1. Onnittelut opiskelupaikan johdosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Onnittelut opiskelupaikan johdosta"

Transkriptio

1

2 1. Onnittelut opiskelupaikan johdosta Uusi lukuvuosi alkaa ja aloitat aherruksen Ekamissa, Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa yli 2000 muun nuoren ekamilaisen kanssa. Opiskelijan opas tutustuttaa sinut Ekamin toimintaan ja auttaa opintojesi alkuvaiheissa. Oppaassa kerrotaan opiskelun käytännön asioista ja neuvotaan, mistä saat lisätietoa. Opiskelu kannattaa ottaa heti alusta lähtien tosissaan. Kouluttaudut ammattilaiseksi, tulevaisuuden osaajaksi, joten suhtaudu vastuullisesti opintoihin. Kysy rohkeasti apua, jos sinulle tulee ongelmia tai olet neuvoton. Opettajat, Kuva opot, kuraattorit, terveydenhoitajat sekä muu henkilökunta ovat täällä sinua varten. Huoltajaillat 2015 aloittavien opiskelijoiden huoltajille: Koteko ke : palvelualat klo 17 18, tekniikka- ja liikenne klo Hamina to klo Katariina ke klo Lisätietoa ryhmänohjaajilta elokuussa. 2. Turvallinen opiskeluympäristö Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 787/2014. Ekamissa ei hyväksytä kiusaamista missään muodossa. Kiusaamiseen puuttuminen kuuluu kaikille oppilaitoksen jäsenille. Savuton ja päihteetön Ekami Ekamin kaikki kampukset ja asuntolat ovat savuttomia. Tupakoinnin lisäksi nuuskaaminen ja sähkösavukkeiden käyttö on kielletty. Alkoholin ja huumaavien aineiden käyttö sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen alueella, asuntolassa ja oppilaitoksen tilaisuuksissa on kielletty. Päihteiden ja huumaavien aineiden käyttöön puututaan välittömästi. Alaikäisen opiskelijan kohdalla otetaan aina yhteyttä huoltajiin. Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltu aihe epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa.

3 Päihdeasioissa voit kääntyä luottamuksellisesti terveydenhoitajan tai kuraattorin puoleen. Alakohtaiset terveydentilavaatimukset Terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä. Lainsäädäntö edellyttää normaalia tiukempia terveydentilavaatimuksia koulutuksissa, joissa opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakas-turvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Näitä aloja ovat Ekamissa sosiaali- ja terveys- sekä kuljetusala. Oppilaitos voi pyytää selvityksen terveydentilasta opiskelijaksi ottamisen jälkeen, jos syntyy epäily siitä, että terveydentila ei riitä opiskeluun ja alan työtehtäviin. Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa tilanteissa, joissa se on turvallisuusnäkökulman vuoksi perusteltua. Toiminta kriisi- ja pelastautumistilanteessa Opiskelijoiden kanssa käydään läpi toimipaikkakohtaisen pelastautumisohjeen, suunnitelmat ja toimintatavat. Opiskelijoita valmennetaan toimimaan oikein esim. tapaturman tai tulipalon sattuessa. Kerro havaitsemistasi turvallisuutta vaarantavista uhka- ja vaaratilanteista ryhmänohjaajalle tai muulle henkilöstölle välittömästi. Opiskelijan vakuutusturva Ekami on ottanut opiskelijoille lakisääteisen tapaturmavakuutuksen. Vakuutus kattaa käytännön opetuksessa ja työssäoppimisessa tapahtuneen vahingon. Järjestyssäännöt Kurinpito Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti, menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä, kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä tai on käyttänyt huumausaineita oppilaitoksen tiloissa. Jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti käyttäytyvä opiskelija voidaan poistaa oppitunnilta tai muusta opetustilanteesta. Opiskelijalta, joka vaarantaa toisten opiskelijoiden tai muun opetustilassa työskentelevän turvallisuuden tai hän vaikeuttaa opetusta tai muuta toimintaa, voidaan evätä osallistuminen opetukseen enintään kolmen työpäivän ajaksi. Opiskeluoikeus voi peruuntua, jos opiskelija vaarantaa toistuvasti tai vakavasti toisen henkilön turvallisuutta tai terveyttä, opiskelija ei täytä terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä tai opiskelija on hakuvaiheessa salannut tietoja, jotka vaikuttavat opiskelijaksi ottamiseen. Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää apulaisrehtori. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä päättää kurinpitotoimielin. Ryhmänohjaaja 3. Opiskelun tukena Jokaiselle opiskelijaryhmälle on nimetty oma ryhmänohjaaja, joka toimii lähimpänä tukenasi opiskelussa. Hän tutustuttaa ryhmänsä oppilaitoksen toimintaan, tapoihin ja pelisääntöihin ja antaa tietoa tutkintojen sisällöistä ja arvioinnista. Ryhmänohjaaja seuraa opintojesi etenemistä ja tukee

4 sinua suunnitelmallisesti. Hän vastaa, että opintosuoritukset on kirjattu Wilmaan ja pitää yhteyttä huoltajiin. Sisäinen tiedotus Opiskeluun liittyvistä asioista tiedotetaan pääsääntöisesti Wilmassa. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös Ekamin www-sivuilla. Infoa löydät myös Ekamin Facebook-sivulta. Ole itsekin aktiivinen: kysy, kuuntele ja tiedota! Sisäistä tiedottamista varten kampuksilla on ilmoitustauluja. Niissä on varattu tilaa myös opiskelijoiden omille ilmoituksille. Opinto-ohjaajat Tule luottamuksella keskustelemaan, jos tarvitset tukea opiskelun suunnittelussa, opiskelutaitojen kehittämisessä ja ammatillisessa suuntautumisessa opastusta aiempien opintojen/ työssäoppimisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa apua henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa tukea valinnaisten opintojen suunnittelussa apua jatko-opinto- ja urasuunnittelussa ja työelämään valmistumisessa Koteko Simo Paananen, , Stiina Tiirakari-Leivo, , Hannaleena Väisänen, , Katariina Marketta Stauffer, , Hannaleena Väisänen, , Malminki Pirjo Natri, , Hamina Helena Hakala, , Pirjo Natri, , Opintosihteerit Opintosihteerit ovat apunasi, jos kaipaat apua opintotukihakemuksen laatimiseen tarvitset opiskelutodistuksia haluat hakea koulumatkatukea tarvitset todistuksen Matkahuollon tai VR:n opiskelijakorttia varten Koteko Liisa Söderholm, , Hamina Merja Lehtola, , Jaana Korjus, , Malminki Sari Turkia, , Katariina Niina Kärkkäinen, , Arja Pentikäinen, ,

5 Terveydenhoitajat Tule avoimella vastaanottoajalla tai varaa aika erilaisissa terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä asioissa, esimerkiksi jos sinulle sattuu tapaturma koulumatkalla tai koulupäivän aikana tarvitset rokotuksia haluat keskustella seksuaalisuuteen liittyvistä asioista haluat keskustella päihde- tai mielenterveysongelmista haluat lopettaa tupakoinnin haluat neuvoja painonhallintaan haluat keskustella mistä tahansa mieltä painavasta asiasta Koteko Nina Salmi, , Erja Hokkanen, (05) , Hamina Kirsi Ristola Katariina Tarja Karvonen, , Anni Peri, , Kuraattorit Tule keskustelemaan erilaisista opiskeluun ja elämään vaikuttavista asioista, esimerkiksi jos tarvitset tukea ihmissuhteissasi (perhe, kaverit, seurustelu ) vapaa-aika tai kotiasiat askarruttavat opiskelu ei suju tai oppimisessa on pulmia opinnot eivät etene ja poissaoloja on liikaa elämässäsi tapahtuu vaikeita muutoksia asumis- ja raha-asiat mietityttävät muiden opiskelijoiden tai henkilökunnan kanssa on ristiriitoja tunnet olosi masentuneeksi, ahdistuneeksi, surulliseksi tai olet yksinäinen unirytmit ja arkielämä ovat sekaisin. Keskustelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Koteko Tommi Koivula, , Katariina, Malminki Sari Rinkinen , Hamina Riikka Nieminen , Psykologi Psykologi ohjaa, neuvoo ja tukee opiskelijoita hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen nuoruusiän kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen. Palvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja opiskelijalähtöisiä. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi: mieltä painavien tai opiskelua haittaavien asioiden vuoksi opiskeluitsetuntoon tai motivaatioon liittyvissä asioissa

6 jaksamiseen, mielialaan, stressiin tai jännitykseen liittyvissä asioissa kun oma kasvu ja kehitys mietityttävät kriisitilanteissa kun ihmissuhteet tai tulevaisuuden suunnitelmat mietityttävät. Yksilöllisissä tukikeskusteluissa tavoitteena on jäsentää tilannetta sekä yrittää löytää uusia näkökulmia ja ratkaisuja tilanteeseen. Hamina Elise Wass, , Kotka Nuorten Vatupassin puhelin tai palveluohjausnumero soittoaika ma-pe klo Oppilaitospastori Tule keskustelemaan mistä tahansa elämään liittyvistä asioista, esimerkiksi jos pohdit elämän tarkoitusta olet kiinnostunut uskonasioista haluat mukaan seurakunnan toimintaan Keskustelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Oppilaitospastori Jari Savinainen, , Opiskelijatoiminnan ohjaaja Opiskelijatoiminnan ohjaaja organisoi oppilaitoksen opiskelijatoimintaa. Hänen puoleensa voit kääntyä esimerkiksi silloin, kun olet kiinnostunut tutor- tai opiskelijakuntatoiminnasta, oppilaitoksessa järjestettävistä tapahtumista, asuntolan toiminnoista, erilaisista harrastusmahdollisuuksista tai yleisesti omaan hyvinvointiisi liittyvistä asioista oppilaitoksessa. Ajankohtaista tietoa saat opiskelijatoiminnan ekami-fi -sivulta ja ohjaajan Facebook-sivuilta. Opiskelijatoiminnan ohjaajan tavoitat viikoittain Kotekon, Katariinan sekä Haminan kampuksilla. Taru Raitio, , Erityisen tuen palvelut Tule keskustelemaan opintojen suunnitteluun liittyvissä asioissa, silloin kun sinulla on ollut yksilöllinen opetussuunnitelma sinulla on vaikeuksia edetä opinnoissasi muun ryhmän vauhdissa oppimisessasi on muita hankaluuksia haluat tukea oppimisesteisiin/-vaikeuksiin haluat opetusta mukautettavan. Yhteyshenkilöt: Erityisopetuksen koordinaattori Seija Mahlberg, puh sekä oman opintoalasi erityisopetuksesta vastaava opettaja (erva).

7 4. Ekamin työ- ja loma-ajat 5. Opinnot Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja opinnot kestävät keskimäärin kolme vuotta. Ylioppilailla tai jo aiemmin ammatillisen tutkinnon suorittaneilla opiskeluaika voi lyhentyä jopa kahteen vuoteen osaamisen tunnustamisen kautta. Perustutkinnon rakenne AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 135 osp Ammatillisista tutkinnon osista osa on pakollisia ja osa valinnaisia tutkinnon osia Tutkinnon osiin sisältyy Työssäoppimista vähintään 30 osp Ammattiosaamisen näytöt

8 YHTEISET TUTKINNON OSAT, 35 osp. Pakolliset, 19 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (äidinkieli, toinen kotimainen keli, vieraat kielet) Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (matematiikka, fysiikka ja kemia, tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen) Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta, työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto) Valinnaiset, 16 osp Pakollisista tutkinnon osista 9 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp ( kulttuurien tuntemus, taide- ja kulttuuri, etiikka, psykologia, ympäristöosaaminen tai jokin pakollisista tutkinnon osista) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 osp Ammatillisia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittua osaamista Työssäoppiminen Työssäoppiminen on opiskelua, joka tapahtuu työpaikoilla työpaikan sääntöjen mukaisesti. Työssäoppimiselle on määritelty oppimistavoitteet. Työssäoppimista on jokaisella koulutusalalla vähintään 30 osaamispisteen verran ja se sijoittuu alasta riippuen eri opintovuosille. Työssäoppimisjaksolla opiskelijalla on mahdollisuus näyttää työnantajille osaamisensa ja sen avulla mahdollistaa työpaikan saanti koulutuksen jälkeen. Ammattilukio-opinnot Kahden tutkinnon opinnot, ns. ammattilukio on hyvä vaihtoehto, jos haluat sekä ammatin että valkolakin. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla vahvistaa ammatillisen tutkintosi yleissivistävyyttä. Näin saa myös vankan pohjan mahdollisille jatko-opinnoille. Ammatillisesta tutkinnosta, jonka laajuus on 180 osaamispistettä, osan voi korvata lukio-opinnoilla. Kun olet suorittanut ammatillisen tutkinnon, sinulla on oikeus osallistua ylioppilastutkintoon. Ylioppilastutkinnossa on kirjoitettava vähintään neljä ainetta, joista äidinkieli on pakollinen. Ammattilukion valinnut opiskelija opiskelee neljän aineen (äidinkieli, toinen kotimainen kieli (ruotsi), englanti ja lyhyt matematiikka) pakolliset kurssit, yhteensä 23 kurssia. Näistä kolmesta ainakin yhden on oltava pitkän oppimäärän koe. Pitkän oppimäärän kokeen voi suorittaa kielissä (englanti). Jos suoritat ammattiopintosi Kotkan toimipisteissä, suoritat lukio-opintosi Kotkan lyseon lukiossa. Opiskelupaikka on Kotekolla. Haminan toimipisteessä opiskelevien lukiona on Haminan lukio. Lisätietoja lukio-opinnoista: Opinto-ohjaajat Kotkan kampukset: lukiovastaava Janne Koskihaara, , Haminan kampus: lukiovastaava Reini Nyman, ,

9 Urheilijakoulutus Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolla on Opetushallituksen myöntämä erityistehtävä urheilun ammatillisena oppilaitoksena. Erityistehtävä mahdollistaa urheileville opiskelijoille tilaisuuden yhdistää joustavasti ammatillisen peruskoulutuksen opinnot sekä eri urheilulajien asettamat täysipainoisen harjoittelun vaatimukset siten, että ohjattuun valmennukseen osallistuminen voidaan lukea myös osaksi opintoja. Hyvin toteutettu opintojen ja harjoittelun yhteen sovittaminen varmistaa opiskelijan kehittymisen niin urheiluharrastuksessaan, opinnoissaan kuin ihmisenä. Valmennuksessa kiinnitetään huomiota kehittyvän, kovaa harjoittelevan nuoren oikeaan ravitsemukseen ja häntä ohjataan päihteettömän vapaa-ajan viettoon. Urheilijakoulutus antaa mahdollisuuden aamuharjoituksiin tiistaisin ja keskiviikkoisin sekä perjantaisin klo Koulutukseen osallistuvan on huolehdittava siitä, että mahdolliset harjoitusten aikaiset opinnot tulevat suoritetuksi ennen päättötodistuksen saantia. Jos opiskelija on valinnut ammatillisten opintojen lisäksi lukio-opinnot, urheilijakoulutus ei ole mahdollinen. Yhteyshenkilö Ekamissa: Tiina Keinänen, , 6. Opiskelun arki Vastuu opiskelusta on opiskelijalla itsellään. Opiskelu onnistuu, kun sinulla on halua sekä positiivista asennetta opiskella itsellesi ammatti. Onnistunut opiskelu vaatii välineitä. Pidäthän aina mukanasi tarvittavat opiskeluvälineet. Opintojen alussa opettajat tiedottavat muista opiskeluun liittyvistä hankinnoista ja mahdollisista kustannuksista (oppikirjat, vaatteet, työvälineet, työturvallisuus- ja suojavarusteet). Opiskelu vaatii myös sitä, että sinun tulee noudattaa järjestyssääntöjä sekä oppilaitoksen henkilökunnan antamia opetukseen, työturvallisuuteen ja käyttäytymiseen liittyviä ohjeita. Läsnäolo opinnoissa Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 787/2014. Opiskelun tulee olla säännöllistä, jotta pystyt saavuttamaan opiskelemasi tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Jos olet estynyt saapumasta oppilaitokseen tai työssäoppimispaikkaan, ilmoita asiasta heti ryhmänohjaajalle ja/tai työssäoppimisen ohjaajalle. Tee aina selvitys poissaolostasi Wilmaan. Jos olet täysi-ikäinen, ilmoita 1 3 päivän sairauspoissaolosta ryhmänohjaalle tai toimita terveydenhoitajan todistus. Yli kolmen päivän poissaolosta on toimitettava aina terveydenhoitajan- tai lääkärintodistus. Epäsäännöllisestä opiskelusta tehdään ilmoitus Kelaan, jolloin opinto- ja koulumatkatukesi saatetaan lakkauttaa tai periä takaisin.

10 Opiskeluoikeus Opinnot tulee pääsääntöisesti saada valmiiksi kolmen kalenterivuoden aikana. Laki ammatillisesta koulutuksesta 787/2014. Opiskelijan tulee suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta opintojen laajuudeksi määriteltyä pidemmässä ajassa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan edellä mainitussa ajassa, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. Mikäli opinnot jatkuvat yli kolmen vuoden ajan, joutuu opiskelija anomaan jatko-opinto-oikeutta apulaisrehtorilta. Opiskelun tunnistaminen ja tunnustaminen Aikaisempia opintojasi tai työkokemustasi voidaan hyväksyä opintosuorituksina tutkintoon, jos ne ovat tutkinnon opetussuunnitelman mukaisia. Näin voidaan välttää opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentää opiskeluaikaa. Ennen kuin haet osaamisen tunnustamista, pohdi onko se tarkoituksenmukaista ammattitaitosi kehittymistä ajatellen. Keskustele asiasta ryhmänohjaajasi ja opinto-ohjaajasi kanssa. Opintojen vastaavuus harkitaan aina tapauskohtaisesti. Jos olet suorittanut toisen asteen opintoja, sinulle voidaan tunnustaa osaamista yhteisiin, vapaasti valittaviin ja mahdollisesti ammatillisiin tutkinnon osiin. Tämä koskee myös ulkomailla suoritettuja opintoja. Osaamisen tunnustamista on haettava ennen tutkinnon osan alkamista. Tarvittaessa osaamisen tunnustamisessa käytetään ammattiosaamisen näyttöä. Opintojen arviointi ja ammattiosaamisen näytöt Oppimistasi arvioidaan koko opiskelun ajan antamalla suullista ja/tai kirjallista palautetta. Palautteen avulla sinua tuetaan ja ohjataan mahdollisimman hyviin suorituksiin. Palautteen perusteella saat myös tietää, mitä vielä pitää oppia. Samalla opit myös itse arvioimaan omaa oppimistasi. Osaamisen arviointi kertoo, miten hyvin olet saavuttanut tutkinnon ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet. Ammatillisten tutkinnon osien osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä ja muulla osaamisen arvioinnilla esim. oppimistehtävillä ja tehdyillä töillä. Yhteisistä tutkinnon osista jotkin osa-alueet voidaan arvioida pelkästään muun osaamisen arvioinnin perusteella ja osa voidaan arvioida ammattiosaamisen näyttöjen yhteydessä. Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan pääosin työssäoppimisen aikana. Arviointiin vaikuttaa myös huolellisuus, järjestelmällisyys, vastuuntunto ja aktiivisuus opinnoissa. Säännöllisellä osallistumisella varmistat oppimisesi ja sitä kautta hyvät tulokset. Tutkinnon osan arvosanaa annettaessa painotetaan loppuvaiheen osaamista. Suoritettuasi tutkinnon osan saat arvioinnin opintokorttiisi kahden viikon kuluttua. Arvioinnissa käytetään asteikkoa: kiitettävä K3 hyvä H2 tyydyttävä T1 hylätty 0 Arvioinnin oikaisu

11 Mikäli olet tyytymätön opinto-, näyttö- tai tutkintosuorituksesi arviointiin, voit pyytää siihen kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta. Keskustele ensin arviointipäätöksen tehneen henkilön kanssa ja tee oikaisupyyntö 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut arvioinnin tulokset tietoosi. Jos olet tyytymätön uuteen arviointipäätökseen, voit pyytää arviointiin oikaisua näyttötoimikunnalta tai koulutuspäälliköltä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut mahdollisuus saada oikaisupyynnön jälkeinen arviointipäätös tietoosi. Näyttötoimikunta voi velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin, jos arviointipäätös on virheellinen. Suoritusten uusiminen Jos sinulle on jostakin syystä tullut hylätty suoritus joistakin opinnoista, niin korjaa asia mahdollisimman pikaisesti. Puuttuvan kokeen voit suorittaa uusintatentissä ja/tai rästitenttipäivänä. Puuttuvia tehtäviä voi suorittaa rästitenttipäivänä tai verstaassa, jossa on mahdollista saada myös ohjausta. Rästitenttipäivien ja verstaitten ajankohdat ilmoitetaan Wilman kautta. Uusintatenttipäivät lukuvuonna Kotekon ja Haminan kampukset Katariinan kampus, Sosiaali- ja terveysala Katariinan kampus Merenkulkuala Opiskelun keskeyttäminen Mikäli joudut painavan syyn (esimerkiksi armeija, siviilipalveluksen suorittaminen, sairaus, äitiysloma tai hoitovapaa) vuoksi keskeyttämään opintosi pidemmäksi ajaksi, ota yhteyttä opintoohjaajaan tai kuraattoriin. Keskeytyspäätöksen mukaisesti sinun on ilmoitettava opiskelujesi jatkumisesta ja otettava yhteys opinto-ohjaajaan opiskeluohjelman laatimista varten. Mikäli et ilmoita opintojesi jatkamisesta, sinun katsotaan luopuneen opiskelupaikastasi. Oppilaitoksesta eroaminen

12 Mieti tarkoin, kannattaako luopua opiskelupaikasta. Keskustele asiasta ryhmänohjaajan, opintoohjaajan tai kuraattorin kanssa. Mikäli päätät erota, asia etenee opinto-ohjaajan ohjaamana. Eroaminen pitää tehdä kirjallisesti. Jos olet alle 18-vuotias, tarvitset eroilmoitukseen myös huoltajan allekirjoituksen. Alle 25-vuotiaan opiskelijan tiedot voidaan luovuttaa etsivää nuorisotyötä varten (nuorisolaki 693/2010, 7 C ). Kun olet toimittanut eroilmoituksen, saat erotodistuksen ja todistuksen suoritetuista opinnoista. Eroamisen yhteydessä sinun on luovutettava oppilaitokselta saamasi avaimet ja muut tavarat takaisin. Kirjallinen eroilmoitus on tarpeen myös siksi, että opintotukea saavan opiskelijan ja oppilaitoksen pitää ilmoittaa Kelaan opintojen päättymispäivä. Kela tekee päätökset opintuen maksamisesta ja mahdollisesta takaisinperinnästä Todistukset Opintosuoritusotteesta näet suorittamasi opinnot ja sen voit tulostaa suoraan Wilmasta tai pyytää opintotoimistosta. Suoritettuasi perustutkintoon kuuluvat opinnot ja ammattiosaamisen näytöt saat tutkintotodistuksen, joka muodostuu näyttötodistuksesta ja päättötodistuksesta. Kaikkien tutkintoon kuuluvien tutkinnon osien arvosanan tulee olla vähintään tyydyttävä (T1). Päättötodistus sisältää kaikki ammatilliset, yhteiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat. Ammatillisten opintojen arvosanat muodostuvat ammattiosaamisen näyttöjen ja muun arvioinnin perusteella. Voit saada myös erillisiä todistuksia. Opiskelijalle maksullisia ovat esimerkiksi: hygieniaosaamistodistus, työturvallisuuskortti, tulityökortti ja EA-kortti. 7. Opintojen kustannukset ja rahoitus Opetus on maksutonta, mutta kustannuksia voi muodostua oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä, koulumatkoista sekä mahdollisista työvälineistä ja - vaatetuksesta. Tietyillä aloilla tarvittavat kortit (ensiapu, tulityö, yms.) ovat opiskelijalle maksullisia. Päätoimiseen opiskeluun voi saada opintotukea, mikä tarkoittaa opintorahaa, asumislisää ja opintolainan valtiontakausta. Opintorahan perusosa myönnetään 17 vuotta täyttäneille opiskelijoille. Alle 17-vuotiaat saavat lapsilisää. Opiskelupaikkakunnan Kela tekee opintotukipäätöksen. Tarkempia tietoja opintotuesta saat Ekamin opintotoimistoista, Kelan wwwsivulta Kelan Facebookista. Koulumatkatuki Koulumatkatukeen ovat oikeutettuja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat, myös näyttötutkintoa suorittavat. Koulumatkatukea voi anoa, mikäli päivittäinen koulumatka yhteen suuntaan kotoa kouluun on yli 10 km ja kustannukset ovat yli 54 /kk. Koulumatkatukea voi saada 12 kuukauden ajalta, jos opinnot jatkuvat myös kesällä (esim. työssäoppimisjakso). Koulumatkatukea ei saa ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suorittava opiskelija opiskelija, joka saa tukea matkoihinsa muun lain nojalla

13 Hakemukset jätetään oman kampuksen opintotoimistoon, josta annetaan ostotodistus. Ostotodistuksen esittämällä opiskelija voi ostaa matkalipun Matkahuollosta. Erityisin perustein koulumatkatukea voi saada myös omaan matkustustapaan. Lisätietoja koulumatkatuesta saat Ekamin opintotoimistoista ja Kelan www-sivuilta. Katso Kotkan, Hamina ja Pyhtään bussiaikataulut. Asuminen Katariinan kampuksella on asuntola, joka on tarkoitettu ensisijaisesti kampuksella opiskeleville, ulkopaikkakuntalaisille alaikäisille opiskelijoille. Mikäli vapaita paikkoja on, muidenkin kampusten opiskelijat voivat hakea asuntolapaikkaa. Asuntolassa ei voi asua viikonloppuisin. Näin ollen asuntola ei voi olla opiskelijan pysyvä asuinpaikka. Lisätietoja asuntolasta saa asuntolanhoitajalta, puh tai opiskelijatoiminnan ohjaajalta, puh Asuntola on maksuton. Katso lisää Kotkassa on Kotkan Opiskelija-asunnot Oy:n opiskelija-asuntoloita. Hakemuksia saa Ekamin opintotoimistoista tai opiskelija-asuntolan toimistosta Naakantie 2 A, Kotka, puh. (05) Tarkempia tietoja asumisesta sekä hakulomakkeita saa myös Haminassa ei ole tarjolla varsinaisia opiskelija-asuntoja. Hamina-Asunnot Oy:stä voi hakea vuokraasuntoja. Hakemuslomakkeita saa osoitteesta Hamina-Asunnot Oy, Fredrikinkatu 4, Hamina, puh. (05) tai Kampusten ja toimipisteiden ilmoitustauluilta löytyvät mahdolliset yksityisten tarjotaan vuokralle ilmoitukset. Ruokailu Opiskelijoille valmistetaan tarvittaessa erilaisia dieettiaterioita hakemusten perusteella. Hakulomakkeita saa ryhmänohjaajilta ja keittiöistä. Palauta lomake henkilökohtaisesti keittiöön. HUOM! Jos olet erikoisruokavalio-opiskelija ja poissa ruokailusta, ilmoita poissa-olostasi viimeistään klo 9.00 mennessä oman kampuksesi keittiöön: Kotekon suurkeittiö Kristiina Pekkanen, Haminan suurkeittiö Kirsi Järvinen, Katariinan valmistuskeittiö Anja Hokkanen, Malmingin ravintola Maininki Virpi Niemi, Käyttäytyminen opiskelijaravintolassa Pidä opiskelijakortti näkyvissä tarjottimella ruokailuun tullessasi. Kortilla osoitat, että olet oikeutettu maksuttomaan koululounaaseen. Ruokailuajat on porrastettu. Noudata sovittuja ruokailuaikoja. Ruokaillessa ei pidetä lakkia ja päällysvaatteita. Ruokaile siististi. Palauta omat astiasi astianpalautukseen ja lajittele ne ohjeen mukaisesti Ruokailtuasi kuuluu asiaan kiittää. Opetustiloihin ei saa tuoda limsapulloja eikä muitakaan eväitä. Tyhjät pullot on palautettava ostopaikkoihin tai laitettava roskiin.

14 8. Opiskelijatoiminta Yhdessä tekeminen on mukavaa. Tule mukaan opiskelijayhdistyksen toimintaan ja/tai tutortoimintaan. Opiskelijakuntatoiminta Ekamin opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki sen opiskelijat. Jokaisesta ryhmästä nimetään 1 2 ryhmänedustajaopiskelijaa oman kampuksensa opiskelijakuntaan. Opiskelijakunta kokoontuu kerran kuukaudessa keskustelemaan kampuksen ajankohtaisista asioista. Kokouksista laaditaan muistio. Täällä pääset vaikuttamaan oman kampuksesi asioihin! Kunkin kampuksen opiskelijakunnasta nimetään 1-2 edustajaa Ekamin Opiskelijayhdistyk-seen. Opiskelijayhdistyksen tehtävä on edustaa opiskelijoita, antaa lausuntoja oppilaitoksen johdolle, järjestää tapahtumia, valvoa opiskelijoiden etua ja hyvinvointia, päättää opiskelijoihin liittyvistä asioista ja kehittää Ekamia opiskelijoiden toiveiden mukaiseksi. Yhdistys kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Täällä pääset vaikuttamaan koko Ekamiin ja jopa alueellisiin asioihin! Opiskelijakuntatoimintaa koordinoi vt.opiskelijatoiminnan ohjaaja Taru Raitio, , Tutor-toiminta Tutorit toimivat erityisesti uusien opiskeli-joiden tukena, tapahtumien järjestäjinä ja oppilaitoksen yleisinä luottamusopiskelijoina. Mikäli olet kiinnostunut toiminnasta, voit hakea tutoriksi yleisessä haussa keväällä Hakuehtoina on, että opiskelusi sujuvat hyvin. Vuosittain kymmenet opiskelijat valitaan tutor-koulutukseen, jonka jälkeen opiskelija on valmis toimimaan tutorina. Tutortoiminnasta voit ansaita suorituksina vapaasti valittuihin opintoihin. Tutortoimintaa koordinoi vt. opiskelijatoiminnan ohjaaja Taru Raitio, , Opiskelijaedut Ammatillisen perustutkinnon opiskelijat saavat Ekamin opiskelijakortilla seuraavat edut: Kotkan kaupunginteatterin esityksistä saa alennuksia (ks. ohjelmisto osoitteessa FC KooTeePeen jalkapallo-otteluista saa alennuksia. (ks. tapahtumakalenteri osoitteessa Uimahallissa 5 x uintia/opiskelija/lukuvuosi ilmaiseksi Kotekon kampuksen kuntosali on avoinna opiskelijoille maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo Opiskelijat voivat käyttää myös Haminan liikuntahallin kuntosalia. 9. Muuta tärkeää Jokainen opiskelija ja henkilökunnan jäsen on osaltaan vastuussa opiskelu- ja työyhteisön ilmapiiristä ja hyvinvoinnista. Oppitunneille, työsaleihin ja työssäoppimispaikoille sekä muihin tilaisuuksiin tulee saapua täsmällisesti. Oppilaitoksen sisätiloissa (myös kahviossa) ollaan ilman lakkia ja päällysvaatteita. Oppitunnit sijoittuvat maanantaista perjantaihin klo 8-16 välille. Joissakin tapauksissa voi olla myös iltaopintoja. Työssäoppimisen aikana noudatetaan työpaikan aikatauluja.

15 Oppituntien ja muiden vastaavien tilaisuuksien aikana ei saa käyttää matkapuhelimia ilman lupaa. On hyvä muistaa myös, että Ekamin alueella ja tilaisuuksissa otetun kuvamateriaalin julkaiseminen ilman asianomaisen lupaa on kielletty. Opiskelijan on noudatettava erillisiä tietoturvaohjeita ja tietoverkon käyttösääntöjä. Omien ohjelmien ja pelien asentaminen, käyttäjätunnusten muuttaminen on ehdottomasti kielletty. Atkluokissa ei saa syödä tai juoda. Oppituntien aikana koneita käytetään vain opettajan antamien tehtävien tekemiseen. Työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita on ehdottomasti noudatettava ja tarvittavat suojavälineet on pidettävä käyttökelpoisina ja helposti saatavilla. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan turvallisuuteen liittyvistä puutteista välittömästi henkilökunnalle. Ekamin omaisuutta on varjeltava ilkivallalta. Jokaisen velvollisuus on ilmoittaa omaisuuden turmeltumisesta tai häviämisestä. Vahingontekijä on korvausvelvollinen. Autot/moottoripyörät on pysäköitävä niin, että ne eivät ole muun liikenteen tiellä. Henkilökunnan merkityille autopaikoille ei saa pysäköidä. Polkupyörät ja skootterit on jätettävä niille merkityille paikoille. 10. Pieni opiskelusanasto Ammatillinen perustutkinto Ammatillinen perustutkinto koostuu tutkinnon osista ja on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Perustutkinnon suorittaneella on työelämän edellyttämät perusvalmiudet sekä jatko-opintokelpoisuus. Ammattilukio Opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon sekä lukio-opintoja 23 kurssia. Mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto. Ammattiosaamisen näyttö HOJKS HOPS Jatko-opinnot Moodle Osaamisen tunnustaminen Osaamispiste Suunniteltu ajanjakso tai tilanne, jonka aikana opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen. Toteutetaan yleensä työssäoppimisen aikana. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, joka laaditaan opiskelijan opiskelun lisätueksi. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelija laatii itselleen HOPSin opinnoistaan. Suunnitelma tehdään yhdessä ryhmänohjaajan kanssa opintojen alussa ja se tarkentuu opintojen edetessä. HOPSiin kirjataan mm. aiemmin suoritetut opinnot, muu osaaminen (esim. työkokemus), valinnaiset tutkinnon osat, työssäoppiminen, ammattiosaamisen näytöt sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelmat. HOPSin tavoitteena on lisätä opiskelijan vastuuta opintojen suunnittelusta ja omasta oppimisesta. Ammatillisen perustutkinnon tai lukion jälkeiset opinnot, esim. ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opiskelut. Sähköinen oppimisalusta eli virtuaalinen oppimisympäristö, jossa tehdään tehtäviä, ja opettaja voi jakaa materiaaleja. Moodlea opitaan käyttämään opintojen aikana. Opiskelijalla voi olla oppilaitoksen ulkopuolella hankittua osaamista, kuten aiempia opintoja tai työkokemusta. Tämän osaamisen tunnustamisella voidaan vähentää päällekkäisiä opintoja ja lyhentää opiskeluaikaa. Osaamisen tunnustamista haetaan oman opinto-ohjaajan kautta. Jos todistusta ei ole, osaaminen voidaan arvioida näytöillä. Hakeminen tehdään ennen ko. opintojen alkamista. Osaamispisteitä kertyy, kun niitä vastaava osaaminen on osoitettu. Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

16 Pienryhmä Tutkinnon osa Työssäoppiminen (TOP) Vapaasti valittavat tutkinnon osat Verstas Wilma (wilma. ekami.fi) Opetusryhmä on tavallista pienempi ja opettajana voi toimia erityisopettaja. Opiskeltavat asiat voivat kuitenkin olla ihan samoja kuin muissa ryhmissä. Perustutkinto on jaoteltu tutkinnon osiin. Työpaikalla tapahtuva tavoitteellinen ja ohjattu opiskelu. Valinnaisia opintoja. Verstaalla harjoitellaan, kerrataan ja tehdään opiskelutehtäviä. Opiskelijat voivat saada yksilöllistä ohjausta. Opiskelijat ja huoltajat voivat seurata ja selvittää Wilman kautta opiskelijan poissaolot ja viestiä henkilökunnan kanssa. Opiskelijan työjärjestykset ja opintosuoritukset näkyvät Wilmassa. Opiskelija ja huoltaja saavat omat Wilma-tunnukset käyttöönsä lukukauden alkaessa.

17 11. Yhteystietoja ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO puhelin (vaihde) faksi sähköposti: Koordinaattorit Koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen, Apulaisrehtorit Ammatillinen peruskoulutus Ulla Jaskari, Ammatillinen aikuiskoulutus Annu Jokela-Ylipiha, Koulutuspäälliköt Hyvinvointiala Armi Raanti, Kieli- ja kulttuuriala Kimmo Keskinen, Liiketalouden ja tieto- ja viestintätekniikan ala Timo Erikoinen, Logistiikka- ja autoala Pasi Honkanen, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, elintarvikeala Virpi Äijälä, Merenkulku- ja sähköala Kimmo Kallioniemi, Atto-aineet Reini Nyman, Erityisopetus Seija Mahlberg, Kansainväliset asiat Paavo Ahosola, Viestintäpalvelut Tuija Kauppila, Yrityspalvelut Liisa Avelin, Oppisopimuskoulutus Oppisopimuspäällikkö Pirjo Ranta, Nuorten työpajat Työpajajohtaja Virpi Jonsson, Etsivä nuorisotyö Finders: Katriina Osola Mari Virtanen Markus Tähti Jaana Vehviläinen Rakennus- ja kiinteistöpalveluiden ala Ilpo Ristola, Teknologiateollisuuden ala Tero Anttila,

18 Kotekon kampuksen karttalinkki 12. Ekamin kampukset

19 Haminan kampuksen karttalinkki

20 Katariinan kampuksen karttalinkki

21 Malmingin kampuksen karttalinkki

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 6.9.2016 102 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU?

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU? syksy 2016 Mitä tarkoittaa, OSTU? Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Opettajan velvollisuus on aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut?

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? 18.11.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Liiketalouden perustutkinto uudistuu 1.8.2015- osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Säädökset ja määräykset voimaan 1.8.2015 Kaikki opiskelijat,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija

Urheilijakoulutus. Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijakoulutus Antti Kolsi Etelä-kymenlaakson urheiluakatemian pro-ryhmä Yleisurheilija Urheilijan polku Ekamissa 2015-2016 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolla on Opetushallituksen myöntämä erityistehtävä

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt

Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt Sastamalan oppilaitosten järjestyssäännöt 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITE Järjestyssääntöjen tavoitteena on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, viihtyisä sekä oppimisen kannalta tuloksellinen

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013

LAPIN AMMATTIOPISTO. Opiskelijan opas 2012-2013 LAPIN AMMATTIOPISTO Opiskelijan opas 2012-2013 SISÄLTÖ OPINTOTOIMISTOJEN YHTEYSTIEDOT... 3 Nuorten ammatillinen koulutus... 3 Aikuiskoulutus... 3 LUKUVUODEN AIKATAULUT... 4 Lukuvuoden aloitus- ja päättymispäivämäärät

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira)

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto (sira) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Piippolan ammatti ja kulttuuriopisto Hyväksytty: 2 Sisällys... 1 JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2011 Arviointiasteikon muutos - miksi? asteikko T1, T2, H3, H4, K5 -> T1, H2,K3 ammattiosaamisen näyttöjen myötä opiskelijan osaamisen arviointi

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus 4. Vapaasti

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset ECVET Round Table 2014 Helsinki ma 1.12.2014 opetusneuvos Seija Rasku etunimi.sukunimi@minedu.fi Lähde: Cedefop 2012 1 Kansalliset ECVET-linjaukset (1) Hallitusohjelma

Lisätiedot

Opetustoimen muutoksenhaku

Opetustoimen muutoksenhaku Opetustoimen muutoksenhaku Perusopetuksen muutoksenhaku (hallintolainkäyttölaki) Opetuksen järjestäjän päätös: PL 13 Uskonto ja elämänkatsomustieto 30 pv KHO = korkein hal-lintooikeus Opetuksen järjestäjän

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus)

Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Ohje 1 (6) Osaamisen tunnustaminen ammatillisissa perustutkinnoissa (opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Osaamisen tunnustaminen toteutetaan Arvioinnin opas 2015 ohjeistuksen mukaisesti. Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN arviointi ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa

YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN arviointi ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN arviointi ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa Ulla Aunola opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila osaamisperusteisuus

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö

Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Mäntyharjun lukion järjestyssääntö Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Järjestyssääntöjen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin. JEDU SORA toimikunta

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin. JEDU SORA toimikunta TOIMINTAOHJE Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDU SORA toimikunta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU Toimintaohje on hyväksytty yhtymähallituksessa 11.12.2014 1 Yleistä Ammatillisen

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja osaamistodistukset osaksi kuntouttavaa työtoimintaa ja työllisyyspalveluja

Työssäoppiminen ja osaamistodistukset osaksi kuntouttavaa työtoimintaa ja työllisyyspalveluja Työssäoppiminen ja osaamistodistukset osaksi kuntouttavaa työtoimintaa ja työllisyyspalveluja Kuntouttavan työtoiminnan kehittämispäivät 19.10.2016 Maija Schellhammer-Tuominen Tavoitteena tavallinen elämä

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin.

YLIOPPILASTUTKINTO. Mitä, Missä, Milloin. YLIOPPILASTUTKINTO Mitä, Missä, Milloin. Ylioppilastutkinnon rakenne Kaikille yhteisenä pakollisena kokeena on äidinkielen koe ja lisäksi pakolliseksi on valittava kolme seuraavista kokeista: toisen kotimaisen

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Toiminnanohjausryhmä 2.10.2012, päivitetty 2. 4. 2014, 8.8. 2015 johtoryhmä 23.10.2012, 30.9.2015 Huomioitu OPH:n määräys 10/011/2016, Toiminnanohjausryhmä 11.10.2016

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma 1 (10) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit hyvin! -Tehemä pois!... 1 2 Mikä on opetussuunnitelma (ops) kuvaus opiskelijalle...

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki

Kahden tutkinnon opintojen opas. Pieksämäki 2012-2013 Kahden tutkinnon opintojen opas Pieksämäki Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. AMMATILLISTEN JA LUKIO-OPINTOJEN YHTEENSOVITTAMINEN... 4 2.1 Vaihtojaksot... 4 2.2 Verkko-opinnot... 4 3. OPISKELU PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus

Muutoksenhaku opetustoimessa. Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Muutoksenhaku opetustoimessa Perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus Oikeus- ja koulutuspalvelu Law point Ay 1.1.2014 Muutosten yleiset perusteet 1.1.2016 Hallinnollinen muutoksenhaku ollut helppo

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ Kohderyhmä: Opiskelijat, jotka tarvitsevat työvaltaista tapaa suorittaa ammatillisia opintoja Opiskelijat,

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot