Kapasiteettipalvelut. Palvelukuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kapasiteettipalvelut. Palvelukuvaus"

Transkriptio

1 Kapasiteettipalvelut Ionos Plc 2015

2 VERSION HISTORY Version Date Description Author Reviewer Approv. in use date First approved Ionos version, 2 nd TAn,NTi, Simo short Service TKa Nurmi review Management Ionos TAn,NTi, Simo Additions Service TKa Nurmi Management Updates mainly to service levels FIN ENG sync TAn Päivitetty katselmuksen jälkeen Päivitetty tiimin kommenttien jälkeen Ionos Service Management Niina Känsälä Simo Nurmi Niina Känsälä Ionos Plc Page 2 of 12

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun kuvaus Ympäristön kuvaus Turvallisuuspalvelut Konesalitilat Palvelutasot Standard Etended Premium Tukipalvelut Palveluajat Ionos Service Desk Huoltoikkuna Palvelutasomittarit ja palvelutasot Hälytykset Raportointi Palvelun tuottaminen Varmistus ja palautus -prosessit Palvelun laskutus Palvelun aloitus ja päättäminen Ionos Plc Page 3 of 12

4 1 PALVELUN KUVAUS Ionosin Kapasiteettipalvelut on suunniteltu vastaamaan korkean liiketoimintakriittisyyden vaateisiin painottaen resurssien vaihtelevan käytön mahdollistavia ratkaisuja. Ainutlaatuiseksi palvelun tekee se, että resurssit voidaan jakaa tarpeen mukaan sekä pilviettä fyysisiin ympäristöihin, mutta yhtä turvallisesti kuin perinteisissä inhouse hosting ratkaisuissa. Asiakkaan palvelu voi muodostua fyysisestä infrastruktuurista ja virtualisoiduista ratkaisuista sekä perustua kokonaan tai osin Ionos Cloud pilviratkaisuun. Lisäksi asiakkaan ympäristöön voidaan valita monipuolisesti verkko- ja turvallisuuskomponentteja. Ionos Cloud on suunniteltu toimimaan asiakkaan yksityisenä pilvenä. Suunnittelussa on voimakkaasti painotettu turvallisuusnäkökohtia ja samalla on haluttu antaa itsehallintakäyttöliittymän kautta nopea pääsy omiin resursseihin ja tarjota korkean automaatioasteen toiminnallisuuksia. 1.1 Ympäristön kuvaus Kaikki asiakkaille tarjotut virtuaaliset verkot (virtual local area network, VLAN) ovat dedikoituja ja eristettyjä. Asiakas voi siis olla varma että koko verkkoavaruus on vain hänen käytössään. Asiakkaalla voi olla yksi tai useampia dedikoituja VLAN-alueita käytössään. Linu-palvelimille pääsyä kontrolloidaan SSH-avaimiin perustuvan tekniikan avulla. Pilviratkaisuissa tämä proseduuri on automatisoitu täysin läpinäkyvästi. Asiakas voi päättää Ionos Plc Page 4 of 12

5 annetaanko käyttäjälle ylläpito-oikeudet vai rajoitetut käyttäjäoikeudet avatessaan tunnuksia käyttäjille käyttöliittymän kautta. Windows-ympäristöissä tukeudutaan järjestelmän omaan käyttäjänhallintaan. Palomuuri voi olla asiakkaan omassa hallinnassa, kuten esimerkiksi pilviratkaisuissa on, tai Ionosin Data Center henkilöstön kontrolloitavissa. Lisäksi ylemmillä palvelutasoilla asiakkaalla on haluttaessa käytettävissä VPN tai MPLS-yhteys omaan infrastruktuuriinsa. VPN- ja MPLS yhteydet mahdollistavat paitsi turvallisen yhteyden asiakkaan toimitiloista Ionosin konesaliin, myös toimivan integraation asiakkaan olemassa olevasta konesalista Ionosin tarjoamiin resursseihin. Näiden avulla asiakas voi kätevästi laajentaa nykyistä kapasiteettiaan esimerkiksi Ionos Cloudin joustavilla virtuaalisilla resursseilla siinäkin tapauksessa että salattu mutta julkisen verkon kautta kulkeva yhteys ei tule kyseeseen. Ionos Cloud tarjoaa mahdollisuuden luoda hybridi-ympäristöjä joissa virtuaalikoneiden rinnalle tuodaan samaan verkkoon dedikoituja fyysisiä koneita. Mikäli omat koneet ovat jo ennestään olemassa omassa konesalissaan, hybridiratkaisu voidaan toteuttaa edellä mainittujen yhteyksien avulla jolloin fyysiset koneet jäävät kokonaan asiakkaan hallintaan. Ionos Cloud on rakennettu Red Hatin teknologioiden päälle. Red Hat on johtava kehittäjä avoimeen lähdekoodiin perustuvien yritysohjelmistojen saralla ja tekee tiivistä yhteistyötä Ionosin kanssa. Tämä kumppanuus mahdollistaa pilvipalveluiden jatkuvan kehityksen ja korkealuokkaisten palveluiden tarjoamisen. 1.2 Turvallisuuspalvelut Ionos tarjoaa DDoS (distributed denial of service) mitigoinnin kautta tehokkaan suojan palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Tämä erikseen kytkettävä palvelu tunnistaa DDoS hyökkäykset ja torjuu ne jotta asiakkaan palvelut toimivat turvallisti myös mahdollisten hyökkäysten alla. IPS (intrusion prevention system) palvelun avulla hyökkäykset torjutaan estämällä haitalliseksi havaittu liikenne. Asiakkaan palveluihin kohdistuvaa likennettä tarkkaillaan ja mikäli havaitaan vihamielisiä operaatioita, kuten yrityksiä hyödyntää sovellusten haavoittuvuuksia, näistä annetaan varoitus ja liikenne estetään. Hyvin hoidetussa ympäristössä myös jatkuva järjestelmä- ja sovellusturvallisuuden arviointi on kriittisen tärkeä elementti. Turvallisuuden ylläpidon prosessissa täytyy ottaa huomioon jatkuva ajantasaisen informaation hankkiminen haavoittuvuuksista, ja penetraatiotestauksen tulee olla jatkuva käytäntö kaikkien muutosten seurauksena. Ionosin kapasiteettipalveluiden tarjontaan kuuluu muun muassa jatkuva haavoittuvuuksien skannaus ja käyttöjärjestelmän koventaminen (OS hardening). Ionos tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden suorittaa hallitusti tarvittavia auditointeja asiakkaan ympäristöissä. Ionos sitoutuu kertomaan asiakkaalle tietosisältöjensä tarkan säilytyspaikan tätä kysyttäessä. Ionos Plc Page 5 of 12

6 1.3 Konesalitilat Käytettävät laitteistot sijaitsevat erillisissä paloturvallisissa konesalitiloissa, joissa on käytössä kulunvalvonta- ja murtohälytysjärjestelmä. Kaikki konesalitiloihin johtavat kulkureitit on varustettu videovalvonnalla. Konesalitilassa on automaattiseen paloilmoitinjärjestelmään liitetty sammutusjärjestelmä. Tilassa olevat jäähdytys- ja murtojärjestelmät on liitetty automaattiseen seurantajärjestelmään. Konesalitilan tasainen virransyöttö on varmistettu UPS laitteistoilla ja varavoimageneraattorilla. Lisäksi konesalitila täyttää Valtioneuvoston tietoteknisten laitetilojen turvallisuussuosituksen 1 toimitilaluokka 3 mukaiset vaatimukset. Ionosin kaikki konesalitilat sijaitsevat suomessa ja niihin voidaan erikseen sovittaessa järjestää auditointimahdollisuus. 2 PALVELUTASOT Ionos tarjoaa palvelua kolmen erilaisen ennalta määritellyn palvelutason mukaisesti. Näissä on määritelty arvot, joiden mukaisesti palvelua toimitetaan. Lisäksi palvelutasoilla on määritelty mitä toimintoja palveluun kuuluu, minkälaisia laitteita tai järjestelmiä on käytettävissä jne. Käytettävät palvelutasot ovat Premium, Etended ja Standard. Palvelutasot sisältävät suositukset palveluajoista, joiden avulla palvelun kaikki ominaisuudet voidaan toimittaa yhdenmukaisesti. Esimerkiksi vaadittaessa korkeaa saatavuutta tulee tämä ottaa huomioon sekä laiteympäristössä että palveluajan näkökulmasta. Kullekin palvelutasolle on määritelty mitä toimenpiteitä se sisältää, mitkä palvelutasomittarit ovat käytettävissä ja mitkä ovat niiden arvot, millaiset resurssit ovat oletuksena käytettävissä sekä miten ympäristöjen hallinta ja seuranta on järjestetty. Palvelutasojen sisältämät palvelut on kuvattu allaolevassa taulukossa. Palvelutaso koskee aina yhtä virtuaalista verkkoa ja asiakkaalla voi olla monia eri palvelutasoilla olevia virtuaalisia verkkoja (VLAN). Palvelut Standard Etended Premium Palvelun saatavuus 99% 99.95% 99.95% Itsepalvelukäyttöliittymä 24/7 24/7 24/7 pilvi-infrastruktuurille Tuki ja ylläpitopyynnöt sähköpostitse Puhelintuki (Hot Line) 8/5 24/7 Tiketöintijärjestelmän käyttöliittymä Nimetty palvelupäällikkö 8/5 Kuukausiraportit 1 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2002, tietoteknisten laitetilojen turvallisuussuositus Ionos Plc Page 6 of 12

7 DNS muutokset ma 1 / kk ma 2 / kk ma 2 / kk Ilmoitukset versiopäivitysten saatavuudesta Versiopäivitysten asennus koneille pyydettäessä Verkkojen tietoturvaskannaus pyydettäessä Monitorointipalvelut 24/7 24/7 Hälytyksiin reagointi 8/5 24/7 Julkinen IP osoite per VLAN VLAN-to-VLAN link VPN yhteys per VLAN 1 1 Fyysiset palvelimet DDoS mitikaatio IPS suoja Lisäpalvelut Useampi julkinen IP osoite Dev2Dev tuki VPN lisäyhteydet rajoittamaton rajoittamaton rajoittamaton MPLS yhteys 2.1 Standard Standard tasolla asiakas voi itse hallinnoida ja skaalata pilviresurssejaan mukaan lukien verkkoyhteydet ja palomuurikonfiguraatiot itsehallintakäyttöliittymän kautta. Sopiva kehitysja tuotantotarpeisiin ilman tarpeita monitorointi- tai integraatiopalveluihin. 2.2 Etended Etended tasolla palvelimia monitoroidaan ympäri vuorokauden. Hälytyksiin reagoidaan 8/5. Myös puhelintuki on asiakkaan käytettävissä 8/5. Lisäksi Etended tasolla asiakas voi esimerkiksi liittää ympäristöönsä fyysisiä palvelimia, VPN -yhteyden ja tietoturvaan liittyviä ylläpitopalveluita. 2.3 Premium Premium palvelutaso on sopiva liiketoimintakriittisten palveluiden tarpeisiin. Se sisältää muun muassa nimetyn palvelupäällikön, 24/7 tuen ja monimutkaisetkin monitorointipalvelut ja integraatioratkaisut. Ionos Plc Page 7 of 12

8 3 TUKIPALVELUT 3.1 Palveluajat Palvelua on mahdollista saada kahden palveluajan mukaan, jotka ovat 8/5 ja 24/7. Palveluajan Kuvaus Palveluaika Aikavyöhyke nimi 8/5 Viisi päivää viikossa normaalina toimistoaikana ma pe, 9 17 GMT +02:00 Helsinki 24/7 Seitsemän päivää viikossa 24 tuntia vuorokaudessa ma su, 0-24 GMT +02:00 Helsinki 3.2 Ionos Service Desk Ionos tarjoaa yhden keskitetyn yhteydenottopisteen (Ionos Service Desk) joka vastaa palvelupyyntöjen vastaanotosta, kirjaamisesta ja ratkaisemisesta sekä tarvittaessa palvelupyyntöjen välittämisestä kolmansille osapuolille. Palvelupyynnön voi tehdä lähettämällä sähköpostiviestin Ionosin Service Deskiin. Etended ja Premium asiakkaat voivat myös käyttää puhelintukea, palvelutasosta riippuen joko 8/5 (Etended) tai 24/7 (Premium). Palvelupäälliköt ovat tavoitettavissa 8/5. Premiumtason asiakkaille on tarpeen mukaan tarjolla dedikoitu tukipyyntöjono, joka mahdollistaa selainkäyttöliittymän ja laajat raportointimahdollisuudet. Service Desk käsittelee palvelupyynnöt ja muutospyynnöt niiden tärkeysjärjestyksessä. Asiakas antaa Palvelupyynnölle alustavan tärkeystason, joka tarkistetaan yhdessä Ionosin kanssa. Ongelmat korjataan asiakkaan kanssa sovittujen sääntöjen (kriittisyysluokkien ja vasteaikojen) mukaan. Mikäli kuitenkin korjattavana on yhtä aikaa useampia ongelmia, aloitetaan vähäisemmän ongelman korjaus vasta tärkeämmän jälkeen ja samantasoisilla ongelmilla myöhemmin raportoitu aiemmin raportoidun jälkeen (ITIL, tapahtumien ja ongelmien hallinta). Ionos tiedottaa palvelupyynnön jättänyttä tahoa palvelupyynnön ottamisesta käsittelyyn (sähköpostilla tai puhelimella tulleet palvelupyynnöt) sekä palvelupyynnön valmistumisesta/ratkaisemisesta. Häiriöluokitus Palveluvasteessa käytetään seuraavaa häiriöluokitusta Tapaus Kriittinen Kuvaus Palvelun käyttäminen on estynyt kokonaan tai palvelun käyttäminen on erittäin merkittävästi rajoitettua. Vaatii välittömiä toimenpiteitä. Ionos Plc Page 8 of 12

9 Kohtalainen Palvelun käyttäminen ja hallinnointi on merkittävästi rajoittunutta. Vaatii pikaisia toimenpiteitä. Matala Tapahtuma ei estä palvelun käyttöä ja/tai tapahtuma rajoittaa vain osaa palveluista tai sen ominaisuuksista ja hallittavuudesta. Vaatii toimenpiteitä. 4 HUOLTOIKKUNA Huoltoikkuna on etukäteen ylläpitotoimintaan varattu katko laitteen tai järjestelmän palvelun käytettävyydessä. Huoltoikkunan aikanakin palvelu/laite saattaa olla käytettävissä, mutta tätä ei taata. Suunnitellut ylläpitotoimenpiteet pyritään keskittämään huoltokatkoon, ja huoltokatkojen määrä pyritään pitämään minimissä. Huoltoikkunan pituus, toistuvuus, huoltokatkoksen ennakkoilmoituksen ajankohta ja huoltokatkoksen yhteenlaskettu maksimipituus yhden huoltoikkunan sisällä on esitetty alla olevassa taulukossa. H u AIka o l 4-6 GMT +02:00 Helsinki Ilmoitus kirjallisesti 2 viikkoa aikaisemmin Huoltokatkosten yhteenlaskettu maksimipituus huoltoikkunan aikana < 2 tuntia Huoltokatkosten toistuvuus enintään joka viikko torstaiaamuisin 5 PALVELUTASOMITTARIT JA PALVELUTASOT Palvelutasomittarit on jaettu kolmeen luokkaan, joita ovat perusmittarit, tukipalvelumittarit ja tekniset mittarit. Perusmittarit ovat käytettävissä jokaisella palvelutasolla ja niille voidaan määritellä rajaarvot. Perusmittareiden käyttö kuuluu palveluun ilman erillistä korvausta, mutta monitorointi- ja raportointikäytännöt riippuvat palvelutasosta. Tukipalvelumittarit ovat tukipalvelun mittaamiseen soveltuvia mittareita joille voidaan pääsääntöisesti määritellä palvelukohtaiset raja-arvot. Kaikkia tukipalvelumittareita ei voida valita jokaisella palvelutasolla, lähtökohtaisesti niitä käytetään vain premium-tason palveluissa. Tekniset mittarit ovat erillisiä keskeisiä suorituskykymittareita, joille ei normaalisti määritellä raja-arvoja, vaan niitä käytetään palvelun tai sen osan käytön seuraamiseen ja palvelun muutostarpeiden ennakoimiseen. Kaikkia teknisiä mittareita ei voida valita jokaisella palvelutasolla, lähtökohtaisesti niitä käytetään sopimuksen mukaan Etended- ja Premium-tason palveluissa. Mittarin tyyppi Standard Etended Premium Perusmittarit Saatavuus Saatavuus Saatavuus Ionos Plc Page 9 of 12

10 Tukipalvelu mittarit Ei käytettävissä Ei käytettävissä Vasteaika Aloitusaika Ratkaisuaika Häiriöiden ratkaisuaika Palvelupyyntöjen ratkaisuaika Ongelmien ratkaisuaika Uudelleen avattujen tapahtumien lukumäärä Palvelupyyntöjen lukumäärä Tukitapahtumien jakautuminen Ongelmien jakautuminen Palvelupyyntöjen lukumäärä työjonossa Palvelin, tietokanta tai sovelluspalvelin tai sovelluspalvelin elossa elossa Tekniset mittarit Ei käytettävissä Palvelin, tietokanta Palvelin saatavilla ulkoisen monitoroinnin kautta Palvelimen levytilan käyttöaste (> 90%) Palvelin ulkoisen monitoroinnin havaitsemana Palvelimen saatavilla CPU:n käyttö Palvelimen levytilan käyttöaste (> 90%) Palvelimen muistin käyttö Palvelun ainutkertaisten kävijöiden lukumäärä Palvelun kävijämäärä Palvelun etusivun latausmäärä Palvelun etusivun latautumisaika Palvelun etusivun saatavuus Rekisteröityneiden käyttäjien määrä Kunkin palvelutasomittarin määritelmä ja oletusarvot on kuvattu palvelutasoittain Kapasiteettipalvelut - Palvelutasot dokumentissa. 5.1 Hälytykset Kun palvelin tai varusohjelmisto saavuttaa tietyn raja-arvon, esimerkiksi vapaa levytila on loppumassa, hälyttää Ionosin monitorointijärjestelmä. Etended- ja Premium-asiakkaat voivat saada tästä sähköpostiviestin tai tekstiviestin. Ionos voi tehdä myös tarvittavat Ionos Plc Page 10 of 12

11 korjaukset palveluun palveluaikoina, mutta tästä tehdään erillinen sopimus. Palvelun käynnistysvaiheessa määritellään ne henkilöt tai tahot, joille hälytysviestit lähetetään. Premium asiakkaat voivat lisäksi sopia, että Ionosin asiantuntijat reagoivat tiettyihin palvelulle kustomoituihin hälytyksiin. Toimenpiteet pyritään suunnittelemaan asiakkaan kanssa etukäteen yhdessä ja asiasta tulee sopia palvelupäällikön kanssa. 6 RAPORTOINTI Premium asiakkaille toimitetaan kuukausiraportti. Palvelun hintatieto on cloud palvelinten osalta kokoajan nähtävissä itsepalvelukäyttöliittymästä päivätasolla. Kuukausiraportti sisältää ainakin seuraavat asiat: SLA -tavoitetason Yhteenvedon raporttikauden tapahtumista Huoltokatkot ja niiden kestot Premium asiakkaiden kuukausiraportit voivat sisältää myös muita haluttuja asioita kappaleen 5 mukaisesti. Raportin lopullinen sisältö sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. 7 PALVELUN TUOTTAMINEN Palvelusta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen palvelutiimi, johon kuuluu asiakaspäällikkö, mahdollinen asiakaskohtaisesti nimetty palvelupäällikkö, Hot Line -tuki, yleinen järjestelmätukitiimi ja erillinen käyttöönottotiimi. Näiden allokaatio asiakastoimituksissa vaihtelee valitun palvelutason mukaisesti. Palvelua toimitetaan dokumentoitujen prosessien mukaisesti, jotka sisältävät tukitapahtumien, ongelmien ja muutospyyntöjen käsittelyn, ympäristöön liittyvien jakelunjatkuvuuden-, konfiguraation- ja saatavuudenhallinnan sekä tietoturvan hallinnan. Nämä prosessit on toteutettu ITIL:n (Information Technology Infrastructure Library) mukaisia parhaita käytäntöjä noudattaen. Palvelu voi tarvittaessa sisältää erillisen käyttöönottoprojektin, jossa määritellään kaikki tarvittavat ylläpito- ja kehitysprosessit, menetelmät, työohjeet ja työkalut. Käyttöönottoprojektin aikana tuotetaan palvelukuvaus, joka kuvaa sovitut palvelut, prosessit, menetelmät, työ- ja raportointiohjeet, työkalut. Ionos Plc Page 11 of 12

12 7.1 Varmistus ja palautus -prosessit Ionos varmistaa kaikki datakeskustensa palvelimet nauharobotin toimesta. Varmistus ja palautusproseduureja harjoitellaan palvelinkeskusten henkilökunnan toimesta säännöllisesti. Palvelin data, sisältö ja konfiguraatiotiedostot varmistetaan vähintään: Päivittäin (Säilytettään 4 viikkoa) inkrementaalisesti varmistettu Viikottain (Säilytetään palvelinkeskusten ulkopuolella 4 viikkoa) Täysi varmistus Yksi täysi varmistus per kuukausi (Säilytetään 1 vuosi) Palvelimen palautusta voi pyytää Ionosin tukipalveluista. Cloud -koneille voi itsepalvelukäyttöliittymän kautta ottaa varmistuksia tai palauttaa niitä. Huolimatta siitä onko näin tehty nauhavarmistukset toimivat myös cloud koneille kuten yllä kuvattu. 7.2 Palvelun laskutus Palvelu laskutetaan kuukausittain. Kuukausihinta sisältää kaiken työn, mitkä on listattu kappaleessa 2 palveluun kuuluvaksi. Muut kulut työt laskutetaan tuntiveloituksena. Minimilaskutusjakso on Cloud koneiden minimilaskutusjakso on 1 päivä. Fyysisten ja Vmware palvelimien laskutuskausi on tehdyn sopimuksen mukainen. Sopimuksen kesto on minimissään 1 vuosi. 7.3 Palvelun aloitus ja päättäminen Palvelun voi aloittaa tai päättää ottamalla yhteyttä osoitteeseen tai omaan palvelupäällikköön. Pilvikoneita voi asentaa tai poistaa koska tahansa itsepalvelukäyttöliittymän kautta tai Ionosin tukipalvelutiimiltä pyytämällä. Minimilaskutus kausi tällaiselle infrastruktuurille on 1 päivä. Laitteiden asentamisesta tai poistosta ei peritä erillisiä maksuja. Fyysisiä palvelimia voi tilata Ionosin tukipalveluiden kautta tai omalta palvelupäälliköltä. Näistä tehdään palvelusopimus, jonka vähimmäiskesto on 1 vuosi. Laitteiden asennuksesta aiheutuneesta työstä peritään 70% laitteiden kuukausihinnasta. Ionos Plc Page 12 of 12

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT...

1 YLEISKUVAUS Palvelun rajoitukset Valvonta Ylläpito Edellytykset PALVELUKOMPONENTIT... PALVELUKUVAUS 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Palvelun rajoitukset... 2 1.2 Valvonta... 2 1.3 Ylläpito... 2 1.4 Edellytykset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Liitäntä... 3 2.2 Nopeusluokat...

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Palvelupäällikkö Timo Karppanen Käsiteltävät asiat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelut Valtion jaettu tuotantoympäristö

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Häiriö (tapahtuma tai incident) on normaalista poikkeava järjestelmän käyttäytyminen joka haittaa järjestelmän sovitun mukaista käyttöä.

Häiriö (tapahtuma tai incident) on normaalista poikkeava järjestelmän käyttäytyminen joka haittaa järjestelmän sovitun mukaista käyttöä. . 1. MÄÄRITELMÄT Tässä asiakirjassa käytetyt sopimustekstin määritelmät vastaavat sopimuksessa käytettyjä, ellei erikseen ole toisin nimenomaisesti sovittu Osapuolten kesken viittaamalla sopimuksen kyseiseen

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

LAITEPAIKKATUOTTEET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN

LAITEPAIKKATUOTTEET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO ALKAEN LAITEPAIKKATUOTTEET PALVELUKUVAUS JA HINNASTO 1.7.2016 ALKAEN Laitepaikkatuotteiden palvelukuvaus YLEISTÄ Kaisanet Oy vuokraa laitepaikkoja hallinnassaan olevista laitetiloista. Laitetilat ovat telelaitetilaksi

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa?

Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa? Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelu mistä on kyse Valtorin ja Tiedon välisessä palvelusopimuksessa? Hankintajohtaja Mikko Vuorikoski, Valtori mikko.vuorikoski[at]valtori.fi Kyse ei ole vain palvelinkapasiteetista

Lisätiedot

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus

Eurajoen Puhelin Osk. operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1(6) Eurajoen Puhelin Osk operaattori Metro Ethernet palvelukuvaus 01.01.2014 1 01.01.2014 2(6) 1. YLEISTÄ...3 2. ETHERNET-LIITÄNTÄ...3 3. OPERAATTORI ETHERNET -LIITTYMÄ...3 4. VERKKOJEN YHTEEN

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Suojaus vai suorituskyky? Virtuaalikoneiden määrä ylitti fyysisten koneiden määrän jo vuonna 2009. Tällä

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa?

Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä. Kumpi vaatimus on voimassa? Kysymykset ja vastaukset koskien TAMLAn ja TELKin "Asianhallintajärjestelmä" hankintailmoitusta: Liite 3.3.2-vaatimukset.xlsx Vaatimustaulukon vaatimukset 1.2 ja 7.1. ovat sama vaatimus hieman eri sisällöllä.

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä

PALVELUSOPIMUS. KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 1 PALVELUSOPIMUS KOHA-kirjastotietojärjestelmä ylläpito- ja kehittämispalveluista Mikkelin kaupungin ja Koha Suomi Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tilaaja: Mikkelin kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan

Lisätiedot

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen esittely 24.1.2013 Pekka Packalén Perustietoa Oulun Tietotekniikka liikelaitoksesta - Kunnallinen liikelaitos, perustettu v. 2000 Johtosäännön mukaan: Oulun Tietotekniikka

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 1 (6) DNA Oy:n kiinteän verkon operaattoripalvelut LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 2 (6) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Laitepaikka... 3 2 Sähkönsyöttö / energia... 4 2.1 Sähköenergia ilmoitetulla kulutuksella...

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 Kanta-palvelut Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 1.7.2015 1(6) Sisällysluettelo 1 Palvelukuvaus 3 2 Kansallinen koodistopalvelu 4 3 Koodistopalvelun tuottajan vastuut ja velvollisuudet

Lisätiedot

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys Jyrki Soini TeliaSonera 1 IPv6 toimi nyt IPv4 osoitteet loppumassa hyvää vauhtia keskusvarasto (IANA) jakoi viimeiset osoitelohkot 3.2.2011 RIPE arvioi

Lisätiedot

HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services

HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services HP Hardware Support Exchange Service HP Customer Support Contractual Services Luotettava ja nopea vaihtolaitetoimitus on kustannustehokas vaihtoehto asiakkaan tiloissa tapahtuville korjauksille. HP:n vaihtolaitetoimitus

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3 Toiminta häiriötilanteissa 3/2013 v. 1.3 Sisällys Käytönaikainen tuki häiriön käsittelyn vaiheet ja tehtävät Kelan Kanta-tuki 2 Toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa loppukäyttäjien tulee tietää mihin

Lisätiedot

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016

Lisätiedot

KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut

KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut KLKH97 ICT-asiantuntijapalvelut Kohde: ICT-asiantuntijapalvelut. Useita palvelualueita, joilla useita eri toimittajia Hankintalain kynnysarvon (60.000 euroa alkaen 1.1.2017) ylittävissä hankinnoissa asiakas

Lisätiedot

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Dokumenttien jakaminen Google työkaluilla luodut dokumentit on jaettavissa muille käyttäjille Jaa painikkeella, joka sijaitsee työkalujen oikeassa

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan ITSM Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy 31.8.2016 Esittely Mukana suomalaisten pankkijärjestelmien kehittämisessä ja ylläpitotyössä

Lisätiedot

Palvelunestohyökkäykset. Abuse-seminaari Sisältö

Palvelunestohyökkäykset. Abuse-seminaari Sisältö Palvelunestohyökkäykset Abuse-seminaari 2009 Kauto Huopio Vanhempi tietoturva-asiantuntija CERT-FI Sisältö Havaintoja nykytilanteesta Hyökkäysmenetelmistä Havaintoja uusimmista tapauksista Varautuminen

Lisätiedot

Kasvavaa kilpailukykyä. Tuottavuuspalvelut. Selvästi enemmän

Kasvavaa kilpailukykyä. Tuottavuuspalvelut. Selvästi enemmän Kasvavaa kilpailukykyä Tuottavuuspalvelut Selvästi enemmän Mittarointipalvelu OHJAUSTEN KYTKENTÄ OHJELMISTON ASENNUS SOVITTU PALVELUTASO MITTAROINTI LAITEASENNUS LAITETASON MITTAROINTI ENNALTA SOVITUT

Lisätiedot

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus

JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut Liite 4 INSPIRE-palvelujen laadun testaus Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Yleiset vaatimukset... 2 2 Latauspalvelun

Lisätiedot

Ohjelmistotuotteen hallinnasta

Ohjelmistotuotteen hallinnasta Ohjelmistotuotteen hallinnasta Luennon tavoitteista Luennon sisällöstä Motivointia Lähteinä: Haikala ja Märijärvi, Ohjelmistotuotanto Royce, Software Project Management, A Unified Framework 1 Tavoitteista

Lisätiedot

Service Management kokonaisvaltaisen palveluhallinnan ja suunnitelmallisen kehittämisen välineenä

Service Management kokonaisvaltaisen palveluhallinnan ja suunnitelmallisen kehittämisen välineenä Service Management kokonaisvaltaisen palveluhallinnan ja suunnitelmallisen kehittämisen välineenä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Service Management -tietoiskun

Lisätiedot

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus

IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus IDA-tallennuspalvelun käyttölupahakemus Uusi hakemus Käyttäjätietojen muutos Projektin vastuuhenkilön yhteystiedot: Etu- ja sukunimi: Mikäli sinulla ei ole HAKA-tunnusta, täytä seuraavat kentät: Projektin

Lisätiedot

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015 PALVELUKUVAUS 1 (8) Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vaihtotilaus prosessin osapuolet... 3 3 Vaihtotilauksen tekeminen DNA:lle... 3 4 Vaihtotilauksen

Lisätiedot

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden tuotannon tuen ja ylläpidon sekä raportoinnin palvelut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tuotannon tuen ja ylläpidon palvelut virastoille Valtion talous- ja

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi?

Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi? Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi? Palvelupäällikkö Timo Karppanen, Valtori Konesali- ja kapasiteettipalvelujen myyntipäällikkö Keijo Sukanen, Tieto Tavoitteena hallittu polku

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

BlueCommerce Käyttöohje

BlueCommerce Käyttöohje 1(16) BlueCommerce Käyttöohje Author: Verifone Finland Oy Date: Pages: 16 2(16) Sisältö: 1. Palveluun kirjautuminen... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2. Unohtunut salasana... 4 1.3. Palvelun etusivu... 4 2. Ennen

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Saavutettavuus tietojärjestelmien hankinnoissa

Saavutettavuus tietojärjestelmien hankinnoissa Saavutettavuus tietojärjestelmien hankinnoissa Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö (Stivi) - suosituksen julkaisuseminaari 31.03.2014 Jani Ruuskanen / Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Lisätiedot

Allu-tapahtumanhallintajärjestelmä

Allu-tapahtumanhallintajärjestelmä -tapahtumanhallintajärjestelmä Tarjousten pisteytyskriteerit Pisteet lasketaan tiedonkeruutaulukkoon (LIITE 16) ilmoitettujen tietojen perusteella. Pisteytys painotetaan seuraavasti: 25 %: Rakentamisen

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Diplomityöseminaari

Diplomityöseminaari Nimi: Diplomityön aihe: Network Based Intrusion Detection in Corporate Network Valvoja: Prof. Seppo J. Halme Ohjaaja: DI Leo Lähteenmäki Sisällysluettelo Johdanto Hyökkäystekniikat ja työkalut Tunkeutumisen

Lisätiedot

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö Komission asetus latauspalveluista 31.1.2012 Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö 1 Sisällys Verkkopalveluasetus ja yhteentoimivuusasetus Mitä aineistoja velvoite koskee? Kansallinen vs. yhteentoimiva muoto

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä mistä tietojen salauksessa on oikeasti kyse? Risto Hakala, Kyberturvallisuuskeskus, Viestintävirasto

Lyhyt oppimäärä mistä tietojen salauksessa on oikeasti kyse? Risto Hakala, Kyberturvallisuuskeskus, Viestintävirasto Lyhyt oppimäärä mistä tietojen salauksessa on oikeasti kyse? Risto Hakala, risto.hakala@ficora.fi Kyberturvallisuuskeskus, Viestintävirasto Sisältö Miten tietoa voidaan suojata? Mitä yksityiskohtia salausratkaisun

Lisätiedot

SANS Internet Storm Center WMF-haavoittuvuuden tiedotus

SANS Internet Storm Center WMF-haavoittuvuuden tiedotus SANS Internet Storm Center WMF-haavoittuvuuden tiedotus http://isc.sans.org Käännös: http://je.org Alustus Mitä ovat WMF-tiedostot ja mitä vikaa niissä on? Kuinka haavoittuvuutta käytetään tällä hetkellä?

Lisätiedot

LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi

LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi ETH.HINNASTO 1/ 5 LPOnet Oy Ab Ethernet-access yhteydet voimassa 1.10.2013 alkaen toistaiseksi ETH.HINNASTO 2/ 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Saatavuusalue. 2. Operaattori Ethernet-access yhteydet tuotekuvaus

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Muutoksesta tavoitteisiin

Muutoksesta tavoitteisiin Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 1.4.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Versio Päiväys Tekijä Muutoksen kuvaus 1.0 6.3.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola 1.1 1.10.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola Muutettu

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA

TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TIETOTURVALLISUUDEN UUDET ULOTTOVUUDET TOIMITILOISSA TOIMITILAPÄIVÄ 21.3.2013 Johtava asiantuntija Fyysinen turvallisuus ja varautuminen Marko Kalliokoski Verohallinto 020 612 5192 etunimi.sukunimi@vero.fi

Lisätiedot

Koulujen tietotekniikkapalveluiden (perusvarustus) arviointijärjestelmän aihio

Koulujen tietotekniikkapalveluiden (perusvarustus) arviointijärjestelmän aihio Liite artikkeliin: Hautala, R., Leviäkangas, P., Öörni, R. & Britschgi, V. 2011. Millaista on toimiva ja kustannustehokas opetuksen tietotekniikka? Teoksessa M. Kankaanranta & S. Vahtivuori-Hänninen (toim.)

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Yhteistyö- ja palvelusopimus

Yhteistyö- ja palvelusopimus Yhteistyö- ja palvelusopimus Optinet Oy:n ja Suomen Rotary ry:n klubien ja piirien verkkopalveluista Optinet Oy www.optinet.fi 010 3090 911 1 Sopimusosapuolet ja sopimuksen kohde Sopimusosapuolet Optinet

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

StudentaPluS. AIKE Oy. Opiskelijahallinnosta toiminnanohjaukseen, raportoinnista prosessien ohjaukseen

StudentaPluS. AIKE Oy. Opiskelijahallinnosta toiminnanohjaukseen, raportoinnista prosessien ohjaukseen AIKE Oy Opiskelijahallinnosta toiminnanohjaukseen, raportoinnista prosessien ohjaukseen StudentaPluS Luovat verkostot 5.4.2011 Jouko Mäkelä, TAKK/AIKE Oy Liiketoimintalähtöisyys: Ammatillisen aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen)

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen) Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje Mikko 18.4.2016 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset 1 (5) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.5 12.2.2014 Mikko

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

CODEONLINE. Monni Oo- ja Java-harjoituksia. Version 1.0

CODEONLINE. Monni Oo- ja Java-harjoituksia. Version 1.0 CODEONLINE Monni Oo- ja Java-harjoituksia Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 25.10.2000 1.0 Initial version Juha Johansson Inspection History Date Version Inspectors Approved

Lisätiedot

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin

LIITTYMÄHINNASTO kotitalouksille, vapaa-ajan asunnoille ja yrityksille sekä paritaloihin Voimassa 1.9.2016 alkaen toistaiseksi. Hinnat koskevat Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n verkkoa ja palveluita. Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään. Hintamuutokset ilmoitetaan osoitteessa www.ksvv.fi.

Lisätiedot

Järjestelmätoimitusprosessin tietoturva Mikko Jylhä

Järjestelmätoimitusprosessin tietoturva Mikko Jylhä Järjestelmätoimitusprosessin tietoturva 30.9.2009 Mikko Jylhä mikko.jylha@deloitte.fi Esityksen rakenne Puhujan esittäytyminen 3 min A) Toimitussisällöstä sopiminen tietoturvanäkökulmasta 15 min B) Toimitusprosessiin

Lisätiedot

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen

DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA. Tietohallinto / Suorsa & Keinänen 1 DATAN HALLINNAN NYKYKÄYTÄNNÖT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT OULUN YLIOPISTOSSA 2 ESITYKSEN SISÄLTÖ IT-palvelujen organisointi Oulun yliopistossa Palvelutuotannon taustatietoja Datan tallennuksen nykytila

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja palveluista

JIT 2015: Erityisehtoja palveluista Senaatti-kiinteistöt Julkaisujärjestelmän kilpailutus 372257 Liite 5.3 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: JIT 2015: Erityisehtoja palveluista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 2 3 Palvelu

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Verkkopalvelusopimus ja käyttöehdot

Verkkopalvelusopimus ja käyttöehdot Verkkopalvelusopimus ja käyttöehdot Paikkatietoasiain neuvottelukunta Antti Rainio 2.3.2012 Verkkopalvelusopimus Karttaikkunoita verkkosivuilla Paikkatiedon julkaiseminen verkkosivuilla Tiedontuottaja

Lisätiedot

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle.

kaikki muut väärään osoitteeseen tulleet viestit tulee palauttaa lähettäjälle. Sähköpostisäännöt Sähköpostisäännöt koskevat kaikkia yliopiston sähköpostijärjestelmien käyttäjiä. Henkilökunnalle merkityt osiot koskevat yliopiston yksiköitä, koko henkilökuntaa ja heihin rinnastettavia

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

MITEN TOTEUTETAAN IT-SÄÄSTÖT JÄRKEVÄSTI PALVELUKYVYSTÄ TINKIMÄTTÄ? Ilkka Ahola Toimitusjohtaja Verticom Services Oy

MITEN TOTEUTETAAN IT-SÄÄSTÖT JÄRKEVÄSTI PALVELUKYVYSTÄ TINKIMÄTTÄ? Ilkka Ahola Toimitusjohtaja Verticom Services Oy MITEN TOTEUTETAAN IT-SÄÄSTÖT JÄRKEVÄSTI PALVELUKYVYSTÄ TINKIMÄTTÄ? Ilkka Ahola Toimitusjohtaja Verticom Services Oy Perustiedot meistä Verticomin toiminta alkoi vuonna 1993 Kasvavaa ja kannattavaa toimintaa

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje 18.5.2015 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.00 15.2.2012 Eero Haukilampi

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

Datan hallinnan nykykäytännöt ja tulevaisuuden suunnitelmat Ville Tenhunen Helsingin yliopisto / Tietotekniikkakeskus

Datan hallinnan nykykäytännöt ja tulevaisuuden suunnitelmat Ville Tenhunen Helsingin yliopisto / Tietotekniikkakeskus Datan hallinnan nykykäytännöt ja tulevaisuuden suunnitelmat Ville Tenhunen Helsingin yliopisto / Tietotekniikkakeskus 22.5.2013 Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi 2/8/13!1 Agenda Nykytila Teknisten

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

Julkaisutiedonkeruun avoin saatavuus -tieto

Julkaisutiedonkeruun avoin saatavuus -tieto Julkaisutiedonkeruun avoin saatavuus -tieto Julkaisutiedonkeruuseminaari, Turku, 31.8.2015 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Nykytilanne OKM:n tiedonkeruussa kerättyjen open access -tietojen laadussa

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

KUINKA HOIDAN KIRJASTONI E- AINEISTOJA? Helsingin kaupunginkirjasto, Marja Hjelt

KUINKA HOIDAN KIRJASTONI E- AINEISTOJA? Helsingin kaupunginkirjasto, Marja Hjelt KUINKA HOIDAN KIRJASTONI E- AINEISTOJA? Helsingin kaupunginkirjasto, Marja Hjelt 19.-21.5.2015 Lisenssien kotimainen historia Sähkökirja yleisiin kirjastoihin hanke (ereading) Pilotti kirjastoympäristössä

Lisätiedot

Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti

Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Mihin kirjasto tarvitsee uuden järjestelmän?

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot