KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE"

Transkriptio

1 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 MAA-ALUEEN MYYNTI POJO-DRAGSVIKIN KYLÄSTÄ / RAMSAY... 3 KV 6 VUOKRASOPIMUKSEN PIDENNYS / HENRIK NORDSTRÖM... 7 KV 7 KORSUDDIN RANTA-ASEMAKAAVA, KAAVA S 13 / VALITUS... 9 KV 8 KV 9 TEOLLISUUSTONTIN VUOKRAUS / BERNT DEGERLUND JA KJELL DANIELSSON TALOUSARVION MUUTOS / OSAKKEIDEN OSTO, INVESTOINTI JA KIINTEISTÖT KV 10 KAUPUNGINHALLITUKSEN OIKEUS OTTAA LUOTTOA V KV 11 PALO- JA PELASTUSTOIMEN UUDELLEENJÄRJESTELYT / SAIRAANKULJETUSTOIMINTA PÄÄTTYY - VALITUS; VASTINE / HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KV 12 KV 13 KV 14 KV 15 KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJAN TRYGVE LINQVISTIN YM. ALOITE / TONTTIVARANNON SUUNNITTELU KAUPUNGINVALTUUTETTU TOM REHNIN ALOITE / KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA VALTUUTETTU TOM REHNIN ALOITE/ UUTTA MAATA LANGANSBÖLESTÄ TALOUSARVION MUUTOS V / SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KV 16 TALOUSARVION MUUTOS / TEKNINEN LAUTAKUNTA KV 17 KV 18 KV 19 KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJA TRYGVE LINDQVIST YM. ALOITE / LIIKENNETERRORISOINTI, ILKIVALTA JA TÖHRIMINEN TALOUSARVION MUUTOS / MAA- JA VESIALUEIDEN OSTO JA MYYNTI / MAANVAIHTO / TAMMISAAREN KAUPUNKI - METSÄHALLITUS HAKARINTEEN KOULU / LOPPUTILITYS TALOUSARVION MUUTOS... 31

2 KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KV 3 ILMOITUSASIAT KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

3 KV kh 9 MAA-ALUEEN MYYNTI POJO-DRAGSVIKIN KYLÄSTÄ / RAMSAY Gretel Sommar-Ramsay on kaupunginhallitukselle osoittamassaan kirjeessä tarjoutunut ostamaan n. 21 hehtaarin pelto-, niitty- ja laidunmaa-alueen, jonka hän vuokraa kahden vuokrasopimuksen turvin. Alue kuuluu Pojo-Dragsvikin kylän tilaan Maryland 1:8 ja Dragsvik 1:30. Vuokrattu alue on muodoltaan melko epäsäännöllinen. Kiinteistönmuodostus- ja mittausosasto on ehdottanut, että kaupunki luovuttaisi jonkin verran suuremman ja muodoltaan säännöllisemmän alueen. Alueesta on keskusteltu ostajan kanssa, joka on hyväksynyt kaupungin ehdotuksen. Luovutettava alue muodostuisi täten pelto-, niitty- ja laidunmaa-alueen lisäksi metsäalueesta (n. 13 ha) sekä pienistä alueista, joita ei voi luokitella metsä- eikä peltomaaksi (n. 3 ha). Ehdotuksen mukaan alue rajoittuisi luoteessa aikaisemmin rauhoitettuun alueeseen, mikä merkitsisi sitä, että Marylandin tilasta 1:8 luovutettaisiin n. 12 hehtaaria ja Dragsvikin tilasta 1:30 n. 25 hehtaaria oheisen liitteen mukaisesti. Ostajalle on ilmoitettu, että osa metsämaa-alueesta kuuluu nk. Natura verkostoon (alue näkyy karttaliitteestä). Kaupungin vedenottamo sijaitsee lännessä naapuritilalla. Alueen peltojen tila vaihtelee jonkin verran. Saatujen tietojen mukaan osa peltoalueesta on salaojitettu, osa on avo-ojitettu. Eri alueet näkyvät tarkemmin karttaliitteestä. Mainittakoon, että EU-tuen piirissä on 15,59 hehtaaria peltoa, ts. karttaliitteen kuviot A ja B. Nämä pellot on myös merkitty arvokkaimmiksi pelloiksi (ks. tarkemmin alla). Kuviot C ja D muodostuvat niitty- ja laidunmaasta (joita EU-tuki myös koskee), minkä vuoksi ne ovat saaneet huonomman arvon. Kuvio E kuvaa hakamaata. Suunnitelman mukaan kyseinen alue on v vahvistetussa seutukaavassa merkitty taajamatoiminta-alueeksi (TA). Tammisaaren ympäristökaavassa alue on varattu virkistykseen (VI1 ja VI2), kun taas alue on ympäristöministeriössä olevassa Läntisen Uudenmaan maakuntakaavassa varattu lähivirkistykseen. Uudessa Läntisen Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksessa alue on uudestaan varattu taajamatoimintoihin kuitenkin sillä lisäyksellä, että kyseistä aluetta on kulttuuriympäristöllisesti tai maisemanhoidollisesti pidetty tärkeänä. Tämän vuoksi alue on arvioitu maa- ja metsätalousmaaksi eikä raakamaaksi. Myynnin kohteena olevaa aluetta ei voida pitää tärkeänä maavarauksena, kun ajatellaan yhteiskuntarakentamista. Ostajan kanssa käytyjen neuvotteluiden pohjalta on päädytty :n ( mk) hintaan. Hinnasta metsän osuus on (n mk). Metsän arvo pohjautuu vuoden 2001 metsätaloussuunnitelman tietoihin. Peltojen hinta on sitä vastoin laskettu seuraavasti: kuvio A 13,8 ha à /ha

4 ( mk/ha), kuvio B 1,56 ha à /ha ( mk/ha), kuvio C 1,75 ha à euroa/ha ( mk/ha), kuvio D 2,44 ha à /ha ( mk/ha) ja kuvio E 1,3 ha à /ha ( mk/ha). Tämän lisäksi on 3,3 hehtaarin luokittelematonta maata, jota ei erikseen ole merkitty. Sen hinnaksi on määrätty /ha ( mk/ha). Alueella on myös melko huonokuntoinen talousrakennus, joka on arvioitu 840 :ksi (5 000 mk). Neuvotteluissa on myös sovittu siitä, että kaupunki saa tieoikeuden Storholmeniin eli nyt myytävien alueiden yli. Tieoikeudesta sovitaan myöhemmin. (PV) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston myyvän Gretel Sommar- Ramsaylle n. 37 hehtaarin määräalan Marylandin tilasta 1:8 (n. 12 ha) ja Dragsvikin tilasta 1:30 (n. 25 ha). Myyntihinta on ( mk). Alue on merkitty oheiseen karttaliitteeseen. Asia jätettiin pöydälle kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajan Roger Engblomin esityksestä kh 11 Kohteen aluerajoja on ostajan suostumuksella tarkistettu viime kerrasta. Suurin osa metsäalueista on tällöin poistettu. Dragsvikenin tilasta 1:25 on alueeseen lisätty n. 0,65 hehtaarin määräala. Alue on korjausten jälkeen pinta-alaltaan 21,80 hehtaarin suuruinen (aikaisemmin n. 37 ha), karttaliite (johon on merkitty myös entiset rajat). Ostajan kanssa käydyissä uusissa neuvotteluissa on päädytty :n ( mk) hintaan. Metsän osuus hinnasta on ( mk). Metsän arvo perustuu vuoden 2001 metsätaloussuunnitelmaan. Tilakeskuksen viereinen metsämaa (n. 0,5 ha) on kuitenkin hinnoiteltu jonkin verran korkeammaksi, /ha ( mk/ha). Peltoalueet on sitä vastoin hinnoiteltu seuraavasti: kuvio A 15 ha à /ha ( mk/ha), kuvio C 1,56 ha à /ha ( mk/ha) ja kuvio E 1,33 ha à /ha ( mk/ha). Tämän lisäksi luokittelematonta maata on n. 1,3 ha (ei ole merkitty erikseen), jonka yksikköhinnaksi on arvioitu /ha ( mk/ha). Pellon hinta (kuvio A) muodostuu Uudenmaan maakunnassa v luovutettujen peltomaiden keskihinnasta. Kaavatilannetta kuvataan yllä. Tähän voidaan vielä lisätä, että maakuntakaavaluonnoksessa peltoja on pidetty tärkeinä kulttuurimaisemaa tai maisemanhoitoa ajatellen. Kaavamääräyksissä sanotaan, että kulttuuriympäristön arvot on otettava huomioon alueen suunnittelussa ja käytössä. Tämän vuoksi aluetta on arvioitu maa- ja metsätalousmaana eikä raakamaana. Neuvotteluissa sovittiin myös, että kaupunki saa tieoikeuden Storholmeniin nyt myytävien maiden yli. Tieoikeus määrätään tarkemmin myöhemmin. (PV)

5 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy Gretel Sommar-Ramsaylle 21,8 hehtaarin määrätyn alueen Marylandin tilasta 1:8 (n. 8 ha), Dragsvikenin tilasta 1:25 (n. 0,65 ha) ja Dragsvikin tilasta 1:30 (noin 13,1 ha). Myyntihinta on ( mk). Alueet on merkitty oheiseen karttaliitteeseen. Kaupunginjohtaja poisti asian esityslistalta kh 19 Asian valmistelu on jatkunut siten, että kaupunginjohtaja on pyytänyt paikalliselta kiinteistönvälittäjältä (Adolfsson Oy Ab:ltä) ja viralliselta kiinteistönarvioijalta (Maanomistajien Arviointikeskus Oy:ltä) arvioinnin myyntikohteesta. Arvioinnit oheistetaan liitteeksi. Adolfsson Oy Ab on arvioinut kohteen :ksi + -5 % nykyisessä kunnossaan: maa- ja metsämaa Maanomistajien Arviointikeskus Oy on arvioinut kohteen euroksi (jonkin verran vivahteikkaampi arviointi kuin paikallisen). Gretel Ramsay on tarjoutunut ostamaan n. 22 hehtaarin alueen Pojo- Dragsvikin kylän Marylandin tilasta 1:8, Dragsvikin tilasta 1:30 ja Dragsvikenin tilasta 1:25 hintaan (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy Gretel Ramsaylle n. 22 hehtaarin alueen (ks. oheista karttaluonnosta) Pojo-Dragsvikin kylän Marylandin tilasta 1:8, Dragsvikin tilasta 1:30 ja Dragsvikenin tilasta 1:25. Hinta on euroa. Asia jätettiin pöydälle kh 10 Myynnin lähtökohdat ovat kuluvana vuonna muuttuneet vain siten, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tammisaaren kaupungin rakennesuunnitelman. Tämän suunnitelman mukaan Dragsvikin tila ei kuulu kaupungin rakentamisalueisiin. Pyydettyä hintaa ei tarvitse tarkistaa, koska inflaatio on erittäin alhainen. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy Gretel Ramsaylle n. 22 hehtaarin alueen (ks. oheista karttaluonnosta) Pojo-Dragsvikin

6 kylän Marylandin tilasta 1:8, Dragsvikin tilasta 1:30 ja Dragsvikenin tilasta 1:25. Hinta on euroa. Asia jätettiin pöydälle kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajan Roger Engblomin esityksestä kh kh 7 Asia jätettiin pöydälle kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajan Roger Engblomin esityksestä. Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Roger Engblom kannatti kaupunginjohtajan ehdotusta. Jäsen Sig-Britt Sahlberg ehdotti jäsen Håkan Enbergin kannattamana, että kaupunginjohtajan ehdotus hylätään, koska hinta on liian alhainen. Keskustelun päätyttyä kaupunginhallituksen puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysesitystä: Kaupunginjohtajan ehdotusta kannattavat jäsenet äänestävät jaa ja jäsen Sahlbergin ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai yhdeksän (9) ääntä ja jäsen Sahlbergin ehdotus kaksi (2) ääntä. Kaupunginhallitus päätti näin ollen ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy Gretel Ramsaylle n. 22 hehtaarin alueen (ks. oheista karttaluonnosta) Pojo-Dragsvikin kylän Marylandin tilasta 1:8, Dragsvikin tilasta 1:30 ja Dragsvikenin tilasta 1:25. Hinta on euroa kv 5 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy Gretel Ramsaylle n. 22 hehtaarin alueen (ks. oheista karttaluonnosta) Pojo- Dragsvikin kylän Marylandin tilasta 1:8, Dragsvikin tilasta 1:30 ja Dragsvikenin tilasta 1:25. Hinta on euroa.

7 KV tlk 177 VUOKRASOPIMUKSEN PIDENNYS / HENRIK NORDSTRÖM Henrik Nordström on vuodesta 1999 lähtien vuokrannut Sommarön kylän Sommarön tilasta 1:100 n. 0,23 hehtaarin peltoalueen puutarhaviljelyä varten. Vuokrasopimus koskee vuosia Vuokra-aluetta laajennettiin v ,35 hehtaarin alueella, liite. Henrik Nordström on jättänyt hakemuksen vuokrasopimuksen pidentämisestä mieluiten 20 vuodella tai tätä pidemmällä ajalla, koska hän aikoo perustaa pienoisarboretumin, johon hän aikoo istuttaa harvinaisia puita ja pensaita mm. yhteistyössä Mustilan Arboretumin kanssa, liite. Henrik Nordström asuu Sommarössä. Asiaa valmistaneet ovat keskustelleet asiasta ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa, koska vuokra-alue sijaitsee Sommarön osayleiskaavan suojelualueella SL. Ympäristönsuojeluviranomaiset ovat suostuneet järjestelyyn. Vuokra-alueet voisi yhdistää yhdeksi sopimukseksi, joka olisi voimassa 20 vuotta. Elinkustannusindeksiin sidotun vuokran voisi vahvistaa 250 :ksi/v. Kaupunginvaltuuston pitää hyväksyä 20 vuoden vuokrasopimus. (kaupungininsinööri) Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan Sommarön kylän Sommarön tilalla 1:100 sijaitsevan n. 0,58 hehtaarin peltoalueen vuokraamisen Henrik Nordströmille puutarhaviljelyä varten ajaksi Vuokra on 250 /v ja se sidotaan elinkustannusindeksiin kh 9 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että a. Henrik Nordströmille vuokrataan Sommarön kylän Sommarön tilasta 1:100 n. 0,6 hehtaarin suuruinen alue puutarhaviljelyyn. b. vuokra-aika on c. vuotuinen vuokra on 250, joka sidotaan elinkustannusindeksiin. Kyseisen alueen aikaisemmat vuokrasopimukset raukeavat, kun uusi vuokrasopimus allekirjoitetaan.

8 kv 6 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että d. Henrik Nordströmille vuokrataan Sommarön kylän Sommarön tilasta 1:100 n. 0,6 hehtaarin suuruinen alue puutarhaviljelyyn. e. vuokra-aika on f. vuotuinen vuokra on 250, joka sidotaan elinkustannusindeksiin. Kyseisen alueen aikaisemmat vuokrasopimukset raukeavat, kun uusi vuokrasopimus allekirjoitetaan.

9 KV aklk 29 KORSUDDIN RANTA-ASEMAKAAVA, KAAVA S 13 / VALITUS Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 75 :n mukaisesti kaupungin käsiteltäväksi on jätetty osallistumis- ja arviointiohjelma sekä ranta-asemakaavaluonnos, jotka on laadittu osalle Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilaa 1:123. Suunnittelija Sten Öhman, Uudenmaan ympäristökeskus ja kaupunki ovat käyneet alustavia neuvotteluja. Kaavahanke on merkitty vuosien kaavoituskatsaukseen. Ranta-asemakaavan laadintaa on perusteltu sillä, että tilan arvo pitää arvioida, koska alueelta puuttuu rantayleiskaava. Kaava-alue käsittää n. 49 hehtaarin maaalueen, jossa rantaviivan osuus on 2,44 km. Alue sijaitsee Bromarvin pohjoisosassa Särkisalon Pettua vastapäätä. Kaava-alueella on nyt viisi (5) vapaa-ajan asuntoa, joista yksi (1) sijaitsee vanhassa pihakeskuksessa. Luonnoksessa alueen länsirannalle ehdotetaan kuutta (6) uutta rakennuspaikkaa eli alueella olisi yhteensä yksitoista (11) rakennuspaikkaa. Ehdotetuista rakennuspaikoista yhdeksän (9) rasittaa suoraan rantaviivaa. Myös RA-korttelin 1, jonka lähellä on venepaikka (LV), voidaan katsoa rasittavan rantaviivaa, minkä vuoksi alueen mitoitus on vaarassa ylittyä. Jäljellä oleva rantaviiva on hajautettu lyhyisiin ja osittain vaikeasti päästäviin alueisiin, jotka tuskin yhdessä muodostavat 60 % rantaviivasta, kuten mitoitusperusteet edellyttävät. Tässä mielessä ehdotettuun RA-kortteli 7:ään kuuluu huomattava osa rantaviivasta. Alueelle laaditun luontoinventoinnin mukaan luonnonkaunis niemi, johon em. kortteli 7 on merkitty, pitäisi jättää luonnontilaan. Muutoin kaavaluonnos noudattaa hyvin inventoijan toimenpide-ehdotuksia. Osallistumis- ja arviointiohjelma esitellään rinnakkain kaavaluonnoksen kanssa. Liitteenä osallistumis- ja arviointiohjelma kaavakartta määräyksineen kaavaselostus (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta päättää 1. hyväksyä osallistumis- ja arviointiohjelman, toimittaa sen kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ympäristökeskukselle tiedoksi sekä kuuluttaa sen. 2. tässä vaiheessa kehottaa suunnittelijaa muuttamaan kaavaluonnosta siten, että RA-kortteli 7 korvataan MY-alueella.

10 3. valtuuttaa aluesuunnittelua asettamaan em. tavalla korjatun luonnoksen kuultavaksi maanrakennusasetuksen 30 :n mukaisesti sekä pyytää ympäristönsuojelusihteeriltä lausuntoa asiasta. Kaupunginarkkitehti ilmoittaa, että hän käytyään paikalla muuttaa 2-kohdan ehdotusta seuraavasti: 2. tässä vaiheessa kehottaa suunnittelijaa korjaamaan kaavaluonnosta siten, että rakennuspaikka RA-kortteli 7 yhdistetään RA-kortteli 6:een. Muutoin ehdotus pysyy ennallaan. Asemakaavalautakunta hyväksyi tämän jälkeen kaupunginarkkitehdin ehdotuksen em. korjauksin aklk 42 Korjattu kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointiohjelma on pidetty julkisesti nähtävillä ajalla Kukaan ei ole jättänyt muistutusta. Ympäristönsuojelusihteeri on antanut lausunnon Ympäristönsuojelusihteeri huomauttaa lausunnossaan mm., ettei vaatimus 60 prosentin rantaviivasta täyty, minkä vuoksi hän ehdottaa, että osa rakennusoikeudesta siirretään alueen keskiosaan. Ympäristönsuojelusihteeri ehdottaa myös Råholmenin ympäröivälle alueelle suojelumerkintää (SL) sekä kaava-alueen luoteiskulman kallioalueiden ja puron huomioon ottamista osoittavaa merkintää. Kaavaehdotuksessa lausunto on otettu huomioon siten, että RA-kortteleita 2, 4 ja 5 on pienennetty, minkä johdosta vapaan rantaviivan (MY-alueen) osuus on kasvanut. Kaavaan on tuotu uusi merkintä MY/s = Osa alueesta, jossa luonto säilytetään. SL-alueita ei sitä vastoin ole lisätty. Liitteenä ympäristönsuojelusihteerin lausunto kaavakartta ja määräykset kaavaselostus (kaupunginarkkitehti) Asemakaavalautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen ja toimittaa sen kaupunginhallitukselle.

11 kh 21 Kaupunginhallitus hyväksyy Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilan 1:123 ranta-asemakaavaehdotuksen. Kaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Nähtävilläoloajan kuluessa kaavasta pyydetään lausunto rakennus-, ympäristönsuojelu- ja pelastuslautakunnilta sekä maakuntamuseolta kh 10 Kaavaehdotus on pidetty julkisesti nähtävillä ajalla Ehdotusta vastaan ei nähtävilläoloajan kuluessa ole jätetty muistutuksia. Rakennuslautakunnalla ei ole mitään huomautettavaa ehdotuksesta, kuten ei myöskään pelastuslautakunnalla sillä ehdolla, että hälytysajoneuvolla pääsee alueelle. Ympäristönsuojelulautakunta esittää lausunnossaan vielä kysymyksiä mitoitusperusteista. Lautakunta ehdottaa vielä yhden tontin siirtämistä rannalta sekä tarkistuksia MY/s-merkintään. Lautakunta katsoo myös, että vesikäymälän perustamista koskeva kielto on otettava mukaan. Oheistetaan liitteeksi kaavasuunnittelijan vastine. Vesikäymälöiden perustamisesta voidaan todeta, että niiden perustamiseen vaaditaan erillistä kunnallista lupamenettelyä. Jos kaavamääräyksissä kielletään vesikäymälän rakentaminen, määräyksistä pitäisi hakea poikkeuslupaa myös niissäkin tapauksissa, joissa käymälän rakentaminen osoittautuisi teknisesti ja ympäristöllisesti mahdolliseksi. Tähän asti yksiselitteiset vesikäymälän kiellot ovat olleet yleisenä käytäntönä Uudenmaan ranta(asema)kaavoissa. Tässä rantaasemakaavassa, jossa rakennuspaikat vaihtelevat erittäin paljon, vesikäymälät voitaneen ratkaista eri tavalla, minkä vuoksi yleistä vesikäymälän rakennuskieltoa ei ehdoteta. Liitteenä ympäristönsuojelulautakunnan lausunto konsultin vastine kaavakartta määräyksineen kaavaselostus Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilan 1:123 ranta-asemakaavaehdotuksen. Kaavan laatijan pyynnöstä kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

12 kh 27 Kaavan laatija on korjannut kaava-asiakirjat. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilan 1:123 ranta-asemakaavaehdotuksen kv 10 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston hyväksyvän Kägra med Pålarvin kylän Korsuddin tilan 1:123 ranta-asemakaavaehdotuksen. Jäsen Ira Donner ehdotti kaavamääräyksien muuttamista siten, että niihin lisätään vesikäymälän rakentamista koskeva kielto. Jäsenet Tom Rehn, Asta Seppänen ja Birgit Kvarnström kannattivat jäsen Ira Donnerin ehdotusta. Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Berndt Rehnberg, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist ja jäsen Sven Holmberg kannattivat kaupunginhallituksen ehdotusta. Keskustelun päätyttyä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja esitti seuraavaa äänestysesitystä: kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat vastaavat jaa ja jäsen Ira Donnerin ehdotusta kannattavat ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä kaupunginhallituksen ehdotus sai 23 ääntä, kun taas jäsen Ira Donnerin ehdotus sai neljä (4) ääntä. Seitsemän (7) jäsentä jätti äänestämättä ja yksi (1) jäsen ei osallistunut äänestykseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi näin ollen kaupunginhallituksen ehdotuksen kh 27 Uudenmaan ympäristökeskus on kehottanut kaupunginhallitusta korjaamaan Korsuddin ranta-asemakaavaa. Ympäristökeskus muistuttaa, että vesikäymälän kieltoa on yleensä käytetty Tammisaaren ranta-asemakaavoissa ja myös muualla Uudellamaalla sekä että valtioneuvoston asetus talousjäteveden käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla astuu

13 voimaan Tässä asetuksessa vaaditaan mm., että rakennettaessa jätevesijärjestelmästä on jätettävä suunnitelma. Ympäristökeskus viittaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 195 :ään sanoessaan, että rantaasemakaavaa on täydennettävä vesikäymälän määräyksillä. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 195 :n 4 momentin mukaan kaupunginvaltuuston on oikaisukehotuksen vuoksi tehtävä kaavaa koskeva päätös. Jollei valtuusto tee päätöstä kuuden kuukauden kuluessa oikaisukehotuksesta, kaavan hyväksymispäätös on katsottava rauenneeksi. Suunnittelukonsultti Sten Öhman on antanut lausuntonsa oikaisukehotuksesta. Hän esittää lausunnossaan, ettei ole mitään mieltä siinä, että joissakin yksittäisissä ja perinteisissä ranta-asemakaavoissa on sellaisia määräyksiä, jotka poikkeavat haja-asutusalueen suunnittelemattomista naapurialueista. Uusi asetus asettaa tarkat määräykset sille, kuinka jätevettä pitää käsitellä, ja nämä määräykset riittävät takaamaan kaava-alueen jäteveden käsittelyn. Kaavamääräyksissä on turha toistaa asetuksessa tarkoitettuja velvollisuuksia. Kaavaselostuksen mukaan puolet rakennuspaikoista on jo rakennettu, ja rakennuspaikkoja rakennetaan nyt maanomistajan omien tarpeiden mukaisesti. Kaavaa käsiteltäessä uuden asetuksen tavoite oli jo yleisesti tunnettu. Jäteveden käsittelyn yksityiskohtaisten määräysten tai toimenpidemenettelyn erillisten määräysten sisällyttäminen kaavaan ei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista. Vesikäymälän perustamista kieltävä yleinen määräys tuhoaisi mahdollisuuden toteuttaa kaava uuden asetuksen vahvistamassa hengessä ja sen sääntöjen mukaisesti. Kaavaan ei myöskään liene syytä liittää muistutusta toimenpidemenettelystä eikä muista velvollisuuksista noudattaa lakia ja asetusta. Liitteenä korjauskehotus ja konsultin lausunto. EHDOTUS : Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston pitäytyvän päätöksessään hyväksyä Korsuddin ranta-asemakaava ( , 10) kv 14 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston pitäytyvän päätöksessään hyväksyä Korsuddin ranta-asemakaava ( , 10). Jäsen Ira Donner ehdotti kaupunginvaltuuston muuttavan tekemäänsä päätöstä. Kaavamääräyksiä pitäisi jäsen Ira Donnerin mukaan muuttaa siten, että niihin lisätään vesikäymälän rakentamista koskeva kielto.

14 Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist ja II varapuheenjohtaja Bendt Rehnberg kannattivat kaupunginhallituksen ehdotusta, kuten myös jäsen Thomas Blomqvist. Jäsen Asta Seppänen kannatti jäsen Ira Donnerin ehdotusta. Keskustelun päätyttyä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ehdotti seuraavaa äänestysesitystä: Kaupunginhallituksen ehdotusta kannattavat jäsenet äänestävät jaa ja jäsen Ira Donnerin ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä kaupunginhallituksen ehdotus sai 29 ääntä ja jäsen Ira Donnerin ehdotus kuusi (6) ääntä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi näin ollen kaupunginhallituksen ehdotuksen kh 11 Uudenmaan ympäristökeskus on jättänyt valituksen kaupunginvaltuuston tekemästä päätöksestä. Kaavan laatijalle ja tekniselle keskukselle on ilmoitettu valituksesta. (MH) Kaupunginhallitus merkitsee valituksen tiedoksi sekä ilmoittaa kaupunginvaltuustolle, että sen päätöksestä on valitettu kv 7 Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle, että sen päätöksestä on valitettu.

15 KV kh 20 TEOLLISUUSTONTIN VUOKRAUS / BERNT DEGERLUND JA KJELL DANIELSSON Bernt Degerlund ja Kjell Danielsson pyytävät lupaa saada joko vuokrata tai ostaa Tammisaaren kaupungissa muodostettavan tontin Hakijat aikovat rakentaa tontille sekä autokorjaamon että autojen renkaiden myynti- ja huoltopisteen, liite. Tontti on suuruudeltaan m² ja sen rakennusoikeus on ka-m². Teknisen keskuksen edustajat ovat Danielssonin ja Degerlundin kanssa käydyissä neuvotteluissa päätyneet hintaan 8,50 /m² eli tontin hinnaksi tulee tällöin Hintaa perustellaan sillä, että tontin perustamisolot eivät ole mitä parhaimmat, koska mm. paaluttaminen on tontilla kiellettyä. Lisäksi tontin poikki kulkee johto, minkä vuoksi tontin rakennusruutu on merkitty karttaan siten, että koko rakennusoikeutta on hyvin vaikea hyödyntää. Kaupunki on lisäksi vuoden 2002 lopussa luovuttanut aikaisemmin vuokratun teollisuustontin hintaan 8,41 /m². Tämä tontti sijaitsee lähellä nyt ajankohtaista tonttia, joka on lohkottu kaupungin varaston tontista. Tontti ehdotetaan vuokrattavaksi 20 vuodeksi lunastusoikeuksin siten, että vuokraajat saavat lunastaa tontin sen jälkeen, kun 40 % rakennusoikeudesta on käytetty. (MH) Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston päättävän vuokrata Bernt Degerlundille ja Kjell Danielssonille Tammisaaren kaupunkiin muodostettavan tontin Vuokra-aika on 20 vuotta. Vuotuinen vuokra on 3 % tontin myyntihinnasta, joka on , ts ,35 euroa kolmena (3) ensimmäisenä vuotena. Tämän jälkeen vuokra nousee 5 %:iin kauppasummasta, ts ,25 :oon. Vuokramaksu sidotaan indeksiin. Vuokraajilla on oikeus lunastaa tontti sen jälkeen, kun 40 % tontin rakennusoikeudesta on käytetty. Lunastushinta pohjautuu voimassa olevaan hintaan eli 8,50 /m², joka on lunastusajankohtana tarkistettu indeksillä. Kaupunginhallitus saa sopia vuokrasopimuksen muista ehdoista.

16 kv 8 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston päättävän vuokrata Bernt Degerlundille ja Kjell Danielssonille Tammisaaren kaupunkiin muodostettavan tontin Vuokra-aika on 20 vuotta. Vuotuinen vuokra on 3 % tontin myyntihinnasta, joka on , ts ,35 euroa kolmena (3) ensimmäisenä vuotena. Tämän jälkeen vuokra nousee 5 %:iin kauppasummasta, ts ,25 :oon. Vuokramaksu sidotaan indeksiin. Vuokraajilla on oikeus lunastaa tontti sen jälkeen, kun 40 % tontin rakennusoikeudesta on käytetty. Lunastushinta pohjautuu voimassa olevaan hintaan eli 8,50 /m², joka on lunastusajankohtana tarkistettu indeksillä. Kaupunginhallitus saa sopia vuokrasopimuksen muista ehdoista.

17 KV kh 7 TALOUSARVION MUUTOS / OSAKKEIDEN OSTO, INVESTOINTI JA KIINTEISTÖT Kaupunginvaltuusto päätti aiesopimuksen mukaisesti, joka on hyväksytty , että tontti rakennuksineen luovutetaan apporttina FAB Seminarieparkenille. Tilinpäätöksessä apporttitransaktio pitää merkitä siten, että kaupungin investointeihin kirjataan osakkeiden ostona , mikä oikeuttaa 386:een FAB Seminarieparkenin osakkeeseen. Tammisaaren kaupungin tasetilille on apportin kohteena olevan omaisuuden arvoksi merkitty , mikä on maaomaisuuden arvo. Täten myyntivoittoa tulee , mikä summa tuloutetaan tulosyksikön 6510 Kiinteistöt käyttötuloksi. Lisäksi tuloutetaan :n tulo investointeihin hanke 8185 Maa- ja vesialueet. Tämä summa vastaa apporttina luovutetun maa-alueen tasearvoa kaupungin tasetilillä. Apportin kohteena olevilla rakennuksilla ei ole tasearvoa, koska kaupunki on vastikkeetta saanut rakennukset valtiolta, kun opetustoiminta siirtyi valtiolta kaupungille. Edellä mainittu merkitsee sitä, että vuoden 2003 investointimenot kasvavat ja investointitulot , mutta käyttötulot kasvavat euroa. Kaupungin vuosikate ja tilikauden tulos nousevat myös vastaavasti em. transaktion vuoksi. Transaktiolla ei kuitenkaan ole mitään rahoituksellista vaikutusta kaupungin talouteen, koska kaupunki ei saa rahavaroja. Kaupungin tilintarkasta, jonka kanssa asiasta on keskusteltu, on ilmoittanut, ettei osakkeiden arvon vähennys ole ajankohtaista, koska Seminarieparkenin osakkaille toimitetussa riippumattoman asiantuntijan lausunnossa todetaan, että apporttiomaisuuden arvo vastaa vähintään osakkeista maksettavaa summaa. Lausunto oheistetaan liitteeksi. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle talousarvioon tehtävän seuraavat muutokset: - investointimenot, Osakkeiden osto, investointitulot, 8185 Maa- ja vesialueet, käyttötulot, 6510 Kiinteistöt,

18 kv 9 Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle talousarvioon tehtävän seuraavat muutokset: - investointimenot, Osakkeiden osto, investointitulot, 8185 Maa- ja vesialueet, käyttötulot, 6510 Kiinteistöt,

19 KV 10 KAUPUNGINHALLITUKSEN OIKEUS OTTAA LUOTTOA V kh 13 Vuoden 2004 talousarvioon on merkitty talousarviolainan ottamista varten. Kaupunginhallituksen pitää näin ollen saada valtakirja nostaa :n talousarviolaina v Lyhytaikaisen rahoituksen valtakirjan pitää olla :lle kyseisen vuoden maksuvalmiuden turvaamiseksi. Kaupunginhallituksen johtosäännön :n 3 kohdan 15 mukaan kaupunginhallitus voi kaupunginvaltuuston vuosittain vahvistamaan enimmäismäärään asti päättää talousarviolainan ja tilapäisten lainojen ottamisesta, lainan takaisinmaksusta sekä lainaehtojen muuttamisesta. Sisäisestä tarkastuksesta annettujen ohjeiden kohdan mukaan, kaupunginkamreeri päättää lyhytaikaisten lainojen ottamisesta kaupunginhallituksen vuosittain vahvistamien kehysten puitteessa. Kaupunginhallitus pyytää kaupunginvaltuustolta a. lupaa saada v nostaa enintään :n edestä talousarviolainaa. b. lupaa saada nostaa tilapäistä luottoa enintään :n edestä kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunginkamreeri saa päättää lyhytaikaisten lainojen ottamisesta kaupunginvaltuuston em. b-kohdassa vahvistettuun summaan asti kv 10 Kaupunginhallitus pyytää kaupunginvaltuustolta a. lupaa saada nostaa v enintään :n edestä talousarviolainaa. b. lupaa saada nostaa tilapäistä luottoa enintään :n edestä kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi.

20 KV 11 PALO- JA PELASTUSTOIMEN UUDELLEENJÄRJESTELYT / SAIRAANKULJETUSTOIMINTA PÄÄTTYY - VALITUS; VASTINE / HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS kv 11 Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle Helsingin hallintooikeuden päätöksen tiedoksi.

21 KV kv 17 KAUPUNGINVALTUUSTON I VARAPUHEENJOHTAJAN TRYGVE LINQVISTIN YM. ALOITE / TONTTIVARANNON SUUNNITTELU Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Trygve Lindqvist ym. jättivät kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti aloitteen tonttivarannon suunnittelusta, liite. Aloite otettiin käsittelyyn sekä toimitettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi kh 17 Aloitteen johdosta todetaan, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 1994 rakennesuunnitelman päivityksen. Päivitetyn rakennesuunnitelman lähtökohtana on, että kaupunki pyrkii tasapainotettuun myönteiseen väestökehitykseen, mikä merkitsee vuotuista 0,5 1 %:n väestökasvua. Tällaiseen muuttoliikkeeseen voidaan päästä mm. tarjoamalla houkuttelevia asuintontteja kilpailukykyiseen hintaan. Tämä merkitsee rakennesuunnitelman mukaan sitä, että kaupungin tonttivarannon on noustava n. 200 tonttiin eri alueilla, jotta tarjolla olisi riittävästi vaihtoehtoja. Rakennesuunnitelman lähtökohtana on, että kaupunki maasuunnittelullaan pyrkii ohjaamaan asumista nykyisiin taajamiin/kyläkeskuksiin. Toimiva tieverkosto mahdollistaa asumisen myös haja-asutusalueella / laitamien ulkopuolisissa taajamissa. Rakennesuunnitelman toteuttamista koskevat konkreettiset päätökset tehdään samalla, kun laaditaan ja hyväksytään vuotuiset taloussuunnitelmat/toimintasuunnitelmat sekä suunnitteluohjelmat. Tekninen lautakunta on kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa ottanut huomioon em. tonttivarannon luomiseen tarvittavat lisämäärärahat. Kaupunginvaltuusto on myös hyväksynyt melko huomattavan maanvaihdon valtion kanssa tavoitteena turvata kaupungin asumiseen tarvittava maavaraus. Valtion kanssa neuvotellaan edelleen uusista maanvaihdoista/ostoista. (MH) Kaupunginhallitus ilmoittaa em. kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen. Aloitteen käsittely julistetaan päättyneeksi.

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT...

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 AIESOPIMUS / TAMMISAAREN ENERGIAN

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 23.03.2015 Sivu 1 / 1 399/10.02.03/2015 Kaupunginhallitus 88 2.3.2015 46 Högnäs, asemakaavan kumoaminen ja palauttaminen uudelleen valmisteltavaksi oikaisukehotuksen johdosta, alue 633000, 65.

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Esitys talousarvion muutokseksi (lisämääräraha) ja määräalan ostamista koskevan kaupan hyväksyminen (ohm )

Esitys talousarvion muutokseksi (lisämääräraha) ja määräalan ostamista koskevan kaupan hyväksyminen (ohm ) Kunnanhallitus 61 11.04.2016 Kunnanhallitus 98 23.05.2016 Kunnanhallitus 140 15.08.2016 Kunnanvaltuusto 36 29.08.2016 Esitys talousarvion muutokseksi (lisämääräraha) ja määräalan ostamista koskevan kaupan

Lisätiedot

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.8.2016 LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 03/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7954/ /2013. Kaupunkirakennelautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 03/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7954/ /2013. Kaupunkirakennelautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 03/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 307 8.9.2014 49 Asianro 7954/10.02.03/2013 Asemakaavan muutos / Tahkovuori, kortteli 215 (osa) tontti 11 historia Kaupunginhallitus 8.9.2014

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus Kaavoitustoimikunta 21 20.05.2014 Kaavoitustoimikunta 28 08.09.2014 Kaavoitustoimikunta 22 11.05.2015 Kunnanhallitus 118 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 51 12.10.2015 Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA

INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA 1 MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 22.9.2016 INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

LOMARAKENNUSTONTIN MYYNTI JA VUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN / PUNKAHARJUN KUNTOUTUSSAIRAALA-SÄÄTIÖ

LOMARAKENNUSTONTIN MYYNTI JA VUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN / PUNKAHARJUN KUNTOUTUSSAIRAALA-SÄÄTIÖ Kunnanhallitus 250 18.10.2010 Kunnanvaltuusto 40 10.11.2010 Kunnanhallitus 287 01.12.2010 Tekninen tuotantolautakunta 10 08.02.2012 Kunnanhallitus 37 12.03.2012 Kunnanvaltuusto 12 19.03.2012 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 243-RAK1605 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAUKO-MUSTAKARTA-KOIVUNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.7.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Asuntotontin 297-33-33-2 (Lehtoniementie 114) vuokraaminen / Lakea Kiinteistöt Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Brännskärin ranta-asemakaava osalle tilasta 1:0 Brännskär Brännskärin kylässä Nauvossa

Brännskärin ranta-asemakaava osalle tilasta 1:0 Brännskär Brännskärin kylässä Nauvossa Ympäristölautakunta 19 30.01.2013 Ympäristölautakunta 38 11.03.2015 Ympäristölautakunta 116 17.08.2016 Kaupunginhallitus 181 05.09.2016 Kaupunginvaltuusto 76 20.09.2016 Brännskärin ranta-asemakaava osalle

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä 1. RANTA-ASEMAKAAVA JA MUUTOS / JOKILAN ALUE Kunnanhallitus 17.12.2007 ( 380): Vantaan kaupunki on toimittanut Lopen kunnalle 9.11.2007 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien Jokilan ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä. SIUNTION KUNTA Viranomainen. Tekninen lautakunta TEKNLTK:249 /2010 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä. SIUNTION KUNTA Viranomainen. Tekninen lautakunta TEKNLTK:249 /2010 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Sivu 10 TEKNLTK:249 /2010 TEKNLTK 52 Teknltk 14.9.2010 62 LÅNGVIKIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite 1 Liitteenä on kokonaissuunnitelma (alustava) jonka mukaan alueelle tulee - asuntoja - tuotantorakennuksia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.1.2015 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten

Lisätiedot

Luolalan teollisuusalueen louhinnat

Luolalan teollisuusalueen louhinnat Tekninen lautakunta 42 11.03.2009 Tekninen lautakunta 26 27.02.2013 Tekninen lautakunta 99 29.10.2014 Luolalan teollisuusalueen louhinnat 307/10.05.00/2013 Tekninen lautakunta 15.11.2005 127 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen Yhdyskuntatekniikan lautakunta 27.02.20 Kunnanhallitus 9 7.0.20 Kunnanvaltuusto.0.20 Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen 6/0.00.02/20 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Kausalan itäinen osa-alue, asemakaavan muutos ja laajennus, toimeenpano

Kausalan itäinen osa-alue, asemakaavan muutos ja laajennus, toimeenpano Kaavoitustoimikunta 9 11.03.2013 Kaavoitustoimikunta 30 09.09.2013 Kunnanhallitus 241 07.10.2013 Kunnanhallitus 321 16.12.2013 Kunnanvaltuusto 1 28.01.2014 Kaavoitustoimikunta 8 25.03.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos Kaupunkisuunnittelulautakunta 32 17.03.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 20.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9 11.02.2016 Kaupunginhallitus 70 22.02.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 61 24.05.2016

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 87 17.11.2016 Kunnanhallitus 395 05.12.2016 Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.11.2016

Lisätiedot

*/* Kokouksessa keskustellaan kiinteistölistasta ja myyntimenetelmistä.

*/* Kokouksessa keskustellaan kiinteistölistasta ja myyntimenetelmistä. Sisäisten palvelujen johtokunta 42 27.04.2015 Kaupunginhallitus 140 18.05.2015 Kaupunginhallitus 169 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 43 08.09.2015 Sisäisten palvelujen johtokunta 82 09.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

liitteenä B-50. Alueelta on aikaisemman asemakaavoituksen yhteydessä laadittu

liitteenä B-50. Alueelta on aikaisemman asemakaavoituksen yhteydessä laadittu Ympäristölautakunta 89 05.06.2008 Kaupunginhallitus 129 16.06.2008 Ympäristölautakunta 134 06.11.2008 Ympäristölautakunta 156 04.12.2008 Ympäristölautakunta 17 19.02.2009 Ympäristölautakunta 49 07.05.2009

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 334/2017 10.02.03 94 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle määräajan palauttamista koskevan hakemuksen johdosta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.10.2013 SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot