Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus"

Transkriptio

1 Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2012

2

3 Kauhava Lapua Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie Pojanluoma, Ilmajoki (06) Kurikka Ilmajoki Jalasjärvi Seinäjoki Kuortane Alavus Töysä Ähtäri Kihniö Raportointiperiaatteet Vuosikertomus on toteutettu jätehuollon yhtenäisiä raportoinnin periaatteita noudattaen. Raportoinnin periaatteet laadittiin FCG Efekon ja Jätelaitosyhdistyksen toteuttamassa Jätelaitosten raportointiprojektissa (JLRapII), jonka pohjalta kehitettiin ja yhtenäistettiin jätelaitosten ulkoista ja sisäistä raportointia. Yhdenmukaiset ja vertailukelpoiset, koko toimintaa kuvaavat tunnusluvut soveltavat GRI:a (Global Reportin Iniative) eli kansainvälistä yhteiskuntavastuun raportointiohjeistoa. Tunnusluvut toimivat luotettavasti koko julkisen jätehuollon valtakunnallisessa vertailussa. Lisäksi saadaan kuvattua sidosryhmille avoimesti ja selkeästi julkisen jätehuollon merkitys, tavoitteet ja toimintatavat Tulokset toimivat sisäisen johtamisen työkaluna ja arvioinnin pohjana jätelaitosten johdolle. Ulkoasu/taitto: I-print plus Paino: I-print Oy Paperi: Kannet: Cocoon offset 200 g Sisus: Cocoon offset 120 g Cocoon on 100 % uusiopaperi, jolle on myönnetty EU-kukka -merkki (FR/011/003) Sisältö Kuvaus jäteyhtiöstä 4 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategiatyö 5 Johtaminen, hallinto 5 Perustietoa yhtiöstä 6 Kehityshankkeet 8 Palvelut ja tuotteet 8 Keräys ja kuljetus 8 Käsittely ja hyödyntäminen 10 Muut palvelut 14 Sosiaalinen vastuu 16 Henkilökunta 16 Viestintä ja vuorovaikutus 17 Ympäristövastuu 19 Vaikutukset veteen 19 Vaikutukset ilmaan 21 Taloudellinen vastuu 22 Hallituksen toimintakertomus 24 Tilinpäätöstiedot 28 Tilintarkastuskertomus Painotuote Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS

4 Toimitusjohtajan katsaus Jätteiden energiana hyödyntäminen mahdollistaa kaatopaikkojen lopettamisen Suomen jätevoimalaverkosto on noussut hyvällä vauhdilla. Westenergy valmistui Suomen uusista laitoksista kolmantena. Westenergy Oy:n omistajat, alueemme viisi jäteyhtiötä, ovat valmiita vuoden 2016 alussa voimaan tulevaan orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoon. Jätelain kokonaisuudistus astui voimaan toukokuussa Etapille uusi laki ei ole juurikaan tuonut muutoksia toimintaan. Kunnan kilpailuttama kuljetusjärjestelmä on ollut käytössä yhtiössä alusta saakka ja yhtiön alueella on jätelautakunta toiminut vuodesta 2007 alkaen. Jätevoimalan käynnistyminen on tuonut isoja muutoksia yhtiön kustannusrakenteeseen. Jätevoimalaan toimitetun jätteen hinta sisältää energiahyödyntämisestä aiheutuvien kulujen lisäksi myös laitoksen pääomakulut. Yhtiö ei ole ehtinyt poistamaan direktiivien mukaisia kaatopaikkarakenteita kun on jo edellytetty siirryttävän energiahyödyntämiseen. Toki sama koskee kaikkia yhtiöitä, ja jatkossa jätehuoltokustannukset eri alueilla ovat samalla tasolla. Asumisessa syntyvien saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusten hallinta siirtyy alueittain Etapin toiminnaksi. Muutosvaihe on aina herättänyt kysymyksiä asiakkaissa, mutta toiminnan kunnolla käynnistyessä asiakkaat ovat hyväksyneet tämän jätelautakunnan edellyttämän toimintamallin. Lietekuljetukset ovat osa Etapin normaalia jätekuljetustoimintaa organisaatiossa. Uutena liiketoiminta-alueena alkoi kesällä voimalaitostuhkien vastaanotto Westenergyltä. Jätteenpolton tuhkan käsittelyn ja hyödyntämisen onnistuminen kaatopaikkasijoituksen vaihtoehtona on tärkeää, koska sillä voidaan vaikuttaa myös jätteenpolton porttimaksun suuruuteen Etappi on aloittanut uusien lisäpalvelujen tarjonnan asukkaille. Syksyllä käynnistynyt tekstiilien keräyskokeilu kahdella jäteasemalla käynnistyi niin hyvin, että sitä päätettiin laajentaa useammalle jäteasemalle. Isojen esineiden noutopalvelu käynnistettiin loppuvuodesta. Myös aikaisemmin aloitettu vaihtolavojen vuokraaminen remontteja ym. tapahtumia varten on otettu hyvin vastaan. Ympäristöluvan päivitys oli edelleen viranomaisten käsittelyssä. Lupa saatiin vuoden 2013 huhtikuussa. Luvan takana olivat mm. kaatopaikka-alueen sulkemisratkaisut ja varajärjestelmien sijoituspäätökset. Päivitetyn luvan puuttuminen vaikeutti toiminnan järjestelyjä parhaalla mahdollisella tavalla. Liikevaihto kasvoi 18,1 miljoonaan euroon ( 17,1 M 2011). Tilikauden voittoa oli euroa ( vuonna 2011). Vuosittain on pystytty tekemään lainojen ylimääräisiä lyhennyksiä. Henkilöstö on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä toimintaa. Prosessien kehittämisen myötä syksyllä uusittiin organisaatio. Siinä nostettiin selkeästi asiakaspalvelu pääprosessiksi käsittelypalvelujen ja yrityspalvelujen lisäksi. Tehtäväkuviin tuli isojakin muutoksia, mutta tulos on ollut hyvinkin onnistunut. Ammattitaitoisella ja sitoutuneella henkilöstöllä on hyvä jatkaa uusiin haasteisiin, joita kyllä jätehuollossa riittää. Olen nyt ollut toimitusjohtajana Etapissa vuodesta 2001 saakka. Yhtiössä tapahtuu vahdin vaihto 1.6. ja jään lomien jälkeen eläkkeelle. Muutosvauhti jätehuollossa on ollut nopea ja tehtävä mielenkiintoinen. Kiitän asiakkaita ja eri yhteistyötahoja yhteistyöstä vuosien mittaan. Tehtävässä onnistumisessa suuri kiitos kuuluu erityisesti henkilökunnalle ja hallitukselle, joiden kanssa vuosikymmenen aikana jätehuolto on kokenut isoja muutoksia. Tenho Hakala Toimitusjohtaja Ammattitaitoisella ja sitoutuneella henkilöstöllä on hyvä jatkaa uusiin haasteisiin. 4 Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS 2012

5 Kuvaus jäteyhtiöstä Strategiatyö Lakeuden Etapin vuoteen 2016 ulottuvaa strategiaa tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2012 strategisia tavoitteita päivitettiin ja yksinkertaistettiin viestin paremmin perille saamiseksi. Samoin yhtiötason tavoitteille on asetettu mittarit. Tarkistetussa strategiassa keskitytään neljään osa-alueeseen, talouteen, asiakastyytyväisyyteen, henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin sekä toimintojen vaikuttavuuteen. Biokaasulaitos muodostaa jätevoimalan ohella toisen merkittävän investoinnin. Sen suuntaviivoja tulevaisuuteen selvitettiin erillisellä hallituksesta ja yhtiön johdosta koostuvalla työryhmällä. Rejektivesien käsittelykapasiteetti riittää laajennuksen myötä myös koko laitoksen kapasiteetin nostamiseen suunnitellulle tasolle. Ranu -maanparannusrakeen myyntiin panostetaan ja ylijäämäkaasun vaihtoehtoja selvitetään aiemmin kaavaillun liikennepolttoainehankkeen kariuduttua ainakin toistaiseksi. Lakeuden Etappi Oy:n toimintapolitiikka Lakeuden Etappi Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tavoite on toiminta-ajatuksen mukaisesti tarjota toimivaa jätepalvelua asiakkaiden ja ympäristön hyväksi. Yhtiön tehtävänä on yhdyskuntien jätehuollon tehokas ja palvelukykyinen järjestäminen ja kehittäminen toiminta-alueellaan. Yhtiön vastuulla on jätteiden riskitön käsittely, tehokas logistiikka, jäteneuvonta ja tiedotus. Jätteiden käsittely toteutetaan ensisijaisesti kierrättämällä ja hyödyntämällä. Jätteen sisältämän energian hyödyntäminen on yhtiön ratkaisu 2000-luvun jätehuollon järjestämiseksi. Lakeuden Etappi sitoutuu noudattamaan toiminnassa ympäristölainsäädäntöä ja viranomaisten vaatimuksia. Yhtiö sitoutuu myös toimintojen jatkuvaan kehittämiseen, palvelun ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen sekä ympäristön pilaantumisen ja haittojen ennalta ehkäisemiseen. Viestintä ja sidosryhmätoiminta ovat avointa ja aktiivista. Päämääränä on jätehuollon kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa siten, että mahdollisimman suuri osa jätteistä hyödynnetään. Yhteistoiminnalla tähdätään asiakkaiden hyvään palvelutasoon ja jätehuoltopalvelujen tasapuoliseen kohdentamiseen. Yhteistyötä pyritään laajentamaan sopimuskuntien ulkopuolella sijaitseviin kuntiin ja yrityksiin. Jokainen yhtiön työntekijä vastaa laadukkaan ja ympäristövastuullisen toiminnan ylläpitämisestä ja toteuttamisesta työssään. Henkilöstö sitoutuu siihen, että toiminta vastaa asiakkaan vaatimuksia ja odotuksia. Lakeuden Etappi Oy:n toiminnasta vastaa koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta ja urakoitsijat, jotka ovat tietoisia asiakkaiden tarpeista, laadukkaista toimintatavoista ja ympäristövastuullisuuteen liittyvistä tavoitteista. Johtaminen, hallinto Lakeuden Etapilla on ISO 9001 standardin mukainen laatujärjestelmä ja ISO standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Toiminta sertifioitiin keväällä Uudelleensertifiointi tehtiin Bureau Veritaksen toimesta helmikuussa Sertifioinnissa ei kirjattu lainkaan poikkeamia. Keväällä aloitettiin työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän rakentaminen. Ensimmäinen sisäinen auditointi toteutettiin syksyllä. Järjestelmän kehittämistä jatketaan, tavoitteena on sertifioida TTT-järjestelmä vuoteen 2016 mennessä. Johdon vuosikellon mukaisesti sisäinen auditointi toteutettiin lokakuussa. Auditointi järjestettiin koulutusmaisesti siten, että Itä- Uudenmaan jätehuollosta ja Etapista oli mukana ensikertalaisia auditoinnin suorittajia. MST Consultingin Kari Raivio toimi pääauditoijana. Tavoitteena on lisätä jätelaitosten välistä auditointia, jolloin auditoijat ja auditoinnin kohteena olevat saavat vieläkin enemmän eväitä toiminnan kehittämiseen. Auditointi on riippumatonta arviointia, jossa selvitetään, onko laadunvarmistusjärjestelmä tavoitteiden mukaista, tehokasta ja tarkoitukseen sopivaa. Johdon katselmus toteutettiin syksyllä. Siinä arvioitiin mm. yhtiön tavoitteita ja sitä, miten hyvin asetettuihin tavoitteisiin on päästy. Katselmuksessa tarkasteltiin erityisesti yhteistyökumppaneiden ja urakoitsijoiden sopimusseurantaa. Tämä on merkittävä toiminnan alue, koska yhtiöllä on runsaasti (yli 200) sopimuksia eri tahojen kanssa. Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS

6 Kuvaus jäteyhtiöstä Jäteyhtiön historia 1997 Lakeuden Jätekeskus Oy perustettiin Perustajina oli 14 kuntaa Etelä-Pohjanmaalta, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lapua, Nurmo, Peräseinäjoki, Seinäjoki, Ylihärmä, Töysä, Ylistaro ja Ähtäri Operatiivinen toiminta käynnistyi. Kunnissa liityttiin järjestettyyn jätteenkuljetukseen vaiheittain Jätehuoltotoiminta vakiintui. Kunnista viimeisinä Alavus, Töysä ja Ähtäri liittyivät järjestettyyn jätteenkuljetukseen vuoden alusta. Yhtiön palvelujen piirissä oli nyt koko toimialue. Jätehuoltokeskuksen sijoituspaikaksi valittiin Ilmajoki ja rakennustyöt käynnistyivät Jätehuoltokeskus valmistui Ilmajoen Pojanluomalle. Lakeuden Etapin hallinto ja jätteenkäsittelytoiminta siirrettiin Ilmajoelle 1.9. Aputoiminimi Lakeuden Etappi Oy rekisteröitiin yhtiön uudeksi nimeksi Biokaasulaitoksen rakentaminen kilpailutettiin ja urakkasopimus allekirjoitettiin YIT Environment Oy:n kanssa Biokaasulaitoksen rakentaminen alkoi kevättalvella Yhtiön perustamisesta tuli 10 vuotta. Biokaasulaitoksen toiminta käynnistyi. Lakeuden jätelautakunta perustettiin Lakeuden Etapista jätevoimalahanketta suunnittelevan Westenergy Oy:n osakas Etappi on perustetun yhtiön suurin osakas 34 prosentin osuudella. Muut osakkaat ovat Oy Botniarosk Oy Ab, Millespakka Oy, Stormossen Oy Ab ja Vestia Oy. Jätteenpolttolaitoksen on määrä valmistua vuonna Yhtiö vastaanotti biokaasulaitoksen sen rakentajalta YIT:ltä kesäkuussa. Vesien esikäsittelyprosessin kehittäminen kuitenkin jatkui sopimuksen mukaan. Westenergyn investoinnit sinetöitiin lokakuun lopulla, kun yhtiökokous päätti arviolta 135 miljoonan euron voimalaitosinvestoinnista. Jätevoimalan rakentaminen käynnistyi marraskuun 12. päivänä. Yhtiö sai uuden osakkaan, kun Etapin yhtiökokous hyväksyi toukokuussa Kihniön kunnan Pirkanmaalta osakkaaksi. Yhtiö sai toiminnastaan sertifikaatin. Käytössä on ISO standardin mukainen ympäristöjärjestelmä ja ISO 9001-standardin mukainen laatujärjestelmä, jotka sertifioitiin Sertifiointiauditoinnin teki Bureau Veritas Certification Finland Kihniön kunta siirtyi Etapin jätehuoltojärjestelmään vuoden 2010 aikana. Etapin 14 jäteasema valmistui Kihniölle. Kuntaliitosten myötä syntynyt uusi Kauhavan kaupunki päätti valita jätehuoltonsa järjestäjäksi Ekoroskin ja luopua Etapin jätehuollosta. Jätevoimalan peruskivi muurattiin syksyllä ja rakentaminen eteni aikataulun mukaisesti. Jätteen laatu tutkittiin: tuloksen mukaan 87 prosenttia kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kautta tulevasta jätteestä on jätevoimalassa poltettavaksi soveltuvaa Poltettavan jätteen välivarastointi käynnistyi jätehuoltokeskuksessa. Kaatopaikkajäte -nimike muutettiin poltettavaksi jätteeksi. Ylihärmän jäteasema suljettiin. Kaatopaikkakaasujen keräys aloitettiin Lietekaivojen kunnan järjestämä kuljetus käynnistyi Alavudella ja Töysässä. Vesijohdon rakentaminen biokaasulaitokselle aloitettiin Jätehuoltokeskukseen rakennettiin siirtokuormaushalli poltettavan jätteen vastaanottoa, lastausta ja kuljetusta varten. Ensimmäinen kuorma Westenergyn jätevoimalaan lähti 9.7. Jätevoimalan toiminta käynnistyi 6.8. Jätteenpolton pohjatuhkan vastaanotto Etapissa käynnistyi. Viikolla 40 käsiteltiin ensimmäinen tuhkaerä. Biokaasulaitoksen Rejektivesien esikäsittelyn laajennus valmistui. Kauhavan jäteasema suljettiin vuoden lopussa ja Etapin järjestämä jätehuolto Kauhavalla päättyi. Asumislietteen saostus- ja umpisäiliöiden kunnan järjestämä kuljetus laajeni Seinäjoelle. 6 Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS 2012

7 Kuvaus jäteyhtiöstä Lakeuden Etappi Yhtiö on perustettu vuonna 1997 Perustajaosakkaina 14 kuntaa Vuonna 2012 omistajakuntia 11: Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kihniö, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki, Töysä ja Ähtäri. Toimialueella n asukasta Liikevaihto 18,1 miljoonaa euroa (17,1 miljoonaa vuonna 2011) Yhtiön perustehtävä Yhtiön perustehtävä on omistajakuntien lakisääteinen jätehuolto. Siihen sisältyvät jätteenkuljetus ja -käsittely sekä jätehuollon tiedotus ja neuvonta. arvot Asiakaslähtöisyys Asiantuntemus Tehokkuus Yhteistyö Ympäristövastuu MISSIO Lakeuden Etappi Oy tarjoaa toimivaa jätepalvelua asiakkaidensa ja ympäristömme hyväksi. Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS

8 Kuvaus jäteyhtiöstä Kehityshankkeet Jätteenpolton tuhkien käsittely Jätteenpolton tuhkien vastaanottokenttä valmistui kesäkuun aikana. Kentän rakentamisella saatiin jätteenpolton pohjatuhkalle vaatimukset täyttävä vastaanotto- ja käsittelyalue. Tuhkien vastaanotto aluella käynnistyi heinäkuun puolivälissä. Pohjatuhkien käsittelyssä ensimmäinen käsittelyerä tehtiin viikolla 40. Käsittelyssä magneettiset metallit, alumiini ja mineraaliosa eroteltiin. Mineraaliosa fraktioitiin kolmeen eri fraktioon. Metallit kokonaisuudessaan kierrätettiin uusiokäyttöön. Mineraaliosan hyötykäyttömahdollisuuksia tutkitaan. Biokaasulaitoksen rejektivesien esikäsittelyn laajennus Biokaasulaitoksen rejektivesien käsittelyyn valmistui laajennusosa. Laajennus toteutettiin SBR (sequencing batch reactor) tyyppisellä Deamon prosessilla. Laajennuksen valmistuttua vesien esikäsittely ei rajoita laitoksen kapasiteettia. Seinäjoki-Nurmon kaatopaikan sulkeminen Seinäjoki-Nurmon kaatopaikka on viimeinen Lakeuden Etapin käytössä olleista vanhoista kaatopaikoista, joka oli käytössä ennen jätehuoltokeskukseen rakennettua loppusijoitusaluetta. Kaatopaikan sulkemistyöt etenivät viimeisiin kerroksiin saakka. Vuoden 2012 aikana kaatopaikalle ajettiin kasvukerros, joka toteutettiin siirtämällä Seinäjoen kaupungin maankaatopaikkatoiminnot alueelle. Työ saatiin pieniä viimeistelytöitä vaille valmiiksi, joten vanhanaikaiset kaatopaikat Etapin toimialueella on nyt käytännössä suljettu ja peitelty asiaankuuluvalla tavalla. Westenergyn siirtokuljetuksen logistiikkaprojekti Viiden jäteyhtiön ja jätevoimalan lähes kaksi vuotta kestänyt jätteen siirtokuljetusten logistiikkaprojekti saatiin päätökseen. Projektiryhmän työhön osallistuivat kaikkien jäteyhtiöiden ja jätevoimalan edustajat, kuljetusliikevalinnan jälkeen myös kuljetusliike oli aktiivisesti mukana työssä. A.K. Mäkelä Oy aloitti jätteen ja pohjatuhkan kuljetukset kahdella sivukippaavalla yhdistelmällä ja yhdellä koukkulavayhdistelmällä. Neljän jäteyhtiön jätehuoltokeskuksiin varastoitu poltettava jäte kuljetetaan siirtokuljetuksina Westenergyn jätevoimalaan, sekä pohjatuhka kuljetetaan paluukuormina Etapin jätehuoltokeskukseen käsiteltäväksi. Projekti onnistui suunnitellusti ja jätteen siirtokuljetus käynnistyi hyvin. Heinäkuussa alkanut siirtokuormaus ja kuljetusurakka pyörivät suunnitelluilla määrillä ja katkeamatta koko loppuvuoden. Hyvinvointia ja selkeyttä työhön Hyvinvointia ja selkeyttä työhön (HESETY) -hankkeen tavoitteena oli toiminnan selkiyttäminen ja työhyvinvoinnin lisääminen. Projekti alkoi Tekesin rahoittamana ja päättyi suunnitelman mukaisesti. Hankkeessa kehittämisen kohteena olivat Etapin toiminnan selkiytys ja työhyvinvointi. Projektin tuloksena laadittiin kirjalliset toimenkuvat jokaiselle työntekijälle. Hankkeessa rakennettiin myös henkilökuntaa koskeva palkitsemisjärjestelmä sekä työhyvinvointikysely, joka tehtiin koemielessä ensimmäisen kerran koko henkilökunnalle. Työhyvinvointikyselystä jäi yhtiön käyttöön myös työkalu, jolla voidaan jatkossa itse mitata työhyvinvointia. kuva? Kehityshankkeen tuloksena neljän jäteyhtiön jätehuoltokeskuksiin varastoitu poltettava jäte kuljetetaan siirtokuljetuksina Westenergyn jätevoimalaan (kuvassa). Pohjatuhka kuljetetaan paluukuormina Etapin jätehuoltokeskukseen käsiteltäväksi. 8 Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS 2012

9 Palvelut ja tuotteet Keräys ja kuljetus Alueellinen keräys Etapilla on vähintään yksi jäteasema jokaisessa toimialueensa yhdeksässä kunnassa. Jäteasemilla otetaan kotitalouksilta maksutta vastaan kierrätettävät jätteet ja vaaralliset jätteet. Vuonna 2012 jäteasemilla kävi yhteensä asiakasta. Asiakasmäärä on kasvanut tasaisesti vuosien myötä. Etapin ekopisteverkostossa on noin 210 asioimispistettä. Pisteitä on yksi per 550 asukasta. Ekopisteissä kerätään keräyslasia, pienmetallia ja paperia. Osalle uusista asioimispisteistä on lisäksi järjestetty kartonginkeräys. Kesäasukkaiden jätehuollon järjestämiseksi Etapilla on 54 kausiluontoista aluekeräyspistettä toimialueen vilkkaimmilla lomaasutusalueilla Kuortanella, Kihniöllä, Alavudella, Töysässä, Ähtärissä ja Peräseinäjoella. Etapilla on vähintään yksi jäteasema jokaisessa toimialueensa kunnassa. Kuva Ähtärin jäteasemalta. Ekopisteverkoston ja jäteasemien kehittäminen Ekopisteverkoston kehittämistä on jatkettu rakentamalla uusia ja uusimalla vanhanmallisista eko- ja aluekeräyspisteistä nykyaikaisiksi 12 kappaletta. Pisteet on keskitetty luontaisten asiointireittien varrelle, kuten kauppojen pihaan. Kihniön jäteaseman laajennusalue asfaltoitiin ja otettiin käyttöön. Seinäjoki-Nurmon jäteasemalla asfaltoitiin lisää vastaanottokenttää asiakaspalvelun parantamiseksi ja valvonnan helpottamiseksi. Jäteasemien asiointiturvallisuutta lisättiin laajentamalla kameravalvontaa. Vaatekeräys yhteistyössä Kaks kättä työpajan kanssa, aloitettiin lokakuussa Ilmajoen ja Seinäjoki-Nurmon jäteasemilla. Kauhavan jäteasematoiminnot lopetettiin ja Ylihärmän sekä Kauhavan ekopisteet poistettiin (29 kpl) vuoden 2012 loppuun mennessä. Öljynkeräystempauksessa saatiin talteen noin kg käytettyjä voiteluöljyjä. Kesäasukkaiden aluekeräyspisteet Peräseinäjoen aluekeräyspisteitä kehitettiin uusimalla keräysastiat nykyaikaisiksi, jotta ne pysyisivät paremmin siisteinä. Ähtärin Moksunniemen aluekeräys/ekopiste uusittiin asentamalla paikalle syväkeräyspiste. Aluekeräyspisteille palkattiin jälleen kesäksi kiertävä neuvoja opastamaan ja neuvomaan niiden käytössä. Projektin tulokset olivat positiiviset ja pisteet pysyivät siisteinä. Vuonna 2012 jäteasemilla kävi noin asiakasta. Keräystapahtumat (kpl) Yhdyskuntajätetyhjennyksiä Hyötyjätetyhjennyksiä Tyhjennystapahtumia yht Kiertävät keräykset Kiertävänä keräyksenä järjestettiin keväällä yhdessä Ekokemin kanssa öljynkeräystempaus koko toiminta-alueella. Keräyksessä saatiin noin kg käytettyjä voiteluöljyjä talteen. Muut palvelut ja tuotteet Vuoden aikana jäteasemilla myytiin jäteastioita yhteensä 394 kpl. Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS

10 Palvelut ja tuotteet Käsittely ja hyödyntäminen Jätteen vastaanotto Lakeuden Etapin jätehuoltokeskukseen vastaanotettiin vuonna 2012 yhteensä jätekuormaa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli Poltettavan jätteen varasto Jätehuoltokeskukseen rakennettiin touko-heinäkuun aikana jätteen siirtokuormaushalli, jonka kautta poltettavan jätteen vastaanotto, lastaus ja kuljetus Westenergyn jätevoimalaan tapahtuu kokonaisuudessaan. Poltettavan jätteen vastaanotto siirtokuormaushalliin aloitettiin 6.7. ja ensimmäinen kuorma jätevoimalaan lähti 9.7. Lakeuden Etappi on varastoinut vuoden 2012 aikana jätevoimalaan toimitettavaksi noin tonnia poltettavaa jätettä. Poltettavan jätteen varaston purkaminen loppusijoitusalueelta jätevoimalaan toimitettavaksi aloitettiin heinäkuussa. Yhteensä varastojätettä toimitettiin Westenergylle vuoden 2012 aikana noin 6303 tonnia. Siirtokuormaushalli. Westenergylle kuljetettavan jätteen siirtokuormaamista varten rakennettiin PVC-kankaalla katettu 1200 m 2 halli. Halli valmistui kesäkuun loppuun mennessä ja otettiin käyttöön heinäkuun alkupäivinä. Jätteen siirtokuljetus Etappi sai hoitaakseen jätteiden siirtokuljetusten käytännön järjestelyt jätteen kuljettamiseksi omistajayhtiöiden jätehuoltokeskuksista jätevoimalaan. Vuoden aikana Etapista Westenergylle toimitettiin tonnia jätettä, ja vastaanotettiin tonnia tuhkaa paluukuormina. Koko kuljetusjärjestelmällä toimitettiin Westenergylle polttoainetta tonnia. Stormossenin kuljetukset ovat osa järjestelmää, vaikka kuormia ei siirtokuljeteta, vaan ne kuljetetaan suoraan jätevoimalaan. Stormossenin osuus mukaan laskettuna polttoainetta Westenergylle toimitettiin viime vuonna tonnia. Jätehuoltokeskus Jätehuoltokeskuksen ympärysaidan huolto- ja korjaustyöt tehtiin kauttaaltaan keväällä. Samalla jätehuoltokeskuksen tuloportti uusittiin 2-puoliseksi liukuportiksi. Alueelle hankittiin liikenteenohjauspuomit helpottamaan alueella liikkuvien valvontaa sekä vähentämään ajoneuvojen nopeutta ja lisäämään jäteaseman asiakkaiden turvallisuutta. Työterveyshuollon kanssa selvitettiin mahdollisesti terveydelle haitallisten aineiden kulkeutumisen riskitekijöitä liittyen loppusijoitusalueen välivaraston purkuun ja jätteen vastaanottoon siirtokuormaushallissa. Tarkemmat analyysimittaukset suoritetaan kesällä Väkevien vesien tasausaltaan vesien käsittelyä jatkettiin normaaliin tapaan ilmastinjärjestelmän avulla. Laitteisto oli toiminnassa yhtäjaksoisesti 5 kuukautta. Alueen sisäisten havaintoputkien vesinäytteistä ei löytynyt normaalista poikkeavia arvoja, joten voidaan todeta että Etapin toiminnalla ei ole ollut merkittäviä ympäristöä kuormittavia vaikutuksia alueen pinta- ja pohjavesistöön. Jätekuormien tarkastusmäärä jätehuoltokeskukseen vastaanotetuista kuormista vuonna 2012 oli yhteensä kpl. Ensimmäinen jätekuorma Etapin jätehuoltokeskuksesta jätevoimalaan lähti Westenergy Oy:n hallituksen puheenjohtaja Håkan Anttila käynnisti jätevoimalan koepolton. Tapahtumaa seurasivat Etapin toimitusjohtaja Tenho Hakola, Vestian toimitusjohtaja Antero Isokoski, Westenergyn tuotantopäällikkö Kenneth Skrivars ja Westenergyn toimitusjohtaja Jan Teir. 10 Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS 2012

11 Palvelut ja tuotteet Jätemäärät Materiaalivirrat 1000 tonnia 1. Yhdyskuntajäte 2. Maa- ja kiviainesjäte 3. Rakennusjäte 4. Tuotantotoiminnan jäte Materiaalivirrat 1000 tonnia 1.1 Sekalainen yhdyskuntajäte 1.2 Erilliskerätty biojäte 1.3 Jätelaitosten erilliskerätyt pakkausjätteet 1.4 Yhdyskuntien ongelmajätteet 1.5 Lietemäiset ja nestem. yhdyskuntajätteet ja sakat 1.6 Muu yhdyskuntajäte 2.1 Pilaantuneet maat (ongelmajäte) 2.2 Pilantuneet maat (ei ongelmajäte) 2.3 Muut maat 3.1 Ongelmajätepitoinen rakennusjäte 3.2 Muut rakennusjätteet 4.1 Jätehuollossa syntyvät jätteet 4.2 Yhdyskuntajäteveden puhdistuksessa synt. jätteet 4.3.Tuotantotoiminnan/teollisuuden ongelmajätteet 4.4 Tuotantotoiminnan/teollisuuden muut jätteet 4.5.Tuotantotoiminnan/teollisuuden muut jätteet ,7 6,8 1,1 0,9 0,7 0,8 0,0 0,0 3,3 2,4 0,3 1,0 4,9 8,3 4,5 3,4 0,5 0,4 11,1 9,0 10,8 0,6 2,3 0,6 3,5 3,2 11,0 11,8 15, , ,9 35,1 Vuonna 2012 Etapista Westenergylle toimitettiin tonnia jätettä ja vastaanotettiin tonnia tuhkaa paluukuormina Materiaalivirrat 1000 tonnia Tuotantotoiminnan jäte Rakennusjäte Maa- ja kiviainesjäte Yhdyskuntajäte Hyödynnettävien jätteiden käsittelyä tehostettiin edelleen kuluneen vuoden aikana. Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS

12 Palvelut ja tuotteet Jätteen hyödyntäminen Hyödynnettävien jätteiden käsittelyä tehostettiin edelleen kuluneen vuoden aikana, esimerkiksi betoni- ja lasimursketta hyödynnettiin maanrakentamisessa. Hyötykäyttökohteita olivat Seinäjoki-Nurmon maankaatopaikan tiestö, Seinäjoki-Nurmon jäteasema ja Etapin jätehuoltokeskus. Jätehuoltokeskuksessa valmistettua valmista haravointi-kompostia käytettiin Seinäjoki-Nurmon sulkemisrakenteen esipeitossa. Puupohjaista haketta, risuhaketta sekä energiajaetta toimitettiin tehostetusti energiatuotantoon. Etappi käsittelee jätehuoltokeskuksessa jätteenpolton pohjatuhkat. Loppusijoitusalue Hajuntorjunta-aine ODORFLO NR -5 otettiin testausten jälkeen käyttöön loppusijoitusalueella. Hajukemikaalin avulla pystytään vähentämään varastoidun poltettavan jätteen purun ja siirron yhteydessä syntyviä hajuhaittoja. Loppusijoitusalueen kaasunkeräysjärjestelmän kaasun tuotto ja poltto lisääntyivät vuoden aikana. Järjestelmän toimintaa parannettiin pienimuotoisten huolto- ja korjaustöiden avulla. Pyrkimyksenä oli vähentää entisestään päästöjä ja hajuhaittoja sekä parantaa loppusijoitusalueen paloturvallisuutta. Ilmajoen jäteaseman lava-alueen ilmettä ja turvallisuutta uusittiin kaiteiden ja opasteiden avulla. Lämpökamerakuvaus loppusijoitusalueen vuotojen havaitsemiseksi tehtiin alkuvuodesta. Vuotokohdat korjattiin tiivistyksillä sekä kaasujärjestelmän korjauksien avulla. Biokaasulaitoksen rejektivesien käsittelyyn rakennettiin laajennusosa. Jätevoimalan tuhkankäsittely Tuhkakentälle vastaanotetun, jätevoimalassa syntyneen, jätteenpolton pohjatuhkan käsittely ja seulonta eri fraktioihin suoritettiin syys-lokakuussa, käsitellyn määrän ollessa tonnia. PIMA Pilaantuneiden maiden käsittelyssä parannettiin vanhoja testauksessa olevia käsittelymenetelmiä ja samalla kehiteltiin edelleen uusia menetelmiä yhteistyössä pilaantuneiden maiden kunnostusyritysten kanssa. Vuonna 2012 pilaantunutta maata sisältäviä tutkittavia kuormia vastaanotettiin ja analysoitiin jätehuoltokeskuksen alueella yhteensä 15 eri pilaantuneen maan kohteesta. Bensa- ja liuotinmaiden käsittelyssä käytettiin tehostettua huokosilmakäsittelyä polttimen avulla. Puhdistustehossa saavutettiin haluttu raja nopeasti ja kustannustehokkaasti. Biokaasulaitos Biokaasulaitoksella vastaanotto ja tuotanto muodostuivat vuoden 2012 aikana seuraavasti: Vastaanotettu bioperäinen jäte: tonnia Vastaanotettu puhdistamoliete: tonnia Maanparannusrakeen tuotanto: tonnia Kulunut vuosi sujui biokaasulaitoksen toiminnan kannalta ennakoidusti. Jäteveden puhdistuskapasiteettiä tehostettiin yhdellä SBR-tyyppisellä Demon - prosessiyksiköllä. Yksikön käyttöön otto ajoittui loppuvuoteen 2012 ja kapasiteetin kasvu oli ennakoidun mukainen. 12 Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS 2012

13 Palvelut ja tuotteet Jätehuoltokeskus Yhtiön toiminnot on keskitetty Ilmajoella sijaitsevaan jätehuoltokeskukseen. Kaikissa omistajakunnissa on lisäksi vähintään yksi jäteasema. 1. Vaaka 2. Toimisto 3. Ilmajoen jäteasema 4. Vaarallisten jätteiden pienerät 5. Hyödyntämistoiminnot 6. Siirtokuormaushalli 7. Loppusijoitus 8. Vesien tasausaltaat 9. Biokaasulaitos 10. Pilaantuneet maat 11. Vaarallisten jätteiden loppusijoitus 12. Konesuoja 13. Nestepitoiset jätteet 14. Suomen Hyötykeskus Oy halli 15. Tuhkakenttä Biokaasulaitos. Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS

14 Palvelut ja tuotteet Muut palvelut Kotitalouspalvelut Jätteenkuljetuksen piiriin kuuluu kiinteistöä. Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen liittyneiden uusien kiinteistöjen lukumäärä kasvoi vuoden aikana, ollen vuoden lopussa kiinteistöä, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli kiinteistöä. Ekomaksua maksavia kotitalousasiakkaita oli yhteensä ( vuonna 2011). Asiakkaiden sähköinen asiointi lisääntyi edellisvuodesta. Sähköpostin kautta tuli yhteydenottoja kpl (1 848 kpl vuonna 2011). Puheluja otettiin vastaan kpl ( kpl vuonna 2011). Etapin tavoitteena on vastata vähintään 85 prosenttiin puheluista. Vuoden 2012 aikana tavoitteesta jäätiin hieman. Syynä oli mm. puhelinjärjestelmän huono toimintavarmuus. Tästä johtuen puheviestintäratkaisu kilpailutettiin. Uusi puhelinjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2013 alussa. Palvelut yrityksille Seija Sampo Kaks kättä -työpajalta lajittelee Etapin keräykseen tulleita vaatteita. Jätteiden keräyskohteet Keräyskohteet, jätelaji Kiinteistöjä Poltettava jäte Biojäte Keräyskartonki Pienmetalli Keräyslasi Aluekeräyspisteet Asiakasmäärä Vuosikäyttäjät Kesäkäyttäjät Kesäasukas oma astia Kuntasektorin kohteet Asiakasmäärä Koulut Päiväkodit Seurakunnat Terveydenhuolto Julkisyhteisöt Yrityspalveluissa vuosi kului palvelujen markkinoinnin, uusien palvelujen kehittämisen ja asiakassuhteiden hoitamisen parissa. Lakeuden Etappi tekee yrityspalveluyhteistyötä tarkoituksenaan tarjota laajempia ratkaisuja yritysten jätehuollon tarpeisiin. Markkinoinnin tuloksena tehtiin useita kokonaispalvelutarjouksia alueen yrityksille. Etappi tarjoaa ratkaisuja jätehuollon suunnitteluun, keräysvälineisiin, logistiikkaratkaisuja, käsittelypalveluita ja raportointipalveluja. Siirtolavojen vuokraus- ja kuljetuspalvelua kehitettiin ja markkinoitiin. Palvelu on saanut paljon kiinnostusta ja kysyntä kasvoi merkittävästi. Etappi vastasi kysyntään kaluston lisäinvestoinneilla. Siirtolavoja markkinoidaan esimerkiksi taloyhtiöiden siivousja puutarhatalkoisiin erilaisilla lavaratkaisuilla siten, että taloyhtiöltä säästyisi rahaa ja samalla lajittelu edistyisi. Etapilla on tarjolla siirtolavoja ja monilokerolavoja, joilla voidaan samalla tyhjennyskerralla toimittaa kahdesta neljään eri jätejaetta käsiteltäväksi. Yrityksille tarjottiin jäteneuvontaa ja koulutusta puhelimitse ja asiakaskäynneillä. Palvelut kunnille ja julkiselle toiminnalle Lakeuden Etappi toteutti kesällä 2012 jo kolmatta kertaa vuonna 2010 aloitetun jäteastioiden astianpesukampanjan Seinäjoen ja Nurmon keskustojen alueella ja lisäksi Lapualla ja Ilmajoella, jotka olivat uusia alueita. Astianpesukampanja oli suunnattu taloyhtiöille, kunnallisille organisaatioille ja yrityksille. Palvelu osoittautui edellisen vuoden tapaan erittäin suosituksi ja palvelun myötä pestiin lähes 1418 jäteastiaa. Asiakkaat olivat tyytyväisiä palveluun ja tilauksia otettiin vastaan noin 1,5-kertaisen määrän edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäys tuli suurelta osin laajentumisella kahdelle uudelle alueelle, 14 Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS 2012

15 Palvelut ja tuotteet Etapin jäteneuvonta on pitkälti suunnattu lapsille. Syksyllä lahjoitettiin kaikille Ilmajoen kunnan perhepäivähoitolapsille heijastinliivit liikenneturvallisuuden edistämiseksi. joka onnistui hyvin aktiivisen tiedottamisen, yhteydenpidon ja markkinoinnin vuoksi. Uusia palveluita käynnistettiin Jätemaksutaksa ja jätehuollon palvelutasomääritys vuodelle 2013 käsiteltiin Etapin hallituksen kokouksessa ja sitä esitettiin Lakeuden jätelautakunnalle hyväksyttäväksi. Uudessa jätemaksutaksassa määritettiin uusia palveluita Etapin asiakkaille. Yhtiö on myynyt jo vuosien ajan jäteastioita jäteasemilla. Etappi on myös toimittanut jäteastioita asiakkaille maksua vastaan jo usean vuoden ajan. Nyt toimintaa haluttiin laajentaa ja uutena palveluna käynnistettiin isojen esineiden noutopalvelu. Jätelautakunta hyväksyi palvelutason noston alueen asukkaille. Palvelu otettiin käyttöön jo vuoden 2012 lopussa. Yhtiö käynnisti uutena palveluna myös maksuttoman tekstiilien keräyksen jäteasemillaan Seinäjoella ja Ilmajoella yhteistyössä paikallisen Kaks kättä -työpajan kanssa. Keräystä laajennettiin hyvien kokemusten saattelemana myös Kurikan ja Lapuan jäteasemille vuoden 2013 alussa. Jäteneuvonta Etappi piti jäteneuvonta- ja koulutustilaisuuksia vuoden 2012 aikana 124 tuntia. Osallistuneiden henkilöiden määrä oli henkilöä. Määrässä ovat mukana lakisääteisen jäteneuvonnan piiriin kuuluvat tilaisuudet ja maksulliset koulutustilaisuudet. Jäteneuvontaa tehtiin Etapin jätehuoltokeskuksessa ryhmien tutustumiskäynneillä sekä asiakkaiden tilauksesta heidän tiloissaan. 4H-yhdistyksistä koostuva neuvontaverkosto jatkoi toimintaansa järjestäen jäteneuvontaa Etapin nimissä korvausta vastaan. Neuvontaa suunnattiin kattavasti eri kohderyhmille lapsista aikuisiin. Neuvontaverkoston kautta järjestettiin jäteneuvontaa vuoden aikana 222 tuntia. Osallistujamäärä neuvontaverkoston tilaisuuksiin oli 3610 henkilöä. Koko vuoden painopiste neuvonnassa oli poltettavan jätteen lajittelussa sekä ongelmajäte -nimityksen muuttuessa vaaralliseksi jätteeksi myös vaarallisen jätteen opastuksessa. Etappi osallistui myös vaarallisen jätteen valtakunnalliseen kampanjaan. Kummikoulu Kummikoulutoiminta Ilmajoen Neiron koulun kanssa päättyi suunnitelman mukaan vuoden 2012 lopussa. Kummikouluyhteistyö oli hyvin antoisaa koulun kanssa ja kokemus oli myönteinen tästä kummikouluajasta. Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS

16 Sosiaalinen vastuu Henkilökunta Henkilöstötilinpäätös Yhtiön henkilöstömäärä on lisääntynyt kahdella henkilöllä ollen vuoden lopussa 32 henkilöä. Miehiä oli 20 ja naisia 12 henkilöä. Biokaasulaitoksen prosessihenkilöstö on ollut vuokratyövoimaa, lukuun ottamatta esimiehiä, jotka ovat yhtiön palveluksessa. Vuokratyövoimaa käytettiin 10,1 (10,5v. 2011) henkilötyövuotta. Työsuojelu ja työhyvinvointi Lakeuden Etapissa on ollut käytössä kulttuurisetelit, jolloin laajalla asuva henkilöstö voi käyttää seteleitä omien mahdollisuuksiensa mukaan. Vuosittainen työhyvinvoinnin päivä toteutettiin Kuortaneen Urheiluopistolla, jossa oli mahdollisuus suorittaa kuntotestaus polkupyörätestin avulla tai UKK-kävelytestinä. Terveydenhuollon kulut henkilöä kohti olivat 309 euroa. Sairauspoissaoloja kertyi 9,8 kalenteripäivää per henkilötyövuosi. Vuonna 2011 vastaavat luvut olivat 322 euroa ja 14,3 kalenteripäivää. Tapaturmista johtuvia poissaoloja ei kalenterivuonna ollut lainkaan. Toukokuussa järjestettiin henkilökunnalle työhyvinvointiin liittyvä terveysluento. Henkilökunnalle järjestettiin syksyllä sammutuskalustokoulutusta. Henkilöstön kehittäminen Vuoden 2012 aikana henkilökunta osallistui aktiivisesti yrityksen sisäisiin ja ulkopuolisiin koulutuksiin. Etapin sisäisistä koulutuksista voidaan mainita mm. TTT-järjestemän koulutus sekä esimiehille järjestetty koulutus kehityskeskustelujen läpiviemisestä. Ulkopuolisia koulutuksia olivat esimerkiksi JLY:n järjestämät alan koulutustapahtumat. Koulutuspäiviä kertyi 3,9 (v ,2) koulutuspäivää / henkilö. Kuluja koulutuksesta aiheutui 814 (685 ) / htv. Jätekuljettajille järjestettiin koulutusta mm. Etapin laatujärjestelmästä, asiakaspalvelusta ja työn laadun merkityksestä kuljettajan työssä. Henkilöstötilinpäätös Etapin henkilökunta kouluttautui aktiivisesti. Koulutuspäiviä kertyi 3,9 / henkilö.. Henkilöstön määrä kpl vuoden lopussa Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus% 2,7 3,4 3,2 Henkilöstön keski-ikä 44,8 44,1 43,3 Naisten osuus% työvoimasta 37,5 40,0 45,2 Miesten osuus% työvoimasta 62,5 60,0 54,8 Sairaus- ja tapaturmapoissaolot tpv/kalenteripv 213/ / /404 Työterveyshuolto / työntekijä / vuosi 307,01 319,97 317,37 16 Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS 2012

17 Sosiaalinen vastuu Viestintä Työterveys- ja turvallisuus Työturvallisuudessa viime vuoden tavoitteeksi asetettiin nolla tapaturmaa ja tavoite saavutettiin. Turvallisuustyötä tehtiin toteuttamalla riskien arviointi ja tekemällä turvallisuusindeksikierrokset, joista molemmista löytyi hyviä parannuskohteita. Läheltä piti- tai vaaratilannehavaintoja kirjattiin yhteensä 12 kpl. Alueen turvallisuutta parannettiin lisäämällä alueelle puomit, joilla asiaton liikkuminen alueella estetään. Vuoden aikana laadittiin ja hyväksyttiin henkilökunnan turvallisuuskoulutussuunnitelma vuosille Työsuojelutoimikunnan jäseninä kaudella 2012 ovat tsp. Ilkka Letonsaari sekä työsuojeluvaltuutetut Pauliina Perkiö, Matti Perkiö ja Liisa Österman. Henkilökunnan koulutus Etapin henkilökunta kouluttautui aktiivisesti sekä yrityksen sisäisten koulutustilaisuuksien että ulkoisten seminaarien ja koulutuksien muodossa. Helmikuussa järjestettiin Etapin henkilökunnan ja urakoitsijoiden yhteinen koulutuspäivä, jossa aiheena olivat ajankohtaiset ympäristöasiat, työyhteisössä toimiminen sekä toisen työn arvostaminen. Koulutuksessa kirjattiin ryhmätöiden tuloksista esiin tulleet Etapin sisäiset arvot, joita ovat: Ole ystävällinen, auta työkaveria, kiitä, kun on aihetta, arvosta toisenkin työtä, yhteistyöllä eteenpäin. Muissa sisäisissä koulutuksissa painopiste oli tietoteknisten taitojen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Esimiehet saivat eväitä kehityskeskusteluihin ja koko henkilöstö osallistui TTTjärjestelmä koulutukseen. Koulutuksia järjestettiin yhteensä 3,9 päivää/henkilö. Keväällä järjestettiin kuljetusurakoitsijoiden jätekuljettajille koulutus. Koulutuksen aiheina olivat: Etapin tavoitteet, laatujärjestelmä ja keräystoimintaa säätelevät määräykset. Lisäksi koulutuksessa paneuduttiin työn laadun sekä hyvän asiakaspalvelun merkitykseen kuljettajien työssä. Päivään sisältyi myös TCS - ajohallintajärjestelmän käyttökoulutus sekä palautefoorumi jossa yhdessä haettiin ideoita toiminnan kehittämiseen. Asukastiedotusta ja sidosryhmäviestintää Lakeuden Etapin viestintään kuuluvat kotitalouksille suunnattu kuntien lakisääteinen tiedotus yhtiön strategian mukaisesti ja sidosryhmille tiedottaminen. Välineinä ovat yhtiön oma tiedotustoiminta ja mediayhteistyö. Viime vuoden merkittävin strateginen viestinnän painopistealue oli jätevoimalan valmistuminen ja sen tunnetuksi tekemiseen tähtäävä tiedotus. Ykkösasiana oli poltettava jäte -termin vakiinnuttaminen tiedotuksella ja sen myötä oikean lajittelun edistäminen kotitalouksissa. Asiakkaille tuotettiin kaksi Etappi-aviisi -tiedotuslehteä. Lehti julkaistaan myös yhtiön nettisivuilla sähköisenä versiona. Yhtiön oma tiedotusohjelma, Etappi-radio, tuotettiin jokaviikkoisena lähetyksenä Iskelmä Pohjanmaan ja City Pohjanmaan taajuuksilla syys- ja kevätkausilla. Etapin viestintä osallistui JLY:n viestintäjaoksen toimintaan, esimerkiksi yhteiseen valtakunnalliseen vaarallisen jätteen kampanjaan. Lehdistötiedotteita ja erillisiä artikkeleita tuotettiin 33 kappaletta, jotka kaikki julkaistiin. Heinäkuussa Etapissa järjestettiin lehdistötilaisuus liittyen jätevoimalan toiminnan käynnistymiseen, kun ensimmäinen jätekuorma lähti jätehuoltokeskuksesta kohti Westenergyn jätevoimalaa. Tilaisuuteen osallistui kattavasti alueen mediaa sekä lehdistön että radion puolelta. Ylen Pohjanmaan Uutiset teki juttua jätteen energiana hyödyntämisen käynnistymisestä Etapin osalta heinäkuun lehdistötilaisuudessa. Haastateltavana toimitusjohtaja Tenho Hakola. Vuorovaikutus Yhtiön sidosryhmätoiminnan tavoitteena on, että omistajat, kuntien päättäjät, viranomaiset ja muut sidosryhmät tuntevat Etapin toiminnan. Omistajakuntien päättäjiä varten tuotettiin viime vuonna neljä sähköistä uutiskirjettä ja taloyhtiöille yksi uutiskirje. Keväällä vietiin kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja jätelautakunta tutustumaan jätevoimalaan. Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS

18 Sosiaalinen vastuu Ilmajoen kunnan teknisen osaston työntekijät kävivät tutustumassa Etappiin. Etappi kutsui koolle WE:n alueen jätelautakunnat ja jäteyhtiöiden yhteyshenkilöt. Tapaaminen järjestettiin WE:n tiloissa keväällä. Asiakastilaisuudet ja jätteen vähentämisen viikko Toukokuussa järjestettiin avoimet ovet jätehuoltokeskuksessa ja toimistolla. Jäteasemilla pidettiin asiakkaille kahvitilaisuuksia, joissa vastaanotettiin maksutta muovikanistereita kierrätykseen. Kihniöllä järjestettiin kesäasukkaille suunnattu tilaisuus. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 1000 henkilöä. Etappi osallistui jo kolmatta kertaa, marraskuussa vietettyyn Euroopan Jätteen vähentämisen viikkoon. Viikon aikana järjestettiin julistekampanja yhteensä 180 eri ruokala- ja suurkeittiökohteeseen teemalla Älä ruoki roskista kierrätä biojäte. Lisäksi neuvontaverkosto järjesti päiväkodeissa ja esikouluissa lelunvaihtotempauksia, jotka onnistuivat hyvin. Syyskaudella järjestettiin avoimia tilaisuuksia eri osakaskunnissa, esimerkiksi jäteiltamat Kihniöllä. Kevätkaudella Etappi oli mukana Kurikka Palvelee -messuilla ja Yrittäjät Areenalla tapahtumassa Alavudella. Lakeuden jätelautakunta sai keväällä vakituisen jäteasiamiehen. Nyt lautakunnan vahvuutena on kokopäivätoiminen toimistosihteeri ja jäteasiamies. Lautakunta jatkoi jätehuoltomääräysten vastaisten tyhjennysvälien läpikäymistä vuoden aikana. Lautakunta lähetti asiakkaille yhteensä 1670 kirjettä. Jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä tai tyhjennysvälin muuttamista jätehuoltomääräysten mukaisiksi koskevia päätöksiä tehtiin vuoden aikana 639. Jäteastian tyhjennyksen keskeytyspäätöksiä yli 3 kk:n ajaksi tehtiin 153. Aktiiviviljelijöiden ilmoituksia asumislietteiden omatoimikäsittelystä käsiteltiin vuonna 2012 yhteensä 115 ja saostussäiliön sekä pienpuhdistamon lietetilan tyhjennysvälin pidentämistä koskevia päätöksiä 92 kpl. Lakeuden jätelautakunta aloitti jätehuoltomääräysten muutostyön syksyllä. Muutoksia aiheutti keväällä voimaan astunut jätelaki sekä termimuutokset. Jätelautakunta ja Etappi tekivät tiivistä yhteistyötä määräysten uusimisessa. Lausuntoja jätehuoltomääräyksiin pyydettiin Etapin lisäksi mm. alueen kunnilta, jäsenkuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta, alueen ympäristöterveydensuojeluviranomaisilta, Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselta, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta ja Suomen kuntaliitolta. Uudet jätehuoltomääräykset hyväksyttiin lautakunnan tammikuun 2013 kokouksessa ja ne astuivat voimaan alkaen. Lakeuden Etappi Oy:lle myönnettiin vakuutusyhtiö Pohjolan turvallisuuspalkinto 2012 tunnustuksena pitkäjänteisestä ja moniulotteisesta yrityksen turvallisuustoiminnan kehittämisestä. Asiakaspalautteet Asukkaat voivat antaa Etapin toiminnasta palautetta yhtiön nettisivujen kautta. Palautetta kerätään myös esimerkiksi jäteasemilla. Kaikki asiakaspalautteet kirjataan samaan palautejärjestelmään. Asiakaspalautteita kirjattiin vuoden 2012 aikana palautejärjestelmään 455 kpl. Vuonna 2011 vastaava määrä oli 427 kpl. Eniten palautteita kirjattiin koskien jäteastioiden tyhjentämistä (145 kpl) näistä palautteista suurin osa koski jäteastian tyhjentämättä jäämistä. Palautejärjestelmän kautta lähetettiin myös paljon kysymyksiä, joissa asiakkaat kyselivät tietoja mm. asumislietteiden tyhjentämisestä. Positiivista palautetta annettiin eniten tiedotuksen ja jäteneuvonnan toimivuudesta sekä jäteaseman toiminnasta. Pohjolan myöntämää turvallisuuspalkintoa olivat Etapin puolesta vastaanottamassa toimitusjohtaja Tenho Hakola (neljäs vas.), työsuojelupäällikkö Ilkka Letonsaari ja talouspäällikkö Pentti Mannila. Jätelautakunta Yrittäjät Areenalla. Etappi oli mukana Alavudella järjestetyssä Yrittäjät Areenalla tapahtumassa. Toimintaa esittelemässä palvelu- ja laatupäällikkö Kati Säippä. 18 Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS 2012

19 Ympäristövastuu Ympäristövastuu Ympäristövastuu Yhtiöllä on sertifioitu ISO standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Ympäristötavoitteita ovat Etapin jätevesipäästöt pysyvät lupaehtojen mukaisina. Hajupäästöjen hallintaan panostetaan niin, että hajupäivien määrä naapurustossa laskee. Yhdyskuntajätteen käsittelyssä pidetään korkeasta hyödyntämisasteesta huolta, ja asiakkaiden lajittelutietoisuutta lisätään. Ympäristöluvat Lakeuden Etapilla on yhteensä 18 lainvoimaista ympäristölupaa. Jätehuoltokeskuksen ympäristölupahakemus on jätetty Länsi- Suomen ympäristökeskukselle vuonna Lupahakemus vaati ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA). YVAsta saatiin yhteysviranomaisen lausunto tammikuussa Päivitetty ympäristölupahakemus jätettiin Etelä- ja Länsi-Suomen Aluehallintovirastolle kesällä Syyskuussa 2011 lupahakemus kuulutettiin. Lupaprosessi on ollut pitkä ja hakemus kuulutettiin uudelleen helmikuussa Etappi hakee uutta ympäristölupaa kehittääkseen toimintaansa. Lupahakemuksen tärkeimpinä uusina toimintoina ovat jätteen siirtokuormausasema ja hyödynnettävien jätteiden varastointi- ja käsittelymäärien lisääminen. Siirtokuormausasemalla syntypaikkalajiteltu yhdyskuntajäte tiivistetään ja kuormataan kuljetettavaksi edelleen jätevoimalaan. Jätevoimalan toiminta alkoi jo kesällä 2012, mutta Etapilla ei ollut lainvoimaista ympäristölupapäätöstä toiminnasta. Asiasta neuvoteltiin Etapin toimintaa valvovan viranomaisen kanssa ja ELYn lausunnon mukaisesti siirtokuormaus päästiin aloittamaan. Etappi varautuu ympäristöluvassa myös jätevoimalassa syntyneen pohjatuhkan vastaanottoon ja käsittelyyn Etapin jätehuoltokeskuksessa. Lupapäätöksen viivästyminen vaikutti tähänkin siten, että valvova viranomainen käsitteli Etapin ilmoituksen asiasta. Uudessa lupahakemuksessa haetaan lupaa myös biojätteen ja lietteen varakäsittelyjärjestelmien käyttöön Etapin jätehuoltokeskuksessa. Vaikutukset veteen Etapin jätehuoltokeskuksen ympäristövaikutusten seuranta jatkui tarkkailuohjelman mukaisesti. Vesitarkkailun suorittaa Ramboll Analytics Oy. Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle johdettava vesi tutkitaan kunnan toimesta kuukausittain. Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy tutkii näytteet. Jätehuoltokeskuksessa on kolme eri vesientasausallasta. Tasausaltaaseen 1 johdetaan vedet mm. autojen pysäköintipaikoilta, hyötyjätteiden lajittelukentältä, jäteaseman alueelta ja tiealueilta. Nämä vedet saadaan johtaa luontoon, jos veden laatu täyttää ympäristöluvan ehdot. Tasausaltaaseen 2 johdetaan vedet tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelta ja poltettavan jätteen siirtokuormaushallista. Altaaseen 3 johdetaan vedet pilaantuneiden maiden käsittelykentältä ja ongelmajätteiden loppusijoitusalueelta. Altaiden 2 ja 3 vedet johdetaan Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle. Vesien tarkkailun tehostamiseksi Etapilla on käytössä Vestalaboratoriotietojen hallinta- ja raportointiohjelma. Biokaasulaitoksen vesien esikäsittely on ollut haasteellista myös vuoden 2011 aikana. Demon prosessin kehittämistä ja soveltamista biokaasulaitoksen vesien käsittelyyn jatkettiin. Esikäsittelyn jälkeen biokaasulaitoksen jätevedet johdetaan Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle. Biokaasulaitoksen jätevettä on jouduttu edelleen kuljettamaan myös maanteitse Lapuan jätevedenpuhdistamolle. Pintavedet Pintavesien laatua ja määrää tarkkaillaan seitsemästä pisteestä neljä kertaa vuodessa otettavin näyttein. Pintavedet ovat happamia, mistä johtuen sulfaattia ja rautaa on vedessä paljon. Taustapisteissä kloridi- ja fosforipitoisuus olivat ajoittain korkeita. Alapuolisten pisteiden vesi oli ruskeampaa ja ajoittain humuspitoisempaa kuin yläpuolisten. Emäksinen hulevesialtaan 1 vesi alensi Tuomiluoman veden happamuutta elokuussa, syksyllä vaikutusta ei enää ollut havaittavissa. Tuomiluomassa jätehuoltokeskuksen vaikutus ilmeni elokuussa lievänä typpipitoisuuden nousuna. ELY-keskus teki syksyllä viranomaistarkastuksen Etapin jätehuoltokeskuksessa. Esittelemässä käsittelypäällikkö Marko Knuuttila. Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS

20 Ympäristövastuu ms/m Pohjavedet Pohjavesien laatu tutkitaan kuudesta havaintoputkesta, kuudesta kaivopisteestä ja yhdestä lähdepisteestä otettavista näytteistä. Havaintoputket 1 ja 2 ovat taustapisteitä. Kaatopaikan vaikutusta ilmentävä veden sähkönjohtavuus ei ollut koholla pohjavesinäytteissä. Pohjavesien sähkönjohtavuus ms/m Alueen ulkopuolelle johdetut vedet KAIVO-1 KAIVO-2 KAIVO-3 KAIVO-4 Kunnan jätevedenpuhdistamolle johdetut vedet KAIVO-5 KAIVO-6 LÄHDE-1 Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle johdetaan Etapin jätehuoltokeskuksesta biokaasulaitoksen esikäsitellyt jätevedet, tasausaltaiden 2 ja 3 vedet sekä saniteettivedet. Kunnan puhdistamolle johdettiin vuoden 2012 aikana m 3 jätevettä ( m 3 vuonna 2011). Viemäröitävät jätevedet johdetaan Etapin jätehuoltokeskuksesta Ilmajoen kunnan jätevedenpuhdistamolle. Siirtopumppaamosta otetaan kokoomanäyte kerran kuukaudessa. Näytteenottotiheys perustuu virtaamaan. Samaan aikaan otetaan kokoomanäyte biokaasulaitoksella esikäsitellystä jätevedestä sekä esikäsittelyyn johdetusta jätevedestä. Ympäristöluvan mukaan kunnan viemäriin johdettavan jäteveden pitoisuuksien on alitettava taulukossa olevat raja-arvot neljännesvuosikeskiarvona mahdolliset ohijuoksutukset ja ylivuodot huomioon ottaen. Ympäristöluvan mukaiset lupaehdot ylitettiin vuoden 2012 aikana viimeisellä neljänneksellä, jolloin fosforikuormitus ylitti lupaehdot. Ylityksistä on raportoitu erikseen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Tarkkailujaksojen kuormitukset on esitetty vieressä olevassa taulukossa. Kaatopaikan vaikutusta ilmentävä veden sähkönjohtavuus ei ollut koholla pohjavesinäytteissä. Kunnan viemäriin johdettavan jäteveden pitoisuuksien raja-arvot BOD 7ATU 210 kg /d Kokonaisfosfori 3,5 kg /d Ammoniumtyppi 65 kg /d Tarkkailujaksojen kuormitukset Tarkkailujakso BOD 7ATU Kokonaisfosfori Ammoniumtyppi (kg/d) (kg/d) (kg/d) tammi-maaliskuu 20,3 1,1 26,20 huhti-kesäkuu 28,0 2,0 33,6 heinä-syyskuu 24,0 3,2 39,4 loka-joulukuu 40,7 4,6 42,3 Luontoon johdetut vedet Vuonna 2012 Etapin jätehuoltokeskuksesta johdettiin luontoon vettä m 3 (437 kg typpeä (249 kg vuonna 2011) ja fosforia 44 kg (30 kg vuonna 2011)). 20 Lakeuden Etappi VUOSIKERTOMUS 2012

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2011 Kauhava Lapua Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15 60760 Pojanluoma, Ilmajoki 06) 421 4900 www.etappi.com Kurikka Ilmajoki Seinäjoki Jalasjärvi Kuortane Alavus Töysä

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailutus

Hankinnat ja kilpailutus Hankinnat ja kilpailutus Jätevoimala, maakuntien yhteishanke Teemapäivä Tampere 21.9.2011 Case 6 Hankintayhteistyö T.Hakola Lakeuden Etappi Oy Tarjoamme toimivaa jätepalvelua asiakkaidemme ja ympäristömme

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2010

Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2010 Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Sisältö 1. Kuvaus jäteyhtiöstä 1.1. Johtajan katsaus 4 1.2. Strategiatyö 5 1.3. Johtaminen, hallinto 5 1.4. Perustietoa yhtiöstä 6 1.5. Kehityshankkeet

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2009

Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2009 Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2009 Sisältö 1. 2. 3. Kuvaus jäteyhtiöstä 1.1. Johtajan katsaus 4 1.2. Strategiatyö 5 1.3. Johtaminen, hallinto 5 1.4. Perustietoa yhtiöstä 6 1.5. Kehityshankkeet 7-8

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

PALVELUTASOMÄÄRITYS 2016

PALVELUTASOMÄÄRITYS 2016 Lakeuden Etappi Oy:n ja Lakeuden jätelautakunnan yhteistoiminta-alueen PALVELUTASOMÄÄRITYS 2016 etapp lakeuden i etappi.com Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. POLTETTAVAN JÄTTEEN HYÖDYNTÄMINEN ENERGIANA... 3

Lisätiedot

Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013

Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013 Mustankorkea Oy:n esittely Jyväskylän Rotaryklubi 30.9.2013 Esko Martikainen Toimitusjohtaja Mustankorkea Oy 1 Mustankorkea Oy lyhyesti Perustettu vuonna 1998 Alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö, jonka

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014

JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014 JÄRJESTETYN JÄTTEENKULJETUKSEN PALVELUTASO 2014 1. JOHDANTO Tässä palvelutasomäärittelyssä esitetään Lakeuden Etappi Oy:n tarjoamat palvelut kuntalaisille. Tarkoituksena on määrittää ne yleiset periaatteet

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2008

Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2008 Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2008 Sisältö 1. 2. 3. Kuvaus jäteyhtiöstä 1.1. Johtajan katsaus 4 1.2. Strategiatyö 5 1.3. Johtaminen, hallinto 5 1.4. Perustietoa yhtiöstä 6-7 1.5. Kehityshankkeet 8-9

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti:

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti: Palveluhinnasto 2013 voimassa 1.6.2013 alkaen Yleistä Lakeuden Etappi perii tämän hinnaston mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Jätteen tuottaja, kiinteistön

Lisätiedot

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 Sivu 1 / 5 TIEDOTE KOUVOLAN JA IITIN ISÄNNÖITSIJÖILLE 20.11.2013 Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 myös entiset Kuusankoski ja Anjalankoski yhtenäisen jätteenkuljetuksen ja

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 2013. Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa

Luottamushenkilökoulutus 2013. Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa Luottamushenkilökoulutus 2013 Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa 2 16.4.2013 Yritysesittely 2011 Perustietoa 3 Yhtiö perustettu 14.12.2001 Liiketoiminta alkoi 15.11.2005 Omistajat: Ranua, Pello ja Rovaniemi

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Joensuun seudun jätteiden energiahyötykäyttö 24.10.2013, Joensuu Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Hanke käynnistyi syksyllä 2010 Hankkeen perustana: Tarve Itä-Suomen jätteenpolttolaitokselle

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 213 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen Jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatut

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy. Lakitausta

Lakeuden Etappi Oy. Lakitausta Lakeuden Etappi Oy Hajajätevesiyhteistyöryhmä 15.10.2008 Karjaa Asumisessa syntyneiden lietteiden hoitaminen malli Etappi 15.10.2008 Janne Väänänen Lakitausta Asetus talousvesien käsittelystä tullut voimaan

Lisätiedot

YRITYSHINNASTO alkaen 1.1.2014

YRITYSHINNASTO alkaen 1.1.2014 YRITYSHINNASTO alkaen 1.1.2014 Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15 60760 Pojanluoma Puh. (06) 421 4900 Fax (06) 421 4999 yritysasiakkaat@etappi.com www.etappi.com 1.1.2014 alkaen ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 26.5.2015

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 26.5.2015 PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 26.5.2015 Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15, 60760 Pojanluoma Puh. (06) 421 4900 Fax (06) 421 4999 yritysasiakkaat@etappi.com www.etappi.com ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT JÄTTEET

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2015

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2015 PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2015 Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15, 60760 Pojanluoma Puh. (06) 421 4900 Fax (06) 421 4999 yritysasiakkaat@etappi.com www.etappi.com ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT JÄTTEET

Lisätiedot

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke KOHTI KIERTOTALOUTTA ketterästi ja kunnianhimoisesti Ekokemin liiketoiminta-alueet Mitä Ekokem tekee? 1 Kehitämme jätteitä vähentäviä ja hyödyntäviä ratkaisuja asiakkaidemme

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Kuntien jätehuoltotehtävät Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta, Kuntaliitto 2006 huolehtia

Lisätiedot

Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007

Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007 Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007 TUOTTEET JA PAKKAUKSET : - liuottimien käyttö liima-, lakka- ja pesuainevalmistuksessa pienemmäksi - M1-luokiteltujen tuotteiden

Lisätiedot

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen

Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen 1 Suomen jätehuoltoratkaisuja ja Pöyryn jätehuolto-osaaminen Moskovan Duuman edustajien vierailu 21.4.2008 Pöyry-talo Vantaa 2 Suomen jätehuoltovaatimukset perustuvat EU:n jätelainsäädäntöön Suomen lainsäädäntöä

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2016

PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2016 PALVELUHINNASTO Voimassa alkaen 1.1.2016 Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15, 60760 Pojanluoma Puh. (06) 421 4900 Fax (06) 421 4999 yritysasiakkaat@etappi.com www.etappi.com ENERGIANA HYÖDYNNETTÄVÄT JÄTTEET

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Ekovoimalaitoksen tilannekatsaus ja tulevaisuuden näkymät 11.2.2014, KOKOEKO-seminaari Sisältö Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Miksi kiertopetitekniikka? Hankkeen tilannekatsaus

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke. EnergyVarkaus Seminaari 8.8.2014

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke. EnergyVarkaus Seminaari 8.8.2014 Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke EnergyVarkaus Seminaari 8.8.2014 Sisältö 1. Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke 2. Hankkeen tilannekatsaus Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Hanke käynnistyi syksyllä 2010

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia! Laihia pähkinänkuoressa Laihia on suomalaisittain keskisuuri kunta Pohjanmaalla Vaasan naapurina. Kunnan pinta-ala 508 neliökilometriä. Asukkaita oli 7500 vuonna

Lisätiedot

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen Kehittämisinsinööri Tuulia Innala Keskkonnafoorum Tallinna 26.3.2014 Kuntaliiton laatima jätehuoltomääräysten malli julkaistu Jätehuoltomääräysten laatiminen - Opas

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto

Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara. Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Jätehuollon kevätpäivä 2014 Keskitetty jätehuoltoratkaisu Hiukkavaara Antero Kiljunen suunnitteluinsinööri, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Oulun kaupungin liikelaitos Maan viidenneksi suurin jätelaitos

Lisätiedot

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö

Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako. Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Jätelainsäädäntö, jätehuollon työnjako Joensuu 24.10.2013 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö Kunnalle säädetty yhdyskuntajätehuollon tehtäviä Ei ole uutta - jo 1970-luvulta asti samat tehtävät! KUNTA jätelaissa

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Kokouskutsu 3/2015 1 (1) 6 Asianro 6855/02.05.00.00/2015 Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Lietteiden käsittelytaksan perusteet Palvelupäällikkö

Lisätiedot

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 Jätekuljetusten suunnittelu ja kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 PERUSTIETOJA Yhtiö on perustettu tt vuonna 2002. Omistajat: Porvoo (49,00 %), Sipoo (25,60 %), Loviisa (9,15 %), Askola (3,95 %), Pernaja

Lisätiedot

Stormossen Oy. Sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineen yhteistuotanto. Leif Åkers

Stormossen Oy. Sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineen yhteistuotanto. Leif Åkers Stormossen Oy Sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineen yhteistuotanto Leif Åkers Aiheet Ab Stormossen Oy Biokaasun käyttö Suomessa Biokaasun käyttö Stormossenilla Kaasu-/biokaasuvisio Perustettu 1985 Asukkaita

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

KAATOPAIKAN VASTAANOTTAJAN NÄKÖKULMA

KAATOPAIKAN VASTAANOTTAJAN NÄKÖKULMA KAATOPAIKAN VASTAANOTTAJAN NÄKÖKULMA Mutku-päivät, Hämeenlinna 11.-12.3.2009 Käyttöpäällikkö Jyri Metsänranta Rouskis Oy 1 Rouskis Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö OMISTAJAKUNTIEN OSAKKEET v. 2009

Lisätiedot

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Pohjois-Karjalan Teolliset symbioosit resurssit hyötykäyttöön, Lieksa 31.3.2015 Jätekukko Oy, Arto Ryhänen Jätekukko Oy perustettu v. 2001, 13

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 17.01.2013 Sivu 1 / 1 4010/11.01.00/2011 4 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, joka koskee Ämmässuon jätteidenkäsittelykeskuksen toimintojen ympäristölupaa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS KAATOPAIKAT Tavoitteena hygienian parantaminen Luotiin terveydenhuollon jatkoksi Jätteiden hautaaminen

Lisätiedot

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä!

Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Mottomme pidä pönttösi tyhjänä! Nykyaikainen jätehuolto: Uudelleen käyttö! Uusiokäyttö! Energiatuotanto! Loppusijoitus Sama laki kaikilla: erilaisia ratkaisuja esim. lajittelussa 25 Päivämäärä Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting SISÄLLYS Jätteen energiahyödyntämisen nykytila Kierrätystavoitteet ja kaatopaikkakielto

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio 1 Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio Ympäristövastaava Airi Muhonen / Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri 2 Levähdys- ja pysäköimisalueet

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso

Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 24 Asianro 6856/14.06.00.00/2015 Tuottajien ekopisteverkoston täydentäminen ja täydentävän verkoston palvelutaso Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Jätelautakunnan pyynnöstä alla on koottuna hintatietoja. Hintavertailuja Itä-Suomen alueella Hintatiedot

Lisätiedot

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita.

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen Hinnat sis. alv. 24 % Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätekukko Siistiä! www.jatekukko.fi Jätekukko on 16 kunnan

Lisätiedot

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto

Uuma-rakentaminen Oulun seudulla. Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Uuma-rakentaminen Oulun seudulla Pohjois-Suomen UUMA2 alueseminaari 15.8.2013 Markku Illikainen, Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto Alansa edelläkävijä, joka tarjoaa monipuolista täyden palvelun jätteenkäsittelyä

Lisätiedot

Esitys LHJ III omistajapäiville Immo Sundholm Forssa 6.9.2013

Esitys LHJ III omistajapäiville Immo Sundholm Forssa 6.9.2013 Esitys LHJ III omistajapäiville Immo Sundholm Forssa 6.9.2013 LHJ ja LHJ Group LHJ Perustettu 1995 Kuntien 100 % Omistajakuntien alue Palvelut kunnissa Käsittelyt Forssassa ja muualla Ei jaa osinkoa LHJ

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

PelloMMMRanuaMMMRovaniemi

PelloMMMRanuaMMMRovaniemi OpasMpienkiinteistöille JÄRJESTETTYMJÄTTEEKULJETUSM OMJOKAISEMOIKEUS,M MUTTAMMYÖSMVELVOLLISUUS Järjestetty jätteenkuljetus tarkoittaa sitä, että kiinteistöllämonm sopimusmjätehuollostamjätteenkuljetusyrityksenmkanssa.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo

2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo 2.2. JALASJÄRVEN KUNTA 2.2.1. Viemäröinti ja puhdistamo Jalasjärven kunnan 8 281 asukkaasta 3 5 on liittynyt kunnallisen viemäriverkoston piiriin. Viemäriverkostoon piiriin kuuluu lisäksi juustola, kenkätehdas,

Lisätiedot

Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut?

Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut? Uusi opas jätehuoltomääräysten laatimiseen mikä on muuttunut? Kehittämisinsinööri Tuulia Innala & Projekti-insinööri Henna Luukkonen Kuntamarkkinat 10.9.2014 Kunnan tehtävät jätehuollossa Kunta (omistajana,

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

WATREC OY. Best Available Biotechnology. Biolaitosyhdistys 21.10.2015

WATREC OY. Best Available Biotechnology. Biolaitosyhdistys 21.10.2015 WATREC OY Best Available Biotechnology Biolaitosyhdistys 21.10.2015 Watrec Oy:n biokaasutoiminnan kehitys Biokaasualalla vuodesta 2003 Suomen ensimmäinen yksityinen suuren kokoluokan biokaasulaitos (4

Lisätiedot

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01.

Ekomaksut 01.01.2015. Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 01.01. Ekomaksut Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI Hallitus 51 24.04.2015 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI 994/00.02.023.0230/2015 Hallitus 51 Esittelijä Toimialajohtaja Petri Kouvo Valmistelija

Lisätiedot

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen

Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Sivu 1 / 9 Jätetaksa 1.2.2016 alkaen Hyväksynyt Ylä-Savon jätehuoltolautakunta xx.xx.2016 Iisalmi Kiuruvesi Keitele Lapinlahti Pielavesi Sonkajärvi Vieremä Sivu 2 / 9 1 Yleistä jätetaksasta Ylä-Savon Jätehuolto

Lisätiedot

Kokemuksia energianhallintajärjestelmän. käyttöönotosta - Case Parma - Sami Purtola, Tuotantojohtaja, Parma Oy sami.purtola@parma.

Kokemuksia energianhallintajärjestelmän. käyttöönotosta - Case Parma - Sami Purtola, Tuotantojohtaja, Parma Oy sami.purtola@parma. Kokemuksia energianhallintajärjestelmän käyttöönotosta - Case Parma - Sami Purtola, Tuotantojohtaja, Parma Oy sami.purtola@parma.fi Esityksen sisältö Parma Kokemukset alussa Etenemisvaihtoehdon valinta

Lisätiedot