Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus"

Transkriptio

1 Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2011

2

3 Kauhava Lapua Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie Pojanluoma, Ilmajoki 06) Kurikka Ilmajoki Seinäjoki Jalasjärvi Kuortane Alavus Töysä Ähtäri Kihniö Raportointiperiaatteet Tämä vuosikertomus on toteutettu jätehuollon yhtenäisiä raportoinnin periaatteita noudattaen. Lakeuden Etappi Oy oli mukana FCG Efekon ja Jätelaitosyhdistyksen toteuttamassa Jätelaitosten raportointiprojektissa (JLRapII), jonka pohjalta kehitettiin ja yhtenäistettiin jätelaitosten ulkoista ja sisäistä raportointia. Yhdenmukaiset ja vertailukelpoiset, koko toimintaa kuvaavat tunnusluvut soveltavat GRI:a (Global Reportin Iniative) eli kansainvälistä yhteiskuntavastuun raportointiohjeistoa. Hankkeen lopputuloksena saatiin jätelaitosalalle koko toimintaa kuvaavat kehittyneet yhdenmukaiset tunnusluvut, julkisen raportoinnin toteuttamismalli, sekä tunnuslukujen sisäiseen vertailuun tietokantapohjainen järjestelmä. Tunnusluvut toimivat luotettavasti koko julkisen jätehuollon valtakunnallisessa vertailussa. Lisäksi saadaan kuvattua sidosryhmille avoimesti ja selkeästi julkisen jätehuollon merkitys, tavoitteet ja toimintatavat Tulokset toimivat sisäisen johtamisen työkaluna ja arvioinnin pohjana laitosten johdolle. Sisältö Kuvaus jäteyhtiöstä 4 Johtajan katsaus 4 Strategiatyö 5 Johtaminen, hallinto 5 Perustietoa yhtiöstä 6 Kehityshankkeet 8 Palvelut ja tuotteet 8 Keräys ja kuljetus 8 Käsittely ja hyödyntäminen 10 Muut palvelut Sosiaalinen vastuu 16 Henkilökunta 16 Viestintä ja vuorovaikutus 17 Ympäristövastuu 19 Ulkoasu/taitto: I-print plus Paino: I-print Oy Paperi: Kannet: Cocoon offset 200 g Sisus: Cocoon offset 120 g Cocoon on 100 % uusiopaperi, jolle on myönnetty EU-kukka -merkki (FR/011/003) Vaikutukset veteen 19 Vaikutukset ilmaan 21 Taloudellinen vastuu 22 Hallituksen toimintakertomus 24 Tilinpäätöstiedot 28 Tilintarkastuskertomus 31 Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS

4 Toimitusjohtajan katsaus Jätevoimala jätehuollon draiverina Tilivuotta on merkittävässä määrin hallinnut valmistautuminen aiemmin kaatopaikoille sijoitetun jätteen energiahyödyntämiseen jäteyhtiöden omistamassa Westenergy Oy:n jätevoimalassa. Vuoden alussa alkoi poltettavan jätteen varastointi jätevoimalan käynnistymistä varten syksyllä Muutos nosti hyödyntämisasteen noin 90 prosenttiin, ja samalla loppusijoitukseen meni enää noin 10 prosenttia jätteestä. Vuoden aikana on kilpailutettu myös jätekuljetukset jätevoimalaan. Yksi urakoitsija tulee hoitamaan kuljetukset Botniarosk Oy:ltä, Lakeuden Etappi Oy:ltä, Millespakka Oy:ltä ja Vestia Oy:ltä. Merkittävä asia on kuljetusten tasataksa, jonka yhtiöt yhdessä ovat sopineet, vaikka kuljetuksia Stormosssen Oy:ltä ei tulekaan. Westenergy Oy on sopinut Etapin kanssa pohjatuhkan vastaanotosta ja käsittelystä. Tähän on liittynyt Etapin merkittävin kehityshanke, jossa pohjatuhka on tuotteistettu eri rakenneratkaisuihin maanrakentamisessa. Mahdollisimman suuri hyötykäyttö vaikuttaa merkittävästi energiana hyödyntämisen kustannuksiin. Hyötykäyttö edellyttää lähes poikkeuksetta kohteille ympäristölupaa. Ympäristöluvan päivitys oli määrä tehdä vuoden 2006 aikana. Viranomaiskäsittely on edelleen menossa. Viivästykseen vaikuttavat myös Etapin toiminnan muutoksista aiheutuvat päivitykset. Lupapäätöstä odotetaan vuoden 2012 aikana ja lainvoimaisuuteen vaikuttavat mahdolliset valitukset. Liikevaihto kasvoi 17,1 miljoonaan euroon vuonna 2011, sen oltua 15,8 miljoonaa euroa vuonna Tilikauden voitto on euroa ( vuonna 2010). Tärkeimpänä mittarina on pidetty velkaantumisasteen muutosta ja sen alentamisessa on onnistuttu hyvin. Henkilöstö on ollut kokonaisuudessaan mukana strategian jalkauttamisessa ja toimintajärjestelmää kehittämässä. Henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseen päätettiin käynnistää projekti, jolla selkeytetään prosesseja ja toimenkuvia edelleen. Henkilöstön aktiivinen ote työpaikan kehittämisessä antaa hyvät lähtökohdat tuleville vuosille. Tenho Hakala Toimitusjohtaja Henkilöstön aktiivinen ote työpaikan kehittämisessä antaa hyvät lähtökohdat tuleville vuosille. 4 Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS 2012

5 Kuvaus jäteyhtiöstä Strategiatyö Yhtiön strategia on tehty vuosille Kauden aikana yhtiön toiminnassa tulee tapahtumaan monia muutoksia. Westenergy Oy:n jätevoimalan käynnistyminen vuoden 2012 kesällä muuttaa toimintaa ja lähes täydellinen orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto tulee voimaan Strategian toteutumista arvioidaan vuosittain samoin kuin myös tarkistetaan strategiset painopisteet ja tarpeet niiden muutoksiin. Tarkistusaika on vuosittain helmi-toukokuun aikana. Tilivuonna tavoitteisiin ei tehty muutoksia. Vuoden 2012 tarkistustyö on meneillään. Haasteita painopisteiden tarkistukseen tuo kuntakartan muutokset tilanteissa, joissa omistajakunta liittyy muihin yhtiön ulkopuolisiin kuntiin. Uuden jätelain voimaantulo toukokuun alussa 2012 aiheuttaa uusia rajanvetoja jätealan toimijoiden keskuudessa. Henkilöstö on ollut kokonaisuudessaan mukana strategian jalkauttamisessa ja toimintajärjestelmää kehittämässä. Tässä henkilökunta Hotelli Lakeudessa strategian parissa. Lakeuden Etappi Oy:n toimintapolitiikka Lakeuden Etappi Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tavoite on toiminta-ajatuksen mukaisesti tarjota toimivaa jätepalvelua asiakkaiden ja ympäristön hyväksi. Yhtiön tehtävänä on yhdyskuntien jätehuollon tehokas ja palvelukykyinen järjestäminen ja kehittäminen toiminta-alueellaan. Yhtiön vastuulla on jätteiden riskitön käsittely, tehokas logistiikka, jäteneuvonta ja tiedotus. Jätteiden käsittely toteutetaan ensisijaisesti kierrättämällä ja hyödyntämällä. Jätteen sisältämän energian hyödyntäminen on yhtiön ratkaisu 2000-luvun jätehuollon järjestämiseksi. Lakeuden Etappi sitoutuu noudattamaan toiminnassa ympäristölainsäädäntöä ja viranomaisten vaatimuksia. Yhtiö sitoutuu myös toimintojen jatkuvaan kehittämiseen, palvelun ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen sekä ympäristön pilaantumisen ja haittojen ennalta ehkäisemiseen. Viestintä ja sidosryhmätoiminta ovat avointa ja aktiivista. Päämääränä on jätehuollon kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa siten, että mahdollisimman suuri osa jätteistä hyödynnetään. Yhteistoiminnalla tähdätään asiakkaiden hyvään palvelutasoon ja jätehuoltopalvelujen tasapuoliseen kohdentamiseen. Yhteistyötä pyritään laajentamaan sopimuskuntien ulkopuolella sijaitseviin kuntiin ja yrityksiin. Jokainen yhtiön työntekijä vastaa laadukkaan ja ympäristövastuullisen toiminnan ylläpitämisestä ja toteuttamisesta työssään. Henkilöstö sitoutuu siihen, että toiminta vastaa asiakkaan vaatimuksia ja odotuksia. Lakeuden Etappi Oy:n toiminnasta vastaa koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta ja urakoitsijat, jotka ovat tietoisia asiakkaiden tarpeista, laadukkaista toimintatavoista ja ympäristövastuullisuuteen liittyvistä tavoitteista. Lakeuden Etapin yhtiökokous pidettiin 11. päivänä toukokuuta 2011 Seinäjoella. Johtaminen, hallinto Lakeuden Etapilla on ISO 9001 standardin mukainen laatujärjestelmä ja ISO standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Toiminta sertifioitiin keväällä Bureau Veritas Certification teki Lakeuden Etapin ulkoisen auditoinnin keväällä 2011 ja MST Consulting sisäisen auditoinnin syksyllä. Auditointi on riippumatonta arviointia, jossa selvitetään, onko laadunvarmistusjärjestelmä tavoitteiden mukaista, tehokasta ja tarkoitukseen sopivaa. Ulkoisesta auditoinnista saatiin yksi lievä poikkeama koskien jätehuoltokeskuksen urakoitsijan öljysäiliötä. Sisäisessä auditoinnissa Etappi valitsi auditoinnin painopistealueiksi laskutuksen sekä vaarallisten jätteiden keräyksen ja käsittelyn. Sisäisessä auditoinnissa saatiin hyviä toiminnan parantamisehdotuksia, mutta ei lainkaan poikkeamia. Jäteasemien sisäisessä auditoinnissa ei kirjattu poikkeamia. Johdon katselmus toteutettiin syksyllä. Siinä arvioitiin mm. yhtiön tavoitteita ja sitä, miten hyvin asetettuihin tavoitteisiin on päästy. Katselmuksessa tarkasteltiin erityisesti yhteistyökumppaneiden ja urakoitsijoiden sopimusseurantaa. Tämä on merkittävä toiminnan alue, koska yhtiöllä on runsaasti (yli 200) sopimuksia eri tahojen kanssa. Toimintakauden jälkeen, keväällä 2012, toteutettiin toiminnan uudelleensertifiointi, mikä tehdään joka kolmas vuosi. Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS

6 Kuvaus jäteyhtiöstä Jäteyhtiön historia 1997 Lakeuden Jätekeskus Oy perustettiin Perustajina oli 14 kuntaa Etelä-Pohjanmaalta, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lapua, Nurmo, Peräseinäjoki, Seinäjoki, Ylihärmä, Töysä, Ylistaro ja Ähtäri Operatiivinen toiminta käynnistyi. Kunnissa liityttiin järjestettyyn jätteenkuljetukseen vaiheittain Jätehuoltotoiminta vakiintui. Kunnista viimeisinä Alavus, Töysä ja Ähtäri liittyivät järjestettyyn jätteenkuljetukseen vuoden alusta. Yhtiön palvelujen piirissä oli nyt koko toimialue. Jätehuoltokeskuksen sijoituspaikaksi valittiin Ilmajoki ja rakennustyöt käynnistyivät Jätehuoltokeskus valmistui Ilmajoen Pojanluomalle. Lakeuden Etapin hallinto ja jätteenkäsittelytoiminta siirrettiin Ilmajoelle 1.9. Aputoiminimi Lakeuden Etappi Oy rekisteröitiin yhtiön uudeksi nimeksi Biokaasulaitoksen rakentaminen kilpailutettiin ja urakkasopimus allekirjoitettiin YIT Environment Oy:n kanssa Biokaasulaitoksen rakentaminen alkoi kevättalvella Yhtiön perustamisesta tuli 10 vuotta. Biokaasulaitoksen toiminta käynnistyi. Lakeuden jätelautakunta perustettiin Lakeuden Etapista jätevoimalahanketta suunnittelevan Westenergy Oy:n osakas Etappi on perustetun yhtiön suurin osakas 34 prosentin osuudella. Muut osakkaat ovat Oy Botniarosk Oy Ab, Millespakka Oy, Stormossen Oy Ab ja Vestia Oy. Jätteenpolttolaitoksen on määrä valmistua vuonna Yhtiö vastaanotti biokaasulaitoksen sen rakentajalta YIT:ltä kesäkuussa. Vesien esikäsittelyprosessin kehittäminen kuitenkin jatkui sopimuksen mukaan. Westenergyn investoinnit sinetöitiin lokakuun lopulla, kun yhtiökokous päätti arviolta 135 miljoonan euron voimalaitosinvestoinnista. Jätevoimalan rakentaminen käynnistyi marraskuun 12. päivänä. Yhtiö sai uuden osakkaan, kun Etapin yhtiökokous hyväksyi toukokuussa Kihniön kunnan Pirkanmaalta osakkaaksi. Yhtiö sai toiminnastaan sertifikaatin. Käytössä on ISO standardin mukainen ympäristöjärjestelmä ja ISO 9001-standardin mukainen laatujärjestelmä. Molemmat järjestelmät sertifioitiin Sertifiointiauditoinnin eli ulkopuolisen tarkastuksen teki Bureau Veritas Certification Finland Kihniön kunta siirtyi Etapin jätehuoltojärjestelmään vuoden 2010 aikana. Etapin 14 jäteasema valmistui Kihniölle. Kuntaliitosten myötä syntynyt uusi Kauhavan kaupunki päätti valita jätehuoltonsa järjestäjäksi Ekoroskin ja luopua Etapin jätehuollosta. Jätevoimalan peruskivi muurattiin syksyllä ja rakentaminen eteni aikataulun mukaisesti. Jätteen laatu tutkittiin: tuloksen mukaan 87 prosenttia kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kautta tulevasta jätteestä on jätevoimalassa poltettavaksi soveltuvaa. Yhtiö päätti käynnistää jätteen välivarastoinnin jätevoimalaa varten vuoden 2011 alusta Poltettavan jätteen välivarastointi käynnistyi jätehuoltokeskuksessa. Kaatopaikkajäte -nimike muutettiin poltettavaksi jätteeksi. Ylihärmän jäteasema suljettiin. Kaatopaikkakaasujen keräys aloitettiin. Lietekaivojen kunnan järjestämä kuljetus käynnistyi Alavudella ja Töysässä. Vesijohdon rakentaminen biokaasulaitokselle aloitettiin. 6 Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS 2012

7 Kuvaus jäteyhtiöstä Lakeuden Etappi Yhtiö on perustettu vuonna 1997 Perustajaosakkaina 14 kuntaa Vuonna 2011 omistajakuntia 11: Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kihniö, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki, Töysä ja Ähtäri. Toimialueella n asukasta Liikevaihto 17,1 miljoonaa euroa (15,8 miljoonaa vuonna 2010) Yhtiön perustehtävä Yhtiön perustehtävä on omistajakuntien lakisääteinen jätehuolto. Siihen sisältyvät jätteenkuljetus ja -käsittely sekä jätehuollon tiedotus ja neuvonta. arvot Asiakaslähtöisyys Asiantuntemus Tehokkuus Yhteistyö Ympäristövastuu MISSIO Lakeuden Etappi Oy tarjoaa toimivaa jätepalvelua asiakkaidensa ja ympäristömme hyväksi. Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS

8 Kuvaus jäteyhtiöstä Kehityshankkeet Seinäjoki-Nurmon kaatopaikan sulkeminen Seinäjoki-Nurmon kaatopaikan sulkemistyö ete- ni suunnitelman mukaisesti vuoden aikana. Kohteessa hyödynnettiin merkittävä määrä jätemateriaaleja rakentamalla loppuun peiton tiivisrakennekerros kuitusavesta ja kuivatuskerros rengasrouheesta. Tuhkien hyötykäytön tuotteistus Tuhkien hyötykäyttöprojekti saatiin päätökseen vuodenvaihteessa. Projektissa tutkittiin tuhkien hyötykäyttömahdollisuuksia Seinäjoki Vaasa alueella ja luotiin verkostoa toiminnalle. Tarraprojekti Poltettava jäte -nimikkeen käyttöön otto teki tarpeelliseksi uusia yhtiön tarrat ja kyltit, minkä johdosta perustettiin erillinen hanke työryhmineen tätä työtä varten. Jäteautojen kuljettajat tarroittivat asunto-osakeyhtiöiden, kuntien ja yritysten poltettavan jätteen astiat Poltettava jäte -tarroilla. Tarkoituksena on uusia myös ekopisteiden, aluekeräyspisteiden ja jäteasemien tarroja. MTT:n lannoitekokeet Lakeuden Etappi Oy on solminut vuonna 2010 sopimuksen MTT:n Ylistaron yksikön kanssa kasvinlannoituskokeiden suorittamisesta lannoitevalmisteella eli biokaasulaitoksen tuottamalla maanparannusrakeella. Ohjelma jatkuu edelleen. Maanparannusrakeen vaikutuksia on tutkittu ohra-, rypsi-, nurmikon perustamis-, nurmikon lannoitus- ja syysviljakokeella. Keräys ja kuljetus Alueellinen keräys Etapilla on vähintään yksi jäteasema jokaisessa toimialueensa 11 kunnassa. Jäteasemilla otetaan kotitalouksilta maksutta vastaan kierrätettävät jätteet ja vaaralliset jätteet. Vuonna 2011 jäteasemilla kävi yhteensä noin asiakasta, kun vastaava luku edellisvuonna oli noin Kasvua oli asiakaskäyntiä. Etapin ekopisteverkostossa on noin 240 asioimispistettä. Pisteitä on yksi per 550 asukasta. Pisteissä kerätään keräyslasia, pienmetallia ja paperia. Osalle uusista asioimispisteistä on lisäksi järjestetty kartonginkeräys. Paristojen tuottajayhteisön keräystoimintaa avustetaan järjestämällä keräys valituissa pisteissä. Kesäasukkaiden jätehuollon järjestämiseksi Etapilla on 54 kausiluontoista aluekeräyspistettä toimialueen vilkkaimmilla lomaasutusalueilla, Kuortaneella, Kihniöllä, Alavudella, Töysässä, Ähtärissä ja Peräseinäjoella. Ekopisteverkoston ja jäteasemien kehittäminen Ekopisteverkoston kehittämistä on jatkettu rakentamalla uusia nykyaikaisia ekopisteitä 12 kappaletta. Pisteet on keskitetty luontaisten asiointireittien varrelle, jolloin niillä asiointi on mahdollista yhdistää muuhun asiointiin. Kihniön jäteaseman rakentaminen saatettiin loppuun vuoden aikana. Jäteasemien asiointiaikaa lisättiin jatkamalla pidempää kesäaikataulua lokakuun loppuun. Lisäksi Kurikan, Seinäjoen ja Lapuan asemat palvelivat asiakaita myös lauantaisin. Jäteasemien asiointiturvallisuutta lisättiin laajentamalla kameravalvontaa. Myös jäteasemien energiatehokkuutta parannettiin siirtymällä toimistotilojen lämmityksessä suorasta sähkölämmityksestä ilmalämpöpumpuilla toteutettuun ratkaisuun. Kauhavan jäteasematoiminnot yhdistettiin, niin että jäteasemapalvelut keskitettiin Salonkujan jäteasemalle marraskuussa. Ylihärmässä sijainnut jäteasema myytiin paikalliselle kuljetusliikkeelle. Etapin ekopisteverkostossa on noin 240 asioimispistettä. 8 Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS 2012

9 Palvelut ja tuotteet Vuonna 2011 jäteasemilla kävi noin asiakasta. Kesäasukkaiden aluekeräyspisteet Kihniön aluekeräyspisteitä kehitettiin uusimalla keräysastiat nykyaikaisiksi, jotta ne pysyisivät paremmin siisteinä. Aluekeräyspisteille palkattiin jälleen kiertävä neuvoja opastamaan ja neuvomaan niiden käytössä. Tulokset olivat positiiviset ja pisteet pysyivät siisteinä. Kiertävät keräykset Kiertävänä keräyksenä järjestettiin keväällä yhdessä Ekokemin kanssa öljynkeräystempaus koko toiminta-alueella. Keräyksessä saatiin noin kg käytettyjä voiteluöljyjä talteen. Muut palvelut ja tuotteet Etappi tarjoaa asiakkailleen myös jäteastioiden myyntiä ja vuokrausta jäteasemilla. Vuoden aikana astioita myytiin yhteensä 419 kpl. Edellisvuonna myytiin 410 jäteastiaa. Keräystapahtumat (kpl) Yhdyskuntajätetyhjennyksiä Hyötyjätetyhjennyksiä Tyhjennystapahtumia yht Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS

10 Palvelut ja tuotteet Käsittely ja hyödyntäminen Vuoden 2011 alusta jätehuoltokeskuksessa käynnistettiin poltettavan jätteen varastointi. Varastoinnilla varaudutaan jätevoimalan polttoaineen riittävyyteen sen käynnistymisen jälkeen kesällä Jätehuoltokeskuksessa toimivia palveluita ovat Ilmajoen jäteasema, ongelmajätteiden vastaanotto, tavanomaisen jätteen loppusijoitus, hyödynnettävien jätteiden, pilaantuneiden maiden ja hiekan- ja öljynerotinjätteiden käsittely sekä poltettavan jätteen varastointi. Vuoden aikana resursseja lisättiin yhdellä henkilöllä. Alueen konepalvelut kilpailutettiin ja kilpailutuksen perusteella palvelun tuottajaksi valittiin Maanrakennus Mäki-Kala Oy. Sopimuskausi alkoi Ilmajoen jäteasemalle valittiin kilpailutuksen kautta uusi jäteasemanhoitaja. Asiakkaiden palvelua kehitettiin parantamalla vaarallisten jätteiden vastaanottopistettä ja punnitusta. Ilmajoen jäteasemalle rakennettiin uusi toimisto. Poltettavan jätteen varastointi alkoi Kuluneen vuoden tärkeimpiä tehtäviä oli toimintojen päivittäminen vastaamaan vuoden 2012 haasteisiin, jolloin jätevoimala käynnistyy. Tämä aiheutti muutoksia suoraan tai välillisesti moniin eri toimintoihin, merkittävimpänä oli jätteiden loppusijoittamisen muuttuminen poltettavan jätteen varastoinniksi. Loppusijoitusalueelle rakennettiin kaasunkeräysjärjestelmä ja käynnistettiin kaatopaikkakaasun käsittely polttamalla. Ratkaisulla korvattiin aikaisemmin käytössä olleet biosuodattimet ja pyrittiin vähentämään päästöjä ja hajuhaittoja. Pilaantuneiden maiden käsittelyssä testattiin edelleen uusia käsittelymenetelmiä. Testattu menetelmä perustui kasvatettuihin sienirihmastoihin. Testien perusteella voitiin todeta että käsittely prosessi vaatii vielä kehitystyötä kustannustehokkuuden saavuttamiseksi. Betonimurskeen sekä lasimurskeen hyödyntämistä maanrakentamisessa pyrittiin tehostamaan. Hyötykäyttökohteita olivat esimerkiksi Seinäjoki-Nurmon jäteasema ja jätehuoltokeskus. Jätehuoltokeskuksessa hyötykäyttöalueita olivat tulotien levennys sekä konesuojan parkkialueen laajennus. Jätteen siirtokuormauksen suunnittelu jätevoimalaa varten saatiin päätettyä. Siirtokuormaustila kilpailutettiin ja hallin toimittajaksi valittiin Best-hall Oy. Biokaasulaitos 2011 Kulunut vuosi oli biokaasulaitoksen toiminnan kannalta melko haasteellinen ja jätevesien rajoittunut käsittelykapasiteetti oli toimintaa rajoittava tekijä. Puhdistusprosessia ei kaikilta osin voitu kuormittaa suunnitellusti. Tämä vaikutti myös koko biokaasulaitoksen kokonaiskäsittelykapasiteettiin alentavasti ja varakäsittelyjärjestelmien suunniteltua suurempaan käyttöön. Tästä johtuen päätettiin tehostaa puhdistamoa yhdellä SBRtyyppisellä Demon - prosessiyksiköllä. Yksikkö otetaan käyttöön kesän 2012 kuluessa ja tällä varmistetaan puhdistamon toiminta tulevaisuudessa. Loppusijoitusalueelle rakennettiin kaasunkeräysjärjestelmä ja käynnistettiin kaatopaikkakaasun käsittely polttamalla. Jätteen vastaanotto Lakeuden Etapin jätehuoltokeskukseen vastaanotettiin vuonna 2011 yhteensä jätekuormaa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli Vastaanotetut jätemäärät Kokonaisjätemäärä (t) Yhdyskuntajäte (t) Maa- ja kiviainesjäte (t) Rakennusjäte (t) Tuotantotoiminnan jäte (t) Yhdyskuntajäte (kg/as) Erilliskerätty biojäte (kg/as) 46,2 48,9 Ongelmajätteet kotitalouksilta (kg/as) 4,90 5,40 Hyödyntämisaste (%) Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS 2012

11 Palvelut ja tuotteet Jätemäärät Materiaalivirrat 1000 tonnia 1. Yhdyskuntajäte 2. Maa- ja kiviainesjäte 3. Rakennusjäte 4. Tuotantotoiminnan jäte 14,6 13,9 9,1 8,9 30,6 27,8 47,2 50, Materiaalivirrat 1000 tonnia 1.1 Sekalainen yhdyskuntajäte 1.2 Erilliskerätty biojäte 1.3 Jätelaitosten erilliskerätyt pakkausjätt 1.4 Yhdyskuntien ongelmajätteet 1.6 Muu yhdyskuntajäte 2.1 Pilaantuneet maat (ongelmajäte) 2.2 Pilantuneet maat (ei ongelmajäte) 2.3 Muut maat 3.1 Ongelmajätepitoinen rakennusjäte 3.2 Muut rakennusjätteet 4.1 Jätehuollossa syntyvät jätteet 4.2 Yhdyskuntajäteveden puhdistuksess Tuotantotoiminnan/teollisuuden ongelm Tuotantotoiminnan/teollisuuden neste 4.5. Tuotantotoiminnan/teollisuuden muut... 6,8 6,4 0,9 0,9 0,7 0,6 2,4 6,3 1,3 0,9 8,1 1,1 5,2 11,8 0,1 0,5 9,0 8,4 0,0 0,0 15,0 14,8 0,6 0,5 3,2 3,0 11,8 9,6 36,4 35,9 Lakeuden Etappi Oy on varastoinut vuoden 2011 aikana jätevoimalaan toimitettavaksi noin tonnia poltettavaa jätettä Materiaalivirrat 1000 tonnia Tuotantotoiminnan jäte 3. Rakennusjäte 2. Maa- ja kiviainesjäte 1. Yhdyskuntajäte Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS

12 Palvelut ja tuotteet Jätehuoltokeskus Yhtiön toiminnot on keskitetty Ilmajoella sijaitsevaan jätehuoltokeskukseen. Kaikissa omistajakunnissa on lisäksi vähintään yksi jäteasema. 1. Vaaka 2. Toimisto 3. Ilmajoen jäteasema 4. Ongelmajätehalli 5. Hyödyntämistoiminnot 6. Loppusijoitus 7. Vedet 8. Biokaasulaitos 9. Pilaantuneet maat 10. Ongelmajätteen LS 11. Konesuoja 12. Nestepitoiset jätteet 13. Suomen Hyötykeskus Oy halli Biokaasulaitos. 12 Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS 2012

13 Palvelut ja tuotteet Muut palvelut Kaatopaikkajätteen nimikkeen muuttaminen poltettavaksi jätteeksi työllisti yhtiössä. Kotitalouspalvelut Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen uusien liittyneiden kiinteistöjen lukumäärä kasvoi, ollen viime vuoden lopussa kiinteistöä, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli kiinteistöä. Ekomaksua maksavia kotitalousasiakkaita oli yhteensä ( vuonna 2010). Asiakkaiden sähköinen asiointi lisääntyi edellisvuodesta. Sähköpostin kautta tulleiden yhteydenottojen määrän ollessa kpl (1 380 kpl vuonna 2010). Puheluja otettiin vastaan kpl ( kpl vuonna 2010). Etapin tavoitteena on vastata 85 prosenttiin puheluista. Vuoden 2011 aikana tehty puhelinrinkiuudistus nostikin vastausprosentin tavoitteeseen. Vastausprosentti vuonna 2010 oli 72. Uudistuksessa lisättiin puhelimeen vastaajien määrää ja selkeytettiin puhelinpalvelun varahenkilöjärjestelmää. Lakeuden jätelautakunta jatkoi jätehuoltomääräysten vastaisten tyhjennysvälien läpikäymistä vuoden aikana. Päätöksiä tehtiin kpl (1 417 kpl vuonna 2010). Kaatopaikkajätteen nimikkeen muuttaminen poltettavaksi jätteeksi työllisti yhtiössä vuoden aikana. Kiinnostus jätteiden lajitteluun lisääntyi selvästi, mistä oli osoituksena lisääntyneiden yhteydenottojen määrä toukokuussa. Yhteydenotot koskivat lähinnä jätteiden lajittelua. Kotitalousasiakkaille jaettiin keväällä tarrat jäteastioihin liimattavaksi. Palvelut kunnille ja julkiselle toiminnalle Poltettavan jätteen termimuutoksen takia kuntien kiinteistöjen, asunto-osakeyhtiöiden ja yritysten poltettavan jätteen keräysastioihin liimattiin Etapin toimesta poltettavan jätteen tarrat. Etappi tarjosi jälleen jäteastioiden pesupalvelua Seinäjoki-Nurmon alueen taloyhtiöille, kunnallisille laitoksille ja yrityksille. Palvelu osoittautui edellisen vuoden tapaan erittäin suosituksi ja palvelun myötä pestiin lähes 900 jäteastiaa, mikä vastaa noin neljäsosaa kyseisen palvelun kohderyhmästä. Palvelun suosiosta johtuen Lakeuden Etappi tarjoaa palvelua myös kesällä 2012 ja myös laajentaa sitä. Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS

14 Palvelut ja tuotteet Palvelut yrityksille Yrityspalveluissa vuosi kului palvelujen markkinoinnin, uusien palvelujen kehittämisen ja asiakassuhteiden hoitamisen parissa. Yrityspalveluja markkinoitiin yhdessä HFT Network Oy:n kanssa, jonka kanssa Lakeuden Etappi tekee yrityspalveluyhteistyötä tarkoituksenaan tarjota laajempaa palvelua yritysten jätehuollolle. Yhteistyön tuloksena tehtiin useita kokonaispalvelutarjouksia alueen yrityksille. Lakeuden Etappi vastasi omalta osaltaan yritysten tarpeisiin tarjoamalla jäteastioiden tyhjennyspalveluja sekä jätteiden vastaanottopalveluja. Viime vuonna käynnistettyä siirtolavojen vuokraus- ja kuljetuspalvelua kehitettiin ja markkinoitiin. Palvelu saikin paljon kiinnostusta ja kysyntä kasvoi merkittävästi. Siirtolavoja markkinoidaan esimerkiksi taloyhtiöiden siivous- ja puutarhatalkoisiin erilaisilla lavaratkaisuilla siten, että taloyhtiöltä säästyisi rahaa ja samalla lajittelu edistyisi. Etapilla on tarjolla siirtolavoja ja monilokerolava, jolla voidaan samalla tyhjennyskerralla toimittaa neljää eri jätejaetta käsiteltäväksi. Yrityksille tarjottiin jäteneuvontaa puhelimitse ja asiakaskäynneillä, joilla kartoitettiin yritysten nykyisiä jätehuoltoratkaisuja ja mietittiin erilaisia asioita aina lajittelun tehostamisesta kaatopaikkakelpoisuusasioihin asti. Taloyhtiöille ryhdyttiin vuokraamaan siirtolavoja, mikä osoittautui suosituksi palveluksi. Jäteneuvonta Etapin oma henkilökunta järjesti neuvonta- ja koulutustilaisuuksia vuoden 2011 aikana 84,5 tuntia yhteensä (edellisen vuoden määrä oli 150 tuntia). Osallistuneiden henkilöiden määrä oli noin 1910 henkilöä. Määrässä on mukana lakisääteiden neuvonnan piiriin kuuluvat tilaisuudet ja maksulliset koulutustilaisuudet. Esimerkiksi Kauhavan lentosotakoulun päällystön koulutukset. Neuvontaa tehtiin Etapin jätehuoltokeskuksessa ryhmien tutustumiskäynneillä sekä asiakkaiden tilauksesta heidän tiloissaan. Etapin neuvontaverkosto jatkoi toimintaansa järjestäen jäteneuvontaa Etapin nimissä korvausta vastaan. Neuvontaverkoston kautta järjestettiin neuvontaa vuoden aikana 249 tuntia (edellisen vuoden määrä oli 236,5 tuntia). Osallistujamäärä neuvontaverkoston tilaisuuksiin oli noin 3445 henkilöä. Koulujen alkaessa tarjottiin jäteneuvontaa opiskelevalle nuorisolle osallistumalla Viihdy ja viisastu ilmajoella -tapahtumaan. Pienempiäkin koululaisia neuvottiin jäteasioissa, kun Kurikan Miedon koko koulun oppilaat kävivät tutustumassa jätehuoltokeskukseen. Jäteneuvontaa annettiin erilaisille ryhmille. Tässä joukko ammattikoululaisia opissa. Opiskelevalle nuorisolle tarjottiin jäteneuvontaa osallistumalla Viihdy ja viisastu Ilmajoella -tapahtumaan. 14 Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS 2012

15 Palvelut ja tuotteet Pienet koululaiset saivat neuvontaa jäteasioissa, kun Kurikan Miedon koko koulun oppilaat kävivät tutustumassa jätehuoltokeskukseen. Jätteiden keräyskohteet Keräyskohteet, jätelaji Kiinteistöjä Poltettava jäte (vuonna 2010 kaatopaikkajäte) Biojäte Keräyskartonki Pienmetalli Keräyslasi Aluekeräyspisteet Asiakasmäärä Vuosikäyttäjät Kesäkäyttäjät Kesäasukas oma astia Kuntasektorin kohteet Asiakasmäärä Koulut Päiväkodit Seurakunnat Terveydenhuolto Julkisyhteisöt Jätteen vähentämisen viikko ja kierrätystilaisuuksia Etappi osallistui marraskuussa vietettyyn Euroopan Jätteen vähentämisen -viikkoon jo toista kertaa. Viikon aikana heräteltiin lapsiperheitä tavarapaljoudesta ja järjestettiin Lelut vaihtoon -tempauksia kunnissa. Jäteasemilla järjestettiin kierrätystilaisuuksia yhteistyössä SPR Länsi-Suomen piirin kanssa. Tilaisuuksissa otettiin vastaan kierrätykseen soveltuvia kodin tavaroita. Lisäksi otettiin vastaan maksutta hyötykäyttöön soveltuvia muovisia kanistereita. Kummikoulutoiminta Etappi jatkoi kummikoulutoimintaa Ilmajoen Neiron koulun kanssa. Vuoden aikana järjestettiin Eetu Etapin ulkoilupäivä koulun oppilaille ja henkilökunnalle. Syksyllä 2011 osallistuttiin koulun 10-vuotisjuhliin. Yhteistyö koulun kanssa on tuonut koulun elämään hyvin ympäristömyönteisen näkökulman. Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS

16 Sosiaalinen vastuu Henkilökunta Henkilöstötilinpäätös Yhtiön henkilöstömäärä on supistunut kahdella henkilöllä ollen vuoden lopussa 30 henkilöä. Miehiä oli 18 ja naisia 12 henkilöä. Biokaasulaitoksen prosessihenkilöstö on vuokratyövoimaa lukuun ottamatta johtoa ja esimiehiä, jotka ovat yhtiön palveluksessa. Vuokratyövoimaa on käytetty 10,5 henkilötyövuotta. Työsuojelu ja työhyvinvointi Yhtiössä on ollut käytössä kulttuurisetelit, jolloin laajalla asuva henkilöstö voi käyttää seteleitä mahdollisuuksien mukaan. Vuosittainen työhyvinvoinnin päivä tapahtui työterveyshuollon johdolla. Tapahtumaan sisältyi kuntosaliohjelman opastus omalla kuntosalilla, lihaskunnon mittaukset ja pyörätestit työterveyshuollossa. Henkilöstö teki syksyllä ensimmäisen yhteisen ulkomaanmatkansa vierailemalla Latviassa Riikassa. Paikanpäällä tutustuttiin sairaalajätteiden käsittelylaitokseen ja paikallisen jäteyhtiön toimintaan sekä paikallisiin tapoihin ja kulttuuriin. Terveydenhuollon kulut henkilöä kohden olivat 322 euroa. Sairauspoissaoloja kertyi 14,3 ja tapaturmapoissaoloja 0,2 kalenteripäivää per henkilötyövuosi. Asiakaspalvelun työntekijät reippailivat ulkoiluiltapäivänään jätehuoltokeskuksen alueella. Henkilöstön kehittäminen Vuoden 2011 aikana Etapin henkilökunta osallistui aktiivisesti yrityksen sisäisiin koulutuksiin ja ulkopuolella järjestettyihin koulutuksiin. Etapin sisäisistä koulutuksista voidaan mainita strategian jalkauttamispäivät, jotka koskivat koko henkilökuntaa sekä ongelmajätekoulutus toteutettuna Etapin tarpeisiin henkilökunnalle ja urakoitsijoille. Ulkopuolisiin koulutuksiin voidaan lukea JLY:n ja muiden tahojen järjestämät alan koulutustapahtumat. Koulutuspäiviä kertyi 4,2 koulutuspäivää/henkilö. Kuluja koulutuksesta aiheutui 685 / htv. Työterveys- ja turvallisuus Työturvallisuutta edistävinä toimina vuonna 2011 päivitettiin tulityökortit niiltä, joilla tulityökortti oli menossa vanhaksi. Tulitöiden tekemiseen luotiin uusi työohje. Turvallisen työympäristön varmistamiseksi tehtiin vuoden aikana kaksi turvallisuusindeksikierrosta. Kierroksilla havaitut puutteet korjattiin. Riskien arviointia kehitettiin hankkimalla uusi työkalu arvioinnin toteuttamiseen. Myös riskienarviointi uusin työkaluin suoritettiin vuoden aikana. Työsuojeluvaltuutettujen vaalissa valittiin työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Valitut henkilöt toimivat myös työsuojelutoimikunnan jäseninä. Henkilökunnan Riikan matkalla tutustuttiin esimerkiksi sairaalajätteiden käsittelylaitokseen. Henkilöstötilinpäätös Henkilöstön määrä kpl vuoden lopussa Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus % 3,4 3,2 0 Henkilöstön keski-ikä 44,1 43,3 43,0 Naisten osuus % työvoimasta 40,0 45,2 45,5 Miesten osuus % työvoimasta 60,0 54,8 54,5 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot tpv/kalenteripv 314/ / /206 Työterveyshuolto / työntekijä/vuosi * 319,97 317,37 296,46 * Sisältää työterveystarkastukset, ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sekä varsinaisen sairaudenhoidon 16 Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS 2012

17 Sosiaalinen vastuu Viestintä Lakisääteistä- ja sidosryhmäviestintää Lakeuden Etapin viestintään kuuluu kotitalouksien lakisääteinen tiedotus sekä yhtiön strategian mukainen viestintä. Tässä työssä tärkeitä osa-alueita ovat yhtiön oma tiedotustoiminta, mediayhteistyö sekä sidosryhmäviestintä. Viime vuoden merkittävin strateginen viestinnän painopistealue oli jätevoimalan valmistumiseen tähtäävä tiedotus, jotta asiakkailla olisi ymmärrys ja riittävä tietous toimintansa pohjaksi. Lisäksi kaatopaikkajäte- nimike muutettiin vuoden alussa poltettavaksi jätteeksi, missä riitti haastetta asukkaille tiedottamiseen. Kotitalousasiakkaille tuotettiin kaksi Etappi-aviisi -tiedotuslehteä. Lehti koki nimen- ja ulkoasun uudistuksen uuden mainostoimiston myötä. Etappi-aviisi julkaistiin myös netissä näköislehtenä. Keväällä lehden erikoisteemana oli jätevoimala ja jätteen energiana hyödyntäminen. Lehden välissä jaettiin Poltettava jäte -jäteastiatarra omakotitaloille. Yhtiön oma tiedotusohjelma, Etappi-radio, tuotettiin jokaviikkoisena lähetyksenä Iskelmä Pohjanmaan ja City Pohjanmaan taajuuksilla. Yhtiön viestintä ja neuvonta osallistuivat Westenergy Oy:n omistajakuntien tiedotustyöryhmän työskentelyyn yhteistä asukastiedotusta suunnitellen. Viestintäpäällikkö osallistui myös JLY:n viestintäjaoksen toimintaan. Omistajakuntia ja päättäjiä varten tuotettiin viime vuonna kolme sähköistä uutiskirjettä. Lehdistötiedotteita ja erillisiä artikkeleita tuotettiin noin 30 kappaletta. Ilmajoen kunnan tekninen lautakunta vieraili Etapin jätehuoltokeskuksessa maaliskuussa. Vuorovaikutus Sidosryhmätoiminta on Etapille tärkeää. Tavoitteena on, että omistajat, viranomaiset ja muut sidosryhmät sekä kuntien päättäjät tuntevat Etapin toiminnan ja vuorovaikutus on säännöllistä. Kesäkuussa järjestettiin Seinäjoen Teknologia- ja innovaatiokeskus Framilla Jätelaki Roadshow Pohjanmaan jäteyhtiöiden henkilöstölle, hallituksille, jätelautakunnille ja ympäristönsuojeluviranomaisille. Ilmajoen tekninen lautakunta vieraili jätehuoltokeskuksessa maaliskuussa. Keväällä Etappi järjesti tutustumiskäynnin jätevoimalaan Lakeuden jätelautakunnalle ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille. Marraskuussa järjestettiin ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa ajankohtaisten asioiden merkeissä toinen tapaaminen. Seinäjoella järjestettiin Jätelaki Roadshow Pohjanmaan jäteyhtiöiden henkilöstölle, hallituksille, jätelautakunnille ja ympäristönsuojeluviranomaisille. Sanomalehtiviikko ja asiakastilaisuudet Koulujen sanomalehtiviikko toi elämää jätehuoltokeskukseen, kun Ilkka-lehden toimitus toi koululuokan opettajineen vierailemaan Etapissa. Koululaiset kirjoittivat Etapista Etapin jäteasemilla järjestettiin totuttuun tapaan asiakastilaisuuksia. Ilmajoen jäteasemalla pidettiin jätteiden ilta, jossa otettiin vastaan muovikanistereita maksutta. Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS

18 Sosiaalinen vastuu Etapissa kävi vuoden 2011 aikana yhteensä noin vierasta. Ilkka-lehti toi Sanomalehtiviikolla Seinäjoen Niemistön koulun oppilaita tutustumaan yhtiön toimintaan. Kuvassa palveluesimies Mirva Hautala on esittelemässä jätehuoltoa vieraille. lehtijutun, mikä julkaistiin Ilkassa sanomalehtiviikolla helmikuussa. Lehden valokuvaaja otti juttuun tulleet kuvat. Ilkan toimitus oli valinnut kiinnostavia yrityskohteita sanomalehtiviikon aiheiksi, joista Etappi oli yksi. Syksyllä järjestettiin Ilmajoen jäteasemalla Jätteiden Ilta. Ohjelmassa oli maksuton muovikanistereiden vastaanotto ja tarjolla Ilmajokelaisen yrittäjän makkaroita kävijöille. Illan aikana asiakkaita kävi runsaasti. Etapissa kävi vuoden aikana lukuisia vierasryhmiä esimerkiksi oppilaitoksista, järjestöistä sekä kunnista, yhteensä noin vierasta. Asiakaspalautteet Asukkaat voivat antaa Etapin toiminnasta palautetta yhtiön internetsivujen kautta. Palautetta voi antaa myös kirjallisesti esimerkiksi jäteasemilla. Kaikki asiakaspalautteet kirjataan samaan palautejärjestelmään. Asiakaspalautteita kirjattiin vuoden 2011 aikana palautejärjestelmään 427 kpl. Vuonna 2010 vastaava määrä oli 498 kpl. Eniten palautteita kirjattiin koskien jäteastioiden tyhjentämistä (110 kpl). Palautejärjestelmän kautta lähetettiin myös paljon kysymyksiä, yhteensä 73 kpl. Eniten kysyttiin poltettavan jätteen lajittelusta. Positiivista palautetta annettiin eniten uudistetuista ekopisteistä ja jäteasemapalveluista sekä jäteneuvonnasta. Jätelautakunta Kaikki Etapin osakaskunnat ovat eustettuina lautakunnassa. Ilmajoki on lautakunnan isäntäkunta. Lautakunnan keskeinen tavoite on päätöksenteon nopeuttaminen ja toiminnan tehostaminen vastaamaan nopeasti kehittyvän jätehuollon toimintaympäristöä. Jätelautakunnan esittelijä työskenteli virassa 30 % työajalla ja sihteeri 100 % työajalla. Lautakunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Jätelautakunnan tehtävänä on jätelain edellyttämät viranomaispäätökset, joita tehtiin seuraavasti:»» jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä koskevia päätöksiä tai tyhjennysvälin muuttamista jätehuoltomääräysten mukaisiksi koskevia päätöksiä 1249 kpl (1417 kpl vuonna 2010)»» asumislietteiden (muut kuin aktiiviviljelijät) käsittelemistä omatoimisesti päätöksiä 38 kpl»» sako- ja umpikaivon ja pienpuhdistamon lietetilan tyhjennysvälin pidentämistä koskevia päätöksiä 68 kpl (36 kpl vuonna 2009)»» pienpuhdistamot, joissa ei saostussäiliötä, kiinteistökohtainen käsittely, päätöksiä 16 kpl»» muistutukset jätemaksuista, päätöksiä 7 kpl»» jäteastian tyhjennyksen keskeytys yli 3 kk:n ajaksi, päätöksiä 60 kpl Aktiiviviljelijöiden ilmoituksia maatilan asumislietteiden omatoimikäsittelystä 105 kpl (34 kpl vuonna 2010). Lakeuden Etappi Oy:n osakaskuntien yhteinen jätelautakunta, Lakeuden jätelautakunta, on toiminut vuoden 2007 alusta lähtien. 18 Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS 2012

19 Ympäristövastuu Ympäristövastuu Etapilla on sertifioitu ISO standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Toiminnassa merkittäviä ympäristönäkökohtia ovat vesipäästöjen pitäminen lupa- ja sopimusehtojen mukaisina, ympäristövaikutusten parempi huomioiminen kaikissa toiminnoissa, haittaeläinten torjunnan tehostaminen ja hajuhaittojen ennaltaehkäisy. Ympäristöluvat Lakeuden Etappi Oy:llä on yhteensä 18 lainvoimaista ympäristölupaa. Jätehuoltokeskuksen ympäristölupahakemus on jätetty Etelä- ja Länsi-Suomen Aluehallintovirastolle kesällä Syyskuussa 2011 lupahakemus kuulutettiin. Etappi hakee uutta lupaa kehittääkseen toimintaansa. Tätä varten jäteyhtiö on käynyt läpi ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, joka valmistui vuoden 2010 alussa. Lupahakemuksesta annettiin määräaikaan mennessä neljä lausuntoa, muistutuksia jätettiin myös neljä. Lupahakemuksen tärkeimpinä uusina toimintoina ovat jätteen siirtokuormausasema ja hyödynnettävien jätteiden varastointi- ja käsittelymäärien lisääminen. Siirtokuormausasemalla syntypaikkalajiteltu yhdyskuntajäte tiivistetään ja kuormataan kuljetettavaksi edelleen jätevoimalaan. Tämä on ympäristön kannalta myönteistä kehitystä, koska toimittamalla siirtokuormattu jäte energiana hyödynnettäväksi vähennetään merkittävästi jätteen määrää kaatopaikalla. Etappi varautuu ympäristöluvassa myös jätevoimalassa syntyneen pohjatuhkan vastaanottoon ja käsittelyyn Etapin jätehuoltokeskuksessa sekä biojätteen ja lietteen varakäsittelyjärjestelmien käyttöön Etapin jätehuoltokeskuksessa. Etappi jätti lausuntoihin ja muistutuksiin vastineen, jossa mm. tarkennettiin biokaasulaitoksen varakäsittelyjärjestelmien jätemääriä, mistä Ilmajoen kunta ja jätehuoltokeskuksen naapurusto mainitsivat lausunnossaan ja muistutuksissaan. Lupahakemuksessa varauduttiin myös siihen, että kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä kasvaisi, ennen poltettavan jätteen välivarastoinnin alkamista. Näin ei kuitenkaan käynyt. Vaikutukset veteen Etapin jätehuoltokeskuksen ympäristövaikutusten seuranta jatkui tarkkailuohjelman mukaisesti. Vesistötarkkailun suorittaa Ramboll Analytics Oy. Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle johdettava vesi tutkitaan kunnan toimesta kuukausittain. Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy tutkii näytteet. Jätehuoltokeskuksessa on kolme eri vesientasausallasta. Tasausaltaaseen 1 johdetaan vedet mm. autojen pysäköintipaikoilta, hyötyjätteiden lajittelukentältä, jäteaseman alueelta ja tiealueilta. Nämä vedet saadaan johtaa luontoon, jos veden laatu täyttää ympäristöluvan ehdot. Tasausaltaaseen 2 johdetaan vedet tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelta. Altaaseen 3 johdetaan vedet pilaantuneiden maiden käsittelykentältä ja ongelmajätteiden loppusijoitusalueelta. Altaiden 2 ja 3 vedet johdetaan Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle. Vesien tarkkailun tehostamiseksi Etapilla on käytössä Vesta- laboratoriotietojen hallinta- ja raportointiohjelma. Biokaasulaitoksen vesien esikäsittely on ollut haasteellista myös vuoden 2011 aikana. Demon prosessin kehittämistä ja soveltamista biokaasulaitoksen vesien käsittelyyn jatkettiin. Esikäsittelyn jälkeen biokaasulaitoksen jätevedet johdetaan Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle. Biokaasulaitoksen jätevettä on jouduttu edelleen kuljettamaan myös maanteitse Lapuan jätevedenpuhdistamolle. Pintavedet Etapilla on sertifioitu ISO standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Pintavesien laatua ja määrää tarkkaillaan seitsemästä pisteestä neljä kertaa vuodessa otettavin näyttein. Näytteenottopisteitä on Tuomiluomassa sekä siihen johtavissa ojissa. Meraoja virtaa jätehuoltoalueelta pohjoisen suuntaan päätyen Tuomiluomaan. Pintavedet olivat totutusti vuonna 2011 happamia, mistä johtuen sulfaattia ja rautaa on vedessä paljon. Taustapisteillä todettiin kohonneita kloridi- ja fosforipitoisuuksia. Jätehuoltokeskuksen vaikutus pintavesissä oli nähtävissä ajoittain Meranojan fosforin sekä kloridin, typen ja ammoniumtypen pitoisuusnousuna. Tuomiluomassa jätehuoltokeskuksen vaikutusta ei ollut nähtävissä. Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS

20 Ympäristövastuu Pohjavedet Pohjavesien laatu tutkitaan kuudesta havaintoputkesta, kuudesta kaivopisteestä ja yhdestä lähdepisteestä otettavista näytteistä. Havaintoputket 1 ja 2 ovat taustapisteitä. Kaatopaikan vaikutusta ilmentävä veden sähkönjohtavuus ei ollut koholla pohjavesinäytteissä. Alueen ulkopuolelle johdetut vedet Pohjavesien sähkönjohtavuus helmikuu-lokakuu 2011 ms/m HP-1 HP-2 HP-3 HP-4 HP-5 HP-6 Kunnan jätevedenpuhdistamolle johdetut vedet Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle johdetaan Etapin jätehuoltokeskuksesta biokaasulaitoksen esikäsitellyt jätevedet, tasausaltaiden 2 ja 3 vedet sekä saniteettivedet. Kunnan puhdistamolle johdettiin vuoden 2011 aikana m 3 jätevettä ( m 3 vuonna 2010), mikä koostuu vieressä olevista vesimääristä. Viemäröitävät jätevedet johdetaan Etapin jätehuoltokeskuksesta Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle. Siirtopumppaamosta otetaan kokoomanäyte kerran kuukaudessa. Näytteenottotiheys perustuu virtaamaan. Samaan aikaan otetaan kokoomanäyte biokaasulaitoksella esikäsitellystä jätevedestä sekä esikäsittelyyn johdetusta jätevedestä. Ympäristöluvan mukaan kunnan viemäriin johdettavan jäteveden pitoisuuksien on alitettava taulukossa olevat raja-arvot neljännesvuosikeskiarvona mahdolliset ohijuoksutukset ja ylivuodot huomioon ottaen. Ympäristöluvan mukaiset lupaehdot ylitettiin vuoden 2011 aikana jokaisella seurantajaksolla. Ylityksistä on raportoitu erikseen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Tarkkailujaksojen kuormitukset on esitetty vieressä olevassa taulukossa. Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Pohjavesien laatua ja määrää tarkkaillaan kolmestatoista pisteestä neljä kertaa vuodessa otettavin näyttein. Havaintoputkia on yhteensä 6, joista HP-1 ja HP 2 ovat taustapisteitä. Kaivopisteitä on myös kuusi, lisäksi tarkkaillaan yhtä lähdepistettä. Tasausallas 2 (tavanomaisen jätteen kp:n vedet) m 3 Tasausallas 3 (ongelmajätteen kp, pima-alue) m 3 Biokaasulaitos m 3 Saniteettivedet m 3 yhteensä m 3 BOD 7ATU 210 kg /d Kokonaisfosfori 3,5 kg /d Ammoniumtyppi 65 kg /d Heinäkuu Elokuu Syyskuu Kunnan puhdistamolle johdetut jätevedet Kunnan viemäriin johdettavan jäteveden pitoisuuksien raja-arvot Tarkkailujaksojen kuormitukset Lokakuu Luontoon johdetut vedet Vuonna 2011 Etapin jätehuoltokeskuksesta johdettiin luontoon vettä m 3, joka sisälsi typpeä 249 kg (149 kg vuonna 2010) ja fosforia 30 kg (12 kg vuonna 2010)). Tarkkailujakso BOD 7ATU Kokonaisfosfori Ammoniumtyppi (kg/d) (kg/d) (kg/d) Tammi-maaliskuu 60,80 3,71 6,20 Huhti-kesäkuu 96,40 3,87 28 Heinä-syyskuu 189 9,70 23,50 Loka-joulukuu 160 5,70 25,40 20 Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS 2012

21 Ympäristövastuu Vaikutukset ilmaan Jätehuoltokeskuksessa otettiin syksyllä 2004 käyttöön ensimmäinen jätteiden loppusijoitusalue. Kaatopaikkakaasujen tarkkailu on aloitettu vuoden 2006 alussa ja vuonna 2011 tarkkailua jatkettiin. Helmikuussa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle asennettiin kaksi soihtupoltinta hajuhaittojen ehkäisemiseksi. Soihtupolton vaikutus hajuhaittoihin todettiin vuoden aikana merkittäväksi ja naapuruston palautteet hajuhaitasta vähenivät. Biokaasulaitoksen käyttöönoton myötä ympäristölupa edellyttää hajujen mittausta. Ympäristöluvan mukaan biokaasulaitoksesta tuleva poistoilma on käsiteltävä niin, että mädätyksessä muodostuvien kaasujen hajunpoistossa saavutetaan vähintään 95 %:n reduktio, tai hajupitoisuus ei ylitä 1500 hajuyksikköä/m 3, poistokohdasta mitattuna. Ammoniakkipitoisuus saa olla korkeintaan 20 ppm. Hajuyksikön lupaehto on erittäin tiukka, vallitseva taso ympäristöluvissa on yleensä 3000 hajuyksikköä/m 3. Hajumittaukset tehtiin syyskuussa. Tuolloin biokaasulaitoksen biosuotimesta mitattiin poistoilman hajuyksikkö ja ammoniakkipitoisuus kuudesta kohdasta. Kahdessa mittauskohdassa hajuyksikkö ylittyi. Reduktioksi saatiin 95 %. Toimenpiteenä biosuotimella tehtiin lämpökamerakuvaukset, jolloin todettiin, että virtaus oli voimakkaampaa biosuotimen pohjoispäädyssä. Tästä syystä biosuotimen suodinmateriaalin kastelua lisättiin kastelujärjestelmän avulla. Myöhemmin toistetuissa lämpökamerakuvauksissa todettiin lämpökuorman eli virtaaman olevan tasainen. Lähin suuri pesimäkolonia Kyrkösjärvellä ei kuitenkaan ole pienentynyt. Vaarantuneeksi luokitellut selkälokki ja kalalokki esiintyivät jätehuoltokeskuksen alueella harvalukuisena. Sisämaassa satunnaisesti esiintyvä merilokki havaittiin Etapissa neljä kertaa. Jätehuoltokeskuksen alueella on tavattu vain muutamia rottia. Myrkytyksiä jatkettiin kaksi kertaa vuodessa sekä aina, kun havaittiin merkkejä rotista. Melumittaukset toteutetaan kolmesta mittauspisteestä kahden vuoden välein. Vuonna 2011 mittauksia ei tehty. Melu ja haittaeläimet Lokkilaskentoja jatkettiin Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry:n toimesta. Lokit laskettiin maaliskuun lopulta marraskuun puoliväliin kerran viikossa (yhteensä 33 kertaa). Laskentapaikkoja oli tänä vuonna neljä. Kaikki lokkilajit ja -yksilöt laskettiin kiikaria ja/ tai kaukoputkea apuna käyttäen. Laskennassa huomioitiin myös lokkien ikä. Lokit luokiteltiin iälleen seuraavasti: aikuiset (sukukypsät) sekä nuoret (pesimättömät, sisältää siis myös esiaikuiset yksilöt). Harmaalokki on lokeista aikaisin muuttaja keväällä. Harmaalokkien runsas esiintyminen jatkui varhaisesta keväästä marraskuun puoliväliin. Harvinaisen lauha syksy viivytti harmaalokkeja, mistä johtuen laskettiin viime vuonna ennätysmäärä harmaalokkeja. Naurulokit saapuivat keväällä suurella joukolla, mutta ne lähtevät varhain syksyllä muutolle. Vuoden naurulokkien kokonaismäärä oli selvästi vähäisempi kuin edellisinä huippuvuosina. Ympäristöpäällikkö Kati Säippä kävi tutustumassa Seinäjoen seudun ilmastostrategian laadintaan. Etappi on jo edennyt tässä asiassa, kasvihuonekaasupäästölaskelmat vuodelta 2010 valmistuivat viime vuonna. Kuvassa myös toimitusjohtaja Mika Yli-Petäys Thermopolis Oy:stä. Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS

22 Taloudellinen vastuu Taloudellinen vastuu Jätehuollon vuosikustannus omakotitalossa 2011 Omakotitalo, 240 ltr astia, ei kompostia Jätteen käsittely (Etappi) 31 % 2. Jätteen kuljetus (urakoitsija) 29 % 3. ALV 19 % 4. Ekomaksu 11 % 5. Jätevero 10 % 100 % Tärkeimmät tunnusluvut Kokonaisliikevaihto /asukas Henkilöstökulut 8,3 9,0 % / liikevaihto Jäteveron osuus 9,9 8,3 % / liikevaihto Liiketulos 3,5 10,2 % / liikevaihto Nettotulos 1,1 2,6 % / liikevaihto Sijoitetun pääoman tuotto 2,4 6,0 % Omavaraisuusaste 30,6 30,5 % Taseen loppusumma 31,4 31,0 milj Lakeuden Etappi Oy:n tilikauden 2011 liikevaihto oli 17,1 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen oli 8,3 %. Liiketulos oli hiukan heikompi kuin edellisellä tilikaudella. Liikevaihto kasvoi lähinnä hieman kohonneiden hintojen, palvelutason paranemisen sekä sako- ja umpikaivojen tyhjennyspalveluiden laajentumisen myötä. Biokaasulaitoksen käyttökuluissa ei vielä ole saavutettu asetettua tavoitetasoa. Etappi ei yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaan jaa osinkoa omistajakunnille, vaan tulos käytetään jätehuoltotoiminnan kehittämiseen. Tuloksella kerrytetään omaa pääomaa, jolla rahoitetaan toiminnan tehokkuutta parantavia tai koko ajan tiukentuvan ympäristölainsäädännön edellyttämiä investointeja. Investoinnit Kiristyneet jätehuoltomääräykset ja tehokkaan jätehuoltojärjestelmän rakentaminen ovat merkinneet suuria investointeja infrastruktuuriin toiminnan alusta lähtien. Tilikaudella investoitiin mm. jäteasemien ja ekopisteiden kalusteisiin, Seinäjoki-Nurmon kaatopaikan sulkemiseen, kaatopaikkakaasujen keräilyputkiston rakentamiseen sekä rakenteilla olevan jätevoimalan osakepääomaan. Lisäksi tietojärjestelmien toiminnan luotettavuuteen on tehty merkittäviä parannuksia. Investoinnit on rahoitettu aikaisempina vuosina kerätyillä omilla pääomilla sekä kuntien takaamilla lainoilla, joiden takaisinmaksu rahoitetaan investointien kuoletusaikana perittävillä asiakasmaksuilla. Lisälainoja investointeihin ei ole nostettu ja lainojen lyhennykset on hoidettu laaditun lyhennysohjelman mukaisesti. Jätemaksut Jätelain mukaan jätteistä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätteiden tuottaja. Etapin kaikki toimintakulut ja investointikulut katetaan asiakkailta perityillä maksuilla. Toimintaa ei tueta verovaroin, ja lakisääteinen toiminta perustuu omakustannusperiaatteeseen. Etapin toimialueen kunnat ovat sopineet, että Etappi noudattaa kuntien yhteisen jätelautakunnan hyväksymää tasataksaa, eli kaikissa kunnissa maksut ovat samat. Lakisääteisen toiminnan lisäksi Etappi tarjoaa yrityksille monipuolisia käsittelypalveluja sekä jätehuollon järjestämisen konsultointia, koulutusta ja neuvontaa. Jätehuollon kustannusten vertailtavuus Etapin jätemaksut ovat kuntaliiton valtakunnallisen vertailun mukaan pysyneet pääosin keskitasolla. Säädösten edellyttämien investointien toteutusvaiheet, erilaiset jätehuoltomääräykset, kuljetusjärjestelmät ja hyötykäyttöasteet sekä toimialueiden asukastiheyksien erot palvelutarjonnan erot vaikeuttavat jätemaksujen vertailua. Etapin toiminnan taloudelliset vaikutukset Jätehuollon taloudellisuuden ja ympäristövaikutusten kannalta Etapin rooli jätehuollossa on keskeinen. Laajemman toiminnan aikaansaamat suuremmat jätevirrat mahdollistavat logistisesti ja taloudellisesti tehokkaan järjestelmän jätteiden käsittelyssä, hyödyntämisessä ja kuljetuksissa. 22 Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS 2012

Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2010

Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2010 Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Sisältö 1. Kuvaus jäteyhtiöstä 1.1. Johtajan katsaus 4 1.2. Strategiatyö 5 1.3. Johtaminen, hallinto 5 1.4. Perustietoa yhtiöstä 6 1.5. Kehityshankkeet

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2012 Kauhava Lapua Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15 60760 Pojanluoma, Ilmajoki (06) 421 4900 www.etappi.com Kurikka Ilmajoki Jalasjärvi Seinäjoki Kuortane Alavus Töysä

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailutus

Hankinnat ja kilpailutus Hankinnat ja kilpailutus Jätevoimala, maakuntien yhteishanke Teemapäivä Tampere 21.9.2011 Case 6 Hankintayhteistyö T.Hakola Lakeuden Etappi Oy Tarjoamme toimivaa jätepalvelua asiakkaidemme ja ympäristömme

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013

Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013 Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013 Esko Martikainen Toimitusjohtaja Mustankorkea Oy 1 Mustankorkea Oy lyhyesti Perustettu vuonna 1998 Alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö, jonka

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2009

Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2009 Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2009 Sisältö 1. 2. 3. Kuvaus jäteyhtiöstä 1.1. Johtajan katsaus 4 1.2. Strategiatyö 5 1.3. Johtaminen, hallinto 5 1.4. Perustietoa yhtiöstä 6 1.5. Kehityshankkeet 7-8

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2008

Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2008 Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2008 Sisältö 1. 2. 3. Kuvaus jäteyhtiöstä 1.1. Johtajan katsaus 4 1.2. Strategiatyö 5 1.3. Johtaminen, hallinto 5 1.4. Perustietoa yhtiöstä 6-7 1.5. Kehityshankkeet 8-9

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 2013. Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa

Luottamushenkilökoulutus 2013. Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa Luottamushenkilökoulutus 2013 Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa 2 16.4.2013 Yritysesittely 2011 Perustietoa 3 Yhtiö perustettu 14.12.2001 Liiketoiminta alkoi 15.11.2005 Omistajat: Ranua, Pello ja Rovaniemi

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti:

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti: Palveluhinnasto 2013 voimassa 1.6.2013 alkaen Yleistä Lakeuden Etappi perii tämän hinnaston mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Jätteen tuottaja, kiinteistön

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014

JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014 JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014 1. JOHDANTO Tässä palvelutasomäärittelyssä esitetään Lakeuden Etappi Oy:n tarjoamat palvelut kuntalaisille. Tarkoituksena on määrittää ne yleiset periaatteet

Lisätiedot

PALVELUTASOMÄÄRITYS 2016

PALVELUTASOMÄÄRITYS 2016 Lakeuden Etappi Oy:n ja Lakeuden jätelautakunnan yhteistoiminta-alueen PALVELUTASOMÄÄRITYS 2016 etapp lakeuden i etappi.com Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. POLTETTAVAN JÄTTEEN HYÖDYNTÄMINEN ENERGIANA... 3

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen 1 Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen Moskovan Duuman edustajien vierailu 21.4.2008 Pöyry-talo Vantaa 2 Suomen jätehuoltovaatimukset perustuvat EU:n jätelainsäädäntöön Suomen lainsäädäntöä

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3.

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3. Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta on

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto. Kuusankosken veneilijät Kymin Paviljongilla

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto. Kuusankosken veneilijät Kymin Paviljongilla Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Kuusankosken veneilijät Kymin Paviljongilla 9.3.2017 Keltakangas Kotkan ja Kouvolan välissä, vieressä vt 15 ja Kymijoki Kymenlaakson Jäte Oy:n omistajat Monipuoliset palvelut

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS KAATOPAIKAT Tavoitteena hygienian parantaminen Luotiin terveydenhuollon jatkoksi Jätteiden hautaaminen

Lisätiedot

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Kokouskutsu 3/2015 1 (1) 6 Asianro 6855/02.05.00.00/2015 Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Lietteiden käsittelytaksan perusteet Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 213 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen Jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatut

Lisätiedot

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 Jätekuljetusten suunnittelu ja kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 PERUSTIETOJA Yhtiö on perustettu tt vuonna 2002. Omistajat: Porvoo (49,00 %), Sipoo (25,60 %), Loviisa (9,15 %), Askola (3,95 %), Pernaja

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnalle säädetty yhdyskuntajätehuollon tehtäviä Ei ole uutta - jo 1970-luvulta asti samat tehtävät! KUNTA jätelaissa

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 16.11.2016 9.00 Tervetuloa! 9.15 Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Ilkka Töyrylä ja Virpi Leppälä 10.00 Asiaa energiasta Kymenlaakson Sähkö Oy,

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Jätelautakunnan pyynnöstä alla on koottuna hintatietoja. Hintavertailuja Itä-Suomen alueella Hintatiedot

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28.10.2015, Koli Itä-Suomen jätelogistiikka Jätekukko Oy Tuottaa omistajakuntiensa puolesta niille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät tilanne 2015,

Lisätiedot

Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa alkaen

Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 25 Asianro 7572/02.05.00.00/2016 Outokummun kaupungin saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2017 alkaen Lietteiden käsittelytaksan perusteet

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 06.10.2016 Sivu 1 / 1 1137/2013 11.01.00 88 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Ekokem-Palvelu Oy:n ympäristölupahakemus koskien Juvanmalmin jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan

Lisätiedot

Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso

Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 24 Asianro 6856/14.06.00.00/2015 Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Palvelu Taso Huomiot Järjestetty jätteenkuljetus, yhdyskuntajäte

Palvelu Taso Huomiot Järjestetty jätteenkuljetus, yhdyskuntajäte Palvelu Taso Huomiot Järjestetty jätteenkuljetus, yhdyskuntajäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) kiinteistökohtainen keräys b) usean kiinteistön yhteinen keräysväline (kimppa) a)kiinteistön haltija järjestää

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Oulun kaupungin liikelaitos Maan viidenneksi suurin jätelaitos

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy Vuosikertomus 2015 24.3.2016 1 2 POHJOIS-SATAKUNNAN JÄTTEIDENKÄSITTELY OY 1. Toiminta vuonna 2015 Pohjois-Satakunnan Jätteidenkäsittely Oy on Kankaanpään kaupunkikonserniin

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Ympäristötoimiala Lautakunta: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto sekä ympäristönsuojelun

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita.

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen Hinnat sis. alv. 24 % Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätekukko Siistiä! www.jatekukko.fi Jätekukko on 16 kunnan

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

YRITYSHINNASTO alkaen 1.1.2014

YRITYSHINNASTO alkaen 1.1.2014 YRITYSHINNASTO alkaen 1.1.2014 Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15 60760 Pojanluoma Puh. (06) 421 4900 Fax (06) 421 4999 yritysasiakkaat@etappi.com www.etappi.com 1.1.2014 alkaen ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy. Lakitausta

Lakeuden Etappi Oy. Lakitausta Lakeuden Etappi Oy Hajajätevesiyhteistyöryhmä 15.10.2008 Karjaa Asumisessa syntyneiden lietteiden hoitaminen malli Etappi 15.10.2008 Janne Väänänen Lakitausta Asetus talousvesien käsittelystä tullut voimaan

Lisätiedot

Esitys LHJ III omistajapäiville Immo Sundholm Forssa 6.9.2013

Esitys LHJ III omistajapäiville Immo Sundholm Forssa 6.9.2013 Esitys LHJ III omistajapäiville Immo Sundholm Forssa 6.9.2013 LHJ ja LHJ Group LHJ Perustettu 1995 Kuntien 100 % Omistajakuntien alue Palvelut kunnissa Käsittelyt Forssassa ja muualla Ei jaa osinkoa LHJ

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 Sivu 1 / 5 TIEDOTE KOUVOLAN JA IITIN ISÄNNÖITSIJÖILLE 20.11.2013 Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 myös entiset Kuusankoski ja Anjalankoski yhtenäisen jätteenkuljetuksen ja

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007

Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007 Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007 TUOTTEET JA PAKKAUKSET : - liuottimien käyttö liima-, lakka- ja pesuainevalmistuksessa pienemmäksi - M1-luokiteltujen tuotteiden

Lisätiedot

Stormossen Oy. Sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineen yhteistuotanto. Leif Åkers

Stormossen Oy. Sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineen yhteistuotanto. Leif Åkers Stormossen Oy Sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineen yhteistuotanto Leif Åkers Aiheet Ab Stormossen Oy Biokaasun käyttö Suomessa Biokaasun käyttö Stormossenilla Kaasu-/biokaasuvisio Perustettu 1985 Asukkaita

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS

UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS YVA-ohjelman julkistaminen 28.8.2013 MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS HANKKEEN ESITTELY JORMA MIKKONEN Ympäristöhuollon tulevaisuuden trendit Niiden vaikutus Lounais-Suomeen

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Turvetuhkien hyödyntäminen Seinäjoen seudulla Pienten laitosten tuhkien hyötykäyttömahdollisuudet Seinäjoen seudun teollisuudessa ja lämpölaitoksissa

Turvetuhkien hyödyntäminen Seinäjoen seudulla Pienten laitosten tuhkien hyötykäyttömahdollisuudet Seinäjoen seudun teollisuudessa ja lämpölaitoksissa Turvetuhkien hyödyntäminen Seinäjoen seudulla Pienten laitosten tuhkien hyötykäyttömahdollisuudet Seinäjoen seudun teollisuudessa ja lämpölaitoksissa Johdanto Tämä raportti liittyy Thermopolis Oy:n ja

Lisätiedot

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja HSY - katsaus Isännöitsijäseminaari 13.11.2014 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014 HSY:n strategia 2020 Visio 2020 : Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut

Lisätiedot

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke KOHTI KIERTOTALOUTTA ketterästi ja kunnianhimoisesti Ekokemin liiketoiminta-alueet Mitä Ekokem tekee? 1 Kehitämme jätteitä vähentäviä ja hyödyntäviä ratkaisuja asiakkaidemme

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 26.5.2015

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 26.5.2015 PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 26.5.2015 Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15, 60760 Pojanluoma Puh. (06) 421 4900 Fax (06) 421 4999 yritysasiakkaat@etappi.com www.etappi.com ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT JÄTTEET

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2016

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2016 PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2016 Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15, 60760 Pojanluoma Puh. (06) 421 4900 Fax (06) 421 4999 yritysasiakkaat@etappi.com www.etappi.com ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT JÄTTEET

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem Säästämme luonnonvaroja Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta. 2 Liikevaihto

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Joensuun seudun jätteiden energiahyötykäyttö 24.10.2013, Joensuu Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Hanke käynnistyi syksyllä 2010 Hankkeen perustana: Tarve Itä-Suomen jätteenpolttolaitokselle

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset. Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri

Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset. Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri Jätehuoltoviranomaisen toiminnan edellytykset Hannele Tiitto vs. jätehuoltoinsinööri 25.8.2017 Jätehuoltoviranomaisen toiminta Jätehuollon viranomaisyksikkö: o Vs. jätehuoltoinsinööri: Hannele Tiitto,

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke. EnergyVarkaus Seminaari 8.8.2014

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke. EnergyVarkaus Seminaari 8.8.2014 Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke EnergyVarkaus Seminaari 8.8.2014 Sisältö 1. Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke 2. Hankkeen tilannekatsaus Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Hanke käynnistyi syksyllä 2010

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1. Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 17.3.2011, kello 14.00 15.30 Kokouspaikka Westenergy Oy:n jätevoimala, Vaasa Saapuvilla olleet jäsenet Ilmajoki: Alavus:

Lisätiedot

KAATOPAIKAN VASTAANOTTAJAN NÄKÖKULMA

KAATOPAIKAN VASTAANOTTAJAN NÄKÖKULMA KAATOPAIKAN VASTAANOTTAJAN NÄKÖKULMA Mutku-päivät, Hämeenlinna 11.-12.3.2009 Käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta Rouskis Oy 1 Rouskis Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö OMISTAJAKUNTIEN OSAKKEET v. 2009

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot