Itä-Uudenmaan elinkeino- ja kehittämispalvelujen organisoinnista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Uudenmaan elinkeino- ja kehittämispalvelujen organisoinnista"

Transkriptio

1 Itä-Uudenmaan elinkeino- ja kehittämispalvelujen organisoinnista 1. Itä-Uudenmaan elinkeinoelämä Asukkaat Itä-Uudellamaalla oli vuoden 2010 lopussa asukkaita yhteensä jakaantuen siten, että Loviisan seudulla ja Porvoon seudulla Vuoden 2020 lopussa tilanne olisi se, että Loviisan seudulla olisi ja Porvoon seudulla asukasta. Uudet yritykset Uusia yrityksiä koko alueella perustettiin vuoden 2009 aikana 626 kappaletta, joista Loviisan seudulla 143 ja Porvoon seudulla 483 kappaletta. Samaan aikaan lopettaneiden määrä oli yhteensä 515 kappaletta, joista 115 Loviisan seudulla ja 400 Porvoon seudulla. Suurin osa perustettavista yrityksistä hakee perustamisneuvontaan apua joko Posintra Oy:ltä (Uusyritysneuvonta) tai Loviisan seudun kuntien toimijoilta. ELY kilpailuttaa starttirahalausuntojen tekijän/antajan kevään 2011 aikana. Kuten seuraavasta taulukosta on nähtävissä, kasvaa toimivien yritysten lukumäärä alueella koko ajan ja sekin aiheuttaa paineita resurssien kasvattamiseen/erikoistumiseen/uudelleensuuntaamiseen. 1

2 Toimipaikat ja henkilöstö Toimipaikkoja Itä-Uudellamaalla oli vuoden 2009 lopussa kappaletta ja joissa henkilöstöä yhteensä jakaantuen siten, että Loviisan seudulla toimipaikkoja oli ja henkilöstöä ja Porvoon seudulla vastaavat luvut olivat ja

3 Neuvonta- ja elinkeinopalveluiden rahoitus Tällä hetkellä neuvonta- ja elinkeinopalveluiden rahoitus on järjestetty Loviisan seudulla siten, että kunnat panostavat palveluihin yhteensä noin (Loviisa , Lapinjärvi ja Myrskylä n ) vuosittain ja Porvoon seudulla noin vuosittain. Loviisan seudulla panostus per asukas on noin 20 ja Porvoon seudulla 8,0 per asukas. Näiden lisäksi seuduilla panostetaan matkailu- sekä seutumarkkinointiin. Hankkeiden kuntarahoitukset sisältyvät edellä mainittuihin summiin. KOKO-ohjelman rahoitus on erikseen eli se on Hankkeiden osuus tulee olemaan tulevaisuudessa pienempi kuntarahoituksen suurentuessa sekä myös hankerahoituksen pienentyessä. Joka tapauksessa on varauduttava siihen, että kilpailu sekä valtakunnallisesta että EU:n tarjoamasta rahoituksesta kovenee ja se heijastuu tukitasoihin sekä saatavissa olevan rahoituksen kokonaismäärään. Vuonna 2007 tehdyn kyselyn mukaan kuntien keskimääräinen maksuosuus per asukas oli 22 ja 37 yhtiöstä vain viidessä oli kuntarahoituksen osuus alle 10 per asukas. 2. Vaihtoehtojen kartoitus 2.1. Vaihtoehto Loviisan seudun kehittämisyhtiö Loviisan seudun kehittämisyhtiö, jonka osakkaina ovat Loviisan kaupunki, Lapinjärven kunta, Loviisan seudun, Lapinjärven, Pyhtään ja Myrskylän Yrittäjät ry. Myrskylän kunta olisi palvelujen ostajana ja myöhemmin ehkä myös osakkaana. Edellytykset (mitä laitettava kuntoon ennen kuin hanke voidaan toteuttaa) - Päätös yhtiön perustamisesta voidaan tehdä nopeasti - Sovittava summa per asukas tai muu maksuperuste - Sovittava, mitä kukin osakas saa panoksellaan Mahdollisuudet/hyödyt - Toiminta voi alkaa nopeasti - Koko seudun yhteinen elinkeinostrategia - Työnjaosta sopiminen seudulla - Yritykset mukana kehittämisessä ja osakkaina - Sovittava yhtiö keskeisistä toiminnoista ja hallinnosta - Tuloksia saadaan hitaasti eli työrauha toiminnalle 2-3 vuodeksi edellytyksenä 3

4 2.2 Vaihtoehto, palveluiden osto ulkopuoliselta Palvelut ostetaan esimerkiksi Cursor Oy:ltä Edellytykset (mitä laitettava kuntoon ennen kuin hanke voidaan toteuttaa) - Sopimus Cursorin kanssa ostettavista palveluista - Kilpailutus; palvelupaketti tulee kilpailuttaa - Cursorin kiinnostus ulkopuolisten palveluun - Hinta 30,- per asukas eli n ,- vuosittain Mahdollisuudet/hyödyt - Maksu vain siitä, mitä tilataan - Valvonta vaikeaa - Cursorin pääpaino omistajien asioiden eteenpäin viemisessä - Jatkuvuus uhattuna; pirstaleisuus palveluissa - Kielikysymys: ei ruotsinkielistä palvelua - Sama palvelupaketti jokaiselle kunnalle; ei mahdollisuutta kuntakohtaiseen räätälöintiin - Maakunta- sekä ELY-keskus rajat rajoitteena - Cursorissa omia painopistealueita ja klustereita; niiden sopivuus alueen yritysten toimintaan 2.3 Vaihtoehto; yhteinen Itä-Uudenmaan kehittämisyhtiö Tällä hetkellä Posintra Oy on kuntavähemmistöinen organisaatio, jonka toimintaa rahoitetaan pääasiassa erilaisilla hankkeilla. Loviisan seudulla puolestaan toiminta on perustunut pääasiassa kuntarahoitukseen ja kuntapohjaiseen toimintaan. Tavoitteena on, että uusi Itä-Uudenmaan kehittämisyhtiön (Posintra) omistajien enemmistön muodostavat kunnat ja että toiminta perustuu pitkäjänteiseen ja riittävään kuntarahoitukseen, jonka avulla turvataan kuntien elinkeinojen kehittäminen ja yrityspalvelut. Tästä syystä yhtiön (Posintra) resursointia ja organisaatiomallia on mietittävä sen laajentamisen yhteydessä ja tehtävä sille oma strategia tulevalle toiminnalle ja sen rahoitukselle. - mitkä ovat kehittämisyhtiön tehtävät - mitä palveluita se tuottaa ja mitä ei Laajennetaan nykyisen kehittämisyhtiö Posintran toimintaa esimerkiksi suunnatulla osakeannilla siten, että se kattaa koko itäisen Uudenmaan. Posintra Oy:n hallitus on käsitellyt asiaa ja on ottanut myönteisen kannan Posintran omistuspohjan laajentamiseen. Uudenmaan ELY-keskus osallistui Länsi-Uudenmaalle perustettuun laajapohjaisen elinkeinoyhtiön perustamiseen ja sen alkuvaiheen toiminnan tukemiseen noin vuosi kolmen vuoden ajan. 4

5 Samantyyppisestä tuesta Itä-Uudellemaalle on neuvoteltava ELY-keskuksen ja/tai Uudenmaan liiton kanssa. Itä-Uudenmaan yrityskanta nettona on noussut eli asiakkaita tulee koko ajan lisää kehittämisyhtiölle ja väestöennusteen mukaan asukkaita muuttaa alueelle lisää myös tulevina vuosina. Tämän kehityksen on heijastuttava myös kehittämisyhtiön kuntarahoitteisiin resursseihin, jotta asiakkaat (= yritykset ja yritysten perustajat) saavat tarvitsemiaan palveluita myös tulevaisuudessa. Hankkeiden osuus tulee joka tapauksessa pienenemään tulevaisuudessa. Edellytykset (mitä laitettava kuntoon ennen kuin hanke voidaan toteuttaa) - Päätös yhtiön perustamisesta voidaan tehdä nopeasti suunnatulla osakeannilla (esim.) - Toiminta jatkuu ennallaan kunnes uusi toiminta aloitetaan - Sovittava perusmaksu, jolla katetaan tarvittavat palvelut eli kiinteät resurssit - hankkeisiin varattava summa tai räätälöidyt palvelut kattava summa sovitaan erikseen - Jokaisella osakkaalla oltava selkeä elinkeinostrategia ja selkä kuva siitä, mitä yhtiöltä ostetaan osto-osaamista - Pitkäjänteisyys; 4-5 vuotta - Hallitustyöskentelyyn kiinnitettävä huomiota; hallituksen asiantuntijuuteen panostettava ja sen on tuettava yhtiön operatiivista johtoa - Kuntaenemmistö vai jokin muu osakasyhdistelmä - Paikallisuudesta pidettävä kiinni, toimistot/vastaanottotilat kunnissa/kaupungissa; toiminta painottuu kuitenkin yrityksiin. Mahdollisuudet/hyödyt - Yhtenä alueena voimaa enemmän - Erikoistuminen mahdollista - ELY-keskukselta/liitolta aloittamisen mahdollinen tuki - Alueen yhteinen elinkeino- ja seutumarkkinointi - Suurella yksiköllä enemmän uskottavuutta ja resursseja - Alueen yhteinen matkailumarkkinointi - Alueen yhteinen ja yhtenäinen elinkeinopoliittinen edunvalvonta - Osaamisen tason nostaminen yritysten kehittämisessä; yritysneuvojien Yhteinen koulutus Erikoistuminen Yhteiset järjestelmät Yhteinen viestintä - Hankkeiden kautta rahoituksen monistamista; perusrahoituksen kuitenkin oltava riittävä - Henkilöt siirtyvät uuteen yhtiöön liikkeen luovutus periaatteella - Posintra nimi tunnettu ja arvostettu - Rahoitusraami sovittava aina valtuustokausittain + yksi vuosi; vuosittain sovitaan tarkemmin ostettavan palvelun sisältö 5

6 Loviisan seudulla harkittava sitä, että kuntien ja kaupungin lisäksi osakkaaksi voisivat tulla myös seudun yrityksiä/yrittäjäjärjestö. Tavoiteaikataulu on se, että heinäkuuhun mennessä saataisiin periaatepäätökset etenemisvaihtoehdoksi, jota lähdettäisiin viemään eteenpäin siten, että mahdollinen uusi toiminta alkaisi vuoden 2012 alussa. Suositeltava vaihtoehto Suosittelemme, että ensisijaisena vaihtoehtona ryhdytään valmistelemaan nykyisen Posintra Oy:n omistus- ja organisaatiopohjan laajentamista vastaamaan koko Itä-Uudenmaan elinkeinopohjan ja kuntien tarpeita edellä kuvatun mukaisesti. Loviisa Paavo Tikkanen Seudulliset kehittämisyhteisöt ry (SEKES) Seudulliset Yrityspalvelut projekti Risto Nieminen Loviisan kaupunki Antti Vaittinen Lapinjärven kunta Christian Sjöstrand Lapinjärven kunta 6

Väliraportti 2009 2011

Väliraportti 2009 2011 Seudulliset yrityspalvelut tukihanke 2009 2013 Väliraportti 2009 2011 31.1.2012 2 Sisältö 1. SeutuYp tukihankkeen tavoite ja kohderyhmä... 3 2. SeutuYp tukihankkeen lähtökohdat ja periaatteet... 3 3. Tukihankkeen

Lisätiedot

LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI)

LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinjärven kunta/ttt-hanke LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) Liiketoimintasuunnitelma 29.10.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma II 25.10.2010

Lisätiedot

SEUDULLISET KEHITTÄMISYHTEISÖT SEKES ry

SEUDULLISET KEHITTÄMISYHTEISÖT SEKES ry SEUDULLISET KEHITTÄMISYHTEISÖT SEKES ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLTÖ sivu Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Yksityiskohtainen toimintasuunnitelma Talousarvio vuodelle 2014 7 Hallitus 2013 9 Jäsenorganisaatiot

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Yritys-Suomi ja seudulliset yrityspalvelut... 4 2.1. Yritys-Suomi verkossa, puhelimitse,

Lisätiedot

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

Tredea Oy:n toiminnan arviointi

Tredea Oy:n toiminnan arviointi Tampereen kehyskuntien tarkastuslautakuntien yhteisarviointi vuonna 2010 Tredea Oy:n toiminnan arviointi Ohjausryhmä: Kangasala/ Isto Kaarne Lempäälä/ Juha Kuisma Nokia/ Kalevi Heinonen Pirkkala/ Hannu

Lisätiedot

21. Kansainvälisyys ja kansainvälistyminen 14 22. Liiketoimintasuunnitelmaan liittyvät laskelmat 15 1. Yrityksen yleiskuvaus ja lähtökohtatilanne

21. Kansainvälisyys ja kansainvälistyminen 14 22. Liiketoimintasuunnitelmaan liittyvät laskelmat 15 1. Yrityksen yleiskuvaus ja lähtökohtatilanne SISÄLLYSLUETTELO 1. Yrityksen yleiskuvaus ja lähtökohtatilanne 2 2. Yrityksen liikeidea 2 3. Yrityksen toiminta-ajatus, visio, strategia ja tulevaisuuden näkymät 2 4. Tuotteet / palvelut 3 5. Yrityksen

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen

Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Loppuraportti Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Työ- ja elinkeinoministeriö Lokakuu, 2014 Taitto: Edita Publishing Oy Kuvitus: Pixmac Julkaistu: 10/2014

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS 2010 POSINTRA OY / ROOLIJAKOSELVITYS 2010 2 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 1.1.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

Yhteisyrityksen toimintaperiaatteet. PILETTI-hanke 2.4.2013

Yhteisyrityksen toimintaperiaatteet. PILETTI-hanke 2.4.2013 Yhteisyrityksen toimintaperiaatteet PILETTI-hanke 2.4.2013 Sisällys 1. Tausta 2. Liiketoimintamalli 3. Omistus- ja hallintoperiaatteet 2 Mikä PILETTI on? PILETTI-järjestelmä on toimivaltaisten viranomaisten

Lisätiedot

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 28.08.2014 Risto Nieminen 29.7.2014 2 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 1.2 SELVITYKSEN TOIMEENPANO... 3 1.3 YHDISTYMISSELVITYSTÄ

Lisätiedot

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi Aika: 24.9.2008 klo 8.35-9.30 Paikka: UKK-instituutti, kokoustila Kesä, Kaupinpuistontie 1 Osallistujat: Jäsenet: varajäsen Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä Toimintasuunnitelma 2013 Sisältö 1. Johdanto... 4 1.1. Seudun strategia... 4 1.2. Visio... 4 1.3. Elinkeinostrategia

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 2 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 18 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 26 1 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 3/11 Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 Liite 1 6 Liite 2 7 8

Lisätiedot

Oy Apotti Ab Liiketoimintasuunnitelma

Oy Apotti Ab Liiketoimintasuunnitelma 1 Oy Apotti Ab Liiketoimintasuunnitelma Versio 2.00 7.5.2015 2 Sisällysluettelo 1 2 3 4 5 Johdanto... 3 Yhtiön strategiset tavoitteet... 4 Yhtiön toiminta-ajatus ja visio sekä liikeidea... 5 3.1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke LOPPURAPORTTI Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 1.1.-31.8.2012 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 3 3.1 Yleiset tavoitteet...

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 2 Sisällys 1 JOHDANTO 1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne 1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Lisätiedot

LIITE 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012. Hallitus 16.12.2011 Työvaliokunta 9.12.2011 Päivitetty 5.12.2011 1

LIITE 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012. Hallitus 16.12.2011 Työvaliokunta 9.12.2011 Päivitetty 5.12.2011 1 LIITE 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Hallitus 16.12.2011 Työvaliokunta 9.12.2011 Päivitetty 5.12.2011 1 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 1. YRITYSKOLMIO 5 2. YRITYSKOLMION TEHTÄVÄT 5 3. HALLITUS, KIRJANPITO JA TILINTARKASTAJAT

Lisätiedot

Liite 1. Hämeen matkailun strategisten toimintalinjausten täsmennyksiä vuosille 2003 2006 FORTONE EVENT CONSULTING FEC LTD

Liite 1. Hämeen matkailun strategisten toimintalinjausten täsmennyksiä vuosille 2003 2006 FORTONE EVENT CONSULTING FEC LTD Liite 1. Hämeen matkailun strategisten toimintalinjausten täsmennyksiä vuosille 2003 2006 FORTONE EVENT CONSULTING FEC LTD SISÄLTÖ Johdanto 3 1. Alueelliset ja toiminnalliset perustelut toimintalinjauksille

Lisätiedot

Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ

Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Lokakuu 2010 Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK THH:n etenemissuunnitelma

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK THH:n etenemissuunnitelma Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke KPK THH:n etenemissuunnitelma 20.4.2010 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Taustaa ja haasteet... 4 2.1 Taustaa... 4 2.2 Nykytila ja kehittämishaasteet...

Lisätiedot

Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä

Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä Mäntyharju HEINOLA Savitaipale Jaala Nastola KUUSANKOSKI Valkeala Luumäki ORIMATTILA Iitti KOUVOLA Artjärvi Lapinjärvi Elimäki ANJALANKOSKI Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Janne Salminen, Lassi Hurskainen ja Silja Kostia Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat,

Lisätiedot

Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta:

Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta: Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta: Yleistä: Kuntalain kokonaisuudistukselle, jolla korvataan vuoden 1995 kuntalaki, on perusteltu tarve ottaen huomioon kuntien toimintaympäristössä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot

LIITE KHALL 19.10.2009 313 LIITE KVALT 26.10.2009 84 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

LIITE KHALL 19.10.2009 313 LIITE KVALT 26.10.2009 84 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA LIITE KHALL 19.10.2009 313 LIITE KVALT 26.10.2009 84 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 1. Lähtökohtia...3 1.1. Muut strategiat ja ohjelmat...3 1.2. Seudullinen elinkeinoyhtiö...3 2. Kaupungin tehtävä elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

SEUTU YPP:N MALLINTAMINEN KOILLISMAAN SEUTUKUNNASSA 1.7.2006-31.1.2007. Loppuraportti

SEUTU YPP:N MALLINTAMINEN KOILLISMAAN SEUTUKUNNASSA 1.7.2006-31.1.2007. Loppuraportti SEUTU YPP:N MALLINTAMINEN KOILLISMAAN SEUTUKUNNASSA 1.7.2006-31.1.2007 Loppuraportti 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAVOITTEET, TOTEUTUMINEN, KESKEISET TOIMENPITEET JA TULOKSET 3 1.1. Tausta 3 1.2. Seutu

Lisätiedot