1. Onnittelut opiskelupaikan johdosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Onnittelut opiskelupaikan johdosta"

Transkriptio

1

2 1. Onnittelut opiskelupaikan johdosta Uusi lukuvuosi alkaa ja aloitat aherruksen Ekamissa, Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa yli 2000 muun nuoren ekamilaisen kanssa. Opiskelijan opas tutustuttaa sinut Ekamin toimintaan ja auttaa opintojesi alkuvaiheissa. Oppaassa kerrotaan opiskelun käytännön asioista ja neuvotaan, mistä saat lisätietoa. Opiskelu kannattaa ottaa heti alusta lähtien tosissaan. Kouluttaudut ammattilaiseksi, tulevaisuuden osaajaksi, joten suhtaudu vastuullisesti opintoihin. Kysy rohkeasti apua, jos sinulle tulee ongelmia tai olet neuvoton. Opettajat, Kuva opot, kuraattorit, terveydenhoitajat sekä muu henkilökunta ovat täällä sinua varten. Huoltajaillat 2015 aloittavien opiskelijoiden huoltajille: Koteko ke : palvelualat klo 17 18, tekniikka- ja liikenne klo Hamina to klo Katariina ke klo Lisätietoa ryhmänohjaajilta elokuussa. 2. Turvallinen opiskeluympäristö Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta. Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 787/2014. Ekamissa ei hyväksytä kiusaamista missään muodossa. Kiusaamiseen puuttuminen kuuluu kaikille oppilaitoksen jäsenille. Savuton ja päihteetön Ekami Ekamin kaikki kampukset ja asuntolat ovat savuttomia. Tupakoinnin lisäksi nuuskaaminen ja sähkösavukkeiden käyttö on kielletty. Alkoholin ja huumaavien aineiden käyttö sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen alueella, asuntolassa ja oppilaitoksen tilaisuuksissa on kielletty. Päihteiden ja huumaavien aineiden käyttöön puututaan välittömästi. Alaikäisen opiskelijan kohdalla otetaan aina yhteyttä huoltajiin. Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltu aihe epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa.

3 Päihdeasioissa voit kääntyä luottamuksellisesti terveydenhoitajan tai kuraattorin puoleen. Alakohtaiset terveydentilavaatimukset Terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä. Lainsäädäntö edellyttää normaalia tiukempia terveydentilavaatimuksia koulutuksissa, joissa opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakas-turvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Näitä aloja ovat Ekamissa sosiaali- ja terveys- sekä kuljetusala. Oppilaitos voi pyytää selvityksen terveydentilasta opiskelijaksi ottamisen jälkeen, jos syntyy epäily siitä, että terveydentila ei riitä opiskeluun ja alan työtehtäviin. Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa tilanteissa, joissa se on turvallisuusnäkökulman vuoksi perusteltua. Toiminta kriisi- ja pelastautumistilanteessa Opiskelijoiden kanssa käydään läpi toimipaikkakohtaisen pelastautumisohjeen, suunnitelmat ja toimintatavat. Opiskelijoita valmennetaan toimimaan oikein esim. tapaturman tai tulipalon sattuessa. Kerro havaitsemistasi turvallisuutta vaarantavista uhka- ja vaaratilanteista ryhmänohjaajalle tai muulle henkilöstölle välittömästi. Opiskelijan vakuutusturva Ekami on ottanut opiskelijoille lakisääteisen tapaturmavakuutuksen. Vakuutus kattaa käytännön opetuksessa ja työssäoppimisessa tapahtuneen vahingon. Järjestyssäännöt Kurinpito Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti, menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä, kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä tai on käyttänyt huumausaineita oppilaitoksen tiloissa. Jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti käyttäytyvä opiskelija voidaan poistaa oppitunnilta tai muusta opetustilanteesta. Opiskelijalta, joka vaarantaa toisten opiskelijoiden tai muun opetustilassa työskentelevän turvallisuuden tai hän vaikeuttaa opetusta tai muuta toimintaa, voidaan evätä osallistuminen opetukseen enintään kolmen työpäivän ajaksi. Opiskeluoikeus voi peruuntua, jos opiskelija vaarantaa toistuvasti tai vakavasti toisen henkilön turvallisuutta tai terveyttä, opiskelija ei täytä terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä tai opiskelija on hakuvaiheessa salannut tietoja, jotka vaikuttavat opiskelijaksi ottamiseen. Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää apulaisrehtori. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä päättää kurinpitotoimielin. Ryhmänohjaaja 3. Opiskelun tukena Jokaiselle opiskelijaryhmälle on nimetty oma ryhmänohjaaja, joka toimii lähimpänä tukenasi opiskelussa. Hän tutustuttaa ryhmänsä oppilaitoksen toimintaan, tapoihin ja pelisääntöihin ja antaa tietoa tutkintojen sisällöistä ja arvioinnista. Ryhmänohjaaja seuraa opintojesi etenemistä ja tukee

4 sinua suunnitelmallisesti. Hän vastaa, että opintosuoritukset on kirjattu Wilmaan ja pitää yhteyttä huoltajiin. Sisäinen tiedotus Opiskeluun liittyvistä asioista tiedotetaan pääsääntöisesti Wilmassa. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan myös Ekamin www-sivuilla. Infoa löydät myös Ekamin Facebook-sivulta. Ole itsekin aktiivinen: kysy, kuuntele ja tiedota! Sisäistä tiedottamista varten kampuksilla on ilmoitustauluja. Niissä on varattu tilaa myös opiskelijoiden omille ilmoituksille. Opinto-ohjaajat Tule luottamuksella keskustelemaan, jos tarvitset tukea opiskelun suunnittelussa, opiskelutaitojen kehittämisessä ja ammatillisessa suuntautumisessa opastusta aiempien opintojen/ työssäoppimisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa apua henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa tukea valinnaisten opintojen suunnittelussa apua jatko-opinto- ja urasuunnittelussa ja työelämään valmistumisessa Koteko Simo Paananen, , Stiina Tiirakari-Leivo, , Hannaleena Väisänen, , Katariina Marketta Stauffer, , Hannaleena Väisänen, , Malminki Pirjo Natri, , Hamina Helena Hakala, , Pirjo Natri, , Opintosihteerit Opintosihteerit ovat apunasi, jos kaipaat apua opintotukihakemuksen laatimiseen tarvitset opiskelutodistuksia haluat hakea koulumatkatukea tarvitset todistuksen Matkahuollon tai VR:n opiskelijakorttia varten Koteko Liisa Söderholm, , Hamina Merja Lehtola, , Jaana Korjus, , Malminki Sari Turkia, , Katariina Niina Kärkkäinen, , Arja Pentikäinen, ,

5 Terveydenhoitajat Tule avoimella vastaanottoajalla tai varaa aika erilaisissa terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä asioissa, esimerkiksi jos sinulle sattuu tapaturma koulumatkalla tai koulupäivän aikana tarvitset rokotuksia haluat keskustella seksuaalisuuteen liittyvistä asioista haluat keskustella päihde- tai mielenterveysongelmista haluat lopettaa tupakoinnin haluat neuvoja painonhallintaan haluat keskustella mistä tahansa mieltä painavasta asiasta Koteko Nina Salmi, , Erja Hokkanen, (05) , Hamina Kirsi Ristola Katariina Tarja Karvonen, , Anni Peri, , Kuraattorit Tule keskustelemaan erilaisista opiskeluun ja elämään vaikuttavista asioista, esimerkiksi jos tarvitset tukea ihmissuhteissasi (perhe, kaverit, seurustelu ) vapaa-aika tai kotiasiat askarruttavat opiskelu ei suju tai oppimisessa on pulmia opinnot eivät etene ja poissaoloja on liikaa elämässäsi tapahtuu vaikeita muutoksia asumis- ja raha-asiat mietityttävät muiden opiskelijoiden tai henkilökunnan kanssa on ristiriitoja tunnet olosi masentuneeksi, ahdistuneeksi, surulliseksi tai olet yksinäinen unirytmit ja arkielämä ovat sekaisin. Keskustelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Koteko Tommi Koivula, , Katariina, Malminki Sari Rinkinen , Hamina Riikka Nieminen , Psykologi Psykologi ohjaa, neuvoo ja tukee opiskelijoita hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen nuoruusiän kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen. Palvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja opiskelijalähtöisiä. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi: mieltä painavien tai opiskelua haittaavien asioiden vuoksi opiskeluitsetuntoon tai motivaatioon liittyvissä asioissa

6 jaksamiseen, mielialaan, stressiin tai jännitykseen liittyvissä asioissa kun oma kasvu ja kehitys mietityttävät kriisitilanteissa kun ihmissuhteet tai tulevaisuuden suunnitelmat mietityttävät. Yksilöllisissä tukikeskusteluissa tavoitteena on jäsentää tilannetta sekä yrittää löytää uusia näkökulmia ja ratkaisuja tilanteeseen. Hamina Elise Wass, , Kotka Nuorten Vatupassin puhelin tai palveluohjausnumero soittoaika ma-pe klo Oppilaitospastori Tule keskustelemaan mistä tahansa elämään liittyvistä asioista, esimerkiksi jos pohdit elämän tarkoitusta olet kiinnostunut uskonasioista haluat mukaan seurakunnan toimintaan Keskustelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Oppilaitospastori Jari Savinainen, , Opiskelijatoiminnan ohjaaja Opiskelijatoiminnan ohjaaja organisoi oppilaitoksen opiskelijatoimintaa. Hänen puoleensa voit kääntyä esimerkiksi silloin, kun olet kiinnostunut tutor- tai opiskelijakuntatoiminnasta, oppilaitoksessa järjestettävistä tapahtumista, asuntolan toiminnoista, erilaisista harrastusmahdollisuuksista tai yleisesti omaan hyvinvointiisi liittyvistä asioista oppilaitoksessa. Ajankohtaista tietoa saat opiskelijatoiminnan ekami-fi -sivulta ja ohjaajan Facebook-sivuilta. Opiskelijatoiminnan ohjaajan tavoitat viikoittain Kotekon, Katariinan sekä Haminan kampuksilla. Taru Raitio, , Erityisen tuen palvelut Tule keskustelemaan opintojen suunnitteluun liittyvissä asioissa, silloin kun sinulla on ollut yksilöllinen opetussuunnitelma sinulla on vaikeuksia edetä opinnoissasi muun ryhmän vauhdissa oppimisessasi on muita hankaluuksia haluat tukea oppimisesteisiin/-vaikeuksiin haluat opetusta mukautettavan. Yhteyshenkilöt: Erityisopetuksen koordinaattori Seija Mahlberg, puh sekä oman opintoalasi erityisopetuksesta vastaava opettaja (erva).

7 4. Ekamin työ- ja loma-ajat 5. Opinnot Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja opinnot kestävät keskimäärin kolme vuotta. Ylioppilailla tai jo aiemmin ammatillisen tutkinnon suorittaneilla opiskeluaika voi lyhentyä jopa kahteen vuoteen osaamisen tunnustamisen kautta. Perustutkinnon rakenne AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 135 osp Ammatillisista tutkinnon osista osa on pakollisia ja osa valinnaisia tutkinnon osia Tutkinnon osiin sisältyy Työssäoppimista vähintään 30 osp Ammattiosaamisen näytöt

8 YHTEISET TUTKINNON OSAT, 35 osp. Pakolliset, 19 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (äidinkieli, toinen kotimainen keli, vieraat kielet) Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (matematiikka, fysiikka ja kemia, tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen) Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta, työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto) Valinnaiset, 16 osp Pakollisista tutkinnon osista 9 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp ( kulttuurien tuntemus, taide- ja kulttuuri, etiikka, psykologia, ympäristöosaaminen tai jokin pakollisista tutkinnon osista) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 osp Ammatillisia tutkinnon osia Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittua osaamista Työssäoppiminen Työssäoppiminen on opiskelua, joka tapahtuu työpaikoilla työpaikan sääntöjen mukaisesti. Työssäoppimiselle on määritelty oppimistavoitteet. Työssäoppimista on jokaisella koulutusalalla vähintään 30 osaamispisteen verran ja se sijoittuu alasta riippuen eri opintovuosille. Työssäoppimisjaksolla opiskelijalla on mahdollisuus näyttää työnantajille osaamisensa ja sen avulla mahdollistaa työpaikan saanti koulutuksen jälkeen. Ammattilukio-opinnot Kahden tutkinnon opinnot, ns. ammattilukio on hyvä vaihtoehto, jos haluat sekä ammatin että valkolakin. Ammatillisten opintojen täydentäminen lukio-opinnoilla vahvistaa ammatillisen tutkintosi yleissivistävyyttä. Näin saa myös vankan pohjan mahdollisille jatko-opinnoille. Ammatillisesta tutkinnosta, jonka laajuus on 180 osaamispistettä, osan voi korvata lukio-opinnoilla. Kun olet suorittanut ammatillisen tutkinnon, sinulla on oikeus osallistua ylioppilastutkintoon. Ylioppilastutkinnossa on kirjoitettava vähintään neljä ainetta, joista äidinkieli on pakollinen. Ammattilukion valinnut opiskelija opiskelee neljän aineen (äidinkieli, toinen kotimainen kieli (ruotsi), englanti ja lyhyt matematiikka) pakolliset kurssit, yhteensä 23 kurssia. Näistä kolmesta ainakin yhden on oltava pitkän oppimäärän koe. Pitkän oppimäärän kokeen voi suorittaa kielissä (englanti). Jos suoritat ammattiopintosi Kotkan toimipisteissä, suoritat lukio-opintosi Kotkan lyseon lukiossa. Opiskelupaikka on Kotekolla. Haminan toimipisteessä opiskelevien lukiona on Haminan lukio. Lisätietoja lukio-opinnoista: Opinto-ohjaajat Kotkan kampukset: lukiovastaava Janne Koskihaara, , Haminan kampus: lukiovastaava Reini Nyman, ,

9 Urheilijakoulutus Etelä-Kymenlaakson ammattiopistolla on Opetushallituksen myöntämä erityistehtävä urheilun ammatillisena oppilaitoksena. Erityistehtävä mahdollistaa urheileville opiskelijoille tilaisuuden yhdistää joustavasti ammatillisen peruskoulutuksen opinnot sekä eri urheilulajien asettamat täysipainoisen harjoittelun vaatimukset siten, että ohjattuun valmennukseen osallistuminen voidaan lukea myös osaksi opintoja. Hyvin toteutettu opintojen ja harjoittelun yhteen sovittaminen varmistaa opiskelijan kehittymisen niin urheiluharrastuksessaan, opinnoissaan kuin ihmisenä. Valmennuksessa kiinnitetään huomiota kehittyvän, kovaa harjoittelevan nuoren oikeaan ravitsemukseen ja häntä ohjataan päihteettömän vapaa-ajan viettoon. Urheilijakoulutus antaa mahdollisuuden aamuharjoituksiin tiistaisin ja keskiviikkoisin sekä perjantaisin klo Koulutukseen osallistuvan on huolehdittava siitä, että mahdolliset harjoitusten aikaiset opinnot tulevat suoritetuksi ennen päättötodistuksen saantia. Jos opiskelija on valinnut ammatillisten opintojen lisäksi lukio-opinnot, urheilijakoulutus ei ole mahdollinen. Yhteyshenkilö Ekamissa: Tiina Keinänen, , 6. Opiskelun arki Vastuu opiskelusta on opiskelijalla itsellään. Opiskelu onnistuu, kun sinulla on halua sekä positiivista asennetta opiskella itsellesi ammatti. Onnistunut opiskelu vaatii välineitä. Pidäthän aina mukanasi tarvittavat opiskeluvälineet. Opintojen alussa opettajat tiedottavat muista opiskeluun liittyvistä hankinnoista ja mahdollisista kustannuksista (oppikirjat, vaatteet, työvälineet, työturvallisuus- ja suojavarusteet). Opiskelu vaatii myös sitä, että sinun tulee noudattaa järjestyssääntöjä sekä oppilaitoksen henkilökunnan antamia opetukseen, työturvallisuuteen ja käyttäytymiseen liittyviä ohjeita. Läsnäolo opinnoissa Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 787/2014. Opiskelun tulee olla säännöllistä, jotta pystyt saavuttamaan opiskelemasi tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Jos olet estynyt saapumasta oppilaitokseen tai työssäoppimispaikkaan, ilmoita asiasta heti ryhmänohjaajalle ja/tai työssäoppimisen ohjaajalle. Tee aina selvitys poissaolostasi Wilmaan. Jos olet täysi-ikäinen, ilmoita 1 3 päivän sairauspoissaolosta ryhmänohjaalle tai toimita terveydenhoitajan todistus. Yli kolmen päivän poissaolosta on toimitettava aina terveydenhoitajan- tai lääkärintodistus. Epäsäännöllisestä opiskelusta tehdään ilmoitus Kelaan, jolloin opinto- ja koulumatkatukesi saatetaan lakkauttaa tai periä takaisin.

10 Opiskeluoikeus Opinnot tulee pääsääntöisesti saada valmiiksi kolmen kalenterivuoden aikana. Laki ammatillisesta koulutuksesta 787/2014. Opiskelijan tulee suorittaa opintonsa enintään yhtä vuotta opintojen laajuudeksi määriteltyä pidemmässä ajassa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan edellä mainitussa ajassa, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja. Mikäli opinnot jatkuvat yli kolmen vuoden ajan, joutuu opiskelija anomaan jatko-opinto-oikeutta apulaisrehtorilta. Opiskelun tunnistaminen ja tunnustaminen Aikaisempia opintojasi tai työkokemustasi voidaan hyväksyä opintosuorituksina tutkintoon, jos ne ovat tutkinnon opetussuunnitelman mukaisia. Näin voidaan välttää opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentää opiskeluaikaa. Ennen kuin haet osaamisen tunnustamista, pohdi onko se tarkoituksenmukaista ammattitaitosi kehittymistä ajatellen. Keskustele asiasta ryhmänohjaajasi ja opinto-ohjaajasi kanssa. Opintojen vastaavuus harkitaan aina tapauskohtaisesti. Jos olet suorittanut toisen asteen opintoja, sinulle voidaan tunnustaa osaamista yhteisiin, vapaasti valittaviin ja mahdollisesti ammatillisiin tutkinnon osiin. Tämä koskee myös ulkomailla suoritettuja opintoja. Osaamisen tunnustamista on haettava ennen tutkinnon osan alkamista. Tarvittaessa osaamisen tunnustamisessa käytetään ammattiosaamisen näyttöä. Opintojen arviointi ja ammattiosaamisen näytöt Oppimistasi arvioidaan koko opiskelun ajan antamalla suullista ja/tai kirjallista palautetta. Palautteen avulla sinua tuetaan ja ohjataan mahdollisimman hyviin suorituksiin. Palautteen perusteella saat myös tietää, mitä vielä pitää oppia. Samalla opit myös itse arvioimaan omaa oppimistasi. Osaamisen arviointi kertoo, miten hyvin olet saavuttanut tutkinnon ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet. Ammatillisten tutkinnon osien osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä ja muulla osaamisen arvioinnilla esim. oppimistehtävillä ja tehdyillä töillä. Yhteisistä tutkinnon osista jotkin osa-alueet voidaan arvioida pelkästään muun osaamisen arvioinnin perusteella ja osa voidaan arvioida ammattiosaamisen näyttöjen yhteydessä. Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan pääosin työssäoppimisen aikana. Arviointiin vaikuttaa myös huolellisuus, järjestelmällisyys, vastuuntunto ja aktiivisuus opinnoissa. Säännöllisellä osallistumisella varmistat oppimisesi ja sitä kautta hyvät tulokset. Tutkinnon osan arvosanaa annettaessa painotetaan loppuvaiheen osaamista. Suoritettuasi tutkinnon osan saat arvioinnin opintokorttiisi kahden viikon kuluttua. Arvioinnissa käytetään asteikkoa: kiitettävä K3 hyvä H2 tyydyttävä T1 hylätty 0 Arvioinnin oikaisu

11 Mikäli olet tyytymätön opinto-, näyttö- tai tutkintosuorituksesi arviointiin, voit pyytää siihen kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta. Keskustele ensin arviointipäätöksen tehneen henkilön kanssa ja tee oikaisupyyntö 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut arvioinnin tulokset tietoosi. Jos olet tyytymätön uuteen arviointipäätökseen, voit pyytää arviointiin oikaisua näyttötoimikunnalta tai koulutuspäälliköltä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut mahdollisuus saada oikaisupyynnön jälkeinen arviointipäätös tietoosi. Näyttötoimikunta voi velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin, jos arviointipäätös on virheellinen. Suoritusten uusiminen Jos sinulle on jostakin syystä tullut hylätty suoritus joistakin opinnoista, niin korjaa asia mahdollisimman pikaisesti. Puuttuvan kokeen voit suorittaa uusintatentissä ja/tai rästitenttipäivänä. Puuttuvia tehtäviä voi suorittaa rästitenttipäivänä tai verstaassa, jossa on mahdollista saada myös ohjausta. Rästitenttipäivien ja verstaitten ajankohdat ilmoitetaan Wilman kautta. Uusintatenttipäivät lukuvuonna Kotekon ja Haminan kampukset Katariinan kampus, Sosiaali- ja terveysala Katariinan kampus Merenkulkuala Opiskelun keskeyttäminen Mikäli joudut painavan syyn (esimerkiksi armeija, siviilipalveluksen suorittaminen, sairaus, äitiysloma tai hoitovapaa) vuoksi keskeyttämään opintosi pidemmäksi ajaksi, ota yhteyttä opintoohjaajaan tai kuraattoriin. Keskeytyspäätöksen mukaisesti sinun on ilmoitettava opiskelujesi jatkumisesta ja otettava yhteys opinto-ohjaajaan opiskeluohjelman laatimista varten. Mikäli et ilmoita opintojesi jatkamisesta, sinun katsotaan luopuneen opiskelupaikastasi. Oppilaitoksesta eroaminen

12 Mieti tarkoin, kannattaako luopua opiskelupaikasta. Keskustele asiasta ryhmänohjaajan, opintoohjaajan tai kuraattorin kanssa. Mikäli päätät erota, asia etenee opinto-ohjaajan ohjaamana. Eroaminen pitää tehdä kirjallisesti. Jos olet alle 18-vuotias, tarvitset eroilmoitukseen myös huoltajan allekirjoituksen. Alle 25-vuotiaan opiskelijan tiedot voidaan luovuttaa etsivää nuorisotyötä varten (nuorisolaki 693/2010, 7 C ). Kun olet toimittanut eroilmoituksen, saat erotodistuksen ja todistuksen suoritetuista opinnoista. Eroamisen yhteydessä sinun on luovutettava oppilaitokselta saamasi avaimet ja muut tavarat takaisin. Kirjallinen eroilmoitus on tarpeen myös siksi, että opintotukea saavan opiskelijan ja oppilaitoksen pitää ilmoittaa Kelaan opintojen päättymispäivä. Kela tekee päätökset opintuen maksamisesta ja mahdollisesta takaisinperinnästä Todistukset Opintosuoritusotteesta näet suorittamasi opinnot ja sen voit tulostaa suoraan Wilmasta tai pyytää opintotoimistosta. Suoritettuasi perustutkintoon kuuluvat opinnot ja ammattiosaamisen näytöt saat tutkintotodistuksen, joka muodostuu näyttötodistuksesta ja päättötodistuksesta. Kaikkien tutkintoon kuuluvien tutkinnon osien arvosanan tulee olla vähintään tyydyttävä (T1). Päättötodistus sisältää kaikki ammatilliset, yhteiset ja vapaasti valittavat tutkinnon osat. Ammatillisten opintojen arvosanat muodostuvat ammattiosaamisen näyttöjen ja muun arvioinnin perusteella. Voit saada myös erillisiä todistuksia. Opiskelijalle maksullisia ovat esimerkiksi: hygieniaosaamistodistus, työturvallisuuskortti, tulityökortti ja EA-kortti. 7. Opintojen kustannukset ja rahoitus Opetus on maksutonta, mutta kustannuksia voi muodostua oppikirjoista ja muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä, koulumatkoista sekä mahdollisista työvälineistä ja - vaatetuksesta. Tietyillä aloilla tarvittavat kortit (ensiapu, tulityö, yms.) ovat opiskelijalle maksullisia. Päätoimiseen opiskeluun voi saada opintotukea, mikä tarkoittaa opintorahaa, asumislisää ja opintolainan valtiontakausta. Opintorahan perusosa myönnetään 17 vuotta täyttäneille opiskelijoille. Alle 17-vuotiaat saavat lapsilisää. Opiskelupaikkakunnan Kela tekee opintotukipäätöksen. Tarkempia tietoja opintotuesta saat Ekamin opintotoimistoista, Kelan wwwsivulta Kelan Facebookista. Koulumatkatuki Koulumatkatukeen ovat oikeutettuja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat, myös näyttötutkintoa suorittavat. Koulumatkatukea voi anoa, mikäli päivittäinen koulumatka yhteen suuntaan kotoa kouluun on yli 10 km ja kustannukset ovat yli 54 /kk. Koulumatkatukea voi saada 12 kuukauden ajalta, jos opinnot jatkuvat myös kesällä (esim. työssäoppimisjakso). Koulumatkatukea ei saa ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suorittava opiskelija opiskelija, joka saa tukea matkoihinsa muun lain nojalla

13 Hakemukset jätetään oman kampuksen opintotoimistoon, josta annetaan ostotodistus. Ostotodistuksen esittämällä opiskelija voi ostaa matkalipun Matkahuollosta. Erityisin perustein koulumatkatukea voi saada myös omaan matkustustapaan. Lisätietoja koulumatkatuesta saat Ekamin opintotoimistoista ja Kelan www-sivuilta. Katso Kotkan, Hamina ja Pyhtään bussiaikataulut. Asuminen Katariinan kampuksella on asuntola, joka on tarkoitettu ensisijaisesti kampuksella opiskeleville, ulkopaikkakuntalaisille alaikäisille opiskelijoille. Mikäli vapaita paikkoja on, muidenkin kampusten opiskelijat voivat hakea asuntolapaikkaa. Asuntolassa ei voi asua viikonloppuisin. Näin ollen asuntola ei voi olla opiskelijan pysyvä asuinpaikka. Lisätietoja asuntolasta saa asuntolanhoitajalta, puh tai opiskelijatoiminnan ohjaajalta, puh Asuntola on maksuton. Katso lisää Kotkassa on Kotkan Opiskelija-asunnot Oy:n opiskelija-asuntoloita. Hakemuksia saa Ekamin opintotoimistoista tai opiskelija-asuntolan toimistosta Naakantie 2 A, Kotka, puh. (05) Tarkempia tietoja asumisesta sekä hakulomakkeita saa myös Haminassa ei ole tarjolla varsinaisia opiskelija-asuntoja. Hamina-Asunnot Oy:stä voi hakea vuokraasuntoja. Hakemuslomakkeita saa osoitteesta Hamina-Asunnot Oy, Fredrikinkatu 4, Hamina, puh. (05) tai Kampusten ja toimipisteiden ilmoitustauluilta löytyvät mahdolliset yksityisten tarjotaan vuokralle ilmoitukset. Ruokailu Opiskelijoille valmistetaan tarvittaessa erilaisia dieettiaterioita hakemusten perusteella. Hakulomakkeita saa ryhmänohjaajilta ja keittiöistä. Palauta lomake henkilökohtaisesti keittiöön. HUOM! Jos olet erikoisruokavalio-opiskelija ja poissa ruokailusta, ilmoita poissa-olostasi viimeistään klo 9.00 mennessä oman kampuksesi keittiöön: Kotekon suurkeittiö Kristiina Pekkanen, Haminan suurkeittiö Kirsi Järvinen, Katariinan valmistuskeittiö Anja Hokkanen, Malmingin ravintola Maininki Virpi Niemi, Käyttäytyminen opiskelijaravintolassa Pidä opiskelijakortti näkyvissä tarjottimella ruokailuun tullessasi. Kortilla osoitat, että olet oikeutettu maksuttomaan koululounaaseen. Ruokailuajat on porrastettu. Noudata sovittuja ruokailuaikoja. Ruokaillessa ei pidetä lakkia ja päällysvaatteita. Ruokaile siististi. Palauta omat astiasi astianpalautukseen ja lajittele ne ohjeen mukaisesti Ruokailtuasi kuuluu asiaan kiittää. Opetustiloihin ei saa tuoda limsapulloja eikä muitakaan eväitä. Tyhjät pullot on palautettava ostopaikkoihin tai laitettava roskiin.

14 8. Opiskelijatoiminta Yhdessä tekeminen on mukavaa. Tule mukaan opiskelijayhdistyksen toimintaan ja/tai tutortoimintaan. Opiskelijakuntatoiminta Ekamin opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki sen opiskelijat. Jokaisesta ryhmästä nimetään 1 2 ryhmänedustajaopiskelijaa oman kampuksensa opiskelijakuntaan. Opiskelijakunta kokoontuu kerran kuukaudessa keskustelemaan kampuksen ajankohtaisista asioista. Kokouksista laaditaan muistio. Täällä pääset vaikuttamaan oman kampuksesi asioihin! Kunkin kampuksen opiskelijakunnasta nimetään 1-2 edustajaa Ekamin Opiskelijayhdistyk-seen. Opiskelijayhdistyksen tehtävä on edustaa opiskelijoita, antaa lausuntoja oppilaitoksen johdolle, järjestää tapahtumia, valvoa opiskelijoiden etua ja hyvinvointia, päättää opiskelijoihin liittyvistä asioista ja kehittää Ekamia opiskelijoiden toiveiden mukaiseksi. Yhdistys kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Täällä pääset vaikuttamaan koko Ekamiin ja jopa alueellisiin asioihin! Opiskelijakuntatoimintaa koordinoi vt.opiskelijatoiminnan ohjaaja Taru Raitio, , Tutor-toiminta Tutorit toimivat erityisesti uusien opiskeli-joiden tukena, tapahtumien järjestäjinä ja oppilaitoksen yleisinä luottamusopiskelijoina. Mikäli olet kiinnostunut toiminnasta, voit hakea tutoriksi yleisessä haussa keväällä Hakuehtoina on, että opiskelusi sujuvat hyvin. Vuosittain kymmenet opiskelijat valitaan tutor-koulutukseen, jonka jälkeen opiskelija on valmis toimimaan tutorina. Tutortoiminnasta voit ansaita suorituksina vapaasti valittuihin opintoihin. Tutortoimintaa koordinoi vt. opiskelijatoiminnan ohjaaja Taru Raitio, , Opiskelijaedut Ammatillisen perustutkinnon opiskelijat saavat Ekamin opiskelijakortilla seuraavat edut: Kotkan kaupunginteatterin esityksistä saa alennuksia (ks. ohjelmisto osoitteessa FC KooTeePeen jalkapallo-otteluista saa alennuksia. (ks. tapahtumakalenteri osoitteessa Uimahallissa 5 x uintia/opiskelija/lukuvuosi ilmaiseksi Kotekon kampuksen kuntosali on avoinna opiskelijoille maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo Opiskelijat voivat käyttää myös Haminan liikuntahallin kuntosalia. 9. Muuta tärkeää Jokainen opiskelija ja henkilökunnan jäsen on osaltaan vastuussa opiskelu- ja työyhteisön ilmapiiristä ja hyvinvoinnista. Oppitunneille, työsaleihin ja työssäoppimispaikoille sekä muihin tilaisuuksiin tulee saapua täsmällisesti. Oppilaitoksen sisätiloissa (myös kahviossa) ollaan ilman lakkia ja päällysvaatteita. Oppitunnit sijoittuvat maanantaista perjantaihin klo 8-16 välille. Joissakin tapauksissa voi olla myös iltaopintoja. Työssäoppimisen aikana noudatetaan työpaikan aikatauluja.

15 Oppituntien ja muiden vastaavien tilaisuuksien aikana ei saa käyttää matkapuhelimia ilman lupaa. On hyvä muistaa myös, että Ekamin alueella ja tilaisuuksissa otetun kuvamateriaalin julkaiseminen ilman asianomaisen lupaa on kielletty. Opiskelijan on noudatettava erillisiä tietoturvaohjeita ja tietoverkon käyttösääntöjä. Omien ohjelmien ja pelien asentaminen, käyttäjätunnusten muuttaminen on ehdottomasti kielletty. Atkluokissa ei saa syödä tai juoda. Oppituntien aikana koneita käytetään vain opettajan antamien tehtävien tekemiseen. Työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita on ehdottomasti noudatettava ja tarvittavat suojavälineet on pidettävä käyttökelpoisina ja helposti saatavilla. Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan turvallisuuteen liittyvistä puutteista välittömästi henkilökunnalle. Ekamin omaisuutta on varjeltava ilkivallalta. Jokaisen velvollisuus on ilmoittaa omaisuuden turmeltumisesta tai häviämisestä. Vahingontekijä on korvausvelvollinen. Autot/moottoripyörät on pysäköitävä niin, että ne eivät ole muun liikenteen tiellä. Henkilökunnan merkityille autopaikoille ei saa pysäköidä. Polkupyörät ja skootterit on jätettävä niille merkityille paikoille. 10. Pieni opiskelusanasto Ammatillinen perustutkinto Ammatillinen perustutkinto koostuu tutkinnon osista ja on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Perustutkinnon suorittaneella on työelämän edellyttämät perusvalmiudet sekä jatko-opintokelpoisuus. Ammattilukio Opiskelija suorittaa ammatillisen perustutkinnon sekä lukio-opintoja 23 kurssia. Mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto. Ammattiosaamisen näyttö HOJKS HOPS Jatko-opinnot Moodle Osaamisen tunnustaminen Osaamispiste Suunniteltu ajanjakso tai tilanne, jonka aikana opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen. Toteutetaan yleensä työssäoppimisen aikana. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, joka laaditaan opiskelijan opiskelun lisätueksi. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelija laatii itselleen HOPSin opinnoistaan. Suunnitelma tehdään yhdessä ryhmänohjaajan kanssa opintojen alussa ja se tarkentuu opintojen edetessä. HOPSiin kirjataan mm. aiemmin suoritetut opinnot, muu osaaminen (esim. työkokemus), valinnaiset tutkinnon osat, työssäoppiminen, ammattiosaamisen näytöt sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelmat. HOPSin tavoitteena on lisätä opiskelijan vastuuta opintojen suunnittelusta ja omasta oppimisesta. Ammatillisen perustutkinnon tai lukion jälkeiset opinnot, esim. ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opiskelut. Sähköinen oppimisalusta eli virtuaalinen oppimisympäristö, jossa tehdään tehtäviä, ja opettaja voi jakaa materiaaleja. Moodlea opitaan käyttämään opintojen aikana. Opiskelijalla voi olla oppilaitoksen ulkopuolella hankittua osaamista, kuten aiempia opintoja tai työkokemusta. Tämän osaamisen tunnustamisella voidaan vähentää päällekkäisiä opintoja ja lyhentää opiskeluaikaa. Osaamisen tunnustamista haetaan oman opinto-ohjaajan kautta. Jos todistusta ei ole, osaaminen voidaan arvioida näytöillä. Hakeminen tehdään ennen ko. opintojen alkamista. Osaamispisteitä kertyy, kun niitä vastaava osaaminen on osoitettu. Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

16 Pienryhmä Tutkinnon osa Työssäoppiminen (TOP) Vapaasti valittavat tutkinnon osat Verstas Wilma (wilma. ekami.fi) Opetusryhmä on tavallista pienempi ja opettajana voi toimia erityisopettaja. Opiskeltavat asiat voivat kuitenkin olla ihan samoja kuin muissa ryhmissä. Perustutkinto on jaoteltu tutkinnon osiin. Työpaikalla tapahtuva tavoitteellinen ja ohjattu opiskelu. Valinnaisia opintoja. Verstaalla harjoitellaan, kerrataan ja tehdään opiskelutehtäviä. Opiskelijat voivat saada yksilöllistä ohjausta. Opiskelijat ja huoltajat voivat seurata ja selvittää Wilman kautta opiskelijan poissaolot ja viestiä henkilökunnan kanssa. Opiskelijan työjärjestykset ja opintosuoritukset näkyvät Wilmassa. Opiskelija ja huoltaja saavat omat Wilma-tunnukset käyttöönsä lukukauden alkaessa.

17 11. Yhteystietoja ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO puhelin (vaihde) faksi sähköposti: Koordinaattorit Koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen, Apulaisrehtorit Ammatillinen peruskoulutus Ulla Jaskari, Ammatillinen aikuiskoulutus Annu Jokela-Ylipiha, Koulutuspäälliköt Hyvinvointiala Armi Raanti, Kieli- ja kulttuuriala Kimmo Keskinen, Liiketalouden ja tieto- ja viestintätekniikan ala Timo Erikoinen, Logistiikka- ja autoala Pasi Honkanen, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, elintarvikeala Virpi Äijälä, Merenkulku- ja sähköala Kimmo Kallioniemi, Atto-aineet Reini Nyman, Erityisopetus Seija Mahlberg, Kansainväliset asiat Paavo Ahosola, Viestintäpalvelut Tuija Kauppila, Yrityspalvelut Liisa Avelin, Oppisopimuskoulutus Oppisopimuspäällikkö Pirjo Ranta, Nuorten työpajat Työpajajohtaja Virpi Jonsson, Etsivä nuorisotyö Finders: Katriina Osola Mari Virtanen Markus Tähti Jaana Vehviläinen Rakennus- ja kiinteistöpalveluiden ala Ilpo Ristola, Teknologiateollisuuden ala Tero Anttila,

18 Kotekon kampuksen karttalinkki 12. Ekamin kampukset

19 Haminan kampuksen karttalinkki

20 Katariinan kampuksen karttalinkki

21 Malmingin kampuksen karttalinkki

Opiskelijan Opas 2015 2016

Opiskelijan Opas 2015 2016 Opiskelijan opas 2015 2016 SALPAUKSEN KOULUTUSTARJONTA Onnittelut opiskelupaikan johdosta! HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Nuoriso ja vapaa-aika KULTTUURIALA Kulta, hopea ja kaiverrus Musiikki Puuala Rakennusala

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3

SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. OPISKELU... 5 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat... 5 Koulutus- ja opintoalat... 5 Ammatillisen perustutkinnon rakenne... 8 Opiskelun eteneminen... 9 Opiskelijan

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitokset opiskelijan opas 2014-2015

Sastamalan oppilaitokset opiskelijan opas 2014-2015 Sastamalan oppilaitokset opiskelijan opas 2014-2015 SISÄLLYS 1. OPINTOJEN JAKSOTUS... 3 Lukuvuoden 2014 2015 koulupäivät ja lomat... 3 2. AMMATILLISEN TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 Ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Toivomme, että opiskelun aloittaminen ja opiskeluyhteisömme jäseneksi liittyminen sujuvat tämän oppaan avulla helposti.

Toivomme, että opiskelun aloittaminen ja opiskeluyhteisömme jäseneksi liittyminen sujuvat tämän oppaan avulla helposti. OPISKELIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Sataeduun. Edessäsi ovat mieleenpainuvat ja tulokselliset opiskeluvuodet. Toivomme, että opiskelun aloittaminen ja opiskeluyhteisömme jäseneksi liittyminen sujuvat

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015

Opiskelijan opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 Tärkeät yhteystiedot Nimi Ryhmän tunnus Sähköpostiosoitteeni Nimi Puh. Ryhmänohjaaja Tiimivastaava Koulutuspäällikkö Koulutusjohtaja Rehtori Keskeiset opettajat: Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015

Opiskelijan opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 1. YHTEYSTIEDOT... 5 2. OPISKELU... 6 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat...6 Koulutus- ja opintoalat...7 Ammatillisen perustutkinnon rakenne... 9 Opiskelun eteneminen...11

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015. Presidentinkatu 3 Kuopio

Opiskelijan opas 2014-2015. Presidentinkatu 3 Kuopio Opiskelijan opas 2014-2015 Presidentinkatu 3 Kuopio OPISKELIJAN OPAS SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTO Presidentinkatu 3 2014-2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 1 KOULUTUS... 1 1.1 TYÖSSÄOPPIMINEN... 1 1.2 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015-2016. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2015-2016. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2015-2016 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 OSAAMISALAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013

Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Tampereen yksikkö

Opiskelijan. opas. Tampereen yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Tampereen yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen toimipaikan

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Opiskelijan opas

Lahden diakonian instituutti. Opiskelijan opas Lahden diakonian instituutti Opiskelijan opas syksy 2010 - kevät 2011 Sisällysluettelo 3 Rehtorin tervehdys 4 Mitä, missä ja milloin 4 Yhteystiedot 4 Aukioloajat 4 Aikataulut 5 Luokkatilat 7 Atk ja internet

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö

Opiskelijan. opas. Oulun yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Oulun yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö

Opiskelijan. opas. Helsingin yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Helsingin yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

OPISKELUOPAS 2014-2015

OPISKELUOPAS 2014-2015 OPISKELUOPAS 2014-2015 Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN LUKUVUOSI 2014-2015 OPISKELIJAN ETUUDET NEUVOJA JA OHJAUSTA POISSAOLO-OHJEISTUS TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT OPINTOJEN YHDISTÄMINEN

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Liperin yksikkö

Opiskelijan. opas. Liperin yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Liperin yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus

Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus 2014 2015 Yhteystietoja Sisällysluettelo Hyria koulutus Oy / Hyria aikuiskoulutus Oy Torikatu 18 (PL 67) 05800 Hyvinkää Vaihde (019) 778 3000 info@hyria.fi Hyria

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS syksy 2012 - kevät 2013. Hyvän elämän puolesta

OPISKELIJAN OPAS syksy 2012 - kevät 2013. Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2012 - kevät 2013 Hyvän elämän puolesta Sisällysluettelo Info lukujärjestyksistä Lukujärjestykset ja luokkatilat ovat ryhmittäin näkyvissä internetissä osoitteessa ressu.salpaus.fi.

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas

Opiskelijan ja huoltajan opas Opiskelijan ja huoltajan opas Opiskelijan ja huoltajan opas Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön eläintenhoidon koulutusohjelma sekä lukio (kennelala) Ammattitaito Ammattitaito koostuu monesta

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2013-2014. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2013-2014. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2013-2014 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta

Hyvän elämän puolesta Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2015 - kevät 2016 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

AMMATTIOPISTO OPISKELIJAN OPAS

AMMATTIOPISTO OPISKELIJAN OPAS AMMATTIOISTO OISKELIJAN OAS 2015 2016 kesä LUKUVUOSI 2015 2016 KEUDAN AMMATTIOISTOSSA 18.12.2015 syyslukukausi päättyy Syysloma 12. 16.10.2015 3. jakso alkaa 3.12.2015 Joululoma 19.12.2015 3.1.2016 4.1.2016

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto

Opiskelijan opas 2012-2013. Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto Opiskelijan opas 2012-2013 Ammattiopisto Livia Maaseutuopisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 KOULUTUSOHJELMAT... 4 TOIMITILAT TUORLASSA... 5 TOIMITILAT PAIMIOSSA... 6 I TUTKINTORAKENNE... 7 AMMATILLISET

Lisätiedot

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö

Opiskelijan. opas. Alavuden yksikkö Opiskelijan opas 2015 2016 Alavuden yksikkö Opiskelijan oma sivu Nimi Osoite Puhelin Luokanvalvoja Puhelin Opiskeluhyvinvoinnin yhteyshenkilöt Nimi Puhelin Nimi Puhelin 2 OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan!

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan! OPISKELIJAN OPAS Kevät 2015 2 Hyvä opiskelija, Tervetuloa Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopistoon. Tähän opiskelijan oppaaseen on koottu tietoa, jota voit hyödyntää opintojen eri vaiheessa. Säilytä

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015-2016

Opiskelijan opas 2015-2016 Opiskelijan opas 2015-2016 sasky.fi/ikata Nimi: Ammattiala: Opintojen alkamispäivä: IKAALISTEN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOS Eino Salmelaisen katu 20, 39500 Ikaalinen puh. (03) 450 9327 Sisältö Yhteystiedot

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

OPISKELIJAN KALENTERI 2009 2010 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

OPISKELIJAN KALENTERI 2009 2010 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN KALENTERI 200 20 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AHLMANin ammattiopisto Nuorille luonnonvara- ja ympäristöala matkailu-, ravitsemis- ja talousala AHLMAN-instituutti Aikuisille

Lisätiedot