Tulevaisuusselonteko 2030

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuusselonteko 2030"

Transkriptio

1 Tulevaisuusselonteko 2030 Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät , Congress Paasitorni Valtiosihteeri Jouni Hakala

2 Ennakoinnin teemojen valinnan tausta ja tavoite Keväällä 2012 VNK, TEM, Sitra, Suomen Akatemia ja Tekes valmistelivat ehdotuksia ennakoinnin teemoiksi perustuen laajan ja osallistavan valmisteluvaiheen tuotoksiin. Hankkeen ohjausryhmä käsitteli teemavalintaa Ministerityöryhmä hyväksyi teemat Teemojen valinnassa painotetaan seuraavia näkökulmia: Merkitys kestävälle kasvulle Merkitys kestävälle hyvinvoinnille Merkitys pitkällä aikavälillä Raikkaus ja rohkeus Terävä ja rajattu

3 Tulevaisuusselonteko eteneminen Erilaisten taustatietojen sekä tehtyjen ja valmistumassa olevien selvitysten mahdollisimman tehokas koordinointi ja hyödyntäminen Ennakoinnin teemat Ennakointityö Kansainvälinen benchmark P o l i t i i k k a l i n j a u k s e t Tulevaisuusselonteko

4 Ministerityöryhmän vahvistamat teemat ja horisontaaliset näkökulmat Ennakoinnin II-vaiheessa työstettävät teemat 1. Niukkuuden mahdollisuudet 2. Uusi pohjoisen maantiede 3. Yritysten uudistuminen 4. Hallinto mahdollistajaksi 5. Tulevaisuuden työelämä 6. Kansalaisten hyvinvointi ja osallisuus Horisontaalisina näkökulmina kaikissa teemoissa A. Joustavuus ja kriisinkestävyys B. Osaamiset ja kyvykkyydet C. ICT mahdollistajana D. Globaali näkökulma

5 Teemaryhmien puheenjohtajat ja horisontaalisten näkökulmien lähettiläät (I) Teemapuheenjohtajat: 1. Niukkuuden mahdollisuudet Mika Anttonen, St1 Holding Oy ja Minna Halme, Aalto-yliopisto 2. Uusi pohjoisen maantiede Mikko Niini, Aker Arctic Technology Inc. ja Hannu Hernesniemi, Huoltovarmuuskeskus 3. Yritysten uudistuminen Pekka Sivonen, Aalto ACE Executive in Residence ja Tuomas Törmänen, Kemira 4. Hallinto mahdollistajaksi Soile Kuitunen, Mikkelin kaupunki ja Liisa Välikangas, Aaltoyliopisto 5. Tulevaisuuden työelämä Kiti Müller, Työterveyslaitos ja Merja Fischer, Wärtsilä Oy 6. Kansalaisten hyvinvointi ja osallisuus Tuula Tamminen, Tampereen yliopisto ja Jarmo Eskelinen, Forum Virium

6 Teemaryhmien puheenjohtajat ja horisontaalisten näkökulmien lähettiläät (II) Lähettiläät: A. Joustavuus ja kriisinkestävyys Leena Ilmola, IIASA B. Osaamiset ja kyvykkyydet Minna Ruckenstein, Kuluttajatutkimuskeskus ja Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto C. ICT mahdollistajana Pekka Ala-Pietilä, mm. Solidium ja Reijo Paajanen, Tivit D. Globaali näkökulma Pekka Ylä-Anttila, ETLA

7 Teemojen työstäminen 2012 Kustakin teemasta on koottu alustavat näkökulmat ja keskeiset kysymykset sekä listattu esimerkkejä sivuavista hankkeista ja raporteista Teemaryhmien puheenjohtajat ja lähettiläät työstivät tätä aineistoa tapaamisessaan Tulevaisuusselonteon ministerityöryhmä keskusteli teemoista Hallituksen iltakoulu käsitteli teemoja Työ jatkuu syksyn teemaryhmissä, jolloin teemojen otsikot samoin kuin sisällöt kehittyvät edelleen Teemat luovat pohjan tulevaisuuselonteon valmistelulle

8 Ennakoinnin vaihe II kesä lokakuu 2012 Ennakointiryhmät työskentelevät itsenäisesti Haetaan rohkeita tulkintoja ja Suomen erityisiä tähän asti tunnistamattomia menestyksen lääkkeitä vuoteen 2030 Tutkimuksen, yritysten ja kansalaisjärjestöjen näkemykset Osallistaminen, kuulemismenettelyt jatkuvat selonteon valmistelussa talvella 2013

9 Lähetemateriaali Teemojen alustavia näkökulmia teemaryhmien jalostettavaksi

10 Teema 1: Niukkuuden mahdollisuudet Näkökulmia Biotalous Energiaratkaisut Elinkaariajattelu Materiaalikierto ja päästöttömät prosessit Clean/ Greentech Luonnonvaroj en kestävä käyttö Energia- ja materiaalitehokkuus

11 Teema 2: Uusi pohjoisen maantiede Näkökulmia Kansainvälinen yhteistyö Venäjän ja Kiinan mahdollisuudet Geopolitiikka ja strategia Venäjä ja lähialueet Logistiikka Luonnonvarat ja luonnon kestävyys Arktiset olosuhteet Aluekehitys ja paikalliset elinkeinot

12 Teema 3: Yritysten uudistuminen Näkökulmia Työelämän kehittäminen ja tuottavuus Uudistuva elinkeinorakenne Yrittäjyys ja startup -toiminta Globaalit arvoverkostot Uudet rahoituksen muodot Kokeiluhalu ja uudistumiskyky Käyttäjälähtöisyys

13 Teema 4: Hallinto mahdollistajaksi Näkökulmia Muutoskyky ja muutossietokyky Virtuaalihallinto Ratkaisukeskeisyy s ja asiantuntijuus Avoimuus ja käyttäjälähtöisyys Fasilitoiva rooli Kokeilukulttuuri Sujuva toimeenpano

14 Teema 5: Tulevaisuuden työelämä Näkökulmia Kansainvälisyys Motivointi ja kannusteet Työn vetovoima ja merkityksellisyys Työn, perheen ja elämän eri vaiheiden limittyminen Kaikkien mukanaolo Johtaminen Työn tekemisen puitteet ja tavat Jatkuva oppiminen Työmarkkinat ja työvoiman riittävyys

15 Teema 6: Kansalaisten hyvinvointi ja osallisuus Näkökulmia Perheet Terveys ja ennaltaehkäisy Hyvä elämä ja onnellisuus Yhteisöllisyys, välittäminen ja vastuullisuus Demokratia ja uudet osallistumisen muodot Osallisuus yhteiskuntaan hyvinvoinnin lähteenä Virtuaalikansalaisuus

16 A. Joustavuus ja kriisinkestävyys Näkökulmia Infrastruktuurin toimivuus Yllättävien tapahtumien vaikutukset Muutosten tuomat mahdollisuudet Kriisin- ja riskien hallinta Turvallisuus Systeemiset muutokset Disruptiivisuus ja uudistuminen

17 B. Osaamiset ja kyvykkyydet Näkökulmia Monikulttuurinen osaaminen Verkostot Yhteistyö ja vuorovaikutus Luovuus Elinikäinen oppiminen, ymmärtäminen ja yksilön kyvykkyydet Ennakointi-, päätöksenteko- ja toimeenpanokyky Koulutusjärjestelmä Loppukäyttäjän ymmärrys Arvonluonti Tiedonsiirto ja klusterointi Ketteryys ja dynaamisuus Monimutkaisen ja pirstaleisen tiedon hyödyntäminen

18 C. ICT mahdollistajana Näkökulmia Pilvipalvelut Tuottavuus Digitaalisuus ja virtuaalisuus Globaalit arvoverkostot Uudet liiketoimintakonseptit Älyliikenne Sosiaalinen media

19 D. Globaali näkökulma Näkökulmia Globaalit arvoverkostot EU Ketteryys, dynaamisuus Yhteistyö- ja kommunikaatiokyvykkyydet Yhteistyö ja verkostot Globaalitalous Arvonluonti ja nappaaminen

20 Ennakoinnin aikataulu Teemojen haku Asiantuntijoiden ennakointi Vaihe III Ennakointivaihe Synteesi Selonteko eduskunnalle Tulevaisuuden suunnat 11-12/2012 Teemat 3-4/ /2012 Selonteon poliittinen prosessi Aineistoanalyysi Tulevaisuustyöpaja Verkkokysely Taustatiedot 2-3/2012 Ministerityöryhmät ja Alueellisia kuulemisia Iltakoulu Syksy 2013 Asiantuntijatyöpaja teemaehdotusten rajaamiseksi Ohjausryhmä Kansliapäällikkökokous Päätilaisuus Helsingissä Ohjausryhmä 31.5.

21 Ennakointi, vaiheen II prosessi Ministerityöryhmän, ohjausryhmän ja ministeriöiden tavoitteet ja tuki Vaihe II Teemapuheenjohtajien ja lähettiläiden ymmärrys prosessin kulusta;tulevaisuuskuvat Teemojen tulevaisuuskuvat; haasteet ja mahdollisuudet Teemojen suunnat, osaamiset ja kyvykkyydet Teemojen tiekartat ja kokeilut Suomi 2030; Ennakoinnin kokonaisuus Tulevaisuuskuvan ja suuntien visualisoinnit Kick-off puheenjohtajille Teemaworkshop I Teemaworkshop II Teemaworkshop III Synteesiworkshop Yhteenveto ja visualisointi Elo-syyskuu Kick-off ja verkkosivu auki Maakuntakierros Puheenjohtajien ja lähettiläiden tapaamiset (Politiikka)kokeilut (Politiikka)kokeilut (Politiikka)kokeilut Sidosryhmät, rinnakkaiset hankkeet ja prosessit Nuorten osallistaminen Kommentaattorit, haastajat Globaali/EU yhteistyö ja sparraus

22 Road Show Nuoret / koulut Ennakoinnin sidosryhmäyhteydet Helsinki Alueelliset tapahtumat - kokonaisuus / valitut teemat - yliopistokampukset - ministeriosallistuminen Tulevaisuuskuvat - piirrokset / pienet - ryhmätyöt / lukiot Verkkosivusto (moderointi) - Blogikirjoitukset tulokset Ennakoinnin - somekeskustelut Sidosryhmät / haastajat alussa teemakohtaisia synteesi kokonaisuudesta - aamukahvit - face-to-face keskustelut - kommentaattoripooli - rinnakkaiset hankkeet Kansainvälinen vuorovaikutus Hallituksen puolivälitarkastelu TEM:n kasvulinjaus - huippuasiantuntijat - eri maat - EU-taho - verkkosivusto /blogi - videosessiot / tallenne - yhteys kokeiluihin - vierailuluennot - kommentaattoripooli - benchmark, validointi

LOPPURAPORTTI TULEVAISUUSSELONTEON ENNAKOINTIHANKKEEN ARVIOINTI

LOPPURAPORTTI TULEVAISUUSSELONTEON ENNAKOINTIHANKKEEN ARVIOINTI Vastaanottaja Valtioneuvoston kanslia Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes Suomen itsenäisyyden juhlarahasto - Sitra Suomen Akatemia Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Kesäkuu, 2013 LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi ja systeeminen muutos Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi strategiatyön tukena Ennakointi - Foresight Ennustaminen

Lisätiedot

Ennakoimalla tulevaisuuden tekijäksi

Ennakoimalla tulevaisuuden tekijäksi Ennakoimalla tulevaisuuden tekijäksi ksi Pirjo Kyläkoski, Tekes Believing the Future 2009- Kilpailukykyä Ennakoinnista 24.3.2009 klo 13.15-13.45 Leija Yrityspalvelukeskus, Forum 1 Ennakointi strategiatyön

Lisätiedot

Kasvu perustuu osaamiseen. 21.9.2012 Korkeakouluneuvos Ari Saarinen

Kasvu perustuu osaamiseen. 21.9.2012 Korkeakouluneuvos Ari Saarinen Kasvu perustuu osaamiseen 21.9.2012 Korkeakouluneuvos Ari Saarinen Väestöllinen huoltosuhde Suomessa v. 1865-2050 indeksi 80 Lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti Ikä Yli 65-v. v. 2030 60 Alle 15-v.

Lisätiedot

Kansainvälinen tradenomi

Kansainvälinen tradenomi Kansainvälinen tradenomi Liiketalouden kehittämispäivät 7.11.2012 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Tulevaisuuden työelämä Globaali toimintaympäristö Muutos

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen tila Suomessa ja Pirkanmaalla

Yrittäjyyskasvatuksen tila Suomessa ja Pirkanmaalla Yrittäjyyskasvatuksen tila Suomessa ja Pirkanmaalla Villinikkarit Oy, 2013 Keskustelua yrittäjyykasvatuksen kehittämisestä 2000-luvulta NÄKÖKULMA 2 - JOHTAMINEN Fokus nyt Sisältö, Menetelmät Materiaalit,

Lisätiedot

Teemavalmistelu strategisen tutkimuksen neuvostolle

Teemavalmistelu strategisen tutkimuksen neuvostolle Teemavalmistelu strategisen tutkimuksen neuvostolle Keskustelutilaisuus 13.6.2014 Riikka Heikinheimo 1 Mitä tarkoittaa strateginen tutkimus tässä yhteydessä? Tässä yhteydessä tarkoitetaan tarvelähtöistä

Lisätiedot

ETUJÄRJESTÖJEN KUULEMISTILAISUUS 22.3.2013 KESKUSTELUMUISTIO 2.4.2013

ETUJÄRJESTÖJEN KUULEMISTILAISUUS 22.3.2013 KESKUSTELUMUISTIO 2.4.2013 ETUJÄRJESTÖJEN KUULEMISTILAISUUS 22.3.2013 KESKUSTELUMUISTIO 2.4.2013 JOHDANTO Tulevaisuusselonteko on kerran vaalikaudessa laadittava, pitkän aikavälin tulevaisuutta käsittelevä kannanotto, jonka valtioneuvosto

Lisätiedot

Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit

Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit Finnish Transport Research and Innovation Partnership Liikennealan ajankohtaiset TKI-rahoitusinstrumentit Jouni Wallander Fintripin vt. projektipäällikkö Innosto Oy Fintrip-seminaari 11.6.2014 LVM, Helsinki

Lisätiedot

OPH ennakointiselvitys - Teollisen tuotannon muutosten vaikutus ammattitaitovaatimuksiin tuotevalmistuksessa. Timo Rainio

OPH ennakointiselvitys - Teollisen tuotannon muutosten vaikutus ammattitaitovaatimuksiin tuotevalmistuksessa. Timo Rainio OPH ennakointiselvitys - Teollisen tuotannon muutosten vaikutus ammattitaitovaatimuksiin tuotevalmistuksessa Timo Rainio 1 1 Sisällys 1 Sisällys... 2 2 Tiivistelmä... 4 3 Ennakointiselvityksen tavoitteet

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN AIEHAKEMUS INNOVATIIVISET KAUPUNGIT -OHJELMAAN

METROPOLIALUEEN AIEHAKEMUS INNOVATIIVISET KAUPUNGIT -OHJELMAAN METROPOLIALUEEN AIEHAKEMUS INNOVATIIVISET KAUPUNGIT -OHJELMAAN 19. 2. 2013 Sisällysluettelo JOHDANTO 4 Metropolialueen tavoitteet kehittämistoiminnalle 5 Metropolialueen innovaatiokeskittymä ja sen kehittämistarpeet

Lisätiedot

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys Hallituksen julkaisusarja 2/2014 Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitykset Hallituksen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Yhteistä ja jatkuvaa ennakointia. Ehdotus kansalliseksi toimintatavaksi

Yhteistä ja jatkuvaa ennakointia. Ehdotus kansalliseksi toimintatavaksi Yhteistä ja jatkuvaa ennakointia Ehdotus kansalliseksi toimintatavaksi Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 1/2014 Yhteistä ja jatkuvaa ennakointia Ehdotus kansalliseksi toimintatavaksi Valtioneuvoston

Lisätiedot

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE Kainuun ennakointihankkeessa luodaan alueen toimijoiden ennakoinnin toimintatapa, vahvistetaan ennakoivaa työotetta ja rakennetaan ennakointiportaali. Väliraportissa kuvataan hankkeen toiminta vuoden 2014

Lisätiedot

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät Suomen Akatemia Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslian tulossuunnitelma 2014 VNK/1053/21/2013

Valtioneuvoston kanslian tulossuunnitelma 2014 VNK/1053/21/2013 Valtioneuvoston kanslian tulossuunnitelma 2014 VNK/1053/21/2013 Sisällys 1 TAVOITTEET... 5 2 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 18 3 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA... 19 4 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITÄMINEN...

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

POHJOINEN KASVUKÄYTÄVÄ

POHJOINEN KASVUKÄYTÄVÄ Tukholma Turku Helsinki Pietari POHJOINEN KASVUKÄYTÄVÄ Niko Kyynäräinen 7.4.2014 Niko Kyynäräinen 1 Kasvukäytävän suuret muutostekijät Suomen asema Venäjän naapurina kehittyy dynaamisesti ja voimakkaasti

Lisätiedot

Liiketalousalan osaamistarveselvitys

Liiketalousalan osaamistarveselvitys 1 Liiketalousalan osaamistarveselvitys Kaupan, yrittäjyyden, liiketalouden ja hallinnon sekä finanssialan koulutuksen kehittämistarpeisiin laadittu osaamistarveselvitys olemassa olevan ennakointitiedon

Lisätiedot

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ritva Rajander-Juusti LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi Raportit ja selvitykset 2013:1 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:1 ISBN 978-952-13-5365-9

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus Metsäbiotalouden asiantuntijaohjelma. Metsäbiotalouden asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 30.3.2018 Juhani Pyykkönen

Suomen metsäkeskus Metsäbiotalouden asiantuntijaohjelma. Metsäbiotalouden asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 30.3.2018 Juhani Pyykkönen Metsäbiotalouden asiantuntijaohjelma 0.4.20 30.3.208 Juhani Pyykkönen 2 Sisällys Murros ja mahdollisuus. 3 Biotalous numeroina Suomessa vuonna 20. 4 2 Metsäbiotalous ohjelman painopisteet. 6 3. Metsäbiotalousohjelman

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1.1 Valtiosihteeri Tapio Kosunen: nuoret, osaaminen ja luova talous tulevaisuuden tekijöinä...

Lisätiedot

ENNAKOIVAN TYÖOTTEEN KOULUTUS 9.5.2014 Kainuun liitto. Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus www.ffrc.utu.fi leena.jokinen@utu.

ENNAKOIVAN TYÖOTTEEN KOULUTUS 9.5.2014 Kainuun liitto. Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus www.ffrc.utu.fi leena.jokinen@utu. ENNAKOIVAN TYÖOTTEEN KOULUTUS 9.5.2014 Kainuun liitto Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus www.ffrc.utu.fi leena.jokinen@utu.fi Tavoitteita Ennakointityö ja sen soveltaminen organisaatiossa Ennakoinnin

Lisätiedot

Tulevaisuusluotain. Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Väliraportti II

Tulevaisuusluotain. Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita. Väliraportti II Tulevaisuusluotain Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita Väliraportti II Tulevaisuusluotain Teknologia ja uudistuva liiketoiminta menestymisen edellyttämiä osaamistarpeita

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ

TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Proaktiivisesti kohti rakennemuutosta (ENNE) projekti 15.8.2012 TUTKIMUSRAPORTTI PÄIJÄT-HÄMEESEEN TULEVAISUUDESSA KOHDISTUVISTA RAKENNEMUUTOSRISKEISTÄ JA NIIDEN REALISOITUMISEN ENNALTA EHKÄISEMISESTÄ Jari

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka Kansallinen paikkatietostrategia 2016 Paikkatiedon paikka 2 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 4/2014 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot