TALOUSARVIO VUODELLE 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO VUODELLE 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2013 2017"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO VUODELLE 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

2 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 Salon kaupungin perustehtävä... 4 Salon kaupungin visio Salon kaupungin arvot... 4 Valtuustokauden strategiset menestystekijät... 5 Yleisperustelut... 7 Kuntatalouden tilanne ja kehitysnäkymät Vuosia koskevan taloussuunnitelman perustietoja Talousarvion sitovuus Henkilöstösuunnitelma Toiminnalliset vuositavoitteet vuodelle Kaupunginhallituksen tuloskortti Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut Tarkastustoimi Kaupunginvaltuusto Konsernipalvelut Maaseututoimi Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Lupa- ja valvontatoimi Liikelaitokset Tuloslaskelma perusteluineen ja verorahoitus Investointisuunnitelma Investointisuunnitelman 2013 perustelut Rahoituslaskelma perusteluineen Liitteet Kokonaismenot ja -tulot Liikelaitosten tulos- ja rahoituslaskelmat Talousohje Sisäisen laskutuksen periaatteet Yhdistysten avustaminen

3 2 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunkimme ensi vuoden talousarvion valmistelussa on ollut kaksi määräävää tekijää; talouden tasapainottaminen ja uusien työpaikkojen luominen. Kaupunkiamme koskeneet dramaattiset irtisanomis- sekä lakkauttamisuutiset tämän vuoden helmi- ja kesäkuussa ovat lyöneet leimansa koko kaupungin toimintaan ja erityisesti tulevan vuoden talousarvion valmisteluun. Vuoden 2013 talousarvion valmistelu on toteutettu samalla tavalla kuin viime vuonna eli päättäjät ja virkamiehet ovat rakentaneet talousarviota yhdessä. Valtuustoryhmien puheenjohtajat ja kaupunginjohtajan johtoryhmä ovat tavanneet säännöllisesti koko valmisteluajan. Tämä on tehostanut tiedonkulkua ja valmistelu on edennyt sujuvasti. Valmisteluaikataulua myös kiristettiin niin, että työ saatiin valmiiksi kuukautta totuttua aikaisemmin. Talouden tasapainottaminen Kaupunkimme talousnäkymät ovat heikentyneet edelleen. Tämä johtuu erityisesti yhteisöverotulojen jatkuvasta pienenemisestä sekä yhä kasvavassa määrin työpaikkojen rajusta vähenemisestä sekä sitä seuraavasta tuloverokertymän pienenemisestä. Talousarvion valmistelussa on ollut tavoitteena sama vuosikate kuin vuoden 2012 talousarviossa eli 16,1 miljoonaa euroa. Negatiivinen vuosikate ei ole itsessään mikään kehuttava tavoite, mutta se on kaupungin sopeuttamisohjelman mukainen, jonka mukaan taloutemme olisi tasapainossa vuoteen 2016 mennessä. Ensi vuoden veroprosenttia esitetään nostettavaksi 19,5 prosentista 19,75 prosenttiin. Tällä nostolla arvioidaan saatavan lisätuloja vajaat kaksi miljoonaa euroa. Veroprosentin korotuksesta huolimatta verokertymän arvioidaan olevan kuusi miljoonaa euroa vähemmän kuin tänä vuonna. Yhteisöverotuoton arvioidaan vähenevän 15 miljoonasta 10 miljoonaan euroon. Pienen valonpilkahduksen tilanteeseen tuo valtionosuuden kasvu 69 miljoonasta lähes 85 miljoonaan euroon, joka johtuu suurimmalta osaltaan verotulojen tasauksen alenemisesta. Paineet säästöjen saamiseksi toimintoja tehostamalla ja niitä leikkaamalla ovat kovat. Keväällä pidetyssä valtuustoseminaarissa valtaosa valtuutetuista oli valmis 6 miljoonaan euron säästöihin, jotka kohdistuivat lähinnä harkinnanvaraisiin palveluihin ja avustuksiin. Myös hallintokuntien talousarvioesityksistä on vielä valmistelun loppuvaiheessa karsittu lähes 2 miljoonaa euroa. Lisäksi henkilöstömenoista ehdotetaan säästettäväksi lähes 7 miljoonaa euroa. Säästöjen toteutuksesta käynnistetään yt-neuvottelut, joiden ajankohta on vielä avoin. Ensi vuonna kaupunki investoi vähemmän kuin koskaan uuden Salon aikana. Suurin rakennusinvestointi on Ollikkalan koulu ja suurin kunnallistekniikan investointi puolestaan Teijo Salo viemärin rakentaminen. Pidemmän aikavälin sopeuttamistoimenpiteitä ovat osittainen rekrytointikielto, jonka seurauksena useita kymmeniä vakansseja on jätetty täyttämättä, hankintarajoitukset, harkitut ulkoistukset sekä kiinteistöjen ja metsän myynti. Osittaisesta rekrytointikiellosta ja eläköitymisestä johtuen kaupungin täyttämättömien vakanssien määrä on tavoitteen mukaisesti selvästi kasvanut. Vuoteen 2012 verrattuna täyttämättömiä vakansseja on yli 50 kappaletta.

4 3 Myös organisaatiouudistus etenee, mutta sen vaikutukset tulevat näkymään vasta vuonna 2014, kun kuntaliitoksen myötä alkanut viiden vuoden työsuhdeturva päättyy. Tiukasta tilanteesta huolimatta uusiin palveluihinkin panostetaan. Mielenterveysasiakkaiden asumispalveluja parannetaan perustamalla Kajalakotiin asumispalveluyksikkö, johon esitetään seitsemää uutta vakanssia. Perustettava yksikkö tulee vähentämään ostopalvelujen käyttöä. Lisäksi sosiaalityön palveluihin esitetään vakinaistettavaksi kolme määräaikaista vakanssia. Kaupungin velkaantuminen tulee lisääntymään voimakkaasti. Ensi vuonna lisää nettolainaa otetaan 22 milj. euroa, jolloin lainaa vuoden 2013 on euroa per asukas. Vuoteen 2012 verrattuna kokonaismenot kasvavat jokin verran, mutta verotuloihin perustuva tasaus pitää vuosikatteen kurissa. Kokonaismenot vuonna 2013 ovat 407,8 milj. euroa ja tulot 408,1. Kaikista menoista toimintakulut ovat 377,7 milj. euroa ja toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 108,6 milj. euroa. Uusien työpaikkojen luominen Käsi kädessä talouden tasapainottamisen kanssa kulkee uusien työpaikkojen luominen Saloon. Työ on hyvinvoinnin perusta, niin yksilö- kuin yhteisötasollakin. Työhön, sen tekemiseen, siitä saatavaan korvaukseen ja siitä syntyvään tuottoon liittyy paljon kovia arvoja, mutta myös paljon inhimillisiä ulottuvuuksia. Invest in toimintaan ja kaupungin myyntityöhön tullaan panostamaan ensi vuonna entistä kovemmin. Tuloksia kuuluu vaatia, mutta toivottavasti löytyy myös ymmärrystä sille, että yritykset eivät tee sijoittumispäätöksiä hetkessä tai hyväntekeväisyydestä. Koska yleinen taloustilanne on epävarma, yritykset harkitsevat entistäkin tarkemmin investointeja ja toimintansa laajentamista. Pelkkä myyntityö kotimaassa ei riitä, vaan uusia työllistäjiä on etsittävä entistä laajemmalta alueelta, käytännöllisesti katsoen koko maailmasta. On myös hyvä muistaa, että myyntityötä kaupungin hyväksi voivat tehdä kaikki. Meillä on kiistattomia vahvuuksia, kuten osaamista ja osaajia, monenlaisia, jopa ainutlaatuisia toimitiloja sekä erinomainen sijainti. Näistä vahvuuksista kaikki voivat kertoa eteenpäin. Antti Rantakokko Kaupunginjohtaja

5 4 Salon kaupungin perustehtävä Peruspalveluiden järjestäminen kuntalaisille niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää. Salon kaupungin visio 2020 Salo on hyvien palvelujen, monipuolisen elinkeinoelämän ja korkean osaamisen kasvava viherkaupunki, joka toimii vastuullisesti ja rohkeasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi. Salon kaupungin arvot Rohkeus Oikeudenmukaisuus Vastuullisuus

6 5 Valtuustokauden strategiset menestystekijät Strategiset päämäärät 1. Toiminnan ja talouden tasapaino 2. Tehokkaasti järjestetyt peruspalvelut 3. Työllisyyden parantaminen ja uusien työpaikkojen syntymisen edistäminen 4. Tuloksellinen johtaminen ja päätöksenteko Tavoitteet ja keinot 1. Toiminnan ja talouden tasapaino Strateginen tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Keinot (vastuutaho) Toiminnan ja talouden tasapainotusohjelman luominen ja täytäntöönpano niin, että taseen tilikauden yli-/alijäämä on positiivinen ja talous on tasapainossa (vuosikate on yhtä suuri kuin poistot) vuonna 2016 (kaupunginvaltuusto) Veroprosentti ei ylitä kriisikuntarajaa, lainamäärä/asukas ei ylitä maan keskimääräistä tasoa (kaupunginvaltuusto) Investoinnit ja lainojen lyhennykset katetaan yhteisöveroilla ja pitkäaikaisella lainalla siten, että suunnitelmakauden päättyessä 2016 omarahoitus on vähintään 50 % (Kaupunginvaltuusto) 2. Tehokkaasti järjestetyt peruspalvelut Strateginen tavoite Ennakoiva toimintatapa ja itsenäistä toimintakykyä ylläpitävä palvelujärjestelmä Kasvatuksellinen, opetuksellinen ja kulttuurinen palvelutehtävä sekä terveyden ja elämänhallinnan edistäminen Keinot (vastuutaho) Avohoitopainotteinen kaupungin talousraamiin soveltuva palveluverkko ja toimivat palveluketjut (Soteltk) Tehokkaasti toimivat palvelu- ja hoitokäytännöt (Soteltk) Tarjotaan lainsäädännön ja kysynnän edellyttämä määrä varhaiskasvatuspalveluja (Opetusltk) Tuotetaan lakisääteiset perusopetuspalvelut (Opetusltk) Viihtyisä, kaupungin kasvun ja kehittymisen mahdollistava toimintaympäristö Ennalta ehkäisevien toimintamallien luominen terveyden ja elämänhallinnan edistämiseksi (Kulttuuri- ja kirjastoltk, liikunta- ja nuorisoltk) Hyväksyttävä palvelutaso ja -aika on määritelty (Tekla)

7 6 3. Työllisyyden parantaminen ja uusien työpaikkojen syntymisen edistäminen Strateginen tavoite Olemassa olevien työpaikkojen säilyminen, uusien työpaikkojen syntyminen (= työllisyysasteen paraneminen) Keinot (vastuutaho) Monipuoliset neuvonta- ja tukipalvelut, toimivat kaavoitus- ja lupamenettelyt, kilpailukykyinen infrastruktuuri (Yrityssalo, Tekla, Rakennus- ja ympäristölautakunta, Kaupunkisuunnittelulautakunta) 4. Tuloksellinen johtaminen ja päätöksenteko Uuden yritystoiminnan syntyminen (Yrityssalo, konsernipalvelut) Strateginen tavoite Luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatioiden yhteistyö yhteisen päämäärän hyväksi Hyvä tuottavuus ja kustannustehokkuus Asiakaslähtöinen, matala ja tehokas organisaatio Kaupungin strategiaan perustuva johtaminen ja esimiestyö Keinot (vastuutaho) Strategian sisäistäminen sekä luottamushenkilö- että viranhaltijatasolla (kaupunginvaltuusto) Toiminnan tehostaminen (konsernipalvelut) Organisaatiouudistus valmistellaan vuoden 2013 aikana käyttöön otettavaksi vuoden 2014 alussa (Kj jory) Strategian jalkautumisen, työn sujuvuuden ja henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen sekä tietoinen työhyvinvointijohtaminen

8 7 Yleisperustelut Vuositavoitteet 2013 Vuoden 2013 vuositavoitteeksi on asetettu: 1. Uusien työpaikkojen luominen 2. Toiminnan ja talouden tasapaino Tehostettuja toimia uusien työpaikkojen luomiseksi jatketaan. Organisaatio, palvelurakenne ja toimintatavat on sopeutettava pysyvästi muuttuneisiin taloudellisin voimavaroihin. Tavoitteena on saavuttaa talouden tasapaino vuoteen 2016 mennessä. Edellä kuvatut toimien eivät vielä vaikuta vuoden 2013 talouteen täysimääräisesti. Siksi tarvitaan myös henkilöstömenoja sopeuttavia toimia. Lähtökohdat vuoden 2013 talousarvion valmistelulle Vuoden 2013 talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen antamien valmisteluohjeiden ja kehysbudjetin eli vuoden 2011 toteutuman pohjalta. Talousnäkymät Salossa ovat edelleen heikentyneet ja etenkin yhteisöverotulot pienenevät edelleen voimakkaasti. Samalla työpaikkojen määrä on viime vuosien aikana vähentynyt usealla tuhannella työpaikalla ja työttömyysaste on keskimääräistä korkeampi (syyskuussa 2012 lähes 3500 työtöntä ja työttömyysaste 13,3 %). Pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt muun työttömyyden mukana. Salon kunnallisverokertymä on jäämässä selvästi alkuperäistä vuoden 2012 talousarviota heikommaksi. Alun perin vuoden 2012 verokertymäksi hyväksyttiin vuoden 2012 talousarvioon 186,8 milj. euroa, mutta jo viime keväällä arviota alennettiin 177,7 milj. euroon. Suunnitelmakauden tarkistetut strategiset tavoitteet on käsitelty samanaikaisesti talousarvion laadinnan kanssa. Ensisijaisena tavoitteena on kaupungin toiminnan ja talouden tasapainon saavuttaminen. Tämä edellyttää tehokkaasti järjestettyjä peruspalveluja, työllisyyden parantamista ja uusien työpaikkojen syntymisen edistämistä sekä tuloksellista johtamista ja päätöksentekoa. Koska verotulojen aleneminen on erittäin voimakas, on talouden tasapainottaminen lyhyellä aikavälillä mahdotonta. Kaupunginhallituksen esitys Hallintokuntien esitysten jälkeen vuosikate oli -27,8 milj. euroa. Verot on laskettu vuoden 2012 veroprosentein. Nolla vuosikate vuodelle 2013 edellyttäisi veroprosentin nostamista n. 3,5 prosenttia ja tilikauden tuloksen saaminen positiiviseksi edellyttäisi veroprosenttiin lähes 6 prosentin korotusta. Kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä vuosikate on 15,1 milj. euroa negatiivinen. Vaikka kasvusta osa on leikattu pois, ovat toimintamenot suuremmat kuin kaupungin kokonaistulot. Toimintamenojen kattamiseksi on otettava ns. syömävelkaa. Tavoitteena on, että talouden tasapaino saavutetaan vuoteen 2016 mennessä ja tämä edellyttää myös tulevilta vuosilta erittäin tiukkaa menokuria. Kaupungin velkaantumien lisääntyy siitä huolimatta voimakkaasti. Tasapainotusohjelman taloudellisena tavoitteena on sopeuttaa toimintakulut suunnitelmakauden aikana sellaiselle tasolle, että ne voidaan kattaa toimintatuotoilla, kunnallisja kiinteistöveroilla sekä laskennallisilla valtionosuuksilla. Vuosittain voimakkaastikin vaihteleva yhteisövero sopii investointien rahoitukseen. Hallintokuntien talousarvioesitykset vuodelle 2013 olivat sikäli epärealistisia, että kaupungin vuosikate oli alun perin lähes 28 milj. euroa negatiivinen kun tavoit-

9 8 teeksi oli asetettu vuoden 2011 tilinpäätöksen mukainen -16,4 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto käsitteli toukokuussa 2012 valtuustoseminaarissa eri toimialojen tekemiä esityksiä vuoden 2013 talousarvion säästöistä. Seminaarissa selvä enemmistö oli valmis hyväksymään seuraavat säästötoimet: - Kaupungin kokonaismenoja karsitaan vuoteen 2012 verrattuna yhteensä noin 6,0 milj. euroa - Henkilöstömenoja karsitaan vuonna 2013 noin 7,5 milj. euroa - Sosiaali- ja terveystoimessa tehdään rakenteellisia uudistuksia kustannusten säästämiseksi - Sivistystoimessa toteutetaan myös rakenteellisia uudistuksia, jotka johtavat kustannussäästöihin Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus on laadittu siltä pojalta, että Salon kaupungin verotusperusteet vuonna 2013 ovat seuraavat: - Kunnallisvero 19,75 % - Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,45 % - Yleinen kiinteistövero 0,75 % - Vapaa-ajan asunnon kiinteistövero 1,05 % - Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 3,0 % Salon talousarvion toimintamenot vuonna 2013 ovat yhteensä 377,7 milj. euroa ja tulot 108,6 milj. euroa. Toimintamenojen osuus kokonaismenoista on 92,8 % ja investointien 3,4 %. Rahoitusmenojen osuus on 3,9 %. Tuloista toimintatuottojen osuus on 26,6 %, verotulojen 42,1 % ja valtionosuuksien 20,8 %. Lainanoton osuus tuloista on 9,1 %. Suunnitelmakauden aikana toimintatuotot kasvavat vain hyvin vähän. Yhdistymisestä johtuva korotettu valtionosuus 3,2 milj. euroa päättyy vuonna Tulopohjaan merkittävästi vaikuttaa vuonna 2013 yhteisöveron tuoton voimakas lasku. Vuoden 2010 yhteisöveron tuotto oli lähes 60 milj. euroa, mutta vuoden 2013 tuotoksi on arvioitu enää noin 10,0 milj. euroa. Yhteisöveron tuotto alenee siis kolmen vuoden aikana 50 milj. euroa. Vuonna 2012 verotulon tasaus on korkeimmillaan eli noin 18,5 milj. euroa, mutta sen arvioidaan alenevan vuonna ,6 milj. euroon, mikä jossain määrin helpottaa talouden tasapainottamisessa. Suurimpana haasteena vuosille on menojen sopeuttaminen pysyvästi totuttua selvästi alemmalle tasolle. Kysymys on usean veroprosentin tuoton suuruisesta muutoksesta. Tilannetta ei ratkaista tuloja lisäämällä, vaan menoja sopeuttamalla. Talouden tasapaino vuoteen 2016 mennessä edellyttää, että menot pysyvät realistisesti vuoden 2012 tasolla ja investointiohjelmaa sovitetaan maksukyvyn mukaan. Tiukasta ohjelmasta huolimatta velka tulee lisääntymään vuoden 2012 lopun noin 100 milj. euron tasosta (1.820 euroa/as) 122 milj. euroon vuoden 2013 lopussa (2.220 /asukas) ja noin 142 milj. euroon eli n euroon asukasta kohti vuonna Kunnallisveroprosenttia ja kiinteistöveroprosentteja nostetaan. Tavoitteena on, että vuonna 2016 Salon talousluvut, toimintakate ja lainat asukasta kohti sekä veroprosentit ovat lähellä maan keskimääräistä. Ilman määrätietoisia toimia Salo on vaarassa lähestyä kriisikunnan tunnusmerkkejä, joita ovat: Kriteeri Talousarvioehdotus 2013 Negatiivinen vuosikate -15,2 milj. euroa Tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimäärin muissa kunnissa, joka oli 19,17 % vuonna ,75 %

10 9 Lainaa asukasta kohden on vähintään puolet enemmän kuin kunnilla keskimäärin, joka oli e/as (2011) e/as Omaa pääomaa on alle puolet kunnan koko varoista 60,0 % Suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 % 49,0 % Taseessa on kertynyttä alijäämää 0 milj. euroa Ilman sopeuttamistoimia kaikki mittarit täyttävät kriisikuntakriteerit viimeistään vuonna Keskeiset talousarvioluvut 2013 Talousarvion toimintamenot ovat yhteensä 377,7 milj. euroa ja toimintatulot 108,6 milj. euroa. Toimintakate on siten -269,0 milj. euroa, kun se vuoden 2012 talousarviossa on -260,5 milj. euroa. Toimintakate eli nettomenot heikkenee 8,6 milj. euroa eli 3,2 %. Henkilöstömenot ovat yhteensä 160,9 milj. euroa eli 42,6 % kaikista toimintamenoista. Henkilöstömenot lisääntyvät edellisestä vuodesta 0,6 %. Poistojen arvioidaan muodostuvan vuonna 17,0 milj. euroksi, joten tilikauden alijäämäksi muodostuu 32,2 milj. euroa. Tilikauden tulos on siten voimakkaasti alijäämäinen ja talous on epätasapainossa. Koska Salon vuosikate on 15,2 milj. euroa alijäämäinen, taloudellinen tilanne on erittäin huolestuttava. Verotulojen arvioidaan olevan vuonna 2013 yhteensä 171,9 milj. euroa ja vähenevän vuoden 2012 talousarvioon verrattuna 3,3 % eli 5,9 milj. euroa. Verotuloista kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan 151,9 milj. euroa (vähennys edellisestä vuodesta 0,8 %) ja osuus yhteisöveron tuotosta 10 milj. euroa (vähennys 32,9 %) sekä kiinteistövero 10 milj. euroa (lisäys 2,0 %). Valtionosuuksien arvioidaan olevan vuonna 2013 yhteensä 84,9 milj. euroa, missä on lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 15,6 milj. euroa eli 22,5 %. Verotulojen tasauksen arvioidaan laskevan 18,4 milj. eurosta 5,6 milj. euroon. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot lisääntyvät talousarviovuonna 7,6 milj. euroa eli 4,9 % vuoden 2012 talousarvioon verrattuna ja toimintakate on vuonna ,3 milj. euroa. Opetustoimessa toimintamenot vähenevät 0,5 milj. euroa (0,6 %) ja toimintakate on 0,4 milj. euroa talousarviota 2012 parempi. Teknisen toimen toimintakate heikkenee vuoden ,9 milj. eurosta 2,7 milj. euroon vuonna Liikelaitosten toimintakate pysyy vuoden 2012 tasolla 7,6 milj. eurossa vuonna Talousarvion suurimmat yksittäiset palvelukokonaisuudet ovat: milj. euroa Terveyspalvelut 107,0 Perusopetus 47,0 Vanhuspalvelut 41,0 Sosiaalityönpalvelut 36,9 Varhaiskasvatus 34,1 Ravitsemis- ja puhtaanapito 15,1 Tilapalvelut 12,7 Liikelaitos Salon Kaukolämpö 12,4 Toinen aste ja vapaa sivistystyö 9,9 Maaseututoimi 6,4 Edellä luetellut muodostavat yli 80 % kokonaistoimintamenoista. Eri palvelu kokonaisuuksien palvelut ja tuotteet on eritelty talousarvion toimintatietokorteissa.

11 10 Henkilöstösuunnitelman mukaan uusia vakansseja perustetaan vuonna 2013 yhteensä 7 ja 3 vakanssia vakinaistetaan. Lisäykset kohdistuvat terveyspalveluihin, jossa etenkin uuden mielenterveysyksikön perustaminen Kajalakodin yhteyteen edellyttää 7 uuden vakanssin perustamista. Sosiaalityön palveluihin vakinaistetaan 3 aikaisemmin määräaikaisesti täytettyjä vakanssia. Määräaikaiset toimet ja työsuhteet aiheuttavat vuonna 2013 yhteensä noin 2,6 milj. euron henkilöstömenot. Salon bruttoinvestoinnit vuonna 2013 ovat yhteensä 11,9 milj. euroa, kun ne vuoden 2012 talousarviossa ovat 15,3 milj. euroa. Kun investointitulot ovat 5,3 milj. euroa, jää muulla tavoin rahoitettavaksi nettoinvestoinniksi 6,7 milj. euroa. Vuosikatteen ollessa -15,2 milj. euroa, on investointien omarahoitusaste 0 %. Investointien rahoittamista ja toimintamenojen alijäämää kattamista varten rahoituslaskelmaan on esitetty otettavaksi lainaa 34,0 milj. euroa ja kun lainoja lyhennetään 12,0 milj. euroa, nousee asukaskohtainen lainamäärä noin euroon asukasta kohti. Investointiohjelma vuodelle 2013 on yhteensä 11,9 milj. euroa. Suurimpana yksittäisenä investointikohteena vuonna 2013 on Ollikkalan koulun peruskorjaus, johon on varattu vuodelle ,0 milj. euroa ja vuonna 2014 vielä 0,8 milj. euroa. Muita merkittäviä talonrakennusinvestointeja vuonna 2013 ovat: Moision vanhustentalon peruskorjaus 0,3 milj. euroa Maan hankinta 0,65 milj. euroa Sprinklerijärjestelmien asennukset kaupungin kiinteistöihin 0,35 milj. euroa Kunnallistekniikan osalta merkittäviä rakentamiskohteita vuonna 2013 ovat: Metsäjaanun teollisuusalueen kunnallistekniikka ja vesihuolto yhteensä 0,6 milj. euroa Uusien alueiden asfaltointi 0,1 milj. euroa Uudelleen päällystettävät kadut 0,4 milj. euroa Katuvalaistuksen saneeraus yhteistyössä SSP:n ja Fortumin kanssa 0,4 milj. euroa Puistojen rakentaminen 0,25 milj. euroa Kaukolämpölaitoksen investoinnit 0,6 milj. euroa Vesihuoltolaitoksen investoinnit 3,6 milj. euroa, joista suurin investointi on Teijo-Salo viemärin rakentaminen 1,5 milj. euroa Salo on valittu vuonna 2011 äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) alueeksi, joka merkitsee mm. sitä, että kaupunki voi saada joihinkin investointeihinsa avustusta valtiolta.

12 11 Kuntatalouden tilanne ja kehitysnäkymät Hidas talouden kasvu tuo tasapaino-ongelmia kuntatalouteen Vuonna 2013 kokonaistuotannon ennustetaan kasvavan yhden prosentin. Yksityinen kulutus säilyy edelleen kasvun tärkeimpänä lähteenä, mutta viennin ennustetaan kääntyvän hitaaseen kasvuun. Historiaan nähden vaatimaton tuotannon taso ei riitä ylläpitämään työllisyyden kasvua ja työttömyys kääntyy nousuun. Vuonna 2014 talouden ennustetaan kasvavan 2 %. Hallituksen esitys valtion vuoden 2013 talousarvioksi on 7,0 mrd. euroa alijäämäinen. Vaikka päätetyt sopeutustoimet pienentävät valtion alijäämää v. 2013, se on silti jäämässä hallitus-ohjelman tavoitetta suuremmaksi. Valtiontalouden velan kasvu näyttäisi kuitenkin taittuvan suhteessa kokonaistuotantoon. Väestön ikääntymisestä aiheutuva sosiaali- ja terveyspalveluiden kysynnän kasvu sekä kuntien valtionosuuksien leikkaukset rasittavat kuntien taloutta ja myös niiden rahoitusasema uhkaa jäädä selvästi alijäämäiseksi. Talouden ennustettu kasvu ja päätetyt sopeutustoimet eivät riitä poistamaan julkisen talouden rahoitukseen syntynyttä kestävyysvajetta. Koko julkisen talouden sopeuttamistarve on noussut 8 miljardiin euroon. Julkisen talouden rahoitusylijäämän pitäisi olla noin 4 % suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2016, jotta julkinen valta kykenisi hoitamaan velvoitteensa myös pitkällä aikavälillä. Kestävyysvajeen umpeen kurominen pelkästään verotusta kiristävien ja menoja leikkaavien välittömien toimien avulla ei ole tarkoituksenmukaista. Välittömien sopeutustoimien ohella talouden rakenteisiin kohdistuvat uudistukset ovat välttämättömiä talouden kasvuedellytysten kohentamiseksi ja hyvinvointivaltion rahoituksen turvaamiseksi. Kunnat osallistuvat julkisen talouden kestävyysvajeen kattamiseen. Siksi kunnille ennustetaan ankaraa sopeutumisen aikaa. Hidas verotulojen kasvu lisää kuntatalouden tuskaa. Hyvinvointipalvelujen järjestämisessä uskottavuus on vaarassa. Voimassa olevat määräykset ja normit eivät käytännössä toteudu ilman merkittävää verojen korotusta. Poliittinen paine kuntien tehtävien lisäämiseen on kova, vaikka kuntien talous ei lisäyksiä kestä. Valtion rahoitusosuus on kuntien näkökulmasta alimitoitettu ja se lisää paineita kuntaverojen korottamiseen sekä kuntien velkaantumisen kiihtymiseen. Peruspalvelujen valtionosuuksia leikataan ensi vuodelle tähän vuoteen verrattuna 125 miljoonaa. Tämän lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksia jäädytetään 50 miljoonalla eurolla. Hallituksen muodostamisen yhteydessä päätetty 631 miljoonan euron leikkaus toteutettiin kokonaisuudessaan kerralla tämän vuoden valtionosuuksien pohjiin ja siten ne kertautuvat jatkossa joka vuosi. Hallituksen ratkaisu vanhustenhuollon ympärivuorokautisen hoidon mitoituksen osalta, joka sisältää henkilöstömitoituksen nostamisen suosituksen mukaiseen 5 hoitajaa 10 ympärivuorokautisessa hoidossa olevaa kohti vuoteen 2015 mennessä, lisää kuntien menoja. Valtion budjetissa asiaan on osoitettu korvamerkittyjä määrärahoja, mutta tavoitteen saavuttaminen tulee lisäämään kuntien nettokustannuksia. Vanhuspalvelulain lisäksi useat muut ratkaisut kiristävät välittömästi kuntataloutta.

13 12 Valtion ja kuntien välisen sopimuksen mukaan valtio kompensoi kunnille kaikki veroperusteiden muutosten aiheuttamat menetykset. Pitkäaikaistyöttömien työllistämisen kuntakokeiluun saadaan rahoitus luvatun suuruisena. Vaikeasta taloustilanteesta koko julkisen sektorin on kannettava vastuuta. Myös kunnat ottavat vastuuta tilanteesta selviämiseksi. Pidemmän päälle on välttämätöntä linjata uudelleen julkisen vallan ja kansalaisten välinen vastuu. Julkisia vastuita ei voi nykyiseen tahtiin lisätä, koska se johtaa niukkojen voimavarojen puitteissa julkisten palvelujen laadun heikkenemiseen.

14 13 Vuosia koskevan taloussuunnitelman perustietoja Suunnitelman perusteet Väestö- ja työpaikat Salon asukasluku vuoden 2011 lopussa oli asukasta. Elokuun lopussa 2012 asukasluku oli eli väkiluku on laskenut 160 asukkaalla. Väestön määrän väheneminen on ollut sikäli odotettua, koska kaupungista on vähentynyt työpaikkoja useita tuhansia menneiden lähivuosien aikana. Alla olevassa taulukossa on esitetty Salon väestön kehitys ikäryhmittäin vuosina : Ikäryhmä Vuosi Yht vuotiaat Salossa

15 vuotiaat Salossa Yli 64 -vuotiaat Salossa

16 15 Salon väestöennuste vuoteen 2040: (Lähde: Tilastokeskus 2012) Ikäryhmä Vuosi Yht Väestöennuste 2012, 0-18 v Salossa vuoteen

17 16 Väestöennuste 2012, v Salossa vuoteen Väestöennuste 2012, yli 64 -vuotiaat Salossa vuoteen

18 17 Edellä esitetty Salon väestöennuste on Tilastokeskuksen uusi vuoden 2012 ennuste. Edelliseen ennusteeseen verrattuna (vuodelta 2009) Salon väestön ennustetaan kasvavan huomattavasti hitaammin kuin edellisessä ennusteessa. Syynä on Salossa viime vuosina tapahtunut voimakas elinkeinoelämän taantuminen ja työpaikkojen väheneminen. Työpaikat ja työllisyys Salon työpaikkaomavaraisuus vuoden 2010 lopussa oli 90,6 %. Seuraavassa taulukossa on Salon työpaikkajakautuma elinkeinoittain vuosina : Työpaikat Salossa toimialoittain Maa- ja metsätalous Teollisuus Rakentaminen Kauppa, kuljetus, varastointi ja majoitustoim Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoim Kiinteistöalan toiminta Hallinto- ja tukipalv.toim Julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sos.palvelut Muut palvelut Toimiala tuntematon Yhteensä Salon työpaikkakehitys oli hyvin myönteinen aina vuoteen 2007 asti, jolloin työpaikkojen määrä oli korkeimmillaan (lähes työpaikkaa). Vuonna 2008 alkoi koko maassa taloudellinen taantuma ja etenkin voimakkaasti elektroniikkateollisuudesta riippuvaisessa Salossa taantuma oli voimakas ja työpaikkojen määrä alkoi laskea. Vuonna 2008 työpaikkamenetykset olivat vielä suhteellisen pieniä, mutta vuonna 2009 työpaikkojen määrä väheni jo lähes työpaikalla edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2010 työpaikkojen määrä on vähän lisääntynyt, mutta vuosina negatiivinen suuntaus on voimistunut, vaikka virallisia tilastoja tästä ei vielä olekaan olemassa. Arvion mukaan Salon työpaikat ovat vähentyneet vuodesta 2007 vuoteen 2012 yhteensä noin työpaikalla.

19 18 Salon työpaikat Maa- ja metsätalous Teollisuus Rakentaminen Kauppa, kuljetus, varastointi ja majoitustoim. Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoim. Kiinteistöalan toiminta Hallinto- ja tukipalv.toim Julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sos.palvelut Muut palvelut Toimiala tuntematon Vuoden 2012 aikana työttömyys on edelleen lisääntynyt ja Salon työttömyysaste oli vuoden 2012 elokuun lopussa noin 13,0 % ja työttömien määrä lähes henkilöä.

20 19 Salon työvoima ja työttömyys Työvoima Työttömät Tyött.-% Tilanne ,4 Pendelöinti Tilanne ,0 Tilanne ,8 Tilanne ,5 Tilanne ,2 Tilanne ,5 Tilanne ,1 Kuntarajojen yli tapahtuva työmatkaliikenne eli pendelöinti vähentyi merkittävästi vuoden 2009 alussa, jolloin Salon seudun 10 kuntaa yhdistyivät ja uusi Salo on yhtenäistä työssäkäyntialuetta. Salon kaupungin pendelöintitilastot toimialoittain vuonna 2008 ja 2009 (uuden kuntajaon mukaan laskettuna) on seuraava: 2008 Salossa asuvat ja työssäkäyvät Salosta muualle pendelöivät Saloon pendelöivät Erotus Maa- ja metsätalous Teollisuus Rakentaminen Kauppa Liikenne Muut palvelut Toimiala tuntematon Yhteensä Salossa asuvat ja työssäkäyvät Salosta muualle pendelöivät Saloon pendelöivät Erotus Maa- ja metsätalous Teollisuus Rakentaminen Kauppa Liikenne Muut palvelut Toimiala tuntematon Yhteensä

21 20 Talousarvion sitovuus Toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä. Perusteluista poikkeava toiminta, hanke tai hankinta vaatii kaupunginvaltuuston myöntämän määrärahan, joka tulee hakea etukäteen. Kaikista talousarviomuutoksista on tehtävä ilmoitus talousosastolle. Sisäisiä menoja ei voi käyttää ulkoisten menojen katteena. Vuoden 2013 talousarvio on vuoden 2012 talousarviosta poiketen kokonaisuudessaan nettositova. Toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä osastolta tai yksiköltä toiselle. Perusteluista poikkeava toiminta, hanke, hankinta tai toiminta, jolle ei ole varattu talousarviossa määrärahaa vaativat kuitenkin kaupunginvaltuuston myöntämän lisämäärärahan, joka tulee hakea etukäteen. Poikkeuksena lisämäärärahan hakemiselle ovat sellaiset kesken talousarviovuotta aloitettavat projektiluontoiset toiminnot, joille ei ole varattu talousarviossa määrärahaa. Mikäli kyseessä oleville toiminnoille saadaan menojen katteeksi kokonaisuudessaan ulkopuolinen rahoitus, voidaan tällaiset lisämäärärahaesitykset hyväksyä kaupunginhallituksessa. Talousarviovuoden aikana voi olla perusteltua tehdä toiminnallisia muutoksia, jolloin tulee tarve siirtää määrärahoja sitovuustasolta toiselle. Silloin, kun ei synny lisämäärärahatarvetta, voidaan määräraha siirtää sitovuustasolta toiselle ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Asiasta on kuultava kumpaakin osapuolta. Päätöksen tekee se toimielin, jolle kulloinkin kysymyksessä olevan asian päätösvalta kuuluu. Kaikista talousarviomuutoksista on aina tehtävä ilmoitus taloushallinnolle. Toimialakohtaiset tuloskortit ovat valtuustoon nähden sitovia ja ne kuuluvat talousarvion perusteluosaan. Tuloslaskelma Tuloslaskelmaosaan sisältyy valtuustoon nähden sitovia määrärahoja kuten verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja menot ja satunnaiset erät. Muilta osin tuloslaskelmaosa on luonteeltaan perusteluosaan kuuluva. Investointiosa Investointiosassa on valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot projektiryhmille tai yksiköille. Investointiosassa esitetään investointien kokonaiskustannusarvio, edellisinä vuosina käytetty määräraha sekä ehdotettu talousarviovuoden määräraha. Sitovuustasolta toiselle tehtävistä määrärahasiirroista päättää kaupunginvaltuusto. Tilikauden käyttämätön määräraha ei siirry seuraavalle vuodelle. Rahoitusosa Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa. Valtuustoon nähden sitovia eriä ovat anto- ja ottolainoja koskevat määrärahat ja tuloarviot. Muut erät ovat suunnitelmia rahoituksesta ja sen muutoksista.

22 21 Valtuus tilapäisluoton ottamiseen kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi Hallintosäännön 15 :n mukaan talousjohtaja päättää tilapäisluoton ottamisesta kaupungille maksuvalmiuden turvaamiseksi valtuuston vuosittain vahvistaman enimmäismäärän puitteissa ja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Kaupungin maksuvalmius edellyttää lyhytaikaisen rahoituksen käyttämistä vuoden 2013 aikana. Lyhytaikaisesta rahoituksesta ovat voimassa kuntatodistusohjelmat Kuntarahoituksen, Op Pohjolan, Nordean ja Danskepankin kanssa. Sopimuksilla turvataan rahoitus kaikissa tilanteissa. Yhden kuukauden kassavirta on n. 30 milj. euroa. Kun maksuvalmiuden turvaaminen edellyttää tilapäisrahoitusta, kuntatodistusohjelmat kilpailutetaan vuorokautta ennen rahoituksen tarvetta. Luottoa otetaan tarvittavaksi ajaksi. Vuotuisen koron hintataso on viimeaikoina ollut alle 1,0 prosentin Talousjohtajalle myönnetään oikeus ottaa lyhytaikaista kassalainaa kuukausittain enintään 30 milj. euroa, joka vastaa n. yhden kuukauden maksuvalmiuden turvaavaa summaa.

23 22 Talousarvion 2013 sitovuus Sitovuustaso kaupunginvaltuusto Käyttötalousosa Investointiosa Toimielin Proj. ryhmä Proj. yksikkö Tarkastuslautakunta Aineeton käyttöomaisuus Keskusvaalilautakunta Kiinteä omaisuus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Maaseutulautakunta Talonrakennus Sosiaali- ja terveystoimen hankkeet Sivistystoimen hankkeet Teknisen toimen hankkeet Sosiaali- ja terveyslautakunta Opetuslautakunta Kulttuuri- ja kirjastolautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Kunnallistekniikka Kaava-alueet (410) Muu kunnallistekniikka (420, 430, 440) Toimialojen muut kohteet (450) Tekninen lautakunta Jätelautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Irtain omaisuus Konsernipalvelut (610) Sosiaali- ja terveystoimi (620) Sivistyspalvelut (630) Opetuspalvelut Kulttuuri- ja kirjastopalvelut Liikunta- ja nuorisopalvelut Vesilaitoksen johtokunta Tekninen toimi (640) Kaukolämmön johtokunta Kaukolämpölaitos Vesihuoltolaitos Lupa- ja valvontatoimi (660) Sitovuustaso valtuustoon nähden on merkitty tummennetussa kehyksessä

24 23 Henkilöstösuunnitelma Uudet virat ja työsuhteet Osasto Palkka /v Kustannukset / vuosi Kustannuspaikka Sosiaali- ja terveystoimi 210 Terveyspalvelut 2070 Perniön terveysyksikkö Terveyskeskuslääkäri , Jalkaterapian yksikkö Jalkaterapeutti Päivystys Sairaanhoitaja Mielenterv. asumispalvelut Sairaanhoitaja Mielenterv. asumispalvelut Lähihoitaja Mielenterv. asumispalvelut Sosiaaliohjaaja Mielenterv. asumispalvelut Laitoshuoltaja Mielenterv. asumispalvelut Toimintaterapeutti Mielenterveystyön palv. Psykiatri (ylilääk.) Terveyspalvelut yhteensä , Sosiaalityön palvelut 2766 Kehitysvammahuolto Ryhmäavustaja (vakinaist.) (2) (57 000) (57 000) (57 000) (57 000) 2767 Asumispalvelut Avustaja (vakinaist.) (1) (28 000) (28 000) (28 000) (28 000) xxxx Lastensuojelu Sosiaalityöntekijä xxxx Lastensuojelu Sosiaaliohjaaja Sosiaalityön palv. yhteensä Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä , Uudet virat ja työsuhteet yhteensä 7 6,

25 24 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet Osasto Palkka /v Kustannukset / vuosi Kustannuspaikka Konsernipalvelut 160 Henkilöstöosasto Työhyvinvointi Työhyvinvointikoordinaattori Strategisen kehittämisen osasto Strategisen kehittämisen osasto Projektipäällikkö Myyntijohtaja Maaseututoimi Maaseutuyksikkö Toimistosihteeri Maaseutuyksiköt Kesäapulainen, ruuhka-apu Sosiaali- ja terveyspalvelut 200 Sosiaali- ja terveystoimi Tk-johto Perhetyöntekijä (palveluseteli) Tk-johto Perhetyöntekijä (testam) Tk-johto Neuvolan perhetyöntek. (testam) Tk-johto Projektityöntekijä (KASTE) Tk-johto Projektityöntekijä, 3 kk Päivystys ja kotisairaala Sairaanhoitaja Halikon toimintayksikkö Sairaanhoitaja Kuusikon toimintayksikkö Terveydenhoitaja Perniön toimintayksikkö Terveydenhoitaja , Puheterapian yksikkö Puheterapeuttiharjoittelija, 4 kk Vanhuspalveluiden johto Projektityöntekijä (TEKNOPRO) Vanhuspalveluiden johto Projektikoordinaattori (KASTE) Vanhuspalveluiden johto Projektityöntekijä (KASTE) , Vanhuspalveluiden johto Projektityöntekijä (EAKR) , Vanhuspalveluiden johto Projektityöntekijä (EAKR) Sosiaalityön palvelut Projektipäällikkö Sosiaalityön palvelut Projektityöntekijä Sosiaalityön palvelut Projektityöntekijä Sosiaalityön palvelut Projektityöntekijä Sosiaalityön palvelut Projektiohjaaja

26 25 Osasto Palkka /v Kustannukset / vuosi Kustannuspaikka Sivistystoimi 320 Perusopetus Perusopetus Tuntiopettaja/aineenopettaja Perusopetus Luokanopettaja Perusopetus Koulunkäyntiavustaja Perusopetus KELPO-projektin hanketyöntek Perusopetus Klippulan henkilöstö Perusopetus Iltapäivätoiminnan ohjaajat aste ja vapaa sivistystyö Lukiokoulutus Määräaikaiset opettajat Kansalaisopisto Määräaikaiset opettajat Kansalaisopisto Projektityöntekijä (AKVA-hanke) Musiikkiopisto Määräaikaiset opettajat Kirjastopalvelut Pääkirjasto Kirjastonhoitaja, 2,5 kk Liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikunnanohjaaja/uimaopettaja, 1-4 kk Liikuntapalvelut Uinninvalvojat (Lehmijärvi, uimahalli)) Liikuntapalvelut Jääkenttien hoitajat Liikuntapalvelut Liikuntapaikk. hoitaja (latujen ajo) Nuorisopalvelut Nuorisotilat Nuorisotilan valvoja Tekninen toimi 520 Yhdyskuntatekniset palvelut Puistot Puistotyöntekijä, 5 kk Kaupunkisuunnitteluosasto Kaupunkisuunnittelu Suunnittelija Määräaikaiset yhteensä

27 26 Nimikemuutokset 2013 Osasto Kustannukset / vuosi Kustannuspaikka Vanha nimike Uusi nimike Sosiaali- ja terveystoimi 210 Terveyspalvelut Kotihoito Aluejohtaja 1 Lähihoitaja Ympärivrk.hoito Hoivatyönjohtaja 1 Lähihoitaja Mielenterv. asumispalvelut Vanhainkodin johtaja 1 Vastaava hoitaja Salon toimintayksikkö Toimistosihteeri 1 Sairaanhoitaja Salon toimintayksikkö Vastaanottohoitaja 1 Sairaanhoitaja Terveyskeskussairaala Perushoitaja 1 Sairaanhoitaja Terveyskeskussairaala Mielenterveyshoitaja 1 Sairaanhoitaja Päihdeyksikkö Päihdetyöntekijä 1 Terveydenhoitaja Vanhuspalvelut Kajalakoti Hoivatyöntekijä 1 Lähihoitaja Kuusikon vanhuspalvelu Hoivatyöntekijä 1 Lähihoitaja Kukonkallion vanhainkoti Osastonhoitaja 1 Sairaanhoitaja Nimikemuutokset yhteensä

28 27 Toiminnalliset vuositavoitteet vuodelle Toiminnan ja talouden tasapainotus 2. Uusien työpaikkojen hankkiminen Kaupunginhallituksen tuloskortti Asiakkaat Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 1. Ennakoiva toimintatapa ja itsenäistä toimintakykyä ylläpitävä palvelujärjestelmä 2. Kasvatuksellinen, opetuksellinen ja kulttuurinen palvelutehtävä sekä terveyden ja elämänhallinnan edistäminen 3. Viihtyisä, kaupungin kasvun ja kehittymisen mahdollistava toimintaympäristö 4. Olemassa olevien työpaikkojen säilyminen, uusien työpaikkojen syntyminen (=työllisyysasteen paraneminen) 1.1. Avohoitopainotteinen, kaupungin talousraamiin soveltuva palveluverkko ja toimivat palvelu- ja hoitokäytännöt 2.1. Tarjotaan lainsäädännön ja kysynnän edellyttämä määrä varhaiskasvatuspalveluja 2.2. Tuotetaan lakisääteiset perusopetuspalvelut 2.3. Ennalta ehkäisevien toimintamallien luominen terveyden ja elämänhallinnan edistämiseksi 3.1. Hyväksyttävä palvelutaso ja -aika on määritelty 4.1. Monipuoliset neuvonta- ja tukipalvelut yritysten kasvun tueksi, toimivat kaavoitusja lupamenettelyt, kilpailukykyinen infrastruktuuri Varhaisen puuttumisen ja ohjauksen toteuttaminen kaikissa palvelutilanteissa yli hallintokuntarajojen Päivähoitoresurssien kohdentaminen tarvetta vastaavaksi Kaikille oppilaille voidaan järjestää osaamis- ja kehitystasoa vastaavat opetusjärjestelyt Palveluiden kohdentaminen ikäihmisiin ja lapsiin Hyväksyttävä palvelutaso ja palveluiden määräajat on yhteisesti sovittu asiakkaiden kanssa Asukasmarkkinointi, teknologian kehityshankkeet, yleis- ja rahoitusneuvonta, palvelut yritysten kansainvälistymisen tueksi Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2013 / vastuutaho Terveyttä ja hyvinvointia kuvaavien mittaustulosten (= hyvinvointitilinpito) positiivinen kehitys Alle kouluikäisistä 60 % päivähoidon piirissä, päiväkotien käyttöasteet 90 % / Opetusltk % peruskoulun päättävistä saa päättötodistuksen / Opetusltk Ko. ikäryhmien osallistujamäärät (tavoite liikuntaryhmissä , työpajat 80) / Kirjasto- ja kulttuuriltk, liikunta- ja nuorisoltk Poikkeamat sovitusta palvelutasosta, tavoite 0-taso / Tekninen ltk Uudet asukkaat (tavoite 200), neuvontatapahtumat (tavoite kpl), koulutustapahtumat (tavoite 120 kpl), uudet yritykset (tavoite nettolisäys 120 kpl), tuotekehityshankkeiden luku-

29 28 Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet Prosessit 4.2. Uuden yritystoiminnan syntyminen Perustamisneuvontapalvelut, potentiaalisten sijoittautujayritysten aktiivinen kontaktointi Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 5. Ennakoiva ja itsenäistä toimintakykyä ylläpitävä palvelujärjestelmä 6. Kasvatuksellinen, opetuksellinen ja kulttuurinen palvelutehtävä sekä terveyden ja elämänhallinnan edistäminen 7. Viihtyisä, kaupungin kasvun ja kehittymisen mahdollistava toimintaympäristö 5.1. Avohoitopainotteinen kaupungin talousraamiin soveltuva palveluverkko 6.1. Toimintamallien kehittäminen ennaltaehkäisyä painottaviksi 7.1. Nopea ja joustava, ennakoitavissa oleva palvelu ja päätöksenteko Johtaminen, osaaminen ja henkilöstö Vanhuspalveluiden ja kehitysvammahuollon kehitysohjelmien toteuttaminen ohjelmissa määriteltyjen aikataulujen mukaisesti Käytetään tehokkaita ja vaikuttavia palvelutapoja Kolmannen sektorin toiminnan tukeminen sekä nuorten ja ikääntyvien palveluiden monipuolistaminen Selkeät aikataululupaukset eri palveluille, toiminnan kehittäminen Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2013 / vastuutaho määrä (tavoite 8) / Yrityssalo Yrityskontaktit kpl (tavoite 400 kpl), uudet työpaikat kpl / konsernipalvelut, Yrityssalo Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2013 / vastuutaho Asumisvalmennusta ja tukiasumista kehitetään mm. ottamalla toinen tukiasumisen ohjaajan vakanssi käyttöön 2013 / Soteltk Vanhuspalveluiden kehittämisohjelman seuranta ja arviointitiedot julkaistaan vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä / Soteltk Keskisuurten kaupunkien Sotekustannusvertailu, tavoite kustannusten nousu maan keskiarvoa hitaammin / Soteltk Järjestöille tarkoitettujen ohjaus- ja koulutustilaisuuksien määrä / Kirjasto- ja kulttuuriltk, nuorisoja liikuntaltk Kaavoitus- ja lupahankkeiden läpimeno tavoiteaikataulussa Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 8. Luottamushenkilöja viranhaltijaorganisaatioiden yhteistyö 8.1. Strategian sisäistäminen ja siihen sitoutuminen kaikkien Strategiatyö yhteistyössä kaupunginvaltuuston ja joh- Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2013 / vastuutaho Uudistettu strategia valmis kesäkuussa 2013 / konser-

30 29 Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet yhteisen päämäärän hyväksi 9. Asiakaslähtöinen, matala ja tehokas organisaatio 10. Hyvä tuottavuus ja kustannustietoisuus 11. Esimiestyö perustuu yhtenäiseen johtamisnäkemykseen, joka määritellään strategisten valintojen perusteella Talous toimijoiden kesken 9.1. Organisaatiorakenne ja toimintamalli valmistellaan vuoden 2013 aikana käyttöön otettavaksi vuoden 2014 alussa Toiminnan tehostaminen Strategian jalkautumisen, työn sujuvuuden ja henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen Tietoinen hyvinvointijohtaminen tavien viranhaltijoiden kesken Palvelutason, palveluverkon ja organisaatiorakenteen, sopeuttaminen talouden raamiin Palveluiden tuotanto- ja järjestämiskustannusten seuranta ja raportointi Johtamisperiaatteiden määrittely ja esimiesten kehittymistarpeiden kartoitus kehityskeskustelujen kautta Sujuvaohjelman käyttöönotto Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2013 / vastuutaho nipalvelu Tarvittavat toimeenpanosuunnitelmat on tehty / kaupunginhallitus Henkilöstön määrä (tavoite 2 %:n vähennys), yksikkökustannusten kehitys, tavoitteena laskeva kustannustaso (tavoite 1 %) / konsernipalvelu Periaatteet valmiina kesäkuun loppuun mennessä / kaupunginjohtajan johtoryhmä Kartoitukset syyskuuhun mennessä / esimiesten esimiehet, tuloste koonti henkilöstöhallinto Sujuvaohjelmassa määritelty työnhuvinvointimittaristo käytössä kaikissa yksiköissä Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 12. Toiminnan ja talouden tasapaino Talouden tasapainotusohjelman täytäntöönpano Riittävä investointien tulorahoitus Toimintamenot vuoden 2011 tasolla Kaupunginhallituksen kk-raportti ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet Keskittyminen vain välttämättömiin investointeihin Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2013 / vastuutaho Tunnusluvut, (vuosikate -16,1 m, lainamäärän kasvu max. 18 m ) / konsernipalvelu Toteutettujen toimenpiteiden säästövaikutusten 100 % toteutuminen / Kj jory Investoinnit sopeutetaan yhteisöveron tuoton tasolle (10 m ) / Kj jory

31 30 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut Tarkastustoimi Asiakkaat Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 1. Arviointitoiminnan vaikuttavuus kaupungin toimintoihin 1.1. Valtuusto huomioi tarkastuslautakunnan tekemät havainnot päätöksenteossaan 2. Ennakoiva arviointi 2.1. Informoidaan valtuustoa havaituista epäkohdista tai kehittämiskohteista tarvittaessa jo tilikauden aikana 3. Tilinpäätöksen hyväksymiseen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelyyn liittyvä valmistelu on korkealaatuista 3.1. Päätösesitykset ovat perusteltuja 3.2. Päätösesitykset valtuustolle lain mukaisessa aikataulussa Arviointikertomus julkistetaan Tiedotetaan kuntalaisille (mm. lehdistön kautta) Valtuusto käsittelee tarkastuslautakunnan sille jättämät esitykset ja havainnot Arvioinnin väliraportti ja toimenpide-ehdotukset tarvittaessa jo tilikauden aikana Informoidaan tarpeen mukaan valtuuston ja hallituksen puheenjohtajia sekä kaupunginjohtajaa Päätösesityksessä huomioidaan tilintarkastuskertomuksen muistutukset ja arvioinnissa tehdyt havainnot Tilintarkastustyön aikataulun seuranta ja lautakunnan arvioinnin oikea aikataulutus Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2013 / vastuutaho Valtuusto on vienyt tarkastuslautakunnan havainnoimia asioita hallinnollisesti eteenpäin Arviointikertomus on esillä julkisuudessa Arviointikertomus luovutetaan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle tilaisuudessa, johon on kutsuttu myös tiedotusvälineiden edustaja Annetut väliraportit Kokous kaupunginhallituksen kanssa Valtuustolle valmistellussa vastuuvapausesityksessä on otettu huomioon mahdolliset muistutukset ja niihin saadut selvitykset Tilinpäätöksen hyväksymiseen liittyvä päätösesitys on valtuuston käytettävissä lain mukaisessa aikataulussa

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu 24.11.2017 Ilari Soosalu, hankejohtaja rahoitus Sisältö Talousympäristö Kuntien talouden tilanne ja näkymiä Maakuntien talouden näkymiä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 EHDOTUS

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 EHDOTUS EHDOTUS TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 INVESTOINTISUUNNITELMA

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 INVESTOINTISUUNNITELMA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalous

Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalous Liite 1 Hallintovaliokunta 19.5.2017 Julkisen talouden suunnitelma 2018-2021 ja kuntatalous Apulaisjohtaja Reijo Vuorento Suomen Kuntaliitto Kuntien ja kuntayhtymien talous nyt ja tulevaisuudessa Tulos-

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous ja peruspalvelujen valtionosuus

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous ja peruspalvelujen valtionosuus 1 (5) Kunta- ja aluehallinto-osasto 25.9.2017 Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous ja peruspalvelujen valtionosuus Kuntatalous Kuntatalouden kehitystä on arvioitu talousarvioesityksen yhteydessä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen

Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen Tulevaisuuden johtajat 24.11.2017 Jari Koskinen MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot