Agile HR Finland Core ryhmän meetup

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Agile HR Finland Core ryhmän meetup 12.6.2014 @Fondia"

Transkriptio

1 Agile HR Finland Core ryhmän meetup Teemat: Johdon ja esimiesten kehidäminen kederässä ympäristössä Pikakeskustelu Exit prosessiin liidyen (ei omasta tahdosta)

2 Johto kederässä organisaakossa Vaikka kuulostaa yksinkertaiselta, niin syvälliset keskustelut on käytävä johdon roolista kederässä organisaakossa. Yrityksen tarkoitus Johtamisen tarkoitus siinä liiketoiminnan viitekehyksessä (asiakkaalle luotava arvo) Ei ole best prackcea. Tällä hetkellä johtoryhmät perinteisissä organisaakoissa tavoidelevat hyvin samankaltaisia toimintamalleja. Pitää saada koherenssia kulduurin luomiseen ja ymmärtää mikä erityispiirre johtamisella juuri meidän firmassa on ja luoda sen puideissa raamit ja guiding principles. Tarvitaan syvällä istuva yrityksen oma johtamisen viitekehys, jonka puideissa tehdään päätöksiä (kun kaikkia päätöksiä ei voida aina tutkia loogis- rakonaalisesk). Esim. Arvot, Ketyt päätöksenteon periaadeet (kuten Futuricella 3 x 2 malli). Johdon tehtävä on luoda terve organisaako ja yritys. OrganizaKonal health. Johdon tehtävä on tardua sosiaalisen systeemin esteisiin ja pullonkauloihin, ja poistaa niitä. Ihmissysteemi on kompleksi ja sitä ei voi hallita prosesseilla. Johdon tehtävä on katsoa, edä kokonaisuus synkkaa, seuranta kokonaisuuden tasolla on kunnossa, rajapinnat toimivat, tavoideellisuus ylätasolla on riidävän määriteltyä (ja muutoksista näihin nopea reagoink), läpinäkyvyys pitää huolta sosiaalisesta oikeudenmukaisuuden kokemuksesta. Hyvä käytännön keino; Tarkastelu johdon kesken, minkälaista sisäistä kysyntää johto kohtaa? Onko ruohonjuuritasoista operakivista asiaa, jolla ei mitään lisäarvoa asiakasarvon tuodamisen kannalta? Kuinka suuri osuus on työsuorituksen johtamista, strategista johtamista tai tulevaisuuden tarpeiden johtamista?. Monissa organisaakoissa johto ärsyyntyy sisäisistä oireista, hoitaa oireita, muda ota aikaa hoitaakseen systeemiä terveeksi pitkällä jänteellä. Yrityksen johtaminen ja työllistyminen; onko ulkoa tuleva kysyntä (asiakaskysyntä) huonosta laadusta tai huonosta johtamisesta kumpuavaa ns. häiriökysyntää, eli asiakkaat vaakvat palvelua koska alunperinkin joku tuodeessa tai palvelussa ei toimi tai on käydäjäepäystävällistä. 2

3 Johtaminen kederässä/modernissa organisaakossa 1/2 Perinteisessä johtaminen kulkee käsi kädessä päätöksenteon kanssa. Tällöin johtajan on pitänyt ymmärtää substanssia. (tai pitäisi, muda tänä päivänä ei ole mahdollista ymmärtää substanssia niin laajask ja niin syväsk kuin päätöksentekoon vaadidaisi) Moderni johtaminen päätöksenteko Kimeillä, ei vaadita yhtälailla substanssiymmärrystä vaan amma_johtajuuda, coaching taitoja, mahdollistamista, esteiden poistamista, rajojen yli toimimista, suuren kuvan tuomista Kimeille, kokonaisuuden ja yhteistyön sujuvuuden hallintaa. Johtaminen on kuin liukaste modernissa organisaakossa. J Ihmiskäsitys perustudava luodamukseen. Ihminen on osaava, sosiaalinen ja halukas tekemään töitä. Fundamentaalinen mindsekn muutos verraduna siihen, edä ihminen yridää luistaa tai maksimoida oman etunsa, ja hänen puolestaan pitää ajatella ja tehdä päätöksiä. Läpinäkyvyys. Enemmän kohtaamisia. Sun pitää kohdata sun porukkaa. Johtaminen on kontekstuaalista, joka vaaki erilaisia vaihtoehtoisia tapoja. Ei ole standardoitavissa. Myös eri ihmisille toimii erilainen johtaminen Toiset eivät toivo kederyyden mukanatuomaa vastuuta ja vapauda, vaan haluavat esimiestyötä, jossa annetaan tarkemmat raamit ja odotukset. Tätä pitää kunnioidaa, ja siihenkin pitää löytyä oikeaa esimiestyötä. AnarkisKsesK voidaan sanoa, edä esimiehen rooli menee uusiksi vrt. perinteiseen organisaakoon. Joku toiminnalle raami määriteltynä, missä henkilöstö ja Kimi saa liikkua. Ei saa rajata liikaa, muda antaa suunnan. 3

4 Johtaminen kederässä/modernissa organisaakossa 2/2 Haasteet; Ketyt lait ja säädökset asedaa johdon vastuullisiksi (esim. Työturvallisuusasiat, julkaisutoiminta, työsuojelu jne.) jolloin ongelmaklanteissa on näydötaakka siitä, edä on toimidu oikein, johdolla ja yrityksellä. Johdon tehtävä seurata ja läpinäkyväsk kommunikoida arvontuodoa, kustannuksia, lakisääteisiä asioita. Esim. Beyond BudgeKng malli finance osaston ajadelun uudistamista BudjeKt tehdään, muda allokoinnit poistetaan (käydäkää fiksusk tämä köndäsumma) Budje_ ei ole ohjaava vaan tukeva. Taloudellisia päätöksenteon syklejä : BudjetoinK on kuin pankki joka on auki vain lokakuisin. Ei saa lainaa, vaikka olisi mikä mahtava Klaisuus huhkkuussa. Tärkeätä on läpinäkyvyys johdolle à hyvin hahmotedavissa missä mikäkin Kimi menee. Johdolla juridinen vastuunkanto lain ja yritystuloksen suhteen. On organisaakoita, joissa on poistedu esimiehet. Esimiehet itse kyselivät mikä rooli/arvo heillä on (Vincit) #No managers Pitääkö olla esimies joka tukee ihmistä kehidymään, toimimaan. Eikö voi olla tässä asiassa amma_lainen, amma_coach? Esimiehet hoitaisivat lakisääteiset hommat. Johtajien ja esimiesten tärkeäksi taidoksi muodostuu epävarmuuden sietäminen (vrt. Fake certainty luominen suunnidelulla, strategialla, budjeteilla, raportoinnilla ja kontrollilla päätöksenteosta) 4

5 Mitä voidaan tehdä johtaja/esimies? 1/2 Johda työntekijäkokemusta ei asiakaskokemusta (Hyvin kohdellut ja osaavat työntekijät kyllä hoitavat asiakaskokemuksen). MENE KATSOMAAN. Mystery shopping. Hanki omia aitoja palvelukokemuksia omasta firmastasi. Tee ruohonjuuritason töitä aina välillä. (Pomo piilossa ohjelman tyyliin tai ihan avoimesk) Mene asiakkaalle töihin (esimerkkinä yritys, jonka johto käy Ketyin väliajoin asiakkaalla töissä 3 pv ajan. HR hoitaa harjoidelupaikat asiakasyrityksiin (ihan mihin tahansa töihin). Johto on saanut paljon ideoita asiakasarvon lisäämisestä näiden harjoideluiden kauda.) Näytä suunta, luo olosuhteet, ja sen jälkeen pysy poissa Keltä. Suojele Kimiä byrokrakalta. Vähennetään polikikkoja ja prosesseja, joiden tarkoitus on yhteismitallistaa kaikki ihmiset, kaikissa Klanteissa. Voisiko ihmisiin vain luodaa ja Ketenkin nopeask tardua jos joku tekee väärin. Esim. Neelixin ostopolikikka = Act in the best interest of Neelix. Piste. Ei muuta. Ja ihmiset osaavat toimia oikein. Tai läpinäkyvyyden käydäminen: matkalaskut ovat avoimesk kaikkien näkyvillä à sosiaalinen kontrolli (Et väldämädä juo sitä kalleinta shamppanjaa asiakkaiden kanssa, tai valitse sitä 5* hotellia). Kehityskeskusteluissa ei puhuta kehidymisestä, vaan unelmista. Mikä olisi sinun unelmapaikka tässä yrityksessä tai liiketoiminnassa X ajanjakson jälkeen?. Kerro tarinana missä olisit 5 v kuludua. Minkälainen esimies tukisi sinua tähän pääsemisessä? Tiimit ja henkilöstö kederässä toiminnassa aika syvällä operakivisessa tekemisessä. Johto ja esimiehet à muistudaa isosta kuvasta, antaa suuntaa, visiot, huolehki siitä, edä tunnetaan markkinat ja asiakkaat läpi talon. 5

6 Mitä voidaan tehdä johtaja/esimies? 2/2 Päätöksenteon antaminen Kimille à enemmän aikaa tehdä aitoa johtamistyötä. Käytä sosiaalista mediaa (sisäisesk tai avoimesk), videoita, twider, fasilitoinktyökaluja, käy dialogeja jatkuvask. Miten päästään siitä, edä tuotannon kapasitee_ (operakivinen toiminta) ei mene tukkoon kun myyjät myy (koska heidän bonuksissa joko on myynkluvut tai he ovat sen tyyppisiä ihmisiä)? Henkilö joka myy projekkn on vastuussa projekkn toteutuksesta Kimin tukijana, esimiehenä. Sen mitä myyt, sitä johdat ja hoidat. Olet vastuussa myös staffauksesta ja esimies lähityökavereille. Eli myynnin agendalla on automaa_sesk onnistuminen ja sosiaalinen hyvinvoink toteudajien keskuudessa. Kerran viikossa resursoinkpalaverit joissa MyynK, HR ja Tuotanto mukana. Miltä myynkfunneli näydää à inpuka rekrytoinkin, roolien muutoksiin, osaamisen kehidämiseen jne. Yrityscase: Ihmiset saavat itse valita esimiehensä. Minkälainen ihminen heidän kehidymistään ja työtään juuri silloin parhaiten tukee. Valitsevat sellaisen. Yrityscase: Esimiehet voivat sanoa myös edeivät nyt halua tai jaksa olla esimiehiä hetkeen, vaan toimia asiantunkjoina. Parijohtaminen: Henkilö, joka on kova amma_lainen asiantunkja + Henkilö joka on kova amma_lainen ihmisjohtamisessa. (tai joku muu kombo, missä täydennetään toisia) RetrospekKivejä myös johtoryhmälle. 6

7 Oppiminen & KehiDyminen Johtamista voi oppia vain johtamalla. Miksi esimiehen kehidäminen olisi HR:n vastuulla tai määriteltävissä? Miksei annedaisi johtamisen taitoja suoraan ihmisille. Ei ole olemassa esimiestaitoja vaan ihmistaitoja ja johtamisen taitoja, joita pitää opedaa kaikille. Projekteihin itsensä johtamisen ja tuntemuksen sekä yhteistyö taitoja. Mindset ja ihmistaidot keskiössä. Itsetuntemus & reflektoink omasta itsestään turvallisessa ympäristössä Oma coach Triadit; johtajia / esimiehiä kolmelta eri liiketoiminta- alueelta kokoontuvat tarkoituksenaan jakaa Ketoa ja oppia toisiltaan ja liiketoiminnasta. Vertaisoppiminen luodaan sisäiset (tai ulkoiset verkostot) amma_osaamisen jakamiseen: Mitä haluan oppia Mitä haluaisin opedaa muille? Esimiesten massakehidämisen aika on ohi. Esimiesten käsidely yksilöllisinä: Mitä juuri sinä haluat saada aikaan seuraavaksi (mikä on esimiehen olemassaolon merkitys organisaakossa). Roolikuvaukset; MITÄ VAIKUTUKSIA HALUTAAN, ei mitä taitoja pitää olla. Vertaiscoaching (pari- tai Kimi) HR:lle verkostomalli: kerää Ketoa organisaakosta verkostossa, joka on adapkivinen (ei pelkkiä HR ihmisiä), voi olla coacheja, mentoreita, eri kokoonpanot. Tällä 7

8 Exit (ei omasta tahdosta) Sekalaiset kerätyt kommenkt lyhyestä keskustelusta

9 Exit (ei omasta tahdosta) kerätyt ajatukset pikakeskustelusta Exit haastadelujen täysi muutos: Arvostava keskustelu lähtevän kanssa, one- on- one acknowledgement. Tunnustusta siitä, mitä on tehnyt. Kunnioitetaan inpuka, ja myös puhutaan siitä mitä ei ole tehty. Amma_mainen keskustelu. Jos mahdollista, henkilö voisi itse valita, jatkaako töissä irksanomisajan, vai miten haluaa tehdä. Henkilö mukana sopimassa kuinka viesktään asiasta muulle organisaakolle. Eri totuudet tulevat kuitenkin esiin, jos puhutaan kahta eri tarinaa. Henkilö itse joka lähtee kirjoidaa tarinan. Exit keskustelu koko Kimille, josta on joku lähtenyt. Ns. aave henkilöstä ei saa jäädä, posikoon saadaa jäädä ns. ejector seat posiko, jonka jäljelle jäävät assosioivat lähteneeseen henkilöön, ja toimivat samalla tavalla posikota kohtaan kuin aiemmin. set to fail. SaaDaa käydä niin, edei kukaan halua odaa tätä posikota vastaan. Sama stoori kaikilla YT:eistä, syistä, seurauksista, ja MIHIN PYRITÄÄN uudessa organisaakossa, viesknnällä on todella suuri vaikutus. Outplacement Esimerkiksi tehty itse, autedu hakemaan uuda työpaikkaa. (ei Ketenkään onnistu kaikissa Klanteissa). Outplacement amma_laiset, eri kokoisia palvelupakedeja eri tehtävissä olleille ihmisille. Voidaanko luoda Klanne, jossa ihmiset jotka kokevat, edei toimintaympäristö sovi heille, lähtevät omasta tahdostaan hakemaan muuta paremmin sopivaa työtä, eikä tarvitse irksanoa? 9

Paradigman muutos? Muutosjohtaminen kaipaa narratiivisuutta

Paradigman muutos? Muutosjohtaminen kaipaa narratiivisuutta PeRttu salovaara Toimii Innotiimi Oy:n toimitusjohtajana ja tekee työtään konsulttina muutoksen ja johtamisen kehittämisen, sekä filosofisen konsultaation parissa. Hän väittelee syksyllä 2011 Tampereen

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

Perehdyttäminen tulokkaan kehityskeskustelu

Perehdyttäminen tulokkaan kehityskeskustelu Perehdyttäminen tulokkaan kehityskeskustelu Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Perehdyttämisen lähtökohta 3. Tavoitteena menestys 4. Yhteistyöllä se onnistuu 5. Perehdyttämisen malli 6. Perehdyttämisen tarkistuslista

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

toimintatapojen puute on aiheuttanut paitsi tehottomuutta myös virheellistä raportointidataa ja sitä kautta myös vääriä tulkintojakin.

toimintatapojen puute on aiheuttanut paitsi tehottomuutta myös virheellistä raportointidataa ja sitä kautta myös vääriä tulkintojakin. Laji Kuvaus Asiakkaan ymmärryksen nostaminen palvelutasoasioissa eli että osaisivat hankkia (määritellä) sitä palvelutasoa mitä oikeasti tarvitsevat Ei osata katsoa asioita asiakkaan näkökulmasta Keskeinen

Lisätiedot

Sairaanhoitajien näkemys työkuvansa kehittämisestä pitkäaikaishoidossa

Sairaanhoitajien näkemys työkuvansa kehittämisestä pitkäaikaishoidossa Sairaanhoitajien näkemys työkuvansa kehittämisestä pitkäaikaishoidossa Ulla Halonen Uudistuvat työnkuvat -hanke kevät-kesä 2012 Pitäisi löytää ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita ja valmiita sitoutumaan

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI. Askeleet muutokseen

KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI. Askeleet muutokseen KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI Askeleet muutokseen Sisältö Alkusanat muutoksen hyödyt 3 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 5 2. Johtajuus: Johtamistavat 8 3. Käyttöönotto: Toimintatavat 11 4. Talouden

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

Henkinen pääoma 2004 -tutkimus

Henkinen pääoma 2004 -tutkimus Henkinen pääoma 2004 -tutkimus Tutkimusraportti 20.10.2004 IC Insight Ltd. Oy Henkinen pääoma 2004 Tutkimusraportti 15.10.2004 IC Insight Ltd. Oy Teemu J. Lehtonen Hannu Salmensaari Raporttia saa vapaasti

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

Teollinen Internet -laivaseminaari 16. 18.9.2015 Ilmoittaudu! Vaikuttavin opinnäytetyö 2014 2015-kilpailu

Teollinen Internet -laivaseminaari 16. 18.9.2015 Ilmoittaudu! Vaikuttavin opinnäytetyö 2014 2015-kilpailu TIETOJÄRJESTELMÄTYÖN ASIANTUNTIJA Sytyke ry:n jäsenlehti KETTERYYS TÄNÄÄN & TULEVAISUUDESSA BUDJETTI AIKATAULU LAATU PELOT URAKOITSIJA TOIVEET LUOTTAMUS Ketterät Teollinen Internet -laivaseminaari 16.

Lisätiedot

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa?

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa? PIRKKO HELASKIVI JA NIINA SALMINEN FM Pirkko Helaskivi toimii Completo Consulting Oy:ssä, valmentajana ja konsulttina. Asiakkaina ovat niin julkisen- kuin yksityisen sektorin organisaatiot. Niina Salminen,

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri 22.-23.1.2014 Hartola, Linna Hotelli HS-Yrityspalvelut ja Lahden Tilikeskus Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Pia Willberg OPINNÄYTETYÖ. Mielikuvamarkkinointitutkimus Voite Oy:lle

Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Pia Willberg OPINNÄYTETYÖ. Mielikuvamarkkinointitutkimus Voite Oy:lle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Pia Willberg OPINNÄYTETYÖ Mielikuvamarkkinointitutkimus Voite Oy:lle Työn ohjaaja: Jyrki Ala-Myllymäki Työn tilaaja: Voite Oy Paikka ja aika:

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 5 Läpivientivoimaa 6 Toimitusjohtajan katsaus: Välttämättömästä

Lisätiedot

INNONews. Prosessoiva johtamisote (PJO) Konkreettiset työkalut ihmisten johtamiseen

INNONews. Prosessoiva johtamisote (PJO) Konkreettiset työkalut ihmisten johtamiseen INNONews Prosessoiva johtamisote (PJO) Innotiimin uutislehti 2/2007 Konkreettiset työkalut ihmisten johtamiseen Innotiimi esittelee uuden työkalupakin, jonka avulla esimiestyötä tekevien on helpompi kohdata

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN!

uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN! uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN! 03 UUSI-KAIKU 03 Pääkirjoitus 04 Valtio on hyvä työpaikka 8 Ajankohtaista 11 Ministeri Paula Risikko Nyt

Lisätiedot

Prosessoiva johtamisote (PJO) Johtamisen dynaamista tasapainoa etsimässä. Sandvik - Vahvempaa esimieheyttä, osallistavampaa kommunikaatiota

Prosessoiva johtamisote (PJO) Johtamisen dynaamista tasapainoa etsimässä. Sandvik - Vahvempaa esimieheyttä, osallistavampaa kommunikaatiota INNONews Prosessoiva johtamisote (PJO) Sisällysluettelo: Johtamisen dynaamista tasapainoa etsimässä Case Sandvik - Vahvempaa esimieheyttä, osallistavampaa kommunikaatiota Tuomas Linna Innotiimin tapa coachata

Lisätiedot

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 1 PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 Asiakkaan Arvokokemuksen kasvattaminen kilpailijoita selvästi paremmaksi eli tuotteittemme, palvelujemme ja prosessiemme kehittäminen sellaisiksi, että ne houkuttavat

Lisätiedot

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Hannele Rapatti Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu MITEN

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu

Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu Tilitoimistotyo n vetovoima Oulu Innovaatioleiri 22. 23.5.2014 Oulu, Lasaretti Tilitoimisto Simo Salonen Oy & Tilitoimisto Karppinen Oy Miten maailma on muuttunut viidessä vuodessa? Maailma on muuttunut

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Myyntivalmentajan valmennusopas. Kalle Ek

Myyntivalmentajan valmennusopas. Kalle Ek Myyntivalmentajan valmennusopas Kalle Ek Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 21.11.2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 20.10.2011 Tekijä tai tekijät Kalle Ek Raportin nimi Myyntivalmentajan

Lisätiedot

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA sparraajan opas yrittäjälle Petteri Huvio, Niku Oravainen, Pekka Krook, Helena Pekkarinen toimittanut Jussi Förbom Luovan Suomen julkaisuja 10 Luova Suomi / Diges

Lisätiedot