TALOTEKNISTEN TÖIDEN JA JÄRJESTELMIEN VASTAANOTTO TEKNISET MITTAUKSET JA TOIMINNALLISUUDEN TOTEAMISEN PERIAATTEET (TATE = LVISA)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOTEKNISTEN TÖIDEN JA JÄRJESTELMIEN VASTAANOTTO TEKNISET MITTAUKSET JA TOIMINNALLISUUDEN TOTEAMISEN PERIAATTEET (TATE = LVISA)"

Transkriptio

1 TALOTEKNISTEN TÖIDEN JA JÄRJESTELMIEN VASTAANOTTO TEKNISET MITTAUKSET JA TOIMINNALLISUUDEN TOTEAMISEN PERIAATTEET (TATE = LVISA) PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 1

2 SISÄLTÖ26 1. Mittausten ja toiminnallisuuden toteamisen tavoite 2. Järjestelmien toiminnallisuuden varmistaminen 3. Testausterminologiaa 4. Toimintojen testaukset, miksi? 5. Urakoitsijoiden toimintatestaukset 6. Rakennuttajan toimintakokeet 7. Toimintatestaus- ja -koekohteet 8. Itselleluovutus 9. Tarkastusmittaukset 10. Koekäytöt 11. Yhteiskoekäyttö 12. Vastaanottomenettely 13. Käytönopastus 14. Luovutusasiakirjamateriaali Esimerkkipöytäkirjoja / -raportteja PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 2

3 1. TATE-MITTAUSTEN JA TOIMINNALLISUUDEN TOTEAMISEN TAVOITTEET TAVOITE: TODETA JA VARMISTAA, ETTÄ SOPIMUKSENMUKAISUUS TÄYTTYY LAITTEET KESTÄVÄT LAITTEET TOIMIVAT OIKEIN JA TURVALLISESTI JÄRJESTELMÄT TOIMIVAT OIKEIN JA TURVALLISESTI TILAT TOIMIVAT HALUTULLA TAVALLA OLOSUHTEET HALLITAAN OPTIMOIDULLA ENERGIATALOUDELLA PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 3

4 2. JÄRJESTELMIEN TOIMINNALLISUUDEN VARMISTAMINEN JÄRJESTELMIEN SISÄISTÄMINEN TOIMINTATES TAUKSET OMATESTAUS TYÖLAJEITTAIN SÄHKÖ- ja TELE- JÄRJESTELMÄT LVISA-laitteiden YHTEISTESTAUS TOIMINTA- KOKEET LVISA- LAITE- KOKONAI- SUUDET T M A I R T K T A A S U T K U S S E T KOE- KOE- KÄYTTÖ KOKEET KUORMAT SIMULOINTI SEURANTA YHTEISKOE- KÄYTTÖ TODELLINEN KÄYTTÖTILA SEURANTA PISTOKOE => 100 % - TARKASTUS PEKKA KARSIMUS DOKUMENTOINTI OLOSUHTEIDEN TARKASTUS TULOSTEN ANALYSOINTI RAPORTOINTI TILAKESKUSKOULUTUS 4

5 3. TESTAUSTERMINOLOGIAA toimintakoe (vrt. auton testaus pihassa) koekäyttö (vrt. autolla ajo 50 km) yhteiskoekäyttö (vrt. autolla ajo läpi koko vuorokauden) mitä testataan yksittäisen laitteen -toiminnat, -säädöt, -ohjelmat, -häiriötoiminnat, -ohjaukset, -hälytykset kokonaisen järjestelmän -toiminta ja -käyttäytyminen -suoritusarvot -kestävyys -turvallisuus -kaikkien järjestelmien yhteistoimintaa -kokonaisen tilan käyttäytyminen tavoite -laitteen oikea ja turvallinen toiminta -energiatehokkuus -järjestelmän kokonaistoiminta -mitoituksen varmistaminen -olosuhteiden saavuttaminen -koko rakennuksen järjestelmien toiminta -olosuhteiden hallinta -energiankäyttö esimerkki -ilmanvaihtokone -lämmönsiirrin -vedenjäähdytin -varavoimakone -kostutin -hälytysten siirto -varavoimajärjestelmä -ilmastointikone -lämmityskattila -älykäs tila -jäähdytetty tila - ilmastointijärjestelmän ja lämmitysjärjestelmän yhteistoiminta PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 5

6 4. TOIMINTOJEN TESTAUKSET, MIKSI? TAVOITEEN ON TODETA ERILAISTEN o TOIMINTOJEN, o OHJELMIEN, o OHJAUSTEN, o SÄÄTÖJEN JA o HÄIRIÖTILOJEN TOIMIVAN TURVALLISESTI TOIMIVAN AIHEUTTAMATTA VAHINKOA ESTÄVÄN VAHINKOJEN TAPAHTUMISTA TOIMIVAN SUUNNITELLULLA JA HALUTULLA TAVALLA TOIMIVAN ENERGIATEHOKKAASTI REAKOIVAN OIKEIN ERI TILANTEISSA PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 6

7 5. TOIMINTATESTAUKSET: URAKOITSIJA(T)1 A) SÄHKÖ-, TELE- ja ATK-LAITEJÄRJESTELMÄT Itsenäiset laite- tai järjestelmätoimitukset Laitetoimittajan testaus (sähköurakoitsija) esim. äänentoisto, antenni, kompensointi >> pöytäkirja (SU) B) LVIs-LAITTEET Ei rakennusautomaatiota (mahd. hälytysvalvonta), sähkökäyttö LV- tai IV- ja sähkötestaus (putki-/ilmanvaihtourakoitsija) esim. kylmälaite, savunpoistopuhallin >> pöytäkirja (PU / IU) C) SÄHKÖ+LVI-LAITTEET Ei välttämättä automaatiota (mahd. hälytysvalvonta) LVI-laitteet apuna SÄHKÖ- ja LV- ja tai IV-testaus (sähköurakoitsija) esim. varavoimakone >> pöytäkirja (SU) PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 7

8 5. TOIMINTATESTAUKSET: URAKOITSIJA(T)2 D) LVISA-LAITTEET ja -JÄRJESTELMÄT Rakennusautomaatio-ohjaus, -säätö ja -valvonta Työlajikohtaiset tarkastukset >> valmius (IU) >> pöytäkirja (PU, IU, SU, AU) Kokonaistoiminnan testaus (automaatiourakoitsija) esim. lämmönjakokeskus, ilmastointikone, >> valmius (LVISA) >> valmius (AU) >> pöytäkirja (AU) PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 8

9 6. TOIMINTAKOKEET (RAKENNUTTAJA) MILLOIN TEHDÄÄN? KUN KAIKKI ASENNUKSET LOPULLISIA KUN URAKOITSIJAT SUORITTANEET OMAN TESTAUKSEN / TOIMINTATARKASTUKSEN KUN LAITTEET ON TODETTU TURVALLISIKSI (sähkökeskukset) KUN RAKENNUKSEN VAIPPA TIIVIS KUN TILAT JA LAITTEET PUHTAAT KUN KOKO JÄRJESTELMÄ ASENNETTU (reklamaatio) URAKOITSIJOIDEN OMAVALVONTA TEHTY DOKUMENTIT ON >>> PISTOKOEPERIAATE VALVONTASUUNNITELMA; yksityiskohtainen tarkistuslista (malli, malli, malli) toimintojen tarkastus (esim.) >>> dokumentointi >> raportointi (esim.) >> (yhteenveto) PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 9

10 7. TOIMINTATESTAUS- / -KOEKOHTEET MITÄ TOIMINTAKOESTETAAN? TILA (ÄLYKÄS TILA tai KOKONAISUUS) KATTILA / LÄMMÖNJAKOKESKUS PUMPPAAMOT ILMANVAIHTOKONEET SÄHKÖKESKUKSET LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET KIERTOILMAKONEET- ja PUHALTIMET JÄÄHDYTYSLAITTEET / KYLMÄKONEET VARAVOIMAKONEET VSS-PUHALTIMET pakokaasunpoisto- ja polttoainelaitteineen SAVUNPOISTOPUHALTIMET ja KORVAUSILMA-AUKOT YLIPAINEISTUSPUHALTIMET ja PAINEENHALLINTA KOSTUTTIMET / KUIVAIMET TELEJÄRJESTELMÄT JNE VALVONTASUUNNITELMA PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 10

11 8. ITSELLELUOVUTUS MITÄ ITSELLELUOVUTUS ON JA MITÄ SE KÄSITTÄÄ OMAN TYÖN TARKASTUKSEN >> ASENNUSTYÖT TILOISSA (esim.) (esim./iu) >> ASENNUSTYÖT LAITTEILLA (esim./pu) (esim./iu) OMIEN LAITTEIDEN TOIMINTOJEN TARKASTUKSEN >> LAITTEIDEN TOIMINNALLISUUS (esim.) YHTEISTEN LAITTEIDEN TOIMINTOJEN TARKASTUKSEN >> JÄRJESTELMIEN TOIMINNALLISUUS (esim.) PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 11

12 9. TARKASTUSMITTAUKSET1 MITÄ MITATAAN (ja MITEN)? VESI-, LIUOS- JA ILMAVIRRAT >>> MÄÄRÄMITTARIT (vesi esim., ilma esim., savu esim.) PALO- ja PIKAPALOPOSTIEN VIRTAAMA >>> ÄMPÄRI JA KELLO LVI-LAITTEIDEN / -JÄRJESTELMIEN ÄÄNITASOT >>> AISTINVARAINEN >>> ÄÄNIMITTARI (esim.) JÄÄHDYTYSTEHOT >>> LIUOSMÄÄRÄMITTARI, LASKENTA KYLMÄTEHOT; KYLMÄAINEMÄÄRÄ, KYLMÄKERROIN >>> KILPIARVOT, LÄMPÖTILAT, PAINEET >>> TEHOMITTAUS / -LASKENTA ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN PUHTAUS (KONE, KANAVA, VENTTIILI) >>> SILMÄVARAINEN (esim. esim.) >>> NÄYTE (esim.) PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 12

13 9. TARKASTUSMITTAUKSET2 MITÄ MITATAAN (ja MITEN)? TOIMIVUUS (TAAJUUSMUUTTAJA, PALOPELLIT, S-KESKUKSET) >>> OHJAUKSET, VIRTA-ARVOT YMS. (esim.) (esim.) LAITTEIDEN HYÖTYSUHTEET; LTO yms. >>> VESIVIRTAMITTAUS, LÄMPÖTILAT SÄHKÖTEHOKKUUS(LUKU); LVI-MOOTTORIT >>> LAITEHYVÄKSYNNÄT / MITTAUS JA LASKENTA (esim.) ILMANVAIHDON PAINESUHTEET >>> MERKKISAVU >>> PAINE-EROMITTARI RAKENTEIDEN TIIVEYS (ulkovaippa, sisäpuoliset rakenteet; energiavuoto, ulosmenotiet, puhdastilat) >>> PAINEKOE (ALI- / YLIPAINE) SPRINKLERI; VIRTAAMA, VIEMÄRIVETOISUUS >>> VIEMÄRI >>> SILMÄVARAINEN PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 13

14 9. TARKASTUSMITTAUKSET3 MITÄ MITATAAN (ja MITEN)? KULUTUS-/ENERGIAMITTARIT; - SÄHKÖ, VESI, LÄMMITYS >>> SILMÄVARAINEN >>> MITTARILUKEMAT LVI-SÄÄDÖT; ANTURI- JA MITTARIARVOT >>> LÄMPÖTILAMITTARIT TN-S-JÄRJESTELMÄ; A2-MITTAUKSET >>> ERITYISET MITTARIT SÄHKÖLIITTYMÄ; JÄNNITEVAIHTELUT >>> JÄNNITEMITTARIT MUUNTAMO- ja PÄÄKESKUSKOJEISTOT >>> LÄMPÖKUVAUKSET NOUSUJOHDOT; KUORMITUSVIRRAT >>> VIRTAMITTARIT (esim.) PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 14

15 9. TARKASTUSMITTAUKSET4 MITÄ MITATAAN (ja MITEN)? KOMPENSOINTILAITTEISTOT; - SÄÄTÖARVOT, VIRRAT >>> MITTARIT (esim.) LÄMMITYSKAAPELIT; - JÄNNITE, VIRTA, TEHO, VASTUS >>> MITTARIT (esim.) VALAISTUSTASOT; - LUX:t >>> VALOISUUSMITTARIT PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 15

16 9. TARKASTUSMITTAUKSET5 MITÄ MITATAAN (ja MITEN)? MOOTTORIT; - VIRRAT, YLIVIRTASUOJAUS >>> MITTARIT (esim.) ANTENNIVERKKO ja TIEDONSIIRTOVERKKO ; - TOIMINTA, IMPEDANSSI (VASTUS), YLIKUULUVUUS >>> ERITYISET MITTARIT (esim.) OLOSUHTEET; - LÄMPÖTILA, VETO, ÄÄNET URAKOITSIJAN OMAVALVONTADOKUMENTOINTI TSEKKAUSLISTA / VALVONTASUUNNITELMA PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 16

17 9. TARKASTUSMITTAUKSET MILLOIN TEHDÄÄN? mm TOIMINNALLISUUSTESTAUSTEN ja TOIMINTAKOKEIDEN JÄLKEEN SÄÄTÖJEN JA VIRITYSTEN VALMISTUTTUA SOPIVISSA KOKONAISUUKSISSA JÄRJESTELMITTÄIN KUN SIIHEN EDELLYTYKSET ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA (TURVALLISUUS) PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 17

18 10. KOEKÄYTTÖ TAVOITTEENA ON TESTATA ja TODETA TILAN, LAITTEEN tai JÄRJESTELMÄN TOIMIVAN JA KÄYTTÄYTYVÄN OIKEIN OLEVAN TURVALLINEN (sähkö) KESTÄVÄN SAAVUTTAVAN SOVITUT ARVOT LUOVAN SOVITUT OLOSUHTEET ERILAISISSA / OIKEISSA OLOSUHTEISSA PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 18

19 10. KOEKÄYTTÖ MILLOIN TEHDÄÄN? KUN KAIKKI TEKNISET ASENNUKSET TÄYSIN VALMIIT KUN RAKENNUSTEKNISET TYÖT VALMIIT KUN SÄÄTÖ- JA VIRITYSTYÖT TEHTY KUN OLOSUHTEET ja KUORMITUKSET OIKEAT / SIMULOIDUT (luonnolliset tai järjestetyt) >>> urakoitsijoiden yhteistyö ENNEN LUOVUTUSTA / VASTAANOTTOA LYHYEN AIKAVÄLIN MITTAUSSEURANTA (yksitt lt, CO 2, kv) KOEKÄYTTÖOHJELMA / VALVONTASUUNNITELMA PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 19

20 10. KOEKÄYTTÖ MITÄ KOEKÄYTETÄÄN? KATTILALAITOKSET JÄÄHDYTETYT TILAT / PAKASTEVARASTOT ERIKOISILMASTOIDUT TILAT (mm ATK) ILMASTOINTIKONEET (malli) ILMASTOINNIN JÄÄHDYTYSLAITTEET KOSTUTUS- / KUIVAUSJÄRJESTELMÄT UIMA-ALLASLAITTEET VARAVOIMALAITOS (malli) SPRINKLERI- / VESISUMUPUMPUT VSS-KONEET + polttomoottorikoneet polttoainejärjestelmineen SAVUNPOISTO- JA YLIPAINEISTUSJÄRJESTELMÄT KOEKÄYTÖN KESTO: 1-6 H / 1 7 VRK PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 20

21 11. YHTEISKOEKÄYTTÖ TAVOITTEENA ON TODETA / VARMISTAA KOKONAISTEN JÄRJESTELMIEN ja TILOJEN TOIMIVAN ja KÄYTTÄYTYVÄN OIKEIN LUOVAN ja YLLÄPITÄVÄN HALUTUT OLOSUHTEET OPTIMAALISELLA ENERGIANKÄYTÖLLÄ ja OIKEASSA SUHTEESSA TARPEESEEN PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 21

22 11. YHTEISKOEKÄYTTÖ MILLOIN TEHDÄÄN? KUN JÄRJESTELMÄT ja TILAT LOPULLISESSA KÄYTTÖTARKOITUKSESSA ENNEN LOPULLISTA LUOVUTUSTA / VASTAANOTTOA LOPULLISESSA KÄYTTÖTARKOITUKSESSA HUOM! VASTAANOTTOPROSESSI JA ERI OSAPUOLTEN VELVOITTEET SIINÄ! PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 22

23 11. YHTEISKOEKÄYTTÖ - KÄYTTÖTILA NS. NORMAALI KÄYTTÖTILANNE: >> LÄMMITYS-, JÄÄHDYTYS- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT A & 0 JÄRJESTELMIEN SISÄISTÄMINEN MITEN TEHDÄÄN (ohje) (esim.)? SUUNNITELMA / OHJELMA TALOAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄLLÄ PITKÄN AIKAVÄLIN MITTAUS- ja KÄYTTÖTILASEURANTA SEURANNAN DOKUMENTOINTI (esim.) (esim.) (esim.) DOKUMENTOINNIN ANALYSOINTI (esim.) (esim.) (esim.) (esim.) (Mypata syksy 2012: koneet, vyöhykepellit) SEURANNAN RAPORTOINTI HUOM! VALVONTASUUNNITELMA PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 23

24 11. YHTEISKOEKÄYTTÖ - POIKKEUSTILA NS. POIKKEUS- TAI KRIISITILANNE: >> PALOTILANTEEN SAVUNPOISTO- JA YLIPAINEISTUSLAITTEET >> VÄESTÖNSUOJALAITTEET SUUNNITELMA PAIKAN PÄÄLLÄ TOTEAMALLA MAHDOLLISESTI TOIMINTOJEN TALLENNUSDOKUMENTOINNIN AVULLA PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 24

25 12. VASTAANOTTOMENETTELY1 Eteneminen, valmistautuminen, valmius Tarkastukset ja toteamisen prioriteetti! LVI-JÄRJESTELMIEN TOIMIVUUS ja VALMIUS SÄHKÖJÄRJESTELMIEN TOIMIVUUS ja VALMIUS TELEJÄRJESTELMIEN TOIMIVUUS ja VALMIUS VIRHEET, PUUTTEET ja HAITAT (= virhe- ja puuteluettelo): Järjestelmät ja niiden toimintavalmius / toimivuus Yhteiskoekäyttö Mittaukset ja viritykset Toimintakokeet Kuormituskokeet Säätö- ja valvontajärjestelmän valmius Tilojen ja laitteiden asennukset (jatkuu) PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 25

26 12. VASTAANOTTOMENETTELY2 (jatkoa) Laitemerkinnät Liittyvien töiden asennukset Selvitystarpeet Laadunvarmistus Luovutusasiakirjat ja Huoltokirjavelvoitteet Käytönopastusvelvoitteet Varaosatoimitukset Näkemyserot, epäselvyydet ja erimielisyydet LVI- ja Sähkötöiden vastaanottotarkastus LVI-työt ja -järjestelmät (esim.) SÄHKÖ-työt ja järjestelmät (esim.) PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 26

27 13. KÄYTÖNOPASTUS Järjestelmiin perehdyttäminen (suunnittelija / valvoja) Luovutusasiakirjat (urakoitsijat) Kohteeseen tutustuminen (urakoitsijat) Takuuaika ja takuuajan huollot (urakoisijat) Yhteystiedot ja yhteydenottomenettelyt Huoltokirja (koordinaattori) Käytönopastusohjelma (malli)! PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 27

28 14. LUOVUTUSASIAKIRJAMATERIAALI Huoltokirjan materiaalit (oma lukunsa) Kone- ja laitekortit (Huoltokirja) Luovutuspiirustukset Viranomaistarkastusdokumentit Laadunvarmistuksen dokumentit Laite-esitteet Materiaalitiedot Käyttö- ja huolto-ohjeet (vrt Huoltokirja) Takuuajan yhteystiedot PEKKA KARSIMUS TILAKESKUSKOULUTUS 28

Talotekniikan aikataulutus Riku Kolhonen, diplomi-insinööri Laatupäällikkö, Skanska Kodit Oy riku.kolhonen@skanska.fi

Talotekniikan aikataulutus Riku Kolhonen, diplomi-insinööri Laatupäällikkö, Skanska Kodit Oy riku.kolhonen@skanska.fi Riku Kolhonen, diplomi-insinööri Laatupäällikkö, Skanska Kodit Oy riku.kolhonen@skanska.fi Anssi Koskenvesa, diplomi-insinööri Johtava tutkija, Mittaviiva Oy koskenvesa@mittaviiva.fi Talotekniikan aikataulutuksen

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA 1 (30) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos REJLERS OY LVIA-SELITYS Sivu 1 Nakkilan kunta Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos LVIA-työselitys Suunnittelija: THn Pvm. 14.5.2010 LOPPUKUVA 30.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO REJLERS OY LVIA-SELITYS

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita:

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 30.4.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Sivu 1 / 77 LVIA-SELOSTUSOSA LVI 01686-001 30.6.2014 Sivu 2 / 77 G00.00 YLEISTÄ... 8 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 8 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti... 8 01.13 Rakennuttaja... 8 01.14 Käyttäjät...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY TALLITIE6 PERUSKORJAUS 1 TALLITIE 6 PERUSKORJAUS 4.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 4 1.1 Työmaan hallinto 1.2 Informointivelvollisuudet 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta 1.4 Asioiden kirjaaminen

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

TAPRE-TODENTAMIS- MENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE TAPRE VERSIO 10.5.2013

TAPRE-TODENTAMIS- MENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE TAPRE VERSIO 10.5.2013 -TODENTAMIS- MENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE VERSIO 10.5.2013 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki 10.5.2013 2

Lisätiedot

A R K I N S SUUNNITTELU OY

A R K I N S SUUNNITTELU OY A R K I N S SUUNNITTELU OY Osoite Sammonkatu 16 Pitkänsillankatu 1-3 Teknologiapuisto PL 125 90570 OULU 67100 KOKKOLA 87400 KAJAANI Puhelin 0400-305 740 0400-305 740 0400-305 740 Telefax 08-342 722 06-8220

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY

RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikka 2012 Tero Iivonen RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY Salon kaupungintalo OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE

TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE VERSIO 30.6.2014 TAPRE-ohje 04 30.6.2014 2 (31) TAPRE-TUOTE: TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 1: Urakkarajaliite Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Työmaan hallinto Työmaan johtovelvollisuudesta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TILAPALVELUN OHJE HUOLTOKIRJAN (FacilityInfo) LAADINTAAN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TILAPALVELUN OHJE HUOLTOKIRJAN (FacilityInfo) LAADINTAAN 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TILAPALVELUN OHJE HUOLTOKIRJAN (FacilityInfo) LAADINTAAN Huoltokirjakoordinaattorin yhteystiedot: Pekka Rohula Projektipäällikkö Buildercom Oy PL 401, 40101 JYVÄSKYLÄ pekka.rohula@buildercom.fi

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/17 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 4 1.1 Rakennuskohde

Lisätiedot

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta VILLE RAKENTAJA URAKKARAJALIITE Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta 1.1 Sijainti Kotilan tila R:no x.xxx Kotilantie

Lisätiedot

Sisällysluettelo, IV-kuntotutkimus, jäähdytysosio, ohjeluonnos

Sisällysluettelo, IV-kuntotutkimus, jäähdytysosio, ohjeluonnos Sisällysluettelo, IV-kuntotutkimus, jäähdytysosio, ohjeluonnos Ohjeen aihe 2. 1. Asiakirjatarkistus 4. 2. Esitarkastus paikan päällä 5. 3. Tarkemmat tutkimukset 6. 4. Tarkastusmenetelmät ja tarkastuksen

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY 4823 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O ELEKTRONIIKKATIE 3 90590 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. 08-3224200 LVI-TYÖSELITYS

Lisätiedot

Suomussalmen kunta Sivu 1 (41) Tekniset palvelut Jätevedenpuhdistamoiden automaatiojärjestelmä 15.12.2011 HANKINTAOHJELMA

Suomussalmen kunta Sivu 1 (41) Tekniset palvelut Jätevedenpuhdistamoiden automaatiojärjestelmä 15.12.2011 HANKINTAOHJELMA Suomussalmen kunta Sivu 1 (41) JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ SUOMUSSALMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT PL 40 89601 SUOMUSSALMI Suomussalmen kunta Sivu 2 (41) SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISET TIEDOT...

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU TILAKESKUKSEN SUUNNITTELUOHJE LVI-SUUNNITTELU LVI2010 Nimikkeistö PÄIVITETTY MARRASKUU 2013 JOHDANTO YLEISTÄ Liikelaitos Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa

Lisätiedot

HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903

HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903 LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903 1 REVISIOHISTORIA Tunnus Tekijä Yritys Pvm. Muutos Työstöversiot Huoltokirjan laadinta, käyttöönotto ja ylläpito Versio 1.0 1.2 Julkaisuversio

Lisätiedot

Rakennuksen luovutusvaiheen tarkastuslista: talotekniikka

Rakennuksen luovutusvaiheen tarkastuslista: talotekniikka Joonas Viitanen Rakennuksen luovutusvaiheen tarkastuslista: talotekniikka Alaotsikko Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) -tutkinto Rakennusalan työnjohto Opinnäytetyö 03.11.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot