OSTOPALVELUSOPIMUS TORNION KAUPUNGIN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISESTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSTOPALVELUSOPIMUS TORNION KAUPUNGIN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISESTÄ"

Transkriptio

1 1 OSTOPALVELUSOPIMUS TORNION KAUPUNGIN ELINKEINOJEN KEHITTÄMISESTÄ 1. Sopijaosapuolet Tornion kaupunki Y-tunnus Suensaarenkatu Tornio Team Botnia Oy Y-tunnus Hallituskatu Tornio 2. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan Tornion kaupungin ja Team Botnia Oy:n kesken Tornion kaupungin elinkeino- ja matkailupalveluiden toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista ajalla Toiminnan tavoitteet Elinkeinojen kehittämisyhtiö Team Botnia Oy järjestää ja tuottaa Tornion kaupungille elinkeinojen ja matkailun neuvonta-, asiantuntija- ja kehittämispalveluita, vuokraa yhtiön hallinnassa olevia, Tornion kaupungin omistamia, toimitiloja edelleen yritysten käyttöön, hallinnoi ja osallistuu yhtiön toimialaan liittyviin hankkeisiin sekä edistää Tornion kaupunkistrategiassa ja elinkeinostrategiassa 2021 asetettujen elinkeino- ja työllisyyspoliittisten tavoitteiden toteutumista. 4. Tornion elinkeinostrategian mukaiset toiminnan painopisteet Tornion kaupungin elinkeinostrategia 2021 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Keskeinen kansainvälinen toimintaympäristö Tavoitteena on verkostojen ja alueellisen yhteistyön hyödyntäminen kaupungin vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Yritysten toiminnallisten edellytysten kohentaminen Verkostojen ja alueellisen yhteistyön rakentaminen Yritysten tarpeisiin riittävä ja soveltuva kaavoitus ja maankäyttö Liikenneinfrastruktuurin toimivuuden varmistaminen Kohtaava koulutus ja osaaminen Tavoitteena on yritysten tarpeita vastaava työvoima sekä monipuoliset opiskelumahdollisuudet. Yritysten olemassa olevan työvoiman osaamisen varmistaminen Uuden osaavan työvoiman turvaaminen Koulutusorganisaatioiden tukipalvelukokonaisuuksien rakentaminen

2 2 Kasvun mahdollistavat elinkeinopalvelut Tavoitteena on yrityslähtöiset elinkeinopalvelut sidosryhmien osaamista hyödyntäen Torniolaisten yritysten kannattavan liiketoiminnan ja kasvun sekä kansainvälistymisen tukeminen Yksilöllisten yrityspalveluiden edelleen kehittäminen Markkinoinnin ja viestinnän tehostaminen Elinkeinostrategian painopisteiden sekä niistä johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista varten on yhtiö laatinut sopimuskaudelle erillisen toimintasuunnitelman käytännön toimenpiteitä varten (liite 1). 5. Elinkeinopalveluiden järjestäminen Team Botnia Oy sitoutuu järjestämään sopimusajalla seuraavat elinkeino- ja matkailupalvelut: Yritysneuvontapalveluiden järjestäminen (mm. startti-, hautomo- ja kasvuyrityspalv.) Alueelle sijoittuvien yritysten avustaminen Matkailuneuvontapalveluiden järjestäminen Tornion kaupungin elinkeino-, yritys- ja matkailumarkkinoinnin järjestäminen Elinkeinoelämää palvelevien kehittämishankkeiden toteuttaminen ja niihin osallistuminen Yritysten verkostoitumisen edistäminen sekä uusien kontaktien etsiminen ja niiden hyödyntäminen alueen elinkeinoelämän kehittämiseksi. Elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittäminen Yritysten avustaminen maankäyttö-, toimitila- ja tonttiasioissa yhteistyössä kaupungin kanssa Team Botnia Oy ostaa yritysneuvontapalveluja Meri-Lapin Startti Oy:ltä (budjetti euroa) ja Kemi-Tornio alueyrityspalveluilta (budjetti euroa). Vuodelle 2014 tehdään ostopalvelusopimus Meri-Lapin Matkailu Oy:n kanssa (budjetti enintään euroa). Matkailuneuvontapalvelut järjestetään yhteistyössä Haaparannan kanssa (TornioHaparanda matkailutoimisto). 6. Kehittämishankkeet Team Botnia Oy:n rahoitusosuuksiin vuodelle 2014 sisältyy tässä vaiheessa seuraavat kehittämishankkeet: Arctic Business Design (ABD) euroa, Elinkeinopalvelut TornioHaparanda euroa, Kohti kansainvälisiä verkostoja euroa, Finnish Lapland Film Commission euroa, Arktisen teollisuuden sivuvirtoja euroa, Maalaistori Victoria,

3 3 7. Verkostot Team Botnia Oy osallistuu verkostomaiseen elinkeinojen kehittämiseen tähtäävään yhteistyöhön paikalliselta tasolta aina valikoidusti kansainväliselle tasolle saakka. Merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat paikallisten yritysten lisäksi mm. paikalliset ja alueelliset yrittäjäjärjestöt, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, valtion aluehallinto-organisaatiot, lähialueen kunnat ja muut seudulliset yhteistyökumppanit kuten elinkeinojen kehittämisyhtiöt. Kansainvälisellä tasolla yhteistyötä tehdään etenkin Haaparannan kaupungin kanssa sekä Perämerenkaaren, Tornionlaakson ja Barentsin suuntiin. Team Botnia Oy:llä on voimassa oleva yhteistyösopimus koulutus- ja tutkimusyhteistyötä Kemi-Tornio alueella Oulun yliopiston kanssa Lisäksi Team Botnia Oy on Seudulliset kehittämisyhteisöt ry:n (SEKES) jäsen (maksuosuus 2014: e) ja Multipolis ry:n jäsen (900 euroa). Partnerbookin maksuosuus on 500 euroa. 8. Määrälliset tavoitteet vuodelle 2014 Keskeisenä tavoitteena on yritysten ja työpaikkojen määrällisen kasvun toteutuminen. Tavoitteeksi vuodelle 2014 asetetaan: uusia yrityksiä 50 (netto) yrityksien laajennukset 10 paikkakunnalle siirtyy yrityksiä 5 pysyvien työpaikkojen nettolisäys nykyisen tason säilyttäminen Tavoitteita seurataan mm. työvoimahallinnon, Patentti- ja rekisterihallituksen ja Tilastokeskuksen tuottamien sekä Team Botnia Oy:n tuottamien omien tilastojen kautta. 9. Toiminnan resursointi Toimitilat Team Botnia Oy vuokraa tarvitsemansa toimitilan Tornion kaupungilta. Toimitila sijaitsee Raati huo neella (Halli tuskatu 9). Kalus teet ja muun tarvitsemansa käyttöomaisuu den Team Botnia Oy hankkii itse. TornioHaparanda Matkailutoimisto sijaitsee Matkakeskuksessa Haaparannalla (Krannikatu 3). Lisäksi Team Botnia Oy:llä on hallinnassa osa Green Linea (Pakkahuoneenkatu 1) Henkilöstö Toimitusjohtaja, avoin, rekrytoidaan vuonna 2014 Matkailukoordinaattori Toimistosihteeri Tornion yrittäjät ry:n sihteeri, osittainen työpanos Projektipäällikkö, Elinkeinopalvelut TornioHaparanda -hanke asti Projektipäällikkö, Maalaistori Victoria -hanke asti

4 4 Kustannukset ja rahoitus Vuoden 2014 budjetoitu liikevaihto on : Vuoden 2014 budjetoitu tulos on: Uuden toimihenkilön rekrytoinnista johtuva kulu sisältyy ko. summaan. Rekrytoinnin kustannuksista osa katetaan edellisen tilikauden varoilla. Tornion kaupungin rahoitusosuus on euroa. Alv ja muut lakisääteiset lisät lisätään Tornion kaupungin osuuteen. Maksuaikataulu Tornion kaupungin osuuden maksatus kehittämispalveluiden osalta tapahtuu vuosineljännek sittäin etukäteen Yhtiön tekemän ja hallituksen hyväksymän menoar vion perusteella. Mahdollinen ylijäämä huomioidaan seu raavan jakson meno arviota vähentävänä. Vuoden 2014 maksupäivät ja arvi oidut summat (ilman alv) ovat: Maksupäivät Yhteensä Tornion kaupunki sitoutuu tarvittaessa järjestämään Team Botnia Oy:lle tilapäistä kassalainaa, mikäli käynnissä olevien projektien maksatuksista aiheutuu tilapäisiä likviditeettiongelmia sopimuskauden aikana. 10. Raportointi ja ohjeistus Yhtiö kuuluu Tornion kaupungin konserniin ja noudattaa toiminnassaan konserniohjeita, joiden mukaisesti yhtiö informoi kaupunginhallitusta toimintasuunnitelman sekä numeeristen tavoitteiden toteutumisesta. 11. Allekirjoitukset Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummalle kin osapuolelle. Torniossa, / 2014 TORNION KAUPUNKI TEAM BOTNIA OY Raimo Ronkainen kaupunginjohtaja Arto Ponkala hallituksen puheenjohtaja

5 5

ELINKEINOJEN KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2015 TORNION KAUPUNGIN JA TEAM BOTNIA OY:N VÄLILLÄ

ELINKEINOJEN KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2015 TORNION KAUPUNGIN JA TEAM BOTNIA OY:N VÄLILLÄ ELINKEINOJEN KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2015 TORNION KAUPUNGIN JA TEAM BOTNIA OY:N VÄLILLÄ 22.1.2015 Tornio SISÄLTÖ 1. TAUSTAA 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3. TAVOITTEET 3.1 Yleistavoitteet 3.2 Tulostavoitteet

Lisätiedot

Toukokuu 2012. Tornion kaupunki Elinkeinostrategia 2021

Toukokuu 2012. Tornion kaupunki Elinkeinostrategia 2021 Toukokuu 2012 Tornion kaupunki Elinkeinostrategia 2021 Sisällysluettelo Aihealue Sivu Johdanto 3 Tornion elinkeinostrategian strategiset lähtökohdat 4 Tornion elinkeinostrategian viitekehys 5 Tornion elinkeinostrategian

Lisätiedot

Toimintasuunnnitelma 2009

Toimintasuunnnitelma 2009 Toimintasuunnnitelma 2009 Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto...3 1.1. Seudun strategia...3 1.2. Visio...3 1.3. Elinkeinostrategia 2007-2013...3 1.4. Kehittämishankkeet...4 2. Edunvalvonta, hallinto

Lisätiedot

LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI)

LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinjärven kunta/ttt-hanke LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) Liiketoimintasuunnitelma 29.10.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma II 25.10.2010

Lisätiedot

1. KUNNAN ELINKEINOTOIMEN JOHTAMINEN

1. KUNNAN ELINKEINOTOIMEN JOHTAMINEN OSTOPALVELUSOPIMUS 2015 1 (5) Tämän sopimuksen perustana on Lempäälän kunnanvaltuuston päätös 24.11.2010 Elinkeinotoimen toiminnan ja organisaation kehittämisestä sekä kunnanhallituksen 10.01.2011 hyväksymä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä Toimintasuunnitelma 2013 Sisältö 1. Johdanto... 4 1.1. Seudun strategia... 4 1.2. Visio... 4 1.3. Elinkeinostrategia

Lisätiedot

21. Kansainvälisyys ja kansainvälistyminen 14 22. Liiketoimintasuunnitelmaan liittyvät laskelmat 15 1. Yrityksen yleiskuvaus ja lähtökohtatilanne

21. Kansainvälisyys ja kansainvälistyminen 14 22. Liiketoimintasuunnitelmaan liittyvät laskelmat 15 1. Yrityksen yleiskuvaus ja lähtökohtatilanne SISÄLLYSLUETTELO 1. Yrityksen yleiskuvaus ja lähtökohtatilanne 2 2. Yrityksen liikeidea 2 3. Yrityksen toiminta-ajatus, visio, strategia ja tulevaisuuden näkymät 2 4. Tuotteet / palvelut 3 5. Yrityksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ

SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Kuntayhtymäsuunnitelma Talousarvio vuodelle 2010 ja Taloussuunnitelma vuosille 2010 2012 Työvaliokunta 2.9.2009 Seutuhallitus 17.9.2009 Seutuvaltuusto 22.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto-osasto 100 Vaalit 150 Tilintarkastus 200 Yleishallinto 230 Elinkeinojen edistäminen HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2014

Tilinpäätös vuodelta 2014 TORNION KAUPUNKI Tilinpäätös vuodelta 2014 TORNION KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2. Tornion kaupungin hallinto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä-

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - puiteosa 1.1.2014 31.12.2014 - tarkistusosa 1.1.2014 31.12.2014 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Lähde: Sisäasiainministeriö/Genimap KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Kaupunginvaltuusto 17.12.2007 Kuopion kaupunki Yrityspalvelu SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT...2

Lisätiedot

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA

Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Koillismaa 2014+ ELINVOIMAOHJELMA Johdanto ELINVOIMAOHJELMA haastaa laajasti niin yksityisen kuin julkisen tahon toimijat yhteistyöhön, jonka tavoitteena on 1300 uutta työpaikkaa 2021 vuoteen mennessä

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA Liite nro 67 14.4.2015 Khall 165 HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Kunnanhallitus 14.4.2015 Kunnanvaltuusto 28.4.2015 HAUSJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Hausjärven elinkeino-ohjelma 2015 on laadittu

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta 1 1. Johdanto... 3 2. Nykytilan kuvaus... 4 3. Toimintaympäristön muutokset ja haasteet... 5 4. Elinkeino-ohjelman

Lisätiedot

KALAJOEN ELINKEINOSTRATEGIA 2015 2025

KALAJOEN ELINKEINOSTRATEGIA 2015 2025 1 KALAJOEN ELINKEINOSTRATEGIA 2015 2025 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.9.2014 2 SISÄLTÖ 1 Elinkeinostrategian tausta ja tarkoitus 3 2 Nykyinen tilanne Kalajoella 3 3 Kalajoen kilpailuedut 6 4 Kalajoen

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 2 Sisällys 1 JOHDANTO 1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne 1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - Sopimus voimassa 1.1.2015 31.12.2015 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA PUITEOSA 1. Sopimusosapuolet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS

TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS TA 2015 TOIMIELIN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Korkea työpaikkaomavaraisuus Houkuttelevat

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

LIITE 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012. Hallitus 16.12.2011 Työvaliokunta 9.12.2011 Päivitetty 5.12.2011 1

LIITE 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012. Hallitus 16.12.2011 Työvaliokunta 9.12.2011 Päivitetty 5.12.2011 1 LIITE 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Hallitus 16.12.2011 Työvaliokunta 9.12.2011 Päivitetty 5.12.2011 1 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 1. YRITYSKOLMIO 5 2. YRITYSKOLMION TEHTÄVÄT 5 3. HALLITUS, KIRJANPITO JA TILINTARKASTAJAT

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Khall 18.11.2013 Kvalt 25.11.2013 Ikaalisten kaupunki Valtakatu 5-7, PL 33, 39501 Ikaalinen p. (03) 45011 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2016-2017 SISÄLLYSLUETTELO sivu

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3 SUUNNITTELU, EU-KOORDINOINTI JA EDUNVALVONTA... 4 4 ELINKEINOPALVELUT...

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 Johdanto... 1 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio... 2 1.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot