LUKIOKOULUTUS UUDISTUU - VAI UUDISTUUKO KUNTAMARKKINAT Lieselotte Eskelinen, erityisasiantuntija

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKIOKOULUTUS UUDISTUU - VAI UUDISTUUKO KUNTAMARKKINAT 9.9 10.9.2015. Lieselotte Eskelinen, erityisasiantuntija 040 526 9362"

Transkriptio

1 KUNTAMARKKINAT LUKIOKOULUTUS UUDISTUU - VAI UUDISTUUKO Lieselotte Eskelinen, erityisasiantuntija

2 SISÄLTÖ Lukiokoulutuksen nykytilasta Talousarvioesityksestä 2016 Lukiokoulutuksen rahoituksesta Tulevaisuuden lukio: Mihin suuntaan? Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma 2025 Nopeutetaan siirtymistä työelämään kärkihanke Lukion opetussuunnitelmasta Lukiokoulutuksen rakenteiden kehittämisestä Liese Eskelinen 2

3 LUKIOKOULUTUS NYKYTILASTA

4 16-18-vuotiaat vuosina vuotiaiden keskimääräinen ikäluokka Lähde: Tilastokeskus 4 9/9/2015 Liese Eskelinen

5 Lukiokoulutuksen opiskelijat* *Lukion koko oppimäärää Opiskelijat yhteensä Uudet opiskelijat Lähde: Tilastokeskus 5 9/9/2015 Liese Eskelinen

6 YHTEISHAKU KEVÄT 2015 Lukioihin 1000 hakijaa viimevuotista enemmän Lähde OPH Liese Eskelinen 6

7 Oppilaitosten lkm 250 Lukioiden määrä ja koko Lähde: Tilastokeskus 2005 yhteensä 428 lukiota ja 2014 yhteensä Yhteensä opiskelijaa opiskelijaa opiskelijaa opiskelijaa opiskelijaa opiskelijaa

8 Lukioiden lkm Lukioiden määrän kehitys Lähde: Tilastokeskus Lukioiden koko, opiskelijoita 8

9 Lukioita Lähde: OPH Vipunen Lukiokoulutuksen oppilaitoksia Yhteensä 438 => 420 Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa - Åland /9/2015 Liese Eskelinen 9

10 TALOUSARVIOESITYKSESTÄ 2016 VM ja OKM (Budjettiriihi ) 10 9/9/2015 Liese Eskelinen

11 TAE 2016 Lukiokoulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: mm. Varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen (esiopetus, perusopetus, lisäopetus, lukiokoulutus, taiteen perusopetus ja aamu- ja iltapäivätoiminta) tavoitteena on turvata sivistykselliset perusoikeudet jokaiselle lapselle, oppilaalle ja opiskelijalle sekä edistää heidän hyvinvointiaan, kehitystään ja oppimistaan. Varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen kehittämisen lähtökohtana on yhdenvertaisten mahdollisuuksien luominen sekä laadukkaan kasvatuksen ja koulutuksen takaaminen kaikille asuinpaikasta, kielestä ja taloudellisesta asemasta riippumatta. Tavoitteena on varhaiskasvatuksen sekä koulu- ja oppilaitosverkon toimintakyvyn ja saavutettavuuden sekä toiminnan vaikuttavuuden turvaaminen. 11 9/9/2015 Liese Eskelinen

12 TAE 2016 Lukiokoulutus Toiminnallinen tuloksellisuus: mm. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen arviointia kehitetään. Tuetaan lukiolaisten nopeaa valmistumista sekä siirtymää työelämään. Kehitetään lukiokoulutuksen järjestäjäverkon rakennetta vapaaehtoisuuden pohjalta. Järjestäjäverkon kehittäminen tapahtuu nykyisten määrärahojen puitteissa eikä siihen ole tarkoitus myöntää erillisrahoitusta. Valmistellaan rahoitusjärjestelmän uudistaminen siten, että suoritusten ja vaikuttavuuden painoarvo rahoituksen perusteena on merkittävä. Rahoitusjärjestelmä tukee, kannustaa ja ohjaa koulutuksen järjestäjiä toiminnan vaikuttavuuden, laadun ja tehokkuuden parantamiseen ja turvaa koulutuksen alueellisen saatavuuden. Rahoitus maksetaan koulutuksen järjestäjälle. Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamista jatketaan siten, että ne voidaan ottaa käyttöön Lisätään lukiokoulutuksen ja korkea-asteen välistä yhteistyötä. Toteutetaan lukiokoulutuksen kehittämishanke, jolla pyritään muun muassa lisäämään merkittävästi tieto- ja viestintätekniikan käyttöä, monipuolistamaan opiskelu- ja opetusmenetelmiä sekä lisäämään toiminnallista yhteistyötä muiden koulumuotojen ja työelämän kanssa. 12 9/9/2015 Liese Eskelinen

13 TAE 2016 Lukiokoulutus Toiminnallinen tuloksellisuus: mm. Vahvistetaan lasten ja nuorten emotionaalisia ja psykososiaalisia taitoja sekä jatketaan toimia koulukiusaamisen vähentämiseksi. Jatketaan psykososiaalisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen edistämiseen sekä kiusaamisen ja sen vaikutusten vähentämiseen liittyvän Kaikki Mukaan (KaMu) -toimenpideohjelman kehittämistä toisen asteen oppilaitoksissa vuonna Panostetaan kouluviihtyvyyteen sekä koulurauhaan ja nostetaan lasten ja nuorten henkisen sekä fyysisen hyvinvoinnin tasoa. Ylioppilastutkintoa kehitetään tukemaan koulutuksen yleissivistäviä tavoitteita ja mahdollistamaan tutkinnon laajempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Valmistellaan tieto- ja viestintätekniikan asteittaista käyttöönottoa. Ensimmäiset kokeet (saksa, filosofia ja maantiede) järjestetään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen syksyllä 2016 ja koko tutkinto keväällä Uudistetaan äidinkielen, vieraiden kielten ja matematiikan kokeita. Matematiikan kokeen rakenteellinen uudistus toteutetaan 2016 ja äidinkielen koeuudistukset Tuetaan oppimisympäristöjen kehittämistä ja monipuolistamista sekä kehitetään vuorovaikutteisten oppimisympäristöjen pedagogiikkaa ja edistetään opetushenkilöstön osaamista sekä painotetaan tulevaisuuden taitopohjaa. Laajennetaan oppimistapoja ottamalla käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä sekä uudistetaan pedagogiikkaa. Edistetään yleissivistävässä koulutuksessa siirtymistä kohti digitaalisia materiaaleja ja kehitetään tapoja tukea opettajien omaa oppimateriaalien tuotantoa ja levitystä muidenkin käyttöön. Edistetään koulutuspilvipalveluiden standardointia. 13 9/9/2015 Liese Eskelinen

14 TAE 2016 Lukiokoulutuksen rahoitus Laskennalliset kustannukset Kunnallinen lukiokoulutus Yksityinen lukiokoulutus Rahoitusosuudet 2015 Kunnat ja valtio Kunnat (VM) ja valtio (VM) (OKM) (OKM) Lukion laskennallinen yksikköhinta nousi vuodesta 2015, 6004,93 / opiskelija v => 6071,83 /opiskelija 1,1 % (VM) ja 1,9 % (OKM) 6120,91 /opiskelija Huom! kuitenkin samat laskennalliset yksikköhinnat ja opiskelijamäärät kunnallisessa ja yksityisessä lukiokoulutuksessa VM:llä ja OKM:llä kohdassa (sivu 40 VM TAE ja OKM s.44) 14 9/9/2015 Liese Eskelinen

15 LUKIOKOULUTUS VM Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa) 1) Laskennalliset kustannukset (opiskelijamäärä * yksikköhinta) kunnallinen lukiokoulutus ( * 6 071,83 ) yksityinen lukiokoulutus (9 800 * 6 399,43, sis. alv.) kunnallinen yli 18-vuotiaana aloittaneiden lukiokoulutus (5 400 * 3 381,79 ) yksityinen yli 18-vuotiaana aloittaneiden lukiokoulutus (1 300 * 3 558,41, sis. alv.) Kuntien rahoitusosuus VM /9/2015 Liese Eskelinen

16 TAE LUKIOKOULUTUS VM ja OKM 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään (VM); euroa (OKM) (KOKONAISUUDESSAAN) Lukioitakin koskevaa: 7) enintään innovatiivisiin oppimisympäristöihin, digitaalisiin koulutuspilvipalveluihin, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämiseen sekä sen hyödyntämisen kehittämiseen ylioppilastutkinnon suorittamisessa ja ylioppilastutkintolautakunnan tieto- ja viestintäteknologiseen varustamiseen sekä koulujen ja oppilaitosten kansainväliseen toimintaan Huom. Ei yo-kirjoitusten sähköistämiseen 8) Yleissivistävän koulutuksen laadun kehittäminen (enintään) ) enintään koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 16 9/9/2015 Liese Eskelinen

17 TAE 2016 LUKIOKOULUTUS VM:n ja OKM:n TAE 2016 kohdassa eroavat toisistaan: VM:n on pienempi kuin OKM:n VM ja OKM Näissä määrärahan arvioitu käyttö kaikissa kohdissa samat määrät paitsi VM:n kuntien rahoitusosuus yllä suurempi kuin OKM:n laskema kuntien rahoitusosuus. Kaiken kaikkiaan erotus vuoden 2015 talousarvioon tällä momentilla on VM vuodelle 2016: ( ) OKM ( ) (Punaisella -, jos v lisätalousarvio huomioidaan) 17 9/9/2015 Liese Eskelinen

18 LUKIOKOULUTUKSEN RAHOITUKSESTA 20

19 LUKIOKOULUTUS ON LAADUKASTA JA KUSTANNUSTEHOKASTA Lukiokoulutus on nykyään laadukasta ja kustannustehokasta kaikkialla maassa» Tutkimuksissa ei lukiokoulutuksessa ja sen tehokkuudessa ole osoitettu suuria eroja maan eri lukioissa» Rahoitus on erittäin alhaista» Silti jokaisesta lukiosta on hyvät mahdollisuudet hakeutua jatko-opintoihin, niin korkeakouluihin kuin toisen asteen yo-pohjaisiin ammatillisiin peruskoulutuksiin» Lukiokoulutuksessa keskeyttämisprosentti on pieni; 4 % keskeyttää lukio-opinnot ja vain n. 1,5 % ei suorita toisen asteen tutkintoa» Opettajat ovat kelpoisia (93,5%) ja tyytyväisiä työhönsä» Lukiokoulutusta ja opettajia arvostetaan Liese Eskelinen 21

20 KUNTALIITON TAVOITE: LUKIOKOULUTUKSEN ALHAINEN RAHOITUSTASO KORJATTU V Lukiokoulutuksen yksikköhintarahoitus on selvästi tätä nykyä alhaisemmalla tasolla kuin ammatillisen peruskoulutuksen alhaisin yksikköhintarahoitus. Opetusjärjestelyt ovat koulutusmuodoissa kuitenkin samankaltaisia. Valtiontalouden säästövaikutukset ovat entisestään suurentaneet tätä eroa.» V ero halvimpaan ammatilliseen koulutusalaan n. 25%» V n. 30% Ennen mahdollisesti tulevaan uuteen rahoitusjärjestelmään siirtymistä lukiokoulutuksen opiskelijakohtaisen yksikköhintarahoituksen tulisi vastata ammatillisen peruskoulutuksen yhteiskuntatieteen, liiketalouden ja hallinnonalan opiskelijakohtaisen yksikköhintarahoituksen tasoa. Liese Eskelinen 22

21 Rahoituksen ylläpitäjämalli Kunnat 58,11 % 2014 Kunnat 1,882 mrd. =348,64 /as. josta lukio 70,59 /as. ammatillinen 187,97 /as. AMK 90,08 /as. Opetus- ja kulttuuriministeriö Valtio 41,89 % 2014 Valtio 1,357 mrd AMK 0 % Toinen aste: 70,68 % 1,7 mrd. 307,40 /as. - Lukio 84,43 /as. - Ammatillinen 222,97 /as ,239 mrd ,4 mrd Toinen aste: 29,32 % 691 M AMK 100 % 454,6 M kuntaosuus Rahoitus 861,8 M Koulutuksen järjestäjille yksikköhintarahoitus, joka sisältää kuntien rahoitusosuuden Kunnat Kuntayhtymät Yksityiset Lähde: OPH raportti Liese Eskelinen 23

22 Millainen on tulevaisuuden hyvä lukio 2025? LUKIOKOULUTUKSEN MAHD. RAHOITUSJÄRJESTELMÄN MUUTOS Tulee mahdollistaa ja palvella lukiokoulutukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista Lukiokoulutuksessa ei enää riitä pelkästään pulpetti, oppikirja ja liitutaulu _ Lähde: Oph:n raportit Liese Eskelinen 24

23 TULEVAISUUDEN LUKIO: MIHIN SUUNTAAN? Liese Eskelinen 25

24 KOHTI LUKIOKOULUTUSTA VUONNA 2025 Muutostarpeita ja -haluja nykytilanteeseen on: *yhteiskunnan muutokset *mitä on tänä päivänä yleissivistys *kansainvälisyys *tiedon nopeutuva lisääntyminen *osaamisen muutosvaatimukset *opiskelijat *opettajuus *pedagogiikka *oppimisympäristöt ja toimintakulttuuri *korkeakoulut ja työelämä *yksilölliset ja yhteisölliset tarpeet Liese Eskelinen 26

25 Kuntaliiton sivistyspoliittisen ohjelma /9/2015 Liese Eskelinen 27

26 Lukiokoulutus rakentamassa osaamisperustaa Lukiokoulutusta on saatavilla koko maassa Valtakunnallinen kehittämisohjelma: laadukasta toisen asteen yleissivistävää koulutusta sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntäen Lukiotutkinto tasa-arvoistaa toisen asteen koulutuksen Liese Eskelinen 28

27 Millainen on tulevaisuuden hyvä lukio 2025? MILLAINEN ON TULEVAISUUDEN HYVÄ LUKIO? ANTAA LAADUKKAAN YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN Oma koulutusmuotonsa 2.asteella duaalimalli Lukiokoulutuksessa on riittävää joustavuutta tutkinnon suorittamiseen niin ajallisesti kuin sisällöllisesti Ylioppilastutkinto kehittyy linjassa lukiokoulutuksen kanssa. Oppiainejakoinen, kurssimuotoinen ja luokaton Laaja-alainen tietojen, taitojen ja valmiuksien hallintaa korostava osaaminen tulevaisuuden jatkokoulutus- ja työelämän tarpeita vastaamaan Valinnaisuutta; Joustavien opintopolkujen mahdollistaminen ja osaamisalueiden syventämismahdollisuudet tulevaisuuden suuntautumisen tueksi Riittävän monipuolinen yleissivistys takaamaan kaikille yleinen jatko-opintokelpoisuus Liese Eskelinen 29

28 Millainen on tulevaisuuden hyvä lukio 2025? TULEVAISUUDEN HYVÄ LUKIO Entistä vetovoimaisempi Sen ulkoiset ja sisäiset puitteet vastaavat uusien oppimisympäristöjen vaatimuksia niin tekniikaltaan kuin toimivuudeltaankin Nykyistä opiskelijalähtöisempi Joustavammat oppimispolut, riittävä valinnaisuus lukioista, sekä muista koulutusmuodoista, työelämäyhteistyö ( mm.yes GOES TO LUKIO, TATselvitykset, viimeisin Kun koulu loppuu, Innokampus) Opiskelijan kokonaisvaltaiseen ohjaukseen panostetaan lukio-opiskelun suunnittelussa, toteuttamisessa että jatko-opintoihin ohjaamisessa Opintojen ohjaus kuuluu kaikille opettajille Lukion opinto-ohjaajien verkostoituminen keskenään ja yli oppilaitosmuotojen tavoitteellinen opiskelu; oppia oppimaan ja ottamaan vastuuta omasta työstä; hyvä itsetunto, omiin kykyihinsä luottava Älyllinen uteliaisuus Liese Eskelinen 30

29 Millainen on tulevaisuuden hyvä lukio 2025? TULEVAISUUDEN HYVÄ LUKIO Yksilöllinen ja yhteisöllinen hyvinvointi tärkeää Opiskelijahuolto ja opiskelun tukeminen moniammatillisesti, koordinoidusti, verkostoituneesti; myös yli kuntarajojen Yhteisölliset työtavat Esim. projektioppiminen, tiimityö, yhteisöllinen toiminta Osallistaminen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen Opiskelijakunnan roolia on vahvistettu Pedagogiikan muutos Yksilöllinen ja yhteisöllinen oppiminen, osaaminen ja toiminta digitalisaatio Nykyaikaisen teknologian hyödyntäminen, uudet oppimisympäristöt Arviointi Liese Eskelinen 31

30 Millainen on tulevaisuuden hyvä lukio 2025? TULEVAISUUDEN HYVÄ LUKIO => myös opettajuuden muutos Opettajien peruskoulutuksessa huomioitava täydennyskoulutustarve =>Opettajakoulutuksen jatkumo Peruskoulutus => täydennyskoulutus Kunnat vastaavat lukiokoulutuksen järjestäjinä ja työnantajina henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä ja rahoittamisesta. Valtio huolehtii koulutuspoliittisten uudistusten vaatimasta opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksesta Liese Eskelinen 32

31 Millainen on tulevaisuuden hyvä lukio 2025? KL:n VISIO VUODELLE 2025 Lukiokoulutus on vetovoimainen ja laadukas toisen asteen yleissivistävä koulutusmuoto. Lukiokoulutus on koko maassa kuntalaisten saatavilla. Kunnat kantavat vastuun lukiokoulutuksesta. Lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa lukiotutkinnon. Lukion ylioppilaalla on vahva perusta jatko-opintoihin erityisesti yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Liese Eskelinen

32 Nopeutetaan siirtymistä työelämään -kärkihanke

33 Nopeutetaan siirtymistä työelämään (HO) Tavoitellaan pidempiä työuria alkupäästä. Tehdään opintopoluista mahdollisimman joustavat koulutusasteiden sisällä ja välillä. Tuetaan nopeampaa valmistumista ja siirtymistä työelämään. 35 9/9/2015 Liese Eskelinen

34 Osaaminen ja koulutus Kärkihanke 3 Nopeutetaan siirtymistä työelämään Kärkihankevastuut: OKM: Sanni Grahn- Laasonen Kuntaliitto: O: Terhi Päivärinta V: Liese Eskelinen, Maarit Kallio-Savela, Hannu Freund 36 9/9/2015 Liese Eskelinen

35 Kärkihanke 3: Nopeutetaan siirtymistä työelämään TAVOITE: Nuoret siirtyvät nopeammin jatko opintoihin. Joustavat opintopolut helpottavat opintojen suorittamista loppuun sekä työnteon ja opiskelun yhteensovittamista. KUVAUS: Nopeutetaan nuorten siirtymistä korkeakoulutukseen, mahdollistetaan opiskelu ympäri vuoden ja kehitetään korkeakoulujen oppimisympäristöjä. Päivitetään kelpoisuusvaatimuksia. 12/15 6/16 12/16 8/2017 1/2018 Ympärivuotinen Uudet yhteistyömallit toisen asteen ja Lainsäädäntötyö Ympärivuotinen oooooo opiskelu: hyvät korkea-asteen väliseen yhteistyöhön kelpoisuusvaatim opiskelu: käytännöt ja yhteiset käynnistetty usten uudistami tavoitteet korkeakouluilla Yhteiset ja korkeakoulukohtaiset seksi valmis tavoitteet sovittu tulosneuvotteluissa Kelpoisuusvaatimusten kartoitus opiskelija-valinnoissa (pääsykoeuudistus), aikaisemmin opitun tunnustamisessa ja ympärivuotisen opiskelun edistämisessä Väliarvio Korkeakoulut ovat ottaneet käyttöön digitaaliset oppimisympäris töt PÄÄTOIMENPITEET: 1.Nopeutetaan toiselta asteelta korkeakouluihin siirtymistä uudistamalla valintakokeita ja lisäämällä lukioiden ja yliopistojen sekä ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen välillä. 2. Mahdollistetaan opiskelijoille opiskeleminen ympärivuotisesti ja tunnustetaan paremmin aiemmin hankittu osaaminen. 3. Otetaan käyttöön digitaaliset oppimisympäristöt korkeakouluissa (verkkokurssit, tenttiakvaariot). 4. Päivitetään kelpoisuusvaatimuksia julkisella sektorilla. 37 I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi 9/9/2015

36 KL: Toinen aste mukaan 1.Lukiokoulutus Lukiotutkinto ja oppisopimuskoulutus sekä laskelmia v. 2015

37 Nopeutetaan siirtymistä työelämään - kärkihanke 1. Lukiokoulutus» Kuntaliitto esittää, että lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa lukiotutkinnon, joka on yleissivistävä laaja-alainen toisen asteen tutkinto vastaavasti kuin ammatillinen perustutkinto.» Kehitetään lukiota suorittavien/suorittaneiden ja ylioppilaiden oppisopimuskoulutusta 39 9/9/2015 Liese Eskelinen

38 LUKIOTUTKINTO TAVOITTEENA Liese Eskelinen 40

39 NUORISOTAKUU YLIOPPILAAT? Ei ammatillista toisen asteen perustutkintoa! Lukiokoulutukseen saadaan useasti lähtötasoltaan hyvin erilaisia opiskelijoita => kaikille lukioon otetuilla opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus sijoittua jatkoopintoihin tai työelämään lukiokoulutuksen jälkeen. Liese Eskelinen 41

40 Millainen on tulevaisuuden hyvä lukio 2025 LUKIOTUTKINTO TAVOITTEENA LUKION OPPIMÄÄRÄ +YLIOPPILASTUTKINTO = LUKIOTUTKINTO Laaja-alainen yleissivistävä perustutkinto Kelpoisuus ja valmius erilaisiin yleissivistäviin työtehtäviin LUKIOTUTKINNON SUORITTANUT - LUKION YLIOPPILAS LUKIOTUTKINTO KOHENTAISI TASA-ARVOA TOISEN ASTEEN KOULUTUKSESSA Liese Eskelinen 42

41 Millainen on tulevaisuuden hyvä lukio 2025? LUKIOTUTKINTO YLEISSIVISTÄVÄKSI PERUSTUTKINNOKSI LUKION JÄLKEEN ERILAISIA MAHDOLLISUUKSIA JATKO-OPINTOIHIN JA TYÖELÄMÄÄN HAKEUTUMISEEN 1. Pääasiallinen tavoite: Lukiotutkinto antaisi vahvan akateemisen perustan erityisesti yliopistoihin ja korkeakouluihin. 2. Lukiotutkinnon suorittaneet voisivat hakeutua ammatilliseen (aikuis)koulutukseen tai suorittaa tutkinnon oppisopimuskoulutuksena. 3. Lukiotutkinnon suorittanut voisi halutessaan kelpoisena jatkaa suoraan työelämään ja hakeutua halutessaan myöhemmin jatkoopintoihin. Liese Eskelinen 43

42 Nykyinen koulutusjärjestelmä V L E M M A T K O R K E A K O U L U T U T K I N N O T A L E M M A T K O R K E A K O U L U T U T K I N N O VI T i o p i s t : o t Y L E M M Ä T AK MO MR KA ET AT KI O U L U T U T K I N N O TT y ö k o k e m u s 3 v. Ty ö k o k e m u s =-- 1 i E K e s t v uo os i na L i s ä o p e t u s s i o p e t u s 6 - v u o t i a a t 9/9/2015 Liese Eskelinen t Ty ö k o k e m u s 44

43 Ehdotus koulutusjärjestelmäksi DUAALIMALLI yökokemus YLEISSIVISTÄVÄ AMMATILLINEN LUKIOTUTKINTO YLEISSIVISTÄVÄ TUTKINTO 2. ASTE LUKIOTUTKINTO: ukion oppimäärä + yo-tutkinto) 9/9/2015 Liese Eskelinen 45

44 Muita kärkihankkeita HO - Lukiokoulutus Hallituskauden tavoitteita: Oppimisympäristöjä on modernisoitu, digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksia hyödynnetään oppimisessa Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri» Lukiokoulutuksen kansallinen kehittämisohjelma kokeiluineen tulee käynnistää. Pilotoidaan myös tulevasta tuntijaosta poikkeamista koulutuksen järjestäjän päätöksellä.» Valtion tulee toteuttaa valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan palvelu- ja etäopetusportaali tukemaan koulutuksen saatavuutta ja laatua. Tulevaisuuden kunta Lisäksi» Lukiokoulutus tulee voida organisoida alueilla eri tavoin. Kunnat järjestävät itse tai yhdessä muiden kanssa. Yhteydestä perusopetukseen on huolehdittava.» Kuntaliitto on huolissaan lukiokoulutuksen yksikköhinnan alhaisuudesta. Rahoitusuudistus tulee tehdä tavalla, jolla turvataan lukiokoulutuksen saavutettavuus, saatavuus ja laatu koko maassa. 48 9/9/2015 Liese Eskelinen

45 LUKION OPETUSSUUNNITELMASTA 2016 Liese Eskelinen 49

46 Työn aikataulu Perusteet valmistellaan siten, että käyttöönotto on Tavoitteena nuorten perusteet syyskuussa 2015 aikuisten perusteet joulukuussa 2015 paikallinen ops-työ

47 Ohjausryhmässä ovat edustettuna Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Finlands Svenska Lärarförbund Pro Lukio ry Finlands Svenska Suomen Kuntaliitto Skolungdomsförbund rf Suomen Kustannusyhdistys Harjoittelukoulujen rehtorit ry HARRE ry Suomen Lukiolaisten Liitto ry Iltakoulujen Rehtorien yhdistys Suomen Rehtorit ry ry Suomen yliopistot UNIFI ry Opetus- ja kulttuuriministeriö Terveyden ja Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry hyvinvoinnin laitos (THL) Ylioppilastutkintolautakunta

48 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN PÄIVITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT Lähtökohtana ovat nykyiset perusteet, joita kehitetään edelleen vastaamaan tulevaisuuden osaamishaasteisiin muuttuvassa toimintaympäristössä. 52

49 Lukion tuntijako Lukion oppimäärä pysyy ennallaan 75 kurssia Pakollisia kursseja edelleen (pitkä tai lyhyt matematiikka) Syventävien valtakunnallisten kurssien kokonaismäärä pysyy ennallaan Aikuisten tuntijaon kokonaiskurssimäärä on sama. Kurssien keskinäiseen jakautumiseen muutoksia. Valmistavan koulutuksen kurssimäärät pysyvät ennallaan.

50 Nuorille annettavan lukiokoulutuksen tuntijako (nykytilanne) Oppiaine Pakolliset kurssit Syventävinä opintoina tarjottavien valtakunnallisten kurssien määrä Kurssia Kurssia Äidinkieli ja kirjallisuus 6 (6) 3 (3) A-kieli 6 (6) 2 (2) B-kieli 5 (5) 2 (2) Muut kielet 8+8 (16)

51 Matematiikka Yhteinen 1 (0) opintokokonais uus -lyhyt 5 (6) 2 (2) -pitkä 9 (10) 3 (3) Ympäristö ja luonnontieteet Biologia 2 (2) 3 (3) Maantiede 1 (2) 3 (2) Fysiikka 1 (1) 6 (7) Kemia 1 (1) 4 (4)

52 Humanistisyhteiskunnalliset tieteet Filosofia 2 (1) 2 (3) Psykologia 1 (1) 4 (4) Historia 3 (4) 3 (2) Yhteiskuntaoppi 3 (2) 1 (2) Uskonto/elämänkatsomustiet 2 (3) 4 (2) o Terveystieto 1 (1) 2 (2)

53 Taito- ja taideaineet 5 (5) Liikunta 2 (2) 3 (3) Musiikki 1 2 (1 2) 2 (3) Kuvataide 1 2 (1 2) 2 (3) Soveltaviin kursseihin voivat kuulua eri aineissa ja aineryhmissä suoritettavat lukiodiplomit, joihin Opetushallitus laatii valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Lisäksi on koulutuksen järjestäjän taideopintokursseja, joihin Opetushallitus laatii valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet..

54 Opinto-ohjaus 2 (1) 0 (1) Teemaopinnot 3 (0) Teemaopinnot, joihin OPH tekee valtakunnalliset tavoitteet -ajattelun taitoja kehittävä kurssi -tieto- ja viestintäteknologian tietoja ja taitoja kehittävä ilmiöpohjainen kurssi -käytännön työssä suoritettava vapaaehtoistoiminta-, työelämä-, liikennekasvatus- tai kansainvälisen toiminnankurssi, joka tulee voida osittain tai kokonaan hyväksi lukea muutoin hankitulla osaamisella

55 Voimaantulo ja uudet opetussuunnitelmat Asetus tuli voimaan Opetushallituksen tulee hyväksyä opetussuunnitelman perusteet niin, että tämän asetuksen mukaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään 1 päivänä elokuuta 2016.

56 PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA (2016) ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma Paikalliset tarpeet ja linjaukset Opetussuunnitelman perusteet 2015 Valtioneuvoston asetus tavoitteista ja tuntijaosta 2014 Lukiolaki ja asetus

57 LUKIOKOULUTUKSEN RAKENTEIDEN KEHITTÄMISESTÄ Liese Eskelinen 61

58 Omistaja Kunnat vastaavat lukiokoulutuksen järjestämisestä OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN MUKAAN SEKÄ VERTAILU EDELLISEEN VUOTEEN Järjest. lkm Alle 18-v aloitt. 18-v aloitt. Sisäoppil. opisk. Yhteensä Yhteensä ed syksy Yhteensä ed kevät Muutos kevääseen Sisäopp. majoitettavat Muut majoitettavat Aineopisk. 1 Yksityinen Valtio Kunta Kuntayhtymä 7 Yliopistot Raportti yhteensä Lähde: Opetushallituksen yksikkö- ja opiskelijamääräraportit Liese Eskelinen 62

59 Kunnat vastaavat lukiokoulutuksen järjestämisestä Lukiokoulutuksen järjestäjäjakauma 2014 Omistajatyyppi % % opiskelijoista Yksityinen (36) 12,8 9,9 Valtio (1) 0,4 0,3 Yliopistot (8) 2,8 2,2 Kunta (226) 82,2 83,0 Kuntayhtymä (5) 1,8 4,6 Yhteensä (278) 100,0 100,0 Lähde: Opetushallituksen yksikkö- ja 20.9 opiskelijamääräraportit Liese Eskelinen 63

60 Millainen on tulevaisuuden hyvä lukio 2025? Lukiokoulutuksen rakenteiden kehittämisestä Alueen kuntien yhteinen tahtotila siitä, minkälainen koulutuksen järjestäjäverkko on tarkoituksenmukaisin ja kustannustehokkain tarpeisiin nähden. Alueen elinvoimaisuuden turvaamisen ja edistämisen näkökulma tärkeä Kunta voi järjestää koulutuksen yksin tai yhdessä toisten kuntien kanssa. Koulutuspalvelujen tuottajana voi toimia myös yksityinen taho. Lukiokoulutuksen ja perusopetuksen yhteys on tärkeä erityisesti harvaan asutuilla alueilla opetuksen laadun ja henkilöstön saatavuuden turvaamisessa. Liese Eskelinen 64

61 Millainen on tulevaisuuden hyvä lukio 2025? Pienissä kunnissa joko itse tai yhdessä muiden kanssa huolehditaan lukiokoulutuksen saavutettavuudesta ja saatavuudesta» Verkottuminen ja yhteistyö Kaupungeissa ja taajamissa rakenteellinen kehittäminen rationalisointi ja opiskelijoiden parhaaksi Kunnalliset lukiokoulutuksen järjestäjät ovat jo nyt tiivistäneet oppilaitosverkkoaan Lukiokoulutuksen järjestäjäverkon kehittämisessä tulee turvata koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus» Tällä hetkellä hyvä Liese Eskelinen 65

62 66 9/9/2015 Liese Eskelinen

63 Lukiokoulutuksen saavutettavuus enintään 10 ja 30 kilometrin etäisyydellä alueittain vuosina 2009, 2011 ja 2013 Lähde: Patio - paikkatietoportaali 67 9/9/2015 Liese Eskelinen

64 Millainen on tulevaisuuden hyvä lukio 2025? LUKIOKOULUTUS KOKO MAASSA KUNTALAISTEN SAATAVILLA TASA-ARVOISESTI LAADUKKAANA Omassa kunnassa tai lähialueella Nuorille pääosin kotona asuen Kaikille nuorille mahdollisuus johonkin toisen asteen koulutukseen kotoa käsin ehkäisee syrjäytymistä MITEN LUKIOKOULUTUS JÄRJESTETÄÄN JA ORGANISOIDAAN? Alueelliset erot suuret Kaupunkiseudut, isot kunnat ja harvaan asutut alueet Lähi-, etä- tai monimuoto-opetuksen keinoin Valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan palveluja etäopetuskeskus, koulutuspilvipalvelu Kunnat organisoivat itse tai yhdessä verkostoituen yli kuntarajojen, lukiot verkottuvat keskenään Verkostoitumalla taataan opiskelijoille laaja yhteinen kurssitarjonta sekä opetusjärjestelyjen kustannustehokkuus Kuntien lukiokoulutuksen järjestämislupamenettely tulisi olla joustavaa, jotta voidaan kehittää laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus ja saavutettavuus tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti alueellisesti ilman turhaa byrokraattista jäykkyyttä Liese Eskelinen 68

65 LOPUKSI 69 9/9/2015 Liese Eskelinen

66 Millainen on tulevaisuuden hyvä lukio 2025? YHTEENVETONA: TULEE KÄYNNISTÄÄ VALTAKUNNALLINEN LAAJA, PITKÄJÄNTEINEN LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISOHJELMA Lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmän raportti (2010) antaa hyvän pohjan kehittämiselle! Pasi Sahlberg: Suomalaisen koulun menestystarina Ja mitä muut voivat siitä oppia Suomalaisen koulutuksen tulevaisuuden visio voisi olla: Koulun tehtävänä on auttaa kaikkia oppilaita löytämään oma intohimonsa ja sen myötä lahjakkuutensa Liese Eskelinen 70

67 Opetus ja kulttuuri - uutiskirje Ajankohtaista tietoa opetus- ja kulttuuriasioista maksutta sähköpostiisi sekä suomeksi että ruotsiksi. Tilattavissa myös 14 muuta Kuntaliiton uutiskirjettä kiinnostuksen mukaan. Tilaa uutiskirje osoitteesta Liese Eskelinen 71

68 KIITOS! Liese Eskelinen 72

LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN JA PROFIILIN NOSTO

LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN JA PROFIILIN NOSTO LUKIO SUOMESSA - TULEVAISUUSSEMINAARI 11.4.2012 Kuntatalo Lukiokoulutus kohti vuotta 2020 Lieselotte Eskelinen, erityisasiantuntija Puhelin: (09) 771 2032, 040 526 9362 Sähköposti: lieselotte.eskelinen@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Peruskoulun ja lukion OPS Maailman osaavin kansa 2020. Johtaja Jorma Kauppinen Opsian KuntaKesu-tilaisuus Joensuu 15.1.2015

Peruskoulun ja lukion OPS Maailman osaavin kansa 2020. Johtaja Jorma Kauppinen Opsian KuntaKesu-tilaisuus Joensuu 15.1.2015 Peruskoulun ja lukion OPS Maailman osaavin kansa 2020 Johtaja Jorma Kauppinen Opsian KuntaKesu-tilaisuus Joensuu 15.1.2015 Maailman osaavin kansakunta 2020 1/2 - Poliittinen tavoite mitä tarkoittaa? Millä

Lisätiedot

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna

LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET. Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna LUKION UUDET OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Johtaja Jorma Kauppinen Savonlinnan seudullinen koulutuspäivä Savonlinna 3.10.2015 VN asetuksen 942/2014 valtakunnalliset tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan

Lisätiedot

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 Lukion tulevaisuusseminaari Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 PÄIVÄN TEEMA LUKIOKOULUTUKSEN PILVET JA UUDET TUULET 3.4.2014 Tuula Haatainen LUKIOKOULUTUKSEN PILVIÄ JA UUSIA TUULIA 1/2 PALJON

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Johtaja, opetus- ja kulttuuriyksikkö 24.5.2011 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoite

Lisätiedot

Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari

Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari Lukio Suomessa - tulevaisuusseminaari Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 11.4.2012 Korkeatasoinen lukiokoulutus kattavasti koko maassa nuoren ulottuvilla. 2 11.4.2012 Tuula Haatainen Lukio tai ammatillinen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet. Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu

Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet. Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu Lukiokoulutuksen uudistuminen ja luonnontieteet Opetusneuvos Tiina Tähkä Oulu 2.2.2015 Kysymyksiä ja väittämiä Avaa älypuhelimen tai kannettavan selaimella m.socrative.com room number: 800953 Vastaa kysymykseen

Lisätiedot

Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen. Helsinki Opetusneuvos Tiina Tähkä

Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen. Helsinki Opetusneuvos Tiina Tähkä Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen Helsinki 28.4.2014 Opetusneuvos Tiina Tähkä Lukiokoulutuksen tarkoitus Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen 11.11.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu

Lisätiedot

KUNTAMARKKINAT 14 15.9.2011 LUKIOKOULUTUKSEN AJANKOHTAISKATSAUS

KUNTAMARKKINAT 14 15.9.2011 LUKIOKOULUTUKSEN AJANKOHTAISKATSAUS KUNTAMARKKINAT 14 15.9.2011 LUKIOKOULUTUKSEN AJANKOHTAISKATSAUS 14.9.2011 Lieselotte Eskelinen, erityisasiantuntija Puhelin: (09) 771 2032, 040 526 9362 Sähköposti: lieselotte.eskelinen@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Lukiokokeilu (-21)

Lukiokokeilu (-21) Lukiokokeilu 2016-2020 (-21) Lukiokokeilu Munkkiniemen yhteiskoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. lukiolaki (629/1998) 15 kokeilu käynnistynyt 1.8.2016

Lisätiedot

Missä LOPS-työssä mennään ja mitä seuraavaksi? LOPS2016tuki-hankkeen webinaari 22.5.2015 Opetusneuvos Tiina Tähkä

Missä LOPS-työssä mennään ja mitä seuraavaksi? LOPS2016tuki-hankkeen webinaari 22.5.2015 Opetusneuvos Tiina Tähkä Missä LOPS-työssä mennään ja mitä seuraavaksi? LOPS2016tuki-hankkeen webinaari 22.5.2015 Opetusneuvos Tiina Tähkä Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Toisen asteen koulutus

Toisen asteen koulutus Toisen asteen koulutus Kymenlaakson maakuntapäivä 13.5.2015 Johtaja, opetus ja kulttuuri Terhi Päivärinta Nykytila Hallituksen esitykset lukion ja ammatillisen koulutuksen rahoituksesta ja järjestämisluvista

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN LUKIOVESO KOKKOLA 27.10.2012 LUKIOKOULUTUS KOHTI VUOTTA 2020

MAAKUNNALLINEN LUKIOVESO KOKKOLA 27.10.2012 LUKIOKOULUTUS KOHTI VUOTTA 2020 MAAKUNNALLINEN LUKIOVESO KOKKOLA 27.10.2012 LUKIOKOULUTUS KOHTI VUOTTA 2020 Lieselotte Eskelinen, erityisasiantuntija Puhelin: (09) 771 2032, 040 526 9362 Sähköposti: lieselotte.eskelinen@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11. Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.2014 Kuntaliiton lähtökohta ja tavoitteet uudistukselle Yleiset tavoitteet:

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMA LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNILLE

OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMA LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNILLE OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMA LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNILLE Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukio Suomessa tulevaisuusseminaari Helsinki 11.4.2012 LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEEN ON RIITTÄVÄSTI TIETOA Opetushallitus:

Lisätiedot

Uusi lukio uskalla kokeilla - ohjelma

Uusi lukio uskalla kokeilla - ohjelma Uusi lukio uskalla kokeilla - ohjelma Kuntamarkkinat 15.9.2016 Liese Eskelinen lieselotte.eskelinen@kuntaliitto.fi TAUSTAA Hallitusohjelmassa ei lukiokoulutuksesta ja sen kehittämisestä» Tarvetta nykyisellään

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten. perusopetus. Työpaja 3 Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnon näkökulma. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Uudistuva aikuisten. perusopetus. Työpaja 3 Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnon näkökulma. Opetus- ja kulttuuriministeriö Uudistuva aikuisten perusopetus Työpaja 3 Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnon näkökulma Annika Bussman Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö Teijo Koljonen Opetusneuvos Opetushallitus

Lisätiedot

Kuntien valtionosuudet v. 2016

Kuntien valtionosuudet v. 2016 Kuntien valtionosuudet v. 2016 Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Helsinki Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Suomen Kuntaliitto Miksi valtionosuus muuttuu vuosittain? Vuosittaiset automaattimuutokset» Määräytymistekijöiden,

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA

AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA AJANKOHTAISTA OPETUSTOIMESTA JA OPISKELUHUOLLOSTA Johtaja Jorma Kauppinen Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät Helsinki 27.11.2014 Lain käsitteet Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään

Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään Valtakunnallinen lukioseminaari Pro Lukio ry 1 KESU 2011-16 ja 2. asteen koulutus suuntasiko KESU rakenneuudistusta 2014? Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 04 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas 12.2.2013 Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Lapin Kuntapäivä 22.9.2010 Koulutuksen turvaaminen ja ennakointi

Lapin Kuntapäivä 22.9.2010 Koulutuksen turvaaminen ja ennakointi Lapin Kuntapäivä 22.9.2010 Koulutuksen turvaaminen ja ennakointi Rovaniemi Erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela, Suomen Kuntaliitto Jatkumo esiopetuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle nuoruus

Lisätiedot

Lukion tuntijakokokeilu. Heikki Blom Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lukion tuntijakokokeilu. Heikki Blom Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö Lukion tuntijakokokeilu Heikki Blom Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö 3.11.2016 Uskalla kokeilla lukion uusi kehittämisohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt yhteistyössä Opetushallituksen

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN KANSALLISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET

LUKIOKOULUTUKSEN KANSALLISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET LUKIOKOULUTUKSEN KANSALLISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET Pääjohtaja Aulis Pitkälä Pro Lukio ry:n lukioseminaari Helsinki 6.11.2014 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Lukiopedagogiikan arviointi Koulutuksen arviointineuvoston

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

Syksyn 2015 perustietokysely

Syksyn 2015 perustietokysely Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät Syksyn 2015 perustietokysely 3.9.2015 Tampere, 11.9.2015 Oulu, 16.9.2015 Helsinki Antti Markkanen, kouluneuvos Lea Juhola, erityisasiantuntija

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 4.3.2013 Opetushalllitus Miksi Vieraskielisiä on nuorten lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Miksi Vieraskielisiä on lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa ja kielitaitoon liittyvissä

Lisätiedot

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Taustalla maailmantalouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden rakennemuutos ja heikko kilpailukyky Korkea työttömyys sekä valtion ja kuntien alijäämät johtuvat

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho

LUKIO-OPINNOT. Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho LUKIO-OPINNOT Viherlaakson lukion opinto-ohjaajat Riina Laasonen & Salla Purho Opinto-ohjaajat Riina Laasonen 1 D, E, F Salla Purho - 1 A, B, C MITÄ LUKIOSTA ON HYVÄ TIETÄÄ? Oppimateriaalit hankittava

Lisätiedot

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI 19.- 20.4.2012 Helsinki, Hilton Strand Tilaisuuden avaus Aulis Pitkälä Pääjohtaja Oppilaan- ja opinto-ohjaus elinikäisen oppimisen tukena Oppilaan- ja

Lisätiedot

Lukio tänään: lukioverkko on pysynyt kutakuinkin ennallaan

Lukio tänään: lukioverkko on pysynyt kutakuinkin ennallaan Mihin menet suomalainen lukio? nykytilan puntarointia ja huomisen haasteita OAJ Pohjanmaa 26.10.2011 ravintola Marttilan Talli Seinäjoki Olavi Arra erityisasiantuntija Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Lukio

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025

Sipilän hallituksen visio: Suomi 2025 Tilaisuuden avaus ECVT Round Table 2015 Helsinki 10.12.2015 opetusneuvos Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen osasto AMOS seija.rasku@minedu.fi Sipilän hallituksen visio:

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen tavoitteet Oppimisympäristöjä on modernisoitu,

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä

Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä Kohti suunnitelmallisempaa lukion kehittämistä Aulis Pitkälä Opetushallituksen pääjohtaja IX Valtakunnalliset lukiopäivät 12.11. 13.11.2013 Helsinki, Finlandia-talo Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen

Lisätiedot

LAUSUNTO LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA

LAUSUNTO LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA 1 (5) 11.2.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO LUKIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 15.5.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/83/010/2014 Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Koulutuksella hankitun tutkinnon

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Ohjausta kehittämään

Ohjausta kehittämään Ohjausta kehittämään Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät Messukeskus 18.4.2013 Aulis Pitkälä Opetushallituksen pääjohtaja Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sivistysfoorumi 27.10.2014

Etelä-Pohjanmaan sivistysfoorumi 27.10.2014 Toisen asteen koulutuksen suuntaviivoja Etelä-Pohjanmaan sivistysfoorumi 27.10.2014 Reija Lepola, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä kuntayhtymän johtaja, rehtori Reija.lepola@sedu.fi 040 830 4256 KEHYSPÄÄTÖS

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Peda-forum 25.8.2010 Lapin Yliopisto, Rovaniemi 25.8.2010 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoululaitoksen haasteet laatu, tehokkuus, vaikuttavuus, kansainvälinen kilpailukyky

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 29.8.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019 Ylioppilastutkinnon ja ammatillisten perustutkintojen hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa OKM valintaseminaari 7.11.2017

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. Mikko Hartikainen Minna Muukkonen. Taiteen perusopetuksen hyvä hallinto Hakaniemenranta 6 Helsinki, Opetushallitus

Tilaisuuden avaus. Mikko Hartikainen Minna Muukkonen. Taiteen perusopetuksen hyvä hallinto Hakaniemenranta 6 Helsinki, Opetushallitus Tilaisuuden avaus Mikko Hartikainen Minna Muukkonen Taiteen perusopetuksen hyvä hallinto 15.11.2010 Hakaniemenranta 6 Helsinki, Opetushallitus OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Esiopetuksen ja

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma seminaari Paasitorni 2.8.213 Erityisasiantuntija Riku Honkasalo Opetushallitus Esityksen sisältö Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

MUUTOS AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN 2015

MUUTOS AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN 2015 MÄÄRÄYS 18.5.2017 OPH-662-2017 Aikuisten lukiokoulutuksen järjestäjille Voimassaoloaika 18.5.2017 alkaen Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu Lukiolaki 629/1998, 10 2 ja 4 mom.

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus. Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnollisia näkökulmia

Uudistuva aikuisten perusopetus. Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnollisia näkökulmia Uudistuva aikuisten perusopetus Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnollisia näkökulmia Leena Nissilä Opetushallitus Teijo Koljonen Opetushallitus Laki- ja asetusmuutokset Laki perusopetuslain

Lisätiedot

Lukion kehittäminen. Johtaja Jorma Kauppinen Opetustoimen henkilöstökoulutus/tiedotustilaisuus Helsinki

Lukion kehittäminen. Johtaja Jorma Kauppinen Opetustoimen henkilöstökoulutus/tiedotustilaisuus Helsinki Lukion kehittäminen Johtaja Jorma Kauppinen Opetustoimen henkilöstökoulutus/tiedotustilaisuus Helsinki 10.11.2014 Suomalainen opetussuunnitelmajärjestelmä - Lukiolaki (629/1998) ja lukioasetus (810/1998)

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

13.11.2015. ammatillista peruskoulutusta, ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta.

13.11.2015. ammatillista peruskoulutusta, ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta ammatilliseen koulutukseen valmistavaa koulutusta. Muistio 1 (6) OAJ NÄKÖKULMIA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SOPEUTTAMINEN/ REFORMI Aikataulu Hallinto Saavutettavuuden turvaaminen ja opetuksen laatu edellyttävät, että

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

LIITE 1 Suunnitelma Opetushallituksen käyttöön asetettavista valtion vuoden 2015 4.2.2015 talousarviomäärärahoista 2012 (eur) 2012 (htv) 2013 (eur) 2013 (htv) 2014 (eur) 2014 (htvarvio) 2015 (eur) 2015

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Kirje 26.05.2016. Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma

Kirje 26.05.2016. Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma Kirje OKM/41/592/2016 26.05.2016 Jakelussa mainituille Viite Asia Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma 1. Johdanto Osana pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategista hallitusohjelmaa,

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot

Teemaopinnot. Pro Lukio Valtakunnallinen lukioseminaari Kimmo Koskinen

Teemaopinnot. Pro Lukio Valtakunnallinen lukioseminaari Kimmo Koskinen Teemaopinnot Pro Lukio Valtakunnallinen lukioseminaari 3.11.2016 Kimmo Koskinen VN asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (942/2014) Lukiokoulutuksessa

Lisätiedot

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa. pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallituksen rooli muotoiluohjelman toteutuksessa pääjohtaja Aulis Pitkälä Koulutuksen haaste ja mahdollisuus: Muotoilun laajentunut kenttä Muotoile Suomi -ohjelma huomioi muotoilun ymmärryksen ja

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA 2012-2016 15.3.2012 Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus 15.3.2016 Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen tavoite 2025

Lisätiedot

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012

Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Rakenteet murroksessa Koulutuksen ennakointi ratkaisevassa asemassa 29.11.2012 Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto 15-vuotiaat vuosina 2008 ja 2020 2 410 1 898-21,3

Lisätiedot

Rakennepoliittinen ohjelma ja ammatillinen koulutus

Rakennepoliittinen ohjelma ja ammatillinen koulutus Rakennepoliittinen ohjelma ja ammatillinen koulutus Uudistuksia ammatilliseen peruskoulutukseen keskusteluja tiedotustilaisuus Johtaja Mika Tammilehto RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA Taustalla maailman talouden

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet Laatukriteerit

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

LUKION TULEVAISUUS. Atso Taipale

LUKION TULEVAISUUS. Atso Taipale LUKION TULEVAISUUS Atso Taipale 18.4.2013 Miten Pro Lukio syntyi? 1 Tarve tiivistää lukioväen yhteistoimintaa / edunvalvontaa heräsi 2 Toiminnan käynnistäminen 7.6.2012 Ressun lukiossa (läsnä 18 henkilöä)

Lisätiedot