Inkubio ry:n opintokysely 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inkubio ry:n opintokysely 2009"

Transkriptio

1 Inkubio ry:n opintokysely 2009 Katri Kinnunen, opintomestari Tiivistelmä: Vuoden 2007 lopulla Inkubio ry suoritti opintokyselyn Teknillisen Korkeakoulun Bioinformaatioteknologian koulutusohjelmassa opiskeleville. Loppukeväästä 2009 tämä kysely toistettiin, hieman päivitetyin kysymyksin. Päämääränä opintokyselyissä on ollut kartoittaa opiskelijoiden mielipiteitä tutkinto-ohjelmasta, yksittäisistä kursseista, opintomotivaatiosta ja killasta. Kevään 2009 kyselyyn vastasi 38 henkilöä, joista 27 oli täyttänyt kyselyn loppuun asti. BioITopiskelijat ovat motivoituneita opiskelemaan alaansa, vaikka monella alkoi jo loppukeväästä väsymys painaa. Noin puolet vastanneista oli harkinnut alan vaihtoa. Kyselyn pohjalta esitämme lisäfysiikoiden poistoa perusopinnoista. Elektroniikan peruskurssia tulisi kehittää huomattavasti. Perusopintoihin toivottaisiin lisää biologiaa, varsinkin laboratoriotöiden muodossa. En oikein tiedä, mitä se edes on tai mihin siitä valmistuu... Opiskelu ei ole koko elämä, sen itsekin välillä unohtaa, Liian herkästi tulee kysyneeksi itseltään: oliko tämä hyvä valinta? BioIT on ihan huippu, kyllä se siitä pikkuhiljaa. [1]

2 Inkubio ry toteutti BioIT-opiskelijoille suunnatun kyselyn opintojen etenemisestä sekä motivaatiosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Kysely suoritettiin viimeksi joulukuussa Tällä kertaa kysely oli avoinna Menetelmät Kysely suoritettiin Internetissä täytettävällä lomakkeella. Kysely oli jaettu viiteen ryhmään, jotka olivat - Perustiedot - Kurssien toimivuus - Kurssit kokonaisuutena - Edunvalvonta - Motivaatio Kysymykset löytyvät liitteestä Tulokset 2.1. Perustiedot Osion tarkoituksena oli kartoittaa, millainen otanta opiskelijoita oli saatu vastaajiksi. Kyselyyn vastasi 38 henkilöä, mutta heistä vain 27 oli täyttänyt kyselyn loppuun asti. Päätimme jättää vajaat vastaukset pois tilastoista, koska niissä oli useimmiten vastattu vain perustieto-osioon. Vastaajista 19 oli naisia ja 7 miehiä. Yksi ei ollut paljastanut sukupuoltaan. Vuosikurssijakauma keskittyi kahdelle ensimmäiselle vuosikurssille, kyselyyn vastasi 10 ensimmäisen vuoden, 8 toisen vuoden, 3 kolmannen ja 4 neljännen vuosikurssin opiskelijaa. Tällä kertaa kyselyyn ei vastannut ainutkaan viidennen vuoden opiskelija. Keskimäärin opintopisteitä maaliskuun 2009 lopussa oli 1. vuosikurssi 29,89 op 2. vuosikurssi 92,00 op 3. vuosikurssi 132,65 op 4. vuosikurssi 183,67 op Laskuissa on jätetty huomiotta suuret poikkeukset, jotka vääristäisivät tuloksia. [2]

3 Suurin osa (17 vastaajaa) oli tullut suoraan lukiosta, mutta mukaan mahtui muutama TKK:n sisäinen vaihtaja, asepalveluksen lukion jälkeen suorittanut ja toisesta yliopistosta tullut. Vain yksi vastaaja oli pitänyt välivuoden. Vuoden 2007 kyselyssä 28 opiskelijaa oli tullut sisään fysiikan kokeella, 12 kemian kokeella, 11 papereilla ja 1 kilpailukiintiöllä. Vuonna 2009 vastanneista 11 ilmoitti päässeensä koulutusohjelmaan kemian kokeella, 11 fysiikan kokeella ja 4 paperivalinnalla. Eri kokeilla sisään päässeitten suhde on siis huomattavasti tasoittunut. Perustiedoiksi kyseltiin myös pää- ja sivuainevalintoja. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat vastasivat sen mukaan, mitä aikovat valita. Heidän suuri määränsä vastaajien joukossa tekee tuloksista tietenkin epätarkempia. Biologinen Biokemia ja Biotroniikka Laskennallinen ja Bioautomatiikka tekniikka biomateriaalit kognitiivinen biotiede Taulukko Pääainejakauma Vuonna 2007 selvästi suosituin pääaine on ollut laskennallinen ja kognitiivinen biotiede. Biologinen tekniikka, biokemia ja biomateriaalit ja biotroniikka ovat olleet suunnilleen yhtä suosittuja. Laskennallisen ja kognitiivisen biotieteen opiskelijoiden määrä näyttää siis vähentyneen huomattavasti, kun biologinen tekniikka on kerännyt eniten opiskelijoita. Tuotantotalous Perustieteet Laskennallinen ja kognitiivinen biotiede Biologinen tekniikka Biokemia ja Biotroniikka biomateriaalit Taulukko Sivuainejakauma Sivuaineiksi olivat myös yksittäiset vastaajat ilmoittaneet tietotekniikan tai JOO-opintoja. Koulun vaihtoa koskevaan kysymykseen vastanneista oli yli puolet (13/24) jossain vaiheessa harkinnut asiaa. Viisi vaihtoa miettineistä oli suunnitellut hakevansa lääketieteelliseen. Muina kiinnostavina vaihtoehtoina oli pidetty [3]

4 muun muassa erilaisia biotieteisiin liittyviä koulutusohjelmia sekä kauppatieteitä Kurssien toimivuus Kyselyssä haluttiin selvittää, mitkä kurssit opiskelijat ovat kokeneet hyviksi, ja mitkä huonoiksi. Vastaajia pyydettiin nimeämään kolme parasta ja kolme huonointa kurssia, jotka he ovat TKK:lla käyneet. Seuraavaksi kyseltiin perusteluja sille, miksi kurssit olivat hyviä tai huonoja. Lopuksi haluttiin tietää, mille kursseille opiskelijat toivoisivat järjestettävän palauteryhmiä ja miten opiskelijat kokevat hallinnon palveluiden toimivuuden. Ääniä parhaaksi kurssiksi keräsi yhteensä 38 eri kurssia. Jotkut kurssit esiintyivät sekä parhaiden, että huonoimpien kurssien listoilla. Eniten kehuja keräsivät - T /.1206 Ohjelmoinnin perusteet Y (9 ääntä) - S Solubiologian perusteet (8 ääntä) - Mat /20 Matematiikan peruskurssit C1 & C2 (yht. 8 ääntä) - KE Orgaaninen kemia I (6 ääntä) - S Piirianalyysi I (3 ääntä) - Tfy Fysiologia (3 ääntä) Huonoimman kurssin nimeäminen tuntui olevan huomattavasti helpompaa. 19 kurssia nimettiin huonoimpien joukkoon. Eniten vihastuttivat - S /20 Fysiikan lisäkurssit I & II (SFT) (yht. 28 ääntä) - S Elektroniikan peruskurssi (11 ääntä) - S /20 & S Fysiikka I, II & III (yht. 7 ääntä) - KE Orgaaninen kemia I (7 ääntä) Orgaaninen kemia I jakoi siis mielipiteitä voimakkaasti, se sai liki yhtä monta positiivista kuin negatiivista arvostelua. Liki kaikki muutkin hyviksi tai huonoiksi arvioidut kurssit saivat sekä negatiivisia että positiivisia ääniä. Ainoastaan Fysiikan lisäkurssit I & II eivät saaneet ainuttakaan positiivista ääntä. Nämä eniten ääniä hyviksi tai huonoiksi kursseiksi saaneet kurssit kuuluvat suurin osa perusopintoihin (P- ja O-moduulit). Kysekyyn vastanneita suurin osa oli ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoita, joten on ymmärrettävää että eniten ääniä saivat kurssit jotka monet olivat suorittaneet. [4]

5 Muista kuin perusopintojen kursseista positiivisia arviota saivat myös T Datasta tietoon, MT Materiaalitieteiden perusteet ja T Tietotekniikan työkurssi. Useampia negatiivisia ääniä saivat Mat /20/30 Matematiikan perusteet L1, L2 ja L3, KE Orgaaninen kemia II, S Laskennallinen tiede ja Tfy Ohjelmatyöt bioinsinööreille. Perusteluja kurssien hyvistä ja huonoista puolista tuli yli kolmen A4-arkin verran. Tässä muutamia poimintoja: - Hyviä ovat kurssit, joilla on jotain muuta kuin teknistä näkökulmaa. Huonoja ovat kurssit, joilla on epämotivoitunut opettaja, joka ei jaksa nähdä vaivaa sen eteen, että opiskelijoita kiinnostaisi. - Piirissä yksinkertaiset asiat oli oikeasti myös esitetty yksinkertaisesti. - Solubiologiassa vierailevat luennoitsijat olivat hieno bonus, sillä tuntui, että sai asiantuntevampaa opetusta. - Elektroniikan peruskurssille pitäisi todellakin tehdä jotain, luennoitsijan opetusmetodi on "pudotetaan lapsi veteen ja katsotaan osaako se uida". - Lisäfysiikat ovat molemmat olleet aivan uskomattomia, luennoista ei tajua mitään ja assaritkaan eivät osaa tehdä tehtäviä. Meille on moneen kertaan sanottu jopa, että kannattaa googlettaa olisiko malliratkaisuja netissä. - Orgaanisen kemman labrat ei ollut kovin motivoiva kurssi, ja on vaikea käsittää miksi biolaiset joutuvat käymään sen noin laajana. Olisi siistiä jos biolaisille olisi joku oma labrakurssi, jossa tehtäisiin biojuttuihin liittyviä erilaisia labratöitä eikä vaan jotain ankeeta orgaanista synteesiä. Vertailun vuoksi: Vuonna 2007 hyviksi kursseiksi oli nimetty liki samat kurssit, vain Orgaaninen kemia I ja Piirianalyysi I eivät olleet silloin yltäneet parhaiden joukkoon. Orgaaninen kemia I oli kerännyt silloin eniten negatiivisia ääniä, Orgaaninen kemia II toisiksi eniten. Voidaan siis päätellä, että kurssin Orgaaninen kemia II poistaminen perusopinnoista on ollut hyvä siirto, sen korvaava KE Polymeeriteknologia I ei ole herättänyt suuria tunteita opiskelijoissa. Orgaaninen kemia I on ilmeisesti jossain määrin kehittynyt parempaan suuntaan, vaikkei vieläkään miellytä kaikkia. Fysiikan lisäkurssit olivat myös vuonna 2007 huonoimpien kurssien joukossa, eikä positiivista kehitystä niiden suhteen ole tapahtunut. Elektroniikan [5]

6 peruskurssin opetuksen taso on laskenut kuin lehmän häntä kahdessa vuodessa. Palauteryhmiä toivottiin yllättäen elektroniikan peruskurssille(10), fysiikan lisäkursseille(7), orgaaninen kemia I:lle(4) ja solubiologiaan(3), solubiosysteemeille (2). Yksittäiset vastaajat toivoivat palauteryhmiä myös kursseille Laskennallinen tiede, Fysiikka I ja Elektroniikan luotettavuus (S ). Hallinnon palvelut saivat melko hyvän arvosanan asteikolla 1-5. Alla esitetyssä kaaviossa näkyvät eri arvosanojen frekvenssit. Kaavio Hallinnon palvelut 2.3. Kurssit kokonaisuutena Kysyttäessä millaisia kursseja haluttaisiin lisätä perusopintoihin, opiskelijoiden toiveet olivat melko yhtenäisiä. Monilla oli mielessä lisää soluja molekyylibiologiaa, erityisesti laboratoriotöiden muodossa. Tietotekniikan työkurssi oli koettu todella hyödylliseksi, ja sitä toivottiin pakolliseksi mm. siksi, että se helpottaisi ohjelmoinnin oppimista. Yksittäiset opiskelijat mainitsivat myös Tuotantotalouden peruskurssin, Piirianalyysi I:sen, C-ohjelmoinnin kurssin, Matlabin käyttöön johdattelevan kurssin ja jotain puheviestintää. [6]

7 Perusopinnoista opiskelijat poistaisivat lisäfysiikan kurssit. Näin toivoi 11 vastaajaa. Elektroniikan peruskurssi oli myös poistolistalla, mutta eräs vastaaja totesi elektroniikan opintojen kenties kuitenkin olevan tarpeellisia, ja kehotti parantamaan kurssia. Yksittäiset vastaajat toivoivat Orgaanisen kemian laboratoriotöiden ja Polymeeriteknologian perusteiden poistamista. Eräs bioelektroniikan ja laitetekniikan opiskelija haluaisi lisätä pääaineopintoihinsa Sovelletun kenttäteorian. Yksi laskennallisen ja kognitiivisen biotieteen opiskelija toivoi C-ohjelmoinnin lisäämistä johonkin hänen pääainemoduuliinsa, koska se on esitietovaatimuksena muutamille pääaineen muille kursseille. Biologisen kemian ja biomateriaalien opiskelija toivoisi jotain lääkeainekemiaan tai NMR spektroskopiaan liittyvää. Hänestä Elollisen aineen fysiikka I, II ja III voisivat myös kuulua hänen pääaineopintoihinsa. Eräs biologisen tekniikan opiskelija toivoi Työpsykologian kurssia. Biologisen kemian ja biomateriaalien sekä biologisen tekniikan opiskelijat toivoivat Fysiikka III:sta poistettavaksi heidän pääaineopinnoistaan. Yksi laskennallisen ja kognitiivisen biotieteen opiskelija puolestaan halusi Koesuunnittelun ja tilastolliset mallit pois lukujärjestyksestään. Eräs biologisen kemian ja biomateriaalien opiskelija haluaisi poistaa Ohjelmatyöt bioinsinööreille, toinen taas oli sitä mieltä että Biologisen tekniikan A1 moduuli tukee paremmin biologisen tekniikan jatkomoduulia kuin biologinen kemia ja biomateriaalit moduulia. Hänestä biologista kemiaa opiskelevien orgaanisen kemian opintoja voisi hieman vähentää. Kesätöissään BioIT-opiskelijat ovat tarvinneet mm. matematiikkaa, ohjelmointia ja fysiikan taitoja. Teoriaa he kokevat osaavansa asiat tarpeeksi hyvin, mutta käytännön taitoja laboratoriotyöskentelystä saisi koulussa karttua enemmän Edunvalvonta Kyselyssä kartoitettiin myös opiskelijoiden käsitystä BioIT-opiskelijoiden edunvalvonnasta. Vastausten keskiarvot (asteikko 1-5) olivat - Kilta ajaa minulle tärkeitä asioita: 3,77 - Kilta tukee opiskeluani: 3,27 - Tiedän, ketkä ovat halopedeja ja mitä he tekevät: 3,35 - Halopedeja on helppo lähestyä: 3,5 - Kilta tekee BioIT:stä opiskelijaystävällisempää: 4,12 [7]

8 Keskimäärin killan edunvalvonta sai siis hyviä arvosanoja, vaikka kaikissa kysymyksissä viimeistä lukuun ottamatta hajonta ääripäiden välillä oli runsasta. - Henkilökunta on valmiina tekemään muutoksia meidän ehdotusten pohjalta, mikä on loistavaa. - Kovinkaan moni ei varmaan ymmärrä sitä, miten kilta voi valvoa opiskelijoiden etua koulutusneuvostossa ja tiedekunnassa Opintomotivaatio Vuonna 2007 BioIT-opiskelijoiden opintomotivaatio oli hyvä. Keväällä 2009 suurin osa opiskelijoista oli yhä motivoituneita opiskelemaan, vaikkakin huonosti motivoituneita oli prosentuaalisesti huomattavasti enemmän kuin pari vuotta sitten. Kaavio Opintomotivaatio keväällä 2009 Opintomotivaatioon nostavasti vaikuttaviksi tekijöiksi kyselyn täyttöhetkellä vastaajat mainitsivat valmistumisen halun ja mielenkiintoiset pääaineopinnot. Päinvastaiseen suuntaan vaikuttivat lähestyvä vappu, henkilökohtaiset syyt, uupumus ja turhautuneisuus huonosti järjestettyihin ja vaikeisiin kursseihin. - Ihmeellinen tämä TKK:lainen asenne että ihan sama kunhan läpi pääsee. Kukaan ei tunnu tahtovan oppia mitään kunnolla. Hieman yli puolet opiskelijoista oli kokenut fuksivuotensa opinnot raskaiksi. Toisaalta opintomotivaatiokaavio fuksivuonna näyttää tasaisemmalta kuin edellinen kaavio. [8]

9 Kaavio Opintomotivaatio fuksivuonna Fuksivuoden tutortoiminnan oli koettu hyödylliseksi. Seuraavaksi muutamia kommentteja fuksivuodesta: - Varsinkin syksyn kurssit iski päin kasvoja. Opiskelu oli kaukana kuvitelmista. - Haastavia mutta aihealueiltaan aika tylsiä ja turhantuntuisia kursseja, ei hyvä yhdistelmä... - Riennot eivät pahemmin haitanneet opiskeluja. Lähinnä masensi pedagogiikan puuttuminen, huonot kurssijärjestelyt. - Opiskelin kaikesta biletyksestä huolimatta ahkerasti, mutta reppuja ropisi keväällä. Alkuvaiheessa olisi saattanut olla hyötyä siitä, jos tutor tms. olisi kysynyt vähän kuulumisia. - Tuutorointia voisi jatkua kauemminkin kuin sen yhden vuoden. - Porukassa tekeminen kannattaa ja solubiologia tuo kaivattua vastapainoa fysiikkaan ja matematiikkaan. - Oikean motivaation löydyttyä kurssit menivät helposti ainakin läpi, ja loppujen lopuksi hyviä arvosanojakaan ei ollut mahdotonta saada. Yhteenvetona siis, toisilla motivaatio löytyy fuksivuonna, toisilla ei. Tutorien pitäisi seurata ryhmänsä opiskelijoiden tilannetta tarkemmin ja tarvittaessa tarjota apua motivaation etsinnässä. Suurin osa koki saavansa opintoihinsa ohjausta niin halutessaan. Vain viisi vastaajaa oli kuitenkaan koskaan käynyt opintoneuvojan juttusilla ja yksi opintopsykologilla. Yleisesti motivaatiosta: [9]

10 - Isojen järjestämät laskupiirit olisi olleet hyödyllisiä. Tällöin olisi kannattanut myös jakaa fuksiryhmät L- ja C-ryhmin tms. - Mitä niille pääainekohtaisille tutoreille tapahtui? Tarvitsisin kurssivinkkejä joltain luotettavalta taholta. Proffat ovat aika kiireisiä. - Ekskursiot ja vierailevat luennoitsijat yleensä saavat hieman piristettyä motivaatiota kurssilla kuin kurssilla. - Kyllä kiva kiltaporukka motivoi suorittamaan kursseja ja tekemään yhdessä töitä niiden eteen. - Opinnot kuormittavat aika kovasti. Vaikka ei tee muuta kun käy koulua niin tuntuu ettei ehdi pysyä kärryillä kursseissa Avoin sana Mikä on parasta BioIT:ssä? - Poikkitieteellisyys: BioIT:ssä yhdistyvät ideaalisella tavalla lääketiede, biologia ja tekniikka. - Parasta ovat ns. pehmoaineet kuten solubiologia. Kuitenkin olemme teekkareita, ja tuntuu että olemme omiemme parissa. Kiva yhdistelmä. - Pieni ja tiivis porukka, löytyy helposti kavereita kursseilla. Mikä on huonointa BioIT:ssä? - Epäselvä kokonaisuus kursseja. Luetaan vaan vähän kaikkea. - Firmat eivät tunnu tietävän meistä mitään. Huono työllisyys. Monipuolisuus kostautuu siinä, ettei tunnu oppivan mitään ihan kunnolla, vaan kaikesta vähän jotakin. - Tuntuu siltä että opinto-oppaista huolimatta opiskelijalla on itsellä aika kova vastuu siitä, että osaa valita pää-, sivuaineet ja kurssit siten, että saisi jotain syventävääkin oppia eikä vaan pintaraapaisuja. Ovatko tutorien avustuspalvelut loppuneet fuksivuoden jälkeen? Kurssien järjestelyt? - Kaikkia kursseja voitaisiin kannustaa keräämään palautetta jo silloin kun kurssi on menossa, jotta opetusta voidaan kehittää jo kurssin aikana eikä vasta sen jälkeen. - Palautteen antaminen ei toimi laskennallisen tieteen laitoksen kursseilla. [10]

11 - Monesti huonot mahdollisuudet tenttiä kursseja, liian vähän huomioon ottoa suhteessa opiskelijoiden taustoihin, kurssit järjestetään liiaksi päällekkäin. - Kaikista laskuharjoituksista tulisi aina saada lisäpisteitä. - Laskutupa on auttanut paljon. Opintojen rytmitys ja mitoitus? - Ensimmäiset kolme vuotta olivat melkoisen raskaat (ainakin jos yritti tavoitetahdissa pysyä), sen jälkeen huomattavasti helpotti. Kesäopetukseen voisi yrittää panostaa enemmän, nopeuttasi monen valmistumista... - Valmistuminen viidessä vuodessa on aika utopistista, harvat kykenevät tekemään niin pitkää päivää. - Kyllä tämän DI-tutkinnon viidessä vuodessa saa kasaan mutta se vaatii hurjasti töitä, ja niin kuin minullekin on käynyt tänä vuonna, että syksyllä painaa hirveätä vauhtia niin keväällä ei jaksakaan enää. 3. Suositukset Muutamia yleisiä kommentteja vielä: - Yhteyksiä muihin yliopistoihin pitäisi pitää paremmin yllä. Lisäksi esim. biotutkijakouluja, joissa TKK on mukana, on heikosti - on vakavasti harkittava yliopiston vaihtoa valmistumisen jälkeen. - Biolla on hyvä olla. Vaikkei olisi ihan varma, että haluaako juuri sitä, niin ainakin se antaa avaimet aika moneen muuhun hommaan ja ihmiset on niin mukavia, että pelkästään niidenkin takia on mukavaa. - Yritysyhteistyö kun näyttää olevan opiskelijoiden harteilla. - En yhtään tiedä, onko tämä alaani, ja vaikka tiedän, että moni muu ajattelee samoin, ei se poista epävarmuuttani. Jotkut varmasti pitävät siitä, että tulevaisuus on ikään kuin avoin, mutta itse kaipaisin enemmän tietoa alasta ja sen tarjoamista työpaikoista. Näiden tulosten pohjalta esitämme seuraavaa: 1. Fysiikan lisäkurssit poistetaan perusopinnoista. Teoriassa fysiikan perusopintojen määrä (18 opintopistettä) on tutkintoohjelmallemme sopiva. Opetuksen taso on kuitenkin pysynyt fysiikan lisäkursseilla niin huonona jo yli kaksi vuotta, ettei niiden suorittaminen ole hyödyllistä. Perusopintoja suunnitellessa tulisi ottaa huomioon aloittavien opiskelijoiden erilaiset pohjatiedot. [11]

12 Vankkaa fysiikan pohjaa opinnoissaan tarvitseville laaja fysiikka on varteenotettava, jo olemassa oleva vaihtoehto. (peruste: kohta 2.2.) 2. Elektroniikan peruskurssia kehitetään. Kurssin opetuksen taso on heikentynyt voimakkaasti ja kurssin oppimistavoitteet muuttuneet kauas alkuperäisestä luennoitsijan vaihduttua kaksi vuotta sitten. (peruste: kohta 2.2.) 3. Lisätään perusopintoihin alan johdatus- ja laboratoriokursseja. Vastausten perusteella opiskelijat kaipaavat parempaa kokonaiskuvaa alasta ja käytännön taitojen kerryttämistä töiden saamiseksi ja opintomotivaation ylläpitämiseksi. (peruste: kohta 2.3.) Espoossa Inkubio ry Hallitus 2009 [12]

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

OPINTOKYSELYN KOOSTE 2015

OPINTOKYSELYN KOOSTE 2015 ry Toni Kangas 16. elokuu 2015 Opintomestari 2015 Julkinen OPINTOKYSELYN KOOSTE 2015 AALTO-YLIOPISTON SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA RY SISÄLLYS Kaavioista... 1 Taustatiedot... 1 Uusi kandidaattiohjelma... 2 Vanha

Lisätiedot

INKUBIO RAPORTTI 1 (10) PL 69 02151 Espoo 17.2.2008. Opintokysely 2007. Janne Peltola, opintomestari. Tiivistelmä

INKUBIO RAPORTTI 1 (10) PL 69 02151 Espoo 17.2.2008. Opintokysely 2007. Janne Peltola, opintomestari. Tiivistelmä INKUBIO RAPORTTI 1 (10) PL 69 02151 Espoo Opintokysely 2007 Janne Peltola, opintomestari Tiivistelmä TKK:n bioinformaatioteknologian opiskelijoille tehtiin vuoden 2007 lopussa kyselytutkimus opiskelusta

Lisätiedot

Opintokysely 2012. Raportti INKUBIO RY. Petteri Parkkila, opintomestari 27.9.2012

Opintokysely 2012. Raportti INKUBIO RY. Petteri Parkkila, opintomestari 27.9.2012 INKUBIO RY Opintokysely 2012 Raportti Petteri Parkkila, opintomestari 27.9.2012 Inkubio ry:n jäsenille tarkoitettu vuoden 2012 opintokysely järjestettiin toukokuussa killan opintotoimikunnan toimesta 1

Lisätiedot

TLT-opintokysely 2011

TLT-opintokysely 2011 TLT-opintokysely Sähköinsinöörikilta toteutti keväällä opintokyselyn TLT-opiskelijoille. Kysely toteutettiin nettilomakkeena, ja siihen vastasi 7 TLT-opiskelijaa. Tämä on yhteenveto kyselyn tuloksista

Lisätiedot

Inkubio ry. Opintokysely 2011. Tulosraportti

Inkubio ry. Opintokysely 2011. Tulosraportti Inkubio ry Opintokysely 2011 Tulosraportti Emilia Berg 3.10.2011 2 Bioinformaatioteknologian kilta Inkubio ry toteutti perinteisen opintokyselyn loppukeväästä 2011. Kyselyn kysymykset jakautuivat viiteen

Lisätiedot

INKUBIO RY 06.09.2015 PL 69 02150 ESPOO 1 (25) Opintokysely 2015

INKUBIO RY 06.09.2015 PL 69 02150 ESPOO 1 (25) Opintokysely 2015 02150 ESPOO 1 (25) Opintokysely 2015 02150 ESPOO 2 (25) Vastaajien perustiedot Vuoden 2015 opintokyselyyn vastasi 57 inkubiittiä, mikä on täsmälleen saman verran kuin viime vuoden opintokyselyyn. Selvästi

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014

Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014 Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014 Katrina Nordström, professori (BK laitos) Kemian tekniikan koulutusohjelman johtaja 2014-2016 (tutkintosääntö 2005) Huone C304b katrina.nordstrom@aalto.fi

Lisätiedot

Pitkä matematiikka, laaja fysiikka ja kemia

Pitkä matematiikka, laaja fysiikka ja kemia Espoon aikuislukio Aineopiskelijan opas Pitkä matematiikka, laaja fysiikka ja kemia Sisällysluettelo Yleistä. 2 Pitkä matematiikka.3 Laaja fysiikka.5 Laaja kemia.6 Lääketieteelliseen pyrkimässä?...7 Kurssien

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Ilona Palonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Contents

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n Opintopalautekysely 2014

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n Opintopalautekysely 2014 :n Sisällys Yleiset kysymykset... Kysymykset fukseille... Kysymykset toisen- ja kolmannen vuoden opiskelijoille... 7 Kysymykset neljännen vuoden ja vanhemmille opiskelijoille... 9 Kysymykset valmistuneille

Lisätiedot

Opiskelumotivaatio 12.11.2015. Tiina Kerola

Opiskelumotivaatio 12.11.2015. Tiina Kerola Opiskelumotivaatio 12.11.215 Tiina Kerola Motivaatiosta yleisesti Motivaatiolla viitataan yleisesti ottaen syyhyn, syihin tai perusteluihin, miksi joku tekee jonkin teon tai suorituksen Opiskelussa: perustelu

Lisätiedot

INKUBIO RAPORTTI 1 (25) PL 69 02151 Espoo 19.09.2010. Opintokysely 2010. Tommi Vatanen (opintomestari) ja Inkubion opintotoimikunta

INKUBIO RAPORTTI 1 (25) PL 69 02151 Espoo 19.09.2010. Opintokysely 2010. Tommi Vatanen (opintomestari) ja Inkubion opintotoimikunta INKUBIO RAPORTTI 1 (25) PL 69 02151 Espoo Opintokysely 2010 Tommi Vatanen (opintomestari) ja Inkubion opintotoimikunta tommi.vatanen@tkk.fi Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee Aalto-yliopiston teknillisen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja.

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Jenni Sanisalo Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä...

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Jos diplomityö olisi peli, ketkä sitä pelaisivat ja mitkä olisivat sen säännöt?

Jos diplomityö olisi peli, ketkä sitä pelaisivat ja mitkä olisivat sen säännöt? 7.5.2012 Jos diplomityö olisi peli, ketkä sitä pelaisivat ja mitkä olisivat sen säännöt? Aalto-yliopiston Otaniemen kampuskirjastossa on pidetty jo vuodesta 2008 lähtien kurssia nimeltä Diplomityöntekijän

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

Kyselytutkimus opiskelijoiden ajankäytöstä tietojenkäsittelyteorian peruskurssilla

Kyselytutkimus opiskelijoiden ajankäytöstä tietojenkäsittelyteorian peruskurssilla Kyselytutkimus opiskelijoiden ajankäytöstä tietojenkäsittelyteorian peruskurssilla Harri Haanpää Peda-forum 2004 AB TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietojenkäsittelyteorian laboratorio T 79.148 Tietojenkäsittelyteorian

Lisätiedot

Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista

Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista Harri Haanpää 18. kesäkuuta 2004 Tietojenkäsittelyteorian perusteiden kevään 2004

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Peda-forum 21.5.2008 Opintojenseuranta hanke 2005-2008 Opintoprosessien seurantahanke Mukana kaikki teknillistieteelliset

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan laitos / Pia Saarinen www.helsinki.fi/yliopisto 4.9.2013 1 Fysiikan perusopinnot, 25 op - kokonaisuutena tai yksittäisinä kursseina 530281 Vuorovaikutukset

Lisätiedot

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä Yhteenveto URAOHJAUS Seurantajärjestelmä Uraohjaus-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin seurantajärjestelmä opiskelijoiden amk-opintojen etenemisestä 1. Tehtiin tutkimus

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius kaikille avointa opetusta iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta opetus vastaa yliopiston opetussuunnitelmia opiskelu on sivutoimista opiskelu on maksullista opiskelutavoissa

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus Opintosuunnitelma Janne Paalijärvi Koulutusohjelma ja vuosikurssi: T II Opiskelijanumero: 57375S Sähköpostiosoite: jpaalija cc hut fi Opinto-opas: 2003-2004 Kirjastonkäyttöharjoitus suoritettu: 27.09.2004

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

FYSIIKAN TENTTIJÄRJESTYS 2008-2009 versio 2.2

FYSIIKAN TENTTIJÄRJESTYS 2008-2009 versio 2.2 TEKNILLINEN KORKEAKOULU 4.6.2008 Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Teknillisen fysiikan laitos FYSIIKAN TENTTIJÄRJESTYS 2008-2009 versio 2.2 TENTIT JÄRJESTETÄÄN PÄÄRAKENNUKSESSA TAI KONETALOSSA

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät!

Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät! OPPILAS 1 Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät! Kurssi oli superhyvä, juuri sellainen mitä halusin, jopa parempi! Tietokoneohjelma oli loistava opiskeluapuri

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 5 Palautteiden tiivistelmä... 6 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

ti 27.8. 9-12 Tfy-0.3131 Termodynamiikka tentinvalvonta PHYS K215 Tfy-99.2261 Fysiologia Tfy-99.4275 Signal Processing in Biomedical Engineering

ti 27.8. 9-12 Tfy-0.3131 Termodynamiikka tentinvalvonta PHYS K215 Tfy-99.2261 Fysiologia Tfy-99.4275 Signal Processing in Biomedical Engineering Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu versio 1 Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma tbh 30.5.2013 F- ja LL-LAITOSTEN SYVENTÄVIEN KURSSIEN TENTTIJÄRJESTYS 2013-2014 TENTIT JÄRJESTETÄÄN

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma Johanna Bovellán/6.3.2009 LPM-listojen (tfm:n lista kn 24.2., tdk 10.3.) perusteella tehdyt muutokset moduuleihin on merkitty viivaamalla yli vanhat

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 1 RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 24 kysymystä sisältänyt kysely toteutettiin sähköisesti 11.1.2012 20.1.2012 Tieto kyselystä lähetettiin sähköpostitse TARAKI:n jäsenille ja sitä mainostettiin koko TTY:n sähköisessä

Lisätiedot

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 204 17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman johtaja professori Markku Pirjetä huone: FB217, puhelin: 3115 2547 markku.pirjeta@tut.fi Osaston sihteeri Marita Nikkanen huone: FA209, puhelin:

Lisätiedot

Lukio-opiskelijoiden näkemys metsäalan imagosta. Ronja Hellström, Topias Härmä, Eero Kauppi ja Krista Lahtinen Olarin lukio14.2.

Lukio-opiskelijoiden näkemys metsäalan imagosta. Ronja Hellström, Topias Härmä, Eero Kauppi ja Krista Lahtinen Olarin lukio14.2. Lukio-opiskelijoiden näkemys metsäalan imagosta Ronja Hellström, Topias Härmä, Eero Kauppi ja Krista Lahtinen Olarin lukio14.2.2012 Olarin lukio Espoossa N. 400 opiskelijaa Joista 100 matematiikka- ja

Lisätiedot

Lukion laatukysely 2014

Lukion laatukysely 2014 Lukion laatukysely 2014 Kyselyyn vastanneita oli 176, joista 123 teki kyselyn loppuun asti. (vuonna 2011: 160 ja 105) Vuositasoittain kyselyn teki loppuun asti: 1. vuositaso 46 (45) 2. vuositaso 58 (38)

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

VERTAISUUDESTA VOIMAA - SPARRAUSRYHMISTÄ TUKEA VERKKO-OPINTOIHIN. ITK foorumiesitys 16.4.2015 Saara Kotkaranta & Eveliina Pöysti

VERTAISUUDESTA VOIMAA - SPARRAUSRYHMISTÄ TUKEA VERKKO-OPINTOIHIN. ITK foorumiesitys 16.4.2015 Saara Kotkaranta & Eveliina Pöysti VERTAISUUDESTA VOIMAA - SPARRAUSRYHMISTÄ TUKEA VERKKO-OPINTOIHIN ITK foorumiesitys 16.4.2015 Saara Kotkaranta & Eveliina Pöysti NETTILUKIO Nettilukio täydentää olemassa olevaa koulutustarjontaa ja sopii

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden kansallinen kehittäminen - Nykytilan kartoitus

Laskennallisten tieteiden kansallinen kehittäminen - Nykytilan kartoitus Laskennallisten tieteiden kansallinen kehittäminen - Nykytilan kartoitus Laskennallisten tieteiden päivä Tampere 13.11.2009 Auri Kaihlavirta Laskennallisten tieteiden kansallinen kehittäminen 2009 nykytilan

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyö Yhteistyön mahdollisuuksia

Lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyö Yhteistyön mahdollisuuksia Lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyö Yhteistyön mahdollisuuksia 12.4.2013 1 Taustaa Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 1999 2004: Toisen asteen koulutuksessa järjestäjiä kannustetaan kaikki

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008 TURUN YLIOPISTO Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.8 Peda-forumin valtakunnalliset opetuksen kehittämispäivät järjestettiin tänä keväänä

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Vaasan AMK henkilöstöä noin 240 ja opiskelijoita noin 3500 seuraavilla koulutusaloilla: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYSPOHJA 2015-2016 Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma, Teknis-luonnontieteellinen opintosuunta

LUKUJÄRJESTYSPOHJA 2015-2016 Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma, Teknis-luonnontieteellinen opintosuunta LUKUJÄRJESTYSPOHJA 2015-2016 Tekniikan ja luonnontieteiden TkK-tutkinto-ohjelma, Teknis-luonnontieteellinen opintosuunta Seuraavilla sivuilla on esitetty mallilukujärjestys teknis-luonnontieteellisen 1.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään: tutkittua tietoa ja toimivia ratkaisuja. Sonja Ojanen Eila Pajarre Anna-Mari Viitala

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään: tutkittua tietoa ja toimivia ratkaisuja. Sonja Ojanen Eila Pajarre Anna-Mari Viitala Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään: tutkittua tietoa ja toimivia ratkaisuja Sonja Ojanen Eila Pajarre Anna-Mari Viitala TTY 13.5.2014 Taustaa Miksi vaihtoon? Minne? Mitä opiskelemaan? Miten

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

maija.aksela@helsinki.fi

maija.aksela@helsinki.fi Oivaltamisen ja onnistumisen iloa! Johtaja prof Maija Aksela Johtaja, prof. Maija Aksela maija.aksela@helsinki.fi ESITYKSEN SISÄLLYS: Ajankohtaista LUMA-toiminnassa: LUMA-toiminta opetussuunnitelmaperusteiden

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa?

Kuinka monta vuotta vastaajat ovat jo olleet mukana harrastuksessa? Kysely-yhteenveto Virtuaalihevosharrastajien ikä- ja osaamiskyselyn tulokset Kysely julkaistiin 4.10.2012, ja se suljettiin kuukauden kuluttua 4.11.2012 jolloin siihen oli vastannut 420 harrastajaa. Vertailulukuna

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen

Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 2012-2013. Vantaan tulokset 26.3.2013 Heikki Miettinen Pääkaupunkiseudun lukioiden palvelukyky 0-0 n tulokset..0 Heikki Miettinen Lukion. vuosikurssin palvelukykykysely 0-0 Vastaukset Opiskelijat Vastaukset Vastaus% Espoo 0 0 % Helsinki, kaupungin lukiot %

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 3 Tiedot

Lisätiedot

Tarkasteluja lähtötason merkityksestä opintomenestykseen. MAMK:n tekniikassa

Tarkasteluja lähtötason merkityksestä opintomenestykseen. MAMK:n tekniikassa 1 Tarkasteluja lähtötason merkityksestä opintomenestykseen MAMK:n tekniikassa 2 1. Tutkimuksen perusteita Tekniikan alalle otetaan opiskelijoita kolmesta eri lähteestä : -ammattitutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille 2.9.2014 1 Yliopiston lukuvuosi ja opetusperiodit 2014-2015 Yliopiston lukuvuosi 1.8. 31.7. Syyslukukausi I periodi: 1.9.-17.10. lukuvuoden avajaiset

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Aktivoiva matematiikan opetus Aalto-yliopistossa

Aktivoiva matematiikan opetus Aalto-yliopistossa Aalto-yliopistossa Helle Majander ja Linda Havola Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu helle.majander@aalto.fi 23. elokuuta 2011 Johdanto Esittelemme kaksi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Heikki Lamula. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Heikki Lamula. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Heikki Lamula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS

BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS BJ20A1700 Johdatus kemiantekniikan opiskeluun HOPS 17.9.2013 Ritva Tuunila Opintojen suunnittelu - Hops HOPS eli henkilökohtainen opinto/opiskelusuunnitelma tarkoittaa opiskelijan tekemää suunnitelmaa

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Hirviöopiskelija tahtoo vain kaiken?

Hirviöopiskelija tahtoo vain kaiken? Hirviöopiskelija tahtoo vain kaiken? Mitä tapahtuu, kun paljon parjattu kaikki mulle heti nyt -sukupolvi valtaa yliopiston? Hirviöopiskelijat, Ylioppilaslehti 10/2009, Ninni Lehtniemi Ylioppilaslehti kysyi

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

1. Mille kursseille osallistuit? Pitkä matematiikka Lyhyt matematiikka Fysiikka

1. Mille kursseille osallistuit? Pitkä matematiikka Lyhyt matematiikka Fysiikka OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, toivomme, että

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Aktivoiva luento-opetus & sillanrakennus kliiniseen opetukseen

Aktivoiva luento-opetus & sillanrakennus kliiniseen opetukseen Aktivoiva luento-opetus & sillanrakennus kliiniseen opetukseen Opintori 10.5.2012 Minna Männikkö Biolääketieteen laitos Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian kurssi 15 op, 170 opiskelijaa Kemia:

Lisätiedot

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010 1 RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010 20 kysymystä sisältänyt kysely toteutettiin sähköisesti 2.12.2009 12.1.2010 Tieto kyselystä lähetettiin sähköpostitse TARAKI:n jäsenille ja sitä mainostettiin koko TTY:n sähköisessä

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot