESKUSTELUN KÄSIKIRJA Terapeuttista keskustelua hyväksyvässä ilmapiirissä Sari Kujanpää Kirjan hinta 22,00 e ISBN Tukikeskustelu on keskustelua toiveista, päämääristä sekä elämän ja arjen vaikeuksista. Keskustelun osapuolina ovat tuettava ja tukija. Käsikirjassa kuvataan tukikeskustelujen kulkua ja huomioon otettavia asioita sekä esitellään sopivia toimintatapoja ja työvälineitä. Kirjaan on kuvattu kymmenen tapaamiskerran rakenne ja esimerkkejä tukikeskusteluista, joissa on työstetty omaa vammaa, harjoiteltu elämänhallintaa sekä haettu vaihtoehtoja monenlaisten isojen ja pienten ongelmien ratkaisemiseen.

26 MUISTIINPANOJA

27 TILAUS- JA LASKUTUSLOMAKE HAUKKARANNAN KOULU, OHJAUSPALVELUT MATERIAALIN NIMI Hinta Kpl Saatu 1 Aika - Tulostettavia tehtäviä 72,00 2 Aspergerin oireyhtymä -opas 28,00 3 Autismin kirjo ja kuntoutus 44,00 4 Autistisen lapsen leikin ohjaaminen DVD 15,00 5 CID-assosiaatiomenetelmä opettajan opas 27,00 6 HIPPA, LITTA, NATTA -hippaleikkikirja 32,00 7 HUPSIS sensomotorinen rata käyttäjän opas 32,00 8 HUPSIS sensomotorinen rata DVD 38,00 9 Joko se puhuu? kirja 33,00 10 Koritehtävät 1 -kirja 21,00 11 Koritehtävät 2 kirja 26,00 12 Koritehtävät 3 kirja 30,00 13 KPL isot kuva- ja sanakortit 150,00 14 KPL pienet kuva- ja sanakortit 120,00 15 KPL monisteet + CD-äänite 110,00 16 KPL CD-äänite 12,00 17 KPL Tulostettavia tehtäviä 1 47,00 18 KPL Tulostettavia tehtäviä 2 47,00 19 Liikuntatuokion strukturointi -DVD 13,50 20 MOPA motoriikka paremmaksi kirja 30,00 21 MOPA motoriikka paremmaksi -DVD 25,00 22 Nopean sarjallisen nimeämisen testi 92,00 23 Olen jotakin erityistä kirja 30,00 24 Sananlöytämistesti 170,00 25 Sanat huulilla -huuliokuvasto 190,00 26 Sanat sekaisin? -kirja 33,00 27 Sano millä se alkaa! -kirja 30,00 28 Sarjakuvitettu keskustelu 12,00 29 Sosiaaliset kuvatarinat 38,00 30 Struktuuria arkeen DVD 22,50 31 Tukikeskustelun käsikirja 22,00 32 Vanttu-poika ja Uni-tumppu bliss-kielinen 18,50 33 Ymmärsinkö oikein? -kirja 33,00 LASKUTUS-/LÄHETYSTIEDOT Tilauksiin lisäämme posti- ja käsittelykulut, hinnat sis. alv 9 % tai 23 %. Nimi Syntymäaika/Y-tunnus Osoite Postinro ja -paikka Tilaaja/allekirjoitus Nimenselvennys Lähetysosoite Puh. Päiväys Lisätilaukset: Haukkarannan koulu, Haukkalantie 56, Jyväskylä Puh tai

28 Haukkaranta on valtion erityisoppilaitos ja siten osa valtakunnallista erityisopetuksen palvelukeskusjärjestelmää. Tarjoamme palveluja erityisen tuen tarpeisiin, jotka liittyvät kuulemiseen, kieleen, kommunikointiin ja vuorovaikutukseen. OHJAUSPALVELUIDEN TOIMISTO PUHELIN FAKSI KÄYNTIOSOITE Kivääritehtaankatu 8 C, 5 krs JYVÄSKYLÄ TOIMITUSOSOITE Haukkarannan koulu Haukkalantie JYVÄSKYLÄ

KOULUTUKSET JA JULKAISUT

KOULUTUKSET JA JULKAISUT KOULUTUKSET JA JULKAISUT KEVÄT 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO Henkilöstö ja yhteystiedot... 3 Haukkarannan ohjauspalvelut...3-4 NEPSY -valmennus ja -ohjausviikonloput... 4 KOULUTUKSET Hyvä tietää koulutuksistamme...

Lisätiedot

KOULUTUKSET JA JULKAISUT

KOULUTUKSET JA JULKAISUT KOULUTUKSET JA JULKAISUT KEVÄT 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO Haukkarannan ohjauspalvelut...3 Henkilöstö ja yhteystiedot...4 KOULUTUKSET Hyvä tietää koulutuksistamme...4-5 Koulutuskalenteri kevät 2011...6-13

Lisätiedot

Ohjaus- ja koulutuspalvelut

Ohjaus- ja koulutuspalvelut Ohjaus- ja koulutuspalvelut 2012 2 Ohjaus Ohjaus 3 OHJAUS- JA KOULUTUSPALVELUT OHJAUspalvelut...4 Ohjaus...5 Tukijaksot...6 Neuropsykiatrinen valmennus...7 Työnohjaus ja työyhteisösovittelu...7 Tukikeskustelut...8

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

KOMMENTOITU LUETTELO MAAHAN- MUUTTAJATAUSTAISTEN OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN MATERIAALEISTA

KOMMENTOITU LUETTELO MAAHAN- MUUTTAJATAUSTAISTEN OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN MATERIAALEISTA KOMMENTOITU LUETTELO MAAHAN- MUUTTAJATAUSTAISTEN OPETUKSEN JA KOULUTUKSEN MATERIAALEISTA PÄIVI JOKINEN, PIRJO IMMONEN-OIKKONEN JA LEENA NISSILÄ (TOIM.) 2011 SISÄLLYS Luettelon käyttäjälle...3 Oppi- ja

Lisätiedot

Haukkarannan koulun toiminta- ja opetussuunnitelma

Haukkarannan koulun toiminta- ja opetussuunnitelma Haukkarannan koulun toiminta- ja opetussuunnitelma Haukkarannan koulu 1. luku Haukkarannan koulun toiminta- ja opetussuunnitelma... 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 1.2 Opetussuunnitelman sisältö...

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 01.08.2011 Kuva: Sara Jokela 6.lk Hyväksytty: Sivistyslautakunta 21.06.2011 51 Sisällysluettelo 1. OPETUSSUUNNITELMA...5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

DYSFASIA-LAPSIPERHEEN HAASTAVA VANHEMMUUS

DYSFASIA-LAPSIPERHEEN HAASTAVA VANHEMMUUS DYSFASIA-LAPSIPERHEEN HAASTAVA VANHEMMUUS Tuulta purjeisiin -projektin vertaistukiryhmän vanhempien arjessa jaksamisesta Inkinen Eija Kallio Eija Opinnäytetyö, Kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003 Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 SISÄLTÖ I TIIVISTELMÄ 1. Erityisopetuksen kehittämisestä Kaarinassa

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman

Perusopetuksen opetussuunnitelman Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 Pudasjärvi sininen ajatus - vihreä elämys Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 4. Oppimisen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen

1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Tämä opetussuunnitelma on laadittu Salon Ollikkalan koulun perusopetuksen vuosiluokkia 1-6 varten. Opetussuunnitelma perustuu Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012 Monikulttuurisuus Helsingissä Sisällysluettelo Esipuhe 3 1 Monikulttuurisuus Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 4 1.1 Kulttuurien välinen kohtaaminen

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA HAAPAVEDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1 2 ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2010 HAAPAVEDEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17. Ajatuksissa armeija s. 22

ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17. Ajatuksissa armeija s. 22 3/2012 ADHD-liiton jäsenlehti Mitä perusopetuslain muutokset tarkoittavat käytännössä? s. 8 ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17 Ajatuksissa armeija s. 22

Lisätiedot

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja ALAVUDEN KAUPUNKI KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU ALAVUDEN KAUPUNGISSA Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö

Lisätiedot