INKUBIO RAPORTTI 1 (10) PL Espoo Opintokysely Janne Peltola, opintomestari. Tiivistelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INKUBIO RAPORTTI 1 (10) PL 69 02151 Espoo 17.2.2008. Opintokysely 2007. Janne Peltola, opintomestari. Tiivistelmä"

Transkriptio

1 INKUBIO RAPORTTI 1 (10) PL Espoo Opintokysely 2007 Janne Peltola, opintomestari Tiivistelmä TKK:n bioinformaatioteknologian opiskelijoille tehtiin vuoden 2007 lopussa kyselytutkimus opiskelusta koulutusohjelmassa. Vastaajia oli 56. Tutkimuksessa havaittiin, että enemmistö opiskelijoista on motivoituneita, mutta monet harkitsevat siirtymistä toisiin ohjelmiin. Yksikään pääaineen kurssi ei noussut mielekkyydessä peruskurssien yläpuolelle. Suositamme fysiikan lisäkurssien poistamista ja orgaanisen kemian aseman uudelleenharkintaa koulutusohjelmassa. Suosittelemme myös pääainekohtaisten tuutorryhmien perustamista. Toivomme myös, että suhteita yritysmaailmaan kehitetään ja erilaisia johdantokursseja perustetaan oman alan kokonaiskuvan kehittämiseksi. Väsyttää. Bio on ihan kivaa. Voidaanko me pelastaa maailma? Edes vähän. Kumpa voitaisiin. Ihan kiva olla biolla, voi ainakin kuvitella olevansa jotenkin erityinen harmaassa DI-massassa. Mitä on BioIT? Tähdet vapisevat vastaukseksi ja ihmislapsi vajoaa äärettömiin usviin vastausta tietämättä.

2 INKUBIO RAPORTTI 2 (10) 1. MENETELMÄT 2. TULOKSET opiskelijoille tehtiin kysely, jossa selvitettiin tutkinto-ohjelman viihtyvyyttä ja toimivuutta ylipäätään. Tällaisia kyselyitä ei ole aiemmin tutkinto-ohjelman historiassa tehty, joten tutkimus tuotti täysin uudenlaista dataa opiskelijoiden motivaatiosta ja motivoimisesta. Kysely suoritettiin Internetin kautta automatisoidulla lomakkeella. Kysely oli jaettu kuuteen osioon: Perustiedot Kurssien toimivuus Tuutorointi Kurssit kokonaisuutena Imago Opintomotivaatio Kysymykset löytyvät liitteestä Perustiedot Tässä osiossa kartoitettiin, millainen otanta bioit:n opiskelijoista on saatu vastaajiin. Kyselyyn vastasi 34 miestä ja 22 naista. Opintopistekertymän 1. kvartiili oli 64, 2. kvartiili (mediaani) 110, 3. kvartiili 177,5 ja maksimi 242. Keskiarvo oli 116,1 op. Tämän lisäksi oli yksittäinen 324 op lukenut vastaaja, joka jätettiin tästä pois tunnuslukujen vääristymisen vuoksi. Opintopistejakauma Vuosikurssien jakauma Vuosikurssi Opintopisteet Kartoitettiin myös sisään ottavia pääsykokeita korrelaatioiden tutkimista varten. 28 hakijaa tuli sisään fysiikalla, 12 kemialla, 11 papereilla ja 1 kilpailukiintiöllä.

3 INKUBIO RAPORTTI 3 (10) Vastaajilta kysyttiin myös pääainetta ja vielä päättämättömiltä suunniteltua pääainetta. Tämä vääristänee jossain määrin tuloksia, mutta indikoi luultavasti myös tulevia pääainevalintoja. Tulokset on esitetty taulukossa 1. Biologinen tekniikka Biotroniikka Bioadaptiivinen tekniikka Bioautomatiikka Taulukko 1. Pääainejakauma. Laskennallinen ja kognitiivinen biotiede Biologinen kemia ja biomateriaalit Tämän lisäksi yksi vastaaja oli valinnut pääaineekseen päätöksenteon ja yhdellä oli bioinformatiikan henkilökohtainen kokonaisuus. Sivuainejakauma on kuvattu taulukossa 2. Biologinen tekniikka Tuotantotalous Perustieteet Laskennallinen ja Biologinen kemia Tietotekniikka kognitiivinen biotiede ja biomateriaalit Informaatiotekniikka Biotroniikka 2 2 Näiden lisäksi yksittäiset vastaajat olivat valinneet pääaineikseen elintarviketeknologian, kognitiotieteen, bioadaptiivisen tekniikan, ympäristöalan monitieteisen ohjelman, biologian laitetekniikan, laskennallisen tekniikan, bioinformatiikan ja lääketieteellisen tekniikan. Osittain opintomotivaatioon liittyen kartoitettiin myös, onko opiskelija harkinnut koulutusohjelman vaihtamista ja minne. Vaihtoa on harkinnut hieman yli puolet (20/38) kysymykseen vastanneista. Vaihtokohteina mainitaan lääketieteelliset opinnot (13), kauppakorkeakoulu (4), matemaattisluonnontieteellinen tiedekunta (2) ja muutama muukin. 2.2 Kurssien toimivuus Taulukko 2. Sivuainejakauma. Tässä osiossa pyrittiin kartoittamaan kurssien ja ohjelman opintojen toimivuutta. Vastaajia pyydettiin nimeämään kolme parasta ja kolme huonointa kurssia, minkä jälkeen kysyttiin, mille kursseille pitäisi järjestää palauteryhmät. Lisäksi kysyttiin mielipiteitä hallintopalveluiden toimivuudesta Ei Olen harkinnut vaihtoa Kyllä

4 INKUBIO RAPORTTI 4 (10) Parhaan kurssin nimeäminen oli huomattavan hankalaa. Kyselyyn vastanneet 56 opiskelijaa nimesivät yhteensä 61 (!) eri kurssia kolmen parhaan joukkoon. Selkeästi yli muiden nousi viisi kurssia: S Solubiologian perusteet (21) T /1206 Ohjelmoinnin perusteet Y/L (16) S Kognitiivinen neurotiede (14) Mat Matematiikan peruskurssi C1 (10) Tfy Fysiologia (8) Kaikki em. kurssit kuuluvat joko P- tai O-moduuleihin, joten 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoilla on selkeästi biasoiva vaikutus dataan. Lisäksi eri C-matematiikan kursseja luokiteltiin eri luokkiin, joten todellisuudessa 1. vuoden matematiikan kurssit saivat vielä enemmän ääniä. Pääainekursseista esiin nousivat S Bayesilaisen mallintamisen perusteet (4), S Mittaustekniikan laboratoriotyöt (4) ja Mat Stokastiset prosessit (3). Tarkemmat tilastot löytyvät liitteestä 1. Perusteluiksi kurssien paremmuudelle annettiin mm. Ohjelmoinnin peruskurssi ja solubiologian perusteet toivat mukavaa vaihtelua muuten laskemispainoitteisiin aineisiin. Solubiologian perusteet on ollut paras kurssi ihan sen takia, että siinä käsitellyt aiheet olivat huippukiinnostavia. Luennoilla oli kiva olla ihan liekeissä. Hyvillä kursseilla tiedotus on toiminut hyvin ja opinnot ovat muodostaneet mielekkäältä ja sopivan vaativalta muodostaneen kokonaisuuden. Heikoimman kurssin nimeäminen ei sekään ollut järin helppoa: opiskelijat nimesivät yhteensä 58 eri kurssia. Näistä nousi esiin neljä kurssia: Ke Orgaaninen kemia I (17) Ke Orgaaninen kemia II (12) S /20 Fysiikan lisäkurssi 1/2 (I 10 + II 3 + molemmat 9) Lisäksi merkittävästi ääniä saivat Ke Orgaanisen kemian laboratoriotyöt (6), S Solubiosysteemit (5), Ke Fysikaalisen kemian laboratoriotyöt (5), Mat /30 L1/L3 (5) ja S Elektroniikan perusteet (5). Alla edustava otos avoimesta palautteesta: Huonoille kursseille yhteistä on huono tiedotus, karmiva opetuksen taso ja oudot vaatimukset. Kemistit ei vaan osaa järjestää opetustaan nykyaikaisin menetelmin ja muutenkin kaikenlaista joustavuutta kaivattaisiin. Kemia ei muutenkaan ole kovin kiinnostavaa Fysiikan lisäkurssi? Miksi koko kurssi? Mihin liittyy? Lisäksi laskarit turhauttavia, eikä auttavia, taululta prujaamista. Tentin

5 INKUBIO RAPORTTI 5 (10) läpipääsyvaatimukset = muista ulkoa vanhoja tehtäviä mitä et pysty opintopistemäärään nähden mitenkään tajuamaan. Orgaanisen labrat oli aivan liian pitkiä ja töitä oli liikaa. Ei hyödytä yhtään. Varsinkin orgaaninen kemia 2 tuntuu turhalta pakolliselta kurssilta. Kummallakin kemian kurssilla järjestelyt tuntuivat ontuvan ja erilaisia turhia pakkoja tuli vastaan myös. Polttakaa ja kuopatkaa fyssan lisäkurssi. (toisaalta kyselystä) Palauteryhmiä kaivattiin lisäfysiikkaan (6), solubiosysteemeihin (4), orgaanisen kemian kursseille (ylipäänsä 3 + org I 3) ja S Fysiikka 1:lle (3). Tämän lisäksi esitettiin viidesti toive, että kaikille bioit:n kursseille järjestettäisiin palauteryhmät. Hallinnon palvelut Viestintä Arvosana Arvosana Hallinnon palvelut saivat hyvän arvosanan (1-5): keskiarvo oli 3,6. Tiedotusta arvioitiin hieman kriittisemmin: keskiarvo oli 3,3. Muutamia avoimia kommentteja aiheesta: Monista asioista tiedotetaan mielestäni todella huonosti tai sitten olennaiset asiat tulevat tiedotukseen aivan liian myöhään (esim. tieto kertausluennosta tulee samana päivänä kuin se luento pidetään) toimistoporukka (suunnittelija Johanna), tuutorit ja isohenkilöt todella avuliasta ja mukavaa porukkaa! Opinnoista on helppo saada tietoa meidän koulussa. Ulkopuolisesta opetuksesta vaikeampaa. Opintojen todellinen sisältö on hahmottunut vasta pikkuhiljaa. Pitäisi yhtenäistään kurssien tiedotusta. Nyt kaikki pitää kaivaa eri osastojen sivuilta ja Topit, Oodit ja Optimat sun muut sotkee vielä pakkaa.

6 INKUBIO RAPORTTI 6 (10) 2.3 Tutorointi Kurssien korvaamiseen eri moduuleista ei ole selkeitä pelisääntöjä; ihmisiä ohjataan suorittamaan kursseja kysymättä, onko heidän pakko lukea juuri määrätyt kurssit. Hallinnon palveluista / bioit jutuista kuten kurssi/modulisisältöjen kustomoinnista voisi tiedottaa erillisellä sivulla. Auttaa kummasti kun pääsee juttelemaan jonkun kanssa asioista. Itsellä auttoi kun pääsin labraan (CIS) duuniin ja proffan kanssa pystyi juttelemaan tulevista opinnoista. Sama mahdollisuus pitäisi olla kaikilla. Tässä osa-alueessa tiedusteltiin tutor-toiminnan toimivuutta ja kehityssuuntia. Yleisarvosana koulutusohjelman tutor-toiminnalle oli 3,2. Hajontaa oli kuitenkin huomattavasti. Tämän lisäksi tiedusteltiin, onko kysyntää esim. 3. opiskeluvuotena perustettaville pääainekohtaisille tutor-ryhmille. Kuten alta on havaittavissa, kysyntä on huomattavaa (42). Tuutortoiminta Pääainetuutorit Arvosana Ei Kyllä N/A Otantaa avoimesta palautteesta: Tuutortoiminta hyödyttää varsin paljon, sillä sen kautta konkretisoituu suunnitelmat opinnoista omahops:n ja HOPS:n muodossa. Tuutoreiksi olisi kiva saada muitakin kuin niitä kesän labrassa olleita tupsufukseja. Jos sähköltä ei saada tarpeeksi oikeita tuutoreita, voisiko niitä etsiä muista bion tutkintoa tekevistä tiedekunnista? Mielestänä TKKlla on ihan liian vähan henkilökohtaista kontaktia opiskelijan ja koulun välissä. Usein tuntuu siltä että käyn koulussa jossa kukaan ei tiedä kuka minä olen, olen ainoastaan numero paperilla.

7 INKUBIO RAPORTTI 7 (10) Tähän mennessä bioit:n tuutori on kyllä ollu tosi motivoitunt ja tosissaan panostanu. Jos tätää vertaa esm. tikin tuutorisoimintaan, nii eihän tikillä sit mitään tuutoritoimintaa ollukaan. Oma tuutorini järjesti ensimmäisenä opiskeluvuotena kiitettävästi tapaamisia, sen jälkeen ei yhtään, viimeksi kun otin häneen yhteyttä hän kertoi lähteneensä pois TKK:n palveluksesta. Olisi ollut kiva, jos meille olisi määrätty uusi tuutori. Käytiin kerran ryyppäämmässä tutor-porukalla, kerran rustattiin opintosuunnitelma ja kerran tehtiin jotain mitä en muista enään. Siihen se sitten jäi, kaikki tämä ensimmäisenä syksynä. 3. vuoden tutor-toimintaan kaivataan erityisesti työpaikkamahdollisuuksista keskustelua henkilökohtaista ohjausta kurssien ja sivuaineen valitsemiseen tietoa henkilökohtaisten opintokokonaisuuksien muokkaamisesta verkostoitumista 2.4 Kurssit kokonaisuutena Tässä osiossa pyrittiin kartoittamaan bioit:n toimivuutta kokonaisuutena. Työkaluina käytettiin lähinnä opiskelijoiden käsityksiä siitä, mitkä voisi lisätä tai mitä pitäisi poistaa perus- ja pääaineopinnoista. Perusopintoihin lisättävistä kursseista ei noussut juuri mitään selkeästi yli muiden. Neljä kurssia sai kolme ääntä tai yli: Tuotantotalouden perusteet (5) Lisää biologiaa (3) Biokemiaa orgaanisen kemian tilalle (3) Tietotekniikan työkurssi (3) Kaiken kaikkiaan kaivattiin enemmän ATK-taitojen kehittämistä. Esimerkkeinä mainittiin ohjelmointi C:llä, R:llä ja Matlabilla sekä tietotekniikan työkurssi. Useista vastauksista näkyi myös tarve saada lisää biologiaa koulutusohjelmaan. Tarkemmat pääainekohtaiset korjaukset esitellään myöhemmässä raportissa. 2.5 Imago Mikä on bioit? Tähän vaativaan kysymykseen haettiin vastausta. Muutamia esimerkkejä: bioit on kattonimi usealle eri TKK:lla opetettavalle asialle, jotka kuitenkin yhdessä käsittelevät biologisia järjestelmiä teknisestä näkökulmasta. Vähän ylimainostettu abeille. Oli aika pettymys, että ohjelma olikin oikeasti ihan "vaiheessa" eivätkä yritykset tiedä koulutusohjelmasta

8 INKUBIO RAPORTTI 8 (10) ollenkaan. Epäilyttää, kaipaavatko yritykset tällaista poikkitieteellistä kouutusohjelmaa lainkaan. Tällä hetkellä se on liiaksi profiloitunut fyysikkojen ja laskennallisen leikkikentäksi kun tavoite kai oli enemmän saada laaja-alaisia osaajia lääkäreiden ja tekniikan väliin Huonosti yhdistetty joukko kursseja, jotka kaikki hieman käsittelevät tutkinnon nimen mukaista aihetta. Suurin osa kursseista menee ainakin jonkin verran ohi, eikä kurssijoukosta tunnu muodostuvan ainakaan kovin selkeää suurempaa kokonaisuutta. sanahirviö, jonka sisältöä ei kukaan tiedä tarkalleen ja ne jotka luulevat tietävänsä ymmärtävät sen väärin. Bioit on mielestäni huono tutkinto-ohjelman nimi, koska se sekoitetaan liian usein bioinformatiikkaan, jota meistä vain hyvin harva opiskelee. BioIT on toivottavasti tulevaisuudessa merkittävä ala. Ei ole oikein selkeää kuvaa vielä mitä bioit:llä tekee. Joskus pohtii että olisi pitänyt ottaa joku arkipäiväisempi ala, vaikkapa puunjalostus. Kukapa ei p**kapaperia kaipaisi. Kysyttiin myös, millainen kuvan on saatu bioit:stä ennen ohjelmaan tuloa: Olen aika pettynyt, sillä en oikeastaan ole saanut minkäänlaista kunnon tietoa siitä, minkälaisiin tehtäviin tästä tutkintolinjasta oikeastaan valmistutaan. Sellaisen, että meille voisi olla muka joskus hyväpalkkaisia töitäkin. Mainokset ovat olleet välillä kuin science fictionia; varaosia ihmisille, geeniterapiaa ja nanorobotteja. Silloin kun itse hain TKK:lle, bioit:n mainoksessa oli opiskelijoita, jotka söivät grillattua makkaraa. Se oli hyvä mainos :). Että ohjelmaan olisi oikeasti panostettu koulun puolesta, eikä vaan haalittu eri osastojen kursseja yhteen ohjelmaan. ja myös odotusten ja todellisuuden kohtaamista: Siinä mielessä ihan totta nuo sanat, että jokainen täällä saa taistella sen eteen, että selvittää itselleen, mitä haluaa ja miten sen haluaa saavuttaa. Ei siis helpoin vaihtoehto, mutta mielenkiintoista. No on tämä kyllä ainutlaatuinen koulutusohjelma suomessa, se on ihan totta. Miksi koulutusohjelman mainostus yrityksille on jätetty opiskelijoiden harteille? Mainonnassa tulee helposti sellainen kuva, ettei koulutus ole niin teknillispainotteinen kuin se todellisuudessa on. Tällä saatiin myös minut houkuteltua TKK:lle. Olen hiukan pettynyt siihen mitä Bio-It sitten todellisuudessa on. En ole kiinnostunut tutkimuksesta tai koodaamisesta ainakanaan

9 INKUBIO RAPORTTI 9 (10) 2.6 Opintomotivaatio ihan kauheasti ja vaikuttaa että koulutusohjelma täyttää näistä asioista kiinnostuneiden toiveet. Ei tunnu kukaan välittävän mitä opiskelijoille kuuluu, omalla aktiivisuudella on pärjännyt kyllä hyvin. Aiemmista vastauksista on voinut saada kuvan, että bioit:n opiskelijat ovat varsin kyynisiä. Tässä tutustutaan vastaajien opintomotivaatioon ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Kaiken kaikkiaan opintomotivaatio opiskelijoilla on kelvollinen tai hyvä. Huippumotivoituneita on vähän, mutta enimmällä osalla on terve perusmotivaatio opiskella. Motivaatio Arvosana 3. SUOSITUKSET Opintomotivaatiota parantaviksi tekijöiksi on mainittu mm. erilaiset ihmiset, mielenkiintoiset opinnot, valinnaisuus ja poikkitieteellisyys. Opintomotivaatiota heikentäviksi tekijöiksi on mainittu sekavuus, perusopintojen pituus, hallinnolliset hiekkalaatikkoleikit, epävarmuus ammatista ja opintojen hajanaisuus. Erityisesti esiin nostettiin perusopintojen irrelevanttius oman alan kannalta. Näiden tulosten pohjalta suositamme seuraavaa: 1. Fysiikan lisäkursseja uudistetaan radikaalisti tai ne korvataan laajalla fysiikalla. Palautteen perusteella voidaan todeta, että kurssit ovat pedagogisesti alkeellisella tasolla. Suositamme, että kursseja joko uudistetaan tai opiskelijat ohjataan lukemaan suoraan laajoja fysiikan kursseja (Tfy /1012, Tfy-2011/2012). (peruste: kohta 2.2)

10 INKUBIO RAPORTTI 10 (10) 2. Orgaanisen kemian kursseja kehitetään aktiivisesti ja Orgaaninen kemia II poistetaan. Orgaaninen kemia II:n tilalle lisätään biokemiaa, esim. Ke Biokemia II tai yhteistyökurssi Helsingin yliopistolta. (peruste: kohta 2.2) 3. Perustetaan pääainekohtaiset tutor-ryhmät. Tutor-ryhmiä vetäisivät alan tutkijat, joiden tehtävänä on antaa opiskelijoille henkilökohtaista ohjausta laitoksensa/alansa tarjoamien kurssien valinnassa. Tutor-ryhmät perustetaan esim. Oodi-ilmoittautumisella puolivuosittain. (peruste: kohta 2.3) 4. Lisätään perusopintoihin johdantokursseja alaan. Vastauksista on myös nähtävissä, että alan kokonaiskuva puuttuu monilta. Suositamme, että P- tai O-moduuliin lisätään alojen johdantokursseja, kuten Tfy Nanoscience I, As Bioniikka tai S Johdatus bioniikkaan. Tarvittaessa ohjelmalle voidaan myös perustaa yhteinen johdantokurssi. 5. Yhteistyötä yritysmaailman kanssa kehitetään. Vain harvoille kyselyyn vastanneille opiskelijoille on selkeästi avautunut, mihin he voisivat työllistyä. Tällaista verkostoitumisvastuuta ei voida jättää pelkästään opiskelijajärjestön harteille. Toivomme, että tulevaisuudessa pyritään systemaattisesti kutsumaan vierailevia luennoitsijoita yritysmaailmasta tai menestyneitä tutkijoita muista yliopistoista. (peruste: kohta 2.5) 6. Inkubio aloittaa aktiivisen palauteryhmätoiminnan. Toiminnan tavoitteena on tarkistaa jokaisen periodin alussa ja lopussa tarve joko kurssin aikana tai sen jälkeen järjestettävän palauteryhmän perustamiseen. Tavoitteena on kehittää bioit:n kursseja mielekkäämpään suuntaan. Otaniemessä Inkubion hallitus

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä, aiempia kokemuksia Vanhempi opiskelija, hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä Opiskelumotivaationa kiinnostus Käyt opiskelun ohessa

Lisätiedot

S y napsi 1/08. Bioinformaatioteknologian opiskelijoiden killan Inkubion jäsenlehti

S y napsi 1/08. Bioinformaatioteknologian opiskelijoiden killan Inkubion jäsenlehti S y napsi 1/08 Bioinformaatioteknologian opiskelijoiden killan Inkubion jäsenlehti Kannen kuva: Juulia Suvilehto S napsi - 2 - Sisällys ISSN 1797-4852 (Painettu) ISSN 1797-4860 (Verkkolehti) Sisällys 3

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

Minä DI-opiskelijana Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokemuksia ja odotuksia yliopisto-opiskelusta

Minä DI-opiskelijana Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokemuksia ja odotuksia yliopisto-opiskelusta Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 7 Tampere University of Technology. University Services. Report 7 Eila Pajarre Minä DI-opiskelijana Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokemuksia

Lisätiedot

Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Tätä mieltä olen steinerlukiosta! KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä

Lisätiedot

Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK

Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Vuonna VAMKissa toteutetun ja opiskelijoille suunnatun Opiskelijatutka kyselyn tuloksia ylempää amktutkintoa suorittavien osalta. Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Kyselyraportti Marttinen, Reetta Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI TURUN KAUPPAKORKEAKOULUSSA

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI TURUN KAUPPAKORKEAKOULUSSA OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTI TURUN KAUPPAKORKEAKOULUSSA Raportti kyselytutkimuksen 2011 tuloksista Laatijat: Jonna Järveläinen Anni Paalumäki 25.10.2011 2 SISÄLLYS: 1. ALKUSANAT... 3 2. TUTKIMUSASETELMA

Lisätiedot

ʺOllaan niin kun niin sekalainen seurakunta kuin vaan voiʺ Ammattikorkeakoulutaustaisten opiskelijoiden heterogeeniset valmiudet yliopisto opiskeluun

ʺOllaan niin kun niin sekalainen seurakunta kuin vaan voiʺ Ammattikorkeakoulutaustaisten opiskelijoiden heterogeeniset valmiudet yliopisto opiskeluun Tero Saarenpää ʺOllaan niin kun niin sekalainen seurakunta kuin vaan voiʺ Ammattikorkeakoulutaustaisten opiskelijoiden heterogeeniset valmiudet yliopisto opiskeluun TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Eila Pajarre, Piia Asunmaa & Heli Lukkari Ei kysyvä teekkari opintopolulta

Lisätiedot

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina 199147 Nuora, Katriina 198502 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN

TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN Mika Koskenvuori ja Runar Törnqvist Kansikuva: Jukka Uotila ja Kimmo Brandt Espoo 2008 978-951-22-9498-5 (PDF) ISSN

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Maanmittari Visio 2020

Maanmittari Visio 2020 Maanmittari Visio 2020 Maa-57.290 Fotogrammetrian erikoistyö Leeni Knight 62893D Maaliskuu 2007 Maanmittari Visio 2020 Leeni Knight Erikoistyö 2007 Sisällysluettelo MAANMITTARIKUNNAN VISIO...1 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Palautetta kevään 2013 oppilailta koulukohtaisesti

Palautetta kevään 2013 oppilailta koulukohtaisesti Palautetta kevään 2013 oppilailta koulukohtaisesti Kysyimme kevään 2013 kurssilaisilta (Supermaster ja Winner) mielipiteitä heidän opiskelupaikkakunnastaan ja koulustaan. Saimme palautetta runsaasti. Yllätyimme

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tämä jäsenkysely toteutettiin huhtikuussa 2014. Edellinen jäsenkysely on toteutettu keväällä 2011. Kyselyyn vastasi yhteensä 562 henkilöä.

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy

toy taloustutkimus oy toy taloustutkimus oy VAARA-KARJALAN KANSALAISVERKON KÄYTTÄJÄTUTKIMUS MAALISKUU 2001 Kari Roose 30.3.2001 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

OHJAUKSEN HAASTEIDEN ÄÄRELLÄ

OHJAUKSEN HAASTEIDEN ÄÄRELLÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 51 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Taina Kauppinen OHJAUKSEN HAASTEIDEN ÄÄRELLÄ Opintojen ohjauksen kehittämishankkeen raportti TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 51 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot