1. Onnittelut opiskelupaikan johdosta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Onnittelut opiskelupaikan johdosta"

Transkriptio

1

2 1. Onnittelut opiskelupaikan johdosta Uusi lukuvuosi alkaa ja aloitat aherruksen Ekamissa, Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa yli 2000 muun nuoren ekamilaisen kanssa. Opiskelijan opas tutustuttaa sinut Ekamin toimintaan ja auttaa opintojesi alkuvaiheissa. Oppaassa kerrotaan opiskelun käytännön asioista ja neuvotaan, mistä saat lisätietoa. Opiskelu kannattaa ottaa heti alusta lähtien tosissaan. Kouluttaudut ammattilaiseksi, tulevaisuuden osaajaksi, joten suhtaudu vastuullisesti opintoihin. Kysy rohkeasti apua, jos sinulle tulee ongelmia tai olet neuvoton. Opettajat, Kuva opot, kuraattorit, terveydenhoitajat sekä muu henkilökunta ovat täällä sinua varten. Huoltajaillat 2015 aloittavien opiskelijoiden huoltajille: Koteko ke : palvelualat klo 17 18, tekniikka- ja liikenne klo Hamina to klo Katariina ke klo Lisätietoa ryhmänohjaajilta elokuussa. 2. Turvallinen opiskeluympäristö Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 787/2014. Ekamissa ei hyväksytä kiusaamista missään muodossa. Kiusaamiseen puuttuminen kuuluu kaikille oppilaitoksen jäsenille. Savuton ja päihteetön Ekami Ekamin kaikki kampukset ja asuntolat ovat savuttomia. Tupakoinnin lisäksi nuuskaaminen ja sähkösavukkeiden käyttö on kielletty. Alkoholin ja huumaavien aineiden käyttö sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen alueella, asuntolassa ja oppilaitoksen tilaisuuksissa on kielletty. Päihteiden ja huumaavien aineiden käyttöön puututaan välittömästi. Alaikäisen opiskelijan kohdalla otetaan aina yhteyttä huoltajiin. Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltu aihe epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa.

3 Päihdeasioissa voit kääntyä luottamuksellisesti terveydenhoitajan tai kuraattorin puoleen. Alakohtaiset terveydentilavaatimukset Terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä. Lainsäädäntö edellyttää normaalia tiukempia terveydentilavaatimuksia koulutuksissa, joissa opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakas-turvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Näitä aloja ovat Ekamissa sosiaali- ja terveys- sekä kuljetusala. Oppilaitos voi pyytää selvityksen terveydentilasta opiskelijaksi ottamisen jälkeen, jos syntyy epäily siitä, että terveydentila ei riitä opiskeluun ja alan työtehtäviin. Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa tilanteissa, joissa se on turvallisuusnäkökulman vuoksi perusteltua. Toiminta kriisi- ja pelastautumistilanteessa Opiskelijoiden kanssa käydään läpi toimipaikkakohtaisen pelastautumisohjeen, suunnitelmat ja toimintatavat. Opiskelijoita valmennetaan toimimaan oikein esim. tapaturman tai tulipalon sattuessa. Kerro havaitsemistasi turvallisuutta vaarantavista uhka- ja vaaratilanteista ryhmänohjaajalle tai muulle henkilöstölle välittömästi. Opiskelijan vakuutusturva Ekami on ottanut opiskelijoille lakisääteisen tapaturmavakuutuksen. Vakuutus kattaa käytännön opetuksessa ja työssäoppimisessa tapahtuneen vahingon. Järjestyssäännöt Kurinpito Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti, menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä, kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä tai on käyttänyt huumausaineita oppilaitoksen tiloissa. Jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti käyttäytyvä opiskelija voidaan poistaa oppitunnilta tai muusta opetustilanteesta. Opiskelijalta, joka vaarantaa toisten opiskelijoiden tai muun opetustilassa työskentelevän turvallisuuden tai hän vaikeuttaa opetusta tai muuta toimintaa, voidaan evätä osallistuminen opetukseen enintään kolmen työpäivän ajaksi. Opiskeluoikeus voi peruuntua, jos opiskelija vaarantaa toistuvasti tai vakavasti toisen henkilön turvallisuutta tai terveyttä, opiskelija ei täytä terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä tai opiskelija on hakuvaiheessa salannut tietoja, jotka vaikuttavat opiskelijaksi ottamiseen. Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää apulaisrehtori. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä päättää kurinpitotoimielin. Ryhmänohjaaja 3. Opiskelun tukena Jokaiselle opiskelijaryhmälle on nimetty oma ryhmänohjaaja, joka toimii lähimpänä tukenasi opiskelussa. Hän tutustuttaa ryhmänsä oppilaitoksen toimintaan, tapoihin ja pelisääntöihin ja antaa tietoa tutkintojen sisällöistä ja arvioinnista. Ryhmänohjaaja seuraa opintojesi etenemistä ja tukee

4 sinua suunnitelmallisesti. Hän vastaa, että opintosuoritukset on kirjattu Wilmaan ja pitää yhteyttä huoltajiin. Sisäinen tiedotus Opiskeluun liittyvistä asioista tiedotetaan pääsääntöisesti Wilmassa. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös Ekamin www-sivuilla. Infoa löydät myös Ekamin Facebook-sivulta. Ole itsekin aktiivinen: kysy, kuuntele ja tiedota! Sisäistä tiedottamista varten kampuksilla on ilmoitustauluja. Niissä on varattu tilaa myös opiskelijoiden omille ilmoituksille. Opinto-ohjaajat Tule luottamuksella keskustelemaan, jos tarvitset tukea opiskelun suunnittelussa, opiskelutaitojen kehittämisessä ja ammatillisessa suuntautumisessa opastusta aiempien opintojen/ työssäoppimisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa apua henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa tukea valinnaisten opintojen suunnittelussa apua jatko-opinto- ja urasuunnittelussa ja työelämään valmistumisessa Koteko Simo Paananen, , Stiina Tiirakari-Leivo, , Hannaleena Väisänen, , Katariina Marketta Stauffer, , Hannaleena Väisänen, , Malminki Pirjo Natri, , Hamina Helena Hakala, , Pirjo Natri, , Opintosihteerit Opintosihteerit ovat apunasi, jos kaipaat apua opintotukihakemuksen laatimiseen tarvitset opiskelutodistuksia haluat hakea koulumatkatukea tarvitset todistuksen Matkahuollon tai VR:n opiskelijakorttia varten Koteko Liisa Söderholm, , Hamina Merja Lehtola, , Jaana Korjus, , Malminki Sari Turkia, , Katariina Niina Kärkkäinen, , Arja Pentikäinen, ,

5 Terveydenhoitajat Tule avoimella vastaanottoajalla tai varaa aika erilaisissa terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä asioissa, esimerkiksi jos sinulle sattuu tapaturma koulumatkalla tai koulupäivän aikana tarvitset rokotuksia haluat keskustella seksuaalisuuteen liittyvistä asioista haluat keskustella päihde- tai mielenterveysongelmista haluat lopettaa tupakoinnin haluat neuvoja painonhallintaan haluat keskustella mistä tahansa mieltä painavasta asiasta Koteko Nina Salmi, , Erja Hokkanen, (05) , Hamina Kirsi Ristola Katariina Tarja Karvonen, , Anni Peri, , Kuraattorit Tule keskustelemaan erilaisista opiskeluun ja elämään vaikuttavista asioista, esimerkiksi jos tarvitset tukea ihmissuhteissasi (perhe, kaverit, seurustelu ) vapaa-aika tai kotiasiat askarruttavat opiskelu ei suju tai oppimisessa on pulmia opinnot eivät etene ja poissaoloja on liikaa elämässäsi tapahtuu vaikeita muutoksia asumis- ja raha-asiat mietityttävät muiden opiskelijoiden tai henkilökunnan kanssa on ristiriitoja tunnet olosi masentuneeksi, ahdistuneeksi, surulliseksi tai olet yksinäinen unirytmit ja arkielämä ovat sekaisin. Keskustelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Koteko Tommi Koivula, , Katariina, Malminki Sari Rinkinen , Hamina Riikka Nieminen , Psykologi Psykologi ohjaa, neuvoo ja tukee opiskelijoita hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen nuoruusiän kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen. Palvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja opiskelijalähtöisiä. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi: mieltä painavien tai opiskelua haittaavien asioiden vuoksi opiskeluitsetuntoon tai motivaatioon liittyvissä asioissa

6 jaksamiseen, mielialaan, stressiin tai jännitykseen liittyvissä asioissa kun oma kasvu ja kehitys mietityttävät kriisitilanteissa kun ihmissuhteet tai tulevaisuuden suunnitelmat mietityttävät. Yksilöllisissä tukikeskusteluissa tavoitteena on jäsentää tilannetta sekä yrittää löytää uusia näkökulmia ja ratkaisuja tilanteeseen. Hamina Elise Wass, , Kotka Nuorten Vatupassin puhelin tai palveluohjausnumero soittoaika ma-pe klo Oppilaitospastori Tule keskustelemaan mistä tahansa elämään liittyvistä asioista, esimerkiksi jos pohdit elämän tarkoitusta olet kiinnostunut uskonasioista haluat mukaan seurakunnan toimintaan Keskustelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Oppilaitospastori Jari Savinainen, , Opiskelijatoiminnan ohjaaja Opiskelijatoiminnan ohjaaja organisoi oppilaitoksen opiskelijatoimintaa. Hänen puoleensa voit kääntyä esimerkiksi silloin, kun olet kiinnostunut tutor- tai opiskelijakuntatoiminnasta, oppilaitoksessa järjestettävistä tapahtumista, asuntolan toiminnoista, erilaisista harrastusmahdollisuuksista tai yleisesti omaan hyvinvointiisi liittyvistä asioista oppilaitoksessa. Ajankohtaista tietoa saat opiskelijatoiminnan ekami-fi -sivulta ja ohjaajan Facebook-sivuilta. Opiskelijatoiminnan ohjaajan tavoitat viikoittain Kotekon, Katariinan sekä Haminan kampuksilla. Taru Raitio, , Erityisen tuen palvelut Tule keskustelemaan opintojen suunnitteluun liittyvissä asioissa, silloin kun sinulla on ollut yksilöllinen opetussuunnitelma sinulla on vaikeuksia edetä opinnoissasi muun ryhmän vauhdissa oppimisessasi on muita hankaluuksia haluat tukea oppimisesteisiin/-vaikeuksiin haluat opetusta mukautettavan. Yhteyshenkilöt: Erityisopetuksen koordinaattori Seija Mahlberg, puh sekä oman opintoalasi erityisopetuksesta vastaava opettaja (erva).

7 4. Ekamin työ- ja loma-ajat 5. Opinnot Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja opinnot kestävät keskimäärin kolme vuotta. Ylioppilailla tai jo aiemmin ammatillisen tutkinnon suorittaneilla opiskeluaika voi lyhentyä jopa kahteen vuoteen osaamisen tunnustamisen kautta. Perustutkinnon rakenne AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 135 osp Ammatillisista tutkinnon osista osa on pakollisia ja osa valinnaisia tutkinnon osia Tutkinnon osiin sisältyy Työssäoppimista vähintään 30 osp Ammattiosaamisen näytöt

8 YHTEISET TUTKINNON OSAT, 35 osp. Pakolliset, 19 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (äidinkieli, toinen kotimainen keli, vieraat kielet) Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (matematiikka, fysiikka ja kemia, tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen) Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta, työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto) Valinnaiset, 16 osp Pakollisista tutkinnon osista 9 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp ( kulttuurien tuntemus, taide- ja kulttuuri, etiikka, psykologia, ympäristöosaaminen tai jokin pakollisista tutkinnon osista) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 osp Ammatillisia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittua osaamista Työssäoppiminen Työssäoppiminen on opiskelua, joka tapahtuu työpaikoilla työpaikan sääntöjen mukaisesti. Työssäoppimiselle on määritelty oppimistavoitteet. Työssäoppimista on jokaisella koulutusalalla vähintään 30 osaamispisteen verran ja se sijoittuu alasta riippuen eri opintovuosille. Työssäoppimisjaksolla opiskelijalla on mahdollisuus näyttää työnantajille osaamisensa ja sen avulla mahdollistaa työpaikan saanti koulutuksen jälkeen. Ammattilukio-opinnot Kahden tutkinnon opinnot, ns. ammattilukio on hyvä vaihtoehto, jos haluat sekä ammatin että valkolakin. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla vahvistaa ammatillisen tutkintosi yleissivistävyyttä. Näin saa myös vankan pohjan mahdollisille jatko-opinnoille. Ammatillisesta tutkinnosta, jonka laajuus on 180 osaamispistettä, osan voi korvata lukio-opinnoilla. Kun olet suorittanut ammatillisen tutkinnon, sinulla on oikeus osallistua ylioppilastutkintoon. Ylioppilastutkinnossa on kirjoitettava vähintään neljä ainetta, joista äidinkieli on pakollinen. Ammattilukion valinnut opiskelija opiskelee neljän aineen (äidinkieli, toinen kotimainen kieli (ruotsi), englanti ja lyhyt matematiikka) pakolliset kurssit, yhteensä 23 kurssia. Näistä kolmesta ainakin yhden on oltava pitkän oppimäärän koe. Pitkän oppimäärän kokeen voi suorittaa kielissä (englanti). Jos suoritat ammattiopintosi Kotkan toimipisteissä, suoritat lukio-opintosi Kotkan lyseon lukiossa. Opiskelupaikka on Kotekolla. Haminan toimipisteessä opiskelevien lukiona on Haminan lukio. Lisätietoja lukio-opinnoista: Opinto-ohjaajat Kotkan kampukset: lukiovastaava Janne Koskihaara, , Haminan kampus: lukiovastaava Reini Nyman, ,

9 Urheilijakoulutus Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolla on Opetushallituksen myöntämä erityistehtävä urheilun ammatillisena oppilaitoksena. Erityistehtävä mahdollistaa urheileville opiskelijoille tilaisuuden yhdistää joustavasti ammatillisen peruskoulutuksen opinnot sekä eri urheilulajien asettamat täysipainoisen harjoittelun vaatimukset siten, että ohjattuun valmennukseen osallistuminen voidaan lukea myös osaksi opintoja. Hyvin toteutettu opintojen ja harjoittelun yhteen sovittaminen varmistaa opiskelijan kehittymisen niin urheiluharrastuksessaan, opinnoissaan kuin ihmisenä. Valmennuksessa kiinnitetään huomiota kehittyvän, kovaa harjoittelevan nuoren oikeaan ravitsemukseen ja häntä ohjataan päihteettömän vapaa-ajan viettoon. Urheilijakoulutus antaa mahdollisuuden aamuharjoituksiin tiistaisin ja keskiviikkoisin sekä perjantaisin klo Koulutukseen osallistuvan on huolehdittava siitä, että mahdolliset harjoitusten aikaiset opinnot tulevat suoritetuksi ennen päättötodistuksen saantia. Jos opiskelija on valinnut ammatillisten opintojen lisäksi lukio-opinnot, urheilijakoulutus ei ole mahdollinen. Yhteyshenkilö Ekamissa: Tiina Keinänen, , 6. Opiskelun arki Vastuu opiskelusta on opiskelijalla itsellään. Opiskelu onnistuu, kun sinulla on halua sekä positiivista asennetta opiskella itsellesi ammatti. Onnistunut opiskelu vaatii välineitä. Pidäthän aina mukanasi tarvittavat opiskeluvälineet. Opintojen alussa opettajat tiedottavat muista opiskeluun liittyvistä hankinnoista ja mahdollisista kustannuksista (oppikirjat, vaatteet, työvälineet, työturvallisuus- ja suojavarusteet). Opiskelu vaatii myös sitä, että sinun tulee noudattaa järjestyssääntöjä sekä oppilaitoksen henkilökunnan antamia opetukseen, työturvallisuuteen ja käyttäytymiseen liittyviä ohjeita. Läsnäolo opinnoissa Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 787/2014. Opiskelun tulee olla säännöllistä, jotta pystyt saavuttamaan opiskelemasi tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Jos olet estynyt saapumasta oppilaitokseen tai työssäoppimispaikkaan, ilmoita asiasta heti ryhmänohjaajalle ja/tai työssäoppimisen ohjaajalle. Tee aina selvitys poissaolostasi Wilmaan. Jos olet täysi-ikäinen, ilmoita 1 3 päivän sairauspoissaolosta ryhmänohjaalle tai toimita terveydenhoitajan todistus. Yli kolmen päivän poissaolosta on toimitettava aina terveydenhoitajan- tai lääkärintodistus. Epäsäännöllisestä opiskelusta tehdään ilmoitus Kelaan, jolloin opinto- ja koulumatkatukesi saatetaan lakkauttaa tai periä takaisin.

10 Opiskeluoikeus Opinnot tulee pääsääntöisesti saada valmiiksi kolmen kalenterivuoden aikana. Laki ammatillisesta koulutuksesta 787/2014. Opiskelijan tulee suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta opintojen laajuudeksi määriteltyä pidemmässä ajassa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan edellä mainitussa ajassa, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. Mikäli opinnot jatkuvat yli kolmen vuoden ajan, joutuu opiskelija anomaan jatko-opinto-oikeutta apulaisrehtorilta. Opiskelun tunnistaminen ja tunnustaminen Aikaisempia opintojasi tai työkokemustasi voidaan hyväksyä opintosuorituksina tutkintoon, jos ne ovat tutkinnon opetussuunnitelman mukaisia. Näin voidaan välttää opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentää opiskeluaikaa. Ennen kuin haet osaamisen tunnustamista, pohdi onko se tarkoituksenmukaista ammattitaitosi kehittymistä ajatellen. Keskustele asiasta ryhmänohjaajasi ja opinto-ohjaajasi kanssa. Opintojen vastaavuus harkitaan aina tapauskohtaisesti. Jos olet suorittanut toisen asteen opintoja, sinulle voidaan tunnustaa osaamista yhteisiin, vapaasti valittaviin ja mahdollisesti ammatillisiin tutkinnon osiin. Tämä koskee myös ulkomailla suoritettuja opintoja. Osaamisen tunnustamista on haettava ennen tutkinnon osan alkamista. Tarvittaessa osaamisen tunnustamisessa käytetään ammattiosaamisen näyttöä. Opintojen arviointi ja ammattiosaamisen näytöt Oppimistasi arvioidaan koko opiskelun ajan antamalla suullista ja/tai kirjallista palautetta. Palautteen avulla sinua tuetaan ja ohjataan mahdollisimman hyviin suorituksiin. Palautteen perusteella saat myös tietää, mitä vielä pitää oppia. Samalla opit myös itse arvioimaan omaa oppimistasi. Osaamisen arviointi kertoo, miten hyvin olet saavuttanut tutkinnon ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet. Ammatillisten tutkinnon osien osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä ja muulla osaamisen arvioinnilla esim. oppimistehtävillä ja tehdyillä töillä. Yhteisistä tutkinnon osista jotkin osa-alueet voidaan arvioida pelkästään muun osaamisen arvioinnin perusteella ja osa voidaan arvioida ammattiosaamisen näyttöjen yhteydessä. Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan pääosin työssäoppimisen aikana. Arviointiin vaikuttaa myös huolellisuus, järjestelmällisyys, vastuuntunto ja aktiivisuus opinnoissa. Säännöllisellä osallistumisella varmistat oppimisesi ja sitä kautta hyvät tulokset. Tutkinnon osan arvosanaa annettaessa painotetaan loppuvaiheen osaamista. Suoritettuasi tutkinnon osan saat arvioinnin opintokorttiisi kahden viikon kuluttua. Arvioinnissa käytetään asteikkoa: kiitettävä K3 hyvä H2 tyydyttävä T1 hylätty 0 Arvioinnin oikaisu

11 Mikäli olet tyytymätön opinto-, näyttö- tai tutkintosuorituksesi arviointiin, voit pyytää siihen kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta. Keskustele ensin arviointipäätöksen tehneen henkilön kanssa ja tee oikaisupyyntö 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut arvioinnin tulokset tietoosi. Jos olet tyytymätön uuteen arviointipäätökseen, voit pyytää arviointiin oikaisua näyttötoimikunnalta tai koulutuspäälliköltä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut mahdollisuus saada oikaisupyynnön jälkeinen arviointipäätös tietoosi. Näyttötoimikunta voi velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin, jos arviointipäätös on virheellinen. Suoritusten uusiminen Jos sinulle on jostakin syystä tullut hylätty suoritus joistakin opinnoista, niin korjaa asia mahdollisimman pikaisesti. Puuttuvan kokeen voit suorittaa uusintatentissä ja/tai rästitenttipäivänä. Puuttuvia tehtäviä voi suorittaa rästitenttipäivänä tai verstaassa, jossa on mahdollista saada myös ohjausta. Rästitenttipäivien ja verstaitten ajankohdat ilmoitetaan Wilman kautta. Uusintatenttipäivät lukuvuonna Kotekon ja Haminan kampukset Katariinan kampus, Sosiaali- ja terveysala Katariinan kampus Merenkulkuala Opiskelun keskeyttäminen Mikäli joudut painavan syyn (esimerkiksi armeija, siviilipalveluksen suorittaminen, sairaus, äitiysloma tai hoitovapaa) vuoksi keskeyttämään opintosi pidemmäksi ajaksi, ota yhteyttä opintoohjaajaan tai kuraattoriin. Keskeytyspäätöksen mukaisesti sinun on ilmoitettava opiskelujesi jatkumisesta ja otettava yhteys opinto-ohjaajaan opiskeluohjelman laatimista varten. Mikäli et ilmoita opintojesi jatkamisesta, sinun katsotaan luopuneen opiskelupaikastasi. Oppilaitoksesta eroaminen

12 Mieti tarkoin, kannattaako luopua opiskelupaikasta. Keskustele asiasta ryhmänohjaajan, opintoohjaajan tai kuraattorin kanssa. Mikäli päätät erota, asia etenee opinto-ohjaajan ohjaamana. Eroaminen pitää tehdä kirjallisesti. Jos olet alle 18-vuotias, tarvitset eroilmoitukseen myös huoltajan allekirjoituksen. Alle 25-vuotiaan opiskelijan tiedot voidaan luovuttaa etsivää nuorisotyötä varten (nuorisolaki 693/2010, 7 C ). Kun olet toimittanut eroilmoituksen, saat erotodistuksen ja todistuksen suoritetuista opinnoista. Eroamisen yhteydessä sinun on luovutettava oppilaitokselta saamasi avaimet ja muut tavarat takaisin. Kirjallinen eroilmoitus on tarpeen myös siksi, että opintotukea saavan opiskelijan ja oppilaitoksen pitää ilmoittaa Kelaan opintojen päättymispäivä. Kela tekee päätökset opintuen maksamisesta ja mahdollisesta takaisinperinnästä Todistukset Opintosuoritusotteesta näet suorittamasi opinnot ja sen voit tulostaa suoraan Wilmasta tai pyytää opintotoimistosta. Suoritettuasi perustutkintoon kuuluvat opinnot ja ammattiosaamisen näytöt saat tutkintotodistuksen, joka muodostuu näyttötodistuksesta ja päättötodistuksesta. Kaikkien tutkintoon kuuluvien tutkinnon osien arvosanan tulee olla vähintään tyydyttävä (T1). Päättötodistus sisältää kaikki ammatilliset, yhteiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat. Ammatillisten opintojen arvosanat muodostuvat ammattiosaamisen näyttöjen ja muun arvioinnin perusteella. Voit saada myös erillisiä todistuksia. Opiskelijalle maksullisia ovat esimerkiksi: hygieniaosaamistodistus, työturvallisuuskortti, tulityökortti ja EA-kortti. 7. Opintojen kustannukset ja rahoitus Opetus on maksutonta, mutta kustannuksia voi muodostua oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä, koulumatkoista sekä mahdollisista työvälineistä ja - vaatetuksesta. Tietyillä aloilla tarvittavat kortit (ensiapu, tulityö, yms.) ovat opiskelijalle maksullisia. Päätoimiseen opiskeluun voi saada opintotukea, mikä tarkoittaa opintorahaa, asumislisää ja opintolainan valtiontakausta. Opintorahan perusosa myönnetään 17 vuotta täyttäneille opiskelijoille. Alle 17-vuotiaat saavat lapsilisää. Opiskelupaikkakunnan Kela tekee opintotukipäätöksen. Tarkempia tietoja opintotuesta saat Ekamin opintotoimistoista, Kelan wwwsivulta Kelan Facebookista. Koulumatkatuki Koulumatkatukeen ovat oikeutettuja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat, myös näyttötutkintoa suorittavat. Koulumatkatukea voi anoa, mikäli päivittäinen koulumatka yhteen suuntaan kotoa kouluun on yli 10 km ja kustannukset ovat yli 54 /kk. Koulumatkatukea voi saada 12 kuukauden ajalta, jos opinnot jatkuvat myös kesällä (esim. työssäoppimisjakso). Koulumatkatukea ei saa ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suorittava opiskelija opiskelija, joka saa tukea matkoihinsa muun lain nojalla

13 Hakemukset jätetään oman kampuksen opintotoimistoon, josta annetaan ostotodistus. Ostotodistuksen esittämällä opiskelija voi ostaa matkalipun Matkahuollosta. Erityisin perustein koulumatkatukea voi saada myös omaan matkustustapaan. Lisätietoja koulumatkatuesta saat Ekamin opintotoimistoista ja Kelan www-sivuilta. Katso Kotkan, Hamina ja Pyhtään bussiaikataulut. Asuminen Katariinan kampuksella on asuntola, joka on tarkoitettu ensisijaisesti kampuksella opiskeleville, ulkopaikkakuntalaisille alaikäisille opiskelijoille. Mikäli vapaita paikkoja on, muidenkin kampusten opiskelijat voivat hakea asuntolapaikkaa. Asuntolassa ei voi asua viikonloppuisin. Näin ollen asuntola ei voi olla opiskelijan pysyvä asuinpaikka. Lisätietoja asuntolasta saa asuntolanhoitajalta, puh tai opiskelijatoiminnan ohjaajalta, puh Asuntola on maksuton. Katso lisää Kotkassa on Kotkan Opiskelija-asunnot Oy:n opiskelija-asuntoloita. Hakemuksia saa Ekamin opintotoimistoista tai opiskelija-asuntolan toimistosta Naakantie 2 A, Kotka, puh. (05) Tarkempia tietoja asumisesta sekä hakulomakkeita saa myös Haminassa ei ole tarjolla varsinaisia opiskelija-asuntoja. Hamina-Asunnot Oy:stä voi hakea vuokraasuntoja. Hakemuslomakkeita saa osoitteesta Hamina-Asunnot Oy, Fredrikinkatu 4, Hamina, puh. (05) tai Kampusten ja toimipisteiden ilmoitustauluilta löytyvät mahdolliset yksityisten tarjotaan vuokralle ilmoitukset. Ruokailu Opiskelijoille valmistetaan tarvittaessa erilaisia dieettiaterioita hakemusten perusteella. Hakulomakkeita saa ryhmänohjaajilta ja keittiöistä. Palauta lomake henkilökohtaisesti keittiöön. HUOM! Jos olet erikoisruokavalio-opiskelija ja poissa ruokailusta, ilmoita poissa-olostasi viimeistään klo 9.00 mennessä oman kampuksesi keittiöön: Kotekon suurkeittiö Kristiina Pekkanen, Haminan suurkeittiö Kirsi Järvinen, Katariinan valmistuskeittiö Anja Hokkanen, Malmingin ravintola Maininki Virpi Niemi, Käyttäytyminen opiskelijaravintolassa Pidä opiskelijakortti näkyvissä tarjottimella ruokailuun tullessasi. Kortilla osoitat, että olet oikeutettu maksuttomaan koululounaaseen. Ruokailuajat on porrastettu. Noudata sovittuja ruokailuaikoja. Ruokaillessa ei pidetä lakkia ja päällysvaatteita. Ruokaile siististi. Palauta omat astiasi astianpalautukseen ja lajittele ne ohjeen mukaisesti Ruokailtuasi kuuluu asiaan kiittää. Opetustiloihin ei saa tuoda limsapulloja eikä muitakaan eväitä. Tyhjät pullot on palautettava ostopaikkoihin tai laitettava roskiin.

14 8. Opiskelijatoiminta Yhdessä tekeminen on mukavaa. Tule mukaan opiskelijayhdistyksen toimintaan ja/tai tutortoimintaan. Opiskelijakuntatoiminta Ekamin opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki sen opiskelijat. Jokaisesta ryhmästä nimetään 1 2 ryhmänedustajaopiskelijaa oman kampuksensa opiskelijakuntaan. Opiskelijakunta kokoontuu kerran kuukaudessa keskustelemaan kampuksen ajankohtaisista asioista. Kokouksista laaditaan muistio. Täällä pääset vaikuttamaan oman kampuksesi asioihin! Kunkin kampuksen opiskelijakunnasta nimetään 1-2 edustajaa Ekamin Opiskelijayhdistyk-seen. Opiskelijayhdistyksen tehtävä on edustaa opiskelijoita, antaa lausuntoja oppilaitoksen johdolle, järjestää tapahtumia, valvoa opiskelijoiden etua ja hyvinvointia, päättää opiskelijoihin liittyvistä asioista ja kehittää Ekamia opiskelijoiden toiveiden mukaiseksi. Yhdistys kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Täällä pääset vaikuttamaan koko Ekamiin ja jopa alueellisiin asioihin! Opiskelijakuntatoimintaa koordinoi vt.opiskelijatoiminnan ohjaaja Taru Raitio, , Tutor-toiminta Tutorit toimivat erityisesti uusien opiskeli-joiden tukena, tapahtumien järjestäjinä ja oppilaitoksen yleisinä luottamusopiskelijoina. Mikäli olet kiinnostunut toiminnasta, voit hakea tutoriksi yleisessä haussa keväällä Hakuehtoina on, että opiskelusi sujuvat hyvin. Vuosittain kymmenet opiskelijat valitaan tutor-koulutukseen, jonka jälkeen opiskelija on valmis toimimaan tutorina. Tutortoiminnasta voit ansaita suorituksina vapaasti valittuihin opintoihin. Tutortoimintaa koordinoi vt. opiskelijatoiminnan ohjaaja Taru Raitio, , Opiskelijaedut Ammatillisen perustutkinnon opiskelijat saavat Ekamin opiskelijakortilla seuraavat edut: Kotkan kaupunginteatterin esityksistä saa alennuksia (ks. ohjelmisto osoitteessa FC KooTeePeen jalkapallo-otteluista saa alennuksia. (ks. tapahtumakalenteri osoitteessa Uimahallissa 5 x uintia/opiskelija/lukuvuosi ilmaiseksi Kotekon kampuksen kuntosali on avoinna opiskelijoille maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo Opiskelijat voivat käyttää myös Haminan liikuntahallin kuntosalia. 9. Muuta tärkeää Jokainen opiskelija ja henkilökunnan jäsen on osaltaan vastuussa opiskelu- ja työyhteisön ilmapiiristä ja hyvinvoinnista. Oppitunneille, työsaleihin ja työssäoppimispaikoille sekä muihin tilaisuuksiin tulee saapua täsmällisesti. Oppilaitoksen sisätiloissa (myös kahviossa) ollaan ilman lakkia ja päällysvaatteita. Oppitunnit sijoittuvat maanantaista perjantaihin klo 8-16 välille. Joissakin tapauksissa voi olla myös iltaopintoja. Työssäoppimisen aikana noudatetaan työpaikan aikatauluja.

15 Oppituntien ja muiden vastaavien tilaisuuksien aikana ei saa käyttää matkapuhelimia ilman lupaa. On hyvä muistaa myös, että Ekamin alueella ja tilaisuuksissa otetun kuvamateriaalin julkaiseminen ilman asianomaisen lupaa on kielletty. Opiskelijan on noudatettava erillisiä tietoturvaohjeita ja tietoverkon käyttösääntöjä. Omien ohjelmien ja pelien asentaminen, käyttäjätunnusten muuttaminen on ehdottomasti kielletty. Atkluokissa ei saa syödä tai juoda. Oppituntien aikana koneita käytetään vain opettajan antamien tehtävien tekemiseen. Työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita on ehdottomasti noudatettava ja tarvittavat suojavälineet on pidettävä käyttökelpoisina ja helposti saatavilla. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan turvallisuuteen liittyvistä puutteista välittömästi henkilökunnalle. Ekamin omaisuutta on varjeltava ilkivallalta. Jokaisen velvollisuus on ilmoittaa omaisuuden turmeltumisesta tai häviämisestä. Vahingontekijä on korvausvelvollinen. Autot/moottoripyörät on pysäköitävä niin, että ne eivät ole muun liikenteen tiellä. Henkilökunnan merkityille autopaikoille ei saa pysäköidä. Polkupyörät ja skootterit on jätettävä niille merkityille paikoille. 10. Pieni opiskelusanasto Ammatillinen perustutkinto Ammatillinen perustutkinto koostuu tutkinnon osista ja on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Perustutkinnon suorittaneella on työelämän edellyttämät perusvalmiudet sekä jatko-opintokelpoisuus. Ammattilukio Opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon sekä lukio-opintoja 23 kurssia. Mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto. Ammattiosaamisen näyttö HOJKS HOPS Jatko-opinnot Moodle Osaamisen tunnustaminen Osaamispiste Suunniteltu ajanjakso tai tilanne, jonka aikana opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen. Toteutetaan yleensä työssäoppimisen aikana. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, joka laaditaan opiskelijan opiskelun lisätueksi. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelija laatii itselleen HOPSin opinnoistaan. Suunnitelma tehdään yhdessä ryhmänohjaajan kanssa opintojen alussa ja se tarkentuu opintojen edetessä. HOPSiin kirjataan mm. aiemmin suoritetut opinnot, muu osaaminen (esim. työkokemus), valinnaiset tutkinnon osat, työssäoppiminen, ammattiosaamisen näytöt sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelmat. HOPSin tavoitteena on lisätä opiskelijan vastuuta opintojen suunnittelusta ja omasta oppimisesta. Ammatillisen perustutkinnon tai lukion jälkeiset opinnot, esim. ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opiskelut. Sähköinen oppimisalusta eli virtuaalinen oppimisympäristö, jossa tehdään tehtäviä, ja opettaja voi jakaa materiaaleja. Moodlea opitaan käyttämään opintojen aikana. Opiskelijalla voi olla oppilaitoksen ulkopuolella hankittua osaamista, kuten aiempia opintoja tai työkokemusta. Tämän osaamisen tunnustamisella voidaan vähentää päällekkäisiä opintoja ja lyhentää opiskeluaikaa. Osaamisen tunnustamista haetaan oman opinto-ohjaajan kautta. Jos todistusta ei ole, osaaminen voidaan arvioida näytöillä. Hakeminen tehdään ennen ko. opintojen alkamista. Osaamispisteitä kertyy, kun niitä vastaava osaaminen on osoitettu. Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

16 Pienryhmä Tutkinnon osa Työssäoppiminen (TOP) Vapaasti valittavat tutkinnon osat Verstas Wilma (wilma. ekami.fi) Opetusryhmä on tavallista pienempi ja opettajana voi toimia erityisopettaja. Opiskeltavat asiat voivat kuitenkin olla ihan samoja kuin muissa ryhmissä. Perustutkinto on jaoteltu tutkinnon osiin. Työpaikalla tapahtuva tavoitteellinen ja ohjattu opiskelu. Valinnaisia opintoja. Verstaalla harjoitellaan, kerrataan ja tehdään opiskelutehtäviä. Opiskelijat voivat saada yksilöllistä ohjausta. Opiskelijat ja huoltajat voivat seurata ja selvittää Wilman kautta opiskelijan poissaolot ja viestiä henkilökunnan kanssa. Opiskelijan työjärjestykset ja opintosuoritukset näkyvät Wilmassa. Opiskelija ja huoltaja saavat omat Wilma-tunnukset käyttöönsä lukukauden alkaessa.

17 11. Yhteystietoja ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO puhelin (vaihde) faksi sähköposti: Koordinaattorit Koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen, Apulaisrehtorit Ammatillinen peruskoulutus Ulla Jaskari, Ammatillinen aikuiskoulutus Annu Jokela-Ylipiha, Koulutuspäälliköt Hyvinvointiala Armi Raanti, Kieli- ja kulttuuriala Kimmo Keskinen, Liiketalouden ja tieto- ja viestintätekniikan ala Timo Erikoinen, Logistiikka- ja autoala Pasi Honkanen, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, elintarvikeala Virpi Äijälä, Merenkulku- ja sähköala Kimmo Kallioniemi, Atto-aineet Reini Nyman, Erityisopetus Seija Mahlberg, Kansainväliset asiat Paavo Ahosola, Viestintäpalvelut Tuija Kauppila, Yrityspalvelut Liisa Avelin, Oppisopimuskoulutus Oppisopimuspäällikkö Pirjo Ranta, Nuorten työpajat Työpajajohtaja Virpi Jonsson, Etsivä nuorisotyö Finders: Katriina Osola Mari Virtanen Markus Tähti Jaana Vehviläinen Rakennus- ja kiinteistöpalveluiden ala Ilpo Ristola, Teknologiateollisuuden ala Tero Anttila,

18 Kotekon kampuksen karttalinkki 12. Ekamin kampukset

19 Haminan kampuksen karttalinkki

20 Katariinan kampuksen karttalinkki

21 Malmingin kampuksen karttalinkki

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015)

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) 1 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) Kuka tunnustaa aikaisemmin hankittua osaamista? Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot yhteishaku 2015 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Opiskelijan polku 2 Mitä hyötyä? Opiskelemalla lukioaineita parannat mahdollisuuksiasi menestyä jatko-opintojen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijakoulutus Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijan polku Ekamissa 2015-2016 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolla on Opetushallituksen myöntämä erityistehtävä

Lisätiedot

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU?

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU? syksy 2016 Mitä tarkoittaa, OSTU? Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Opettajan velvollisuus on aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Ammatillinen koulutus Toiminnanohjausryhmä 2.10.2012, päivitetty 2. 4. 2014, 8.8. 2015 johtoryhmä 23.10.2012, 30.9.2015 1 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 6.9.2016 102 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut?

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? 18.11.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015

OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015 OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET Pedagoginen rehtori 21.9.2015 Työryhmä: Pasi Junttanen, Tiina Kjellin ja Juha Jokinen SISÄLTÖ 1 OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN... 1 2 OSAAMISEN TUNNUSTAMISEN

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Mikä on AV-viestinnän koulutuspäällikön nimi ja puhelinnumero Koulutuspäälikkö on Jaana Vestergren ja puh

Mikä on AV-viestinnän koulutuspäällikön nimi ja puhelinnumero Koulutuspäälikkö on Jaana Vestergren ja puh Koska alkaa kolmas jakso? Kolmas jakso alkaa 9.1.2017 Mikä on AV-viestinnän koulutuspäällikön nimi ja puhelinnumero Koulutuspäälikkö on Jaana Vestergren ja puh. 040 3340995 Kuka on AV-viestinnän opo? OPO

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi Lukuvuosi 2017-2018 Kahden tutkinnon suorittaminen: ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa lukion tavoitteiden mukaisia opintoja

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Yli 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijakoulutus Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijan polku Ekamissa 2015-2016 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolla on Opetushallituksen myöntämä erityistehtävä

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Liiketalouden perustutkinto uudistuu 1.8.2015- osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Säädökset ja määräykset voimaan 1.8.2015 Kaikki opiskelijat,

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet 7.2.2013 M.Lahdenkauppi Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle,

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Keudan järjestyssääntö Hyväksytty yhtymähallituksessa

Keudan järjestyssääntö Hyväksytty yhtymähallituksessa Keudan järjestyssääntö Hyväksytty yhtymähallituksessa 19.4.2012 Järjestyssääntöjen soveltaminen 1. Järjestyssäännöt on tehty yhteisiksi pelisäännöiksemme, jotka luovat viihtyisyyttä, turvallisuutta ja

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu 2011 Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle. joka ei ole suorittanut tutkintoon kuuluvia

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LAO C21/2016 Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma 1 (8) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit hyvin! -Tehemä pois!... 1 2 Mikä on opetussuunnitelma (ops)

Lisätiedot

YHTEISET TUTKINNON OSAT

YHTEISET TUTKINNON OSAT YHTEISET TUTKINNON OSAT 12.2.2015 Opetushallituksen infotilaisuus Ulla Aunola ja Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö Mitä tapahtunut ja mikä muuttunut? Kokonaislaajuus hieman kasvanut (vrt.

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 246/2015 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus)

Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Ohje 1 (6) Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Osaamisen tunnustaminen toteutetaan Arvioinnin opas 2015 ohjeistuksen mukaisesti. Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Uudistettujen osaamisperusteisten perustutkintojen toimeenpano ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen uusien säädösten, tutkinnon perusteiden ja määräysten mukaisesti 12.2.2015 Sirkka-Liisa Kärki

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2011 Arviointiasteikon muutos - miksi? asteikko T1, T2, H3, H4, K5 -> T1, H2,K3 ammattiosaamisen näyttöjen myötä opiskelijan osaamisen arviointi

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013 LAPIN AMMATTIOPISTO Opiskelijan opas 2012-2013 SISÄLTÖ OPINTOTOIMISTOJEN YHTEYSTIEDOT... 3 Nuorten ammatillinen koulutus... 3 Aikuiskoulutus... 3 LUKUVUODEN AIKATAULUT... 4 Lukuvuoden aloitus- ja päättymispäivämäärät

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira)

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Piippolan ammatti ja kulttuuriopisto Hyväksytty: 2 Sisällys... 1 JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot