Kapasiteettipalvelut. Palvelukuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kapasiteettipalvelut. Palvelukuvaus"

Transkriptio

1 Kapasiteettipalvelut Ionos Plc 2015

2 VERSION HISTORY Version Date Description Author Reviewer Approv. in use date First approved Ionos version, 2 nd TAn,NTi, Simo short Service TKa Nurmi review Management Ionos TAn,NTi, Simo Additions Service TKa Nurmi Management Updates mainly to service levels FIN ENG sync TAn Päivitetty katselmuksen jälkeen Päivitetty tiimin kommenttien jälkeen Ionos Service Management Niina Känsälä Simo Nurmi Niina Känsälä Ionos Plc Page 2 of 12

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun kuvaus Ympäristön kuvaus Turvallisuuspalvelut Konesalitilat Palvelutasot Standard Etended Premium Tukipalvelut Palveluajat Ionos Service Desk Huoltoikkuna Palvelutasomittarit ja palvelutasot Hälytykset Raportointi Palvelun tuottaminen Varmistus ja palautus -prosessit Palvelun laskutus Palvelun aloitus ja päättäminen Ionos Plc Page 3 of 12

4 1 PALVELUN KUVAUS Ionosin Kapasiteettipalvelut on suunniteltu vastaamaan korkean liiketoimintakriittisyyden vaateisiin painottaen resurssien vaihtelevan käytön mahdollistavia ratkaisuja. Ainutlaatuiseksi palvelun tekee se, että resurssit voidaan jakaa tarpeen mukaan sekä pilviettä fyysisiin ympäristöihin, mutta yhtä turvallisesti kuin perinteisissä inhouse hosting ratkaisuissa. Asiakkaan palvelu voi muodostua fyysisestä infrastruktuurista ja virtualisoiduista ratkaisuista sekä perustua kokonaan tai osin Ionos Cloud pilviratkaisuun. Lisäksi asiakkaan ympäristöön voidaan valita monipuolisesti verkko- ja turvallisuuskomponentteja. Ionos Cloud on suunniteltu toimimaan asiakkaan yksityisenä pilvenä. Suunnittelussa on voimakkaasti painotettu turvallisuusnäkökohtia ja samalla on haluttu antaa itsehallintakäyttöliittymän kautta nopea pääsy omiin resursseihin ja tarjota korkean automaatioasteen toiminnallisuuksia. 1.1 Ympäristön kuvaus Kaikki asiakkaille tarjotut virtuaaliset verkot (virtual local area network, VLAN) ovat dedikoituja ja eristettyjä. Asiakas voi siis olla varma että koko verkkoavaruus on vain hänen käytössään. Asiakkaalla voi olla yksi tai useampia dedikoituja VLAN-alueita käytössään. Linu-palvelimille pääsyä kontrolloidaan SSH-avaimiin perustuvan tekniikan avulla. Pilviratkaisuissa tämä proseduuri on automatisoitu täysin läpinäkyvästi. Asiakas voi päättää Ionos Plc Page 4 of 12

5 annetaanko käyttäjälle ylläpito-oikeudet vai rajoitetut käyttäjäoikeudet avatessaan tunnuksia käyttäjille käyttöliittymän kautta. Windows-ympäristöissä tukeudutaan järjestelmän omaan käyttäjänhallintaan. Palomuuri voi olla asiakkaan omassa hallinnassa, kuten esimerkiksi pilviratkaisuissa on, tai Ionosin Data Center henkilöstön kontrolloitavissa. Lisäksi ylemmillä palvelutasoilla asiakkaalla on haluttaessa käytettävissä VPN tai MPLS-yhteys omaan infrastruktuuriinsa. VPN- ja MPLS yhteydet mahdollistavat paitsi turvallisen yhteyden asiakkaan toimitiloista Ionosin konesaliin, myös toimivan integraation asiakkaan olemassa olevasta konesalista Ionosin tarjoamiin resursseihin. Näiden avulla asiakas voi kätevästi laajentaa nykyistä kapasiteettiaan esimerkiksi Ionos Cloudin joustavilla virtuaalisilla resursseilla siinäkin tapauksessa että salattu mutta julkisen verkon kautta kulkeva yhteys ei tule kyseeseen. Ionos Cloud tarjoaa mahdollisuuden luoda hybridi-ympäristöjä joissa virtuaalikoneiden rinnalle tuodaan samaan verkkoon dedikoituja fyysisiä koneita. Mikäli omat koneet ovat jo ennestään olemassa omassa konesalissaan, hybridiratkaisu voidaan toteuttaa edellä mainittujen yhteyksien avulla jolloin fyysiset koneet jäävät kokonaan asiakkaan hallintaan. Ionos Cloud on rakennettu Red Hatin teknologioiden päälle. Red Hat on johtava kehittäjä avoimeen lähdekoodiin perustuvien yritysohjelmistojen saralla ja tekee tiivistä yhteistyötä Ionosin kanssa. Tämä kumppanuus mahdollistaa pilvipalveluiden jatkuvan kehityksen ja korkealuokkaisten palveluiden tarjoamisen. 1.2 Turvallisuuspalvelut Ionos tarjoaa DDoS (distributed denial of service) mitigoinnin kautta tehokkaan suojan palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Tämä erikseen kytkettävä palvelu tunnistaa DDoS hyökkäykset ja torjuu ne jotta asiakkaan palvelut toimivat turvallisti myös mahdollisten hyökkäysten alla. IPS (intrusion prevention system) palvelun avulla hyökkäykset torjutaan estämällä haitalliseksi havaittu liikenne. Asiakkaan palveluihin kohdistuvaa likennettä tarkkaillaan ja mikäli havaitaan vihamielisiä operaatioita, kuten yrityksiä hyödyntää sovellusten haavoittuvuuksia, näistä annetaan varoitus ja liikenne estetään. Hyvin hoidetussa ympäristössä myös jatkuva järjestelmä- ja sovellusturvallisuuden arviointi on kriittisen tärkeä elementti. Turvallisuuden ylläpidon prosessissa täytyy ottaa huomioon jatkuva ajantasaisen informaation hankkiminen haavoittuvuuksista, ja penetraatiotestauksen tulee olla jatkuva käytäntö kaikkien muutosten seurauksena. Ionosin kapasiteettipalveluiden tarjontaan kuuluu muun muassa jatkuva haavoittuvuuksien skannaus ja käyttöjärjestelmän koventaminen (OS hardening). Ionos tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden suorittaa hallitusti tarvittavia auditointeja asiakkaan ympäristöissä. Ionos sitoutuu kertomaan asiakkaalle tietosisältöjensä tarkan säilytyspaikan tätä kysyttäessä. Ionos Plc Page 5 of 12

6 1.3 Konesalitilat Käytettävät laitteistot sijaitsevat erillisissä paloturvallisissa konesalitiloissa, joissa on käytössä kulunvalvonta- ja murtohälytysjärjestelmä. Kaikki konesalitiloihin johtavat kulkureitit on varustettu videovalvonnalla. Konesalitilassa on automaattiseen paloilmoitinjärjestelmään liitetty sammutusjärjestelmä. Tilassa olevat jäähdytys- ja murtojärjestelmät on liitetty automaattiseen seurantajärjestelmään. Konesalitilan tasainen virransyöttö on varmistettu UPS laitteistoilla ja varavoimageneraattorilla. Lisäksi konesalitila täyttää Valtioneuvoston tietoteknisten laitetilojen turvallisuussuosituksen 1 toimitilaluokka 3 mukaiset vaatimukset. Ionosin kaikki konesalitilat sijaitsevat suomessa ja niihin voidaan erikseen sovittaessa järjestää auditointimahdollisuus. 2 PALVELUTASOT Ionos tarjoaa palvelua kolmen erilaisen ennalta määritellyn palvelutason mukaisesti. Näissä on määritelty arvot, joiden mukaisesti palvelua toimitetaan. Lisäksi palvelutasoilla on määritelty mitä toimintoja palveluun kuuluu, minkälaisia laitteita tai järjestelmiä on käytettävissä jne. Käytettävät palvelutasot ovat Premium, Etended ja Standard. Palvelutasot sisältävät suositukset palveluajoista, joiden avulla palvelun kaikki ominaisuudet voidaan toimittaa yhdenmukaisesti. Esimerkiksi vaadittaessa korkeaa saatavuutta tulee tämä ottaa huomioon sekä laiteympäristössä että palveluajan näkökulmasta. Kullekin palvelutasolle on määritelty mitä toimenpiteitä se sisältää, mitkä palvelutasomittarit ovat käytettävissä ja mitkä ovat niiden arvot, millaiset resurssit ovat oletuksena käytettävissä sekä miten ympäristöjen hallinta ja seuranta on järjestetty. Palvelutasojen sisältämät palvelut on kuvattu allaolevassa taulukossa. Palvelutaso koskee aina yhtä virtuaalista verkkoa ja asiakkaalla voi olla monia eri palvelutasoilla olevia virtuaalisia verkkoja (VLAN). Palvelut Standard Etended Premium Palvelun saatavuus 99% 99.95% 99.95% Itsepalvelukäyttöliittymä 24/7 24/7 24/7 pilvi-infrastruktuurille Tuki ja ylläpitopyynnöt sähköpostitse Puhelintuki (Hot Line) 8/5 24/7 Tiketöintijärjestelmän käyttöliittymä Nimetty palvelupäällikkö 8/5 Kuukausiraportit 1 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2002, tietoteknisten laitetilojen turvallisuussuositus Ionos Plc Page 6 of 12

7 DNS muutokset ma 1 / kk ma 2 / kk ma 2 / kk Ilmoitukset versiopäivitysten saatavuudesta Versiopäivitysten asennus koneille pyydettäessä Verkkojen tietoturvaskannaus pyydettäessä Monitorointipalvelut 24/7 24/7 Hälytyksiin reagointi 8/5 24/7 Julkinen IP osoite per VLAN VLAN-to-VLAN link VPN yhteys per VLAN 1 1 Fyysiset palvelimet DDoS mitikaatio IPS suoja Lisäpalvelut Useampi julkinen IP osoite Dev2Dev tuki VPN lisäyhteydet rajoittamaton rajoittamaton rajoittamaton MPLS yhteys 2.1 Standard Standard tasolla asiakas voi itse hallinnoida ja skaalata pilviresurssejaan mukaan lukien verkkoyhteydet ja palomuurikonfiguraatiot itsehallintakäyttöliittymän kautta. Sopiva kehitysja tuotantotarpeisiin ilman tarpeita monitorointi- tai integraatiopalveluihin. 2.2 Etended Etended tasolla palvelimia monitoroidaan ympäri vuorokauden. Hälytyksiin reagoidaan 8/5. Myös puhelintuki on asiakkaan käytettävissä 8/5. Lisäksi Etended tasolla asiakas voi esimerkiksi liittää ympäristöönsä fyysisiä palvelimia, VPN -yhteyden ja tietoturvaan liittyviä ylläpitopalveluita. 2.3 Premium Premium palvelutaso on sopiva liiketoimintakriittisten palveluiden tarpeisiin. Se sisältää muun muassa nimetyn palvelupäällikön, 24/7 tuen ja monimutkaisetkin monitorointipalvelut ja integraatioratkaisut. Ionos Plc Page 7 of 12

8 3 TUKIPALVELUT 3.1 Palveluajat Palvelua on mahdollista saada kahden palveluajan mukaan, jotka ovat 8/5 ja 24/7. Palveluajan Kuvaus Palveluaika Aikavyöhyke nimi 8/5 Viisi päivää viikossa normaalina toimistoaikana ma pe, 9 17 GMT +02:00 Helsinki 24/7 Seitsemän päivää viikossa 24 tuntia vuorokaudessa ma su, 0-24 GMT +02:00 Helsinki 3.2 Ionos Service Desk Ionos tarjoaa yhden keskitetyn yhteydenottopisteen (Ionos Service Desk) joka vastaa palvelupyyntöjen vastaanotosta, kirjaamisesta ja ratkaisemisesta sekä tarvittaessa palvelupyyntöjen välittämisestä kolmansille osapuolille. Palvelupyynnön voi tehdä lähettämällä sähköpostiviestin Ionosin Service Deskiin. Etended ja Premium asiakkaat voivat myös käyttää puhelintukea, palvelutasosta riippuen joko 8/5 (Etended) tai 24/7 (Premium). Palvelupäälliköt ovat tavoitettavissa 8/5. Premiumtason asiakkaille on tarpeen mukaan tarjolla dedikoitu tukipyyntöjono, joka mahdollistaa selainkäyttöliittymän ja laajat raportointimahdollisuudet. Service Desk käsittelee palvelupyynnöt ja muutospyynnöt niiden tärkeysjärjestyksessä. Asiakas antaa Palvelupyynnölle alustavan tärkeystason, joka tarkistetaan yhdessä Ionosin kanssa. Ongelmat korjataan asiakkaan kanssa sovittujen sääntöjen (kriittisyysluokkien ja vasteaikojen) mukaan. Mikäli kuitenkin korjattavana on yhtä aikaa useampia ongelmia, aloitetaan vähäisemmän ongelman korjaus vasta tärkeämmän jälkeen ja samantasoisilla ongelmilla myöhemmin raportoitu aiemmin raportoidun jälkeen (ITIL, tapahtumien ja ongelmien hallinta). Ionos tiedottaa palvelupyynnön jättänyttä tahoa palvelupyynnön ottamisesta käsittelyyn (sähköpostilla tai puhelimella tulleet palvelupyynnöt) sekä palvelupyynnön valmistumisesta/ratkaisemisesta. Häiriöluokitus Palveluvasteessa käytetään seuraavaa häiriöluokitusta Tapaus Kriittinen Kuvaus Palvelun käyttäminen on estynyt kokonaan tai palvelun käyttäminen on erittäin merkittävästi rajoitettua. Vaatii välittömiä toimenpiteitä. Ionos Plc Page 8 of 12

9 Kohtalainen Palvelun käyttäminen ja hallinnointi on merkittävästi rajoittunutta. Vaatii pikaisia toimenpiteitä. Matala Tapahtuma ei estä palvelun käyttöä ja/tai tapahtuma rajoittaa vain osaa palveluista tai sen ominaisuuksista ja hallittavuudesta. Vaatii toimenpiteitä. 4 HUOLTOIKKUNA Huoltoikkuna on etukäteen ylläpitotoimintaan varattu katko laitteen tai järjestelmän palvelun käytettävyydessä. Huoltoikkunan aikanakin palvelu/laite saattaa olla käytettävissä, mutta tätä ei taata. Suunnitellut ylläpitotoimenpiteet pyritään keskittämään huoltokatkoon, ja huoltokatkojen määrä pyritään pitämään minimissä. Huoltoikkunan pituus, toistuvuus, huoltokatkoksen ennakkoilmoituksen ajankohta ja huoltokatkoksen yhteenlaskettu maksimipituus yhden huoltoikkunan sisällä on esitetty alla olevassa taulukossa. H u AIka o l 4-6 GMT +02:00 Helsinki Ilmoitus kirjallisesti 2 viikkoa aikaisemmin Huoltokatkosten yhteenlaskettu maksimipituus huoltoikkunan aikana < 2 tuntia Huoltokatkosten toistuvuus enintään joka viikko torstaiaamuisin 5 PALVELUTASOMITTARIT JA PALVELUTASOT Palvelutasomittarit on jaettu kolmeen luokkaan, joita ovat perusmittarit, tukipalvelumittarit ja tekniset mittarit. Perusmittarit ovat käytettävissä jokaisella palvelutasolla ja niille voidaan määritellä rajaarvot. Perusmittareiden käyttö kuuluu palveluun ilman erillistä korvausta, mutta monitorointi- ja raportointikäytännöt riippuvat palvelutasosta. Tukipalvelumittarit ovat tukipalvelun mittaamiseen soveltuvia mittareita joille voidaan pääsääntöisesti määritellä palvelukohtaiset raja-arvot. Kaikkia tukipalvelumittareita ei voida valita jokaisella palvelutasolla, lähtökohtaisesti niitä käytetään vain premium-tason palveluissa. Tekniset mittarit ovat erillisiä keskeisiä suorituskykymittareita, joille ei normaalisti määritellä raja-arvoja, vaan niitä käytetään palvelun tai sen osan käytön seuraamiseen ja palvelun muutostarpeiden ennakoimiseen. Kaikkia teknisiä mittareita ei voida valita jokaisella palvelutasolla, lähtökohtaisesti niitä käytetään sopimuksen mukaan Etended- ja Premium-tason palveluissa. Mittarin tyyppi Standard Etended Premium Perusmittarit Saatavuus Saatavuus Saatavuus Ionos Plc Page 9 of 12

10 Tukipalvelu mittarit Ei käytettävissä Ei käytettävissä Vasteaika Aloitusaika Ratkaisuaika Häiriöiden ratkaisuaika Palvelupyyntöjen ratkaisuaika Ongelmien ratkaisuaika Uudelleen avattujen tapahtumien lukumäärä Palvelupyyntöjen lukumäärä Tukitapahtumien jakautuminen Ongelmien jakautuminen Palvelupyyntöjen lukumäärä työjonossa Palvelin, tietokanta tai sovelluspalvelin tai sovelluspalvelin elossa elossa Tekniset mittarit Ei käytettävissä Palvelin, tietokanta Palvelin saatavilla ulkoisen monitoroinnin kautta Palvelimen levytilan käyttöaste (> 90%) Palvelin ulkoisen monitoroinnin havaitsemana Palvelimen saatavilla CPU:n käyttö Palvelimen levytilan käyttöaste (> 90%) Palvelimen muistin käyttö Palvelun ainutkertaisten kävijöiden lukumäärä Palvelun kävijämäärä Palvelun etusivun latausmäärä Palvelun etusivun latautumisaika Palvelun etusivun saatavuus Rekisteröityneiden käyttäjien määrä Kunkin palvelutasomittarin määritelmä ja oletusarvot on kuvattu palvelutasoittain Kapasiteettipalvelut - Palvelutasot dokumentissa. 5.1 Hälytykset Kun palvelin tai varusohjelmisto saavuttaa tietyn raja-arvon, esimerkiksi vapaa levytila on loppumassa, hälyttää Ionosin monitorointijärjestelmä. Etended- ja Premium-asiakkaat voivat saada tästä sähköpostiviestin tai tekstiviestin. Ionos voi tehdä myös tarvittavat Ionos Plc Page 10 of 12

11 korjaukset palveluun palveluaikoina, mutta tästä tehdään erillinen sopimus. Palvelun käynnistysvaiheessa määritellään ne henkilöt tai tahot, joille hälytysviestit lähetetään. Premium asiakkaat voivat lisäksi sopia, että Ionosin asiantuntijat reagoivat tiettyihin palvelulle kustomoituihin hälytyksiin. Toimenpiteet pyritään suunnittelemaan asiakkaan kanssa etukäteen yhdessä ja asiasta tulee sopia palvelupäällikön kanssa. 6 RAPORTOINTI Premium asiakkaille toimitetaan kuukausiraportti. Palvelun hintatieto on cloud palvelinten osalta kokoajan nähtävissä itsepalvelukäyttöliittymästä päivätasolla. Kuukausiraportti sisältää ainakin seuraavat asiat: SLA -tavoitetason Yhteenvedon raporttikauden tapahtumista Huoltokatkot ja niiden kestot Premium asiakkaiden kuukausiraportit voivat sisältää myös muita haluttuja asioita kappaleen 5 mukaisesti. Raportin lopullinen sisältö sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. 7 PALVELUN TUOTTAMINEN Palvelusta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen palvelutiimi, johon kuuluu asiakaspäällikkö, mahdollinen asiakaskohtaisesti nimetty palvelupäällikkö, Hot Line -tuki, yleinen järjestelmätukitiimi ja erillinen käyttöönottotiimi. Näiden allokaatio asiakastoimituksissa vaihtelee valitun palvelutason mukaisesti. Palvelua toimitetaan dokumentoitujen prosessien mukaisesti, jotka sisältävät tukitapahtumien, ongelmien ja muutospyyntöjen käsittelyn, ympäristöön liittyvien jakelunjatkuvuuden-, konfiguraation- ja saatavuudenhallinnan sekä tietoturvan hallinnan. Nämä prosessit on toteutettu ITIL:n (Information Technology Infrastructure Library) mukaisia parhaita käytäntöjä noudattaen. Palvelu voi tarvittaessa sisältää erillisen käyttöönottoprojektin, jossa määritellään kaikki tarvittavat ylläpito- ja kehitysprosessit, menetelmät, työohjeet ja työkalut. Käyttöönottoprojektin aikana tuotetaan palvelukuvaus, joka kuvaa sovitut palvelut, prosessit, menetelmät, työ- ja raportointiohjeet, työkalut. Ionos Plc Page 11 of 12

12 7.1 Varmistus ja palautus -prosessit Ionos varmistaa kaikki datakeskustensa palvelimet nauharobotin toimesta. Varmistus ja palautusproseduureja harjoitellaan palvelinkeskusten henkilökunnan toimesta säännöllisesti. Palvelin data, sisältö ja konfiguraatiotiedostot varmistetaan vähintään: Päivittäin (Säilytettään 4 viikkoa) inkrementaalisesti varmistettu Viikottain (Säilytetään palvelinkeskusten ulkopuolella 4 viikkoa) Täysi varmistus Yksi täysi varmistus per kuukausi (Säilytetään 1 vuosi) Palvelimen palautusta voi pyytää Ionosin tukipalveluista. Cloud -koneille voi itsepalvelukäyttöliittymän kautta ottaa varmistuksia tai palauttaa niitä. Huolimatta siitä onko näin tehty nauhavarmistukset toimivat myös cloud koneille kuten yllä kuvattu. 7.2 Palvelun laskutus Palvelu laskutetaan kuukausittain. Kuukausihinta sisältää kaiken työn, mitkä on listattu kappaleessa 2 palveluun kuuluvaksi. Muut kulut työt laskutetaan tuntiveloituksena. Minimilaskutusjakso on Cloud koneiden minimilaskutusjakso on 1 päivä. Fyysisten ja Vmware palvelimien laskutuskausi on tehdyn sopimuksen mukainen. Sopimuksen kesto on minimissään 1 vuosi. 7.3 Palvelun aloitus ja päättäminen Palvelun voi aloittaa tai päättää ottamalla yhteyttä osoitteeseen tai omaan palvelupäällikköön. Pilvikoneita voi asentaa tai poistaa koska tahansa itsepalvelukäyttöliittymän kautta tai Ionosin tukipalvelutiimiltä pyytämällä. Minimilaskutus kausi tällaiselle infrastruktuurille on 1 päivä. Laitteiden asentamisesta tai poistosta ei peritä erillisiä maksuja. Fyysisiä palvelimia voi tilata Ionosin tukipalveluiden kautta tai omalta palvelupäälliköltä. Näistä tehdään palvelusopimus, jonka vähimmäiskesto on 1 vuosi. Laitteiden asennuksesta aiheutuneesta työstä peritään 70% laitteiden kuukausihinnasta. Ionos Plc Page 12 of 12

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus

JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 10.12.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 4 4 Suositukset...

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Halllintopalvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä puh. (019) 2645 000 23.9.2011. IT käyttöpalvelut

Mäntsälän kunta Halllintopalvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä puh. (019) 2645 000 23.9.2011. IT käyttöpalvelut IT käyttöpalvelut 2 Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Lähtötilanne... 4 3.Tavoite... 6 3.1 Työasemien tukipalvelut... 6 3.2 Mobiililaitteiden hallinta... 7 3.3 Palvelimien valvonta- ja hallintapalvelu...

Lisätiedot

ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA

ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Jussi Hartikainen ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Tietojenkäsittelytieteiden Pro Gradu 30. tammikuuta 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kuopion yliopisto. ITIL selvitys Palvelutason hallinta. Versio 1.0

Kuopion yliopisto. ITIL selvitys Palvelutason hallinta. Versio 1.0 Kuopion yliopisto ITIL selvitys Palvelutason hallinta Versio 1.0 Marko Jäntti mjantti@cs.uku.fi Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos / SOSE projekti 2005 Versiohistoria Pvm Versio Kuvaus Tekijä

Lisätiedot

Hankinnan kohteen kuvaus Perustietotekniikan palvelut

Hankinnan kohteen kuvaus Perustietotekniikan palvelut Liite 1 1 (17) Hankinnan kohteen kuvaus Perustietotekniikan palvelut Liite 1 2 (17) Sisällys 1 Nykytilan kuvaus 3 1.1 Tekesin nykyisen palvelutuotannon poikkeamia yleisesti palvelutuotannossa käytettyihin

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

PILVIPALVELUT JA PILVESTÄ TARJOTTAVAT TOIMISTOSOVELLUKSET

PILVIPALVELUT JA PILVESTÄ TARJOTTAVAT TOIMISTOSOVELLUKSET Artturi Mäkinen PILVIPALVELUT JA PILVESTÄ TARJOTTAVAT TOIMISTOSOVELLUKSET Opinnäytetyö Tietotekniikka Kesäkuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Artturi Mäkinen Koulutusohjelma ja suuntautuminen

Lisätiedot

Palvelinvirtualisointi ja pilvipalvelut

Palvelinvirtualisointi ja pilvipalvelut Frank Takkinen Palvelinvirtualisointi ja pilvipalvelut Vmware 5 tuoteperhe Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Insinöörityö 23.1.2013 Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Frank Takkinen

Lisätiedot

Pk-yrityksen toiminnan kehittäminen ITIL-mallin avulla. Mikko Kupiainen 7.5.2007. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma

Pk-yrityksen toiminnan kehittäminen ITIL-mallin avulla. Mikko Kupiainen 7.5.2007. Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Pk-yrityksen toiminnan kehittäminen ITIL-mallin avulla Mikko Kupiainen 7.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma TIIVISTELMÄ Liiketoiminnan kasvaviin vaatimuksiin vastaaminen

Lisätiedot

Pilvipalvelut Palvelutasosopimus

Pilvipalvelut Palvelutasosopimus Pilvipalvelut Palvelutasosopimus Sivu 2/9 Sisällysluettelo 1. Palvelutasosopimus... 3 2. Määritelmät... 3 3. Yleistä... 6 3.1. Palvelun kohteen Palvelutaso... 6 3.2. Palvelutasosopimuksen voimaantulo...

Lisätiedot

Nebula Pilvi 9.0. Nebula-palvelut. Palvelukuvaus 9.0. Aito, avoin ja luotettava.

Nebula Pilvi 9.0. Nebula-palvelut. Palvelukuvaus 9.0. Aito, avoin ja luotettava. Aito, avoin ja luotettava. Palvelukuvaus 9.0 Sivu 2/11 Sisällysluettelo 1. Palvelusisältö... 3 2.... 4 3. Hallinta ja Automaatio... 4 3.1. Hallintakäyttöliittymä... 4 3.2. Ohjelmoitava API rajapinta...

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014 Palvelukuvaus 8.5.2014 Sonera Viestintäpalvelu VIP 1.1 Palveluratkaisu Sonera Viestintäpalvelu VIP on yrityksille tarkoitettu viestintäratkaisu, joka yhdistää viestinnän palvelut sekä asiakaspalvelu-,

Lisätiedot

HP Proactive 24 -palvelu

HP Proactive 24 -palvelu HP Proactive 24 - HP:n t Palvelun kuvaus HP Proactive 24 (P24) -ssa on integroitu laitteisto- ja ohjelmistotukiratkaisu, joka yhdistää teknisen tietouden ennaltaehkäisevään un, joka kattaa koko IT-ympäristön.

Lisätiedot

PILVIPALVELUT JA PIENYRITYS

PILVIPALVELUT JA PIENYRITYS PILVIPALVELUT JA PIENYRITYS Domain Controller Microsoft Azuressa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikka Opinnäytetyö Kevät 2015 Saku Lehtimäki Lahden

Lisätiedot

BusinessWeb Kotisivupalvelu

BusinessWeb Kotisivupalvelu DataInfo Oy BusinessWeb Kotisivupalvelu Palvelukuvaus 26.1.2012 Sisältö Johdanto... 4 Palveluiden käyttötarkoitus... 4 Palveluiden kokoonpanot... 5 Peruspalvelun kokoonpanot... 5 Kotisivupalvelu BusinessWeb

Lisätiedot

Business Web- kotisivupalvelu

Business Web- kotisivupalvelu 21.10.2014 1 (14) Business Web- kotisivupalvelu Yritystiedot Data-Info Oy Sturenkatu 16, 00510 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0606359-8, ALV REK FI0606359 21.10.2014 2 (14) Johdanto... 3 2 Palveluiden

Lisätiedot

Tuotantokriittisen prosessiverkkoympäristön valvonta

Tuotantokriittisen prosessiverkkoympäristön valvonta Mikko Takala Tuotantokriittisen prosessiverkkoympäristön valvonta Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 28.5.2012.

Lisätiedot

Google-sovellusten tietoturva- ja suojausmenetelmät. Google-asiakirja, helmikuu 2007

Google-sovellusten tietoturva- ja suojausmenetelmät. Google-asiakirja, helmikuu 2007 Google-sovellusten tietoturva- ja suojausmenetelmät Google-asiakirja, helmikuu 2007 Google-sovellusten tietoturva LISÄTIETOJA Verkossa www.google.com/a Sähköposti appsenterprise@google.com Verkkopohjaisten

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Petri Salmio PILVIPALVELUT

Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Petri Salmio PILVIPALVELUT Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2012 Petri Salmio PILVIPALVELUT OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely Tietoliikenne Huhtikuu 2012 43 sivua Esko Vainikka

Lisätiedot

AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN. Kandidaatintyö

AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN. Kandidaatintyö AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN Kandidaatintyö Tarkastaja: Tutkija, DI Jari Seppälä 9. toukokuuta 2010 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus

Liittymismallit KanTa-palveluihin. LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Tietoliikenneyhteydet 1 (36) Liittymismallit KanTa-palveluihin LIITE 1 KanTa-tietoliikenneyhteyksien suunnittelu ja toteutus Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KunTo Tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

Pilvipalvelut. Case: WPK-verkko. Tapio Rantanen. Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietoverkkopalvelut

Pilvipalvelut. Case: WPK-verkko. Tapio Rantanen. Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietoverkkopalvelut Pilvipalvelut Case: WPK-verkko Tapio Rantanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietoverkkopalvelut TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille

Opinnäytetyö AMK. Tietojenkäsittely. Tietoliikenne. Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA. Tietopaketti pk-yrityksille Opinnäytetyö AMK Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2012 Niko Rinne ERP PILVIPALVELUNA Tietopaketti pk-yrityksille OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely Tietoliikenne Huhtikuu

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Sami-Mikko Tuononen VIRTUALISOINTIPALVELUJEN TARVE OPETUSYMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö Joulukuu 2014 OPINNÄYTETYÖ Joulukuu 2014 Tietotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Yrityksen sähköpostin siirto Office 365:een

Yrityksen sähköpostin siirto Office 365:een Satu Soikkeli Yrityksen sähköpostin siirto Office 365:een Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 13.3.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Satu

Lisätiedot

SAMULI VAINIO PILVIPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - ERITYISTARKASTELUSSA AMAZON JA DRUPAL. Diplomityö

SAMULI VAINIO PILVIPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - ERITYISTARKASTELUSSA AMAZON JA DRUPAL. Diplomityö SAMULI VAINIO PILVIPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - ERITYISTARKASTELUSSA AMAZON JA DRUPAL Diplomityö Tarkastaja: dosentti Ossi Nykänen Tarkastaja ja aihe hyväksytty tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

SERVICE DESK MITTARIT. Versio 1.0. www.hdin.fi 010 387 8280 HDI Nordic Oy

SERVICE DESK MITTARIT. Versio 1.0. www.hdin.fi 010 387 8280 HDI Nordic Oy SERVICE DESK MITTARIT Versio 1.0 www.hdin.fi 010 387 8280 HDI Nordic Oy Sisältö ALKUSANAT... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TAUSTAA MÄÄRITTELYILLE... 44 3 SLA- MITTARIT... 6 3.1 Reaaliaikaisten palvelukanavien mittarit...

Lisätiedot