Tulevaisuusselonteko: Kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuusselonteko: Kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi"

Transkriptio

1 Tulevaisuusselonteko: Kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi Pirkanmaan ennakointiammattilaisten kokoontumisajot II Mari Hjelt

2 Tulevaisuusselonteko

3 Tulevaisuusselonteko Tulevaisuusselonteko on kerran vaalikaudessa valtioneuvostossa eduskunnalle tehtävä asiakirja, joka avaa Suomen tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia Hallituksen tulevaisuusselonteon teemana on tällä kertaa Suomen kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi Tulevaisuusselonteon valmistelusta vastaa elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren johtama ministerityöryhmä, joka linjasi, että selonteko keskittyy kestävän kasvun uusiin painotuksiin kansalaisten hyvinvoinnin kehittämiseksi. Selonteon linjausten toteutus käynnistetään välittömästi, mutta se tähtää seuraavan hallituksen ohjelman syötteeksi. Uudet painotukset ovat sellaisia raikkaita ja rohkeita uuden tekemisen keihäänkärkiä, jotka ovat jääneet liian vähälle huomiolle Selonteko keskittyy nimenomaan kestävän kasvun avaimiin ammentaen mm. kestävän kehityksen, vihreän kasvun, pohjoisen ulottuvuuden, ICT2015 strategiatöistä

4 Tulevaisuusselonteon valmistelu Tutkimukset ja selvitykset Ennakointi asiantuntijaryhmissä Alueelliset tilaisuudet 2030-sivustot Ennakointivaihe Strategiavaihe Ennakoinnin tulosten analyysi: Kyselyt Keskustelutilaisuudet Verkkokeskustelu Muut kansalliset strategiat, linjaukset ja toimintaohjelmat Ennakoinnin teemat Ennakointityö Tulevaisuusselonteko Toteutus Kokeilut

5 Ennakointivaiheen tuloksia

6 Näkemys tulevaisuudesta selonteon tueksi tuotettiin erillisessä ennakointihankkeessa 6

7 Ennakoinnin yhteenveto - Mistä kestävää kasvua ja hyvinvointia? 7

8 Globaali Suomi Suomi voittaa uudessa globaalissa työnjaossa Maat ja alueet eivät erikoistu enää välttämättä sektoreittain tai toimialoittain, vaan pikemmin tuotantovaiheiden tai työtehtävien mukaan. Digitaaliteknologia ja globalisaatio ovat mullistamassa taloutta ja yhteiskuntaa samalla tavoin tai jopa enemmän kuin höyryyn tai sähköön perustunut teknologinen kehitys aikoinaan. Menestys verkostotaloudessa edellyttää uudenlaista osaamista ja nopeaa sopeutumiskykyä, sillä maailmatalouden muutokset ovat usein äkillisiä ja yllättäviä. Suomen on mahdollista hyötyä tästä muutoksesta vahvuuksiensa pohjalta ja korjata syrjäisen sijaintinsa takamatkaa löytämällä oma toimintamallinsa. 8

9 Työn ja oppimisen liitto Jokainen tekee osuutensa yhteiskunnan hyväksi Työnteon lisääminen on keskeinen keino luoda Suomeen kasvua ja ylläpitää hyvinvointia, tuottavuuden kohottamisen rinnalla. Työllisyysastetta on nostettava. Meidän pitää löytää keinot, joilla koko kansakunnan resurssit otetaan käyttöön. Työn tekeminen pitää kuitenkin ymmärtää laajasti: se on kaikkea toimintaa yhteiseksi hyväksi. Nykyisiä koulutus-, työmarkkina- ja sosiaaliturvajärjestelmiä on uudistettava rohkeasti, koska ne ovat liian raskaita, jäykkiä ja lannistavia. Ne eivät riittävästi ohjaa ihmisiä monipuoliseen ja aktiiviseen tekemiseen. Tilalle on luotava uusi oppimisen, työn ja yrittäjyyden saumaton kokonaisuus, jossa kaikenlainen toimeliaisuus on aina kannattavampaa kuin passiivisuus. 9

10 Ketterä Suomi Joustava ja ketterä Suomi menestyy Suomen on oltava ketterä kansantalous, sillä maailman muutoksia on vaikea ennakoida. Riskien hallinta ei riitä, tarvitaan joustavuutta. Julkisen sektorin tärkein uudistava tehtävä on rakentaa toimintaympäristö, joka auttaa nopeiden muutosten ja epävarmuuden hyödyntämisessä. Yrittäjät pystyvät hyödyntämään nopeasti lyhytkestoiset kasvuilmiöt, mikä edellyttää kuitenkin riskinottoa. Menestys ja oppiminen auttavat seuraavan mahdollisuuden hyödyntämisessä. Tällaisiin hankkeisiin lähteville yrittäjille pitäisi rakentaa turvaverkko, joka ei ainakaan rankaise aktiivisuudesta sosiaalietuuksien menetyksellä. 10

11 Digitaalinen talous Digimaailmasta tehoa ja inhimillisyyttä Vuoteen 2030 mennessä digitaalinen arvonluonti kasvaa suuruusluokaltaan yhtä suureksi kuin materiaalinen. Digitalisoitumisen ansiosta vapautuvia resursseja voidaan suunnata yhä enemmän ihmisläheiseen työskentelyyn. Älystä kuitenkin tulee pula äly-yhteiskunnassa koska ajattelumallit ja teknologian hyödyntäminen etenevät teknologiaa hitaammin. Haaste on että osaaja haluaa toimia siellä, missä hänellä on parhaat edellytykset rakentaa uutta. Digitaalinen työnteko ja oppiminen avaavat mahdollisuuksia oppia ja työskennellä ajasta ja paikasta riippumatta ja sopivia muotoja erilaisille kyvyille ja malleille pitää kehitellä. 11

12 Yhteisöllinen tieto Tulevaisuuden oppiminen on sosiaalista Tulevaisuuden taitoihin kuuluvat esimerkiksi luova ongelmanratkaisu, tunne-, yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot sekä valmius ottaa jatkuvasti käyttöön uusia ajattelun ja kommunikaation välineitä. Älykkyys ei enää sijaitse ihmisen mielessä tai edes sosiaalisissa verkostoissa, vaan ihminen laajentaa ja ylittää biologiansa rajoituksia käyttäen hyväksi yhä monimutkaisempia teknologisia apuvälineitä. Teknologia on tullut osaksi arkea ja samalla monin tavoin osaksi tietokäytäntöjä ja toimintakulttuuria. 12

13 Pohjoisen osaaminen Suomi arktisen osaamisen huipulle Suomesta tulee arktisen osaamisen metropoli, joka yhdistää luonnonvarojen hyödyntämisen, logistiikan, luontoarvot ja hyvän elämisen ja hallinnon kestävällä tavalla. Napajään sulaminen ilmastonmuutoksen takia ja niukkuus energiasta nostavat pohjoisten alueiden painoarvoa maailmanlaajuisesti. 13

14 Vastuullisuus ja kestävyys Vastuullisuus ja resurssitehokkuus ovat tapa toimia Ihmisten tarpeista lähtevät, vastuullisesti tuotetut tuotteet ja palvelut tarjoavat globaaleja liiketoimintamahdollisuuksia. Vastuulliset yritykset ovat tulevaisuudessa kilpailukykyisiä. Kehityspolkujen murroskohdat fossiilisten polttoaineiden vähentäminen, uudet teknologiat ja kansainvälinen kilpailu tarjoavat mahdollisuuksia uudenlaisille yhteistyömuodoille, innovatiivisille kokeiluille ja kasvulle. Resurssitehokkuuteen ja vähähiilisyyteen liittyvä osaaminen, teknologia ja systeemiset muutokset tarjoavat valtavasti kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia.yrittäjyyttä ja investointeja haittaavat antikannustimet on poistettava. 14

15 Ennakointivaiheen toteutuksesta

16 Valmisteluvaihe ennakoinnin teemojen valinnaksi (02-04/2012) Tausta-analyysi Laaja verkkokysely Sidosryhmäseminaari Asiantuntijatyöpajat Ohjausryhmän ja ministerityöryhmän päätökset 1. Niukkuuden mahdollisuudet 2. Uusi pohjoisen maantiede 3. Yritysten uudistuminen 4. Hallinto mahdollistajaksi 5. Tulevaisuuden työelämä 6. Kansalaisten hyvinvointi ja osallisuus Horisontaaliset teemat: Osaaminen ja kyvykkyydet Digitaalitalous Globalisaatio Joustavuus ja kriisinsietokyky

17 Ennakointivaihe toteutettiin paneeliperusteisesti Kunkin teeman toteutuksesta vastasi itsenäisesti n. 10 hengen asiantuntijaryhmä 2 puheenjohtajan johdolla. Horisontaalisten teemojen käsittely neljän suurlähettilään vastuulla Työtapana työpajat ja yhteinen työskentelyalusta (yammer) Tukena hankeryhmä ja prosessikonsultti sekä toimittaja Tulosten jakaminen prosessin aikana 2030-sivuilla ja verkkoraportointi Puheenjohtajien tapaaminen Tulos Osallistujien ymmärrys prosessin kulusta Teemojen muutosvoimat Teemojen painopisteet Teemojen osaamiset ja toimintatavat Ennakoinnin kokonaisuus Tulevaisuuskuvan ja suuntien visualisoinnit Kick-off Teemaworkshop I Teemaworkshop II Teemaworkshop III Synteesiworkshop Yhteenveto ja visualisointi Vastuu Projektiryhmä vko 20/2012 Teemaryhmien puheenjohtajat Teemaryhmien puheenjohtajat Teemaryhmien puheenjohtajat Teemaryhmien puheenjohtajat Projektiryhmä

18 Ennakointiraportin julkistus

19 Ennakointiraportin jalkautuminen Raporttiin tutustui n ihmistä julkistusta seuranneen kuukauden aikana Ennakointiraportissa on luettu keskimäärin 5 eri sivua kertakäynnillä 35% kävijöistä on palannut sivuille uudelleen

20 Palautetta kerättiin avoimena kyselynä N =

21 Annettua positiivista palautetta (twitter, blogit, kysely) Se selonteon nettisivusto on tosi hieno olen ihastellut sitä koko eilisen illan ja tutkinut eri osa-alueita kuin Liisa ihmemaassa seikkaillen. Mahtava esittämistapa! Eikä sisältökään ole hullumpi Tulevaisuusselonteon nettitoteutus on selkeä, yksinkertaisen ulkokuoren alta löytyy paljon asiaa. Onpa aika kiva toteutus. Pidän kyllä. Helpompi perehtyä nopeasti kuin pitkään kirjoitettuun raporttiin. Tältä näyttävät tulevaisuuden selonteot. Ei kun sehän onkin jo tätä päivää! Yhdessä määrittelemään tulevaisuuttamme - hyviä teemoja keskustelussa!

22 Ennakointiraportin sisältöjä pohdittiin avoimissa kuulemistilaisuuksissa 03/2013 TIlaisuus Pvm Osallistujien lkm Kansalais- ja nuorisojärjestöt Ministeriöt I Ministeriöt II Ministeriöt III Etujärjestöt Tutkijat tilaisuus Säätytalolla Maakuntaliitot ja ELY-keskukset

23 2030-sivustoilla ollut merkittävä rooli koko valmisteluvaiheen ajan Mukaan kutsuttiin vaihtuvat päätoimittajat ja aktiivisten blogaajien joukko Sivuille linkattu myös muitakin tulevaisuuskirjoituksia Sivuilla jaettu webcastingit tilaisuuksista Rinnalla fb ja twitter aktiivisuutta Pääkanava jakaa ennakointiraporttia

24

25 Mitä seuraavaksi? Tulevaisuusselonteon valmistelu on toteutettu uudella tavalla ja matkan varrella tehty monia menetelmällisiä kokeiluja Ennakointivaiheen toteutuksen arviointi on käynnissä Ennakoinnin tuloksia on hyödynnetty tulevaisuusselonteon valmistelussa ja tulevaisuusselonteko on valmis syksyyn mennessä

LOPPURAPORTTI TULEVAISUUSSELONTEON ENNAKOINTIHANKKEEN ARVIOINTI

LOPPURAPORTTI TULEVAISUUSSELONTEON ENNAKOINTIHANKKEEN ARVIOINTI Vastaanottaja Valtioneuvoston kanslia Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes Suomen itsenäisyyden juhlarahasto - Sitra Suomen Akatemia Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Kesäkuu, 2013 LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA 2013-2016

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA 2013-2016 YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA 2013-2016 Tähän strategiaan on koottu työkirjaksi konkreettiset kehittämisen välineet yrittäjyyskasvatuksen vahvistamiseksi Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

ETUJÄRJESTÖJEN KUULEMISTILAISUUS 22.3.2013 KESKUSTELUMUISTIO 2.4.2013

ETUJÄRJESTÖJEN KUULEMISTILAISUUS 22.3.2013 KESKUSTELUMUISTIO 2.4.2013 ETUJÄRJESTÖJEN KUULEMISTILAISUUS 22.3.2013 KESKUSTELUMUISTIO 2.4.2013 JOHDANTO Tulevaisuusselonteko on kerran vaalikaudessa laadittava, pitkän aikavälin tulevaisuutta käsittelevä kannanotto, jonka valtioneuvosto

Lisätiedot

Tulevaisuusselonteko 2030

Tulevaisuusselonteko 2030 Tulevaisuusselonteko 2030 Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 28.11.2012, Congress Paasitorni Valtiosihteeri Jouni Hakala Ennakoinnin teemojen valinnan tausta ja tavoite Keväällä 2012 VNK, TEM,

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO Riikka Saarimaa ja Johanna Mantere KOULUTUSTOIMIKUNTIEN LAADULLISEN ENNAKOINNIN SELVITYSTEN YHTEENVETO Raportit ja selvitykset 2013:2 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:2 ISBN 978-952-13-5401-4

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

Avauksia tietämyksen hallintaan

Avauksia tietämyksen hallintaan Avauksia tietämyksen hallintaan Teknologian arviointi tulevaisuusvaliokunnassa Esiselvitys kasvigeenitekniikasta (Tulevaisuusvaliokunnan teknologiajaosto, Teknologian arviointeja 1: Ahti Salo ja Veli Kauppinen,

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista 29.3.2013

Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista 29.3.2013 Yhteenveto verkkokyselyn tuloksista 29.3.2013 Sisältö 1. Kyselyjen toteutus 2. Vastaajat 3. Verkkokyselyjen tulokset Liite: Kyselyn ja verkkoraporttipalautteen kooste kullekin päämäärälle 29.3.2013 2 1.

Lisätiedot

Jokainen voi antaa työpanoksensa kykyjensä ja elämäntilanteensa mukaan

Jokainen voi antaa työpanoksensa kykyjensä ja elämäntilanteensa mukaan Työmarkkinat toimivat globaalisti Suomi menestyy globaalin talouden toimintaympäristössä, kun tuotamme laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita. Tähän pääseminen vaatii suomalaisen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe N:O 01 Solita Think Tankin loppuraportti 1 Helmikuu 2014 SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA 04 Esipuhe NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. 06 Solita Think Tankin

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sivu

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ / MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 LUONNOS 27.1.2014 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2014 Julkaisun ovat toimittaneet Sirpa Sivonen ja Laura Pouru Suomen Kuntaliitto 1.painos

Lisätiedot

Avoimen datan aarteet auki kehittäjille

Avoimen datan aarteet auki kehittäjille TOUKOKUU 2013 KIRJOITUKSIA DIGITAALISESTA SUOMESTA Avoimen datan aarteet auki kehittäjille Viranomaiset avaavat tietovarantojaan. Yhdistämällä ja jalostamalla avointa dataa voidaan kehittää uusia palveluita

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia

Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004. Uudenmaan liitto. Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta. Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uudenmaan liitto Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta Uudenmaan tietoyhteiskunnan kehittämisstrategia Uudenmaan liiton julkaisuja A 13-2004 Uusimaa - Arjen tietoyhteiskunta

Lisätiedot

Sitra kyseenalaistaa perinteisiä toimintamalleja ja vauhdittaa tarvittavaa muutosta yhteiskunnassa.

Sitra kyseenalaistaa perinteisiä toimintamalleja ja vauhdittaa tarvittavaa muutosta yhteiskunnassa. Sitra kyseenalaistaa perinteisiä toimintamalleja ja vauhdittaa tarvittavaa muutosta yhteiskunnassa. Tulevaisuuden hyvinvointi ja kilpailukyky edellyttävät systeemistä laaja-alaista ja syvällistä muutosta.

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ritva Rajander-Juusti LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi Raportit ja selvitykset 2013:1 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:1 ISBN 978-952-13-5365-9

Lisätiedot