SISÄOLOSUHTEISIIN JA KOULUISTA JA PÄIVÄKODEISTA. Kauppinen, Timo 1, Siikanen, Sami 1, Rissanen, Juho 2, Partanen, Hannu 2, Räisänen, Mervi 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄOLOSUHTEISIIN JA KOULUISTA JA PÄIVÄKODEISTA. Kauppinen, Timo 1, Siikanen, Sami 1, Rissanen, Juho 2, Partanen, Hannu 2, Räisänen, Mervi 3"

Transkriptio

1 ILMAVUOTOJEN VAIKUTUS SISÄOLOSUHTEISIIN JA ENERGIATEHOKKUUTEEN - KENTTÄTULOKSIA KOULUISTA JA PÄIVÄKODEISTA Kauppinen, Timo 1, Siikanen, Sami 1, Rissanen, Juho 2, Partanen, Hannu 2, Räisänen, Mervi 3 1 VTT, 2 Finnenergia Oy, 3 Kuopion kaupunki

2 19/03/ T Tausta t ENEFIR-projektin tavoitteena oli 1. Kehittää energiatehokkuuden ja rakennusten toimivuuden arvioinnin kenttämittausmenetelmiä. 2 Kokeilla rakennusten oman ilmanvaihtojärjestelmän käyttöä rakennusten 2. tiiviyden mittaamiseen. 3. Kevennetyn energiakatselmuksen käyttö sekä lämpökuvauksen soveltaminen lt i rakennusten k t energiatehokkuuden i t h kk d arviointiin. i i tii K Koekohteina k ht i olili mm. kaksi koulua ja kaksi päiväkotia. Kohteet valittiin koekohteiksi lämmitysenergian kulutuspoikkeamien vuoksi. y g p Lisäksi kevennettyä katselmusta kokeiltiin näyttelyrakennuksessa. Tulosten perusteella kehitettiin lämpökuvauksen ja tiiviysmittauksen ohjeistus. Mitt Mittaustulosten t l t perusteella t ll ililmavuodoista d i t aiheutuneet ih t t suoratt ja j välilliset älilli t ongelmat selittivät pääosin rakennusten lämmitysenergian kulutuseroja.

3 19/03/ Tii Tiiviysmittaus i itt omaa iiv-järjestelmää jä j t l ää kä käyttäen ttä Tiiviysmittauksen periaate on seuraava: Valitaan kohteesta yleensä teholtaan suurin poistoilmanvaihtokone, jota käytetään mittauksessa. Muut koneet suljetaan tulotulo ja poistopuolelta poistopuolelta, samoin mittausta palvelevan koneen ulkoilmakanava, sekä huippuimurit joko katolta tai poistoventtiileistä. Käytettävän poistopuhaltimen tehoa säädetään taajuusmuuttajalla (tässä t tapauksessa k seutuvalvomosta) t l t ) Poistoilmakone aiheuttaa rakennuksessa alipaineen, jonka suuruus mitataan kahdelta vastakkaiselta jjulkisivulta rakennuksen keskikorkeudelta ((ulko- jja sisätilan välinen paine-ero muuttuu rakennuksen korkeussuunnassa). Paine-ero puhaltimen yli luetaan kalibroidulla paine-eromittarilla ja osoittavalta paine-erolähettimeltä tai mittarilta (yleensä koneissa varusteena) varusteena). Paine-ero muutetaan virtaukseksi puhaltimen tietojen perusteella. Vuotokohtien p paikannus lämpökuvauksella p

4 4 Tiiviysmittaus omaa iv-järjestelmää käyttäen

5 5 Tiiviysmittaus omaa iv-järjestelmää käyttäen vuotokohtien paikannus lämpökuvauksella

6 6 Koekohteet Lämmitysenergiankulutukset (normalisoituja): PK = Päiväkoti, K = Koulu, NRAK = Näyttelyrakennus Vuosi Ilmavuotoluku Ominaiskulutus kwh/rm3 kwh/rm3 kwh/rm3 n50 n50(2) Tilavuus, Rm3 PK 1 41,3 39,3 43,4 3, PK 2 34,7 33,9 34,7 0, K 1 26,4 26,7 29,2 1, K 2 44,3 47,5 44, NRAK 26,2 23,9 24,8 2,1 8374

7 7 Tiiviysmittaus i itt omaa iv-järjestelmää j ää käyttäen Taulukko 2. Tiiviysmittausten tulokset Kohde Ilmamäärät Tilavuus (mitattu) n50 Huom. m3/h m3 1/h Koulu ,4 Näyttelyrakennus ,1 Koulu 2 (1. mittaus) ,0 * Koulu 2 (2. mittaus) ,0 * Päiväkoti ,5 * Päiväkoti ,7 Terveyskeskus ,9 *= vuotoilmamäärät arvioitu vuotokäyrästä laskennallisesti

8 8 Ilmanpitävyyden laskennallinen lli vaikutus Taulukko 3. Ilmanpitävyyden vaikutus energiankulutukseen (koulu 2, kirjasto-osa) Ilmavuotoluku n 50, kirjasto-osa Ominaisenergiankulutus (Jkl:n taso) Muutos 1/h kwh/m 3 % , ,

9 9 Ilmanpitävyyden laskennallinen lli vaikutus Miten pientalon ilmanpitävyys vaikuttaa lämmitysenergian kulutukseen kun vertailukohtana on n50 = 4 1/h ja 2 1/h Taulukko 4. Energiankulutuksen vertailulaskelmat Ilmanvuotoluku, Energiankulutus, % n50, 1/h suhteessa vertailutasoon Huom. 2,0 vertailutaso 4, ,5 0 1,0 4 Matalaenergiatalo 0,6 6 Passiivitalo 0,3 7 Suositustavoite, passiivitalo 0,1 8 Paras mitattu kohde 4,0 0 LTO:n vuosihyötysuhde 45 % 61 %

10 10 Johtopäätökset Kun pientalon tiiveys on < 1.0 1/h, säästö ei ole pientalon tapauksessa kovin merkittävä Jos ilmavuotoluku on 4 1/h ja talon ilmanvaihtojärjestelmän vuosihyötysuhdetta parannetaan arvosta 45 % arvoon 61 %, saadaan sama tulos kun ilmanvuotoluvulla 2 1/h. Mikäli ilmanpitävyys on vertailutasoa 4 1/h, saadaan ilmanvuotoluvulla 2,0 1/h 9 %:n säästö. Jos talon ilmanvuotoluku on > 4 1/h, on energiankulutuksessa, viihtyvyydessä ja mahdollisissa kosteusriskeissä merkittäviä eroja tiiviiseen taloon verrattuna.

11 11 Johtopäätökset - koekohteet Mittaustulosten perusteella voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset: Koulun 1 ilmanpitävyys ja erityisesti päiväkoti 2:n ilmanpitävyys ovat hyvää tasoa, tiiviyden parantaminen ei enää merkittävästi vähennä energiankulutusta Taidemuseon ja terveysaseman mitatun osan ilmanpitävyys on keskimääräistä tasoa Päiväkoti 1:n ilmanpitävyys on rakennuksen käyttötarkoitus ja rakentamisajankohta huomioon ottaen keskimääräistä heikompi Koulun 2 kirjasto-osan osan ilmanpitävyys on vielä korjausten jälkeenkin erittäin heikko ja vaatii lisätoimenpiteitä

12 12 Johtopäätökset Vuotoilmanvaihdosta aiheutuvan ylimääräisen energiankulutuksen lisäksi ilmavuodot aiheuttavat (riippuen vuotokohtien sijainnista) vetoa, jota usein kompensoidaan sisälämpötilan nostolla yhden asteen sisälämpötilan nosto lisää keskimäärin lämmitysenergiankulutusta n. 5 %. Ilmavuodot voivat vaikuttaa myös välillisesti lämmitysenergian kulutuksen k nousuun Päiväkodeissa lasten oleskeluvyöhyke on lähellä lattiaa, ikkunoita ja ulkoseinän ja lattian liitoskohtia tyypillisiä ilmavuotokohtia Ikkuna- ja lattiarakenteiden ja liitoskohtien toimivuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota Rakenteiden läpi hallitsemattomasti tt ti tuleva ulkoilma voi sisältää rakenteista lähteviä epäpuhtauksia Ilmanvaihdon merkitys!

13 13 Johtopäätökset Rakennuksen ilmanpitävyydelle tulee asettaa tavoite, jonka toteutuminen varmistetaan mittauksin. Tyypillisesti niissä uusissa toimisto- ja liikerakennuksissa, joiden tiiviyttä on mitattu, on lähtötavoitteena ollut n50 = 1,0 1/h. Esimerkiksi vuoden 2011 aikana suoritetuissa mittauksissa on m3:n (ilmatilavuus) virastotalon ilmavuotoluvuksi n50 on saatu n. 0,4 1/h eli passiivitalon vaatimukset alittava arvo Rakennuksen tiiviys määräytyy rakennusvaiheen aikana, rakennuksen valmistuttua tiiviyttä on erittäin vaikea parantaa. Suunnitteluvaiheessa tulee kiinnittää nykyistä paremmin huomiota rakennedetaljeihin, joilla on ulkovaipan tiiveyden kannalta merkitystä. tä Rakennuksen ilmanpitävyyden parantaminen vaatii myös, että ilmanvaihtojärjestelmän j täytyy yy toimia suunnitellusti.

14 14 Johtopäätökset Olemassa olevan rakennuskannan ilmanpitävyyden parantaminen vaatii useissa tapauksissa perusteellisia korjauksia Mikäli ilmavuodot keskittyvät oviin ja ikkunarakenteisiin, voidaan asianmukaisella ikkuna- ja ovirakenteiden tiivistämisellä parantaa ilmanpitävyyttä jopa merkittävästi, ja korjausten kustannukset ja takaisinmaksuaika, toisin kun esimerkiksi lisäeristystapauksissa on lyhyt. Lämmitysenergian kokonaiskulutuksessa määräävässä asemassa on vanha rakennuskanta - sen tiiviyden parantamiseksi tulisi löytää kustannustehokkaita ratkaisuja. Uusissa rakennuksissa ollaan menossa kohti passiivitaloja ja nollaenergiaratkaisuja. Tiiviyden merkitystä energiankulutukseen ei kuitenkaan saisi yliarvioida. Tiiviyden parantuessa muiden tekijöiden vaikutus energiankulutukseen tulee merkitsevämmäksi..

15 15 Yhteenveto Rakennuksen lämpötekninen toimivuus ja sisäolosuhteet ovat rakennuksen vaipan, taloteknisten järjestelmien, sääolosuhteiden sekä kuormituksen summa Usein keskitytään vain yhteen tekijään kokonaisvaltaisen selvityksen sijasta.. Käyttäjän ja käytön -vaikutus rakennuksen kokonaisenergiankulutukseen on edelleen suuri.

Rakennusten tiiviysmittaus

Rakennusten tiiviysmittaus Rakennusten tiiviysmittaus Sauli Paloniitty, RI YAMK Lehtori, HAMK sauli.paloniitty@hamk.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL

Lisätiedot

2011-2012 RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUSPALVELUT. VTT- sertifioitua tutkimusta

2011-2012 RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUSPALVELUT. VTT- sertifioitua tutkimusta 2011-2012 RAKENNUSTEN LÄMPÖKUVAUSPALVELUT VTT- sertifioitua tutkimusta Sisällys Sisällys... 2 LÄMPÖKUVAUS... 3 Johdanto... 3 Mittausten tarkoitus... 3 Lämpökamera... 3 Milloin olisi aihetta tilata lämpökuvaus?...

Lisätiedot

PALONIITTY OY SIVU 1/8 LÄMPÖKUVAUS LIITE. Ohjeet ja määräykset. PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty.

PALONIITTY OY SIVU 1/8 LÄMPÖKUVAUS LIITE. Ohjeet ja määräykset. PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty. PALONIITTY OY SIVU 1/8 Ohjeet ja määräykset PALONIITTY OY 040-5524245 Pikku-Leheentie 45 14870 TUULOS www.paloniitty.fi PALONIITTY OY SIVU 2/8 JOHDANTO LÄMPÖKUVAUKSEEN Yleistä Rakennusten sisäpinnat eivät

Lisätiedot

LAMELLIHIRSITALON ENERGIANKULUTUS (Finnlamelli Oy)

LAMELLIHIRSITALON ENERGIANKULUTUS (Finnlamelli Oy) Mari Hälinen LAMELLIHIRSITALON ENERGIANKULUTUS (Finnlamelli Oy) Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2009 Tekijä(t) Mari Hälinen Nimeke

Lisätiedot

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma Heikki Jussila Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Diplomityö, joka on jätetty tarkistettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Helsinki 31.3.2015 Valvoja:

Lisätiedot

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Kim Seppänen Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and Books 9/2010 Aducate Centre for Training and Development KIM SEPPÄNEN Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen

Lisätiedot

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa KOY Kaari-Salpa, Oulainen Kimmo Aho Jenni Matilainen Martti Hekkanen Oulunseudun ammattikorkeakoulu 30.5.2009 ALKUSANAT Tämä selvitys liittyy ympäristöministeriön

Lisätiedot

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas RAPORTTI VTT-S-04674-14 Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas Kirjoittajat: Tilaaja: Mikko Saari, Arto Antson, Petri Kukkonen ja Mikko Nyman Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Pientaloteollisuusjaosto

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 4 ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT TEKNISET RATKAISUT

TAUSTARAPORTTI 4 ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT TEKNISET RATKAISUT Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 4 ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT TEKNISET RATKAISUT 20.03.2015 Granlund Oy / Lassi Loisa, Erja Reinikainen,

Lisätiedot

Korjaamalla passiivitalostandardiin

Korjaamalla passiivitalostandardiin Korjaamalla passiivitalostandardiin Ruut Peuhkuri ja Søren Pedersen Passiivitalo.fi Oy / Passivhus.dk ApS, Tanska Tiivistelmä Tässä artikkelissa käydään läpi esimerkinomaisesti muutaman keskieurooppalaisen

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 1 9 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A RAKET RAKENNUSTEN ENERGIANKÄYTÖN TUTKIMUSOHJELMA Jorma Säteri, Keijo Kovanen & Marja-Liisa Pallari Kerrostalojen sisäilmaston ja energiatalouden

Lisätiedot

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Timo Kalema Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN

ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN 14.10.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos RAKENUSTEN ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEN NYKYINEN AIKATAULU

Lisätiedot

edellytyksistä Suomessa

edellytyksistä Suomessa VTT-CR-07573-13 19.11.2013 Selvitys huoneistokohtaisten lämpömäärämittareiden ja lämmityskustannusten jakolaitteiden käytön edellytyksistä Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriön käyttöön Raportin nimi Selvitys

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 27.2.2009 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Jari Palonen Aalto-yliopisto 3 Tiivistelmä Asuinkerrostalon

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Valmistuu sovituna päivänä sovituun hintaan

Valmistuu sovituna päivänä sovituun hintaan Valmistuu sovituna päivänä sovituun hintaan Laadukkaasti rakennetu ja sisustetu Sievitalo on helppo & turvallinen ratkaisu ylivoimaisella toimitussisällöllä. Taloissa on toimivat pohjaratkaisut, kauniit

Lisätiedot

Rakenteiden ilmatiiviyden tarkastelu merkkiainetutkimuksin

Rakenteiden ilmatiiviyden tarkastelu merkkiainetutkimuksin Sivu 1 / 22 Rakenteiden ilmatiiviyden tarkastelu merkkiainetutkimuksin Tässä ohjeessa esitetään ohjeita rakennusten rakenteiden ilmatiiviyden tarkastamisesta merkkiainetutkimuksilla. Ohjeiden mukaisia

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

KOULUJEN ILMANVAIHDON KORJAUSRATKAISUT

KOULUJEN ILMANVAIHDON KORJAUSRATKAISUT KOULUJEN ILMANVAIHDON KORJAUSRATKAISUT Kalle Karjalainen Pirjo Kimari TAKE HUHTIKUU 1999 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 TAVOITETASO... 3 2.1 Sisäilmastotavoite... 3 2.2 Energiankulutustavoite...

Lisätiedot

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito

Rakentamisprosessin kosteudenhallinta. - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Rakentamisprosessin kosteudenhallinta - rakennuttajan laatuvalinnat, suunnittelu, työmaatoteutus ja ylläpito Pekka Seppälä laatupäällikkö Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ rakennusvalvonta 11.11.2013

Lisätiedot

Käyttötottumusten vaikutus pientalon energiankulutukseen

Käyttötottumusten vaikutus pientalon energiankulutukseen Janne Käyttötottumusten vaikutus pientalon energiankulutukseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 18.4.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS

Kivitalojen ENERGIATEHOKKUUS Betoni ja tiili ovat erinomaisia rakennusmateriaaleja, kun rakennetaan tulevaisuuden vähän energiaa kuluttavia rakennuksia. Kivimateriaalit säästävät massiivisuutensa ansiosta sekä lämmitys- että jäähdytysenergiaa.

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 176/2013 3 Liite 1 ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 1 Kokonaisenergiankulutuksen eli E-luvun laskenta Rakennuksen tai sen osan kokonaisenergiankulutus eli E-luku lasketaan

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot