UB Nordic Forest Fund

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UB Nordic Forest Fund"

Transkriptio

1 UB Nordic Forest Fund 2014

2 Sijoitusmarkkinat 2014 Tuottojen avohakkuu tehty, mistä tuottoa tästä eteenpäin? 2

3 Allokaation painopiste Osakkeet korkealla Korot ennätysmatalla Yrityslainojen riskipreemiot tulleet alas Osake-/korkoallokaatiolle löydettävä mielekkäitä vaihtoehtoja Osakkeet 50% % Korot Kiinteistöt Infrastruktuuri Metsämaa 10% 10% 10% 50% 20% 3

4 Allokaation painopiste Harvard Endowment Real Assets 25 %, Natural Resources 13 %, josta yli puolet metsämaata (Lähde: Harward Management Company 2014) Ilmarinen Tavoite nostaa reaaliomaisuuden osuus salkussa 20 %:iin (Lähde: Ilmarinen, Sijoitusstrategia 2020) 4

5 Metsä vakaa ja turvaava sijoitus Erinomainen riskiin suhteutettu tuotto 7-10 % p.a. Tuoton ennustettavuus hyvä Vakaa sijoitus, tuotto ei riipu sijoitusmarkkinakehityksestä Erinomainen inflaatiosuoja ja vakaa kassavirta Metsä Osaavan sijoittajan valinta 5

6 Sijoitusidea Parempaa tuottoa metsästä UB NORDIC FOREST FUND KY I Tuottotavoite: 7 10 % p.a., osinko 3 4 % p.a. Sijoituskohde: Metsätilat Keski-Suomessa, pääosin Joensuu-Kokkola akselilta Rahaston tavoitekoko: 30 Meur Velkavipu enintään 30 % Sijoitusaika: 10 vuotta + optio jatkaa 5 vuotta kerrallaan Hallinnointipalkkio: 1,25 % p.a. Tuottopalkkio: 25 % tuotosta, joka ylittää 6 % p.a. Merkintäpalkkio 1 2 % Eri-ikäistä sekametsää Minimisijoitus:

7 Toteutus Rahaston tuoton lähteet Pääomatehokkaalla metsänhoidolla saavutetaan 7-10 % vuotuinen tuotto seuraavasti: 1. Parhaassa kasvuvaiheessa (30 50 v.) olevien metsätilojen tarkka valinta Oikeat tilat, oikeasta paikasta, oikeaan hintaan 2. Hakkuiden optimointi Järeät tukkipuut hakataan oikea-aikaisesti, jolla varmistetaan: 1. Tasainen kassavirta 2. Metsän optimaalinen kasvuvauhti 3. Sitoutuneen pääoman korkea tuotto 3. Uudistamiskulujen minimointi Merkittävä vaikutus koko kiertoajan tuottoon Hakkuutulot 3-4 % Nettokasvu 2-3 % Arvonnousu 2-3 % 7 10 % p.a. 7

8 Nordic Forest Fund - avainhenkilöt Johto Mikael Beck, toimitusjohtaja KTM, 13 v. sijoitus-, analyysi- ja johtotehtävissä: Evli Pankki, Deloitte, Taaleritehdas Rainer Häggblom, hallituksen puheenjohtaja MMM, KTM, 30 v. kansainvälisen metsäalan konsultointi- ja johtotehtävissä: Jaakko Pöyry (ex hpj, tj), The Forest Company (hpj) Robert Eden, talousjohtaja KTM 13 v. johto- ja taloushallinnon tehtävissä Metsätilojen hankinta Kattava hankintaverkosto, jota johtaa: Timo Kujala, Forestor Oy Yli 10 v. menestyksekästä metsäsijoittamista Advisory Board Timo Pukkala, Neuvonantaja Metsätaloussuunnittelun professori, Itä-Suomen yliopisto, Nordic Forest Managementin käyttämän metsän tuottomallin kehittäjä 8

9 Metsätalous Vakaata reaalituottoa Lähde: METLA Metsä tarjonnut vakaata, kohtuullista tuottoa Suomessa siitä huolimatta, että suurinta osaa Suomen metsistä ei ole lainkaan hoidettu tai on hoidettu huonosti 9

10 Metsätalous Raakapuun kysyntä vakaata Yli 75 % metsämaan tuotosta tulee tukkipuusta Laatupuun käyttö rakentamisessa ja sisustamisessa kasvaa tasaisesti Pakkausteollisuuden kasvu ja lisääntyvä energiapuun käyttö ylläpitää kuitupuun kysyntää Pohjoisen havumetsävyöhykkeen tukkipuun kilpailukyky on erinomainen Lämpien vyöhykkeiden nopeakasvuinen puu on liian pehmeää rakentamiseen Sademetsien kovapuu ei ole vaihtoehto nykyisten ympäristötrendien vallitessa Raaka-aineiden hinnannousu ja ympäristötietoisuus lisäävät kysyntää Kysyntää tukee ekologisuus ja käyttömukavuus Tukkipuu Laatutukki 10

11 Metsätalous Metsäsijoitus Suomessa Suomalainen metsä on ainutlaatuinen sijoituskohde Kilpailijoita selvästi edullisempi metsämaan ja tukkipuun hinta: Suomi 60/m3 < 100/m3 Saksa, Itävalta, Sveitsi, Yhdysvallat Erinomainen infrastruktuuri: hyvä tieverkosto, matkaa rannikolle alle 500 km Hyvälaatuisen hitaasti kasvaneen tukkipuun käyttöpotentiaali laaja* Luja (kestävä), laadukas (vähäoksainen), lämmin, helppo työstää eri kohteisiin sopivaksi Kertopuu, viilu, huonekalut Viennin osuus tuotannosta 70 % * * Aasian osuus vahvassa kasvussa * Jaakko Pöyry Green Market Study 2012 ** 11

12 Toteutus Metsätilojen hankinta Valintakriteerit: Edullinen ostohinta suhteessa puuston määrään ja laatuun Pääosa metsästä parhaassa kasvuiässä (30-50 v.) Hyvä maapohja ja taimettuminen Hankinta-alue: Keski- ja Itä-Suomi kpl ha tiloja 3-6 kpl ha tiloja Hakkuiden optimointi tilakohtaisesti Matalat uudistamiskulut Mahdollisimman korkea tukkipuun osuus Optimaalinen metsänkasvu pääoman tuoton näkökulmasta Pääasiallinen hankinta-alue Tarkat tuotto- ja kassavirtalaskelmat ennen lopullista hankintapäätöstä 12

13 Toteutus Tehtävät ja vastuut PWC: Tilintarkastus & Verorakenne Lexia Asianajotoimisto: Juridinen rakenne & Sopimukset Professori Timo Pukkala: Metsätalouden suunnittelu Forestor Oy Sijoituskomitea Metsänhoitoyhdistykset ja - yritykset Nordic Forest Management Oy NORDIC FOREST FUND KY Metsätilojen hankinta Sijoituskohteiden arviointi Hakkuiden suunnittelu ja valvonta Sijoituspäätokset Rahaston hallinnointi Puutavaran osto ja hakkuut 13

14 Nordic Forest Fund Vahvuudet ja menestystekijät Hankinta: Tarkkaan valitut tilat oikeaan hintaan Metsän ostohinta ja kehitysvaihe vastaavat tarkoin asetettuja tavoitteita Hakkuut: Metsän kasvun ja tuoton optimointi Järeät tukkipuut kaadetaan, parhaassa kasvuvaiheessa oleva puusto jää kasvamaan Pääomaa vapautuu, kokonaiskasvu nopeutuu, tukkipuun osuus korkeampi Uudistus- ja hoitokulut: Ei turhia investointeja Alle puolet yleisestä tasosta Laatu: Laatutukin osuus korkea Pohjoisen metsän suurin kilpailuetu 14

15 Nordic Forest Fund Aikataulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Sijoitussitoumukset Helmikuu 1. closing Toukokuu final closing Ensimmäinen sijoituserä (max. 30% sitoumuksista) Toinen sijoituserä Metsien ostot Puuston hakkuut 15

16 Rainer Häggblom, hallituksen puheenjohtaja Mikael Beck, toimitusjohtaja UB Nordic Forest Management Oy Kalevankatu 20, 4.krs Helsinki UB Nordic Forest Management Ltd accepts no liability for the content of this presentation, or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided, unless that information is subsequently confirmed in writing or has been agreed otherwise in writing. Disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. 16

17 Toteutus Hallinnointi ja verotus Kommandiittiyhtiö UB Nordic Forest Management Oy Yhteismetsä Äänetön yhtiömies Äänetön yhtiömies Vastuunalainen yhtiömies Äänetön yhtiömies Äänetön yhtiömies Verovelvollinen Yhteisö Puun myynti metsävähennys Verotettava tulo Verot Tilitettävä Ylijäämä Tuloverolain mukaan yhteisetuuden, kuten yhteismetsän, osakkaan veronalaisena tulona ei pidetä hänen saamaansa osuutta yhteisetuuden tulosta. Kommandiittiyhtiö ei ole verovelvollinen 17

18 Tuoton optimointi Kasvatusmenetelmien tuotto Pääoman tuotto on korkein puuston ollessa vuotiasta Optimoimalla runkojen läpimitta vastaamaan metsän ikärakennetta tasaisemmin antaa parhaan pääoman tuoton 18

19 Tuoton optimointi Eri-ikäiskasvatuksen edut 19

20 Toteutus Roolit ja vastuut UB Nordic Forest Management Oy Vastaa Rahaston hallinnoinnista, sijoituspäätösten toteuttamisesta, arvonmäärityksestä ja raportoinnista Yhtiömies- ja hallinnointisopimuksen mukaan sekä tulouttaa ylijäämän sijoittajille. Forestor Oy Vastaa Nordic Forest Fundin metsätilojen hankinnasta. Forestor toimittaa Rahastolle jokaisesta sijoituskriteerit täyttävästä ostokohteesta kiinteistö- ja metsävaratiedot sekä tuottolaskelmat. Sijoituskomitea Sijoituskomitea käsittelee Forestorin esittelemät sopivat metsätilat. Nordic Forest Management tekee lopulliset hankintapäätökset sijoituskomitean kannanoton pohjalta. Sijoituskomiteaan kuuluu Nordic Forest Managementin edustaja ja sijoittajien valitsemat 2-4 edustajaa. Metsänhoitoyhdistykset ja yksityiset metsänpalveluyritykset Vastaavat metsäyhtiöiden kilpailuttamisesta, hakkuiden suunnittelusta ja valvonnasta. Sahat ja metsäyhtiöt Puukaupat toteutetaan pääosin ns. pystykauppoina. Ostaja vastaa hakkuista, puiden korjuusta ja siihen liittyvistä kustannuksista. Laskelmissa käytetty kuutiohinta on nettohinta, josta kulut on vähennetty. 20

21 Toteutus Asiantuntijat Metsäasiantuntemus: Metsätalouden suunnittelun professori Timo Pukkala Itä-Suomen yliopistosta on yli 30 vuoden asiantuntemuksella kehittänyt Nordic Forest Fundin metsän tuottavuus- ja kassavirtamallit, joita käytetään pääoman tuoton laskennassa. Metsätilojen hankinta ja hoito: Yhteistyössä Forestor Oy:n metsäverkoston kanssa, jonka vastuulla: 1. Metsätilojen hankinta 2. Hoitosuunnitelmat ja tarvittavat hoitotoimenpiteet 3. Puun myynti, hakkuusuunnitelmat ja hakkuiden menetelmien valvonta 4. Tuottolaskelmat ja vaadittava raportointi hankituista tiloista 5. Rahaston metsäsijoitusstrategia 21

22 Nordic Forest Fund Omistajaedut Metsästysoikeudet Nordic Forest Fundin metsätiloihin: Valtaosassa pienriistan (esim. teeri, metso ja jänis) kaatoluvat Hirvenmetsästykseen varataan suurempia tilakokonaisuuksia Etuosto-oikeus rantatontteihin ja metsätalouden ulkopuolisiiin kiinteistöihin Mahdollisuus hyödyntää taloudellisesti virkistysarvoja ja esim. pohjavesivarantoja Katsaus metsäomistuksista ja tuottokehityksestä kaksi kertaa vuodessa 22

23 Nordic Forest Fund Olennaiset riskit Kova kilpailu, metsätilat maksavat arvioitua enemmän Laaja hankintaverkosto kattaa yksityiset, valtion ja metsäyhtiöiden metsät. Rahaston maksimikoko on rajattu (30 Meur), joka varmistaa hinta- ja laatukriteerien täyttymisen metsien hankinnassa. Puun hintakehitys (Inflaatio) Rahaston tuottolaskelmissa on arvioitu, että puun ja metsämaan hinta kehittyy inflaation mukaisesti. Arvioitua heikompi hintakehitys johtaa heikompaan reaalituottoon. Vastaavasti parempi hintakehitys antaa korkeampaa reaalituottoa. Metsätuhot: Myrskyt ja tuholaiset Jatkuvan kasvatuksen menetelmällä hoidettu metsä on laji- ja ikärakenteeltaan tasaikäismetsätaloutta monipuolisempaa, mikä minimoi tuhoja ja niiden laajuutta metsiköissä. Tilojen maantieteellinen hajautus rajaa myös näitä riskejä. Operatiivinen riski Nordic Forest Management Oy ja sijoitusneuvosto valvovat säännöllisesti asetettujen tavoitteiden täyttymistä. Likviditeetti Rahastosijoituksella ei ole järjestettyjä jälkimarkkinoita. Sijoittajan tulee varautua pitämään sijoitus koko toimikauden, eli vähintään kymmenen (10) vuotta alusta lähtien. Verot Verolainsäädännön muutokset voivat johtaa verojen jälkeiseen tuoton pienenemiseen. Rahastosijoittamiseen liittyy aina riski. Rahastosijoituksen arvo voi sekä nousta että laskea ja sijoittaja ei välttämättä saa sijoittamaansa summaa kokonaisuudessaan takaisin. 23

24 UB Omaisuudenhoito Oy tai United Bankers konserni (tämän jälkeen UB ) on pyrkinyt huolellisesti tutkimaan kaiken tähän esitykseen liittyvän tiedon. Tieto perustuu UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin. UB ei voi kuitenkaan taata kyseisen tiedon oikeellisuutta eikä vastaa siitä, jos tietoja on jonkun ulkopuolisen tahon toimesta luvattomasti muutettu. Tässä ilmaistut mielipiteet ovat UB:n tämän hetkisiä näkemyksiä tilanteesta. Materiaalissa ei pyritä antamaan täydellistä kuvaa kaikista sijoitusinstrumenttiin liittyvistä seikoista, sen markkinoista tai näiden kehityksestä. Materiaali on tarkoitettu yleiseksi tiedoksi sen vastaanottajalle, eikä mikään siinä muodosta sijoitusneuvontaa. UB ei vastaa tämän materiaalin tietojen perusteella tehdyistä sijoituspäätöksistä ja asiakas toteuttaa jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Ennen rahastoon sijoittamista tulee perehtyä rahaston sääntöihin ja avaintietoesitteeseen. Suositeltavaa on myös että sijoituspäätöksistä keskustellaan ammattimaisen neuvonantajan kanssa. UB voi koska tahansa tehdä muutoksia materiaaliin ja sen sisältämään tietoon ilman ennakkoilmoitusta. Materiaali saattaa sisältää erinäisiä kuvauksia, lausuntoja, arvioita ja johtopäätöksiä koskien potentiaalista markkina- ja yhtiökehitystä. Nämä sisältävät oletuksia jotka voivat osoittautua vääriksi. UB tai sen henkilökunta ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä tappiosta tai vahingosta, joka aiheutuu tässä materiaalissa mainitun tiedon käytöstä. Materiaali on tarkoitettu ainoastaan sen vastaanottajille eikä sitä tule levittää eteenpäin ilman UB:n kirjallista suostumusta. Rahastoa hoitaa Nordic Forest Management Oy. Rahastosijoittamiseen liittyy aina riski. Rahastosijoituksen arvo voi sekä nousta että laskea. Sijoittaja voi menettää sijoitetut varat osaksi tai kokonaan. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta arvonkehityksestä, eikä ole takeita siitä, että rahastojen arvot aina kehittyvät positiivisesti. Remarks regarding foreign investors: The preparation of this document is subject to regulation by Finnish law. The distribution of this document in other jurisdictions may be restricted by law, and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. 24

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

Rahoitusjärjestely onnistui odotettua paremmin

Rahoitusjärjestely onnistui odotettua paremmin Yhtiöpäivitys Rahoitusjärjestely onnistui odotettua paremmin Olemme nostaneet bioteknologiayhtiö Biotien tavoitehinnan 0,23 euroon (aik. 0,20 euroa) yhtiön Yhdysvaltojen osakeannin onnistuttua hyvin ja

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Anu Häkkinen Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.5.2011 Tekijä(t)

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot

01/2015. Katsaus institutionaalisen sijoittamisen periaatteisiin ja menetelmiin. Eläketurvakeskus. Hannu Kahra ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

01/2015. Katsaus institutionaalisen sijoittamisen periaatteisiin ja menetelmiin. Eläketurvakeskus. Hannu Kahra ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA 01/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Katsaus institutionaalisen sijoittamisen periaatteisiin ja menetelmiin Hannu Kahra Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Lehti sinulle metsänomistaja KEVÄT 2014 Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa s. 4 Kouvolan varuskuntiin lämpöä Harvestian puilla s. 12 Uusissa metsänhoitosuosituksissa jokaiselle jotakin

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Yleistä Yhtiö on samannimisen konsernin emoyhtiö, omistaen tytäryhtiöistään 100% osuuden. Lisätiedot konsernin ja yhtiöiden toiminnasta on kuvattu yhtiön verkkosivuilla sekä tässä

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali RAPORTTI 2015 Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali Sisällysluettelo Alkusanat 4 JOHDANTO 6 NYKYINEN METSIEN KÄYTTÖ EI OLE EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄ 8 Metsien

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

IAS 17 VUOKRASOPIMUKSET: STANDARDIMUUTOKSEN VAIKU- TUKSET VUOKRALLE OTTAJIEN NÄKÖKULMASTA

IAS 17 VUOKRASOPIMUKSET: STANDARDIMUUTOKSEN VAIKU- TUKSET VUOKRALLE OTTAJIEN NÄKÖKULMASTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Teemu Sormunen IAS 17 VUOKRASOPIMUKSET: STANDARDIMUUTOKSEN VAIKU- TUKSET VUOKRALLE OTTAJIEN NÄKÖKULMASTA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen 1/2014 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLIKIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2014 Puukauppaa tehtiin reippaasti

Lisätiedot