Metsäsijoittaminen. Jyrki Ketola Tallinna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäsijoittaminen. Jyrki Ketola 22.1.2012 Tallinna"

Transkriptio

1 Metsäsijoittaminen Jyrki Ketola Tallinna

2 Sijoituksen turvallisuus Etelä-Suomessa metsikön kiertoaika on keskimäärin noin 90 vuotta. Sinä aikana on: valuutta vaihtunut kahdesti kolme sotaa hyperinflaatioineen neljä pörssiromahdusta lukematon määrä aikanaan menestyvien ja vakavaraisten yhtiöiden konkursseja

3 Metsä sijoituskohteena Metsä on sijoituksena verrattavissa lähinnä kehittyvien alueiden rakennettuihin kiinteistöihin. Metsästä ei kuitenkaan tarvitse tehdä poistoja.

4 Tilat muodostavat kokonaisuuden Olennaista on kokonaistuloksen maksimointi Tulot tulevat uudistamishakkuista, vähäisessä määrin harvennushakkuista Uudistuskypsässä metsässä, jossa 300 m³ puuta hehtaarilla, on puustossa pääomaa , josta yksi prosentti on 150 Metsänhoitokulut ovat keskimäärin 15 % hakkuutuloista (minulla viim 6v keskiarvo 11,1%). Tuottoa voi parantaa tuloja lisäämällä, oikea-aikaisia hoitotöitä ei kannata laiminlyödä. Keskeiset kulut muodostuvat siis pääomakulusta, myyntiverosta ja perintöverosta. Metsänhoitokulut eivät ole keskeisiä.

5 Tilan hankinta Hintaa nostaa, hyvä metsänhoidollinen tila, läheinen sijainti toisiin tiloihini, hyvä tieverkko, maapohjan kantavuus, rehevyys. En edes käy katsomassa tiloja, jotka ovat kaukana teistä, karuja, soisia, pohjoisessa, huonosti hoidettuja tai pelkkiä pieniä taimikoita.

6 Tilan hankinta Oston jälkeen tila on yksi muiden joukossa, tarjouslaskelmien mukaiset hakkuita harvoin toteutetaan sellaisenaan. Tilan haltuunotto pitää toki tehdä, eli tieverkko, taimikot, ojitukset jne. mahdollisimman pian kuntoon.

7 Taloudellisia tunnuslukuja Seuraavat tunnusluvut on nopea ja helppo laskea, ne eivät ole tieteellisen tarkkoja, eivätkä suoraan kauppakorkeakoulun oppien mukaisia. Mutta niillä saa riittävän tarkan ja hyvän käsityksen oman metsän tuotosta, varallisuudesta, maksuvalmiudesta ja omavaraisuudesta.

8 Taloudellisia tunnuslukuja Sijoitetun pääoman tuoton lasken kaavalla: sipo % = 100 * (kasvun arvo keskimääräiset kulut) metsän arvo

9 Taloudellisia tunnuslukuja Kasvun arvon määritän kertomalla metsäsuunnitelmista saatavan kasvun puun keskimääräisellä hinnalla. Keskimääräisen hinnassa lasken olevan puolet havutukkia ja puolet kuitua. Puun hinta Metlan tilastosta. Kuluina käytän verotuksessa viimeisen viiden vuoden ajan keskimääräisiä vuotuisia kuluja. Metsän arvon lasken kertomalla metsäsuunnitelman arvion mukaisen puuston määrän puutavaralajeittain puutavaralajeittaisella keskihinnalla.

10 Taloudellisia tunnuslukuja Maksuvalmiuden lasken kaavalla: maksuvalmius vuosina = (pankissa tilillä oleva raha +puukauppasaatavat + 0,5*pörssiosakkeiden arvo) : (vuotuiset keskimääräiset omat menot + metsähoitokulut + korkomenot + lainojen lyhennykset )

11 Taloudellisia tunnuslukuja Pörssiosakkeiden arvosta lasken hintariskin takia mukaan vain puolet, rahastoihin en rahojani laita. Lainojen lyhennykset lasken ajanjakson todellisina toteutuvina lyhennyksinä. Nyt siis tiedän kuinka kauan rahani riittävät, jos kaikki tulot loppuvat kerralla, mutta menot jatkuvat nykyisellään.

12 Taloudellisia tunnuslukuja Eläkeläisellä, jolla ei ole lainoja, riittää usein heikkokin maksuvalmius. Jos on epäsäännölliset tai epävarmat tulot, pitää maksuvalmiuden olla korkeampi. Puunmyyntini eivät ole tasaisia ja sen takia maksuvalmiustavoitteeni on vähintään kaksi vuotta.

13 Taloudellisia tunnuslukuja Maksuvalmiuteen liittyy myös hakkuumahdollisuudet. Niitä en laske säännöllisesti, mutta tiedän kohtuullisen tarkasti välittömät hakkuumahdollisuudet ja seuraavan kahdenkymmenen vuoden hakkuumahdollisuudet. Yleisesti voi sanoa, että mitä suuremmat ovat välittömät hakkuumahdollisuudet, sitä pienempi on metsäsijoituksesta saatava korkotuotto. Molempia ei käytännössä voi saavuttaa.

14 Taloudellisia tunnuslukuja Metsänomistajien tavoitteet vaihtelevat, jotkut maksimoivat sijoitetun pääoman tuottoa (%), toiset taas maksimoivat rahallisen tuoton ( /ha) % /ha JK JJ

15 Kuusi H100, 27 (Lehtomainen kangas Etelä-Suomi) Harvennukset 40 ja 50 vuotiaana Ikä Kokonaispuusto Tukkia Kuitua Puuston arvo Kasvu Arvokasvu 40 v. 115 m³ 15 m³ 100 m³ /v 16,9 % 50 v. 220 m³ 110 m³ 110 m³ /v 4,7 % (harvennus 90 m³ 35 m³ 55 m³ 2265 ) 60 v. 225 m³ 155 m³ 70 m³ /v 4,8 % 70 v. 315 m³ 245 m³ 70 m³ /v 3,1 % 80 v. 400 m³ 330 m³ 70 m³ /v 2,1 % 90 v. 480 m³ 400 m³ 80 m³ /v 1,5 % 100 v. 555 m³ 460 m³ 95 m³ 24075

16 Kuusi H100, 24 (tuore kangas Etelä-Suomi) Harvennukset 45 ja 60 vuotiaana Ikä Kokonaispuusto Tukkia Kuitua Puuston arvo Kasvu Arvokasvu 50 v. 150 m³ 40 m³ 90 m³ /v 9,6 % (harvennus 70 m³ 25 m³ 45 m³ 1715 ) 60 v. 165 m³ 85 m³ 80 m³ /v 6,3 % 70 v. 240 m³ 160 m³ 80 m³ /v 4,4 % 80 v. 320 m³ 250 m³ 70 m³ /v 2,5 % 90 v. 390 m³ 320 m³ 70 m³ /v 1,8 % 100 v. 455 m³ 380 m³ 75 m³ 19815

17 Mänty H100, 27 (tuore kangas Etelä-Suomi) Harvennukset 35 ja 50 vuotiaana Ikä Kokonaispuusto Tukkia Kuitua Puuston arvo Kasvu 40 v. 170 m³ 40 m³ 130 m³ /v 9,0 % (harvennus 70 m³ 10 m³ 60 m³ 1220 ) Arvokasvu 50 v. 185 m³ 110 m³ 75 m³ /v 5,9 % 60 v. 265 m³ 190 m³ 75 m³ /v 4,1 % 70 v. 350 m³ 280 m³ 70 m³ /v 2,6 % 80 v. 430 m³ 360 m³ 70 m³ /v 1,8 % 90 v. 500 m³ 430 m³ 70 m³ 22690

18 Mänty H100, 21 (Kuiva kangas Etelä-Suomi) Harvennukset 50 ja 70 vuotiaana Ikä Kokonaispuusto Tukkia Kuitua Puuston arvo Kasvu Arvokasvu 50 v. 100 m³ 10 m³ 90 m³ /v 11,5 % 60 v. 160 m³ 50 m³ 110 m³ /v 4,1 % (harvennus 60 m³ 20 m³ 40 m³ 1320 ) 70 v. 150 m³ 70 m³ 80 m³ /v 4,8 % 80 v. 190 m³ 120 m³ 70 m³ /v 2,8 % 90 v. 230 m³ 160 m³ 70 m³ /v 2,2 % 100 v. 270 m³ 200 m³ 70 m³ /v 1,8 % 110 v. 310 m³ 240 m³ 70 m³ 13190

19 Taloudellisia tunnuslukuja Omavaraisuusasteen lasken kaavalla: omavaraisuusaste % = 100 * (koko omaisuus velat) koko omaisuus

20 Taloudellisia tunnuslukuja Koko omaisuuteen lasken metsänarvon lisäksi asunnon, osakkeet, tilillä olevat rahat jne. Tavoittelen omavaraisuusasteeksi 60-80%. Mikäli omavaraisuusaste on alle 60%, aloitan korjaavat toimenpiteet ja mikäli 80% ylittyy, pitää pohtia, olenko jo liiankin varovainen vai sijoitusmarkkinat ylikuumentuneet.

21 Tilat muodostavat kokonaisuuden Olennaista on kokonaistuloksen maksimointi Tulot tulevat uudistamishakkuista, vähäisessä määrin harvennushakkuista Uudistuskypsässä metsässä, jossa 300 m³ puuta hehtaarilla, on puustossa pääomaa , josta yksi prosentti on 150 Metsänhoitokulut ovat keskimäärin 15 % hakkuutuloista (minulla viim 6v keskiarvo 11,1%). Tuottoa voi parantaa tuloja lisäämällä, oikea-aikaisia hoitotöitä ei kannata laiminlyödä. Keskeiset kulut muodostuvat siis pääomakulusta, myyntiverosta ja perintöverosta. Metsänhoitokulut eivät ole keskeisiä.

22 Sukupolvenvaihdos Sukupolvenvaihdoksen veroseuraamukset ovat ylisukupolvisessa metsätaloudessa iso menoerä. Tarkoituksena on aloittaa sukupolvenvaihdokset pian tilakaupoilla. Uusi metsävähennyspohja Maksuaika 12 vuotta, ei korkoa, lyhennys 8,3% alkuperäisestä pääomasta vuosittain. Ei myyntivoittoveroa. Riskinä on erityisesti aikainen kuolema.

23 Tulevaisuuden trendejä Puun energiakäyttö lisääntyy Kuusikoiden uudistushakkuissa kannot energiaksi, vähentää lahovikoja seuraavassa puusukupolvessa. Ns. biojalostamot osaksi kemiallisen metsäteollisuuden integraatteja (mm.biodiesel) Kaukoitä rajusti kasvava markkina Ison paperikoneen vuosituotannolla jokaiselle kiinalaiselle voisi tehdä yhden Hesarin Suomen vuotuisella sahatavaratuotannolla

24 Kohti uusia sijoituskohteita

Paljonko metsäsijoitus tuottaa?

Paljonko metsäsijoitus tuottaa? Paljonko metsäsijoitus tuottaa? Metsä on yksi mahdollinen sijoituskohde. Metsäsijoituksen tuotto riippuu mm. siitä, kuinka halvalla tai kalliilla metsän ostaa, ja siitä, kuinka metsää käsittelee. Kuvan

Lisätiedot

Metsävero-opas. OP-metsäopas 2005

Metsävero-opas. OP-metsäopas 2005 Metsävero-opas OP-metsäopas 2005 Sisältö Veroilmoituksen täyttö Myyntituloverotus Pinta-alaverotus Arvonlisäverotus Omistusmuodon vaikutus verotettavan tulon ja varallisuuden jakoon Uuden omistajan metsäverojärjestelmä

Lisätiedot

METSÄLIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUSLASKURI

METSÄLIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUSLASKURI PTT työpapereita 142 PTT Working Papers 142 METSÄLIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUSLASKURI Käsitteet ja ohjeet Metsätalouslaskuri 1.0 24.1.2013 Jyri Hietala Helsinki 2013 1 PTT työpapereita 142 PTT Working Papers

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS.FI. Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko Honkanen, Maija Lääti ja Juhani Väänänen. Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 111

MAANMITTAUSLAITOS.FI. Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko Honkanen, Maija Lääti ja Juhani Väänänen. Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 111 MAANMITTAUSLAITOS.FI Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko Honkanen, Maija Lääti ja Juhani Väänänen Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 111 MAANMITTAUSLAITOS.FI Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko

Lisätiedot

Yhteismetsän ja yhteismetsäosuuden arvo

Yhteismetsän ja yhteismetsäosuuden arvo Yhteismetsän ja yhteismetsäosuuden arvo Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 115 Esa Ärölä ALKUSANAT 2 (50) Yhteismetsän ja yhteismetsäosuuden arvo -julkaisu on tarkoitettu toiminnan ja päätöksenteon tueksi

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2015. Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua. Jussi Leppänen ja Harri Hänninen

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2015. Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua. Jussi Leppänen ja Harri Hänninen Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2015 Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua Jussi Leppänen ja Harri Hänninen Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua Jussi Leppänen ja Harri Hänninen Luonnonvarakeskus,

Lisätiedot

Osakkeet. Osakkeet OPAS

Osakkeet. Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #1 Osakkeet OPAS # 1 BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Osakkeet 8 21 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Osta halvalla, myy kalliilla katso miten 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

Leimikonsuunnittelu-opas. Eero Liinakoski ja Kati Kontinen

Leimikonsuunnittelu-opas. Eero Liinakoski ja Kati Kontinen Leimikonsuunnittelu-opas Eero Liinakoski ja Kati Kontinen LEIMIKONSUUNNITTELU-OPAS Eero Liinakoski ja Kati Kontinen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU MIKKELI 2014 C: OPPIMATERIAALIA STUDY MATERIAL 14 1 Tekijä(t)

Lisätiedot

Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle

Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/1/mwp143.htm ISBN 978-951-4-2216-6 (PDF) ISSN 1795-15X Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle Kari Hyytiäinen, Olli

Lisätiedot

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista %

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista % Veroilmoituksesta laskettavat tunnusluvut Heikki Ollikainen, ProAgria Oulu Nopea tuloksen analysointi on mahdollista tehdä laskelmalla veroilmoituksesta muutamia yksinkertaisia tunnuslukuja, joiden perusteella

Lisätiedot

Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys

Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys Metsätieteen aikakauskirja k a t s a u s Esa-Jussi Viitala ja Jussi Leppänen Esa-Jussi Viitala Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys Viitala, E.-J. & Leppänen, J. 2014.

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008 OP metsäopas 2008 Metsävero-opas 2010 O me säop 20 OP-metsäopas 2008 Tilinpäätöksen aika Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden edellisen vuoden tilinpäätös veroilmoituksen muodossa.

Lisätiedot

Ehdotukset uudeksi metsälaiksi ja -asetukseksi

Ehdotukset uudeksi metsälaiksi ja -asetukseksi Tieteen tori Metsätieteen aikakauskirja 1/2013 Timo Pukkala Metsälaki ja metsälaskelmat eroja ja yhtäläisyyksiä e e m t a Ehdotukset uudeksi metsälaiksi ja -asetukseksi lähtivät lausuntokierrokselle perjantaina

Lisätiedot

Metsätila-arvio ja metsäsuunnitelma sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa

Metsätila-arvio ja metsäsuunnitelma sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa Metsätila-arvio ja metsäsuunnitelma sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa 1 Puheenaiheena tänään Ajantasainen metsäsuunnitelma Luopujan apuväline Jatkajan työkalu Metsätila-arvio Metsän arvon määritys verottajaa

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN TALOUDELLINEN TULOS ERI KASVATUSTAVOISSA

METSÄTALOUDEN TALOUDELLINEN TULOS ERI KASVATUSTAVOISSA PTT työpapereita 164 PTT Working Papers 164 METSÄTALOUDEN TALOUDELLINEN TULOS ERI KASVATUSTAVOISSA Jyri Hietala Anna-Kaisa Kosenius Anna-Kaisa Rämö Paula Horne Helsinki 2014 1 PTT työpapereita 164 ISBN

Lisätiedot

MetsäPäijänne. KEVÄTTÖITÄ! Puukauppa hyvässä vauhdissa, sivu 3. Tervetuloa Semmareitten konserttiin! Kts. takasivu. 1/7.5.2010

MetsäPäijänne. KEVÄTTÖITÄ! Puukauppa hyvässä vauhdissa, sivu 3. Tervetuloa Semmareitten konserttiin! Kts. takasivu. 1/7.5.2010 Tervetuloa Semmareitten konserttiin! Kts. takasivu. MetsäPäijänne KEVÄTTÖITÄ! Puukauppa hyvässä vauhdissa, sivu 3 Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksen asiakaslehti 1/7.5.2010 Luonto muutti suunnitelmia Yhdistyksen

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN PERILLISEN ASEMA METSÄTILAN SU- KUPOLVENVAIHDOKSESSA

KEHITYSVAMMAISEN PERILLISEN ASEMA METSÄTILAN SU- KUPOLVENVAIHDOKSESSA Kari Tiusanen KEHITYSVAMMAISEN PERILLISEN ASEMA METSÄTILAN SU- KUPOLVENVAIHDOKSESSA Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 3.4.2014 Tekijä Kari Tiusanen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen

Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Lokakuu 2006 1 2 SAATTEEKSI Tämä selvitys on laadittu Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan puumarkkinoiden edistämiseksi.

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA Pro gradu -tutkielma Rahoitus Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan jäsenlehti

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan jäsenlehti IA Itella Posti Oy Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan jäsenlehti / Toiminnanjohtajan kynästä s. Uusi metsälaki lisää vapautta ja vastuuta s. Uudet kotisivut avattu s. Maratoonarista metsänomistajaksi

Lisätiedot

Omaisuus ja hoiva Eri omaisuuslajit vanhuusajan hoivan rahoittamisessa

Omaisuus ja hoiva Eri omaisuuslajit vanhuusajan hoivan rahoittamisessa PTT raportteja 232 PTT Reports 232 Omaisuus ja hoiva Eri omaisuuslajit vanhuusajan hoivan rahoittamisessa Jyri Hietala Markus Lahtinen Petri Mäki-Fränti Sami Pakarinen Helsinki 2011 Pellervon taloustutkimus

Lisätiedot

Metsänlannoitus on hyvä sijoitus. www.yara.fi/metsa

Metsänlannoitus on hyvä sijoitus. www.yara.fi/metsa Metsänlannoitus on hyvä sijoitus www.yara.fi/metsa Miksi metsää kannattaa lannoittaa? Enemmän puuta seuraavassa hakkuussa Lyhyempi kiertoaika ja harvennusväli Puun laatu paranee Metsä sitoo enemmän hiilidioksidia

Lisätiedot

METSÄN JATKUVA KASVATUS. Timo Pukkala

METSÄN JATKUVA KASVATUS. Timo Pukkala METSÄN JATKUVA KASVATUS Timo Pukkala Sisältö Määritelmiä Metsien dynamiikka luonnonmukainen metsänhoito Ala- vai yläharvennus Jatkuva vai jaksollinen kasvatus Poikkeavat tutkimukset Puun korjuu Muita näkökohtia

Lisätiedot

Suomalaisia Kanadan hakkuutyömailla VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA MYRSKY- PUISTA

Suomalaisia Kanadan hakkuutyömailla VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA MYRSKY- PUISTA 16. TAMMIKUUTA NUMERO 1/2014 9 WWW.METSALEHTI.FI 19 KYSYMYSTÄ MYRSKY- PUISTA VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA METSÄN OMISTAJA TAVOITTEENA KOVA TUOTTO

Lisätiedot

Metsikön tuottoarvon ennustemallit kivennäismaan männiköille, kuusikoille ja rauduskoivikoille

Metsikön tuottoarvon ennustemallit kivennäismaan männiköille, kuusikoille ja rauduskoivikoille Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Timo Pukkala Timo Pukkala Metsikön tuottoarvon ennustemallit kivennäismaan männiköille, kuusikoille ja rauduskoivikoille Pukkala, T. 2005. Metsikön

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Sijoitusrahasto on sijoitusinstrumentti, joka sijoittaa varansa mm. osakkeisiin (osakerahasto), joukkolainoihin (korkorahasto), kiinteistöihin tai sekä osakkeisiin

Lisätiedot