ELINKEINOELÄMÄN ESITYS SAVONLINNAN ELINKEINOTOIMINNAN ORGANISOIMISEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELINKEINOELÄMÄN ESITYS SAVONLINNAN ELINKEINOTOIMINNAN ORGANISOIMISEKSI"

Transkriptio

1 1 (7) ELINKEINOELÄMÄN ESITYS SAVONLINNAN ELINKEINOTOIMINNAN ORGANISOIMISEKSI ASIANTUNTIJAT: Etelä-Savon Kauppakamarin Savonlinnan osasto Savonlinnan seudun yrittäjät Kerimäen yrittäjät Punkaharjun yrittäjät Savonrannan yrittäjät MTK Etelä-Savon liitto Savonlinnan seudun naisyrittäjät

2 2 (7) SAVONLINNAN ELINKEINOSTRATEGIA 2013 ALKAEN SAVONLINNAN NYKYTILA Strategiatyön pohjustamiseksi analysoitiin yhdessä uuden Savonlinnan vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Nämä asiat on huomioitu elinkeinostrategiassa. VAHVUUDET Puunjalostus-, teknologiateollisuus Matkailu Ympäristö Asumisen edullisuus Henkilöstön sitoutuminen Positiivinen imago, vahvat brändit Oopperajuhlat Palveluliiketoiminnan osaaminen Vakavaraiset yritykset Pietarin läheisyys Yritysperustanta Erikoistuneet tuotteet ja palvelut Vapaa ajan asuminen HEIKKOUDET Rakennetyöttömyys Työvoimapula Kasvuyritysten (halun) puute Puolison työpaikat paluumuuttajille Kaavoitus, tonttipolitiikka, pelisääntöjen puuttuminen Liikenneyhteydet, sisäiset ja ulkoiset Venäjän kielen osaamattomuus Pääoman puute MAHDOLLISUUDET Pietarin alueen kasvu, Parikkalan rajanylityspaikka Bioenergia Saimaa Puhdas vesi Luonnonvarat SAMI, oma ammatillinen koulutus ICT Etätyö/pehmeät arvot Ketteryys Puutuotteiden jalostus Lentoasema Ympäryskuntien joustava asiakaslähtöinen palvelukulttuuri Vesiväylät Kotimaisten elintarvikkeiden kysyntä Lähi- ja luomuruoka Venäjän matkailuosaaminen Ikääntyvän väestön palvelut Vapaa-ajan asukkaat UHAT Liikenneyhteyksien huononeminen Osaavan työvoiman puute Nuorten poismuutto Koulutus ei palvele elinkeinoelämän tarpeita Globalisaation vaikutus suurteollisuuteen Väestön ikääntymisestä johtuva verotulojen pieneneminen ja huoltosuhteen heikentyminen ELINKEINOSTRATEGIAN TAVOITE Tavoitteena on löytää keinoja joilla saadaan Savonlinna vetovoimaiseksi ja kilpailukykyiseksi siellä toimivien ja sinne haluavien yritysten kannalta. Yrityselämän mielestä kaupungin organisaatiossa tarvitaan erittäin suuri asenteellinen ja organisatorinen muutos. Yrityspalvelujen organisoinnissa ei ole varaa menettää aikaa pitkäkestoisiin kokeiluihin vaan palvelut on saatava välittömästi toimivina käyntiin.

3 3 (7) UUDEN SAVONLINNAN PALVELUT YRITYKSILLE Yrityspalvelujen yleisperiaatteena on: - tarjota yhden luukun periaatteen mukaisen asiakasrajapinnan yrityksen ja virkakoneiston välillä - palvelut suunnitellaan tasapuolisesti sekä Savonlinnassa toimiville että uusille yrityksille kuitenkin siten että painopiste on olemassa olevien yritysten toiminnan kehittämisellä ja niiden investointien tukemisella - ydinpalvelut ovat toimialariippumattomia siten, että kaikille kehittyville yrityksille tehdään selkeät palvelulupaukset esim. koulutuksen saatavuuden suhteen Yrityspalvelujen ydinpalvelut voidaan jakaa neljään osaan: YRITYSNEUVONTAPALVELUT - alkavien, toimivien ja tänne haluavien yritysten neuvonta perustamis-, kasvu- ja investointiasioissa INFRAAN LIITTYVÄT PALVELUT - kaavoitus ja tonttiasiat - rakennus-, ympäristö-, vesi- ja jäteluvat - liikennemuotojen, auto, juna ja lentoliikenne edistäminen ja tarkoituksen mukainen palvelutason turvaaminen. Lentoliikenteen tukirahat eivät kuitenkaan kuulu yrityspalvelujen budjettiin - julkisen liikenteen järjestelyt - laajakaistayhteydet koko Uuden Savonlinnan alueella - Parikkalan rajanylityspaikan edistäminen TYÖVOIMAAN LIITTYVÄT PALVELUT - osaavan työvoiman saanti yritysten tarpeiden mukaan, - paluumuuttajille sijoittumis- ja neuvontapalvelu - yrityselämälähtöinen ja ketterä toteutustapa, osaamisesta vahvuus investointimarkkinoinnissa, pyrkimys yritysten tarpeisiin perustuvaan koulutuksen toteuttamiseen - venäjän kielen opetusta systemaattisesti lisättävä TOIMIALAKOHTAISET KEHITTÄMIS-, MARKKINOINTI- JA VERKOSTOITUMISPALVELUT - keskitetty hankehallinnointi, esim. matkailumarkkinointi - Venäjän kaupan asiamies edistää yritysten toimintaa Pietarissa ja lähialueilla - kutsuu kokoon toimialayritysverkostoja - kutsuu kokoon alihankintaverkostoja, pitää yllä niiden rekisteriä ja välittää toimeksiantoja alueen yritysten kesken YRITYSPALVELUIDEN TOTEUTTAMISPERIAATTEET yrityspalveluja hoitavat asiantuntevat ihmiset joilla on valtuudet ja tahto toteuttaa yllä mainittuja ydinpalveluja yrityspalveluilla on oltava riittävät rahalliset ja henkilöresurssit joita se itsenäisesti hallinnoi toiminnot organisoidaan notkeaksi ja joustavaksi yritykset saavat palvelut yhdeltä luukulta palveluille määritetään määräajat palveluille määritetään laatutakuu asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti realistisilla mittareilla yritysvaikutusten arviointia toteutetaan päätöksenteossa

4 4 (7) YRITYSPALVELUIDEN ORGANISOINTI Yrityspalvelutoiminnan johtamisesta ja koordinoinnista vastaa kaupungin organisaation kuuluva Yrityspalveluyksikkö, joka vastaa yrityspalveluiden kokonaisuuden toteuttamisesta elinkeinojohtajan johdolla. Alla on tarkempi kuvaus tehtävistä. Yrityspalveluyksikkö kuuluu kaupungin prosessiorganisaatioon hoitaen kaupungin hallintoon selkeästi kuuluvat toimet kuten liikenneasiat ja tekniseen toimialaan kuuluvat toiminnot sekä kaikki suuret lobbausta vaativat hankkeet. Yrityksille tarjottavat peruspalvelut hankitaan Savonlinnan Yrityspalvelut Oy kehittämisyhtiöltä. Asiakkaat eli yritykset saavat kaikki ydinpalvelut yhdeltä luukulta, jonka tarjoaa Savonlinnan Yrityspalvelut Oy. Yritystilojen hallinnointi keskitetään Savonlinnan Yritystilat Oy:lle. Kaikki tällä hetkellä pirstallaan olevat ammatti- ja täydennyskoulutukset keskitetään Osaaminen Oy:n. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviot ja tavoitteet hyväksyy tulosalueiden budjetit Kaupunginhallitus esittelee valtuustolle yrityspalvelujen budjetin käsittelee suuret hankkeet, jotka eivät sisälly budjettiin Kaupunginjohtaja johtaa elinkeinojen kehittämistoimintaa johtajasopimuksen mukaisesti osallistuu itse tai nimeää henkilöt toimimaan operatiivisten yhtiöiden hallituksissa esittelee asiat kaupunginhallitukselle Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta elinkeinotoimintaa ohjaava elin toimii elinkeinoelämän, maaseutuyrittäjien ja kuntapäättäjien yhteistyöfoorumina antaa lausuntoja yritysvaikutusten arvioimiseksi maankäyttöön, kaavoitukseen ja elinkeinopoliittisesti merkittävissä asioissa edustettuna neuvottelukunnassa on: yrittäjäjärjestöt, kauppakamari, MTK, kaupungin hallituksen ja valtuuston puheenjohtajistot yrityspalveluyksikkö valmistelee asiat Yrityspalveluyksikkö osa kaupungin asiakaslähtöistä prosessiorganisaatiota koordinoi ja johtaa elinkeinostrategiaa yritysvaikutusten arviointi maankäyttöön, kaavoitukseen ja elinkeinopoliittisesti asioissa vastaa elinkeinostrategialle asetettujen tavoitteiden ja budjetin toteutumisesta Projektinhoitovastuu ja lobbaus suurimmissa infra- hankkeissa esim. lentovuorot, tie- ja väylähankkeet, Parikkalan rajanylityspaikka jne. toimintaa johtaa elinkeinojohtaja yksikköön kuuluvat: Savonlinnan Yrityspalvelut Oy, kehitysyhtiö joka hoitaa kaikki yhteydet asiakkaiden ja yrityspalveluyksikön välillä Savonlinnan Yritystilat Oy, kiinteistöyhtiö joka järjestetään lain vaatimalla tavalla Osaaminen Oy, yhtiö johon keskitetään ammatillinen koulutus, aikuiskoulutus, nuorien työllistämishankkeet jne. Teknisen toimialan yritystonttien kaavoitus, tonttiasiat, jäteasiat, vesiluvat, tieverkostot, jne. Savonlinnan Yrityspalvelut Oy toteuttaa kaupungin elinkeinopoliittisia hankkeita

5 5 (7) hoitaa kaikki päivittäiset yhden luukun kontaktit asiakkaisiin hoitaa asiat virkamiehien kanssa asiakkaan puolesta yhtiöllä on vastuullinen johtaja ja mandaatti toteuttaa asetettuja tavoitteita yhtiöllä on aktiivinen ja asiantunteva hallitus, joka koostuu elinkeinojohtajasta, yhtiön toimitusjohtajasta ja elinkeinoelämän edustajista vuorovaikutus elinkeinoelämän kanssa systemaattista ja ennakoivaa kaupungin kanssa pitkäjänteinen (3-5v) sopimus palveluiden tuottamisesta isojen hankkeiden vaatimat resurssit päätetään tapauskohtaisesti ja tarvittaessa ostetaan palveluna muualta TOTEUTUSTAPA

6 6 (7) KEHITYSYHTIÖMALLIN PUOLESTA PUHUVAT SEURAAVAT ASIAT: ASIAKKAAT TOIVOVAT UUDENLAISTA ASENNETTA JA YHTEISTYÖTÄ kaikki Savonlinnan seudun yrittäjä-järjestöt ovat asiantuntemukseensa perustuen laajalla rintamalla sitä mieltä että kehitysyhtiö on toimivin malli yrittäjät toivovat perusteellista muutosta kaupungin asenteeseen ja henkeen yrittäjiä koskevissa asioissa- holhoamisen tilalle yhteistyö Asiakaspalvelua hoitaa yritysten tarpeita ymmärtävä organisaatio, Savonlinnan Yrityspalvelut Oy Pitkäjänteinen suunnittelu 5 vuotta eteenpäin, ei poliittinen pelinappula Kehitysyhtiöpohjainen malli houkuttelee paremmin ulkopuolisia yrityksiä KEHITYSYHTIÖ TOIMII NOTKEAMMIN JA TEHOKKAAMMIN Selkeä yksi palveluluukku yrittäjille päin = Savonlinnan Yrityspalvelut Oy Yrittäjähenkinen toimintatapa on joustava ja kustannustehokas samalla rahalla saa enemmän Yrityspalveluissa olennaisinta on palvelukyky ja palvelun laatu, ei hierarkiatasojen määrä Päätökset tehdään organisaatiossa matalalla tasolla- notkeaa kuten pienissä kunnissa Yrityssalaisuuksien säilytys on helpompaa Kehitysyhtiö voi myydä palvelujaan myös muille kunnille, mikä ei prosessimallissa ole mahdollista KÄYTTÖÖNOTTO ON NOPEAA JA RISKITTÖMÄMPÄÄ Kotimainen kuntien välinen kilpailutilanne ja globaali kehitys etenevät vääjäämättömästi eikä Savonlinnan seudulla ole varaa odotella Nykyinen kuntayhtymän yrityspalvelu on toiminut saman suuntaisella tavalla ja saadaan pienellä muutostyöllä kehitysyhtiössä vielä tehokkaammaksi Uusi prosessimalli on kokeilematon riski; yrittäjät ja monet kunnallishallinnon asiantuntijat epäilevät sen käyntiin ajon vievän vähintään 3-5 vuotta ei ole ristiriidassa yhdistymissopimuksen kanssa- elinkeinotoimi kuuluu edelleenkin kokonaan kaupungin omistukseen ja toiminnasta vastaa viime kädessä virkamiesvastuullaan kaupunginjohtaja tilaaja-tuottaja-malli noudattaa hyvää hallintotapaa

7 7 (7) KEHITYSYHTIÖ TOIMINTAMALLINA SEKES ry:n (Suomen Kehittämisyhteisöt ry) hallituksen jäsenet ovat pyynnöstä vastanneet kysymykseen: Miksi kehitysyhtiö elinkeinotoiminnan organisointimallina? Kysymykseen vastasivat: Vasek Oy Vaasasta, Cursor Oy Kotkasta, Ylä-Savon Kehitys Oy ja Rovaniemen Kehitys Oy Yhtiömuotoinen toimintatapa antaa mahdollisuuden hyvää hallintotapaa noudattaen tehokkaasti hoitaa päätehtäviä: elinkeinoneuvonta/yrityspalvelut, alue/- ja toimialakehittäminen sekä seutuviestintä/markkinointi. Yhtiömuotoinen toiminta: - tuo selkeän vastuullisen mallin toteuttaa kehittämistoimintaa - antaa joustavuutta kunnalliseen toimintaan verrattuna - mahdollistaa osaamisen rekrytoinnin muita malleja paremmin - mahdollistaa toiminnallisen selkeyden; omistus, hallinto, operatiivinen toiminta omiaan joilla omat roolit, valta ja vastuut - tavoitteellisuuden ja tuloksellisuuden asettaminen ja seuranta helppoa - laajentaa rahoitusmahdollisuuksia (osittain myös kaventaa) - lisää sitoutumista ja vastuullisuutta Yritysverkostojen kehittäminen onnistuu paremmin (yritykset ovat verkottuneet yli kuntarajojen), kunta ei voi luontevasti (eikä mahdollista) toimia Tekes-rahoituksen hakijana tai koordinaattorina yritysryhmähankkeissa, kehittämisyhtiö mahdollistaa yrittäjien osallistumisen elinkeinopolitiikkaa koskevaan päätöksenteon eli yrittäjien edustajat ovat mukana yhtiön hallituksessa. Tämä vuorovaikutus parantaa alueen elinkeinoilmastoa. Valtakunnan tason verkostoituminen resurssien turvaamiseksi tulevaisuudessa. Toiminnan ammattimaisuus ja pitkäjännitteisyys. Lisäksi yrityssalaisuuden osalta päätökset asioiden julkistamisesta ovat asiakkailla kun taas julkisella puolella virkamiehiä velvoittaa asioista tiedottaminen Tärkein asia on ajatella asiakasta ja tarvetta, elinkeinoelämän kehittämistä, toimintaedellytysten turvaamista yrityksille/yrittäjille sekä kriittisiä menestystekijöitä ja niiden kehittämistä (logistiikka, työvoiman saatavuuden, koulutuksen yms. turvaaminen). Tässä myös seutuviestintä, brändäys alueen houkuttelevuuden lisäämiseksi/turvaamiseksi tärkeää. Kunnallispolitiikka ja virkamiehet ajattelevat usein vain sitä omaa asemaansa, eivätkä toimi ketterästi yritysmaailmassa. Yhtiömuotoinen toimintatapa antaa mahdollisuuden hyvää hallintotapaa noudattaen tehokkaasti hoitaa päätehtäviä: elinkeinoneuvonta/yrityspalvelut, alue/- ja toimialakehittäminen sekä seutuviestintä/markkinointi.

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 Johdanto... 1 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio... 2 1.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Elinkeinotoiminnan organisoinnin arviointi Valtuustoseminaari 19.5.2014

Jyväskylän kaupunki Elinkeinotoiminnan organisoinnin arviointi Valtuustoseminaari 19.5.2014 Jyväskylän kaupunki Elinkeinotoiminnan organisoinnin arviointi Valtuustoseminaari 19.5.2014 Helin Marjo 22.5.2014 Page 1 Selvitystyön sisältö Elinkeinopoliittinen toimintaympäristö Kyselytutkimus ja haastattelut

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

Kohtaavatko alueiden kehittämisen strategia ja toteutus?

Kohtaavatko alueiden kehittämisen strategia ja toteutus? Kohtaavatko alueiden kehittämisen strategia ja toteutus? Marjukka Aarnio Savonlinnan seutu Seutujohtaja Yritys-Suomi yhteistyössä: Itä-Savon Uusyrityskeskus ry, Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimisto, Etelä-Savon

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus

Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus - Katsaus valtuustolle marraskuussa 2013 Valtuustoseminaari 30.9.2013 Risto Kortelainen Muutosjohtaja 1. Kilpailukyky ja elinkeinopoliittinen

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 2 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 18 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 26 1 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 1 MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 kv 3.3.2014 19 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO...3 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ...4 2.1 Toiminta-ajatus...4 2.2 Visio...4 2.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma

Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma Naantalin kaupunki Elinkeino-ohjelma 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI)

LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinjärven kunta/ttt-hanke LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) Liiketoimintasuunnitelma 29.10.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma II 25.10.2010

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015

Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015 Kv 10/1.9.2014 76 Dnro:985/14.00.01/2013 Kunnanvaltuuston hyväksymä 1.9.2014 Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015 1 Elinkeino-ohjelman lähtökohdat ja toteutus Tämä elinkeino-ohjelma on jatkoa

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Sisältö 3 4 Johdanto Kirjoittaessani tätä Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen vuoden 201 3 talous- ja toimintasuunnitelman johdantoa

Lisätiedot

Tarvitaan kunnollisia kunnallisia maaseutuohjelmia. 31.3.2012 Rantasalmi, Kuus-Hukkala Seutujohtaja Marjukka Aarnio

Tarvitaan kunnollisia kunnallisia maaseutuohjelmia. 31.3.2012 Rantasalmi, Kuus-Hukkala Seutujohtaja Marjukka Aarnio Tarvitaan kunnollisia kunnallisia maaseutuohjelmia 31.3.2012 Rantasalmi, Kuus-Hukkala Seutujohtaja Marjukka Aarnio Elinkeinopoliittinen visio vuonna 2020 Savonlinnan seutu on kansainvälisesti tunnettu

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 16.1.2012 4 Valtuusto 8.2.2012 8 Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi 1. Johdanto 3 1.1 Elinkeinopoliittisen ohjelman tarkoitus, tavoitteet ja laadinta...

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 3/2014. Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet

Elinkeinolautakunta 3/2014. Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet Elinkeinolautakunta 3/2014 Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Pentti Malmila Marko Lähdekorpi Markus

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

SEUTU YPP:N MALLINTAMINEN KOILLISMAAN SEUTUKUNNASSA 1.7.2006-31.1.2007. Loppuraportti

SEUTU YPP:N MALLINTAMINEN KOILLISMAAN SEUTUKUNNASSA 1.7.2006-31.1.2007. Loppuraportti SEUTU YPP:N MALLINTAMINEN KOILLISMAAN SEUTUKUNNASSA 1.7.2006-31.1.2007 Loppuraportti 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAVOITTEET, TOTEUTUMINEN, KESKEISET TOIMENPITEET JA TULOKSET 3 1.1. Tausta 3 1.2. Seutu

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA ELINKEINO-OHJELMA 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2012 ja Taloussuunnitelma vuosille 2012 2014 Seutuhallitus 21.9.2011 Seutuvaltuusto 20.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot