Inkubio ry:n opintokysely 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inkubio ry:n opintokysely 2009"

Transkriptio

1 Inkubio ry:n opintokysely 2009 Katri Kinnunen, opintomestari Tiivistelmä: Vuoden 2007 lopulla Inkubio ry suoritti opintokyselyn Teknillisen Korkeakoulun Bioinformaatioteknologian koulutusohjelmassa opiskeleville. Loppukeväästä 2009 tämä kysely toistettiin, hieman päivitetyin kysymyksin. Päämääränä opintokyselyissä on ollut kartoittaa opiskelijoiden mielipiteitä tutkinto-ohjelmasta, yksittäisistä kursseista, opintomotivaatiosta ja killasta. Kevään 2009 kyselyyn vastasi 38 henkilöä, joista 27 oli täyttänyt kyselyn loppuun asti. BioITopiskelijat ovat motivoituneita opiskelemaan alaansa, vaikka monella alkoi jo loppukeväästä väsymys painaa. Noin puolet vastanneista oli harkinnut alan vaihtoa. Kyselyn pohjalta esitämme lisäfysiikoiden poistoa perusopinnoista. Elektroniikan peruskurssia tulisi kehittää huomattavasti. Perusopintoihin toivottaisiin lisää biologiaa, varsinkin laboratoriotöiden muodossa. En oikein tiedä, mitä se edes on tai mihin siitä valmistuu... Opiskelu ei ole koko elämä, sen itsekin välillä unohtaa, Liian herkästi tulee kysyneeksi itseltään: oliko tämä hyvä valinta? BioIT on ihan huippu, kyllä se siitä pikkuhiljaa. [1]

2 Inkubio ry toteutti BioIT-opiskelijoille suunnatun kyselyn opintojen etenemisestä sekä motivaatiosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Kysely suoritettiin viimeksi joulukuussa Tällä kertaa kysely oli avoinna Menetelmät Kysely suoritettiin Internetissä täytettävällä lomakkeella. Kysely oli jaettu viiteen ryhmään, jotka olivat - Perustiedot - Kurssien toimivuus - Kurssit kokonaisuutena - Edunvalvonta - Motivaatio Kysymykset löytyvät liitteestä Tulokset 2.1. Perustiedot Osion tarkoituksena oli kartoittaa, millainen otanta opiskelijoita oli saatu vastaajiksi. Kyselyyn vastasi 38 henkilöä, mutta heistä vain 27 oli täyttänyt kyselyn loppuun asti. Päätimme jättää vajaat vastaukset pois tilastoista, koska niissä oli useimmiten vastattu vain perustieto-osioon. Vastaajista 19 oli naisia ja 7 miehiä. Yksi ei ollut paljastanut sukupuoltaan. Vuosikurssijakauma keskittyi kahdelle ensimmäiselle vuosikurssille, kyselyyn vastasi 10 ensimmäisen vuoden, 8 toisen vuoden, 3 kolmannen ja 4 neljännen vuosikurssin opiskelijaa. Tällä kertaa kyselyyn ei vastannut ainutkaan viidennen vuoden opiskelija. Keskimäärin opintopisteitä maaliskuun 2009 lopussa oli 1. vuosikurssi 29,89 op 2. vuosikurssi 92,00 op 3. vuosikurssi 132,65 op 4. vuosikurssi 183,67 op Laskuissa on jätetty huomiotta suuret poikkeukset, jotka vääristäisivät tuloksia. [2]

3 Suurin osa (17 vastaajaa) oli tullut suoraan lukiosta, mutta mukaan mahtui muutama TKK:n sisäinen vaihtaja, asepalveluksen lukion jälkeen suorittanut ja toisesta yliopistosta tullut. Vain yksi vastaaja oli pitänyt välivuoden. Vuoden 2007 kyselyssä 28 opiskelijaa oli tullut sisään fysiikan kokeella, 12 kemian kokeella, 11 papereilla ja 1 kilpailukiintiöllä. Vuonna 2009 vastanneista 11 ilmoitti päässeensä koulutusohjelmaan kemian kokeella, 11 fysiikan kokeella ja 4 paperivalinnalla. Eri kokeilla sisään päässeitten suhde on siis huomattavasti tasoittunut. Perustiedoiksi kyseltiin myös pää- ja sivuainevalintoja. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat vastasivat sen mukaan, mitä aikovat valita. Heidän suuri määränsä vastaajien joukossa tekee tuloksista tietenkin epätarkempia. Biologinen Biokemia ja Biotroniikka Laskennallinen ja Bioautomatiikka tekniikka biomateriaalit kognitiivinen biotiede Taulukko Pääainejakauma Vuonna 2007 selvästi suosituin pääaine on ollut laskennallinen ja kognitiivinen biotiede. Biologinen tekniikka, biokemia ja biomateriaalit ja biotroniikka ovat olleet suunnilleen yhtä suosittuja. Laskennallisen ja kognitiivisen biotieteen opiskelijoiden määrä näyttää siis vähentyneen huomattavasti, kun biologinen tekniikka on kerännyt eniten opiskelijoita. Tuotantotalous Perustieteet Laskennallinen ja kognitiivinen biotiede Biologinen tekniikka Biokemia ja Biotroniikka biomateriaalit Taulukko Sivuainejakauma Sivuaineiksi olivat myös yksittäiset vastaajat ilmoittaneet tietotekniikan tai JOO-opintoja. Koulun vaihtoa koskevaan kysymykseen vastanneista oli yli puolet (13/24) jossain vaiheessa harkinnut asiaa. Viisi vaihtoa miettineistä oli suunnitellut hakevansa lääketieteelliseen. Muina kiinnostavina vaihtoehtoina oli pidetty [3]

4 muun muassa erilaisia biotieteisiin liittyviä koulutusohjelmia sekä kauppatieteitä Kurssien toimivuus Kyselyssä haluttiin selvittää, mitkä kurssit opiskelijat ovat kokeneet hyviksi, ja mitkä huonoiksi. Vastaajia pyydettiin nimeämään kolme parasta ja kolme huonointa kurssia, jotka he ovat TKK:lla käyneet. Seuraavaksi kyseltiin perusteluja sille, miksi kurssit olivat hyviä tai huonoja. Lopuksi haluttiin tietää, mille kursseille opiskelijat toivoisivat järjestettävän palauteryhmiä ja miten opiskelijat kokevat hallinnon palveluiden toimivuuden. Ääniä parhaaksi kurssiksi keräsi yhteensä 38 eri kurssia. Jotkut kurssit esiintyivät sekä parhaiden, että huonoimpien kurssien listoilla. Eniten kehuja keräsivät - T /.1206 Ohjelmoinnin perusteet Y (9 ääntä) - S Solubiologian perusteet (8 ääntä) - Mat /20 Matematiikan peruskurssit C1 & C2 (yht. 8 ääntä) - KE Orgaaninen kemia I (6 ääntä) - S Piirianalyysi I (3 ääntä) - Tfy Fysiologia (3 ääntä) Huonoimman kurssin nimeäminen tuntui olevan huomattavasti helpompaa. 19 kurssia nimettiin huonoimpien joukkoon. Eniten vihastuttivat - S /20 Fysiikan lisäkurssit I & II (SFT) (yht. 28 ääntä) - S Elektroniikan peruskurssi (11 ääntä) - S /20 & S Fysiikka I, II & III (yht. 7 ääntä) - KE Orgaaninen kemia I (7 ääntä) Orgaaninen kemia I jakoi siis mielipiteitä voimakkaasti, se sai liki yhtä monta positiivista kuin negatiivista arvostelua. Liki kaikki muutkin hyviksi tai huonoiksi arvioidut kurssit saivat sekä negatiivisia että positiivisia ääniä. Ainoastaan Fysiikan lisäkurssit I & II eivät saaneet ainuttakaan positiivista ääntä. Nämä eniten ääniä hyviksi tai huonoiksi kursseiksi saaneet kurssit kuuluvat suurin osa perusopintoihin (P- ja O-moduulit). Kysekyyn vastanneita suurin osa oli ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoita, joten on ymmärrettävää että eniten ääniä saivat kurssit jotka monet olivat suorittaneet. [4]

5 Muista kuin perusopintojen kursseista positiivisia arviota saivat myös T Datasta tietoon, MT Materiaalitieteiden perusteet ja T Tietotekniikan työkurssi. Useampia negatiivisia ääniä saivat Mat /20/30 Matematiikan perusteet L1, L2 ja L3, KE Orgaaninen kemia II, S Laskennallinen tiede ja Tfy Ohjelmatyöt bioinsinööreille. Perusteluja kurssien hyvistä ja huonoista puolista tuli yli kolmen A4-arkin verran. Tässä muutamia poimintoja: - Hyviä ovat kurssit, joilla on jotain muuta kuin teknistä näkökulmaa. Huonoja ovat kurssit, joilla on epämotivoitunut opettaja, joka ei jaksa nähdä vaivaa sen eteen, että opiskelijoita kiinnostaisi. - Piirissä yksinkertaiset asiat oli oikeasti myös esitetty yksinkertaisesti. - Solubiologiassa vierailevat luennoitsijat olivat hieno bonus, sillä tuntui, että sai asiantuntevampaa opetusta. - Elektroniikan peruskurssille pitäisi todellakin tehdä jotain, luennoitsijan opetusmetodi on "pudotetaan lapsi veteen ja katsotaan osaako se uida". - Lisäfysiikat ovat molemmat olleet aivan uskomattomia, luennoista ei tajua mitään ja assaritkaan eivät osaa tehdä tehtäviä. Meille on moneen kertaan sanottu jopa, että kannattaa googlettaa olisiko malliratkaisuja netissä. - Orgaanisen kemman labrat ei ollut kovin motivoiva kurssi, ja on vaikea käsittää miksi biolaiset joutuvat käymään sen noin laajana. Olisi siistiä jos biolaisille olisi joku oma labrakurssi, jossa tehtäisiin biojuttuihin liittyviä erilaisia labratöitä eikä vaan jotain ankeeta orgaanista synteesiä. Vertailun vuoksi: Vuonna 2007 hyviksi kursseiksi oli nimetty liki samat kurssit, vain Orgaaninen kemia I ja Piirianalyysi I eivät olleet silloin yltäneet parhaiden joukkoon. Orgaaninen kemia I oli kerännyt silloin eniten negatiivisia ääniä, Orgaaninen kemia II toisiksi eniten. Voidaan siis päätellä, että kurssin Orgaaninen kemia II poistaminen perusopinnoista on ollut hyvä siirto, sen korvaava KE Polymeeriteknologia I ei ole herättänyt suuria tunteita opiskelijoissa. Orgaaninen kemia I on ilmeisesti jossain määrin kehittynyt parempaan suuntaan, vaikkei vieläkään miellytä kaikkia. Fysiikan lisäkurssit olivat myös vuonna 2007 huonoimpien kurssien joukossa, eikä positiivista kehitystä niiden suhteen ole tapahtunut. Elektroniikan [5]

6 peruskurssin opetuksen taso on laskenut kuin lehmän häntä kahdessa vuodessa. Palauteryhmiä toivottiin yllättäen elektroniikan peruskurssille(10), fysiikan lisäkursseille(7), orgaaninen kemia I:lle(4) ja solubiologiaan(3), solubiosysteemeille (2). Yksittäiset vastaajat toivoivat palauteryhmiä myös kursseille Laskennallinen tiede, Fysiikka I ja Elektroniikan luotettavuus (S ). Hallinnon palvelut saivat melko hyvän arvosanan asteikolla 1-5. Alla esitetyssä kaaviossa näkyvät eri arvosanojen frekvenssit. Kaavio Hallinnon palvelut 2.3. Kurssit kokonaisuutena Kysyttäessä millaisia kursseja haluttaisiin lisätä perusopintoihin, opiskelijoiden toiveet olivat melko yhtenäisiä. Monilla oli mielessä lisää soluja molekyylibiologiaa, erityisesti laboratoriotöiden muodossa. Tietotekniikan työkurssi oli koettu todella hyödylliseksi, ja sitä toivottiin pakolliseksi mm. siksi, että se helpottaisi ohjelmoinnin oppimista. Yksittäiset opiskelijat mainitsivat myös Tuotantotalouden peruskurssin, Piirianalyysi I:sen, C-ohjelmoinnin kurssin, Matlabin käyttöön johdattelevan kurssin ja jotain puheviestintää. [6]

7 Perusopinnoista opiskelijat poistaisivat lisäfysiikan kurssit. Näin toivoi 11 vastaajaa. Elektroniikan peruskurssi oli myös poistolistalla, mutta eräs vastaaja totesi elektroniikan opintojen kenties kuitenkin olevan tarpeellisia, ja kehotti parantamaan kurssia. Yksittäiset vastaajat toivoivat Orgaanisen kemian laboratoriotöiden ja Polymeeriteknologian perusteiden poistamista. Eräs bioelektroniikan ja laitetekniikan opiskelija haluaisi lisätä pääaineopintoihinsa Sovelletun kenttäteorian. Yksi laskennallisen ja kognitiivisen biotieteen opiskelija toivoi C-ohjelmoinnin lisäämistä johonkin hänen pääainemoduuliinsa, koska se on esitietovaatimuksena muutamille pääaineen muille kursseille. Biologisen kemian ja biomateriaalien opiskelija toivoisi jotain lääkeainekemiaan tai NMR spektroskopiaan liittyvää. Hänestä Elollisen aineen fysiikka I, II ja III voisivat myös kuulua hänen pääaineopintoihinsa. Eräs biologisen tekniikan opiskelija toivoi Työpsykologian kurssia. Biologisen kemian ja biomateriaalien sekä biologisen tekniikan opiskelijat toivoivat Fysiikka III:sta poistettavaksi heidän pääaineopinnoistaan. Yksi laskennallisen ja kognitiivisen biotieteen opiskelija puolestaan halusi Koesuunnittelun ja tilastolliset mallit pois lukujärjestyksestään. Eräs biologisen kemian ja biomateriaalien opiskelija haluaisi poistaa Ohjelmatyöt bioinsinööreille, toinen taas oli sitä mieltä että Biologisen tekniikan A1 moduuli tukee paremmin biologisen tekniikan jatkomoduulia kuin biologinen kemia ja biomateriaalit moduulia. Hänestä biologista kemiaa opiskelevien orgaanisen kemian opintoja voisi hieman vähentää. Kesätöissään BioIT-opiskelijat ovat tarvinneet mm. matematiikkaa, ohjelmointia ja fysiikan taitoja. Teoriaa he kokevat osaavansa asiat tarpeeksi hyvin, mutta käytännön taitoja laboratoriotyöskentelystä saisi koulussa karttua enemmän Edunvalvonta Kyselyssä kartoitettiin myös opiskelijoiden käsitystä BioIT-opiskelijoiden edunvalvonnasta. Vastausten keskiarvot (asteikko 1-5) olivat - Kilta ajaa minulle tärkeitä asioita: 3,77 - Kilta tukee opiskeluani: 3,27 - Tiedän, ketkä ovat halopedeja ja mitä he tekevät: 3,35 - Halopedeja on helppo lähestyä: 3,5 - Kilta tekee BioIT:stä opiskelijaystävällisempää: 4,12 [7]

8 Keskimäärin killan edunvalvonta sai siis hyviä arvosanoja, vaikka kaikissa kysymyksissä viimeistä lukuun ottamatta hajonta ääripäiden välillä oli runsasta. - Henkilökunta on valmiina tekemään muutoksia meidän ehdotusten pohjalta, mikä on loistavaa. - Kovinkaan moni ei varmaan ymmärrä sitä, miten kilta voi valvoa opiskelijoiden etua koulutusneuvostossa ja tiedekunnassa Opintomotivaatio Vuonna 2007 BioIT-opiskelijoiden opintomotivaatio oli hyvä. Keväällä 2009 suurin osa opiskelijoista oli yhä motivoituneita opiskelemaan, vaikkakin huonosti motivoituneita oli prosentuaalisesti huomattavasti enemmän kuin pari vuotta sitten. Kaavio Opintomotivaatio keväällä 2009 Opintomotivaatioon nostavasti vaikuttaviksi tekijöiksi kyselyn täyttöhetkellä vastaajat mainitsivat valmistumisen halun ja mielenkiintoiset pääaineopinnot. Päinvastaiseen suuntaan vaikuttivat lähestyvä vappu, henkilökohtaiset syyt, uupumus ja turhautuneisuus huonosti järjestettyihin ja vaikeisiin kursseihin. - Ihmeellinen tämä TKK:lainen asenne että ihan sama kunhan läpi pääsee. Kukaan ei tunnu tahtovan oppia mitään kunnolla. Hieman yli puolet opiskelijoista oli kokenut fuksivuotensa opinnot raskaiksi. Toisaalta opintomotivaatiokaavio fuksivuonna näyttää tasaisemmalta kuin edellinen kaavio. [8]

9 Kaavio Opintomotivaatio fuksivuonna Fuksivuoden tutortoiminnan oli koettu hyödylliseksi. Seuraavaksi muutamia kommentteja fuksivuodesta: - Varsinkin syksyn kurssit iski päin kasvoja. Opiskelu oli kaukana kuvitelmista. - Haastavia mutta aihealueiltaan aika tylsiä ja turhantuntuisia kursseja, ei hyvä yhdistelmä... - Riennot eivät pahemmin haitanneet opiskeluja. Lähinnä masensi pedagogiikan puuttuminen, huonot kurssijärjestelyt. - Opiskelin kaikesta biletyksestä huolimatta ahkerasti, mutta reppuja ropisi keväällä. Alkuvaiheessa olisi saattanut olla hyötyä siitä, jos tutor tms. olisi kysynyt vähän kuulumisia. - Tuutorointia voisi jatkua kauemminkin kuin sen yhden vuoden. - Porukassa tekeminen kannattaa ja solubiologia tuo kaivattua vastapainoa fysiikkaan ja matematiikkaan. - Oikean motivaation löydyttyä kurssit menivät helposti ainakin läpi, ja loppujen lopuksi hyviä arvosanojakaan ei ollut mahdotonta saada. Yhteenvetona siis, toisilla motivaatio löytyy fuksivuonna, toisilla ei. Tutorien pitäisi seurata ryhmänsä opiskelijoiden tilannetta tarkemmin ja tarvittaessa tarjota apua motivaation etsinnässä. Suurin osa koki saavansa opintoihinsa ohjausta niin halutessaan. Vain viisi vastaajaa oli kuitenkaan koskaan käynyt opintoneuvojan juttusilla ja yksi opintopsykologilla. Yleisesti motivaatiosta: [9]

10 - Isojen järjestämät laskupiirit olisi olleet hyödyllisiä. Tällöin olisi kannattanut myös jakaa fuksiryhmät L- ja C-ryhmin tms. - Mitä niille pääainekohtaisille tutoreille tapahtui? Tarvitsisin kurssivinkkejä joltain luotettavalta taholta. Proffat ovat aika kiireisiä. - Ekskursiot ja vierailevat luennoitsijat yleensä saavat hieman piristettyä motivaatiota kurssilla kuin kurssilla. - Kyllä kiva kiltaporukka motivoi suorittamaan kursseja ja tekemään yhdessä töitä niiden eteen. - Opinnot kuormittavat aika kovasti. Vaikka ei tee muuta kun käy koulua niin tuntuu ettei ehdi pysyä kärryillä kursseissa Avoin sana Mikä on parasta BioIT:ssä? - Poikkitieteellisyys: BioIT:ssä yhdistyvät ideaalisella tavalla lääketiede, biologia ja tekniikka. - Parasta ovat ns. pehmoaineet kuten solubiologia. Kuitenkin olemme teekkareita, ja tuntuu että olemme omiemme parissa. Kiva yhdistelmä. - Pieni ja tiivis porukka, löytyy helposti kavereita kursseilla. Mikä on huonointa BioIT:ssä? - Epäselvä kokonaisuus kursseja. Luetaan vaan vähän kaikkea. - Firmat eivät tunnu tietävän meistä mitään. Huono työllisyys. Monipuolisuus kostautuu siinä, ettei tunnu oppivan mitään ihan kunnolla, vaan kaikesta vähän jotakin. - Tuntuu siltä että opinto-oppaista huolimatta opiskelijalla on itsellä aika kova vastuu siitä, että osaa valita pää-, sivuaineet ja kurssit siten, että saisi jotain syventävääkin oppia eikä vaan pintaraapaisuja. Ovatko tutorien avustuspalvelut loppuneet fuksivuoden jälkeen? Kurssien järjestelyt? - Kaikkia kursseja voitaisiin kannustaa keräämään palautetta jo silloin kun kurssi on menossa, jotta opetusta voidaan kehittää jo kurssin aikana eikä vasta sen jälkeen. - Palautteen antaminen ei toimi laskennallisen tieteen laitoksen kursseilla. [10]

11 - Monesti huonot mahdollisuudet tenttiä kursseja, liian vähän huomioon ottoa suhteessa opiskelijoiden taustoihin, kurssit järjestetään liiaksi päällekkäin. - Kaikista laskuharjoituksista tulisi aina saada lisäpisteitä. - Laskutupa on auttanut paljon. Opintojen rytmitys ja mitoitus? - Ensimmäiset kolme vuotta olivat melkoisen raskaat (ainakin jos yritti tavoitetahdissa pysyä), sen jälkeen huomattavasti helpotti. Kesäopetukseen voisi yrittää panostaa enemmän, nopeuttasi monen valmistumista... - Valmistuminen viidessä vuodessa on aika utopistista, harvat kykenevät tekemään niin pitkää päivää. - Kyllä tämän DI-tutkinnon viidessä vuodessa saa kasaan mutta se vaatii hurjasti töitä, ja niin kuin minullekin on käynyt tänä vuonna, että syksyllä painaa hirveätä vauhtia niin keväällä ei jaksakaan enää. 3. Suositukset Muutamia yleisiä kommentteja vielä: - Yhteyksiä muihin yliopistoihin pitäisi pitää paremmin yllä. Lisäksi esim. biotutkijakouluja, joissa TKK on mukana, on heikosti - on vakavasti harkittava yliopiston vaihtoa valmistumisen jälkeen. - Biolla on hyvä olla. Vaikkei olisi ihan varma, että haluaako juuri sitä, niin ainakin se antaa avaimet aika moneen muuhun hommaan ja ihmiset on niin mukavia, että pelkästään niidenkin takia on mukavaa. - Yritysyhteistyö kun näyttää olevan opiskelijoiden harteilla. - En yhtään tiedä, onko tämä alaani, ja vaikka tiedän, että moni muu ajattelee samoin, ei se poista epävarmuuttani. Jotkut varmasti pitävät siitä, että tulevaisuus on ikään kuin avoin, mutta itse kaipaisin enemmän tietoa alasta ja sen tarjoamista työpaikoista. Näiden tulosten pohjalta esitämme seuraavaa: 1. Fysiikan lisäkurssit poistetaan perusopinnoista. Teoriassa fysiikan perusopintojen määrä (18 opintopistettä) on tutkintoohjelmallemme sopiva. Opetuksen taso on kuitenkin pysynyt fysiikan lisäkursseilla niin huonona jo yli kaksi vuotta, ettei niiden suorittaminen ole hyödyllistä. Perusopintoja suunnitellessa tulisi ottaa huomioon aloittavien opiskelijoiden erilaiset pohjatiedot. [11]

12 Vankkaa fysiikan pohjaa opinnoissaan tarvitseville laaja fysiikka on varteenotettava, jo olemassa oleva vaihtoehto. (peruste: kohta 2.2.) 2. Elektroniikan peruskurssia kehitetään. Kurssin opetuksen taso on heikentynyt voimakkaasti ja kurssin oppimistavoitteet muuttuneet kauas alkuperäisestä luennoitsijan vaihduttua kaksi vuotta sitten. (peruste: kohta 2.2.) 3. Lisätään perusopintoihin alan johdatus- ja laboratoriokursseja. Vastausten perusteella opiskelijat kaipaavat parempaa kokonaiskuvaa alasta ja käytännön taitojen kerryttämistä töiden saamiseksi ja opintomotivaation ylläpitämiseksi. (peruste: kohta 2.3.) Espoossa Inkubio ry Hallitus 2009 [12]

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

1 Siirry tämän osion viimeisen kysymyksen jälkeen kysymykseen Siirry tämän osion viimeisen kysymyksen jälkeen kysymykseen 17.

1 Siirry tämän osion viimeisen kysymyksen jälkeen kysymykseen Siirry tämän osion viimeisen kysymyksen jälkeen kysymykseen 17. Opintokysely 2013 Tämä on Inkubion vuoden 2013 opintokysely. si syksystä lähtien monet kursseistamme uudistuvat, joten nyt on mitä sopivin hetki puuttua kurssien epäkohtiin. Tällä kyselyllä pyritään keräämään

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

OPINTOKYSELYN KOOSTE 2015

OPINTOKYSELYN KOOSTE 2015 ry Toni Kangas 16. elokuu 2015 Opintomestari 2015 Julkinen OPINTOKYSELYN KOOSTE 2015 AALTO-YLIOPISTON SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY SISÄLLYS Kaavioista... 1 Taustatiedot... 1 Uusi kandidaattiohjelma... 2 Vanha

Lisätiedot

INKUBIO RAPORTTI 1 (10) PL 69 02151 Espoo 17.2.2008. Opintokysely 2007. Janne Peltola, opintomestari. Tiivistelmä

INKUBIO RAPORTTI 1 (10) PL 69 02151 Espoo 17.2.2008. Opintokysely 2007. Janne Peltola, opintomestari. Tiivistelmä INKUBIO RAPORTTI 1 (10) PL 69 02151 Espoo Opintokysely 2007 Janne Peltola, opintomestari Tiivistelmä TKK:n bioinformaatioteknologian opiskelijoille tehtiin vuoden 2007 lopussa kyselytutkimus opiskelusta

Lisätiedot

TLT-opintokysely 2011

TLT-opintokysely 2011 TLT-opintokysely Sähköinsinöörikilta toteutti keväällä opintokyselyn TLT-opiskelijoille. Kysely toteutettiin nettilomakkeena, ja siihen vastasi 7 TLT-opiskelijaa. Tämä on yhteenveto kyselyn tuloksista

Lisätiedot

Opintokysely 2012. Raportti INKUBIO RY. Petteri Parkkila, opintomestari 27.9.2012

Opintokysely 2012. Raportti INKUBIO RY. Petteri Parkkila, opintomestari 27.9.2012 INKUBIO RY Opintokysely 2012 Raportti Petteri Parkkila, opintomestari 27.9.2012 Inkubio ry:n jäsenille tarkoitettu vuoden 2012 opintokysely järjestettiin toukokuussa killan opintotoimikunnan toimesta 1

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 608 PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ TKK:ssa on vuodesta 1995 voinut suorittaa erityisen perusaineiden laajan oppimäärän. Ohjelmassa opiskeleville matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan opetus on laajempaa

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo G-salissa/ TI 4.9. klo G-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2007 informaatiotilaisuudet: MA 3.9. klo 14-15 G-salissa/ TI 4.9. klo 15-16 G-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Prof. Juhani von Boehm (fys.) suunn.

Lisätiedot

TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot

TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot Korvaavat kurssit tuotantotalouden lukuvuoden 12 13 opinto-oppaan mukaisiin O-moduuleihin laajaa oppimäärää suorittaville TU901-O Ohjelman yhteiset opinnot Perustieteet (oppaan sivu 98) Kurssit lukuvuoden

Lisätiedot

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo L-salissa/ pe 5.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2008 informaatiotilaisuudet: to 4.9. klo 14-15 L-salissa/ pe 5.9. klo 12-13 L-salissa TERVETULOA! Prof. Juhani Pitkäranta (mat.) Leht. Petri Salo (fys.) suunn. Katriina

Lisätiedot

Inkubio ry. Opintokysely 2011. Tulosraportti

Inkubio ry. Opintokysely 2011. Tulosraportti Inkubio ry Opintokysely 2011 Tulosraportti Emilia Berg 3.10.2011 2 Bioinformaatioteknologian kilta Inkubio ry toteutti perinteisen opintokyselyn loppukeväästä 2011. Kyselyn kysymykset jakautuivat viiteen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

INKUBIO RY 06.09.2015 PL 69 02150 ESPOO 1 (25) Opintokysely 2015

INKUBIO RY 06.09.2015 PL 69 02150 ESPOO 1 (25) Opintokysely 2015 02150 ESPOO 1 (25) Opintokysely 2015 02150 ESPOO 2 (25) Vastaajien perustiedot Vuoden 2015 opintokyselyyn vastasi 57 inkubiittiä, mikä on täsmälleen saman verran kuin viime vuoden opintokyselyyn. Selvästi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Palaute orientaatioviikosta Vastauksia yhteensä: 68

Palaute orientaatioviikosta Vastauksia yhteensä: 68 Palaute orientaatioviikosta 19.9.1 Vastauksia yhteensä: Hakukohteeni on 1 1 1 11 Informaatioverkostot Teknillinen fysiikka ja matematiikka Tietotekniikka Tuotantotalous Mikä oli parasta orientaatioviikossa?

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2012 informaatiotilaisuudet: TO 6.9. klo 14.15-16 L-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn. Linda Havola Guru ry. 1 Valintaperusteet

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014

Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014 Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014 Katrina Nordström, professori (BK laitos) Kemian tekniikan koulutusohjelman johtaja 2014-2016 (tutkintosääntö 2005) Huone C304b katrina.nordstrom@aalto.fi

Lisätiedot

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun 2016 Luento #3 Tiedeyhteisö ja työelämä Kysymyksiä parin viikon takaa Toinen kotimainen kieli https://into.aalto.fi/display/filc/toinen+kotimainen+kieli

Lisätiedot

Palautekysely tilastollisen signaalinkäsittelyn kurssiin

Palautekysely tilastollisen signaalinkäsittelyn kurssiin Palautekysely tilastollisen signaalinkäsittelyn kurssiin Palautteeseen ei tarvitse laittaa nimeä. Kysymyksiä on molemmilla puolilla paperia 1. Muihin kursseihin verrattuna tämä kurssi oli mielestäni Vaikein

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Terttu Salonen

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Terttu Salonen JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Terttu Salonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op

Tilanne sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op MATEMATIIKKA Mat-1.1210 Matematiikan peruskurssi S1 ei järjestetä enää MS-A0103/4* Differentiaali- ja integraalilaskenta I 5 op sekä MS-A0003/4* Matriisilaskenta 5 op Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Niina Lampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto Tampereen kesäyliopisto Avoin kaikille 11 Yhteistyökorkeakoulua 10 000 opintopistettä 5000 opiskelijaa 26 oppiainetta Miksi opiskella avoimia yliopisto-opintoja voit hyödyntää välivuoden pääset elämässä

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2011 informaatiotilaisuudet: PE 2.9. klo L-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2011 informaatiotilaisuudet: PE 2.9. klo L-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2011 informaatiotilaisuudet: PE 2.9. klo 13.15-15 L-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn. Katriina Korhonen Guru ry. 1

Lisätiedot

Opiskelumotivaatio 12.11.2015. Tiina Kerola

Opiskelumotivaatio 12.11.2015. Tiina Kerola Opiskelumotivaatio 12.11.215 Tiina Kerola Motivaatiosta yleisesti Motivaatiolla viitataan yleisesti ottaen syyhyn, syihin tai perusteluihin, miksi joku tekee jonkin teon tai suorituksen Opiskelussa: perustelu

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Ilona Palonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Contents

Lisätiedot

ESPOON AIKUISLUKIO OPINTO-OPAS MATEMAATTIS-LUONNONTIETEET

ESPOON AIKUISLUKIO OPINTO-OPAS MATEMAATTIS-LUONNONTIETEET ESPOON AIKUISLUKIO OPINTO-OPAS MATEMAATTIS-LUONNONTIETEET LUKUVUOSI 2017 2018 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...3 Pitkä matematiikka...4 Laaja fysiikka...5 Laaja kemia...6 Lääketieteelliseen pyrkimässä?...7 Verkkokurssit...8

Lisätiedot

Espoon aikuislukio. Matemaattisluonnontieteellisten. opinto-opas

Espoon aikuislukio. Matemaattisluonnontieteellisten. opinto-opas Espoon aikuislukio Matemaattisluonnontieteellisten aineiden opinto-opas 2017-2018 1 Sisällysluettelo Yhteystiedot... 3 Yleistä... 3 Pitkä matematiikka... 4 Laaja fysiikka... 5 Laaja kemia... 5 Lääketieteelliseen

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Opiskelun aloitusvuosi:

Opiskelun aloitusvuosi: Kurssi: Steroidien kemia - KEMS3 (Kevät 9) Vastaamalla kurssista esitettyihin kysymyksiin, mielipiteesi kurssista ja sen hyödyllisyydestä välittyvät kurssin järjestäjille. Palautetta tullaan käyttämään

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Tero Björkman Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 Palautteiden

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Osallistuin luennoille, n=16

Osallistuin luennoille, n=16 Ohjelmointi, C# & Jypeli, kevät Antti-Jussi Lakanen, Tero Jäntti, Tomi Karppinen Kurssin loppupalautekysely, vastaajaa Osallistuin luennoille, n= En juuri lainkaan Noin puoleen Jokaiselle tai lähes jokaiselle

Lisätiedot

Pitkä matematiikka, laaja fysiikka ja kemia

Pitkä matematiikka, laaja fysiikka ja kemia Espoon aikuislukio Aineopiskelijan opas Pitkä matematiikka, laaja fysiikka ja kemia Sisällysluettelo Yleistä. 2 Pitkä matematiikka.3 Laaja fysiikka.5 Laaja kemia.6 Lääketieteelliseen pyrkimässä?...7 Kurssien

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Sami Jussinmäki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina , ja

Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina , ja TEKNILLINEN KORKEAKOULU Matematiikan laitos PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina 1995-96, 1996-97 ja 1997-98 MATEMATIIKKA lukuvuosi 1997-98 Mat-1.301 Matematiikan

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Veera Heinonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

OPISKELIJAN NÄKÖKULMA. Katja Lempinen Satakunnan ammattikorkeakoulu

OPISKELIJAN NÄKÖKULMA. Katja Lempinen Satakunnan ammattikorkeakoulu OPISKELIJAN NÄKÖKULMA Katja Lempinen Satakunnan ammattikorkeakoulu 2 EXAM-konsortion käyttäjäkysely opiskelijoille 2017 Vastauksia 2119 kpl 15 eri yliopistosta ja korkeakoulusta. Vastaajista : 36,5% tehnyt

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n Opintopalautekysely 2014

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n Opintopalautekysely 2014 :n Sisällys Yleiset kysymykset... Kysymykset fukseille... Kysymykset toisen- ja kolmannen vuoden opiskelijoille... 7 Kysymykset neljännen vuoden ja vanhemmille opiskelijoille... 9 Kysymykset valmistuneille

Lisätiedot

SCI-A0000 Johdatus opiskeluun (2 op) Teknistieteellinen kandidaattiohjelma. Informaatioverkostojen pääaine

SCI-A0000 Johdatus opiskeluun (2 op) Teknistieteellinen kandidaattiohjelma. Informaatioverkostojen pääaine SCI-A0000 Johdatus opiskeluun (2 op) Teknistieteellinen kandidaattiohjelma Informaatioverkostojen pääaine Työelämä ja tiedeyhteisö Tapaamisen 29.9 aiheita Miten opiskeluni Informaatioverkostojen pääaineessa

Lisätiedot

Matemaattisluonnontieteelliset. aineet

Matemaattisluonnontieteelliset. aineet Espoon aikuislukio Aineopiskelijan opas Lukuvuosi 2016-2017 Matemaattisluonnontieteelliset aineet Sisällysluettelo Yleistä. 2 Pitkä matematiikka.3 Laaja fysiikka.5 Laaja kemia.6 Lääketieteelliseen pyrkimässä?...7

Lisätiedot

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo L-salissa / pe 3.9. klo F-salissa TERVETULOA!

PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo L-salissa / pe 3.9. klo F-salissa TERVETULOA! PERUSTIETEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Syksyn 2010 informaatiotilaisuudet: to 2.9. klo 14.15-15 L-salissa / pe 3.9. klo 12.15-13 F-salissa TERVETULOA! prof. Juhani Pitkäranta (mat.) tutk. Antti Hakola(fys.) suunn.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Sanna Johansson Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5.

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Tervetuloa! Tänään tapahtuu seuraavanlaista:

Tervetuloa! Tänään tapahtuu seuraavanlaista: Tervetuloa! Tänään tapahtuu seuraavanlaista: Opiskelijakyselyn tulosten yhteenveto Kehitysehdotuksien puintia Vapaamuotoista keskustelua (kysymyksiä, vastauksia, neuvoja, murheita) Kiva, että olet tullut

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Roni Sorsa Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Sami Tanttu Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Kannustusta jatkuvaan oppimiseen Optima-ympäristön avulla. Saana-Maija Huttula OpinTori Oulun yliopisto 2015

Kannustusta jatkuvaan oppimiseen Optima-ympäristön avulla. Saana-Maija Huttula OpinTori Oulun yliopisto 2015 Kannustusta jatkuvaan oppimiseen Optima-ympäristön avulla Saana-Maija Huttula OpinTori Oulun yliopisto 2015 1 Taustaa Atomifysiikka 1 on ainetason kurssi, sijoittuu 2. opiskeluvuoden syksylle Pakollinen

Lisätiedot

INKUBIO RAPORTTI 1 (25) PL 69 02151 Espoo 19.09.2010. Opintokysely 2010. Tommi Vatanen (opintomestari) ja Inkubion opintotoimikunta

INKUBIO RAPORTTI 1 (25) PL 69 02151 Espoo 19.09.2010. Opintokysely 2010. Tommi Vatanen (opintomestari) ja Inkubion opintotoimikunta INKUBIO RAPORTTI 1 (25) PL 69 02151 Espoo Opintokysely 2010 Tommi Vatanen (opintomestari) ja Inkubion opintotoimikunta tommi.vatanen@tkk.fi Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee Aalto-yliopiston teknillisen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Peda-forum 21.5.2008 Opintojenseuranta hanke 2005-2008 Opintoprosessien seurantahanke Mukana kaikki teknillistieteelliset

Lisätiedot

Jos diplomityö olisi peli, ketkä sitä pelaisivat ja mitkä olisivat sen säännöt?

Jos diplomityö olisi peli, ketkä sitä pelaisivat ja mitkä olisivat sen säännöt? 7.5.2012 Jos diplomityö olisi peli, ketkä sitä pelaisivat ja mitkä olisivat sen säännöt? Aalto-yliopiston Otaniemen kampuskirjastossa on pidetty jo vuodesta 2008 lähtien kurssia nimeltä Diplomityöntekijän

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Kyselytutkimus opiskelijoiden ajankäytöstä tietojenkäsittelyteorian peruskurssilla

Kyselytutkimus opiskelijoiden ajankäytöstä tietojenkäsittelyteorian peruskurssilla Kyselytutkimus opiskelijoiden ajankäytöstä tietojenkäsittelyteorian peruskurssilla Harri Haanpää Peda-forum 2004 AB TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietojenkäsittelyteorian laboratorio T 79.148 Tietojenkäsittelyteorian

Lisätiedot

Tuotantotalouden pääaineinfo

Tuotantotalouden pääaineinfo Tuotantotalouden pääaineinfo 1.4.2014 Klo 9-11 Sali 4301+02 Maija Eronen Opintoneuvoja, LUT Tuotantotalous tuta.opintoneuvoja@lut.fi Agenda 9:15-9:40 Yleisinfo (4301-02) Miksi pääaine valitaan? Miten pääaine

Lisätiedot

Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista

Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista Harri Haanpää 18. kesäkuuta 2004 Tietojenkäsittelyteorian perusteiden kevään 2004

Lisätiedot

Tutkinnon rakenne. Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Heli Järvelä

Tutkinnon rakenne. Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Heli Järvelä Tutkinnon rakenne Kemian tekniikan korkeakoulu CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC 5.9.2017 Heli Järvelä Ohjelma 5.9.2017 9:00 9:30 Tavoitteet /Jouni 9:30 10:15 Tutkinnon rakenne & sisältö 10:30 11:15

Lisätiedot

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Valmistuneiden opinto- ja työelämäpalaute 2009 Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Opintoasiat/ Susan Blomberg Kysely tehtiin e-lomakkeella ajalla 1.9. 31.12.2009, ja siihen vastasi 14 humanististen

Lisätiedot

Kandiuudistusinfo. Stina Immonen, (ref. Maria Ranta, tutan infotilaisuus )

Kandiuudistusinfo. Stina Immonen, (ref. Maria Ranta, tutan infotilaisuus ) Kandiuudistusinfo Teknistieteellisen kandidaattiohjelman käynnistyminen ja sen vaikutukset ennen 1.8.2013 opintonsa aloittaneisiin informaatioverkostojen opiskelijoihin Stina Immonen, 16.4.2013 (ref. Maria

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja eikä tunnistetietoja Teemu Oja-Lipasti Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

10. TUTKINTO-OHJELMIIN KUULUVIEN MODUULIEN SISÄLLÖT INNEHÅLLET TILL MODULERNA I EXAMENSPROGRAMMEN

10. TUTKINTO-OHJELMIIN KUULUVIEN MODUULIEN SISÄLLÖT INNEHÅLLET TILL MODULERNA I EXAMENSPROGRAMMEN 80 10. TUTKINTO-OHJELMIIN KUULUVIEN MODUULIEN SISÄLLÖT INNEHÅLLET TILL MODULERNA I EXAMENSPROGRAMMEN Teknillisen korkeakoulun tutkinto-ohjelmat esittelevät tässä luvussa moduulit siltä osin, kuin ne ovat

Lisätiedot

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä Yhteenveto URAOHJAUS Seurantajärjestelmä Uraohjaus-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin seurantajärjestelmä opiskelijoiden amk-opintojen etenemisestä 1. Tehtiin tutkimus

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen

VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO. Jari Paajanen VUODEN 2017 KURSSIARVIOINTI YHTEENVETO Jari Paajanen Auralan kansalaisopisto Kurssiarviointi 2017 1 (7) Kyselyn vastausprosentti oli 41,1 %, joka oli ihan hyvä ja viimevuotisen kyselyn perusteella olikin

Lisätiedot

Tietokoneavusteinen arviointi kurssilla Diskreetin matematiikan perusteet. Helle Majander Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu

Tietokoneavusteinen arviointi kurssilla Diskreetin matematiikan perusteet. Helle Majander Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Tietokoneavusteinen arviointi kurssilla Diskreetin matematiikan perusteet Helle Majander Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Oppimisen arviointi matematiikan kursseilla Arvioinnin tulisi olla luotettavaa

Lisätiedot

Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Korvaavuusluettelo S-114 Laskennallinen tekniikka

Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Korvaavuusluettelo S-114 Laskennallinen tekniikka Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Korvaavuusluettelo S-114 tekniikka Uusin kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi Edellinen kurssi S-114.1100 tiede 5 S-114.1310 Mallintamisen ja informaatioteorian

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Johanna Bovellán

Johanna Bovellán 5.6.2009 Johanna Bovellán Ohjaus tiedekunnassa: kanslia, opintoneuvoja, opettajat, opettajatuutorit Ohjaus killassa: ISOhenkilöt, opiskelijatuutorit (jo pidemmällä opinnoissaan olevia opiskelijoita) Tutkinto-ohjelman

Lisätiedot

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 12.9.2016 Pia Lahti Ohjelma 12.9.2016 9.15 Tutkinnon rakenne ja opintojen suunnittelu Kotitehtävä myöhemmin tällä viikolla, tulee kurssin

Lisätiedot

Opiskelijakysely verkkoopetuksesta

Opiskelijakysely verkkoopetuksesta Opiskelijakysely verkkoopetuksesta mmtdk:ssa Tuloksia Outi Nyrönen Tuloksia opiskelijakyselystä Kaavioissa vihreä kuvaa niitä opiskelijoita, jotka ovat kokeneet kyseisen verkon käytön myönteisesti. Siniharmaalla

Lisätiedot

PHYS-A3132 Sähkömagnetismi (ENG2) ( )

PHYS-A3132 Sähkömagnetismi (ENG2) ( ) PHYSA Sähkömagnetismi (NG) (060 0600). Yleisarvioni kurssista kokonaisuutena =i perusteita vastata, =Välttävä, =Tyydyttävä, =Hyvä, =rittäin hyvä, =rinomainen Number of respondents: 0 6 8 0 6 8 0 6. Tapa,

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo. Katri Suorsa

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo. Katri Suorsa Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo Katri Suorsa 08.09.2017 Monipuolinen luonnontieteellinen Tutkintoohjelmat Luonnontieteellinen tiedekunta: - Biologia - Maantiede - Matemaattiset ja fysikaaliset

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius kaikille avointa opetusta iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta opetus vastaa yliopiston opetussuunnitelmia opiskelu on sivutoimista opiskelu on maksullista opiskelutavoissa

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot