Rakennusalan suunnittelutoimistot; osaamis- ja rekrytointihaasteet -kyselyn purku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusalan suunnittelutoimistot; osaamis- ja rekrytointihaasteet -kyselyn purku"

Transkriptio

1 Rakennusalan suunnittelutoimistot; osaamis- ja rekrytointihaasteet -kyselyn purku 9..0 Petri Pihlavisto, Varsinais-Suomen ELY-keskus 9..0

2 Yrityksenne suunnitteluala 6 yritystä vastasi kyselyyn, joista 4 ilmoitti edustavansa useampaa suunnittelualaa Mainintojen lukumäärä per suunnitteluala: 6 x sähkösuunnittelu 6 x rakennussuunnittelu 6 x lvi-suunnittelu 4 x arkkitehtisuunnittelu x geotekninen suunnittelu

3 Henkilöstömäärä yrityksessänne Yksinyrittäjä RAK -6 henkilöä 7-0 henkilöä Yli 0 henkilöä

4 Mitä perustutkintoja viiden viime vuoden aikana palkkaamillanne suunnittelijoilla on ollut? AMK-ins 5 4 DI RAK -, Sähkö-ins Rakennusarkkitehti Kurssituksia Piirtokurssitus, Energiatodistuksen antajan pätevyys

5 Mistä oppilaitoksista viiden viime vuoden aikana palkkaamanne suunnittelijat ovat valmistuneet? Turun AMK 5 Tampereen TKK Satakunnan AMK RAK Metropolia Tampereen AMK Vaasan AMK Lappeenrannan TKK Aalto yliopisto

6 Jos edustamasi suunnittelualan koulutusta ei anneta V-S:ssa, niin pitäisikö sitä antaa? Kyllä Ei Vastaajien määrä: 4

7 Mitä osaajia / erityisosaajia tarvitaan edustamallasi suunnittelualalla? RAK Yhteiset Rakentamiseen liittyvän suunnittelun erikoisosaajia kaikilta suunnittelualoilta Rakennesuunnittelijoita Sähkösuunnittelijoita sekä tele- ja turvasuunnittelijoita -tekniikan, energiasimuloinnin, rakennusautomaation osaajia Osaavia ja yhteistyökykyisiä -suunnittelijoita Talon suunnittelijoita, arkkitehteja, rakennusarkkitehteja ja -mestareita Geoteknisen suunnittelun osaajia, ammattitaitoisia maastotyöntekijöitä Kaikkia korkeasti koulutettuja osaajia Laaja-alaisesti eri suunnittelualat hallitsevia suunnittelijoita

8 RAK Mikä on suurin osaamiskapeikko/osaamishaaste uuden vastavalmistuneen työntekijän rekrytoinnissa? Mainitse kolme keskeisintä osaamispuutetta? Käytännön osaaminen, luotetaan liikaa tietokoneohjelmiin Rakennemallien laatiminen voimasuureiden laskemiseksi Rakennekokonaisuuksien hallitseminen ja hahmottaminen BIM tietomallinnus- ja muiden nykyaikaisten suunnitteluohjelmien hallinta Yhteiset Teoreettisen tiedon hallinta ilman tietokonetta Käytännön kokemuksen puute asennustöistä Ohjatun työharjoittelun puute, koko rakennusprojektin ymmärtäminen Suunnittelun periaatteiden sisäistäminen Määräysten osaamisen puute Piirustusten luettavuus Rakennusmääräysten tuntemus Suunnitteluohjelmien hallinta, suunnittelukokemuksen puute, panos vs. palkka Oma-aloitteisuuden puute, asenteet ja motivaatio, työkokemuksen puute Geoteknisten laskemien osaaminen, työmaakokemus, työkokemus Työmaakokemuksen puute, suuruusluokkien ymmärrys mitoituksessa Käytäntö, nykyaikaiset suunnitteluohjelmat, työelämäkokemus

9 RAK Yhteiset Mitä uuden työntekijän on ehdottomasti osattava? Mainitse kolme keskeisintä osaamisaluetta Rakennemallien tekeminen, tietokonelaskelmien tulosten tark. (suuruusluokka ja oikeellisuus) Nykyaikaisten piirto-ohjelmien käyttö (AutoCad etc.) Statiikan ja lujuusopin syvällinen osaaminen ja ymmärtäminen, staattiset rakennemallit Eri materiaalien mitoitusten osaaminen Rakenteiden suunnitteluun liittyvien määräysten ja ohjeiden tunteminen. Huolellinen ja tarkka ote työhön, sosiaaliset taidot / yhteistyötaidot, itsensä ilmaiseminen Koulutuksen antamat perusosaamistaidot, työmaakokemus Suunnitteluohjelmien käyttö, ymmärrys että työn oppii vasta työtä tekemällä Suunnitteluohjelmien peruskäyttö, järjestelmien perusmitoitus ja järjestelmällisyys Määräykset, mitoitukset, asennustavat, perustietoa toteuttamisesta Piirto-ohjelmistojen käyttö, rakennuspiirustusten lukutaito, suunnitteluprosessin sisäistäminen Perusmitoitukset, viranomaismääräykset, kirjallisten urakka-asiakirjojen ja selvitysten laadinta Perusasiat pitää tuntea, konetyöskentelykyvyillä ei tätä korvata Mittamaailma, rakennuslainsäädäntö, IT Pitää osata laskea ja ymmärtää, mitä laskee eli tekniikan perusteet pitää olla hallussa Perusteoriat geotekniikasta, laskentamenetelmien tuntemus Maaperän tutkimusmenetelmät ja käyttöalueet Omaa erikoisalansa perusteet kiitettävästi, Nykyaikaiset suunnitteluohjelmistot, kokonaisuuden hallinta Normaalit ATK-taidot; Acad, MagiCad, D-perusteet

10 Kuinka tärkeänä pidät seuraavia osaamisalueita rekrytoidessasi oppilaitoksesta uutta työvoimaa yritykseesi? Erittäin tärkeä Tärkeä Melko tärkeä Vähemmän tärkeä Yhteensä Keskiarvo Perustaidot: teoreettiset, 0 6,6 tekniset yms. Työkokemus / ,9 harjoittelukokemus Projektityöskentelytaidot ,8 Kielitaito (engl, ruotsi...) ,8 Ryhmätyö- ja ,8 yhteistyötaidot Avoin asenne uuden 0 6,7 oppimiseen Yleinen tietotekniikan ja ,4 ohjelmistojen hallinta AutoCad , Tietomallinnuksen 5 9 6, hallinta Yhteensä ,0

11 Pitäisikö uuden työntekijän jo rekrytointivaiheessa osata hallita hyvin jotain suunnittelualasi ohjelmistoa? Tekla Structures Autocad Robot, statiikka/mitoitus Revit Bim, tietomallinnus Cads Pro D mallinnus Magicad Tekniset perusteet osattava, ymmärrettävä miten ohjelmisto laskee Ohjelman käytön voi opetella myöhemmin Mitoitus- ja määräyspuolen perusteiden hallinta tärkeämpää

12 Työharjoittelu suunnittelualasi koulutuksissa; miten haluaisit kehittää työharjoittelujaksoja? Työharjoittelun pitäisi olla enemmän ohjattua ja pitkäkestoisempaa Varata aikaa parempaan ohjaamiseen ja opastamiseen Työharjoittelu tärkeää, mutta vaikea toteuttaa, koska pienessä toimistossa ei välttämättä ylimääräistä ohjelmalisenssiä ja/tai konetta Kesäharjoittelijoiksi palkattu pääasiassa. vuosikurssin oppilaita, siinä on hoitunut yksi harjoittelujakso Nykyiseen koulutukseen limitettynä x kk jakso yhden neljän kuukauden jakson sijasta + kesälomaharjoittelu Harjoittelun pitäisi kohdistua suuntautumisalaan, suunnittelijat suunnitteluun ja työnjohto työmaa-asioihin Pitäisi palata vanhaan, siten että vaaditaan työmaakokemusta ennen kuin opiskelu pääsee alkuun Sähkötöitä olisi hyvä tehdä edes yksi kesä Opiskeluaikana maastotöihin Kesätöihin opiskelijoita

13 Onko yritykselläsi jatko- ja täydennyskoulutustarpeita? Ohjaisitko yrityksestäsi henkilöitä ko. koulutukseen, jos sitä järjestettäisiin Turussa? RAK Pätevöitymiskoulutukset eli rakennetekniikan, rakennusfysiikan yms. lisäopinnot AA-pätevyyksien edellyttämien opintosuoritusten täydentämiseksi kursseja Ohjattaisiin mieluummin Turkuun kuin esim. Hämeenlinnaan, mistä viime vuosina suunnittelijamme ovat hakeneet lisäoppia Eurocode koulutus tärkeää, vieläkin tarvetta Yhteiset Jatkokoulutus omasta innosta hyvä asia. Toteutettu muualla, kun Turussa ei opeteta edes sähkötekniikkaa. Nykyisin yleistä koulutusta järjestää lähinnä SU Käytettäisiin täydennyskoulutusta, mikäli ajankohtaisia koulutuksia järjestettäisiin Kyllä ohjattaisiin, koko talotekniikka-ala kehittyy ja A erityisesti Ongelmana kustannukset ja suunnittelijan poissaolo koulutuksen aikana Pitäisi olla ilta- ja viikonloppuopiskelua Palo- ja savunpoisto Koulutuksessa ohjataan työntekijöitä sinne, missä saa parasta opetusta Bim ja tietomallikoulutus, teräs, puu, betoni, Raps-pätevyys Rakenteiden mitoitus

14 Suunnittelualasi osaamistarpeiden kehitys tulevien 5 vuoden aikana. Minkä osaamisen merkitys kasvaa, minkä taas vähenee? RAK Kasvaa Tietomallintamisen (BIM) merkitys kasvaa nopeasti. Rakennusfysiikan osaamisen tarve kasvaa. Korjausrakentamisen suunnitteluosaaminen kasvaa. -d suunnittelun osuus kasvaa. Vähenee D piirtäminen vastaavasti vähenee. Betonielementtien suunnittelun osaamistarve vähenee (siirtynee etelämmäksi) Tele-, turva- ja ohj.järjestelmät kehittyvät jatkuvasti. Energiasimuloinnin, ympäristövaikutusten ja uusiutuvien energiamuotojen hallinta uusien määräysten ja tavoitteiden pohjalta tulee kasvamaan. Energiasimulointi ja vaihtoehtoisten lämmitysjärjestelmien vertailujen laskenta. Lämpöpumppusovellukset ja näiden hallinta. Energiaselvitykset ja vastaavat toimeksiannot. Vanhentuneen perustekniikan suunnittelutehtävät tulevat vähenemään, koska suunniteltavien kohteiden määräykselliset sekä käyttäjien / asiakkaiden vaatimustasot kasvavat. Perinteisten kattilalaitosten suunnittelu, patteriverkostojen suunnittelu vähenee. Mallintamisen ja tiedon hallinnan merkitys kasvaa D piirtämistä ei kannata opettaa, suoraan mallipohjaiseen suunnitteluun. Perinteiset "piirtäjät" vähenevät. Tarve geotekniikan osaajista kasvaa. D-mallinnus, Teklan käyttö kasvussa

15 Ruusut, risut ja muut kommentit oppilaitoksille ja edustamasi suunnittelualan kouluttajille Joudumme opettamaan vastavalmistuneita piirtämisestä alkaen siinä määrin, ettemme voi rekrytoida niin montaa juuri valmistunutta kuin haluaisimme. Jos vastavalmistuneita on liikaa, kokeneempien suunnittelijoiden työt kärsivät jatkuvan opettamisen ja virheiden korjaamisen takia Suuruusluokkien ymmärrys on hämärtynyt, kun laskentaohjelmasta tulostuu monisivuinen printti ja se on siinä pureksimatta. Mikä on iso palkki ja iso putki tai mikä on pieni yms. Normien osaaminen on puutteellista ja palo-, ääni- sekä rakennusfysikaaliset asiat ovat aivan outoja Rakennesuunnittelun ammattiaineisiin pitäisi panostaa enemmän, vaikka muiden aineiden kustannuksella. Jäähdytys- ja kylmätekniikan sekä energia-asioiden osaamiseen tulisi panostaa. Kouluttajien tulee kaikissa koulutusmuodoissa olla edustamansa aiheen huippuja, joilla on todella jotain annettavaa sekä henkilökohtainen palo osaamisen levittämiseen Taso ja rima korkeammaksi, kertokaa alan mielenkiintoisuudesta ja monipuolisuudesta. On tärkeää, että tarjotaan korkeatasoista opetusta, keskitetään paras opetus nykyisiin yliopistoihin. Jos joka AMK:ssa aletaan opettaa geotekniikkaa, ei riitä päteviä opettajia ja opetuksen taso on jatkossakin huono. Perusteet tietysti kaikille, mutta erikoistuminen on yliopistojen tehtävä. Insinöörien AMK:n geotekninen jatkokoulutus pitäisi keskittää yliopistoihin. Tyypillisesti vastavalmistunut nuori AMK-insinööri ei ole valmis oikein mihinkään. He osaavat hyvin ATKjärjestelmät. Vastuun ottamista omasta työstä on vaikea opettaa.

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite 2 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...4 2 Vastaajien tausta...5 3 Yritysten työvoiman tarve...6 4 Yritysten rekrytointi...8 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...10 6 Oppilaitosyhteistyö...19 LIITE

Lisätiedot

Korjausrakentamisen erityispätevyydet hankkeen loppuraporti

Korjausrakentamisen erityispätevyydet hankkeen loppuraporti AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO Korjausrakentamisen erityispätevyydet hankkeen loppuraporti ErjaLaurilajaPetriLyytikäinen (toim.) CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Ennakointikamari. Tekninen kauppa. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista

Ennakointikamari. Tekninen kauppa. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Ennakointikamari Tekninen kauppa Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Eeva Kostiainen & Päivi Kilpeläinen 4/2010 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...

Lisätiedot

ENNAKOINTIKAMARI: MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA Ennakkokyselyn tulokset

ENNAKOINTIKAMARI: MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA Ennakkokyselyn tulokset ENNAKOINTIKAMARI: MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA Ennakkokyselyn tulokset Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen 2/2009 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten

Lisätiedot

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa K Y M D A T A O Y : N A S I A K A S L E H T I 2 0 1 2 CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa Suunnittelun painopiste muuttuu tietomallinnus tehostaa rakentamista ARE

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 Tommi Salonen Harri Sjöholm Sampo Viding 30.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET... 4 TÄRKEIMMÄT

Lisätiedot

Ennakointikamari ICT. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Ennakointikamari ICT. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari ICT Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 4/2012 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto... 5 1 Toimialan esittely

Lisätiedot

KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyökysely

KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyökysely KMO: Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyökysely 1. Mikä on organisaationne koko Vastaajien määrä: 124 2. Millaisia yhteistyömuotoja organisaationne on käyttänyt metsäalan oppilaitosten kanssa (toinen

Lisätiedot

Työvoiman ja osaamisen tarve kivi-, kiviaines- ja kaivosteollisuudessa sekä niiden palvelutuotannossa 2014 2025

Työvoiman ja osaamisen tarve kivi-, kiviaines- ja kaivosteollisuudessa sekä niiden palvelutuotannossa 2014 2025 Työvoiman ja osaamisen tarve kivi-, kiviaines- ja kaivosteollisuudessa sekä niiden palvelutuotannossa 2014 2025 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 7/2015 EINE PÖLLÄNEN MATTI HÄRKÖNEN Työvoiman

Lisätiedot

INS FORMATION. "Laadukas suunnittelu on luottamuksellista yhteistyötä" www.ayravainen.fi. INSide-vieraana Aimo Hämäläinen

INS FORMATION. Laadukas suunnittelu on luottamuksellista yhteistyötä www.ayravainen.fi. INSide-vieraana Aimo Hämäläinen INS FORMATION Kesäkuu 2013 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti "Laadukas suunnittelu on luottamuksellista yhteistyötä" TkT Kimmo Konkarikoski kertoo CE-merkinnöistä INSide-vieraana Aimo Hämäläinen

Lisätiedot

Yksityiset hyvinvointipalvelut

Yksityiset hyvinvointipalvelut Ennakointikamari Yksityiset hyvinvointipalvelut Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 9/2010 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Ennakointikamari. Majoitus- ja ravitsemisala 2011. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista

Ennakointikamari. Majoitus- ja ravitsemisala 2011. Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Ennakointikamari Majoitus- ja ravitsemisala 2011 Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 4/2011 Sisällys Tiivistelmä tuloksista...

Lisätiedot

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS Anne Penttinen Consultica Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Tausta ja tavoitteet... 3 1.1. Tutkimuksen tausta... 3 1.2. Tutkimuksen tavoitteet... 3 2.

Lisätiedot

OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA

OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA Atte Vieno, Alina Inkinen, Teemu Vehmaskoski & Aleksis Nokso-Koivisto OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA Laadullisten ennakointihankkeiden yhteenveto TIIVISTELMÄ Tämä yhteenveto on toteutettu

Lisätiedot

Koulutustarve- ja kasvuyritysselvitys 2007

Koulutustarve- ja kasvuyritysselvitys 2007 Koulutustarve- ja kasvuyritysselvitys 2007 Kari Ventola Mikko Kesä 1.10.2007 Koulutustarve- ja kasvuyritysselvitys 2007 Sisällysluettelo: Koulutustarve- ja kasvuyritysselvitys 2007...2 1. Johdanto...2

Lisätiedot

Ennakointikamari. Kone ja metallituoteteollisuus 2011. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Ennakointikamari. Kone ja metallituoteteollisuus 2011. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari Kone ja metallituoteteollisuus 2011 Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 9/2011 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto...

Lisätiedot

3D... "Talo käy tavallaan..." INS FORMATION. "energiatehokkuus ratkaistaan..." Täsmätietoa. energiamääräyksistä. www.ayravainen.fi.

3D... Talo käy tavallaan... INS FORMATION. energiatehokkuus ratkaistaan... Täsmätietoa. energiamääräyksistä. www.ayravainen.fi. INS FORMATION Kesäkuu 2011 Insinööritoimisto Äyräväinen Oy:n asiakaslehti "Talo käy tavallaan..." Mikko Äyräväinen Täsmätietoa energiamääräyksistä Teppo Malm: "energiatehokkuus ratkaistaan..." 3D... www.ayravainen.fi

Lisätiedot

Ajanmukaiset ohjelmistot tukevat suunnittelijan motivaatiota

Ajanmukaiset ohjelmistot tukevat suunnittelijan motivaatiota www.cads.fi Alte Oy: KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 2/2008 Ajanmukaiset ohjelmistot tukevat suunnittelijan motivaatiota CADS Planner Electric 14 UUTTA TEHOKKUUTTA LOGIIKKASUUNNITTELUUN Uusi CADS Planner 14

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti?

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Matti Väänänen Matti Väänänen Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä

Lisätiedot

INSSI-seminaari 28.-29.1.2014 1 (12) Työryhmien vastaukset

INSSI-seminaari 28.-29.1.2014 1 (12) Työryhmien vastaukset INSSI-seminaari 28.-29.1.2014 1 (12) 1. Miten insinöörin koulutusvastuun eri täsmennysalat profiloituvat omassa ammattikorkeakoulussasi? Mitä uutta on tarjolla? Onko toteutuksessa jotain muista poikkeavaa?

Lisätiedot

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet

Lisätiedot

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla

Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla SEFEN RAPORTTEJA 1/2011 Työnantajien arviot kauppatieteiden maistereiden ja kandidaattien osaamisesta ja kilpailukyvystä suomalaisilla työmarkkinoilla Empiros Oy SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN

Lisätiedot

Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin. Osaavaa henkilöstöä yrityksiin

Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin. Osaavaa henkilöstöä yrityksiin Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin Osaavaa henkilöstöä yrityksiin 2005 Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin Osaavaa henkilöstöä yrityksiin 2005 Sisältö Esipuhe 5 1. Tärkeimmät tulokset

Lisätiedot

Jorma Aho, Turun AKK, ja Mikko Hauninen, Turun ammatti-instituutti, esittelivät oppilaitosten koulutustarjontaa. Molemmat liitteenä.

Jorma Aho, Turun AKK, ja Mikko Hauninen, Turun ammatti-instituutti, esittelivät oppilaitosten koulutustarjontaa. Molemmat liitteenä. Rakennus- ja kiinteistöalan klusterin ennakointifoorumi 21.11.2013 Riittääkö tekniikka tupiin onko talotekniikka-alan osaaminen ja koulutus ajan tasalla Tilaisuuden juontaja Hemmo Airasmäki, Turun ammatti

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto

Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto Kappaletavara-automaation opetuslaitteisto Markus Miller Opinnäytetyö Tammikuu 2011 Ylempi AMK Automaatioteknologia Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Ylempi AMK koulutusohjelma

Lisätiedot

TEK-paneelin 1/2011 tulokset

TEK-paneelin 1/2011 tulokset TEK-paneelin 1/2011 tulokset KAIKKI VASTAAJAT... 2 1. Tunnetko TEKin tavoitteet liittyen seuraavaan hallitusohjelmaan (Viisaat valinnat)?... 2 2. Mikä on mielestäsi sopiva vanhuuseläkkeen alaikäraja?...

Lisätiedot